Är Myrna Nazzours stigmata ett mirakel från Gud?

Här har hennes stigmatasår i pannan år 2001 just börjat blöda och det fortsatte sedan att blöda ymnigt under det att filmningen gjordes. Från TV3.

TV3 sände den 16 september 2004 en program om Myrna Nazzour. Hon är en katolsk kvinna som bor i ett litet hus i Damaskus tillsammans med sin ortodoxe make Nicolas och sina två barn. De senaste 20 åren har hon blivit stigmatiserad sex gånger. Stigmata betyder att man vid vissa tillfällen får Kristi blödande sår på olika ställen på kroppen. Myrna brukar få dem på fötterna, på händerna, i sidan och i pannan. 2001 fick hon dem på alla dessa ställena. Gabriel Berberian som är ordföranden för Association för Notre-Dame i Montreal var med år 2001 och filmade den stigmatiseringen. Han är övertygad om att det var ett mirakel. r kan du se bilder på stigmatasåren från olika år.

Myrna får stigmatasåren bara vid de tillfällen (med undantag för första gången det inträffade fredagen den 25:e november 1983) när den katolska och ortodoxa påsken sammanfaller eftersom kyrkorna har olika kalendrar för detta. Det finns alltså en kraft bakom som styr detta. Och det är detta som är det underliggande budskapet till den katolska- och ortodoxa kyrkan i Mellanöstern, att man ska enas och fira påsk under samma tidpunkt. Hon har därför blivit stigmatiserad på skärtorsdagarna år 1984, 1987, 1990, 2001 och 2004. 2004 fick hon endast ett sår som var 34 mm långt på vänstra sidan under vänster bröst och som blödde lätt.


År 2004 var såret i sidan det enda stigmata hon fick. Från TV3.

1984 var såret i sidan hela 10 cm djupt men hade ända helats kl. 23.00 på kvällen utan att det fanns ett ärr kvar! Såren kommer alltid plötsligt och försvinner lika plötsligt! 7-8 timmar efter stigmatiseringen syns oftast ingenting, med något undantag.

Men Myrna upplever även andra under. Det hela började den 22 november 1982 när olja för första gången flödade från hennes händer. Då var hon 18 år och gift sedan sex månader tillbaks. Tillsammans med en ortodox och en muslimsk kvinna bad hon för sin svägerska Layla. Den muslimska kvinnan såg hur det kom ljus ur hennes händer och sedan olja. När hon på uppmaning av den muslimska kvinnan lade händerna på svägerskan blev hon omedelbart helad. Den 25 november blev hennes mor helad på samma sätt.

En 8 cm hög ikon av jungfru Maria och Jesusbarnet som hade inköpts i Bulgarien började den 27 november 1982 från dess botten att utsöndra olja, en tallrik fylldes första gången av olja från ikonbilden. Samtidigt framträdde olja på Myrnas händer. Sammanlagt anser man att det kommit sex kilo olja från bilden! Den 19 december blev en förlamad 9-årig pojke helad. Han hade aldrig kunnat gå, nu kunde han det. Olja har också runnit från många av de hundratals kopior som gjorts av denna ikonen och spridits ut över världen.

Att det sker märkliga ting kring ikoner är dock ingen nyhet på den här platsen i Damaskus. År 1977 började statyn Vår Fru av Damaskus i den Katolska kyrkan av vår Fru av Fatima att gråta och stora skaror av människor samlades.

Den 24 mars 1983 fick Myrna en uppenbarelse av "jungfru Maria". Maria uppenbarade sig i blått och vitt med rosenkransen i sin högra hand, samt ett krucifix som hängde ner, och gav henne ett budskap om att Jesus vill ha en förenad kyrka. Kyrkan är Guds rike på jorden. Den som i historien delade kyrkan begick en synd.

När Myrna den 25 november 1983 fick stigmata första gången så var hemmet packat med präster från olika kyrkor; syrisk katolska, romersk katolska, rumänska katolska, grekisk ortodoxa, assyriska m.fl. Olja flödade både från hennes händer och ikonen. Blod kom från hennes sida och sedan från hennes händer och fötter. Efter sex timmar slutade det blöda och såren försvann av sig själva. Under det kommande året strömmade olja många gånger under besök av människor från nästan varje sorts religion, dock inte när protestanter var närvarande! Olja flödade även från Heliga Hjärtat bilden på festdagen för det Heliga hjärtat.

Ikondyrkan, Mariauppenbarelser, Heliga hjärtat-bilder är religiös vidskepelse som alltså florerar inom dessa gamla kyrkotraditioner. Därför bröt evangelisk protestantisk kristendom med sådant, och "jungfru Marias" budskap om att det skulle ha varit en synd att kyrkan genom bland annat Luther bröt med den gamla kyrkotraditionen visar bara att det är en andemakt som står bakom och som på nytt vill förena alla kyrkor i denna gamla villfarelsen. Tyvärr är det många protestantiska kristna som inte förstår detta och tror att dessa under kommer från Gud. Att människor blir helade betyder inte heller att helandet måste komma från Gud, även Satan kan hela människor.

Den 6 november 1984 flödade olja från Mirnas händer och ikonen när hon hade besök av Vatikanens ambassadör Nicolas Rotunno. Natten mellan långfredag och påsknatten ska olja komma fram ur ikonen och på påsknatten ska olja rinna från Myrnas ansikte och händer. År 2004 blev ansiktet och händerna bara glansiga av oljan. Se bilden nedan.


Från TV3.

1987 fick hon följande budskap av "Jesus" om Maria: "Min dotter, hon är min moder från vilken jag var född. Den som ärar henne ärar mig. Den som förnekar henne, förnekar mig och den som ber henne om något, får, därför att hon är min moder." Den riktige Jesus skulle aldrig framföra något sådant! Ett syfte med stigmatiseringarna är alltså att odla Maria-dyrkan, på bekostnad av den dyrkan som endast tillhör Gud och Jesus Kristus.

Själv säger Myrna att dessa är för henne lyckans och tröstens sår, inte smärtans även om hon har ont under händelsen. Under stigmatiseringen får hon även budskap att framföra. 2004 varnade "Jesus" folket i Mellanöstern för västerländska värderingar.

Två icke troende ger följande förklaringar: Antoon Geels är professor i religionspsykologi. Han tror att det är psykologiska faktorer och ger som exempel att det förekommit att en kvinna kan visa tecken på graviditet fastän det inte var någon graviditet. Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi och en känd ateistisk debattör. Han tror att det kan vara blodkärl som spontant börjar blöda och hans omdöme är att det handlar om religiös fanatism.

Den katolske teologen Niels Christian Hvidt, som reser runt och berättar om katolska underverk tror att det är Gud som handlar. Biskopen för Katolska kyrkan i Sverige, Anders Arborelius, tror att det är på grund av en djup solidaritet med den lidande Kristus som stigmatapersoner blivit delaktiga av Kristi lidande.


Katolska kyrkans biskop i Sverige, Anders Arborelius, tror alltså att det är Gud som står bakom stigmatafenomenet. Från TV3.

På plats för att undersöka stigmatiseringen påsken 2004 fanns ett skandinaviskt team bestående av tre norska läkare, två medicinska ingenjörer från Linköping och teologen Niels Christian Hvidt. Ledare för gruppen var Knut Kvernebo som är professor i hjärtkirurgi. Han fick av programledaren efter dagarna i Damaskus frågan om det var ett äkta stigmata? Och han svarar: "Det kan väl varken du eller jag ge något bra svar på."

Erik Häggblad är medicinsk ingenjörsstudent från Linköpings universitet och han säger att Mirna verkar vara en öppen, normal och trevlig person. Han har dock inte sett så mycket av det som hänt och kan inte säga så mycket. Professor Göran Salerud från Linköpings universitet tycker att de har fått ett bra mottagande. Vad som slog honom är Myrna gav så mycket av sig själv till så många andra.

Programledaren Paolo Roberto ställer sig själv frågan i slutet på programmet: "Har vi sett ett mirakel?" Och svarar: "Jag vet inte. Jag tror att det i slutändan handlar om att tro."

Det handlar inte bara om tro, det handlar om andliga realiteter fastän de inte kommer från Gud. Den förste som stigmatiserades var Franciskus. Hur fick t ex han sin stigmatisering? Både Franciskus och den kände Padre Pio blev stigmatiserade i samband med att de ärade ärkeängeln Mikael. De höll alltså på med ängladyrkan vilken är en osund avart av kristen tro. Jag tror att det är detta som är nyckeln till stigmatiseringsfenomenet - kombinationen av ängladyrkan, ikondyrkan, Mariadyrkan och en osund syn på sjukdom i det att dessa personer ser sjukdomslidandet som något som Gud vill för deras helgelse och som en nåd att få del av samma lidanden som Kristus hade och i samma syfte - försoningen av de synder som oupphörligt begås i världen. Då har man tagit på sig manteln av att själva vara i Kristi ställning vilket ingen människa kan vara. Det är blasfemi.

Eukaristin är i katolsk tro ett oblodigt upprepande av Golgataoffret. Då ligger det inte långt till att man också kan tro att Kristi sår kan gå i repris genom personer som blir stigmatiserade. Det finns alltså mycket osunda saker i katolsk tro och detta gör att det inte är från Gud som dessa sår kommer, även om det så att säga ska vara en repris av Kristi sår som de här personerna säger sig ha fått. Att personerna själva är starkt fromma människor som tar sin som de tror äkta "kristna" tro på allvar förändrar inte att det hela är ett mediumistiskt ockult fenomen. Äkta evangelisk kristendom beskriven i Nya Testamentet har ingenting med denna form av religiös utövning att göra. De andliga nådegåvor som Paulus räknar upp som den Helige Andes manifestationer funkar inte på det här sättet. De finns inte inom denna formen av kyrkotraditioner. Istället uppstår avledande fenomen kring ikoner och fenomen som upprepas vid bestämda tidpunkter. Kanaliserad information som man felaktigt tror kommer från den gudomliga sidan.

Bertil Lundberg

Tillbaks