Obama - USA:s siste president?

12 presidenter i Vita huset

 av Craig Alan Martin.

Var befinner vi oss i ändetidens slutskede? En syn som skulle kunna ge en ledtråd till detta är denna synen om 12 presidenter i Vita huset före Antikrists framträdande. Enligt denna är Obama den siste presidenten som räknas. Om Obama sitter i en period så blir årsskiftet 2012/2013 högst profetiskt. Sitter han två perioder så är vi framme vid 2016/2017. Men ett tredje alternativ är att han blir mördad under sin ämbetstid.      

Synens kommentarer skrevs den 1 juni 1997 av CA Martin.

År 1971 fick jag en syn om natten när jag blev visad en länga av hus. Det var inte förrän 23 år senare (1994) som den helige Ande gav mig en dröm som innehöll nyckeln till att förstå dessa husen. De representerade presidentadministrationer, startade med Truman år 1953 och sträckte sig in i framtiden för ytterligare två presidenter bortom Clinton.

Linjär återberättning av den nattliga synen:

Vi flydde för den förföljelse och katastrof som rådde den dagen. En broder flydde med mig. Han ramlade och jag stannade av och hjälpte honom upp. Vi bad ”Herre ha barmhärtighet!” Min vän bleknade bort och jag tittade mig omkring för att se att jag var på toppen av en höjd med utsikt över 12 hus. När jag tittade mot väst, noterade jag mörka och hotfulla moln som samlade sig över ett av husen (hus nr 10) och fortsatte till det sista huset (hur nr 12). Jag tittade mot himlen över hus nr 12, och såg en båge av vad som syntes vara 6 stjärnor på himlen. En av stjärnorna föll till jorden som ett fikon som skakades ner från sin gren. En röst sa till mig: ”Titta mot öster!” Jag började att vända mig mot öster, helt i förväntan att få se Herren komma i molnen. De mörka molnen öppnade upp sig på två platser och jag såg solen förmörkas och månen vändas i blod. När jag tittade mot öster, istället för att se Herren i skyn, såg jag en armé. Denna armén var iklädd antika rustningar sådana som murbräckor, gammaldags kanoner och belägringsramper. Jag sprang ner och förenade mig med armén i hus nr 5. Genast blev jag transporterad in i framtiden och fann mig själv framför vad jag kan kalla en ”helgedom”. Staden var grå, i ruiner och öde. En man hade just dykt upp framför de enorma dubbeldörrarna av helgedomen. Han var klädd i en kostym. En röst sa till mig: ”Han säger att han är gud, men han är från djävulen.” Sedan tog synen slut. 

Viktiga händelse indikerade i synen:

”Sjätte stjärnan faller till jorden” – kan menas fallet av en härskare (eller president). Jag tror inte att detta är verkliga stjärnor eller kometer eller andra liknande objekt. Stjärnorna visade sig vara inom jordens atmosfär och det var inte en stor explosion eller katastrof när den röda ”stjärnan” föll till jorden.

”Den blodröda månen och ljuslösa solen” – mer bildspråk som representerar nationers fall och tidsperiodernas förändring. Fallet av en president är inte tillräckligt för att föra fram förändringar i den här skalan. Det kommer att bli stora förändringar på jorden och kopplingarna mellan nationer.

”Antika vapen i krig” – vad jag tror representerar återupprättelsen av teckengåvor: ”tecken, under och kraftgärningar” ( 2 Kor. 12:12).

Husen:

Jag väntade i 23 år för att få en ledtråd till betydelsen av dessa husen. I en annan dröm år 1995,  var jag på baksidan av hus nr 3. Jag tittade ner på mina fötter och såg en LIFE magasinet tidning med en bild av JFK på framsidan, och orden ”Till minnet av döda presidenter”. Hus nr 3 är huset som representerade perioden för John F Kennedy.   

Varje hus representerade en presidents administration.  

Hus nr 1 – Truman: Inget signifikativt uppenbarades om detta huset.

Hus nr 2 – Eisenhower: I en dröm i relation till den här blev en modellraket avfyrad upp i luften och som drev ner mot det här huset. Raketen blev sedan till ett segelflygplan och som gled ner i trädgården. Min faster/moster brukade hänsyfta på mig som ”raketpojken” på grund av mitt tidiga intresse för modellraketteknik. Det var under Eisenhowers administration som jag föddes (1954). Det var under den här drömmen som jag sprang genom trädgården på baksidan av hus nr 3 (för att hitta igen den fallande raketen) och blev visad Life Magazine med Kennedy på framsidan. Det var då som jag visste att dessa husen representerade presidenters administrationer.

Hus nr 3 – Kennedy: Gårdsplanen i vilken jag blev visad nyckeln till betydelsen av husen. Life Magazine med JFKs ansikte på det med en rubrik som löd  ”Till minnet av döda presidenter” fanns i denna trädgården. Det har föreslagits att alla presidenterna på den här ”gatan” måste dö bort innan händelserna omnämnda i den återstående uppenbarelsen kan inträffa. Detta skulle betyda att alla presidenterna fram till Carter och kanske Reagan (hans hus är på en hörntomt).

Hus nr 4 – Johnson: Det här huset var bebott av en judisk familj med namnet Levine. Det var under administrationen av LBJ som Jerusalem återlämnades till Israel under arabisraeliska kriget 1967. Levine är en längre form av levit. Detta är en mycket betydelsefull händelse i världshistorien. 

Hus nr 5 – Nixon: Det var i gårdsplanen till det här huset som jag sprang ner och förenade mig med Guds armé som marscherade fram genom tiden (bakgården av de här husen). Det var också under Nixons administration som jag blev frälst, fylld med Anden, och hade synen som jag nu beskriver. Allting fram till den här punkten har redan hänt i tiden. Hur som helst, allting upptecknat om de återstående husen har ännu inte hänt. Det är signifikant att komma ihåg denna presidenten, sedan det vill bli (enligt den fallande stjärnan och mörkret över hus nr 10) den sjätte administrationen efter Nixon som vill vara i begynnelsen av domen över Amerika, inkluderande fallet av den 10:e presidenten. 

Hus nr 6 – Ford: Inget signifikativt.

Hus nr 7 – Carter: Inget signifikativt.

Hus nr 8 – Reagan: En betydelsefull förändring sker under den här presidentens tid. Huset är på en hörntomt, och riktningen på husen ändrar riktning MOT HÖGER. Det kan noteras att nationens politik tog en skarp vändning mot höger under Reagans administration. Rätt eller fel, detta skiftet var otvivelaktigt Guds plan för den serie av händelser som leder fram till de sista presidenterna och nationens öde. 

Hus nr 9 – Bush: Inget signifikativt om denna administrationen. 

Hus nr 10 – Clinton: Detta är administrationen som är i främsta fokus i den nattliga synen. Över huset fanns ett mycket mörkt moln, så mörkt att det verkade som om det var natt. Molnet var mycket lågt så att det nästan berörde längst upp på taket. Det fanns någonting mycket signifikant med ”bakdörren” på det här huset som kan ha någon mening. Ljusen var på inne i huset och de stod ut skarpt mot mörkret som skapades av molnet. När jag tittade på det här molnet som hängde över det tionde huset, såg jag även en båge av 6 stjärnor i skyn till väster. Stjärnorna var av olika färg, och den sista (sjätte från Nixon)  av dem föll ner på jorden som ett fikon som skakades ner från en kvist. Jag har tagit det för att betyda att den här administrationen kommer att leda över en del mycket dåliga tider i USA, och att den här administrationen kommer på ”fall”. 

Hus nr 11 – President ??? (som senare visade sig bli Bush den yngre). I trädgården till det här huset fanns det ett stort tårpilsträd. Det här trädet representerar sorg och smärta. Men under de slappa grenarna från det här trädet lekte barn.

Hus nr 12 – President ??? (som senare visade sig bli Obama). Detta är det sista huset som jag såg i synen om natten. Efter det här huset fanns det en smutsig stig som ledde mot en samling stenblock ordnade i en halvcirkel som påminde mig om en plats där en rättegång hölls och dom skipades. I en annan dröm som utspelade sig under tusenårsriket, stod jag bland dessa stenblocken och tittade på ruinerna av en värld skakad av vedermödan. I ruinerna av dessa stenblock fann jag en häxdocka. Jag visste genast att en av orsakerna till att USA var dömt var på grund att de hade farit efter det ockulta och trolldom.  

På andra stigen efter hus nr 12 fanns det en ny rad av hus som sträckte sig bortöver. Detta tror jag är regenter av landet som Jesus kommer att tillsätta under tusenårsriket.

I den nattliga synen (efter att jag såg stjärnan falla till jorden), hörde jag en röst säga: ”Titta mot öster”. Jag började vända mig och förväntade mig helt att se Jesus komma i molnen. När jag vände mig om såg jag molnen dela sig och jag såg den blodröda månen och den mörka solen. Båda dessa är symboler av dom som utkrävs på en nation och nationens fall. Jag fortsatte att vända mig mot öster och såg den antika armén närmade sig från öster genom gårdsplanerna på alla presidenternas hus. Det var då som jag sprang ner och förenade mig denna armén på gårdsplanen av Nixons hus. Detta var år 1971, året som jag blev frälst. Omedelbart blev scenen förändrad och jag var i mitten av en stad i grå ruiner. Jag såg en man träda fram från vad jag uppfattade vara en  “helgedom” och som var klädd i en diplomatisk kostym och bar en dokumentfortfölj. En röst sa: ”Han gör anspråk på att vara Gud, men han är från djävulen”. Sedan slutade drömmen.

Kanske det största miraklet angående denna syn och det svåraste att förstå, är att omgivningen beskrivs som den verkliga omgivningen från min barndom i Massena New York! Gatan kallades ”Washington Street”. Husen är precis som jag beskrivit dem, och var på det sättet långt innan jag hade drömmen. Det fanns verkligen en judisk familj ”Levi” i hus nr 4. Gatan gjorde (och gör det fortfarande) en högervändning vid hur nr 8. Hus nr 1 har verkligen ett tårpilsträd och barnen brukade leka där… därför att jag var en av dem i min tidiga barndom (tidigt 60-tal). Det finns verkligen en stig som leder upp från hur nr 12 och det finns verkligen en samling av stenblock i slutet av denna stigen. Det finns verkligen en räcka av hus som sträcker sig iväg från den andra sidan av stigen. Dessa fakta kan verifieras med liten ansträngning, då gatorna och husen existerar idag som de gjorde för 25 år sedan. Notera denna kartan av området:   

Kan du se miraklet att Gud på något sätt använde sig av husen, händelserna, och även gatans namn för att det skulle överensstämma med denna synen om natten! Detta är ett obestridligt, kontrollerbar mirakel där Gud använde (och använder) en existerande omgivning för att lägga ut Hans plan för Amerika och Antikrists uppenbarelse. Vi är i hus nr 10 nu. 

Håll i era hattar, därför att de nästa dussinen eller så av år kommer att bli en tur på berg och dalbanan!  

Craig Alan Martin, 1 juni 1997
Översättning: Bertil Lundberg 

Obama blev den tolfte presidenten som mötte Billy Graham. Dagen 100427.

2011-08-11. En läsare av sidan skriver att om man går varvet runt (Washington Street, Medison Avenue och Jefferson Avenue) så blir det totalt 44 hus och Obama är idag USA:s 44:e president (även enligt Vita husets officiella sida).  Detta kan man se på Goggle maps.  Påpekas kan att husen 1-4 ligger något närmare varann än vad som anges på kartan här ovanför. 

www.tidenstecken.se