Varat är biskop Koskinens Gud

Lennart Koskinen har blivit biskop i Visby. Som sitt valspråk har han angett "I världen - inte av världen". Låter ju bra, men stämmer det?

Jag har förundrats över att han så lätt har kunnat bli biskop (antagligen beror det på hans popularitet), utan att någon debatt har förts över vad han egentigen tror, för hans tro är i linje med världens tänkesätt och inte efter vad som står i Bibeln.

GUD 2000

På Verbum gav han år 1999 ut sin trosförklaring genom boken "GUD 2000". Där skiljer han mellan dem som har en sluten och en öppen gudsbild. I den slutna placerar han kvinnoprästmotståndare och alla som förtrycker, skrämmer, moraliserar och skuldbelägger, det vill säga sådana som han menar har Bibeln som en avgud. Det är en nidbild han ger av alla som inte är så kloka och öppna i sin tro som han själv är.

Denna hans öppna gudsbild innebär att Skapelsen är Skaparens synliga kropp och att tron kan börja med detta Något i tillvaron. Den gudsbilden menar han kan sedan fördjupas under livets gång. Ack, så dunkel omvändelseprocess. Paulus säger något helt annat: "Tro på Herren Jesus, så blir du frälst."

Koskinen förklarar att Gud är ett kosmiskt medvetande - ett okroppsligt Väsen, varat eller existensen och tycker att vi har en hel del att lära av de stora mystikerna (de starkaste gudserfarenheterna menar han är de s k mystika upplevelserna) och även av feministteologerna, allt medan han kallar fundamentalister för rigida och kreationister för extremrörelser och fanatiska uttolkare. Vad han inte tycker är fanatiskt är att "Darwin kunde påvisa att människan inte var skapad fix och färdig, utan bara en länk i en lång utvecklingskedja." Darwin är alltså mer att lita på än Bibeln.

Sin egen bibelsyn och troskompott kallar han med ett fint ord för "historisk-associativ". Med det menar han att Bibeln i och för sig är Guds ord, men det är fritt fram att plocka bort alla uppenbara motsägelser i den, för allt som står i den är inte sant.

En sådan sak som man kan plocka bort är djävulens existens, därför att tron på att det finns ett sådant metafysiskt väsen är att begränsa Guds allmakt, likaså tron på att helvetet finns. Koskinen hävdar sedan: "Idag är helvetet avskaffat och ytterst få tror i en bokstavlig mening på Djävulen." Gud är istället existensen av allt som är. Guds kropp menar han är Skapelsen eller Kosmos och varat är det bakomliggande medvetandet. Kopplingen mellan självmedvetandet och Skapelsen kallar han för Guds Ande. Naturen är inkarnationen eller materialisationen av varat. Den energi som binder samman hela tillvaron är Kärlek och den energi som utgör människans jag återförenas när hon dör med Skapelsen (= Skaparen). Det är Koskinens gudsbild. Hur kunde han bli biskop på den?

Koskinen kommer också in på andra religioner och ser i mystiken kopplingar till både sufism, hinduism och zenbuddhism och talar om den högsta nivån av mystik där det individuella jaget uppgår och Intet uppgår i Alltet. Han tror att kristendomen och islam har samma Gud och refererar även till att det var samme Gud som enligt traditionen sände sin ängel att diktera Koranen. Hur kan en Guds ängel diktera en bok som inte alls stämmer med Bibeln? När Koskinen förra året förrättade begravningsgudstjänsten av Göran Kropp så gick han runt kistan och ringde med klockor som hade skänkts av Dalai Lama och välsignats borta i Himalaya. Är en sådan präst lämplig till biskop?

Koskinen menar vidare att ord som kungen, kungahus, herden och fadern är ord som idag ger fel associationer om Gud, men vad hindrar att vi i andliga sammanhang då ger benämningarna dess rätta associationer? Jag menar istället att det behövs en upprättelse av t ex fadersbegreppet i hemmet och familjen och kyrkorna borde ta sitt ansvar och vara vägledare istället för att plocka bort dessa gudsbilder. Fader är det kristna namnet för Gud. Han inte bara är som en fader, han är fader.

Det finns också en del motsägelser i boken. Något patetiskt blir det på sidan 45 när han anger "oordningens Gud" som en av Bibelns gudsnamn, när det i själva verket står "inte" framför i 1 Kor.14:33. Slarvigt. Direkt fel är det också att påstå att Gud inte botade sjuka innan Jesus kom. Och än märkligare blir det på sid. 77 när han skriver: "Jag skulle vilja gå så långt som att helt förneka det övernaturliga, det som strider mot Naturen" (!!!)

Sverige har fått ännu en biskop som inte har sin tro i evangelisk kristendom. Det Koskinen står för i sin kanske viktigaste bok är en humanistisk inomvärldslig filosofi oförenlig med verklig kristen tro.

Koskinens mystika upplevelser

Koskinen har dock haft påtagliga övernaturliga andliga upplevelser. 1988 berättade han i Aftonbladet om starka andliga upplevelser som han hade gjort i en grotta på Påskön, tillsammans med en andlig rådgivare vid namn Aku-Aku. "Nu har han en fast plats på min vänstra axel där han bekvämt kan nå upp till örat när han skall viska." Koskinen berättade 1996 i Magazinet nr 33 att Aku-Aku satt fysiskt på hans axel och att han fortfarande kan uppleva samma andliga närvaro. Det kan ske i mässan, i naturen eller vid andra tillfällen. Det är dock inte alltid i formen av Aku-aku men som en "skyddsängel" eller "andlig närvaro". Koskinen djupmediterar också regelbundet med en form som kommer från zen-buddhismen, za-zen. Aku-Aku är den polynesiska sjöguden och refererar även till den skyddsande som folket och familjerna på Påskön sägs inneha. Den anden hittade också en ledig plats i Koskinens "själ".

aku.gif (25654 bytes) En av akuaku-ande-statyerna på Påskön
Källa: Mysterious Lands and Peoples Mysteries of the Unknown
series, Time-Life Books, 1991

Utifrån dessa mystika upplevelser genom denna demons undervisning i Koskinens öra så faller också hans övriga gudsbild och kopplingar till Kosmos och andra religioner på plats. Biskopskollegiet har fått en medlem med andliga gåvor och kontakter med det övernaturliga, dock är det inte bibelns Gud som står bakom.

Bertil Lundberg

Till föregående sidan