Jesu bröder

" Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor." Trots dessa tydliga ord godkänner inte den katolska kyrkan att Jesus hade några bröder. 

I Matt. 12:46-50 kan vi läsa om att Jesu mor och hans bröder kom för att de ville tala med honom. 
46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." 48 Han svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?" 49 Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. 50 Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor."

Markus 3:20-21.
20 Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. 21 När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han hade förlorat förståndet.

Vilka var hans anhöriga om inte hans mor och hans syskon? Josef verkar vara ute ut familjebilden. Även Johannes understryker att hans bröder trodde inte på honom Joh.7:5 ”Inte ens hans bröder trodde på honom.” Och vilka som var Jesu bröder finns omtalat i Matt. 13:53-56.
53 När Jesus hade avslutat dessa liknelser, lämnade han platsen. 54 Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev mycket förvånade och sade: "Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? 55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56 Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?" 

Det är allmänt känt i kyrkohistorien att det var Jesu bröder Jakob och Judas som skrev Jakobs brev respektive Judas brev. Jakob kom till tro genom en personlig uppenbarelse av Jesus (1 Kor. 15:7) och han blev föreståndare för församlingen i Jerusalem och han var den främste ledaren på det första apostlamötet (Apg. 15). 

Vad Jesus ville säga i Matt. 12:49-50 när han räckte ut sina händer mot lärjungarna och kallade dem för sina bröder och sina systrar OCH SIN MOR var att det var Gud som var Jesu far och att alla är Jesu ”bröder” som är pånyttfödda människor och har Gud som sin far och Jesus som sin bror. Så är det, har vi Jesus i våra hjärtan och gör Guds vilja då har vi också släktskap med Jesus. För den som har sitt medborgarskap i himlen är att göra Guds vilja viktigare för den personen än vad hans/hennes jordiska familj tycker. Det är många som fått erfara detta, inte minst på senare tid inom muslimvärlden, där den som omvänt sig har förlorat sin familj och blivit fiender till dem.

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se