Sidan handlar om svensk politik främst med inriktning på KD från 2010 och framåt.

Magnus Hagevi: Frikyrkliga är inte Sverigedemokrater Frikyrkliga är starkt överrepresenterade när det gäller att rösta på KD. 40 procent av frikyrkliga medlemmar röstar på KD. Dagen 100922.
Magnus Hagevi: Många frikyrkliga röstade på de rödgröna i valet 2010. "Mycket av religionsröstningen i Sverige består av frikyrkliga som i allt annat förutom sin religion borde rösta vänster". Med 7 000 fler röster hade alliansen fått egen majoritet. Samtidigt har 60 000 aktivt troende lämnat den borgerliga sidan till förmån för de rödgröna.
- Med de rösterna skulle alliansen definitivt haft egen majoritet, säger statsvetaren Magnus Hagevi. Dagen 100922.

Göteborgarna röstade bort KD. Carina Liljesand blev inte omvald. Carina har profilerat sig som "en öppen kristen som försvarar homosexuellas rättigheter och snarare talar om värderingsfrågor än om Bibelns ord". Dagen 100929. Kommentar: Det är inte tråkigt att Carina Liljesand inte blev omvald. De är glädjande att de med en bättre kristen framtoning blev personkryssade.

Taktikröster räddade Kristdemokraterna kvar i riksdagen. 37 procent av de egna rösterna var taktikröster. Sverigedemokraternas väljare har fått svara på varför de röstade på SD. Viktigast var invandringspolitiken och Sverigebilden. Men också att någon måste våga säga ifrån. Dagens Nyheter 100927.
Mer än var tredje KD-röst var taktik. Nyhetskanalen.se 100928.

Ruben Agnarsson: KD-ledning i otakt med väljarna. Med tanke på de senaste valen, är det inte dags att komma till insikten om att satsningen på mediokra ja-sägare i valrörelse efter valrörelse inte leder till några valframgångar? Världen idag 100924.

Ruben Agnarsson: Se gräsrötterna som en tillgång! Världen idag 101001.

Birger Schlaug hoppas på mindre egoism i nästa val. Jag kan tänka mig att många kristdemokrater inte kände sig så tilltalade av den retorik som det blå blockets stora parti ägnade sig åt de sista veckorna. Temat i annonser var: Varför ska du (som är frisk och jobbar) vara med och betala för de sjuka, lytta och illa drabbade? Med oss slipper du vara med att betala, i stället får du 500 kronor mer i den egna plånboken. Dagen 101001.

Carina Liljesand lämnar KD. Dagen 101006.

Hägglund kickade Odell. Affärsvärlden 101006.

KD-källa: Dålig stämning i partiet. Flera kända namn tycker att vi har tonat ner och anpassat oss lite väl mycket till samarbetspartierna. De tycker att vi borde sticka ut mer i våra profilfrågor och att missnöje riktas även mot ledningen. Dagen 101007.

Med vissa undantag: Roland Utbult (KD): Jag har en lidelse för människor i utsatta situationer. Dagen 100924.

Väljarna sviker KD - nu utreder partiet varför. Dessutom drar ungdomsförbundet igång en egen "kriskommission". Dagen 101007.

KDU vill ha tydligare profil. Företrädare som uttrycker sig negativt om homosexuella eller hbt-personers livsstil måste bli tillsagda", skriver man i rapporten. Kommentar: Menar KDU att hbt-personers livsstil nu är en kristen etiskt godtagbar livsstil? Det är inte en tydligare profil. Världen idag 101120.

Kristdemokraterna blir utmanade av KDU. Ungdomsförbundet anser att partiets varumärke har blivit alltför diffust. Inför det här valet visste nästan ingen vad Kristdemokraterna egentligen stod för. Dagen 101020.

Elisabeth Sandlund: KDU:s kriskommission har flera goda tankar kring hur partiet ska säkra sin överlevnad. Dagen 101020.

Bo Westin: Sanningens stund för KD:s ledning. Svara på frågor som "Var det ett feltänk att så många sjuka skulle tvingas in på arbetsmarknaden fast det uppenbarligen inte var rimligt?" Och "Hur många nya jobb har skattesänkningarna under mandatperioden skapat?" Utan taktikröstandet, kamrat fyra procent, hade KD fått 3,8 procent och åkt ur riksdagen med buller och bång. Dagen 101020.

Hasse Boström: KD söker vinnande profilfrågan - då offrar man vårdnadsbidraget.

Stigbjörn Ljunggren: Ni kommer att bli ett allt mindre parti, ju längre ni sitter still i båten. Vill ni vara ett litet parti i en regering och ta ansvar för Sverige eller ett stort parti i opposition? Dagen 101026.

Ruben Agnarsson: Hög tid att besinna sig. En genomskinlig retorik om att partiledningen ska vända på alla stenar efter årets valförlust, kan inte dölja det faktum att ett krismedvetande saknas. Partiet ska tydligen förbli ett profillöst, oförargligt och allmänborgerligt parti som förlitar sig på allianspartiernas stödröster för att kunna klamra sig fast i riksdagen. Det är av allt att döma viktigare att bli accepterad av liberala pressröster än att vinna gehör hos de egna kärntrupperna. Partiledningen har dessutom beslutar att detta viktiga framtidsarbete ska ledas av Michael Anefur, som åkte ur riksdagen efter att ha förlorat sin riksdagsplats till Tuve Skånberg - som fick mer än tre gånger så många personkryss i riksdagsvalet som Anefur. Varför satsar partiet inte på de tydliga valvinnare som finns i de egna leden när man tillsätter en ansvarig för partiets framtidsanalys? När ska det faktum att kd-politiker med en stark förankring i det som varit partiets ideologiska fundament gång på gång vinner framgång, bli en insikt som partiet lär sig något av inför framtiden? Världen idag 101029.

KD-ledaren kritiseras internt. "Det blir konsekvensen av att partiledaren gör en egen tolkning av politiken", säger Bengt Germundsson som sitter i partistyrelsen och är kommunalråd för KD i Markaryd. Världen idag 101029.

Nils-Eric Hallström: Sjukförsäkringen - en stupstock. Världen idag 101102.

Kritiken växer mot KD-ledaren. Världen idag 101108.

KD lovar granska sjukförsäkringen. Dagen 101110.

Brith Aspenlind: Även friska kan drabbas av sjukdom. Tendensen hos Försäkringskassan är att man slår samman en stor grupp, men vägrar redovisa fakta bakom siffrorna. Av de 18.000 som utförsäkrades återgick 9.900 i sjukförsäkring. Sjuka tvingas till AF för att arbetsförmågan ska bedömas - liksom på FK - av icke medicinskt kunniga. Av de 18.000 har endast 930 personer "fått jobb". Av dessa kan vissa enbart arbeta få timmar per vecka. Det döljs i statistiken. Världen idag 101116.

KD-ledamöter kräver förändring. Missnöjet inom Kristdemo­kraterna växer. Världen idag 101122.

Hård kritik kommer från Ebba Busch, kommunalråd i Uppsala och vice ordförande i KDU. Dagen 101123. Kommentar: Dåligt av Ebba Busch att använda sig av en svordom.

Kritiken mot Hägglund hårdnar. Nu ställer sig även KD-riksdagsmannen Tuve Skånberg in i ledet av Hägglund-kritiker. Dagen 101123.

Göran Hägglund tänker inte avgå. Dagen 101123.

Partistyrelsen står bakom Hägglund. Dagen 101126.

Hätsk mejlkonversation upprör inför KD-möte. Dagen 101126.

Kd-ledningen i krismöte om Lennart Sjögrens mailutskick. Världen idag 101126.

Partistyrelsen står bakom Hägglund. Dagen 101126.

Kristdemokraternas styrelse långt från enig om Hägglund. Världen idag 101126.

Anders Gerdmar: Kristdemokraterna lider av ett ideologiskt underskott. Dagen 101201.

Kristdemokraternas framtidsgrupp framför i en rapport hård kritik mot partiledningen och anser att det politiska budskapet inte gick fram. Dagen 101221.

Elisabeth Sandlund: Gruppen önskar en förtydligad och förändrad hållning när det gäller jämställdhet och hbtq-frågor i syfte att KD inte längre ska upplevas som "bakåtsträvande". Det är inte en särskilt djärv gissning att detta är något som kommer att föranleda livliga och uppslitande diskussioner inom partiet. Balansgången är känslig. Risken är uppenbar att det som uppfattas som ett fjärmande från KD:s traditionella hållning retar upp trogna väljargrupper utan att samtidigt locka nya. Kommentar: När ska kristdemokraterna lära sig denna enkla matematiken?

Otydlighet ett problem för KD. Gruppen vill att Kristdemokraterna tydligare gör upp med bilden av partiet som "kyrkligt". Kommentar. KD kommer att ta kål på sig själv när man angriper kärnan i partiet som är kyrklig. Världen idag 101220.

Ruben Agnarsson: KD kan bättre. Arbetet med att analysera det dåliga valresultatet och ge förslag på förändringar inför framtiden har letts av Michael Anefur, partiets talesperson i så kallade hbtq-frågor. Michael Anefur, partiets representant under årets Pride-festival, har i sin framtidsrapport hämtat in liberala och socialistiska argument i sin argumentation för en familjepolitik där den historiska betoningen på barns möjlighet att växa upp med sin biologiska mamma och pappa ses som en form av diskriminering. Anefurs rapport innehåller dock inte bara en kraftfull uppmaning till partistyrelsen att överge partiets traditionella familjepolitik, som historiskt betonat "mamma, pappa, barn". Även frågor om människovärde i livets början bör undvikas, konstaterar rapporten, som slår fast: "I analysen lyfts frågor om abort och hbtq fram som besvärliga." Världen idag 101227. Kommentar: Detta förklarar att KD inte ännu har lärt sig sin läxa och är ute på "svag is".

Johannes Forsblom: KD sviker familjerna. Om KD menar allvar med familjepolitiken måste de bygga politiken på subsidiaritetsprincipen, som innebär att en samhällsgemenskap alltid byggs underifrån och uppåt, och att alla beslut inom gemenskapen ska fattas på lägsta möjliga nivå, för gemenskapens bästa. Mycket tyder på att KD har missförstått sin egen ideologi. Världen idag 110124.

Siewert Öholm: KD måste komma ut ur mittenburen. Med de analyser gruppen gör, behöver partiet knappast några fiender. Aftonbladet ges i stället bränsle till en vulgär och aningslös ledare som stämplar ut den "kristna högern" i partiet. De utstämplade är Mikael Oscarsson, Tuve Skånberg, Annelie Enochson och Roland Utbult. Aftonbladet låter som ett spöke från 70-talet. Fakta är att de utstämplade utgör riksdagens mest personvalda, alltså verkligt "förtroendevalda". Världen idag 110128. Kommentar: Öholm drömmer i slutklämmen av sin ledare om att KD ska bli "Nya moderaterna", men med den inriktningen blir KD än mer okänsligt för sociala värderingsfrågor och kommer att tappa många kristna väljare. Det är fel väg att gå, KD bör stå mitt mellan vänstern och högern och på kristen grund bana väg för en sund politik.

Varannan KD-röst en stödröst. Och Magnus Hagevi avfärdar talet om att muslimer röstar på kristdemokraterna som en ren myt: muslimska kristdemokratiska röster finns inte. Kyrkans Tidning 110209.

Michael Anefur (KD) svarar Siewert Öholm: KD:s framtidsgrupp håller fast vid kristet arv. Världen idag 110211.

Siewert Öholm svarar direkt: Klartext gör ont ibland. Världen idag 110211.

Siewert Öholm: Låt Ebba Busch ta över KD. Hägglund har inte klarat av kändisflörten från nyliberala och värdenihilistiska strömningar. Han har däremot klarat av att vara tyst i de flesta frågor som berört kristdemokratiska kärnämnen av värderingar och förankring i kristen samhällsbyggnadshistoria. Finns det ingen som kan förklara för ledningen i KD att de troligen inte mist en enda väljare för att de vill försvara att äktenskap är en förening mellan en man och en kvinna , eller att staten inte vare sig behöver tillåta eller betala insemination för ensamstående kvinnor.

Lars Karlsson: Svaga sätts i slavjobb. Ett mänskligare Sverige är Kristdemokraternas slogan, men KD har sålt sin själ för att sitta i maktens korridorer. Moderaterna lockar med silver och guld för att få väljarna på sin sida och man matar den egoistiska sidan av människan, mer pengar genom jobbskatteavdraget, och då kommer de svaga, sjuka och långtidsarbetslösa i kläm. Det har varit fel förr i försäkringssystemet, men nu är det än värre. De som har sämst ställt i samhället får sämre med alliansens sjuk- och arbetslöshetspolitik. Världen idag 110218.

Brith Aspenlind: Maktmissbruket måste stoppas. Handläggare på vissa försäkringsbolag samt Försäkringskassan agerar allt oftare maktfullkomligt, på ett sätt som gör att den enskilde förvägras en rättvis bedömning. Korrekt skrivna läkarutlåtanden sänds in med relevanta och dokumenterade fakta. Handläggaren granskar och sänder uppgifterna till en jurist eller läkare, som på sin fritid åtar sig att bedöma rätten till ersättning. Världen idag 110223.

Bön för landets sjukskrivna i Sveriges radios gudstjänst i direktsändning. Världen idag 110226.

SKR skriver öppet brev till regeringen om utförsäkringarna. Dagen 110310.

Öppet brev från Sveriges Kristna Råds styrelse till regeringen.
Elisabeth Sandlund: Systemfel med svåra följder. Försäkringskassan klarar inte sitt uppdrag gentemot de svagaste i samhället. Dagen 110309.

Rune Lanestrand: En hemsk påminnelse om kärnkraftens risker. Efter många års arbete inom Centerpartiet är jag mest besviken på Maud Olofsson som över en natt konverterade från kärnkraftsmotståndare till kärnkraftsförespråkare. Även Kristdemokraterna bytte sida för att få sitta till bords med Reinfeldt och fick liksom Centerpartiet sin välförtjänta dom för sitt svek i höstens val. Och är nu på väg att ramla ur rikdagen. Dagen 110315.

Marie Larsson: Kyrkan måste påtala när folk lider. Hans Wallmark skrev i torsdags att diakoner inte ska ge sin in i kampanjer, angående uppropet kring sjukförsäkringen. Men att inte påtala när människor har det svårt är att bryta mot en diakons vigningslöften. Dagen 110315.

Ingegärd Malmberg Bohlin: Kristdemokraterna ger mig en fadd eftersmak. Jag har röstat på Kristdemokraterna (KD) de senaste 30 åren, förra året som en stödröst för partiet. En gång tror jag KD hade sitt berättigande, i dag är dess profil utslätad och utplånad. Vilka värden står KD för? Hur kunde företrädare för KD försvara de förändringar som skett i försäkringssystemet med vetskapen om hur många som for illa i den hanteringen? Dagen 110316.

Biskop lovar överlämna protestlista till socialförsäkringsministern. Dagen 110318.

Lennart Bondeson och Ewa Sundkvist (KD Örebro: )Gör sjukförsäkringen mänskligare. Det är inte rimligt att man ska behöva bli sjuk av sjukförsäkringen. Vi kräver ett snabbt agerande från sjukförsäkringsministern för att rätta till de fel som finns i systemet. Dagen 110322.

Charlotte Thérèse Björnström och Bitte Assarmo: Hans Wallmark (M) har fel om sjukförsäkringen. Var finns logiken i att tvinga ut svårt sjuka som redan har utretts gång på gång, på en arbetsmarknad de rimligtvis inte kan ta sig in på, medan unga som skulle kunna rehabiliteras stängs ute? Förtidspension är numera i princip omöjligt att få beviljad för dem som verkligen skulle behöva det. Dagen 110323.

KD sätter blåslampa på Kristersson. Det tar alldeles för lång tid för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) att komma med de utlovade förbättringarna av sjukförsäkringen, anser Kristdemokraterna. Dagens Nyheter 110328.

Diakon skeptisk till regeringens nya löften. "Det nämndes att försäkringskassan ska göra en skälighetsbedömning efter den tiden. Men det sas ingenting om att de ska förlita sig mer på läkarnas utlåtanden och förmåga att bedöma arbetsförmågan. Jag tycker att den medicinska kompetensen måste väga tyngre, och jag tycker inte att försäkringskassan har den kompetensen." Rosita Borum Halvars tycker också att tidsperspektivet är för långt, när förändringarna ska träda i kraft 2012. Kyrkans Tidning 110411.

Så har moderaterna röstat - det nya arbetarpartiet.

Hannah Fredriksson: "Förändra sjuksystemet innan de drabbade ger upp". Dagens Nyheter 110413.

Regeringen lovar nya regler för sjuka. Sveriges kristna råd: Tills det märks en förändring måste vi fortsätta vara otåliga. Att människor far så illa är oacceptabelt. Dagen 110412.

Påskuppropets initiativtagare: Jag är väldigt arg. "Allt måste rivas upp. Då kan vi bygga ett system som är till för människor och inte tvärtom. Det här systemet är gjort för tidsinställda sjukdomar - och några sådana finns inte." Dagen 110412.

Barnfattigdomen fortsätter att öka. Dagen 110414.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson försöker tysta en besvärande opinion genom en skenmanöver. Men hans beslut innebär bara en obetydlig justering av sjukreglerna. Grundproblemet är fortfarande att 100 000 människor kastas ut. Dagen 110416.

Gertie Gladnikoff m.fl.: Gör om sjukförsäkringssystemet. Vi vet alla vid det här laget att utförsäkringarna utgör en katastrof. Bara drygt tre procent av de utförsäkrade har lämnat Arbets­förmedlingen för arbete utan stöd i någon omfattning. Utöver detta har ett mindre antal sjuka fått lönebidrag eller subventionerade timanställningar. Varje månad får tusentals avslag eller indrag på sjukpenning trots sjukintyg av läkare, på grund av att handläggare beslutar enligt en lista på föreslagen sjukskrivningstid vid olika diagnoser (socialstyrelsens så kallat "beslutsstöd" för läkare), trots att de varken har medicinsk kunskap eller helhetssyn på den försäkrade. Världen idag 110420.

Bo Westin: Prioritera de svagaste - det är där välfärden syns. Dagen 110504.
Penilla Gunther och Lars-Axel Nordell (KD): Fas 3 behöver uppgraderas så att ingen hamnar i kläm. Dagen 110505.

KD på plats på Pridefestivalen. Kristdemokraterna deltar för första gången med ett eget tält på årets Pridefestival i Stockholm i augusti. KD:s distriktsstyrelse i Stockholm har beslutat att aktivt delta i firandet i Kungsträdgården med tält och ett seminarium. Dagen 110505. Världen idag 110506. Kommentar: KD böjer för RFSLs inflytande och kommer att tappa sin själ. Kristna tidningen Dagens webb-läsare reagerade på följande sätt: Artikelns innehåll gör mig: Upplyst (5%), Glad (18%), Förvånad (8%), Ledsen (28%), Arg (38%). Med andra ord, detta beslutet kommer inte att gynna KD när deras kärnväljare reagerar negativt på sådant. KD har inga väljare att få på Pridefestivalen som man nu flirtar med.

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg: "KD har varken sakligt eller ideologiskt på Pride att göra." Världen idag 110506. Kommentar: Instämmer i det Tuve säger.

RFSU ligger bakom Sveriges sexualpolitik. Regeringen sprider den med hjälp av Sida • Biståndsministern: Svensk samsyn om sexuell och reproduktiv hälsa. Enligt biståndsministern Birgitta Carlsson (M) så kan det bli så att bistånd från Sverige endast ges till de länder som följer de svenska riktlinjerna. Dagen 110506. Kommentar: KD är också delaktigt i detta beslutet. Varför sitter Göran Hägglund hela tiden still i båten och tiger?

Ruben Agnarsson: Omoral som exportvara? RFSU är en opinionsbildande lobbyorganisation som med statlig finansiering marknadsför åsikter på samlevnadsområdet som våra politiker vill sprida. Att på detta sätt använda statliga medel för propaganda och åsiktsbildning skapar en rundgång i det offentliga samtalet som knappast hör hemma i en demokrati. Gräsrotsengagemanget i RFSU är nämligen i det närmaste obefintligt. Hade verksamheten finansierats av medlemsavgifter skulle organisationen fört en tynande tillvaro i samhällsdebattens periferi. Världen idag 110506.

Vårdpersonal får inte hänvisa till sitt samvete. Riksdagen röstade mot Europarådets förslag om en förändring av lagen. SD röstade emot men inte KD. KD:s gruppledare Emma Henriksson säger att det inte hade varit aktuellt att rösta med SD. Dagen 110512. Kommentar: Tala om dubbelmoral från KD:s sida. Det är alltså inte den verkliga politiken som är viktigast men hur SD röstade är viktigare än att ta konkret ställning för vårdpersonalens samvete.

Ja till livet: "Ytterst beklagligt att riksdagen väljer att inte bejaka den grundläggande rätten, samvetsfrihet." Dagen 110512.

Riksdagen: Nej till samvetsfrihet. KD-ledamöterna lade ner sina röster vid voteringen. Europarådets resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal antogs i oktober 2010. Drygt ett halvår senare beslutade Sveriges riksdag på onsdagen att arbeta aktivt för att motverka samvetsfriheten. Världen idag 110511.

Ja till Livet: 271 röstade för utskottsbetänkandet; 20 Sverigedemokrater röstade för sin reservation som försvarade samvetsfriheten och 18 Kristdemokrater lade ner sina röster. Menar man (läs KD) att det skulle vara värre att tvingas trycka på fel knapp än att tvingas utföra en sen abort mot sin vilja? Världen idag 110513.

Riksdagsbeslut får internationell kritik. "Vi ska arbeta för att stoppa Sveriges försök att urholka samvetsfriheten." Det säger John Smeaton, ledare för brittiska prolife-organisationen SPUC. Göran Hägglund har bara följt frågan på avstånd. Världen idag 110516.

Skånska KD: Ompröva homoadoption. Kristdemokraterna bör säga ja till att homosexuella får adoptera barn, föreslår partiets distrikt i Skåne i en motion till KD:s riksting i sommar. Alf Svensson avvisar detta. Dagens Nyheter 110516.

KD-politiker säger ja till homoadoption. Kristdemokraterna bör nu ändra inställning och ställa sig bakom homosexuella pars rätt att prövas som adoptivföräldrar. Det menar kommun och regionpolitikern Daniel Sturesson, som vill väcka debatt i frågan under sommarens riksting. Världen idag 110518. Kommentar: Det är fel att man tillåter adoption för ensamstående.

Kristdemokrater försvarar sig: Kristdemokraterna står upp för samvetsfrihet. Dagen 110519.

Åke Hällzon: Nya moderata Kristdemokraterna. Hemmets Vän 110516. Dagen 110527. Kommentar: Av prestigeskäl ville inte kd rösta med Sverigedemokraternas reservation. Sakfrågan var alltså mindre viktig. Mats Odell: "Jag utgår från att vi inom alliansen, som i alla andra frågor, hade kunnat hitta en gemensam linje." I alla andra frågor betyder väl då att kd inte får igenom sin vilja. För det fick de ju inte heller i den här frågan.

Fler utförsäkras på nytt. Försäkringskassan räknar med att fler än väntat kommer att sjukskrivas på nytt efter att ha utförsäkrats. 2 900 personer kommer att utförsäkras för andra gången nästa år. 2013 väntas gruppen bestå av närmare 4 300 personer och året därpå av 3 000. Kyrkans Tidning 110517.

Socialministern: Rätt att inte ändra lagen om samvetsfrihet. Socialminister Göran Hägglund (KD) anser inte att Europarådets resolution om samvetsfrihet bör påverka svensk lagstiftning. Det säger han i ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen. Världen idag 110527. Kommentar: Så vet vi det. Lagen om samvetsfrihet som kd lade ner sina röster om är en icke fråga för Göran Hägglund. Inga problem alltså för Mats Odell m fl att komma överens inom alliansen!

Värna om kärnväljarna. Det är med stor förvåning man läser debattinlägget i Kristdemokraten den 13 maj, där man lyfter fram Stockholm Pride som ett utmärkt tillfälle att föra ut KD:s politik. Att medverka i en sådan festival kan bara innebära att stödet för KD minskar och som Annelie Enochson befarar att kärnväljarna skräms bort. Dagen 110531.

Nu avgörs Kristdemokraternas framtid. Dagen 110601. Kommentar: De som blev bortkryssade i valet blir av valberedningen invalda i partistyrelsen. Med den kombinationen går kristdemokraterna en dyster framtid tillmötes.

Rädda Barnen: Vart tionde barn lever i fattigdom. Dagen 110608. Rädda barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige. Skolresor kan kosta pengar igen. Kommentar: Detta skapar en ojämlik skola och får konsekvenser för barn med svag familjeekonomi, KD borde inte ha gått med på en sådan skollag, men i alliansen ledband så är det bara moderaterna som har vetorätt.

Lars F Eklund: KD har förlorat sin trovärdighet. Nu arbetar partiledningen i en riktning som girar bort från klassisk kristdemokrati och andra kristdemokratiska partier. En riktning som mycket väl kan sluta med att KD försvinner genom självdestruktion. Märkligt nog har man inte sökt fler och nya sympatisörer i den enda större grupp där de faktiskt finns, och alltid funnits: De som vill se en politik baserad på klassisk kristen etik och samhällssyn, men inte har någon speciell koppling till något frikyrkosamfund - eller kanske religion överhuvud taget. Människor som ofta kallar sig social- eller värdekonservativa. Människor som tidigare fanns i partiet. Innan "förnyelsen" fick det nu tydliga och paradoxala resultatet, att partiet åter krympt ihop till i stort sett den gamla frikyrkliga kärntruppen. Världen idag 110617.

Regeringspartierna vill skjuta upp riksdagsbeslutet om de av oppositionen föreslagna förändringar i sjukförsäkringen. Kyrkans Tidning 110617.

Sune Olofson: Beröringsskräck styr KD i abortfrågan. Det finns frågor som står över partitaktiska överväganden. Abortfrågan är en sådan och KD måste våga stå för livet i den mediala snålblåsten även om den kostar en och annan väljare. Förvånad, men mest sorgsen, blir jag över att Ja till Livets ordförande Gunilla Gomérs förslag om "svenska adoptioner i stället för aborter" viftas bort av partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson med att "det är inte i närheten av vad partiet tycker". Dagen 110621.

Penilla Gunther: Jag har aldrig kompromissat med den kristna värdegrunden. Att som Olofson inte göra skillnad på Ja till Livets och ett politiskt partis åsikter är för mig allvarligt. Det är inte okej att prata om adoption som att "importera barn", som vore de en handelsvara! Vart tog människovärdet vägen då? Dagen 110623. Kommentar: Det är allvarligt att Penilla Gunther inte tar vad Ja till livet står för på allvar.

Lukas Berggren: Låt kryssen visa vägen, KD! I det senaste valet var det ett antal KD-kandidater som lyckades att personkryssa sig in i de folkvalda församlingarna. Inte minst var detta tydligt i riksdagsvalet. Mikael Oscarsson kryssades in från Uppsala län, Annelie Enochson från Göteborgs stad, Roland Utbult från Bohuslän, Tuve Skånberg från Norra Skåne och den unge framtidsmannen Andreas Carlson från Jönköpings län. Samtliga nämnda kandidater har det gemensamt att de har varit tydliga med sina kristna värderingar. De har ett starkt stöd hos kristenheten i sina partidistrikt, vilket har bäddat för många personkryss. Ett val är väljarnas möjlighet att uttrycka sin uppfattning, även när det kommer till personkryss. Valberedningens förslag till ny partistyrelse måste därför vara minst sagt svårsmält för de kristdemokratiska väljarna. Valberedningen och väljarna går uppenbart i otakt. Världen idag 110629.

Göran Hägglund: "Jag förstår att vi uppfattas som otydliga" Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund svarar på den interna kritiken. Dagen 110629.

Kjell Rautio: Sjukförsäkringen kan bli KD:s stupstock. Dagen 110701.

Emma Henriksson (KD): Hade frågan handlat om ifall bristerna i sjukförsäkringen ska rättas till eller inte så hade vi kristdemokrater självklart röstat för. Nu var det inte det vi röstade om i riksdagen. Dagen 100712. Kommentar: Problemet med regeringen är att det inte händer något, det har gått alldeles för långt tid utan att någon vilja till förändringar för de sjukskrivna har synts till trots oppositionens mångåriga kritik. Om inte oppositionen drivit på så hade det inte blivit några förbättrigar. Och om inte oppositionens förslag var tillräckligt bra så är det väl inga problem för kd att stödja det och sedan driva på regeringen med ännu fler förbättringar!

Regeringen kände till problemen med det nya sjukförsäkringssystemet - redan innan beslutet togs. Det var enligt dokumentet finansdepartementet som drev igenom den bortre parentesen i sjukförsäkringen, alltså de så kallade utförsäkringarna av personer med sjukpenning och tidsbegränsad sjukersättning. Att slopa de särskilda skälen vid bedömning av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden ska ha varit finansdepartementets och Folkpartiets förslag. Däremot var det socialdepartementets idé att införa fasta tidsgränser för prövning av arbetsförmågan, enligt promemorian. Dagens Nyheter 110630. Kommentar: Göran Hägglund är socialminister.

Alliansen förlorade omröstningen om sjukregler, m+fp+c+kd vill inte att de förbättras. 140 röstade ja för de rödgrönas utskottsinitiativ. 139 röstade nej. Förändringarna i de rödgrönas utskottsinitiativ föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Dagens Nyheter 110701. Dagen 110701.

Moderaterna beklagar sjukförsäkringsbeslut. Vill inte att sjukförsäkringen förbättras. Dagens Nyheter 110701.

Ingen sänkning av abortgränsen. Det blev resultatet när Kristdemokraternas riksting på torsdagkvällen behandlade hälso- och sjukvårdsfrågor. Världen idag 110701.

Klassisk KD-politik. Hasse Boström: Konservativ i vissa etiska frågor, främst på det medicinska området, och rätt långt till vänster i ekonomisk politik - i alla fall för att vara ett borgerligt parti. Så har många kristdemokrater genom åren sett sig själva. Det är därför det spritt sig en osäkerhet bland medlemmarna när man uppfattat att den liberala falangen vunnit allt mer gehör i etikfrågorna och den ekonomiska politiken blivit allt för samstämmig med Moderaternas. Det senare gäller till exempel sjukförsäkringen. (Dagen 110706).

KDU-ordföranden: Hägglund för flat i kriminalpolitiken. Partiet måste visa att man står på brottsoffrens sida. Dagen 110709.

"Hägglund glömde bort partiets kärntrupp". Göran Hägglund glömde bort kristdemokraternas frikyrkliga kärntrupp när han talade i Almedalen på lördagen. Utan den kommer han att få problem att legitimera sitt partis ideologiska position, menar statsvetaren Marie Demker. Demker tror att Göran Hägglund därmed begick ett misstag. KD:s frikyrkliga kärntrupp, som främst intresserar sig för bistånd, flyktingpolitik, äldreomsorg och familjepolitik, är rörligare än man kan tro. Dagen 110710.

Ruth Nordström, Eva Skog, Tuve Skånberg: KD - ta strid för samvetsfrihet! Årets riksting var inte nöjt med den summariska behandlingen av frågan och ärendet om samvetsfrihet återremitterades till partistyrelsen för att det skulle få en mer gedigen behandling. KD bör nu ta strid om samvetsfrihet inom vården - vem ska annars göra det? Dagen 110712.

Kritik mot regeringens användning av biståndspengar. Regeringen har beslutat att ta av biståndsbudgeten för att avskriva gamla skulder som Kongo och Togo. Kyrkans Tidning 110714. Kommentar: En kraftfull kritik borde också kommar KD att det här är inte vår politik.

Emma Henriksson, Anders Andersson, (KD): Kristdemokraterna ska värna fortsatt samvetsfrihet. Att inga mål som tar upp samvetsfriheten har väckts mot Sverige gör att det ligger nära till hands att ändå utgå ifrån att samvetsfriheten upprätthålls inom vården och andra områden där den kan vara aktuell. Det finns skäl att vara uppmärksam på om detta skulle komma att ändras. Det ansvaret vilar såväl på Kristdemokraternas partistyrelse som på Kristdemokraternas ledamöter i riksdagen. Dagen 110722.

Ewa Andersson: Små barn behöver stor tillgång till sina föräldrar. Samhället bör stötta alla småbarnsföräldrar så att de får vara just småbarnsföräldrar. Det behövs en flexibel syn på barnomsorgen. Dagen 110714.

Patrik Wikström: S måste gå tillbaka till sina rötter. Jobbskatteavdraget gynnar bara de med inkomst och framför allt de med hög inkomst. Socialdemokraterna borde sätta in insatser för att avväpna jobbskatteavdragets påstådda positiva effekter. Det kan heller inte vara så att bara de som har arbete ska gynnas i ett samhälle. Så länge som en människa har arbete är det lätt att se jobbskatteavdragets fördelar, men vad händer när människorna blir arbetslösa? Dagen 110719.

KD måste ta strid i alliansen. Det finns ingen större valfrihet i barnomsorgen och inte ens en borgerlig regering har gjort särskilt mycket för att flytta ut besluten till barnfamiljerna själva. Det är mest Kristdemokraterna som driver på, men det finns oroväckande tendenser att också de börjar vika ned sig i frågan. nwt.se 110720.

Läkarvarning för hemkört från systemet. Alkoholexpert ser stora risker och inga fördelar med Hamiltons förslag som stöds av allianspartierna (inklusieve KD) och socialdemokraterna. Världen idag 110722.

Allianskollegerna kan köra över KD om sterilisering. Dagen 110729. Kommentar: Bättre det än en ny svekdebatt om kristdemokraterna. Det kan också få det positiva med sig att kd lämnar allianssamverkan så småningom och vågar bli ett mittenparti istället.

KD tydligare i sin hbt-politik. Den dramatiska omsvängningen i frågor för homo-, bi- och transpersoner (hbt) inom Kristdemokraterna tror Bengt Held hänger samman med att partiet har fått en alltmer tongivande hbt-falang. Dagens Nyheter 110731.

KD-politiker får regnbågspris. Tre kristdemokratiska politiker har av RFSL Stockholm tilldelats det så kallade Regnbågspriset. Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber får priset för att de "starkt drivit frågor som avskaffande av tvångssterilisering vid könsbyte och rätten till adoption för samkönade par". Dagen 110806.
RFSL-pris till kristdemokrater. Världen idag 110808.

Stockholm Pride vidgade klyftan inom Kristdemokraterna. KD-riksdagsmannen Tuve Skånberg kallade sina partikolleger "HBT-aktivister" och anklagade dem för att bluffa om partiets politik. Sprickan mellan konservativa och liberala kristdemokrater vidgades under Prideveckan. Stockholmsdistriktets medverkan på festivalområdet uppmärksammads med RFSL:s Regnbågspriset till de tre KD-politikerna Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber. Dagen 110809.

Krav på en tydligare HBT-politik. Annika Eclund bekräftar bilden av ett delat Kristdemokraterna - "Jag kan inte säga vilken grupp som är störst". Dagen 110809. Bra kommentar av Josefus: Hade man varit på Pride för att föra ut KD:s klassiska budskap hade det varit ok. Men när man i massmedida bett om ursäkt för den politik som förts, och var där av den orsaken, så var det naturligtvis fel. Jag chattade med en KD-politiker som var där. Denne stod för en mycket liberal hållning. Det var tråkigt. KD sviker sina kärnväljare på detta sätt och det enda man gör är att man tappar röster. Varför medverkade man inte på Jesusmanifestationen där över 10 000 kristna samlades? Kommentar: Får man Regnsbågspriset så visar ju det att man står för en mycket liberal hållning.

Tuve Skånberg och Rolf Åbjörnsson (KD): Naiv analys av Pridedeltagande. Pridefestivalen är inget smörgåsbord med olika synsätt och uttryckssätt utan en sexualpolitisk manifestation för RFSL:s krav på särlagstiftning och vuxenperspektiv. Därför är det olämpligt att kristdemokrater deltar. Dagen 110819.

Flera kristdemokrater vill byta partiets HBT-politik. Ny debatt efter uttalande från Jönköpingsdistriktets ordförande Irene Oskarsson. Dagen 110819.

Bilprovningen fri - men dyrare. Priserna kan fördubblas och glesbygden riskerar nedläggningar. Dagens Nyheter 110630.

Staten på väg sälja bilprovningen. Motormännen: "Bilprovningen har ju fungerat utmärkt de senaste åren och lyckats hålla låga priser därför att de varit färdiginvesterade." Dagens Nyheter 110819. Kommentar: Staten (Alliansregeringen) tvår sina händer för om det blir dyrare bilprovning och om glesbyden drabbas av nedläggningar.

Hatt kritisk till vårdnadsbidraget. En av de tre kandidaterna till ordförandeposten i Centerpartiet slog på fredagen in en rejäl kil i allianssamarbetet. I en debattartikel i Aftonbladet om jämställdhet i familjepolitiken, menade hon att vårdnadsbidraget inneburit ett "kraftigt kliv bakåt i svensk jämställdhetspolitik". Mikael Oscarsson (kd): "En dagisplats i genomsnitt kostar 144 000 kronor per år, medan det vårdnadsbidrag som betalas ut ger familjen 36 000 kronor per år. Att utjämna den orättvisan borde vara Alliansregeringens nästa steg, om något." Världen idag 110822.

Gunnar Johansson: Kristdemokraterna har snart spelat ut sin roll. Om nuvarande KD fortsätter på den nu inslagna vägen, finns det absolut ingen orsak längre för alla som är försvarare av kristen värdegrund etik och moral att stötta detta parti. Loppet är förmodligen nu kört för KD, om dess liberala utveckling fortsätter. Dagen 110825. Kommentar: Instämmer i detta inlägget. När det gäller vårdnadsbidraget är problemet att kd inte tagit mer strid för det. Det visar att KD är svagt i den borgerliga alliansen. Om den svagheten dessutom gör att man hänger på de liberala vindarna så är utförsbacken säker för KD.

Ewa Sundkvist (kd): Märklig debatt om kristna värderingar. Enligt principprogrammet från 2001 står det att "kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltas av den kristna traditionen." Dagen 110901. Kommmentar: Ord är ord men om inte orden omsätts i ett tydligt ställningstagande så blir KD ett allmänborgerligt parti där den exklusiva kristna profilen inte synliggörs.

Annika Eclund (KD) (HBT-talesperson i partiet): Magstarkt att säga att Kristdemokraterna inte behövs efter Pridenärvaro. För mig är Kristdemokraterna ett värdeorienterat parti som bygger på en kristen människosyn och inte ett allmänborgerligt liberalt parti bland alla andra som Johansson på-står. Det betyder att vi skall föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Dagen 110901.

Gunnar Johansson: Kritiken handlar inte om KD:s närvaro på Pride. I Annika Eclunds svar finns inte något uttryck för att KD med Stockholmsdistriktets företrädares åsikter på Pride är en problematik. Tvärtom anser hon det bara vara bara positivt och att det är en styrka att det är "högt i tak". Dagen 110907. Kommentar: Jag tvivlar på att det finns något riksdagsparti som inte anser sig föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Inte ens de KD-riksdagsledamöter som ville närvara på Prideveckan anser sig inte göra det. Problemet är att de har öppnat dörren för Pride-inflytandet i partiet och är Annika Eclund kvinnan att sätta ner foten mot detta. Det är INTE vad hon gör i detta inlägget! Det är bara en ytterligare bekräftelse på att partiet har problem med sin kristna identitet. Caroline Szyber fick uppbackning från partisekreterare Acko Ankarberg Johansson som jämförde Pridemedverkan med att finnas på den kristna ungdomsfestivalen Frizon. "Det är lika naturligt att vara på Pride som på Frizon." (!!!) Världen idag 110831.

Annika Eclund (KD): KD det enda värdeorienterade partiet. Dagen 110920.

V och KD under riksdagsspärren. Dagen 110825.

KD överkört om pensionärsskatt. "Vi får konstatera att vi har kommit i ett läge i förhandlingarna där vi är ensamma mot tre."Dagen 110904. Kommentar: Det visar samtidigt att alla borgerliga väljare som är socialt medvetna och inte röstar på KD röstar på fel parti. Pensionärerna får skylla sig själva när de röstar på M, FP och C.

Därför blev KD överkört om pensionärsskatt. Bengt Germundsson (KD): "Personligen tycker jag att det är pensionärerna som blivit överkörda av M, C och FP", och hävdar att KD är alliansens enda sociala röst. "Vår prioritering visar med önskvärd tydlighet att Kristdemokraterna är det enda parti man kan lita på när det gäller att ta strid för våra äldre". "För mig är det obegripligt att lägga 5,4 miljarder på sänkt krogmoms, som det nu verkar bli, med de tveksamma effekter det kommer att ha. Här går en skillnad i värdering (gentemot KD) som innebär att det är viktigare att det ska bli billigare att gå på krogen." Utan KD i regeringen hade det kunnat bli "noll helt och hållet" för pensionärerna. Hade inte KD drivit detta så hade det varken blivit höjt bostadstillägg eller ett löfte om skattesänkning framöver, säger Germundsson. Dagens Nyheter 110905. Kommentar: Bengt Germundsson i Markaryd bör bli ny ny partiledare i KD.

"Ödestimma för Kristdemokraterna". Otydlighet kring partiets kärnfrågor, oskarp kommunikation med väljarna och osäkerhet kring partiledningen är det som präglar svaren när Världen idag gjort en rundringning till KD-distrikten i landet. Världen idag 110905.

Per-Ola Larsson: KD kan rädda sitt sociala ansvar om Göran Hägglund reserverar sig. Dagen 110907.

ÄldreministerMaria Larsson: Inga pengar till fosterhemsbarn. Dagen 110910.

Beskedet att inte blir någon ekonomisk ersättning till dem som utsatts för vanvård i fosterhem väcker starka reaktioner. Elias Markewärn, riksstyrelsen för Riksförbundet samhällets styvbarn och blev själv illa behandlad när han var fosterhemsplacerad från 1955 och framåt. Han är bedrövad över beskedet att ersättningen uteblir. "Jag är grymt besviken på samtliga inblandade politiker. De säger att de har lyssnat på oss, och att de företräder oss. Men nu visar det sig att de inte alls har gjort det." Agneta Luttropp (MP): beklagar att de drabbade inte får någon form av ekonomisk ersättning. " Man hänvisar till att det inte skulle bli rättvist, då undrar jag om det här blir mer rättvist. Jag tycker inte det." Mats Gerdau (M) säger att det måste ha varit ett svårt vägval för regeringen. Men han tycker att den har kommit fram till ett klokt beslut. Dagen 110910. Kommentar: Maria Larsson och KD har väl som vanligt tvingats böja sig för moderaterna som inte vill ge ut pengar till sådant.

Oppositionen tvingar Reinfeldt att backa om fosterhemsbarnen. Dagens Nyheter 110913.

Hasse Boström: Upprättelse måste få kosta. Det går inte att försvara schabblet kring ersättning till de barnhemsbarn som utsatts för övergrepp. Det är visserligen oklart vem som är skuld till det. Om barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) själv tog beslutet att inte betala ut ersättning eller om hon tvingades till det av regeringens väktare av statskassan, finansminister Anders Borg (M). Dagen 110914.

Nima Gholam Ali Pou: I Moderaternas Sveriges tvingas sjuka söka jobb som inte finns. Sedan 2006 har den borgerliga regeringen gjort livet svårare för arbetslösa och sjuka då dessa människor tvingas söka efter jobb som inte finns. Moderaterna visste att sjuka och långtidsarbetslösa samt många ungdomar skulle råka illa ut, på en arbetsmarknad, där det är svårt att anställas, men ändå drev de igenom sin politik. Det är omänsklighet. Dagen 110914.

Frustration i KD efter ny kritik mot Hägglund. Världen idag 110914.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på kollisionskurs om en skärpning av miljöreglerna för fartyg. Vilken uppfattning har regeringen eller menar Catharinga Elmsäter-Svärd att det är moderaterna som är regeringen eftersom hon hävdar att hennes uppfattning är regeringens? Sveriges Radio 110916.

Partitopp sätter ner foten om regeringssamarbetet. Leif Hallberg, ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse "KD:s själ är viktigare än alliansregeringen".: "Det kan inte längre vara tabu att öppet diskutera KD:s allianssamarbete". Världen idag 110916.

"Vad hjälper det Kristdemokraterna att vinna en del av regeringsmakten om partiet då förlorar sin själ? Inga statsrådsposter kan vara så viktiga, att de får gå före chanserna att få gehör bland väljarna för en sann kristdemokrati." Expressen 110915.

Göran Hägglund svarar kritikerna: "Känner mig taggad för uppgiften". Världen idag 110916.

Nu ökar pressen på Göran Hägglund. På kvällen för riksmötets öppnande uttalade riksdagsledamoten Roland Utbult (KD) orden som många gått och väntat på. I en intervju med Svenska Dagbladets nätupplaga konstaterade han att det är dags för Göran Hägglund att ställa sin plats till förfogande. En annan person säger till Världen idag: "Det finns ingen återvändo. Inom en månad kommer Hägglund att självmant kliva av." Världen idag 110916.

Utbult i blåsväder efter krav på Hägglunds avgång. Det är många med mig som är bekymrade över situationen i partiet, säger Roland Utbult. Dagen 110916. Kommentar: Utbult säger vad många säkert tycker. Och någon måste bli den förste att säga det! Hur låga ska opinionssiffrorna bli inte kd vaknar?

KD-ledaren Göran Hägglund ställning är ifrågasatt. Före jul ska kristdemokraternas valberedning ge sitt svar på om den anser att han har fortsatt förtroende. Dagens Nyheter 110916.

Roland Utbult: Viktigt att KD får ny partiledare. När en ny partiledare för KD ska utses måste vi ha en öppen process, liknande den i Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det betyder att kandidater bör resa runt i landet för att presentera sig själva men också sin politiska glöd och ambition. Dagen 110920.

Ann-Charlotte Marteus: Sol-och-vårad av Apoteket Lurifax. Omregleringen av apoteksmonopolet skulle leda till lägre priser och bättre tillgänglighet, lovade social­minister Göran Hägglund (KD). Två år har gått, men någon prissänkning att tala om har ingen märkt av. För mig personligen har tillgängligheten förbättrats, ty jag bor i Stockholms innerstad. Där finns numera ett apotek i varje gathörn. Det är bra, särskilt för hypokondriker med skurgumsknän. I Vasastan har det ­öppnats 16 nya apotek sedan om­regleringen, enligt en undersökning av lokaltidningen "Mitt i" i somras. I Rinkeby har det samtidigt öppnats 0 apotek. Expressen 110920.

Partiledarfrågan orsakar hård strid inom KD. Roland Utbult: "Jag fick en fråga från en journalist och ville svara ärligt." Världen idag 110921.

KD-kritiker får kritik. Det intressanta blir att notera vilka som skrivit under artikeln (Otto von Arnold, Penilla Gunther, Lars-Axel Nordell, Irene Oskarsson, Desirée Pethrus och Anders Sellström). De som inte skrivit under - tillhör de Hägglunds kritiker? Den frågan inställer sig snabbt. Dagen 110922.

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) blev överkörd av regeringskollegorna i den laddade frågan om ekonomisk ersättning till vanvårdade fosterbarn. Dagen 110923.

"Politiker bakom höga elpriser" Elpriserna har fördubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996. Och det är politikernas fel, menar Villaägarnas Riksförbund, som föreslår att en omfördelning av elskatten skulle minska kundens kostnader utan att påverka statskassan. Dagens Nyheter 110926.

Bo Westin: KD sitter stilla i båten. Nu tycks det som att Göran sällan kämpar, utan mest sitter stilla i båten när det kommer till kritan. Dagen 110927.

Acko Ankarberg Johansson (KD) svarar på Bo Westins kritik: Fart framåt med ökad tydlighet. Dagen 110929.

Socialminister Göran Hägglund försvarade i riksdagen höjningen av frikortsgränsen för vård och läkemedel. "Det måste göras någon gång." Dagens Nyheter 110927. Kommentar: De måste inte alls höjas. Med en moderat politik måste de höjas men inte med en politik som ser till vad de sämst ställda i samhället har för ekonomi, framförallt sjuka människor som lever på existensminimum.

Tvärvändning om fosterbarn skadar förtroende. Regeringens förtroende skadas av tvärvändningen om ersättning till de vanvårdade fosterbarnen. "Maria Larsson får stå med hundhuvudet". Dagens Nyheter 110929.

KD-distrikten splittrade om Hägglund. Uppsala och Stockholms län kräver partiledarens avgång - Skåne, Göteborg och Stockholm stad ger honom sitt stöd. Dagen 110930.

Vi behöver en ny partiledare. Det är uppenbart att Kristdemokraterna måste möta väljarna med en ny partiledare inför nästa riksdagsval. Vi vill ha en öppen process fram till nästa riksting i januari, skriver en rad kristdemokrater. Svenska Dagbladet 111001.

Statsvetaren Magnus Hagevi: Risk att KD åker ur riksdagen även med ny ledare. Svenska Dagbladet 111001.

43 ledande kristdemokrater försvarar Göran Hägglund. Dagens Nyheter 111002.

Mats Odell vill samla KD som ny partiledare. Odell hävdar att han i själva verket kunde ha vunnit över Göran Hägglund 2004 om valberedningen då hade redovisat antalet nomineringar som han och Hägglund hade fått. "Men det bortsåg valberedningen ifrån då." Dagens Nyheter 111003.

Ingvar Svensson (KD): Personstrider är förödande för KD. Under 47 år har jag varit partimedlem i Kristdemokraterna, varav 44 år som förtroendevald och jag har aldrig upplevt en så otäck intern debatt som nu. Debatten verkar väldigt hätsk. Dagen 111004. Kommentar: Personstriderna är skapade av partiledningen som åsidosatt inflytandet från partiets värdekonservativa.

Per Hallström: Dags för en kovändning, Hägglund! Inte heller vill Göran Hägglund se problemet med att han visar respektlöshet inför KD:s rötter och kärnväljare, däribland den värdekonservativa falangen inom partiet. Den offentliga "avrättningen" av Lennart Sacrédeus inför valet till Europaparlamentet är ett närmast övertydligt exempel. Dagen 111004.

Blandat resultat i KD-omröstningar. Bohuslän nominerade ingen kandidat, men röstade om förtroendet för Hägglund. Av nio i distriktsstyrelsen hade fem inget förtroende för honom. Västra Götalands södra distrikt beslutade att nominera fyra namn utan rangordning. Vilka namnen är vill distriktet inte gå ut med. Dagen 111004.

Lukas Berggren: Det är ohållbart, Hägglund! Nu ökar trycket på Göran Hägglund. Hans efterlysning om utmanare till partiledarposten har hörsammats. Ett par stycken - Mats Odell och Bengt Germundsson - uttrycker sig precis så offensivt som man kan göra när det finns en partiledare som inte har klivit av. Ledaren i torsdagens Dagens Nyheter fångar in något väsentligt när man formulerade det så här: "Det är bättre för Hägglund att avgå än att förlänga plågan". Den svada av kritik som nu levereras mot Hägglund kan inte längre bemötas med "Jag är taggad inför uppgiften". Ytterst sett handlar inte ledarskapet i ett parti om vem som är mest "taggad", utan om vem som kan leda partiet mot nya höjder. Det har Hägglund bevisat att han inte kan. Världen idag 111004.

Helle Klein: Odell kommer ut som högerkristen. Mats Odell förnekar att han tillhör den kristna högern - samtidigt är han medlem i Vallentunas pingstförsamling som inte accepterar Darwins evolutionsteori. Expressen 111004.

Tramsigt av Helle Klein om Darwin och högerkristna. Dagen111005.

Mats Odell om stämpeln som högerkristen: "Fult sätt att debattera" "Det är ett fult sätt att debattera, att klistra svepande etiketter på varandra. Sedan är det ganska märkligt att en präst i Svenska kyrkan talar om att det är hemskt att tro på Bibeln, när blev det förbjudet i Svenska kyrkan? Hennes kritik är ett skott i rymden. Jag vill ta vara på alla och jag kan lyssna och ta intryck även av dem som tycker annorlunda än jag gör." Världen idag 111005.

Sten-Gunnar Hedin: Pingstkyrkan är inte högerkristen. Det blåser en allt snålare vind av religionsskräck och intolerans i den offentliga debatten i vårt land. Det handlar om en omvänd intolerans från några få, allt mer fartblinda opinionsbildare, där prästen och politikern (S) Helle Klein utgör en av de knepigaste. Ändå är hon en av de mest högljudda härförarna i vad som förefaller vara en kamp mot klassisk religionsfrihet i Sverige. Newsmill.se 111005.

Göran Skytte: "Högerkristen" nytt skällsord. När inkluderades Darwin i den kristna trosbekännelsen? Av politiska skäl är Helle Klein ute efter att smutskasta Odell, och då spelar sanning och vett ingen roll. Det är beklämmande att en präst agerar på detta sätt. Dagen 111014.

Peter Bjellheim: Fegt av församling om syn på Darwin. Om Vallentunas Pingstförsamling inte tagit ställning för eller emot Darwins evolutionsteori så betyder det ju samtidigt att man heller inte tagit ställning till om Gud finns eller inte. Antingen gäller den allt mer populära "Darwins evolutionsteori" eller så har vi en Skapare. Dagen 111016.

Bengt Germundsson (KD): Distans är Hägglunds ledarstil. Jag ställer upp som vice ordförande om Mats Odell blir partiledare. Det meddelar Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd och en av Göran Hägglunds starkaste kritiker. Dagen 111011.

Göran Hägglund, Stefan Attefall (KD): Statsbidrag till samfund viktigt. Mångfalden på det religiösa området anses tydligen av en del som mindre viktigt än mångfald i kultur och medier. Dagen 111012.

"Mer religion leder inte till högre offentlig etik". Sambanden mellan måtten på hur omfattande ett samhälle är präglat av religiösa värderingar, dess offentliga etik och dess förmåga att undvika att hamna i ekonomiska svårigheter är rakt motsatta till vad Göran Hägglund påstår, skriver statsvetaren Bo Rothstein. Dagens Nyheter 111012. Kommentar: Evangelisk kristendom leder till en högre offentlig etik men inte religion eller religiösa värderingar.

Eva-Lena Gustavsson, Eva Hedesand Lundqvist, Marina Pettersson, Görel Sävborg Lundgren, Socialdemokrater för Tro & Solidaritets arbetsgrupp för Mänsklig värdighet: Regeringen ointresserad av sjuka. Höjningen av högkostnadsskyddet visar regeringens ointresse för sjuka. Vi menar att risken är uppenbar att redan utsatta grupper av människor återigen drabbas av försämringar. Det berör i synnerhet de mest sjuka, som besöker sjukvården ofta och är beroende av många mediciner. Dagen 111013.

Elis Folkesson: Kristdemokraterna har hamnat i fel sällskap. KD har stridit för pensionärerna men förlorat i regeringen. Detta är inget nytt. KD förlorar sitt inflytande över den ena frågan efter den andra. Vårdnadsbidraget, som var en hjärtefråga, blev också en löjlig kompromiss. Rätt utformad och med högra ersättning kunde den ha blivit en bra reform. Jag tycker att KD har hamnat i "fel sällskap", Underligt att inte ledarna för partiet har upptäckt att de håller på att utplåna partiet. Kan blockpolitik vara så angelägen och är ministerposterna så värdefulla? Dagen 111013.

Synen på religion delar Folkpartiet. Statsvetare Magnus Hagevi: I grova drag finns det två inriktningar - en (religionsvänlig) anglo-amerikansk och en (religionskritisk) kontinental europeisk tradition. Länge hade Folkpartiet omkring 60 procent av frikyrkoväljarnas röster. Då var det ett stort parti på drygt 20 procent. Enligt min forskning vände sig sedan många frikyrkoväljare till Centerpartiet på 1970-talet. Det är först på 1990-talet som Kristdemokraterna på allvar slog igenom i frikyrkorna. Dagen 111014.

Mats Odell fruktar inte mediernas granskning om han väljs till KD-ledare. "Jag har varit utsatt för drev ett antal gånger". Dagen 111014.

KD:s seniorförbund: Hägglund vill inte träffa oss. KD-ledaren Göran Hägglund nonchalerar partiets seniorförbund. Också KDU-ledaren Aron Modig har tidigare framfört liknande kritik. Ingen invit till diskussion om samarbetet mellan moderpartiet och ungdomsförbundet. Dagen 111018.

Thomas Carlson: Göran Hägglund har gjort sitt. Av KD:s hjärtefrågor kring familjen är vårdnadsbidraget en av de viktigaste. Där verkar inte Hägglund ha kraft eller lust att kämpa vidare. Det vårdnadsbidrag som nu, efter allt kompromissande inom alliansen, finns, är ett intill oigenkännlighet misshandlat förslag, jämfört med det ursprungliga. De senaste årens kräftgång i opinionen visar, att Hägglund inte lyckats sätta KD:s frågor på agendan, och att det gett dålig utdelning att sitta i knäet på Moderaterna. Endast ett partiledarbyte kan ge partiet den nystart som är en förutsättning för att den stora mängd väljare, som egentligen vill ha det trygga samhälle som KD:s idéer skulle kunna skapa, hittar tillbaks till KD. Dagen 111020.

Hägglund avböjer duell med Odell. Dagen 111020.

Sven Nilsson: Så kan KD:s berättelse se ut. Just familjepolitiken är de områden, där värdegemenskapens "ekologi" kan exemplifieras tydligast. Vi kan nu till exempel utvärdera konsekvenserna av det stora politiska paradigmskiftet från 1930-1950-talet då en socialistisk opinionsbildning koordinerades med politiska beslut för att bit för bit bryta ner familjen som en social och ekonomisk enhet. I dess spår har vi fått ett samhällsklimat som kännetecknas av en ohämmad individualism, ensamhet och vilsenhet i etiska och moraliska frågor. Familjen som den livgivande, fostrande och kulturskapande motorn i samhällsbygget måste uppvärderas. När ett paradigmskifte berör ett stort spektrum av mänskligt liv får det en dynamisk, interaktiv effekt som på sikt kan få motkrafterna att kollapsa. Följden blir sönderfall och anarki. För närvarande är ett sådant anarkistiskt tillstånd mest påtagligt ifråga om värderingar som har med samlevnad och familjeliv att göra. Dagen 111021.

KD-kvinnorna vill byta ut hela partitoppen. Dagen 111025.

Veteranernas sista maktkamp. Nu är det vinna eller försvinna som gäller för Göran Hägglund och Mats Odell - vem ska stå vid rodret på det kristdemokratiska skeppet? Oavsett vem som kommer segrande ur myteriet finns så klart risken att den interna turbulensen kan få hela skeppet att sjunka. Dagen 111103.

Sven Brus m.fl. (KD): Hägglund ende valvinnaren. Han har lyckats infria långt mer av kristdemokratiska vallöften än vad valresultaten gett underlag för. Dagen 111110.

Ingemar Vänerlöv m.fl. (KD): Inkluderande ledarskap behövs. Alltför ofta har Hägglund backat från intagna positioner, vilket resulterat i minskat förtroende för partiet. Dagen 111110.

Thomas Carlson: Partiets kärnväljare har i flera år tryckts tillbaka. Dagen 111110.

Här plagierar M KD:s äldreidéer. Dagens Nyheter 111116. Kommentar: Det är ju bra att moderaterna tar KD:s förslag eftersom vård och omsorg är deras svaga sida, men samtidigt borde de ha skrivit artikeln tillsammans med kristdemokraterna. Handlandet visar att de inte anser sig behöva rådgöra med kristdemokraterna när de lägger fram förslag.

Odell tar ställning för samvetsfrihet. Den kristdemokratiske partiledarkandidaten Mats Odell tydliggjorde i Ekots lördagsintervju att han vill se ett införande av samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige. Världen idag 111121.

Larmen från äldreomsorgen. Alliansregeringen agerar nu efter alla larmrapporter om vanskötsel inom äldreomsorgen. Det är nödvändigt. De interiörer som visats har varit direkt motbjudande, inte minst inom den verksamhet som bedrivs av Carema Care. I nyhetsrapporteringen om situationen inom äldreomsorgen i landet vill gärna äldreminister Maria Larsson (KD) peka på att 75 procent av de som får denna tillsyn är belåtna. Ändå måste siffran 25 procent, en av fyra inom äldreomsorgen, inte är tillfreds väcka en allvarlig fråga hur det ser ut med empati, tid, personal och omsorg för våra äldre. Världen idag 111121.

Hård kritik mot moderat partikultur. Den moderata partikulturen i riksdagen bygger på tystnad och lydnad. Självständiga ledamöter möts av utskällning av partiledaren Fredrik Reinfeldt inför hela gruppen, hävdar tidigare moderata ledamoten Anne-Marie Pålsson. "Det jag misstänkt länge och det som många hävdat - att vi bara är ett lydigt transportkompani - fick jag nu svart på vitt på av min egen partiledare." Dagens Nyheter 111128. Kommentar: Tyvärr har det visat sig att kristdemokraterna också har ingått i detta lydiga transportkompaniet.

Statsvetare om läget i Kristdemokraterna: "Det är något i partiet som inte är helt harmoniskt". Världen idag 111130.
Lars Adaktusson: "Jag vill inte bli KD:s partiledare." "Jag tror att i det här läget är Mats Odell den enda möjliga kandidaten. Det finns ingen annan med den tyngden som han, som kan överbrygga motsättningarna, som i sitt ledarskap kan rehabilitera de brister som finns. Han är en bra kandidat, och den enda som finns för tillfället." Dagen 111202.

Lars Adaktussons råd till partiet: Håll hårt i profilfrågorna. Kommentar: Adaktusson har fel i att KD ska flörta åt moderaterna i sin politik. Det har de redan gjort och det blir ingen kristdemokratisk politik. Läs följande artikel av Marie Larsson! Marie Larsson, diakon: De fattiga försvinner inte. "Jag har inte sett några förbättringar för de utförsäkrade och andra drabbade." Hos mig kan jag inte se någon förbättring i situationen. Hit vänder sig fortfarande människor som är utförsäkrade för första gången och de som är på väg in i andra omgången liksom pensionärer, arbetslösa och Fas 3-are. Faktum är väl att de flesta som behöver ekonomiskt bistånd finns inom dessa grupper. Dagen 111202.

Lars Hagström, Britt Jakobsson (Förbundet Rörelsehindrade): Nonchalant tystnad från M. Sverige måste få en lag som garanterar tillgänglighet för alla. Moderaternas tystnad och motstånd skulle inte vara möjlig om de som sagt sig stå bakom lagförslaget valde att agera kraftfullare. Dagen 111207.

Hägglund säger nej till ett nationellt abortregister. Dagen 111210. Kommentar: Moderaterna bestämmer men Hägglund försökte nog inte ens driva frågan.

Göran Hägglund ryter till om kristna inslag i skolavslutningar inte får förekomma. Men Jan Björklund är inte beredd att ändra sig. Dagens Nyheter 111211. Kommentar: Och knappast moderaterna heller. Så det är dags för att Hägglund börjar kritisera sina partikollegor också!

Hägglund sugen på revansch: "Jag jobbar ganska bra i motvind". Jag är den person som i de här diskussionerna har det starkaste stödet och jag vill arbeta för att göra det ännu starkare, och framför allt för att partiet ska revanschera sig.
När börjar människolivet? - Vid befruktningen. Abortfrågan är jätteviktig. Den debatt vi har haft på sistone om könsselektiva aborter och att personer med vissa egenskaper inte skulle vara önskade, har inneburit att vi har fått åtminstone episoder av en diskussion om var människovärdet egentligen ligger. Varje abort är ett nederlag. Världen idag 111214.

Mats Odell vill att Kristdemokraterna ska sticka ut: "Den kristdemokratiska identiteten har bleknat". Vi kan inte vända oss till 50 procent av svenska folket och tro att vi vinner dem som verkligen tycker att Kristdemokraterna behövs. Ambitionen att vara bekräftad och godkänd på alla ledarsidor leder paradoxalt nog till vår utplåning. Vi måste vara beredda att ta kritik på liberala ledarsidor och stå upp för det som är våra kärnvärden.

Ditt parti har kritiserats för att inte ta tillräcklig strid i regeringsförhandlingarna. Skulle det bli någon skillnad med dig som partiledare?
- Vi har haft lite olika syn på den förhärskande doktrinen som har gällt tills alldeles nyligen, nämligen att vi i förhandlingar inte ska begära mer än vad vi tror att vi rimligtvis kan få igenom. Det innebär att vi blir väldigt otydliga. Och då sätter Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet gränserna för vad vi över huvud taget kan komma ut med och vilka frågor vi kan driva. Min uppfattning är att vi i stället bör gå ut före förhandlingarna och tala om vad som är vårt mål och vad vi kämpar för. Världen idag 111216.

Lukas Berggren: Åtta tips för att åka ur riksdagen 2014! Kommentar: Samtliga åtta tips kan appliceras på KD! Världen idag 111219.

Koskinen till KD:s partistyrelse. Magnus Hagevi, statsvetare, tror knappast att Koskinen hade fått frågan om han inte varit kändis. Dagen 111215.

Odell uppges petas från KD-ledningen. Mats Odell får sluta som andre vice ordförande och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse. Odell sägs bli ersatt av den före detta simmaren David Lega. Dagen 111215. Dagens Nyheter 111215. Kommentar: KD tappar allt förtroende.

Ett antal kristdemokrater skriver upprop i SvD för Hägglund: Nu är det dags att samla partiet. Vi vill få möjlighet att fokusera på politikens innehåll snarare än personfrågor. Därför vädjar vi till Odell att dra tillbaka sin kandidatur och sluta upp bakom Göran Hägglund. Svenska Dagbladet 111217.

Intern KD-kritik för osynlighet. I KD-fästet Mullsjö tvingas lokalpolitikerna svara på folks frågor om varför deras företrädare är otydliga och osynliga. Samtidigt i Stockholm förklarade valberedningen att man fortsätter att sätta sitt hopp till Göran Hägglund. Svenska Dagbladet 111217.

Mats Odell om valberedningens petning: "De vill ha status quo". Odell populär hos KD i Uppsala. Världen idag 111219.

Jonas Segersam: Förändrad partikultur behövs. Ombuden till rikstinget i januari har ett stort ansvar att läka ihop partiet. Vi måste också bli bättre att ta vara på röstmagneter som exempelvis Alf Svensson, Ebba Busch, Lennart Sacrédeus, Andreas Carlsson, Sakarias Winberg, Annelie Enochson och Bengt Germundsson. Alltför ofta har vi tyvärr sett hur det inom partiet tillåtits att marginalisera och dåligt utnyttja vissa av denna typ av personer som betyder så mycket för att samla röster. Något som vi i allra högsta grad kommer att behöva i valet 2014. Och nu måste vi samla denna erfarenhet och entusiasm i valet till ny partistyrelse. Där krävs förnyelse och nytt engagemang, inte en väg vidare i ett gammalt hjulspår. Dagen 111220.

Elisabeth Sandlund: Inte bara ledarval avgör KD:s öde. Kristdemokraternas problem ligger också på andra plan. Det är att spela högt och farligt om man förlitar sig på att partiets traditionella kärnväljare kommer att stanna kvar vad som än händer i brist på andra alternativ. Sådana kan materialisera sig, om inte annat så i form av ett inbjudande sofflock. Dagen 111220.

David Lega, kommunalråd i Göteborg, förslås ta Mats Odells plats och bli andre vice ordförande i Kristdemokraterna. Dagen 111220. Kommentar: David Lega är inte kristen. 2010 deltog han i en hbt-marsch i Göteborg.

Tuve Skånberg kritisk till rockad i KD. Det är anmärkningsvärt att David Lega får ersätta Mats Odell. Lega är ny, oerfaren och har inget stort stöd i partiet medan Odell är mångårigt dokumenterat duktig, har varit minister i ett par olika regeringar och i nomineringar har han stor förmåga att få med sig folk. Svenska Dagbladet 111216.

Mats Odell: Läget i partiet är allvarligt. Hägglunds utmanare petades från partitoppen - men ger inte upp trots öppet motstånd inom Kristdemokraterna Dagen 111220.

Hägglund: Jag var beredd att hoppa av. När Kristdemokraternas förra partiledare Göran Hägglund medverkar i SVT:s Min sanning på söndag avslöjar han att han var beredd att lämna uppdraget i samband med partiledarstriden med Mats Odell. "Jag hade väldigt många vänner i partiet som tyckte jag skulle stå på mig. Men jag sa också, och det här är nog första gången jag säger det, att jag var beredd att hoppa av," berättar han. Världen idag 160303.

Tomas Ander: Risken är stor att KD slits sönder inifrån. Tyvärr måste valberedningen i hög utsträckning ställas till ansvar för detta höjda tonläge. Önskar man ett enat parti, där både "konfessionella" och "förnyare" skall känna sig hemma och ha en framtid, då kan man inte bara se till den ena sidans önskemål. Svenska Dagbladet 111220.

Moderatstyrd politik: Bilprovningen säljs ut. Inför utförsäljningen delas bolaget upp i tre delar där två ska säljas. Dagens Nyheter 111220. Kommentar: Regeringen slår sönder ett företag som har fungerat bra, allt för att det ska bli dyrare att besikta bilar. Privata aktörer kräver högre vinster och den del som är mest olönsam som man tills vidare behåller kommer att kräva högre avgifter för att gå ihop.

Moderatstyrd politik: Skollunch kan kosta tusenlapp. Skolluncherna på gymnasiet kan bli en stor, och oväntad, utgift. Flera kommuner i landet tar nämligen betalt för maten. Eleverna köper snabbmat istället. Varken föräldar eller elever är särskilt nöjda efter ett par månader. Dagens Nyheter 111220.

Skollunch kan gräva hål i kassan. Skolluncherna på gymnasiet kan bli en stor, och oväntad, utgift. Flera kommuner tar betalt för sin mat. Det finns också skolor som helt saknar kök och matsal. "Det är jätteviktigt att kolla upp skollunchen innan man väljer gymnasieskola", säger Annika Unt Widell vid Skolmatens vänner. Dagens Nyheter 111220.

För krångliga regler för avdragsgilla gåvor. Glädjen över nya lagen om skattereduktion på gåvor varade inte länge. Biståndsorganisationer besvikna efter möte med Skatteverket. Hoppets stjärna: "Det var kraftiga reaktioner under mötet när det talades om hjälpverksamhet. Det ordet används knappt av biståndsorganisationer i dag. Vi arbetar sällan med att ge pengar till enskilda personer, den formen av bistånd är gammal. Det känns som att man klättrar tillbaka i tiden om man ska tillämpa lagen så, som menar att man nu som organisation får "ge sig ut i dimman och slå sig fram".Världen idag 111209.

Skatteverket: Lagstiftarna står för oklarheten. På Skatteverket har man förståelse för reaktionerna från biståndsorganisationerna, men ansvaret för oklarheten kring lagens tillämpning läggs på lagstiftarna. Världen idag 111209.

Så fungerar reglerna för gåvor till ideella. Det blev inte som förespråkarna avsåg. Ttillämpningen kommer att bli snävare än vad många hoppats på. Skattereduktion ges för gåvor till främjande av vetenskaplig forskning samt för gåvor till hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande. Men man måste kunna visa på att personen som får rehabiliteringen får den på grund av att den är ekonomiskt behövande. Med personnummer så att Skatteverket kan kolla detta. Dagen 111221.

Frivilligorganisationernas insamlingsråd: Det är bra, men för snävt. Att man bestämt att det handlar om hjälp till ekonomiskt behövande och stöd till vetenskaplig forskning gör ju att man avfärdar allt annat. Vi skulle vilja se så lite inskränkningar som det bara går. Den här definitionen gör att det är betydligt färre som kommer att kunna bli gåvomottagare än vad man hoppats på. Dagen 111221.

Hasse Boström: Avdragsrätten bör göras om. För snävt och snårigt när ideella gåvor ska ge skattereduktion. Försöker majoriteten i den borgerliga regeringen sabotera den nya lagen om avdragsrätt för ideella gåvor? Frågan är högst relevant. Lagen, som träder i kraft vid årsskiftet, försågs redan från början med sådana begränsningar att man kunde misstänka att planeringen var att det inte skulle bli någon succé. Parallellerna med vårdnadsbidragsreformen finns: Begränsa de positiva effekterna så mycket att det knappast kan bli någon större efterfrågan på de tjänster som erbjuds. Dagen 111221. Kommentar: Moderaterna har som vanligt haft sista ordet i frågan och KD har fått vika sig. KD vinner inga röster på sådant.

Maria Larsson kritiseras av sina egna experter. Barn- och äldreministern Maria Larssons egna experter på vräkningar av barn kritiserar nu det kristdemokratiska statsrådet och regeringen skarpt. Vräkningarna av barn fortsätter som tidigare, trots regeringens "nollvision", hävdar de. Dagen 111224.

Lars-Åke Nordström: KD måste göra skillnad i regering och riksdag. Efter de senaste årens beslut i fråga om samkönade äktenskap, fortsatt högre aborttal än jämförbara länder och ofullständig vårdnadsersättning trots att KD suttit i regeringen i över fem år är hoppet hos KD:s supportrar hårt prövat. Jag tror att det finns ett stort behov av att väcka hoppet igen att KD i regering och riksdag kan göra skillnad annars riskerar man sina kärnväljare. Dagen 111227.

Leif Danielsson: KD väljer strid före samråd. Om Kristdemokraterna fortsätter med bara liktänkande i ledningen så blir det ett allt mer fattigt och smalspårigt politiskt parti. När styrelsen, i stället för att ompröva lite och lyssna mer på gräsrötterna, väljer att vara kompromisslösa och välja strid före samråd är risken uppenbar att "operationen lyckas men att patienten dör". Dagen 111228.

Sverre Larsson: KD:s situation är mysteriös. Göran Hägglund som förefaller vara en klok man begärde ju själv motkandidater för att bemöta sin starka ställning. Hans reaktion på Mats Odells tillmötesgående har dock varit minst sagt egendomlig. Världen idag 111230.

KD viker sig troligtvis igen. KD ändrar ja till kanske om sterilisering vid könsbyte. Kenneth Johansson (C), ordförande i socialutskottet tror inte att Kristdemokraterna nu kommer att ställa till det när beslut ska fattas. Världen idag 120102.

Mats Odell: Ett val av politisk kurs för KD. Beslutet på rikstinget handlar om val av politisk kurs. Men principprogrammet behöver inte förändras för att Kristdemokraternas politik ska attrahera värdeorienterade väljare, anser Mats Odell, utmanare till posten som partiledare. Dagen 120103.

Dan Olsson: Varför duger det inte med kristdemokrati? Mats Odells beröringsskräck inför så kallade mittenväljare känns märklig. Säga vad man vill om Nya moderaterna men deras orientering mot mitten kan knappast betecknas som ett opinionsmässigt problem. I dag har Moderaterna cirka 35 procent av väljarstödet. Den polariserade retorik som Mats Odell använder sig av, där allt dåligt är socialliberalt och allt bra är värdekonservativt är inte bra för partiet. Jag föredrar en mera inkluderande retorik. Dagen 120105.

KD:s stabschef kommenterade anonymt på nätet. Kristdemokraternas stabschef Henrik Ehrenberg har under pseudonymen Ove Tove kommenterat KD-politik på nätet. Han har i inläggen försvarat Göran Hägglund, och de som gett sitt stöd till Mats Odell har reagerat starkt. Dagen 120104.

Hasse Boström: KD är värd en bättre partikultur. Samtalsläget i partiet är ännu sämre än man kunde ana. Vi förstår att Kristdemokraternas väljare begär en anständigare kultur av sitt parti än den som här visas upp. Dagen 120104.

Ehrenberg petas från Hägglunds stab. Göran Hägglunds stabschef Henrik Ehrenberg får andra arbetsuppgifter inom regeringskansliet, efter att han erkänt att det var han som stod bakom de anonyma påhoppen på utmanaren Mats Odell och hans anhängare i partiet. Dagen 120104. Världen idag 120104.

Hägglunds stabschef avgår. Kristdemokraternas stadschef Henrik Ehrenberg lämnar sin post. KD-ledaren Göran Hägglunds närmaste man har under flera år skrivit nedsättande omdömen på nätet om partikolleger under pseudonymen "OveTove". Dagens Nyheter 120104.

Hägglund kände till pseudonymen redan före jul. Världen idag 120104.

Hägglunds stabschef fick avgå efter anonyma påhopp. Världen idag 120109.

Gåvoavdraget lockar få organisationer. Hittills har Skatteverket fått in tio ansökningar. Dagen 120104.

Daniel Swedin: Hägglund struntar i fattiga och sjuka. När socialminister Hägglund fått frågor om högkostnadsskydden har han lätt arrogant svarat att höjningen är befogad eftersom jobbskatteavdraget gett folk mer pengar i plånboken. Ursäkta, men har Hägglund glömt att varken arbetslösa, sjukskrivna eller pensionärer fått några skattesänkningar? Fokus för borgerligheten är, som vanligt, friska och arbetande människor. Människor som redan i dag har svårt att få ekonomin att gå ihop ska få det ännu lite sämre. blogg.Aftonbladet 120104.

Ideella sektorn kräver utvidgning av avdragsrätt. Världen idag 120109.

Elisabeth Sandlund: Lång väg kvar för gåvoskatteavdrag. Dagen 120110.

Runo Samuelson: Kristdemokraterna gräver sin egen grav. Att vara en "lilleput" i regeringen har visat sej vara en politisk och opinionsmässig katastrof för KD. Räddningen finns inom räckhåll - gå i opposition och börja slåss för den egna politiken. Dagen 120113. Kommentar: Det är en omöjighet så länge den Reinfeldt-lojale Hägglund sitter kvar som ledare.

Alf B Svensson: Vågar KD hävda vad som är bäst för barnen? Ska Sverige bli världens bästa land att växa upp bör KD våga lyfta fram att ett jämställt och kärleksfullt äktenskap är den bästa uppväxtmiljön för barn. KD har under alla år talat om hur viktig familjen är, men inte mycket om äktenskapets betydelse. Skilsmässobarn löper bland annat en ökad risk att få psykiska problem och som vuxna själva vara med om en skilsmässa. KD har inte vågat påpeka att en skilsmässa är en av de vanligaste orsakerna till att många barn växer upp i barnfattigdom. Man har som ett lydigt alliansparti bara talat om arbetslinjen som lösningen på alla problem. Dagen 120113.

Divorce Can Raise Risk of Early Death. A new study suggests divorce raises the risk of early death. Researchers from the University of Arizona reviewed 32 published studies, found that divorced adults have a significantly higher risk of early death compared with married adults. CBN News 120111.

Lennart Jacobson: Vad vill KD uppnå? Attefall har överraskat positivt men är ett undantag. Det är knappast medlemmarna som styrt partiet bort från den kristna grunden, utan partiets ledning(ar). Men Göran Hägglund är inte ensam ansvarig för det. OM KD hade haft sitt ursprungliga mål i sikte och skött sin uppgift som ett parti med radikala kristna, sociala och demokratiska värderingar så hade väljarna idag förknippat KD med kampen för de svaga, sjuka, fattigpensionärer och andra lågavlönade. Dagen 120113.

Odell varnar för konsekvenserna. Mats Odell varnar för att partiet håller på att glida isär. Vid en pressträff i dag pekade han ut den som ytterst bär ansvaret - partiledaren Göran Hägglund. Dagen 120113.

Alf Svensson: En ledsam period. 120116.

Påskprotest blir Solrosupprop. Dagen 120117.

Charlotte Thérèse Björnström m.fl.: Påskprotest blir Solrosupprop. Startskottet har nu gått för Solrosuppropet, uppföljaren till förra årets Påskupprop mot utförsäkringarna. Uppropet är återigen riktat mot utförsäkringarna, för det tragiska är att fortfarande har inget hänt för att lösa det allvarligaste systemfelet. De små justeringar som har införts som svar på förra årets stora protester över hela landet gäller bara vissa undantagsfall, inte det stora flertalet drabbade. Senast undantagsregler infördes för särskilda fall (då gällde det cancersjuka), visade en granskning att det bara var en person som hade innefattats av alla granskade akter. Dagen 120117.

Mats Odell ångrar inte att han blev utmanare. Odell säger att i 35-40 år klarade KD att hålla samman och inrymma människor med olika bakgrund och uppfattningar. Men på senare år har partiet tillåtits att glida isär. Processen har använts för att trycka ner de grupper, som på ett som jag menar helt felaktigt sätt benämns som högerkristna. En oerhört överdriven bild har skapats av att det finns väldiga åsiktsskillnader i partiet. De har medvetet blåsts upp för att vara tillhyggen i diskussionen om partiets ledarskap, att det skulle behövas någon som håller de här grupperna i schack. Vad som inte är möjligt är att strömlinjeforma Kristdemokraterna och göra oss till en del av den socialliberala mitten med målet att vår politik ska få erkännanden på DN:s och Expressens ledarsidor. Den inriktningen kommer att driva oss ur riksdagen. Dagen 120120.

Göran Hägglund tror på fortsatt förtroende. Säger i intervju med Dagens ledarredaktion att partiet blivit mer öppet under hans tid. Dagen 120124.

Ingemar Vänerlöv: Är Hägglund själv varsam med orden? Hägglund måste ha förstått att när riksdagsledamoten och förre europaparlamentarikern Lennart Saccrédeus 2009 sparkades från EU-vallistan, trots toppoäng i provvalet, skulle många medlemmar uppröras. När Hägglund senare i TV begick karaktärsmord på Saccrédeus blev det än värre och en del lämnade partiet. Hela mediasverige förvånades över den uppvisning i moral och etik som präglade hela Saccrédeusaffären. Mot bakgrund av nämnda Saccrédeusaffär klingar Hägglunds maning att "vara rädda om orden och varandra" ihåligt. Partiledaren har själv satt gränsen för hur dåligt det är möjligt att behandla en partikamrat. Detta faktum kan vara en förklaring till den osunda ledarskapskultur som utvecklats i Hägglundsstaben på senare tid. Dagen 120126.

Hägglund undviker ordet kristen. Ordet kristen användes betydligt oftare i partiledardebatter av Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson än av nuvarande partiledaren Göran Hägglund. Hägglund pratar också mindre om partiets tidigare kärnfrågor som kristen etik och värderingar, visar en granskning som Aktuellt i Politiken, AIP, gjort. Världen idag 120124.

Lars Adaktusson: KD måste våga stå för sin politik. Håller med Odell om att det behövs en nystart i partiet. Dagen 120125.

Andreas Holmberg: Hur kan det kallas tvångssterilisering? Dagen 120125.

Henrik Ehrenberg alias Ove Tove får sparken. Svenska Dagbladet 120126.

Alf Svensson: "Käbblets tid måste nu vara förbi i Kristdemokraterna". Världen idag 120126. Kommentar: Om partiledningen hade tagit vara på de som nu kallas för Odell-anhängare, de synpunkter de har och de resurser de är för partiet så hade detta "käbbel" och denna konflikt i partiet inte uppstått!

Christian Oscarson: Vad skulle Lewi Pethrus sagt om KD? Det nya partiet var icke-socialistiskt och icke-borgerligt enligt dåvarande partiledaren Birger Ekstedt. Enligt Lewi Pethrus som spelade en helt avgörande roll för att bilda det nya partiet så kunde det inte definieras på en vänster-högerskala. Dagen 120126.

Ebba Busch (KD): Mats Odell kan förnya partiet. Det är min bestämda upplevelse att med Mats Odell som partiledare kan vi kristdemokrater bli betydligt tydligare, tuffare och modigare. Det är något inte bara våra medlemmar och potentiella väljare skulle uppskatta, det är något som Sverige behöver. Dagen 120126.

Lukas Berggren: Ett liberalt KD har ingen framtid! "Nyliberalernas nyliberal" valde statsvetaren Stigbjörn Ljunggren att kalla honom - Christian Gergils. Under 90-talet var han en ledande företrädare för den nyliberala rörelsen. Han har dessutom talat sig varm för en mer liberal syn på droger. Efter att ha känt sig vilse i partidjungeln ett tag har han nu hittat ett parti som han gillar - Kristdemokraterna. Det här säger en del om Kristdemokraternas utveckling under Göran Hägglund. Ett opinionsstöd på 2,8 procent och applåder från nyliberalerna borde framkalla en viss självrannsakan. Ändå är "mer av samma" budskapet. Om man bara lyckas frigöra sig från de så förhatliga kristna så är segern ett faktum. De är problemet, de skapar fel bild av partiet. Så låter det. Gergils själv tror att minst 10 procent skulle rösta på KD om den kristna ballasten kastas överbord. Tillåt mig tvivla. Världen idag 120127.

Begt Germundsson: Framtidstro eller stagnation? Efter fem år i regeringen berömmer vi oss själva för att ha fått igenom nästan allt i våra valmanifest. Dessvärre tycks vi inte ha lyckats kommunicera och övertyga väljarna om detta, eftersom belöningen, i form av vunna röster, har uteblivit. Vår självbild är helt klart en annan än den bild våra väljare har, vilken beskrivs tydligt i två valanalyser; vi saknar en tydlig värdebaserad profil, vi saknar tydligt prioriterade sakfrågor, vi lanserar för många budskap utan innehåll, vi är för otydliga och vi framstår som ett stödparti till moderaterna. Världen idag 120127.

Spänt läge hos Kristdemokraterna inför den avgörande duellen på lördag. Dagen 120127.

Göran Hägglund vann över utmanaren Mats Odell med röstsiffrorna 198-88. Kommentar: Bra kämpat trots stort underläge för Mats Odell. KD hade behövt Odell som ledare, han hade kunnat ändra på uppfattningen om KD endast som ett smalt parti. Frågan är nu om Hägglund har förmågan att ena partiet eller om den liberala ledningen ur ett värdekonservativt synsätt kommer att peta bort Odell och alla Odell-anhängare. Då tappar KD sin bredd och vägen ut ur Riksdagen närmar sig mot nästa val.
Hägglund gick segrande ur striden. Dagens Nyheter 120128.
Göran Hägglund fick fortsatt förtroende att leda partiet. Världen idag 120130.
Förste Hägglund-kritikern utknuffad. Bengt Germundsson tvingades att lämna partiets verkställande utskott. Dagen 120129. Världen idag 120201.
Upp till bevis, Göran Hägglund! "Försoning" och "samling" måste bli mer än vackra ord. Dagen 120131.
Kristdemokraternas väg till försoning. Stefan Attefall: Viktigt att alla kan acceptera resultatet - problemet blir om folk inte gör det. Dagen 120131.
Mats Odell vill gärna fortsätta - trots förlusten. Dagen 120131.

Kd föreslår barnskatteavdrag. "Vårdnadsbidraget spelar ut sin roll". Världen idag 120201. KD:s barnomsorgspeng sågas av FP, C och M. Dagen 120201. Världen idag 120202. Kommentar: Det visar att det bara är KD som är ett familjevänligt parti. Alla kan väl se att det vårdnadsbidrag som finns nu är för lågt och inte allmänt i alla kommuner.

Samfundsministern mötte pingstledare. Pelle Hörnmark: Det är fantastiskt att Attefall frimodigt står upp för kyrkornas betydelse. Dagen 120202.

"Familjeföretag" nytt KD-förslag. Dagen 120202.

Jan-Åke Karlsson: Klassamhället är tillbaka i Sverige. Dagen 120202.

Johan Ingerö och Charlie Weimers nya namn i Hägglunds stab. Johan Ingerö beskriver sig på Twitter som förortshöger och har tidigare varit aktiv inom Folkpartiet. Världen idag 120206.

Mats Odells ställning hotas - igen -- av Desirée Petrus. Dagen 120209.

Delad riksdagsgrupp diskuterar Odell. Världen idag 120213. Kommentar: Det är inte Odell som är dålig förlorare, utan Hägglundsidan som inte kan acceptera att deras ikon har ifrågasatts. Det visar att kristdemokraterna ännu inte har lärt sin läxa.

Ingemar Vänerlöv: KD ur riksdagen om Odell byts ut. Om Mats Odell byts ut visar "Hägglundsidan" att talet på rikstinget om sammanläkning för partiet endast var ett spel för galleriet. Det står i Hägglunds makt att göra klart för "sina anhängare" i riksdagsgruppen att Odell bör, för partiets bästa, vara kvar som gruppledare och därmed även kvar i partiets verkställande utskott. Dagen 120214.

Hägglund kan tvingas avgöra Odells öde. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund kan - mot sin vilja - tvingas använda sin utslagsröst för att hans utmanare Mats Odell ska kunna petas från gruppledarposten i riksdagen. Dagens Nyheter 120214.

De kristdemokratiska riksdagsledamöterna Roland Utbult och Pernilla Gunther diskuterade Mats Odells framtid som gruppledare i riksdagen i Sveriges radio på tisdagsmorgonen. De hade motsatt uppfattning om Odell ska sitta kvar eller inte.

Världen idag 120214. Beslut om Odells framtid skjuts upp. Partiledaren Göran Hägglund, som befinner sig på sportlov denna vecka, kan tvingas använda sin utslagsröst.

Dagens Nyheter 120214. Samhällsklyftorna ökar i Sverige. Fler och fler får stöd av kyrkan. OECD: För första gången ökar gapet mellan rika och fattiga i traditionellt jämlika länder som Sverige. Dagen 120215.

Anders Borg vill inte svara om sin syn på de ökade inkomstklyftorna. Dagen 120215.

Lukas Berggren: Frihet och förtryck i familjepolitiken. Jämställdhetsministern och folkpartisten Nyamko Sabunis uttalande om att "en förälder aldrig kan jämställas med en utbildad förskolepedagog" är väl kanske det som dragit mest uppmärksamhet till sig. Nog är det väl märkligt att de som vill kalla sig liberaler och har "mångfald och tolerans" som honnörsord inte är beredda att försvara individers och familjers fria val.Världen idag 120215.

Göran Hägglund, Maria Larsson, David Lega (KD): "Dags att avskaffa kravet på sterilisering vid könsbyte". Dagens Nyheter 120218. Kommentar: KD väljer att inte bli överkörda i Riksdagen.

KD öppnar för tredje kön. Riksdagsledamot Tuve Skånberg mycket kritisk. Enligt Skånberg har partistyrelsen inte gett de egna riksdagsledamöterna tid att sätta sig in i frågan. "I tisdags beslutades om en hearing för vår riksdagsgrupp i frågan, men nu har partistyrelsen fattat beslut före hearingen. Det är anmärkningsvärt, för det är vi som sitter i riksdagen som stiftar lagar och vi behöver mer kunskaper om det här," säger han. Världen idag 120220. Kommentar: Den liberala falangen ser sig nu har full kontroll över vilka beslut man ska ta efter bortmanövreringen av Odell i partitoppen.
Lukas Berggren: Klavertramp av Kristdemokraterna. De applåderas av bland annat Humanisterna och RFSL. Jo visst, KD har satt ner foten, men när de väl fick ner foten trampade de i klaveret. Kristdemokraterna framstår som ett trögflytande liberalt parti. Lite långsammare i tanken bara. Samma politik, men lite senare. Vem vill rösta på ett sådant parti? Världen idag 120220.

"Debatten saknar barnperspektiv" Det är inte oproblematiskt att låta en person som vill byta kön slippa sterilisera sig, menar psykiatrikern Bengt Malmgren. "Det är inte självklart att man i lagstiftningen skall bygga in något som utgör en komplicerande faktor för barn."

Mats Odell slutar som gruppledare för KD. Mats Odell uppger att han kom fram till sitt beslut efter samtal med partiets 19 riksdagsledamöter. Enligt uppgift till TT hade sonderingar gjorts som visade att Odell inte hade tillräckligt stöd. Dagens Nyheter 120220. Kommentar: Hur kommer detta att påverka KD:s väljare?

Bert Åberg, Frälsningsarmén: Alternativ till vinstmaximering. Många hjälpsökande berättar att de nekats hjälp av socialtjänsten, som har uppmanat dem att gå till kyrkan eller Frälsningsarmén för att få hjälp. Detta sker i Sverige år 2012. Socialstyrelsens rapport "Tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2012", visar på ett hårdare samhälle där fler blir utslagna. Rapporten visar på ojämlikheter i hemtjänsten där de som har råd använder RUT-avdrag, medan andra inte alls har råd. Den visar också att andelen ensamstående mammor som någon gång under året fått socialbidrag/försörjningsstöd är så hög som 24 procent. Vår övertygelse är att vård och omsorg behöver mer medmänsklighet och mindre vinstmaximering. Dagen 120221.

Lars Adaktusson: KD fortsätter flipp-floppa. Principer och övertygelse tycks vara till salu i ett allmänt men kortsiktigt köpslående om opinionssiffror och Moderaternas gunst. I ambitionen att vara till lags och inte stöta sig med alliansen verkar det mesta vara förhandlingsbart. Det kan inte vara lätt att vara kristdemokrat i dessa dagar. Dagen 120221.

Peter Bjellheim (SD): Män föder inte barn. KD överger nu kravet på sterilisering. Har Göran Hägglund mandat att ta ifrån ett barn rätten till både en mamma och en pappa? Dagen 120221.

Hasse Boström: KD har valt den liberala vägen. Partiet har de senaste åren gjort en ideologisk förskjutning. Det är en slutsats man kan dra av en rad beslut i partiet de senaste åren. Striden kring abortfrågan på 2007 års riksting och beslutet att ge utländska kvinnor rätt till abort i Sverige. Petningen av Lennart Sacrédeus från valsedeln i Europavalet. Kampen mellan Mats Odell och Göran Hägglund om partiledarposten. Det är bara några av de händelser där det funnits ett inslag av strid mellan klassisk kristdemokrati och en mer liberal linje. Det är tveksamt om det längre finns något kvar i KD som stör de tre andra liberala partierna i alliansen. Inte ens partiets försök att lansera en egen familjepolitik borde vara ett irritationsmoment för allianskolleger. Om KD är något annat än ett liberalt parti, förklara då gärna vad det i dag är som är särpräglat kristdemokratiskt och som skulle gå förlorat om partiet inte fanns i riksdagen. Dagen 120222.

Göran Hägglund, Maria Larsson (KD): Därför är KD inte liberalt. I bland annat familjepolitiken utgör kristdemokratin ofta en ensam men stark röst mot såväl socialister som liberaler. Dagen 120224. Kommentar: Mycket av det KD fått igenom som vårdnadsbidrag och avdragsrätt för gåvor till idella föreningar är halvmesyrer. Det är ett fåtal kommuner som erbjuder vårdnadsbidraget. Hasse Boström: KD väljer vilken bild man vill ge. I sig är deras markering av "icke-liberalt" bra. Dagen 120229.

Stefan Gustavsson: Demokratin hotad i Sverige. KD:s åsiktsskifte i frågan om sterilisering i samband med könsbyte beror inte på ett starkt folkligt tryck. KD:s åsiktsskifte beror inte heller på starkt inre tryck i det egna partiet. Tvärtom. Anledningen till den plötsliga positionsförflyttningen är uppenbar. Partiledningen bedömde den tidigare uppfattningen som politiskt omöjlig. Och det är här det blir intressant. Hur kan uppfattningen att män inte ska föda barn bli politisk omöjlig för ett Kristdemokratiskt fyraprocentsparti? Ja, det är i alla fall inte beroenda på att det strider mot Kristdemokratisk ideologi eller att mindre än fyra procent av befolkningen delar uppfattningen. Det vi sett de senaste veckorna är medias - den tredje statsmaktens - inflytande över demokratin. Det räckte med att uttrycka förakt och spela på fördomar. Som när DN talade om att "bokstavligen följa Bibelns sexualmoral" - trots att ingen hänvisat till Bibeln. Världen idag 120227.

Emma Henriksson ersätter Odell. Dagen 120222. Världen idag 120223.

Johannes Forssberg: Reinfeldts eget utanförskap. Fredrik Reinfeldt påminner alltmer om den person som han beskyllts för att egentligen vara. En moderat classic vars kärlek till välfärden är en kostym han tar på sig för att se trevlig ut. När nu Fredrik Reinfeldt kommenterar utvecklingen var hans gamla medlidande borta. Om dem som det var så synd om på Perssons tid sa han bara barskt att a-kassan minsann inte ska vara någon försörjning. Att socialbidrag i stället blivit en allmän födkrok verkade inte vara något problem. För folk ska ha jobb. Expressen 120224.

Allianspartier för insemination till ensamstående. Hägglund: "Ett riktigt dåligt förslag." SR 120218. Kommentar: Heder åt KD som i detta fallet vågar sträcka på sig och framhålla barnperspektivet i motsats till de övriga partiernas (förutom också SD) egoistiska rätt till att ensamstående ska ha barn.

Diplomatiska stridsåtgärder mellan EU och Vitryssland. EU-länderna kallar hem sina ambassadörer från Vitryssland. Det beslutade EU:s utrikesminstrar på tisdagkvällen. Beslutet är ett svar på att Vitryssland tidigare under tisdagen uppmanade ambassadörerna från Polen och EU att lämna landet. SR 120228.

Alliansen splittrad om insemination. Kristdemokraterna säger nej när M, FP och C vill att ensamstående kvinnor ska få insemineras: Alla barn har rätt till sina föräldrar. Dagen 120229. Världen idag 120228.

Kyrkoledare: Vi håller med Kristdemokraterna. Dagen 120229.

Regeringen backar om sjukförsäkringen. Sveriges Radio 120301. Aftonbladet 120301. Men frågna är om det blir någon skillnad för de sjuka? Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tror att förändringen bara blir kosmetisk. LO kräver ett utförsäkringsstopp där tidsgränserna i sjukförsäkringen avskaffas och där en total översyn görs för att säkerställa bättre rehabilitering, bättre arbetsmiljöarbete och tryggare villkor för dem som drabbas av sjukdom. LO 120301.

Ingvar Laxvik: Göran Hägglund har rätt om insemination. Dagen 120302.

Elisabeth Sandlund: Stort behov av helhetssyn. Ökat tryck hos socialen pekar på att arbetslinjen bör justeras. Att den som blir långvarigt sjuk eller mister jobbet inte kan få ersättning via f- eller a-kassan utan i stället tvingas sälja sitt hus för att kunna komma i fråga för kommunalt försörjningsstöd är exempelvis ingen vinst för någon. Tvärtom är risken stor att det förstärker det utanförskap som arbetslinjen är tänkt att motverka. Dagen 120306.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans hustru landstingsrådet Filippa Reinfeldt separerar. Svenska Dagbladet 120307.
Det lyckliga paret Reinfeldt har nog delvis varit en fasad. Expressen 120308. Kommentar: Jobblinjen höll inte ens för makarna Reinfeldt! De mjuka frågorna (hur man vårdar relationerna i familjen) fick ge vika för de hårda frågorna (hur båda jobbar så mycket som möjligt för sin karriärs skull). Där sprack kärleken och verkligheten bakom fasaden visade sig inte vara den som de flesta trott. Ett äktenskap handlar om att vårda sina relationer inom familjen och det går inte moderat politik ut på.
Tidsbrist problem för par i dag. Statsministerparet är ett av allt fler par i Sverige som separerar. Att leva i en offentlig parrelation är en extra stor utmaning. Dagens Nyheter 120309.
Rekordmånga skiljer sig. Carl Bildt har gjort det, Göran Persson har gjort det, Lars Ohly har gjort det... Nu hamnar även statsminister Fredrik Reinfeldt och moderatpolitikern Filippa Reinfeldt där. Mer än vartannat ingånget äktenskap beräknas sluta med skilsmässa. Om man tar med i beräkningen att det numera finns många som lever tillsammans utan att vara gifta så var antalet skilsmässor under 2010 det högsta som noterats någonsin. Dagens Nyheter 120309. Kommentar: Sveriges politiker (förutom kristdemokraterna) och media är oförmögna att förhålla sig till detta problemet och därför görs inget.
Man måste ändra samhället. Kvinnor har fortfarande för mycket att göra. Man försöker få kvinnor att bli jämställda, och det innebär att då ökar man belastningen ytterligare på kvinnor. Dagens Nyheter 120309.

M försöker värva tunga KD-namn bland kommunpolitikerna. Värvningsförsöken ska enligt makthavare.se vara riktade mot personer som stod på Mats Odells sida i partiledarstriden mellan honom och Göran Hägglund. Det som erbjudits ska ha varit att få sina namn högt upp på Moderaternas kommunlistor inför valet 2014. Flera KD-are man varit i kontakt framhåller att "det blivit lågt i tak i partiet efter Hägglunds seger över Odell och att man inte "vågar tala öppet om de hårda nypor partiledningen tog till mot den interna oppositionen." Världen idag 120304.

"Helt vansinnigt - och ett otroligt hyckleri". Kristna freds generalsekreterare Sofia Walan rasar över den svensk-saudiska vapenfabriken. Dagen 120307.

"Vapenexporten legitimerar diktaturer". Faktum är att den svenska vapenexporten till saudierna förra året var större än till samtliga EU-länder sammanlagda. Det var Leni Björklund och kronprins Sultan bin Abdulaziz som den 15 november 2005 satte sina signaturer på det femåriga kontraktet där länderna "med stor tillfredsställelse uttrycker sin önskan att ytterligare förstärka de goda och vänskapliga förbindelserna genom direkt militärt samarbete". Den nuvarande regeringen valde 2010 att låta kontraktet fortlöpa med fem nya år. Dagens Nyheter 120308.

SD: Ge ofödda juridisk status. Sverigedemokraterna är ensamma om att vilja ge ofödda barn status som brottsoffer. Det skriver tre av partiets riksdags-ledamöter. Dagen 120309.

Elisabeth Sandlund: Alla barn behöver grundtrygghet. Allvarligt om klyftor och ekonomisk utsatthet tillåts öka i Sverige. Dagen 120313. Kommentar: I fråga efter fråga ser vi tyrvärr att alliansregeringen inte tar sitt sociala ansvar. Arbetslinjen med mer i plånboken för de som har ett arbete är viktigare än allting annat, pengar som man tagit från de som är sjuka eller inte har ett jobb. Att skilsmässor ligger på så hög nivå och barn och familjer far illa, det är då av mindre betydelse. Kd visar inte heller framfötterna till att vända på nedmonteringen av välfärden bakbundna som de är av moderaterna.

KD: "Vi medverkar inte till att avskaffa pappan". Pappan behöver få en större roll i barnens liv, inte en mindre, menar han och pekar på att det ju är därför som flera partier driver på för fler pappamånader och även har krävt tvångsdelning av föräldraledigheten. "Logiken haltar, för att uttrycka det artigt." Anders Andersson säger att det faktum att många barn lever med ensamstående föräldrar inte är ett skäl att lagstifta bort pappan från vissa barns liv. "Statens uppgift är inte att medverka till att det föds barn som aldrig, under hela sin uppväxt, får möjlighet att utveckla en relation med en av de personer som är viktigast i varje människa liv - pappan." Världen idag 120312. Kommentar: Instämmer. Barn är inte en ensamståendes kvinnas rättighet. Barnet har rätt till både en mamma och en pappa, men om mamman eller pappan dör så har den kvarvarande parten skyldighet att ta hand om barnet.

Stefan Swärd: Satsa på friskvård för äktenskap. Äktenskapet är inte en intern kristen angelägenhet, det är en del av Guds skapelseplan. Vanligt folk och vanliga ungdomar längtar efter ett långvarigt, stabilt och livslångt äktenskap. Men vi har för lite krafter i vårt samhälle som vill värna om en sådan utveckling. Därför behöver kyrkan vara på barrikaderna i äktenskaps- och familjefrågor. Både när det gäller själavård och utbildning. Men också när det gäller normbildningen i samhället. Det går fullständigt snett när RFSU och RFSL ska sköta normbildningen på samlevnadsområdet. Dessa organisationer har konsekvent frihopplat sexualiteten från kärlek, trofasthet och ett troget förbund. Vi kristna bör visa på en bättre väg, enligt Skaparens instruktioner. Världen idag 120312.

KD och V motståndare till utredning om surrogatmödraskap. KD: "Grunden för vårt ställningstaganden är att vi inte vill se en lagstiftning som innebär att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor riskerar att exploateras, för andra människors önskningar. Därför är vi angelägna om att inte utreda en inriktning som tillåter den möjligheten." V: "I dag får fattiga kvinnor i Indien befruktade ägg från västerländska kvinnor, och bära och föda deras barn. Och så får de betalt för det. Det tycker vi är ett gravt utnyttjande. Men även i England, där man gör det på ickekommersiell grund, så har man sett att det har blivit svarthandel. Vi tycker att det finns stora risker att kvinnor utnyttjas och far illa. Därför vill vi inte ha någon förutsättningslös utredning." Världen idag 120313.
Ökad barnfattigdom i Sverige. Rädda barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige 2012 visar en fortsatt ökning av antalet barn i familjer som har låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. 13 procent, vilket motsvarar 248 000 barn, växer upp under dessa förhållanden. En ökning med 28 000 barn sedan förra årets rapport. Världen idag 120314.

Studie visar behovet av båda föräldrarna. Nu kommer den första större studien kring hur unga som har ett växelvis boende efter föräldrarnas separation mår. Den visar att de som regelbundet bor hos båda föräldrarna mår bättre än de som lever med en förälder. Högst livskvalitet verkar barn i kärnfamiljer ha. Varje år får 50 000 barn vara med om att föräldrarna skiljer sig. Ungefär 30 procent av barn till separerade föräldrar bor i dag i växelvis boende där man skiftar mellan föräldrarna. En enkätundersökning där mer än 172 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio från hela landet deltagit visar att välmåendet bland de unga som har växelvis boende är relativt bra, rapporterar Upsala nya tidning. Bäst är livskvaliteten hos unga i kärnfamiljer visar studien, men de som lever i regelbunden kontakt med båda föräldrarna mår bättre än tonåringar som bor med bara en förälder.Världen idag 120315.

Rödgrön majoritet - S största parti. KD endast 3,5 procent. Dagens Nyheter 120318. Kommentar: Har verkligheten hunnit ifatt alliansregeringen?

Försäkringskassan snål mot gravida. Kritiken har varit hård mot Försäkringskassans bedömningar av vem som ska ha rätt till graviditetspenning när jobbet är för slitsamt. Dagens Nyheter 120319. Kommentar: Försäkringskassan gör endast det som regeringen har gett dem lagar och direktiv att utföra. Kritiken måste riktas till alliansregeringen som är ytterst ansvarig för Försäkringskassans beslut. Varför tar den inte itu med sådana här frågor när det är uppenbart att människor far illa?

Nima Sanandaj: A-kassesystemet måste reformeras. Nästan fyra av tio arbetslösa får vare sig arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I stället får dessa 140 000 personer ofta söka sig till socialbidrag. Vår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, liksom andra ansvariga politiker, måste ta tag i problemet. Dagen 120321.
Alf Claesson: KD bör ta timeout från regeringen. KD framstår i dag inte som kristdemokratiskt mer än till namnet. I Niels Arböls bok "Kristdemokraterna visar vägen till ett nytt Europa", Samhällsgemenskaps förlag 1992, förklaras att "kristdemokratin inte är en nyliberal högerinriktad rörelse, däremot värdekonservativ förenad med socialt radikal politik". Ett tredje alternativ mellan socialism och liberalkonservatism, mellan vänster och höger. Dagen 120328. Kommentar: Instämmer i detta inlägget. Tyvärr förstår inte Göran Hägglund detta...

Under torsdagen debatterade och röstade riksdagen om huruvida assisterad befruktning ska bli lagligt i Sverige också för ensamstående. Kenneth Johansson (C) röstade för. Anders Andersson (KD) röstade emot. Men allianskollegorna säger sig båda stå för barnets bästa. Världen idag 120328.

Alf Svensson (KD): Religionsrädsla bygger murar. Ängslan eller rädsla för att uttrycka en trosbekännelse är inte något gagneligt, då vi vet att de existentiella frågorna följer människan likt skuggan - är omöjliga att fly - trots att de inte direkt finns på den politiska agendan. Någon enda gång vore det måhända klokt att fundera över hur historien skulle tett sig eller te sig om supermakten USA styrts av gudsförnekare och stridbara ateister som Josef Stalin, Mao tse Tung, Enver Hoxha, Kim Jong Un? Dagen 120330. Kommentar: Staten är sekulär därför att det finns så få verkligt kristna i vårt land.

"Gudstjänstfirande kan betyda mycket". Äldreminister Maria Larsson är förvånad över beslutet som socialnämnden i Borgholm fattade. Dagen 120330.

KD:are vill inte ha "fyllerabatt" på straff. "Är det verkligen i enlighet med lagstiftarnas intentioner att vi har en "fyllerabatt" på straff," frågade Lars -Axel Nordell, riksdagsledamot (KD), ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp samt vice förbundsordförande i Blå Bandet justitieminister Beatrice Ask vid riksdagens frågestund. Blå Bandet. Kommentar: Ansvarslöst att Riksdagen inte täpper till detta hålet.

Utförsäkrade får inte jobb. Sjuka människor som utförsäkrats från sjukförsäkringen och tvingats till arbetsförmedlingen har inte lyckats få jobb efteråt. "Många är för sjuka för att ens vara med i det och de som är med har enligt statistiken blivit allvarligt försämrade i sitt sjukdomstillstånd, och sedan bedöms att de måste återvända till sjukförsäkringen." Sveriges Radio P4 120403.

Skatteavdrag för gåvor anses som krångligt. Dagen 120404. Kommentar: Reformen motiverar inte förväntningarna. Anders Borg har aldrig velat ha den här reformen, därför blev den så halvhjärtad.

Varför tror du påskens historiska händelser för den sekulariserade svensken har blivit ersatta av påskris och kycklingar? Förkunnaren K G Larsson svarar: "Ju mer det kristna budskapet tonas ner i det offentliga rummet desto mer måste det ersättas. Humanisten Christer Sturmark tror att om den kristna tron försvinner från det offentliga rummet kan ett nytt neutralt samhälle byggas. Men det finns inget neutralt. När Gud tystas blir det ett vakum som fullständigt suger in det ockulta. Vad är påskris och påskkärringar för något annat än ockulta företeelser? Från Hemmets Vän 2012-04-05.

Gömda, glömda - vem bryr sig om de apatiska barnen? De apatiska flyktingbarnen finns fortfarande. Aisha, elva år, ligger med sondmatning, gömd i ett gårdshus. Kanske får hon stanna snart, bara hon mår tillräckligt dåligt först. Kyrkans Tidning 120405.

Leif Andreasson: Alliansen har svikit de allra svagaste. Centern och Folkpartiet är fel parti för ungdomar och pensionärer som gillar alliansen. Det är tack vare Kristdemokraterna som pensionärerna fick skattesänkningar i flera steg. De andra allianspartierna hakade visserligen på till sist och reformen genomfördes, dock inte fullt ut eftersom KD:s alliansbröder tyckte att restaurangägarna skulle få lite momssänkning. Alliansregeringen har på område efter område lyckats lyckats öka klassklyftorna: KD har också gått i fällan men det är ändå regeringens enda parti med fasta värden, som värnar om de svaga och vill ge rätt åt den förtryckte. Enligt KD har människan ett unikt värde och det är något att kämpa för. Dagen 120410.

Solrosuppropet protesterar mot utförsäkringarna. Solrosuppropet 2012 lyfter fram utförsäkringarna och Fas3. Igår samlades människor på elva platser runt om i Sverige för att protestera mot att människor utförsäkras från sjukförsäkringssystemet. Ulrika Sohlberg-Bengtsson är diakon i Kalmar kyrkliga samfällighet och möter många människor som hamnat i kläm i sjukförsäkringssystemet. Hon var också en av talarna vid gårdagens manifestation. "Vi måste tala om vad vi ser. Vi ser människor som hamnat i kläm. Det handlar inte om några enstaka. Det här är ett stort problem", säger Ulrika Sohlberg-Bengtsson. Hon poängterar att hon också set människor som blivit hjälpta att återvända till arbetslivet. Kyrkans Tidning 120410.
Solrosuppropets krav
Solrosuppropet är en gräsrotsrörelse som är partipolitiskt och religiöst obunden. Här är rörelsens krav:
1) Utförsäkringarna måste stoppas akut och permanent.
2) Satsa på ökade resurser till den offentliga vården och öka möjligheterna till rehabilitering.
3) Avskaffa de frekventa omprövningarna av rätten till sjukpenning.
4) Tidsgränser ska finnas till för att snabbare ge individer rätt vård och rehabilitering, inte för att sätta press på de sjuka.
5) De som har förlorat sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) måste få den tillbaka.
6) Försvåra för arbetsgivare att göra sig av med långtidssjuka anställda.
7) Ge möjlighet till arbetsträning och studier under en tid för att öka chanserna på arbetsmarknaden efter en lång sjukfrånvaro, utan att förlora sjukersättningen.
8) Slopa sekretessen kring Fas 3-anordnarna.
9) Gör Fas 3 frivilligt.
10) Stärk rättssäkerheten för sjuka och arbetslösa.

Frälsningsarmén lyftaer frågan kring vräkta barnfamiljer. För fem år sedan satte regeringen upp ett mål att inga barn skulle vräkas från sina hem. Sedan dess har fler än 1 900 barn ändå vräkts. Kyrkans Tidning 120413.

Målmedvetet projekt när M tog makten. Hasse Boström har läst boken av TV4-reportern Anders Pihlblad: "Ett partis fall och uppgång". Man anlitade en expert för att kommunicera sitt budskap, Per Schlingmann, numera statssekreterare i regeringskansliet. Schlingmann, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och Sven-Otto Littorin skapade Nya Moderaterna, ett "arbetarparti" som inte längre vill motarbeta de fackliga kraven och som inte i första hand sänker de rikas skatter, utan allas. Men som också försämrar villkoren för sjuka och arbetslösa, samt fortsätter privatisera offentlig sektor. Dagen 120427.

Elisabeth Sandlund: Psykiskt sjuka sätts ännu på undantag. Många kommuner struntar i vad lagen kräver av dem. Elisabeth Sandlund Dagen 120502.

Opinionsstöd för vårdnadsbidrag. Enligt Novus-undersökningen svarar 83 procent ja på frågan "Anser du att alla föräldrar ska ha samma rätt till vårdnadsbidrag, oavsett vilken kommun man bor i?". 9 procent svarade nej och 8 procent vet inte. 39 procent anser därtill att stödet bör höjas, medan 11 procent vill sänka det och 26 procent anser att det ska vara oförändrat. Novus har frågat 1 046 personer. Enligt dagens regler kan de kommuner som vill införa ett vårdnadsbidrag på 3 000 kronor. KD vill att det ska gälla i hela landet Dagen 120502. Kommentar: Vårdnadsbidraget ska gälla i alla kommuner om det ska vara rättvist och höjas till 6.000 kr.

84 procent av svenska folket tycker som KD om föräldraledighet. Elisabeth Sandlund: Att Kristdemokraterna gläds över siffrorna är inte svårt att förstå. Men resultatet borde inte bara leda till klang och jubel utan i lika stor utsträckning mana till eftertanke och självrannsakan: Om allmänhetens stöd för KD:s linje i en av partiets hjärtefrågor är så massivt - hur kan det då komma sig att opinionssiffrorna viker och tycks ha parkerat sig under fyraprocentstrecket? Det är den stora frågan som Kristdemokraterna är i behov av ett snabbt svar på för att staka ut en färdriktning och lägga fast en marschplan genom det inrikespolitiska landskap som snabbt förändrats efter den exempellösa omsvängningen i opinionssiffror till Socialdemokraternas favör. Att väljarkåren tycks vara med på noterna i en central fråga är en bra början. Men det räcker inte om man inte får utdelning i form av väljarsympatier och, ännu viktigare, väljarbeteende på valdagen. Dagen 120503.

Försäkringskassan gjorde bort sig: Michael Karlsson, 46, fick ena benet amputerat efter en trafikolycka. Inte en bestående skada, hävdar Försäkringskassan. "Då frågade jag när de tror att benet kommer växa ut, men det kunde handläggaren inte svara på," säger han. Aftonbladet 120508.

KD vill ta bort pappamånaderna. Dagen 120511.

Ny KD-strid om Pridemedverkan. Kristdemokraterna är för andra året i rad representerade vid hbtq-festivalen Pride i Stockholm i sommar. I år finns även partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson på plats. Men på nytt hörs intern kritik mot KD:s närvaro. "Vi är ett värdekonservativt parti, och Pride är inte vår utgångspunkt", säger riksdagsledamoten Annelie Enochson. Kommentar: Acko Ankarberg Johansson tillsammans med den homogillande gruppen i Stockholm utmanar kärnväljarna på nytt. Annelie Enochson borde man lyssna på. KD vinner inga väljare på Pridefestivalen. Världen idag 120511.
Allt fler söker ekonomisk hjälp hos kyrkan. En stiftsenkät som Kyrkans tidning gjort visar att det blir allt fler som vänder sig till Svenska kyrkan för att få ekonomisk hjälp. I vissa stift handlar det om en fördubbling av medel som man förmedlar till nödställda. "Det är en tragisk utveckling som visar att välfärdssystemet inte fungerar." "Eftersom bidragsnivåer inte stigit i takt med prisökningar klarar man inte att försörja en familj på exempelvis socialbidrag." Världen idag 120517.

Sverige rasar i trygghetsligan. Ersättningsnivån i a-kassan var i slutet av 1990-talet 80 procent. Men inkomsttaket har inte ökat i takt med reallöneutvecklingen. Resultatet är att den faktiska ersättningsnivån sjunkit till cirka 55 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön efter skatt. Dagens Nyheter 120521.

Mikael Löwegren: Snart läggs apoteken i glesbygden ned. Vid apoteksreformen för tre år sedan stipulerades att bolagen var skyldiga att fram till mars nästa år inte lägga ner några av apoteken. Snart är vi där när bolagen får göra som de vill. Vi kommer från och med mars 2013 få se många lokala apotek försvinna, rapporterar Ekot 9/5: De bär sig helt enkelt inte. Socialutskottets ordförande, centerpartisten Kenneth Johansson, menar nu att det i stället för apotek då kan handla om att få ombud i mataffären. På lokala Ica eller Konsum finns dock inga farmaceuter. Apoteksreformen är verkligen en av de allra sämsta avregleringarna som genomförts. Ändå vidhöll socialminister Göran Hägglund i januari, när han fick frågan om apotekens framtid i glesbygd, att: "Det här är ju inte upp till oss att bestämma, utan upp till aktörerna att avgöra." Dagen 120522.

Sidachefer hoppar av i strid ström. Två anledningar till massflykten är oro för Sidas framtid och missnöje med biståndsminister Gunilla Carlsson. Tro & politik 120528.

SCB: Kristdemokraterna under fyraprocentstrecket. De får 3,7 procents stöd i SCB:s undersökning. Dagens Nyheter 120604. Kommentar: KD har inte varit över 4 procent sedan Odell-striden, när man tog strid mot KD:s kärnväljare.

KD-katastrofen - långt under riksdagsspärr. Kristdemokraterna får 2,4 procent av rösterna i Expressen/Demoskops nya väljarbarometer - den sämsta siffran sedan mätningarna började 1998. Partiets siffror är så låga att Demoskop slår fast att partiet "befinner sig nu signifikant under fyraprocents­spärren". Expressen 120608.

Krissiffror för KD i ny mätning. Världen idag 120608.

Tuve Skånberg (KD): Skolverket förvirrar rektorerna. Om Skolverket fortsätter att förvirra landets rektorer är vi beredda att ändra skollagen. Dagen 120608. Kommentar: Om KD har det inflytandet i alliansen?

Fler politiker skiljer sig: Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och hennes finske man Ville Niinistö går skilda vägar. Expressen 120607.

KD:s kräftgång oroar Reinfeldt. Kristdemokraterna har tappat kontakten med kärnväljarna. Den analysen gör flera partimedlemmar. "Vi har ett väldigt bra principprogram, men lever inte efter det som parti. Vi marginaliserar dem som står upp för kärnväljarna", säger exempelvis riksdagsledamoten Annelie Enochson. Enochson menar att det i dag är tufft att vara kristen i Kristdemokraterna. Hon pekar på att flera av de uttalat kristna profilerna har fått många personkryss i valen, men ändå marginaliseras de inom partiet. "När väljarna ser att vi blir marginaliserade, då marginaliseras partiet." Dagen 120612.

Kommunpolitikern fick nog av KD - hoppar av. Kristdemokraterna har inte bara dåliga opinionssiffror. Dessutom drabbas partiet av avhopp. Det är Fouad Rasho, kommunpolitiker i Göteborg, som lämnar partiet. Fouad Rashos analys av partiet är att det övergett mycket av sin traditionella politik och därmed också sin trovärdighet. Han målar upp en bild av ett centralstyrt parti, vars ledning inte längre har förankring bland stora delar av väljarbasen. Partiet säger sig värna om de svaga i samhället. Men de vill inte värna sina egna politiker eller kärnväljare. Fouad Rashos bild av KD är att det fortfarande är ett parti som är inne i en falangstrid, som pratar i "vi och dem"-termer. Som det ser ut nu så hålls de som tillhör fel falang borta. Även de som fått många personkryss, politiker som väljarna uppenbarligen vill se mer av. Dagen 120612.
Fouad Rasho lämnar KD i protest. Fouad Rasho menar att hans tydliga kristna värderingar är orsaken till att han petats åt sidan. "Jag är kristen och pastor och står för kristna värderingar och det är till stor del det som har stoppat mig." Världen idag 120612.
Annelie Enochson (KD): "Förödande svågerpolitik". Man tillsätter kompisar och bedriver svågerpolitik på ett sätt som är förödande. Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg, som reagerar starkt mot hur Fouad Rasho behandlats. Världen idag 120613.
Matilda G Stålbert: Sluta tävlingen "mest kristen". Vi kan hamna i olika sakpolitiska slutsatser trots att vi har samma grundvärderingar, skriver Matilda G Stålbert, KD-politiker från Göteborg, som reagerar mot att partikolleger hävdar att kristna marginaliseras i partiet. Dagen 120619.
Stefan Attefall: Det är så att man skakar av ilska. Det är inte svårt att vara kristen i Kristdemokraterna. Ministern Stefan Attefall menar att många inom partiet blivit upprörda av Annelie Enochsons tidigare uttalande i Dagen. Dagen 120621.
Annelie Enochson: "Han borde vara mer frustrerad över andra saker". Dagen 120621.
Finns det en splittring kvar efter den senaste partiledarstriden? Ja visst. Man petade Odell och Germundsson från centrala poster. Det var en väldigt dålig början. Apropå kristen är jag själv den enda i riksdagen som blivit personvald två gånger till vårt enda mandat i Göteborg. Men jag är faktiskt den enda i riksdagen som inte som inte tillåts vara med på distriktsstyrelsens möten. (Annelie Enochson i Hemmets Vän 120621)

Cheferna lämnar Sida - biståndsminister Gunilla Carlsson får skulden. Missnöjet mot Gunilla Carlsson (M) växer på Sida. På kort tid har ett flertal höga chefer valt att lämna myndigheten. Kristdemokraterna anser att den nya biståndsinriktningen inte diskuterats ordentligt inom alliansen, men det håller inte Carlsson med om. Dagen 120614. Kommentar: Ytterligare ett exempel på att det är moderat politik som har företräde i alliansregeringen.

Kristdemokraternas nya taktik: Att värva så många sympatisörer som möjligt - från Moderaterna. 250 000 personer uppgav i förra valet att de hade KD som andrahandsval. Av dem röstade 7 av 10 på Moderaterna. Strategin slås fast i ett dokument som flera medier tagit del av den här veckan. Hjärtefrågor som ska lyftas fram är exempelvis familjens frihet, det personliga ansvaret och ett starkt civilsamhälle. Partiet vill förknippas med ord som "frihet", "omtänksamhet" och "hederlighet". Stämpeln som förbudsparti ska tvättas bort. Men ett parti som försöker nå ut till nya väljare, på bekostnad av sina kärntrupper, kommer aldrig att lyckas. Fiska gärna, men våga använda värdekonservativt bete. Världen idag 120629.

Tiina Rosenberg på KD:s Prideseminarium. Kristdemokraterna medverkar återigen vid Pridefestivalen i sommar och i år satsar man på ett seminarium som enligt en av arrangörerna Magnus Kolsjö "kommer att vara lite mer utmanande än de vi haft tidigare år." Bland andra deltar Tiina Rosenberg, queerteoretiker och en av dem som var med och startade Feministiskt initiativ. Världen idag 120629.

Yvonne Andersson (KD) förtydligar att Intelligent design inte ska läras ut i skolan: "Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund". Att en lärare spontant berättar om Intelligent Design är inte KD-politik enligt Johan Ingerö, presschef hos partiledaren Göran Hägglund. Världen idag 120704. Kommentar: Därmed vilar också KD på sekulär grund och inte på kristen grund! ID är en förutsättning för att vår värld har skapats av Gud.

Ingen organisation är helt nöjd med hur gåvoavdraget är utformat. Dagen 120705.

Irene om allianspartiernas politik: "Det finns jobb om man vill ha jobb". Helt otroligt i mina ögon är att man fortfarande idag, med 8.1 % arbetslöshet, 410.000 arbetslösa, kan gå ut och säga: "Det finns jobb om man vill ha jobb". Ja, man undrar vilken verklighet de lever i. Om det nu finns så mycket jobb, varför annonseras de inte ut? Då skulle väl arbetslösheten försvinna? Det vore väl ändå helt fantastiskt? Drömma går ju. Jag själv ser mest framtidshopp i och med valet 2014. Sverige behöver en ny regering som har ambitioner, visioner, vilja och en sund människosyn. Det är definitivt inte ett Alliansparti i mina ögon. fasorna.blogspot.se 120709.

Aron Modig (KDU): Politiker kan inte lösa alla samhällets problem. Det behövs ett värderingsskifte i Sverige med utgångspunkt i kristen etik och värdegrund. Dagen 120710. Kommentar: Aron Modig för fram mycket viktiga synpunkter om ett värderingsskifte men skriver tyvärr också: "Utrymme för mer tid med varandra kan skapas genom exempelvis sänkta skatter." Det verkar ytterst långsökt. Sänkta skatter enligt moderatstyrd majoritetsregering innebär mer pengar för de som redan har ett jobb och speciellt för de med höga inkomster, medan sjuka, arbetslösa och de som inte arbetar får betala den notan. Det innebär också sämre inkomster för kommuner och landsting och sämre service i samhället. Hur kan det lösa samhällets problem?

Bilprovningen ägs av Cypernbolag. Den del av Bilprovningen som i veckan såldes till Opus Group kommer framöver att kontrolleras via ett bolag på skatteparadiset Cypern. Att det finns flera fördelar med att ha ett bolag på just Cypern är väl känt. Bolagsskatten där är endast 10,5 procent - att jämföra med Sveriges 26,3 procent. Dagens Nyheter 120711. Kommentar: Alliansregeringens politik och sönderslagning av Bilprovningen leder alltså till legal skattesmitning och mindre skatt i statskassan. Hur påverkar detta konkurensen mot återstående delen av Svensk Bilprovning? Att Alliansregeringens politik inte gynnar Sverige är väl helt tydligt i det här fallet. Göran Hägglunds entusiasm av utförsäljningen skorrar falskt.

Per-Ola Larsson: Kommunerna måste styra sin verksamhet med egen välutbildad personal och med möjlighet att bötfälla de bångstyriga. Annars fungerar inte lagen, till exempel när det gäller personliga assistenter. I en lagrådsremiss gör regeringen ett nytt utspel för att värna funktionshindrades rätt till personliga assistenter. Nu ska det fram resurser för att kontrollera dem. Det kanske kan behövas eftersom socialnämnder och Försäkringskassan öser ut pengar till olika bolag som gör mycket stora vinster i en många gånger okvalificerad verksamhet - trots att socialtjänsten ska bedrivas med kvalitet av välutbildad personal. Dagen 120711.

Kerstin Burman, Mikael Klein: "Nya riktlinjer skärper kraven för sjukpenning" Restriktivare sjukdomsbegrepp. Socialstyrelsens nya stöd för beslut i sjukskrivningsfrågor har uppenbara brister vilket kommer att drabba de försäkrade. Samtidigt har riktlinjerna kommit till på ett djupt odemokratiskt vis. Den nya restriktiva hållningen begränsar också själva sjukdomsbegreppet. Dagens Nyheter 120712. Kommentar: Ytterligare ett exempel på vad alliansregeringen har förorsakat. Den som är sjuk ska inte dessutom behöva att drabbas av ett otillgängligt sjukförsäkringssystem. Varför träder inte Göran Hägglund upp till försvar för de drabbade?

Hägglunds tal i Almedalen starkt ideologiskt. "KD formulerar en svensk socialkonservatism". Världen idag 120711.

Daniel Swedin: Utförsäljningar som i Ryssland. "Borgerliga regeringen vill så gärna bli av med en offentligt ägd verksamhet att man är beredd att göra nästan vad som helst". Det råder utförsäljningsyra i landet och ett börsnoterat företag köper ett bolag av staten. För att ha råd att köpa det statliga bolaget måste det privata företaget låna hundra miljoner kronor - av det statliga bolaget! Villkoren för hela affären hemligstämplas. Men den politiskt ansvarige för försäljningen - finansmarknadsministern och moderaten Peter Norman - låter via sin statssekreterare hälsa att staten är nöjd med såväl priset som köparen. Men kunderna då? Försäljningen innebär i klartext att många bilägare i Sverige inte längre får tillgång till en fungerande verksamhet som de har varit nöjda med. Aftonbladet 120712.

Roland Utbult (KD): KD ska inte bli högerparti. Tanken att Kristdemokraterna ska lägga sig till höger om Moderaterna är absurd. Partiet ska inte gå vare sig åt vänster eller höger utan framåt med ett ytterligare förstärkt socialt engagemang. Dagen 120724. Kommentar: Det är illa nog om KD står lika långt till höger som Moderaterna.

Kerstin Hurtig: KD varken höger eller vänster. Höger/vänsterskalan är ett otidsenligt instrument, för att beskriva det nutida politiska landskapet i Sverige. Man ska inte leva i det förgångna. Men jag minns mitt 70-tal. Alla vi som var aktiva i partiet eller ungdomsförbundet då minns att vi satte en ära i att KD var vare sig höger eller vänster. Vi stod för den kristdemokratiska politiken helt enkelt. I det fallet tycker jag att vi har något att lära av tiden som flytt. Dagen 120803.

Hugo Fiévet (KDU): Fördjupa gåvoavdraget. KDU vill utveckla gåvoavdraget och ger tre konkreta exempel på hur det kan göras. KDU vill att den kostsamma registreringen av gåvomottagare tas bort, samt oavsett vilken allmännyttig verksamhet en ideell organisation sysslar med ska den ges möjlighet till avdrag och alla ska kunna vara givare. Dagen 120807. Kommentar: Mycket bra förslag från KDU. Det bör partiet också ta till sig.

Leif Hallberg, Sune Olofson, Kjell-Erik Selin, Kent-Rune Sjöholm: Nej tack till högersväng, Att lansera KD som ett högerparti vilseleder väljarna om vad kristdemokrati är och stöter bort många sympatisörer. Partiet bör inte tvingas in på höger-vänster-skalan, skriver fyra kristdemokrater. Dagen 120808. Kommentar: Jag håller med i deras inlägg men när de skriver: "Inget annat parti har en så tydlig röst för rättvisa och solidaritet med samhällets svaga och utsatta" så finns det flera partier på vänsterkanten som har en tydligare röst för rättvisa och solidaritet med samhällets svaga och utsatta för närvarande på grund av att KD verkar sitta bakbundna av sina allianskollegor.

Marcus Birro: Sverige behöver ett nytt parti. Liksom de kloka Hallberg/Olofson/Selin/Sjöholm skriver i Dagen 8 augusti finns Kristdemokraternas framtid inte i den politiska högern. Det vore att svälja ett stort mörker. Det vore att ge efter för enfalden och egoismen. Denna ständiga perversion och längtan efter att rasa ner i Moderatravinen. Det är en lång klättring upp därifrån. Från högerns gruva kommer bara stanken av egoism. Vad ska Sverige, och väljarna, med ett Moderaterna-light till? Ingenting. Dagen 120810.

Maria Larsson (KD) svarar Marcus Birro: Ett parti är inte en församling. Hon anser att de gör mycket för de minsta i samhället, trots att regeringen består av partier som placeras till höger. Dagen 120814.

Felicia Svaeren: Birro har både rätt och fel. Jag efterlyser mer kristen blåslampa på KD (för all del på fler partier också). Dagen 120815.

Henrik G Ehrenberg: Birro blundar för KD:s politik. Det vore en fördel om kritiken höjdes utifrån vad partiet säger och gör. Dagen 120816. Kommentar: Vad hjälper det om KD i slutändan ändå ger vika för den moderata politiken?

Roland Persson: Marcus Birro har rätt i sin kritik av KD. Sittande regering tar ifrån sjukskrivna sjukpenningen efter visst antal dagar, hur sjuka de än är. Och så länge de har sjukpenning får de betala högre skatt på den än de som kan arbeta betalar på arbetsinkomsten. Detta är ju närmast att bestraffa människor för att de är sjuka. Skattesänkningspolitiken innebär vidare kraftiga besparingar i offentlig verksamhet, som sjukvård och äldreomsorg. Detta drabbar sjuka och gamla, i dubbelt mått de som är både gamla och sjuka. Visserligen ropar Maria Larsson på repressalier mot vårdgivare som inte sköter sig, men aldrig ett ord från KD om att verksamheterna i fråga skulle behöva mera ekonomiska resurser. Det enda som gäller är sänkta skatter för oss som har arbete och är välbeställda. Dagen 120816.

Veronica Westergård: Om det behövs nya partier i Sverige får låta vara osagt. Vad Sverige behöver är fler som Birro. Dagen 120816.

Marcus Birro: Ni har glömt varifrån ni kom. Det är du och ditt parti som helt glömt varifrån ni kommer, skriver Marcus Birro i en kommentar till Henrik Ehrenbergs replik. Men han välkomnar några av de andra inläggen i den debatt som uppstod sedan han sa sig vilja starta ett nytt parti. Dagen 120817.

Henrik G Ehrenberg: Bedöm KD:s politik - inte hur det känns. Marcus Birro förstår ingenting av mitt svar på hans önskan om att Kristdemokraterna ska bli vänster. Dagen 120823.

KD pratade normer på Pride … … men kom aldrig in på familjepolitik. Diskussionen dominerades till stor del av hbtq-vänlige David Lazar, rabbin i den judiska församlingen i Stockholm, och Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap och genusforskare. Världen idag 120806.

KD böjer sig för moderaterna igen. Regeringen för hemkörning. KD: "Vi måste följa med i tiden". Världen idag 120820. Kommentar: Varför lyssnar inte KD på nykterhetsorganisationerna?

Thorbjörn Larsson (KD) ersättare i partistyrelsen och Malin Appelgren (KD) kommunalråd i Solna: Vänsteranalys inget för KD. Svar på inlägg av Hallberg et al (Nej tack till högersväng, Dagen 8 augusti). Ett vänsteralternativ är inget alternativ för KD, menar Larsson och Applegren. De anser att högern håller civilsamhället, företagsamhet och den enskildes initiativ högt. Vänstern ser ett samhälle med välgörenhet som ett misslyckande där staten inte har fått tillräckligt utrymme och måsta expandera. Högern menar tvärtom, det goda samhället förutsätter den sortens medmänsklighet som inte administreras via skattsedel och kommunala nämnder. Dagen 120906. Kommentar: Ökade klassklyftor är alltså bra för samhället enligt Larsson och Applegren, så att de som är fattiga får lita på de rikas medmänsklighet och godtycke.

Expertteam ska få föräldrar att samarbeta. I går gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att titta på hur "separationsteamen" ska se ut. Dagen 120810.

Maria Larsson (KD): Kristna avskaffade slaveriet. Dagen 120823.

Alice Hägg - företrädare för det kristna flyktingnätverket Dessa mina minsta: Ska Billström vara migrationsminister? Om inte Billström kan presentera en politik som stämmer överens med beskrivningen på regeringens hemsida, utlänningslagen och FN:s allmänna deklaration för mänskliga rättigheter så tycker inte vi i nätverket Dessa mina minsta att Billström ska vara migrationsminister längre. Dagen 120905.

Magnus Jacobsson: KD skapar religiös debatt. Ni som vill att Kristdemokraterna ska bli ett mer "kristet" parti, vill ni ha en utveckling där enskilda präster, pastorer, rabbiner och imamer pekar ut sina egna personliga kandidater? Det undrar kommunalrådet Magnus Jacobsson. Dagen 120905. Kommentar: Enskilda präster, pastorer, rabbiner och imamer har all rätt att i ett demokratiskt samhälle peka ut den som de vill förespåka som sin kandidat.

Sverre Larsson svarar Magnus Jacobsson: Stödet till Utbult var ett stöd till KD. Själv nämnde Utbult aldrig ett ord om sin kandidatur, vilket jag den gången tyckte var lite märkligt, men nu förstår jag att det kan upplevas vara en känslig konkurrenssituation att ha sitt namn på en valsedel. Dagen 120912.

Magnus Jacobsson: Inte besviken för färre kryss. Dagen 121009.

KD vill stoppa partiets "soloåkare". Kristdemokraterna vill tygla de företrädare som sätter "jaget framför laget". Nya riktlinjer är på väg att tas fram gällande personvalskampanjer. I praktiken handlar det om kandidater som har profilerat sig som partiets "kristna alternativ". De tre kristdemokraterna som vid valet 2010 kryssades in i riksdagen är tre politiker som gärna lyfter fram sin kristna profil, Annelie Enochson, Roland Utbult och Tuve Skånberg. Vad Dagen erfar så ställde sig alla tre bakom Mats Odells kandidatur som ny partiledarkandidat. Att i kommande val begränsa deras möjlighet att bedriva personvalskampanjer i strid mot partiledningen kan alltså tolkas som ett efterspel av partiledarstriden. Budskapet som Kristdemokraternas arbetsgrupp har på bordet kan uppfattas som något förvirrande. För å ena sidan beskriver de hur KD har en positiv inställning till personvalskampanjer. Å andra handlar största delen av dokumentet om hur partiet bör strama åt regelverket, och göra det svårare att bedriva en kampanj på egen hand, utan att budskap och finansiering är kontrollerat från högsta ort. Dagen 120905.

"Riktlinjerna har växt fram underifrån i KD". Det ska inte ses som ett sätt för partiledningen att utöva kontroll över enskilda kandidater, menar Andreas Sturesson, ansvarig för frågan inom KD. Dagen 120906.

Roland Utbult välkomnar de nya riktlinjerna. Nästa val planerar han att driva en kampanj igen. Dagen 120906.

KD vill reglera personvalskampanjer. Mer lag, mindre jag. Det krävs för att Kristdemokraterna ska lyfta i nästa val enligt det förslag på nya riktlinjer för personvalskampanjer som är ute på remiss i partiet. Bland annat ska kandidater förutom finansiellt stöd också redovisa moraliskt stöd. Världen idag 120907. Kommentar: Mer lag, mindre jag? Som väljare röstar man på en person framför en annan person och inte i första hand ett parti om man använder sig av möjligheten till personval. Bryr man sig inte om vilka kandidater ett parti har utar litar blint på partiet då behöver man inte heller personval. Tyvärr har det visat sig i tidigare val på senare år att KD:s valberedning inte vill sätta vissa kanditater främst trots att de har det största förtroendet av det egna partiets väljare. Utifrån det är det inte överraskande med denna reglering som man vill ha av personvalskampanjerna. Vad menas med att man att man ska lova att lämna sina uppdrag frivilligt om man av någon anledning hoppar av partiet? Alla riksdagsledamöter har rättigheten att fortsätta som politiska vildar om man hoppar av partiet! Därför att man är vald av väljarna och inte av partiet.
Lukas Berggren: Sänken eller flöten? Det är svårt att inte tolka förslaget till nya riktlinjer som att partiet vill komma åt kandidater som är tydliga med sin kristna tro. Väljarna har helt enkelt kryssat in "fel" kandidater. De tre kandidater som kryssade sig förbi toppnamnen i sina distrikt - Tuve Skånberg, Roland Utbult och Annelie Enochson - är tydliga med sin kristna tro. De fick dessutom ett uttalat "moraliskt stöd" från både organisationer, kyrkor och predikanter. Nu vill partiet stävja detta. Man kunde välja att se de här kandidaterna som väljarmagneter i de kristna leden, vilket de är. I stället väljer man att se dem som problem i strävan efter att tvätta bort frikyrkostämpeln. De personer som skulle kunna fungera som flöten för att hålla KD över fyraprocentsspärren blir betraktade som sänken. Kristdemokraternas främsta problem är inte för många personkryss, utan för få röster. Världen idag 120907. Kommentar: Instämmer helt i den analys Lukas Berggren gör.
KD sjunker allt djupare under riksdagsspärren. Demoskops septemberundersökning som presenteras i Expressen är ingen munter läsning för Alliansen. Tre av regeringspartierna tappar stöd och för Kristdemokraterna är detta tionde raka Demoskopmätningen som man hamnar under fyraprocentsspärren, denna gång får man tre procent. "Jag tror inte att något parti har legat så länge under fyra procent och sedan lyckats sitta kvar i riksdagen. Det ser så mörkt ut att jag undrar om taktikrösterna kommer att räcka", säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Expressen om KD:s situation. Världen idag 120907.

Penilla Gunther (KD): Dags för KD-ledningen att agera. Det är en gåta att partiledaren inte tagit tag i problemet, anser riksdagsledamoten Penilla Gunther, om att kristdemokratiska företrädare står för så olika inriktningar. Som kristdemokrat förstår jag inte hur KD får fler väljare om principerna överges till förmån för allmänt, borgerligt flum. Vad vinner vi, om kristdemokratin förminskas, och högerinfluenserna ökar? Det Larssons och Appelgrens hjärtan är fulla av, så talar också deras artikel när de skriver att "sträva mot sänkta skatter till förmån för egna prioriteringar" är höger. Men politiken ska inte i första hand tillfredsställa bara mina behov, utan ses i ett sammanhang med familjen och övriga gemenskaper i samhället. Dagen 120912.

Göran Hägglund / Emma Henriksson (KD): Nu sätter vi fokus på familjen. Dagen 120914.

S: Avskaffa avdragsrätt för ideella gåvor - då rasar Hägglund. Socialdemokraterna vill i sitt budgetförslag avskaffa avdragsrätten för ideella gåvor, och Magdalena Andersson (S) betonar att avdraget är "väldigt märkligt". Dagen 121005. Kommentar: Instämmer med Hägglund: det är skandalöst att Socialdemokraterna vill försvaga det svenska civilsamhället.

Debatt om kyrkobidrag. Attefall: "Varför ger vi sex miljarder kronor till kulturen, flera miljarder till idrotten, men bråkar om några futtiga miljoner till trossamfunden?" På sikt tror Stefan Attefall dock att uppbörden av medlemsavgiften och avdragsrätten på gåvor kan få större positiv inverkan på samfundens verksamhet än det direkta pengastödet. Enligt lagen om stöd till trossamfund kan staten lämna hjälp med insamlandet av medlemsavgifter till registrerade trossamfund. Det innebär att Skatteverket administrerar avgiften, beräknar, debiterar och redovisar. Världen idag 121008.

Famljefrågor i motionsfloden. Hela 3 245 motioner hade lämnats in när den allmänna motionstiden gick ut i fredags eftermiddag. Många berörde familjefrågor, friskolor och mänskliga rättigheter i Sverige och utomlands. Världen idag 121010.

SD-Riksdagsledamot: "Stoppa religiösa friskolor". Sverigedemokraten Richard Jomshof har motionerat om en hårdare statlig kontroll av de konfessionella friskolorna. Men helst skulle han vilja förbjuda dem helt, enligt en intervju i tidningen Skolvärlden. Världen idag 121010.

Hugo Fiévet och Linus Rehn (KDU): KD + borgerlighet = sant. Borgerliga värderingar och kristdemokratisk ideologi hör ihop. Vi kristdemokrater måste ta striden med vänstern om frågor som rör solidaritet och gemenskap. Det är dags att avskaffa statens monopol på medmänsklighet. Dagen 121011. Kommentar: Det är en artikel som den här som gör att det finns utrymme för ett "kristet" parti till i mitten eller till vänster om mtten i svensk politik. Det sociala ansvarstagandet är INTE borgerlighetens starka sida!

Roland Utbult (KD): Vi är många som menar att kristdemokratin i sig själv räcker som ideologi. Allra viktigast är de goda värden som kristdemokratin står för. Den kristna värdegrunden är inte bara en enskild fråga utan är avgörande när det gäller kontinuiteten genom generationer i ett samhällsbygge. Dagen 121011. Kommentar: Den kristna värdegrunden har tyvärr fått stryka på foten alltför ofta i det borgerliga regeringssamarbetet.

Jan Erik Ågren, tidigare riksdagsledamot (KD): Tal om borgerlighet sänker KD:s siffror. Det skulle inte ha blivit något KDS om det varit tal om att bilda ett nytt borgerligt parti. Dagen 121012.

Ingvar Svensson (KD): Bättre personvalssystem krävs. Dagen 121017.
SD och V vill sänka stödet till trossamfund. Dagen 121017.

KD ensam motståndare till tioårig skolplikt, att förskolan görs obligatorisk för sexåringar. Världen idag 121018.

EPP-krav på KD om aborter. "Mänskligt liv ska skyddas från början till dess naturliga slut" samt "rätten till liv och varje mänsklig varelses unikhet från befruktningen till döden". Det är några av de viktiga ståndpunkter som EPP, Europeiska folkpartiet, håller fast vid genom beslut vid kongressen i Bukarest. Det svenska Kristdemokratiska partiet KD välkomnar dessa EPP-skrivningar, till skillnad från det andra svenska EPP-partiet Moderaterna. I stället betonar M att abortfrågan konstitutionellt är en nationell angelägenhet och på så sätt inte berör EU-arbetet. Det krävs en ny lagstiftning om skydd mot abort ifall Kristdemokraterna vill vara trogen det EPP-program man nu hyllar. Ett konkret sätt är att lägga en partimotion i frågan i riksdagen och inleda en opinionsbildning för det ofödda barnets rätt till skydd för sitt värnlösa liv. Det är dags att gå från ord till handling. Världen idag 121029.

Kristna värden sätts högt. Religion och människovärde viktiga delar i ny partiplattform för EPP. Gunnar Hökmark (M) markerar mot ett i hans ögon alltför kristet anslag. Världen idag 121029. Kommentar: Svagt av Gunnar Hökmark. Tron kan aldrig vara en privatsak. Den är det djupaste i den mänskliga identiteten och det är inte fel att trons konsekvenser får ett politiskt uttryck.

Göran Hägglund: Ingen högervridning av Kristdemokraterna. När Göran Hägglund sätter ner den ideologiska foten så handlar det om att värna det egna, inte profilera sig i jämförelse med andra. Den som vill att KD ska profilera sig som högerparti får fiska i andra vatten. "Ingen människa i Sverige behöver tvivla på i vilket sammanhang vi ingår. Vi är ett borgerligt parti, som ingår i Alliansen. Samtidigt står vi för ett unikt perspektiv i svensk politik." Dagen 121031. Kommentar: Eftersom det är moderaterna som dominerar Alliansen och bestämmer dess budget så är i praktisk politik Kristdemokraterna också ett högerparti. Men utan Kristdemokraterna i Alliansen så skulle Alliansens politik bli än mer högerinriktad.

Mona-Liza Gustavsson: Öppet brev till Göran Hägglund och Maria Larsson: Det är ni som har ansvaret nu och ni ska kämpa för en förändring inom sjukvården. Ibland undrar jag om er tystnad i sjukvårdsfrågor beror på att ni faktiskt kalkylerar med svinn. Svinn i form av människoliv. Ni vet mycket väl att människor skadas och avlider på grund av besparingar och omorganisationer. Ändå förändrar ni inget. Hur vågar ni ta ansvar för att den allvarliga situationen fortsätter? Allmän sjukvård ska aldrig vara vinstjagande företag. Den ska vara non-profit. Dagen 121031.
Anders Andersson (KD) i replik till Mona-Liza Gustavsson: Helt fel bild av svensk sjukvård. Svensk sjukvård är en av världens absolut bästa - i flera avseenden den allra bästa. Tidigare fick 6 av 10 patienter vänta i mer än 90 dagar på vård; i dag får 9 av 10 patienter vård inom samma tidsrymd. Dagen 121101.
Mona-Liza Gustavsson: Anders Andersson svarar inte på mina frågor. Jag vill fortfarande ha svar på vad ni tänker göra åt ojämlikheterna i vården. Andersson skriver att "vi aldrig haft en mer omsorgsfull eller mer hängiven politisk ledning på socialdepartementet". Men varför har vi då en ojämlik sjukvård? Anders Andersson påpekar att "staten inte driver några sjukhus", att det är landstingen som gör det. Ja, men det är ju precis det jag vänder mig mot! Alla landsting har inte samma ekonomi och skillnader i landstingsresurser skall inte utgöra skillnaden mellan liv och död. Vi ska inte ha en allmän sjukvård, som skapas utifrån de varierande förutsättningar som landstingen ger. Vi ska ha en nationell rättvis sjukvård, fristående från landstingen, med samma förutsättningar för alla patienter, oavsett bostadsort. Dagen 121106.

Politiker vill återinföra vilodagen. Två miljöpartister, Annika Lillemets och Stina Bergström, vill ta tillbaka vilodagen. I en motion har de föreslagit att reglera affärers öppettider på söndagar. Dagen 121031. Kommentar: Bra förslag!

Roland Persson: KD stöttar en politik som inte gynnar sjuka. KD stöttar förbehållslös regeringens politik som driver svårt sjuka, ibland dödssjuka, människor till att "prövas mot arbetsmarknaden", ger kraftiga skattesänkningar till oss som har arbete och som får en allt bättre köpkraft, medan de som har att leva på sjukpenning, sjukbidrag eller a-kassa, ibland på gränsen till existensminimum, får betala högre skatt på sin inkomst. Vad gäller flyktingar så utvisas svårt sjuka sådana, liksom mycket gamla som har alla sina anhöriga i Sverige och ensamma små barn. Jag kan inte minnas att jag hört KD:s ledning protestera. Jag förstår inte hur detta går ihop med "som solidaritet med samhällets svaga" och "generositet mot flyktingar". I samma tidning, på "Debatt", skryter Anders Andersson över den svenska sjukvården i internationell jämförelse. Sverige har i särklass minst antal vårdplatser i förhållande till folkmängden, i jämförbara länder i Västeuropa. Svårt sjuka, ibland dödssjuka, kan få vänta halva dygn på akuten innan de får vård, och kortningen av vårdköerna, som Andersson framhåller, har inneburit att sjuka inte fått nöjaktig uppföljande vård, eftersom nybesöken prioriteras. Kan dessa förhållanden vara något att yvas över? Dagen 121106.

Anders Sellström (KD): Socialdemokraterna har fel syn på staten. Snart har det gått ett år sedan avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer infördes. Av någon anledning tycker Socialdemokraterna att detta är en helt förkastlig reform. Deras syn på det civila samhället och ideella organisationers roll i samhället visar sig tydligt i deras budgetmotion där de beskriver avdragsrätten som att staten subventionerar gåvor. Avdraget ska avskaffas eftersom det "gör skattesystemet krångligt". I Socialdemokraternas samhälle är det staten och det offentliga som är samhället. Alla pengar tillhör staten och skattesänkningar och skatteavdrag kan då kallas för subventioner. Dagen 121113.

Göran Hägglund (KD): Utöka rätten att göra avdrag för gåvor till frivilligorganisationer. Vi vill både uppmuntra och underlätta för den ideella sektorn, som vi ser som ett viktigt komplement till den offentliga. Aftonbladet 121113.

Gåvoskatteavdrag med barnsjukdomar. En bra start. Ungefär så kan frivilligorganisationernas åsikter efter knappt ett år med gåvoskatteavdraget sammanfattas.-?Vissa saker behöver förändras. Vi har tre önskemål, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII. Dagen 121205.

Sverigedemokraterna i rasistskandal. Sverigedemokraterna vill ha nolltolerans mot rasism. Men nu har flera i partitoppen avslöjats med en rad rasistiska och sexistiska uttalanden, och riksdagsledamoten Erik Almqvist har tvingats avgå. Dagen 121115.
Elisabeth Sandlund: SD-skandal med konsekvenser. Den verkliga sanningen kommer fram när alkoholen fått spärrarna att släppa. Almqvists agerande bör bli tankeställare för nya sympatisörer. Dagen 121115.
Före detta SD-medlem kritisk till rasistkommentar. "I grund och botten handlar sådana här uttalanden om osunda värderingar." Det säger David Kronlid, före detta medlem i Sverigedemokraterna, och bekant med Erik Almqvist. Dagen 121116.
SD-väljarna är inte så religiösa. Ny undersökning motsäger bilden av partiet som kristendomens försvarare. Bara sju procent betecknar sig själva som religiösa. "Humanist" är en betydligt vanligare beteckning, 23 procent av partiets kärnväljare (de trogna) och hela 35 procent av de lite mer rörliga ("otrogna" väljare) är humanister. Det allra vanligaste, 80 respektive 75 procent är att se sig som "svensk". Dagen 121212.

KD vill höja avdraget för gåvor. Snart har det gått ett år sedan det blev möjligt att göra avdrag på skatten för gåvor till väl­görenhet. Kristdemokraterna vill se en förenkling och breddning av avdraget. Politisk enighet saknas dock. Världen idag 121205.
C och KD under riksdagsspärren. Centerpartiet och Kristdemokraterna hamnar under riksdagsspärren i DN/Ipsos senaste opinionsmätning. Dagen121222. Men KD får 4,7 procent i Skops mätning. Dagen 121226.

Lokala KD-företrädare om de låga opinionssiffrorna: "Saknar insikten om kris". Världen idag 121221.

Anders Andersson och Roland Utbult (KD): Nya utmaningar och möjligheter för KD. Vår historia visar att vi förstår vikten av ett barnperspektiv. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst. Dagen 130109.

Åke Wredén: Centerpartiet på villovägar. Annie Lööfs parti har lämnat ett programförslag som förbryllar. Hur gick det till när månggifte blev en viktig fråga för centern? I Centerpartiet syns följderna av det långvariga, målmedvetna arbetet på att med Timbropengar göra borgerliga ungdomspolitiker och påläggskalvar mer högerinriktade på vissa speciella sätt. Det som matas ut från det hållet är ett sätt att tänka, och ett sätt att låta bli att tänka. Ett ganska litet antal principer och värdepremisser beskrivs som frihetliga och nöts in. Med stöd av dem klipper man till med mycket bestämda ståndpunkter som gärna drivs till sin spets. Att de i praktiken kan kollidera med andra viktiga mål och underminera enskilda människors frihet är något man ogärna fördjupar sig i. Och så finns det stora områden där principerna upphör, där det blir tomt och tyst. Hemmets Vän 130110.
Centerledarens pappa: Korkat förslag. Centerpartiets förslag till nytt idéprogram kritiseras från flera håll. Programmet vill bland annat avskaffa skolplikten och arvsrätten samt tillåta månggifte. "Alla inser nog att det lär ta minst hundra år till innan vi diskuterar den frågan. Jag fattar inte varför man tog med det, det är ju korkat. Frågorna om landsbygd och decentralisering kommer helt i skymundan", säger Hans-Göran Johansson (C), kommunalråd i Värnamo och far till partiledaren Annie Lööf. Dagen 130111.
Sigfrid Deminger: Aningslösa Centervisioner. Centern har fel. Det är inte mer "frihet" vi behöver. "Bonde söker två fruar". Så sammanfattar Göteborgs-Posten Centerns nya idéprogram. Idéprogrammet sjunger frihetens lov. På nära nog alla områden. Väldigt lite sägs om solidaritet, medmänsklighet, ömsesidighet, sammanhållning, ansvarskänsla, plikt och beroende. Fram står ett samhälle där var och en gör som hen vill. Nog är det väl märkligt att när ett politiskt parti blickar ut över det sociala Sverige så föreslår man polygami. Så totalt utan känsla för verkligheten. Så fullständigt främmande för den egna bakgrunden och det egna väljarunderlaget. Hur kom det sig att man så helt förlorade kontakten med sina rötter? Hur blev detta värderingshaveri möjligt? Hur ska allmänheten kunna ha förtroende för ett parti som så aningslöst faller undan för nyliberala hugskott? Dagen 130116.
Gunnar Hyltén-Cavallius, Chrys C. Caragounis och Stefan Swärd: Barn och kvinnor missgynnas vid månggifte. claphaminstitutet.se 130215

Lars Adaktusson: Ohelig allians om familjen. Åtgärder för att stärka familjen är mer angelägna än någonsin. Dagen 130118.

KD:s valstrategi att locka över M-väljare. Integration och EU stod i fokus när Kristdemokraterna samlades till kommun- och landstingsdagar i helgen. Men även de vikande opinionssiffrorna. "Jag tror jag att vi i valrörelsen får se ganska oblyga inviter mot M-väljare", säger Marie Demker, professor i statvetenskap. I partistyrelsens strategidokument nämns att 250 000 väljare har KD som sitt andrahandsval, och bland dem röstar 70 procent på moderaterna. Dagen 130129.

Caroline Szyber (KD): Rädda de unga från brottslighet. Att personer under 15 år inte är straffmyndiga utnyttjas hänsynslöst av kriminella gäng. Samhällets reaktion mot ungas brott måste bli kraftfullare. Dagen 130131.

Penilla Gunther (KD): Det krävs vilja och möjlighet. "Uppvärdera svenskundervisningen och följ upp dem som har bott här länge. Det som ger resultat är praktik eller arbete parallellt med svenskundervisning, kopplat till yrke, ålder och utbildningsnivå." Det receptet ger KD:s talesperson för integrationspolitik. Dagen 130206.

Politiker och pastorer rasar mot migrationsministern. Sedan migrationsminister Tobias Billströms utspel om att minska invandringen kom för ett par dagar sedan har många kritiska röster höjts. Varken regeringens mindre partier eller oppositionen tycks gilla förslaget. Dagen 130206.
Moderaterna ute på farliga vägar. SD får inte sätta agendan för diskussionen om invandring och integration, skriver Elisabeth Sandlund. Dagen 130206.

Månggifte hotar jämställdheten. Polygami är ett hot mot jämställdheten, skriver Stefan Gustavsson, som anser att kritikerna av den nya könsneutrala äktenskapslagen nu fått rätt. Stor kärlek är monogam. De starkaste kärlekssångerna besjunger inte samtidigt Anna, Bodil, Cecilia och Desirée. När det gäller kärlek på riktigt är temat snarare "Du är den ende". Exklusiviteten finns spontant i den djupa förälskelsen. Varje tanke på en annan upplevs hotfull och sårande.Det andra är jämlikheten. Det finns en hel del modern sociologisk forskning kring polygami, eftersom den inte är avskaffad på alla platser på jorden. Och sociologerna är ganska överens: polygamin har negativa konsekvenser för kvinnan och för barnen. (För forskningshänvisning, se "The Problem of Polygamy" av Thom Brooks.) Dagen 130207.

Daniel Lucas, tidigare styrelseledamot Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm och Oskar Areskog, ordförande Liberala Ungdomsförbundet Nordvästra Skåne: Gör staten neutral till polygami.Något som garanterat inte hjälper jämställdheten är att omyndigförklara vuxna kvinnor och mäns kapacitet att själva avgöra hur och med vilka de lever sina liv. Staten varken kan eller bör definiera det kärleksband som äktenskapet symboliserar för de flesta, menar skribenterna, som ifrågasätter Stefan Gustavssons nej till polygami. Dagen 130214.

Stefan Gustavsson: Bevarad äktenskapslag är i barnens intresse. Om alla relationer ska kallas äktenskap har vi spätt ut äktenskapet till oigenkännlighet och det finns inte längre anledning att kalla någon relation för äktenskap. Äktenskapet har från statens sida alltid setts som en unik institution "instiftat till samhällets fortbestånd". Äktenskapet är traditionellt den unika institution som samhället erbjudit som ram för man-kvinna-barn-relationen. Med den könsneutrala äktenskapslagstiftningen plockade man bort barnen ur äktenskapets definition och det har i sin tur öppnat för den nuvarande diskussionen om polygami. I båda fallen står barnen som förlorare genom att de på olika sätt distanseras från sitt biologiska upphov. Detta var också ett av argumenten i artikeln mot polygami. Forskningen visar att barn som växer upp i polygama äktenskap upplever mer av äktenskapliga konflikter och familjevåld, löper större risk för beteendeproblem och de presterar sämre i skolan. Varför ska staten öppna dörren för det? Dagen 130215.

Olof Djurfeldt: Allt passar inte för äktenskap. Glöm inte det -?mycket komplicerade skilsmässoprocedurer. Otroligt nog finns det människor som vill införa månggifte, polygami, i den svenska lagstiftningen. Men tanken finns inte i Centerns nya program på grund av den starka reaktionen som förslaget väckt. Det hindrar dock inte att den fortsatt har sina entusiastiska anhängare. När inte troheten mot en enda är den grundläggande äktenskapsnormen, blir livet rätt komplicerat. När det är så svårt att hålla ihop ett vanligt äktenskap, hur skulle det gå till att skapa ett gruppäktenskap som håller? Hur skulle man klara av frågor kring faderskap och vårdnadstvister? Det är nog ingen tillfällighet att gruppäktenskap knappast finns mer än som ett tänkt utvecklingsstadium på vägen från sexuell anarki till monogamt äktenskap. Ju större arvet är, desto mer konflikter kring "tronföljden". Det är svårt att se, hur en svensk lagändring skulle kunna undgå att öka kvinnoförtrycket i landet. Men i det jämställda Sverige skulle man givetvis också öppna för äktenskap mellan en kvinna och två eller flera män. Det kallas polyandri och är en mycket ovanlig företeelse, främst koncentrerad till Himalayaområdet. I allmänhet handlar det då om bröder som arbetar tillsammans och har gemensam hustru. Barnen blir då mera familjens barn än de enskilda fädernas. Det hör ihop med en speciell kultur och dess sätt att fungera. Men hur skulle faderskapspresumtionen se ut i en svensk polyandrisk familj? Dagen 130221.

Emma Henriksson (KD): Polygamiförslag saknar analys. För oss kristdemokrater är månggifte otänkbart. Vi vill skapa ett samhälle där barnen har så bra uppväxtvillkor möjligt. För ett barn är det generellt sett bäst att växa upp med föräldrar som lever i en stabil och långvarig relation. Inte minst för barnen är äktenskapslagstiftningen ett viktigt skydd. Vilka konsekvenser skulle ett system som tillåter polygami få för barnen? Att pappa har flera fruar samtidigt och därmed delar sin lojalitet åt olika håll ger naturligtvis inte den trygghet som ett barn behöver. Barn som växer upp i polygama äktenskap upplever mer av äktenskapliga konflikter och familjevåld. Dagen 130222.


Kyrkan tvingas trygga välfärden. Politikerna kan inte lämna över ansvaret för välfärden till ideella organisationer.Det menar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.Hon varnar nu för en utveckling där kyrkorna ses som en billig lösning för att lösa sociala problem. Dagen 130207.

Kristdemokraterna i Östergötland vill ha Lars Adaktusson. Tv-journalisten Lars Adaktusson är åter aktuell inom KD-sammanhang. DN avslöjar att ett KD-distrikt vill ha honom som vallokomotiv i EU-valet nästa år och därmed efterträda Alf Svensson i EU-parlamentet. Dagen 130209.

Lars Adaktusson vill bli KD-politiker. Aftonbladet 130220.
Lars Adaktusson ångrar stöd för Odell. Journalisten och tv-profilen Lars Adaktussons tidigare stöd till partiledarutmanaren Mats Odell var pinsamt och felaktigt. Det tillkännagav han i går och meddelade att han nu officiellt går med i Kristdemokraterna och kandiderar till EU-parlamentsvalet. Dagen 130221.
Lennart Sacrédeus ställer upp i EU-valet. Expressen 130217.

Ulf Sundkvist: Att få barn är inte en mänsklig rättighet. Kvinnor och barn som handelsvara. Då är inte jag med. Barn är inte en mänsklig rättighet. Barn är en gåva, inget man skaffar eller skaffar bort. Som jag ser det är barn djupast sett en gåva från Gud. Dagen 130306.

Birgitta Gustafsdotter: Politik och kristen tro bör gå hand i hand. Lars Adaktusson är en duktig journalist och var en SVT-profil, som jag alltid lyssnade på, men med ett medlemskap sedan onsdagen den 20 februari kan han väl inte kandidera till EU-parlamentet? Är det inte klokt att först mogna som kristdemokrat? Och kanske på vissa punkter också som människa, för inte kan han beundras för den "kovändningen" han gjorde i relation till Mats Odell. Kommentar: Det ger förespråkare för Odell-lägret anledning att kryssa in Lennart Sacrédeus. Dagen 130306.

Alkohol bakom tusentals cancerfall. Gifter frigörs i kroppen Allt fler svenskar drabbas av cancer. En av orsakerna bakom ökningen kan vara ökad alkoholkonsumtion. Men att alkohol ökar risken för cancer är okänt för många. SvT 130313.
Kjell O Lejon, professor, Yvonne Andersson, (KD): Barn är ingen handelsvara. Barnperspektivet är ofta bortglömt eller fördunklat. Vi kristdemokrater ser i surrogatmödraskap uppenbara risker för utnyttjande av kvinnors kroppar och reproduktiva organ och en situation där barnen inte står i centrum utan betraktas som en handelsvara. En kvinnas livmoder ska inte betraktas som en förvaringsplats för andra människors barn och där de senare under "förvaringstiden" ska kunna välja bort barnet om de har penningstyrka och vilja därtill. Barn får aldrig bli till handelsvaror, inte heller kvinnors kroppar. Dagen 130327.

C och KD kvar under spärren. Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger kvar under riksdagsspärren i Novus senaste opinionsmätning. V 6,3 (-0,3), S 32,1 (+0,2), MP 9,6 (+0,5), C 3,3 (-0,1), KD 3,7 (+0,2), F 6,2 (+1,0), M 28,3 (-0,8), SD 9,1 (-1,1). Dagen 130328.

Kjell O. Lejon, professor och riksdagskandidat (KD), Yvonne Andersson, fil.dr, riksdagsledamot (KD): Surrogatmödraskap. Barn ska inte betraktas som handelsvaror. En kvinnas livmoder ska inte betraktas som en förvaringsplats för andra människors barn och där de senare under "förvaringstiden" ska kunna välja bort barnet om de har penningstyrka och vilja därtill. Barn får aldrig bli till handelsvaror, inte heller kvinnors kroppar. Vi förordar därför att gällande lagstiftning på området ska finnas kvar och avfärdar därmed en kostsam och onödig utredning i ärendet. Världen idag 130403.

Tuve Skånberg (KD) m.fl.: Regeringens lagförslag om att införa ett tredje kön har stora svagheter. Därför måste förslaget avslås. Det anser Tuve Skånberg (KD) och två partikolleger. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag till lagändring för proceduren kring personer som fått tillstånd att genomgå ett könsbyte. Den punkt i lagen som föreslås förändras är ett upphävande av den hävdvunna proceduren att en kvinna som genomgår ett könsbyte till man därmed också opererar bort möjligheten att fortplanta sig som kvinna, och motsvarande för en man. Den föreslagna lagförändringen får långtgående konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, kallat "person" i lagtexten -män som föder barn. Detta är ett mycket drastiskt steg som det saknas goda skäl att införa. Därtill finns det stora svagheter i lagens förarbete, och lagförslaget borde därför inte ha lagts fram. Dagen 130403.
KD-ledamöter tar strid mot regeringsproposition: "Ett tredje kön är helt oberett". "Den föreslagna lagförändringen får långtgående konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, kallat ´person´ i lagtexten - män som föder barn. Detta är ett mycket drastiskt steg som det saknas goda skäl att införa." Världen idag 130403.

Heder åt Skånberg och Enochson. De kristdemokratiska riksdagsleda­möterna Tuve Skånberg från Skåne och Annelie Enochson, Göteborg, har lagt en uppmärksammad riksdags­motion. De reagerar på att KD-ledaren och socialministern Göran Hägglund samt en majoritet av riksdagsgruppen vill att partiet stöder legaliserade, och av skattebetalarna bekostade, halva könsbyten. Att män ska föda barn. Flera tunga instanser, som till exempel Västra Götalandsregionen, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Rädda barnen kräver ytterligare analys. Lagrådet säger att "underlaget för de framlagda förslagen anses vara behäftat med betydande brister". Ändå vill KD hasta. Det kan inte tolkas som något annat än påtryckningar från de övriga allianspartierna. Världen idag 130405.

Efraim Moström: Kristdemokrater, verka för frivillig sambeskattning nu! Sverige är ett mångkulturellt land där familjer väljer och önskar olika barnomsorgslösningar. Politiker och beslutsfattare som är för mångfald och valfrihet bör ge människor beslutsstöd. Ett sådant stöd är att införa frivillig sambeskattning, om än kanske bara för några år när barnen är små, men detta skulle säkra framtiden för många mycket ansvarsfulla och goda föräldrar. Världen idag 130415.

Enochson avgår 2014. När Kristdemokraternas provval i Göteborg i dag inleds saknas ett av de mer kända namnen: Annelie Enochson lämnar politiken efter nästa val. Världen idag 130415.
Enochsons sorti förlust för KD. Att Kristdemokraternas riksdagsledamot för Göteborg, den flera gånger på personröster invalda Annelie Enochson, nu aviserar att hon lämnar riksdagen efter 14 år, i och med valet 2014, innebär en klar förlust för hennes parti. Världen idag 130417. Kommentar: Instämmer.

Professor Marc Bygdeman kritiserar lagförslag: "Könsbyte kräver sterilisering". Personer som byter juridiskt kön måste också genomgå de kirurgiska ingrepp som ett könsbyte innebär och som konsekvens bli sterila. Det menar Marc Bygdeman professor emeritus vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset, som under många år opererat transsexuella personer. "Enligt min uppfattning bör inte en person med manligt personnummer se ut som en kvinna, eller motsatsen." "Det här kräver en öppen diskussion. Är kvinnor exempelvis mogna för att en person som ser ut som en man kräver sin rätt att få vara på deras avdelning i badhuset?" undrar Marc Bygdeman. En konsekvens av lagändringen som Marc Bygdeman menar är orimlig, är att en man som bytt kön till kvinna ändå fortfarande kan bli far till ett barn, och vice versa för det motsatta könet. Om man endast gör en hormonbehandling kan man avsluta den för att bli fertil på nytt i sitt "gamla" kön. Dessutom öppnas i lagförslaget för nedfrysning av könsceller för insemination efter könsbytet. Världen idag 130417.
Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion. Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, menar att KD-motionen tar upp föreningens invändningar mot regeringens proposition. Världen idag 130417.
Riksdagsledamöter går emot sin egen regerings förslag. Tuve Skånberg och två andra riksdagsledamöter från KD går emot regeringens eget förslag om könsbyte och föreslår att propositionen avslås. "Oppositionen har hetsat fram förslaget som är dåligt utrett", säger han till Dagen. Dagen 130404.

Stefan Swärd: Socialdemokratin och framtiden. Kampen mot orättvisor, klyftor och ojämlikhet är frågor som fortfarande är aktuella. I västvärlden växer åter gapet mellan de allra rikaste och de allra fattigaste. Och ser man på frågorna på global nivå behövs det starka rörelser som driver kraven på människovärde och rättvisa. Världen idag 130408.

Alf Ronnby: Ökad vinst ger mindre välfärd. En politik som driver upp vinsterna i näringslivet och lägre löner leder till minskad konsumtion och kapitalexport. I slutändan minskat välstånd för de flesta. Dagen 130423.

Interna KD-strider i Göteborg. Kristdemokraternas lokalavdelning på Hisingen i Göteborg, där kommunalrådet David Lega, tillika andre vice partiordförande är medlem, skakas av stridigheter. Flera styrelseledamöter menar att det var "kuppartat" när Legas politiske sekreterare Hampus Hagman valdes till ordförande. Bortsett från att David Legas politiske sekreterare Hampus Hag­man blivit invald som ordförande på Hisingen, återfinns nu även Legas stadssekreterare Martin Hellström och hans utredningssekreterare Sofia Agrell i styrelsen. Världen idag 130423.
Hampus Hagman, har svårt att förstå kritiken. Partisekreterare Acko Ankarberg-Johansson kommenterar: "Det finns personkonflikter i avdelningen och därför är det förmodligen inte konstigt att en del är missnöjda med årsmötets beslut." Världen idag 130423.

Hasse Boström: Biståndspolitik på väg mot kaos. Interna konflikter och brist på tydlighet gör läget ohållbart. En konsultrapport har visat att det finns en djup förtroendekris mellan tjänstemännen och den politiska ledningen på Utrikesdepartementet, främst gällande biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Dagen 130424.

Sofia Walan, Kristna fredsrörelsen: Fel stoppa Latinamerikastöd. Sidas budgetförslag bygger på en förenklad bild av hur fattigdom kan bekämpas. Därför blir beslutet att upphöra med bistånd till Latinamerika fel. Med sitt nya fokus tycks Sida inte ta hänsyn till inkomstfördelningen inom landet, mänskliga rättigheter eller om landet befinner sig i väpnad konflikt. Det är en oroväckande utveckling då det tyder på att regeringen har ändrat syn på fattigdom. Dagen 130425.

Bitten och Bertil Carlson: Är det valfrihet, Maria Larsson? Enligt Maria Larssons debattinlägg (Dagen 12 april) hotas vi av LO:s extremlinje och S-kongressens kraftiga vänstergir med anledning av vinster i välfärden. Om vänstersvängen innebär att man prioriterar kvalitet och att personalen får arbeta under rimliga förhållanden, i stället för att till varje pris låta privata aktörer jaga vinst, då är valet enkelt åtminstone för oss. Dagen 130426.

Försämrad A-kassa ger socialbidragsbomb. Sedan Alliansregeringen fick makten år 2006 har bland annat arbetslöshetsförsäkringen försämrats så mycket att Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, varnat för att en socialbidragsbomb kan brisera i kommunerna, då allt fler står utanför a-kassesystemet eller är nära att utförsäkras. I praktiken har regeringen lagt de tyngsta bördorna på dem som drabbas hårdast när kapitalismen krisar, till exempel när den gjorde om Lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF, (1997:238), framför allt med propositionerna 2006/07:15 och 2006/07:89. Förändringarna i ALF gjordes trots varningar att det skulle bli svårare att få rätt till ersättning, samtidigt som den blev lägre. Reglerna innebär även att den arbetslöses inkomst kan hamna under fattigdomsgränsen (paragraf 27 a kan få den effekten när en tredje a-kasseperiod påbörjas i rad). År 2010 hade var tredje arbetslös en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten, som utgör denna gräns. Fem år tidigare var det ungefär var fjärde. Av rapporten framgår att 70 procent av de arbetslösa och undersysselsatta är utan a-kasseersättning. Miljömagasinet 130426.

Adaktusson vann provvalet. TV-journalisten och kristdemokraternas nytillskott Lars Adaktusson vann överlägset partiets provval till Europaparlamentet, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Av de 1 039 ombuden som röstat på 128 kandidater fick Adaktusson 595 röster för att stå överst på listan. På andra plats kom den tidigare Europaparlamentsledamoten Lennart Sacrédeus med 60 röster. Partifullmäktige kommer fatta beslut om listan den 25 oktober. Världen idag 130502.
"Succedebut" för Lars Adaktusson. "Det våras för familjen och våra värderingar." Det sade Lars Adaktusson när han debuterade som förstamajtalare för Kristdemokraterna i Uppsala, en debut som blev en succé, då Kristdemokraterna samlade fler deltagare än Socialdemokraterna. Världen idag 130501.

Varför glömmer Maria Larsson den sociala ekonomin när hon talar om valfrihet inom välfärdssektorn? Det undrar debattörer från Blå vägen och Hälsans väg. Dagen 130503.
Maria Larsson (KD): Vi vill utveckla ideell sektor och vi har uppnått en större valfrihet i vård och omsorg. Dagen 130508.

Annelie Enochson ångrar inte kritik mot RFSU. Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, kritiserade på sin blogg i helgen Sveriges radio-programmet "Människor och tro" för att gå i RFSU:s ledband. För det har hon fått offentliga tillrättavisningar från ledande kristdemokrater. I en kommentar till Världen idag säger hon sig dock fortfarande stå bakom bloggtexten.
Annelie Enochson: "Blir så trött över detta politiskt korrekta att det som RFSU säger är det som gäller", skrev hon och frågade om RFSU är de som ska sätta en standard för vad som är neutralt och uppmanade SR att sluta gå i RFSU:s och RFSL:s ledband.
David Lega, kommunalråd i Göteborg, den valkrets där även Annelie Enochson ingår, riktar hård kritik mot sin partikamrat. "Jag tar hundra procent avstånd från hennes blogginlägg. RFSU och RFSL gör ett jätteviktigt jobb. Jag tar avstånd som privatperson men också som gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborg och som partiets andre vice partiledare. Kommentar: Det är uppenbart vilka personer som numera styr kristdemokraterna centralt. De har fjärmat sig långt bort från det som partiets grundare stod för på sin tid i dessa frågeställningar. Det som Anneli Enochson skrev är helt legitimt utifrån en kristen bekännelse som borde rymmas inom kristdemokraternas politik. Världen idag 130429.
R Strandberg: KD behandlar Enochson fel. Det Annelie Enochson skrev på sin blogg är precis det som många känner. RFSU/RFSL har med hjälp av bleka politiker tillåtits att kidnappa de officiella åsikterna om sex, sexualundervisning och vad som kan anses som "normalt". De som har annan åsikt, och det är väldigt många bland så kallat "vanligt folk" oavsett kristen tro eller inte, tillåts inte komma fram i debatten. Det är en svensk form av censur som nästan ingen vågar ifrågasätta i dag av rädsla för att bli påhoppad i ett politiskt och massmedialt drev. Kommentar: Instämmer i kritiken mot KD:s partiledning och dess presschef Johan Ingerö. Dagen 130507.

Utskott nobbade patientförening. Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet. De säger: Allmänheten har blivit lurad att tro, att transsexualism är något helt annat än vad det egentligen är. Okunskapen återfinns även bland riksdagsledamöterna. Om man läser förarbetet till könstillhörighetslagen framgår det klart och tydligt att lagen är avpassad för dels personer som lider av transsexualism, dels personer med någon form av könsutvecklingsstörning (DSD). Inga andra. Om det funnits ambitioner att "vidga" lagens 1 § till att omfatta även personer som inte har för avsikt att genomgå könsbyte, så saknar sådana förslag i vilket fall stöd i förarbetet. Världen idag 130508.

CUF vill legalisera cannabis. Med 62 röster mot 49 beslutade Centerpartiets ungdomsförbund på fredagen att arbeta för en legalisering av drogen cannabis. Tullverkets drogexpert - och Centerpartiets ordförande i Helsingborg - Lars Hansson är negativ till en legalisering. "Med all den vetenskapliga forskning som finns och då komma med sådana förslag... Nej, det köper jag verkligen inte", säger han till Helsingborgs dagblad. "Inget talar för att det är en ofarlig substans. Tvärtom. Ju mer vi vet om den, desto farligare ser man hur den är. Speciellt för ungdomar som inte har vuxit klart, det hämmar deras utveckling", säger Lars Hansson. Världen idag 130510.

Sara Skyttedal vald till ny ordförande för KDU. Sara Skyttedal valdes på fredagsmorgonen som väntat till ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Det var ett enat KDU som gav sitt unisona ja till den enda kandidaten. I sitt första tal på ordförandeposten talade hon bland annat om familjen som den centrala grunden för samhället. Världen idag 130510.

Fortsatt hård kritik mot ny biståndspolitik. I förslaget till den nya biståndspolitiska plattformen presenterar Utrikesdepartementet en radikalt förändrad biståndspolitik, där stort fokus läggs på kvinnor och flickor. Men Magnus Walan på Diakonia är tveksam och oroad över flera punkter i förslaget. "Vi ser stora risker att Sverige går mot ett mer givarstyrt bistånd, vilket är att gå baklänges. Det är den sortens bistånd som det internationella givarsamhället för flera årtionden sedan konstaterade var exceptionellt byråkratiskt och ineffektivt. Det är gammalt bistånd." Dagen 130515.

Besviken Tensta-bo: Apotekens utbud har blivit sämre. Snart är det fyra år sen den så kallade apoteksreformen genomfördes. Mängder av privata kedjor öppnade egna apotek, för att så fort det blev tillåtet, i mars i år, börja stänga de som ansågs icke lönsamma. Ett löjeväckande överflöd vändes strax till apoteksdöd. För många glesbygdsbor innebär det oro, stress och milslånga resor för att få tag på rätt medicin. Själv blir jag mest frustrerad över att tvingas gå från apotek till apotek för att i bästa fall lyckas på tredje försöket, när jag ska hämta ut receptbelagda läkemedel. Inte nog med att apotekens utbud har blivit sämre, det går inte heller att få svar på var någonstans den medicin som läkaren har skrivit ut finns att tillgå. Alla apotek har sina egna datasystem. Dagen 130516.

Hans Sternlycke: Fattigsamhället åter. Skyddsnäten har tunnats ut. Forna tiders fattigsamhället ekar åter med misstro och missunnsamhet, även om ingen svälter som då. För den som vill arbeta finns arbete, säger man. Men arbetslinjen gav inte fler i arbete då, och den ger det inte i dag, när det inga arbeten finns. Regeringen föreslår nu att socialnämnderna ska ha rätt att kräva att de som fastnat i socialsvängen ska delta i anvisad praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Det är att göra lagligt vad några kommuner gjort i ett par decennier. Det har minskat socialbidragen, men inte ökat antalet sysselsatta så som påståtts. Försörjningsstödet, som socialbidraget numera heter, är på 46000 kronor per år. För att få det får man inte äga bostad eller ha företag. Det som var tänkt som det sista skyddsnätet har blivit en verklighet för allt fler. Förr var det missbrukare och utslagna som hade socialbidrag. Nu är det den normala försörjningen för många sjukskrivna och arbetslösa. Miljömagasinet 130517.

Tuffa tider för Kristdemokraterna. Centern håller näsan över fyraprocentsspärren medan Kristdemokraterna får sin lägsta Sifosiffra någonsin, 2,7 procent. Dagens Nyheter 130519.

Fem barnläkare: Var finns barnperspektivet? Vad innebär det hormonellt att en transsexuell person behandlas med könshormon för att upprätthålla könsbytet? Flera studier har visat att de individer som bytt kön från kvinna till man har en ökad risk för det så kallade metabola syndromet. Det innebär, på grund av den nödvändiga testosteronbehandlingen, att insulinvärden och blodfetter påverkas till högre nivåer och att risken för hjärt-kärlsjukdom därmed ökar. Liknande problem, men i mindre utsträckning, ser man vid östrogenbehandling hos män som önskat bli kvinnor. Vill vi verkligen med ny lagstiftning riskera att ett foster utsätts för denna obalans i både könshormoner och höga insulinnivåer? Dagen 130521. Världen idag 130520.

Emma Henriksson: Barnens bästa är vägledande. Beslutet har haft utgångspunkt i barns bästa, kristdemokratisk värdegrund och idétradition. Det skriver Emma Henriksson i en replik på de fem barnläkarnas artikel i Dagen i går om steriliseringskravet vid könsbyte. Kommentar: Helt uppenbart att barns bästa, kristdemokratisk värdegrund och idétration har förändrats sedan Göran Hägglund blev partiledare! Dagen 130522.

Sex partier överens om friskolorna. På torsdagen presenterade Friskolekommittén sina slutsatser vid en presskonferens. Sex riksdagspartier, alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, står bakom överenskommelsen som ska innebära långsiktiga riktlinjer för friskolorna. Världen idag 130523.
KD-politiker ville förbjuda burka. När kommunstyrelsen i Borås sammanträdde i veckan togs flera SD-motioner upp, och avslogs. I ett ärende, ett förslag om förbud mot burka och nikab i skolan, valde kristdemokraten Falco Güldenpfennig att inte delta i beslutet om avslag. "Ingen ska ha rätt att dölja sitt ansikte", säger han till Borås Tidning. "Jag vet att många håller med mig, men ingen vågar säga något. Jag har inte heller med mig partiet centralt." Världen idag 130524.

Sterilisering. Lagändring antogs av riksdagen. Kritik mot beslut avfärdad som "stöveltramp". "Stöveltramp från 30-talet", sade Catharina Bråkenhielm (S) om invändningarna när riksdagen röstade för att avskaffa steriliseringskravet. Alla riksdagspartier utom Sverige­demokraterna hade ställt sig bakom lagförslaget, som aviserades redan för ett år sedan. Bortsett från SD hade två kristdemokrater - Tuve Skånberg och Annelie Enochson - öppet deklarerat sitt motstånd mot att ta bort steriliseringskravet. Världen idag 130524.

Fem barnläkare: KD svarade inte på frågan om barnperspektivet. Fem barnläkare som i förra veckan kritiserade den nya lagen för den som vill byta kön är inte nöjda med svaret från Kristdemokraterna. Vi frågar fortfarande efter barnperspektivet när det gäller graviditet efter könsbyte från kvinna till man. Och då det gäller kvinnan som byter kön till man och föder barn : Är det barnets mamma eller pappa? Dagen 130529.

Hasse Boström: Politik utan KD - vad skiljer? P J Anders Linder i SvD påpekar att om KD försvinner ur riksdagen blir ett antal viktiga värden och perspektiv sämre företrädda än de borde vara. Hans relevanta exempel är "att samhället är större än stat och marknad, om företagandets sociala betydelse och om vikten av personligt ansvar". Man skulle kunna tillägga att en del etiska frågeställningar kommer att få mindre utrymme i det offentliga samtalet. Men på den punkten är partiet redan så nedtonat att det kanske ändå inte spelar någon roll, med eller utan riksdagsplats. Dagen 130521.

Yvonne Andersson (KD): Namnlagen bör främja familjen - inte tvärtom. Förslaget till ny namnlag ger signaler som undergräver samhällets erkännande av äktenskapet. Äktenskapet är ett "före och ett efter", ett avgörande i livet som förändrar tillvaron. Att faktiskt också samhället erkänner detta har ett stort signalvärde. Dagen 130528. Kristdemokraterna 130529.

Varannan väljare tror att KD åker ur riksdagen. 62 procent uppger för Novus att man tror att något parti får lämna riksdagen efter valet 2014, 19 procent tror inte det och 19 procent svarar att de inte vet. Och på frågan vilket parti man ser som mest troligt att få lämna riksdagen svarar 50 procent Kristdemokraterna. 26 procent anser att det är mer sannolikt att Centerpartiet hamnar under riksdagsspärren och 7 procent svarar Sverigedemokraterna. Världen idag 130528.

KD:s tystnad om aborter är ett självmål. Genom att abdikera har KD-ledningen valt att ge SD utrymme i en livsavgörande fråga. På idrottsspråk kallas sådant för självmål. Världen idag 130529.

Lek och vila - bristvara för dagens barn. Stockholm Trenden att pressa små barn till självständighet och socialisering genom förskolan, missar barnens behov av små och nära sammanhang. Det menar den kanadensiske psykologen Gordon Neufeld, som just nu besöker Sverige. I början av seminariet "Möter vi barns behov i Sverige" presenteras en rad nedslående nyheter om barns och ungas pyskiska hälsa: Var tredje 16-åring lider av kronisk stress, svenska 15-åringar mår allt sämre och de svenska klassrummen hör till de stökigaste i Europa. Enligt Haros ordförande, Ingvild Segersam, är svenska psykologer väl medvetna om kopplingarna mellan bristande föräldraanknytning och psykisk ohälsa bland barn och unga. "Men det är alldeles för känsligt och icke politiskt korrekt att framföra sådana ståndpunkter i debatten", säger hon under en bensträckare. "Det handlar om forskningsmedel, om karriärer, om att hamna i kylan. I synnerhet om man använder sina insikter till att dra praktiska slutsatser för hur samhället är uppbyggt." Världen idag 130603.

Maria Utbult, rektor för Betelskolan på Hönö: Här tas värdegrund på allvar. I vårt land har de politiska partierna olika uppfattningar om friskolor. Vad gäller friskolor på konfessionell grund går åsikterna än mer isär. Många gånger målas nidbilder upp av personer som har mycket liten erfarenhet av konfessionella friskolor. Skolverkets sammanställningar visar att skolor med konfessionell inriktning i genomsnitt har färre brister än fristående skolor generellt. Endast ett fåtal konfessionella friskolor har brustit i allsidighet och saklighet i undervisningen. Värdegrundsfrågorna är självklara för den friskola jag leder och även för andra skolor på kristen grund som jag känner till. Dagen 130604.

Professor Anders Broberg m.fl.: Sätt gränser för barngruppernas storlek. Små barns utveckling i fara med stora barngrupper och färre pedagoger. Små barn har samma behov av trygga vuxenkontakter som de hade för 30 år sedan, men de senaste decennierna har förskolan genomgått stora förändringar. Vi är allvarligt oroade över att dessa har gjort förskolan till en sämre plats för små barn att tillbringa sina dagar på, skriver Anders Broberg, professor i klinisk psykologi, Malin Broberg, docent i psykologi och Birthe Hagström, fil. dr i pedagogik och utvecklingsledare. GP 130602.

Vårdnadsbidrag sparar 12 miljoner. Vårdnadsbidraget har inneburit en besparing på tolv miljoner kronor för Jönköpings kommun. Samtidigt ökar kvaliteten i förskolan, enligt en utredning initierad av den borgerliga majoriteten. Den kommunala förskolan har efter vårdnadsbidragets införande ökat sin kvalitet, bland annat genom minskade barngrupper. Världen idag 130605.

Lukas Berggren: Och pedagoger kan inte ersätta föräldrar… I förra veckan släppte Socialstyrelsen en stor rapport om barns och ungas hälsa. Rapporten är nedslående beträffande ungdomars psykiska hälsa, eller snarare ohälsa. Svenska 15-åringar mår sämre än jämnåriga i andra västländer och fler ungdomar mellan 16 och 24 år vårdas för psykisk ohälsa. De diagnoser som ökar mest för dem mellan 18 och 24 år är depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. Vid ett seminarium med psykologen Gordon Neufeld, som organisationen Haro anordnade i förra veckan, konstaterades att var tredje 16-åring lider av kronisk stress. Kronisk stress. Bland 16-åringar. I Sverige. Hur har det stolta välfärdslandet hamnat där? Inom vilka miljöer vistas de flesta inom gruppen? Svaret är - i förskola och skola. En förändring som kan noteras är att fler utnyttjar förskolan och att fler små, små barn - ettåringar - placeras i förskolan. Enligt färsk statistik från Skolverket var hälften av ettåringarna inskrivna i förskoleverksamhet under 2012. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2005. Ökningen är störst bland ettåringarna, men andelen barn som går i förskola ökar i samtliga åldersgrupper. Låt oss konstatera att alliansens arbetslinje tycks ha haft genomslag, åtminstone bland småbarnsföräldrar. Fler arbetar mer. Men det politiska trycket för att snabbt få ut småbarnsföräldrarna på arbetsmarknaden kommer också från vänster. Socialdemokraterna vill införa allmän förskola från två års ålder, jämfört med dagens tre år. Kristdemokraternas krav på vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng möts med kalla handen från såväl Alliansen som från rödgröna. Världen idag 130605.

Göran Hägglund dömer ut de värdekonservativa i partiet!Hur mycket bidrar de värdekonservativa personerna i partiet till det "varumärkesproblem" som du pratar om? "De bidrar, det är ingen tvekan om det." Expressen 130606.
Siewert Öholm: KD-Hägglunds katastrofstrategi. KD-Hägglunds katastrofstrategi borde ha nått vägs ände vid det här laget. Dystra 2,7 procent av väljarsympatierna ett drygt år före valet. Den definitiva vändpunkten bör ha varit Expressens partiledarintervju med Hägglund (Expressen 6/6). För det måste väl ändå handla om en strategi, när KD-ledaren gång på gång provocerar och trakasserar stora grupper av sina egna kärnväljare. De personer i styrelser, valkretsar, kommuner, landsting och i riksdagen som på goda grunder håller fast vid partiets ursprung och samhällsvision om att värna ett "judiskt-kristet" (ordvalet från Alf Svenssons tid) arv i hela samhället, alla de är idag negativt värdekonservativa och ett varumärkesproblem för Göran Hägglund, partiledaren! Världen idag 130611.

At politikk skaper debatt er styrken i vårt demokrati. Rune Edvardsen svarer i denne kommentaren på alle reaksjonene som er kommet etter utspillet om at han åpent støtter Arbeiderpartiet. Kommentar av Henry Osthassel: "Det er riktig at Aril alltid stemte KrF - men dette var i den tiden KrF var KrF - i dag er Krf ikke lengre Krf." Kommentar: Det påminner om Sverige och svenska kristdemokraterna.
Dagen 130607.

Thomas Erixzon: Högerlandet Sverige. I vintras läste jag Det sovande folket, en bok av högerledaren Fredrik Reinfeldt. Den är från början av 1990-talet, då Reinfeldt var MUF-ordförande. På omslaget finns en bild på Reinfeldts stora hatobjekt; "bidragstagaren". En trött ung man, förmodligen socialdemokrat, som slött sitter framför TV:n och knappar på sin fjärrkontroll. Bilden och boken vittnar om den människosyn som Reinfeldt och högern har på sjuka, arbetslösa, handikappade, pensionärer - kort sagt de som inte har ett arbete. De har sig själva att skylla. De är som "matade fågelungar". De har en "inlärd hjälplöshet". Med lite sämre bidrag, med utförsäkringar och hårdare regler ska de minsann sättas i arbete. Det är inte så att Reinfeldt och Moderaterna nu har blivit ett mittenparti. Den högerpolitik som han skrev om i sin bok genomförs nu. Den huvudsakliga målsättningen är att med skattesänkningar minska den gemensamma sektorn och sälja ut och privatisera så mycket som möjligt. Smålands Folkblad 130607.

Kristdemokraterna i Örebro: Kristdemokratisk politik ska stå på de svagas sida. Därför blir vi mycket bekymrade när partiet inte tar strid för eller är tydliga med att göra de förändringar som är nödvändiga för dem "som hamnar efter". Vår bedömning är att det just är detta problem som hindrar många, som gillar den kristdemokratiska ideologin och vår värdegrund, att stödja Kristdemokraterna. Vi får många sådana samtal här i Örebro. Vi ser med oro på hur kristdemokratiska företrädare förespråkar en mer "borgerlig högerpolitik" där individens frihet går före solidaritet och förvaltarskap, vilket får sociala skillnader som följd. En av de vanligaste invändningarna mot Kristdemokraterna idag är att partiet inte står upp för de mest utsatta i samhället, de som hamnat mellan systemen och som drabbats av olika reformförändringar. Det räcker inte med att försvara reformer med det som varit framgångsrikt utan det behövs också ett tydligt samhällskritiskt perspektiv. Därför måste vi kristdemokrater från partiledning, lokalavdelningar och gräsrötter ta strid för varje människa som "lämnats efter" och reformera reformerna där det finns brister. Dagen 130611.

Skånberg vann KD:s provval i Skåne. Riksdagsledamoten Tuve Skånberg vann Kristdemokraternas provval i Skåne, rapporterar distriktet på sin hemsida. Skånberg fick 172 röster och 82 förstaplatser. Närmast efter honom kom Michael Anefur med 156 röster och 40 förstaplatser. Därefter följde Lars Thunberg och Magnus Sjödahl. Världen idag 130613.

Moderaterna i Stockholm tvingas backa från de hårt kritiserade avknoppningar av kommunal verksamhet till personalen. M har i huvudstaden backat rejält i opinionsundersökningarna och en möjligt förklaring skulle kunna vara just avknoppningarna, tror partisekreteraren Kent Persson. Kyrkans Tidning 130616.

Kritik mot regeringen och biståndsminister Gunilla Carlsson: "Var sjunde biståndskrona går till Migrationsverket" Våra beräkningar visar att var sjunde biståndskrona stannar i Sverige för att finansiera flyktingkostnader. Sverige ska ha en generös flyktingpolitik, men att finansiera Migrationsverket med bistånd ämnat för fattiga länder är inte rimligt, skriver företrädare för tre biståndsorganisationer. DN 130818.
Hasse Boström: Tal om delaktighet saknar innehåll. Regeringen ger dubbla budskap om kyrkornas engagemang, skriver Hasse Boström. Gunilla Carlsson har haft svårt att visa vad det är hon vill åstadkomma. Hon tycks fortsätta att agera på ett sådant sätt att förtroendet minskar. Kanske dags även för KD-statsråden att ställa frågan till sin kollega: Vad menar du egentligen? Dagen 130619.
"Gunilla Carlsson ger inget utrymme till dialog". I går kom biståndsministerns svar på den kritik som tre kristna biståndsorganisationer riktat mot regeringens biståndspolitik på DN debatt i veckan. Men Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet, kallar svaret både arrogant och okunnigt. Hon menar att Gunilla Carlsson undviker att gå i dialog kring de reella frågor som debattartikeln gäller. Dagen 130622.
Ministerns utspel mot kristet bistånd får kritik av KD. Kristna biståndsorganisationer är särintressen. Det antydde biståndsminister Gunilla Carlsson i en debattartikel som har upprört många. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Désirée Pethrus kritiserar nu biståndsministerns uttalanden. Dagen 130625.

Kritiker har fel om KD:s sociala patos. De partikamrater har fel som försöker osynliggöra andra kristdemokraters sociala patos eller vårt partis mycket konkreta arbete för att ge stöd till den som behöver, skriver fyra KD-politiker: Charlie Weimers (KD), Kommunalråd, Hammarö. Ebba Busch (KD), Kommunalråd, Uppsala. Peter Kullgren (KD), Kommunalråd, Karlstad. Andreas Carlson (KD), Riksdagsledamot, Mullsjö. "De väljare vi tappat har i första hand gått till Moderaterna, det parti som mer än något annat är förknippat med socialförsäkringsreformerna." Dagen 130627.

Kjell-Erik Selin: KD bör satsa på S-väljare. KD:s möjlighet att ta sig över fyraprocentsspärren är att solidarisera sig med de väljargrupper som normalt röstar på Socialdemokraterna. Om jag förstått det rätt är det partiledningens avsikt att koncentrera sin valkampanj på M-väljare utifrån förutsättningen att många M-väljare nu och då stödröstat på Kristdemokraterna. Det man då glömt är att Kristdemokraterna, åtminstone tidigare och med rätta, upplevts som borgerlighetens sociala samvete med en stark känsla för "verklighetens folk" och för solidaritet. Dagen 130628.

Gunilla Carlsson: Biståndsorganisationerna ska få säga sitt. Men hon vill inte ge de kristna biståndsorganisationerna företräde framför andra. Dagen 130627.
Biståndsplattformen blir riksdagsfråga. Oppositionen och biståndsorganisationerna får som de vill - riksdagen kommer att fatta beslut om den nya biståndspolitiska plattformen. Dagn 130705.

Magnus Sjödahl (KD): Kristdemokratin är inte höger eller vänster. Det är dags att upphöra med ständiga diskussionen om höger eller vänster inom Kristdemokraterna. Enligt en nyligen genomförd undersökning av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet skulle 12,8 procent av väljarna lagt sin röst på Kristdemokraterna vid valet 2010 om man varit, som det uttrycks, "fullt informerade" om vad vi stod för. Vi har en större potential än något annat parti och hade alltså varit det tredje största partiet om väljarkåren känt till vårt program. Dagen 130630.

Stanley Sjöberg i Riksdagen för KD? Världen idag 130701.

Roland Utbult (KD): Palestinabistånd bör granskas. Palestinierna saknar vilja att komma till förhandlingsbordet och orsaken kan vara att deras ledare lever bäst så länge som konflikten pågår. Gunilla Carlsson gör helt rätt som ifrågasätter biståndet till Palestina, menar Roland Utbult. Dagen 130702.
Fridolin utmanar C, KD och FP. Låt företagare vara företagare, så lyder Miljöpartiets nya paroll. I sitt Almedalstal kommer Gustav Fridolin i dag att utmana C, KD och FP: "Är ni beredda till ett beslut om minskat sjuklöneansvar - eller väger vänskapen inom alliansen tyngre?", undrar språkröret. Svenska Dagbladet 130702.

Moderaterna sågar KD:s förslag. Kristdemokraternas förslag i Almedalen om att höja maxtaxan för att tillsammans med investeringar från staten få utrymme att minska barngrupperna i förskolan har fått tummen upp från Centern och Folkpartiet. Men Reinfeldt säger nej: "Jag tycker inte att det är en bra åtgärd att göra något som gör att pressade småbarnsfamiljer med små ekonomiska marginaler får ökade kostnader." Världen idag 130703. Kommentar: Helt rätt av Reinfeldt. Småbarnsfamiljer med små ekonomiska marginaler ska inte påläggas ökade kostnader genom höjd maxtaxa.

Nej till tvångsdelad föräldraledighet. Familjerna vill själva bestämma hur tiden hemma med barnen ska se ut. Det visar en Sifoundersökning där bara en av fem vill se delad föräldraledighet. Världen idag 130704.

Upprörda känslor efter hemundervisningsdomen. Judiska familjen: Sverige gör sig till åtlöje. Högsta förvaltningsdomstolen fattade i veckan beslutet att den judisk-ortodoxa familjen Namdar i Göteborg inte får hemundervisa sina fyra barn. Nu förbereder de sig på att överklaga till Europadomstolen, och i värsta fall emigrera. Världen idag 130705.
Lukas Berggren: Besynnerliga skäl mot hemundervisning. I veckan föll domen i Högsta förvaltningsdomstolen i ärendet för den judisk-ortodoxa familj i Göteborg, som har valt att hemundervisa sina barn. Nu får de inte längre besluta var deras barn ska undervisas. Och skälen för detta är inte - vilket hade varit förståeligt - undervisningens kvalitet. Domstolen slår fast att undervisningen utgör ett fullgott alternativ till den vanliga skolans undervisning. Inte heller har möjligheterna till insyn utgjort ett problem för rätten. Nej, problemet är ett annat. Den nya skollagens formulering om att "synnerliga skäl" krävs för att få hemundervisa. Det är värt att kommentera, av flera skäl. Världen idag 130705.
KD vill öka möjligheten för hemundervisning. Sverige måste återgå till en ordning som inte förbjuder hemundervisning. Det menar Kristdemokraterna, som har med frågan i sin nya skolrapport. Världen idag 130705.

Utbildningsgaranti för friskoleelever ska bekostas av skolorna. Jan Björklund vill att en utbildningsgaranti för friskolelever delvis ska bekostas av friskolorna själva. Kollektiv bestraffning menar företrädare för kristna friskolor. "Principen borde ju vara att det här ska bekostas av skolsystemet. Har man tillåtit friskolor, borde man ju också utgå från att alla sköter sig. När någon sedan inte gör det så kan ju inte alla de andra lastas för det. Lika villkor måste gälla för friskolorna som för de kommunala skolorna. Det är ju inte bara friskolor som kan ha problem." Dagen 130705.

Miljöpartiet tänder hopp för avdragsrätten. Fler svenskar känner numera till och är positiva till den drygt årsgamla avdragsrätten för gåvor. Att Miljöpartiet ställer sig bakom reformen ökar utsikterna till att den kan breddas i framtiden, enligt Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Världen idag 130708.

Alarmerande jumboplats för svensk sjukvård. Sverige har 2,7 vårdplatser per 1 000 invånare. Tyskland har 8,3. Genomsnittet i EU är 5,3, enligt en ny rapport från OECD. Det handlar som vanligt om ekonomi. Om man drar ner på kostnader drar man ner på personal och om man drar ner på personal måste man minska antalet vårdplatser. Det är inte särskilt svårt ens för en lekman att inse att det ökar stressen för den kvarvarande personal som ska göra samma insats på kortare tid, att risken för felbedömningar ökar och att detta till slut påverkar patientsäkerheten. Dagen 130708.

Sten-Gunnar Hedin: Så drabbas vi av ålderismen. Beskattning. Sverige är det enda land i västvärlden där pensionärer beskattas mer än förvärvsarbetande. Garantipensionen. Förr kallades den fattigpension. Fem av tio kvinnor som går i pension måste klara sig på mindre pengar än en student! Allt fler hamnar i kronofogdens register, en tickade "bomb". Många har inte mer än 3.700-4.000 kronor i månaden efter att bostadskostnaderna är betalda. Politiken. Vi är cirka 1,7 miljoner pensionärer, 28 procent av valmanskåren. Men vi utgör endast fyra procent av riksdagsledamöterna. Representationen i kommun- och landstingsfullmäktige är lika usel. Sjukvården. Åldersgräns används för beslut om diagnostiska prover och för behandlingar. Dagen 130709.

New age i sjukvård oroar. Linda Bergling och vårdbolaget Hälsolövet AB har fått ett godkännande av Socialstyrelsen att handpåläggning och bön kan ingå som en integrerad del i en utvecklad och långsiktig terapimetod som grundar sig på biblisk själavård. Detta var utgångspunkten för ett seminarium i Visby förra veckan. Gertrud Storsjö är tidigare missionär, och har ägnat sig åt studier och författarskap om buddhism och hinduism satt i relation till kristen tro. Hon varnade för organisationen Drömmen om det goda, startad av Anna Bernstein, som bjudit Dalai Lama till S´verige. Världen idag 130710.

4 kdu-are: KDU tar avstånd från liberalernas människosyn. I Sveriges moderna historia har många frisinnade liberaler kämpat för kristna värderingar och ett värdigt bemötande gentemot de mest utsatta i vårt samhälle. Den tiden är för länge sedan förbi och arvet från den tiden är för länge sedan glömt. Vi unga kristdemokrater ser varje abort som ett misslyckande. Därför måste vi arbeta förebyggande för att få ner antalet oönskade graviditeter. Liberalers stöd till aktiv dödshjälp motiveras med att ingen individ som känner sig vara till belastning ska tvingas ta del av de resurser som den pallativa vården kräver. Vi unga kristdemokrater däremot menar att ingen ska behöva känna sig vara till belastning! Världen idag 130710.

Dogge Doggelito: Landet vi kallade Sverige finns inte längre kvar. Efter skattesänkningar och aktieutdelningar finns inget kvar till välfärd. Aftonbladet 130717.

Stanley Sjöberg dödshotad. Predikanten och pingstprofilen Stanley Sjöberg uppger att han hotats till livet efter att bland annat ha pratat om Sverigedemokraterna i ett Youtube-klipp. Men han är inte rädd. Stanley Sjöberg säger till Världen idag att flera mejl med antisemiska inslag och dödshot har kommit efter att han i olika Youtube-klipp berört ämnen som Sverigedemokraterna, homosexualitet och Israel. Han säger att han har varit med om värre hot förr och att det "ingår i uppdraget". Världen idag 130717.

KD-politiker fick "rosa tisteln" av RFSL. Kristdemokratiska riksdagsledamöterna Annelie Enochson och Tuve Skånberg fick i år "rosa tisteln" av RFSL Stockholm för att man motionerat i riksdagen om att kravet på sterilisering vid ändrad könstillhörighet ska kvarstå. Världen idag 130806.

SSU vill ha obligatorisk förskola. Hänvisar till forskning. Obligatorisk förskola från tre år och helt individualiserad föräldraförsäkring. SSU fortsätter att utmana partiet. På kongressen som inleds på fredag finns flera förslag som partiet ryggar inför. SvT 130807.

S-riksdagsman vill ta bort religionsämnet. Socialdemokratiske riksdagsledamoten Peter Persson menar att vetenskapen bevisat att Gud inte finns och tycker därför att undervisning om religioner ska flyttas över till andra skolämnen. Han får mothugg av Svenska evangeliska alliansen, och utbildningsminister Jan Björklund. Världen idag 130809.
S-topp i bibelbältet: Gud finns inte! Partivännerna upprörda i hemorten Jönköping. Det är ett förvirrande och provocerande utspel i fel tid och fel län, säger Jonas Magnusson (S), ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Jönköpings kommun. Aftonbladet 130813.
Fem forskare som är kristna: Oseriöst om Higgspartikeln. Upptäckten av Higgspartikeln är glädjande, men den motbevisar inte Gud, inte heller säger den något om skolans uppdrag att ge religionskunskap. Riksdagsledamot Peter Persson har fel, skriver debattörerna. " Dagen 130816.
Socialdemokrater i Småland vill behålla religionskunskapen. Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län tar avstånd från partikamraten Peter Perssons krav på att slopa religionskunskapsämnet i skolan. Dagen 130827.
Dissade Gud - kan bli av med riksdagsplats. S-politikern Peter Perssons utspel i somras om att Gud inte finns och att religionsundervisningen borde slopas blev droppen. Nu riskerar han att mista sin riksdagsplats, uppger flera källor inom Socialdemokraterna till Jönköpings-Posten. Men det handlar inte bara om Perssons religionssyn. Han har även kritiserats för att ha använt tusentals kronor av skattebetalarnas pengar för taxiresor till sin sommarstuga. Dagen 131002.

Marianne Andréas: Lyssna till de lågmälda. Sverige behöver inte fler köpcentra eller gallerior. Vårt land behöver mötesplatser där människor möts, sjunger, rör vid varandra och där gemenskapskänslan främjas. Om jag vore statsminister skulle jag lägga örat till marken och lyssna till de lågmälda och osäkra rösterna. Den arbetslöse, den utförsäkrade, den nyanlände, barnet och den åldrande skulle få företräde. Jag skulle lyssna till pastorer, präster och diakoner som delar vardag med människor i utsatta livssituationer. Inom kyrkor och samfund finns en lång tradition av att möta människor när livet inte blir som man tänkt sig. Där finns en erfarenhet och ett vänskapsbyggande som kan komma hela samhället till nytta. Dagen 130813. Kommentar: Mycket klokt inlägg.

KD: Vi prioriterar gamla och barn. Sänkt skatt för pensionärer, minskade barngrupper och stöd till utsatta barnfamiljer är Kristdemokraternas prioriteringar inför höstens budget. Ett femte jobbskatteavdrag är inte självklart, enligt KD-ledaren Göran Hägglund. Dagen 130816.
KD inriktar sig på familjefrågor. Världen idag 130819.

Jonas Paulsson: 37 procent av USA:s bekämpningsmedel inom djurindustrin. Gifterna används vid foderproduktion vilket möjliggör stora och billiga odlingsvolymer. Detta är verkligheten bakom det billiga köttet. Även Sverige är beroende av stora mängder foder producerat med omfattande giftanvändning. Bekämpningsmedel som är förbjudna i EU och Sverige används av brasilianska sojaodlare. Brasilianska sojabönor äts av flertalet av de svenska kött- och mjölkproducerande djuren i Sverige. Svenska mjölkbönder samt gris- och kycklinguppfödare använder omkring 250 000 ton soja om året. Det mesta från Brasilien. Varje EU-medborgares konsumtion av kött-, mjölk- och ost kräver i genomsnitt 213 kvadratmeter åkermark med sojaodling. Många människor i Sydamerika drabbas av giftstänk från de massiva besprutningarna på sojafälten. I Brasilien ökade bruket av glyfosat, det aktiva giftet i Roundup Ready, med mer än 58 procent mellan 2000 och 2005. Arbetarna på de brasilianska sojaplantagerna arbetar under villkor som inte sällan är direkt slavliknande. ÖP 130819.

Birger Thureson: Tjockare plånböcker är inte bara ett magert vallöfte. Det är en huvudprioritering som säger noll och intet om visionen för framtidens Sverige. Dagens Nyheter 130820.

Lars Adaktusson förstanamn på KD:s EU-lista. På andra respektive tredje plats återfinns Ebba Busch Thor, Uppsala och Michael Anefur, Kristianstad. Dagen 130821.

"Svenska folket har rätt att få veta". Hemliga möten. Den socialdemokratiska partitoppen diskuterade svensk inrikespolitik på hemliga möten med representanter för Sovjetunionen. Informerade IB. De skickade rapporter om mötena till den hemliga spionorganisationen IB. En av rapportörerna var den ledande socialdemokraten Pierre Schori. Dagens Nyheter 130827.

Att ta från utsatta barn och ge till välbeställda. Drastiskt minskat stöd till resursskolor. Och subventionerad läxhjälp. Borgerlig politik gör just nu allt för att öka ojämlikheten bland Sveriges barn. dagens arena 130909.

Fredrik Wenell och David Willgren: Sverige är inget kristet land. Efterföljelse är för de omvända, de som förts in i en annan makt än det övriga samhället. Vi vill därför se församlingen som frimodiga, trovärdiga vittnen. Vittnen som förkunnar evangeliet, står upp för de svaga, älskar sina fiender, betjänar sitt närområde, ja till och med ger sina liv för sina nästa. När frikyrkan växte fram var det i ett land präglat av en luthersk evangelisk tro. Den kristna tron var normaltillståndet. Men så ser det inte ut i dag, och frågan blir hur vi som lärjungar ska relatera till samhället i övrigt. Flera alternativ kan föreslås, men vi menar att om man utgår från den förståelse av tro och politik vi skissat på här blir det närmast absurt, ja kanske till och med orättfärdigt, att kräva av människor som inte blivit omvända att de ska leva efter Jesu ord. Hur skulle de kunna det när de inte har del i Anden? Kommentar: Om Sverige vore mer kristet vore det också självklart att kristna värderigar skulle ligga till grund för samhället som när frikyrkan växte fram.
Pelle Poluha: Sverige har kristet livsmönster. Kristna har inte enbart sitt uppdrag inom församlingen utan bör på alla sätt verka för att det goda får spridning. Det skriver statsvetaren Pelle Poluha i en replik till David Willgren och Fredrik Wenell. Vi som menar att Sverige åtminstone har varit ett kristet land säger inte med det att alla svenskar tidigare har varit Kristi lärjungar och levt ett liv i efterföljelse och tillbedjan. Att mena att kristna värderingar inte ska ligga till grund för vårt samhälle är anmärkningsvärt av flera skäl. Dagen 130911.
Ann-Charlotte Fritzon: Vi kan inte kräva kristen tro - bara kristna värderingar. Willgren och Wenell skriver att "den kristna tron var normaltillståndet", när frikyrkan växte fram i Sverige. Det kan jag inte hålla med om, ifall deras kriterium för tro används. Dagen 130911.
Påverkan med exempel, inte tvång. Vi har inte påstått att kyrkan inte ska påverka samhället. Frågan är inte om utan hur det ska ske. Vårt perspektiv förutsätter ett samhälle där en mängd olika värderingar möts. Vi menar därför att det demokratiska styresskicket i högre utsträckning bör präglas av processer där vi kommer överens om hur det gemensamma livet i samhället ska se ut, trots att vi har motstridiga åsikter. Dagen 130920.

Hjälp till t.ex. uteliggare blir avdragsgill. Regeringen föreslår en utvidgning av avdragsrätten för gåvor. Syftet är att fler givare ska kunna göra skatteavdrag för sina gåvor. Alliansregeringens förslag innehåller två delar. Dels handlar det om att begreppet "hjälpverksamhet bland behövande" ska ändras till "social hjälpverksamhet". Det innebär att gåvor till fler stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund blir avdragsgilla, till exempel om pengarna används till mat och husrum för uteliggare, olika aktiviteter för asylsökande och hjälp till vissa funktionshindrade. Dels handlar förslaget om att jämställa skattereglerna för stiftelser med dem som gäller för ideella föreningar och registrerade trossamfund. Därigenom kommer stiftelser att kunna gynna fler typer av allmännyttiga verksamheter som bedrivs ideellt, till exempel idrott, kultur och religionsutövning. Förslaget innebär en ökad möjlighet att ge vissa grupper av personer stöd, bland annat funktionshindrade, hemlösa, socialt utsatta, asylsökande, kroniskt sjuka och personer med stor försörjningsbörda, utan att någon individuell prövning av den ekonomiska situationen behöver göras. Dagen 130911.
Ingvar Svensson: Kristen tro ger Sverige riktning. Den centrala frågan här är om vi som samhälle över huvud taget kan fungera om det inte finns vissa gemensamma etiska referensramar. Institutioner av olika slag kan i kulturell mening beskrivas som kristna därför att de verkar för de kristna principerna på olika sätt. Det gäller emellertid att hålla i sär de två begreppen. Men någon sådan antydan återfinns inte i artikeln. Det är bara bekännelseperspektivet som fokuseras. Dagen 130913.

Små aktörer missnöjda trots nytt förslag till avdragsrätt för gåvor. Beskedet att regeringen vill utvidga avdragsrätten för gåvor gläder frivilligorganisationerna. "Det ser ut som att hela vår verksamhet blir avdragsgill," säger Therése Engström, insamlingschef på Svenska Röda korset. Det finns ett stort problem som försvårar arbetet för mindre aktöerer. Det är stora entréavgifter för att ens kunna bli godkänd som gåvomottagare hos Skatteverket. Först måste man betala 10.000 kronor i samband med ansökan - och blir man inte godkänd får man inte tillbaka pengarna - sedan ska man betala 7.000 kronor i en årlig avgift. Det är summor som kan vara avskräckande. små organisationer, som i likhet med många församlingar, berörs negativt av avgifterna. Dagen 1130912.

Stödet till trossamfunden höjs med 10,5 miljoner. Regeringen föreslår att statens stöd till trossamfunden höjs med sammanlagt 10,5 miljoner kronor under perioden 2014-2016. Av det ska 7,5 miljoner kronor användas till lokalbidrag och 3 miljoner kronor till andlig vård inom sjukvården. Regeringskansliet 130912.

SD-Riksdagsman gillade nazistmarsch. Nynazistiska Svenskarnas partis demonstration i Stockholm i lördags uppskattas av riksdagsledamoten Stellan Bojerud (SD). "Jag ser att ni genomfört många aktiviteter till stöd för svenska folket. Det är mycket bra", skrev han på Twitter på söndagen i en hälsning till nynazisternas partiledare, berättar tidningen Metro. Dagens Nyheter 130915.

Fredrik Reinfeldt ljög om sina planer. För mindre än en vecka sedan deklarerade Fredrik Reinfeldt med emfas att han inte hade några planer på att ombilda sin regering. På tisdagen framgick det emellertid att han under en längre tid fört diskussioner med biståndsminister Gunilla Carlsson (M) om att hon skulle lämna sin post. Svenska Dagbladet 130917.

Kristna riksdagsgruppens ordförande ny minister. Elisabeth Svantesson (M) blir ny arbetsmarknadsminister och Gunilla Carlsson (M) lämnar posten som biståndsminister. Hillevi Engström blir ny biståndsminister. Dagen 130917.
Riksdagens kaplan Niklas Piensoho: "Hon har verkligen en genuin tro". Elisabeth Svantesson är medlem i trosrörelseförsamlingen Kristet center i hemstaden Örebro, och även medlem i Svenska kyrkan. Elisabeth Svantesson kommer inte fortsätta leda den kristna gruppen som minister. Dagen 130917.
Riksdagens kristna grupp krymper. Antalet politiker i riksdagens kristna grupp blir allt färre. Och allt hemligare.Det som en gång var en organisation med tydlig politisk agenda är numera en gemenskap där politiken läggs åt sidan, för att i??stället ta tillvara på det som är gemensamt, tron på Jesus. Dagen 121109.
Ivar Arpi: Ful häxjakt på nya jobbministern. Reaktionerna kom fort och hårt. Men det hade inte att göra med Svantessons meriter, utan om hennes tidigare engagemang för Ja till Livet och tidigare medlemskap i Livets ord. I kritiken blottades ett förakt mot religiösa, men också en strategisk dubbelmoral. Från vänstern har man valt att, på ett direkt ohederligt sätt, demonisera Svantesson som person. Såväl Aftonbladets ledarsida som Dagens Seglora, anknuten till Svenska Kyrkan, hävdade i går att Svantessons ställningstaganden i abortfrågan och mot kyrkliga homoäktenskap gör henne olämplig att ansvara för de diskrimineringsfrågor som ligger under arbetsmarknadsdepartementets ansvar. Detta ska förstås som att Svantesson är en motståndare till kvinnor och hbt-personer, och skulle vilja dem illa. Svenska Dagbladet 130918.
Kristna ledare är oroade över osaklig kritik. Den svenska toleransen tycks plötsligt inte lika tolerant när det handlar om kristen tro. "Så gott som alla som satt sig in i ämnet abort inser, oavsett ståndpunkt, att abortfrågan bär en etisk problematik. Men det får man inte ge uttryck för i dag. Det är också väldigt märkligt att det ska vara en belastning att ha en viss tro eller tillhöra en speciell kyrka." Dagen 130919.
Daniel Grahn: Låt Svantesson slippa tjuvnyp. I Sverige finns en allmän beröringsskräck till kristen tro, och kommer man i närheten av Livets ord får man räkna med att drevet går. (71 procent av dem som röstar på Aftonbladet.se menar att Svantessons Livets ord-bakgrund är "ett problem".) Det skulle aldrig ske i USA, eller ens på den europeiska kontinenten, där tron är en mer självklar och integrerad del av livet. I Svantessons fall fick hon dessutom förklara sin syn på samkönade äktenskap och aborter. Och det kommer hon säkert få upprepa ett antal gånger det närmaste året. Dagen 130919.
Alf Svensson: "Detta är en form av mobbning". Elisabeth Svantessons utnämning till minister har väckt starka reaktioner. Det är hennes koppling till Livets ord och Ja till livet som nu vänds emot henne. Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger till Dagen att hon är häpen över den hätskhet som präglar mycket av kritiken mot Elisabeth Svantesson. "Jag tror också att många har väldigt dålig kunskap om de fria samfunden och Katolska kyrkan." Dagen 130919.
Federley ratades av medier - ville inte kritisera Svantesson. Kvällstidningarna vill bara måla upp en negativ bild av Elisabeth Svantesson - det menar riksdagsledamoten Fredrick Federley som inte fick uttala sig i tidningarna.-?När jag inte levererade massiv kritik var jag inte längre intressant, säger han till Dagen. Dagen 130920.
Göran Skytte: Trollen spricker i dagsljus. Toleransen skall vara politisk korrekt, enbart gälla vissa, inte andra, absolut inte troende kristna. Utnämningen av kristna m-politikern Elisabeth Svantesson till ny arbetsmarknadsminister utlöste direkt en häftig attack främst i Aftonbladet men också delvis i Expressen. Orsak: Svantesson var tidigare med i Livets ord, har arbetat för Ja till livet, är nu medlem i trosrörelsen Kristet Centrum i Örebro. Aftonbladets rubrik var 12 spalter och 2 helsidor lång: "EXAKT SOM LIVETS ORD". En före detta medlem i Livets Ord, avhoppad på 90-talet, släpptes fram för att säga att de har en mycket inskränkt världsbild. En kvinnlig ledamot i Ung Liberal intervjuas under rubriken "SKRÄMMANDE MÄNNISKOSYN". Krönikören Lena Melin spär på med orden "religiös extremism" (AB 18/9). Expressens erfarne politiska kommentator K-G Bergström avslöjar: först blev han förtjust i valet av Svantesson. Hon har uppträtt med tyngd, är kvalificerad akademiker." Ett lysande val, tyckte jag. Tills jag fick veta hennes bakgrund" (Exp 18/9). Dagen 130920.
Göran Hägglund förbluffad över kritiken mot Elisabeth Svantessons utnämning. "Jag är förbluffad. Jag insåg att det skulle bli en del diskussion. Men reaktionerna har varit långt utöver det jag förväntade mig." Dagen 130925.
Fellows vid Claphaminstitutet: Häxjakten mot Svantesson slog tillbaka. Angreppen från religionens motståndare gick denna gång över en gräns och slog därför tillbaka mot dem själva. Dagen 130925.
Spår av religionsfobi. Är dessa reaktioner rimliga? Nej, verkligen inte. Om det varit enskilda debattörer som reagerat hade förmodligen frågan inte blivit så stor, men nu är det tunga politiska journalister som tappat fattningen och förlorat omdömet. Expressens, före detta SVT:s, politiske kommentator K-G Bergström anser först att Elisabeth Svantesson är ett "lysande val". Hon är "bildad, välmeriterad och en kvalificerad akademiker". Men så får Bergström kunskap om Svantessons religiösa övertygelse, den kyrkliga hemvisten och att hon varit medarbetare i organisationen, "Ja till livet". Oj, oj oj! Då går Bergström i taket. Hemmetss Vän 130926.
Ivar Gustafsson m.fl.: Religionsfrihetens position stärkt. När hetsjakten i media mot nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson nu har lagt sig tycker vi oss kunna avläsa en för angriparna kanske oväntad konsekvens. Angreppen från religionens motståndare gick denna gång över en gräns och slog därför tillbaka mot dem själva, och tycks därtill ha gett ett stärkt stöd för varje medborgares och politikers rätt att ha och utöva en kristen tro. Hemmets Vän 131003.
Sven Nilsson: Gamla fördomar i drevet mot Elisabeth Svantesson. Jag känner henne väl sedan många år tillbaka och gläder mig över att hennes samhällsengagemang och kompetens nu får betjäna människor på ett viktigt område. Men hur kan hennes medlemskap i församlingen Kristet Center i Örebro plötsligt tas till intäkt för att tillskriva henne en samhällsfarlig agenda? Det är något lurt i detta. Till och med en gammal garvad samhällsjournalist som KG Bergström förlorar sin kritiska stringens och börjar yla med vargarna på Aftonbladet när de får veta att Kristet Center finns med i Trosrörelsens nätverk. Hemmets Vän 131003.

Elisabeth Svantesson (M) förespråkar tuffare krav på personer med försörjningsstöd. Hon vill ställa motkrav även på den som har existensminimum som ersättning. Svenska Dagbladet 130918.

Analys: Arbetslinjen saknar trovärdighet. Den budgetproposition som finansministern presenterade för 2014 på onsdagsmorgonen innehåller få ljusglimtar. Bortsett från för de som tjänar över 38 900 kronor. De kommer att få ytterligare ett köttben i form av tre miljarder att dela på. Det blir effekten av att regeringen vill höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten. Enligt regeringens egna beräkningar genererar inte den höjda brytpunkten några fler jobb. Poängen är att det "ska löna sig" att ha en utbildning och arbeta, är Anders Borgs förklaring. De nya skattesänkningarna innebär att hela svenska folket skuldsätts för att sänka skatter för framför allt de som tjänar allra mest. Och notan ska betalas i framtiden - med ränta. Trots det prioriterar regeringen att satsa fem gånger mer på skattesänkningar än vad de väljer att lägga på just framtiden - det vill säga skolan. Dagens Arena 130918.

Ella Niia, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket: Vad hände med våra medlemmars miljard? Vi värnar arbetslinjen. Det ska löna sig att arbeta. Så brukar det låta när de "nya" Moderaterna ska lansera sin politiska ideologi. I sju år har de lett regeringen men hittills har ingen sett till några framgångar när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Orättvis fördelningspolitik däremot finns det många exempel på. Som ordförande för drygt 30 000 anställda inom hotell- och restaurangbranschen vet jag alltför väl hur våra medlemmar har drabbats av de "nya" Moderaternas idéer om hur jobb skapas via omfördelning av våra gemensamma resurser. Där Robin Hood tog från de rika för att hjälpa de fattiga har den här regeringen gjort precis tvärtom. För att kunna införa jobbskatteavdrag behövdes pengar. Ett sätt var att låta den som tjänar minst bidra mest. Regeringen införde ett system där de yrkesgrupper som har högst risk för arbetslöshet får betala mest för att vara med i a-kassan. Att de differentierade avgifterna till a-kassan behållits så länge är milt sagt förvånande. ETC 130919.
Höjd brytpunkt för statlig skatt ger NOLL jobb. Dagens Arena 130918.
Biståndsminister Gunilla Carlsson entledigas från sitt uppdrag. "Gunilla Carlsson har skaffat sig många fiender." Dagens Arena 130918.

45000 mindre om du blir sjuk. En vanlig löntagare som blir sjuk förlorar årligen nästan 45000 kronor på regeringens politik. Swedbanks privatekonomer har för SvD:s räkning utvärderat alliansens sju år vid makten. Skillnaden mellan vinnare och förlorare handlar om stora summor. Svenska Dagbladet 130918.

Anders Nordström: Det är med en budget präglad av dubbel bokföring som alliansen vill vinna valet 2014. För att nå överskottsmålet samt driva igenom de utlovade skattesänkningarna krävs nedskärningar åren efter valet. Enligt regeringen finns ett "reformutrymme" på 24 miljarder kronor för 2014. 17,5 miljarder av dessa satsas på nya skattesänkningar, med ett femte jobbskatteavdrag för 12 miljarder som tyngsta bit. Men generositeten är inte gratis, följden blir ett budgetunderskott på 1,5 procent av BNP år 2014. Samtidigt betonas att överskottsmålet för de offentliga finanserna på i genomsnitt en procent av BNP per år, eller drygt 35 miljarder kronor, ligger fast. Vad det innebär har statliga Konjunkturinstitutet studerat. Dess slutsats är kompromisslös: Det finns inget reformutrymme alls fram till 2017. Istället måste skatterna höjas med hela 80 miljarder kronor om överskottsmålet ska nås och offentliga välfärdsåtaganden ligga kvar på dagens nivå. Ekonomistyrningsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, drar liknande slutsatser. Jobbskatteavdraget ska säljas in med att det skapar jobb, men trovärdigheten i den argumentationen har nötts ner. Under den tid som de fyra jobbskatteavdragen har genomförts har arbetslösheten gått upp från 6,1 till 8,2 procent. I dag går 407 000 människor utan arbete, fler än det samlade invånarantalet i Malmö och Västerås. Samtidigt handlar samhällsdebatten allt mer om brister i välfärden, kaos i förlossningsvården, större dagisgrupper och tåg som aldrig kommer i tid. Verkligheten har kommit ikapp alliansen. För naturligtvis kan man inte sänka skatterna med 130 miljarder - var 13:e skattekrona - utan att det får effekter för det som skatterna finansierar. Fria Tidningen 130920.

Stoppat fettförbud upprör. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna är starkt kritiska till att regeringen blockerar ett två år gammal riksdagsbeslut om att förbjuda varor med höga halter av transfett. "Transfett är bevisat farligt och genom att ansluta oss till de länder som prioriterar folkhälsan så kan vi bidra till att EU får en bättre reglering:" Eskil Erlandsson har dock uttryckligt förklarat att regeringen inte kommer att lägga något förslag innan EU avgjort frågan. Svenska Dagbladet 130921.

Fd partisekreterareLars Tobisson (M): Dags att tillåta valkarteller. Taktikröstningen har brett ut sig i och med att två, ibland tre borgerliga partier hamnat i närheten av spärrgränsen i opinionsmätningarna. De allmänna politiska valen är på väg att förvandlas till ett riksomfattande sällskapsspel. Vid 2010 års val röstade var sjunde väljare på ett annat parti än det han/hon egentligen sympatiserade med. Mer än var tredje röst som avgavs på Kristdemokraterna var en taktikröst, mest från moderat håll, och utan detta stöd skulle partiet ha fallit ur riksdagen. Av dem som i första hand sympatiserade med Moderaterna röstade 11 procent på ett annat parti. Samverkan under gemensam beteckning skulle kunna öppna vägen mot ett samgående, som minskar partisplittringen i Sveriges riksdag. Kommentar: Moderaterna vill sluka upp de mindre borgerliga partierna. Svenska Dagbladet 130922.
Krister Thelin: Varför inte växla upp till alliansen 2.0? Tobisson berör ett tredje alternativ som omgående kan användas: en valallians, det vill säga alliansen uppväxlad till alliansen 2.0. En valallians, som alltså kan genomföras inom ramen för nuvarande vallag och inte heller påverkar partiernas organisatoriska liv, gör det möjligt för de borgerliga väljarna att slippa taktikröstning och samtidigt med sitt val av lista markera var tyngdpunkten i alliansen ska ligga; varje röst räknas. Just listvalet ser Tobisson dock som en svårighet genom att olika partinamn inte får förekomma på "alliansens" valsedlar. Detta är dock lätt avhjälpt. På de olika listorna - i praktiken fyra - anges efter varje kandidats namn som del av titeln partitillhörighet, det vill säga M, FP, C eller KD. Svd 130928.
Krister Thelin: Poängen med Alliansen 2.0 är att det bildas ett helt nytt parti i riksdagen. SvD 131018.

Stanley Sjöberg hoppar av KD-satsningen. Hälsan och den senaste tidens trakasserier har spelat in i beslutet att lämna politiken. "Jag skulle inte klara det fysiskt", säger Stanley Sjöberg. Dagen 130923.

JO:s varningar har blivit verklighet. När Inspektionen för vård och omsorg tog över patientklagomålen varnade JO för långa handläggningstider. SvD har berättat att tiden tredubblats efter nya patientsäkerhetslagen. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund befarar att problemet kommer kvarstå. SvD 130922.

Minister fick biståndspengar i lön. Biståndsminister Gunilla Carlsson, som avgick förra veckan, har under fyra års tid fått sin lön betald med biståndspengar. Även hennes statssekreterares lön finansierades med biståndspengar. Totalt rör det sig om över 20 miljoner kronor. Gunilla Carlssons lön var 121 000 kronor i månaden, hennes statssekreterare lön är 91 800 kronor i månaden. Dagen 130924.
Biståndsminister Gunilla Carlsson, som avgick förra veckan, har under fyra års tid fått sin lön betald med biståndspengar. Även Carlssons statssekreterares lön finansierades med biståndspengar.Totalt rör det sig om över 20 miljoner kronor Svenska Dagbladet 130924.

Per-Arne Imsen: Tanke- och åsiktfrihet - för de med "rätt" åsikter. I den svenska ankdammen klarar vi bara av en åsikt i taget. Och nåde den som inte anpassar sig till denna sekteristiska extremkonformism. Måste man ta avstånd från sin kristna övertygelse och värdegrund för att få sitta i en svensk regering? Det behövs ett uppvaknande för en svensk statssubventionerad kristenhet som håller på att anpassa sig till döds. Dagen 130925.

Marianne Olofson: Varför stigmatiserar medier troende som extremister? Det är märkligt att medier/journalister är så okunniga, intoleranta och fördomsfulla när det handlar om människor som kommer ut med att de har en kristen tro. I en tid då det äntligen inte längre är självklart att det är politiskt riskfyllt att tillhöra olika minoritetsgrupper är det uppenbarligen riskfyllt att vara en bekännande kristen och långt tidigare medlem i trossamfundet Livets ord trots att man sköter sitt jobb på ett professionellt sätt. Inser medier att de i hög utsträckning flyttar fokus från det väsentliga i utnämningen, nämligen hur Elisabeth Svantesson sköter sina uppdrag och vilka kvalitikationer hon har? Hur kommer det sig att medier 2013 stigmatiserar bekännande troende människor som extremister? Dagen 130925.

Så här kyrkliga är Sveriges ministrar. Statsrådens religiösa hemvist visar att ministrarna är mer kyrkliga än befolkningen i övrigt. Dagen 130925.

Carlsson och Bildt KU-anmäls. Miljöpartiet vill att konstitutionsutskottet granskar hanteringen av biståndsanslagen. Detta efter att Ekot i förrgår avslöjade att förra biståndsministern Gunilla Carlsson (M) och hennes statssekreterares löner betalats med biståndspengar. Dagen 130925.

Elisabeth Sandlund: Jag drömde härom natten att jag var utsänd av Dagen för att bevaka en presskonferens. Presskonferensen i min dröm hölls i Rosenbad och hade kallats samman därför att statsministern bestämt sig för att göra en smärre ommöblering i regeringen. Bland annat presenterades en ny arbetsmarknadsminister. När hon fick ordet sa hon så här: "Många av er vet redan att jag har en kristen tro och tillhör en frikyrkoförsamling i min hemstad. Tron på Gud ger mitt liv mening och inspirerar mig i min politiska gärning. Jag är övertygad om att den kommer att spela stor roll för vad jag kan åstadkomma just på posten som arbetsmarknadsminister. Som kristen har jag en grundläggande värdering som utgångspunkt. Alla människor - vare sig de är långtidsarbetslösa som gett upp försöken att komma tillbaka till arbetslivet eller framgångsrika företagsledare som bidrar till vårt välstånd - har samma okränkbara människovärde eftersom vi alla är skapade till Guds avbild. Jag ser också fram emot att i diskussionerna inom regeringen argumentera utifrån mina värderingar. Att beslutet sedan ibland blir ett annat än det jag skulle önska tillhör politikens spelregler." I drömmen gick jag tillbaka till redaktionen och åstadkom en entusiastisk artikel. Och när jag drömde vidare kunde jag konstatera att också kollegerna i de stora drakarna formulerade sig med en del förvåning över denna tydliga bekännelse men ändå med stor respekt. Som alla Dagenläsare kan konstatera var det ingen sanndröm. När vår nya arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson presenterades i förra veckan tonades betydelsen av hennes kristna tro ned. Den fick närmast status av en ungdomssynd i samma klass som att vid något tillfälle ha anlitat en hantverkare utan F-skattesedel eller ha dragit på sig onödigt många parkeringsböter. Dagen 130925. Kommentar: Det kan man kalla för alternativ historieskrivning som det borde vara när kristna inte längre är svans utan huvud.

Ann-Katrin Bäcklund m.fl.: Sätt stopp för fler vräkningar av barn. Vräkningarna av barn fortsätter trots att det strider mot regeringens uttalade mål. Men att barn vräks verkar inte väcka upprördhet längre. Vi föreslår en social haverikommission, skriver en rad debattörer gemensamt. SvD 130925. Kommentar: Regeringens hemlöshetsstrategi fungerar inte.

S vill minska sjukvårdsbyråkratin. Läkare och sjuksköterskor ska arbeta med patienterna och inte hålla på med en massa onödig byråkrati. Det anser Socialdemokraterna som nu föreslår att staten, landstingen och de fackliga organisationerna hittar en överenskommelse om hur vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna. SvD 130925.

Bildt och Carlsson KU-anmäls. Utrikesminister Carl Bildt och Gunilla Carlsson KU-anmäls efter Ekots avslöjande om att biståndsministerns lön under fyra år bekostats av biståndspengar. SvD 130925.

Hägglund talade om de utsatta kristna på KD-ting. I vissa länder är det farligaste du kan vara kristen. Det sade KD:s partiledare Göran Hägglund då han öppningstalade på partiets riksting. Men utspelet om att förstatliga sjukvården väckte störst uppmärksamhet. Han radade upp en rad länder där det är svårt att vara kristen, Pakistan, Egypten, Nigeria, Syrien, Somalia och Mali. Dagen 130926.

Göran Eriksson: KD sätter sitt hopp till pr-makare och moderatväljare. Många väljare håller med Kristdemokraterna utan att rösta på partiet, försäkrade Göran Hägglund i sitt inledningsanförande på rikstinget i Karlstad. Partiet behöver alltså inte ändra politik, men bli bättre på att berätta om den. "Vi har inte har varit tillräckligt framgångsrika i vår kommunikation". Sådana uttalanden betyder oftast att ett parti tänker pumpa upp pr-kontot för att med smart marknadsföring övertyga väljarna om sin förträfflighet. SvD 130926.

Göran Hägglund återvaldes som väntat som Kristdemokraternas partiordförande när rikstinget inledde sitt arbete. Dessutom utsågs förre partiledaren Alf Svensson - märkbart rörd - till hedersordförande i partiet. Dagen 130927.

Hans Sternlycke: Dyrbar social nedrustning. Det här århundradet har präglats av social nedrustning och gynnande av de redan välbeställda. Skatterna har sänkts för dem som tjänat mycket. Subventionerna har ökat med Rut- och rotavdrag. Skola, vård och omsorg har rustats ner. Årets budget skiljer sig inte. Ett femte jobbskatteavdrag och höjd inkomstgräns för statlig skattskyldighet. 130 miljarder kronor om året i överföring är vi nu uppe i. Nu har Nätverket Medelklassupproret uppstått som protest mot den politiken även från de som gynnas av den. Jag har länge väntat mig det. I andra ändan av inkomstskalan händer inget. Där får man fortfarande betala skatt för en inkomst på över 18.500 kronor om året, medan man i Europas länder i regel får tjäna fem gånger mer. Mer i nivå med vad socialbidragsnormen är. På sidan utanförskapetspris.se kan man se vad som kostar och vad man kan få i stället. Fler än 12 procent av varje årskull hamnar utanför samhället. En person i livslångt utanförskap kostar samhället 10-15 miljoner kronor per år. Per årskull blir det 210 miljarder kronor om året. För fem årskullar blir det lika mycket som statsskulden. Miljömagasinet 130927.

Kritik mot Hägglunds förslag. Monica Selin, kristdemokratiskt regionråd i Västra Götaland blev förvånad över att Hägglund i sitt tal gick så långt att han öppnade för att diskutera ett förstatligande av vården. "Jag tycker att det är en dålig idé", säger Selin. Centerpartisten Anders W Jonsson, ordförande i socialutskottet, tycker inte att ett förstatligande av vården är en bra idé. "Moderaterna har drivit detta hårt tidigare, men det är oerhört dyrt att göra det och det är inte effektivt", säger Jonsson. SvD 130926.

KD vill inte lagstifta om samvetsfrihet. Det blev inget gehör inom Kristdemokraterna för motionen om samvetsfrihet inom bland annat vården. "Jag förstår inte vad vi håller på med", säger motionsförfattaren Annelie Enochson till Dagen. Dagen 130928.

"Det fanns ingen plats för pappa". Det finns ungefär 25 000 vårdplatser i Sverige i dag, enligt statistik från SKL. Det är 2 405 färre än för tio år sedan. Det låga antalet har nått en nivå som kan riskera patienters liv, anser experter. Pia Boson tror att hennes pappa hade levt i dag om han fått en vårdplats på rätt avdelning. Förra året konstaterade Arbetsmiljöverket i en nationell tillsyn att 90 procent av 60 besökta akutsjukhus i landet har stora problem med överbeläggningar och bristerna kvarstår. SvD 130927. Kommentar: Så går det när det är viktigare att sänka skatterna för de som har höga inkomster än lägga dem på vård, omsorg och skola. Varför är Göran Hägglund nöjd med detta?

Hägglund får tuff kritik från KDU. Samtidigt som Göran Hägglund i går återvaldes som partiledare får han tuff kritik från Sara Skyttedal, förbundsordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund som anser att han är för ängslig och inte markerar tillräckligt mot Moderaterna. SvD 130927.

"Det fanns ingen plats för pappa". På tio år har antalet vårdplatser i Sverige blivit 2 405 färre, visar statistik från SKL som SvD har tagit del av. Det låga antalet har nått en nivå som kan riskera patienters liv, anser experter. Pia Boson tror att hennes pappa hade levt i dag om han fått en vårdplats på rätt avdelning. Mikael Eriksson, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har länge varnat för bristen på sjukbäddar: "Sverige har minskat vårdplatserna mer än något annat OECD-land. Jag blir väldigt upprörd över det. Vi har minskat från en hyfsad nivå till en bottennivå som leder till onödiga dödsfall i vården." Kommentar: Och detta i en tid när alla vet att de äldre bara kommer att bli fler och fler! Men tydligen viktigare för alliansregeringen med att sänka skatterna för de som har en bra inkomst! Svenska Dagbladet 130928.

Skandalös behandling av Norrland. Staten använder Norrland som råvarukoloni men vill inte ens betala för säkra godstransporter från landets norra delar. Det är skandalöst. När Dagens Arena granskar regeringens nya infrastrukturbudget visar det sig att de fyra nordligaste länen - halva Sveriges yta - får dela på knappt tre och en halv procent. Dagens arena 130929.

Katalys och Nätverket för en likvärdig skola: Svenskar vill ha en jämlik skola. Den likvärdiga skolan håller på att monteras ner. Vi ser hur klyftorna i resultat växer mellan elever, skolor och kommuner. Utvecklingen mot ökade skillnaderna i kvalitet inom skolan strider mot skollagens portalparagraf om en likvärdig skola. Men utvecklingen står också i strid med folkviljan. Barnen i skolan har blivit slagträn i ett experiment byggt på en blind tro om den fria konkurrensens positiva effekter. Nu är det hög tid att se konsekvenserna i vitögat. Barnen har offrats för nyliberal enfald och för att garantera vinster åt riskkapitalister. SvD 131002.

KD vill stjäla röster från Moderaterna. SOM-undersökning: Om alla väljarna röstade utifrån sina värderingar så skulle Kristdemokraterna få 13 procents väljarstöd. Dagen 131001. Kommentar: Hur kan vänsterväljare vilja rösta på moderat politik? KD borde hålla sig till vad som är bäst för den faktiske väljaren och inte snegla mot moderaterna som just nu är på nedgång på grund av grund av sin allroundmedicin - sänk skatten och alla problem löser sig. Det har varit en egoistisk politik som nu börjar krackelera. Om KD går till höger så tappar man också många väljare. Hägglund verkar förutsätta att dessa 13 procent finns hos moderaterna. KD riskerar att åka ur Riksdagen! Moderaterna har inte gett KD utrymme för deras politik senaste åren, varför ska då KD ge moderaterna utrymme för deras politik. Om KD lovar bort sig till moderata väljare, vad blir det då kvar av KD:s fördelningspolitik som ibland beskrivits som alliansens samvete?

S vill satsa på unga arbetslösa. Insatser mot ungdomsarbetslösheten var huvudtemat när finansminister Anders Borgs utmanare Magdalena Andersson på onsdagen presenterade Socialdemokraternas skuggbudget. Drygt 5 miljarder läggs på 90-dagarsgarantin för jobb eller utbildning. Den kritiserade verksamheten inom Fas 3 ska ersättas med subventionerade jobb i offentlig sektor, exempelvis vården, till en kostnad av 2 miljarder. 800 miljoner läggs på utbildningar inom bristyrken. Ansvaret för andra sjuklöneveckan tas bort för mindre företag. Kostar 1,7 miljarder kronor. 4,5 miljarder kronor till skolan i en särskild satsning på de lägsta årskurserna för mindre klasser och fler specialpedagoger. Krogmomsen höjs från 12 till 25 procent. Anders Borg menar att S-budgeten leder till 78.000 färre jobb! Magdalena Andersson (S) svarar: "När vi förbättrar a-kassan kallar Borg det för bidrag, när regeringen gör det kallar han det jobbsatsning. Det är en mycket intressant vokabulär", säger Andersson, som påpekar att samma sak gäller för yrkesintroduktionsavtalen, de så kallade ya-jobben, som hamnar i bidragskolumnen när det är S som lägger pengar på dem. Dagens Nyheter 131002.

Väljarnas förtroende för regeringen faller. SD 8,5. M 24,7. KD 4,5. FP 6,1. C 3.5. MP 10,3. S 34,4. V 7,0. Dagens Nyheter 131003.

Nu har S övertaget i den viktiga jobbfrågan. Med mindre än ett år kvar till valet förlorar Moderaterna stöd i flera viktiga frågor. Både när det gäller jobben och hanteringen av ekonomin tappar partiet, visar DN/Ipsos septembermätning. Dagens Nyheter 131003.

"Groteska vd-löner är styrelsernas fel". Turerna kring Nokia-chefen Stephen Elops gigantiska ersättning borde leda till större reaktioner även i Sverige. Det hela är resultatet av en havererad ersättningskultur, och brist på ansvarstagande i styrelser. Inte minst kokar känslorna kring den extra ersättning som det nu har visat sig att Nokias vd Stephen Elop ska få, närmare 19 miljoner euro. Nivån på ersättningen är närmast grotesk, även om det förekommer liknande fall i framför allt USA. Att ersättningskulturen i USA spårat ur, och är en bidragande orsak till de problem landets näringsliv hamnat i, är en usel ursäkt för att importera avarterna till Norden. SvD 131003.

Majoritet röstade emot skattesänkning. En majoritet i riksdagens finansutskott röstade på torsdagen emot regeringens förslag på en extra skattesänkning för månadslöner över 36 000 kronor. Dagens Nyheter 131003.

Amanda Agestav: Tänk om föräldrarna vet bäst? Ge tillbaka barnen till föräldrarna och låt dem få vara de som faktiskt avgör hur de löser sitt familjepussel. Att politiker i Rosenbad eller på Helgeandsholmen ska besluta om kvoterad föräldraförsäkring eller antal pappa­månader blir ur ett ideologiskt perspektiv väldigt märkligt. Varför är man rädd för föräldrarnas egen makt? Tänk om medborgarna skulle välja fel. Ibland får jag frågan varför mitt parti Kristdemokraterna behövs. Här har du ett av många skäl: Hur skulle Sverige ha sett ut om inte Kristdemokraterna suttit i regeringen? Då hade det inte funnits något parti som stått upp och försvarat föräldrars rätt till att vara föräldrar och rätt att fatta egna beslut. Dagen 131003.

Lennart Sacrédeus fick näst flest förstaplaceringar i det rådgivande provvalet och hamnade på sjätte plats om man räknar poäng. Nomineringskommittén finner inte att han kan stå på listan bland 44 kandidater. Det är anmärkningsvärt!

Varannan damernas på KD:s EU-lista. Lars Adaktusson toppar som väntat KD:s lista till EU-parlamentsvalet. Främste utmanare blir "kommunpampen" Ebba Busch Thor. Lennart Sacrédeus hamnade på sjätte plats i nomineringsvalet partiet hade nationellt, men det räckte alltså inte för att hamna bland de 44 EU-kandidaterna. Peter Kullgren, ordförande för nomineringskommitén: "Vi har valt personer som har brett stöd i partiet, och Lennart Sacrédeus hade inte det stöd han behövde för att komma in på listan." Kommentar: Vilket struntprat. Om Sacrédeus hade hamnat på listan finns risken att han hade vunnit valet och den risken ville man inte ta. Vi får hoppas att han kan ta sig in i Riksdagen igen, där behövs han också. Dagen 131010.

Gunnar Lindgren: Slamgifter sprids med luften. WHO anger att miljögifter avdunstar till lufthavet från avloppsslam. Därmed faller de ned på all gröda oavsett var slammet sprids, även på ekologiska odlingar. Nätverket Ren Åker Ren Mat sökte fram analyser av mjölk, ägg och kött hos Livsmedelsverket. Mycket riktigt innehåller de animaliska livsmedlen i dag ett mycket stort antal miljögifter, som alla sprids med slam. Det gäller bland annat ett 40-tal av våra absolut farligaste och svårnedbrytbara miljögifter, bland andra dioxin, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, benso(a)pyren (i kött och ägg). Miljömagasinet 131004. Kommentar: Det är en ekologisk skandal att avloppsslam sprids på åkrar och ängar som ska ge vår föda! Naturvårdsverket ignorerar fakta som finns. Det är dags för politikerna att vakna, även KD. Gunnar Lingdgren pekar också på varför det blivit så här: Det som saknas är åtgärder för att komma till rätta med denna smygande förgiftning. Vi måste vara beredda att utmana starka ekonomiska krafter som tjänar pengar på att tillverka och använda dessa farliga ämnen i konsumentprodukter.

Sacrédeus: "Jag är trött på att stämplas som kontroversiell". För andra gången i rad har KD-politikern Lennart Sacrédeus petats från Kristdemokraternas lista till Europaparlamentsvalet, trots stort stöd i de interna omröstningarna. Då som nu lyckades Lennart Sacrédeus bra i de interna provvalen inom KD. I årets omröstning kom han på sjätte plats, då omkring tusen distriktsombud fick säga vem de ville ha som representant i EU-parlamentet. Men det räckte inte för att komma bland de 44 namnen som nu står som officiella kandidater inför nästa års EU-val. Han berättar att han har den erfarenhet som krävs. Han har suttit i såväl riksdag som Europaparlamentet, platser han fått tack vare att han lockat till sig många personkryss bland väljare. Att han inte finns med på KD:s lista måste bero på något annat. Den profil som han har vill många inom partiet inte se. Om han själv får välja epitet handlar det om att vara en färgklick, någon som vågar sticka ut i en annars ganska färglös svensk politisk massa. Dagen 131011.

Patrik Wikström: Arbetsmarknadspolitiken i Sverige fungerar inte. Det är bara att konstatera att svensk arbetsmarknadspolitik inte fungerar. Arbetsförmedlingen behöver organiseras om. I Fredrik Reinfeldts Sverige ska det löna sig att arbeta, men det ska också kännas att inte arbeta. Regeringen och arbetsförmedlingen fortsätter att sätta press på de arbetslösa, med nya regler om att alla arbetslösa varje månad måste inkomma med skriftliga rapporter om vad de gör för att komma ur arbetslösheten. Annars riskerar de sin a-kasseersättning. Arbetsgivarna blir överösta av ansökningar från personer som inte uppfyller kvalifikationerna, arbetsförmedlingen får nya arbetsuppgifter som tar tid från det de borde göra, nämligen undersöka och matcha arbetsmarknad och arbetssökande, och sist men inte minst så blir de arbetslösa ytterligare demoraliserade av att få nobben på de sökta jobb de aldrig kunde få. Dagen 131011.

Omöjligt för kund jämföra apotekens läkemedelspriser. I dag betalar många svenskar för mycket pengar för receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen. Enligt över- läkare Mikael Hoffmann är det omöjligt för kunden att jämföra priser mellan apotekskedjorna. SvD 131013.

Sex biståndsorganisationer kräver att UD fråntas ansvar för biståndet. Sex biståndsorganisationer, däribland Diakonia och Svenska Missionsrådet, kräver att UD fråntas ansvaret för det svenska biståndet. De sex biståndsorganisationerna som kräver att UD fråntas ansvaret för biståndet är Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, Forum Syd, MyRight Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska Missionsrådet. Nyheten publiceras i Svenska Dagbladet som i fredags publicerade delar av innehållet i en intern UD-rapport som underkänner den egna bidragshanteringen av 12 miljarder kronor. Interngranskningen, som bär rubriken "Bidragsprocessen - eller resurserna som försvann" visar att regler inte följs, att bidragspengar ofta inte går att spåra samt att delar av svenskt bistånd hanteras av praktikanter som saknar utbildning i att hantera bistånd. Dagen 131019.

Elisabeth Sandlund: Äldreekvationen som inte går ihop. Gapet mellan förväntningar och resurser i omsorgen ökar. Alldeles för ofta får vi nya exempel på att människor, som slitit hårt hela livet och snällt och lydigt betalt sina skatter, inte får den hjälp de anser sig i behov av när ålderdomen gjort sig påmind med allehanda krämpor och nedbrytande ensamhet. Nyligen rapporterades att en förtvivlad kvinna tagit sitt liv när hon fick ett, som hon uppfattade det, avvisande besked av kommunens representant. På ett annat håll i landet anses en 99-årig man för pigg för äldreboende, en bedömning som förvaltningsrätten håller med om. De tragiska berättelser om gamla människors utsatta situation som når offentligheten är bara toppen på isberget. De flesta historier blir aldrig kända av andra än de närmast anhöriga, som i sin tur inte sällan tvingas bli omsorgsgivare i en omfattning som varken de själva eller den som behöver hjälp önskar. Dagen 131015. Kommentar: Så blir det när alliansregeringen hellre sänker skatterna för höginkomsttagarna än satsar medel till äldrevården.

Regeringen vill skärpa reglerna för nyanlända invandrare. Nyanlända invandrare ska vara skyldiga att ta arbeten som de erbjuds, annars förlorar de sin ersättning. Det innebär ett lagförslag som regeringen lade fram på måndagen. "Det här berör en majoritet av de 22.000 nyanlända som är inne i etableringssystemet", säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Hur stort problemet är i dag med nyanlända som inte tackar ja till jobb har Ullenhag inga siffror på. Dagens Nyheter 131021.
V: "Underblåser främlingsfientlighet". Kristina Höj Larsen är Vänsterpartiets talesperson i integrationspolitiken och mycket kritisk till Ullenhags förslag. "Regeringen har inte kunnat visa på att det faktiskt är så att nyanlända tackar nej till jobberbjudanden. Snarare är det så att det är väldigt svårt för dem att få arbete. Därför blir det här är symbolpolitik där man som vanligt lägger skulden på de arbetslösa, i det här fallet de nyanlända", säger Höj Larsen. Miljöpartiets talesman i integrationsfrågor Maria Ferm säger: "Det är märkligt att gå fram med det förslaget eftersom det inte finns någon statistik som det baseras på. Det är en insinuation om att det finns en mängd arbeten som nyanlända tackar nej till, och så ser inte verkligheten ut. Det handlar snarare om att det inte finns några jobberbjudanden. Det är lite som att slåss med väderkvarnar", säger Maria Ferm. Ylva Johansson (S): "Det är klart att man ska ta ett erbjudet lämpligt arbete. Det är viktigt. Men jag undrar hur många som tackar nej i dag. Huvudproblemet är att man inte blir erbjuden något arbete och det är där regeringen borde lägga ned mer arbete", säger Ylva Johansson. Dagens Nyheter 131021.

Elpris för ny brittisk kärnkraftsel: 95 öre per kWh, utan skatt. För att alls få byggt något kärnkraftverk i Storbritannien har landets regim bundit upp sig så att kraftbolaget som bygger och driver de nya reaktorerna vid Hinkley Point C ska få sälja sin el för 92.5 GBP per MWH, plus inflation, fram till och med år 2058. Det motsvarar ca 0:95 SEK per kWh vid nuvarande växelkurs. Normalt elpris i Storbritannien är just nu ca 48 GBP per MWH. cornucopia.cornubot.se 131022.
The Guardian 131021.

Narkolepsibarn nekas ersättning. Nästan 30 personer, varav 19 barn, som fick narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensan nekas nu ersättning eftersom symptomen upptäcktes för sent. Gränsen är strikt: inom åtta månader måste symptomen komma för att vaccinet ska vara orsak. Flera läkare är kritiska till gränsdragningen. SvD 131025.

Emma Henriksson (KD): Så vill vi underlätta för barnfamiljer i Sverige. Vi vill göra det enklare för alla familjer att få ihop sin ekonomi. Ingen ska lämnas efter. Dagen 131025.

Vi vill se ett förnyat KD. Alliansprofilen har blivit viktigare för KD:s partiledning än att lyfta kristdemokratins värdegrund. Det finns en kristen etik som prövats under årtusenden. Den säger nej till girighet, ansvarslös materialism, ohämmad liberalism och manar istället till personligt och gemensamt ansvar, bättre förvaltarskap av miljö och kapital och omsorg om hela människan - från livets början till dess slut, skriver fyra medlemmar i KD, som menar att KD är varken blått eller rött. Vårt intryck är att Alliansprofilen blivit viktigare för KD:s partiledning än att lyfta kristdemokratins grundläggande ideologi. Vi vill se en pånyttfödd kristdemokratisk folkrörelse i vårt land med en stark vilja och pedagogisk förmåga att sätta tydliga och varaktiga spår i samhällets idédebatt och politik, utifrån den kristna värdegrund som har sin utgångspunkt i begreppet "gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig". Dagen 131030.

Kritiserad Peter Persson toppar S riksdagslista. Peter Persson ska toppa Socialdemokraternas riksdagslista till valet nästa år. Det föreslog partiets valberedning i Jönköpings län under måndagen. Det stormade kring Peter Persson, som är socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköping, i somras. Anledningen är att Persson ställde en skriftlig fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP) om religionsundervisningen bör finnas kvar i den svenska skolan. I sin fråga skrev Persson att ännu ett vetenskapligt bevis har lagts fram på att Gud inte existerar, genom den så kallades Higgspartikeln. Därmed bör det anses vetenskapligt bevisat att det inte finns något liv efter detta, menar politikern. Jnytt 131028.
S väljer kvinna framför Persson. Kommentar: Vilket dock inte hindrar Petter Persson att fortsätta som riksdagsman eftersom Jönköpings län 2010 fick fyra riksdagsledamöter.
Carina Hägg petas ner till sjätte plats på Jönköpingslistan - skyller på Islamiska förbundet. Dagens Opinion 131203.

Lennart Sacredéus nära komma in på KD:s lista till EU-valet. Det krävdes en sluten omröstning innan Lennart Sacrédeus helt kunde avskrivas från Kristdemokraternas lista till EU-valet. Trots att han ratades av nomineringskommittén ville 45 procent i partifullmäktige se hans namn på listan. I partiets provval hade han röstats fram till en sjätte plats. Dagen 131029. Kommentar: KD borde vara mer demokratiskt än så här om man ska leva upp till sitt namn. Och speciellt med tanke på att de står och balanserar på 4-procent spärren till riksdagsvalet.
Tuve Skånberg vann provvalet men nomineras först som åtta på partiets Skånelista.
Tuve Skånberg ser ut att förlora riksdagsplats. Tuve Skånberg, en av Kristdemokraternas mest rutinerade riksdagspolitiker, måste göra en enorm personvalskampanj om han vill vara kvar i riksdagen efter valet. I Region Skånes lista av riksdagskandidater hamnar Skånberg långt ner. När nomineringskommitténs riksdagslista presenterades så återfanns han först på åttonde plats, men bara i en av flera valkretsar. Han omnämns inte heller som en av de sju toppkandidater som partiet vill satsa på i Skåneregionen. Om Tuve Skånberg vill sitta kvar i riksdagen måste han alltså göra en otroligt bra personvalskampanj, förutsatt att KD håller sig kvar i riksdagen och att partiet får lika starkt stöd i Skåne som vid förra valet. Dagen 131101.
"Dåligt strategiskt beslut" - Bengt Germundsson om att KD petar provvalsvinnare. Både Lennart Sacrédeus och Tuve Skånberg har nu petats ned eller bort från valsedlarna, trots framgångar i provvalen. Inför EU-valet 2009 kom Lennart Sacrédeus på fjärde plats i provvalet, men hade flest förstaplatser. Trots detta petades han under uppmärksammade former från valsedeln, vilket försvarades kraftfullt av partiledaren Göran Hägglund. Samma procedur återupprepades alltså för några veckor sedan, inför EU-valet nästa år. Inblick 131107.

Ja till Livets ordförande stryks från KD:s listor. "Det är en komplikation att Gunilla Gomér är ordförande för Ja till Livet som profilerat sig med att vilja sänka abortgränsen till vecka tolv. Vi behöver företrädare som för fram partiets politik", förklarar nomineringskommitténs ordförande Urban Eklund petningen av Gunilla Gomér.
Kommunalrådet Bengt Germundsson från Markaryd är mycket kritisk till strykningen: "Vi har inte råd att spela fia med knuff med våra förtroendevalda." Gunilla Gomér: "Många väljare kommer att bli djupt besvikna när de förstår hur flera tongivande politiker över landet blivit bortkollrade. Antalet soffliggare och blankröstare lär öka. Jag har redan fått reaktioner från människor i min omgivning som nu inte längre vet hur de ska rösta."
Ingemar Vänerlöv, fd riksdagsledamot (KD): Det är en gräslig och skamlig hantering. Ett parti som gör anspråk på att stå för hög etik och moral kan inte med förtroendet i behåll hantera sina förtroendevalda på detta sätt. Jag tror tyvärr att det handlar om påbud från partiledningen. Göran Hägglund vill driva partiet i en liberal riktning, och då platsar inte en ordförande för Ja till Livet i ett sådant parti. Inblick 131114.
Petade kd-politiker känner sig utrensade. Det pågår en utrensning av tydligt kristna profiler inom Kristdemokraterna. Den åsikten har torgförts efter att flera färgstarka KD-profiler tappat mark inom partiet. Senast i raden är Ja till livets ordförande Gunilla Gomér, som inte fick plats på riksdagslistan i sin valkrets. Lennart Sacrédeus petades från EU-listan, Tuve Skånberg hamnade långt ner på Skånelistan inför riksdagsvalet och i förra veckan fick Gunilla Gomér lägga ner sin satsning mot riksdagen då hon petades av nomineringskommittén i valkretsen där hon bor. Annelie Enochson är ännu en KD-politiker som motarbetas. Gunilla Gomér säger att det verkar vara viktigare att partiet anpassar sig till Alliansen än ser det som väljarna vill ha. Hon tycker att KD har svikit i de kristna värdegrundsfrågorna. Dagen 131120.

Henry Bronett: SD:s Sverige vill vi inte leva i. Sverigedemokraterna har en enda egentlig fråga: invandringen. Invandringen görs till det stora problemet och samtidigt ska den kraftigt reduceras. Det menar SD är lösningen på det mesta som är fel i vårt land. Men tro mig: vi vill inte ha ett land där vi koncentrerar oss på människors härkomst som värdemätare för möjligheter och rättigheter. Inte en nation där vi stänger våra gränser för människor i nöd. Vi vill inte ha ett Sverige med två sorters människor: Vi svenskar och "de där invandrarna". SD går framåt. Det som står i deras programförklaring kan väl ingen säga något om? Det finns faktiskt inte en enda formulering som inte är bra, som inte vi alla kunde skriva under på! Men yta är inte allt. För var landar vi med Sverigedemokratiska visioner? Vad blir vi för ett land? Vad blir vi för människor? Tro mig - se under den polerade ytan och du vill inte leva i ett Sverigedemokraternas Sverige. Hemmets Vän 131121.

KD- och SD-politiker på samma sida i abortdebatt. KD-politikern Gunilla Gomér och SD-politikern Julia Kronlid hamnar på samma sida när aborträtten debatteras med Folkpartiets kvinnoförbund, Liberala kvinnor. "Men vi är inbjudna var för sig och jag är där i egenskap av ordförande till Ja till livet", säger Gunilla Gomér. Fri abort som mänsklig rättighet är en av huvudfrågorna när medlemmar i Folkpartiets kvinnoförbund kandiderar till EU-parlamentsvalet nästa år. I Sverige vill Sverigedemokraterna som enda parti verka för att sänka antalet veckor då aborträtten är fri. Ja till livets ordförande Gunilla Gomér - som också är lokal- och regionpolitiker för Kristdemokraterna: "Det som från början var en av Kristdemokraternas hjärtefrågor har man tonat ner och man försvarar inte längre det ofödda barnets rätt till liv. Att diskutera abort i Sverige är närmast tabu, men människor behöver få upp ögonen för att barnets hjärta börjar slå redan efter 23:dje dagen efter befruktningen." Dagen 131113.

Dragkamp i Folkpartiet om förhållandet till religion. Är religion något positivt eller negativt. När Folkpartiet samlas till landsdagar så spretar förslagen åt helt olika håll, samtidigt som partistyrelsen har en tydlig linje åt vilket håll de vill att partiet ska luta mot när det gäller tro och religion. I ena vågskålen, förbjud religiösa friskolor och sluta helt att ge statligt bidrag till trossamfund. I andra vågskålen, ge skolbarnen mer tid att möta religiösa företrädare och låt Migrationsverket fördjupa sig i ämnet tro som asylskäl. Folkpartiets ledning driver en linje där staten ska förhålla sig så neutral det bara går till religiösa grupperingar, och därför vill partiet avskaffa den speciallag som finns till för Svenska kyrkan, vilket ses som en sista rest efter statskyrkans avskaffande. I partiprogrammet slås också fast att skolan ska vara fri från religiöst förkunnande, "också i friskolor som har en konfessionell inriktning". Den skola som inte lever upp till det kan förlora sitt tillstånd. Sedan finns det en falang som ligger på för att staten ska distansera sig kraftigt mot religiösa samfund. På förslag finns bland annat att religiösa friskolor ska förbjudas och att staten inte ska hjälpa samfund att samla in pengar via skattesedeln. I en motion som flera skrivit under så vill man att staten inte ska ge bidrag till religiösa samfund över huvud taget, vilket motiveras med att synen på könsroller och homosexualitet bland religiösa inte ska vara förenlig med samhällets gemensamma värdegrund. Dagen 131114.

Minskad vård av missbrukare: "Dör som flugor". De senaste två åren har hjälpen till missbrukare i Järfälla minskat med nästan 80 procent. Kommunens och social­arbetares beskrivningar av verkligheten är som natt och dag. "De dör som flugor där ute", säger behandlaren Christer Nilsson, som begravt fem av sina klienter i år efter att insatserna avslutats. Anställda på kommunens missbrukarvård, Järfälla stöd och behandling, berättar för DN hur besparingarna lett till en snävare tolkning av socialtjänstlagen som minimerar kommunens skyldig­heter gentemot missbrukare. De nya reglerna slår hårdast mot de värst utsatta - de som är psykiskt sjuka och missbrukar och som varken tänker eller handlar mål­inriktat. Personer som aldrig skulle klara av att söka hjälp enligt de nya reglerna; som knappt kan formulera sig, sitta i telefonkö, välja rätt knappval, fylla i ett formulär eller informera sig om vilken hjälp som de ska "efterfråga". Dagens Nyheter 131111.
Hemlösa Malin, 21, blev snabbt ett "avslutat ärende". Malin, 21, är hemlös, har flera diagnoser och missbrukar ­amfetamin. I dag bor hon i en bil på en öde parkering. Kampen för att få en bostad för hon varje dag. Men i september "avslutade" socialtjänsten hennes ärende. Dagens Nyheter 131111.

Med anledning av Kalla Faktas reportage "Avslag till varje pris" (TV4 10/11. Reportaget i TV4:s Kalla Fakta tar problemet till ytterligare en dimension när det avslöjas att kommuner anlitar konsulter för att lära sig att motivera avslag till ansökningar. I reportaget ser vi hur forumet för denna konsultering tycks vara i form av föreläsning där personer med funktionsnedsättning benämns som en "förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar" och där publiken, bestående av LSS-chefer och handläggare, brister ut i skratt efter sådana kommentarer DHR-bloggen - Förbundsordförande Rasmus Isaksson om delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet.

Utförsäkrad för andra gången 2 förblir ofta sjuk. Totalt 5.000 personer kommer vid årsskiftet att ha utförsäkrats två gånger - en följd av regeringens nya sjukregler som infördes 2008. Men få blir friska och får jobb, en majoritet sjukskrivs i stället på nytt. DN 131125.

Sannfinnländare visar extrem rasism. Sannfinländarna i en kommun i östra delen av Finland vägrar att använda en lokal där somalier håller möte en gång i månaden. Gruppens ordförande anser att lokalen är oren. Sannfinländarna har i senaste mätningen 18,9 procent. Dagens Nyheter 131112.
Sverigedemokraternas vice partiledare Jonas Åkerlund gjorde år 2002 grovt rasistiska uttalanden. Där kallade Åkerlund invandrare "parasiter" och ville skicka ut en halv miljon människor från Sverige. Han ville också köpa fängelseplatser till så kallade tredje generationens invandrare i respektive "hemland" och utvisa hela släkter. Aftonbladet 131112.
SD kritiseras för samarbete med Nationella Fronten. Sverigedemokraterna får kritik från sitt systerparti Dansk Folkeparti för att Sverigedemokraterna nu samarbetar med franska Nationella Fronten inför valet till EU-parlamentet nästa år. Sveriges Radio 131113.
Le Pen och Wilders bildar gemensam partigrupp. Ledarna för de främlingsfientliga partierna franska Nationella Fronten och nederländska Frihetspartiet enades i dag om att bilda en gemensam partigrupp, om de kommer in i vårens Europaparlamentsval. Sveriges Radio 131113.
Thoralf Alfsson (SD) utreds för bloggtext om somalier. Hets mot folkgruppThoralf Alfsson (SD) misstänks för hets mot folkgrupp efter att ha skrivit på sin blogg att uppehållstillstånd till somalier leder till mer pengar till terroristorganisationen al Shabaab. SvT 131118.
Flera politiker skriver anonymt på hatsajter. Här är sverigedemokraterna som önskar livet ur folk, uppmanar "etniska svenskar" att beväpna sig, kallar afrikaner för "aporna" och liknar invandrare vid "gräshoppssvärmar". Expressen kan nu avslöja att flera tusen hittills hemliga identiteter på hatsajten Avpixlat har läckt ut. En av dem är SD-toppolitikern Marie Stensby, 54, som nyligen valdes in som suppleant i partistyrelsen för Sverigedemokraterna. På tisdagsförmiddagen lämnade hon sina uppdrag i partiet. Expressen 131210.
Expressen avpixlar anonyma skribenter. Expressen 131210.
Här är fler som hatar anonymt på Avpixlat. Expressen har kartlagt chefer, företagare och en docent som hatar anonymt på Avpixlat. Expressen 131211.
Ann-Charlotte Marteus: En röst på Jimmie är en röst på Avpixlat. SD vill inte längre framstå som rabiat rasistiskt. I stället för att hojta om farliga muslimer försöker man tala med trygg folkhemsröst om sin "oro" över ett samhälle som hotar att "splittras". Men detta seriösa samhällsengagemang är bara yta. Under ytan ser SD ut som nätsajten Avpixlat. Expressen 131211.
Leif Pagrotsky: Vägskälet som är alliansens mardröm. Väljarflykten till SD ställer alliansen inför sitt svåraste vägval - förutom C:s splittring i invandringspolitiken har M och KD en annan syn än FP. Genom hela mandatperioden har SD stött regeringen i allt av betydelse, alla budgetar, talmansval, statsministerval, alla KU-frågor, kort sagt så gott som alla frågor där blockpolitiken varit etablerad. För första gången röstar de i dessa dagar mot regeringen i en viktig skattefråga, men det är ett undantag som inte rubbar mönstret. Expressen 131211.
SD-topp tar Breivik i försvar på hatsajt. Avhoppade SD-toppen Marie Stensby, 54, tycker att massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik har mycket att lära det svenska folket. Expressen 131211.
Avhoppare talar ut: "SD en sekt". Daniel Assai var Sverigedemokraternas biträdande chef i riksdagskansliet. Han hade en framträdande roll under valrörelsen och klättrade upp i karriären inom partiet. Nu talar han ut och liknar sitt gamla parti vid en sekt som styrs av pengar och makt. Innan han gick med i SD var Assai aktiv moderat men lämnade partiet för att han tyckte att Moderaterna fått en liberalare syn på invandring. Daniel Assai har nu gått över till Kristdemokraterna. Assai berättar i Expo om sin bakgrund i diktaturen Iran, där hans bror avrättats. SvD 131212.
Utreder hatbrott efter Expressenavslöjandet. Polisen granskar nu om de artikelkommentarer på bland annat sajten "Avpixlat" som Expressen avslöjat personerna bakom kan vara brottsliga, skriver Expo. Två företrädare för Sverigedemokraterna har lämnat sina poster och åtta andra står under intern utredning i partiet. Därtill har Landskrona Energi beslutat omplacera avdelningschefen Patrik Gillsviks inom det kommunala företaget efter sina skriverier. Expressen 131212.
Kommunale chefen omplaceras i företaget. Patrik Gillsvik på kommunala Landskrona Energi har fått sparken från sitt chefsjobb efter avslöjandet att han använt sin jobbmejl för att racka ner på "blattar", muslimer och "zigenare" på hatsajten Avpixlat. "Vi är överens om att detta strider mot företagets värderingar", säger Johan Holmstedt, vd på företaget. Expressen 131212.
Expressen anmäld till Datainspektionen. Expressens artiklar om kommentorer på hatsajter har resulterat i anmälningar till bland annat polisen och Datainspektionen. Men det leder bara till större uppmärksamhet menar chefredaktör Thomas Mattsson. Medievärlden 131212.
Elisabeth Sandlund: Politiker måste fälla upp visiret. Rätt att avslöja folkvalda som kommenterar anonymt på nätet. För sju av åtta riksdagspartier skulle sådana avslöjanden innebära en katastrof. När det gäller Sverigedemokraterna är risken tyvärr stor att sympatisörerna rycker på axlarna. Dagen 131212.
Hjälpte tiggarfamilj att få hus. Blev utnämnd till årets medmänniska på Cikus i Stockholm. Världen idag 131220. Kommentar: Detta är något för alla sverigedomkrater och likasinnade att fundera över. En rasist är inte en medmänniska.

Nu ska sex in i alla skolämnen. Skolverket gör nu en rejäl satsning för att få skolor att öka fokuset på sexualkunskap och att ta upp frågor om exempelvis genus, normer och hbt-frågor i fler ämnen än biologi. Psykologen Alf B Svensson är en av dem som varit skeptiska till hur sex- och samlevnadsundervisningen hanteras i skolan i dag. Han menar att det är en stor brist att det inte ges mer utrymme att tala om relationer. "Om man tittar på varför relationer spricker, så handlar det inte om bristande kunskap om könsorgan och erogena zoner utan mer om konflikthantering." Världen idag 131209.

Lukas Berggren: Är mer sexundervisning lösningen i skolan? Ska vi skratta eller gråta? Just den kunskapsluckan framkom nämligen inte i Pisa-undersökningen. Världen idag 131211.

Massiv kritik mot Skolverket. Gräns på 15 barn per förskolegrupp tas bort. Den mångåriga rekommendationen från Skolverket att förskolor bör ha en gräns på 15 barn per grupp i förskolan är borttagen. Beslutet får kritik från såväl politiker och fackförbund som förskolepersonal. "Jag vet att kvalitet kan mätas på många olika sätt. Men det är alltid lättare att komma tillrätta med problem med färre barn än med fler. Ska man jobba med kvalitet så är mindre barngrupper en förutsättning." I en debattartikel i Aftonbladet skriver Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan tillsammans med Kommunals ordförande Annelie Nordström och Lärar­förbundets ordförande Eva-Lis Sirén: "Det sista vi behöver är att utvecklingen mot än fler stora barngrupper späs på genom att rekommendationen tas bort. Det är därför viktigt att vi nu hjälps åt att prioritera investeringar i skolan och förskolan. Rekommendationen om max femton barn måste bli kvar." Världen idag 131213.

Lars Adaktusson är KD:s viktigaste opinionsbildare. Lars Adaktusson har stigit som en raket från 2012 års placering på 90:e plats till plats 41 på listan som opinionstidningen DSM gjort. Göran Hägglund är i år nummer 71 på listan. Etta är Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter. Tvåa är Anders Borg, trea är Jonas Gardell och fyra Jimmie Åkesson. Fredrik Reinfeldt kommer på sjätte plats och Stefan Löfven på nionde plats. Världen idag 140103.

Nytt kristet parti har bildats - Kristna Värdepartiet. Abortfrågan är Kristna Värdepartiets viktigaste fråga, och idén till partibildning fanns redan för sju år sedan. Mats Selander är en av grundarna, till vardags lärare på Credoakademin och även aktiv i organisationen MRO, Människorätt för ofödda. De övriga som var med vid bildandet var; partiordförande Per Kronlid, Annette Westöö, Roland Ohlsson, André Jute, Gullan Malmquist, Nasrin Sjögren samt en präst som inte vill namnges i dagsläget. Dagen 140107.   Världen idag 140107.
Statsvetaren Magnus Hagevi om Kristna Värdepartiet: Det här är ett utpressarparti. Han tar upp att Kristna Värdepartiet inte nödvändigtvis själva vill bli en stor maktfaktor, utan lika viktigt är att tvinga andra aktörer att flytta sig i deras riktning. Dagen 140108.
På hemsidan lyfter Kristna värdepartiet fram fyra områden de vill fokusera på: det handlar om att stärka familjer, minska statligt inflytande, förbättra skolorna och att göra abort olagligt.
Annelie Enochson (KD): "Kristna Värdepartiet är ett större hot än vad jag först sa". Vi har under många år sagt att vi bryr oss inte riktigt om våra kärnväljare, för de har ändå inget annat parti att gå till. Men nu säger kanske kärnväljarna: "Nä, ni har inte oss, för nu finns det ett alternativ". Göran Hägglund väljer att ignorera det nya partiet som vill utmana KD. "Vi kommenterar inte det", säger hans presschef Johan Ingerö. Dagen 140110.  Expressen 140110.
Lukas Berggren: Kristna Värdepartiet är en hälsosam blåslampa på inte minst Kristdemokraterna. I en tid där 37 000 ofödda aborteras i Sverige varje år och där 50 procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa är de här samtalen angelägna. Kanske Kristna värdepartiet kan fylla en sådan funktion. Världen idag 140110.
"KD kan inte bara rycka på axlarna". Snarare en protest än ett utmanarparti, men ändå ett initiativ som kan såra Kristdemokraterna. Det tror statsvetaren Marie Demker om nya Kristna värdepartiet. Partiet ska ses som en slags protest mot KD, menar hon och tror att man skulle kunna locka vissa väljare. "Jag tror att KD behöver förhålla sig till dem, man kan nog inte bara rycka på axlarna." Världen idag 140110.
Peter Weiderud (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet: Detta värdeparti är vare sig kristet eller uttryck för en kristen värdegrund. Det är genuin och förenklad högerpopulism. Hur KD väljer att förhålla sig till detta fenomen återstår att se. Dess vägran att kommentera fenomenet är om möjligt en indikation på hur obekväm man är. blogg.trosolidaritet.se 140109.
Elisabeth Sandlund: Kalabalik målet för nyaste partiet. KD:s missade chanser i abortfrågan öppnade dörren. Dagen 140108.
Företrädare för Kristna värdepartiet: Oseriöst stå upp för de ofödda? Vi hade visserligen väntat oss hårda tongångar, men kanske inte från en tidning som Dagen. Det skriver företrädare för Kristna värdepartiet. Dagen 140115.
Elisabeth Sandlund: Totalförbud mot aborter som grund är kontraproduktivt på flera sätt. Kristna värdepartiet ger sig in på den politiska arenan som ett utpräglat enfrågeparti för vilket målet är ett totalförbud mot aborter. Dagen 140115.

Sverigedemokraterna väljer regeringens sida. Sverigedemokraterna röstade under hösten med regeringen i nio fall av tio i riksdagen, visar en rapport från riksdagens utredningstjänst. DN 140115.

Lars Adaktusson (KD), kandidat till EU-parlamentet: "De allra flesta som förföljs för sin religion är kristna". Europeisk ovilja att agera. Av all religiös förföljelse i världen drabbar 80 procent troende kristna. EU och Sverige måste nu sätta press på länder som kränker religionsfriheten. Det finns ingen motsättning mellan att slåss för religionsfrihet för alla och att rikta fokus mot förföljelsen av kristna. DN 140119.

Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska alliansmissionen: Låt oss be för Sverige under detta valår. Jag tycker det är viktigt och vårt ansvar som kristna att forma en bön för våra folkvalda. En dam på småländska höglandet har ett angeläget ärende. Hon hade svårt att sova en natt, upplevde Guds röst som sa; "Du ska skriva till föreståndarna för de kristna samfunden i Sverige att de ska utlysa en gemensam bön och fastedag för alla kristna i Sverige för att vi ska få en god överhet i vårt land. Många känner sig maktlösa när värderingar som strider mot mitt ord tar över mer och mer. Ni är inte maktlösa. Ta upp vapnen som ligger vid era fötter och jag ska strida för er." Dagen 140121.

Ingegärd Malmberg Bohlin: KD måste visa färg i abortfrågan. Det är riktigt illa när man lämnar över så viktiga frågor och väljare till SD och detta nybildade parti. Att det finns en stor frustration i de djupa KD-leden är ganska uppenbart. Kalla oss kärnväljare eller vad ni vill, men hos den kärnan finns bland annat en önskan om att det hade funnits ett parti som varit berett att värna om det absolut sköraste livet, nämligen det ofödda. Dagen 140123.
Anders Andersson (KD): KD vill förebygga aborterna. I Sverige har vi för höga aborttal. Det är olyckligt och vi kristdemokrater vill se en annan utveckling. Vi vill förebygga aborter, men vi försvarar rätten till legala och säkra aborter. Dagen 140129.
Ingegärd Malmberg Bohlin: KD kunde vara tydligare kring abort. Sedan nuvarande abortlagstiftnings införande visar statistiken att antalet aborter hela tiden legat över 30 000 per år med lite variation. 2010 genomfördes 37 693 aborter, allt enligt Socialstyrelsens statistik. Att tonårsaborterna minskat är bra, även om den största andelen finns bland dem som är mellan 20 - 24 år. När jag nämnde om de sena aborterna så var det inte med tanke på att den delen skulle ändra antalet aborter radikalt, utan med tanke på att 18-veckorsgränsen ligger så skrämmande nära tiden då man kan klara för tidigt födda barn. Som exempel kan ju nämnas Danmark och Norge som har 12 - veckorsgräns. Dagen 140205.

Ville inte utföra aborter - tjänst drogs tillbaka. Efter barnmorskeutbildningen hade Ellinor Grimmark blivit lovad arbete på Höglandssjukhuset. Men när hon berättade att hon inte ville medverka vid aborter var hon inte längre välkommen. Nu har hon gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Sverige är anmält av flera organisationer till Europarådet bland annat för brist på samvetsfrihet. Socialminister Göran Hägglund (KD) har tidigare sagt till Världen idag att en lag om samvetsfrihet inte behövs. "Vår bedömning är att situationer som dessa bäst löses genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas, utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas att delta i viss verksamhet. Dessutom löses de flesta konkreta situationer om det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården", menar han. Världen idag 140124.

Sveriges första fall om samvetsfrihet. Ellinor Grimmark, pingstvän från småländska Tenhult, är barnmorskan som berättade att hon inte var villig att utföra en abort, och fick inte det jobb hon utlovats. Hennes anmälan till Diskrimineringsombudsmannen diskuteras nu runtom i landet. Mot sig har hon också svensk lagstiftning, och nästan samtliga politiska partier. Det enda politiska parti som driver frågan om samvetsfrihet är Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna har diskuterat samvetsfrihet, men kommit fram till att lagstiftning inte krävs, utan det här är något som ska lösas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågan var senast uppe i september förra året på rikstinget i Karlstad, då en motion i ärendet röstades ner. Dagen 140128.

Göran Hägglund oroas inte av nya kristna partiet. "Jag ser det som en opinionsyttring, de kommer att ha marginell betydelse." Det säger Göran Hägglund när han för första gången kommenterar bildandet av Kristna värdepartiet. Dagen 140129.

Christian Oscarson: Ett nytt kristet parti behövs. Behövs ett nytt kristet parti? Jag tror det och medan jag kämpat för det, så bildas Kristna värdepartiet vilket KD bäddat för. För trots en hel del goda intentioner har de inte lyckats fullt ut. I år är det 50 år sedan Kristen Demokratisk Samling bildades. Jag minns att vid bildandet av partiet 1964 i Stockholm sjöngs Lutherpsalmen "Vår Gud är oss en väldig borg!" Sedan dess har partiet radikalt förändrats och sekulariserats. Under Göran Hägglunds ledning har utförsbacken fortsatt, men den började redan med Alf Svensson. Partiet borde åter bli vad det en gång var, men utan en del barnsjukdomar. Under de perioder då KD suttit i borgerliga regeringar har partnerskapslagen införts, homoäktenskap införts, samt att juridiska män föder barn. Vidare har Göran Hägglund som social­minister och chef för Socialdepartementet öppnat upp för att kvinnor från andra länder kan komma till Sverige och få abort. I stället för att KD är med och genomför avkristningen av samhället, så borde de försöka stoppa den. Dagen 140129.

Anders Andersson (KD): "Måste ibland hantera alla arbetsmoment". Att en samvetsöm barnmorska på en liten klinik måste kunna hantera aborter är lika självklart som att en muslim som arbetar i ett skolkök får finna sig i att hantera fläskkött. Det säger Kristdemokraternas ledamot i riksdagens socialutskott, Anders Andersson. Världen idag 140131. Anders Andersson: Jämförelsen med fläskhantering "dum och obetänksam". Anders Andersson (KD) ångrar att han i en intervju med Världen idag jämförde kravet på en samvetsöm barnmorska att medverka i aborter på en liten klinik, med en muslim som tvingas hantera fläskkött i ett skolkök. Världen idag 140131.

Lukas Berggren: På vilket sätt värnar KD samvetsfriheten? Inte heller Kristdemokraterna står upp för samvetsfriheten. Man säger sig göra det, men i praktiken - som för Ellinor - betyder det fagra talet ingenting. När det kommer till kritan värnar inte KD samvetsfriheten. Världen idag 140131.

Gängkriminalitet KD:s nya huvudfråga. En aning överraskande görs kampen mot gängkriminalitet och brottssyndikat till Kristdemokraternas huvud­fråga i riksdagsvalet den 14 september, detta efter ett utspel i riksdags­huset av partiledaren Göran Hägglund. Uppenbart är att KD-ledningen ser möjligheter att få över värdekonservativa M-väljare som betonar rättsfrågorna. Likaså SD-sympatisörer, oroade över gängkriminalitet i storstäderna och deras förorter, men som tröttnat på partiets oräkneliga interna skandaler. Rättspolitiken är en fråga som är angelägen för många väljare. Världen idag 140203.

Kjell-Erik Selin m.fl.: Ge vår samtid ökat hopp, KD. Kristdemokraterna skulle kunna göra större skillnad genom att återigen markera sin roll som Alliansens sociala röst. Det skriver sex partimedlemmar och vidareutvecklar de synpunkter som framfördes av fyra av dem i en debattartikel i Dagen 30 oktober 2013. "Det räcker inte att snällt och stillsamt foga sig i alliansens ibland ganska torftiga synsätt på hur vi vill att de gemensamma resurserna ska användas och vår gemensamma framtid formas. Det behövs helt enkelt en nygammal berättelse om människans okränkbara värde och om hennes själsliga, andliga och kroppsliga behov." Nu när vi så tydligt ser hur Sverige fallit tillbaka i trygghetsligan med följd att alltfler - pensionärer, ensamförsörjande barnfamiljer, utförsäkrade och ungdomar som både saknar arbete och bostad - far illa så finns det anledning att tänka om. Dagen 140205.

Kristna värdepartiet nådde inte sitt första mål. Det har gått en månad sedan Kristna värdepartiet grundades. Målet var att under den månaden få in 1 500 namnunderskrifter. Två tredjedelar har kommit in. Nästa tidsmässiga mål blir att få in tillräckligt många namn innan slutet på februari, slutdatumet för att få registrera sig hos Valmyndigheten inför riksdagsvalet. Dagen 140205.

Alf Svenssson (KD) röstade för en liberal lagstiftning för hbt-samlevnadsformer. Den så kallade Lunacek-rapporten, som antogs av Europaparlamentet på tisdagen, fortsätter att skapa debatt i Europa. Kritiker menar att rekommendationerna, som ska motverka diskriminering av hbt-personer, inkräktar på medlemsstaternas suveränitet i familjefrågor. Den godkändes med röstsiffrorna 394 mot 176, med 72 nedlagda röster. Den går nu vidare till EU-kommissionen, som uppmanas att inrätta en så kallad färdplan mot diskriminering av hbt-personer. Världen idag 140207.

Alf Svensson: Samvetet måste få utmana lagen. Att göra talet om samvetsklausul enbart till ett slagträ i en abortdebatt är en orimlig förenkling. Själv har jag varit med om att lotsa ett av riksdagens politiska partier fram till ståndpunkten att det ytterst måste vara kvinnan som själv beslutar om en abort. Kommentar: Alf Svensson använder inte samma skarpa ord när Ellinor Grimmark straffas genom att inte få jobba som barnmorska, men berömmer sig över att sin medverkan till att kvinnan själv beslutar om en abort. Dagen 140212.
Christian Oscarson: Synd att Alf Svensson inte orkade hela vägen. Vi får inte svika de ofödda utan måste nu lägga i en ny växel. Dagen 140221.

Elisabeth Sandlund: Vidga debatten om samvetsfrihet. Samvetsklausuler tillämpas redan i Sverige utan att kaos uppstår. När ledarskribenten Gert Gelotte i måndagens Göteborgs-Posten i kategoriska ordalag avvisar Ellinor Grimmarks anspråk på att få slippa medverka vid aborter men ändå arbeta som barnmorska kan frågan ställas om han beaktar att han själv i egenskap av journalist åtnjuter just den samvetsfrihet han vill förvägra henne. Journalistavtalets paragraf 3.3 lyder nämligen: "Medarbetare får inte åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med hans eller hennes övertygelse." Tydligare än så kan samvetsfrihet knappast uttryckas. Dagen 140213.

Noomi Wohlin-Oscarson: Behöver ny syn och varmare hjärtan. Vårdförbundet går ut med att "samvetsömma får välja andra yrken". Detta känns helknäppt. Det är många som vill utbilda sig till barnmorskor men inte vara med och hjälpa till att utföra aborter. Att få vara med att få ta emot ett litet barn vid födelseögonblicket och stötta och hjälpa blivande mammor i deras graviditet känns för många som ett jättefint yrke, men tyvärr kan de inte jobba med detta där för att de vägrar att delta i aborter. Dessa barnmorskor och sjukvårdspersonal vill jobba för livet, inte emot livet. Vi behöver en förändrad syn i denna fråga och även detta är något som politikerna bör ta tag i, en förändrad lag med samvetsfrihet som fungerar. Vimmerby Tidning 140213.

Barnmorskan väcker intresse utomlands. Utländska medier slår nu upp nyheten om den svenska barnmorskan Ellinor Grimmark. På Facebook har en internationell stödgrupp organiserats för svenskan som vägrats en tjänst för att hon av samvetsskäl inte vill utföra abort. Dagen 140214.

Kristna värdepartiet kan ansöka om registrering. Det tog längre tid än beräknat, men nu har Kristna värdepartiet samlat in mer än 1 500 underskrifter. Därmed kan partiet också registreras hos Valmyndigheten. Enligt pressmeddelandet är antalet nu över 1 700. Partiet uppger att 4-5 nya medlemmar ansluter sig varje dag och att partiet nu är uppe i 170 medlemmar. Dagen 140214.

Sara Skyttedal: Pacifismen är direkt omoralisk. Man tar inte ansvar för fred och säkerhet genom fromma förhoppningar om en vapenfri värld. Demokratiska länder ska ha en god militär kapacitet för att inte ge spelrum åt diktaturer, och politiska krafter som inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Dagen 140218.

Gunnar Johansson: KD har tappat bort sin profil. I dag vill knappt socialminister Göran Hägglund kännas vid att man tidigare varit emot aborter. När pastor Lewi Pethrus startade dåvarande KDS, var det inte på grund av att det behövdes ytterligare ett allmänborgerligt parti i Sveriges riksdag, utan för att det behövdes ett parti med tydlig profil utifrån en kristen värdegrund, etik och moral. Det viktigaste var alltså inte i första hand huruvida det var en borgerlig eller socialdemokratisk regering i landet, utan det viktiga var att frågor utifrån en kristen värde­grund skulle komma att prioriteras och drivas opinion för i Sveriges riksdag. Därför var det också naturligt att sätta fokus på de frågor som bland annat berörde abort-situationen i landet och kristendoms­undervisning i den dåvarande skolan. Ett faktum var att dessa viktiga frågor, som dåvarande KDS drev, var en av orsakerna till att flera av oss som egentligen sympatiserade med andra politiska partiers program, ändå gav dåvarande KDS, och senare KD, vårt stöd och vår röst. Dagen 140218.
Ingvar Svensson: Förfalska inte KD:s historia! Gunnar Johansson i Sundsvall ägnar sig åt historieförfalskning. Det är illa när man samtidigt försöker vara högprofilerad när det gäller värdegrund. Jag vill gärna erinra om att man inte bör bära falskt vittnesbörd. Det är fruktansvärt lågt. Kommentar: Det inlägget vinner inte Ingvar Svensson några röster till KD på. I alla fall inte om man också läser Gunnar Johanssons inlägg. Dagen 140225.
Gunnar Johansson: KD har visst tappat bort sin profil! När före detta riksdagsmannen Ingvar Svensson (KD), angriper undertecknad för att ägna mig åt historieförfalskning, utan att ens påvisa vad den skulle bestå i, är det ett mycket kraftfullt påhopp. Mitt eget påstående om att KD dessutom har suttit "still i regeringsbåten" kvarstår. Trots att Sveriges riksdag klubbat igenom bland annat homoäktenskap, abortturism och slopande av steriliseringskrav vid byte av kön, nej till sänkt abortgräns samt sagt nej till en samvetsfrihetslag för sjuksköterskor och läkare. Dagen 140306.

Alexander Bard hoppar av C. Artisten Alexander Bard var med om att arbeta fram Centerpartiets idéprogram En hållbar framtid som antogs 2013. Men nu lämnar han partiet. "Jag är gärna råttan som lämnar skeppet först." Kommentar: Det måste vara en stor befrielse för Centerpartiet. Dagens Nyheter 140218.

Italiensk aborträtt upp i Europarådet. Italiensk aborträtt och svensk samvetsfrihet. Båda sakerna ställs nu på sin spets parallellt i Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Anmälningarna kommer från två helt olika håll, men rör samma område. Dagen 140219.

Samvetsfrihet för de flesta i Europa. Samvetsfriheten är lagstadgad i Norge sedan 1978. Sverige är ett av undantagen i Europa där det inte finns samvetsfrihet för vårdpersonal uttalad genom lagstiftningen eller i rätts­praxis. 21 av 25 EU-länder med laglig abort ger utrymme för läkare och sjuksköterskor att slippa delta i ingreppen. Dagen 140219.

Barnmorskefall aktualiserar samvetsfrihetmanifest. Dagen har flera gånger skrivit om barnmorskan Ellinor Grimmark som nekas jobb eftersom hon inte vill utföra aborter. Nu uppmanas kristna att skriva under "Manifest för samvetsfrihet" som först lanserades 2010. Dagen 140221.

Länk till Manifest för Samvetsfrihet och möjlighet att skriva under.

Elisabeth Svantesson, moderat arbetsmarknadsminister, tar avstånd från sina tidigare åsikter. Hon intervjuades i Ekots lördagsintervju 140222. På 90-talet var Elisabeth engagerad i Ja till Livet och Livets Ord. Hon säger att hon skiljer på det som är tro och politik. Reportern förklarar för henne att ibland så går ju tro och politik ihop som t.ex. i värderingsfrågor, eller hur man ser på abort eller hur man ser på samkönade äktenskap. Det är två frågor där hon tidigare haft en annan linje än partiet har haft. Hon får frågan: Är du nu helt bekväm med den linjen som partiet har? Hon förklarar att när det gäller abortfrågan så var det tidigare en svartvit fråga för henne när hon var yngre, men det är det inte idag, hon har förändrat sin syn på det hela och delar nu de avvägningar som finns i lagstiftningen. "Varför omvärderade du den frågan? Man förändras med åren, så enkelt var det för mig," säger hon. Hon står alltså bakom den abortlag som finns idag (vilket inte Ja till Livet gör).
Hur är det då med lagstadgad samvetsfrihet, t.ex. för en barnmorska. Ska hon kunna säga nej till att befatta sig med abort? Elisabeth tycker inte att vi behöver en lagstiftning om just detta. Hon är inte för en lagstadgad samvetsklausul. När det gäller samkönade äktenskap ansåg hon år 2007 att äktenskapet är till för man och kvinna. Nu anser hon att man kan leva med vem man vill och att man behöver ett skydd för detta. Hon har inga problem med den lagstiftning som gäller idag. Hon anser nu att äktenskapet kan vara mellan två samkönade personer. Hon känner sig väldigt bekväm med detta. Hon tillhör fortfarande församlingen Kristet Center i Örebro men hon påpekar att hon också tillhör Olaus Petri kyrka i Örebro.
Elisabet har ett långt engagemang för staten Israel bakom sig, hon var ordförande för vänskapsföreningen i Riksdagen och Föreningen samfundet Sverige-Israel ett par år. Regeringens linje är att Israels ockupation av Västbanken är olaglig och strider mot folkrätten och att bosättningar på ockuperad mark också är olagliga. "Är det en syn som du delar? Ja, definitivt", säger hon. Ursprungsmärkning av israeliska varor som tillverkas på ockuperad mark i de här bosättningarna. "Är du för en sådan?" I den här frågan kommer hon inte att ha några problem att följa en regeringslinje oavsett vad den blir. Kommentar: Så beklämmande svar, allt för att uppfattas politiskt korrekt.

Kristna värdepartiet har lämnat in namnlistan. "Det där har jag väntat på, säger den hurtigt glade tjänstemannen på Valmyndigheten.I går tog han emot Kristna värdepartiets registrering." Dagen 140225.

Håkan Arenius: Nu är tid att anlägga moteld mot SD. Att proteströsta på SD något annat än att taktikrösta på KD. Sverige har drygt sju miljoner röstberättigade medborgare. Och Sverigedemokraterna, SD, har beställt 21,7 miljoner valsedlar till Europaparlamentsvalet. Förutom att detta väcker frågor om miljö och förvaltarskap, så är det ett tydligt tecken på partiets beslutsamhet att utnyttja EU-­valet för att nå större makt. Dagen 140226.

Stefan Svanström (KD): En vinst för socialt utsatta. Idén med Social impact bonds bygger på att Sverige tar tillvara på styrkorna i samhällets alla tre sektorer - den ideella, den privata och den offentliga. Dagen 140226.

Göran Hägglund: "Svårt se detta som diskriminering" Socialminister Göran Hägglund (KD) kommenterade på onsdagen fallet med en barnmorska som anser sig utsatt för religiös diskriminering för att hennes ovilja att medverka vid aborter gjort att hon inte fått arbete. "Det är min tro att det är svårt att se detta som en diskrimineringsfråga," sa Göran Hägglund. Världen idag 140228. Kommentar: Dåligt, Göran Hägglund.

Populister på frammarsch. Hälften av EU-länderna kommer att rösta in partier från den nationalistiska och populistiska högern i EU-parlamentet i maj - däribland Sverige. SvD:s sammanställning visar att sådana partier ser ut att öka från 47 till 76 platser - var tionde plats. "Inte en chans att räddhågsna hararna Cameron och Miliband vågar debattera EU med mig", skriver en stursk Nigel Farage, partiledare för United Kingdom Independence Party ( UKIP), i sin senaste kolumn "Farage on Friday" i engelska tabloiden Daily Mail. UKIP är det högerpopulistiska parti som ser ut att bli allra mest framgångsrikt i EU-valet i maj. 26 procent av de brittiska väljarna tänker rösta på det enligt undersökningsföretaget Yougovs februarimätning. Svenska Dagbladet 140302.

Ekeroth kopplar SD till högerradikala. Sverigedemokraterna säger ingenting om vilken partigrupp de vill tillhöra i Europaparlamentet. Men redan i dag har partiet kopplingar till Europeiska alliansen för frihet (EAF) -?en organisation som domineras av medlemmar från franska Front National och som anses utgöra grunden till en ny grupp i parlamentet. Svenska Dagbladet 140303.

KD-röster: DO bör ta upp samvetsfrihetsfallet. Det som hänt barnmorskan Ellinor Grimmark är ett solklart fall för Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det menar Annelie Enochson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, i motsats till KD:s partiledare Göran Hägglund. "Att som arbetstagare driva linjen att vissa saker vill man inte göra, och driva det som en diskrimineringsfråga, det tror jag inte går att göra," sa han. Hägglund och en majoritet vid partiets riksting röstade nej till en motion om att arbeta för en samvetsklausul inom vården. I stället är det ute på arbetsplatserna som överenskommelser som gäller samvetsfrihet ska göras, menar man. Att mena att man ute på arbetsmarknaden ska lösa samvetsfrihetsfall är inte hållbart, menar Annelie Enochson, som anser att Ellinor Grimmarks situation är ett bevis på det. Världen idag 140303.

Olof Djurfeldt: Trovärdigheten för KD i fara. Att många läkare upplever aborterna som ett problem bestyrks i Läkartidningen. För exakt 40 år sedan sysslade Dagen mycket med denna fråga. När justitieminister Lennart Geijer våren 1974 vid en presskonferens presenterade propositionen om rätt till abort, frågade jag om den innebar att det skulle bli omöjligt för sådana gynekologer som var emot fri abort att göra en normal gynekologkarriär och bli klinikchefer, men han svarade nej. Det stod ju inget i lagtexten om samvetsfrihet. I propositionen sades det att man till abortverksamheten borde undvika att knyta personal som exempelvis av moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete, och det var i varje fall ingen garanti för de samvetsömma. Dagen 140304.

Leif Hallberg m.fl.: KD:s kris kan även vara en möjlighet. I kampen mot åldersdiskrimineringen räcker det inte med vackra ord. En radikal kristdemokrati kan absolut göra skillnad. Men det kräver att KD återtar initiativet i viktiga sakfrågor. Pensionärer ska inte betala mer skatt på pensionen än vad löntagare betalar på sin arbetsinkomst. Pensionärer med enbart garantipension borde inte behöva betala en enda krona i skatt. Dagens pensionärsskatt är orättfärdig och rimmar illa med partiprogrammets principiella syn på rättvisa och allas lika värde. Dagen 140304.

Suleyman Wannes m.fl.: Tid för svensk samvetsfrihet. Samvetsfrihet är ett sätt för ett civiliserat samhälle att visa respekt för individen. Det skriver Suleyman Wannes från syrisk-otrodoxa kyrkan med flera apropå den senaste tidens debatt. Det nu aktuella fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som åberopat samvetsskäl för att slippa utföra aborter sätter frågan om samvetsfriheten på sin yttersta spets. Som ett av ytterst få länder i Europa saknar Sverige ett lagstiftat skydd för samvetsfrihet. För att stärka grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är det nu hög tid även för vårt land att sluta vara Europas svarta får, och införa en samvetsfrihet värd namnet. Dagen 140305.

Göran Hägglund (KD): Krisen bör bli startskott för Natoutredning. Ingen svensk försvarssatsning kan vara stor nog att ensam trygga vår säkerhet. Ett Nato-medlemskap måste därför utredas förutsättningslöst. Det vore naivt att tro att det ryska agerandet enbart skulle kunna riktas mot Ukraina. President Putin rättfärdigar sitt agerande med att det handlar om att "skydda den rysktalande befolkningen". Det är en oroväckande förevändning, inte minst mot bakgrund av att våra egna grannländer Estland, Lettland och Litauen är hem för över en miljon rysktalande. Även Finland har en ryskspråkig minoritet Svenska Dagbladet 140305.

Talespersoner för Kristna värdepartiet: Värdefull människa eller inte som aborteras? Att göra rätten till liv avhänglig om man är livsduglig utanför livmodern är också absurt ur andra aspekter. För det innebär att foster på 1950-talet fick människovärde långt senare än vecka 22 som idag. Detsamma gäller foster i länder som saknar den svenska sjukvårdstekniken. Även de får sitt människovärde långt senare enligt detta kriterium. Men det är absurt att låta tekniken definiera vilken människa som har värde. Dagen 140306.

Partigrupper i EU-parlamentet. I Europaparlamentet i dag finns sju politiska grupper som samlar politiker från de olika EU-länderna med utgångspunkt i politisk tillhörighet. De sju grupperna i storleksordning är: Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Hit tillhör Moderaterna och Kristdemokraterna.
Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna ingår i S&D.
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde): Folkpartiet och Centerns grupp.
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Här sitter Miljöpartiets och Piratpartiets ledamöter.
Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR): Inga svenska ledamöter.
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet.
Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD): Inga svenska ledamöter.
europaportalen.se

Gustav Fridolin, Åsa Romson, Gunvor G Ericson (MP): Gör kvinnodagen till nationell helgdag. Vi vill göra 8 mars till en helgdag. Den 8 mars tjänar som påminnelse över var vårt samhälle står i jämställdhetsarbetet, vart vi kommit och vad vi har kvar att göra. Detta innebär sannolikt att någon av de befintliga helgdagarna får bli en arbetsdag. Kommentar: Det är ett dåligt förslag. Annandag pingst togs bort och ersattes av Nationaldagen. Det gör att pingsthelgen bara blev en vanlig söndag. Nu ska ytterligare en kristen högtid bort till förmån för en sekulär dag. Det kristna arvet och den kristna värdegrunden är inte vad Miljöpartiet värnar om. Svenska Dagbladet 140308.

Anne Applebaum: "Vi har blundat för den sanne Putin." Inte se, inte höra och inte tala. Västvärldens syn på Vladimir Putin påminner om de tre aporna som håller för ögon, öron och mun. Prisbelönta historikern Anne Applebaum som har skrivit utförligt om "Putinismen" säger i en intervju med SvD att vi har blundat för den sanne Vladimir Putin - och trott att han så småningom skulle bli en av oss. I denna nya värld, kusligt snabbt befriad från åratal av illusioner, måste vi enligt Anne Applebaum vara medvetna om att invasionen av Krim visar att Putin är beredd att gå vidare. Eller som hennes make, Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski nyligen sa: Vi vet att ett rovdjur bara blir hungrigare när det väl har börjat äta." Svenska Dagbladet 140309.</p>

Framgångsrecept från förr KD:s hopp. Under 50 år har Kristdemokraterna och Alf Svensson vandrat sida vid sida. Nu lämnar han själv det politiska livet samtidigt som partiet är nära att åka ur riksdagen. Vid ett möte i Stadsmissionens lokaler i Gamla stan i Stockholm den 20 mars 1964 lägger Lewi Pethrus tillsammans med andra pastorer och troende grunden för det parti som några decennier senare ska få namnet Kristdemokraterna. Bakgrunden, som nutidshistorikern Torbjörn Nilsson har beskrivit den, var att moraliska och kulturkonservativa vindar blåste i samhällsdebatten. Över två miljoner människor skrev under ett upprop för att bevara kristendomskunskapen i gymnasiet och i en skrivelse till regeringen varnade 140 läkare för sedeslöshet hos ungdomen. Samma år som partiet bildades kom också Vilgot Sjömans film 491 med sexuella inslag som väckte anstöt. "Det var många som tyckte att samhället inte så till den milda grad kan sekulariseras", minns Alf Svensson. KDS menade att "de kristna värderingarna" var alltför tillbakatryckta. Svenska Dagbladet 140310.

Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd i Stockholm: Växande klasser när M får styra skolan. Storleken på skolklasserna har ökat under det ­moderata styret. Att partiet nu försöker profilera sig i frågan handlar om att sätta en bild, inte att verkligen ta ansvar för skolan. Moderaterna pekar ut Stockholm som ett föredöme när det gäller mindre klasser - men kan inte redovisa utvecklingen: facit är att klasserna har ökat under deras styre. Det är i det ljuset ­regeringens senaste utspel om minskade klasser ska värderas. Åtta års fokus på skattesänkningar före satsningar på skolan har skapat de problem som man nu säger sig vilja åtgärda. Forskningen visar att mindre klasser påverkar barns kunskapsinhämtning positivt. Små klasser i tidiga år leder till bättre kunskapsutveckling, en högre andel elever som går vidare till högre studier och högre lönenivå senare i livet. Elever i små klasser presterar bättre, särskilt stark är trenden för de grupper som har störst problem i skolan. Denna kunskap har funnits i många år, trots det har utvecklingen gått åt motsatt håll. Men larmklockorna har inte ringt, för alliansen har valt att inte redovisa utvecklingen av klasstorlekarna. SvD 140311.

Få SD-förslag i lokalpolitiken. På flera håll i Västsverige har Sverigedemokraterna inte lämnat ett enda politiskt förslag sedan 2010. Det visar en genomgång av samtliga motioner och interpellationer som partiet har lagt i femton kommuner i och runt Göteborg, som Göteborgs-Posten har gjort. SvD 140311.

Ruth Nordström: BB-krisen kan lösas med samvetsfrihet. Sverige har BB-kris. I slutet på förra året protesterade barnmorskor i fackeltåg mot en ohållbar arbetssituation där spädbarn dör som en konsekvens av den akuta bristen på barnmorskor. Regeringen har nu meddelat att man tänker skapa fler utbildningsplatser för barnmorskor och sjuksköterskor. Socialminister Göran Hägglund säger sig vilja "upprätthålla personalförsörjningen och därmed den trygghet som det innebär för blivande mammor". Bra initiativ.
Samtidigt kan man inte låta bli att förvånas över dubbelmoralen hos vår svenske socialminister. För det finns redan barnmorskor som gladeligen arbetar dubbla pass på förlossningen, men som förvägras arbete på grund av samvetsskäl. Men eftersom den svenska socialministern Göran Hägglund och hans kollegor i regeringen sagt nej till att införa en svensk samvetsfrihetsklausul drivs frågan nu juridiskt med hänvisning till Europarådets resolution och Europakonventionen. Världen idag 140317.

Alf Svensson önskar sitt parti större frimodighet. "Det är roligare att hissa segel när det blåser". Det säger Kristdemokraternas grand old man, som ser tillbaka på både roliga och svåra år när partiet fyller 50 år. Det är bråda dagar för Kristdemokraternas före detta partiledare Alf Svensson, 75-åringen som denna vår gör sin sista termin i Europaparlamentet. Världen idag 140319.
Familjen i ständigt fokus. Partiet som fyller 50 år i vår har förändrats genom årens lopp. Det som står fast är den traditionella familjepolitiken, menar statsvetaren Magnus Hagevi vid Linnéuniversitetet. Kristdemokraterna har gått från att vara mot kärnkraft till att vara för, från att i alla fall diskutera ett försvar som bygger på icke-våld, till att vilja gå med i Nato. Man har bytt ståndpunkt i många frågor utom just när det gäller familjepolitiken, säger han, och lyfter fram partiets flaggskepp, vårdnadsbidraget. Han anser att partiet numera räknar in mer allmänkonservativa bland sina väljare. "De gillar marknaden och uppskattar traditionella värden, lag och ordning med hårda straff, men är inte jättereligiösa." Världen idag 140319.
Kristdemokraternas historia i årtal. Kristdemokraterna firar 50 år den 20 mars. 1964 bildas Kristen demokratisk samling av bland andra pingströrelsens ledare Lewi Pethrus. Birger Ekstedt blir den första partiledaren. Partibildningen har föregåtts av gruppen Kristet samhällsansvar, KSA, som funnits sedan 1956. Profilfrågan var då att stoppa förslaget att skära ner på kristendomsämnet i skolan. 1974 får partiet en ny ordförande då Alf Svensson blir vald till Birger Ekstedts efterträdare efter den senares bortgång. Från partiets bildande till 1982 pendlar valresultaten mellan 1,4 och 1,9 procent för KDS som under många år betonar att de är ett politiskt alternativ som varken är borgerligt eller socialistiskt. 1985 har KDS en valsamverkan med Centerpartiet som innebär att man går fram med egna listor men under beteckningen Centern. På det sättet kunde partiet få sin första riksdagsledamot, Alf Svensson, utan att man fått de nödvändiga fyra procenten, och de borgerliga partierna får draghjälp i kampen om riksdagsmajoritet. 1991 gör KdS ett rekordval och lyckas få 7,1 procent av rösterna. Det innebär att partiet får 26 riksdagsledamöter och tre ministerposter i den borgerliga regeringen med Carl Bildt (M) som statsminister. Alf Svensson blir biståndsminister, Inger Davidsson civilminister och Mats Odell kommunikationsminister. 1994 går det tyngre i valet men man lyckas precis hålla sig kvar i riksdagen. 1998 gör Kristdemokraterna sitt hittills starkaste val och får knappt 12 procent. 2002 backar KD i riksdagsvalet och får 9,1 procent av rösterna. 2006 får Sverige en borgerlig alliansregering där Kristdemokraterna ingår. I valet får KD ungefär 6,6 procent av rösterna. 2010 års val fortsätter KD att backa och får 5,6 procent. Världen idag 140319.

Svensk fattigdom ökar och minskar. Under den borgerliga regeringen har Sverige gått från att ha den lägsta andelen fattiga i Norden till att ha den högsta, enligt en ny forskarrapport. Men det beror helt på hur man räknar - enligt EU har fattigdomen tvärtom minskat i Sverige. Svenska Dagbladet 140314.

"KD måste skaffa sig en profilfråga". Kristdemokraterna saknar en bra profilfråga. Och partiet har svårt att beskriva sin ideologi. Det är två statsvetares analys av KD. "De trogna väljarna måste få något i utbyte så att säga - alltså de måste känna att deras frågor är på agendan i partiet. Just nu är det mera socialdepartementsfrågor än KD-frågor tycks det." Dagen 140321.

"Aldrig fel att tala om livskvalitet". Lars-Axel Nordell, 61 år, var aktiv kristdemokrat redan innan partiet bildades. "Jag har fått lära mig att uppskatta delsegrar", säger han om Kristdemokraternas historia. Dagen 140321.

Kristdemokrati behövs - mer än någonsin. I 12 år ledde han de norska kristdemokraterna, Kristelig Folkeparti (KrF), och blev den andra kristdemokratiske statsministern i Norges historia. På fredag besöker Kjell Magne Bondevik Göteborg och svenska systerpartiets jubileumsmöte under kommun- och landstingspolitiska dagarna för att samtala med bland andra Alf Svensson och Göran Hägglund om dåtid, nutid och framtid för kristdemokratin i norden. En punkt där Kjell Magne Bondevik anser att det norska partiet skiljer sig från det svenska, om än i liten utsträckning, är att man har en mer restriktiv syn i abortpolitiken. Till exempel har samvetsfrihet för vårdpersonal varit en viktig fråga för partiet och fortsätter vara det. I Norge är rätten att vägra medverka vid abort inskriven i lag, något som han tror har varit nödvändigt. "Jag tror att det är viktigt att förankra det i lag, annars kan det bli olika praxis ute i landet och en press gentemot läkare på sjukhus att delta i abortingrepp även om det skulle vara emot deras samvete." "En lagbestämmelse skyddar samvetsfriheten bättre och vi har ansett det vara viktigt," säger Bondevik. Världen idag 140324.

"Systemen får inte stå i vägen för en jämlik vård". Vi behöver strukturera om sjukvården i Sverige. Det var huvudbudskapet från Kristdemokraternas partiordförande, socialministern Göran Hägglund, när han inledningstalade på KD-dagarna i Göteborg på fredagen. Världen idag 140328.

50-åringen hyllades på fest. Årets upplaga av partiets årliga kommun- och landstings­polit­iska dagar var jubelkantade. Under fredagen ägnades partiets anmärkningsvärda ålder en stor del av programmet och med historien som avstamp blickade man in i framtiden. Världen idag 140331.

Elisabeth Svantesson: Uppdraget är i fokus - inte min tro. Trots att det gått över ett halvår sedan Elisabeth Svantesson (M) utsågs till arbetsmarknadsminister vill hon inte kommentera den debatt om hennes tro som då uppstod. Det förklarade hon i samband med en pressträff i riksdagen i går. Hon har tidigare förklarat att hon står bakom nuvarande äktenskapslagstiftning, abort­lagen samt regeringens politik gentemot Israel. Hon tycker inte heller att det behövs en särskild lag för samvetsfrihet, för att garantera till exempel en barnmorska att inte ska behöva göra aborter. Dagen 140402. Kommentar: Svantesson har vänt kappan efter vinden, det vill säga efter Reinfeldt-vinden.

Birger Einarsson: Ge pensionärerna en ursäkt. I Ekot:s lördagsintervju försvarade Hägglund (KD) den obegripliga, orättfärdiga och omänskliga orättvisan att i Sverige straff­beskattas pensionärerna jämfört med yrkesarbetande. Ordagrant sa Hägglund: "Det är en ordning som finns i de flesta omgivande länder". Jag förstår att Hägglund befinner sig i en paniksituation, att alla tänkbara medel är tillåtna, för att han ska rädda sig kvar vid köttgrytorna i riksdagen. Men att så flagrant misshandla sanningen, vilket Hägglund gör, kan väl inte vara tillåtet för en kristen. Eller är det så illa ställt att han är okunnig? Läs till exempel rapporten av Katharina Wesolowski, Institutet för social forskning på Stockholms universitet. Hon har undersökt beskattning av arbets­inkomster och pensioner i 18 länder, bland annat de omgivande länderna Finland, Norge, Danmark, Tyskland, och i inget land betalar pensionärer högre skatt än yrkesarbetande. Däremot har pensionärerna i samtliga omgivande länder en skattereduktion, i Tyskland högst med i genomsnitt 18 procent! Dagen 140403.

KD vill ha samordnare för civilsamhället. Kristdemokraterna föreslår en samlad politik för den ideella sektorn. Därför vill man samla allt som rör civilsamhället under ett departement. Dagen 140403. Kommentar: Bra förslag men lite för sent att komma med de här förslagen nu. Och de övriga allianspartierna är ofta ljumma till kd-förslag. Det gör att KD har svårt att få igenom sin politik och det blir Reinfeldt och Borg som till sist bestämmer.

Regeringen splittrad om tredje pappamånad. Folkpartiet vill införa en tredje, Centerpartiet är nöjda med två, KD vill inte ha någon och Moderaternas talesperson ska övertyga de egna om att det behövs minst en till. När det gäller pappamånader i föräldraförsäkringen är alliansen långt ifrån enig. Världen idag 140404.

KD måste välja väg i EU-politiken. För oss är valet självklart - vi vill slå vakt om svenskt självbestämmande, skriver två kandidater för Junilistan till EU-valet (Leif Danielsson, kandidat Junilistan, kristdemokrat och Nils Lundgren, grundare Junilistan). Dagen 140404.

Kristdemokrater vill ha policy för samvetsfrihet. I en motion av kristdemokratiska landstingspolitiker i Jönköping föreslås en policy som ger vårdpersonal möjlighet att inte tvingas delta i viss verksamhet som "strider mot etiska och religiösa övertygelser". Vi tycker att det är viktigt att arbetsgivare respekterar rätten till samvetsfrihet, så funkar det i stor utsträckning redan idag, men vi har hoppats att den här typen av situation inte skulle uppstå. Men nu är det uppenbart att vi från politiskt håll behöver markera en öppen inställning till människor som av samvetsskäl inte kan göra vissa saker. Världen idag 140411.

Ruth Nordström: Nu tar vi fight för samvetsfrihet. Diskrimineringsombudsmannen har fattat beslut i barnmorskefallet Ellinor Grimmark. DO hävdar att ingreppet i Ellinor Grimmarks rätt till religionsfrihet kan godtas eftersom det kan hindra tillgången till "abortvård" och "skydd för hälsa". Detta är helt felaktigt. Ellinor Grimmarks samvetsvägran handlar om hennes rätt att skydda liv och hälsa och inte tvingas utsläcka ett litet mänskligt liv. Hennes samvetsvägran avser inte andras rätt till abort och hotar varken rätten till abort i Sverige eller tillgängligheten till abort i Sverige. DO nämner över huvud taget inte det viktigaste avgörandet från Europadomstolen gällande samvetsfrihet, fallet Bayatyan mot Armenien och bortser helt från Europarådets resolution 1763, som garanterar all vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. Världen idag 140414.

Självförsörjning - något fult? I våra grannländer Norge och Finland är det fint att stödja inhemskt jordbruk. Men i Sverige har politiskt korrekta medier och även vissa politiker börjat tala nedsättande om "matnationalism". En av dessa är Folkpartiets kandidat till EU-parlamentet Marit Paulsen, som i stället för självförsörjning talar om världssvälten som hon tror kan hävas med intensivt kemijordbruk, GMO-grödor och ökad miljöbelastande global handel med livsmedel. Paulsen vill inte tala om att Sverige bara har självförsörjning av livsmedel till knappa 50 procent. Hon tycks inte begripa att det bästa sättet för vårt land att lindra världssvälten är minskad import av livsmedel och en hög grad av självförsörjning. Miljömagasinet 140417.

S vill ha skärpta krav på friskolor. Socialdemokraterna vill att det ska krävas ett samarbetsavtal mellan kommunen och en ny friskola innan den kan få tillstånd. Svenska Dagbladet 140422. Kommentar: S vill inte att fler friskolor ska startas och att de som finns ska bli färre. S har alltid varit emot friskolor.

Hälften av KD:s väljare har flytt. Över hälften av KD-väljarna från förra valet har idag övergett partiet, och flest sympatisörer har man förlorat till SD. Metro 140422. Kommentar: Eller Kristna värdepartiet?

S: Friskolor ska kunna stoppas - men inte av religiösa skäl. Med skolkoncernen JB som skräckexempel presenterade Socialdemokraterna­ i går sin skolpolitiska linje på en pressträff i riksdagen. "Läget är allvarligt", menade Ibrahim Baylan. För att en friskola ska få etablera sig så ska ett samarbetsavtal med kommunen upprättas, och en kommun kan också säga nej till att en ny friskola startar om det visar sig att det inte finns elevunderlag. Samarbetsavtalet ska också innehålla en plan för vem som tar över ansvaret för eleverna vid en eventuell nedläggning eller­ konkurs. Dagen 140423.

Krigsfartyg splittrar Europa. Franska krigsfartyg upprustar Ryssland medan övriga Nato-länder undsätter Ukraina. Förra veckan kom beskedet att Nato - på grund av Rysslands agerande i östra Ukraina - skickar en marin snabbinsatsstyrka till Östersjön: fyra minsvepare och ett underhållsfartyg. Ungefär samtidigt anländer det franskbyggda hangarfartyget Vladivostok av typen Mistral till Östersjön - för att förstärka det ryska försvaret med ett hypermodernt landstigningsfartyg. Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden: "Under snart sex års tid har jag verkat för att kajen i Slite ska förberedas för förstöring. Ändå har ingenting gjorts. Det finns ingen anledning att än en gång överraskas av Vladimir Putins oförutsägbarhet", betonar han. Inblick 140425.

KD och SD i debatt om barnmorskans abortvägran. Att lagstifta fram samvetsfrihet är fyrkantigt och krångligt att tillämpa. Det sa socialminister Göran Hägglund (KD) då han debatterade frågan i riksdagen i går. Han tog också upp riskerna med att lagstifta om en samvetsklausul. "Det finns religiösa riktningar som motsätter sig blodtransfusion, som i vissa sammanhang är livsviktigt för överleva. Skulle vårdpersonal säga nej, jag deltar inte, vilka effekter skulle det få," undrade Hägglund. "Det är svårt att som lagstiftare säga att visa samvetsbetänkligheter är okej, men andra inte." Dagen 140428. Kommentar: Skyll på det Göran!

Göran Hägglund (KD) vill inte ha samvetsfrihet. Lag om samvetsfrihet skulle bli otymplig. På måndagen svarade socialminister Göran Hägglund (KD) på en interpellation om införandet av en samvetsfrihetsklausul från sverigedemokraten Julia Kronlid. Hägglund vidhåller sin syn att lagstiftning om samvetsfrihet ska undvikas. Julia Kronlid (SD): "Det är sorgligt att Kristdemokraterna i regeringen inte kunnat kämpa för samvetsfrihet." Världen idag 140428.

Starkt stöd för V, 8,6 procent - C och KD under spärren. Socialdemokraterna backar något till 32,9 och Miljöpartiet ligger i princip still på 10,4 procent. Både Kristdemokraterna och Centerpartiet backar och hamnar åter under riksdagsspärren med 3,4 respektive 3,8 procent av väljarstödet och Moderaterna landar på 24,3. Folkpartiet får 5,8 procent och Sverigedemokraterna fortsätter på en dalande kurva och får 8,2 procent. De rödgröna partierna får tillsammans 51,9 procent mot Alliansens 37,3. Dagen 140501.

KD och SD i debatt om barnmorskans abortvägran. Att lagstifta fram samvetsfrihet är fyrkantigt och krångligt att tillämpa. Det sa socialminister Göran Hägglund (KD) då han debatterade frågan i riksdagen i går. Det var sverigedemokraten Julia Kronlid som utmanade socialministern på debatt, då hon argumenterade att Sverige borde införa en samvetsklausul utifrån barnmorskan Ellinor Grimmarks fall. Hon passade på att argumentera med KD-ledaren utifrån vad kristdemokraterna tidigare tyckt i frågan, och ansåg att KD vikt sig för "en politiskt korrekt linje". Göran Hägglund försvarade regeringens och KD:s officiella linje, och menade att någon ny lagstiftning inte behövs. Dagen 140429. Kommentar: Helt uppenbart att KD vikt sig för en politisk korrekt linje.

Siktar på Bryssel utan reservplan. Jag har ingen plan B. Det säger Kristdemokraternas toppkandidat inför EU-valet, Lars Adaktusson. Vilka frågor ska EU absolut inte besluta om? "Vi är emot en gemensam finanspolitik, det vore ett steg mot Europas förenta stater. Vi är emot en gemensam beskattning. Om EU plötsligt får beskattningsrätt skaffar sig EU makt och resurser på egen hand. Plus det som rör socialpolitik, skola, hälso- och sjukvård, det avgörs bäst på nationell nivå." Dagen 140508.

Twitterstorm efter expertens uttalande om kristna värderingar. Uttalandet av tv-profilen Margit Silberstein om vad som är kristna värderingar möts nu av starka reaktioner i sociala medier. "Oprofessionellt", "osmakligt" och "mest fördomsfulla timmen i mannaminne" är några av kommentarerna på Twitter. Dagen 140508. Kommentar: Margit Silberstein är bara ett ytterligare exempel på sekulariserade svenskars fördomar mot kristen tro.

Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU): Fortsätt sänk Sveriges skatter. Vi måste fortsätta göra upp med det höga skattetryck som gör att många familjer lever med knappa ekonomiska resurser i vårt land. Kommentar: Christian Carlsson bör byta parti till moderaterna. Han inser inte att klyftan mellan rik och fattig har ökat och ökar med denna politiken. Denna politiken har nått vägs ände och ger inga nya jobb. De som får betala de rikas skattelättnader är fattiga, sjuka och arbetslösa som inte har en dyr villa eller lägenhet som ständigt ökar i värde.

Vill studera samvetsfrihet i Europa. En enig kristdemokratisk partistyrelse har efter ett yrkande av Per Landgren beslutat om ett omtag i frågan om samvetsfrihet. Beslutet innebär att Kristdemokraterna som ett första steg ska undersöka hur samvetsfriheten hanteras och fungerar i andra europeiska länder. Världen idag 140512.

Lars O Molin (KD): Hur vill du att EU ska utvecklas? Europa har sin historiska grund i de kristna värderingarna. I ett sekulariserat Sverige vill man inte gärna erkänna det. För mig som kristen är det dock viktigt att stå upp för dessa värderingar och utifrån dem forma det framtida Europa. EU kan lösa problem som varje land självt inte rår på. Det finns dock anledning att ifrågasätta och reflektera över den utveckling som EU är inne i. Jag vill då höja ett varningens finger för att EU övertar frågor som bäst beslutas på den nationella nivån. Hemmets Vän 140515.

Dödshot och brandattentat mot KDU-politiker. 18-åriga Lovisa-Teolinda Pettersson, distriktsordförande för KDU i Örebro län, har utsatts för dödshot i skolan. Och tidigare i veckan utsattes hennes skåp för ett brandattentat. Världen idag 140516.

KD vill sänka kyrkornas arbetsgivaravgifter. Nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna minska administrationen och arbetsgivaravgifterna för kyrkor. "Vi räknar med att det innebär sänkta kostnader på totalt 50 miljoner kronor per år," säger samfundsminister Stefan Attefall. Dagen 140516.

Lars Adaktusson: Kristdemokraterna skiljer mellan religion och politik. Däremot hämtar våra värderingar sin näring ur det judisk-kristna idéarvet. Det handlar inte om religiösa dogmer, utan sådant som går att tillämpa i politiken. Distinktionen är viktig, och den uttrycker lika mycket omsorg om kyrkan som om politiken. Kristdemokraterna och Dagen 140514.
Eli Göndör: KD behöver bli mer dogmatiskt. Att darra på manschetten när det gäller just religion kan knappast vara ett framgångsrecept för KD. Det skriver Eli Göndör i en replik till Lars Adaktusson. Tittar man till forskningen finns det således inget som visar på att KD skulle bli mindre intressant för väljare om paritet valde att lyfta fram just religion och religiösa intressen. Därtill är det framför allt partier med just en dogmatisk politik som går framåt. Dagen 140521.
Lars Adaktusson: Etiken är KD:s grund, inte tron. För partier är det viktigt att göra åtskillnad mellan religion och politik. Politik handlar om människors gemensamma angelägenheter. Religionen handlar om människans relation till Gud. Det är den kristna etiken, inte den kristna tron i sig, som är kristdemokratins grund för politiken. Kristdemokraternas etiska grund har inspirerats av och förts vidare av den kristna traditionen men är inte beroende av den personliga trosuppfattningen. Dagen 140523.
Carl-Henric Jaktlund: Det går inte att plocka bort Kristus från ekvationen och få samma slutsumma. Etiken har sin plats, men den är inte frikopplad från tron på Jesus - tvärtom, den är en följd därutav. Och den är varken ingång till eller grund för Guds rike, det är det Jesus själv som är med sin nåd och barmhärtighet. Den ekvationen kanske det inte går att bygga politik på, men kyrkan måste vårda den. Dagen 140605.
Peter Weiderud, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet och Cecilia Dalman Eek, vice förbundsordförande: Vanskligt av Adaktusson om "kristna värderingar". Tron kan vara en radikal kraft och en stark inspiration till politisk handling. Arbetslösheten kan ses som resultat av finanskris med mera, men är dessutom ett tydligt resultat av en högerpolitik med skattesänkningar och en blind tro på att marknaden ska lösa alla problem. Vi socialdemokrater vill investera i de unga, i framtiden. Ingen ung ska behöva gå utan jobb och skolan ska förstärkas. Adaktusson använder begreppet "kristna värderingar", vilket kan vara vanskligt. Det används alltför ofta i förtryckande och förminskande sammanhang. Vi kan se det i synen på människors kärleksliv, på förminskandet av kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp. Dagen 140523.

Elisabeth Sandlund: Satta på undantag i välfärdslandet. Människor med utvecklingsstörning får räkna med liv i fattigdom. Den delgrupp utvecklings­störda som kan försörja sig på ett lönearbete är liten, de allra flesta lever på aktivitets­ersättning som unga och därefter sjukersättning fram till garanti­pensionen, en månadsinkomst på under 9.000 kronor före skatt. Många bor hemma hos föräldrarna mycket längre än andra unga vuxna. Förr eller senare går flytten till grupp­boenden med personal som ger stöd och hjälp - och med en hyres­nivå som följer marknadsmässiga principer. Då hänger inte det statliga bostadstillägget med. Det har stått stilla och stampat på samma nivå sedan 2007. När de sämst ställda ålderspensionärerna fick generösare villkor häromåret lämnades den här gruppen åt sitt öde. Kommentar: Självklart att Reinfeldt inte prioriterar den här gruppen. De kan ju inte jobba in nåt jobbskatteavdrag. Dagen 140520.

Filippa Reinfeldt: Jo KD, att inseminera singlar är ok! Filippa Reinfeldt (M), talesperson i hälso - och sjukvårdsfrågor, svarar på KD:s kritik mot Moderaternas beslut att ställa sig bakom singelkvinnors rätt till assisterad befruktning. Tidigare har Moderaterna varit splittrade i frågan, hur skulle du säga att det är nu? "Det här är Nya Moderaternas politik. Det kan alltid i alla sakfrågor finnas enskilda som tycker olika, men det här är den politik som partiet står för." Dagens Samhäller 140521.

Stanley Sjöberg: Politiska verkligheten är svår, Kristna Värdepartiet. Varje kristen som har Bibeln som grund för etik och teologi, är också överens om att abort är fel, ett misslyckande. Ödmjukhet och ärlighet av Kristna Värdepartiet måste innebära respekt och förståelse inför den politiska verkligheten och inte leda till anklagelser mot årtionden av Kristdemokraternas kamp för människovärdet i det sekulariserade Sverige. Dagen 140521.
Kristna Värdepartiet: Svårt se Stanleys logik. Skulle abortsituationen vara jämförbar med situationer då militärt våld är nödvändigt för att "hejda ondskans maktambitioner"? Om du vill vara konsekvent, Stanley, kan du endast hävda att abort är moraliskt berättigat i de fall då graviditeten hotar moderns liv, eftersom enbart det är någorlunda jämförbart med militärt självförsvar. Men även då är jäm­förelsen problematisk eftersom fostret, till skillnad från "ondskan", inte har några maktambitioner. Fostret försöker bara överleva i sin naturliga miljö där den skapats utan att ha tillfrågats. Det intressanta att det är just denna konsekventa livsbejakande politik som Kristna Värdepartiet ensamt följer. Abort kan bara vara tillåtet då liv står mot liv. Det som anklagar Kristdemokraterna är själva det faktum att de har sekulariserats, inte att de fört en kamp för människovärdet. Dagen 140523.

Ulf Bjereld (professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet): Bekymmersam framgång för främlingsfientliga. Framgångar för Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Och stora framgångar för högerextrema partier i Europa. Så kan EU-valet sammanfattas i korthet. Världen idag 140526.

Adaktusson: Vi har brutit en 15-årig trend. Kristdemokraternas toppnamn i EU-valet, Lars Adaktusson, glädjer sig över att partiet landar på 6,0 procent av rösterna.-Vi har brutit en 15-årig trend. Detta är det nästbästa EU-val som KD har gjort Dagen 140527. Världen idag 140527.

Sara Skyttedal (KDU): Sänkt straffålder behövs. KDU:s rättspolitik utgår ifrån principen om att människan är ofullkomlig. Alla människor kan göra rätt eller fel. I tider där brottsligheten kryper nedåt i åldrarna måste samhället försöka stävja utvecklingen. Därför måste tydliga påföljder finnas tidigt, vilket inte är fallet idag. Unga gärningsmän har ofta unga brottsoffer som i dag inte får upprättelse. Då är sänkt straffrättsålder till 13 år en del av lösningen. Dagen 140527.

Kristna värdepartiet: Misstag att ställa upp i EU-valet. Nybildade Kristna värdepartiet ser sitt deltagande i EU-valet som ett misstag. Nu ska man satsa på valet i höst, bland annat genom att arrangera homepartyn hos sympatisörer. Kristna värdepartiet fick - olika stavningsvarianter sammanräknade - drygt 450 röster i Europaparlamentsvalet. Världen idag 140602.

Karin Johansson: Sälj inte ut er, KD. När jag läste i Dagen att Peter Artman, på grund av efterdyningarna till Uppdrag gransknings program, inte kan sitta kvar i KD enligt partiets ordförande i Västra Götaland blev jag upprörd. Visserligen har KD senare kommit fram till att uteslutning inte är aktuell, men bara första reaktionen skrämmer mig. Var står KD egentligen? Det basuneras ut att kristendom och politik inte hör ihop men varför ska ateism och politik, materialism och politik, öppenhet för olika främmande religioner och politik, idoldyrkan och politik och annat avguderi som präglar politiken, höra ihop? Dagen 140612.

Emma Henriksson (KD): KD vill familjesäkra politiken. Det är nästan 50?000 barn om året som upplever att deras föräldrar separerar. Vid 17 års ålder har vart tredje barn varit med om att föräldrarna har separerat. En stödjande familjepolitik bygger på att uppskatta det värde som familjer ger upphov till, det innebär att respektera politikens gränser och att eftersträva vardagsmakt åt familjerna. Det offentliga ska vara med och stödja - att skapa så bra förutsättningar som möjligt för enskilda personer, familjer och större nätverk av människor att hålla samman. Kristdemokraterna vill införa en familjerådgivningscheck för två besök till alla nyblivna föräldrar och familjerådgivningspeng/kundval i kommunerna. Familjerådgivningen ska kosta max 300 kronor och kommunerna ska erbjuda minst tio besök till den fastställda maxavgiften. Men det behövs också en kvalitetssäkring av familjerådgivningen. Hemmets Vän 140619.

"The world doesn´t believe the Bible, Christians don´t obey the Bible." - Leonard Ravenhill.

"They who pray not, know nothing of God, and know nothing of the state of their own souls." - Adam Clarke.

Stefan Löfven tror på ett fullkomligt samhälle och är stolt medlem i Svenska kyrkan.
Stefan Löfven, vem är Gud för dig?
- Ja, det är en svår fråga. Jag är inte aktivt troende. Någonstans ibland kan man se att det finns något som styr, men jag ser ingen person eller karaktär. Ibland kan jag slås av att det kanske finns något, fast jag inte är aktivt troende.
Men du är döpt?
- Ja, i samband med att jag konfirmerade mig, jag var väl 13 år, tror jag. Dagen 140625.

Debattörer protesterar mot surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap är och kommer alltid att vara handel med barn och med kvinnors kroppar. Det är budskapet i en debattartikel i Aftonbladet - Aldrig en rättighet att köpa ett barn - som undertecknats av 28 personer, bland annat politiker från såväl Kristdemokraterna som Vänsterpartiet. Världen idag 140623.

M: Fler förskolor och skolor ska hbt-certifieras. Vid en presskonferens på torsdagen presenterade Moderaterna sin plan för ett "hbtq-lyft". Det handlar bland annat om ökad hbt-certifiering av skolor och förskolor och att samtliga kommuner och landsting ska införa hbtq-handlingsplaner. Världen idag 140626.

Ewa Sundkvist (KD): Familjen samhällets minsta byggsten. Fråga vem som helst om vad som är det viktigaste i livet och svaret blir till nästan hundra procent att det viktigaste i livet är familjen. Det viktigaste av allt är de nära och kära, att det går bra för barnen, att de får vara friska och bli lyckliga.Om nästa fråga blir hur viktigt det är med värderingar så talar nästan lika många om att värderingar är väldigt viktigt och det är beroende på vilka värderingar hur vårt samhälle byggs. Likväl är det väldigt få, i synnerhet inom politiken, som talar om familjens betydelse, fakta är nog att det bara är Kristdemokraterna som talar om familjens betydelse i sitt partiprogram. Hemmets Vän 140626.

Elisabeth Sandlund: KD:s hopp står till familjepolitiken. Göran Hägglund kämpar i uppförsbacke i årets valrörelse. Det är bara att konstatera att förutsättningarna är sämre än för fyra år sedan. Dagen 140627.

Göran Hägglund ser hellre resultat än står med plakat. Till en början vill han reda ut begreppen, att samvetsfrihet är något som vi redan har i Sverige, men att det människor frågar efter är en samvetsklausul, en lagstiftning som gör att människor får avstå från vissa arbetsuppgifter som man inte vill göra på grund av sitt samvete, exempelvis inom vården. Genom att bena ut begreppen undviker Göran Hägglund skickligt att ge ett direkt svar på frågan vi ställde.
Vem är Gud för dig?
- Gud är min trygghet i vardagen. Någonting att relatera till i allt det som jag gör. Som politiker har jag inte bara ansvar för mig, utan även för beslut som påverkar väldigt många människor. Dagen 140627.

Schyman: Religion ska vara en privatsak. Feministiskt initiativ firar triumfer och ligger i opinionsmätningar nära riksdagsspärren inför höstens val. Men vad vill de egentligen? Världen idag har talat med partiets företrädare om förslagen som inte fått så mycket uppmärksamhet: Förbud mot religiösa friskolor, avskaffande av de juridiska könen och det tabu som de menar finns kring barns sexualitet, till exempel. Världen idag 140618.

Lukas Berggren: Den feministiska agendan behöver synas. Feministiskt initiativ var den stora raketen i EU-valet. Valresultatet landade på 5,3 procent. Men vad vill Fi? Man vill till exempel avskaffa försvaret. Genusvetenskap och hbtq-aktivism är i Fi:s värld bättre redskap för att lösa konflikter. Man vill att alla barn ska få gå helt obegränsat i förskola, som dessutom ska vara helt gratis. Alla förskolor ska dessutom åläggas att servera veganmat. Partiprogrammet fortsätter med krav på sex timmars arbetsdag och helt fri invandring. Fi berättar bland annat att man inte tycker att biologiskt föräldraskap är "så himla relevant". Biologiskt kön är över huvud taget inte viktigt för Fi. På kort sikt vill man införa ett tredje kön. Men på längre sikt vill man avskaffa det juridiska könet. I Fi:s värld verkar kön enbart vara en social konstruktion, format i valet mellan lastbilar eller Barbiedockor på förskolan. I familjen är mamma och pappa oviktigt för Fi. Den obegränsade stjärnfamiljen (bestående av både män och kvinnor, i både singular och plural) ska ersätta den föråldrade kärnfamiljen. Fi är varma anhängare av tanken på assisterad befruktning av ensamstående. Papporna ska enligt Fi vara anonyma om de donerar spermier till ensamstående. På så vis vill de lagstifta bort barnens rätt till sin pappa, eller ens vetskap om sin pappa. Så går det när man inte tycker att pappan är "så himla relevant". Religiösa friskolor passar enligt Fi inte ihop med "ett modernt, sekulariserat samhälle". Religion bör nämligen vara en strikt privatsak, om Fi får bestämma. Abort däremot, som inte någonstans stadgas som en mänsklig rättighet, betecknas som en mänsklig rättighet av Fi. Världen idag 140618.

Ruth Nordström: Om Fi fick bestämma. Givetvis måste den förlegade, svenska äktenskapslagstiftningen moderniseras genom en ny samlevnadsbalk. Skrota äktenskapet. Varför begränsa samlevnaden till två personer när man kan ingå samlevnad med tre? Eller fler? Fi värnar om mänskliga rättigheter. En av de allra viktigaste är abort. Att kunna avliva barn är en självklar mänsklig rättighet som bör finnas i varje land i världen. Svenska skattebetalare måste få utökade möjligheter att bekosta fler aborter för utländska kvinnor från Italien eller Polen. Öka abortturismen - ta hit kvinnorna bara, så bekostar svenska skattebetalarna aborterna på löpande band. Världen idag 140630.

SKL: Kön en social konstruktion. På Feministiskt Forum i Malmö medverkade bland andra Sveriges Kommuner och Landsting. Och budskapet var solklart: Könet är en social konstruktion. Ingvild Segersam (ordförande i kvinnoorganisationen HARO) är av en annan åsikt och menar att man lätt närmar sig jämställdhetsfrågorna ur ett ankdamsperspektiv. "Man definierar jämställdheten på ett sätt och så tystar man alla som har en annan åsikt. Men det är ju väldigt många feminister som har en annan syn än den som tycks vara den officiella svenska definitionen. Många menar att det finns andra värden än de rent materiella, och att moderskapet utvecklar människor", påpekar hon. Världen idag 140630.

Siewert Öholm: "Hägglund vågar inte föra en kristen politik". "Kasta slipsen och den matchande snobbnäsduken i kväll, Göran Hägglund". SvT opinion 140630.

Göran Hägglund föreslår äldreboendegaranti. Personer över 85 år ska garanteras plats på särskilt boende. Det är ett av de skarpa förslag som Kristdemokraternas partiledare lyfter fram under Almedalen. "Många äldre människor tappar gemenskap och social samvaro", sa han om att många får särskilt boende mycket sent i livet. Världen idag 140630.

Stefan Attefall: Trossamfunden har en viktig roll i dagens samhälle. Samfundsminister Stefan Attefall (KD) konstaterar att de svenska trossamfunden spelar en viktig roll i samhället. Han utgår från fyra områden inom vilka religiösa organisationer sätter agendan och påverkar tydligt. Världen idag 140630.

Isak Betsimon, kommunpolitiker botkyrka (MP): Upp till bevis, Adaktusson. Nu hoppas jag att du uppfyller dina löften om att aktivt arbeta för den kristna befolkningen i Mellanöstern. Det skriver Isak Betsimon i ett öppet brev till Lars Adaktusson. Det värsta i modern historia skedde under första världskriget genom folkmordet Seyfo som främst drabbade armenierna, assyrierna och pontigrekerna. Därefter har det fortsatt med massakern i staden Simele 1933 och upprepade diskrimineringar och våldsutövningar som har medfört ständiga flykter till Europa, USA och Australien. Tidigare var det enbart stater som bekämpade assyrierna, men efter USA:s invasion i Irak 2003 har även Al-Qaida och andra terroristgrupper trappat ut våldet. Det som händer i Syrien är en akut mänsklig tragedi som inte blir bättre på grund av det låsta politiska läget. Det här utnyttjar de islamistiska terroristerna maximalt för att få igenom sin agenda om ett islamistiskt kalifat där Sharialagar ska råda. I Irak fanns det hopp om att utnämna Nineveh som en provins, vilket skulle ge möjlighet för denna grupps hopp om att bygga något för sig själva. Det var något jag också påpekade när jag förra hösten träffade den största alliansgruppen i EU-parlamentet, Christian Peoples Party, för att tala med parlamentsledamöter och tjänstemän om just den situationen. Det visade sig att det råder stor okunskap om de kristna minoriteternas situation bland dem. Det är samma alliansgrupp som ditt parti tillhör. USA invasion, vars officiella mål är att skapa demokrati, har varit ett stort misslyckande i landet. Två tredjedelar av den assyriska befolkningen har försvunnit sedan Saddams fall och om inget görs kommer vi tvingas bevittna utrotningen av ursprungsbefolkningen samt den första kristna gruppen i landet. Den enda möjliga lösningen just nu är att säkerställa att Nineveh får provinsstatus där lokalbefolkningen kan skapa den trygghet som varken det irakiska eller kurdiska styret kan leverera. Dagen 140701.
Lars Adaktusson i ett svar till Isak Betsimon: Förföljelsen av kristna är akut. Jag lovar att arbeta aktivt för att uppmärksamma förföljelsen av kristna. Och jag hoppas att du och andra vill höja rösten tillsammans med mig. Jag vill understryka att jag under den kommande mandatperioden kommer att göra allt jag förmår för att uppmärksamma förföljelsen av kristna. Det kommer att ske i direkta kontakter med andra ledamöter, i min egen partigrupp EPP men också i utrikesutskottet och utskottet för mänskliga rättigheter där jag från och med nu är ordinarie ledamot. Situationen kräver nu att vi hjälps åt över partilinjerna. När Alf Svensson och min partigrupp i Europaparlamentet tidigare i år försökte lyfta fram frågan om utsatta kristna agerade dock både socialister och liberaler för att förhindra ett tydligt fokus på just kristna. Liknande invändningar mötte jag själv när jag tidigare i år skrev om frågan på DN Debatt. Från vänsterhåll fick jag veta att jag gjorde fel som engagerade mig specifikt för troende kristna. Dagen 140703.

Jonas Sjöstedt (V): Vi är inte beredda att inskränka rätten att göra abort. När det gäller insemination för ensamstående kvinnor hävdar motståndarna att ni kommer att göra det tillåtet att föda faderlösa barn? Kan du känna någon respekt för det synsättet? "Jag delar inte det synsättet. Det finns inget som säger att de är sämre föräldrar, det här är människor som verkligen längtar efter barn. Jag tror att de barn som är efterlängtade får det bra. Det viktiga är att få önskade barn." I en motion vill ni dra in statsbidrag till trossamfund som inte viger samkönade par eller tillåter kvinnligt ledarskap. Alltså skulle en del säga att Vänsterpartiet vill ge bidrag bara till statligt godkända samfund? "Vi ser jämställdheten och rätten för hbtq-personer som en del av grunden för vårt samhälle. Och ska vi ge statsbidrag ska de uppfylla de kraven. För oss är det viktiga frågor." Vill ni avskaffa religiösa friskolor? "Det är en olycklig utveckling när barn inom vissa trosriktningar går i skolor för sig. Det är en del av segregeringen. Jag tror att det är bra att man lär sig om alla religioner, lär sig respektera alla religioner." Så religiösa friskolor är en del av segregeringen? "Ja, faktiskt fungerar det så i delar av det svenska samhället. Skolan i sig ska inte genomsyra eller pådyvla eleverna om religion." Dagen 140704.

Daniel Bäckström (C) ber för sina politiska beslut. Som liten hade han Torbjörn Fälldin som idol. Nu sitter Daniel Bäckström i riksdagen efter att ha varit kommunalråd i Säffle i många år. Som politiker känner han sig ibland utsatt, men djuren på gården och relationen med Gud gör att han orkar med. Det viktigaste för att han ska hålla sina inre konturer skarpa är bönen, bibelläsningen och lovsången. "Jag ber mycket. Genom bönen kan jag lägga fram allt jag har i stort och smått. Jag känner stöttning från Gud i mitt uppdrag och upplever att förbönen har gjort att vi har fått igenom vissa saker och lyckats göra stora satsningar." Dagen 140704.

Lukas Berggren: En enda lång svada mot män som grupp. Så kan det miljöpartistiska språkröret Åsa Romsons tal i Almedalen sammanfattas. Dagen innan, när Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson talade, stod en massa Fi-aktivister och andra med ryggen åt scenen i en tyst markering mot rasismen. Andra var mer högljudda genom att skandera "Krossa rasismen" och bua åt SD-ledaren. Nu, bara en dag senare, stod samma Fi-aktivister med ballonger i händerna och applåderade åt att Åsa Romson sänkte män som grupp. Eller "vita, heterosexuella män", rättare sagt. Ibland med tillägget "medelålders". Miljöpartiet har ju ofta - med rätta - reagerat på andra partiers generaliseringar och kollektiva skuldbeläggningar av grupper. Åtminstone när det gäller invandrare, homosexuella och kvinnor. Men när det gäller vita, heterosexuella män är samma smutsiga retorik uppenbarligen godtagbar, eller rent av bra. Då används den av språkröret själv och möts av applåder från anhängarna. Hade Åsa Romson bytt ut "vita, heterosexuella män" mot invandrare, handikappade, kvinnor eller homosexuella hade alla vänt ryggen mot scenen och slagorden hade haglat också den dagen. Återigen, med rätta. Världen idag 140704.

Lennart Sacrédeus: Grisrosa centertoner. Blott 30-åriga Annie Lööf, därmed en viktig förebild för unga, bröt i Almedalen med ett politiskt tabu och en anständighetsregel som säkert fick många att reagera och känna obehag. Ledaren för ett av kyrkomötets största partier, C, svor nämligen rakt ut, inför sin publik, tv-tittare och många kyrkligt förtroendevalda (såvida inte de senare slapp höra eländet genom att prioritera sockenkyrkans högmässa): "Vi tänker inte vika en dj-a tum", slungade Annie Lööf reptilsnabbt ur sig, direkt från manus, om kampen för att hela Sverige skall leva. Att denna viktiga politiska insats skall schanseras med okvädningsord och åkallande av den onde framstår som fullständigt obegripligt. I ett annat utfall hoppade hon på S-ledaren Stefan Löfven som hon var "förb-ad" på, återigen en motbjudande stil som skymde budskapet. Att i anslutning till nedgrisningen med svordomar i ett officiellt partiledartal propagera för en internationell griskommission framstod som helt följdriktigt. Och tragikomiskt. Världen idag 140707.

Lennart Sacrédeus: Sjöstedt teg om jihadister och Putin. Medan Jonas Sjöstedt lyckades räkna upp den ena sexuella läggningen efter den andra råkade han aldrig nämna familjen - som grundenhet i samhället, värdeförmedlare för barnen och trygghetsskapare. Eller kanske var det inte slumpen - med tanke på varudeklarationen att "vi är inte bara socialister och feminister, utan också gröna" och att "rött är det nya gröna". Världen idag 140704.

Micael Grenholm: Hade Jesus ställt sig bakom KD? Kristdemokraternas politik har mer med Konstantin än Kristus att göra. Dagen 140708.
Per Landgren (KD): Monopolisera inte Jesus! På punkt efter punkt går det att peka på att Jesus skulle ställa sig bakom de principer som är bärande för Kristdemokraterna. Dagen 140711.
Simon Westberg: Gör inte tvång av kärleksbudet. Kristna ska akta sig för att politisera Jesu budskap. Fornkyrkans budskap var aldrig att de kristna ska ta ifrån den rike dennes skjortor och fördela dessa till de fattiga. Det kristna budskapet ställer i stället krav på den enskilde - ge bort din andra skjorta till den som ingen har. Det är den kristna kärlekshandlingen som är central för tron, inte den materiella fördelningen av tillgångar. Dagen 140715.
Micael Grenholm: KD är ett konservativt maktprojekt. Jesus sa åt sina lärjungar att vända andra kinden till (Matt 5:40) och sticka svärdet i skidan (26:52), Paulus sa att kristna inte strider på världens sätt (2 Kor 10:3), kyrkofadern Justinus (100-165) skrev: "Vi som var fulla av krig, mord mot varandra och all ondska har var och en förvandlat sina krigsredskap - svärd till plogar och spjut till jordbruksredskap." I den Apostoliska traditionen står det: "Den som är soldat och står under befäl får inte döda någon. Om han får order att döda, skall han inte utföra den, och han får inte avlägga soldated. Om han inte är beredd till detta, skall han avvisas dop." Jesus sa också att de rika ska sälja vad de äger och ge pengarna åt de fattiga (Mark 10:21, Luk 12:33), Paulus skriver att de som vill bli rika störtar sig själva i fördärvet (1 Tim 6:9), Justinus skrev: "Vi som värdesatte rikedomens och ägodelarnas vinst, lägger nu vad vi har i en gemensam hög, och delar ut till alla som lider nöd." I De tolv apostlarnas träning står: "Du skall inte vända dig bort från den som behöver utan ha allt gemensamt med din broder och inte säga, att det är ditt eget. Ty om ni har gemenskap i det oförgängliga, hur mycket mer bör ni inte ha det i det förgängliga!" Dagen 140724.

Jan Björklund: Ge prästen rätt att prata tro. Lagom till jul ska präster få prata tro på skolavslutningar. Folkpartiledaren Jan Björklund menar att något annat är absurt, och slänger in en liten varning för vad de röd-gröna kan hitta på. Dagen träffade en partiledare som ber till Gud när det krisar, och som gärna försvarar andras rätt att få tro. Dagen 140711.

Fler alternativ för barn är nödvändigt. Det är dags att göra det möjligt för föräldrar att själva ta hand om de minsta barnen en längre tid. Pengarna till detta finns redan, skriver Susanne Nyman Furugård och Christian Sörlie Ekström som i dag inleder ett nytt föräldraupprop. En mängd forskning och undersökningar visar att det finns ett samband mellan barns brist på tid med sina föräldrar och hur de mår. Eftersom det är familjepolitiken som berövat barnen tiden, startar vi föräldrauppropet hallbarfamiljepolitik.nu där vuxna OCH barn redan nu kan rösta för en förändring och därmed sätta press på politikerna inför riksdagsvalet. SvD 140710.

Strävan efter fler förskoletimmar oroar KD. Nyligen gick Folkpartiet till attack mot vårdnadsbidraget. Nu svarar Kristdemokraterna som drev igenom reformen. "För oss går det aldrig att komma ifrån rätten att ta beslut över sitt eget liv, rätten att välja," säger Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson. Världen idag 140714.
Familjepolitiskt slagfält efter valet? Oavsett vilket regeringssamarbete vi får se efter riksdagsvalet i höst står det klart att oenighet råder när det gäller förslagen om föräldraförsäkring. Världen idag 149714.
Så här vill riksdagspartierna se föräldraförsäkringen. Kristdemokraterna: Det ska vara helt upp till föräldrarna hur man vill ta ut föräldradagar, inga månader ska öronmärkas. Världen idag 140714.
"Det finns ingen kraftfull röst för de små barnen". "När nästan alla barn i Sverige tillbringar stor del av sin mest utvecklingsbara period i livet i förskolan måste man veta hur de påverkas". Det menar Ulla Waldenström, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet. Världen idag 140716.

Löfven står fast vid Facebookinlägg. S-ledaren Stefan Löfven har fått massiv kritik för sitt uttalande på Facebook om Palestinakonflikten. Nu ger han svar på tal. Vad jag sade är att det självklart är så att Israel ska hålla sig till internationell rätt. svt 140715.

Aron Modig (KD): Vänstern demoniserar Israel. Orsakerna till konflikten i Israel och de palestinska områdena är antisemitism och förnekandet av Israels rätt att existera. Ledare inom arabvärlden försöker dölja sina misslyckanden genom att demonisera fienden Israel. Att antagonisten sedan både är en demokrati och ett ekonomiskt välutvecklat land är naturligtvis besvärande. För Israel är områdets enda egentliga demokrati. Freedom House Index rankar exempelvis Israel som ett helt fritt land, jämförbar med vilken annan västerländsk demokrati som helst. Araber utgör 20 procent av Israels befolkning. De får tro vad de vill, älska vem de vill, yttra sina åsikter och göra karriär vart de vill. De är kanske friare än några andra araber i världen. Men enligt svenska vänsterdebattörer är Israel rasistiskt och bedriver apartheid. Det är onekligen en intressant världsbild. Ytterst handlar konflikten om rätten för Israel att existera eller inte. Som den enda demokratin i området är det naturligtvis svårt att förhålla sig till krafter som varken accepterar det lika och okränkbara människovärdet, demokratin eller andra grundläggande värden. Dagen 140716.

Sjukhuskyrkan varnar: Människovärdet hotat. Människovärdet hotas allt mer av ekonomiska prioriteringar. Det menar företrädare för bland annat Sjukhuskyrkan. "Man kan inte låta ekonomin gå före människors behov," säger Marianne Andréas på Sveriges frikyrkosamråd. Hon ser att medarbetare i Sjukhuskyrkan höjer sina röster och uttrycker oro över att det ekonomiska styrsystemet hotar människovärdet. "Varje minut med en patient räknas i pengar och kostnad. Det finns inte längre tid för empati och småprat med patienten. Det finns inte heller tid för personalen för etisk reflektion," säger Marianne Andréas. Dagen 140716.
Läkare protesterar mot ekonomistyrd vård. Som en protest mot den allt mer ekonomistyrda vården har Läkaresällskapet startat ett eget projekt "En värdefull vård" (EVV).Syftet är att vården ska vila på etiska värden och inte se patienten som "en inkomstkälla". Dagen 140716.
Landstingsråd (M): Vi har inte hittat det bästa systemet än. Vården har blivit bättre och köerna kortare med hjälp av det nuvarande ekonomiska systemet. Det menar Stockholms finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M). "Men risken finns alltid att människovärdet hotas," säger han också. Dagen 140717.

Annelie Enochson (KD): "Jag har inte gått emot partilinjen för att det är kul". Att lyda när partipiskan viner har aldrig varit något för KD-politikern Annelie Enochson, som troligtvis retat gallfeber på partiledningen ett flertal gånger. Samtidigt är hon en mästare på att fånga personkryss. Men nu är det över. Efter valet slutar hon i riksdagen. "Det har visat sig flera gånger att partiet intagit min ståndpunkt. Ibland tio år senare. Som när jag ansåg att vi inte borde gå med i eurosamarbetet. Jag sa till Alf Svensson mitt under en valrörelse att jag skulle jobba emot det. Då var det tufft för mig." Förra året svängde dock partiet, och Göran Hägglund står numera inte bakom euron som valuta i Sverige. Svensk migrationspolitik är för generös. Den uppmuntrar folk att söka sig hit på illegala vägar, och hon menar att många lyckas ljuga sig fram till ett svenskt medborgarskap. "Vi kommer att få 80 000 asylsökande i år. Men bara 1 900 som kommer till Sverige är granskade av UNHCR, som vi verkligen vet är flyktingar. Många andra kommer hit för att de vill ha en standardhöjning. Men det är inget vi ska erbjuda, utan vi ska vara ett skydd för dem som verkligen är på flykt. Och det vågar vi inte prata om för då blir det rasism. Om tio år har jag rätt. För det här är en tickande bomb, och det vet alla." Dagen 140717.

Jimmie Åkesson: Gud är en uppsättning normer och värderingar. Vem är Gud för dig? "Jag brukar i olika sammanhang säga att Gud för mig, förenklat uttryckt, är en uppsättning normer och värderingar som kommer till uttryck i till exempel Bibeln och svenska lagtexter och det svenska samhället i övrigt. Så det är inget personligt? "Det kan man säkert ha, jag tror att väldigt många människor brukar prata med Gud om man har det jobbigt på något sätt. Men det måste inte betyda att man har en traditionell gudstro, utan att man söker något som man inte riktigt kan förstå." Dagen 140717.

8 partiledares syn på Gud. När partiledarna får frågor om Gud väljer alla att vara öppna med sina existentiella tankar. Dagen 140724.

Leif Hallberg (KD): Fattiga barn kan ge mörk framtid. Tvinga inte de fattiga barnen i Europa att ge upp sina drömmar. Det finns nu fler än 18 miljoner människor som får EU-sponsrat livsmedelsbistånd, 43 miljoner som inte har tillräckligt att äta varje dag och 120 miljoner som riskerar fattigdom. Uppgifterna kommer från Röda korset. Dagen 140801.

Gunilla Gomér (KD): "Orimligt att flyktingar åker på semester i hemlandet". I en dagstidning skrivs det om att ca 1000 svenskar i Somalia blivit strandsatta efter att flygbolaget gått i konkurs. Mina funderingar kretsar kring hur det är möjligt för dessa somaliska invandrarna att kunnat åka tillbaka till sitt hemland på semester. Det är egentligen inget konstigt att flyktingar åker tillbaks till sina ursprungsländer, efter att krig är slut och risken för förföljelsen avtagit. Men så länge det kommer asylsökande från Somalia, Afghanistan, Iran och andra platser kan jag inte begripa hur andra landsmän, bara för att de har svenskt medborgarskap, kan åka tillbaka inte bara en månad utan upp till 6 månader, på semester. Nyheter24.se 140804.

Bo Björksten, vice förbundsordförande RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap): Pensionärerna mindre värda? Det är bara att konstatera att pensionärer i Sverige inte är något som man värnar om. Sverige är det enda landet i västvärlden som straffar pensionärerna med högre skatt än för löntagarna. Socialdemokraterna presenterade i slutet av juni tre steg för utjämning av skatteskillnaden. Dagen 140805.

Avgår efter att ha kallat israeler för "judesvin". Socialdemokratiska kommunpolitikern Omar Omeirat i Filpstad kallade israeler för "judesvin". Nu hoppar han av politiken. Inlägget skrevs på Facebook och gjordes med anledning av kriget i Gaza. Dagen 140806.

Hägglund: "Vi kommer alltid att bekämpa antisemitism". "Antisemitismen är lika avskyvärd som all annan rasism. Vi känner igen den, vi hatar den och vi kommer alltid att bekämpa den." Det sade Göran Hägglund när han i sitt sommartal varnade för den våg av antisemitism som sprider sig över Europa och Sverige. Inblick 140814.

Hetsen mot judar bland politiker. Miljöpartisten Birgitta Hansen skriver på Facebook: "Israelerna beter sig likadant som nazisterna, fast egentligen ännu värre." Socialdemokraten Omar Omeira benämner israeler som "judesvin". Miljöpartisten Jerker Nordlund uppmanade till "globalt krig" mot Israel. Allt det här har inträffat nu, i närtid. Skribenterna är inte läskiga virrpannor. De är - i vart fall på ytan - städade politiker, inte på högsta nivå, men de har eller söker uppdrag i den lokala politiken. Alla tre har blivit föremål för någon form av kritisk åtgärd från sina partier. Skam vore det annars. Men deras uttalanden visar hur nära under ytan de antisemitiska attityderna ligger. Dagen 140815.

Regeringen vill visa det religiösa livet i Sverige. Drygt en miljon svenskar har en mycket stark och aktiv relation till något trossamfund. Ytterligare 1,7 miljoner har en stark, men mer passiv, relation. Det är de som identifierar sig med ett trossamfund, men kanske inte går dit så regelbundet. "Få har den bilden att det är så många," säger Anders Bäckström, som på regeringens uppdrag studerat trossamfundens sociala insatser. Egentligen är det bara idrottsrörelsen som kan mäta sig med trossamfunden när det gäller engagemang i Sverige. Samtidigt är kunskapen om det religiösa livet ganska torftigt. Men samtidigt pågår en stark sekulariseringsprocess parallellt, med medlemstapp i flera traditionella svenska samfund. Dagen 140815.

Familjepolitiken splittrar partierna. Sverige bör införa en könsneutral föräldrapresumtion, det är oppositionspartierna ense om. Men Alliansen är oenig. Moderaterna och Kristdemokraterna är tveksamma. Även frågan om surrogatmödraskapet splittrar - inom och mellan blocken. Antalet pappamånader är också en fråga som splittrar. S driver frågan om en könsneutral föräldraskapspresumtion, för att förenkla föräldraskapet för hbtq-personer. Man ställer sig också positiv till en utredning om surrogatmödraskap och vill se över möjligheten att införa ett tredje kön. Världen idag 140818.

KD satsar på yngst och äldst. Förstatliga sjukvården. Ge äldre mer frihet att välja boende. Minska barngrupper i omsorgen. Nej till ytterligare pappamånad. Det är några av de frågor som kristdemokraterna går till val på. Världen idag 140818.

Göran Hägglund attackerades med bakelse. "Kristdemokraterna är religiösa extremister", säger gruppen som tagit på sig dådet. Det var när KD-ledare skulle inviga en valstuga vid Kungsportsplatsen i Göteborg, som en ung man klädd i partiets jacka kom fram för att låta sig fotograferas med Göran Hägglund. Han tog då fram en tårta, för att trycka upp den i ansiktet på partiledaren. Mannen ska ha "infiltrerat sig" i KDU under några veckors tid, för att på så sätt kunna komma nära partiledaren. En 20-årig man ska ha anhållits, och på Facebook så har en grupp under namnet Fag Army tagit på sig attacken. Fag Army pekar inte bara ut kristdemokrater, utan menar också att liberaler motarbetar hbtq-personers rättigheter. Själva verkar de höra hemma långt ute på vänsterkanten. Dagen 140819.
Attacken mot Hägglund/Kristdemokraterna är inte OK. Brännbergs blogg 140818.

EU-effekten har klingat av. KD ligger risigt till. SIFO ger KD 3,4 procent. C får 3,8 procent. SD får 10,1 procent. avanza.se 140818.

Per Landgren: Kan feminism vara kristen? Om "feminism" ska användas i kristna sammanhang behövs en klar definition som harmonierar med en kristen människosyn och etik. Dagen 140821.

Sabotage mot KD i valrörelsen. Äggkastning och sönderslagna fönster i Umeå. Partiutskick som hamnade i ett soprum i Solna. Kristdemokraterna, vars partiledare Göran Hägglund attackerades med en tårta vid ett framträdande nyligen, har utsatts för flera attacker under valrörelsen. Världen idag 140826.

Göran Hägglund och Lars Adaktusson (KD): Religionsfrihet - ett millenniemål. Flera religiösa grupper i norra Irak och i Syrien lever i dag under ofattbar terror. Islamiska staten, IS, är förmodligen de värsta människorätts­förbrytarna i världen just nu. Men diskriminering, förföljelse och rentav massakrer av religiösa minoriteter är ett globalt problem. Genom att stärka religionsfrihetens ställning kan myllan för denna typ av rörelser reduceras. För att klara detta krävs en mer aktiv politik på området, både nationellt och internationellt. Dagen 140827.

André Juthe och Åke Sundström (Kristna värdepartiet): Förskolepolitiken gör Sverige fattigare. Många vet att det är ett svårt pussel att få vardagen att gå ihop, småbarnsföräldrar inte minst. De lämnar bort sina barn till en förskola för att kunna arbeta ihop de pengar som behövs - för att betala förskoleplatsen! Staten tar sig rätten att bevilja en grupp föräldrar, de med barn på förskolan, ett bidrag på 14 000 kronor per månad, medan de som föredrar att själva ta hand om sina barn i bästa fall erhåller 3 000 kronor - en diskriminering som borde väcka vrede hos alla som påstår sig kämpa för rättvisa och solidaritet. Världen idag 140829.

"Evangelikala ståndpunkter" inte okej om man vill få studiemedel. Livets ords nedlagda högskola, Lots, var inte studiemedelsberättigad. Det konstaterar Universitets­kanslerämbetet (UKÄ) i ett beslut i veckan. Beslutet kom efter en ansökan av Lots i början av 2013. Världen idag 140829.

Lorents Landgren: Bunta ihop kristna med nazister? När Miljöpartiet i valfilmen "Varm politik mot kalla vindar" jämställer abortmotstånd med nynazism, HBTQ-förföljelse och främlingsfientlighet - när ett foto från en demonstration "för livet", mot dödshjälp och abort, sätts till ljudet av pistolskott och varvas med bilder av kravaller och misshandel - då går de över en gräns. Jag kan inte stötta ett parti som buntar ihop mig med rasister och nazister för att jag är kristen och står för även de minsta människornas rätt till liv. Dagen 140829.

KDU-ordförande vill se flyktinggräns. KDU-ordföranden och Kronobergs toppkandidat för KD, Sara Skyttedal, vill se en gräns för flyktingmottagandet i Sverige. "Vi måste ha en balans mellan antalet asylsökande och vår mottagningskapacitet", skriver hon i en debattartikel. Dagen 140829.
Kristdemokrater i Twitter-bråk efter Skyttedals asylutspel. Under fredagseftermiddagen fortsatte diskussionsvågorna att gå höga i sociala medier efter KDU-ordföranden Sara Skyttedals utspel på DN Debatt om gränser i asylmottagandet. KDU-företrädaren Carl-Johan Schiller riktar skarp kritik mot två av KD:s toppkandidater, som han menar drar alla KDU:are över en kam. Världen idag 140829.
"KD står för human flyktingpolitik". Kristdemokraterna är pådrivande för en human och rättssäker flyktingpolitik. Det skriver Emma Henriksson, migrationspolitisk talesperson (KD). När våra barn frågar oss vad vi gjorde när Syrien stod i brand, vad vill vi kunna svara då? När våra barnbarn läser i historieböckerna om massavrättningar av kristna och jezider i Irak, vad vill vi då att det ska stå att vi gjorde? Dagen 140830.
Sara Skyttedal: Missförstånd om minskad invandring. "Jag skriver inte att jag vill minska invandringen, det är ett missförstånd". Dagen 140901.
Naim Murseli: Be om ursäkt, Sara Skyttedal. I den kristdemokrati som jag bekänner mig till finns ingen plats att agera populist. Dagen 140904.
Skyttedal: Så menar jag: Jag har aldrig argumenterat för en begränsning i form av ett artificiellt nummertak för asylmottagandet, däremot så anser jag det nödvändigt att Sverige tittar över sin migrationspolitiska praxis. Sverige har i åratal genom förhandlingar försökt påverka andra EU-länder att ta emot fler asylsökande men vårt eget stora mottagande fungerar som en ursäkt för andra länder att inte ta sitt ansvar. Vi bör göra vad vi kan med vår migrationspolicy för att sprida asylflödena jämnare över Europa. Dagen 140904.
Roland Sennerstam: Skyttedals problematisering rimlig. Då hade vi kunnat dränera jordmånen för Sverigedemokraternas framväxt. Dagen 140904.

Sverigedemokraterna blir vågmästare i färsk SvD/Sifo. Väljare, här har ni ert politiska kaos! Frågan: Vilket parti skulle du rösta på om det var val i dag? S: 29,0 V: 6,1 MP: 11,0 M: 22,6 C: 5,9 FP: 5,8 KD: 4,5 SD: 11,0 Fi: 2,9 SvD 140829. Kommentar: En röst på SD och Fi är en röst på kaos.

Regeringen föreslår ökat stöd till trossamfunden med åtta miljoner kronor. Samt slopade avgifter för gåvomottagare. Det är två av förslagen i regeringens valmanifest för mandatperioden 2014-2018. Dagen 140901.

Nytt bidrag till trossamfund. På torsdagen presenterade samfundsminister Stefan Attefall (KD) ett nytt bidrag som trossamfund kan söka vid behov. Det är ett säkerhetsbidrag som ska vara med och betala extraordinära omkostnader i samband med hot och skadegörelse på kyrkor, synagogor och moskéer. Bakgrunden till bidraget är att den judiska gruppen i Sverige vid olika tillfällen fått engångssummor för säkerhetsåtgärder som de behövt vidta. Det kan handla om säkerhetsslussar vid synagogor och samlingslokaler, larmutrustningar och bevakningsinsatser. "Vi har sett ett behov av att hitta ett mer permanent stöd. Dels för den judiska gruppen men vi ser också att behovet finns på moskéer och vanliga kyrkor som utsatts för hot, skadegörelser och vandaliseringar," säger Stefan Attefall till Världen idag. Världen idag 140901.

Kostnader för avdragsrätt slopas. Det valmanifest som Alliansen släppte på måndagen innehåller en rad löften som berör trossamfunden och den ideella sektorn. Bland annat slopas administrationskostnaderna för de organisationer som erbjuder sina givare skattedrag för gåvor, samtidigt som organisationsstödet till trossamfund höjs med 5 miljoner kronor om året. Världen idag 140902.

Oppositionen splittrad om psalmer på avslutningar. Skolan är alltid en viktig fråga under ett valår. Både regering och opposition är överens om att krafttag behövs mot mobbning och att läraryrkets status behöver höjas. Men blocken är splittrade i flera viktiga frågor, inte minst den ständigt aktuella frågan om skolavslutningarna. Världen idag 140902.

Vilket budskap tilltalar kristna väljare mest? Nu har även Socialdemokraterna presenterat sitt valmanifest. Ett av förslagen är att ta bort avdragsrätten för gåvor. Alliansen prickar in några konkreta reformer som gynnar kyrkorna. Men vilket av budskapen tilltalar kristna väljare mest? Dagen 140902.

Delade meningar om civilsamhället. Att kyrkor och samfund är goda aktörer i det civila samhället är alla partier eniga om. Men frågan om skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer splittrar blocken. Regeringen diskuterar möjlig­heten att utvidga skattereduktionen men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill avskaffa den. Världen idag 140903.

Det politiska stödet för kyrklig vigselrätt ökar. Det är fler riksdagskandidater som inför detta val vill att kyrkor och samfund ska få behålla vigselrätten än inför valet 2010, enligt en enkät som Kyrkans tidning gjort. Världen idag 140905.

Stefan Attefall (KD), civilminister och ledamoti Kristdemokraternas partistyrelse: Alliansen bättre för samfunden. På fem år har vi ökat samfundsstöden med 80 procent, om våra senast presenterade höjningsförslag går igenom. Med de röd-gröna vid makten kommer det stödet att minska. Dagen 140905.
Gunilla C Carlsson (S): S vill också stödja samfunden. Vi socialdemokrater vill i en kommande s-ledd regering verka för fortsatt goda villkor för trossamfunden, men vår uppfattning är dock att samhällets insatser ska beslutas i demokratisk ordning. Frågan man ska ställa sig är varför vissa medborgare ska bekosta andras skattereduktion? För varje skattekrona som försvinner på grund av en införd avdragsrätt måste - allt annat lika - andra medborgare betala bortfallet. Dagen 140909.
Stefan Attefall (KD): Hjälpsamhet ska främjas, inte beskattas. Socialdemokraterna och Gunilla C Carlsson vill avskaffa avdragsrätten för gåvor till hjälpverksamhet. Och här har de rödgröna samma synsätt. Mitt synsätt är enkelt: kan staten vara med och underlätta för människor att hjälpa sina medmänniskor så ska vi göra det. Hjälpsamhet ska främjas, inte beskattas. För Socialdemokraterna är solidaritet enbart något som hanteras via höga skatter och offentlig sektor. Vi Kristdemokrater tycker att det också måste ske genom personligt engagemang. Dagen 140912.

KD öppnar för gårdsförsäljning. Under valrörelsen har Kristdemokraternas tidigare nej till gårdsförsäljning av alkohol blivit ett nja. "Jag tror inte att gårdsförsäljning skulle öka alkoholkonsumtionen," säger Göran Hägglund till Barometern. Världen idag 140908.

FI-prästen Lars Gårdfeldt vill ha ny samlevnadsbalk. Hot mot familjen och ansvarslös ekonomisk politik. Det är en del av kritiken som riktas mot Feministiskt initiativ. Lars Gårdfeldt är präst i Svenska kyrkan och femte namn på FI:s riksdagslista. Han är känd hbtq-aktivist och kommer partiet in blir han en av 20-talet riksdagsledamöter. Gårdfeldt vill ha äktenskap för fler än två personer. Han avvisar samvetsfrihet där barnmorskor kan välja bort att medverka vid aborter. Han vill ta bort vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen. Dagen 140905.

Frii (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) vädjar till Löfven: "Tänk om". Under 2013 var det över 761 000 svenskar som tillsammans gav bort 1,3 miljarder kronor till välgörande ändamål inom ramen för avdragsrätten på gåvor. Men Socialdemokraterna vill slopa reformen om de kommer till makten. Nu önskar ideella organisationer att S ska ändra sig. Frii har skrivit ett öppet brev till S-ledningen. Världen idag 140908.

Elisabeth Sandlund: Proteströster på Fi löser inga problem. Schymans idealsamhälle är inget att sträva efter. På längre sikt strävar Fi mot ett samhälle där normer för mänskligt samliv raserar för raserandets egen skull, där könsidentiteten utplånas och där alla vedertagna och väl beprövade principer för familjebildning sätts ur spel. Den som lägger sin röst på Feministiskt initiativ på söndag riskerar (dessutom) att bidra till ett parlamentariskt kaos, vare sig partiet når fyra procent av väljarna eller inte. Dagen 140909.

Stort stöd för en restriktiv narkotikapolitik. Socialt ansvar och narkotikapolitik hör nära samman. Regeringen vill fortsätta med den strikta narkotikapolitiken. Men oppositionen är splittrad. Vänsterpartiet vill avkriminalisera användandet av narkotika medan Socialdemokraterna är på samma linje som regeringen. Världen idag 140910.

Kristna friskolor osäkra inför regeringsskifte. Vare sig förbud mot vinster i skolan eller krav på en viss lärartäthet skulle påverka de kristna friskolornas möjlighet att verka under en möjlig framtida rödgrön regering. Men flera skolledare ser med oro på viljan att införa ett kommunalt veto mot nya friskolor, och anar ett hårdare klimat för friskolor. Världen idag 140910.

Vänstern vill stoppa religiösa friskolor. Tanken om allas rätt till likvärdig utbildning ligger bakom Vänsterpartiets motstånd mot konfessionella friskolor. Det säger riksdagsledamot Amineh Kakabaveh, som beskriver sig som ateist med muslimsk bakgrund. Amineh Kakabaveh är också en av åtta vänsterpartister som förra hösten ställde sig bakom en motion i riksdagen om att villkora statsbidraget till trossamfund. "Vänsterpartiet anser att det är orimligt att könsdiskriminerande verksamhet, där kvinnor exempelvis inte tillåts inneha religiösa ledarpositioner, ska finansieras med skattemedel. Inte heller verksamheter där hbtq-personer blir utsatta för strukturell diskriminering bör subventioneras med statliga medel", står det i motionen. Världen idag 140910.

Julia Kronlid: SD vill förbjuda tiggeri och hjälpa på plats. Att flyktingar bör få mer hjälp i närområdet är riksdagsledamot Julia Kronlids huvudbudskap i valrörelsen. Själv tror hon att uppmaningen skulle stödjas av fler om den kom från någon annan än Sverigedemokraterna. Världen idag 140910.
Lukas Berggren: Socialkonservatism eller rasism i SD? Sverigedemokraterna (SD) definierar sig i sitt partiprogram som ett socialkonservativt parti. I en rad sakpolitiska frågor står man nära många av de väljare som skulle definiera sig själva som värdekonservativa eller socialkonservativa. Jimmie Åkesson anstränger sig för att göra sitt parti rumsrent, inte minst i valtider. Alltmedan rasistiska föreställningar verkar trivas som ogräs i partiet. Så, kära kristna syskon: bakom SD:s socialkonservativa fernissa ryms en hel del rasism. Den röst som var tänkt att stödja Israel kan gå till en antisemit. Den röst som var tänkt som en röst för familjen kan gå till en person som smädar flyktingbarn. Den röst som var tänkt att stödja en mer abortrestriktiv hållning kan likaväl gå till en "stolt rasist". Som väljare kan vi inte bara titta på enskilda sakfrågor, hur angelägna de än är. Vi måste också titta på partiers rötter och ideologiska grund. Kristen tro är väsensskild från rasism. Världen idag 140910.

Politikerna som vill förbjuda tiggeri. Tre borgerliga toppkandidater vill förbjuda tiggeri. Och en folkpartist vill förbjuda religiösa friskolor. Roger Haddad (FP) vill förbjuda religiösa friskolor. Annars är det mest vänsterpartister som vill det. Men dock inte Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson. Dagen 140911.

Här är kandidaternas personliga ställningstaganden. Även om skiljelinjerna mellan de partier som kandiderar till riksdagen till största delen är förutsäg­bara och tydliga, finns det en rad områdena där en annan bild framkommer. Det visar den enkät som Världen idag skickat ut till riksdagskandidaterna, och som besvarats av 188 personer. Världen idag 140912.

Göran Hägglund: Det handlar om vem som äger makten över tillvaron. Göran Hägglund är uppvuxen i ett pingsthem, och är i dag medlem i Svenska kyrkan. Han är tydlig med att han är troende och att tron påverkar hans sätt att vara, både privat och i arbetslivet. Världen idag 140912.

Kristna värdepartiet: Med nöd för Sveriges alla ofödda. När rösterna räknats på söndag kväll är det sanningens minut även för nio månader gamla Kristna värdepartiet, som framför allt hoppas få en rejäl skjuts på vägen inför valet 2018. Kristna värdepartiet, som för ett år sedan mest var en önskan och en dröm, ställer upp i kommunvalet i tolv kommuner och har 50 namn på sin riksdagslista. Ortodoxa och katolska kristna är en stark grupp inom partiet, som har omkring 370 betalande medlemmar. Här finns störst stöd för partiets förslag, som att skrota särlagstiftningen för samboskap och partnerskap, att säga nej till samkönade adoptioner och att tillåta hemundervisning. Världen idag 140912.

Lukas Berggren: Familj, friskolor och Israel delar blocken. Världen idag 140912.

Språk och arbete viktigast för integrationen, tycker partierna. Alla partier är överens om att flyktingsituationen är en viktig fråga. Däremot råder delade meningar om vilken typ av flyktingpolitik Sverige och EU ska ha. Medan regeringen och Socialdemokraterna vill se ett större gemensamt ansvar vill Vänsterpartiet att EU:s gränskontroller avvecklas. Världen idag 140912.

Företag tjänar miljoner på falska jobb. 100 000 kronor. Så mycket kan en invandrare från Mellanöstern få betala till svenska småföretagare för att få ett falskt anställningskontrakt.Men pengarna försvinner direkt ner i företagarnas fickor - och något jobb blir det sällan tal om. Dagen 140912.
Facket: Jobbar under slavliknande förhållanden. Arbetsgivare som säljer falska anställningskontrakt kan tjäna uppemot 20 miljoner kronor på desperata invandrare. Inget tyder på att missbruket skulle minska.Det menar Per Persson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket (HRF). Dagen 140912.

Åkesson har satsat mer än vad han tjänar på nätcasinon. Ekot kan i dag avslöja hittills okända uppgifter om Jimmie Åkesson. Sverigedemokraternas partiledare ägnar sig åt ett mycket omfattande spel om pengar. Hittills i år har han satsat mer än en halv miljon kronor på nätcasinon. Jakob Jonsson är en av Sveriges främsta experter på spelberoende och han säger att en person med det här beteendet behöver hjälp. "Det låter som en extrem överkonsumtion och för mig ett tydligt tecken på att den här personen inte har kontroll på sitt spelande." Efter valet kan Jimmie Åkesson få en vågmästarroll i riksdagen och en än viktigare roll i svensk politik. Jimmie Åkesson söker väljarnas förtroende att bli statsminister! SR 140915.

Bitte Assarmo: Abortfrågan - Frågan som partierna motade undan. Världen idg 140915.

Per Ewert: Risk för svagare stöd för kristna värderingar. Socialdemokraterna har av tradition stått för ett mer sekulärt tänkande än den samlade Alliansen. De har visserligen genom åren haft Broderskapsrörelsen för kristna socialdemokrater. Sedan förra valet har dessa dock nischat om sig till "en rörelse för socialdemokrater av olika religiös tro". Efter detta har de också i praktiken oftare företrätt muslimska intressen, snarare än kristna. Detta gör att det socialdemokratiska stödet för kristna värden och intressen under kommande mandatperiod riskerar att vara ännu svagare än tidigare. Världen idag 1400915.

Valresultat till Riksdagen 2014.

Valresultat från SvD.

SD: 12,86
M: 23,33
KD: 4,57
C: 6,11
Fp: 5,42
S: 31,01
MP: 6,89
V: 5,72
F!: 3,12
Öv: 0,97

Kluven valvaka för Kristdemokraterna. "Det är kört, det blir en rödgrön regering", säger en besviken kristdemokrat i mobilen utanför valvakan i Nalen i Stockholm. En bra sammanfattning av mångas känslor. Dagen 140916.

Kyrkobesökarna väljer bort SD. Om kyrkobesökarna får välja skulle Sverigedemokraterna knappt komma in i riksdagen. Och KD skulle få en fjärdedel av rösterna. Dagen 140916.

KD-ministrar kan bli förbikryssade av Andreas Carlson. KD-ministrarna Maria Larsson och Stefan Attefall är på väg att hamna utanför riksdagen efter söndagens val. Jönköpings läns enda mandat ser i stället ut att gå till den 27-årige riksdagsledamoten Andreas Carlson, som på onsdagskvällen fått fler personkryss än både Larsson och Attefall, rapporterar Expressen. Världen idag 140917.

KD ska samla nya krafter. Kristdemokraterna gjorde sitt sämsta val på 20 år. Trots det var tongångarna måttligt positiva på partiets valvaka på Nalen. Mot slutet av sitt tal konstaterade Hägglund att partiet har en unik roll att spela när det gäller flyktingpolitiken. "Där har vi drivit på för ett Sverige som är öppet och som har blivit rikare," sade Hägglund och pekade på att 200 000 kommit till Sverige under Alliansens åtta år vid makten. "Vi har gett dem en fristad. men det här är också bra för oss i vårt land, med den här generositeten. Det här bidrar till ett bättre och i förlängningen mycket rikare Sverige. Den här öppenheten ska vi bygga vidare på." Världen idag 140917.

Lågt stöd för SD bland kyrkfolket. I SVT:s vallokals­undersökning Valu får väljare bland annat svara på hur ofta man går i kyrkan och vad man röstar på. Bland dem som går mest i kyrkan får Sverigedemokraterna bara fyra procents stöd, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är störst i denna grupp. Om de regelbundna gudstjänstbesökarna fått bestämma hade Sverigedemokraterna knappt klarat riksdagsspärren, och Krist­demokraterna hade fått var fjärde röst. Det visar SVT:s Valu från i söndags. Bland dem som uppger att de går i kyrkan minst en gång i månaden får Socialdemokraterna stöd från 26 procent och Kristdemokraterna från 24. Moderaterna får stöd från 14 procent av de regelbundna guds­tjänst­­besökarna, övriga partier hamnar under tio procent. Bland dem som säger att de aldrig går på en gudstjänst är Social­demokraterna störst, följt av Mode­raterna och Vänster­partiet. Krist­demo­krat­erna och Centerpartiet är minst i gruppen som aldrig går i kyrkan. Enligt Valundersökningen röstade 61 procent av regelbundna frikyrkobesökare på Kristdemokraterna 1998. Motsvarande andel var 70 procent 2002, 48 procent 2006 och 36 procent 2010." Världen idag 140917.

SD får två extra riksdagsledamöter. Kristdemokraterna och Folkpartiet är de partier som förlorar två riksdagsplatser. Avgående bostadsminister Stefan Attefall (KD) åker ur riksdagen och Folkpartiet förlorar en riksdagsplats i Göteborg. För SD innebär det nu att man får 49 mandat i stället för de 47 man skulle ha fått med det nya systemet. Det gör att riksdagens tredje största parti stärker sin vågmästarposition och i riksdagen är SD större än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tillsammans, skriver Dagens Nyheter. Expressen 140918.

Ulf Christiansson: "Inte konstigt att folk röstar på SD". Jerusalemsångaren Ulf Christiansson har väckt uppmärksamhet på Facebook efter att han uttryckt förståelse för dem som röstar på Sverigedemokraterna. Själv röstade Ulf Christiansson blankt i söndagens val, men menar att den som tror att 13 procent av svenskarna är rasister begår ett stort misstag. Själv blev Ulf Christiansson varken förvånad eller särskilt orolig när han såg Sverigedemokraternas valframgångar. Dagen 140917.
Stefan Swärd, pastor och statsvetare: Kristna ska inte stå i Åkessons hejarklack. Det verkar som att synen på invandring och flyktingpolitik nu blir en ny stor kristen tvistefråga. Jag hör till dem som utifrån ett kristet perspektiv kritiserat regeringen för att driva en för restriktiv flyktingpolitik, jag har sett för många fall på hur svårt det är att få asyl i Sverige. Men det finns även motsatta åsikter: Häromdagen satte jag kaffet i vrångstrupen när jag läste intervjun (Dagen 16/9) med Ulf Christiansson om hans SD-sympatier och därefter hans inlägg på Facebook som var bakgrund till intervjun. Sverigedemokraterna grundades 1988 och har sina rötter i den sydsvenska nazismen. Trots att man har försökt städa bort det nazistiska arvet så har man en högerextrem och främlingsfientlig ideologi. Kärnan i politiken är den så kallade massinvandringen som anses vara det stora problemet och ska stoppas. Jag har mycket svårt att begripa hur en kristen på något sätt kan uttrycka sympatier för detta parti. Dagen 140919.
Dagen 140923.
Stig Öberg: Rasismen måste tas på största allvar. I Danmark tycks islamofobin knappast ha några gränser efter Dansk Folkepartis envisa främlingsfientliga propaganda. Hur har vi det i Sverige? Här har i dagarna ännu några toppolitiker inom Sverigedemokraterna, exempelvis Christoffer Dulni, avslöjats som rasister. Under falska namn har de skrivit grovt rasistiska inlägg på nätet. En viktig fråga: Hur kommer vårt lands rasistiska och allmänt invandrarfientliga riksdagspartiparti, Sverigedemokraterna, på sikt att påverka oss? Dagen 140916.
Stefan Gustavsson: Långfingret är inte lösningen. Agerandet mot Sverigedemokraterna har snarare skapat misstro gentemot övriga partier och spätt på martyrbilden. SD är det enda parti som haft en betydande ökning sedan förra valet. Medier och övriga partier har misslyckats i sina försök att marginalisera SD och med facit i hand är det uppenbart att isolering, rasiststämplingar, demonstrationer och avslöjanden om partimedlemmar, knappast har varit en framgång för dem som velat underminera SD. Dagen 140930.
Thore Standard: Stefan Swärd har fel - och helt rätt. Stefan Swärd har förväxlat två tal som förändrar bilden, men inte så mycket. Invandringen var 115 845. Utvandring 50 715. Nettot blir 65 130. Jag tror Stefan förväxlat de två sista. Dagen 141001.
Carl Uhr: Jo, kristna kan ha SD-sympatier. Kristen tro står inte i motsatsställning till SD:s politik. Om man läser partiets program så framgår det att man vill värna kristna värden och ett samhälle byggt på kristen grund! Mellan åren 2000 till 2013 ökade befolkningen med utländsk bakgrund med nästan 713 000 medan de med svensk bakgrund endast ökade med cirka 49 000. Det, Stefan Swärd, är en massinvandring! Vidare innebär det en stor påfrestning på ekonomin. Ekonomidocenten Jan Tullberg, tidigare knuten till Handelshögskolan i Stockholm, beräknar att kostnaderna i år är 125 miljarder. Det blir 26 000 kronor per sysselsatt person i Sverige! Dagen 141001.
Micael Grenholm och Johannes Widlund: Skulle Jesus ha röstat på SD? Antingen läser vi och Carl Uhr olika versioner av Sverige­demokraternas partiprogram, eller så läser vi olika biblar. Carl Uhr upprepar myten om att SD:s politik skulle hjälpa fler flyktingar genom att de kompenserar den till 90 procent minskade invandringen med ökat stöd till UNHCR. UNHCR själva vänder sig skarpt emot att man använder dem som slagträ för att riva upp asylrätten, då de inte ens med åtta miljarder kronor till kommer kunna erbjuda den trygghet och livskvalitet som asylinvandrare får i Europa. Men därtill vill SD som enda riksdagsparti minska biståndet med hela 30 procent, så att UNHCR:s ökade anslag tas från andra biståndsorganisationer. Vi måste också komma ihåg att de invandrare vi tar emot skickar 17 miljarder (runt halva Sveriges bistånsdsbudget) i informellt bistånd till sina familjer varje år, ett bistånd som skulle strypas om SD får som de vill. Carl Uhrs användande av statistik är under all kritik. Han räknar antalet asylsökande snarare än de som får asyl, och när han beräknar anhöriginvandrare använder han siffror från 1980 i stället för från 2007, årtalet han tidigare använde när han räknade upp asylsökande - ett mycket ohederligt och missvisande knep. Dagen 141002.
Rasmus Lenander: Helt fel om SD och invandringen, Carl Uhr. I Matteusevangeliet 6:24 säger Jesus att vi inte kan tjäna både Gud och mammon (pengar). Alltså kan inte flyktingfrågan för oss som valt att följa Jesus handla om pengar. Vi måste se till behovet, och ja tyvärr så är det inte alla som lyckas ta sig hit (eller har råd). Men vi ska inte sluta ta emot människor här för den skull, vi ska heller inte strypa all hjälp till de drabbade områdena. Vi behöver hjälpa till med både och. Det andra du gör är att argumentera utifrån vad som är bäst för Sverige. Där råder det delade meningar kring vad som är bra och dåligt. Men jag tror inte att vi som kristna ska fundera kring det över huvud taget. Vi är ju medborgare i himmelriket. En världsvid familj, med syskon runt omkring hela jorden. Flyktingfrågan kan för oss som valt att följa Jesus inte handla om pengar. Dagen 141003.
Lennart Bondeson: SD:s "kristna grund" är en villolära. Solidaritet har inga nationsgränser, det finns egentligen inga invandrare eller flyktingar - bara människor med samma värde! det stora problemet är att SD:s politik och grundsyn bygger på en mycket nationalistisk tolkning av vad som är kristen människosyn. Den hållningen skulle i fornkyrkan troligen ha betraktats som ren heresi. Uhr hänvisar till SD:s partiprogram, men den går stick i stäv mot den människosyn som förvaltats av kyrkan i 2000 år. Människovärdet begränsas av nationsgränser genom påståendet att "varje nation i första hand har ansvar för att ta sig an de svaga bland sitt eget folk." Kyrkans människosyn är till sin karaktär just gränsöverskridande, det är det som uttrycks i trosbekännelsens begrepp; allmännelig (katholikos). Människovärdet spränger alla kulturella och etniska gränser, alla murar är nedbrutna. Dagen 141003.
Stefan Swärd: Mångkultur är bra för kyrkan. Invandringsdiskussionen bör inte framför allt handla pengar utan om vilket samhälle vi vill ha. När vi diskuterar invandring måste vi hålla isär två saker. Arbetsinvandring är en sak, människor på flykt som söker uppehållstillstånd en annan. Största delen av invandringen från 1950 till 1980 var arbetsinvandring. Den andra stora gruppen är flyktinginvandringen, räknar man in alla kategorier av skyddsbehövande så rörde det sig om cirka 25 000 personer under 2013 av en total invandring på 116 000. Tidigare vågor av flyktingströmmar handlade om latinamerikaner, assyrier, iranier och under 1990-talet blev flyktingar från forna Jugoslavien en stor grupp. På senare år har flyktingströmmarna dominerats av personer från länder som Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. USA har byggt hela sin ekonomi på en massinvandring som pågått i flera hundra år. Israel har en massinvandring och har lyckats förena det med ett ekonomiskt välstånd utan like i Mellanöstern. Svensk ekonomi har gått betydligt bättre än Finland senaste 6-7 åren trots att vi har en betydligt större invandring och är mer aktiva på att ta emot flyktingar. Dagen 141009.

Tidigare pastor blir SD-politiker i Forshaga. Sverigedemokrat med afrikanskt ursprung. Och på valsedeln stod det "pastor". Jonas Chongera är en något udda fågel i svensk politik, och är en av många sverigedemokrater som nu ska göra debut som folkvald. På valsedeln stod det att Jonas Chongera är pastor. En sanning med viss modifikation, eftersom han inte varit i tjänst de senaste sex åren, innan dess var han pastor i fem år i en pingstkyrka i Hallsberg, men tillhör för närvarande ingen frikyrka. Dagen 140916.

Kraftig ökning av SD-nämndemän. Sverigedemokraterna kommer nu att få betydligt fler nämndemän i domstolarna. "Med tanke på senaste årets skandaler är det ett problem," anser Mårten Schultz, professor i civilrätt. SvD 140916.

Carl-Henric Jaktlund: Flyktingpolitiken alltför ogenerös. Att kristna skickas tillbaka till osäkra Irak är en skam. Nyligen har Migrationsverket fattat beslut om att avslå asylansökningar från kristna assyrier (som ofta även kallas syrianer och kaldéer). Assyrierna ska därmed sändas tillbaka till det Irak där terrororganisationen Islamiska staten (IS) fördriver eller mördar de oliktänkare som inte konverterar under hot. Dagen 140917.

Därför vill inte Löfven samarbeta med KD. När Socialdemokraterna räcker ut handen högerut vill de gärna få ett gensvar från FP och C. Men KD är inte inblandat i diskussionen om samarbete. "Socialdemokraterna har under många år, ända sedan Mona Sahlins tid, bestämt att Kristdemokraterna inte är rätt samarbetsalternativ. Sahlin hade sitt berömda uttalande att allt som KD är för ska vi vara emot. Den inställning hon hade präglar den syn på vilka handlingsalternativ som finns." Dagen 140917.

Weiderud räknar med borgerligt samarbete. Ordföranden för Tro och solidaritet (STS) är övertygad om att Stefan Löfven kommer att få med sig något eller några borgerliga partier i att styra Sverige. Och han ser fram emot ett stärkt inflytande för den egna rörelsen. Dagen 140917.

Christian Mölk: SD och den kristna tron. Tänk att Sverigedemokraterna anser att en jude från Mellanöstern, Jesus från Nazareth, har påverkat den svenska kulturen och identiteten så mycket att den anses vara "intimt sammanvävd" med den tro han grundade! Vi kristna har nämligen historiskt sett en väldigt positiv inställning till flyktingar och andra folkslag. Dagen 140918.

Så gick det i valet för Kristna värdepartiet. Kristna värdepartiet får cirka 0,05 procent av rösterna i riksdagsvalet, och ser ut att bli det 15:e största partiet. När det här skrivs räknas fortfarande rösterna, Ungefär 60 procent av alla distrikt är räknade och partiet har 2 045 röster, 0,05 procent. Såväl nazisterna i Svenskarnas parti som Djurens parti har fått fler röster. Dagen 140918. Världen idag 140918.

KD-ministrar mister riksdagsplatser. På flera håll i landet kryssar sig yngre kandidater in i riksdagen. I Jönköping bidrar det till att ställa två avgående ministrar, KD:s Maria Larsson och Stefan Attefall utan riksdagsplats. Efter den slutgiltiga rösträkningen i Jönköpings län står det fast att Andreas Carlson med knappt 10,5 procent av personrösterna får KD:s enda mandat från länet med 290 kryss fler än Attefall som får 9,25 procent. Maria Larsson kommer på tredje plats i valresultatet med 8,2 procent av kryssen. Dagen 140918. Världen idag 140918.

Per Ewert: Fler frågor än svar efter osäkert val. Utifrån betraktat kan det uppkomna läget tyckas aningen gåtfullt. Mandatfördelningen mellan blocken är ju faktiskt i princip densamma som under förra mandatperioden - med ett antal mandat förflyttade från Alliansen till SD. I praktiken skulle alliansregeringen därför ha kunnat regera vidare i förtröstan på att SD inte skulle rösta med de rödgröna oftare än under de gångna fyra åren. Men eftersom statsministern före valet deklarerat att han skulle avgå om S+MP+V skulle bli större än Alliansen fanns ingen annan väg än att nu lämna över bollen till Löfven. Att både Reinfeldt och Borg på stående fot meddelade sitt avtåg ur politiken kan ur den aspekten framstå som förhastat. Hemmets Vän 140918.

Kristdemokraternas kryssrysare. Andreas Carlson kryssar sig förbi två ministrar i Jönköping. I Örebro blev det till sist Lars-Axell Nordell som tog riksdagsmandatet, med 25 rösters marginal. KD får ett nytt brödrapar i riksdagen eftersom att Magnus Oscarsson, med bara 50 röster till godo, kryssar sig in i Östergötland, före Andreas Ardenfors. Och Mikael Oscarsson behåller sin plats från Uppsala. Bröderna Stefan Attefall, som varit samfundsminister, och Anders Sellström, ekonomisk-politisk talesperson, får inga riksdagsplatser. Och med ytterst liten marginal verkar förre KDU-ordföranden Aron Modig ta sig in i riksdagen. Världen idag 140918.

Ruth Nordström: Ska KD lära av nederlaget? Det kanske är dags att sluta lämna över frågorna om människovärdet vid livets början och livets slutskede, och respekten för samvetsfrihet, som är så grundläggande etiska frågor för den kristdemokratiska politiken - till ett främlingsfientligt anti-parti som SD. Världen idag 140922.

Kupp ger nazister SD-mandat. En företrädare för den militanta nazistorganisationen Svenska motståndsrörelsen kunde kuppa sig in i Ludvikas kommunfullmäktige på ett SD-mandat. Det blev möjligt eftersom SD höll sina listor öppna fram till valdagen. I Ludvika hade SD fem kandidater, men fick sju mandat. Därför räckte 18 SD-valsedlar med namnet "Pär Öberg" skrivet för hand räckte för att ge en av företrädarna för Svenska motståndsrörelsen en plats i fullmäktige. Pär Öberg har försvarat våldet mot anti-rasistiska demonstranter i Stockholmsförorten Kärrtorp förra året. I Surahammar har Carolus Motander, som varit aktiv i Svenskarnas partis valrörelse, kommit in i fullmäktige. DN 140923.

Maria Küchen: SD åsidosätter Bibelns bud. De vet vad de gör, men vet svenska väljare? Vid SD:s valupptakt för sexton år sen hade partiet finbesök från Tyskland. Björn Söder, idag riksdagsman och SD-höjdare, poserade på bild med Franz Schönhuber, före detta SS-officer. Efter andra världskriget var Schönhuber drivande i samtliga invandrarfientliga partier i Tyskland. På sin blogg skriver en SD:are: "Vi hade informell kontakt med ett flertal olika europeiska partier på den tiden. Vi såg det då som självklart att seriösa nationalister i olika länder skulle kunna ha kontakt." Så här skrev SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson på Facebook efter EU-valet: "... efter gårdagen står inte huvudkonflikten längre mellan höger och vänster i europeisk politik, utan mellan värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kulturradikaler. Den stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas". Talar man så, då står man nära nazismen. Dagen 140924.

Johan Lundell: Vad lär valet oss? Valresultatet avslöjar väljarnas dom: 2010 fick ministern Maria Larsson 4.862 kryss i Jönköpings län; nu blev det bara 1.916 och en förlorad riksdagsplats. Jämfört med Annelie Enochsons 3.208 kryss i Göteborgs kommun 2010 var Göran Hägglunds 2.417 kryss 2014 i samma valkrets inte särskilt imponerande. Mandatet gick till unge Aron Modig. I Dalarnas län kryssade 9,3 procent av KD-välj­arna Lennart Sacrédeus och han slog därmed partiledaren Göran Hägglund som fick mycket mediokra 7,7 procent kryss från sin förstaplats på listan i Dalarna. Något riksdagsmandat blev det inte heller denna gång till Dalarna. Bengt Germundsson i Markaryd fick hela 45 procent (!) och Germundsson 46 procent av KD-kryssen. Det innebar 1.245 personliga kryss av 6.107 röster. Var femte markarydsbo personkryssade alltså Bengt Germundsson. Tänk vad hans kunskap skulle kunna innebära för partiet, om de ville använda den. Världen iag 140924.

Bo Westin: Vi kan välkomna fler invandrare. De gamla ränderna i SD vill inte gå ur och ibland formerar de sig till svastikor. Tar vi emot för många migranter till Sverige? 116 000 personer invandrade och folkbokfördes i Sverige detta år men samma år flyttade 65 000 från Sverige, så nettoinvandringen var 50 000 personer. Dagen 140925.

Kan bli svårare att vara hemma med barn - även utan ersättning. Föräldrar, inte minst mammor, är hemma längre med barn än de får ersättning för, enligt en ny studie. Det får regeringens utredare att ställa sig frågan om man ska göra det svårare att vara hemma med barn, även om man inte får ersättning från staten. Världen idag 140925.

Kristdemokraternas fyra nya riksagsledamöter gör sig redo. I dag kom Kristdemokraternas fyra nya riksdagsledamöter till Riksdagen. Sofia Damm, Jakob Forssmed, Aron Modig och Magnus Oscarsson. Kristdemokraterna 140925.

Felaktig valanalys? Är det verkligen demokratiskt försvarbart av talman Per Westerberg att ge Stefan Löfven uppdraget att bilda regering efter valet? Hans parti Socialdemokraterna växte med ynka 0,35 procent och fick endast 31 procent i valet. Tillsammans med Miljöpartiets 6,9 procent blir det visserligen 37,9 procent. Om han kunnat tänka sig att regera med hela det rödgröna blocket hade han haft ett bredare regeringsunderlag än Alliansen, men nu har han faktiskt ett mindre underlag. Alliansen nådde 39,3 procent, vilket är mer än S och MP tillsammans. Hade inte det mest naturliga varit att be Alliansen fortsätta regera i minoritet? Faktum är nämligen att Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna har en betryggande majoritet över de rödgröna. 52,3 procent mot 43,6 procent talar sitt tydliga språk. Faktum är också att Sverigedemokraterna i nio fall av tio valt att stödja Alliansens förslag. Man kan faktiskt tala om en borgerlig majoritet. Det finns dock flera problem. Fredrik Reinfeldt valde omgående att avgå. "Jag tar mitt ansvar", sa han och gick. Hur ansvarsfullt var det egentligen? Hemmets Vän 140925.

Elisabeth Sandlund: Kristdemokraterna - inte uträknade 2014 heller. Men framtiden på längre sikt hänger på en kombination av realism och visioner. Att endast 4,6 procent av väljarna röstade på Kristdemokraterna och att riksdagsgruppen därmed decimerades till endast 16 personer kan svårligen benämnas lysande. Men med tanke på att KD i opinionsundersökning efter opinionsundersökning placerade sig på fel sida av fyraprocentstrecket kunde det ha blivit ännu mycket värre. Dagen 140926.

Alf Svensson: Vår tids största moraliska svek att vi hjälper för få.Pratet om att man vill stoppa invandring för att man vill hjälpa "så många som möjligt" är nonsens. Det handlar om att svepa nationalismens kappa runt sig och se till så att talet om medmänsklighet och solidaritet inte blir mer än tomma fraser. Ingenting mer! Att tala om människor i kollektiv, att orda om människor som Nescio Nomen - namnlösa, helt anonyma och utan identitet - är föga känslomässigt påfrestande. Det är när främlingen, den livrädde och fördrivne, klappar på vår egen port och ser oss in i ögonen som vår moral prövas, om vi då säger: "Ge dig iväg, jag vill hjälpa så många som möjligt." Dagen 140926.

KD i Kronoberg: Vårdpersonal ska slippa aborter. Kristdemokraterna i Kronoberg vill ha samvetsfrihet för vårdpersonal. Tidigare har KD Jönköping krävt detsamma. Partiets landstingsgrupp har i en motion föreslagit att personalpolicyn i landstinget ändras. Sjukvårdspersonal måste kunna få jobba i landstinget trots att de, av samvetsskäl, inte vill utföra vissa moment, som till exempel aborter. "Men etiska dilemman handlar inte bara om aborter. Vårdpersonalen utsätts för många överväganden, till exempel vid vård i livets slutskede." Dagen 140929.

KD-motion för samvetsfrihet. "Vi respekterar olika människors gräns för vad man helt enkelt kan delta aktivt i och vad man vill avstå från," säger fullmäktigeledamoten från Kristdemokraterna som tillsammans med två partikamrater nu lägger en motion om saken. Världen idag 140929.

"Låter som gammaldags kommunistiska metoder". Den välkända psykoterapeuten Louise Hallin reagerar med ilska på att regeringens utredare öppnar för att göra det svårare med obetald föräldraledighet. "Det är helt otroligt, vilken provokation att föräldrar väljer att vara hemma med sina barn," säger hon ironiskt. Världen idag 140929.

Lukas Berggren: När familjer är olydiga mot politiker. Politiker, inte minst på vänsterkanten, verkar hysa ett besynnerligt intresse för hur andra vuxna människor väljer att uppfostra sina barn. Exemplen där politiker försöker kringskära familjers frihet är många. Man vill styra vem av föräldrarna som är hemma, man vill bestämma vilken barnomsorgsform de ska välja och man vill fatta beslut om vilken skola de väljer. För att nämna något. Världen idag 140929.

Slopat vårdnadsbidrag och tredje pappamånad. Enligt vad Sveriges radio Ekot erfar är Miljöpartiet och Socialdemokraterna överens om familjepolitiken i regeringsförhandlingarna. Man vill se ytterligare en öronmärkt pappamånad, vårdnadsbidraget ska tas bort och jämställdhetsbonusen ska förstärkas. Världen idag 140930.

Stefan Swärd: Vad händer om gränserna stängs? Det stora invandringstrycket just nu kommer från Syrien. Miljoner syrier flyr för sina liv. Många av dem hör till den kristna minoriteten. Deras liv räddas i dag genom att Turkiet, Libanon och Jordanien har öppnat sina gränser, där finns miljoner syriska flyktingar. En begränsad del av dessa flyktingar kommer till Sverige, därför vårt stora invandringstryck just nu. Världen idag 141001.

Stefan Löfven ny statsminister. Med röstsiffrorna 132 för, 49 mot och 154 nedlagda röster, valde Sveriges riksdag Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till ny statsminister. Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade för Stefan Löfven, de 49 Sverigedemokraterna röstade mot och övriga partier la ner sina röster. Världen idag 141002.

Troende S-politiker kan få ministerposter. Socialdemokraterna är det stora maktbärande partiet, och bland de 113 riksdagsledamöterna så är cirka 20 av dem verksamma i den religiösa sidoorganisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS), tidigare känt under namnet Broderskapsrörelsen. "I riksdagen är vi större än flera borgerliga partier, säger Thomas Strand, gruppledare i riksdagen för STS-gruppen, och syftar då främst på KD och FP som har färre än 20 mandat i riksdagen." Dagen 141002.

Gör barnkonventionen till lag! För att alla barn ska få goda livsmöjligheter krävs ett gemensamt ansvarstagande. Det skriver representanter för Sveriges kristna råd och menar att barnkonventionen bör göras till svensk lag. Dagen 141003.

Erkännande av Palestina i regeringsförklaringen. Sverige ska erkänna Palestina som stat, inte gå med i Nato och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till lag. Det var några av många nyheter i den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfven (S) läste upp i riksdagen i dag. Dessutom användes begreppet "stjärnfamiljer" för första gången i en regeringsförklaring. Som väntat avskaffas vårdnadsbidraget liksom RUT-avdraget för läxhjälp. En tredje pappamånad införs och föräldraförsäkringen ska bli bättre anpassad för "stjärnfamiljer", sa Stefan Löfven. Begreppet "stjärnfamilj" myntades som en kontrast till ordet "kärnfamilj" 2008, och betecknar en familj som kan se ut på olika sätt, till exempel med fler än två föräldrar, där alla inte nödvändigtvis lever tillsammans. Stefan Löfven betonade att hans regering är feministisk, och hotade med att lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser om inte andelen kvinnor i dessa är uppe i 40 procent om två år. Vidare vill regeringen utvidga sexköpslagen så att även köp av sexuella tjänster utomlands kriminaliseras. Världen idag 141003.

Utmaning att förbättra integrationen utan integrationsminister. Före detta Broderskapsrörelsen, numera Socialdemokrater för tro och solidaritet, är inte oväntat positiva till regeringsförklaringen. Men man uttrycker skepsis inför det faktum att posten som integrationsminister plockats bort. Världen idag 141003.

Alice Bah Kuhnke får ansvar för samfundsfrågor. När Stefan Löfven på fredagsmorgonen presenterade statsråden var den största skrällen Alice Bah Kuhnke som blir ny demokrati- och kulturminister. Hon kommer också att ansvara för samfundsfrågorna. Flera gånger har hon berättat öppet om sin kristna tro. Hon menade även att tron provocerar en del. "Jag får aldrig så många hatbrev som när jag säger att jag är kristen. Är inte det intressant? Och då är jag ändå både svart och kvinna." Världen idag 141003.

Hägglund: Kalldusch för småbarnsfamiljerna. Beskedet från den nya regeringen att man vill ta bort vårdnadsbidraget, upphäva valfriheten som funnits i primärvården och ytterligare kvotera föräldraförsäkringen kritiseras av Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare. Världen idag 141003.

Tidigare generalsekreterare för RFSU - nu barnminister. Åsa Regnér, före detta generalsekreterare i organisationen RFSU blir ny barn-, äldre-, och jämställdhetsminister. Under hennes tid på RFSU fick man hård kritik, bland annat för filmen "Sex på kartan" som polisanmäldes för förledande av ungdom. Under tiden i RFSU förespråkade Regnér bland annat att avskaffa kyrkorna vigselrätt. Morgan Johansson, ny justitieminister, är tidigare styrelseledamot i Humanisterna och har vid flera tillfällen uttalat sig kritiskt mot att utgå från religiös tro i politiska sammanhang, han har bland annat underkänt argument som utgår från Koranen eller Bibeln. Världen idag 141003.

Hela ministerlistan:
Statsminister - Stefan Löfven (S)
Finansminister - Magdalena Andersson (S)
Civilminister - Ardalan Shekarabi (S)
Landsbygdsminister - Sven-Erik Bucht (S)
Bostads- och stadsutvecklingsminister - Mehmet Kaplan (MP)
Socialförsäkringsminister - Annika Strandhäll
Folkhälsa-, sjukvård- och idrottsminister - Gabriel Wikström (S)
Biståndsminister- Isabella Lövin (MP)
Barn, äldre- och jämställdhetsminister - Åsa Regnér
Utbildningsminister - Gustav Fridolin (MP)
Arbetsmarknadsminister- Ylva Johansson (S)
Strategi och framtidsfrågor - Kristina Persson (S)
Utrikesminister - Margot Wallström (S)
Inrikesminister - Anders Ygeman (S)
Justitieminister - Morgan Johansson (S)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister - Aida Hadzialic (S)
Högre utbildning- och forskningsminister - Helene Hellmark Knutsson (S)
Närings- och innovationsminister - Mikael Damberg (S)
Försvarsminister - Peter Hultqvist (S)
Kultur- och demokratiminister - Alice Bah Kuhnke (MP, generaldirektör för Ungdomsstyrelsen)
Miljöminister - Åsa Romson (MP)
Energiminister - Ibrahim Baylan (S)
Infrastrukturminister- Anna Johansson (S)
Finansmarknads- och konsumentminister - Per Bolund (MP).

Ministern berättade om sina "tidigare liv". Den nyblivna ministern Kristina Persson, S, slogs ihjäl på 1300-talet, levde som torparhustru i Finland på 1800-talet och har haft "beröring" med Raoul Wallenberg. Det har hon fått reda på genom djupmeditation där hon kommit kontakt med sina "tidigare liv". Persson - som tagit hjälp av ovetenskaplig, nyandlig mysticism - blir nu Stefan Löfvens högra hand på statsrådsberedningen. "Jag har i djup meditation upplevt det som brukar betecknas som tidigare liv," sa Persson i SVT 1997. Expressen 141003.

Ulf Öfverberg (ordförande för Samfundet Sverige Israel i Stockholm): "Kaplan regeringens svar på Åkesson". Mycket kan sägas om nya regeringen och dess regeringsdeklaration. Det missriktade beskedet att regeringen ska erkänna Palestina är värd all kritik. Men lika viktigt som det är att kritisera det beslutet är det att visa på hur skandalös utnämningen av miljöpartisten Mehmet Kaplan till ny bostads- och stadsutvecklingsminister är. Mehmet Kaplan framstår med sina ljusskygga kopplingar till en undervegetation av judehat som regeringens svar på Jimmie Åkesson. Expressen 141005.

Lukas Berggren: Ministrar och ministrar. För ungefär ett år sedan utsågs Elisabeth Svantesson (M) till arbetsmarknadsminister. Drevet blev omfattande. Allt för att hon för många år sedan hade varit engagerad i Ja till livet och medlem i Livets ord. Dessutom hade hon en avvikande uppfattning i frågan om samkönade äktenskap. Hon krävdes på offentlig avbön för att kunna vara minister i en svensk regering. Statsministern fick bedyra hennes omvändelse. Ungefär så. I ljuset av detta är listan över de nu presenterade statsråden intressant. Världen idag 141006.

Stefan Attefall: Skräckscenario om hon detaljstyr samfunden. Stefan Attefalls råd till sin efterträdare är att inte lyssna alltför mycket till de partier hon är med och styr tillsammans med. "Problemet är inte Alice Bah Kuhnke utan den regering hon sitter i," säger han. Skräckscenariot vore, enligt Stefan Attefall, om Alice Bah Kuhnke börjar göra inskränkningar för trossamfunden och går in och detaljstyr verksamheten. "Det kan handla om äktenskapssyn, ämbetsfrågan ... "Tycker du inte som riksdagsmajoriteten får du inte statligt bidrag". Det blir detaljstyrning och dessutom ett ingrepp på religionsfriheten. Det blir en oerhört styvmoderlig behandling av trossamfunden som också ger signaler till övriga samhället. Tiden får utvisa om det blir så att man fullföljer det som man pratat om i opposition." Dagen 141007.

Andreas Carlson (KD): Fel att erkänna Palestina som stat. Det är ett brott mot folkrätten att erkänna Palestina som stat i den situation som nu råder. Stefan Löfven meddelade i regeringsförklaringen i fredags att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill erkänna staten Palestina. Men att som Stefan Löfven stå i riksdagens talarstol och tala om ett erkännande av en palestinsk stat, när Hamas vill utplåna Israel, är att börja i helt fel ände. USA har kritiserat Sverige och i går kallades den svenska ambassadören i Israel upp till landets utrikesminister för en formell protest. Det finns fog för den massiva kritik som riktats mot Sverige. Vi skulle bli det första EU-landet som erkänner Palestina som stat, trots att både EU och FN slagit fast att ensidiga handlingar i konflikten bör undvikas. En palestinsk stat med Hamas i ledningen, kan inte erkännas innan Hamas erkänner Israel. kristdemokraterna 141007.

Tro och solidaritet vill ha friare helgdagar. I dag infaller både en judisk och muslimsk högtid, Yom Kippur, respektive Offerdagen - Id al-Adha. Nu föreslår Peter Weiderud att alla ska få en "pott" av helgdagar. Dagen 141007. Kommentar: Det vore att luckra upp våra kristna helgdagar så de blir mindre betydelsefulla och snart kan då en del av dem tas bort.

Vårdnadsbidraget tas bort - igen. För andra gången i svensk politik avskaffas vårdnadsbidraget. Om det återuppstår en tredje gång blir det i ny tappning. Ett av de konkreta förslagen i Stefan Löfvens regeringsförklaring var att slopa vårdnadsbidraget på 3 000 kronor, samt att utöka föräldraförsäkringen med en extra "pappamånad". Med tanke på att alliansens vårdnadsbidrag varit en kompromiss - som FP, M och C har stöttat för Kristdemokraternas skull - betyder det nya parlamentariska läget att en majoritet är emot. Men Emma Henriksson, KD:s familjepolitiske talesperson, vill inte ge slaget förlorat riktigt än. "Vi vet inte hur regeringen lägger fram det, om det blir ett förslag man kan rösta på separat eller som en del i budgeten" säger hon. Dagen 141009.
Mirjam: Vårdnadsbidraget borde motsvara vad en förskoleplats kostar. "Jag vill vara hemma med mina barn, det är därför jag tar ut vårdnadsbidraget," säger Mirjam Johansson från Sävsjö. Hon hoppas snarare på att regeringen gör reglerna generösare än att de tar bort vårdnadsbidraget helt. Dagen 141009.

Höjd skatt för pensionärer för att klara invandringen. Den rekordstora asylinvandringen från tredje världen dränerar statskassan på pengar till välfärden. På grund av det "mycket allvarliga läget" har den nya S-ledda regeringen nu beslutat att höja de svenska pensionärernas löneskatt. Fria Tider 141010.

Anklagar minister för att vara islamist. Förvånande och förfärande. Det säger tidigare riksdagsledamoten Nalin Pekgul (s) om att Mehmet Kaplan utnämnts till minister. Pekgul menar i en debattartikel i Dagens Industri att Kaplan är en islamist som stödjer jihadister. Världen idag 141014.

Kommunalrådet Bengt Germundsson (KD) misshandlad. I Hökön skulle Bengt Germundsson hjälpa sin fru efter att hennes bil blivit vandaliserad. I samband med detta blir Germundsson påhoppad av en man. Efter det fick han uppsöka sjukhus. Enligt källor till tidningen ska mannen som hoppade på kommunalrådet vara känd av polisen sen tidigare. Han säger att han mår ganska bra men vill inte kommentera händelsen ytterligare. SR 141016.

Docent i social­antropologi: Klyftan mellan muslimer och andra kan växa. "De vill utveckla möjligheterna att praktisera islam, så som de ser islam, i Sverige." Så säger Aje Carlbom, docent i social­antropologi, om den moderata islamistiska rörelse som han menar att statsrådet Mehmet Kaplan (MP) tillhör. ""Man bör vara medveten om att Kaplan har sin ideologiska bakgrund i den islamistiska rörelse som de senaste tjugo åren har arbetat på att skaffa sig inflytande i olika politiska sammanhang"." Världen idag 141017.

Fler "ekonomiska styrmedel" att vänta för föräldralediga. 1 januari 2016 öronmärks en tredje månad i föräldraförsäkringen för den ena föräldern, en till så kallad pappamånad. Ett år senare försvinner jämställdhetsbonusen. Det är regeringens ambition. När vårdnadsbidraget ska tas bort är ännu oklart. Världen idag 141020.

Vår vädjan till Gustaf Fridolin. Sälj inte lättvindigt ut alla de positiva yttre och inre värden som friskolereformen hittills uppnått. Det skriver representanter för Kristna friskolerådet till Sveriges nya utbildningsminister. Dagen 141021.

Hård kritik mot slopat gåvoavdrag. Gåvoavdraget tas bort från 2016 i budgeten som presenterade på torsdagen. Då riktar hjälporganisationer hård kritik mot regeringen. "De ser inte värdet av den ideella sektorns insatser, säger Bengt Swerlander på Erikshjälpen." I en formulering i budgetpropositionen står det att avdragsrätt på gåvor "ökar den ideella sektorns verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra." "För den nuvarande regeringen är det alltså allvarligt att den ideella sektorn är beroende av enskilda personer, men det är ju hela idén." Världen idag 141023.
Lukas Berggren: Skatt på hjälpsamhet. I själva verket är den slopade avdragsrätten ideologiskt motiverad. Regeringen vill inte låta människor själva bestämma vilka organisationer som ska få ta del av deras pengar. I stället vill regeringen samla in alla pengar via skattsedeln, för att sedan politiskt styra vart pengarna ska gå. På så sätt hamnar makten hos politikerna och inte hos medborgarna. I budgetpropositionen står det att läsa: "Slopandet av skattereduktionen för gåvor beräknas öka skatteintäkterna med 0,25 miljarder kronor 2016.". Den stora ökningen av gåvogivare och gåvor stoppas och beslutet motiveras av en i sammanhanget marginell intäkt för staten. Att politiken drabbar de mest utsatta i samhället, de som annars kunde ha nåtts av hjälpen, tycks inte bekymra. Ideologin går före. Den politiska styrningen av bidragen märks också i budgeten. Trossamfunden får finna sig i minskade anslag. Från 2014 till 2018 sänks anslaget med 30 miljoner kronor, från blygsamma 76 miljoner kronor till 46 miljoner kronor. I budgetpropositionen står det att läsa: "Regeringen föreslår att anslaget minskas...för att bidra till att finansiera prioriterade satsningar.". Vad regeringen säger är alltså att trossamfundens verksamhet inte är prioriterad. Världen 141023.
Budgeten hårt slag mot civilsamhället: "Närmast obegripligt". Löftet till idrottsrörelsen bröts, trossamfundens stöd ska minskas avsevärt och gåvoavdraget som gett ideella organisationer ökade intäkter slopas. Regeringens budget väcker kritik bland civilsamhällets aktörer. "Under 2013 gjorde 761 000 personer, nästan var tionde svensk, avdrag för gåvor. Vinsten för samhället i såväl ökning av gåvor som ökat samhällsengagemang är avsevärd." Budgeten visar även att trossamfunden på sikt kommer att få kraftigt minskat stöd. Under de senaste åren har stödet ökat för trossamfunden, men nu aviserar regeringen en kontinuerlig minskning fram till 2018. 76 miljoner är 2014 års prognos, förslaget för 2015 är 71 miljoner i stöd till trossamfunden. 2016 beräknar regeringen att stödet hamnar på 64 miljoner, 2017 på 53 miljoner och 2018 på 46 miljoner. Totalt handlar det om en minskning på drygt 30 miljoner över hela mandatperioden. Världen idag 141023.

Lars Adaktusson: KD behöver bli mer radikalt. Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson menar att partiets "utsatta läge" inte bara kan förklaras med olyckliga omständigheter. Han efterlyser mer frimodighet, strategi och radikalitet i sitt parti. Världen idag 141021.

Stefan Attefall (KD): "En krigsförklaring mot trossamfunden". "Regeringen fryser inte bara bidragen utan sänker dem till nivåer som är lägre än 2010 års nivåer. Det är ett slag i ansiktet på alla de som är engagerade i trossamfunden. Jag är uppriktigt förvånad. Med kirurgisk precision riktar regeringen in sig på trossamfunden och det civila samhället. Det är tydligt att regeringen är båda okunnig och ointresserad." Enligt det nya budgetförslaget kommer stödet till trossamfunden att sjunka från dagens 77 miljoner per år till 45 miljoner per år 2018. Det innebär att anslagen hamnar under de nivåer på ungefär 50 miljoner som gällde under många år. "Och Evangeliska frikyrkans missionsdirektor Daniel Norburg säger att förslaget drabbar de mest utsatta: "Vi använder SST-bidragen till att stärka arbetet i församlingar som har många med utländsk bakgrund och till församlingar med verksamhet som sträcker sig utåt för att ge omsorg och själavård. Vi kommer fortsätta arbeta med detta som församlingar, men med bidragen kan vi göra ännu mer", säger Daniel Norburg. Dagen 141024.

Så drabbas kyrkorna av budgeten. Regeringen föreslår kraftigt minskade anslag till trossamfunden. Nu varnar samfundsledarna för konsekvenserna. "Regeringen inser inte religionens betydelse för samhället", säger pingstledaren Pelle Hörnmark. Dagen 141024.

Alice Bah Kuhnke försvarar halverat stöd till trossamfunden med 30 miljoner. Mer pengar går istället till kulturen, 252 miljoner. Det är en prioritering som regeringen har gjort, säger Alice Bah Kuhnke. "Hela regeringen står bakom budgeten, så självklart har jag varit med i de här diskussionerna." Dagen 141024.

Equmeniakyrkan: Gör om budgetförslaget. "Vi, Equmeniakyrkan, ser med stor oro på några av förslagen i den statsbudget regeringen nyligen presenterat. För oss som kyrka är det oroande att anslagen till trossamfund i det närmaste halveras under mandatperioden och att avdragen för gåvor slopas. Vi reagerar också starkt mot att den del av biståndsbudgeten som används för att finansiera flyktingmottagande ökar. Dessa förändringar innebär en ny ton i relation till civilsamhället. Våra lokala församlingar, vårt nationella arbete och det internationella biståndsarbete vi bedriver själva inom Equmeniakyrkan och i gemenskap med bland annat Diakonia kommer att påverkas negativt." Dagen 141029.

Lennart Kollmats (FP), f d riksdagsledamot: Stort misstag av regeringen. Det civila samhället står uppenbarligen inte högt i kurs i den nya rödgröna regeringen. Det märks i budgetpropositionen, där de bland annat vill sänka bidraget till trossamfunden i Sverige. Sett på några år är sänkningen 35 procent och motiveringen lakonisk: "för att bidra till prioriterade satsningar". Trossamfunden gör i dag stora insatser för yngre, äldre och sjuka, det senare i första hand genom Sjukhuskyrkan. Det andra påtagliga ämnet är avskaffandet av skattereduktion för gåvor till humanitärt arbete. Det har visat sig att den skattereduktionen har stimulerat många att ge eller ge mer, att avskaffa möjligheten till skatteavdrag kommer att minska givandet med mångmiljonbelopp. Dagen 141031.

Elisabeth Sandlund: Vadan denna brådska med Palestinabeslutet? Kan svaret vara så enkelt som att regeringen inte vågar räkna med att sitta kvar vid maktens köttgrytor så värst länge och att det därför gäller att slå till snabbt med en i praktiken irreversibel åtgärd? Dagen 141031.

Jimmy Loord: Varför straffa det goda i samhället? Hjälporganisationerna har märkt hur gåvogivandet har ökat. 761 000 personer gjorde avdrag för gåvor under 2013. Organisationer som Barn­cancerfonden, Röda korset och Plan Sverige är några av de som gynnats. Denna avdragsrätt borde öka och utvidgas i stället för att tas bort. Den borde också omfatta näringslivet som skulle kunna få göra avdrag för allmännyttiga gåvor. Det är så vi skapar kraft till ökat socialt ansvarstagande. Trossamfunden gör ett enormt arbete med stor betydelse för samhället. Jag tänker på det stora engagemang dessa gör för integrationen. Jag tänker på alla barn som fått en plats där man blivit sedd och bekräftad. Jag tänker på alla de som lämnat missbruk bakom sig tack vare trossamfundens riktade arbeten mot denna målgrupp. Dagen 141104.

Snålt kyrkostöd får kritik av troende i S. De troende socialdemokraterna instämmer i det mesta av den kritik mot regeringens budget som kommit från bland andra kyrkorna. Men Tro och solidaritets ordförande Peter Weiderud tror att en dialog mellan civilsamhället och regeringen ska korrigera felen. När det gäller avdragsrätten skulle han vilja att regeringen var lite mer pragmatisk. Här har förbundet länge drivit en annan linje än partiet. Tro och solidaritet delar också kyrkornas kritik mot minskat samfundsstöd. Dagen 141107.

Kjell Larsson och Karin Hutberg från Svenska alliansmissionen: Märklig ekvation, regeringen. SST-bidraget (Statligt Stöd till Trossamfund) låg under många år still. Ända tills förra regeringen lyfte det till nuvarande nivå, cirka 77 miljoner kronor. Dessa pengar är en liten ynka handtryckning från staten till alla de trossamfund som med idealitet och troget arbete verkar för samhället (jämfört med Kultur-eller Idrottssverige är det en spottstyver.) Detta bidrag används till bland annat Sjukhuskyrkan och andlig vård inom institutioner, som exempelvis fängelser. Det används för att hjälpa Sverige­s nya samfund och kyrkor till en plattform för sin verksamhet och därtill en integrering i vårt samhälle. Och det används för att stötta ekonomiskt svag­a kyrkor och församlingar så att dessa kan utöva verksamhet och erbjuda gudstjänster även i glesbygd och utflyttningsorter. Vad vi inte förstår är att regeringen ena stunden säger att det som de ideella folkrörelserna gör är av yttersta vikt för samhället, för att i nästa stund dra undan ekonomiska möjligheter att fungera. Vi får inte ihop ekvationen! Dagen 141107.

Göran Hägglund (KD): "Man kan tro att det regeringen skriver är satir". Efter åtta år i regeringsställning väntar nu, om inget oförutsett inträffar, fyra år i opposition för Kristdemokraterna. Redan har flera reformer som KD länge stridit för att införa, slopats av regeringen, däribland skattereduktion på gåvor och vårdnads­bidraget. "Vi ger inte upp kampen för valfrihet i barnomsorgen Världen idag 141107.

Alliansen vill höja kyrkostödet. Alliansen vill - tvärtemot regeringen - höja bidragen till trossamfunden. Det ska bli 85 miljoner kronor per år, med start 2015. Dessutom vill man behålla avdragsrätten för ideella gåvor. Det var budskapet i den borgerliga skuggbudget som presenterades i dag. Regeringen vill i stället sänka bidragen till 45 miljoner kronor per år 2018. Dagen 141107.

Sofia Damm (KD) motionerar om att religionsfrihet ska inkluderas som ett uttalat mål i de nya millenniemålen. Kristna är nu den mest utsatta gruppen globalt sett. Utgångspunkten i arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna ska vara att religions- och övertygelsefriheten ska gälla alla, överallt, alltid. Minoriteter har alltid varit utsatta, men de senaste åren har vi sett en förskjutning som behöver uppmärksammas. Sveriges Riksdag 141111.

Alf Svensson: Fredrik, tio år, har förstått. Är alla våra systrar och bröder, som på jorden bo och bygga? Han heter Fredrik. Han är fjärdeklassare i en vanlig svensk skola i södra Sverige. 10 år gammal. I går kväll, när skymning efter en dag i rusk och regn gör det dags att byta till pyjamas, kom han till mamma som slagit sig ner framför teven. I famnen bar han sitt älsklingsgosedjur, en rejält stor teddybjörn: "Mamma skulle du vilja slå in min nalle i ett riktigt vackert paket?" Kan försäkra att mamman såg förvånad ut och undrade vad som var på färde. Det kändes förmodligen både omständligt och en smula onödigt att behöva redovisa för både storebror och pappa och mamma vilka tankar som rört sig i Fredriks sinne. Men han anade att en förklaring behövde ges. "Jo, i morgon får vi en ny flicka till vår klass. Hon kommer från Afghanistan. Jag vet inte riktigt var det ligger. Men det är långt borta. Och jag tänkte att om jag ger henne min nalle så blir hon nog glad…" Dagen 141111.

Ronnie Sandahl: Skuggdrevet mot Bah Kuhnke blev konkret. Alice Bah Kuhnke har inte köpt horor. Inte skattefifflat. Inte ens målat båten med giftig bottenfärg. Mediedrev är brutala, men sällan otydliga. Gnistan till skogsbranden, taxikvittot eller mutresan, synliggörs alltid. I drevet mot kulturministern tycks däremot själva tobleronen saknas. När Sverige kallas världens mest sekulära land är det resultatet av en snart hundraårig politisk strategi. Landet skulle präglas av en "ateistiskt allmän religiositet" som målsättningen löd när socialdemokratin på 1920-talet gjorde sin helomvändning. Från motståndare till den kristna kyrkan. Till att skapa den statskyrka som på sikt skulle kväva sig själv. Socialdemokratins strategi var att statskyrkan skulle bli så urvattnad - traditioner i stället för tro - att landet slutligen befriades helt från kristendomen. Man får nog säga att det lyckades. I nästan alla andra länder hade Alice Bah Kuhnkes gudstro varit en tillgång, ett slags garant för moralisk anständighet. Här är den något suspekt hon ska stå till svars för. Svenskare har ett drev aldrig varit. Aftonbladet 141111.
Carl-Henric Jaktlund: Felsökande för till återvändsgränd. Nödvändig granskning av Alice Bah Kuhnke riskerar kantra. Expressen har tveklöst balanserat på den gränsen angående Alice Bah Kuhnke senaste veckan. Känslan har varit tydlig: Det hade inte spelat någon roll vad hon gjort, Expressen skulle ändå ha hittat en negativ vinkel. När dreven går säljs viktiga grundläggande principer kring hederlighet, saklighet och ärlighet ut. Dagen 141111.

Gunilla Gomér lämnar KD. Lokalpolitikern Gunilla Gomér har begärt utträde ur Kristdemokraterna. Skälet är att hon och partiet växt ifrån varandra, och att hon känt sig marginaliserad inom partiet. Hon vill fortsätta engagera sig politiskt, men avvaktar med att berätta i vilket parti. När nomineringskommittén förra hösten tog fram sitt förslag på riksdagslista inför valet i år fanns namnet Gunilla Gomér inte med på listan. Kommitténs förslag klubbades senare igenom av nomineringsstämman. Trots sin popularitet bland KD-väljare hade Gunilla Gomér ställts utanför riksdagslistan. Den gången sa Kristdemokraternas gruppledare i Alingsås, Stefan Svensson, att skälet var bristande engagemang från Gunilla Gomér. Själv sa Gomér att hon fått motiveringen att hon skrämmer bort kärnväljare, och att hennes arbete med organisationen Ja till livet, som hon då var ordförande för, var en belastning. Världen idag 141111.

Ett steg närmare samvetsfrihet i Kronoberg. Landstingsstyrelsen i Kronoberg röstade på tisdagen ja till KD-förslaget att utreda om samvetsfrihet ska gälla för landstingspersonalen. Om det blir verklighet kan det i framtiden bli möjligt för vårdpersonal att neka till att utföra aborter. Moderaterna och Centerpartiet röstade för, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade mot och Folkpartiet lade ner sina röster. Världen idag 141112.
RFSU sätter press efter beslutet om samvetsfrihet. Under onsdagen rapporterar flera stora medier om att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Kronobergs landstingsstyrelse röstat ja till att utreda samvetsfrihetsfrågan. Omedelbart började lobbyorganisationen RFSU sätta press på partierna centralt. RFSU menar i ett pressmeddelande att det var ett "chockerande beslut", som man dessutom anser inte alls handlar om samvetsfrihet, utan om "abortvård". Världen idag 141112.
Folkpartiet kommer att sänka förslag om samvetsfrihet. Under onsdagen röstade Kronobergs landstingsstyrelse ja till att utreda samvetsfrihet för landstingets personal. I dag meddelar Folkpartiet att man kommer att stoppa förslaget. Band andra lobbyorgansationen Rfsu satt hård press på partierna centralt och på torsdagen lyfte Vänsterledaren Jonas Sjöstedt frågan i riksdagen och kallade KD-motionen ett angrepp på aborträtten. Han fick medhåll av statsminister Stefan Löfven som i SVT senare öppnade för att agera mot abortmotståndare i vården. "Låt oss följa vad som händer så får vi se om det finns anledning att göra någonting", sa Löfven. Eva Johnsson (KD: "Det som nu sker bekräftar till hundra procent att den intoleranta toleransen har ett stadigt grepp om den svenska samhällsdebatten. Man hänvisar till vidsynthet men i själva verket går man i taket när det framförs åsikter som anses politiskt inkorrekta." Världen idag 141113.
Europarådet: Fel att ställa in konferensen. Medlemmar i FN-föreningen i Uppsala kände sig pressade att hoppa av den sedermera inställda konferensen om trafficking. Samtidigt menar Europarådets särskilda rapportör för frågor om våld mot kvinnor att konferensen borde ha genomförts. Dagen 141113.

Ruth Nordström driver värdefrågor med hjälp av juridiken. Juristen Ruth Nordström vill väcka opinionen och värna dem som inte kan försvara sig: i livets början och slut, liksom de kvinnor som förslavas i sexhandeln. Ruth Nordström är inte omedveten om vad hennes övertygelser väcker för känslor på sina håll, men tvekar inte att sticka ut hakan. "Man måste ha modet att stå för det som är rätt, även om det blåser och stormar ibland." Dagen 141114.

Värdekonservativ KD-politiker går till Sverigedemokraterna. KD-politikern Gunilla Gomér är inte längre KD:are. I en debattartikel på söndagen i nättidningen Nyheter 24 förklarar hon varför Sverigedemokraterna är hennes nya hemvist: "Varken jag eller KD uppskattar varandra längre, vi har vuxit ifrån varandra", skriver hon. DN 141116.
Gunilla Gomér: "Därför lämnar jag KD för SD". Efter 16 år som region- och lokalpolitiker i Kristdemokraterna har jag nu valt att lämna partiet, och gå över till Sverigedemokraterna. Varken jag eller KD uppskattar varandra längre, och vi har vuxit ifrån varandra,så det är dags för mig att gå vidare och göra något annat. Det känns helt rätt. Nyheter 24 141116.

Gunilla Gomér går till SD. Den tidigare KD-politikern Gunilla Gomér går till Sverigedemokraterna. Där har hon blivit mottagen med värme, till skillnad från i Kristdemokraterna, förklarar hon. Alingsåspolitikern Gunilla Gomér begärde nyligen utträde ur partiet, efter 16 års engagemang. "De frågor som jag brinner för finns ju inom Sverigedemokraterna. Eftersom SD också säger sig vara det mest Israelvänliga partiet så hade det också stor betydelse." Fram till årsskiftet sitter Gunilla Gomér som politisk vilde i två nämnder i Alingsås. Därefter får hon troligtvis ett uppdrag i socialnämnden för Sverigedemokraterna. Världen idag 141117.

Politisk vilde från Polen räddade SD i EU. Sverigedemokraternas grupp i EU-parlamentet föll ihop tidigare i höstas - men har räddats av en avhoppad ledamot från ett extremt polskt parti. Partierna längst ut på högerkanten är fler än någon gång tidigare, men de är splittrade och grupperna instabila. När Sverigedemokraterna efter EU-valet i maj valde politisk grupp i EU-parlamentet blev franska Front Nationals ledare Marine Le Pen rasande. Le Pen hade räknat med SD i den politiska grupp som Front National försökte bilda tillsammans med bland andra Geert Wilders från Nederländerna. SD:s nej bidrog till att Le Pen misslyckades med att bilda en grupp. Sedan dess har SD inte haft kontakt med Front National. Grupplösa: Längst ut på högerkanten finns partier som inga andra vill samarbeta med - till exempel grekiska Gyllene gryning och ungerska Jobbik. Dansk folkeparti och Sannfinländarna lämnade EFDD efter valet och ingår nu i ECR, European conservatives and reformists, som domineras av brittiska Tories. DN 141116.

Partier kovände om samvetsfrihet. Kristdemokraterna i Landstinget Kronoberg står nu ensamma kvar bakom kravet på en utredning om samvetsfrihet. Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet har hastigt svängt och kommer att rösta emot motionen i landstingsfullmäktige. Både Moderaterna och Centerpartiet i Kronobergs landsting har fått kalla fötter efter all kritik som framförts mot att man stött Kristdemokraternas motion om att utreda rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal. Kristdemokraterna som på tisdagen hade stöd av en majoritet i landstingsstyrelsen, har nu hastigt fått se sig övergivna. Eva Johnsson, partiets distriktsordförande och gruppledare i landstinget, tvekar inte om varför allianskollegorna gjort en kovändning. "Självklart är det mediatrycket det handlar om, det är ju inte så att de i grunden ändrat inställning på några dagar", säger Eva Johnsson. Hon påpekar att frågan beretts grundligt inom allianspartierna. "Vi har manglat motionen i gruppledarkretsen i nästan ett halvår. De andra partierna har varit välinformerade och har inte haft några synpunkter förrän mediadrevet brakade i gång. Det som nu hänt är ett tydligt exempel på medias makt", menar Eva Johnsson. "Det visar hur tredje statsmakten kan styra utvecklingen, och oförmågan hos förtroendevalda att stå emot. Man kan ju också notera att journalistkåren har samvetsfrihet inskrivet i sina avtal med arbetsgivarna, för att de ska slippa ta uppdrag som strider mot det egna samvetet. Men den rätten vill man tydligen behålla för sig själv. Att samvetsfrihet på något vis skulle hota vårdens verksamhet stämmer inte med erfarenheten från andra länder", påpekar Eva Johnsson. "Sverige och Finland är de två länder som sticker ut i Europa genom att inte ha någon form av samvetsfrihet. I Tyskland är samvetsfriheten skyddad i grundlagen, och jag tror inte att den tyska sjukvården brakat ihop på grund av det." Världen idag 141117.

Ruth Nordström: Liberalism och åsiktsförtryck. Beslutet i landstingsstyrelsen i Kronoberg att utreda samvetsfrihet för vårdpersonal, har väckt stor debatt. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström twittrade: "Rätten till säkra aborten är en del av svensk jämställdhet och jämlik vård. Beslutet i Kronoberg mycket oroväckande". Centerpartiets hälsopolitiska talesperson, Anders W Jonsson hävdade i Aftonbladet att: "Vi är bestämda motståndare till det. Sjukvården skulle inte fungera om varje anställd av egna etiska skäl skulle ges möjlighet att neka patienter vård. Att den strängt ortodoxe muslimen skulle vägra behandla kvinnor, att rasister skulle vägra behandla invandrare, att ett Jehovas vittne skulle vägra ge blod. Att jämföra rasister som vägrar behandla invandrare med en barnmorska som inte vill utsläcka ett litet människoliv, är absurt. Barnmorskan Ellinor Grimmark har förlorat tre jobb i Jönköpings län för hon som barnmorska vill jobba på förlossningen och inte utföra aborter. Hon företräds nu av Scandinavian Human Rights Lawyers i den pågående rättstvisten Jönköpings tingsrätt. Det är mycket bra att enskilda landsting lyfter frågan om samvetsfrihet i vården. Alla andra landsting i Sverige borde följa efter. Dessvärre har möjligheten att få igenom förslaget i Kronobergs län omintetgjorts när nu M och C, bara två dagar efter att de varit med och röstat för motionen om att öppna för en utredning om samvetsfrihet, drog tillbaka sitt stöd. Påtryckningarna från media och bland annat RFSU och Vårdförbundet, fick politikerna att kvickt byta ståndpunkt på ett närmast pinsamt sätt. Det är helt uppenbart att Sverige behöver fler politiker med ryggrad och mod att stå emot den politiskt korrekta huvudfåran. Världen idag 141117.

Därför svängde politikerna om utredning av samvetsfrihet. Tre partier i landstingsstyrelsen i Kronoberg röstade ja till en utredning om samvetsfrihet. Ett par dagar senare hade två av partierna ändrat sig. Vad som kom emellan? Uppmärksamhet i media som felaktigt hävdade att förslaget handlade om abort. "Medierapporteringen spelade in", medger Sven Sunesson (C). Frågan är om ett beslut i en landstingsstyrelse tidigare fått sådant genomslag på det nationella planet. I stort sett alla större medier rapporterade om KD-förslaget om att utreda samvetsfrihet och många ledarsidor gjorde kopplingen till abortfrågan, trots att den inte fanns omnämnd i motionen. Världen idag 141118.

Emma Henriksson och Désirée Pethrus (KD): Kompromissa inte om barns rätt. I dag är det 25 år sedan FN antog barnkonventionen. En viktig konvention som står upp för barns rättigheter och som markerar alla barns rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Kristdemokraterna vill att den ska införas i svensk lag. Barnkonventionen måste få en starkare ställning i svensk lag. Det skulle ställa högre kompetenskrav på beslutsfattare om bestämmelser om barns behov och rättigheter skulle bli direkt tillämpbara i svenska domstolar och vid myndighetsbeslut. Norge har redan gått före i denna fråga och där har kunskapen om barns rättigheter ökat markant. Barnens rättsställning har stärkts eftersom de oftare har tillfrågats inför beslut. Barnkonventionen har också kommit in som redskap och rättesnöre i den politiska planeringen. kristdemokraterna.se 141120.

Gomérs framtid i Ja till livets styrelse osäker. Bekymrad och skeptisk. Det är orden som Ja till livets ordförande Stefan Swärd använder för att beskriva vad han tänker om att hans företrädare fram till maj i år, Gunilla Gomér, går till Sverigedemokraterna. Nu ska prolife-organisationen diskutera om Gomér kan sitta kvar i styrelsen eller inte. Världen idag 141118.

Ny pristagare till priset som ratats av drottning Silvia. Europarådets rapportör för våld mot kvinnor har belönats med det svenska människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award. Ursprungligen skulle priset gå till drottning Silvia - men hon tackade nej. José Mendes Bota får priset för sina insatser mot trafficking och människohandel. Han har nyligen publicerat en rapport om prostitution, människohandel och modernt slaveri i Europa för Europarådets räkning. Människohandel och trafficking utgör flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och en av de mest lukrativa verksamheterna för kriminella organisationer över hela världen. Trafficking förekommer för olika ändamål, bland annat tvångsarbete, men i Europa är människohandel för sexuella ändamål i särklass den mest utbredda formen. Uppskattningsvis 84 procent av alla offer för människohandel utnyttjas för sexuella ändamål, sa José Mendes Bota under ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel med tema trafficking, då priset också delades ut. Han propagerade för den svenska modellen med förbud mot sexköp. Dagen 141119. Världen idag 141120.

Lennart Davidsson: En politiskt korrekt åsikt åt gången. Jag har just anmält utträde ur Läkarförbundet med sorg efter mångårigt medlemskap. Själv är jag pensionerad, men deltidsarbetande distriktsläkare i Örebro och har just anmält utträde ur Läkarförbundet med sorg efter mångårigt medlemskap. Orsaken är ordförandens inställning speglad i en debattartikel i DN i ämnet, där hon rakt upp och ner gör sig till tolk för förbundet utan att mig v­eterligt ha pejlat inställningen hos medlemmarna. Dagen 141119.

FN:s barnkonvention fyller 25 år. Nu är den på väg att bli svensk lag. Barnkonventionen är en samling bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige skrev på konventionen 1990. I vissa länder gäller en konvention som lag så fort man har skrivit under den. Sverige, däremot, har ett så kallat dualistiskt rättssystem, och måste lagstifta om konventionen för att den ska kunna tillämpas i praktiken. Det har man ännu inte gjort med barnkonventionen, men nu en förändring på gång. I regeringsförklaringen i oktober sa Stefan Löfven att man tänker påbörja arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag. Det här är något som Christina Heilborn, programchef på Unicef, är glad över. Hon hoppas att samma sak kommer att hända här som hände i Norge, där barnkonventionen fördes in i lagen 2003. SR 141120.

Tydligt nej till samvetsfrihet. Landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg röstade med stor majoritet ner förslaget om samvetsfrihet. Bara de tre Kristdemokrater som röstade för. 57 landstingsfullmäktigeledamöter skickade motionen till papperskorgen. Landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg har totalt 61 ledamöter. Dagens Medicin 141126. Kommentar: I ett gudlöst samhälle finns det inte utrymme för samvetsfrihet av något slag.

Vårdnadsbidraget kan bli kvar. Regeringen har tydligt deklarerat att vårdnadsbidraget ska försvinna. Men en motion från allianspartierna, som får stöd av Sverigedemokraterna, kan leda till att bidraget blir kvar. Världen idag 141127.

Beskedet: SD röstar för Alliansens budget. Sverigedemokraterna gav på tisdagseftermiddagen besked om hur de kommer att rösta i budgetomröstningen i riksdagen i morgon. Partiet väljer att rösta emot regeringens budget. SR 141201.

Ruth Nordström: Ditt barn behöver dig mest av allt. I slutet på förra veckan stod det klart att en motion från allianspartierna, som får stöd av Sverigedemokraterna, kan leda till att vårdnadsbidraget blir kvar. Regeringen har tidigare tydligt tagit ställning mot vårdnadsbidraget och deklarerat att det skall tas bort. Motståndarna till vårdnadsbidraget hävdar att bidraget är:
- en "kvinnofälla"
- ett bidrag som befäster "unkna och reaktionära könsroller"
- ett bidrag som "motverkar jämställdheten" - ett bidrag som ger kvinnor "hög risk" att stanna längre hemma med sina barn.
Det är ju i själva verket precis raka motsatsen. Att uppmuntra föräldrar att stanna hemma lite längre för att ge sina barn tid, närhet och kärlek är inte en "risk" - det är en chans och en möjlighet som aldrig kommer igen. Det stärker inte bara föräldrar utan det stärker barnen, familjen och i slutändan hela samhället. Världen idag 141201.

Löfvens besked: Extraval 22 mars. "Det är ett ansvarslöst agerande av dessa fem partier tillsammans och det saknar motstycke." SR 1411203. Kommentar: Löfven borde ha kunnat räkna ut den här situationen innnan han bildade sin regering med MP, eller trodde han på fullaste allvar att SD skulle ge honom sitt stöd? Vi har inget nytt politiskt landskap!

Anna Kinberg Batra (M): Riksdagen har beslutat om rätt budget, men Sverige har fel regering. Annie Lööf: "Så här går det när man är oförberedd." SR 141203.

Alliansens budget kommer styra 2015. Även om det blir extra val så kommer den budget som Alliansen gick till val på att gälla för 2015. Man kan göra vissa tillägg men de utgiftstak som sätts nu, det är de som gäller för 2015, enligt statsvetare Henrik Ekengren Oscarsson. SvD 141203.

Tomas Ander: Totalitär familjepolitik. Den sittande röd-gröna regeringen har en synnerligen aggressiv jämställdhets- och familjepolitik. Den drivande kraften i denna ideologiska hetsjakt mot den traditionella familjen är den nya barn- och jämställdhetsministern Åsa Regnér. Regnér har ett förflutet som ordförande i RFSU. Hon står för en mycket liberal sexualsyn och har också varit den drivande kraften bakom den så kallade sexualupplysningssatsningen "Sex på kartan". En satsning riktad mot skolorna, där eleverna får lära sig allt som har med sex att göra, den mellan man och kvinna, men också den mellan man och man, kvinna och kvinna samt med flera olika samtidigt. Det är i denna anda hon tillträtt som barn- och jämställdhetsminister i regeringen Löfven. Därav kanske man inte skall vara förvånad över det "korståg" mot den traditionella familjebildningen hon nu ägnar sig åt. I en debattartikel på svd.se/brannpunkt skriver hon tillsammans med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S): "Självklart ska inte staten subventionera att kvinnor håller sig borta från arbetsmarknaden." Att det eventuellt skulle finnas något positivt med att barnen stannar hemma med sin mamma eller pappa i de tidiga åren, står det inget om i artikeln. Istället avslutas artikeln med att vårdnadsbidraget är omodernt och bedrövligt. Debattörerna visar tydligt att deras uppfattning är att det är otillbörligt att stanna hemma med egna barn och att få bidrag för det, istället för att "aktivt delta på arbetsmarknaden". Det enda riktiga och saliggörande är alltså, enligt S-ministrarna, att som mamma så fort som möjligt komma ut på arbetsmarknaden så att barnet så snabbt och tidigt som möjligt får del av den statliga barnomsorgen och den pedagogiska verksamhet som sker där. Inblick 141204.

KD ligger sämst till inför nyvalet. Kristdemokraterna är det parti som ligger sämst till inför nyvalet. Bara hälften av KD-väljarna är säkra på att de ska rösta på partiet även i mars. Även Folkpartiet och Miljöpartiet har anledning att vara oroliga. Sverigedemokraterna har störst möjlighet att gå framåt, visar mätningen. DN 141204.

Göran Hägglund siktar på att ta tillbaka sin ministerpost. Flera av KD:s hjärtefrågor räddades då regeringens budget föll. Nu ska den S-ledda regeringen styra med en budget där vårdnadsbidrag och avdragsrätt för gåvor ingår. "Jag tror inte de är lika bra på att bedriva kristdemokratisk politik som vi själva är, men det är ändå bra att de får känna på det", säger Göran Hägglund. Dagen 141204.

Öppet brev till MP om avdragsrätten. Regeringen kör över sina egna väljare när de vill ta bort avdragsrätten för gåvor. Det hävdar organisationen Frii, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd i ett öppet brev till Miljöpartiet. Frii grundar sin aktion på en undersökning som man beställt från Novus, och som visar att 66 procent av svenskarna tycker att skatteavdrag för gåvor till ideella ändamål är bra. Bland Miljöpartiets väljare är det, enligt den här undersökningen, 79 procent som är för skatteavdraget och bland socialdemokratiska väljare stödjer 59 procent den nuvarande lagstiftningen. Dagen 141205.

Diakon: Folk svälter för att de betalar hyran. Storstädernas diakoner ger inte upp. Samhällets olycksbarn måste få det bättre genom politiska beslut. "Vi kan hjälpa människor en del, men vi kan inte bära dem", säger Stephan Gullberg, en av de som undertecknat Stockholms diakonupprop. Dagen 141205.

Klart: Vårdnadsbidraget blir kvar. Regeringens besked var att det skulle slopas. Men på tisdagen fastställde riksdagens socialförsäkringsutskott att vårdnadsbidraget blir kvar. "Det är mycket glädjande att valfriheten för familjen nu får vara kvar", säger Roland Utbult (KD). Världen idag 141210.

Ruth Nordström Årets förebild 2014. Ruth Nordström blir Årets förebild. Hon blir det för sitt arbete mot trafficking och för mänskliga rättigheter med juridiken som verktyg.- Jätteroligt, verkligen kul, säger hon när hon på tisdagen besöker redaktionen för att motta utmärkelsen, som delas ut av Dagen och PMU. "Det är en stor ära och jag hoppas verkligen att jag kan vara en inspiration för människor att stå för vissa värderingar även om det kan vara impopulärt." Vad ska pengarna, 10 000 kronor, användas till? "De ska gå till Fonden för samvetsfrihet, som vi har start för att hjälpa Ellinor Grimmark i de rättsliga processerna, eller annan vårdpersonal som vill åberopa samvetsfrihet." Dagen 141210.

Sara Skyttedal (KDU): Feminismen före barnens bästa? När domstolen fattar beslut om ensam vårdnad ska den alltid göra det utifrån barnets bästa, inte feministiska intressen. Orsaken till samarbetssvårigheterna måste vägas in i bedömningen för att få bort den skeva situation som råder och det skenande antalet vårdnadstvister som skadar barnen som hamnar i kläm. För att barnets bästa på allvar ska råda måste sabotage och falska anklagelser straffa sig. Dagen 141211.

Ökade medel till trossamfunden. I stället för en sänkning, får trossamfunden ett ökat statligt stöd på 14 miljoner kronor i nästa års budget. Det står klart efter fredagens sammanträde i kulturutskottet. "Regeringen hade för avsikt att under ett antal år närmast halvera stödet till trossamfunden. Men vi har höjt det. Så istället för att skära ner 7 miljoner kronor redan nästa år, så har vi lagt till 14 miljoner kronor", säger Lars-Axel Nordell (KD). Världen idag 141212.

Ruth Nordström: Vad står ni för, KD? Ärligt talat, KD. Inför nästa års extraval: Fram med modiga, rakryggade personer som vågar stå för värdefrågorna, även när det börjar blåsa motvind. Martin Luther King sade en gång: "Feg­heten ställer frågan: är det säkert och tryggt? Fåfängan ställer frågan: är det populärt? Men samvetet ställer frågan: är det rätt? Och det kommer en tid då vi måste inta en position som varken är säker eller politisk korrekt och inte heller populär, men man måste ta den därför att det är rätt". Vad blir konsekvenserna av marginaliseringen av de värdekonservativa falangerna inom KD? Enligt en nyligen presenterad opinionsundersökning kommer allt färre rösta på KD i det kommande valet. Enligt SVT:s vallokalsundersökning efter septembervalet, Valu, sjönk KD:s stöd bland kyrkfolket från cirka 40 procent i tidigare val till cirka 24 procent i årets val, och stödet för SD bland kyrkfolket ökade till cirka fyra procent. Är det inte så att SD:s framgångar till stor del är resultatet av de övriga partiernas strutspolitik? Är det kanske dags för KD att ta tillbaka några av sina hjärtefrågor från SD? Världen idag 141212.

Avgångskrav mot Björn Söder. Judar och samer är inte svenskar, anser Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i en intervju i Dagens Nyheter. Nu möts han av hård kritik och krav på att han lämnar uppdraget som talman. Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, riktar hård kritik mot uttalandena: Det är ett vi och dom-tänkande som jag tycker är så betecknande för det partiet. Det här stryker antisemiterna medhårs. Vi ska komma ihåg att Sverigedemokraterna kommer från nazistiska organisationer. De har samma mörka källa där man betydligt mer oförblommerat var öppet antisemitiska. Nu försöker man frisera det här, men så kommer Björn Söder i Dagens Nyheter och säger väldigt tydligt vad han egentligen tycker. Aftonbladet 141216.

Lukas Berggren: Låt oss göra SD omöjliga och onödiga. Hur ska vi då bemöta SD? Jag tror på en tvådelad strategi. Dels att omöjliggöra dem, men också att onödiggöra dem. Jag tror inte kristna närmar sig SD på grund av främlingsfientligheten inom partiet, utan trots främlingsfientligheten. Det är ett stort problem ändå, men om den analysen stämmer, så blir metoden för att motverka att kristna väljer SD också en annan. Då handlar det inte primärt om att markera mot potentiell främlingsfientlighet i kristna led, utan framför allt om att markera mot främlingsfientlighet och rasism inom SD. Inte bara kalla partiet för rasistiskt eller fascistiskt, utan peka på uttalanden och idéer som faktiskt är av den sorten. Björn Söders och Kent Ekeroths, till exempel. Detta borde omöjliggöra SD, inte minst i kristna led. Den andra delen av strategin innebär att onödiggöra dem. Det är en svårare väg, men likafullt viktig. Här faller ett stort ansvar på de andra partierna, inte minst på Kristdemokraterna. Genom att vrida värdefrågorna och tydligheten ur händerna på SD klingar behovet av dem bort. Genom att driva värdefrågor, lyfta integrationsfrågor, tydligt motverka islamism och verka för en öppenhet i debattklimatet (både i och utanför partierna) i dessa frågor blir SD det mest onödiga partiet i riksdagen. Världen idag 141217.

"KD:s förslag skulle fördubbla arbetet för oss". Kristdemokraterna vill minska kostnaderna för asylinvandring till Sverige. Men enligt Migrationsverket skulle partiets förslag om ett temporärt uppehållstillstånd innebära dubbelt arbete för myndigheten. Övriga Alliansledare informerades inför utspelet, men var under torsdagen försiktiga i sina kommentarer. Svd 141218.

SD öppnar för borgerlig regering. De båda regeringspartierna riktar stark kritik mot Kristdemokraternas migrationspolitiska utspel. Sverigedemokraterna välkomnar däremot delar av förslaget och öppnar för att släppa fram en borgerlig regering, om Alliansen adopterar KD:s linje. SvD 141218.

380 pastorer: Flyktingpolitiken inte för generös. Vi anser att talet om massinvandring är en myt som Sverigedemokraterna sprider. Sverigedemokraternas valframgång i senaste valet och deras ambition att göra invandringen till en huvudfråga i ett nyval gör oss mycket bekymrade. Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna. På vissa områden kan den sverige­demokratiska retoriken låta fin, med hänvisningar till kristen historia och kultur. Men det är viktigt för oss kristna att se igenom och bakom den ytan. Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen. I enskilda värderings­frågor kan man tyckas ha en vettig p­olitik, men när man ser på vad som är den röda tråden och vad som präglar och genomsyrar deras människo­syn och deras politiska förslag, så borde det vara uppenbart för var och en att de står oerhört långt från Jesu ord: "Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig" (Matt 25: 35-36). Detta är riktmärket för oss kristna, både för hur vi lever som församlingar och för hur vi vill påverka politiken. Dagen 141219.
Missriktat och naivt av pastorsuppropet. Jag vill föreslå Stefan Swärd, Sven-Gunnar Hultman och övriga pastorer som undertecknade uppropet att de riktar sin frustration och energi åt annat håll. Det skriver Martin Kroon, lektor vid Malmö högskola. Dagen 141222.
Stolt undertecknare av uppropet. Jag är glad över att så många kristna förstår att det är en självklarhet att Sverige inte kan sparka ut människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom. Det skriver teologstudenten Micael Grenholm. Dagen 150116.
Stefan Werme (FP): De svepande svaren duger inte, pastorer. De migrations- och integrationsutmaningar som Sverige i dag står för är unika. Dagen 150116. Problemet med såväl pastorernas som de flesta politikers hantering av denna situation är inte de fina orden, eller den välvilja som finns bakom. Problemet är bristen på konkretion i de nödvändiga svaren. Hur ska vi lösa den bostadskris som vi riskerar? Kan vi acceptera att trångboddhet blir norm hos de nya flykting­grupperna? Eller ska vi tvinga människor att bosätta sig där det finns bostäder, inte där de själva vill? Hur avser vi lösa de kommunala och landstingskommunala utmaningarna? Accepterar vi ett ökat skatteuttag för att få råd att bygga och driva nya välfärdsanläggningar? Eller innebär ett högre skattetryck att ekonomin fungerar sämre och det inte kommer in mer pengar? Ska vi då sänka kvaliteten generellt? Hur ska vi få flyktingarna i jobb snabbare? Accepterar pastorerna att trösklarna sänks genom lägre löner och sämre anställningstrygghet? Eller har de något nytt, oprövat och än så länge hemligt koncept för att minska den orimligt långa tiden fram till det första arbetet?
Stefan Swärd / Sven-Gunnar Hultman: Uppropet sände viktig signal. En stor majoritet av frikyrkoledare och frikyrkokristna står bakom en generös invandringspolitik. En svensk medborgare med judisk tro och identitet är inte en verklig svensk, enligt SD:s partiprogram. Vi tycker att en sådan syn tangerar rasism. Eftersom Sverigedemokraterna i praktiken bedriver en utpressande politik med fokus på en enda fråga, att kraftigt begränsa invandringen, blir det nästan omöjligt att undvika kritik av dem om man vill förespråka en generös flyktingpolitik. En stor del av invandrarna är inte muslimer. För många kyrkor är också invandrande muslimer en fantastisk möjlighet att få berätta om evangeliet om Jesus, de har ofta flytt från förtryckande religiösa system och söker efter alternativ. Dagen 150219.

Extravalet ställs in - bred överenskommelse. Det blir inget extraval i vår. Regeringen och alliansen har nått en uppgörelse om formerna för hur Sverige ska styras - den så kallade decemberöverenskommelsen. Världen idag 141227.

Ruth Nordström: Nyårsönskningar - fyra ändrade lagar. 1. Ändra skollagen. Europadomstolen underströk i det välkända Krucifix-fallet att sekularism också är en "filosofisk övertygelse", det vill säga en "tro", och som sådan är inte sekularism "neutral". Enligt Europadomstolen får inte företräde ges åt sekularism - varken i kommunala eller fristående skolor. 2. Skärp sexköpslagen. Sedan lagen infördes har emellertid cirka 5.000 anmälningar om sexköp gjorts, men fängelsestraffen lyser med sin frånvaro. Åldersrekvisitet, som innebär att sexköparen måste ha förstått att barnet var under 18 år för att kunna dömas, måste ses över. Skärp straffen för sexköp av barn. Fängelse måste vara minimistraff för dessa allvarliga brott. 3. Ändra lagen om människohandel. Mål om människohandel faller ofta på orimligt höga beviskrav. Europarådet har kritiserat Sverige för att alltför få anmälda brott om människohandel har lett till fällande domar. 4. Ändra abortlagen. Sänk gränsen för fri abort till vecka 12 istället för nuvarande 18. Världen idag 141229.

KD: Vi var tvungna att hitta en väg framåt. Det blir inte något extraval. Och personerna bakom överenskommelsen mellan regeringen och alliansen menar att kritiken mot uppgörelsen är felriktad. "Tar man inte det främlingsfientliga hotet på allvar är det lätt att ha synpunkter", säger Peter Weiderud, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, till Dagen. Som ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott har Peter Weiderud på nära håll följt förhandlingarna mellan regeringen och alliansen. Utan att avslöja några detaljer berättar han också att han tog kontakt med en ledande kristdemokrat i början av december för att söka öppningar. Och han medger att han kände en lättnad när den så kallade December-överenskommelsen offentliggjordes i lördags.Uppgörelsen gäller fram till 2022. Men flera ledande moderater har redan vädrat sitt missnöje. Den tidigare M-ledaren Ulf Adelsohn hävdar till exempel att partiet "lägger sig platt" i och med att alliansen nu har lovat att lägga ner sina röster när regeringen lägger sin budgetproposition i vår. Dagen 141230.

KD:s gruppledare tonar ner betydelsen av uppgörelsen. Överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen om hur Sverige ska kunna regeras i minoritet fram till 2022 har fått massiv kritik, framför allt från de borgerliga leden, men även bland oberoende kommentatorer. Världen idag 150102.

Kritiserad för sin tro - blir andre vice partiordförande. När Elisabeth Svantessons blev minister väckte det starka reaktioner i media och hennes koppling till Livets ord och Ja till livet kritiserades kraftigt. I dag, ett drygt år senare, valdes hon till andre vice partiordförande i Moderaterna. Mellan 2011 till 2013 var Elisabeth Svantesson ordförande för Riksdagens kristna grupp. I samband med att hon tillträdde förklarade hon för Dagen att hennes bön var att fler kristna ska ta politiskt ansvar. Dagen 150110.

Ruth Nordström vald till Läsarnas Upplänning. Ruth Nordström, ordförande för juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers, presenterades i dag som vinnare av Upsala Nya tidnings utmärkelse "Läsarnas Upplänning 2014". "Det är mycket hedrande att bli vald till Läsarnas upplänning - det var många fina kandidater nominerade. De är glädjande att så många personer tycker att frågorna kring trafficking och samvetsfrihet är väldigt viktiga," säger Ruth Nordström i ett pressmeddelande. Dagen 150111.
Världen idag 150111.

Kristna volontärer får inte stanna. Nya visumregler gör att kristna volontärer från länder utanför EU kastas ut ur Sverige. "Två av våra medarbetare har redan tvingats resa hem. Och mycket tyder på att det blir fler i år," säger Martin Ström, föreståndare för OM i Sverige. Den förra regeringen gav Migrationsverket i uppdrag att se över de visum som utfärdas för personer som avser att stanna i landet en kort period på något eller några år. I den kategorin ingår kristna internationella och ideella organisationer som Ungdom med uppgift och OM. De tycker att de gamla reglerna har fungerat bra och är oroade för det som nu händer. Dagen 150116.
Anna: Besvikelse om jag måste lämna Sverige. "Jag älskar Sverige och skulle gärna stanna i några år till." Det säger Anna Leitao, en av UMU:s volontärer i Sverige. Hon har ansökt om förlängt visum men inte fått svar av Migrationsverket. Dagen 150116.

Budgettänk slår mot de sjukaste. Cancervården i Stockholm hotas av drastiska neddragningar. Vad händer om kartan och verkligheten inte stämmer överens? Det klassiska svaret, som brukar tillskrivas stelbenta och formalistiska militärer, är att det i sådana fall är kartan som gäller. Om inte verkligheten anpassar sig får den skylla sig själv. Just nu stämmer den av politikerna ritade kartan över cancersjukvård i Stockholm sällsynt dåligt med verkligheten. Konsekvenserna hotar att bli förödande för de allra mest vårdkrävande patienterna. Dagen 150114.

Eli Göndör: "Vi vill ha bort allt som får oss att känna skuld." Många i vårt samhälle vädjar till samvetet, men när det kommer samvetsfrihet i vården får ofta diskussionen ett tvärt slut. Det konstaterar fil. dr. i religionshistoria Eli Göndör, som ser en växande problematik i att vi i Sverige räds existentiella frågor om liv, död, sjukdom och åldrande. Den blockering som uppstått i frågan om samvetsfrihet tror Göndör kan ha sin orsak i betoningen på kollektivet i Sverige, att alla måste göra allt. "Det är bara dumheter, att om några barnmorskor får rätt att inte göra abort så skulle det leda till att aborter inte blir utförda. Det är bara en fråga om hur man planerar arbetsuppgifterna. I USA och en majoritet av Europas länder fungerar det. Det finns ett bristande förtroende för människor i de starka statliga systemen. Får vissa samvetsfrihet kommer alla att kräva det, tror man. Men det är bara hypotetiskt, det finns massor av barnmorskor som kommer göra abort ändå för att de ser det som sin plikt, sedan finns vissa som inte vill göra det. Då får andra hoppa in. Det är så vi hela tiden får vårt samhälle att fungera, genom att andra hoppar in." Världen idag 150114.

Samfundsbidrag kan räddas. Bidragen till trossamfund kommer inte att sänkas. Det tror politiker från bägge läger som vi pratat med. Peter Weiderud, socialdemokraterna, beklagar att avdragsrätten för gåvor kommer att försvinna på sikt under mandatperioden: "Det finns ett principiellt motstånd i den här frågan i vårt parti. Men vår uppfattning i Tro och solidaritet är att det här är något bra, men vi är i minoritet. På sikt tror jag dock att vi kommer att vinna gehör för vår ståndpunkt." Dagen 150115.

KDU: MUF vill tvångskvotera. En diskussion mellan de borgerliga ungdomsförbunden har tagit fart efter att Bodil Sidén, andre vice förbundsordförande i Moderaternas ungdomsförbund, föreslagit att M ska driva frågan om en helt individualiserad föräldraförsäkring. Det hör inte direkt till vanligheterna att MUF och Vänsterpartiet landar i likadana politiska förslag. Hos Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, är man bekymrade över MUF:s nya riktning. "För oss är det viktiga att familjer och föräldrarna får avgöra besluten, politiker ska inte ha något att göra med hur man lägger upp sin föräldraledighet. Det är konstigt att de som kallar sig liberaler vill styra över det," säger Charlotta Enqvist, talesperson i familje- och jämställdhetsfrågor i KDU. Hon kallar det tvångskvotering och tycker att det i debatten ibland framstår som ett straff att vara hemma med sina barn. "Man har valt att skaffa barn, förhoppningsvis vill man umgås med dem." Världen idag 150115.
Lukas Berggren: Moderat bröstpumpspolitik. Det nya i sammanhanget är att kraven på tvångskvotering nu kommer från höger. Från Moderaternas ungdomsförbund. Men då kläs det i lite andra ord. Begrepp som kvotering går förstås inte lika lätt hem i liberala och konservativa kretsar, som i socialistiska dito. Nu heter det i stället att man försöker modernisera arbetslinjen, man lockar med att BNP ska öka, och man kallar det för "individualisering", i stället för kvotering. Men i praktiken är det vänsterinfluerad bröstpumpspolitik som nu lanseras från MUF. Föräldraförsäkringen är för övrigt redan individualiserad. Vad de politiska förslagen de facto handlar om är att hindra föräldrar att överlåta sina redan individuella dagar till den andra föräldern. Hur man kan benämna denna statliga styrning av familjer för "ökad egenmakt", det är helt enkelt obegripligt. Världen idag 150116.

Moderata biståndsministern Gunilla Carlsson gav biståndspengar till oljeindustrin. 95 miljoner av Sidas biståndspengar har sedan 2007 slussats vidare till amerikanska organisationer med tydliga kopplingar till oljeindustrin. Gunilla Carlsson: "Det finns oljebolag i världen och jag vill inte lägga några värderingar i detta." Expressen 150120.

Rune Lanestrand: Får man tala sanning i riksdagen? Formuleringen har etsat sig fast efter att ha läst Solveig Ternströms självbiografi, Från Dramaten till Riksdagen. Får man tala sanning i Sveriges riksdag? Aldrig lär väl någon så öppet och naket beskrivit inifrån hur det går till i Sveriges riksdag. Fastän jag har bred erfarenhet från den politiska miljön så läser jag med stigande förvåning hur illa demokratin i dag fungerar i den yttersta maktens korridorer. Hon låter oss också få inblick bakom kulisserna på Dramaten och i sitt eget livs svåra stunder. Tiden i riksdagen höll på att knäcka henne både fysiskt och psykiskt. Strategerna i Centerpartiet visade sig inte vara det minsta intresserade av hennes politiska engagemang utan utnyttjade henne fullkomligt hänsynslöst och cyniskt som affischnamn. Maud Olofsson, som hon trodde ville ta vara på hennes starka engagemang och kunnighet i äldrevården, fick hon inte ens ett enskilt samtal med. Hon var oåtkomlig, "fru Maud" som Solveig kallar henne. Allra mest spännande är förstås hur det verkligen gick till när Maud Olofsson svek partiets kärnväljare och sa ja till nya kärnkraftverk. Hur fru Maud gick ut efter mötet med den chockade riksdagsgruppen och ljög inför den samlade pressen om att riksdagsgruppen var enig i sitt beslut om att säga ja till kärnkraft. Tre ledamöter hade protesterat. Det var Solveig, Eva Sehlin, och Sven Bergström. Sven vek sig dock senare vilket gjorde Solveigs och Evas situation ännu mer utsatt. HV 150122.

Martin Kroon: Kristen och sverigedemokrat? Jag blir bekymrad när kristna avfärdar Sverigedemokraternas nationalism med ytliga och schablonmässiga resonemang. Det går inte att entydigt definiera vad en "kristen" invandringspolitik är. SD ställer sig, enligt sitt principprogram, bakom FN:s flyktingkonvention, och de är även öppna för anhörig­invandring. SD förespråkar tillfälliga uppehållstillstånd kombinerat med återvändande till ursprungslandet om eller när omständigheterna så tillåter. Partiet får därmed anses uppfylla minimikraven för en anständig flykting- och invandringspolitik. Men Sverigedemokraterna har också en "nationalistisk grundsyn", och det är här det verkliga problemet ligger. Dagen 150122.

Elisabeth Svantesson har lämnat Kristet center i Örebro. Frihet och ansvar lockade Elisabeth Svantesson till Moderaterna. Det är mycket ansvar nu, som en av partiets nya toppnamn. Och när det gäller sin kristna tro drar hon en skarp gräns vid vad hon vill dela med sig av. Elisabeth Svantesson berättar gärna om att tron betyder mycket för henne. Men fortsätter man att skrapa lite på ytan vad det betyder kommer ganska snart ordet "privat" upp. "Det är rätt privat tycker jag när man går med eller ur en församling." Dagen 150123.

Lars Adaktusson (KD): "Utred möjligheten att frånta terrormisstänkta passet". Ta hotet på allvar. Attentaten i Frankrike, Kanada, Australien och andra länder visar allvaret i hotet från IS. Förutom skärpt lagstiftning måste staten få effektiva verktyg för att förebygga terrorresor. Utred möjligheten att beslagta pass och återkalla medborgarskap för terrormisstänkta. DN 150126.

Sverige skyddar misstänkta krigsförbrytare och terrorister. Misstänkta krigsförbrytare och terrorister kan inte utvisas till sina hemländer om de riskerar dödsstraff där. Problemet befaras bli värre men redan nu krävs ökade resurser för att utreda brotten, anser en krigsbrottsåklagare. "Sverige låter mördare gå fria. Hur känns det för dem vars familj mördats hemma i Syrien?" säger en kristen syrier som bara vill kalla sig "R.G.". Han befarar att återvändande IS-sympatisörer ska slå till här och tycker att Sverige är naivt. Förra året fick minst 20 misstänkta krigsförbrytare eller terrorister från exempelvis Syrien tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige, efter beslut av Migrationsverket och Säpo. SvD 150127.

Bojkott mot andakt i fullmäktige. Kommunfullmäktige i Vaggeryd inledde årets första möte med en andakt, ledd av en präst i Svenska kyrkan. Men flera ledamöter från Socialdemokraterna tyckte att det var olämpligt, och stannade utanför i protest. Dagen 150127. Prästen Erik Heie märkte inte att Annelie Borgström och andra socialdemokrater demonstrativt valde att stå utanför lokalen under andakten. När han får höra att Borgström tycker att det inte är demokratiskt med en andakt i fullmäktige, säger han att "det var lite synd att hon missade det jag sa, med hänvisning till det fria ordet". "Jag talade om yttrandefrihet och socialt ansvar. Sedan avslutade jag med en bön," säger Erik Heie. Världen idag 150127.

Barn är allt längre tid på förskolan. Upp till 55 timmar i veckan tillbringar en del av barnen i Karlskrona på förskolan. En lösning vore flexiblare arbetstid för småbarnsföräldrar och en arbetstidslag för barn, säger experter som Blekingenytt talat med. En undersökning i Karlskrona kommun visar att 100 barn vistas i sina förskolor upp till 55 timmar i veckan. Kerstin Kruber, psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Blekinge, anser att inga barn borde vara så många timmar på förskolan. För ett par år sedan kunde man konstatera att barnens genomsnittliga vistelsetid på förskolan ökat från 29 timmar i veckan år 2005 till 31 timmar. Här kommer också frågan om att minska barngrupperna in. Det skulle inte bli billigt, men det är ju väldigt viktiga frågor. Världen idag 150128.

Penilla Gunther: Vem tar över tomrummet om KD skulle försvinna. Vi ser ju redan nu vilka personer det är som ersatt de kristdemokratiska ministrarna. Hon tänker då i första hand på barn- och familjeminister Maria Larsson, som ersatts av sexliberalen och förre RFSU-ordföranden Åsa Regnér och bostadsministern Stefan Attefall som nu ersatts av miljöpartisten Mehmet Kaplan. Även den nuvarande hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström tycker Penilla bör nämnas. "Han har ersatt Göran Hägglund som socialminister, men fick också idrottsfrågorna på sitt bord. Han har klart uttryckt att han ser idrottsfrågorna som prioriterade frågor." Penilla menar att genom att alltid hitta fel på Kristdemokraterna, så lämnar man fältet fritt för någon annan. "Om inte KD suttit i regeringen hade flera saker sett annorlunda ut, till det sämre, värderingsmässigt. Detta borde man tänka på när man är snabb att döma oss." Inblick 150129.

Marcus Jonsson: Kristna ska inte lämna världen. Tomas Lundström frågar hur makten över våld och militära medel går att förena med kristen tro. Bibeln har svar. Två av Gamla testamentets böcker är namngivna efter personer (Daniel och Esther) som visar till vilken välsignelse troende personer kan få vara då de finns i grymma härskares absoluta närhet. Att lämna världen vore att kapitulera från det ansvar som profeten Jeremia uppmanar till med orden "sök den stads bästa dit jag fört er" (Jer 29:7). Dagen 150129.

Göran Hägglund: Jag avgår. Göran Hägglund avgår som partiledare för Kristdemokraterna. Att det skulle få någon större betydelse för den förda politiken tror han inte. "Jag är inte så viktig som person", säger han Dagen 150129. Världen idag 150129.

KD-folk chockade av beskedet. KD-ledarens avgångsbesked överraskar flera partiföreträdare. "Jag fick en chock när Göran Hägglund ringde mig", säger Chatrine Pålsson som ska leda sökandet efter en efterträdare. Han nämner flera tänkbara efterträdare: EU-parlamentarikern Lars Adaktusson, kommunalrådet Ebba Busch Thor, partiets ekonomisk politiske talesperson Jakob Forssmed, partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson, gruppledaren i riksdagen Emma Henriksson, Caroline Szyber ordförande i civilutskottet och partiets andre vice ordförande David Lega. Dagen 150129.

Hasse Boström: Han gjorde KD mindre fromt. Periodvis har det stormat ordentligt kring hur stor betoning partiet skulle ha på klassiska värderingsfrågor, som bevarandet av äktenskapet och, men kanske längre tillbaka i tiden, abortfrågan. Det var också värdefrågorna som var bakgrunden till att Mats Odell 2011 utmanade Hägglund om partiledarposten. Den striden vann Hägglund och de senaste åren tycks han ha haft ett starkt stöd i inom Kristdemokraterna. Det har i alla fall inte varit en kritik av den omfattningen att den läckt ut i offentligheten. Dagen 150129.

Reinfeldt: Det kommer som en överraskning. Enligt Reinfeldt har de haft mycket kul ihop. "Jag har många kvällar, där vi har haft förhandlingar tillsammans, och sedan avslutat med att ha roligt tillsammans. Det skedde både inför maktskiftet 2006, på plats i Harpsund och vid andra tillfällen då vi mötts runtom i landet." Expressen 150129.

Odell vill se en ny Alf Svensson. Med tre års distans tycker Mats Odell att det var bra för Kristdemokraterna att han 2012 utmanade Göran Hägglund om partiledarposten. När Hägglund nu avgår vill Odell se en ny partiordförande som påminner om Alf Svensson. "Det får inte vara en, så att säga, teknokrat, utan det måste vara en kristdemokratiskt inspirerad kommunikatör. Om partiet ska lyckas med sin uppgift att vara ett värdeförankrat alternativ." Världen idag 150129.

Arash Asadi / Eva Janzon: Hägglund stod för stabilitet. Under Göran Hägglunds ledning har Kristdemokraterna rört sig mot mitten och sökt bredda sin väljargrupp. Men samtidigt som han anses ha gett stabilitet åt ett parti med inre slitningar menar kritiker inom de egna leden att han gjort avkall på kristna värderingar, utan att på ett tydligt sätt vinna nya röster. Världen idag 150130.

Alf Svensson: Hägglund har gjort stora insatser. Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson blev förvånad när han hörde att Göran Hägglund ska lämna partiledarposten. Att Hägglund mot slutet lyft upp migrationspolitiska frågor är bra, säger Alf Svensson, även om han själv "inte alltid har samma uppfattning". Dagen 150129.

Statsvetare: "Hägglund har navigerat skickligt och stärkt sin ställning". Statsvetaren Andreas Johansson Heinö ger sin syn på vad Göran Hägglund har betytt för Kristdemokraterna, och hur hans eftermäle kan komma att se ut. Världen idag 150129.

KD:s partistyrelse ställer sig till förfogande. I kölvattnet av Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds avgång kommer nu beskedet att hela partistyrelsen ställer sina platser till förfogande. "Partistyrelsens bedömning var att man ska välja hela partistyrelsen för att möjliggöra ett helt nytt lag", säger partisekreterare Acko Ankarberg till TT. SvD 150130.

Kristdemokraterna väljer ordförande och partistyrelse i april. På fredagen höll Kristdemokraternas partistyrelse sammanträde i Stockholm. Där beslutades att ett extra riksting ska utlysas och hållas den 25 april. Då väljs ny partiorförande efter Göran Hägglund, som på torsdagen meddelade sin avgång. Från sammanträdet meddelades även att hela partistyrelsen, 30 personer inklusive ersättare, ställer sina platser till förfogande, rapporterar TT. Jakten på Göran Hägglunds efterträdare är redan i full gång och spekulationerna handlar främst om tre huvudkandidater. Uppsalabon och kommunalrådet Ebba Busch Thor, Europaparlamentarikern Lars Adaktusson samt partiets partisekreterare, Acko Ankarberg Johansson. Världen idag 150130.

Hela listan på Hägglunds möjliga efterträdare. Här är kandidaterna som kan ta över partiledarposten i KD. Toppkandidaterna: Ebba Busch Thor, Acko Ankarberg Johansson och Lars Adaktusson. Utmanarna: Ella Bohlin, Emma Henriksson, Caroline Szyber och Stefan Attefall. Bubblarna: Jakob Forssmed, David Lega och Sara Skyttedal. Dagen 150130.

Lukas Berggren: Ingen tvekan om att Lars Adaktusson vore den bäste för uppdraget. Lars Adaktusson är förvisso ny i partiet och inte heller riksdagsledamot, men teknikaliteterna kring detta löser man enkelt genom att snegla på Socialdemokraterna. Vid valet av Stefan Löfven som partiledare löste man det faktum att han inte satt på något folkvalt mandat på ett smidigt sätt. Mikael Damberg, ledare för partiets riksdagsgrupp, tog sig an partiledardebatter i riksdagen och Löfven kunde ägna än mer tid till att vara partiledare. För Socialdemokraterna ledde det till att partiets ledare kunde fokusera mer inåt och till slut vara med och vinna valet och regeringsmakten. Vem vet vad som kan hända med Kristdemokraterna om man väljer att gå en liknande väg? Världen idag 150130.

Oro i svenskt biståndsarbete. Vi riskerar att tappa bort det som gjorde de svenska organisationerna i civilsamhället till attraktiva aktörer från alla första början. Det skriver Sandra Tidefors som studerat Sidas ramorganisationer utifrån de ändrade urvalskriterierna. Dagen 150130.

FP röstar med regeringen om vårdnadsbidrag. Strax före jul kom riksdagen med ett tillkännagivande som bland annat gick ut på att vårdnadsbidraget - KD:s hjärtefråga - skulle vara kvar. Men trots det förbereder regeringen nu ett lagförslag om att det ska skrotas. Och FP kommer att rösta för regeringens förslag, säger Jan Björklund till Ekot. SvD 150202.

Slopat vårdnadsbidrag när Folkpartiet byter fot. Vårdnadsbidraget ryker när Folkpartiet byter fot i riksdagen. Ett stort nederlag för Kristdemokraterna, som haft bidraget som sin hjärtefråga.Nu riskerar den tidigare så enade Alliansen att splittras ännu mer. När nu bidraget försvinner innebär det att tiden i hemmet med familjens andra barn troligtvis kommer att bli mindre. Dagen 150202.

KDU:s krav: Medlemsomröstning inför partiledarvalet. Den 25 april vid ett extra riksting ska Kristdemokraterna välja en ny partiledare efter Göran Hägglund. KD:s ungdomsförbund lanserar nu idén att låta genomföra en "nationell elektronisk medlemsomröstning". Världen idag 150203.

Stadsmission förlorar miljoner på ny moms. Stockholms Stadsmission mister 13 miljoner kronor i år som en följd av att ideella second hand-butiker har blivit momsbelagda. De nya reglerna med 25 procents moms även för second hand-butikerna gäller sedan årsskiftet. Stockholms Stadsmission hade en omsättning på 84 miljoner förra året, och har utifrån det räknat ut att de i år behöver betala 13 miljoner i moms, uppger Sveriges Television. Tidigare har de varit helt momsbefriade. En del planerade integrations- och arbetsmarknadsprojekt för ungdomar kommer i och med de nya reglerna inte att kunna genomföras. Dagen 150201.

Felicia Ferreira: Kvinnofientlig kamp från S. Bidraget symboliserar något mycket större: Det är tusentals mammors och pappors kamp för att om möjligt få lite mer tid med sina barn. Bara lite, lite mer tid med barnen innan man ska in i det ekorrhjul av jobb och skattebetalande som premieras så högt i vårt land. Varenda förälder sliter med att få ihop livspusslet och många har ständigt dåligt samvete över att de har för lite tid med barnen. I argumentationen i P1 morgon talade Carina Ohlsson från S-kvinnorna om att bidraget är en kvinnofälla och då i synnerhet för invandrarkvinnor. I hennes värld finns det förstås ingen möjlighet att dessa föräldrar som fått chansen att ta emot bidraget har valt det med öppna ögon. Vårdnadsbidraget är en symbol för föräldrars frihet. Dagen 150203.

Nya momsregler slår hårt mot utsatta. Tiotals miljoner av stödet till utsatta i Sverige och utomlands är på väg att frysa inne på grund av de nya momsreglerna för second handbutiker. "Det är oroväckande att vi inte får stöd av den sittande regeringen," säger Caroline Andermatt, vd för Myrorna. "På mycket kort sikt kan vi minska delar av verksamheten, men på längre sikt kommer vi inte att finnas kvar." Dagen 150205.

Biståndsgruppen tvingas sparka hälften. En miljon i minskat stöd till behövande. Det har blivit "moms-effekten" enbart för Biståndsgruppen Gävleborgs butik i Gävle. Hälften av personalen sägs upp. Biståndsgruppen har också ett hundratal personer per år som går i aktivitet hos sig, arbetsträning, språkträning, med mera. Men dessa får man inte räkna som volontärer, utan ses som anställda. "Får vi inte rätt i längden är det inte hållbart för oss, då kommer vi nog att avveckla." Biståndsgruppen Gävleborg är en fristående förening men samarbetar med Praktisk solidaritet och är en del av Emmausrörelsen. Dagen 150205.

Politisk strid om second hand. Det pågår förhandlingar mellan riksdagen och regeringskansliet om moms på ideella second handbutiker. Det bekräftar skatteutskottets ordförande Per Åsling (C). "Jag för en diskussion med regeringskansliet. Det krävs snabba insatser," säger Per Åsling till Dagen. Magdalena Andersson (S): "Jag avser för närvarande inte att vidta några omedelbara åtgärder." Dagen 150205.

Momskrav på ideell secondhand kvarstår. Det blev tummen ned då branschnätverket Ideell Second Hand mötte finansdepartementet i hopp om att även i fortsättningen slippa betala moms på försäljningen. Regeringen hänvisar till EU-regler och domstolsbeslut. Ideell Second Hand samlar biståndsorganisationer med över 500 secondhand-butiker i landet vars överskott går till olika sociala verksamheter. Dessa har tidigare varit momsbefriade vilket, hävdar organisationerna, är villkoret för att det ska bli något överskott att tala om. Det handlar årligen om närmare en miljard kronor. SvD 150205.

Regeringen inte beredd backa om momsplikten. Finansdepartementet är inte beredd att se över de beslut som får som följd att ideella second hand-butiker framöver måste betala 25 procents moms. Många verksamheter och butiker står därför inför nedskärningar och i vissa fall nedläggning. Världen idag 150206.

Mikael Oscarsson (KD), riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson: Sverige måste stärka försvaret i närtid. Situationen i vår del av världen har förändrats och läget börjar bli allt mer alarmerande. Den militära övningsverksamheten i Östersjön är tillbaka på samma nivåer som under det kalla kriget. På bara några månader har Sveriges territorium kränkts ett antal gånger, minns ubåtsjakten i oktober, ryska bomb- och jaktplan som övade anfall mot mål i Sverige. Passagerarflygplan som varit nära att krocka med ryskt militärflyg. Inte en gång utan flera gånger. Vi ser ett Ryssland som från Georgienkriget 2008 och gaskriserna för några år sedan blivit allt mer aggressivt i sitt uppträdande mot sina grannar. Ukraina är bara det senaste exemplet. Ryssland satsar 5 000 miljarder kronor enbart på materiell förnyelse fram till år 2020. Då kommer 70 procent av ryska krigsmaktens materiel vara helt ny eller kraftigt moderniserad. Sverige däremot kommer i stort sett ha samma materiel 2020 som vi har idag, med vissa smärre undantag. Moderna system som Iskander (markrobotar), S-400 (luftvärnsrobotar), stridsvagnar, jakt- och attackflygplan, korvetter tillförs i en allt snabbare takt. Som exempel så levererades över 100 moderna stridsflygplan till det ryska flygvapnet förra året. De modernaste systemen grupperas i västra Ryssland, det vill säga i vårt närområde. Idag når Iskander roboten som placerats i Kaliningrad över Blekinge, Kalmar och Gotland. HV 150205.

KDU-ordförande Sara Skyttedal: Oframkomlig väg för valfriheten. Att låta de rödgröna splittra Alliansen och rösta med dem i viktiga valfrihetsfrågor är att gå för långt. Det är ingen nyhet att vänsterpartierna inte är några större anhängare av valfrihet. Tvärtom har de rödgröna en lång tradition av att motarbeta alla reformer som ger vanliga människor större makt över sin vardag. Det är därför inget att förvånas över att regeringen med stöd av Vänsterpartiet nu planerar att avskaffa vårdnadsbidraget. Redan i den rödgröna budgeten - som riksdagen inte antog - aviserade man att detta var avsikten. Vårdnadsbidraget är en viktig valfrihetsreform som vi kristdemokrater länge har kämpat för. I dagsläget har 115 av landets 290 kommuner valt att inför det. Nuvarande lagstiftning ger kommunerna möjlighet att betala ut ett belopp på maximalt 3.000 kronor per kalendermånad fram tills barnet fyllt 3 år. 7.100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013. Föräldrar måste ges möjlighet att spendera mer tid med sina barn, inte mindre. Det är tråkigt att de rödgröna och Folkpartiet verkar ha motsatt uppfattning. Dagen 150206.

KD-politiker: Vårdnadsbidraget kvar i Markaryd. Kristdemokraterna i Markaryd kommer, oavsett vad regeringen och Folkpartiet beslutar, att driva frågan om kommunalt vårdnadsbidrag i Markaryds kommun. Det lovar Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, och Maria Svensson-Lundin, utbildnings- och kulturnämndens ordförande. Sedan sju år tillbaka nyttjar drygt 20 familjer vårdnadsbidraget i Markaryds kommun för att förlänga sin föräldraledighet en liten tid. Dagen 150206.

KD:s partiledarval delvis öppen process. På fredagen meddelade Kristdemokraternas valberednings ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren hur valet av ny partiledare kommer att gå till. Det har gått ut ett brev till samtliga kristdemokratiska distrikt och lokalavdelningar med uppmaningar att nominera till ny partiledare efter Göran Hägglund. Fram till den 25 februari klockan 20 pågår nomineringen. Därefter har valberedningen beslutat att man ska sammankalla två eller tre personer från samtliga distriktspresidier till ett möte i Stockholmsområdet. Distrikten får sedan till den 12 mars klockan 12 på sig att nominera vem man vill se som partiledare för KD. Och därefter kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag till partiledare och övriga ledarposter i partiledning och partistyrelse. Världen idag 150206.

Alf Svensson angriper Jan Björklund: Ynkligt och oförskämt. Sicken ynkedom, Jan Björklund! Du står i SVT och säger, när vårdnadsbidraget debatteras, att vi betalar dem för att inte jobba. Det är oförskämt. En partiledare borde vara underkunnig om att den som vårdar och ger omsorg om barn - just barnomsorg - utför ett arbete, vare sig detta sker under egen takås eller under förskolans. Med björklundskt resonemang kränks hundratusentals fäder och mödrar. Kommentar: Delar Alf Svenssons beskrivning till 100 procent. Felet är bara att vårdnasdabidraget är för lågt och inte obligatoriskt i alla Sveriges kommuner. Dagen 150206.

Göran Hägglunds maraton snart i mål. Han ledde Kristdemokraterna under en historisk tid då man satt i regering i åtta år, men är också ledaren som utmanades internt och kritiserades för att tunna ut partiets kristna värderingar. Världen idag 150209.

Lars Adaktusson vill inte efterträda Hägglund. Adaktusson, som gick direkt ifrån journalistyrket in i KD, anger begränsad partipolitisk erfarenhet som huvudskäl. Världen idag 150209.

Sahlin jämställde jihadister med abortmotståndare. Den barnmorska i Sverige som vägrar utföra abort i Sverige är en "extrem religiös utövare", på ett principiellt liknande sätt som de människor som strider för Islamiska staten. Det menar Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism. Det var under en paneldebatt om religion och demokrati i Ersta kyrka förra veckan, anordnad av S:ta Katharinastiftelsen, som Mona Sahlin gjorde jämförelsen mellan samvetsömma barnmorskor och IS, eller ISIS som gruppen också kallas. Världen idag 150209.
Barnmorska upprörs över Sahlins uttalanden. I en paneldebatt om religion jämförde Mona Sahlin religiös extremism bland IS-krigare med den som vägrar utföra abort på hemmaplan. Retoriken oroar Ellinor Grimmark. "Att bli utsedd till en sådan extremist, och jämförd med massmördare och våldtäktsmän som korsfäster barn, när man till varje pris vill rädda och värna liv, gör mig djupt besviken och faktiskt rädd," skriver hon vidare. Hon frågar i sitt öppna brev om Socialdemokraterna och regeringen står bakom Mona Sahlins uttalanden. Dagen 150212. Världen idag 150212.
Stefan Swärd: Märkliga jämförelser. Sahlin jämförde samvetsömma barnmorskor och Islamiska staten. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Det brister både i logik och i historisk förankring. Att massmörda och vägra att döda ett ofött barn är tydligen samma etiska gråzon enligt Sahlin. Någon som begriper vad hon menar? Alla religioner har extrema farliga fanatiker menade Sahlin i debatten. Det gäller Islamiska staten, men bland de extrema farliga fanatikerna finns också barnmorskor som vägrar utföra abort. Vi som vägrade bära vapen på sjuttio­talet - var vi också extrema religiösa fanatiker enligt Sahlin? Socialdemokratiska kvinnoförbundet var så sent som 1964 total motståndare till fri abort. Dåvarande förbundsordförande Nancy Eriksson drev tesen att fri abort skulle pressa och tvinga kvinnorna att göra abort mot deras vilja. Sociala och förebyggande åtgärder var mycket bättre än abort menade Nancy Eriksson. Enligt Mona Sahlins logik var hon också en extrem religiös fanatiker. Världen idag 150216.
Undvikande svar från Mona Sahlin. Mona Sahlin har svarat barnmorskan Ellinor Grimmark, som känt sig träffad av den tidigare S-ministerns uttalande om att en samvetsöm barnmorska är "en extrem religiös utövare". Sahlin svarar: "Rättigheter som politiken ger kvinnor skall inte kunna begränsas av religiös tro." Dagen 150216.

Svenska kyrkan har utsatts för hot. En sluten grupp på nätet med bland annat Sverigedemokrater och nazister uppges planera Pegidademonstrationen i Malmö i kväll. Företrädare för Svenska kyrkan har utsatts för hot efter beslutet att visa solidaritet med muslimer. Facebookgruppen som går under namnet "Pegida Sverige planeringsgrupp inför demonstrationer och andra aktiviteter" består enligt Dagens ETC av sympatisörer till både Sverigedemokraterna samt nazistiska Svenskarnas parti och tidningen Dispatch international. Dagen 150210.

SD vill fördubbla vårdnadsbidraget. Sverigedemokraterna vill att vårdnadsbidraget till föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn de första åren ökar från 3000 till 6000 kronor i månaden. Kristdemokraterna var de som drev på för vårdnadsbidraget. De vill dock också se en reform som ger mer till familjer som väljer att vara hemma med sina barn. KD vill att de föräldrar som själva står för omsorgen ska få del av barnomsorgspengen. Förslaget är att stödet ska utgöra 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg. 2010 motsvarade det i genomsnitt cirka 6 500 kronor per månad och barn, efter skatt ungefär 4 500 kronor. Världen idag 150210.

Ankarberg vill ta över KD. Acko Ankarberg har meddelat valberedningen att hon kandiderar till posten som KD-ledare och hon säger till Expressen att hon kan medverka till att göra ett omtag för partiet. Dagen 150211. Världen idag 150211.

Socialdemokrat röstade inte för resolution om diskriminering av kristna. Med stor majoritet antog Europarådets plenarmöte i slutet av januari en resolution om intolerans och diskriminering av kristna. Fyra av sex svenska ledamöter avstod från att rösta, medan två röstade för den. Resolutionen, "Att hantera intolerans och diskriminering i Europa med ett särskilt fokus på kristna" antogs den 29 januari med 67 ja-röster och 2 nej-röster. Femton personer avstod från att rösta. I texten uppmanar ledamöterna medlemsstaterna bland annat att "försvara samvetsfrihet på arbetsplatsen, samtidigt som man värnar tillgången till lagstadgade tjänster och rätten för andra att inte diskrimineras". Det var just det stycke som avhöll Carina Ohlsson (S) från att rösta för uttalandet. "Det är klart att jag är emot diskriminering och för religionsfrihet. Men samtidigt tyckte jag inte om paragrafen som handlar om vad vi här kallar samvetsklausul, eller samvetsfrihet, för det är jag emot att det ska införas i Sverige. Så det passade att avstå," säger hon till Världen idag. De två svenskar som sa ja till resolutionen var Julia Kronlid (SD) och Boriana Åberg (M). Världen idag 150211.

Mjuka frågor räcker inte för KD. Om kurvan pekar nedåt bör något göras, summerar Kristdemokraterna i sin eftervalsanalys. Och partiet har redan börjat göra något, i och med att det stora sänke som pekas ut i riksdagsvalet var bristen på migrations- och integrationspolitik. När det gäller riksdagsvalet summerar KD:s valanalysgrupp att de nått företagare och tjänstemän, men inte arbetare eller arbetslösa. De hänvisar till olika väljarundersökningar där det tydligt pekas ut att partiets väljare definierar sig högerut, 77 procent enligt Valu, jämfört med 5 procent som säger sig stå till vänster. Dagen 150212.
Valanalys: KD måste lyfta "hårdare" frågor. Mer satsning på "hårda" frågor, som ekonomi, brottsbekämpning, försvaret och migrationen. Det krävs för att Kristdemokraterna ska växa, konstaterar partiets valutvärderingsgrupp. Världen idag 150213.

Gåvoavdrag tas bort 2016. Regeringen siktar på att ta bort avdragsrätten för gåvor från den 1 januari 2016. Det framgår av en promemoria som finansdepartementet skickar ut på remiss. "Jag är inte överraskad, men det är ett stort svek mot den ideella sektorn," säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD). "Sverige var det sista EU-landet som införde avdrag för gåvor och det har skapat stora vinster för exempelvis Stockholms stadsmission. Men tyvärr ser inte regeringen detta med sina ideologiska glasögon." Dagen 150213.
Gåvoavdrag ska slopas. Ett förslag om att slopa skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer går i dag ut på remiss, meddelar Finansdepartementet. I promemorian förklaras att "personliga levnadskostnader" enligt lagen inte får dras av från skatten, och gåvor räknas till sådana kostnader, enligt departementet. I november förra året visade en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Frii, frivilligorganisationernas insamlingsråd, att den rödgröna regeringen har sina egna väljare emot sig i den här frågan. 61 procent av de rödgröna väljarna ville behålla skatteavdraget som infördes av Alliansregeringen. Kommentar: Hur kan en gåva till en ideell organisation vara en personlig levnadskostnad för den som ger gåvan? Obegripligt. Problemet är att regeringen inte har något förtroende för ideella organisationer. Den vill själv kontrollera vart pengarna ska gå. Världen idag 150213.

Tre vill bli partiledare. Den tredje som har meddelat valberedningen att hon ställer upp för valet till ordförande för Kristdemokraterna är Penilla Gunther. Hon är den ende av de tre kandidaterna som sitter i riksdagen. Enligt Expressen ska Göran Hägglund under lång tid ha förberett partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson för att bli hans efterträdare. Inom partiet har det enligt tidningen varnats för att Ebba Busch Thor skulle representera "en extremt värdekonservativ hållning". Men i en Ekots lördagsintervju i helgen framställde hon sig som representant för partiets mittlinje, och försvarade bland annat den svenska abortlagstiftningen. "Jag ifrågasätter inte att vi skulle ha möjlighet att göra aborter upp till vecka 22 med socialstyrelsens tillåtelse," säger Ebba Busch Thor i intervjun. Hon förklarar också att hon är för ensamståendes och homosexuellas rätt att adoptera barn - en linje som är mer liberal än partiets. Uttalanden har väckt reaktioner bland de mer konservativa inom partiet. Världen idag 150216.

Penilla Gunther (KD): Var står mina medkandidater? I skrivande stund är vi tre kvinnor som kandiderar till partiledarposten för Kristdemokraterna. Fler och fler börjar fråga vad vi står för och vad som skiljer oss åt, eller där vi tycker lika, SvD 150216.

Tuve Skånberg vill ha Acko Ankarberg Johansson. "Jag har följt Acko Ankarberg Johansson i fem år. Hon har bäst chans att samla partiet". Det säger riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD), som till mångas förvåning inte förordar Ebba Busch Thor som ny partiledare. Tuve Skånberg säger till Dagen att hans ställningstagande mellan kandidaterna gjorts redan tidigare. Men han är tydligt kritisk till en del av de svar som Ebba Busch Thor gav i SR:s Lördagsintervju. "Jag tolkade henne som att hon i vissa frågor, som är centrala för KD, är mer liberal än Kristdemokraterna och att hon är konservativ, men inte värdekonservativ," säger Tuve Skånberg. Dagen 150217.

Jakob Forssmed vill också bli KD-ledare. Jakob Forssmed är senast ut bland de fyra kandidater som hittills anmält sitt intresse att efterträda Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund. Jakob Forssmed, 39 år, har varit KD:s chefsförhandlare under åtta regeringsår och i den positionen sytt ihop en gemensam allianspolitik. Han är partiets ekonomisk-politiske talesperson, alltså den som tar debatter med finansministern. Dagen 150217.
Forssmed om sin kyrka och KD-konkurrensen. Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman om varför han vill bli ny partiledare. Dagen 150217.

Elisabeth Sandlund: "Ett uttalande som förvånar". Busch Thors uttalande är mer förvånande än Skånbergs reaktion. Hon är fullt medveten om hur viktiga olika aspekter på abortfrågan är för många i Kristdemokraternas kärntrupp och att det finns en utbredd besvikelse över att Göran Hägglund inte tog chansen under sina år som socialminister att, utan att göra avkall på den principiella rätten till fri abort, problematisera sådant som de höga aborttalen, den lilla andelen extremt sena aborter där fostren kan vara livsdugliga och utsorteringsaborterna. Ändå sticker hon ut huvudet på ett sätt som får inte bara Skånberg att reagera. Dagen 150217.

Emma Henriksson (KD): Flyktingar ska mer än överleva. Vi som inte vill se stängda gränser måste ta ett större ansvar för att erbjuda svar och lösningar. Att ge tillfälliga uppehållstillstånd i tre år ruckar inte på huvudprincipen - ingen kommer att tvingas återvända till krig, förföljelse eller förtryck. Kvarstår skyddsbehovet efter tre år, eller den nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden, ges permanent uppehållstillstånd. Dagen 150217.

Busch Thor: Vi behöver en nollvision för aborter. Bara några dagar efter att ha blivit intervjuad i Ekots lördagsintervju sticker Ebba Busch Thor ut hakan igen, när det gäller vikten av samvetsfrihet och att få ner antalet aborter. Världen idag 150217.

Maktlösa inför nya momsen. Nu mullrar det även i de rödgröna leden kring reglerna när det gäller moms på second handvaror. En socialdemokratisk riksdagsledamot väljer öppet att ställa sin egen finansminister mot väggen. Att säga att det mullrar ute bland de ideellt arbetande är dock inte helt rättvist. Det här är människor som alltid varit vana att dra på sig arbetsoverallen och hugga in och jobba praktiskt. Det är inte de högljudda protestanternas grupp. Reaktionerna har mer karaktär av uppgivenhet inför överhetens beslut. Volontärer ska vara minst 60 procent av arbetstimmarna, de anställda får stå för maximalt 40 procent. Dagen 150219.

Nu börjar stängningen av flera second handbutiker i landet. Dagen 150219.

Ella Bohlin (KD): Förvalta arvet efter Hägglund. Se till att förvalta ett av partiets signum och det område där vi har stort förtroendekapital - vården. Det skriver Ella Bohlin (KD) till partiledaraspiranterna. Dagen 150220.

Ebba Busch Thor: Vi behöver en nollvision för aborter. Jag anser att vi behöver ha en nollvision och göra mer i abortfrågan. Här har Kristdemokraterna inte lyckats tillräckligt väl de senaste åren. Att Ebba Busch Thor står bakom abortlagstiftningen betyder inte att hon är nöjd med Sveriges höga aborttal. "I en sån här situation finns det två skyddsvärda individer, både kvinnan och fostret, och även om jag står bakom svensk abortlag hindrar det inte mig från att fortsätta att lyfta frågan för att få ner antalet aborter." Hon tillägger också att hon tycker att vi i enlighet med Europakonventionen borde kunna hitta ett sätt att i Sverige införa samvetsfrihet. Världen idag 150217.

Niels Paarup-Petersen, ledamot Regionfullmäktige Skåne (C): Moderata politiken gör sjuka sjukare. Vetenskapens och vårdens stöd för sprutbyte blir allt starkare men Moderaternas socialpolitiska talesperson vill göra sprutbyte olagligt. Det är dags för politiker att inse att beroende är en sjukdom och lämna besluten till vården. DN 150220.

Mer än tio förslag till ny KD-ledare. Vi har över tio förslag. Det säger Chatrine Pålsson Ahlgren som leder arbetet att vaska fram en ny partiledare för Kristdemokraterna. Dagen 150222.

Hägglund vill se ny profil hos KD. Kristdemokraterna behöver en ny profil, inte bara personer och politik, enligt den avgående partiledaren Göran Hägglund. Besvikelsen är stor på Folkpartiet som nu vill rösta bort vårdnadsbidraget tillsammans med de rödgröna. "Det beklagar jag djupt, sade Hägglund som fick kraftiga applåder när han sade att det är för familjernas skull, inte KD:s, som partiet drev igenom vårdnadsbidraget." Dagen 150222.

Partiledarfokus på KD-dagar i Örebro. Principprogram och seminarier om äldrevård och famljepolitik i all ära. Den fråga som surrade i luften under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Örebro i helgen handlade om vem som blir nästa partiledare. Samtligt fanns en nystartskänsla, säger kommunpolitiker Bo Rudolfsson. Bo Rudolfsson, som av tidningen Kristdemokraten i helgen utsågs till Årets kristdemokrat, vet om någon vad det innebär att göra en ny- eller omstart. När KD tappade röster i riksdagsvalet och med övriga Alliansen miste regeringsmakten, gjorde partiet en omvänd resa i Laxå, där Bo Rudolfsson är kommunstyrelsens ordförande. Genom att ta fasta på väljarnas missnöje med den förda politiken lyckades KD segla upp till närmare 18,4 procent, och styr nu kommunen i en majoritet med M, C, MP och FP. Dagen 150222.

Anna Ekström: Olika människosyn i KD och SD. Det finns ett vakuum i svensk politik. KD:s ledarbyte är en chans för partiet att fylla det tomrummet och samtidigt stärka sin förankring i den kristna värdegrunden. I dag är SD partiet som tydligt ifrågasätter den svenska abortlagen och försvarar barnens rätt till sina föräldrar. Dessutom framstår SD som islamismens starkaste motståndare i en tid då jihadister gång på gång anfaller Europa. Ja, partiet kan rent av verka vara de utsatta kristnas och judarnas främsta förkämpar. Men SD baserar sina förslag på en dålig grund. Därför är deras goda förslag kompatibla med moraliskt förkastliga sådana. Huvudpersonen i SD:s ideologiska berättelse är en kollektiv organism. Av omsorg om den organismen vill SD vårda vissa människor och sortera ut andra. För SD är den enskilda människan liten och hennes betydelse mäts i relation till kollektivet. Den kristna berättelsen handlar i?stället om att varje enskild människa är unik, oändligt älskad och har samma omätliga värde som alla andra människor. Världen idag 150223.

MUF-distrikt vill införa månggifte. Moderaternas ungdomsförbund, MUF, i Skåne röstade i helgen för att driva frågan att äktenskap ska kunna ingås mellan mer än två personer. "Precis som att man får lov att gifta sig med vem man vill, ska man också få lov att gifta sig med hur många man vill. Det är inte politikerna som avgör vilka man blir kär i, och hur många man vill gifta sig med," säger Julia Persson (M), vice ordförande i MUF Skåne, till SVT Sydnytt. Världen idag 150224.

Slopade gåvoavdrag splittrar regeringen. Regeringen står fast - avdragsrätten för gåvor ska bort. Men Miljöpartiet skulle egentligen vilja utöka det. "Slopandet blir en ekonomisk smäll för välgörenheten", säger Maria Ros Jernberg på paraplyorganisationen FRII. När gåvoavdraget infördes 2012 jublade inte minst Kristdemokraterna som varit pådrivande. Maximalt 6 000 skänkta kronor till godkända organisationer ger en skattereduktion på 1 500 kronor per år och intresset tog snabbt fart. Dagen 150224.

Ebba Busch Thor har en klar ledning bland de KD-distrikt som bestämt sig i partiledarvalet. Ebba Busch Thor har 14 nomineringar sammanlagt från distrikten, medan Acko Ankarberg Johansson har 9. Ett distrikt (Jämtland) har enbart Acko Ankarberg Johansson, medan Ebba Busch Thor är ensam kandidat i tre distrikt. Dagen 150225.

Nytt förslag: Så avvärjs hotet mot second hand. Skatteverkets krav att second hand-butiker ska betala moms har väckt kraftiga reaktioner. Nu hävdar Bo Guldstrand, som representerar några av de stora ideella second hand-aktörerna, att det finns en mycket enkel lösning på problemet. Skatteverket har nämligen ansett att "ingångsvärdet" på en skänkt vara är noll. Men om man i stället bestämmer att ingångsvärdet är samma summa som varan säljs för, då uppstår ingen vinst och heller ingen moms. Dagen 150226.

EU backar: Second hand slipper moms. Något överraskande kom i går beskedet: EU-kommissionen backar om momsen på second hand-butikerna. De ideella organisationerna kan dra en lättnadens suck - men fortfarande återstår flera nötter att knäcka på hemmaplan. Efter att regeringen förhandlat med EU-kommissonen har tonläget förändrats. Det så kallade överträdelseärendet mot Sverige läggs därför ner. Visserligen tycker EU fortfarande att den ideella sektorn inte ska slippa undan moms, men menar att momsbefrielsen inte påverkar EU:s inre marknad. I klartext betyder det att second hand-butikerna trots allt inte ses som en konkurrent med övrig handel inom EU. Caroline Andermatt på Myrorna tycker det är skönt att regeringen nu inte kommer att hänvisa till EU-direktiv för att försvara momsen, men undrar vad som händer med de som redan drabbats hårt av momsplikten. Dagen 150226.

Ankarberg inte längre KD-kandidat. Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare i Kristdemokraterna, ger upp försöken att bli partiledare efter Göran Hägglund. Stödet är för svagt, bedömer hon. Många förhandstips har gått ut på att det skulle stå mellan Acko Ankarberg Johansson och Ebba Busch Thor. Nu kan det bli en affär mellan Busch Thor och Forssmed. SvD 150226. Världen idag 150226.

Jan Björklund och Annie Lööf använde sig av grova svordomar. Detta under Decemberöverenskommelsens tillblivelse. Expressen 150227.

P-O Flodström / Niklas Härlin: SD:s människosyn är okristen. Sverigedemokraternas idé om en nedärvd essens och hur den kopplas till nationsbegreppet är djupt problematisk. Vi menar att SD:s sätt att betrakta inneboende egenskaper i princip följer samma mönster som ett rasbiologiskt synsätt, låt vara att man där använde begrepp som "art", "ras" och "exemplar". SD:s politik verkar vila på antagandet att den nedärvda essensen på kollektiva, nationella och individuella nivån måste harmoniseras för att inte äventyra integrationen och det goda samhället. Ett sådant resonemang kräver - hur obehagliga associationer SD:s ideologi än kan ge upphov till - intellektuella och teologiska motargument. Dagen 150227.

Jonas Segersam: Orättfärdig kritik mot Ebba Busch Thor. Köper även de andra kristdemokratiska partiledarkandidaterna tanken om en nollvision för aborter? Jag vet att i alla fall Ebba Bush Thor gör det. Dagen 150227.

Roland Utbult: Ebba Busch Thor bästa kandidaten. Ebba Busch Thor har båda fötterna stadigt på jorden och förmåga att stå pall när det blåser hård motvind, därför är hon min partiledarkandidat. Dagen 150227.

Även Penilla Gunther drar tillbaka sin kandidatur till partiledarposten i Kristdemokraterna. Nu återstår bara två - kanske tre - huvudkonkurrenter i kampen om att leda KD. Sedan partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson i torsdags kastade in handduken återstår två namn som uttalat att de vill ta över efter nuvarande partiledaren Göran Hägglund: Ebba Busch Thor, kommunalråd i Uppsala, och partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed. Penilla Gunther ger sitt stöd till Forssmed. "Han sitter i riksdagen och har bred politisk erfarenhet på hög nivå. Det avgör för mig," säger Penilla Gunther. SvD 150228.

Erik-Olof Backlund, professor och KD-veteran. Forssmed vore den naturlige KD-ledaren. Jakob Forssmed är en genuin politiker och borde efterträda Göran Hägglund. Jakob Forssmed - bland annat driftig ordförande för KDU för 10 år sen, med internationalism och rättvisefrågor som viktiga politiska mål - gjorde enastående och framgångsrika insatser som samordnare i alliansregeringen. Han kan även med skäl tolkas som en av ingenjörerna bakom den så kallade decemberöverenskommelsen, en blocköverskridande kompromiss som räddade oss från nyval. Dagen 150302.

Jakob Forssmed (KD): Därför är religion en viktig länk. Det är mer regel än undantag att det offentliga och politiska Sverige inte förstår trossamfundens uppgifter och roll. På Dagens Nyheters debattsida fick vi i söndags - av alla dagar - återigen läsa att religion och trossamfund gör skada i samhällslivet och att troende människor bör hålla sin tro för sig själva. Det är ett häpnadsväckande resonemang, denna gång framfört av statsvetaren Bo Rothstein. Det är häpnadsväckande eftersom de kristna värdena är själva grunden som vårt samhälle bygger på. Dagen 150303.

Christian Carlsson (KDU) och Miriam Lilja (KSF): En dubbelstöt mot civilsamhället. Om regeringen menade allvar med sitt tal om solidaritet hade man utvecklat gåvoavdraget istället för att avskaffa det. Den sorgliga sanningen är att Socialdemokraterna ser välgörenhet som ett hot mot den stora välfärdsstaten och den omfördelningspolitik som är själva målet med socialdemokratin. Socialdemokraterna tror att människors vilja att betala skatt kommer att minska om de inser att det även finns andra än staten som kan göra gott i samhället. Därför anser de att staten måste vara alla goda gåvors givare. Dagen 150304.

Gomér lämnar Ja till livets styrelse. Det var på årsmötet den 23 februari som det stod klart att Gunilla Gomér inte blir omvald som ledamot i styrelsen. "Anledningen till att jag inte vill sitta kvar är att jag vet att det inte skulle passa att jag gjorde det, när jag har en ordförande som säger att det inte är förenligt att vara sverigedemokrat och sitta i styrelsen." Världen idag 150304.

Peter Weiderud lämnar Tro och Solidaritet. Sedan 2005 har Peter Weiderud varit förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Nu lämnar han posten. I stället kommer han den första april tillträda som direktör för Svenska institutet i Alexandria. Utnämnd av regeringen kommer Peter Weiderud framöver att arbeta för att främja utrikespolitisk dialog mellan Europa, Mellanöstern och Nordafrika i Alexandria. Dagen 150305.

Jakob Forssmed har en vinnarskalle som inte ska underskattas. Det finns två saker som man inte ska underskatta med Jakob Forssmed. Den ena är att han är en vinnarskalle, berättar Mikael Sandström (M), som jobbat nära honom i åtta års tid. Dagen 150305.

Ebba Busch Thors tydlighet går hem i medierna. Med Ebba Busch Thor blir det raka rör. Det berättar Stefan Hanna (C), kommunalpolitiker i Uppsala, som uppskattar tydligheten från sin allianskollega. Dagen 150305.

"Adaktussons besked väger tungt". Kristdemokraten Lars Adaktussons debattinlägg om att en ny KD-styrelse inte är bunden av decemberöverenskommelsen kan vara olycksbådande för pakten. Det säger Jonas Hinnfors, professor och statsvetare. "Hans ord väger tyngre än de föredettingar inom M som uttalat sig tidigare," säger han till SvD. Vi vet också att han stöder Ebba Busch Thors kandidatur och det är kanske en signal om att hon kanske inte behöver stödja decemberöverenskommelsen. Ebba Busch Thor har tidigare uttalat sig kritiskt till uppgörelsen, medan andra kandidaten Jakob Forssmed var en av dem som var med i förhandlingarna och höll i trådarna. SvD 150305.
Adaktusson vill att KD omprövar decemberöverenskommelse. Världen idag 150305,

Hopp i momsfrågan - värre med avdragsrätt. Trots lite osäkra tidsramar verkar alla överens om att momsfrågan för second hand-butiker ska lösas. Värre är det med avdragsrätten för gåvor. Där står regeringen och berörda organisationer långt ifrån varandra. "Enligt Konjunkturinstitutet fattas det 80 miljarder kronor och då är olika typer av avdrag inte rätt väg att gå. Vi ska finansiera en hel massa andra saker." Kommentar: Med andra ord är en hel massa andra saker viktigare än avdragsrätt för gåvor som går till sociala projekt. Dagen 150306.

Make till utvisningshotad vädjar till migrationsministern. "Jag och min familj har hamnat i en mardrömslik situation." Det skriver Mats Borgheim, vars hustru riskerar utvisning trots att paret har en tre månaders dotter, i ett öppet brev till migrationsminister Morgan Johansson (S). Dagen 150306.

Ebba Busch Thor (KD): Familjeanpassa skatterna. Vi kan välja om vi ska föra en politik som maximerar eller minimerar förutsättningarna för familjer att frodas. Dagen 150306.

Vårdpersonal i Frankrike försvarar samvetsfrihet. Läkare och barnmorskor i Frankrike protesterar mot ett förslag om att slopa den uttryckliga rätt till samvetsfrihet som finns inskrivet i landets 40 år gamla abortlag. Världen idag 150306.

S lutar åt nej till surrogatmödraskap. Det interna trycket ökar nu inom Socialdemokraterna för att säga nej till att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. För oss handlar det här om att vi vill värna om kvinnors självbestämmande och vi vill värna om bilden av kvinnor som människor och inte som redskap för andras behov, säger Elinor Odeberg, ordförande i Unga S-kvinnor Rebella. Frågan är kontroversiell - och har länge splittrat partierna. Centerpartiet och Folkpartiet säger ja, så länge inga pengar är inblandade - medan Kristdemokraterna och Vänsterpartiet förenas i ett nej till surrogatmödraskap, som innebär att en kvinna blir gravid och bär barnet åt någon annan. Moderaterna och Svergedemokraterna, liksom regeringspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna är positiva till att det hela utreds, men har inte tagit ställning i sakfrågan. Sveriges Radio 150303. Kommentar: Självklart att surrogatmödraskap bör förbjudas. Istället för att så många gör abort borde sådana barn kunna bli adopterade till den som vill ha en surrogatmoder.

Ruth Nordström: Samvetsflyktingen från Sverige. Nu vill norska politiker att Norges regeringskommitté för etik och samvetsfrihet ska titta på situationen för vårdpersonal i Sverige för att visa hur viktigt det är att respektera samvetsfrihet. Den svenska inställningen till samvetsfrihet kallas för "extrem" och "intolerant". I Norge kallas barnmorskan Ellinor Grimmark nu "samvetsflykting". Världen idag 150309.

Klart att Ebba Busch Thor tar över. "Jag tycker att vi haft en föredömlig process. Så säger Ebba Busch Thor om den nu avslutade kampen om vem som ska bli partiledare för Kristdemokraterna. Jag ser fram emot att tillsammans med övriga i partiet utveckla vår politik på många olika områden. Vi har riksting i höst då vi ska utveckla principprogrammet och också ta ställning till många motioner." Dagen 150311.

Jakob Forssmed: Jag vill inte att partiet dras isär. Jag vill bespara partiet risken att vi dras isär.Det säger Jacob Forssmed som nu kliver av försöket att bli partiledare för Kristdemokraterna. Dagen 150311.

Ruth Nordström talade om samvetsfrihet på europeisk konferens. Nyligen samlades jurister från hela Europa för att diskutera religionsfrihet. Ruth Nordström, ordförande i Scandinavian human rights lawyers, var på plats för att lyfta problematiken kring samvetsfrihet mot abort för barnmorskor i Sverige. "I de allra flesta länder i Europa har man tillämpat Europakonventionens regler för samvetsfrihet i vården. Det finns olika diskussioner för var gränserna går men det är väldigt ovanligt att man inte har någon respekt för samvetsfrihet. Där skiljer sig Sverige från övriga länder." "Barnmorskor i andra europeiska länder utför inte alls aborter. Det normala är att gynekologer eller specialistläkare gör de ingreppen. Dessutom finns det en etisk internationell kod för barnmorskor som tydligt reglerar samvetsfriheten. Dagen 150312.

Ebba Busch Thor: "Vi ska stå upp för kristna värderingar". Tonen mellan Forssmed och Busch har varit god under processen men bakom kulisserna har det varit tuffare. Enligt Expressen har KD-profiler jobbat hårt för att nästa partiledare inte ska bli Ebba Busch Thor utan Jakob Fors­smed. David Lega, kommunalråd i Göteborg och förre statsrådet Stefan Attefall nämns i tidningen, de ska ha försökt påverka partikamrater att välja Forssmed. Även Göran Hägglund ska ha stått på Forssmeds sida. De båda sidorna har också stött ihop offentligt. KDU-ordföranden Sara Skyttedal gick ut på DN:s debattsida och berättade om en undersökning man låtit göra. Den visade att KD:s potential att växa skulle öka med Busch Thor. Världen idag 150312.

Ebba Busch Thor: KD står mer till höger. Kristdemokraternas blivande partiledare Ebba Busch Thor anser att KD står mer till höger än alla andra riksdagspartier. Därmed markerar hon avstånd till den mittenorienterade politik som präglat en stor del av företrädaren Göran Hägglunds drygt tio år vid rodret. "Det är klart att vi står mer till höger i svensk politik än vad de andra partierna gör. Det faktum är att vi alltid ska stå upp för den enskilda människans rätt till självbestämmande kombinerat med ett ansvar för våra medmänniskor är unikt i svensk politik, anser jag, och placerar oss mer till höger än till vänster," säger Ebba Busch Thor DN 150311.
Ebba Busch Thor: Det blev fel. I Dagens Nyheter förklarade Ebba Busch Thor att KD är mest till höger av alla i riksdagen. "Det blev fel," säger hon nu till Dagen. Men hon tillägger också: "Vi står mer till höger än till vänster." Kommentar: Ebba Bush Thor är alltså ingen mittenpolitiker. Dagen 150312.

Enig valberedning valde Ebba Busch Thor. Fortfarande återstår arbetet att ta fram en ny partistyrelse. Dagen 150313.

Nu formas teamet kring Ebba Busch Thor. Vem har makten nu? Varför klev de andra kandidaterna av så snabbt? Byter KD politik? Dagen 150313.

Ebba Busch Thor ny "kapten för skutan". Kristdemokraternas valberedning föreslog på fredagen efter ett enhälligt beslut att föreslå kommunalrådet Ebba Busch Thor som ny partiledare efter avgående Göran Hägglund. Världen idag 150313.

Lukas Berggren: Hoppfullt för KD när Aftonbladet ser rött. Aftonbladets ledarsida verkar ha drabbats av svår moralpanik, med anledning av de tydliga tecknen på att Ebba Busch Thor blir Kristdemokraternas nästa partiledare. Bara de senaste dagarna har den ena nervösa ledaren efter den andra publicerats. Och de spar inte på krutet. Paniken på ledarredaktionen verkar vara närmast total, och då saknas inte heller de verbala skamgreppen. Det är ett synnerligen gott tecken när Aftonbladets ledarsida - eller för all del kultursida - uppvisar tydliga tecken på nervositet över KD:s inriktning och ledarskap. Kristdemokraternas stora problem de senaste åren har inte varit att de socialistiska ledarskribenterna varit alltför kritiska till deras förslag. Problemet har snarare varit det motsatta. Det finns hopp för Kristdemokraterna när Aftonbladet ser rött. Världen idag 150313.

Busch Thor fick fråga om evolutionen. Ekot undrade om hon anser att evolutionsteorin ska läras ut som ett faktum. Dagen 150314.

Peter Weiderud: I Sverige stavar vi Bush med sch. Vid bildandet av Kds 1964 diskuterade man vilken politisk inriktning det nya partiet skulle ha. Efter en stund diskussion satte Lewi Petrus ner foten och förklarade att man skulle anta den socialdemokratiska ekonomiska politiken i sin helhet, men tillföra kristna värderingar. Kd:s successiva definiering högerut har delvis varit kopplad till partiets sekularisering och identifiering som del av den europeiska kristdemokratiska traditionen. Men den har också varit kopplad till ett mindrevärdeskomplex som växt i mötet med socialdemokratin i de olika sammanhang där företrädare mötts. Svenska kristdemokrater har engagerat sig i politiken i avsikt att göra gott. De har i kommun- eller landstingspolitiska sammanhang sett konkreta problem som de vill lösa, en ideell förening som saknar lokal eller en handikappad som kommit i kläm mellan vårdsystem. De driver sin fråga med stort engagemang och välvilja, men ofta utan att tänka på helheter eller konsekvenser. (Men i Weideruds värld är också pingströrelsen lika med den kristna högerflanken vilket motsäger den goodwill han ger Lewi Petrus.) Med valet av Ebba Busch Thor kommer Kd att ta ut det steg till höger som man tvekat att ta sedan Lewi Petrus tog ställning mot det 1964. Frågan är vilka konsekvenser det kommer att få för svensk politik? För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet blir det politiska livet enklare. Kd är vår huvudmotståndare i dialogen med kristna väljarna. Här bli kontrasten tydligare och vi kommer att ha lättare att visa på vägvalet. Den överströmning från Kd till S som vi haft under senare år kommer att fortsätta och förstärkas. De väljare som Kd kan vinna med Ebba Busch Thor kommer i första hand komma från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Tro och Solidaritet 150315.
Statsvetare Magnus Hagevi: Kristna har ett svårare val än någonsin. "Weiderud verkar tro att det bara är han och Kristdemokraterna på banan". Ett sätt att ta död på den bilden är att slänga in Miljöpartiet i resonemanget, ett parti som alltfler kristna väljare tagit till sig. "Bland frikyrkoväljare har Miljöpartiet gått från att ha varit underrepresenterade till att bli överrepresenterade," säger Magnus Hagevi. Även Centerpartiet lockar många kristna väljare. Dagen 150316.

Den svenska staten går back - budgeten för 2014 fick ett underskott på 72 miljarder kronor. Det är hela 27 miljarder sämre än den budget som riksdagen har fattat beslut om. Det är 49 miljarder kronor sämre än under 2013. Ett skäl till försämringen är försäljningen av innehavet i Nordea, som gjordes 2013, vilket påverkade positivt med 17 miljarder. Dessutom försämrades resultatet av ökade nettokostnader för statsskulden på 14 miljarder kronor. SvD 150316.

Handelskammaren: "100 000 jobb står på spel i Stockholm". Cirka 100 000 jobb står på spel i Stockholmsregionen. I en ny larmrapport varnar Stockholms handelskammare för att privata delar av vård och skola håller på att stoppa investeringarna. SvD 150324.

Lars Adaktusson: Jag är motarbetad inom KD. Ingen plats i vare sig partipresidium eller partistyrelse. Lars Adaktusson menar att det beror på att inflytelserika personer motarbetat honom. "Konkret har det här lett till att några inflytelserika partiföreträdare aktivt agerat för att mitt namn inte ska finnas med i det nya partipresidium som valberedningen haft i uppdrag att föreslå. Jag beklagar detta men inser självfallet att dessa personer är i sin fulla rätt att driva sin linje, även om det nu skett med metoder som i de flesta partier skulle anses dubiösa." Lars Adaktusson menar att det är med bakgrund av det här som han valt att tacka nej till att kandidera till partistyrelsen. Han skriver om en rädsla att blockeras av interna motsättningar och att bli en bricka i ett politiskt spel. Starka ord som ger en helt annan bild av enhet och lagarbete som KD:s nya topptrio Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson gav uttryck för då de mötte pressen. Dagen 150324.
Adaktusson: Jag har blivit aktivt motarbetad. "Några inflytelserika partiföreträdare" har "aktivt agerat" för att ställa Lars Adaktusson utanför KD-valberedningens förslag till nytt presidium. Det skriver Europaparlamentarikern själv på sin blogg. På sin blogg skriver han att hans uppfattning att Kristdemokraterna behöver förnyas, "efter fyra förlustval i rad, efter det sämsta valresultatet på 20 år och en riksdagsplats som under lång tid varit avhängig borgerliga stödröster", upplevts som "provocerande av några personer i vårt parti". "Konkret har det här lett till att några inflytelserika partiföreträdare aktivt agerat för att mitt namn inte ska finnas med i det nya partipresidium som valberedningen haft i uppdrag att föreslå." Världen idag 150324.
Här är KD-valberedningens förslag till partistyrelse. Kristdemokraternas valberedning presenterade på tisdagen sitt förslag till ny partistyrelse. Här är hela listan. Världen idag 150324.
Så ser KD:s nya partitopp ut. Kristdemokraterna har kommit ur sin partiledarstrid utan någon bitter eftersmak. Den bilden kom fram då valberedningen föreslog ny partiledning, där Ebba Busch Thors starkaste motkandidat Jakob Forssmed fick rollen som 1.a vice ordförande. Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson är partiets nya topptrio, om nu ingen palatskupp äger rum vid det extrainsatta rikstinget i slutet av april. En del förhandssnack har handlat om Lars Adaktusson, som varken var med i det nya presidiet eller partistyrelsen på 22 personer. Dagen 150324.
Siewert Öholm: Härdsmälta i valberedningen. Varannan KD-väljare hade personkryssat in Lars Adaktus­son i EU-parlamentet. Han avstod att kandidera som partiledare, även om han troligen hade vunnit den matchen. I den fortsatta nomineringsprocessen för en ny partiledare gick Ebba Busch Thor fram som en formlig tsunami där konkurrenterna tvingades ge upp en efter en. Hon nominerades av distrikt efter distrikt, inte för att hon var ung, inte för att hon var kvinna, utan allra mest för att hon visade oslagbar kompetens och tydlig vilja att förändra partiet till en kraft att räkna med i svensk politik. En ledarduo av Busch- Adaktusson skulle med all sannolikhet kunna lyfta partiet till tvåsiffrigt valresultat. Det nya vägval och den förnyelse som Busch/Adaktusson signalerat kan i värsta fall sabbas med valberedningens obegripligt okänsliga kandidatlista. Partiets gruppledare i riksdagen, Emma Henriksson, föreslås som andre vice partiordförande. Det är borde vara en utmärkt kompromiss i hänsynstagande till partifalanger. Henriksson är bra debattör och har i flera frågor fått klart stöd från hela partiet. Världen idag 150324.
Så fick Forssmed valberedningen att peta Adaktusson. Lars Adaktusson ska ha tvingats bort från partiets presidium av den nu föreslagne förste vice ordföranden Jakob Forssmed. En källa med god insyn i det interna partiarbetet uppger att partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed, som nu är nominerad till posten som förste vice ordförande, ställde krav på att Lars Adaktusson inte skulle finnas med i presidiet. Efter påtryckningar samlades därför valberedningen till ett nytt möte i lördags. Där revs beslutet om att nominera Lars Adaktusson till presidiet upp. I stället nominerades Emma Henriksson, gruppledare i riksdagen. Världen idag 150324.
Så petades Adaktusson från KD-presidiet. Valberedningen ska ha ändrat på sitt ursprungliga förslag efter påtryckningar. Maktkampen inom KD stod inte om partiledarposten. Snarare om valet till 2:e vice partiordförande, en post som David Lega har i dagsläget. Nu ser det ut som om han kommer att ersättas av Emma Henriksson, på förslag från valberedningen. Men i själva verket så skulle EU-parlamentarikern Lars Adaktusson ha den platsen, säger trovärdiga källor till Dagen, som dock vill hållas anonyma. Lars Adaktussons namn ska ha röstats fram i en votering, med röstsiffrorna 4-3. Omröstningen hölls i fredags. Efter det ska valberedningen ha rivit upp beslutet, efter interna påtryckningar. Bakom dessa påtryckningar stod Jakob Forssmed, som alltså föreslagits som 1:a vice partiordförande. Jakob Forssmed ska ha ställt ett ultimatum till valberedningen att riva upp det fattade beslutet, och efter det presenterades en helt ny kandidat och efter påtryckningar gick en decimerad valberedning med på detta. Då hade Lars Adaktussons bytts ut mot Emma Henriksson. Kommentar: Jakob Forssmed börjar ta ton. Dagen 150325.
Amanda Agestav: "Risk att man bygger in potentiell konflikt". Amanda Agestav är kristdemokratiskt kommunalråd i Västerås och före detta riksdagsledamot. Hon ser risker med att två som konkurrerat om ledarposten ska arbeta gemensamt i partitoppen. Världen idag 150326.
KD:s valberedning förnekar ultimatum. Chatrine Pålsson Ahlgren, ordförande i Kristdemokraternas valberedning, förnekar att den gett efter för påtryckningar om Lars Adaktussons plats i partiets presidium. Dagen 150326.
Missnöje efter att Adaktusson ratats. Nu förnekar valberedningens ordförande att ultimatum ställts. Samtidigt mobiliseras det inom delar av partiet för att Lars Adaktusson ska väljas till en presidieplats vid rikstinget. Världen idag 150326.
Adaktusson: Borde agerat annorlunda. I ett nytt blogginlägg menar nu KD:s Europaparlamentariker Lars Adaktusson att han inte borde tackat nej till den plats i partistyrelsen som han erbjöds. Han skriver också att han i sitt förra inlägg, där han var starkt kritisk mot processen i valberedningen, borde uttryckt sig "mindre kategoriskt". Världen idag 150327.
Lars Adaktusson ångrar sitt agerande. Lars Adaktusson ratades i partitoppen och tackade därför nej till en plats i Kristdemokraternas partistyrelse. Nu ångrar han sitt agerande. Dagen 150328.

Joel Halldorf: Samvetsfrihet en mångfaldsfråga. Vll vi verkligen ha ett samhälle där individer tvingas att utföra etiskt problematiska handlingar mot sitt samvete? De djupare skälen mot samvetsfrihet är känslomässiga. Vi är i Sverige ovilliga att erkänna abort som ett etiskt dilemma. En barnmorska som inte vill utföra ingreppet riskerar att påminna sina kolleger om detta faktum. Medborgare borde uppmuntras att följa sitt samvete. Dagen 150325.

Vårdnadsbidraget tas bort 2016. Kristdemokraternas hjärtefråga sedan 2008, vårdnadsbidraget, försvinner 1 jan 2016. Det framgår av den proposition som regeringen lämnade till riksdagen på onsdagen. Drygt en tredjedel av kommunerna har infört vårdnadsbidraget på 3 000 kronor till föräldrar med barn mellan ett och tre år. Under 2013 betalades stödet ut för 7 500 barn, skriver Statskoll.se. Av de föräldrar som tog emot vårdnadsbidrag var 91 procent kvinnor. Av utrikes födda kvinnor som kunde få bidraget valde sju procent att göra det, medan den siffran var fyra procent bland inrikes födda kvinnor. Kristdemokraterna i Markaryd har aviserat att man kommer att inrätta ett eget vårdnadsbidrag från och med 2016. Dagen 150325.
Vårdnadsbidraget snart avskaffat. Regeringen föreslår att vårdnadsbidraget tas bort vid utgången av 2015. Men Kristdemokraterna ska nu se över om det går att hitta ett förslag som är förenligt med kommunallagen, där man fortsatt erbjuder möjligheten i de kommuner som vill. Inom KD jobbar man numera med ett förslag om barnomsorgspeng. Enligt partiets förslag ska barnomsorgspengen utgöra 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg. 2010 handlade det i genomsnitt om cirka 6 500 kronor per månad och barn, vilket efter skatt motsvarar cirka 4 500 kronor. Ungefär en tredjedel av landets kommuner har haft vårdnadsbidrag någon period när det varit tillgängligt. Vårdnadsbidraget ger 3 000 kronor i ersättning till föräldrar med barn mellan ett och tre år då man inte nyttjar kommunal barnomsorg. Världen idag 150327.

Maria Larsson blir landshövdning. På torsdagen meddelade regeringen i ett pressmeddelande att man utsett förre barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) till ny landshövding i Örebro län. Maria Larsson tillträder tjänsten den 4 maj i år och förordnandet går ut den 31 mars 2021. Dagen 150326.

Misskötte HVB-hem - tjänade miljoner. HVB-hemmet Trygg hamn tvingades stänga i måndags efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men samtidigt som verksamheten misskötts har ägaren Ablah Alasaly plockat ut över 30 miljoner kronor från företaget. SR 150326.

Oppositionen gillar inte regeringens planer på att den bortre tidsgränsen (i sjukförsäkringen) ska tas bort till årsskiftet. Det existerande systemet med sin rehabiliteringskedja har fungerat, anser Johan Forssell, moderat vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet :Nu får vi tyvärr vänta till 1 januari. Men det är viktigt att det finns ett datum och att sjuka människor kan börja en trygghet att man inte ska behandlas på det här sättet längre." SR 150328.

KD fortsätter att tappa. Kristdemokraterna fortsätter att tappa väljarstöd och ligger precis på gränsen till att ramla ur riksdagen. Partiet har stöd av fyra procent av väljarna enligt Novus senaste sammanvägda mätning som SR Ekot rapporterar om. Sedan senaste mätningen har KD:s stöd minskat med 0,3 procentenheter, trots stor exponering i medier. Sverigedemokraterna ökar med 0,2 procentenheter och har 14,1 procent av väljarstödet. Dagen 150329.

Bloggen i Bryssel som fick KD in i "falangstrid". Med mustigt språkbruk och frän kritik rörde Lars Adaktusson om ordentligt i KD-grytan förra veckan då han bloggade från Bryssel. Han har redan bett om ursäkt. Men var det ett blogginlägg skrivet i affekt, eller var det en falangstrid omvärlden bevittnade? Kanske var det en fråga han inte var förberedd på. Dagen 150330.

Elisabeth Sandlund: SD har större problem än "enskilda tokstollar". Sverigedemokraternas kamp mot rasismen inom partiet kan knappast lyckas. Så här har det sett ut gång på gång. Representanter för partiet blir avslöjade. De förnekar först och försöker dölja sig bakom anonymiteten. Men när bevisen är överväldigande får det negativa konsekvenser för deras fortsatta politiska verksamhet och karriär. Dagen 150331.

Nytt kristet parti i Norge. Norge har fått ett nytt kristet parti och det ställer upp till val i 69 kommuner, och i alla fylken (motsvarande landsting). Partiet beskrivs som värdekonservativt. Partiet heter De Kristne, förkortat PDK. För fyra år sedan hade det bara en kandidatlista, i kommunen Bømlo i Hordaland, skriver tidningen Vårt Land. Partiledaren heter Erik Selle. Dagen 150331.

Sverigedemokraten Josefin Helander lämnar alla sina uppdrag och även partiet. Detta efter att Expressen avslöjat hon skrivit anonyma kommentarer på hatsajter. Josefin Helander är kommunfullmäktigeledamot i Sollentuna där hon också är ordförande för den lokala SD-kommunföreningen. Sedan årsskiftet är hon även nämndeman, alltså förtroendevald domare, i Attunda tingsrätt. I anonyma nätkommentarer har hon kallat asylsökande för "asylparasiter". Josefin Helander är den första som hoppar av alla sina uppdrag och lämnar partiet efter avslöjandet. Ytterligare tre SD-politiker, Jacob Hagnell, Lisen Persson och Gisela Nyqvist, har lämnat eller kommer att lämna sina nämndemannauppdrag. Exp 150401.

Charlotte Thérèse Björnström och Jenny Fjell: Dags att upprepa Påskuppropet. Fyra år har gått sedan tusentals personer samlades på Sveriges gator och torg i drygt 50 städer, till försvar för sjukas rätt till en human sjukförsäkring. Sedan Påskuppropet mot utförsäkringarna 2011 har tyvärr mycket lite hänt för att förbättra situationen. Omkring 100.000 personer har nu utförsäkrats en eller flera gånger. Sjuka fortsätter att stressas av obarmhärtiga tidsgränser, felaktiga friskförklaringar och politikernas ovilja att en gång för alla göra upp med ett regelverk som inte bara är inhumant utan även fruktansvärt kostsamt. När sjuka utsätts för extra stress över sin ekonomiska överlevnad medför det att möjligheten till återhämtning ytterligare bromsas, och vägen tillbaka till arbetslivet blir ännu längre. Familjen och barnen drabbas hårt av föräldrarnas sjukdom, stress och fattigdom. Sedan valet 2014 har Sveriges sjuka pendlat mellan hopp och förtvivlan kring om deras situation ska tas på allvar och sjukförsäkringslagstiftningen ändras till det bättre. Socialförsäkringsutredningens förslag som nyligen kom tyder tyvärr inte på någon kommande förbättring för denna grupp. Ännu tätare kontroller föreslås hjälpa redan sönderstressade långvarigt sjuka. Dagen 150401. Kommentar: Varför kan inte Sveriges politiker i Riksdagen begripa detta?

Stress är vanligaste orsaken till sjukskrivning. För tredje året i rad ökar antalet sjukfall med psykisk ohälsa, ofta orsakat av stress. Nya siffror från Försäkringskassan visar att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa stigit med 48 procent sedan 2012. I Västra Götaland handlar nu 43 procent av sjukskrivningarna om psykiska problem, ofta kopplade till stress. Psykologen Per Reinhardt jobbar med företagshälsovård på Previa och träffar patienter som drabbats av utmattning. Han uppmanar alla att vara vaksamma - med diagnosen utmattningssyndrom kan vägen tillbaka vara svår. "Det finns olika signaler. När man börjar få problem med sömnen, får svårt att gå ner i varv, huvudvärk, får problem med höga ljud eller svårt att koncentrera sig, allt det kan vara symptom. Man måste ta sig tid till en paus både i vardagen och på längre sikt," säger Per Reinhardt. SR 150401.

Kommuner ska få rätt att stoppa friskolor. Kommuner ska få rätt att stoppa friskolor. Det omtvistade förslaget lades på ett regeringssammanträde på onsdagen. Nu menar oppositionen att friskoleöverenskommelsen definitivt är över. Kommuner ska ges rätt att sätta stopp för etableringen av nya vinstdrivande friskolor. Det står i ett direktiv som regeringen beslutade om vid ett sammanträde på onsdagen. Vetorätten för kommuner var en omdebatterad fråga i valrörelsen. I regeringens tilläggsdirektiv står det att "kommuner ska ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor avsedda att drivas i vinstsyfte". Frågan ska nu utredas. "Vi är tydliga med att de nya reglerna inte ska gälla ickekommersiella skolor som byskolor och idédrivna skolor," säger utbildningsminister Gustav Fridolin, MP. Exp 150401.
SD stödjer förslaget om veto mot vinstdrivande friskolor. Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson säger att det ligger helt i linje med partiets politik. SR 150402.
Kommunalt veto ska inte gälla "idédrivna" skolor. Under valrörelsen var ett så kallat kommunalt veto för att stoppa friskolor en uppmärksammad fråga. Och vid ett regeringssammanträde på onsdagen lades förslaget fram. Men utbildningsminister Gustav Fridolin betygar att det inte ska gälla så kallat idédrivna skolor. Världen idag 150402.

Samarbetsavtal med Rumänien nära. Sverige är nära att få till stånd ett samarbetsavtal med Rumänien om landets mest utsatta. Ett utkast bereds med fokus på barns rättigheter, jämställdhet och välfärdsfrågor, enligt statssekreteraren Pernilla Baralt, nyss hemkommen från möten i Bukarest. SvD 150401.

Sara Strålin: Barnen är värda tid med sina föräldrar. Vårdnadsbidraget är på väg att avskaffas. Jag undrar: Vad blir bättre av att föräldrar ägnar mindre tid åt sina barn? Skulle någon vilja säga på sin dödsbädd: "Jag jobbade i alla fall mycket när barnen var små!" Vårdnadsbidraget handlar inte om så mycket pengar, men sänder ut en signal om att föräldrar är viktiga. Små barn behöver framför allt kärlek. Dagen 150407.

Siewert Öholm: Cameron: Detta är ett kristet land. Det är just här min tanke svindlar. Är det något fel på Sverige? Lever våra politiker i ett annat Europa med annan kultur och med en annan historia? Har våra politiker drabbats så svårt av andlig afasi (stumhet) att inte ens påsken får antydas som kristenhetens största och viktigaste högtid, ja hela dess existens och ursprung. Kommentar: David Cameron, född 1966, är Storbritanniens premiärminister och ledare för det Konservativa partiet. Världen idag 150407.
Tommy Dahlman: David Cameron utmanar svenska politiker. I ljuset av David Camerons raka besked om nationen såsom kristet och det faktiska kring Jesu uppståndelse från de döda blir den kristna fattigdomen i Sverige allt mer avslöjande. Att svenska politiker är sekulariserade har vi förstått och i fråga om kristen historia och kristen kultur förväntar sig knappast det svenska folket längre några utspel från politiker i allmänhet. Men inte ens kristna politiker i Sverige kommer i närheten av Camerons kristna bekännelse. Det borde vara tankeväckande. Ett av de briljanta avsnitten i premiärministerns påskhälsning var att han trots sitt bejakande av religionsfrihet och generös invandring kunde beskriva den kristna trons största högtid. Han pekade på sitt lands kristna historia och han vädjade om förbön för de förföljda kristna. Kära politiker, framför allt ni kristna politiker, lyssna på David Cameron och låt oss alla fråga oss själva om vi har något att lära här. Här följer tre korta citat från hans påskpredikan: "Påsken är tiden för kristna att fira livets yttersta triumf över döden, genom Jesu uppståndelse. Ja, vi är en nation, som välkomnar, omfamnar och accepterar alla religioner, och dem utan religion, men vi är fortfarande ett kristet land. Därför har regeringen jag leder gjort några viktiga saker - från att satsa tiotals miljoner pund på att reparera kyrkor och katedraler, till att anta en lag som bekräftar rätten till bön vid möten i kommunfullmäktige." Inblick 150416.

Svenska socialdemokrater i EU-parlamentet stödjer inte resolution om att minska diskrimineringen mot kristna i Europa. I slutändan antogs resolutionen med röstsiffrorna 67 mot 2. 15 ledamöter avstod från att rösta bland annat de svenska socialdemokraterna. Bortsett från betydelsen av samvetsfrihet poängterades även föräldrarnas inflytande över sina barns religiösa uppfostran i resolutionen. Dagen 150410.

Journalisten Cecilie Östby: Föräldraledig en kärlekshandling. Jag blir provocerad och arg när socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att den långa föräldraförsäkringen är en kvinnofälla. När man väljer att räkna om denna kärleksinsats i kronor och ören blir det galet. Och om man ändå ska göra det, varför inte i stället sätta luppen på vilka kostnader som kan undvikas om vi ägnar mer tid med våra barn? Dagen 150410.

Adaktusson får fortsatt stöd. Både KDU och KD Senior går nu ut och tar tydlig ställning för att få med Lars Adaktusson i Kristdemokraternas högsta ledning. Dagen 150411.

Hög tid hitta ersättare till Peter Weiderud. I morgon går nomineringstiden ut för en ny ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Statsvetaren Ulf Bjereld är ett hett namn. Han har dock redan planer på hur han i så fall skulle vilja föra organisationen vidare, bland annat genom att locka nya och unga väljare, från Fi, V och MP. "De är unga, vänster och engagerade, men Socialdemokraterna känns inte relevanta. Där tror jag att vårt förbund skulle kunna bli ett rum för politisk verksamhet. Där tror jag att jag skulle kunna bidra," säger Ulf Bjereld. Dagen 150412. Kommentar: Det kan vara svårt att hitta religiöst intresserade i den kretsen, men det kanske man inte behöver vara för att verka för Socialdemokrater för tro och solidaritet?

Regeringen öppnar för att ändra i föräldraförsäkringen. Både socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och statsminister Stefan Löfven öppnar nu för en diskussion om föräldraförsäkringens utformning. "Jag känner mig väldigt orolig," säger Emma Henriksson (KD) om regeringens antydningar. Det var i Ekots lördagsintervju nyligen som Annika Strandhäll menade att man absolut kan resonera om den svenska föräldraförsäkringen är för lång. Hon motiverade detta med att ett ojämställt uttag av föräldraledigheten leder till att kvinnor kan bli borta länge från arbetsmarknaden. Världen idag 150412.

KD-pastor kallar homosexualitet för synd. Det var i torsdags som den kristna tidningen Dagen publicerade en debattartikel med 22 pingstpastorer från hela Sverige som avsändare. I artikeln menar de att Bibeln är tydlig när det gäller homosexualitet - det är en synd och lever man ut sin homosexualitet kommer man inte till himlen. Budskapet fick omedelbart kritik från flera håll, bland annat från Göteborgs biskop Per Eckerdahl. Enligt Urban Eklund, ordförande för partiets nomineringskommitté, hamnar ingen kandidat på listan om de inte svarat ja på frågan om de delar KD:s värdegrund. "Det var väl ingen som visste att han hade de där åsikterna då. Att politiskt säga att homosexualitet är synd skulle diskvalificera honom. GP 150412. Kommentar: Så illa ställt är det med Kristdemokraternas värdegrund och även delar av svensk kristenhet. Att vara vän med världen är viktigare än att vara vän med Gud. "Utan helgelse får ingen se Herren" (Hebr. 12:14). Efesierbrevet 5:5: "Ty det bör ni veta, och det insen ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike."

Mer bistånd flyttas till flyktingmottagandet. Ännu mer pengar ska tas från biståndet och läggas på flyktingmottagande i Sverige. Det föreslår regeringen i sin vårbudget. Redan i dag lägger staten en femtedel - eller åtta miljarder - av biståndsbudgeten på flyktingmottagande här hemma. Biståndsministern vill nu flytta ytterligare några hundra miljoner kronor från biståndet till flyktingarna. "Det är djupt problematiskt. Det finns inget som säger att man måste finansiera flyktingkostnaderna med biståndet "säger Magnus Walan på den kristna biståndsorganisationen Diakonia. En procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) ska gå till bistånd (det så kallade enprocentsmålet). 2014 motsvarade det 38 miljarder kronor. Av dessa pengar betalas 29 miljarder ut i internationellt bistånd. Dagen 150414.

Adaktusson säger ja till partistyrelsen - trots allt. EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) ändrar sig igen. Nu vill han vara med i Kristdemokraternas partistyrelse ändå - trots tidigare besked. Men till presidiet kommer han inte kandidera, meddelar han på sin blogg. Dagen 150415.

Johannes Widlund, Student, freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet: Kristdemokraterna svarar på fel frågor. Partiet har fortfarande chansen att omfamna den självklara målsättning jag ser i Bibeln, en politik som tar alla människor i åtanke. I dag skulle jorden behöva vara fyra gånger så stor om alla skulle använda lika mycket resurser som svenskar. Dagen 150515.

"Finansministern bryter löfte till samhällets utsatta." I ett pressmeddelande riktar Ideell Second Hand, ett samarbete mellan organisationer som driver second hand-butiker i ideellt syfte där bland andra Sveriges Stadsmissioner, Myrorna och Röda Korset ingår, hård kritik mot regeringen. "Över ett halvår har gått sedan beslutet kom som ledde till att Skatteverket gick från nollmoms till 25 procents moms för den ideella second hand-branschen, med nedläggningar och avveckling av hjälp till utsatta som följd", skriver man och menar att finansministern trots löften om en lösning fortfarande inte presenterat ett hållbart förslag. "Verksamheter runt om i Sverige fortsätter att lägga ned. Resultatet är att medel för hjälp till behövande som utsatta kvinnor och barn, hemlösa och nyanlända flyktingar inte når fram till de som behöver det." Världen idag 150415.

Momsfritt second hand från nästa år. Ideella second hand-butiker slipper på sikt momsen. Det är innebörden i ett besked som regeringen gav i dag. Nätverkets ordförande Caroline Andermatt, som också är vd för Myrorna: "Snart är vi inne i maj, vi ska under sju månader ställa om hela vår apparat, få våra volontärer att börja registrera moms, investera i kassasystem och betala in pengar till staten för att eventuellt få tillbaka något i december. Men vi har verksamhet här och nu. Jag tycker att man hade kunnat vara mer pragmatisk." Samtidigt är hon positiv till att det finns ett förslag till långsiktig lösning. Dagen 150415.

Ökad hotbild ger mer pengar till trossamfund. Regeringens vårbudget innebär goda nyheter för Sveriges trossamfund. En oväntad ökning på 7 miljoner kronor till gör det möjligt för fler församlingar att söka stöd för investeringar i säkerheten. Varje församling kan ansöka om bidrag på högst 200 000 kronor. När tidsfristen för ansökningar gick ut i slutet av mars hade 29 ansökningar inkommit. De allra flesta som söker bidraget är muslimska och judiska församlingar. Men även några kristna kyrkor och en buddistisk församling har känt behov av att höja säkerheten i sina lokaler. Dagen 150416.

IMF oroas över svensk ekonomi. Ett ämne som diskuterats är utvecklingen av de svenska bostadspriserna. Finansminister Magdalena Andersson: "Det finns ju flera orsaker till att bostadspriserna ökat, men en är ju bristen på bostäder, inte minst i tillväxtregionerna och där kan politiken göra mer." SR 150418.

Kyrklig kritik mot vårbudgeten. "Det är djupt olyckligt", "inte rimligt", "underminerar trovärdigheten" skriver bland annat Svenska kyrkan, Diakonia och PMU. "Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd." Det skriver representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen i ett gemensamt uttalande. "Det är inte rimligt att låta världens fattiga betala notan." Dagen 150418.

Finlands nya statsminister, centerledaren Juha Sipilä är varmt kristen. Han har genom sin stiftelse gett miljoner till kristen mission och humanitära projekt. Han är den kristne civilingenjören som blev IT-miljonär genom att sälja sitt företag i Uleåborg. Dagen 150420.

Kristna Värdepartiet möblerar om. Grundaren Per Kronlid stiger åt sidan, och tre språkrör har utsetts för att föra partiets talan utåt. I lördags höll de sin andra kongress, och tre personer utsågs till språkrör; Nasrin Sjögren, Mats Selander och André Juthe. De ska framförallt jobba för att sprida partiets idéer utåt. Eftersom de driver sin politik på ideell basis så ansågs det lämpligt att ha tre företrädare. Till det utsågs Annette Westöö till ordförande, vars roll är att jobba inåt partiet. Dagen 150420.
Ny ledning för Kristna värdepartiet. Till språkrör väljs nu Nasrin Sjögren, debattör och skribent, Mats Selander lärare och doktorand i etik och André Juthe, lärare och doktorand i filosofi. I valet fick Kristna värdpartiet ungefär 3500 röster, något som André Juthe med lite distans kan se som en positiv notering. "Vi startade strax innan valet med sex personer och en radikal och annorlunda politik. Nu gäller det att fortsätta växa och sprida vår politik." Världen idag 150420.

Benjamin Dousa, riksordförande Moderata studenter och Axel Strandborg, Moderata studenter, Lunds universitet: Det bör kosta att plugga på universitet. Under helgens riksårsmöte för Moderata studenter antogs för första gången någonsin ett förslag om att tillåta studieavgifter för utbildning på universitets- och högskolenivå. Avgiften ska enligt förslaget kunna uppgå till 50 000 kronor per termin och bekostas i slutändan av eleven själv. Genom att förbättra kvaliteten på landets universitet och högskolor ökar dina chanser att nå dit du vill, skriver Benjamin Dousa och Axel Strandborg, Moderata studenter. Kommentar: Moderat ungdom är inte verklighetsförankrade. De vill tillbaka till ett klassamhälle som det var för 100 år sedan. Fattiga barn och ungdomar utan föräldrar med en fet inkomst ska inte klara sig här i livet och dras med studielån för resten av sitt liv. Var finns solidaritetstänkandet? SvD 150420.
Talla Alkurid, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet - S-studenter: Högre studier ska inte vara en klassfråga. Ännu en gång detta seglivade förslag om studieavgifter som, med fakta och evidens i hand, sedan länge borde ha avvisats och lämnats utanför den seriösa politiska och intellektuellt hederliga debatten. Först och främst är det viktigt att upplysa om att det redan idag existerar studieavgifter inom svensk högre utbildning, och att konsekvenserna av det tydligt visar vad som händer när man sätter en prislapp på kunskap. Det handlar om införandet av studieavgifter för studenter utanför EU och EES. Antalet sökande formligen störtdök från en termin till en annan, även vid de lärosäten som ligger i topp i internationella rankingar, och än har siffrorna inte återhämtat sig. I USA har studieavgifter lett till att färre inom medelklassen ser högre utbildning som en möjlighet. Tyskland hann på tio år först införa och sedan avskaffa avgifter med social snedrekrytering som orsak. Att sätta en prislapp på utbildning leder inte till mer kompetenta och motiverade studenter. Inte heller leder det till ökad kvalité inom högre utbildning. Det leder endast till att studenter som har råd med det kan utbilda sig, medan studenter som hade varit mer lämpade kan slås ut. Sammantaget skulle studieavgifter leda till ökad snedrekrytering, där utbildning och bildning blir alltmer av en klassfråga. SvD 150421.
Alfred Askeljung (C), förbundsordförande Centerstudenter och Isak Trygg Kupersmidt (C), masterstudent i nationalekonomi och förbundsstyrelseledamot Centerstudenter: Bättre att slopa bidrag för studier. Idag får svenska studenter betalt för att studera. Utöver gratis utbildning och generösa lån får varje student bidrag för att studera. Ett första steg för att höja de personliga insatserna i en utbildning borde vara att avskaffa bidragsdelen, och ersätta den med ett utökat lån. Det skulle inte minska tillgängligheten till högskolan, men samtidigt göra det mindre lönsamt som alternativ till att arbeta. Det skulle också frigöra mycket pengar som skulle kunna satsa på utbildningen istället. Kommentar: Också centerungdomarna vill försämra de ekonomiska möjligheterna för minder bemedlade studenter att studera på samma villkor som sina rika kompisar. Detta är kontraprduktivt för samhället i stort. Kvalitetsförbättringar bör göras men inte på bekostnad för den enskilde eleven jämställdhet med de som kommer från välbärgade familjer. Och framförallt invandrarungdomar riskerar att komma i kläm med den moderata politiken vars grund detta utgår ifrån. SvD 150422.

Allt fler med jobb lever i fattigdom. Att klara sig på sin lön har blivit den nya klassmarkören, det som är skiljelinjen mellan dagens över- och arbetarklass. Detta visar ny, unik SCB-statistik, skriver Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden. Den relativa fattigdomen som definierats av EU och SCB, att ha en inkomst under 60 procent av landets medianinkomst, har ökat. Personer utanför arbetsmarknaden har fått det allra värst. Nästan hälften av dessa, 46 procent lever i fattigdom i dag jämfört med 24 procent 2005. 5,5 procent av alla förvärvsarbetande lever i fattigdom i dag. Det som kan verka förvånande är att den drastiska ökningen av arbetande fattigdom har skett under Alliansens regeringstid. När arbetslinjen var det överordnade mantrat och jobb skulle löna sig. Det är i högsta grad den förda politiken som bidrar till detta. Föräldrar med utländsk bakgrund har fått det särskilt svårt ekonomiskt under 2000-talet, liksom ensamstående föräldrar. SvD 150421.

Lennart Sacrédeus: Laestadian blir ny finländsk statsminister. Med en laestadian som blivande statsminister för Centerpartiet och en katolik som ledare för det näst största riksdagspartiet, Sannfinnländarna, flyttar värdekonservativa och traditionella värderingar fram sina positioner i Finland efter söndagens val. Centerledaren och den store valvinnaren Juha Sipilä har vuxit upp i de laestadianska leden i norra Finland och är fortfarande aktiv medlem i sin fridsförening. En bestående förändring i finländsk politik är att Sannfinländarna, som vill göra Finland enspråkigt och ta bort svenskan som ett officiellt språk och detronisera det till ett minoritetsspråk, trots att det sedan medeltiden funnits i landet, fick näst flest mandat. I valet 2011 femdubblade man sitt röstetal och höll nu i stort ställningarna. Till följd av sin hårdnackade linje mot EU och framför allt ytterligare lån till skuldsatta Grekland, placerade sig Sannfinländarna förra gången vid sidan om regeringen. Liberalkonservativa Samlingspartiet detroniserades till näst störst bland väljarna, men först nummer tre i mandat. Socialdemokraterna kan ses som sönderregerade med SPD nedflyttade till plats fyra med ett väljarstöd blott hälften så stort som det svenska systerpartiets. Kristdemokraterna fortsatte sin nedåtgående trend och backade från 4,0 procent till 3,5 procent. Det innebär att riksdagsgruppen decimeras från sex till fem ledamöter. Mycket talar för att partiet hamnar i opposition och att avgående inrikesministern Päivi Räsänen efter elva år på KD:s ledarpost väljer att avgå. Världen idag 150421.

Siewert Öholm: Partiskräck för kristna väljare. En majoritet av journalister tycks sakna det mest elementära av religiös allmänbildning. Invandringen av snart en och en halv miljon muslimer har bland annat fört det goda med sig att insikten att gudstro som något vanligt och naturligt har ökat. Inte som ett uttryck för religiös allmänbildning, men som en aha-upplevelse att människor alls kan ha en tro. Men det tycks också ha lett till att respekt för religion och tro i Sverige reducerats till enbart respekt för islam och muslimers tro. När övriga partier demonstrerar kristendomsfobi, lockar SD med avsnittet kristen tradition och historia. Socialdemokraterna har fullt upp med att värva muslimer till partiet, och avskaffade den kristna Broderskapsrörelsen till lite ludd om tro och solidaritet. Främsta frågan för den organisationen tycks vara att trakassera Israel. Miljöpartiet hade några kristna profiler i starten. Vänsterpartiet är en egen religion i sig självt med Marx och Lenin som bildbeläten. Folkpartiet var till långt in på 80-talet många frikyrkligas parti. KD har de senaste åren varit en stor besvikelse för de kristna kärnväljarna. Luddigt, anpassat, räddhågset kring både sina rötter och sin ideologi. Hägglund tycks ha utvecklat en kristendoms­rädsla som vare sig David Came­ron i Storbritannien eller Angela Merkel i Tyskland skulle känna igen. Han har varit en feg ledare med uttunnad ideologi. Världen idag 150422.

Sofia Damm, Désirée Pethrus och Roland Utbult: Skydda liv i stället för gränser. Vi har fått nog av symbolpolitik. Vi vill se handling. Det skriver tre kristdemokratiska politiker efter Medelhavets flyktingkatastrofer. Dagen 150422.

Ebba Busch Thor: Den kristna tron passar bra för partiledare. Ebba Busch Thor växte upp i ett kristet hem, men det är inte föräldrarnas tro hon lever på i dag. Dagen har träffat Kristdemokraternas blivande partiledare, som pratar om vilken betydelse hennes livsåskådning har för henne som politiker. Hon är döpt i Livets ord, i samband med ett konfirmationsläger där barn och ungdomar från hela Sverige deltog. Men det var många år sedan. Engagemanget i trosrörelsens största församling är sedan länge ett avslutat kapitel. Nu är hon endast medlem i Svenska kyrkan. Dagen 140423.

HBT-organisation kan ta plats i S-ledning. Som första parti i Sverige väntas Socialdemokraterna fatta beslut om att låta partiorganisationen för HBT-personer bli en formell sidoorganisation och därmed få en plats i partiets högsta ledning. Partisekreteraren Carin Jämtin: "Jag är glad för det här." Förbundsordförande Söran Juvas välkomnar partistyrelsens ställningstagande. Socialdemokraterna har i dag fyra sidoorganisationer: kvinnoförbundet, ungdomsförbundet SSU, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och studentförbundet. Förbundsordförandena får delta på partistyrelsens sammanträden - och också vara med när det verkställande utskottet har möten. SR 150423.

Ingen tar ansvar för skuldberget. Ingen vill att vi skuldsätter oss upp över öronen. Men ingen vill heller ta ansvar för att kyla av den glödheta bostadsmarknaden och leda oss bort från det oroväckande höga skuldberget. Hur blev det så här? Riksbanken, Finansinspektionen och politikerna - alla var de ju överens om problemet. Hushållens skulder är redan oroväckande höga och det är inte helt sunt med bostadspriser som pekar upp mot himlen och fortsätter stiga månad efter månad. Det man som köpare bör komma ihåg är att räntorna är extremt låga och att det, med ett stort bolån hos banken, inte är fel att amortera. Inte heller att tänka efter en gång extra innan man tar ett jättelån och skuldsätter sig upp över öronen - räntorna kommer att bli rejält högre i framtiden. SvD 150423.

Lukas Berggren: Betona den kristna värdegrunden, Ebba! Inte sällan talar KD-företrädare om behovet av att bredda partiet. Och en breddning - i betydelsen att nå fler väljare - är uppenbart nödvändig. Men en breddning - i betydelsen att tona ner den kristna profilen - är lika uppenbart ödesdiger. Alltför ofta framstår "det kristna" och "de kristna" närmast som en belastning för partiet. Analysen verkar gå ut på att man först behöver göra sig av med de gamla väljarna (och företrädarna), för att kunna attrahera de nya väljarna. Men av Valu att döma, tycks sambandet vara det omvända. När KD når de gudstjänstfirande kristna, verkar folket vilja rösta på KD. De kristna värderingarna attraherar nämligen många fler än de frekventa gudstjänstbesökarna. Kristdemokraternas primära mål bör därför inte vara breddning, utan profilering. Om profilen är tydlig och stark, kommer breddningen som ett brev på posten. Det var den tydliga profilen - att Alf Svensson betonade den kristna etiken - som attraherade de frekventa gudstjänstbesökarna. Och just därför attraherade partiet också folket, väljarna. I takt med att profileringen av kristen etik och moral har avtagit har stödet bland gudstjänstbesökarna minskat, men också stödet i hela väljarkåren. Världen idag 150424.

KD-toppar hotar med avhopp. Om Kristdemokraterna gör en högersväng med Ebba Busch Thor som partiledare är KD-profiler som Penilla Gunther och Peter Althin beredda att lämna partiet, enligt Svenska dagbladet. På twitter tonas dock uttalandena ner. Världen idag 150424.

Busch Thor: Acko kvar som partisekreterare för KD. Kristdemokraternas blivande partiledare Ebba Busch Thor kommer att behålla Acko Ankarberg Johansson som partisekreterare. SR 150424.

KD har valt Ebba Busch Thor. I dag valde Kristdemokraterna helt ny partistyrelse. Att Ebba Busch Thor skulle bli partiledare var det inget som talade emot. Hur sammansättningen av den övriga partistyrelsen skulle bli var inte lika självklart. Lars Adaktusson väljs in i partistyrelsen. Jakob Forssmed och Emma Henriksson väljs till förste respektive andre vice ordförande. Birgitta Sacrédeus, som valberedningen föreslagit till ordinarie ledamot i partistyrelsen, blir vare sig ordniarie ledamot eller ersättare. Andra namn som det pläderats för under förmiddagen, men som varken valts till ordinarie ledamöter eller ersättare är Mikael Oscarsson, riksdagsledamot sedan 1998, och Sara Skyttedal, KDU-ordförande. Till ledamöter i partistyrelsen förutom presidiet blir då Andreas Carlson, Mullsjö, Sofia Damm, Blentarp, Annika Eclund, Tibro, Bengt Germundsson, Markaryd, Soledad Henriquez, Örnsköldsvik, Peter Kullgren, Karlstad, David Lega, Göteborg, Aron Modig, Stockholm och Göteborg, Monica Selin, Sjuntorp, Anders Sellström, Umeå och Caroline Szyber, Stockholm. Ordningen för ersättarna i partistyrelsen är följande: Lars Thunberg, Erik Slottner, Per Landgren, Behcet Barsom, Irene Oskarsson, Michael Anefur och Stig Landgren. Ella Bohlin som föreslagits röstades inte in som ersättare. Tidningen Kristdemokratern byter namn till Poletik, sägs det från scenen. Namnet är hämtat från en titeln på en bok som Alf Svensson skrivit. "Vi kommer gå mer från nyhetsbevakning till opinionsbildning," säger Marcus Jonsson, projektledare för tidningen. Världen idag 150425.

Nu har KD valt sin första kvinna. Ebba Busch Thor valdes in som ny partiledare för KD, inför stående ovationer och lovtal från partifolket på plats. Och hon får Lars Adaktusson med sig i toppen, trots att han inte föreslagits av valberedningen. Däremot valdes inte den nominerade Sara Skyttedal in i partistyrelsen. Som mellanakt fick de båda vice partiledarna Jakob Forssmed och Emma Henriksson ta emot folkets jubel då de valdes in till presidiet. Dagen 150425.

"Goda värderingar måste vara förankrade i något." Som väntat valdes Ebba Busch Thor enhälligt till ny partiledare i Kristdemokraterna, när partiet hade extra kongress i lördags. Och Lars Adaktusson valdes in i partistyrelsen, trots att han inte fanns med i valberedningens förslag. Nu väntar den svåra uppgiften att lyfta partiet från fyraprocentsspärren. Den 28-åringa Uppsalabon är Kristdemokraternas fjärde partiledare. Den hittills yngsta, och den första som är kvinna. I slutet av sitt första stora linjetal svarar den nya partiledaren på frågan om var Kristdemokraterna befinner sig på den politiska höger-vänster-skalan. "Svaret är: till höger. I realiteten befinner vi oss till höger eftersom vi är och ska vara en del av alliansen. Ideologiskt befinner vi oss till höger för att vi tror på ett samhälle som byggs underifrån, inte ovanifrån." Att som Ebba Busch Thor svart på vitt säga att KD är höger har ingen av hennes företrädare gjort. Världen idag 150426.

Abortfrågan kan så split i Alliansen. Abortfrågan kan segla upp som ett nytt stridsämne inom borgerligheten. Nya KD-ledaren Ebba Busch Thor har upprepat kravet på en samvetsklausul. Men förslaget sågas av FP-ledaren Jan Björklund. Anna Starbrink, Folkpartiets starka kvinna i Stockholm och ansvarig för sjukvården där är upprörd. "Kvinnans rätt till abort måste vara det som gäller. Det får inte finnas någon tvekan om det. Om en kvinna söker vård för att få en abort utförd ska hon inte ifrågasättas och mötas av personal som vägrar utföra sina arbetsuppgifter." Kommentar: I en diktatur kan man tvinga människor att handla mot sitt samvete, men i en demokrati är det häpnadsväckande att Folkpartiet med flera så kallade demokratiska partier har en så rabiat inställning i denna frågan. SR 150426.

Vårdchef vägrar vårda kristna. Verksamhetschefen vid ortopeden i Kalmar, Dan Johannesson, är i blåsväder igen. Han vill inte vårda troende. På sin Facebooksida säger han att han inte längre är intresserad av att ge religiösa vård. Efter att Kristdemokraterna valt Ebba Busch Thor till ny partiledare i lördags skrev han: "Jag vägrar från och med nu att vårda kristna på grund av min personliga okränkbara övertygelse att dom (religiösa människor, reds anm) har en inre demon som kan skada och kränka mig..." Inlägget innehåller också en personligt färgad åsikt om KD:s nyvalda ledare som "ond". Dagen 150427.
Efter turbulensen - Johannesson slutar som verksamhetschef. Verksamhetschefen på ortopedkliniken i Kalmar, Dan Johannesson, har på egen begäran bett att få sluta. Det bekräftar sjukhuschefen Johan Rosenqvist. Orsaken är turbulensen efter Johannessons kommentar på Facebook. Däremot kommer han att jobba kvar som överläkare. SR 150430.
Vårdchef slutar - kritiseras för att häckla religiösa. Världen idag 150430.
Kritiserade läkaren som inte ville vårda kristna talar ut. Ortopedläkaren och verksamhetschefen vid länssjukhuset i Kalmar, Dan Johannesson slutar nu som verksamhetschef. "Jag stack ut näsan och får betala priset,"säger han. De utmanande kommentarerna har även lett till en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen och polisen. Det är en pensionerad sjuksköterska från Mörlunda, Manja Waltman, som gjort de båda anmälningarna. "Jag har haft en dialog med DO och anmäler hela länssjukhuset som inte agerat när deras läkare utesluter en hel grupp människor från vården," säger hon till Östra Småland. Dagen 150505.

SD på frammarsch trots nya incidenter. Övriga partier får inte överge humanitär migrationspolitik. Som väntat fattade Sverigedemokraternas partistyrelse beslut om att utesluta ett antal medlemmar ur partiet, där­ibland ungdomsförbundets ordförande och vice ordförande. Visst händer det då och då att enstaka medlemmar utesluts även ur andra partier men att det sker i stor mängd och inför öppen ridå tillhör inte svensk politisk vardag. Tanken går till de utrensningar av "feltänkande" som partier på den yttersta vänsterkanten historiskt ägnat sig åt, episoder som inte sällan lett till partisplittring. Dagen 150428.

Second hand-butiker vägrar betala moms. Många second hand-butiker gör nu motstånd mot de nya momsreglerna. "Vi accepterar inte Skatteverkets tolkning och vill få den prövad," säger Magnus Lundén på Röda korset. Läget är akut för många ideella föreningar som driver second hand-butiker. Första momsinbetalningen sker nu i maj för de flesta av dem. Finansdepartementets förslag till kortsiktig lösning hjälper inte. Förslaget gick ut på att föreningarna betalar in momsen och sedan kan få bidrag för motsvarande kostnad, ett bidrag som betalas ut i slutet av året. Anna-Marja Hagner, verksamhetschef på Röda korset i Umeå, berättar för Dagen att den lokala styrelsen redan beslutat om nedläggning. Hela rehabiliteringsprogrammet med praktikanter, som omfattar 15 personer per år, har ställts in. Dagen 150429.
Riksdagen vill ha ny lag klar till 1 juli. Riksdagens skatteutskott vill att momsfrågan ska lösas redan till 1 juli. Det säger ordförande Per Åsling (C). Det långsiktiga förslag som finansdepartementet presenterade 15 april var planerat att träda i kraft 1 januari 2016. Men Per Åsling anser att det är fullt möjligt att momsen kan vara borta redan 1 juli i år. Det finns enighet i riksdagen om att regeringen ska lösa momsfrågan. Dagen 150429.

SD: M vill ha tillbaka sina väljare från oss. Moderaterna vill locka tillbaka väljare som partiet förlorat till Sverigedemokraterna. Det säger Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, till Ekot. Moderaternas utspel idag på DN Debatt innehåller flera förslag, bland annat förbud mot organisering av tiggeri. Ett förslag som Moderaterna lanserat tidigare, och som skapade intern debatt, och där partiet inte i landade i något konkret lagförslag. Flera av Moderaternas Allianskollegor har riktat kritik mot förslaget om ett förbud mot organiserat tiggeri. "Hur ska man avgöra vad som är en god eller dålig organisering?" säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet, till TT. SR 150430.

Blått första majtåg tar över i Uppsala. För elfte året i rad tågade Kristdemokraterna genom Uppsala på första maj under parollen "Familjen först". I år var Ebba Bush Thor huvudtalare. Lagom till att eftermiddagens vårregn tilltog på fredagen klev Kristdemokraternas nya partiledare upp på scenen för att hålla sitt första offentliga tal efter valet. I skuggan av Uppsala domkyrkas väldiga torn hade mellan 400 och 500 personer samlats - många med blå ballonger i händerna, andra med barnvagnar. Dagen 150501.

KD föreslår dubbelt jobbskatteavdrag. Ett nystartsavdrag i form av ett dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa som får jobb. Det är huvudnyheten i Kristdemokraternas vårbudgetmotion. Temporära uppehållstillstånd och ett förstatligande av sjukvården, är andra framträdande förslag. SvD 150504.

Ruth Nordström: Drottningen och "abortmotståndarna". Förra veckan deltog Drottning Silvia tillsammans med en svensk delegation i ett seminarium om människohandel i Vatikanen, arrangerat av Påvliga Vetenskapsakademin. Under besöket i Vatikanen mottog Drottningen ett människorättspris för sitt engagemang i traffickingfrågan. Tillsammans med Drottning Silva var bland annat RFSU:s tidigare generalsekreterare, nuvarande barn- äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér. Det känns lite bekant med ett seminarium om människohandel och människorättspris till Drottningen. För ett halvår sedan skulle ett seminarium på precis samma tema ha arrangerats vid Uppsala Universitet, där Drottningen skulle ha deltagit och mottagit människorättspriset Scandinavian Human Dignity Award för sitt arbete i frågan, särskilt gällande barn som utsatts för sexuella övergrepp. Sedan svenska FN-förbundets ledning agerat tillsammans med RFSU och Aftonbladet, drog emellertid Uppsala universitet in sin medverkan, vilket ledde till att hela konferensen ställdes in och att Drottningen avböjde människorättspriset. Uppsala Universitet och Drottningen kunde ju inte "associeras med abortmotståndare", det vill säga två tidigare pristagare, tidigare ledaren för Europarådets EPP-grupp, en chefsjurist, jurymedlemmarna och de jurister från medarrangören Scandinavian Human Rights Lawyers som engagerats som juridiska ombud i det pågående barnmorskemålet om samvetsfrihet. Lika glädjande som att hovet nu ändrat linje, var det förstås att se RFSU:s tidigare generalsekreterare tillsammans med påven i Vatikanen. I höstas uttryckte Aftonbladets ledarskribent, Eva Franchell, sin avsky för "konferensens grumliga syften" och medarrangören, som "driver abortmotståndet ända till Europarådet." Det var därför mycket angenämt att även se Aftonbladets helomvändning i samband med Vatikanens seminarium om trafficking och prisutdelningen till Drottningen, där tidningen nu hyllade arrangemanget. Världen idag 150504.

Peter Althin, advokat: KD är inte längre mitt parti. Jag trodde på min tolkning av den kristdemokratiska ideologin. Nu känner jag mig sviken av partiet - bedragen. För nästan 20 år sedan blev jag medlem i Kristdemokraterna. Under en tioårsperiod var jag ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse. Jag var riksdagsman från 2002 till slutet av 2007 och representerade då Kristdemokraterna i justitieutskottet. Men jag hör inte hemma i det högerparti som den nya partiledaren har ambitionen att forma partiet till - därför lämnar jag partiet. Kristdemokraterna har nu genom den nyvalda partiledaren valt en politik som jag i avgörande delar tar avstånd från. Enligt den nyvalda ordföranden, Ebba Busch Thor, står Kristdemokraterna mer till höger än alla andra riksdagspartier. Som en konsekvens av det här inriktas nu den kristdemokratiska rättspolitiken bland annat på hårdare straff och en förändring av den villkorliga frigivningen från två tredjedelar till tre fjärdedelar, i stället för en stark satsning på brottsförebyggande åtgärder. Dessutom förespråkas av den nya partiledaren en flummig abortpolitik, i form av "samvetsfrid" som riskerar att försvåra kvinnors lagliga rätt till abort. DN 150311. Kommentar: Den värdegrund Peter Althin förespråkar är långt från den värdegrund KD hade när partiet bildades, men Emma Busch Thors retorik om mer höger är inte gångbar hos många av KD:s kärnväljare. Det låter som en vink till M och SD-väljare. SvD 150505.

Regeringens syn på samfunden kritiseras. Det råder samförstånd i svensk politik att mer pengar måste gå till säkerhetsåtgärder till trossamfund. Men när det gäller stöd till religiös verksamhet, där går åsikterna isär. "Samfundsbidragen får inte fasas ut och bli allmänna kultursatsningar", säger Jakob Forssmed (KD), en kritisk passning till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP). Jakob Forssmed är också undrande inför att samfunden måste ligga i miljonprogramsområden för att få del av statligt stöd. Själv säger han att de ska få verka fritt, utan pekpinnar från övermakten. Bidraget till trossamfund är tänkt att ges utan motprestationer." Dagen 150507.

Ideell loppis andas ut - momsen återbetalas och försvinner. Riksdagens finansutskott har, tillsammans med finansdepartementet, tagit fram en modell för återbetalning av momsen till de ideella second hand-butikerna. Från nästa år försvinner momsplikten och årets inbetalda moms får de tillbaka inom kort. SR 150507.
Problemet med moms på ideell second hand kan lösas. Föreningar som betalat in moms kan få pengar tillbaka, och slippa moms nästa år. Senast i september i år ska de, via ett särskilt stöd, få tillbaka den moms de hittills betalat in i år. Under resten av året, medan de måste fortsätta redovisa moms, ska de månadsvis få tillbaka motsvarande belopp i stöd. Dagen 150507.

Centern i Finland bildar regering tillsammans med Sannfinnländarna och Samlingspartiet. SR 150507. Det här är första gången som Sannfinnländarna ingår i regeringen. Partiledaren Timo Soini som blev partiledare 1997 är katolik, motsätter sig abort, kvinnliga präster och könsneutrala äktenskap och har byggt sin framgång på EU-kritik. Trots detta leder han nu riksdagens näst största parti med 38 platser och 17,6 procent. Största parti blev Centern med 49 mandat och 49 mandat som leds av Juha Sipilä. Samlingspartiets med Alexander Stubb blev trera med 37 mandat och 18,2 procent. Socialdemokraterna blev fjärde största parti med 34 platser och 16,5 procent. Wikipedia.

Cameron sensationell segerare i brittiska valet. Konservativa Tories blir största parti i Storbritannien, och får troligtvis egen majoritet. Enligt BBC:s beräkningar, med över hälften av mandaten räknade nu på morgonen, kan Tories få 325 av de 650 mandaten. I praktiken innebär det egen majoritet, eftersom flera nordirländska ledamöter inte deltar i underhusets arbete. Valets andra stora segrare, Skotska nationalistpartiet (SNP), som går från 6 till nästan samtliga 59 mandat i Skottland. Relativt sett är dock Liberaldemokraterna ännu större förlorare än Labour. I valet 2010 fick partiet 57 mandat, nu kan de sluta på under 10. Populistiska Ukip - som svingar mot EU, multikultur och invandring från Östeuropa - har på förhand pekats ut som en av valets förlorare, och verkar mycket riktigt bara få något enstaka mandat. Dagen 150508.

Ulf Bjereld föreslås ta över Tro och solidaritet. En enig valberedning föreslår att den frispråkige professorn tar över organisation som samlar troende socialdemokrater. Statsvetaren med ringen i örat och den inflytelserika bloggen föreslås av en enig valberedning att ta över ordförandeskapet i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Sidoförbundet skapades en gång av kristna som ansåg att socialdemokratin var alltför negativt inställd till troende, och har plats ända in i partiets Verkställande utskott. Ulf Bjereld är till vardags professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, han har gjort sig känd som en vass kommentator av svensk inrikespolitik. Han har suttit med i Tro och solidaritets styrelse sedan 2005. Dagen 150511.

S-minister gillar vårdnadsbidrag. I Sverige arbetar Socialdemo-kraterna för att avskaffa vårdnadsbidraget. På Åland står deras S-kamrater bakom en höjning av motsvarigheten, hemvårdsstödet. "Det är viktigt för barn och föräldrar att knyta an, säger Carina Aaltonen, socialminister i Ålands landskapsregering." Hemvårdsstödet finns som en möjlighet och ett alternatv för föräldrar, och knappast för att barnomsorgen skulle vara dålig. Här finns tvärtom en extremt hög personaltäthet. Enligt Carina Aaltonen har man max fyra barn per personal för de små barnen, och sju barn per personal för barn mellan tre och sex år. "Så det är inget fel på barnomsorgen. Men med hemvårdsstödet vill vi hjälpa föräldrar att tro på sin förmåga att veta vad som är bäst för sitt eget barn. Stödet, och den beslutade höjningen, innebär en ganska stor utgift. "Det blir dyrt, men det är väl investerade pengar. För mår barnfamiljerna bra så mår samhället bra," säger Carina Aaltonen. Världen idag 150511.

Intern kritik mot Romsons uttalanden. Miljöpartiets språkrör Åsa Romsons jämförelse av flyktingströmmarna på Medelhavet och koncentrationslägren i Auschwitz har skapat en kritikstorm. Men även internt är besvikelsen stor. "Det här uttalandet är naturligtvis väldigt olyckligt. Det råder ingen tvivel om att det vi ser hända på Medelhavet nu är bland det värsta vi sett hända i modern tid. Men samtidigt kan man inte jämföra det med det värsta politiska system vi har haft, i nazist-Tyskland," säger Grön ungdoms ordförande Lorentz Tovatt. Han tycker också att det är olyckligt att språkröret sa zigenare och inte romer i intervjuerna som följde debatten. SR 150511.

Läkaren som inte ville vårda kristna IVO-anmäls. Ortopedläkaren och tidigare verksamhetschefen vid Länssjukhuset i Kalmar, Dan Johannesson, anmäls nu till IVO. Skälet är att han på Facebook ironiserat över KD-ledaren Ebba Busch Thor och sagt att han inte vill vårda kristna. IVO betyder Inspektionen för vård och omsorg och tycker man att vårdpersonal misskött sitt arbete är det här anmälningarna hamnar. Dagen 150512.

Nya regler för moms slår hårt. Ungefär 200 personer i PMU:s second hand-butiker runt om i Sverige har förlorat sin sysselsättning till följd av de nya momsreglerna. Det handlar främst om personer som arbetstränat eller av sociala skäl hjälpt till i butikerna som tvingats lämna. Världen idag 150515.

MP: En femtedel av biståndsbudgeten ska gå till flyktingmottagande. Sverige använder allt mer av biståndet för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. 22 procent av biståndet går i år till flyktingkostnader. Miljöpartiet har länge kritiserat detta, biståndsminister Isabella Lövin säger att regeringen ska försöka få ner kostnaderna. " Vi har en ansträngd budgetsituation där vi tyvärr inte kan se på nåt annat sätt. Vi för diskussioner i regeringen också om hur man kan få ner kostnader som är höga på grund av långa handläggningstider. Vi har höga schablonkostnader. Det borde gå att få ner kostnaden så att vi får ner procenten utan att vi tummar på asylrätten," säger Lövin.SR 150516.

S-utspel: Barn drabbas av att vara hemma. Vårdnadsbidraget "drabbar barn som hade behövt vara på förskolan". Det menar Anna Carlsson (S), andra vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping i ett uttalande som mött hård kritik men som hon inte backar ifrån. Världen idag 150519.

Singlar ska få rätt att insemineras. Regeringen har tagit ett stort kliv att låta ensamstående mammor få rätt till assisterad befruktning i Sverige. En remiss har lämnats in till lagrådet, och i april nästa år kan lagen träda i kraft. Då kan svenska ensamstående kvinnor få hjälp av svensk sjukvård att bli föräldrar. Lagförslaget har stöd av en majoritet i riksdagen, där Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna opponerat sig. Emma Henriksson (KD) har i debatten fört fram åsikten att det viktiga inte är föräldrars rätt till barn, utan barns rätt till föräldrar. Hon har också poängterat att de debattörer som i andra sammanhang pekar på den viktiga roll som pappor spelar tycker att det är helt okej i det här sammanhanget att barn föds utan att ha en pappa. De singelkvinnor som i dag låter sig insemineras gör det utomlands, och uppskattningsvis rör det sig om drygt 700 kvinnor per år. Dagen 150521.
SR 150521.
SR 150521.

Tuve Skånberg (KD): Två lagförslag på kollisionskurs. Barnkonventionen som svensk lag och rätt för ensamstående att insemineras - det går inte ihop, regeringen. Regeringen vill göra Barnkonventionen till svensk lag och samtidigt lagstifta om att ge ensamstående kvinnor rätt att insemineras. De två lagarna kan inte förenas, och regeringen riskerar att bryta mot folkrätten och få kritik av konstitutionsutskottet för att inte ha uppfyllt det grundlagsfästa beredningskravet (7 kap. 2 § RF). Barnkonventionen är tydlig: Artikel 3, 1: "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet." Artikel 7, 1: "Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem." Barnet har fråntagits rätten att få vetskap om sin far och få omvårdnad också av honom. Därmed har inte barnets bästa kommit i främsta rummet vid lagstiftningen. "Ett undantag från det som annars gäller", som utredningen riktigt konstaterar. Dagen 2015-05-27.

Bara KD säger nej till nytt rökförbud. En majoritet i riksdagen vill ha utökat rökförbud. Just nu arbetar en statlig utredning med frågan om utökat rökförbud. Senast 1 mars 2016 ska den vara klar. SVT Nyheter Väst har ringt runt till partierna och frågat om de vill att rökförbudet på restauranger ska gälla även uteserveringar. Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet är positiva till förslaget. Det betyder att det finns stöd hos en majoritet, även om frågan skär genom blocken. Vänsterpartiet svarar att de är försiktigt positiva, men vill avvakta den pågående utredningen. Även Sverigedemokraterna vill avvakta utredningen. Folkpartiet och Centern ska besluta om frågan på sina respektive stämmor i höst. Bara Kristdemokraterna säger ett tydligt nej: "Utredningen visar att det inte finns några påvisbara negativa hälsoeffekter av passiv rökning utomhus." Riksförbundet Visir (Vi som inte röker), vill visa våra politiker att de har ett folkligt stöd för att införa ett rökfritt Sverige 2025. Dagen 150527. Kommentar: Det bör vara rökförbud också på uteserveringar. Rökdoften kan sprida sig till nästa bord, men framförallt är det en signal från samhällets sida på att rökning är skadligt för hälsan. Bra förslag från Visir. Också alkoholen borde ges fler och fler restriktioner. Så länge samhället inte bryr sig så kommer fler och fler människor att skadas därför att för få människor tänker rationellt och konsekvent i dessa frågorna.

Förslag på s-kongress: Lämna kyrkopolitiken. Flera motionärer vill att Socialdemokraterna h­oppar av kyrkovalet. Några vill även avskaffa Tro och solidaritets särskilda position i partiledningen. Förslagen att kliva av kyrkovalet eller att begränsa Tro och solidaritets inflytande kommer sannolikt att röstas ned. Partistyrelsen föreslår avslag och den brukar få sin vilja igenom. Dagen 150527.
S-krav: Lämna kyrkopolitiken. I en intervju med Världen idag inför valet i höstas sa Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin så här om varför S stannar kvar i kyrkan: "Eftersom vi vill föra fram socialdemokratiska värderingar och politik så har vi gjort bedömningen att vara tydliga med att det är samma parti men olika sammanhang. Vi har 7.000 kyrkopolitiker, det är fantastiskt och en styrka i vårt parti och jag tror också en styrka i Svenska kyrkan faktiskt. I senaste kyrkovalet fick S knappt 30 procent av rösterna och är i särklass största nomineringsgrupp i kyrkomötet. Den tidigare fackbasen Wanja Lundby-Wedin (S) fick toppositionen som första vice ordförande i kyrkostyrelsens, Svenska kyrkans "regering". Världen idag 150527.
Så röstade S om att lämna kyrkovalet. Inför årets S-kongress ville flera motionärer att Socialdemokraterna skulle h­oppa av kyrkovalet. Men förslaget fick inget gehör. Dagen 150531.

Vill hindra handel med barn. Surrogatmödraskap bör även fortsättningsvis vara förbjudet i Norge, och det bör också förbjudas att utnyttja sådana tjänster utomlands. Det menar Bioteknologirådet, som hävdar att barnens bästa kräver ett förbud. Det bör också vara straffbart att ingå kommersiella avtal med en surrogatmor eller verksamhet som förmedlar sådana tjänster i Norge och utomlands, enades en majoritet på tio ledamöter om. I dag finns inget sådant förbud. En majoritet på 13 medlemmar uttalade sig också mot icke-kommersiellt, altruistiskt surrogatmödraskap. Två av rådets medlemmar menar att det kan vara acceptabelt under vissa förutsättningar. Här i Sverige väntas regeringens utredare, lagman Eva Wendel Rosberg i juni presentera sitt ställningstagande till om surrogatmödraskap ska tillåtas eller inte. Bland riksdagspartierna har Kristdemokraterna och Vänsterpartiet tagit ställning emot, och Miljöpartiet för, medan övriga partier vill avvakta utredningen innan de tar ställning. Världen idag 150527.

Enigt KU väntas kritisera regeringen. Statsminister Stefan Löfven och flera av hans ministrar väntas få kritik av riksdagens konstitutionsutskott, KU, nästa vecka. De politiska blocken står enade bakom kritiken, alltså även de rödgröna, erfar Ekot. Det handlar om flera av vinterns mest omdiskuterade politiska frågor som granskats av KU. En är regeringens försök att avskaffa lagen om valfrihet i primärvården. KU tycker att utrikesminister Margot Wallström har hanterat erkännandet av Palestina på ett felaktigt sätt och att också statsminister Stefan Löfven bär ansvar för detta. På en rad andra punkter tillrättavisar KU statsråd efter statsråd. SR 150529.

Jämställdhetssträvan i familjen kan ge fler sjukdagar. Försäkringskassans nya rapport "Jämställdhet och sjukfrånvaro" visar att en traditionell arbetsfördelning med mannen som huvudförsörjare och kvinnan som huvudansvarig för arbetet i hemmet ger lägst risk för sjukfrånvaro. Myndighetens studie slår fast att förstagångsföräldrar som lever i situationer som "kan betecknas som jämställda eller otraditionella, eller föräldrar som är dubbelarbetande, samtliga har högre sjukfrånvaro än de som har en traditionell arbetsfördelning med mannen som huvudförsörjare". Alla andra konstellationer än den som betecknas som "traditionell" där kvinnan tar huvudansvaret för hemmet och mannen för inkomsten, innebär en högre risk för sjukfrånvaro för både kvinnor och män. "Det gäller situationer där någon av föräldrarna i hög grad har dubbla arbetsbördor, eller är jämställda och försöker dela på förvärvsarbete och ansvar för hem och barn, eller bryter mot normen genom att mannen tar ett större hemansvar", skriver Laura Hartman försäkringsdirektör, Försäkringskassan, på debattplats i Svenska dagbladet. Världen idag 150601.
Jämställd familj har fler sjukdagar. Mammor och pappor som delar på ansvar för hem och familj löper högre risk att bli sjukskrivna. En effekt av att öka männens uttag av föräldradagar skulle därmed kunna bli fler sjukskrivna - om inget mer görs. Risken att bli sjukskriven är lägst i familjer där mamma tar ansvar för hem och barn och pappa för att försörja familjen. Om föräldrarna däremot försöker dela jämställt eller om mannen tar ett större barnansvar ökar risken för sjukfrånvaro, enligt en rapport från Försäkringskassan. Det vanligaste bland svenska föräldrapar är en traditionell arbetsfördelning. En sådan innebär i snitt 12 procents lägre risk för kvinnor att bli sjukskrivna och en 10 procents lägre risk för männen. I jämställda par ökade risken däremot med 15 procent för kvinnorna och 7 procent för männen, och vid en otraditionell fördelning var siffrorna ännu högre. DN 150601.

Erkännandet av Palestina fick KU-kritik. Regeringen agerade för snabbt i samband med erkännandet av Palestina. Uttalandena från bland andra utrikesminister Margot Wallström (S) gav intryck av att beslutet redan var fattat. De får nu kritik av riksdagen. Kommunikationen från regeringen borde tydligare ha speglat att det pågick en beredning av ärendet, konstaterar Konstitutionsutskottet (KU) i riksdagen. Att riksdagens partier är eniga om att kritisera regeringen är ovanligt. Sammanlagt får regeringen någon form av kritik i tio ärenden. Dagen 150602.

Regeringen river upp biståndsplattformen. Den omdiskuterade biståndspolitiska plattformen skrotas efter mindre än ett år. "Nu ska vi ha en mycket bredare och mer inkluderande process," säger biståndsminister Isabella Lövin (MP), till Ekot. Dagen 150603.

Lovisa-Teolinda Pettersson ger inte upp politiken trots hoten. I ett års tid har den unga KD-politikern Lovisa-Teolinda Pettersson utsatts för hot och trakasserier i Örebro. Men hon vägrar ge upp politiken. "Det mest obehagliga var när jag blev knuffad till marken och knivhotad. Det har gjort mig mörkrädd," berättar hon. Dagen 150603.

Samvetsfrihet blir FN-fråga. En europeisk juristorganisation har vänt sig till FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet för att klaga över bristen på samvetsfrihet i Sverige. I anmälan ingår vittnesmål från nio anställda inom vården. Sammanlagt rör det sig om fyra barnmorskor, tre allmänläkare och två barnläkare som vittnar om hur den negativa synen på samvetsfrihet begränsat dem och deras kollegor i yrkesutövningen. Världen idag 150603.

Elisabeth Sandlund: "Barnens bästa" inte tomma ord. Barnkonventionen måste få konsekvenser i asylfall. FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Det förklarade Stefan Löfven när hans regering tillträdde i höstas. Det var ett besked som hälsades med glädje av alla som arbetat för att Sverige ska ta detta steg. Men lagstiftning är på riktigt. Inget samhälle mår bra av att ha lagar som inte tas på allvar på vilket område det än må vara. I förra veckan påpekade riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) att den lag som är på gång för att möjliggöra insemination av ensamstående kvinnor strider mot påbuden i barnkonventionen om att varje barn har rätt till kunskap om vilka som är dess föräldrar. Men barnkonventionen ställer till det på fler områden. Ett av dem är tvångsutvisningen av barn ur Sverige när familjens asylskäl har avfärdats. Berättelsen om hur tre skolbarn i Falköping hämtades utan förvarning tidigt en morgon och skickades ut ur landet är läs- och tänkvärd, inte därför att den är unik utan därför att den inte är det. Närmare 500 barn tvångsutvisades i fjol från Sverige. Till detta kommer ytterligare 1 900 som frivilligt lämnade landet när hoppet om att få stanna var ute. Ställ dessa siffror mot Barnkonventionens tredje paragraf: "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärds­institutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet." Dagen 150604.
Asylsökande skolbarn utvisas utan förvarning. Varje år utvisas mellan 2 000 och 3?000 barn från Sverige. Runt 500 av dem med tvång. "Även för polisen är tvångsutvisning den yttersta åtgärden. Vi tar till den när alla möjligheter till samverkan är uttömda", säger Urban Krook på gränspolisen i Bergslagen. Dagen 150604.

Regeringen vill begränsa föräldraledighet. Det kan bli svårare att sträcka ut sin föräldraledighet, om regeringen får som den vill. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) planerar att gå vidare med en översyn av föräldraförsäkringen. "Det stora problemet med den här diskussionen är att den dolts för väljarna. Man berättade inte före valet att man vill ha eller har en sådan här diskussion," har Kristdemokraternas gruppledare Emma Henriksson tidigare sagt till Världen idag angående minskad flexibilitet i föräldraförsäkringen. "Hela tiden när de talar om föräldraförsäkringen och det som rör föräldraskapet så pratar de om påverkan på arbetsmarknaden, på jämställdheten, på pensioner, på löner, men barnperspektivet och barns behov finns aldrig med i resonemangen," menar hon. Världen idag 150604.

EU-domstol sa ja till dödshjälp. Man i koma kan få sin livsuppehållande behandling avslutad, enligt Europadomstolen. Efter en motorcykelolycka har fransmannen Vincent Lambert legat i koma i sju år. Han lever tack vare att ha matats intravenöst, på ett sjukhus i staden Reims. Dagen 150605.

KD:s gruppledare petas av Busch Thor. Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Emma Henriksson, lämnar sin post motvilligt efter att ha blivit uppmanad till det av KD.s nya partiledare, Ebba Busch Thor. I ett brev som gått ut internt, erfar TT, uppger Henriksson att det är uppenbart att det förtroende som måste finnas mellan partiledare och gruppledare saknas. Henriksson är också ordförande i riksdagens socialutskott, ett uppdrag hon avser att fortsätta med. Hon är också andre vice ordförande i Kristdemokraterna sedan det extra rikstinget i april. Dagen 150610.
KD:s gruppledare petas.Emma Henriksson lämnar sitt uppdrag som gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Enligt vad TT erfar är det ett bristande förtroende mellan nya partiledaren Ebba Busch Thor och Henriksson som ligger bakom förändringen. I ett brev som enligt vad TT erfar ska ha gått ut internt så ska Henriksson ha uppgett att det är uppenbart att det förtroende som måste finnas mellan partiledare och gruppledare saknas. Det var förra veckan som Busch Thor ska ha tagit kontakt med Henriksson och bett henne sluta som gruppledare. "Det är svårt att säga vad detta innebär för KD före vi vet vem efterträdaren blir. Om det är någon som stod närmare Henriksson, som Jakob Forssmed, så är förändringen inte lika dramatisk jämfört med om det blir någon som står närmare Ebba Busch Thor," säger statsvetaren Magnus Hagevi till Svenska dagbladet. Världen idag 150610.
Oenighet om ny gruppledare i KD. Striden om makten inom Kristdemokraterna har pågått under lång tid. Och efter mindre än två månader med Ebba Busch Thor som partiledare blåser det upp till strid igen. Nu är det Busch Thor som vill få bort Emma Henriksson från uppdraget som gruppledare för riksdagsgruppen; en grupp som Ebba Busch Thor själv inte tillhör eftersom hon saknar riksdagsplats. I ett internt brev, som nådde ut i medier i tisdags, skrev Emma Henriksson att Busch Thor uppmanat henne att ställa sin plats till förfogande, och hon därför gjort det. Enligt vad Ekot erfar har Ebba Busch Thors agerande väckt starka och motstridiga känslor i riksdagsgruppen. Inte minst för att hon, som nytillträdd partiledare, manade medlemmarna att vara varsamma mot varandra. Så här sa hon i P1-morgon den 27 april, måndagen efter hon valts. "Vi har aldrig stått så enade i Kristdemokraterna som vi gör i dag. Vi har haft en turbulentare tid bakom oss, men det här handlar om att när man utvecklar politiken så kommer det att finnas ett behov av högt i tak, mycket diskussion och då vill jag mana till försiktighet och varsamhet i hur vi gör det." Den maktstrid som Busch Thors agerande utlöst i riksdagsgruppen kan mycket väl sprida sig till rikstinget i oktober, där partiledare, presidium och partistyrelse ska väljas. SR 150611.

Nya utspel om förskola och föräldraledighet. Det går knappt en dag nu utan att man hör ett politiskt utspel om barnomsorg och föräldraförsäkring. I helgen lade moderatledaren Anna Kinberg Batra fram förslaget att förskolan ska bli avgiftsfri från två år. Samtidigt som statsminister Stefan Löfven (S) betonar att man ska ha "dialog med föräldrarna" om ändringarna i föräldraförsäkringen. Världen idag 150610.

SD stoppar ny lag om skolavslutningar i kyrkan. Ordet kulturarv avgjorde saken. SD fäller Alliansens förslag att ändra i skollagen, så att vissa konfessionella inslag skulle tillåtas vid skolavslutningar. Annica Eclund, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, och medlem i utbildningsutskottet: "När vi gick till mötet hade vi majoritet för det här förslaget. Men vid sittande bord hakade Sverigedemokraterna upp sig på en formulering, och då föll alltihop." Ordet som satte stopp för lagändringen var "kulturarv". Enligt Robert Stenkvist, utskottsledamot från Sverigedemokraterna, berodde det hela på att Alliansen hade ändrat i sitt ursprungliga förslag på Skolinspektionens inrådan. "De har avvikit från sitt eget förslag, och tagit in Skolinspektionens istället. Vi gav stöd till det förslag som de hade till en början, hade de hållit fast vid det hade de vunnit majoritet," säger Robert Stenkvist. Vad är det som är så viktigt med ordet kulturarv? "Det är därför vi vill ha skolavslutningar i kyrkan, för det är ett värnande om vårt kulturarv. Det är att sjunga Idas sommarvisa, att prästen håller ett tal. Det ska inte vara någon predikan, med massa religiösa inslag, utan prästen kan hålla ett tal. Det är en bra avvägning mellan alla intressen." Annica Eclund, KD, har dock en annan syn på saken. "Vi har haft ute vårt förslag på remiss. SD var med på hearingen i förra veckan, där även Skolinspektionen var med, och där vi antog den här formuleringen. Då var de överens med oss." Dage 150611.
Thomas Österberg: Nationalism viktigare än psalmsång för SD. Sverigedemokraterna vill gärna framställa sig som ett parti som slår vakt om kristna värden/tro och värnar om Svenska kyrkan. Men uppenbarligen är det viktigare att värna ett enskilt ord - och en enskild tankegång - i skrivningarna, nämligen kulturarv. När detta ord inte finns med i formuleringen tackar Sverigedemokraterna för sig och röstar emot förslaget. Dagen 150611.
SD:s plötsliga svängning om skolavslutningar. Enstaka konfessionella inslag skulle bli tillåtna vid skolavslutningar i kyrkan genom en lagändring. Det var förslaget från allianspartierna som Sverigedemokraterna ställt sig bakom. Men i dag under utbildningsutskottets möte ändrade SD sig, och förslaget föll. Världen idag 150611.

Finlands sparpaket drabbar biståndet. Den nytillträdda finska regeringen har som bekant levererat ett tufft sparpaket för att få den krisande ekonomin att vända. Bland annat ska biståndet skäras ner med 300 miljoner euro, vilket innebär en minskning på över 40 procent, och det har fått biståndsorganisationer att rasa: "Det här kommer göra livet svårt för miljontals människor i tredje världen. Vårt bistånd utgör skillnaden mellan liv och död för många," säger Rilli Lappalainen. Hon är generalsekreterare för Kehys, en EU-plattform för finländska biståndsorganisationer inom frivilligsektorn. "Vi riktar oss ju till dom allra fattigaste, så det här är en ren katastrof," säger hon. "Beslutet att skära ner budgeten för biståndssamarbete med hela 43 procent har gjorts av den nya Centerledda samlingsregeringen, där också Sannfinländarna och Samlingspartiet ingår och det är en del av ett gigantiskt sparpaket. SR 150611. Kommentar: Det märks att nationalistiska Sannfinnländarna nu sitter vid makten. Samma sak skulle hända i Sverige om Sverigedemokraterna fick vara med i regeringen.

Nu tar Ulf Bjereld över Tro och solidaritet. På lördag får Socialdemokraternas sidoförbund för troende en ny förbundsordförande. Statsvetaren Magnus Hagevi menar att Tro och solidaritet har en hel del likheter med Humanisterna. Vilken roll spelar Tro och solidaritet i svensk politik? "Min bedömning är att de spelar en liten roll. De har en adjungerad post i partistyrelsen, som är omdiskuterad. Det är en liten organisation med cirka 3.000 medlemmar, och deras verksamhet i landet tror jag inte är så omfattande," säger Magnus Hagevi. "Samtidigt har de en hög medial närvaro för att vara en så liten organisation. På så sätt liknar de Humanisterna." Dagen 150612.

KD sågar MP-beslut om att utreda dödshjälp. Miljöpartiets kongress har sagt ja till att partiet ska driva på för att tillsätta en utredning om aktiv dödshjälp. Emma Henriksson, ordförande för socialutskottet för Kristdemokraterna, är starkt kritisk. Inget politiskt parti i riksdagen är i dag för aktiv dödshjälp, så kongressbeslutet från MP är unikt. Hon menar att vårdens uppgift inte kan vara något annat än att ge vård, bota och behandla och lindra sjukdomar. Som patient måste jag alltid kunna lita på vårdens resurser och att läkarnas ambition är att bota och lindra. SvD 150613.

MP vill stoppa urholkning av bistånd och införa aktiv dödshjälp. En del av flyktingmottagandet betalas i dag av biståndsbudgeten. Men det är alldeles för mycket, anser MP, som snarast vill att det ska minska. Kongressen beslutade också att aktiv dödshjälp ska utredas i partiet, en fråga som partistyrelsen inte ville prioritera i det politikutvecklingsarbete som nu ska göras. Dagen 150614.

Helkvoterad föräldraledighet sågas. Svenskarna sågar Socialdemokraternas kongressbeslut om att tvångsdela föräldraledigheten lika mellan föräldrarna. Bara 20 procent av S-väljarna som gillar partiets nya hållning. I undersökningen anser 18 procent att det ska vara obligatoriskt att dela lika mellan föräldrarna. 16 procent anser att det ska vara tre pappamånader. 43 procent anser att det ska vara som i dag, med två pappamånader. 23 procent är tveksamma eller vet inte, skriver svt.se. Dagen 150614.

KD-strid om ny gruppledare. Ekot kan i dag avslöja de turbulenta turerna bakom gårdagens val av den nya gruppledaren Andreas Carlson. I den interna omröstningen fick Carlson stöd från bara halva riksdagsgruppen. Förra veckan meddelade den dåvarande gruppledaren Emma Henriksson att partiledaren Ebba Busch Thor bett henne att lämna sin post. Förklaringen var att hon ville se fler ansikten i toppositioner. Emma Henriksson var då inte bara gruppledare utan även ordförande i socialutskottet och andra vice partiordförande. De 16 ledamöterna röstade och Andreas Carlson fick då hälften av rösterna. De andra åtta röstade blankt. Den utslagsgivande rösten kom från partiledaren Ebba Busch Thor. SR 150617.

Anmälan om bristande samvetsfrihet avslås. Europarådets kommitté för sociala rättigheter tar inte ställning till frågan om svensk vårdpersonal diskrimineras när de tvingas utföra vissa arbetsuppgifter mot sin vilja. Dagen 150619.

Kristendemokraterna missar Folketinget. Det blir regeringsskifte i Danmark. Statsminister Helle Thorning-Schmidts röda regeringsblock förlorar makten till den borgerlige Venstre-ledaren Lars Løkke Rasmussen. Det lilla partiet Kristendemokraterna kommer inte in i Folketinget den här gången heller. Enligt prognoserna fär Kristendemokraterna omkring en procent av rösterna och går därmed miste om en plats i Folketinget - något som kräver minst två procent. Om det slutliga valresultatet stannar på en procent blir gårdagens val det fjärde i rad då Kristendemokraterna står utan representation i Folketinget. Dagen 150619.
Danskt valresultat oroar svenska politiker. alresultatetet i Danmark som gör invandringskritiska Dansk Folkeparti till landets största borgerliga parti skapar oro bland svenska politiker. En av dem är Folkpartiets Jan Björklund. Han är bekymrad över den danska migrationspolitikens inriktning. SR 150619.

Désirée Pethrus (KD): Inför exportstopp till diktaturer. Sverige behöver en stark försvarsindustri för vår egen säkerhet. Det ska vi fortsätta ha, men vi har också ett ansvar för vilka vi förser med vapen. Det skriver Désirée Pethrus (KD) med anledning av Kex-utredningen. Dagen 150626.

Så vill KD bekämpa svenska IS-krigare. Islamiska staten och dess fränder utgör det farligaste hotet mot vår världsordning. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, då hon på en pressträff i Almedalen presenterade sju förslag mot extremism. Vi vill göra det möjligt att döma svenska IS-krigare för landsförräderi, sa hon. Svenska medborgare, eller människor bosatta i Sverige, ska kunna dömas för detta brott, och straffsatsen enligt KD-ledaren bör vara mellan fyra år och livstid. Dagen 160701.

Familjefrågor ska göra SD störst. Sverigedemokraterna utmanar KD om att vara det parti som profilerar sig i barn- och familjefrågor. Men invandringspolitiken kommer fortfarande vara en "fokusfråga", enligt SD-ledaren Jimmie Åkesson. Dagen 150701.

Maria Ekelund: Vårdnadsbidraget bör finnas kvar. Ta inte bort vårdnadsbidraget, behåll det eftersom det möjliggör valfrihet. Öka snarare beloppet så ökar valfriheten. Om vårdnadsbidraget helt tas bort kan inte föräldrar längre välja. Då måste många lämna sina, alldeles för små, barn på förskolan långt innan både barn och föräldrar önskar. Dessutom tvingas familjer in i ett system (även kallat "livspusslet") som borde kunna väljas bort under småbarnsåren. I dag ligger vårdnadsbidraget på 3 000 kr per barn mellan ett och tre år. I stället för att ta bort detta: höj bidraget och förläng det till barnen är fem år. Det ger en bättre grund för valfrihet och familjer kan själva välja. Idag är det ett fåtal som har möjligheten att vara hemma länge med sina barn, men viljan och önskan bland föräldrar är stor. Dagen 150702.

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd (SKR) vill försvara stöd till trossamfunden. För att motverka religiös fundamentalism vill flera kvinno­organisationer begränsa stödet till trossamfund som inte aktivt tar ställning för kvinnors rättigheter. "Ingen skulle säga att man inte är för kvinnors rättigheter. Det finns total enighet om att kvinnor och män är lika mycket värda. Däremot finns det delade uppfattningar om vem som får vara präst. Men då kommer vi in på frågan om det är en mänsklig rättighet eller inte att få vara präst," säger Karin Wiborn. Dagen 150714.

Det blåser upp till storm om surrogatmödraskap. Splittring mellan och inom både politiska block och partier. Det är läget inför att en utredning i höst ska lägga fram förslag om Sverige bör göra surrogatmödraskap lagligt eller inte. Anders Andersson (KD) sitter med i en referensgrupp till utredningen och ser tydligt hur splittrade vissa partier är internt. Frågan om surrogatmödraskap, att en kvinna bär ett barn åt ett par som av någon anledning inte själva kan få barn, är principiellt viktig då den gränsar till flera känsliga områden. Det handlar bland annat om föräldraskap, kroppslig autonomi, barns rätt att känna till sitt ursprung och människohandel. Det som kan bli aktuellt i Sverige är så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, alltså att pengar inte får vara inblandat, även om vissa debattörer menar att en sådan gränsdragning aldrig kan garanteras. Världen idag 150715.

Kommun bokar nyandliga träffar. Inför sommaren har Trelleborgs kommun bokat och sålt biljetter till seanser och tidigare-liv-meditationer i Smygehuk. "Jag tror att många med mig ifrågasätter att sådana arrangemang ingår i kommunens officiella turistutbud," säger Elisabeth Hedfors, sommarboende nära Smygehuk. Dagen 150717. Kommentar: Det är omöjligt att komma i kontakt med tidigare liv genom meditaioner. Vad som händer är att man inbjuder andar och blir manipulerad av dessa demoniska element till att tro att man kommit i kontakt med ett tidigare liv. Allt detta hör hemma i New age som är en religion som står i strid med kristendomen.
Elisabeth Sandlund: Kommunal naivitet kan skada sökare. Vem tar ansvar för den som mår dåligt efter seansen? I mångfaldens och toleransens samhälle ska tusen blommor få blomma. Men det innebär inte att kommunen ska vattna rabatten genom att öppna dörrarna för seanser och workshops. Trelleborgs agerande är bara ett i raden av exempel på hur myndigheter sväljer nyandlighet med hull och hår men värjer sig för att kristen tro skulle kunna vara mer än en kulturell yttring och faktiskt kunna ha svar att ge på människors livsfrågor. Yogans utbredning i skolorna är ett sådant, kurser med nyandliga inslag för långtidssjukskrivna och arbetslösa ett annat. Dagen 150717.

Sara Skyttedal vill ge Sverige en rak höger. Mest uppmärksammat av alla hennes utspel var då hon innan valet förra året gick ut och ifrågasatte den generösa migrationspolitiken. Nyligen blev hon omvald till förbundsordförande för KDU, och hon leder ett ungdomsförbund som är märkbart belåtet. Valet av Ebba Busch Thor som partiledare låg på KDU:s önskelista, och Sara Skyttedal tycker att hittills har det mesta gått som hon önskat. Den fråga de nu vill förändra i är Decemberöverenskommelsen, och Sara Skyttedal håller ett mindre brandtal varför den bör rivas upp. I denna heta fråga går hon emot KD:s linje. Att KD under Ebba Busch Thor gjort en högersväng verkar inte vara något som Sara Skyttedal ligger sömnlös för. På Twitter presenterar hon sig exempelvis med frasen: "För den som vill ha en rak höger". "Jag tycker att Kristdemokraterna är höger, vare sig man vill eller inte." Hon är uppvuxen i en frikyrka, men är numera katolik. "Jag blev upptagen i katolska kyrkans fulla gemenskap förra påsken." Dagen 150717.

Lotta Dickamn: "Människor dör på grund av sjuksköterskebristen." "Man springer fortare och fortare och tvingas till kompromisser som vi vet minskar patienters säkerhet, trygghet och egenvårdsförmåga." Förutom att patientsäkerheten hotas skapar det en grav stress hos sjuksköterskor. Vi vet hur vi ska vårda men ansvariga "rycker undan mattan" under våra fötter. SVT 150716.

Anti-terrorförslag vållar debatt. Frågan om hur Sverige på bästa sätt kan motverka terroristresor vållar debatt. Kristdemokraterna har både hyllats och skällts ut för sitt förslag om att personer som reser för att delta i terror ska kunna dömas för landsförräderi. Världen idag 150717.

Dick Erixon: När strukturer leder fel. Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) skrev nyligen om storstädernas förorter i Expressen: "Det finns ingen frihet här längre". Hon berättar om hur det blivit vanligare att kvinnor känner sig förföljda av fundamentalistiska islamister som vill styra hur de rör sig och klär sig. "Det odlas både hederskulturer och jihadkrigare". Hon pekar ut flera av orterna där detta sker: Angered, Alby och Rosengård. För att bara ta några exempel. Men riksdagskvinnans inlägg gillas inte alls av hennes egen partiledning. Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler m fl menar i Aftonbladet att hennes varningsrop pekar ut förorten och ökar splittringen. De avfärdar vittnesmålen från förorterna som "ryktesspridning och generaliseringar". Jag tycker det är tragikomiskt att se hur Vänsterpartiet plötsligt avvisar de problem som kvinnor lyfter fram med just de argument som de själva annars beskyller för att vara uttryck för rasism och fördomar därför att man inte ser "strukturerna". Ena stunden är det strukturell rasism att påpeka att den muslimska världen har en syn på kvinnan som underlägsen mannen. Nästa stund är det strukturell diskriminering att kvinnor inte har samma (eller bättre) position som män i olika sammanhang. Men när de båda behandlas samtidigt, ja, då blir det kortslutning. Världen idag 150715.
Bitte Assarmo: Kvinnor kränks i solidaritetens namn. En ny bok har sett dagens ljus, "Min jihad", av den liberala muslimska samhällsdebattören Hanna Gadban. Det är en högaktuell bok, inte minst efter de larmrapporter som kommer från storstädernas förorter. Allt fler muslimska kvinnor vittnar om ett islamistiskt patriarkat som inskränker kvinnors fri- och rättigheter i de mångkulturella områdena, och Hanna Gadbans bok bekräftar kritiken. Muslimska kvinnor har ofta lika svårt att göra sina röster hörda i Sverige som de en gång hade i sina hemländer. De mörkermän som motsätter sig kvinnors jämställdhet och som agerar moralpoliser är alltför många, och de har alltför länge fått hållas ostörda trots alla vackra politiska tal om ett jämställt Sverige och en feministiskt präglad politik. En av de organisationer som är mest benägna att försvara det islamistiska patriarkatet är Socialdemokrater för tro och solidaritet, före detta Broderskap. Att socialdemokrater för tro och solidaritet uppför sig som om de vore emot just solidaritet är naturligtvis alldeles uppåt väggarna. När Anna Ardin smutskastar och mobbar en liberal muslimsk kvinna just för att denna är liberal, och fråntar henne rätten att kritisera den religion hon själv är en del av, har hon gått över anständighetens alla gränser. Världen idag 150717.

Vårdnadsbidrag underkänns i Tyskland. Det tyska vårdnadsbidraget för föräldrar som låter sina barn vara hemma istället för att gå på dagis är inte förenligt med den tyska författningen i sin nuvarande utformning. Det beslutade den tyska författningsdomstolen i dag. Vårdnadsbidraget var väldigt omstritt i Tyskland när det infördes för två år sen och beslutet i dag hotar nu skapa än mer konflikter i den tyska regeringen. Beskedet av domaren Ferdinand Kirchhof, att det tyska vårdnadsbidraget inte är förenligt med den tyska grundlagen, är en stor prestigeförlust för det tyska regeringspartiet, kristdemokratiska CSU från delstaten Bayern, som är systerparti med Angela Merkels CDU. Däremot är det upp till varje delstat om man vill införa bidraget lokalt. Bidraget ligger på 150 euro i månaden per barn upp till två års ålder som inte går på dagis och betalas förnärvarande ut för ungefär en halv miljon barn. SR 150721.

Per Danielsson: Giftfritt gäller även alkohol? Systembolagets service ska förbättras genom att Systembolaget har söndagsöppet. Är inte erfarenheterna tillräckliga från snart 20 år med mycket liberala införselregler av alkohol från andra EU-länder för att vi inte ska öka möjligheten till alkoholinköp ännu mer? Från 1995 till 2005 steg konsumtionen av 100 procent ren alkohol från 8,4 till 10,2 liter för personer fyllda 15 år och äldre. Det krävs ingen speciellt skärpt insikt för att förstå att ju lättare det är att få tag på alkohol, desto större blir med stor sannolikhet konsumtionen och alkoholskadorna. Och giftfrihetsdebatten när det gäller mat borde väl även drabba alkoholförsäljningen? Inför EU-inträdet för Sveriges del 1995 varnade nykterhetsorganisationer och andra för att vi skulle få kraftigt ökade alkoholskador om Sverige fick liberalare införselregler. Idag vet vi resultatet. Människor fyller sina bilar, ibland hela skåpvagnar med alkohol som de köpt mycket billigare nere på kontinenten. Argumenten som tull, polis och skattemyndigheterna möter är att innehållet i den fullastade skåpvagnen är för 50-årsfesten eller bröllopet. Som om man inte skulle göra något annat än supa på festen? Och få är nog de som låter bli att fylla väskan med sprit efter utlandsresan. Argumenten för liberalare införselregler från andra EU-länder var att svenskarna skulle förändra sitt alkoholbeteende från "det nordiska" råsupandet i sann vikingaanda till det betydligt mer återhållsamma vindrickandet i södra Europa. Men det blev inte så! I många fall behöll man helgernas fyllefestande och lade till vindrickande under veckorna. Hemmets Vän 150723.

Mordhotad för sitt engagemang för tiggare. 22-åriga Joakim Månsson Bengtsson, ordförande för föreningen "Hjälp tiggare i Lund" har blivit mordhotad per sms. Föreningen som hjälper EU-migranter samarbetar bland annat med kyrkorna, diakonin och Erikshjälpen i stan. Dagen 150723. Kommentar: All heder åt Joakim Månsson Bengtsson för det arbete han utför!

Uppdelade asylboenden ingen lösning. I våras kände sig en kristen familj tvingad att flytta från ett asylboende utanför Kalmar efter trakasserier från islamister. Men Migrationsverket tror inte på uppdelade boenden för muslimer och kristna i framtiden. Dagen 150724.

Vigslar i fokus på nytt. Debatten om civiläktenskap blossar upp igen och har bland annat diskuterats på årets Pridefestival. "Vi har inga planer på en lagändring," säger justitieminister Morgan Johansson (S). Miljöpartiet kan tänka sig en antalsneutral samlevnadslag, fast utan att de vill kalla det för månggifte. Vänsterpartiet vill ha civiläktenskap och partiets gruppledare i riksdagen Hans Linde krävde i våras att pastorer och präster med vigselrätt också ska ha plikt att viga alla. Dagen 150731.

Busch Thor: KD borde stå bakom homosexuellas rätt att adoptera. När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor frågades ut under Stockholms Pride menade hon att partiet ska vara självkritiskt för att man tidigare förespråkat sterilisering vid könsbyte. Hon uteslöt inte heller att KD kan ställa sig bakom kravet att skadestånd ska utbetalas till personer som steriliserats av det skälet. Ebba Busch Thor frågades ut av representanter för RFSL och RFSL Ungdom. Världen idag 150731.
Ebba Busch Thor: Homosexuella ska få adoptera. Den nya KD-ledaren Ebba Busch Thor leder ett parti som röstat emot många reformer för hbtq-personers rättigheter. Frågan är om partiet med Ebba Busch Thor vid rodret styr in på en mer hbtq-vänlig linje. "Jag hoppas att det fog som har funnits för självkritik hos kristdemokraterna tidigare, där vi ibland i vissa frågor har landat fel bland annat på grund av okunskap, är förbi i dag. Men vi kommer nog aldrig driva fullt ut det som står på RFSL:s lista," säger hon. "Men jag personligen är till exempel tydlig med att jag tycker att Kristdemokraterna ska ställa sig bakom homosexuellas rätt att adoptera, och därmed ändra hållning i den frågan." Dagen 150731.
KD:s partistyrelse svänger i frågan om homoadoptioner. Homosexuella par ska kunna få adoptera. KD:s partistyrelse vill att partiet ändrar sig i frågan, och kommer att föreslå en ny politik då riksting hålls i oktober. Emma Henriksson berättar att partistyrelsens nya hållning kommer att presenteras inför rikstinget i oktober. Det är i ett svar på en motion från Samuel Körner Lilja, KDU-ordförande i Lund, handlingar som ännu inte är offentliga. Om det innebär att partiet kommer att gå på partistyrelsens linje återstår att se. "Det är alltid rikstinget som är vårt högsta beslutande organ, men partistyrelsen är tydlig att vi bör ändra ståndpunkt, säger Emma Henriksson. För beslutet lär inte klubbas igenom utan protest. (Kommentar: Det får man då hoppas!) Tuve Skånberg kallar frågan om homosexuellas rätt att adoptera för en "vattendelare", och ändrar sig partiet här kan man säga att KD börjat bedriva en mer hbtq-vänlig politik. Och det är en utveckling som veteranen Skånberg inte vill se. En partikamrat som står för en annan hållning är Erik Slottner, ersättare i partistyrelsen. Kommentar: Erik Slottner fick 2011 RSFL Stockholms regnbågspris. Han är enligt Wikipedia öppet homosexuell och ville redan 2004 verka för att bryta bilden av Kristdemokraterna som ett "intolerant och homofobt parti". Är den den linjen som KD nu också böjer sig under? Då bör man ta bort "Krist" ur sitt partinamn! Dagen 150804. Elisabeth Sandlund: HBTQ-flodvågen drar med sig KD. Ingen vill råka ut för att stämplas som homofob. I motsats till den förfärliga situation som HBTQ-personer lever i på många andra håll i världen har risken i Sverige att bli utpekad som homofob om förslag på förändringar problematiseras på några få år blivit större än risken för en HBTQ-person att drabbas av förföljelse och glåpord. Dagen 150804.

Mauricio Rojas: "Därför blir SD största parti". Om allt fortsätter som hittills kommer SD att bli Sveriges största parti vid nästa val. De senaste tre riksdagsvalen har partiets röstandel fördubblats och inget tyder på att denna progression kommer att hejdas. Drivkraften bakom en så uppseendeväckande framryckning ligger inte i Jimmie Åkessons omorientering av partiet mot en mer salongsfähig invandringskritisk och folkhemsnostalgisk hållning. Det har givetvis varit förlösande för partiets bredare acceptans, men det är en mäktig våg av folkligt missnöje som til syvende og sidst förklarar partiets framgångar, en växande oro över en misslyckad integration, som kopplas ihop med en tilltagande segregation, utanförskap och otrygghet. SvD 150803.

Ny SD-kampanj mot tiggeri. Sverigedemokraterna har lanserat en ny kampanj mot tiggeri som på bara några timmar orsakat kritikstorm. "Det är ingen hemlighet att det är ett kontroversiellt budskap", säger Jesper Pettersson vid SL. Kampanjen pågår endast på Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm där resenärer möts av bilder på människor som sover på gatan. I rulltrappan finns budskap som "Sorry about the mess here in Sweden", skriver Dagens Media och Resumé. Dagen 150803.
12 000 väntas protestera mot SD-reklam. Klagomål och anmälningar rasar in mot Sverigedemokraternas kampanj mot tiggeri i Stockholms tunnelbana. Reklamen har vandaliserats och SL har extra bevakning på platsen. En demonstration planeras som väntas locka tusentals deltagare. Dagen 150804.

Så vill KD-ledningen förändra familjesynen. KD-ledarens uttalande i förra veckan om att partiet borde ställa sig bakom dagens lagstiftning och låta homosexuella par adoptera barn rörde upp känslor bland både väljare och gräsrötter. Nu kan Världen idag berätta att partiets syn på familjen kan komma ändras om partistyrelsen får igenom sitt förslag till principprogram på rikstinget senare i år. En förändring i partiprogrammet gäller synen på äktenskap. I det nuvarande programmet står det så här: "Stabila och fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott samhälle. Äktenskapet är den tryggaste juridiska formen för samlevnad mellan man och kvinna." Det avsnittet föreslår partistyrelsen ska ändras på följande sätt: "Familjen bestående av barn och deras föräldrar, är en naturlig gemenskap som förtjänar samhällets stöd och uppmuntran. Det bör finnas en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par." Världen idag 150805.

Lukas Berggren: Har mamma och pappa blivit oviktiga för KD? Kristdemokraternas nya partiledare, Ebba Busch Thor, medverkade under Pridefestivalen nyligen. Hon blev då utfrågad av RFSL och fick bland annat redogöra för sin syn på könsbyten, homoadoptioner och väjningsrätt för präster. Angående sin syn på homoadoptioner sa hon till RFSL: "Men jag personligen är till exempel tydlig med att jag tycker att Kristdemokraterna ska ställa sig bakom homosexuellas rätt att adoptera, och därmed ändra hållning i den frågan." I det förslag till nytt principprogram, som är ute på remiss bland rikstingets ombud, finns inte formuleringen om "en ny mamma och pappa" med. Faktum är att begreppen "mamma" och "pappa" inte finns med någonstans överhuvudtaget i förslaget till principprogram. Om nu mamma och pappa har blivit oviktiga i principprogrammet frågar man sig förstås om mamma och pappa har blivit oviktiga för KD? En vidare läsning av det nya förslaget till principprogram ger dessvärre skäl att tro det. För det finns även andra formuleringar som har fått stryka på foten. I det nuvarande principprogrammet står det att läsa: "Äktenskapet är den tryggaste juridiska formen för samlevnad mellan man och kvinna." Man fortsätter: "Samhället ska i opinionsbildning och lagstiftning framhålla att en medveten vilja till stabil familjegemenskap bäst markeras genom äktenskapet." KD vill, om man får tro nuvarande principprogram, opinionsbilda för äktenskapet mellan man och kvinna, detta för att främja stabila familjegemenskaper. Det är bra. Det är i själva verket mycket bra. Men i det nya förslaget till principprogram är tongångarna helt andra. Där är formuleringarna om äktenskap "mellan man och kvinna" bortplockade. Och opinionsbildningen för äktenskapet mellan man och kvinna överges. Nu talas i stället om att familjen, "...bestående av barn och deras föräldrar, är en naturlig gemenskap som förtjänar samhällets stöd och uppmuntran." Borta är man och kvinna, mamma och pappa. Dessa begrepp ersätts nu av det könsneutrala, och följaktligen mycket mer politiskt korrekta uttrycket, "föräldrar". Nu är tydligen alla slags familjegemenskaper som innefattar barn och deras föräldrar naturliga och förtjänar samhällets stöd och uppmuntran. Det här rör sig inte om små justeringar, utan om en total omvälvning i synen på familj och äktenskap. KD har ofta stått på de svagas sida, när vuxnas ohämmade krav har riskerat att köra över barnens rätt till en mamma och en pappa. Nu vill partiet uppenbarligen överge barnen, för att kunna frottera sig med lobbyisterna på Pride. Om det inte börjar mullra i KD-leden nu, så lär partiet få svårt att se sina väljare i ansiktet i nästa valrörelse. Välrlden idag 150805.

Per Danielsson: Sekularismens munkavle. EU-parlamentarikern Lars Adaktusson menade på DN-debatt att både Sverige och EU måste sätta press på de 139 av världens länder som kränker religionsfriheten. Valhäntheten är med vissa undantag densamma i alliansregeringen och i den nuvarande rödgröna. Men rapporterna och artiklarna duggar allt tätare. Både Sverige och samtliga EU-länder behöver protestera högre. De kristna i stora delar av världen står inför hotet av utplåning. I flera länder i Mellanöstern är det redan ett faktum. Har sekulariseringen förblindat de flesta svenskar för de kristnas förföljelse som vår tystnad nästan fram till krigsslutet när det gällde judeförföljelsen i Europa. Varför har det politiskt korrekta satt munkavle på oss? Paulusorden "om en lem lider så lider hela kroppen" tycks i alla fall inte gälla de kristna i Sverige och Europa? Vad behöver ske som är tillräckligt omskakande? Det behöver vi fundera ingående på. För inte tycks vi vara pålästa eller djärva i ställningstagandet för de kristna i ett antal länder som håller på att utplånas. Hemmets Vän 150806.

KD-ideolog: Avviker från kristdemokratisk ideologi. Per Landgren är ersättare i partistyrelsen och en tung KD-ideolog som varit med i utformningen av både det nuvarande och det föreslagna principprogrammet. Men han motsätter sig tydligt partistyrelsens förslag om förändringar i synen på äktenskap och familj. "Det är ett oklokt beslut och jag hoppas att rikstinget är klokare än partistyrelsen i det här fallet," säger han till Världen idag. Världen idags nyhet om att Kristdemokraternas ledning vill göra förändringar i sitt principprogram när det gäller synen på familj och äktenskap har skakat om och väcker hård kritik internt. En av dem som suttit med i arbetet med det nya förslaget är Per Landgren, som också är ersättare i partistyrelsen. Han säger till Världen idag att han motsätter sig de föreslagna förändringarna från partistyrelsen. "En politisk ideologi ändrar man inte över en natt när det gäller grundläggande principer och samhälleliga institutioner. Det partistyrelsen nu föreslår avviker från kristdemokratisk ideologi." Enligt vad Världen idag erfar var det flera ledamöter som inte närvarade vid det möte där partistyrelsen fattade beslut om förändringar i principprogrammet. (Kommentar: Och så passade man alltså på att ändra den kristdemokratiska idéologin!) Världen idag 150807.

Siewert Öholm: Upp på vägen nu, Ebba. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig på partistyrelsens förslag på reviderat principprogram som i praktiken överger partiets mångåriga syn på familjen. KD:s unika kamp genom åren för familjen, där man genomlevt spott och spe, går förlorad i ett enda slag. Kvar finns ju bara politiska frågor, inga ideologiska hjärtebarn, säger Siewert Öholm. Han konstaterar att det då är svårt att se en framtid för partiet. "Då har till och med Ebba själv sagt adjö till rikspolitiken," menar Öholm som riktar en uppmaning till partiledaren: "Upp på vägen med dig nu, Ebba!" Världen idag 150807.

Direktiven: Ideologiska grunden ligger fast. I direktiven för att revidera KD:s principprogram framgår det tydligt att partiets "ideologiska grund" ska ligga fast. Att inga genomgripande förändringar skulle göras anges också som motiv till att revideringen skulle kunna göras på relativt kort tid. Förslaget till nytt principprogram i KD innehåller språkligt sett små förändringar, men kritiker menar att det handlar om genomgripande förändringar i synsättet på äktenskap och familj. Världen idag 150807.

Ebba Busch Thor: Jag står helhjärtat bakom partistyrelsens förslag att samkönade par ska kunna prövas för adoption. Personligen anser jag dock att det vore rätt att stå bakom den lagstiftning vi har i Sverige i dag, att även personer som lever i registrerade partnerskap eller samkönade äktenskap har rätt att prövas som adoptivföräldrar. Utifrån detta är det inkonsekvent att stå bakom ensamståendes rätt att prövas som adoptivföräldrar men neka dem som lever i samkönat äktenskap samma rätt. Teologiska och inomkyrkliga diskussioner kring synen på homosexualitet ska inte tillåtas urholka principen om alla människors likhet inför lagen. Vad gäller äktenskap förespråkar vi därför en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därefter får varje par rama in sin vigsel i enlighet med sina önskemål och sin övertygelse. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och samfundens ceremoni. Dagen 150807.
Mikael Ericson, jurist och kristdemokrat: Avsteg från KD:s adoptionshållning. Ebba Busch Thor säger sig utgå från barnets bästa och landar samtidigt i slutsatsen att det vore rätt att förespråka en ordning där samkönade får adoptera. Den enda slutsats som går att dra av detta är att den kristdemokratiska partiledaren inte ser någon motsättning mellan dessa intressen, eftersom barnets intresse annars hade vägt över. I förlängningen innebär detta att barnets bästa anses kunna uppnås även utan både en mamma och en pappa. Det är en uppfattning som skiljer sig mot Kristdemokraternas hittills­varande ståndpunkt. Dagen 150813.

De kristofobiska brotten ökar mest. Enligt Brå-rapporten anmäldes i fjol lika många islamofobiska brott som kristofobiska, omkring åtta procent vardera. Det absolut vanligaste motivet är dock rasistiskt. Av alla sex tusen anmälda hatbrott i Sverige under 2014 klassades 69 procent som rasistiska. 10 procent hade sexuell läggning som motiv. Fyra procent klassades som antisemitiska. Men det är de kristofobiska brotten som ökar mest. Dagen 1500807.

Ebba Busch Thor: "Måste våga ompröva tidigare ståndpunkter". "I ljuset av samhällsförändringar måste vi också våga se att familjer kan se olika ut. Vi måste våga ompröva tidigare ståndpunkter. Det handlar inte om att vända kappan efter vinden eller om populism." Det menar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Uppgifter till Världen idag gör gällande att det inte är arbetsgruppen som har strukit de aktuella meningarna ur principprogrammet. I det förslag som gick ut till rikstingsombuden från arbetsgruppen fanns de med, men i det slutgiltiga förslaget från partistyrelsen var de bortplockade, utan någon förklaring eller markering. Något som flera såväl lokala kristdemokratiska företrädare som rikspolitiker som Världen idag har talat med ifrågasätter. Världen idag 150810.

Tuve Skånberg (KD): Prioritera barnens bästa, KD. Ingen förändring har skett: Samkönade adoptioner sker fortfarande inte med barnens bästa i åtanke. Det skriver Tuve Skånberg (KD) tillsammans med fem andra undertecknare. Frågan om adoptioner för samkönade par har än en gång blivit högaktuell i debatten. Det är nu över tio år sedan lagen kom som gjorde adoption möjlig, tvärtemot vad samtliga remissinstanser med barnperspektiv önskade. Kristdemokraternas ståndpunkt hade stöd av alla remissinstanser med barnperspektiv. Att lagen dessutom mer blivit en ideologisk triumf för RFSL än en praktisk förändring, blir tydligt genom att inga adoptioner hos samkönade par ännu har skett sedan riksdagsbeslutet 2002 då svensk lag tillät homosexuella par att prövas för adoption. Vissa fall har skett där en partner till en biologisk förälder har erkänts som adoptiv­förälder, något enstaka fall av inhemsk adoption har skett, men utlandsadoptioner - vilka annars är den totalt dominerande formen - har ännu inte kommit ifråga. Vissa länder har också, precis som remissinstanser varnade, satt till bromsen för adoptioner till Sverige, just med hänvisning till att vårt land tillåter att barn adopteras bort till hem bestående av två män eller två kvinnor. Adopterade barn uppvisar i statistiken generellt mer psykisk ohälsa och kriminalitet, och andelen självmord och skilsmässor är högre, än hos dem som fått växa upp med sina biologiska föräldrar. Att då ytterligare ge en tyngande faktor i deras uppväxt, och låta dem adopteras av homosexuella par, kan inte vara till barnens bästa. Dagen 150811.

KD och homoadoptionsfrågan- en vattendelare? Kristdemokraternas linje har tidigare varit att homoadoptioner inte är förenligt med partiets familjepolitik. Men nu har KDs partistyrelse svängt i frågan och ställer sig bakom rätten för homosexuella att adoptera. Men förslaget har väckt kritik i de egna leden. Vad betyder homoadoptionsfrågan för kristdemokratisk familjepolitik? Är frågan en vattendelare inom partiet? Studiosamtal med Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson, Tuve Skånberg, riksdagsledamot, och Erik Lindfelt, frilansjournalist som länge följt partiet. SR 150812. Tid: 11 min. Från Människor och tro.

Kyrkor uppmanas stå upp för romerna. Efter attacken på romska tiggare i Göteborg i helgen är oron stor. Enligt Ulrika Falk, från Räddningsmissionen, är attacken inte förvånande. Hon uppmanar nu kyrkor att stå upp för romernas situation. Det var elva personer som bodde i lägret som natten till i lördags attackerades. Två personer misshandlades, bland annat då en machete trängde igenom en tältduk, och tre husvagnar brann upp i vad som misstänks vara en mordbrand. "Romernas historia präglas av diskriminering och utanförskap. Så är det fortfarande i dag, i samtliga europeiska länder de lever i." "Jag har nyss varit tre veckor i Rumänien, och det man ser är att pengarna som tiggarna tjänar ihop i Sverige gör skillnad." Dagen 150812.

Staffan Werme (folkpartist): Trångt för värdekonservativa. I bara någon månad var Ebba Bush-Thor det nya svaret på de värdekonservativas önskan om en politisk hemvist. Men med hennes förslag om en förändrad syn på flera av KD:s tidigare ställningstaganden kring HBTQ-frågor, har hennes värdekonservatism kompletterats med ett "eventuellt". Bush-Thors omsvängning reser en frågeställning som är svårgreppbar: Går det att vara värdekonservativ i dagens svenska politiska klimat? Dagen 150813.

Adaktusson vill inte tillåta homoadoptioner. Kristdemokraternas partistyrelse säger ja till homoadoptioner. Men alla är inte positiva. "Jag är en av dem som har reserverat sig mot beslutet." Enligt Ekot i Sveriges Radio har även Andreas Carlson, gruppledare i riksdagen, reserverat sig mot partistyrelsens beslut. Även ungdomsförbundet samt seniorförbundet, som har varsin plats i partistyrelsen, säger nej till att samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Dagen 150817.

"Det är en symbolisk fråga". Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor har länge förespråkat att KD ska byta ståndpunkt - och säga ja till att även samkönade ska kunna bli adoptivföräldrar. Enligt statsvetaren Marie Demker vill Busch Thor rensa ut de gamla striderna inom partiet. Men tunga namn inom KD har reserverat sig mot beslutet. Frågan avgörs på partiets riksting i oktober. "Jag tror att partiledningens nya linje kommer att segra. Men frågan är om man mister viktiga grupper, både partiaktiva och sympatisörer, genom att tydligt sätta ner foten i den här frågan," säger Marie Demker. SR 150817.

KD-ledningen splittrad om homoadoptioner. Kristdemokraternas partistyrelse är splittrad i frågan om samkönade adoptioner. Minst fyra röstberättigade ledamöter har röstat mot förslaget. De kristdemokratiska partistyrelseledamöterna Lars Adaktusson, Europaparlamentariker, och Andreas Carlson, gruppledare i riksdagen, har reserverat sig mot partistyrelsens förslag om att samkönade par ska kunna prövas för adoption. Sara Skyttedal, som i egenskap av KDU-ordförande har rösträtt i partistyrelsen, har rent formellt inte reserverat sig men röstat mot förslaget. Det kunde Sveriges radios Ekot rapportera på måndagen. Världen idag kan berätta att även Seniorförbundets ordförande Sture Eriksson röstat mot förslaget i partistyrelsen. Världen idag 150818.

6 nämndemän skriver: Också SD måste följa rättsväsendets principer. Nämndemannasystemet har en lång tradition i Sverige och är väldigt betydelsefull för rättsapparaten. Man har identifierat nämndemän från Sverigedemokraterna som skrivit nedsättande och hatiskt om invandrare och flyktingar på sajterna Avpixlat, Exponerat och Fria tider. Dagen 150818.

Elisabeth Sandund: Oenighet om homoadoptioner inom KD bör inte förvåna. Hur rikstinget kommer att ställa sig är en öppen fråga. Det är knappast en överraskning att inte alla ledande kristdemokrater applåderar förslaget att partiet ska göra en u-sväng och överge sitt motstånd mot homoadoptioner. Det stod klart redan innan Ebba Busch Thor valdes efter att hon i Sveriges radios lördagsintervju uttryckt sitt stöd för tanken att också samkönade par borde ha rätt att adoptera. Det blev ännu tydligare efter hennes uttalanden i utfrågningen under Prideveckan och när Dagen avslöjat att det inte bara handlade om partiledarens egen åsikt utan om ett beslut i partistyrelsen, föranlett av en motion i frågan till det riksting som ska hållas om knappt två månader. Dagen 150818.

Statsvetare: Ett högt spel för Busch Thor. KD-ledaren Ebba Busch Thor har valt att driva frågan om homoadoptioner i sitt parti. Men hon tar en risk. Förlorar hon striden på rikstinget i oktober kan hennes auktoritet som partiledare skadas. Det menar statsvetaren Andreas Johansson Heinö. Världen idag 150818.

Siewert Öholm till attack mot Ebba Busch Thor. "Gör om och gör rätt, Ebba". "I stället för att prioritera sin mammaledighet, låter Ebba Busch Thor sig intervjuas under Pridefanorna. En famös intervju där hon kapar ett antal av sina fingertoppar." Ebba Busch Thor och en mycket svag majoritet i partistyrelsen har egentligen bara en väg att rädda partiet nu. Gör en rejäl pudel och backa hela ert förslag till förändringar i partiprogrammet. "Gör om och gör rätt". SvT 150819.

Gunnar Johansson: Vart går KD egentligen? Ett parti som menar sig stå upp för en kristen värdegrund bör givetvis driva en helt annan inriktning. ftersom Kristdemokraterna, enligt dess partiledare och parti­ledning, önskar anpassa och förändra sin familjepolitik till den situation som är rådande bland sekulära, kan man fundera vart det bär iväg med detta parti. Oavsett om Ebba Busch Thor och partiledningen skulle bli nedröstade på det kommande rikstinget så har ledningen ändå redan visat i vilken inriktning de vill leda partiet. Överger man den kristna värdegrunden med dess etik och moral kan det sluta hur som helst. Dagen 150820.

KD får nytt principprogram. Busch Thor: "Enig partistyrelse har ställt sig bakom skrivningar kring familj och samlevnad". "Vi har lagt till ytterligare tydliga och starka skrivningar kring familjens betydelse. Vi markerar barns rätt till föräldrar och inte vuxnas rätt till barn. Vår syn på äktenskapet och den civilrättsliga giftermålsbalk som vi sedan länge förespråkar. Vi ser att familjen i de flesta fall består av mamma, pappa och barn, men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd." Det nya principprogrammet börjar gälla först efter att det klubbats igenom på KD:s riksting den 8-11 oktober. Dagen 150822.

Stefan Gustavsson: Är det ett ideal för Kristdemokratin att ett barn växer upp med mamma och pappa? Jag följer med intresse debatten runt Kristdemokraternas eventuella svängning i frågan om samkönade pars rätt till adoption. Ebba Bush Thor har en poäng i att det är inkonsekvent att acceptera ensamståendes rätt att prövas som adoptivföräldrar, men samtidigt avvisa samkönade par. Men det finns en alternativ lösning på den inkonsekvensen: att säga nej till både ensamståendes och samkönade pars rätt att prövas som adoptivföräldrar. Om Kristdemokraterna förordar samkönade pars rätt till adoption, innebär det att man släpper betydelsen av den biologiska verkligheten, av en mamma och en pappa. Om partistyrelsens förslag går igenom, innebär det att Kristdemokraterna framöver inte längre kan tala om mamma och pappa, utan endast om familjer och föräldrar. Världen idag 150824.

David Nyström: Vad har hänt med min kristenhet? Jag känner inte längre igen kristenheten jag vuxit upp i. Omsorgen och öppenheten mot sin nästa tycks ha ersatts av misstänksamhet och avståndstagande. Det skriver David Nyström, teolog och kyrkohistoriker. Dagen 150828.
Gunilla Gomér (SD): Inte ens Jesus räddade alla. Kärleken är tålmodig, utgivande, men inte självutplånande, inte kravlös eller gränslös. Politik är lätt förklarat, spenderas pengar på något så måste det tas från något annat. Om det inte tillförs mera, alltså högre skatter. Mycket högre! Ett exempel på att ta från en och ge till en annan är när allt fler ålderdomshem nu förvandlas till asylboende. De äldre ska bo hemma och övervakas av hemtjänsten med hjälp av övervakningskameror, i stället för mänsklig kontakt. Dessutom utebliven sylt på pannkakorna. Det kan inte anses rimligt! Dagen 150901.
Ulf Bjereld och Eva-Lena Gustavsson, Socialdemokrater för tro och solidaritet: Gunilla Gomér sprider villfarelser. Gomérs parti accepterade 140 miljarder i skattelättnader, som även de i stor utsträckning kom redan lyckligt lottade till del. Nu har vi inte pengar till vård och omsorg, säger Gomér. Än mindre förstås till att bistå människor i nöd. "Politik är lätt förklarat, spenderas pengar på något så måste det tas från något annat". Ja, uppenbart är omfördelning av våra gemensamma pengar till rika, bättre än att vara någon slags naiv barmhärtig samarit. Min tro sitter inte i väggarna, påstår Gomér. Ändå är det just de svenska kristna väggarna hon är så orolig för, att hon inte drar sig för konspiratoriska hot om ett islam som vill utplåna svenskheten och hela kristenheten. Då, när Sverige blivit islamiserat, då kommer Nyström minsann att sakna sin barndoms kristendom, säger hon. Kanske vet inte Gunilla Gomér att precis den typen av myter florerade flitigt om katoliker vid tiden för Kennedys presidentkampanj. Samma ord och hot spreds förstås också under 30- och 40-talet - "akta er, judarna tar över världen". Det är nästan motbjudande att så många tycks villiga att lyssna på Gunilla Gomérs och sverigedemokraternas lockrop, trots att vi alla kan historien. För den som inte tycker kristendom handlar om att hjälpa sina medmänniskor. För den som tycker det är rimligare att anklaga människor som flyr för sina liv, än de allra rikaste, för att resurserna tar slut. För er kommer här i alla fall lite fakta: Nej, 20 strömstadkommuner av flyktingar kommer inte till Sverige. Förra året fick knappt 36 000 personer asyl, inte 253?880 (=20x12.694, som är Strömstads invånarantal). Nej, flyktingar har inte tagit pensionärernas pannkakssylt; Kommunstyrelsens ordförande i Ragunda, där myten uppstod, tvingades klargöra i pressen: "Pensionärerna i Ragunda kommun får sylt. Flyktingarna äter INTE upp den." Nej, Gunilla Gomér, ingen arbetsför svensk får livslång ekonomisk omsorg, varken du, jag eller en flykting. Och varför ingen flyr till "Arabländerna i närheten"? Pröva till exempel Libanon, med 4,5 miljoner invånare - där lever just nu mer än 1 miljon flyktingar. Men Gunilla Gomérs parti gillar att sprida villfarelser. I dagarna har vikarierande partiledaren i tv talat om "miljontals flyktingar" till Sverige. Dagen 150903.
Martina Lundqvist: Ställ inte välfärd mot flyktingarna. Att jämföra en rövare som hånar Jesus rakt i ansiktet med en flykting som flyr för sitt liv är det sämsta jag hört. Den värld vi lever i förändras ständigt och aldrig, aldrig blir den densamma igen. Så är det. Det är bara att inse att den nya tiden är här, hur skrämmande det än kan kännas emellanåt. Så här ser det ut just nu: Det sker krig och hemskheter dagligen där oskyldiga människor får sina liv förstörda, om de ens överlever. Människor flyr för sina liv och önskar inget hellre än att leva i fred och frihet som du och jag har förmånen att få göra. Är det då inte rimligt att vi hjälper dem? Vad har jag för rätt att behålla Sveriges välfärd för mig själv bara för att jag hade turen att födas här? Dagen 150904.
David Nyström: Dags att ta tydlig ställning. Tror vi på en Jesus som med Gomérs ord "inte räddar alla", utan bara dem han synbarligen bryr sig om? Är han frälsare endast för dem som dragit vinstlotten att få födas i rika och fria länder? Dagen 150908.
Jonathan Ulenius, insamlingskoordinator för PMU: Vår bästa hjälp vore att avlasta närområdet. Vill du, Gunilla Gomér, hjälpa till på plats? Kanon, då vill jag, på inrådan av Bar Elias borgmästare, tipsa om att det bästa vi kan göra är att avlasta Libanons börda genom att öppna våra gränser för dessa medmänniskor. Dagen 150910.
Låt kärleken övervinna hatet. Vår uppgift i flyktingkrisen är att i Jesu Kristi efterföljd älska och tjäna människor, oavsett etnisk, ekonomisk eller religiös bakgrund, skriver samfundsledarna Lasse Svensson, Daniel Norburg, Marie Willermark, Kjell Larsson, Pelle Hörnmark och Joakim Lundqvist. Dagen 150911.

Johan Lundell: Diskussionen om invandring gäller både migration och integration. Vad som är viktigt att komma ihåg är att diskussionen om invandring både gäller själva migrationen, men också integrationen av dem som redan kommit hit. Nästa år spränger Sverige tiomiljonersvallen, framför allt på grund av, med SCB:s ord, "fortsatt hög invandring", som de själva ger exempel på: "År 2014 var en femtedel av befolkningen i åldern 25-64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka till en fjärdedel år 2020 och nära en tredjedel år 2030." Så, om vi ska tro SCB:s prognos kommer var tredje vuxen i Sverige år 2030 att vara född utomlands. Minskar invandringen blir det kanske bara var fjärde vuxen som är född utomlands då. Ökar invandringen är det kanske två av fem. Jag är övertygad om att Sverige behöver mer diskussion kring migration och integration. Världen idag 150831.

KD-ledning vill se Natomedlemskap. Även Kristdemokraternas partistyrelse vill verka för att Sverige ska gå med i Nato. Förslaget ska behandlas på partiets riksting i början av oktober. Centerns partistyrelse har föreslagit att Sverige bör gå med i Nato. Förslaget ska behandlas på Centerstämman i slutet av september. Dagen 150901.
Intern splittring om Natofrågan i Centern och Kristdemokraterna. Partistyrelserna i både Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se ett svenskt medlemskap i Nato. Men Ekot kan berätta att den interna splittringen är stor, och att tunga företrädare har reserverat sig mot beslutet. I Kristdemokraterna går de två partitopparna Jakob Forssmed och Emma Henriksson emot sin partiledare Ebba Busch Thor, och säger nej till ett Natomedlemskap, enligt vad Ekot erfar. Om partistyrelsernas förslag får stöd innebär det att alla fyra borgerliga partier nu är för ett Natomedlemskap. SR 150902.

Rekordmånga flyktingar kommer till Europa. Större solidaritet eller fler gränshinder i det egna landet? Det är frågan när EU står inför den stora massiva flyktingkris som konflikterna i framför allt Syrien, Afghanistan och Eritrea skapat. EU:s gränsmyndighet Frontex rapporterar för tredje månaden i rad om rekord i flyktingströmmen till Europa. Under juli månad kom 107 500 flyktingar till EU:s yttre gränser. Det var första gången antalet under en månad överskred 100 000 sedan Frontex började föra statistik 2008. Världen idag 150902.

Klart: Gåvoavdraget försvinner vid årsskiftet. Trots protester från civilsamhället försvinner skatteavdraget för gåvor vid årsskiftet. Enligt regeringen kommer slopandet av gåvoavdraget att innebära ett tillskott på 250 miljoner kronor till statskassan. Men företrädare för civilsamhället har samtidigt påpekat att givandet till ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund har ökat kraftigt sedan avdraget infördes av den förra borgerliga regeringen. Dagen 150903. Världen idag 150903.

"Flyktingströmmarna kommer att växa". Kyrkorna är välkomnande, och jag tror att de kommer att fortsätta vara det, även när flyktingströmmarna ökar. Det säger prästen och flyktingsamordnaren Håkan Sandvik. Folkvandringarna i Europa är hittills trots allt små, relativt sett. "De riktigt stora vandringarna sker i Asien och i Afrika. Det är bara en tidsfråga innan detta också sker i Europa," säger Håkan Sandvik. Frågan om vi ska ta emot flera flyktingar eller hur många vi ska ta emot är också irrelevant, tycker han. "Oavsett vilka begränsningar vi försöker göra så kommer flyktingarna att komma." Dagen 150904.

Statsvetare: Kristna mer välkomnande till flyktingar. Flitiga kyrkobesökare är mer positiva till att möta flyktingar. Om man går i kyrkan ofta, det är det vi mäter, är man mer benägen att ta emot flyktingar. Man säger också nej till att begränsa mottagandet. Bland de kristna är de frikyrkliga mer positiva än svenskkyrkliga. Enligt Magnus Hagevi skulle den bilden kunna förändras om det startades en tydlig opinionsbildning inom frikyrkligheten för en mer restriktiv politik. "Den som för tillfället skulle kunna engagera sig i en sådan opinionsbildning är KD, med deras mer restriktiva förhållning till flyktingmottagande. Orsaken till att detta kan påverka opinionen bland kristna är att Kristdemokraterna är starka bland de frikyrkliga. Ett motsatt scenario är att KD, om de drev en sådan opinion, skulle minska bland de frikyrkliga." Dagen 150904.

Emanuel Alenklint, föreståndare i Väsby pingst: Vi kristna är också flyktingar. En kristen som vill begränsa asylrätten eller finner sin politiska hemvist i SD:s främlingsfientliga budskap har i grunden reducerat trons anspråk över sitt liv. Folk kan ställa sig på barrikaderna och ropa på begränsad asyl. Men det folket är inte vi! Dagen 150904.

Micael Grenholm: Frikyrkan, dags för egendomsgemenskap. Argumentet som ofta används är att alla inte behöver leva i egendomsgemenskap. Men sedan när innebär det att ingen ska göra det? Egendomsgemenskap bör praktiseras i mycket större utsträckning inte bara för att det är bibliskt utan också för att det utrotar fattigdom. I den apostoliska urförsamlingen led ingen någon nöd (Apg 4:34). Dagen 150904.

Sipilä: Flyktingar kan bo hos mig. Medan Juha Sipilä jobbar som Finlands statsminister är han inte hemma i Kempele vidare ofta. Så då kan flyktingar bo i hans hus där, tycker den kristna regeringschefen. Dagen 150905.

Kritik mot slopad gåvorabatt. Fredrik Malm (Fp): Jag tycker att det är väldigt trångsynt. Insamlingarna för människor på flykt fortsätter ticka på. Men samtidigt finns ett förslag i regeringens budget om att slopa skatteavdraget för gåvor vid årsskiftet, något som den borgerliga oppositionen är kritisk emot. "Vi ser nu en av de största flyktingkatastroferna någonsin och vi ser en ökad vilja från många människor att hjälpa till. Att i det läget, som regeringen föreslår, göra en besparing på en kvarts miljard kronor på privata gåvogivare - jag tycker att det är väldigt trångsynt. Det är ett direkt svek i den situationen vi befinner oss i," säger Folkpartiets Fredrik Malm. Kommentar: Instämmer i Malms kritik. SR 150905.

Ännu en barnmorska agerar för samvetsfrihet. En kristen barnmorska stämmer Sörmlands landsting för kontraktsbrott. Frågan om samvetsfrihet blir därmed ett fall för svenskt domstolsväsende. Barnmorskan Linda Steen stämmer Sörmlands landsting efter att hon nekats ett utlovat jobb vid Nyköpings lasarett. Då som nu är det Ruth Nordström, ordförande i SHRL, som driver ärendet. Dagen 150907.
Världen idag 150907.
Barnmorskan: Därför stämmer jag landstinget. "Man måste kunna jobba inom vården utan att tvingas att medverka till att avsluta människoliv," säger barnmorskan Linda Steen som nu stämmer landstinget i Sörmland. "Det fungerar i andra länder som Norge. Det är okomplicerat om man bara man vill. Här är det uppenbart att man inte vill." Man yrkar nu skadestånd på 80 000 kronor från landstinget för det man menar är en kränkning av hennes samvetsfrihet. Världen idag 150908.
Ruth Nordström: Värdesätts inte kvinnors rätt till hälsa och vård? Det har gått två år sedan barnmorskan Ellinor Grimmark vände sig till diskriminerings­ombudsmannen (DO) när hon nekats arbeten och förlorat en utlovad tjänst som barnmorska, därför att hon som barnmorska inte ville medverka till att utsläcka liv genom abortingrepp. I går uppmärksammades att ännu en barnmorska agerar för samvetsfrihet i den svenska sjukvården. Barnmorskan Linda Steen hade en kontraktsanställning vid Nyköpings lasarett, men sedan hon meddelat att hon hade för avsikt att arbeta med förlossningsvård, och att hon åberopade samvetsfrihet för att inte behöva medverka vid utsläckande av liv genom abort, bröts kontraktet av landstinget. Trots stor personalbrist. Världen idag 150909.
"Bra för rättsläget om domslutet överklagas." Samtidigt som den juridiska processen med barnmorskan Ellinor Grimmark pågår arbetar juristen och forskarstudenten Kavot Zillén på sin avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet. "Ellinorfallet använder jag som ett illustrativt exempel på när personal uttryckligen vägrar att medverka till viss vård." Ellinor Grimmarks juridiska ombud poängterade att arbetsfördelningen, enligt propositionen till abortlagen, "så långt det är möjlighet" bör ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar. Kavot Zillén konstaterar att det också står att man bör undvika att binda personal till abortverksamhet, som av moraliska eller religiösa skäl, har svårt att acceptera aborter. Dagen 151009.

Barnskötare larmar om långa dagar. Barn går för långa dagar på förskolan. Det anser två av tre barnskötare som svarat på KA:s enkät om arbetsmiljön på förskolan. Det leder till fler konflikter och barn som är för trötta för att delta i aktiviteter. "Flera av barnen på min förskola har tio till elva timmar per dag. Vilken vuxen skulle orka det och fortfarande vara glad o pigg hela tiden?", skriver en kommunalare som besvarat enkäten. Kommunalarbetaren 150909.

"De har smugit in det i budgeten". Den pågående flyktingkatastrofen har fått svenskarnas generositet att öka markant. Samtidigt kommer skatteavdraget för gåvor att försvinna vid årsskiftet. "Avdragsrätten behövs mellan katastroferna," säger Läkarmissionens direktor Johan Lilja till Dagen. Trots ihärdiga protester från civilsamhället har regeringen beslutat att slopa skatteavdraget för gåvor från och med nästa år. Dagen 150909.

Christian Carlsson och Miriam Lilja (KDU): Uppmuntra givmildhet - behåll gåvoavdraget. Om socialdemokratin hade menat allvar med sitt tal om solidaritet borde man ha utvecklat gåvoavdraget i stället för att avskaffa det. Det finns en enorm kraft av godhet och medmänsklighet samt driftighet och engagemang i det civila samhället. Därför borde det också vara varje politikers plikt att göra sitt bästa för att stötta och uppmuntra civilsamhället. Det är bara djupt beklagligt att inte också den rödgröna regeringen uppfattat detta. Dagen 150909.

Namninsamling fortsätter - "Hoppet är det sista som överger människan". Efter beskedet att regeringen tänker slopa avdragsrätten för gåvor har en namninsamling mot förslaget förlängts. "Vi skulle ha lämnat in den till veckan, men nu fortsätter vi," säger Maria Ros Jernberg till Dagen. Dagen 150909.

Barnmorskan: Jag vill stå upp för det jag tror på. "Som barnmorska i Sverige får man inte tänka fritt". Dagen har pratat med Linda Steen som stämmer Sörmlands landsting efter att ha nekats jobb på grund av att hon vill ha samvetsfrihet. Linda Steen tycker att i Norge har de agerat föredömligt. Situationen i Sverige har hon dock ett och annat att säga till om, och det hon reagerar på att alla måste tycka och tänka på samma sätt. "Det är så vansinnigt, folk resonerar att om jag inte har några bekymmer med abort, då ska du inte heller ha några bekymmer med det. Och du ska inte enbart tycka som jag, du ska även agera som jag." Dagen 150910.

Lennart Bondeson och Behcet Barsom från KD Örebro: Varför så passiv, Busch Thor? Ebba Busch Thor och KD:s partiledning borde vara lika tydlig i flyktingfrågan som Angela Merkel. Vad är det som gör att partiledningen inte hörs tydligt och klart för alla miljoner flyktingar i nöd - men gör det i Natofrågan? Dagen 150910.

Nuri Kino: När ska ni diskutera orsakerna till flyktingkatastrofen? Nuri Kino, grundare av organisationen A Demand For Action, vill att skälet till att människor nu flyr ska diskuteras mer i Sverige. Och han är kritisk till att regeringen avskaffat gåvoavdraget. "Jag blir bara trött på politiker som, samtidigt som de avskaffar avdragsrätten för gåvor till välgörande ändamål, står på Medborgarplatsen och pratar om humanitet." Världen idag 150910.

Lukas Berggren: Öppna hjärtan och en fast hand. Det pågår ett verbalt skyttegravskrig i vårt land. Uppmärksamheten kring flyktingströmmarna till Europa har gett bränsle åt den svenska debatten. Helt plötsligt tydliggörs de extrema positionerna. Både till höger och vänster. Gunilla Schmidt, som sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Åstorps kommun, gav i veckan uttryck för sitt sätt att lösa situationen med flyktingar som kommer via Danmark till Sverige. "Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta!", skrev hon. Hon är alltså folkvald i en av landets kommuner. Världen idag 150811.

Ebba Busch Thor (KD): Tillsammans kan vi hjälpa många. Jag anser dessutom att Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar inom ramen för UNHCR:s vidarebosättningsprogram, samtidigt som vi sätter press på andra länder att göra detsamma. Vi behöver också skapa flera lagliga vägar in till Europa. Kristdemokraterna har tryckt på regeringen att ta initiativ för att inrätta ett EU-system för nödvisum, i samarbete med UNHCR. Endast fler lagliga vägar in minskar männi­skosmugglingen. EU måste också fortsätta bistå Grekland och Italien med flyktingmottagandet. Men vi måste även göra vad vi kan för de människor som blivit kvar i Syrien. Det civila samhället är oersättligt och förtjänar samhällets erkännande och stöd. I rådande läge är det därför obegripligt att regeringen väljer att höja skatten på gåvor till hjälporganisationer. Dagen 150910.
Ebba Busch Thor (KD): Striden står om familjen. Det kan tyckas vara en självklarhet. Att familjen som gemenskap ska värnas och stärkas. Att varje familj är unik och därför måste få möjlighet att välja det som passar just dem, utan pekpinnar och politiska ovanifrånlösningar. Men så är det inte. Både inom vänstern och borgerligheten finns de som vill använda politiken för att styra och ställa. Världen idag 150911.

SD bryter med ungdomsförbundet. Sverigedemokraternas partistyrelse har beslutat att klippa banden till ungdomsförbundet SDU. Orsaken är att Jessica Ohlson valdes till ny SDU-ordförande. "Vi accepterar inte att man gör avstickare från den ideologi som partiet vill driva," säger Åkesson. Nu väntar med stor sannolikhet en strid om hur Sverigedemokraternas stadgar ska tolkas. Att SDU är en del av Sverigedemokraterna är inskrivet i partiets stadgar. För att ändra stadgarna och klippa banden med SDU måste SD-ledningen få med sig minst tre fjärdedelar av ombuden på partiets landsdagar i november, eller två tredjedelars majoritet på två ordinarie landsdagar i följd. Dagen 150912.
Sverigedemokraternas ungdomsförbund valde Jessica Ohlson från Uppsala till ny ordförande. Då reagerade moderpartiet och meddelade att man bryter med SDU. Samtidigt stängde man ner ungdomsförbundet hemsida. "Det som formuleras i stadgarna kan man ju tolka på olika sätt, men partistyrelsens tolkning är att man har möjligheterna att göra det här eftersom det saknas förutsättningar för ett konstruktivt samarbete långsiktigt," säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. SR 150912.

Stefan Swärd: Vad säger Bibeln om främlingen? Flyktingpolitiken har varit på agendan. Migration pågår ständigt i världen. Halva svenska befolkningen flydde vårt land under andra halvan av 1800-talet för att få ett bättre liv i USA. Ungefär 50 000 svenskar flyttar från Sverige varje år för arbete, studier eller familjebildning någon annanstans i världen. Bibeln visar att migration och människor på flykt präglade folklivet även för flera tusen år sedan. Som kristna behöver vi präglas av kristna värderingar grundade i Bibeln, inte av kortsiktiga opinioner som svänger hit och dit. NT talar vidare om att visa gästfrihet. "Jag var främling och ni tog emot mig" säger Jesus i Matt. 25. Att avvisa flyktingar kännetecknar dem som går evigt förlorade slår Jesus fast i denna liknelse. "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" var Jesu sista uppmaning till sina lärjungar. En förutsättning för mission är att man kan flytta till vilket land som helst för att arbeta. Världen idag 150914.
Hans Weichbrodt: Guds hjärta är barmhärtighet. När många, många genom 2000 år har reflekterat över liknelsen så har man naturligtvis inte kunnat undgå Jesu direkta uppmaning vid samtalet som utspelar sig efter att han delat liknelsen: "Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ur för rövare?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han." Världen idag 150916. Kommentar: De som flyr från Syrien/Irak har också råkat ut för rövare (Islamiska Staten).

Vårdnadsbidraget bort från 1 februari 2016. Regeringen föreslår i en proposition att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 1 februari 2016. Vårdnadsbidraget möjliggör för en förälder att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. Villkoret för att få vårdnadsbidrag är att barnet inte deltar i offentligt finansierad förskoleverksamhet på heltid. Under år 2013 var det cirka 100 kommuner som införde möjligheten att betala ut vårdnadsbidrag. Det innebär att ungefär hälften av Sveriges alla 1-3-åringar bodde i kommuner som erbjöd vårdnadsbidrag, uppger regeringen i ett pressmeddelande. Av dessa var det 4 procent som hade föräldrar som valde att ha använda bidraget. Ungefär 7 100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013. Världen idag 150914.

Vårdförbundens etiska kod talar för samvetsfrihet. De fackliga förbunden inom vårdsektorn i Sverige har tydligt avvisat tanken på samvetsfrihet. Samtidigt hänvisar både Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet själva på sina hemsidor till etiska riktlinjer för barnmorskor som framhåller möjligheten att "avböja att delta i aktiviteter för vilka de hyser djupt moraliskt motstånd". Världen idag 150915.

Merkel: Börja gå i kyrkan! I stället för att känna ångest över troende muslimer - börja gå i kyrkan! Den uppmaningen riktar den tyska förbundskanslern Angela Merkel till kristna i Europa. "Vi har ändå alla möjligheter och friheter att bekänna vår religion om vi utövar den och tror på den," sade Merkel och fortsatte: "Vi ska också ha mod att säga att vi är kristna." Dagen 150915.

Conny Brännberg, kristdemokratisk politiker och församlingsledare i Pingstförsamlingen Skövde: Den sämsta politiska retoriken. I Sverigedemokraternas värld blir invandrarna det som kostar och belastar svenskarnas rättigheter. Om vi inte hade några invandrare så skulle vi inte heller ha några kostnader för dem. Därför kan man omfördela dessa resurser och lova "guld och gröna skogar". Helt plötsligt kan man dela ut miljarder till de riktiga svenskarna. Den politiska retoriken från SD bygger på att skapa klyftor, ständigt argumentera med begrepp som är irrelevanta, eller rent av falska, och därmed bygga upp sin bild av Sverige och dess nuvarande tillstånd. Lyckas man få väljarna att köpa bilden av ett sorteringssamhälle, där man ställer den ena mot den andra, så kan man bli framgångsrik i bemärkelsen att man får makt. Slutsatsen av denna retorik blir att alla problem är invandrarnas fel. Dagen 150917.

Parsmos penna väcker reaktioner. Aldrig förr har Dagens satirtecknare Anders Parsmo fått så mycket ris och ros för en bild. "Jo, det är ju väldigit synd om dom... MEN, vi kan ju inte ta emot alla och det kan faktiskt komma med terrorister och pensionärerna får ingen sylt och vårt land är inte byggt för detta och vi har inte råd och...". Dagen 150917.

Debatterande pastorer fortsätter kamp mot SD. I morgon är det nio månader sedan 380 pastorer skrev under en debattartikel där de dömde ut Sverigedemokraternas politik som oförenlig med kristen tro. Sedan dess har SD ökat rejält i opinions­mätningar. "Vi backar inte en millimeter, utan det här visar att kampen måste kämpas långsiktigt," säger Stefan Swärd, som låg bakom debattinlägget. Dagen 150918.

Mikael Oscarsson (KD) m.fl.: Slopat gåvoavdrag ett svek. Sverige var det näst sista landet i EU att införa gåvoskatteavdraget. Nu ska vi bli det första landet att avskaffa avdraget - och istället dra in de blygsamma 250 miljoner kronor som gåvoskatteavdraget kostar statskassan. Detta innebär en betydande förlust för de 73 organisationerna men framförallt för alla de behövande som gåvorna i dag kommer till del. Rapporten från riksdagens utredningstjänst visar att det är vi svenskar som sticker ut med vårt snålt tilltagna avdrag om max 1 500 svenska kronor per år, räknat på maxbelopp om 6 000 kronor. I Norge har maxbeloppet i år höjts från motsvarande 13 000 svenska kronor till 20 500 och i Danmark har maxbeloppet höjts till motsvarande nivå. Dessutom är reglerna kring vilka verksamheter som har rätt till gåvoskattavdraget alldeles för snäva. Sverige bör följa Norges exempel där avdragen även omfattar gåvor till nästan all idell verksamhet. Exemelvis gåvor till hälsofrämjande arbete för barn och ungdom, kultur, idrott och kyrkornas barn och ungdomsarbete. När det gäller svenska företags möjlighet att ta socialt ansvaroch bidra till allmännyttigt samhällsengagemang, visar rapporten dessutom att Sverige ligger ännu mer på efterkälken. Dra av för konferenser, firmafester eller segelbåtar som skickas runt jorden går utmärkt. Däremot inte om man istället vill hjälpa hemlösa flyktingar eller bidra tilldemokrati- och biståndsarbete. Av EU:s 28 medlemsländer är det i dag bara Sverige och Slovakien som inte ger företag möjlighet till avdrag för gåvor till allmännyttiga gåvor. Flertalet svenska företag vill ta ett ökat socialt ansvar, men motarbetas kraftigt av dagens regler. Att i dessa tider avskaffa den lilla uppmuntran som gåvoavdraget är - trots att frivilligsverige vädjar om motsatsen - är inte bara okänsligt utan också ett svek. Världen idag 150918.

SDU:s Jessica Ohlson kan uteslutas ur SD. Nu hotar Sverigedemokraterna att utesluta nio personer i styrelsen i partiets gamla ungdomsförbund, SDU. Däribland dess nya ordförande Jessica Ohlsson. "I Sverigedemokraternas stadgar står det att man inte kan vara medlem i SD samtidigt som man är medlem i ett annat politisk förbund. Och eftersom vi har brutit med vårat gamla ungdomsförbund kan man inte vara medlem hos dem," säger partisekreteraren Richard Jomshof. Dessutom kommer partisekreteraren skicka ett brev till samtliga vanliga medlemmar som både har medlemskap i ungdomsförbundet och moderpartiet. "Där uppmanas de helt enkelt att välja," säger Richard Jomshof. SR 150918.

Ruth Nordström: Vad gör vi åt flyktingkrisen? Flyktingkrisen i Europa trappas upp för varje dag. Allt fler desperata människor försöker ta sig innanför EU:s gränser. Vägen in i EU går numera för många via Balkan i stället för den riskabla resan över Medelhavet. Den senaste tiden har det pågått en debatt om kristnas ansvar för att hjälpa utsatta människor, särskilt våra medmänniskor på flykt. Vissa debattörer har hävdat att de inte känner igen sig i kristenheten och att omsorgen och öppenheten mot sin nästa tycks ha ersatts av misstänksamhet och avståndstagande. Visst är det så att det finns personer och grupper som öppet framför främlingsfientliga åsikter. Därför är det angeläget att kristna ledare ta ett större ansvar för att motverka detta och intar en ännu tydligare position för att visa stöd för utsatta och nödlidande medmänniskor. Vi bör alla ställa oss frågan vad vi var och en kan göra för att hjälpa våra medmänniskor på flykt. Kan vi rensa garderoben, skänka en gåva eller åka med i ett volontärteam? Kan vi ta ansvar för att be för våra medmänniskor i nöd? Orden i Matteus 25 utmanar oss alla: Jesus själv identifierar sig med de fattiga, nakna, hungriga, fängslade, nödlidande och med främlingen och säger: Vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Världen idag 150921.

Samfundsministern: Trossamfunden spelar en väldigt viktig roll. Regeringen har tagit intryck av förra årets kritik. I nästa års budget hamnar stödet till trossamfunden på nästan 92 miljoner kronor. Ytterligare 9,8 miljoner går till SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfunden), som administrerar stödet. Dagen 150921.
Regeringen vände om samfundsstöd. Förra hösten ville regeringen stegvis sänka det statliga stödet till trossamfund, från 77 miljoner kronor om året till 46 miljoner om året 2018. Det statliga bidraget till trossamfunden kommer nämligen att ligga på nästan 92 miljoner kronor om året - närmare bestämt 91 894 000 - fram till och med 2019. Därutöver går 7 miljoner kronor om året till säkerhetshöjande insatser för samfunden. "Genom omvärldsutvecklingen har trossamfundens roll som dialog- och samverkanspartner stärkts", står det i budgeten. "Ytterligare ett skäl är att många personer som invandrat till Sverige under de senaste åren och som står utanför det övriga civilsamhället i Sverige återfinns inom något av trossamfunden. Därmed kan samfunden fungera som en kanal till grupper av människor som annars är svåra att nå med samhällsinformation, på samma gång som samfunden i viss mån kan föra sina medlemmars talan i förhållande till regeringen." I synnerhet den interreligiösa dialogen lyfts fram som något positivt, mot bakgrund av "allt fler religiöst färgade konflikter och kriser" i världen. Ingen sänkning alltså, vare sig på kort eller lång sikt. Världen idag 150921.

Kompromiss kan lugna KD. "Mycket talar för att det inte blir en konflikt på rikstinget." Det säger Torsten Larsson, distriktsordförande i Dalarna, efter att partiledningens första förslag till nytt principprogram har skrivits om. Det nya kompromissförslaget till principprogram som nu skickats ut i partiet inför rikstinget har fått stöd i partistyrelsen. Här finns nu meningar som: "Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd." Och angående adoption: "Samhället ska eftersträva att ge barnet en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade". Världen idag 150921.

Regeringen om slopat vårdnadsbidrag: Vissa barn drabbas negativt. S-MP-regeringen föreslår att vårdnadsbidraget försvinner från 1 februari nästa år. I propositionen medger regeringen dock att valfriheten minskar för föräldrarna "som en följd av förslaget" och att vissa barn kommer att "drabbas negativt". "För de barn som har behov av ytterligare tid med föräldrarna i form av ledighet med vårdnadsbidrag kan ett avskaffande av vårdnadsbidraget vara negativt". Det slår regeringen själv fast i propositionen om att ta bort vårdnadsbidraget. Världen idag 150923.

Konflikt om KDU:s ställning. Inför Kristdemokraternas riksting i oktober riskerar ungdomsförbundet KDU att få ett minskat inflytande. Partistyrelsen har lagt fram ett förslag som innebär att ungdomsförbundet mister sin rösträtt på lokal- och distriktsnivå. Ekot kan idag berätta att det är partiledaren Ebba Busch Thor själv som drivit igenom förslaget i partistyrelsen, något som förvånar KDU:s ordförande Sara Skyttedal. Splittringen inom KD mellan en mer socialliberal inriktning och en rörelse mot höger har intensifierats i och med valet av Ebba Busch Thor som ny partiordförande. Hennes ideologiska högergir har inte mottagits väl av flera företrädare inom partiet. SR 150925.

Nu ska samvetsfriheten prövas. På tisdagen inleds rättegången mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och region Jönköpings län. Det är Ellinor Grimmark som stämt regionen för att den, i hennes mening, brutit mot hennes rätt till samvetsfrihet. "Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet har kränkts av Regionen i samband med nekad anställning och återtagande av anställning, genom indragen studielön, genom kränkande uttalanden samt genom att ställa upp villkor för anställning", står det i handlingarna från Jönköpings tingsrätt. Ellinor Grimmark jobbar just nu som barnmorska med respekterad samvetsfrihet i Norge. Hon ser fram emot den kommande rättegången som hon hoppas ska leda till samvetsfrihet även i Sverige. "Och jag måste säga att det förvånar mig att man från regionens sida inte försökt komma ur detta på något smidigare sätt än att betala stora pengar i rättegångskostnader, i synnerhet när det är extrem brist på barnmorskor." Världen idag 150928.

KD-kritik när C överger vårdnadsbidraget. "Är Alliansen på väg att erodera?" Det frågar sig Roland Utbult, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, efter Centerpartiets beslut i helgen att sluta stödja vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget, som regeringen föreslår ska försvinna den 1 februari 2016, infördes under Alliansregeringen. Men nu har både Folkpartiet och senast Centerpartiet lämnat den överenskommelsen bakom sig. Vid Centerstämman i Falun antog man en skrivning om att vårdnadsbidraget skapar "en kvinno- och fattigdomsfälla". Världen idag 150929.

Negativa resultat i studie om svensk barnomsorgsmodell. Barnomsorg har seglat upp som en viktig fråga inför det kanadensiska parlamentsvalet den 19 oktober. Inte minst sedan forskare i en studie konstaterat att allmän barnomsorg har negativa följder på sikt för barnen. I dag erbjuds allmän förskola bara i provinsen Quebec, och i övrigt får alla familjer med barn under sex år en barnomsorgspeng på cirka 1 000 kronor i månaden. Men många klagar på att den inte räcker långt för privat barnomsorg, som ofta kostar minst 1 400 kronor i veckan. Nu har socialdemokratiska Nationella demokratiska partiet - näst störst i parlamentet efter regerande Konservativa partiet - gjort till ett vallöfte att införa skattefinansierad barnomsorg i stor skala i hela landet. Inte helt lägligt för partiet kom därför häromveckan en studie av Quebecs mångåriga satsning på allmän förskola, utförd av tre forskare och publicerad av privata National Bureau of Economic Research som ett så kallat working paper, eller diskussionsdokument. Världen idag 150929.

Skattebrottsåtal väcks mot styrelseledamot i SD-bolag. Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Martin Kinnunen som i dag åtalats för bland annat grovt skattebrott får fullt stöd från partitoppen och planerar fortsätta sitt riksdagsarbete. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att han inte uppfattar det som Martin Kinnunen haft något uppsåt att begå brott och ger honom fortsatt stöd. SR 150929.

Rättegång om samvetsfrihet har startat. I dag inleds rättegången mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och region Jönköpings län. Grimmark har stämt regionen då hon nekades arbete för att hon inte ville utföra aborter. Dagen 150929.
Beslutsam Ellinor i rätten. Upprättelse och rätt till samvetsfrihet. Det var målet för barnmorskan Ellinor Grimmark då hennes stämning mot Region Jönköpings län på tisdagen nådde tingsrätten. "Sanningen är att vi redan har laglig rätt till samvetsfrihet i Sverige, det är bara att den inte praktiseras. Nu ska vi driva igenom den," sa hon och gick beslutsamt in genom tingsrättens portar. Vid sin sida hade hon sina båda ombud, Ruth Nordström och Jörgen Olson, även de starkt förvissade om att ha lagarna på sin sida. Ett trumfkort ser de i Europarätten och dess formulering om samvetsfrihet för vårdpersonal. Världen idag 150930.
Elva vittnen hördes om samvetsfrihet. Efter tre dagars förhandlingar om samvetsfrihet och diskriminering inom sjukvården avslutades rättegången i Jönköpings tingsrätt på torsdagen. "Grundproblemet är att jag, enligt sjukvården, har fel åsikt," säger Ellinor Grimmark. Under onsdagen och torsdagen hördes elva vittnen som fick berätta om samvetsfrihet och om hur arbetet fungerar på kvinnokliniker. Några beskrev hur de själva, med hänvisning till sitt samvete, har sluppit att medverka till aborter. Andra förklarade att det inte går att dela upp arbetsplatsen på detta sätt. Dom meddelas den 12 november. Dagen 151004.

Jimmie Åkessons svärmor lämnar partiet. SD-ledamoten och Jimmie Åkessons svärmor Margareta Larsson lämnar partiet - och blir politisk vilde i riksdagen. "Har man den här attityden, den här otäcka hierarkin och maktstrukturen och det här partiet en dag får regeringsmakten - då vill inte jag vara med längre. Det bävar jag för," säger Larsson. Exp 150930.

60 000 i månaden - för lägenhet till flykting. En enkel lägenhet för 60 000 kronor per månad. Så mycket tar Wallenbergägda Aleris betalt av kommunen för att inhysa en flykting. Priset per dygn är hisnande. För att Aleris ska inhysa en flykting i en av vårdkoncernens lägenheter i Mölndal fakturerar Wallenbergsfären kommunen 2 020 kronor per dygn, eller 60 600 kronor per månad. "Det är inte riktigt rimligt att det kostar 60 000 om hyran på lägenheten är 5 000", enligt en enhetschef på kommunen. Kommunerna är just nu desperata för att hitta boenden till ensamkommande flyktingbarn. Så desperata att de tvingas placera barnen på boenden som kostar långt över kommunens budget. Det kan flera aktörer dra nytta av. En av de stora på området för ensamkommande flyktingbarn är Aleris, som ägs av Wallenbergsfärens maktbolag Investor. SvD 150930.
Mitt i flyktingkrisen - Attendo höjer priset. Trots proppfulla boenden där flera barn tvingas sova i ett och samma rum behåller Attendo dygnspriserna per barn. Därmed ökar det riskkapitalägda bolaget lönsamheten mitt i flyktingkrisen. I enstaka fall höjer Attendo till och med priserna. I den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget flyr många barn och ungdomar ensamma till Sverige. Nu överbelägger Attendo flera av sina boenden för ensamkommande barn, det vill säga att det riskkapitalägda vårdbolaget tar in så många barn som möjligt på samma yta. Men Attendo behåller samma pris per barn trots att flera barn nu delar rum. Därmed ökar lönsamheten. På ett överbelagt boende i Solna tar Attendo till exempel i snitt 1 940 kronor per dygn och barn. "Vem som helst vet att det är för dyrt. Man oroar sig över skattebetalarna," säger en anställd inom Attendos flyktingmottagande, som vill vara anonym. SvD 151002.
Vid Trängslets asylboende kostar flyktingmaten 7 miljoner i månaden. Flyktingmaten vid Trängslets asylboende är rekorddyr - 572 kronor per person och dygn. Enligt reglerna ska det kosta maximalt 150 kronor. "Just nu är vi tvingade att acceptera det tillgängliga och möjliga för att klara mottagandet," säger Migrationsverkets enhetschef Maria Löfgren. Det höga asyltrycket gör att delar av asylbranschen kan kräva högre ersättningar än vad reglerna egentligen tillåter. Privatägda restaurangföretaget Fazer, som driver ett flertal försvarsrestauranger i landet, drar just nu in 572 kronor per asylsökande och dygn vid Trängslets asylboende. Totalt handlar det i dagsläget om 240 000 kronor per dygn. På årsbasis motsvarar det drygt 87 miljoner. dt 151209.

Tufft när samvetsfrihet lyftes i tingsrätten. Vårdchefer som utestängt Ellinor Grimmark från tjänst, mötte på onsdagen Grimmark i tingsrätten. "Det var skönt att få säga sanningen," menar Grimmark som fick fira sin födelsedag i rättssalen. Världen idag 151002.

Lukas Berggren: Klarar vårt land av oliktänkande? Under veckan har en rättegång i Jönköpings tingsrätt rönt stor uppmärksamhet. Den omtalade barnmorskan Ellinor Grimmark har stämt landstinget, efter att ha blivit nekad arbete på tre sjukhus och dessutom blivit fråntagen sin studielön. Detta av en enda orsak; hon vill inte medverka vid aborter. Hon åberopar därför sin mänskliga rättighet - samvetsfrihet. Men trots återkommande rapporter om stor brist på barnmorskor får hon inte arbeta i Sverige. I själva verket är samvetsfriheten stadgad i Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995. Orsaken till Europakonventionen var att politikerna, i ruinerna efter Förintelsen och andra världskriget, såg ett behov av en samvetets ventil. Nazisterna stod för en ideologisk forcering och få vågade höja sin röst mot barbariet. Nu ville man garantera att människor skulle få möjlighet att lyssna till sina egna samveten och inte bara flyta med strömmen. Inte minst i frågor som gäller liv och död. Man ville helt enkelt skapa utrymme för oliktänkande i väsentliga frågor. På aftonbladska skulle det väl kunna kallas för att "gilla olika". Det är denna samvetsfrihet rättegången i Jönköping handlar om. Klarar vårt land av att hantera oliktänkande, eller vill vi tvinga med alla i vår tids ideologiska forcering? Världen idag 151002.

Rättegången väcker starka känslor. "Fullfjädrat rättshaveri", tycker Aftonbladets ledarsida. Hon kan ha rätten med sig, menar Johannes Forssberg i Expressen. Rättegången med barnmorskan Ellinor Grimmark om samvetsfrihet får många att reagera. Och kvällstidningarnas ledarsidor har gjort sitt för att öka uppmärksamheten för samvetsfrihetsfallet. "Tokhögerns abortkamp är fullfjädrat rättshaveri" var rubriken för Daniel Swedins text i Aftonbladet. Till största delen består den av invektiv och personangrepp på juristen Ruth Nordström som företräder Grimmark. Världen idag 151005.

Madeleine Lidman och Eva Rusz: "Storförskolor ett hot mot de minsta barnen." Storförskolor innebär många risker för barn i de yngre åren. Det blir fler pedagoger och andra barn att förhålla sig till, trots att vi vet att det skapar stress och otrygghet. Vi vet enligt forskning kring anknytningsteori, neurobiologi och utvecklingspsykologi vad små barn behöver - och utifrån den forskningen går det också att se vilka miljöer som riskerar att skada barnen. Stora barngrupper och få personal är sådana faktorer och att då göra ytterligare försämringar i form av storförskolor, utan att först göra riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv, är helt fel väg att gå. Förskolan är en pusselbit i familjepolitiken, men vill man som politiker se till alla barn så är inte storförskolor och kostnadseffektivitet utan ett barnhälsoperspektiv - rätt väg att gå. Eftersom barn är olika är det mycket bättre att satsa på en familjepolitik som erbjuder fler barnomsorgslösningar: förskola, familjedaghem, flerfamiljssystem samt även omsorg i hemmet. SvD 151004.

Fyra heta frågor på Kristdemokraternas riksting. På torsdag samlas Kristdemokraterna till riksting. Där riskerar partistyrelsen bakslag på förslaget att Sverige ska gå med i Nato. Även Decemberöverenskommelsen och samkönade adoptioner blir heta frågor. Partistyrelsens nya positiva syn på samkönade adoptioner är en annan fråga som pekas ut som debattämne i Västerås. Övriga frågor är att samvetsfriheten för dem som jobbar inom vården ska skötas lokalt och att stödja Decemberöverenskommelsen (DÖ). Dagen 151006.

Tänk om barnmorskan trots allt har rätt? Åsikterna om den svenska samvetsfriheten går minst sagt isär, att döma av landets ledarsidor. "Fullfjädrat rättshaveri", påstod nyligen Aftonbladets ledarsida, medan Expressens ledarskribent Johannes Forssberg, som för övrigt är juridikstuderande, menade att "barnmorskan kan ha rätten med sig även om hon har folkopinionen mot sig." Juridik och opinion kan som bekant vara två olika saker. Tänk om barnmorskan Ellinor Grimmark har rätt? För att definiera rätten till samvetsfrihet och begränsningarna i samvetsfriheten måste man titta på Europadomstolens praxis. Europadomstolen har i ett antal olika mål fastställt gränserna för vilka övertygelser som skyddas av samvetsfriheten. Sju frågeställningar är relevanta, utifrån ett juridiskt perspektiv. Samvetsfriheten är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, stadgad i Europakonventionen och svensk lag. Mänskliga rättigheter avgörs inte av den tillfälliga folkopinionen. Och barnmorskemålet handlar inte om opinion, utan om juridik. Tänk om barnmorskan då har rätt, trots allt? Mycket talar för det. Världen idag 151007.

Pastorer stödjer rätten till samvetsfrihet. 91 pastorer med fler: Vördnad för livet bör vara rättesnöret inom vården. Enligt Europakonventionens artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Enligt resolution 1763 från Europa­rådets parlamentariska församling skall ingen person tvingas, hållas ansvarig för, eller på något sätt diskrimineras för, att på grund av samvetsbetänkligheter inte vilja utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Majoriteten av länderna i Europa erkänner sam­vets­frihet för vårdpersonal. Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal är en ytterst viktig etisk fråga, som vi anser att den kristna kyrkan behöver starkt försvara i Sverige. Därför sluter vi upp kring detta upprop för rätten till samvetsfrihet. AB 151009.

Familj och flyktingar fokus i Busch Thors tal. Harmoniserade regelverk med övriga Europa. Det var ett av förslagen från Ebba Busch Thor för att minska trycket på det svenska flyktingmottagningssystemet när hon talade på Kristdemokraternas riksting på torsdagen. Världen idag 151008.

Busch Thors petning av Forssmed får kritik. Slitningarna i KD:s partitopp fortsätter. I går meddelade partiledaren Ebba Busch Thor att förste vice-ordföranden Jakob Forssmed inte längre kommer att ta partiledardebatterna i riksdagen. Beslutet möter stark intern kritik bland ombuden som finns samlade på rikstinget i Västerås och det finns de som tror att det här agerandet skadar partiet. "Ja, det tror jag att det gör. För det är många som blir besvikna, jag blev oerhört besviken när jag såg det här," säger Matilda Granberg Stålbert från Göteborg. "Jag tror att många blev förvånade för att när vi har en så pass kompetent person som sitter där, som har suttit med i regeringsställning innan. Att byta bort det skadar iallafall mitt förtroende," säger hon. I somras bytte hon ut gruppledaren i riksdagen Emma Henriksson mot Andreas Carlsson, som står henne ideologiskt närmare. Nu ger hon samme Andreas Carlsson uppdraget att ta partiledardebatterna i riksdagen, något som hittills Jakob Forssmed gjort. Jakob Forssmed fick beskedet i veckan. "Jag hade gärna fortsatt. Som förste vice partiledare så ska man självklart vara beredd att ta den uppgiften. Jag stod till förfogande." Varför tror du att du blir av med det här uppdraget? "Det får du fråga Ebba Busch-Thor om." Vad sa hon till dig? "Hon sade att hon bett Andras Carlsson att ta partiledardebatterna, jag fick ingen direkt motivering." SR 151009

KD i Kalmar län: Dags låsa upp DÖ-läget! Problemet som underskattades förra vintern är att DÖ totalt kortsluter den politiska debatten, även i frågor som inte har med budgeten att göra. Dagen 151009. Kommentar: Detta kommer att gynna Sverigedemokraterna som blir vågmästare i Riksdagen, och det leder Sverige in på ett sluttande plan. Inte att man reducerar RUT och ROT. Dessutom bryter man uppgjorda löften.

KD vill lämna Decemberöverenskommelsen. Kristdemokraterna har fattat ett beslut om man ska lämna decemberöverenskommelsen DÖ. In i det sista har motståndet mot pakten vuxit. Beslutet formuleras: "Att rikstinget uttalar att Kristdemokraterna ska lämna decemberöverenskommelsen och att rikstinget uppdrar åt partistyrelsen att påbörja ett arbete för att avveckla decemberöverenskommelsen" Det har ju pratats om att det här skulle kunna sätta bollen i rullning och i förlängningen leda till regeringskris? "Ja, det kan vara så att det i förlängningen leder till nyval. Det beror på vilken slutsats som Ebba Busch Thor drar. Det här är hennes verk, hon bjöd in ombuden till att rösta hur de ville. Hon tonade ner riskerna att rösta emot DÖ. Det verkar som att hon har spelat med att hon vill ha det här resultatet. I sådana fall är det för att profilera Kristdemokraterna som de största fienderna till DÖ och de som är hårdast. SR 151009.

Rikstinget vill att KD lämnar DÖ. "KD kommer fortsätta att eftersträva att få genomslag för vår politik. Vi kommer fortsatt vara en del av Allians-samarbetet," sade Ebba Busch Thor efter beslutet om att KD ska lämna DÖ. Hon anser att DÖ har fallit i och med beslutet. En votering och rösträkning resulterade i 151 röster mot 103 för att lämna DÖ. Världen idag 151009.

Elisabeth Sandlund: Risk för pyrrhusseger med DÖ-beslut. De kristdemokrater som ropade "Dö DÖ" fick sin vilja igenom. Och den dödshjälp som en överväldigande majoritet av rikstinget, mot partiledarens vilja, var beredd att ge visade sig vara mycket effektiv. Den stora frågan är förstås: Vad händer nu, med svensk politik i allmänhet och med Kristdemokraterna i synnerhet? Det kan mycket väl bli så att de som jublade i Västerås visar sig ha firat en pyrrhusseger. Ett extraval i någorlunda närtid blir en nagelbitare för de flesta partier med tanke på Sverigedemokraternas opinionsmässiga framgångar men allra värst för Kristdemokraterna, vars siffror envetet bitit sig fast på fel sida av fyraprocentsstrecket. Dagen 151009.

KD-motion om samvetsfrihet röstades igenom. KD ska arbeta för samvetsfrihet för personal inom vården. Däremot tog rikstinget inget beslut om en samvetsklausul i svensk lag. KD:s riksting beslutade med siffrorna 143-115 att partiet ska "arbeta för samvetsfrihet inom vården i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen." Samvetsfrihet innebär till exempel att vårdpersonal ska få slippa medverka vid aborter av samvetsskäl. Partistyrelsen var emot beslutet. Dagen 151009.

KD drar sig ur Decemberöverenskommelsen. Det räckte med att partiledaren gick ned från scenen, och den något okände riksdagsledamoten Larry Söder tog över, för att märka var sympatierna låg. Larry Söder drog ned en starkare applåd än Ebba Busch Thor då han varnade för vänsterpolitik i Sverige och uppmanade KD att lämna DÖ. Michael Anefur argumenterade för motsatsen, att ingångna avtal måste hållas. Att KD inte kan agera solo, och bara strunta i ett avtal som alla allianspartierna som ingått. Dagen 151009.

KD:s nej till DÖ ritar om den politiska kartan. Kristdemokraternas riksting i Västerås körde över partistyrelsen och röstade för att partiet ska lämna DÖ. Socialdemokraterna anklagar KD för att kasta ut Sverige i ett politiskt kaos. "Det här innebär slutet på decemberöverenskommelsen," säger KD:s partiledare Ebba Busch Thor till SvD. Först kördes partistyrelsens linje om att hålla fast vid överenskommelsen, som ex-ledaren Göran Hägglund tecknade, över. Sedan röstade 151 ombud för att riva upp DÖ, mot 103 som ville utreda frågan. Efter nejet ringde KD:s nya partiledare direkt sina kollegor inom Alliansen. Ebba Busch Thor trycker på att hon vill fortsätta samarbetet med Alliansen. Vad som händer nu är oklart. Partierna har redan lagt enskilda budgetar, så DÖ spelar i praktiken mindre roll i budgetomröstningen. SvD 151009.

Löfven: KD bryter mot kristna värderingar. Statsminister Stefan Löfven (S) kritiserade KD efter omröstningen av DÖ på rikstinget, genom att peka på partiets kristna värdegrund. "Ett parti som bygger på kristna värderingar måste kunna stå för sitt ord." "Ett parti som bygger på kristna värderingar får faktiskt fundera på hur de ska agera." Citaten kommer från statsminister Stefan Löfven, enligt Aftonbladet, och riktas mot Kristdemokraterna. I fredags beslutade KD att lämna Decemberöverenskommelsen efter en omröstning på partiets riksting i Västerås. Den socialdemokratiske statsministern säger att den kultur han själv kommer ifrån, där står man för något man kommit överens om. Något han alltså menar att KD inte gör. Dagen 151010.

KD ska ta strid för samvetsfrihet. I skuggan av beslutet om decemberöverenskommelsen har KD gjort flera andra ställningstaganden på rikstinget. På lördagen beslutade KD att man ska öka sina ansträngningar för att samvetsfrihet ska införas i svensk vård. "Vi markerar att vi som parti står upp för samvetsfriheten," säger Lars Adaktusson Världen idag 151010.

KD: Ja till Nato och homoadoptioner och samvetsfrihet inom vården. På fredagskvällen sa ombuden ja till ett svenskt medlemskap i Nato, och det betyder att hela Alliansen nu står bakom ett medlemskap. För KD har det varit en lång resa. Partiet har tidigare varit emot Natomedlemskap men tog ett litet steg mot ett ja när rikstinget 2013 sa att det ville se en utredning om konsekvenserna av ett Natomedlemskap. Nu har KD tagit steget fullt ut. Det saknades inte motståndare, även högst upp i partitoppen. Första- och andra viceordförandena Jacob Forssmed och Emma Henriksson till exempel reserverade sig mot partistyrelsens Natolinje. Men rikstinget var så tydligt i sitt ja att man inte ens behövde någon rösträkning.
Rikstinget ställde sig bakom partiledare Ebba Busch-Thors nya linje om att acceptera den lag som gäller sen 2003 och som ger homosexuella par rätt att prövas som adoptivföräldrar. Här var det flera ombud som ville ha en luddigare formulering, men partiledaren själv klev upp på scen och sa att här måste partiet vara tydligt. Den nya linjen vann med röstsiffrorna 134 mot 102.
De konservativa i partiet ville få in en samvetsklausul i lagen, partistyrelsen sa nej, att det räckte med enskilda överenskommelser på arbetsplatsen. EU-parlamentarikern Lars Adaktusson kom med en kompromiss och det var den som vann ombudens tycke. Kompromissen säger att partiet ska "arbeta för samvetsfrihet inom vården i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen". Enligt förespråkarna av kompromissen så är rätten till samvetsfrihet skyddad i Europakonventionen, och därmed gäller skyddet även i Sverige. SR 151011.

Ja till Nato och samkönade adoptioner. Även om DÖ-omröstningen var rikstingets stora skräll så fanns där även andra frågor som var heta. Bland annat partistyrelsens förslag att KD ska verka för att Sverige ska gå med i Nato. Partistyrelsens försvarade sin linje och menade att det handlade om att Sverige behöver få garanti om hjälp i ett allt mer utsatt säkerhetspolitiskt läge. "Låt oss teckna den här försäkringen," sa Lars Adaktusson. Världen idag 151012.

KD fällde DÖ - sätter politiken i gungning. Efter tre timmars debatt röstade KD:s riksting på fredagen för att partiet ska lämna decemberöverenskommelsen. Reaktionerna utifrån var såväl jublande som djupt kritiska. Snart meddelade övriga allianspartier att nu är pakten död, och därmed står svensk politik på nytt på osäker mark. Den tidigare partiledaren Göran Hägglund, som var en av drivande bakom DÖ, tycker att det var ett felaktigt beslut partiet fattade. "Jag var med och utformade överenskommelsen eftersom jag tror att det var det bästa för vårt land och även för Kristdemokraterna," säger han till Aftonbladet. Världen idag 151012.

Partiveteran orolig för KD:s framtid. Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD sedan 1991 och partiets ledamot i konstitutionsutskottet, var inte glad efter beskedet på rikstinget att KD fällt DÖ. "Jag har som få möjligheten att att se lite mer av vad det här betyder rent konstitutionellt. När KD nu har förkastat DÖ men inte föreslagit någon ersättning för det så är Sverige tillbaka i samma situation som i december förra året. Det är ett stiglöst land, konstitutionellt sett. I dag är kristdemokraterna på alla tv-apparater och är glada, men hur är det om en vecka när det går upp för svenska folket att vi inte med automatik och självklarhet har en stabil regering. Vi vet inte om vi skulle kunna få ett extraval, det är i farans riktning." Världen idag 151012.

Rose-Marie Frebran nobbar KD efter partiets kursändring. Det blir ingen återkomst i Kristdemokraterna för Rose-Marie Frebran. Anledningen är att partiet svängt åt höger. KD:s politiska kursändring efter att Ebba Busch Thor utsågs till partiledare efter Göran Hägglund gjorde att hon kände sig tveksam. En kursändring åt höger som hon är starkt kritisk till. Rose-Marie Frebran beskriver läget som att hon blivit "hemlös" och "knappt kunnat hålla tårarna tillbaka". "Jag har sorg! Nu är det Sara Skyttedals raka höger som gäller i Kristdemokraterna. Plus beröm av Jimmie Åkesson," skrev hon på Facebook. Dagen 151012.

"Jag gjorde vad som stod i min makt för att rädda DÖ". Stödet fanns inte i partiet, och då bör man som ledare lyssna. Det säger Ebba Busch Thor angående att rikstinget röstade bort Decemberöverenskommelsen (DÖ), mot hennes och partistyrelsens vilja. Dagen 151013.

Vårdjättar gör sig rika på familjehem. Privata vårdjättar blir rika på den rådande flyktingsituationen. Wallenbergägda Aleris fakturerar kommunen 84 000 kronor i månaden för familjeboende för ett ensamkommande flyktingbarn. Halva summan går till företaget - inte familjen, skriver SvD Näringsliv. Även förre S-politikern Jan Emanuel Johansson gör en förmögenhet i branschen. Aftonbladet 151013.
Bert Karlssons bolag Jokarjo är Sveriges största privata aktör på asylboenden. När vi begär ut prislistor för familjehem visar det sig handla om hisnande summor som bolagen fakturerar kommunerna. Aleris verkssamhet kan fakturera så mycket som 84 000 kr i månaden. SvD 151014. Kommentar: Det är häpnadsväckande slöseri av statens resurser! Varför agerar inte våra politiker mot detta? Tumskruvarna behöver sättas åt och ersättningen radikalt dras ner.

"Det går emot alla publicistiska regler". Aftonbladet kallar Lars Adaktusson mörkerman, men låter honom inte komma till tals själv i debatten om samvetsfrihet. Något som den utpekade nu själv reagerar på. Bakom Ebba Busch Thor står mörkermännen, skriver Aftonbladet i en ledarkrönika, och pekar ut Lars Adaktusson som exempel. Han "vill till exempel varken ha homoadoptioner eller fri aborträtt. Dagen 151014.
Lars Adaktusson: Europaparlamentariker (KD): Aftonbladet ljuger och lägger locket på om samvetsfriheten. Värn av samvetsfriheten är inte extremism, det är gängse synsätt och praxis runt om i Europa. Att vänsterdebattörer som Aftonbladets Eva Franchell kallar mig för mörkerman (Aftonbladet 13/10) kan jag stå ut med. Men att hon ljuger sina läsare rak i ansiktet är oacceptabelt och oförskämt. När tidningen dessutom vägrar att publicera mitt genmäle är det uppenbart att Aftonbladets ledarsida medvetet försöker lägga locket på den angelägna diskussionen om rätten till samvetsfrihet. Att motverka offentlig diskussion kring dessa frågor a la Aftonbladet är att förneka abortfrågans etiska dimension och förringa betydelsen av reflexion kring existentiella frågor om livets början och slut. Försvar av rätten till samvetsfrihet är i Eva Franchells föreställning synonymt med abortmotstånd. Detta är, med all respekt, nonsens. Dels därför att 41 av 47 länder i Europarådet idag har lagstadgad samvetsfrihet i kombination med aborträtt. Dagen 151014.

Kristen kritik mot bistånd till flyktingar. En lång rad biståndsorganisationer riktar kraftig kritik mot att regeringen använder biståndspengar till flyktingar i Sverige. "Vi borde kunna leva upp till enprocentsmålet", säger Anna Wendal, biträdande programchef på Erikshjälpen Dagen 151015.

Så dålig är kunskapen hos myndighetspersoner om frikyrkor. Myndighetspersoner har ofta dålig kunskap om trossamfunden. Det framgår av en statlig studie. Drygt 70 procent av frikyrkor och andra religiösa föreningar och trossamfund har i en enkät svarat att kunskapen på statlig nivå om deras verksamheter är liten eller mycket liten. På kommunal nivå är kunskapen något bättre, men nästan hälften (47 procent) är missnöjda med kunskaperna även bland kommunala tjänstemän. Dagen 151015.

Statsvetare efter DÖ: Inse allvaret. Det är orimligt i längden att partierna bakbinder sig själva genom den här typen av överenskommelser, menar Camilla Sandström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. Hon var en av dem som förutsåg redan i vintras att DÖ inte skulle bli en långsiktig lösning. Världen idag 151015.

Bertil Lindberg: Rakt emot KD:s partiprogram. Jag förstår att det måste vara frestande för ordföranden i ett ungdomsförbund, och särskilt då ett kristet sådant, att framstå som modern, fördomsfri och öppen. Då gäller det att, som jag förstår att Sara Skyttedal tänker, finna metoder för att skaka av sig den där trista synen på kristdemokrater som gammalmodiga och kanske rent av som ett gäng som lägger moraliska synpunkter på vissa av livets yttringar. Men är det verkligen nödvändigt för ordföranden i ett politiskt ungdomsförbund att demonstrera att allting ska firas med alkohol? Är det en omöjlig tanke att de som har ledande positioner i samhället, och får tillfälle att synligt agera i det offentliga rummet, avstår från att understryka sina ståndpunkter med alkohol? Om jag vågar anta att Skyttedal och KDU delar partiets program i den del som handlar om alkoholen är det svårt att se att ditt agerande stämmer överens med följande formuleringar: "Över 300 000 barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen. Vi vill också förändra attityden till alkohol." På vilket positivt sätt förändrade Sara Skyttedal attityden till alkohol genom att agera som hon gjorde? Dagen 151013.
Sven Nilsson: Besvärligt med alkoholen, KD. Kristdemokraterna har varit samlade till riksting i Västerås för några dagar sedan. Där fattades bland annat beslut om att bryta löftet om den så kallade Decemberöverenskommelsen. Detta firades med jubel och skålande. Inför svenska folket höjde ungdomsförbundets ordförande champagneflaskan och glaset. Detta förvånade mig mycket. Visserligen är inte partiet ett nykterhetsförbund men med tanke på att man säger sig värna om barnen och familjen ger skålandet felaktiga signaler. Ett förhärligande av alkoholdrickandet förstärker all den annonsering av alkoholdrycker som förekommer i tidningarna nära nog dagligen. Den som arbetat bland missbrukare vet att exemplets makt är stor. Dagen 151013.
Håkan Paulson: DÖ-tråkigt, Skyttedal.Tråkigt att se Sara Skyttedal vifta med en champagneflaska för att fira en politisk seger. Det är inte i Lewi Petrus anda. Alkoholen är ju ett av vårt samhälles största problem. Alf Svensson firade med tårta i TV när vårdnadsbidraget gick igenom och fick oss att bli segerglada. DÖ-döden hade varit trevligare att fira med till exempel godisregn i stället för att göra alkoholreklam! Det skulle både KD och hela Sverige ha mått bättre av. Dagen 151013.
Hägglund kritisk mot Skyttedals champagne. Tidigare KD-ledaren Göran Hägglund är kritisk till att KDU:s ordförande Sara Skyttedal korkade upp en champagneflaska när Decemberöverenskommelsen sprack. "Det är dåligt omdöme," säger han i SVT:s "Min sanning". Dagen 160305.

Oro för oseriösa företag. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin är oroad över hur privata vårdbolag slarvar med utredingar när de söker hem för ensamkommande flyktingbarn. Det akuta läget kan locka oseriösa spelare, enligt Rädda Barnen. "Vi erbjuder högsta ekonomiska ersättning enligt SKL:s riktlinjer", skriver ett bolag i sin iver att rekrytera nya familjehem åt ensamkommande flyktingbarn. SvD 151014.
Bert Karlsson: Miljardrullning kring ensamkommande. Flyktingentreprenören Bert Karlsson går till angrepp mot både kommuner, stat och konkurrenter för miljardrullningen kring ensamkommande barn. "Man betalar tusentals kronor per dygn helt i onödan," säger Bert Karlsson. SvD 151014.
SKL: Staten borde ha egna asylboenden. De privata vårdjättarnas skyhöga priser för familjehem väcker starka reaktioner. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anser att bolagen utnyttjar krissituationen - och föreslår att staten sköter boenden själva. SvD 151014.

Pekka Mellergård: Dags för ett namnbyte, KD. Visst borde partistrategerna i KD inse att det är hög tid för ytterligare ett namnbyte? "Krist"/"Kristen" vinner inte många väljare i dagens Sverige. Dessutom känns det alltmer som falsk marknadsföring. Det är inte roligt att behöva säga det, särskilt när man har ett antal goda och respekterade vänner som fortsätter vara engagerade i partiet. Men vi är många som tröttnat på att för religiösa analfabeter i Sverige behöva förklara att kristen tro inte förutsätter att man röstar - eller har samma politiska åsikter - som KD. I förra veckan blev problemet ytterligare tydliggjort. Beslutat att lämna den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ) framstår inte bara som oansvarigt vingligt, utan också som ett löftesbrott. Jesusorden om att "låt ert ja vara ja och ert nej vara nej" verkar helt bortglömda. Dagen 151014.
Ebba Busch Thor och Per Landgren (KD): Kristdemokratins legitimitet. Är det inte bättre med historisk kontinuitet och öppna kort än namnbyte? I ett parti med ambition att växa är det angeläget att använda de kunskaper och kompetenser som finns i partiet på ett effektivt vis. Uppdrag kan därför inte koncentreras till ett fåtal personer. Därför har det skett en fördelning så att Jakob Forssmed tar de viktiga budgetdebatterna och de finanspolitiska debatterna i riksdagen. Gruppledaren Andreas Carlsson tar numera partiledardebatterna, eftersom undertecknad Ebba Busch Thor inte sitter i riksdagen. Jakob Forssmed är alltjämt finanspolitisk talesperson och har en central och mycket betydelsefull roll. Sedan i våras är han också en aktiv vice partiledare. Hans kunskaper och erfarenheter värdesätts högt. Dagen 151021.
Pekka Mellergård: KD har tappat sin kristna själ. Jag har svårt att se att det är "en kristen människosyn och etik" som nu driver KD:s politiska agenda. Det skriver Pekka Mellergård i replik till Ebba Busch Thor och Per Landgren. När tidningen Fokus för ett par veckor sedan lät Busch Thor pryda omslaget tillsammans med rubriken "Bombhögern" så speglar det både hur "vanligt folk" och några av landets skickligaste politiska analytiker ser på partiet. Rättvist eller inte: sådan är bilden. För mig och många andra är det ett tecken på misslyckande. Det skulle vara ett intressant teologiskt forskningsprojekt att undersöka vad det är som gör att det kristdemokratiska projektet lättare hamnar i det högra än i det vänstra diket. På resan högerut är KD raskt på väg att tappa många av sina mest trogna väljare, varav många är regelbundna läsare av den här tidningen. Men det finns förstås andra och större vatten att fiska i, och det blir allt tydligare att opinionssiffror är den hårdvaluta som gäller, även för KD-politiker. Dagen 151027.
Sune Söderkvist: Saknar Kristdemokraterna legitimitet? Numer anser ju KD till exempel att abort är en rättighet för kvinnor samt att homosexuella par ska ha rätt att adoptera barn. Är rätten till abort och rätten för homosexuella par att adoptera barn vad KD menar med naturrätt? Vad jag kan förstå så innebär väl naturrätten snarare rätten att födas samt rätten att (så långt möjligt) växa upp med en far och en mor. Man kan också fråga sig vad grundarna av KDS skulle anse om dagens parti? Finns det då något hopp om att KD återvänder till sina kristna rötter och bli ett värdekonservativt parti igen, eller kommer viljan att vara politiskt korrekt i värdefrågor även fortsättningsvis att diktera KD:s ställningstaganden i olika frågor? Läget är redan i dag så allvarligt att man verkligen kan ifrågasätta KD:s legitimitet som ett kristdemokratiskt parti. Dagen 151027.

Agneta Eliasson: KD har blivit för slätstruket. KD känns inte längre som ett alternativ i svensk politik då man överger den ena frågan efter den andra som tidigare gett partiet dess existensberättigande. Det är med både sorg och förundran man ser hur partiet tappar substans och blir mer och mer slätstruket. Vilken fråga sticker ut i KD i dag som inte de andra borgerliga partierna också värnar om? Kan tyvärr inte se det angeläget att lägga min röst på just KD längre och det är väl det vi ser i olika opinionsundersökningar. Om partiet trots allt överlever så vore det ändå bra med ett namnbyte. Dagen 151016.

KD-ideolog ryter till efter DÖ-debatten. KD:s gamla chefsideolog Ingvar Svensson är besviken på hur partiet uppträdde under rikstinget i Västerås. "Det var en ynklig debatt där man piskade upp en stämning, nästan som "släpp Barabbas fri".
Du har efter KD:s riksting gett uttryck för att du funderar på att lämna partiet. Varför? "Jag var väldigt besviken på rikstingets beslut om December­överenskommelsen. En grundläggande etik är att man håller avtal, och här hånar man en statsminister när han säger det självklara, att det finns en etisk aspekt i att ingångna avtal ska hållas. Man beter sig inte så i politiken."
Men anser du att KD håller sig inom den kristdemokratiska ideologin du var med och utformade? "Nu är det mycket snack om högerpolitik, och det begriper jag mig inte på. Men det är de unga som driver på, de kanske inte är så ideologiskt skolade, e­ller så vet de inte vilket parti de hamnat i. Det bekymrar mig." Framför allt är det ungdomsförbundet KDU:s agerande som bekymrar Ingvar Svensson. "Det blir mycket högersnack där, och det stämmer illa med mitt eget tänkande." Dagen 151014. Kommentar: Instämmer med Ingvar Svensson.

Åsa-Karin Brunninge, sjuksköterska och representant för Ja till Livet: Samvetsfrihet behövs för patientsäkerheten. Vårdförbundet ger inte stöd åt de medlemmar som upplever en genuin samvetskonflikt i dessa situationer. Vårt grannland Norge visar att samvets­frihet inte alls inskränker möjligheten till fri abort. Ändå gör sig Vårdförbundet till företrädare för ett intresse man inte ansvarar för. Den som vill hävda rätten till fri abort har otaliga möjligheter att göra detta. De kolleger som önskar samvetsfrihet i sin yrkesroll överges däremot av Vårdförbundet. Jag kan inte fortsätta vara medlem i ett sådant fackförbund utan har efter femton år som medlem i Vårdförbundet, varav sex år som förtroendevald, lämnat organisationen. Dagen 151016.

SD byter taktik och vill jobba utomparlamentariskt. Tält, snö, kyla och ingen hjälp. Det påstår SD att flyktingar kommer att mötas av när de kommer till Sverige i fortsättningen. Nu vill de jobba utomparlamentariskt för att färre ska söka asyl här. Det var på en pressträff i går som Sverigedemokraterna meddelade att de tänker lägga om sitt arbete. Eftersom de inte lyckas påverka parlamentariskt ska de därför ge sig ut på andra arenor. Allt för att minska flyktingströmmen till Sverige. "Ingen ska ens tänka tanken att komma hit," sa Paula Bieler, integrationspolitisk talesperson. Partiet vill också driva kampanj för att få till stånd en folkomröstning i Sverige om invandringen. På pressträffen beskrev partiledare Jimmie Åkesson att Sverige står för en systemkollaps, och anledningen till att partiet byter strategi är för att rädda landet. Bland annat tänker de gå in i "valrörelsetillstånd", där de använder pengar som var tänkta att gå till valarbetet 2018 för kampanjer som sjösätts inom kort. Pengarna ska användas för opinionsbildning i Sverige, men även utomlands, där de via annonskampanjer tänker varna människor att ta sig till Sverige för att söka asyl. Tanken är att de ska skapa ett så stort politiskt tryck att de övriga partierna tvingas lägga om sin politik, och flyktingar ska avskräckas från att komma hit. Dagen 151016.
Carl-Henric Jaktlund: Sverigedemokraternas analys är absurd och snedvriden. Visst, det är en kris ute i världen men den sanna och djupa katastrofen - den finns i Sverige. Landet befinner sig i sin största katastrof i modern tid. Välfärden har kollapsat, pengarna är slut, ja situationen är så illa att undantagstillstånd bör utlysas och asyl sluta beviljas. Så löd Sverige­demokraternas verklighetsbeskrivning på en presskonferens. Det är inget mindre än absurt att först å ena sidan hävda landets totala kris med kapsejsad välfärd där pengarna är slut och å andra sidan meddela att partiet nu kommer ta alla medel som de har och kan samla till en stor och dyr kampanj i form av miljontals flygblad samt annonser i såväl svensk som internationell press med information om det kärva läge som Sverige sägs befinna sig i. Till det finns pengar, massor av pengar. Resurserna är alltså totalt slut för invandring men storslagna när det gäller behovet av att meddela det. Råd att folkomrösta påstås vi också ha. Dagen 151016.

Inget brott att be om hjälp. Udden ska alltid riktas mot fattigdomen, aldrig mot den fattige. Det skriver sex KD-politiker apropå Ebba Busch Thors debattartikel om tiggeri. Ebba Busch Thor och Annika Eclund skrev under föregående vecka ett uppmärksammat inlägg om situationen för de EU-medborgare som söker sig till Sverige för att samla in pengar (Svenska Dagbladet 7/10). Att det smärtar i själen att se människor som av omständigheter är tvungna att be om pengar för att kunna försörja sig själva och sina familjer är en självklarhet. Därför är det också naturligt att man önskar att hitta lösningar som gör att ingen skulle behöva tigga. Men samtidigt som vi kan göra mer i arbetet för att hitta långsiktiga lösningar för utsatta minoritetsgrupper i Rumänien och Bulgarien kan vi inte blunda för att vi också måste möta de omedelbara behoven i dag. Grundproblemet som behöver angripas är fattigdomen och diskrimineringen som människorna utsätts för. För oss som kristdemokrater är det en fullkomlig självklarhet att udden aldrig ska riktas mot den fattige utan alltid mot fattigdomen. För att bryta fattigdom och utanförskap måste vi hjälpa på varje sätt vi kan. Och med en kristdemokratisk människosyn kan det aldrig betraktas som ett brott när en människa i nöd ber om hjälp. Dagen 151013.
M vill kunna förbjuda tiggeri lokalt. Den moderata partiledningen vill låta kommunerna förbjuda tiggeri lokalt. I ett förslag till stämman föreslås att ordningslagen ses över så att tiggeri kan förbjudas för att upprätta allmän ordning. Dagen 151018. SR 151018. Kommentar: Moderaterna börjar bli mer och mer besmittade av Sverigedemokraternas negativa syn på invandrare. Att sitta och tigga är förnedrande (ingen av oss gör det frivilligt), men att att förbjuda en människa som är i den nödsituationen att tigga är ännu mer förnedrande! Och Ebba Busch Thor drar åt höger. Var finns empatin för de lägst ställda människorna i samhället? Ny svensk dokumentär följer kvinnor i den fria rörlighetens spår och möter människorna bakom de tiggande muggarna. Sveriges Radio 151020.

M vill se allmän förskola från två år. Moderaterna ska nu driva på för allmän och avgiftsfri förskola för barn från två års ålder, beslutade man vid partistämman i helgen. Men inifrån partiet kommer kritik mot ställningstagandet. Det innebär att familjer kan nyttja 15 timmars förskola i veckan avgiftsfritt från det att barnet fyllt två år, i dag gäller det från tre år. Och partistämman gick i helgen på partistyrelsens förslag och ska därmed driva den nya linjen. Den är dock inte okontroversiell mot bakgrund av det redan hårda trycket mot barnomsorgen som väntas öka ytterligare när vårdnadsbidraget slopas i början av 2016. Världen idag 151019.

Ruth Nordström: Ta kamp mot den verkliga intoleransen. Rättsprocessen i Jönköpings tingsrätt om samvetsfrihet är avslutad. Själva sakfrågan är rätt okontroversiell i ett internationellt perspektiv. Våra skandinaviska grannländer och nästan alla europeiska länder har samvetsfrihet för vårdpersonal när det gäller utsläckande av människoliv vid abort. Samvetsfrihet gäller också för aktiv dödshjälp i de länder där detta är legaliserat. Man kan tycka olika om samvetsfrihet och religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter. Däremot är det förvånande hur svensk media hanterat frågan. För de journalister och tidningar som säger sig mest måna om att vara toleranta och gilla olika verkar just begreppet "kristen" vara ett vedertaget skällsord. Kristna är i dag den religiösa grupp som lider störst förföljelse runt om i världen. De som anser sig ha tankeföreträde framför kristnas rättigheter smutskastar, misshandlar och våldtar kristna - och tusentals mördas varje år. Upprinnelsen, roten, till denna utveckling i ett samhälle är alltid intolerans. Intolerans mot oliktänkande. Det gäller också här i Sverige. Aftonbladets journalister och likasinnade bör betänka detta. Det är dags att bekämpa den verkliga intoleransen och den sekulära fundamentalismen som just nu breder ut sig. Världen idag 151019.

Siewert Öholm: Rött kort, Aftonbladet. Den 16 oktober skriver Aftonbladet att "KD drabbas av galna kosjukan". Ledarskribenten Anders Lindberg liknar alltså partiet vid sjuka kor, som ätit döda kor, och som vinglar runt och ramlar ihop. Övriga allianspartier är också kossor som snällt äter av KD-fodret. Oanständigt Lindberg. Oanständigt Aftonbladet. Ett lågvattenmärke i den politiska debatten. En rak uppmaning till vulgärt fortsatt näthat. (Regel tre för rött kort härovan om bland annat smädligt språk). Världen idag 151021.

Bred uppgörelse om flyktingsituationen. Regeringen och de fyra allianspartierna har i dag nått en överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken. Syftet med åtgärderna är att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet, en snabbare etablering och att dämpa kostnadsökningarna. Vänsterpartiet som var med och förhandlade in i det sista meddelade i morse att man inte ställer sig bakom uppgörelsen. Det beror framförallt på de tillfälliga uppehållstillstånden. SR 151023.
Analys: Sträng politik i nya uppgörelsen. En ny överenskommelse om flyktingpolitiken finns på plats. Den här gången är kraven hårdare än när den förra regeringen gjorde upp med Miljöpartiet. Men Sverigedemokraterna är fortfarande utan inflytande. Fredrik Furtenbach kommenterar: Flera av förslagen påverkar inte bara nyanlända utan också svenskar utan invandrarbakgrund. Bland annat ska kraven skärpas på den som får socialbidrag, och de som vill ta hit en partner från ett annat land ska kunna visa upp en lön och en bostad. Samtidigt kommer det bli möjligt att få RUT-avdrag för fler tjänster, till exempel hjälp med datorn hemma. Moderaterna har påverkat migrationspolitiken, vridit den i en strängare riktning. De kan också visa att de tar ansvar i ett knepigt läge, och det ingår i deras identitet. De hoppas säkert också att slutresultatet ska bidra till att stoppa blödningen till Sverigedemokraterna. Den största vinsten för Moderaterna är de tillfälliga uppehållstillstånden. 10 nya miljarder ska gå till kommunerna för att de ska klara flyktingmottagningen. Var ska pengarna tas? "I praktiken kommer staten låna till detta. Partierna har inte tagit fram någon finansiering." SR 151023.

Fler barn kan tvingas till flykt på farliga flyktvägar. Efter överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna om att vuxna flyktingar som kommer ensamma utan barn inte kommer att beviljas permanenta uppehållstillstånd varnar nu Rädda barnen för effekterna. Organisationen tror att fler barn kommer tas med på farliga flyktvägar. SR 151025.

Göran Hägglund tar klivet in i fotbollsklubb. Det blir maktskifte i Jönköpings Södra. Superettanklubben som tar steget upp i allsvenskan byter med stor sannolikhet ordförande - och ny styrelseledamot blir Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund. "Detta ser jag väldigt mycket fram emot. Fotboll är fantastiskt och att vara med på den här resan som klubben gör är väldigt inspirerande,"säger Hägglund till Jönköpings-Posten på nätet. Dagen 151026.

Stefan Swärd: Nödvändigt med breda överenskommelser. Sverige är en demokrati. Det innebär att folket i allmänna val väljer vilka som ska representera dem i riksdagen, Sverige högsta politiska organ. En regering måste regera med stöd i riksdagen. Om en majoritet i riksdagen stöttar en misstroendeförklaring mot en statsminister, måste hela regeringen avgå. Det är inte nödvändigt att regeringen representeras av partier med en majoritet i riksdagen. Men man måste accepteras och tolereras av en majoritet i riksdagen. Efter det senaste valet har vi fått en unikt svag minoritetsregering. I praktiken har vi efter senaste valet fått tre politiska block i riksdagen, de rödgröna, alliansen och Sverigedemokraterna. Decemberöverenskommelsen skapades för att hantera denna situation, för riket måste ju regeras oavsett partifördelningar i riksdagen. Stefan Löfvens förstahandsalternativ efter valet 2014 var att skapa allianser över blockgränsen och den vägen skapa en majoritet i riksdagen. När det inte var möjligt valdes Decemberöverenskommelsen som ett alternativ. Världen idag 151026.

Alice Bah Kuhnke: Vet flera i regeringen som är troende. I podcasten "Prata till punkt med ärkebiskopen" berättar kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), själv kristen, att det finns flera personer i regeringen som är troende men inte berättar det öppet. Världen idag 151027.

Djup alliansspricka om familjepolitiken. När Birgitta Ohlsson (FP) medverkade i SR:s lördagsintervju gick hon hårt åt Kristdemokraterna och partiets familjepolitik och beskrev skillnaderna som enormt stora. Roland Utbult, riksdagsledamot för KD, är å sin sida mycket kritisk till hur familjefrågorna utvecklar sig inom både FP och C. I Sveriges Radios lördagsintervju med Folkpartiets Birgitta Ohlsson, som av många nämns som favorit att ta över som partiledare efter Jan Björklund, gick hon till attack mot Kristdemokraterna. KD är 15 år sena med homosexuellas rättigheter anser hon, här finns en "avgrundsdjup skillnad" menar Ohlsson, som också tycker att både KD och Moderaterna har "dragit mycket högerut". Birgitta Ohlsson nämnde specifikt vårdnadsbidragets avskaffande och en tredje pappamånad som framgångar, frågor där FP gjort gemensam sak med regeringen och övergett allianslinjen. Dessutom två av Kristdemo kraternas hjärtefrågor. Världen idag 151028.

Jimmie Åkesson uppmanar till bön genom kristen låt. SD-ledaren Jimmie Åkesson hyllar Simon Ådahls sång "Jag tänker be för Sverige" när han för första gången kommenterar morden i Trollhättan och de nedbrända asylboendena. Dagen 151029.
Simon Ådahl sågar Åkessons låttolkning. Artisten Simon Ådahl är mycket kritisk till SD-ledarens tolkning av hans sång "Jag tänker be för Sverige" - Han har inte läst hela texten. Dagen 151029.
Elisabeth Sandlund: "Visst finns det anledning att be för Sverige". Visst finns det anledning att be för Sverige. Simon Ådahls sång är lika aktuell i dag som när den skrevs. Så långt har SD-ledaren Jimmie Åkesson alldeles rätt. Ådahls text manar kyrkor och enskilda kristna att ta sitt ansvar för samhällsutvecklingen, att inte vända bort blicken från den hemlöse som sover under bron och kvinnan som samlar burkar och skräp. Hade den skrivits i dag hade människor på flykt och tiggande EU-migranter kunnat adderas. Men då hade sången förstås inte platsat på Jimmie Åkessons facebooksida. Dagen 151029.
Jimmie Åkesson sprider kristen sång: "Han har inte läst hela texten". Världen idag 151029.
Reaktioner på SD-ledarens böneuppmaning. "Tack Jimmie jag ber med dig" kontra "Där nådde hyckleriet en helt ny nivå". Världen idag 151030.
Lukas Berggren: Jag tänker be för Jimmie. Det är inte varje dag en svensk partiledare uppmanar till bön. Men häromdagen hände det. I ett inlägg på Facebook berättade Jimmie Åkesson (SD) att han tänkte be för Sverige under Allhelgonahelgen. Är det inte sorgligt om blotta lukten av sverigedemokrat blir så jobbig för oss att vi inte kan glädjas över en människas önskan att be? Att en rövare på ett kors kan komma i kontakt med Gud kan vi hantera, men en sverigedemokrat? Nej, där går gränsen. Låt oss ta sakdebatten, men avhålla oss ifrån att politisera människors längtan att be. Vilka signaler skickar vi annars till andra människor med en längtan att be? Vilka partibeteckningar krävs för att böner till Gud ska vara godkända? Världen idag 151102. Stor spridning för Ådahlsång efter SD-länkning. Artisten och låtskrivaren Simon Ådahl har aldrig fått så mycket reaktioner på någon av sina sånger som de senaste dagarna. "Jag blir oroad över den hårda tonen i många sms", säger han. Dagen 151104.

Sida: Biståndet är hotat. Ökade kostnader för flyktingmottagning kan få förödande konsekvenser för det svenska biståndet. I dagsläget tas en stor kaka av pengarna från biståndsbudgeten, cirka 20 procent. Men regeringen har aviserat att det kan bli mer. Mycket mer. Utrikesdepartementet har fått i uppdrag att räkna på konsekvenserna skulle bli om man tog 60 procent av biståndsbudgeten, men redan nu har biståndsorganisationen Sida gjort beräkningar på vad som skulle hända om biståndet halverades. De menar att om vad som står på spel bland annat är; rent vatten till en miljon krisdrabbade människor, plus ytterligare 4,5 andra miljoner människor i fattigdom. 156 000 barn inte får behandling för akut undernäring, 50 000 barn skulle inte kunna gå i skolan. Det här var bara några få axplock i vad Sida nu varnar för vad som kan hända. Se hela listan! Dagen 151102.

Bodil Valero och Peter Eriksson, Europa-parlamentariker (MP): En europeisk storskandal. Största delen av EU:s medlemsländer uppför sig medvetet ansvarslöst i flyktingfrågan. Vi står inför en humanitär kris. Det står klart att enskilda medlemsstaters åtgärder inte räcker till som svar på de gemensamma utmaningar som EU står inför. Därför är ett europeiskt solidariskt ansvar för flyktingsituationen och åtgärder på unionsnivå av avgörande betydelse för att lösa den nuvarande situationen. Dagen 151103.

Minskat bistånd riskerar skapa fler flyktingar. FN varnar för att ett minskat bistånd från bland andra Sverige riskerar att skapa fler flyktingar. Regeringen överväger att ta mer av biståndsbudgeten för att kunna täcka de ökande kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige. Men biträdande chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Michael O´Neill, vädjar till Sverige att inte glömma bort de mer långsiktiga utvecklingsmålen i utsatta länder. SR 151103.

Starka reaktioner från kristna biståndsaktörer. Oron är stor bland svenska biståndsorganisationer efter att signaler kommit från regeringen att en ännu större del av biståndet kan läggas på flyktingmottagande. "Det är orimligt att de fattigaste i världen ska stå för notan för flyktingmottagandet i Sverige. Vi ska vara frikostiga mot människor i nöd, men vi måste vara beredda på att ta den kostnaden från vår egen välfärd och inte låta de fattigaste drabbas", menar t ex Niclas Lindgren på Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU). Världen idag 151104.

Kristna ledare tar strid för biståndet. "En kraftig neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta", skriver tolv kristna ledare i ett upprop för svenskt bistånd. Nu uppmanar de folk att skriva brev till finansministern för att regeringen inte ska ta ytterligare pengar från biståndet till flyktingmottagningen. I dag går var femte biståndskrona till flyktingmottagning. Men det kan bli mycket mer, och många oroas vad som komma skall efter att finansminister Magdalena Andersson (S) begärt en utredning på vilka konsekvenser det skulle kunna få om biståndet skars ned med 60 procent. Dagen 151104.

Biståndsuppropet från kristna ledare. Uppmanar alla att delta i mejlkampanj riktad till finansminister Magdalena Andersson (S). "Jag är djupt oroad över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga, och att man ställer utsatta grupper mot varandra och låter de allra mest utsatta betala för vårt flyktingmottagande. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. En kraftig neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta, och leda till fler människor på flykt. Jag anser att regeringen, tillsammans med övriga partier, borde bereda utrymme för de ökade kostnaderna för flyktingmottagande inom de 99 procent av vår BNI som stannar i Sverige." Dagen 151104. Kommentar: Var med och skriv på!

Tillflykt - Dagens skildringar av flyktingkrisen.

Alphakurs hålls i riksdagen. Alphakurser är ett koncept som används av kyrkor över hela världen för att samtala om kristen tro. Och nu pågår en kurs även i den svenska riksdagen. Kristdemokratiska riksdagsledamoten Tuve Skånberg är ordförande för riksdagens kristna grupp. Han berättar att man även tidigare med några års mellanrum haft Alphakurser. Den kristna gruppen har funnits sedan 1890 och har bland annat andakter och studiecirklar. Genom åren har vi haft ett par Alphakurser i samarbete med S:ta Clara kyrka. Nu har vi två kaplaner som tagit på sig att ansvara för det. "Vi bjuder in till lunch, det är den tid som är lättast här, och så har vi en och en halv timmes lunch med föredrag." Tuve Skånberg säger att det är gott om deltagare och att det även kommer människor som vanligtvis inte deltar i andakterna. Han tycker att konceptet fungerar bra, också i riksdagen. "Det passar utmärkt. Samtal är något som vi håller högt här och ett väl förberett föredrag tas emot väl. Och så diskussion och lunch, det passar rakt in i kulturen här." Världen idag 151106.

Finansministern: Stanna i Tyskland. Finansminister Magdalena Andersson (S) avråder asylsökande från att komma till Sverige. Regeringspartnern MP tror att mer boenden kan ordnas genom att betala privatpersoner som hyr ut rum. Befinner man sig i Tyskland och har tak över huvudet är det kanske säkrare att stanna där än att komma till Sverige och riskera att inte få tak över huvudet, säger finansministern efter ett samråd med EU-nämnden Hon säger att det faktum att cirka 50 nyanlända i natt fick sova på golvet hos Migrationsverket i Norrköping, och att människor nu får bo i tält, visar att mottagningssystemet är fullt. Dagen 151106.

"Flyktingkrisen kommer fortsätta". Det finns ingen kortsiktig lösning för att komma tillrätta med flyktingkrisen, menar Internationella Röda korset. Det som krävs är en politisk, hållbar lösning men för att komma dit, säger han, krävs ett mycket bättre samarbete än det vi sett hittills och det gäller både organisationer och stater. SR 151107.

Påstådd kränkning - "en efterhandskonstruktion". Landstinget har nu svarat på stämningen från den abortnekande barnmorskan. Alla anklagelser bestrids. Om en månad ses parterna i rätten. I september stämdes Landstinget Sörmland på 80 000 kronor av en nyexaminerad barnmorska från Flen. Kvinnans tvååriga vidareutbildning hade betalats av landstinget med motkravet att kvinnan accepterade minst två års tjänstgöring på en kvinnoklinik i länet. Tre månader före examen meddelade den blivande barnmorskan att hon inte avsåg att delta vid aborter, då detta skulle strida mot hennes kristna övertygelse. Hennes inställning gjorde att kvinnoklinikerna på Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset nekade anställning. Kvinnan slutade senare på egen begäran. Landstinget har inte krävt någon återbetalning av studielönen och erbjudit kvinnan att återvända till sitt "gamla jobb" som sjuksköterska på en vårdcentral i mellersta Sörmland. Eskilstuna-Kuriren 151107.

Svenska flyktingflygblad får kritik. Flygblad undertecknade av Sverigedemokraterna har spridits på den grekiska ön Lesbos. Flygbladen är menade att avskräcka flyktingar från att ta sig till Sverige och innehåller bland annat formuleringar om att halalslakt och heltäckande slöja kommer att förbjudas. De fanns i sovsäckar som kom från Sverige. På flygbladen står det bland annat att Sverige inte längre är ett tryggt land och att flyktingar som tar sig till Sverige kommer att skickas hem igen. Partisekreterare Richard Jomshof säger till TT att partiet kommer att kommentera ärendet i morgon. SR 151108.
Morgan Johansson: SD ljuger i sitt flygblad. Justitieminister Morgan Johansson är starkt kritisk till Sverigedemokraternas flygblad som delas ut bland flyktingar på den grekiska ön Lesbos. På flygbladen beskrivs Sverige som ett land där välfärden raseras, brottsligheten ökar och där flyktingar som kommer hit kan skickas tillbaka. Det är allvarligt att Sverigedemokraterna ljuger, menar Morgan Johansson. SR 151109.

Majoritet för slopat vårdnadsbidrag. Det kommunala vårdnadsbidraget upphör den 1 februari 2016. En majoritet i riksdagens socialförsäkringsutskott ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag. Förutom de rödgröna partierna gick även Folkpartiet och Centerpartiet på regeringens linje. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gick emot. Dagen 151110.

Oppositionen kritiserar utredning. Inom kort tillsätter regeringen en stor utredning om hur framtidens föräldraförsäkring ska se ut. Men oppositionen får inte vara med när de nya förslagen tas fram och socialförsäkringsminister Annika Strandhälls besked att det inte blir en parlamentarisk översyn får kritik från flera håll. SR 151111.

If not Europe, who will help the refugees? If Europe fails to marshal an effective response to the refugee crisis, the damage to Europe and international refugee protection will be irreparable. In 1945, there were more than 11 million refugees and displaced people in Europe and the continent’s infrastructure was in ruins. When it comes to forced migration in Europe, the challenges of the past dwarf those of the present. But no reasonable person can deny that today’s refugee crisis is a huge political challenge for the EU and its member states. Almost 800,000 asylum seekers and migrants reached Europe by sea this year, more than 200,000 in October alone. With no end in sight, there are signs that Europe’s heart is hardening. EU-Observer 151109.

Nils Holmberg, Pastor Equmeniakyrkan Nora: En kall vind över Sverige. Det drar en kall vind över Sverige. "Detta är inte det Sverige vi vill ha" säger vår statsminister med allvarstyngd röst, och med all rätt. Ett Sverige, dit människor med samma drömmar om ett gott liv som vi, tvingats fly och lämna allt de ägt, från sönderbombade hus och dödade anförvanter, i Syrien jagade av en av de grymmaste terrorgrupper vi mött i historien, IS. Vad möter de i det som skulle vara drömlandet i Norden? En allt mer högljudd och hatfull propaganda mot dessa utblottade människor, röken från allt fler brinnande flyktingförläggningar, berättelsen om en ung man som utifrån ett starkt främlingshat påeldat av starka rasistiska och högerextrema krafter i vårt land, går in i en skola och dödar oskyldiga elever, utvalda för deras mörka hudfärg. Nej, det är inte ett Sverige vi kan känna oss stolta över. Dagen 151110.

KD:s flyktingförslag: Kriskommission och transitläger. Tillsätt en nationell kriskommission som tar ett helhetsgrepp och förbättrar flyktingmottagande och integration. Och inrätta särskilda asylansökningsområden vid Sveriges gränser. Det var två av förslagen från Kristdemokraterna vid en presskonferens på onsdagen. KD:s partiledare Ebba Busch Thor vill att särskilda läger upprättas vid Sveriges gränser. Det kan handla om tältläger i transitzoner. Världen idag 151111. Kommentar: Är ett en förbättring att förskansas i en tältläger och eventuellt frysa där? En kall vind drar över Sverige...

Sverige inför tillfälliga gränskontroller. Från lunchtid på torsdag kommer Sverige införa tillfälliga gränskontroller, erfar Ekot. Det sker på önskemål av Migrationsverket. Det kommer att gälla både Öresundsbron och färjetrafiken från Danmark och Tyskland. SR 151111.

Tingsrätten: Grimmark diskriminerades inte. Region Jönköpings län diskriminerade inte barnmorskan Ellinor Grimmark när hon vägrades arbete på flera kvinnokliniker i Jönköpings län. Det slår tingrätten fast. "Det var väldigt väntat. Jag hade faktiskt inte haft något svar om det hade gått bra," säger Ellinor Grimmark. Samtidigt som Ellinor Grimmark inte är förvånad över beslutet säger hon att hon är väldigt besviken. "Har vi något rättssystem i Sverige? Varje lag är på min sida och ändå dömer tingsrätten mot mig." I stället för att få ekonomisk ersättning innebär domslutet också att Ellinor Grimmark ska betala rättegångskostnader på över 900 000 kronor. Ellinor Grimmark, som av religiösa skäl vägrar att medverka till aborter, menade bland annat att hennes religionsfrihet hade kränkts när hon inte fick arbete. Men enligt domen i Jönköpings tingsrätt har det inte gått att styrka att hon har utsatts för någon direkt diskriminering. Och inte heller när det gäller frågan om indirekt diskriminering får Ellinor Grimmark rätt. Tingsrätten skriver att kravet på att samtliga anställda ska vara delaktiga i all verksamhet vid kvinnoklinikerna är berättigat. Dagen 151112. SR 151112.
Tingsrätten prövade inte samvetsfrihet. Ellinor Grimmark diskriminerades inte av de tre sjukhus i Region Jönköping som inte ville anställa henne när det visade sig att hon inte ville medverka i aborter. Det slår tingsrätten i Jönköping fast i en dom som kom på torsdagen. I likhet med Diskrimineringsombudsmannen, som prövade ärendet 2014, menar tingsrätten att sjukhusen är i sin fulla rätt att kräva att alla anställda barnmorskor ska kunna medverka i aborter. Tingsrätten noterar visserligen är detta "kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion eller annan trosuppfattning". Men eftersom regionen har en skyldighet att säkerställa att kvinnor har "en reell tillgång till abort", så är kravet "såväl lämpligt som nödvändigt", skriver man. Tingsrätten anser dessutom att regionen får ställa som villkor för en anställning att en barnmorska inte tar offentligt avstånd från aborter. Världen idag 151113.

Elisabeth Sandlund: Medmänsklighet är inte gratis. Men elva miljarder är ingen svindlande summa. Dagen 151113.

Hård kritik mot ministern: "Bör hamna i KU". Kort efter att domen i fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark meddelats i Jönköpings tingsrätt på torsdagen twittrade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) positivt om domen. Bengt Ivarsson, ordförande i Advokatsamfundet, menar att Wikström inte borde lägga sig i. Världen idag 151113.

Iraks lag om konvertering blir riksdagsfråga. På vilket sätt tänker Sverige arbeta för att religionsfrihet upprätthålls i Irak? Frågan riktas till utrikesminister Margot Wallström (S) efter Dagens artikel om en ny lag som diskriminerar religiösa minoriteter. Nu undrar den kristdemokratiska riksdagsledamoten Désirée Pethrus hur Sverige ska agera på det här. Dagen 151112.
Kyrkoledarna: Agera för förföljda kristna. I kväll samlas ledare för alla större kristna samfund och organisationer till förbön för utsatta kristna. Samtidigt uppmanar kyrkoledare i en debattartikel svenska regeringen att agera. "Förföljda kristna är inte anonyma händelser för oss", skriver de i Aftonbladet. Dagen 151112.
Landets kyrkoledare bad för utsatta troende. Kyrkoledare och deltagare från vitt skilda håll samlades i går i S:ta Clara kyrka i Stockholm för en förbönsgudstjänst för utsatta troende i världen. Dagen 151113. Margot Wallström vill inte rikta insatser direkt till utsatta kristna. "Vi måste gå till roten med problemen", skriver Margot Wallström (S) på frågan vilka åtgärder regeringen tar för att hela regioner töms på kristna. "Humanitärt stöd måste riktas till alla behövande, oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörigheter," lyder utrikesministerns hållning. Dagen 151113.
Margot Wallström svarar om tvångskonverteringar i Irak. För att lagen ska vinna laga kraft krävs att presidentkontoret undertecknar lagen, vilket inte skett. Om presidenten inte undertecknar lagen ska lagen återremitteras till parlamentet vilket skedde den 17 november. För närvarande för FN samtal med parlamentet i frågan. Sverige och EU tar kontinuerligt upp frågor om mänskliga rättigheter, inklusive för personer som tillhör minoriteter, vid samtal på hög nivå med irakiska företrädare. Jag gjorde det även i samband med mitt besök i Irak. Riksdagen 151119.

SD vill strypa stödet till teaterpjäsen "Den avvikande meningen". Pjäsen visas för högstadielever i västra götalandsregionen och handlar om fascismens historia men med kopplingar till samtiden och SD:s inträde i riksdagen. Politisk propaganda säger Heikki Klaavuniemi (SD). Att stoppa pjäsen är inte aktuellt, enligt kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD) till GP. "Nej, verkligen inte. Den dagen vi börjar införa politisk censur och begränsa yttrandefriheten, den dagen är vårt öppna samhälle verkligen hotat," säger han. SR 151113.

Nazist pekas ut som skyldig till Tranåsattentatet. Natten till i lördags gick någon till attack mot ett boende för ensamkommande barn i Tranås. Nu pekar tidningen Expo ut en 29-årig nazist som gärningsman. "Det finns ju även en anmälan om hets mot folkgrupp och den består då i att man satt upp klistermärken med hatbrottsmotiv, bland annat med en bild på Hitler," säger polisens presstalesman Lasse Johansson. Under natten till i lördags skedde ett attentat mot ett flyktingboende i centrala Tranås. Förutom klistermärkena som den misstänkta mannen satte upp så kastade han in en sten genom ett fönster och försökte också kasta in cyklar. SR 151114.

KD förnyar krav på landsförräderilag. Sverige måste vara öppet för mer insatser mot terrororganisationen IS, anser både Folkpartiet och Kristdemokraterna. Dessutom kommer förnyade krav från KD att man ska kunna åtala IS-krigare för landsförräderi. Partiledaren Ebba Busch Thor vill att IS-krigare som kommer från Sverige ska kunna dömas till livstids fängelse. Ebba Busch Thor: "Om inte Sverige ska bli en fristat för terrorister vore det bra att om man sympatiserar med IS borde klassas som landsförräderi." Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor föreslog i Almedalen i somras att Sverige borde bistå koalitionen med JAS-plan. Nu upprepar Andreas Carlson (KD) det. Det skulle innebära att Sverige aktivt deltar i själva stridandet. Dagen 151116. Kommentar: Det skulle innebära att Sverige blir ett aktivt stridande land i Syrien. Sverige har ett mycket litet försvar som behövs på hemmaplan.

Pelle Hörnmark, föreståndare Pingst ffs och Niclas Lindgren, direktor PMU: De fattiga ska inte betala notan. Vi menar att det är etiskt oförsvarbart att låta världens mest utsatta människor betala för vår flyktingmottagning genom ett halverat bistånd. Vi lever i ett land som beräknas spendera 75 miljarder inför julen i år, samtidigt som flyktingmottagandet 2016 beräknas kosta 60 miljarder. Även om dessa siffror inte kan jämföras visar de på något viktigt: Vi har råd att låta vår egen välfärd påverkas som konsekvens av öppna hjärtan och famnar mot dem som flyr hit. Det är också kontraproduktivt att skära ner på biståndet för att ha råd att hjälpa dem som flyr. De flyktingströmmar vi ser i dag är symptom på vår oförmåga att hantera grundorsaker till varför människor flyr sina hem och riskerar livet för att ta sig till Europa. För att minska dessa flyktingströmmar måste vi investera i människor och samhällen, och skydda dem som lever under hot och väpnad konflikt. Att dra ner på biståndet är därför feltänkt. Dagen 151117.

Ingegärd Malmberg Bohlin: Är Sverige verkligen i katastroftillstånd? Är det solidariskt av länder i Europa att kräva att fattiga länder i "närområdena" ska bära hela bördan av den flyktingström vi nu ser? Den dag SD skickar en delegation med volontärer, från era sympatisörer, för att arbeta några veckor eller månader i något av de flyktingläger som är i ett så skriande behov av hjälp, kan de bli trovärdiga. Annars blir det bara tomt prat utan verklighetsförankring. Jag tycker också att SD ska uppmana sina likasinnade i de länder som nu omger sina gränser med taggtråd, att lojalt ställa upp på ett gemensamt problem som angår oss alla i hela Europa. Att Sverige har en ansträngd situation behöver inte SD upplysa om. Det är uppenbart för alla som jobbar hårt för att bidra till en lösning. Att den ansträngda situationen också till stor del beror på att det finns länder som inte fattat att vi för allas bästa måste hjälpas åt, är tydligt för de flesta. Flygbladet som SD levererade bidrar knappast till den lösningen! Dagen 151117.

Björklund kritiserar Wallström. Folkpartiledaren Jan Björklund är kritisk till utrikesminister Margot Wallströms uttalande efter terrordåden i Paris där hon gör kopplingen till palestiniernas frustration. "Frågan handlar om radikalisering mot bakgrund av terrordådet och då väljer hon att ta upp Israel. I det här sammanhanget var det både okänsligt och olämpligt," säger Jan Björklund. Dagen 151117. SvD 151117.
Löfven: Kritiken mot Wallström orättvis. SvD 151117.

Barnmorska överklagar abortdom. Barnmorskan som förlorade abortstriden i tingsrätten kommer att överklaga domen till hovrätten. "Rätten har inte prövat den huvudsakliga frågan om samvetsfrihet," säger kvinnans juridiska ombud Jörgen Olsson, till jp.se. SvD 151117. Världen idag 151118.

Twittrade om Grimmarkdom - KU-anmäls. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) och ministerkollegan Åsa Regnér gillar domen som slog fast att barnmorskan Ellinor Grimmark inte diskriminerats. Nu får de svidande kritik för en tweet - och en KU-anmälan på halsen. Kritiken lät inte vänta på sig. Att en minister lägger sig i en pågående rättsprocess är allvarligt, menar till exempel Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson. Riksdagsledamoten Sofia Fölster (M) håller med. Hon har därför skrivit en KU-anmälan mot Wikström och Regnér. Dagen 151117. Världen idag 151118.

Somalia riskerar drabbas när alltmer bistånd går till flyktingmottagning. Biståndsminister Isabella Lövin, nyss hemkommen från Somalia, säger att det just nu inte finns några planer på att minska biståndet dit. "Det är någonting som vi ser väldigt allvarligt på, det bidrar ju till både barnadödligheten och mödradödligheten, att könsstympning är så utbrett, 98 procent av alla kvinnor är omskurna. Och här har vi ett program, där vi utbildar kvinnor till barnmorskor. Sverige har varit med och utbildat nästan 500 barnmorskor redan idag, och 500 till är på väg att bli utbildade. Och det här innebär oerhört mycket. Jag fick höra när jag var nere i Somalia att på de kliniker där de utbildade barnmorskorna arbetar, så överlever nästan alla barn, och alla mödrar." I år gör regeringen avräkningar från biståndsbudgeten på totalt 8,4 miljarder kronor - pengar som går till flyktingmottagandet istället. Det innebär att en femtedel av det totala biståndet går till flyktingmottagande, och mitt i flyktingkrisen utreder nu regeringen om den andelen ska öka. SR 151118.

Riksdagen slopar vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget slopas nästa år. Regeringen fick stöd för sitt förslag i riksdagen av Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet. Efter januari nästa år beviljas inga nya ansökningar om vårdnadsbidrag. Dagen 151118.

Ministrar anmälda till KU för uttalanden om abort. Efter Jönköpings tingsrätts dom i barnmorskemålet twittrade sjukvårdsminister Gabriel Wikström "bra och viktigt" om domen. Nu har han anmälts till konstitutionsutskottet av den moderata riksdagsledamoten Sofia Fölster. Hennes anmälan riktar sig också mot jämställdhetsminister Åsa Regnér. Sjukvårdsministern skrev på Twitter: "Bra och viktigt att Jönköpings tingsrätt idag konstaterar att abort är en arbetsuppgift för barnmorskor". Världen idag 151118.

Alliansen för tyst om biståndet. Nästa år statsbudget kan innebära en kraftig minskning av det svenska biståndet. Vi efterlyser att allianspartiernas företrädare höjer rösten i ämnet. Det skriver fyra representanter för svenska hjälp- och biståndsorganisationer. Kommentar: Alliansen med moderaterna i spetsen är nog inte främmande för att sänka biståndet minst lika mycket, kanske mer. Moderaterna har aldrig varit pådrivande när det gäller att värna om fattiga människor. Men varför höjer in KD sin röst mer? Dagen 151119.

Litet stöd för att ta från biståndet. De flesta svenskar vill inte att mer av biståndet ska användas till flyktingmottagning enligt en undersökning från biståndsorganisationen We Effect. I dag går en femtedel av biståndet till flyktingmottagning, men regeringen har aviserat att den vill ta mer ur biståndsbudgeten för att klara av mottagandet. Av de 1 000 svenskar som tillfrågats i undersökningen anser totalt 64 procent att inga mer biståndspengar bör gå till flyktingmottagning. Eftersom antalet flyktingar tros öka har regeringen låtit analysera vad det skulle innebära om 60 procent av biståndet användes i Sverige i stället för dagens 20 procent. Dagen 151119.

Sverige har varit naivt. Lokaler som används av religiösa samfund pekades ut i behov att få ökat beskydd. Dagen 151119.

Breivik: Jag är inte och har aldrig varit kristen. "Jesus är patetisk" skriver den norska terroristen i ett brev, där han berättar att han ber till asaguden Oden. Han omtalar sig själv som "en av de mer fanatiska nationalsocialisterna i norra Europa". Dagen 151119.
Världen idag 151120.
Dagen Norge 151119.

Från Frisinnade över Folkpartiet till Liberalerna. "Folkpartiet" blev kompromissen när väckelserörelsernas parti "Frisinnade" och "Liberalerna" slogs samman 1934. Vid landsmötet på fredag-lördag blir troligen Folkpartiet Liberalerna bara Liberalerna. Dagen 151119.
Nu heter FP Liberalerna. Med pompa och ståt beslutade i dag Folkpartiet att byta namn till Liberalerna. SR 151122.

Extrem torka hotar Amazonas överlevnad. Den djungel som ska ånga av fukt är istället insvept i brandrök. Floder har torrlagts och löven slokar. Amazonas djungel är drabbad av den värsta torrkatastrofen på decennier. Ledande klimatforskare varnar att de globala klimatförändringarna och skogsavverkningarna tillsammans skapar en ond cirkel som på sikt hotar förvandla regnskogen till en savann. I miljonstaden Sao Paolo råder akut brist på färskvatten, bland annat eftersom regnen som bildas över Amazonas uteblivit i flera år. SvT 151122.

Ja till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Ensamstående kvinnor som vill ha barn ska kunna få assisterad befruktning genom vården, det ska inte endast vara par som vill bli föräldrar förunnat. Det föreslår en majoritet i riksdagens socialutskott. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget. Deras argument är att barn har rätt till både en mamma och en pappa och att det väger tyngre än kvinnans önskan att få barn. Dagen 151120.
Ja till assisterad befruktning för ensamstående. Riksdagens socialutskott säger ja i den omdiskuterade frågan om ensamstående kvinnor ska ha rätt att få assisterad befruktning. Ett avsteg från barnkonventionen, menar Emma Henriksson (KD). En majoritet i socialutskottet anser att ensamstående kvinnor som vill bli föräldrar ska erbjudas assisterad befruktning via vården. När detta sannolikt röstas igenom i riksdagen i början av 2016, innebär det att samma rätt som nu gäller par alltså också ska gälla singlar. Som grund för sitt synsätt har majoriteten av partierna i riksdagens socialutskott bland annat angett att samhälleliga normer och värderingar om föräldraskap och familj ändrats. Bara Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har reserverat sig mot förslaget. SD menar att barnets rätt till två föräldrar ska väga tyngre än kvinnans önskan om barn. KD:s främsta invändning är att detta strider mot barnkonventionen. Frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor väntas komma upp i riksdagen den 13 januari. Förslaget är att lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2016. Världen idag 151123.

Jan Bergdahl: Låt bankerna betala i stället. Jag har ett par konkreta förslag till hur regeringen skulle kunna finansiera den stora kostnaden för flyktingmottagningen. Staten bör kräva tillbaka de lån som betalades ut till bankerna under den så kallade bankkrisen i slutet på 1990-talet. Det var cirka 30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar som lånades ut till bankerna. Största summan gick mig veterligt till Nordbanken. Lån brukar man normalt betala tillbaka eller hur? Låt eller tvinga bankerna att bidra med exempelvis en tredjedel, det vill säga ungefär 30 miljarder av de enorma vinster bankerna gör varje år. Enligt vad jag förstår cirka 100 miljarder. Dagen 151124. Kommentar: Bra förslag.

Gudrun Brunegård, oppositionsråd (KD), Kalmar: Antibiotikaresistens - ett hot mot välfärden. Nu gäller det att trycka på så att alla länder gör verklighet av den globala planen. Annars finns risk att vi inom några decennier står inför en situation som liknar den som rådde före upptäckten av penicillinet. Hotet växer om en värld där människor åter kommer att duka under av sådant vi i dag betraktar som tämligen harmlösa infektioner, på grund av att det inte går att uppbringa något antibiotikum som hjälper. Faktum är att jag ser detta som ett av de absolut största hälsohoten framöver. I delar av östra Europa finns exempelvis former av tuberkulos, som är resistenta mot alla mediciner. Orsakerna är många: Läkare som förskriver antibiotika allt för lättvindigt. Patienter som inte fullföljer behandlingen, så att bakterierna tar ny fart när antibiotikan försvinner. Bristande läkemedelsförsörjning i utsatta länder, vilket exempelvis medför att en halvårs till årslång tuberkulosbehandling avbryts. Antibiotikaresistensen ökar också genom djurhållningen. I många av våra grannländer används antibiotika i förebyggande syfte i djuruppfödningen, i syfte att öka produktionen. Det är kanske det viktigaste skälet till att danskt griskött är så mycket billigare än det svenska. Dagen 151124.

"Jag hade lämnat regeringen". Lorentz Tovatt: Jag tycker att det är oacceptabelt. Miljöpartiets ungdomsförbund är mycket kritiskt till till förslagen om skärpt flyktingpolitik som moderpartiet lägger fram i regeringsställning. Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom, tycker att förslagen är så dåliga att Miljöpartiet hade kunnat lämna regeringen i stället för att gå med på dem. Åsa Romson: "Det är fruktansvärda beslut som kommer drabba enskilda som en följd av de här förändringarna. Det här är inte beslut som vi vill fatta." SR 151124.

Centerpartiets första uttalande om migrationsbeskedet. Centerpartiets vice partiledare, Anders W Jonsson, kommenterar regeringens migrationsbesked för första gången. Centerpartiet tänker inte rösta ja till regeringens förslag. "Vi delar ju regeringens syn på att Sverige befinner sig i ett oerhört allvarligt, fullständigt unikt och akut läge. De system vi har i Sverige är ju inte byggda för det mottagande vi ser i dag. Här krävs ju ett antal åtgärder. Men däremot delar vi inte regeringens syn på lösningar. Vi har ju ett antal andra förslag på hur man skulle kunna lösa den här situationen, eller förbättra mottagandet. För oss är ju asylrätten okränkbar, men vi vill se ett mycket effektivare mottagning. Se till att man kommer i jobb snabbare, kraftiga regelförenklingar för att se till att det kommer fram bostäder." SR 151125. Kommentar: Bra förslag av Centerpartiet.

Hur nära var det att regeringen sprack? Ekots inrikespolitiske kommentator, Fredrik Furtenbach, ger sin analys på Miljöpartiets roll i det senaste migrationsbeskedet. Hur allvarlig är den interna ilskan för Miljöpartiet? "Det här är Miljöpartiets svåraste stund i regeringen. De har gått med på en rad kompromisser - men den här gången gäller det asylpolitiken, och för många aktiva var det därför man gick med i partiet. Dessutom raderar den här nya politiken ut den flyktingpolitik Miljöpartiet fick igenom under Reinfeldts tid." SR 151125.

Moderaternas nya förslag i flyktingdebatten. Moderaterna presenterade idag ytterligare förslag för att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige. Bland annat så vill man se en ny omfördelning i EU av ensamkommande barn och unga och även ge polisen större möjligheter att beslagta pass efter att en asylsökande fått avslag. Men partiledaren Anna Kinberg Batra upprepade också förslaget om att direkt avvisa flyktingar som inte registrerat sig i ett annat EU-land. SR 151125.

Mer arbete för Migrationsverket. Regeringens nya flyktingpolitik kommer att öka belastningen på Migrationsverket, tror myndigheten som nu varnar för ökad byråkrati. Alla som inte är kvotflyktingar kommer enligt förslaget få sin status prövad var tredje år - och för dem som inte uppnår flyktingstatus gäller omprövningar varje år. "Det är ju självklart en grannlaga uppgift för oss att göra den här prövningen, och den blir än mer grannlaga när det gäller klassningen av asylsökande om de ska ha flyktingstatus eller så kallat alternativt skydd," säger generaldirektör Anders Danielsson. SR 151125.

Elisabeth Sandlund: Högt pris inte bara för flyktingarna. Nu urholkas grundläggande värderingar. Dagen 151125.

Riksbanken: Så mår Sveriges finanser. Riksbanken uppepar sin oro för de snabbt stigande bostadspriserna och för hushållens ökande skuldsättning. Om det skulle bli en allvarlig störning i ekonomin så skulle det kunna få stora konsekvenser, säger riksbankschefen Stefan Ingves SR 151125.

Fridolin sågar tillfälliga uppehållstillstånd. Tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn är ett dåligt förslag. Och han talar om en sorglig dag för Europa. "Det är ett väldigt dåligt förslag. Tillfälliga uppehållstillstånd försämrar möjligheterna till integration och försämrar möjligheten att få känna sig trygg," säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister i regeringen. SR 151125.

"Regeringens utspel är hårdsmält". Helig vrede eller någorlunda förståelse. Reaktionerna bland kristna på regeringens hårdare förslag för att klara av flyktingkrisen har varit många. Johan Arenius, ordförande för ungdomsrådet i Immanuelskyrkan, Örebro, samt politisk sekreterare för KD i Örebro: "Det som slår mig är att vi talar om en flyktingkris, när vi snarare har en fantasikris. Politiker och tyckare verkar ha tappat tron på att det finns nya lösningar. Utspelet från regeringen är svårsmält, det försvårar möjligheten till familjeåterförening ytterligare och de vill införa medicinska ålderstester som ingen läkare vill utföra. Nu tar regeringen ett steg längre än de borgerliga, och Moderaterna säger direkt att de ska ta det längre än så. Man flyttar gränsen hela tiden på ett sätt som är bedrövligt. Det är som en tävling i vem som kan låta hårdast, när det borde vara en tävling i vem som har de bästa idéerna för hur vi skall kunna hjälpa så många som möjligt." Dagen 151126.

Ramberg: Miljöpartiet tål inte mer. Statsminister Stefan Löfven låter som om han vill komma överens med Moderaterna om ytterligare skärpningar av flyktingpolitiken. Såvida inte sensationella saker pågår bakom kulisserna bör det talet rimligen tolkas som spel för galleriet. Koalitionspartnern Miljöpartiet tål inte mer. De Gröna har redan förödmjukat sig djupare än något svenskt parti sedan Centerns Torbjörn Fälldin för snart 40 år sen bröt sina kärnkraftslöften. SR 151126.

Fridolin om flyktinguppgörelsen: Det är skit. Problemen verkar växa i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter uppgörelsen om att minska flyktingströmmen till Sverige. Språkröret Gustav Fridolin tog till kraftuttryck efter en presskonferens i dag. "Jag tycker att delar av det här är skit. Jag skulle inte kunna uttrycka det på ett annat sätt, då hade jag ljugit för dig," säger Gustav Fridolin. Utbildningsministern är alltså i efterhand inte alls nöjd med den överenskommelse som hans parti slutit med Socialdemokraterna och som kraftigt förändrar villkoren för flyktingar. SR 151126.

Liberalerna kritiska till förslag om anhöriginvandring. Liberalerna är positiva till större delen av regeringens förslag som gäller flyktingmottagande, men kritiserar begränsningar i rätten till familjeåterförening. De förslag som regeringen presenterade i måndags innebär att en stor del av de som får tillfälligt uppehållstillstånd inte har rätt att återförenas med sin familj. Liberalerna (tidigare Folkpartiet), kommer att stödja större delen av förslagen, men inte den del som gäller familjeåterförening, enligt säger partiets gruppledare i riksdagen, Erik Ullenhag. SR 151126.

Borgerlig kritik mot att splittra barnfamiljer. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avvisar nu regeringens förslag att betydligt färre flyktingar än i dag ska ha rätt att ta hit sin familj. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor är mycket kritisk. Det enda parti som tydligt välkomnar dock den skärpning som Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om är Sverigedemokraterna. Att den här gruppen av flyktingar inte ska få ta hit sina familjer är rimligt, säger partiets migrationspolitiske talesperson Markus Wiechel. Moderaterna vill i dagsläget inte ge besked hur partiet ställer sig till just det här förslaget. SR 151126.

Kristen profil föreslås bli vice partiordförande för SD. Julia Kronlid har nominerats till toppost för SD, som till helgen samlas för Landsdagar i Lund. Dagen 151126.

Liberalerna vill att präster ska tvingas viga samkönade par. Liberalerna vill att vigselförrättare ska tvingas viga samkönade par. Det beslutade partiet på sitt landsmöte i helgen, mot partistyrelsens vilja. Att vissa trossamfund inte förrättar vigslar mellan samkönade par beskrevs i en motion som en oacceptabel form av diskriminering, eftersom vigsel handlar om myndighetsutövning. Partistyrelsen ville avslå motionen men landsmötet i Liberalerna (före detta Folkpartiet) körde över ledningen och godkände motionärens krav. Svenska kyrkans kyrkomöte sa i förra veckan nej till ett förslag att avskaffa den rätt som präster i dag har att vägra viga av samvetsskäl. I Pingst däremot får pastorer inte genomföra samkönade vigslar. Det sker inte heller i katolska eller ortodoxa kyrkor. Dagen 151124. Kommentar: En kristen person bör inte rösta på liberalerna i framtiden.
FP-veteran kritiserar kravet på vigsel av samkönade par. Staffan Werme, tidigare partistyrelseledamot i Folkpartiet, är starkt kritisk till att partiet nyligen fattade beslut om att vigselförrättare ska tvingas viga samkönade par. Han konstaterar att Folkpartiet (numera Liberalerna) långt in på 1900-talet var de frikyrkligas självklara hemvist. "Men så icke längre. Frisinnet har fört en tynande tillvaro i Folkpartiet, och de frikyrkliga väljer i dag andra partier än Liberalerna." Dagen 151127.
Liberalerna vill tvinga kyrkor att viga samkönade par. Liberalerna beslutade vid sitt landsmöte i helgen att driva på för att präster och pastorer med vigselrätt ska vara tvungna att viga även homosexuella par. "Det här är knappast tecken på en liberal hållning," säger Jacob Rudolfsson på Svenska evangeliska alliansen. Han säger vidare: "Samfunden har en laglig rätt att själv kunna definiera vad som är ett äktenskap. Detta står i utredningen inför att äktenskapslagstiftningen ändrades, att statens definition inte ska vara bindande för religiösa samfund som har vigselrätt." På tidningen Barometerns ledarsida skriver Martin Tunström om landsmötets beslut. Han menar att Liberalerna därmed blandar sig i "frågor som faktiskt rör samfundens bibelsyn och inre liv". "Länge var Folkpartiet den naturliga politiska gemenskapen för många aktiva i frikyrkorna. Signalerna från landsmötet 2015 är att Liberalerna inte är de frisinnades parti", skriver han. Även i Svenska kyrkans beslutande organ, kyrkomötet, har gruppen Folkpartister i Svenska kyrkan drivit på för att göra det tvingande för de präster som nu ska gå in i tjänst att viga samkönade par Världen idag 151127.

"Det är inte det Sverige man önskar." Stor besvikelse - blandat med en liten gnutta hopp. Dagen åkte till flyktingförläggningen i Ursvik för att lyssna till reaktionerna på regeringens åtstramning av mottagandet. "Och man vet att det finns tusentals därute som inte har någonstans att komma till. De kommer från ett elände." "Hjärtat säger att det är hårda åtgärder. Till slut kommer alla länder att tävla med varandra om vem som har kontroll. Det är beklagligt att detta inte går att lösa på politisk nivå i Europa." Dagen 151127.

Bert Karlsson på väg att tjäna hundratals miljoner på flyktingar. Det var för tre år sedan som Bert Karlsson började bygga upp sin nya affärsverksamhet: tillfälliga asylboenden för flyktingar. Han köpte ett gammalt sanatorium i Skara tillsammans med en kompanjon. Migrationsverket uppger att det finns kontrakt gällande 31 av Bert Karlssons anläggningar, men hela tiden sluter man nya avtal, både i upphandlingar och genom tillfälliga kontrakt på några veckor. Bert Karlsson själv säger att han har ett 40-tal boenden igång just nu, från Simrishamn i söder till Porjus i norr. De färskaste siffrorna som Migrationsverket kunnat ta fram åt SVT visar att Jokarjo hittills i år fått 190 miljoner kronor för boendena. Det skulle innebära en omsättning på någonstans mellan 300 miljoner och 400 miljoner kronor. Vinstmarginalen ligger på 10 procent säger Bert Karlsson. Migrationsverket har ett tak för ersättningen på 350 kronor per flykting, inklusive mat. Ersättningen är densamma oavsett boendestandard, trots att avtalen gäller allt från enkla vandrarhem till lyxiga hotellanläggningar. Det borde innebära att du tjänar jättemycket på de enklare boendena? " Ja, vi tjänar mycket bättre på dem, det är klart." Är det rimligt att du ska tjäna så mycket pengar på att flyktingarna behöver tak över huvudet? "Det går inte att göra något annat, upphandlingen är så här korkad." Om Bert Karlsson når den miljardomsättning han räknar med i bokslutet nästa år, och har en vinstmarginal på 10 procent, betyder det att han kan tjäna 100 miljoner kronor om året på sitt asylföretag. SvT 151127.

Slutgiltigt besked: Ingen moms på second hand. Ideella organisationer slipper redovisa moms. Det står klart efter att EU-kommissionen beslutat att inte driva det så kallade överträdelseärendet vidare. Beslutet innebär även att ideell second hand-försäljning slipper att inkomstbeskattas och betala moms. Dagen 151128.

Björn Söder petas från SD-topp. Sverigedemokraternas riksdagsledamot och riksdagens andre vice talman Björn Söder petas från SD:s verkställande utskott, partiets högsta beslutande organ. Gruppledaren i riksdagen och partistyrelsekollegan Mattias Karlsson förnekar inte att det har funnits meningsskiljaktigheter. Björn Söder har bland annat fått kritik för uttalanden om minoriteter i Sverige, till exempel att det inte går att vara kurd och svensk samtidigt. Söder var också en av de som motsatte sig Sverigedemokraternas beslut om att kapa banden till ungdomsförbundet SDU. SR 151129.

Dyra försäkringar för asylboenden hindrar frikyrkor. Dyrare försäkringar för asylboenden har försvårat för frikyrkor som vill erbjuda tillfälliga bostäder för flyktingar. Några av frikyrkorna tänker inte längre starta den här typen av verksamhet, medan vissa som redan tar emot flyktingar tvingas sluta med det. "Vi vill ju så väldigt gärna hjälpa. Vi har möjligheter och vi kan hjälpa men blir frustrerade när försäkringsregler och andra regler hindrar oss från att ställa upp." Det säger Hans Johansson, pensionerad pastor i Equmeniakyrkan. Länsförsäkringar har har fördubblat premien och självrisken blivit fem gånger dyrare. Länsförsäkringar vill inte ställa upp på en bandad intervju men hälsar via mejl att man gjort en individuell riskbedömning i fråga om kyrkan. I övrigt kan de inte säga något mer specifikt i ärendet eftersom kyrkan inte valt dem som försäkringsgivare. Evangeliska frikyrkan har problem att starta liknande verksamhet på grund av tuffa försäkringsvillkor, och Frälsningsarmén bytte nyligen försäkringsbolag efter alltför hårda krav. SR 151129.

Ruth Nordström: Medmänsklighet i flyktingkrisen. Det är positivt att konkreta politiska förslag lyfts för att försöka hitta en fungerande ordning inom hela EU för människor på flykt. Men det behövs också ett tätare samarbete med länder utanför EU för att kunna angripa orsakerna till att människor tvingas fly, framför allt från krigsområdena i Mellanöstern. På individuell nivå kan alla ta ett ansvar. Ett ansvar för hur vi ser på och bemöter asylsökande. Ser vi asylsökande personer och familjer som våra medmänniskor? Medmänniskor, som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse från hemlandets myndigheter och som saknar skydd mot förföljelse. Medmänniskor, som kan löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Medmänniskor, som löper allvarlig risk att skadas på grund av en väpnad konflikt. Medmänsklighet måste fortfarande vara ledstjärnan. Världen idag 151130.

Turkiet blir EU:s gränsvakt. Med tre miljarder euro i stöd skjuter EU över ansvaret för flyktingkrisen till Turkiet, som nu förväntas se till att miljontals flyktingar stannar på deras sida av gränsen mot Europa. Den väldiga strömmen av flyktingar från Syrien har nära nog fått EU att haverera, då många medlemsstater vägrat ta emot flyktingar utan helt enkelt slussat dem vidare till nästa land, som i sin tur skickat dem vidare. De allra flesta flyktingarna når EU via Turkiet, där det nu finns över två miljoner flyktingar, som lever under svåra förhållanden. För att inte ännu fler ska söka sig till EU, har EU:s regeringschefer förhandlat fram ett avtal med Turkiet, som blev klart på söndagen. Världen idag 151130.

Joel Halldorf: KD på tvärs mot partiets väljarbas. Traditionellt har många frikyrkliga känt en samhörighet med kristdemokraterna, men i dag kolliderar partiets retorik med detta grundläggande frikyrkliga DNA. Under hösten har partiledning gengenomgående talat om flyktingfrågan i termer av åtstramningar. I det PM om flyktingkrisen som KD presenterade i november är utgångspunkten att "minska trycket mot det svenska asylmottagningssystemet genom att få färrre att söka sig hit". Men avtalet var knappt undertecknat innan Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu förklarade att man inte kan utlova någon minskning av antalet flyktingar som tar sig vidare från landet. Dagen 151201.
Både hjärna och hjärta behövs. Vi som står upp för människovärdet har också ett ansvar att visa på hur vi värnar asylrätten och medmänsklighet långsiktigt. Sverige har nått ett läge som inte är långsiktigt hållbart och vi behöver göra det som nöden och situationen kräver. Det skriver företrädare för Kristdemokraterna i ett svar till Dagens ledarskribent Joel Halldorf. Dagen 151204.

Ebba Busch Thor och Sofia Damm (KD): KD: Fortsatt ambitiöst bistånd. Låt oss fortsätta med en generös biståndspolitik, för att hjälpa de som flytt till sina grannländer eller är flyktingar i sitt eget land. Dagen 151201.

+5 000 procent i självrisk när kyrkan ville öppna asylboende. För att kyrkor runt om i landet ska kunna ta emot asylsökande tvingas de acceptera tuffa villkor från sina försäkringsbolag. I ett konkret fall beräknas självrisken öka från 9 000 till 450 000 kronor. Biståndsbehoven i världen är större än på länge, och det är därför varken rimligt eller strategiskt av regeringen att i detta läge planera tidernas högsta avräkningar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande i Sverige. Dagen 151201.

SD fortsatt uppåt i SCB-mätning. S 27,6. MP 5,9. V 5,5. M 23,5. KD 3,5. C 6,5. L 5,5. SD 19,9. Övriga 2,1. Socialdemokraternas och kd:s siffror i Scb är de lägsta någonsin. För S till och med lägre än under Juholtkrisen. SD:s de högsta någonsin. Framförallt har SD vunnit över väljare från Socialdemokraterna och Moderaterna. SR 151201.

"KD riskerar tappa de frikyrkliga väljarna." Ebba Busch Thor spelar ett högt spel då hon driver en hårdare linje i flyktingfrågan, för det kan få frikyrkliga väljare att sluta rösta på KD. Det menar statsvetaren Magnus Hagevi. Magnus Hagevi konstaterar att KD:s frikyrkliga väljarbas inte är lika stabil som tidigare. En trend som går att följa under hela 2000-talet, och knappast kan kopplas ihop med den nuvarande flyktingkrisen. Magnus Hagevi berättar att i riksdagsvalet 2002 fick KD omkring 70 procent av frikyrkoväljarnas röster. "I det senaste valet var det stödet halverat, till 35 procent," säger han. Innebär det att frikyrkoväljarna inte är lika viktiga för KD längre? "Jo, de är oerhört viktiga för KD i nuläget. För utan dem skulle partiet kanske ligga på runt 1,5-2 procent, och då kanske inte heller andra väljare vill rösta på dem. Men frikyrkoväljarna räcker inte för att KD ska komma in i riksdagen." Dagen 151202.

Länder ger mindre till FN:s flyktinghjälp. EU försöker förmå Turkiet att stoppa flyktingar från att ta sig till Europa. Samtidigt lider FN:s hjälporganisationer återigen av akut brist på pengar för att kunna hjälpa flyktingarna med det allra nödvändigaste i och kring Syrien. Flyktingkrisen i Europa är en tydlig följd av att hjälpen har skurits ned, säger chefen för FN:s livsmedelsprogram i Berlin. FN:s livsmedelsprogram, World Food Programme, försörjer 4 miljoner människor i Syrien och 1,4 miljoner syrier på flykt i grannländerna. Organisationen är helt beroende av frivilliga bidrag från FN:s medlemsländer, men har allt svårare att få in pengar. Flyktingar tvingas prostituera sig och begå brott för att överleva, berättar Ralf Südhoff. SR 151202.

Åkessons cover på bönesång genererar pengar till flyktingar. Världen idag uppmärksammade nyligen att Jimmie Åkesson spred kristna låten "Jag tänker be för Sverige". När nu SD-ledaren och ett band spelat in en cover på låten har Simon Ådahl som står bakom bönesången, bestämt sig för att låta intäkterna som detta ger gå till flyktingar. Världen idag 151202.

Två miljarder extra i bistånd. Regeringen lägger två miljarder kronor extra i bistånd i år. Detta efter förhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet. Pengarna ska framför allt gå till hjälp för syriska flyktingar. Dagen 151203.

Ny rättegång om samvetsfrihet - tjänst drogs tillbaka. Efter fallet med Ellinor Grimmark har rättegången mellan barnmorskan Linda Steen och Sörmlands läns landsting nu dragit igång. "I detta mål har vi enbart yrkat skadestånd på grund av kränkning av Europakonventionens rättigheter," säger Linda Steens juridiska ombud, Ruth Nordström. Dagen 151204. Världen idag 151204.

Nya regler för anhöriginvandring tuffast i EU. Sverige sällar sig med de nya reglerna för anhöriginvandring till de allra mest restriktiva länderna i EU. Flyktingar får inte berövas rätten till familjeåterförening, enligt EU:s regler. Det får däremot de som i Sverige kallas alternativt skyddsbehövade, till exempel majoriteten av dem som flyr kriget i Syrien. Och det är bara fyra länder i EU som helt utestänger den här gruppen alternativt skyddsbehövande: Grekland, Cypern, Malta och Rumänien. SR 151205.

Turkar oroade över EU-avtal. Överenskommelsen mellan Turkiet och EU när det gäller de syriska flyktingarna skapar oro i landet. Det hela handlar om inrikespolitik i Europa och i Tyskland, där förbundskansler Angela Merkel är trängd. Detta kommer bara att leda till fler döda i Medelhavet, för turkisk kustbevakning får nu förstärkning från tysk polis för att skärpa gränskontrollen. Samtidigt kommer syrierna att betala alltmer och ta allt större risker för att ta sig till Europa, menar medicinprofessorn. Och hans bild av avtalets konsekvenser delas av alla jag talar med här i kuststaden Izmir. SR 151205.

Icke-västliga ättlingar Danmarks mest kriminella. Manliga andra generationens invandrare från icke-västliga länder är de mest kriminella i Danmark. Listan toppas av libaneser, därefter kommer personer från det forna Jugoslavien och Marocko. Det visar färska siffror. Det är Danmarks statistik som i en helt ny rapport kan berätta om vilka grupper i landet som begår flest brott. Och här är det andra generationens invandrare från icke-västliga länder som - utan konkurrens - är de mest belastade. De som allra mest utmärker sig är män från tre länder: Libanon, det forna Jugoslavien och Marocko - jämfört med hela landets manliga befolkning är deras kriminalitet är dubbelt så stor. När det gäller brott mot strafflagstiftningen ligger ättlingarna till invandrare från icke-västliga länder på en nivå som är 152 procent högre än den manliga befolkningen i övrigt. Men även i fråga om trafikbrott, vapenbrott och narkotikabrott ligger andra generationens invandrare från icke-västliga länder markant högre än andra grupper. Om jämförelsetalet för alla män i Danmark är 100, hamnar avkomlingarna till invandrare från icke-västliga länder på 283 när det gäller trafikbrott. I fråga om brott mot vapen- och narkotikalagstiftningen hamnar samma grupp på ett index på 201 och 252 när det gäller strafflagstiftningen. Samtiden 151206.

Anders Ekhem, kyrkoherde Malmö: Vårt lands beslutsfattare får inte förlora kontakten med livet. Någonting håller på att gå förlorat i det svenska samhället, när Sveriges regering förhindrar barn att få återförenas med sina familjer. Någonting håller på att hända som får oss att börja tala om en ny verklighet, som nu bemöts med stängda hjärtan och gränser. Det som varit en grundläggande självklarhet i Sverige, betraktas nu som naivt och en bristande förståelse för verkligheten. Det är inte mängden flyktingar som slutligen kommer att hota vårt välfärdssamhälle. Det är att vi förlorar kontakten med livet, med verkligheten. Att vi förlorar vår naivitet. Det är nödvändigt att regeringen fattar svåra beslut i en svår tid. Men jag hoppas att statsministern fick se in i de ögon jag fick se när han besökte Malmömässan, och att hans regering besinnar sig och ger alla flyktingbarn och deras familjer permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vårt lands beslutsfattare får inte förlora kontakten med livet. Det brusande, pulserande och kämpande livet. Vi får inte som land förlora vår solidaritet med de ögon som ser på oss. Dagen 151208.

Elisabeth Sandlund: Desperat regering vägrar ta sakskäl. Vad händer om vi verkligen hamnar i ett krisläge? Tredje vändan väntar vi på med spänning. En inte särskilt djärv gissning är att det blir id-kontroller men ingen lag som möjliggör att trafiken över Öresundsbron stryps. Dagen 151209.

Plötsligt blev socialdemokraterna Sverigedemokrater!

Ingen samvetsfrihet i finsk vård. Den finska riksdagen röstade förra veckan för att inte föra in en paragraf i landets abortlag som ger vårdpersonal rätt att avstå från att medverka i aborter. Social- och hälsovårdsutskottet hade föreslagit riksdagens ledamöter att inte anta förslaget, som lanserats genom ett så kallat medborgarinitiativ. Vid omröstningen ställde sig 136 ledamöter på utskottets sida, medan 33 ville låta abortlagen få det tillägg som skulle låta vårdpersonal slippa utföra abort. "Detta visar hur liten respekt det finns för livet i riksdagen just nu, skriver riksdagsledamoten Sari Tanus (KD), som drivit kampanjen för samvetsfrihet i Finland." Världen idag 151209.

Lars Adaktusson får pris för mänskliga rättigheter. EU-parlamentarikern Lars Adaktusson tilldelas priset Scandinavian Human Dignity Award 2015 för sitt arbete för förföljda kristna i världen. Dagen 151210. Världen idag 151211.

Flyktingar i Danmark får behålla vigselring och mobil. Mobilen, klockan, vigselringen och kontanter upp till ett värde av 3 000 danska kronor. Det är vad asylsökande ska få behålla när det danska förslaget om att beslagta värdesaker från asylsökande nu börjar ta konkret form. Deras andra värdesaker ska finansiera asylprocessen. SR 151211.

Så finansieras rättegångarna om samvetsfrihet. Rättegångskostnaderna för barnmorskan Ellinore Grimmark uppgick till nästan en miljon. För tillfället pågår två uppmärksammade rättsfall där kristna barnmorskor åberopar samvetsfrihet, då de inte vill medverka vid en abort. I ett av fallen har redan en dom fallit, då Ellinore Grimmarks fall prövades i Jönköpings tingsrätt. En dom som Ellinore Grimmark förlorade, och därmed fick hon betala rättegångskostnaderna på 925 854 kronor. Kostnader som kan öka, då domen är överklagad till hovrätten och Grimmark vid en förlust kan tvingas betala ännu mer. Framförallt är det privatpersoner som är med och stöttar ekonomiskt, men även några kyrkor ska ha hört av sig för att ge sitt stöd till den pågående insamlingskampanjen. Dagen 151214.

Eva Wallin, (KD) kommunstyrelsen Öckerö: Skillnad på kyrkan och på samhället. Vi behöver en mer levande debatt om hur mycket som är rimligt att vårt land kan förväntas hjälpa via skattsedeln. Dagen 151216.

Joel Halldorf: Liberalism utan ledstjärna. Liberalismen bygger på idén om individuell frihet. Så länge det pågår en kamp för friheten, ger själva kampen projektet en riktning, ett mål. Men när man väl nått fram kan liberalismen inte längre ge vägledning. Den berättar inte för mig vad jag ska ha min frihet till. För detta behöver liberalismen en partner, och den måste välja sin bättre hälft med omsorg. Länge gick den hand i hand med humanismen, men under slutet av 1900-talet valde den istället kapitalismen. Liberalismens svar är att enskilda eller gemenskaper själva får formulera sin moral inom det liberala projektets ramar. Samtidigt verkar det som att frånvaron av gemensamma ideal gör något med oss som kultur. För utan ideal blir ekonomi allt som återstår. Vi har inte längre något gemensamt etiskt språk, och delar inte heller någon idé om det goda. Istället är konsumtionen det nya samhällskittet. Därför diskuterar vi moraliska frågor utifrån hur de påverkar vår framtida BNP, trots att svältgränsen är långt utom synhåll. Och ingen politiker verkar komma på tanken att be väljarna göra ekonomiska uppoffringar för det gemensamma goda. Dagen 151217.

Tuve Skånberg: Människovärdet är unikt och okränkbart. Människovärdet är unikt och okränkbart, så ska det vara för alla människor, under hela livet. Det borde råda politisk enighet om detta i stater som vilar på den kristna västerländska traditionen. Men så är det dessvärre inte. I Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Schweiz samt ett antal delstater i USA är någon form av aktiv dödshjälp tillåten. I våra grannländer Danmark och Finland finns en majoritet i opinionen för aktiv dödshjälp och här i Sverige ställde sig Miljö­partiet, som första svenska parti, positivt till en utredning om aktiv dödshjälp vid sin kongress tidigare i år. Trenden är lika sorglig som tydlig och med den riskerar också människovärdet att urholkas. Som Dagen rapporterade (6/11) fick över 5.000 människor i Nederländerna dödshjälp under förra året och det ökar med cirka 15 procent varje år. Av dessa 5.000 hade ett icke oansenligt antal inte själva begärt att dö, utan andra tog det beslutet. Det är ingen orimlig tanke att det skulle utvecklas likadant om Sverige tog efter den nederländska lagstiftningen. Det är således relevant att ställa frågan om hur förtroendet för sjukvården och läkarkåren skulle te sig på ett par decenniers sikt, när tusentals människor fått dödshjälp? Hur kommer själva lidandet att betraktas av medmänniskor och sjukvårdspersonal? Hur kommer man att se på svaghet? På funktionsnedsättningar? Vad händer när människor ser sig själva som en börda för sina nära? Är då aktiv dödshjälp ett alternativ? Är en person helt enkelt värd att leva, eller borde vederbörande ta konsekvensen av sin ålderdom eller sjukdom och välja döden? Människovärdet riskerar att bli ihåligt om vi inte ser konsekvenserna av vad som sker i de länder där aktiv dödshjälp är tillåtet. Dagen 151217.

5,5 miljarder vinsten för Nya Karolinska. Skanskas och Innisfrees projektbolag räknar med en vinst på 5,5 miljarder kronor för NKS-avtalet, visar en tidigare hemligstämplad bilaga. Redan 2007 stod det klart att Skanskas svenska konkurrenter inte tänkte tävla om affären. SvD 151217. Kommentar: Det finns bara ett ord för denna upphandling - skandal.

Svensk väljaropinion, december 2015. SD får 20,0 procent. SR 151222.

SMR får nedskärningar av Sidamedel. Svenska missionsrådet (SMR) hade ansökt om 161 miljoner kronor för långsiktiga utvecklingsinsatser under 2016, men får bara 129 miljoner. Det är även en minskning på 6 miljoner från förra året. "Det betyder mindre pengar till insatser för att tillgodose människors rättigheter," skriver Anders Malmstigen i ett pressmeddelande. Under 2016 kommer SMR genom sina medlemsorganisationer stödja humanitära insatser i Etiopien, Niger, Sudan, Uganda, Sydsudan, Bangladesh och Palestina. Det kommer också finnas utrymme med 10 miljoner kronor för akuta humanitära insatser. Dagen 151223.

Sverige får nya miljoner i nödbidrag. Sverige får närmare 324 miljoner kronor i nödbidrag från EU för att klara flyktingsituationen, enligt ett beslut från EU-kommissionen. Pengarna, som går till Migrationsverket, kommer från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och ska användas för att täcka asylsökandes omedelbara behov, som mat och husrum. Pengarna är en extra utbetalning — sedan tidigare är det klart att Sverige ska få 1,1 miljard kronor ur nödfonden. SR 151224.

Kristen SD-politiker tågade ut efter julspel. Den kristna SD-politikern Gunilla Gomér reste sig och gick mitt under ett julspel i en kyrka. Skälet: Hon tyckte att barnen utnyttjades i politiskt syfte. "Julevangeliet handlar i första hand om att vi väntar på en frälsare och inte om att en flyktingfamilj får någonstans att bo." Dagen 150827.

Diakonerna får slita allt hårdare. Landets diakoner dignar under allt hårdare arbetsbelastning. Orsaken är att kyrkan förväntas hjälpa när socialtjänsten och sjukvården inte räcker till. Åtta av tio diakoner i Svenska kyrkan har fått ökad arbetsbelastning under de senaste två åren. Det visar fackförbundet Visions undersökning som presenterades i december. Orsaken är att de myndigheter som ansvarar för hjälpen till utsatta i samhället allt oftare hänvisar till kyrkan. Flyktingvågen gör att diakonerna och alla som arbetar i kyrkan är extremt pressade just nu. Det läggs på de sociala problem som redan finns i samhället. Även om kommuner och staten också har fått det tuffare så räknar de kallt med att det civila samhället med de olika församlingarna ska ställa upp, säger Kenth Björk, stiftsdiakon i Växjö stift till nt.se. Dagen 151228.

Jakob Forssmed (KD): Civilsamhällets stora betydelse. Det civila samhället och trossamfunden visar hur viktigt det är med en livskraftig ideell sektor. Om den kraften försvagas kommer hela samhället att försvagas. Det civila samhället ska uppmuntras och ges goda förutsättningar. Det är en politik för ett samhälle som håller samman. Dagen 151229.

Kritik mot skärpta norska asylregler. Norges regering föreslår i dag flera åtstramningar inom asyl- och flyktingpolitiken. Men förslagen möts av kritik. Reglerna försvårar integrationen, anser bland andra regeringens samarbetsparti Kristelig Folkeparti. Vi kommer att ha en av de hårdaste invandringslinjerna i Europa, sa Sylvi Listhaug från Fremskrittspartiet, på en presskonferens i dag om Norges stramare asylregler. Regeringen föreslår bland annat att alla asylsökande som närmast kommer från ett annat nordiskt land ska kunna avvisas redan vid gränsen. I förslaget hänvisas till att Sverige infört liknande bestämmelser. Andra delar av förslagen går ut på att en person ska kunna få permanent uppehållstillstånd först efter fem år i stället för tre, som de nuvarande reglerna föreskriver. Dessutom ställs krav på att han eller hon skaffar bostad, arbete eller utbildning. Det förslås även att personen ska klara av ett muntligt prov i norska språket. Bland huvudpunkterna i asylöverenskommelsen var snabbare avvisningar, inrättandet av tillfälliga skyddsformer, nedskärningar av förmåner, hårdare krav på familjeåterföreningar, krav på att ha bott en viss tid i Norge för att kunna få kontantstöd samt att skapa centra för ensamkommande, minderåriga asylsökande i deras hemländer. Dagen 151229.

Uppgifter om danska gränskontroller redan 4 januari. Danmark kan komma att införa gränskontroller inom kort. Enligt anonyma poliskällor i dansk media står tusentals danska poliser redo redan efter nyår. Flera anonyma källor inom den danska polisen som danska tidningen Ekstrabladet talat med berättar om planer på att med kort varsel sätta in tusentals poliser längs med den dansk-tyska landgränsen. Polis ska även sättas in i hamnar och på flygplatser. Planerna omfattar upp till drygt 3 000 av Danmarks runt 6000 poliser i yttre tjänst. Enligt tidningen ska en höjd beredskap ha gällt för polisen sedan innan jul, och tolkas som att danska gränskontroller mot Tyskland är nära förestående. Beredskapen ska innebära att polisen nu är redo att vara igång inom en vecka efter ett beslut. SR 151229.

Isak Betsimon (MP): Utmana den svenska kristofobin! Det är dags för den ansvariga demokratiministern att se allvaret och börja visa handlingskraft mot kristofobin. Många kristna som kommer från Mellanöstern har flytt från sina hemländer just på grund av att deras familjer ständigt har blivit utsatta för våld på grund av sin kristna tro. Bara de senaste femtio åren har vi tvingats bli vittnen till flyktingvågor av bibliska mått. Sedan USA:s invasion av Irak 2003 har den kristna assyriska folkgruppen minskat från 1,5 miljoner till en halv miljon. Nu när Islamiska staten (IS) har intagit Nineveslätten, som sedan 6.000 år har varit assyriskt, har de kristna minskat ytterligare till knappt 200.000. Det har gått så lång att vi i dag har fler assyrier i diasporan än i kärnlandet Assyrien. Den enda rapportering vi får ta del av i ämnet här i Sverige är i princip vid IS eller andra islamisters härjningar i Mellanöstern. Men kristofobin visar sig även i andra delar av världen, den är utbredd. Enligt organisationen Open Doors är över 230 miljoner kristna direkt drabbade och den blir bara värre i konfliktdrabbade områden i afrikanska länder söder om Sahara, Somalia men också i länder som Kina och Nordkorea. Dagen 151230.

"Svårt för konvertiter bli trodda." "Det är som dag och natt", säger advokaten Gabriel Donner, som menar att sedan regeringen svängt i migrationsfrågan har attityderna mot konvertiter i asylprocessen hårdnat. Han berättar att de senaste två månaderna har det svängt, och det som tidigare sågs som underbyggd bevisning för att få uppehållstillstånd för en konvertit värderas numera på annat sätt. "Tidigare har vi överklagat i två fall av tio. Nu får vi överklaga och överklaga hela tiden," säger Gabriel Donner. Han vet inte om det är medvetet från Stefan Löfvens (S) regeringen, men uppenbarligen upplever flera av tjänstemännen på Migrationsverket att det ska göras tuffare bedömningar när det gäller konvertiter i asylsystemet. "Nu dyker det upp argument som vi varit befriade från ett längre tag. Om man inte kan hitta något annat argument säger man att grunderna för konverteringen är alltför vaga," säger Gabriel Donner. "Även pastorers och prästers bedömningar underkänns nästan standardmässigt," säger Gabriel Donner. När det handlar om konverteringsärenden är det framför allt personer från Afghanistan och Iran där det är förbjudet enligt lag att lämna islam. Dagen 1511230.
Alla utom Migrationsverket ser Kazem som kristen. Han vittnar om sin tro bland vänner, han bär kors, är döpt och konfirmerad. Men Kazem Rezaae ses inte som en genuint kristen och ska utvisas till Afghanistan. Dagen 151230.
Seger för Kazem - domstol litar på hans tro. I går var en segerns dag för konvertiten Kazem Rezaee. Migrationsdomstolen menar att hans kristna tro är geniun. Därför får han stanna i Sverige. Dagen 160226.

Humanism krävs inte i religionsundervisning. Utbildningsdepartementet i Storbritannien betonar att landet är kristet. Därför behöver skolor inte undervisa i sekulära livsåskådningar eller humanism på religionskunskapen. Flera religiösa grupper i Storbritannien har reagerat positivt. Representanter från Anglikanska kyrkan, Katolska kyrkan och Brittiska judar välkomnar beslutet. Dagen 151230.

Kommentar: Det är något för den sekulära svenska Riksdagen att fundera över och tillämpa även i Sverige.

Elisabeth Sandlund: Konvertiter offer för skärpt politik. Sverige inte bara deltar i kapplöpningen mot en medmänsklig bottennivå - vi ligger i tätklungan tillsammans med sådana länder som Ungern, mot vilka kritiken från samma regering som nu lagt om kursen var skoningslös. Som om inte detta vore nog kommer nu signalerna om att Migrationsverket skärpt tonen mot de flyktingar som anger förföljelse på grund av kristen tro som asylskäl. Att klockan nu förefaller vara på väg att vridas tillbaka är en av alla olyckliga följder av den skärpta flyktingpolitiken. Dagen 160104.

Kristdemokraterna vill skärpa reglerna för asylsökande. Kristdemokraterna planerar att lägga fram ett förslag på att asylsökande ska kunna utvisas om de begår lindrigare sexualbrott i Sverige. I dag utvisas bara de som begår grövre brott som ger strängare straff än böter. "Vi tycker inte att man ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige om man döms för ett sexualbrott och söker asyl," säger Andreas Carlson som är rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. SR 160111. SvD 160112.

En ny familjepolitisk profilfråga sökes. Kristdemokraterna letar febrilt efter­ en ersättare till vårdnadsbidraget som familjepolitiskt flaggskepp. Hittills utan resultat. Nu kommer striden att stå kring föräldraförsäkringen, som regeringen vill förändra. Men Kristdemokraterna, och delar av oppositionen, misstänker att S-MP-regeringen är på väg att minska flexibiliteten i föräldraförsäkringen. Eftersom den också är en del av stödet till småbarnsfamiljer är det viktigt hur den fungerar, menar partiet. KD befarar att regeringen antingen vill förkorta föräldraförsäkringen eller begränsa möjligheten för föräldrar att ta ut obetald föräldraledighet. Dagen 160114.

Uppgifter: Västsahara kommer inte erkännas. Sverige kommer inte att erkänna Västsahara, rapporterar TV4. Enligt källor till SVT kommer utrikesminister Margot Wallström att tillkännage detta inom kort, sannolikt på måndag. SR 160114. Kommentar: Det är svagt av regeringen, den är inte trovärdig. Palestina skyndade man sig att erkänna trots det politiskt kontroversiella det var, men det ockuperade Västsahara lämnar man i sticket.
Sverige erkänner inte Västsahara, meddelar utrikesdepartementet på fredagskvällen. Orsaken sägs bland annat vara att de folkrättsliga förutsättningarna inte är uppfyllda. Dessutom bör frågan tas i FN i stället, hävdar utrikesminister Margot Wallström i ett pressmeddelande: "Frågan om Västsahara utgör en avkoloniseringsfråga i FN samt står på säkerhetsrådets dagordning". SR 160115. Kommentar: Är de folkrättsliga förutsättningarna upfyllda för Palestina??? Borde inte också Palestinafrågan tagits i FN istället?

Schweiz tar asylsökandes pengar. Danmarks beslut att beslagta asylsökandes värdesaker har mötts av hård internationell kritik. I Schweiz är det här redan genomfört i praktiken. Asylsökande måste redovisa sina tillgångar och lämna ifrån sig det som överstiger 1.000 schweizer franc. Stephan Frey vid hjälporganisationen Schweizerische Flüchtlingshilfe tycker att det är ett ovärdigt förfarande av en rättsstat. SR 160116.

Martin Hellström, ledamot av kommunfullmäktige i Uddevalla (KD): Kristdemokraternas partiledning tycks allt mer söka det spektakulära, att gå genom rutan och få opinionsframgångar. Kristdemokraterna ska vara ett parti som står på den judiskt-kristna etikens värdegrund utan att för den sakens skull bli konfessionell. Jag har svårt att se värdet av ett Kristdemokraterna som lämnar dessa värderingar. Dagen 160121.

Kyrkan måste stå över ideologi: Kyrkan måste stå över ideologi. Kyrkan sammanfaller inte helt med något politiskt eller ideologiskt projekt. I modern tid har det gjorts en mängd försök att gifta ihop en ideologi med den kristna tron - och snart sagt samtliga har slutat med att teologin fått anpassa sig till ideologin. Den kristna tron relativiserar alltid alla andra anspråk. En kristen rättar sig inte i första hand efter partiboken, utan efter en annan bok, nämligen Bibeln. Därför bör en kyrka inte låta som en underavdelning till ett politiskt block eller parti av någon färg. Och även om man som enskild kristen sympatiserar mer med en viss riktning så ska man inte tro allt de säger! Dagen 160121.

Oklara konsekvenser för barnet. Efter riksdagsbeslutet att ensamstående får rätt till assisterad befruktning, firade jämställdhetsministern och hennes förra arbetsgivare, lobbyaktören RFSU, med tårta. Men kvar finns flera frågetecken, och en utredning som skulle belysa barnets perspektiv, men som man inte ville invänta. Världen idag 160122.

Elisabeth Sandlund: "Går det så går det" är en dålig livsregel. Politiska och fackliga makthavare har inte gjort sin hemläxa. Upprördheten bland Kommunals medlemmar är stor och förståelig. Nu får de läsa om hur deras företrädare, som visat sig förtjäna den nedsättande beteckningen "fackpampar", ger sig iväg på dyra konferensresor utomlands eller semestrar med familjen i Stockholms skärgård utan att betala för sig. För den som drömmer om en rymligare bostad för familjen är det ett hån att höra att utrikesministern, med en månadslön på 127 000 kronor och därtill extra ersättning för dubbel bosättning, på studs fått en lägenhet i förbundets fastighet. Dagen 160122.

Leder högersvängen rätt för KD? Vi är tveksamma till att ambitionen att föra Kristdemokraterna höger ut kommer att leda till framgångar i nästa val. Det skriver tre lokala/regionala KD-politiker.
Ett skäl för Kristdemokraternas nya profil har varit att dess väljare alltmer definierar sig som höger. Problemet med detta resonemang är ju att det utgår från vilka som nu röstar på partiet. Mer rimligt vore att tydligare analysera vilka som har lämnat partiet. Vi vet inte om det handlar om att individer har rört sig högerut eller om att partiet har tappat mittenorienterade väljare samtidigt som mer högerinriktade har tillkommit. En del tecken tyder dock på att det sistnämnda har hänt. I valet 2002 röstade 70 procent av de frikyrkliga väljarna på Kristdemokraterna. Valet 2014 var motsvarande siffra 35 procent. Den traditionella väljarbasen för Kristdemokraterna i frikyrkorna verkar inte lockas av de senare årens KD-politik. När det exempelvis gäller flyktingpolitiken har statsvetaren Magnus Hagevi konstaterat att frikyrkliga väljare traditionellt har en generös inställning till invandring. Det skulle kunna tyda på att Kristdemokraterna riskerar att alienera sig från de väljare som står närmast partiet. Dagen 160126.

Abortvägrande barnmorska får inget gehör hos hovrätten. Hovrätten kommer inte att pröva fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark från Jönköping. Grimmark har tidigare vägrat göra aborter i sin tjänst som barnmorska vid länssjukhuset Ryhov. Det blir nu Arbetsdomstolen som får fälla avgörandet i det uppmärksammade fallet. Grimmark förlorade ju tvisten i Jönköpings tingsrätt mot sin dåvarande arbetsgivare Region Jönköpings län om rätten att vägra utföra abort som barnmorska. Hon överklagade då till Hovrätten, men eftersom det är en arbetsrättslig tvist ska detta avgöras i Arbetsdomstolen, menar Hovrätten som nu överlämnar målet dit. Arbetsdomstolen har ännu inte beslutat om man ska pröva fallet. "Vi har tagit emot ärendet från Hovrätten och kommer först att avgöra om det får prövningstillstånd. Om man får det så är det vanliga att det hålls en ny huvudförhandling hos oss," säger Pontus Woxner som handlägger ärendet vid Arbetsdomstolen. SR 160127. Dagen 160128. Världen idag 160128.

Gunnar Hyltén-Cavallius: Baltutlämningen kräver ursäkt från regeringen. Ett litet ord av ursäkt kan om inte ändra historiens förlopp så dock skingra traumat, bitterheten och känslan av skam. Den 25 januari 1946, för exakt 70 år sedan, ägde en av de största skamfläckarna rum i Sveriges moderna historia: Baltutlämningen, då 146 soldater från de baltiska grannländerna deporterades till Sovjetunionen. Trots många vädjanden stod Stalin på sig och krävde att kravet skulle tillmötesgås. Samlingsregeringen under andra världskriget hade fattat detta beslut. Den socialdemokratiska regeringen som tog vid efter krigsslutet med utrikesminister Torsten Undén som drivande kraft höll fast vid beslutet och satte det i verket. Bussar från olika interneringsläger förde så under tvång de i stor utsträckning unga soldaterna söderut i en samlad aktion. I Trelleborgs hamn väntade det sovjetiska fartyget Beloostrov. Tragiska scener utspelade i lägren och i bussarna, då flera av de baltiska legionärerna tog livet av sig eller stympade sig själva. Någon kastade sig i det iskalla vattnet. Dagen 160128.

Migrationsverket: Inga systematiska brister. Asylsökande som skickas tillbaka till Ungern får prövning och behandlas väl. Det hävdar Migrationsverket i Sverige när Dagen frågar varför andra länder bedömer annorlunda. Nu hoppas Sangar, konvertiten från Afghanistan, att Sverige ska tänka om. Dagen 160128.
Pastorer larmar om oetiska avvisningar. Rapporter om omänskliga behandlingar i häkten samt risken att direkt utvisas utan rättsprövning har fått flera länder att stoppa överföringar av asylärenden till Ungern. Men Sverige står kvar i sin bedömning. Under 2015 beslutade migrationsverket att överföra 1.129 asylsökande till Ungern. "De skickades tillbaka till Afghanistan från Ungern efter bara 24 timmar." "Dublinförordningen hade varit rimlig om länderna hade likvärdiga asylsystem. Men vi får det ena efter det andra vittnesmålet om att så inte är fallet." I breven med överföringsbeslutet från Migrationsverket står det skrivet att det inom EU råder likartade regler och rekommendationer gällande asylbehandling. Något Bengt Sjöberg menar är uppenbart felaktigt. Dagen 160128.
Nya asyllagar och höga staket splittrar kyrkan. Det politiska klimatet mot flyktingar har hårdnat i Ungern. Muren av taggtrådar stänger inte bara ute flyktingar. Den har även skapat splittringar i samhället och i kyrkorna. Mitt i allt har dock en ny kyrklig koalition uppstått. Kristna i Ungern arbetar också för att hjälpa flyktingar - alla utan hjälp från regeringen. Dagen 160128.

Kristna hotas på boenden. Nu måste regeringen svara på hur man tänker göra asylboendena tryggare för kristna boende. Det menar riksdagsledamot Désirée Pethrus, som debatterar frågan med migrationsminister Morgan Johansson (S) i riksdagen inom kort. Pastor Merzek Botros församling i Stockholm har tagit hand om en handfull hotade asylsökande från andra delar av landet. "Vi har hjälpt en sex, sju personer att flytta till Stockholm eftersom de inte känt sig säkra där de bott tidigare. Men vi kan ju inte hjälpa alla," säger Merzek Botros, som leder en arabisktalande grupp inom Centrumkyrkan i norra Stockholm. "Totalt har vi kontakt med uppemot 40 personer som känner sig otrygga där de är nu. Så det vore bra om vi kunde få lite mer hjälp från staten på något sätt, så att vi kan ta hand emot de kristna som är hotade och som behöver någon annanstans att bo." Världen idag 160129.

Elisabeth Sandlund: Dagens stora fråga: Vart tar de vägen? På ytan lyckad flyktingpolitik är en humanitär katastrof. På ett ytligt, teknokratiskt plan har regeringens politik med gränskontroller och aviseringar om skärpta regler för uppehållstillstånd och familjeåterföreningar lyckats. Djupare sett, på det humanitära planet, är det en katastrof. För vart tar de människor som annars skulle ha kommit till Sverige vägen, alla de individer som tillsammans utgör denna ström? Flera andra länder har beslutat att Ungern inte är ett land som flyktingar ska sändas tillbaka till. Det är obegripligt att svenska Migrationsverket håller fast vid att de får drägliga förhållanden och en rättssäker prövning där, trots alla bevis på att det är precis tvärtom. Förhållandena är usla och människor avpolletteras omedelbart till Afghanistan. Larmsignalerna på nyhetsplats i dag måste nu ljuda i Norrköping så att reglerna ändras. Dagen 160128.

Stor debatt om asyllagen i Danmark. Den nya danska asyllagen och de internationella reaktionerna på den, har skapat en stor debatt i Danmark. Danskarna påminns om situationen som landet hamnade i under krisen med Mohammedkarikatyrerna. I tisdags röstade det danska folketinget igenom nya åtstramningar av asyllagen, som bland annat innebär att de som beviljats asyl, får vänta tre år på att få sin familj till Danmark. Reaktionerna på den nya lagen har varit starka. De danska socialdemokraterna, som stödjer lagen, har dykt i opinionsmätningarna och flera politiker har lämnat partiet. Dansk industri har uttryck oro för vad lagen får för konsekvenser för danska affärsrelationer. Och traditionella och sociala medier svämmar över med inlägg och debatter. "Jag är genuint bekymrad över att Danmark har skrivit in sig i historien som ett land som behandlar flyktingar från Mellanöstern dåligt," säger Rasmus Boserup från Danskt institut för internationella studier. SR 160130.
Danska kyrkor tysta om asyl-lag. Nyligen gick förre generalsekreteraren ut och fördömde den nya flyktinglagen, som gick igenom i Danmark med stark majoritet i förra veckan. I dansk kristenhet hörs dock inte många kritiska röster. Lagen antogs 26 januari och träder i kraft denna vecka, Enligt lagen får flyktingar behålla värdesaker upp till ett värde av 10.000 kronor. Det finns dock ett undantag för personliga värdeföremål som har ett speciellt affektionsvärde, oavsett värdet. Detta kan till exempel gälla vigselringar. Förslaget röstades igenom av en majoritet inom Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance och Socialdemokraterna. Lagen blev antagen med siffrorna 81 röster för, 27 emot. Den har 34 punkter, och innehåller bland annat också stramare regler för att dra in uppehållstillstånd, och rätten till familjeåterförening förlängs från ett till tre år. Danmark tog i fjol emot 20.000 asylsökande. Detta kan jämföras med Tyskland som tog emot 1,1 miljoner och Sverige, som tog emot 163.000. Dagen 160202.
Frälsningsarmén en av få kritiska röster. Danska Frälsningsarmén uttalar sig kraftfullt mot den nya danska flyktinglagen på sin hemsida. "Beslutet om att skjuta på möjligheten att återförenas med sin familj från ett till tre år är brutalt och omänskligt", skriver de. Frälsningsarmén i Danmark motiverar sitt uttalande med att citera Matteusevangeliets kapitel 25, vers 35. Där säger Jesus: "Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig". "Att flyktingar skall behandlas väl är ett av de grundläggande värdena i kristen tro. Vi är kallade att ta hand om vår nästa", skriver Frälsningsarmén. Det är främst den del av lagen som handlar om rätten till återförening som Frälsningsarmen kritiserar. Man skriver att lagen kommer att medverka till att hålla barn och föräldrar åtskilda, den kommer att låta barn vara kvar i konfliktområden och flyktingläger, och den kommer också att göra det svårare för flyktingar att integreras i det danska samhället. Men Frälsningsarmen skriver också att den del av lagen som handlar om att beslagta smycken och värdesaker som flyktingarna har med sig är "djupt betänklig". Den är, skriver man "uttryck för en signalpolitik, som avslöjar en människosyn på väg bort från grundläggande värden". Dagen 160202.

M och S lika stora i Svensk väljaropinion, KD under strecket. Både Socialdemokraterna och Moderaterna får i januarimätningen 24,6 procent. Att partierna ligger på samma nivå beror på att Moderaterna går framåt, 2,3 procentenheter sen i december, samtidigt som Socialdemokraterna fortsätter att backa något. Partiet nu ligger nära det bottenrekord som nåddes under Juholtkrisen. "Det ger vind i seglen för de moderater som vill försöka störta regeringen." Kristdemokraterna har legat under 4 procent i varje mätning i Svensk väljaropinion sedan i mars förra året och partiet får nu i januarimätningen 3,5 procent av väljarstödet. V får 6,8 - MP 5,9 - L 6,2 - C 6,8 - SD 18,9 - FI 1,9 och övriga 0,8. SR 160130.

"Pengar i tiggarmuggen inte hållbart". Tiggarbarn bör inte generellt erbjudas skolgång. Och att lägga pengar i muggen är ingen långsiktigt bra idé, tycker regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson som utrett tiggerifrågan. Länsstyrelserna bör få samordningsansvar för utsatta EU-medborgare, föreslår Martin Valfridsson. Länsstyrelsen i Stockholm föreslås få ett övergripande ansvar. "Vi ser att antalet utsatta EU-medborgare har ökat kraftigt. Det handlar om EU-medborgare som inte har rätt till välfärd i Sverige. 2015 fanns det upp till 5 000 utsatta EU-medborgare i Sverige med en liten nedgång efter sommaren. Av dem är cirka 70 barn," säger Martin Valfridsson. Dagen 160201.
Kritik mot förslag kring utsatta EU-medborgare. Martin Valfridsson, regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare, lämnade i dag både förslag om hur de ska få stöd och hur polisen ska agera vid otillåtna bosättningar. Nu hörs kritik mot förslagen. Regeringen ska nu överväga samordnarens förslag. Moderaternas rättspolitiska talesperson Beatrice Ask tycker att idén om länsstyrelsernas stöd är bra, men tycker att en del svar saknas. "Regeringen måste komma med förslag så att vi kan avhysa enklare när det blir illegala bosättningar och vi moderater tycker också att man ska ha lokala möjligheter att besluta om tiggeriförbud på vissa platser och det finns inte med," säger Beatrice Ask. SR 160201.
Utredare: Erbjud inte barn till tiggare skolgång i Sverige. Regeringens utredare föreslår att barn till människor som tigger inte ska ha rätt till skolgång i Sverige. "Det är djupt orättvist att inte se till barnens bästa i den svåra situation som råder," säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen i Göteborg. Göteborg har erbjudit skolgång ända sedan 2008 och där har antalet inte ökat nämnvärt under åren som gått, enligt Emil Mattsson. "Här gäller barnkonventionen punkt slut och så tycker jag att det borde vara i alla kommuner i landet." Varför kommer utredaren då med detta förslag? "Mycket i rapporten handlar om att försvåra för utsatta EU-medborgare att vara i Sverige. Så detta är ett steg på den vägen. Om utredarens förslag vinner gehör i regeringen betyder det att deras barn är de enda som inte erbjuds skolgång i Sverige. Alla andra barn - även barn till papperslösa - har rätt till skolgång i Sverige. Varför inte också dessa barn? Det tycker jag är orättvist." Dagen 160202.
Elisabeth Sandlund: Signalpolitik även mot EU-migranter. Långsiktiga åtgärder inget alibi för att neka kortsiktigt stöd. Problemet är att tiggarna inte är en grupp, inte enbart och inte ens i första hand. De är individer, medmänniskor, var och en med sitt levnadsöde. Valfridssons slutsatser påminner obehagligt om den signalpolitik som tillämpas gentemot flyktingarna. När den hårda linjen blir känd i Rumänien och Bulgarien är det tänkbart att strömmen av EU-migranter avtar. De frågor vi måste våga ställa oss är desamma: Vilket är alternativet? Vart tar de vägen i stället? Hur blir deras livsvillkor då? Dagen 160202.

Nu fasas Fas 3 ut. Från och med i dag avvecklas systemet med olika tidsgränser för långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det gäller bland annat den kritiserade Fas 3. 39 000 personer är i Fas 3, men från och med i dag ska inga fler in i systemet och sysselsättningsplatserna ska vara helt avvecklade i januari 2018. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tror att fler långtidsarbetslösa kommer att kunna få ett arbete nu. "Dels för att det inte är tidsgränser som styr vårt arbete utan medarbetarnas professionella bedömning. Dessutom öppnas hela vår verktygslåda upp. Om vi gör bedömningen att en arbetslös har vissa behov av insatser kan vi sätta in dem oavsett var i arbetslöshetsperioden personen befinner sig." Tanken är att Arbetsförmedlingen nu ska ge mer olika stöd till olika arbetslösa. Utbildning, svenskastudier och arbetsträning är exempel på åtgärder. "Vi får andra möjligheter att jobba och då kommer fler på sikt att komma ut i arbete eller att komma närmare arbetsmarknaden," säger Mikael Sjöberg. SR 160201.

"Omänskligt att avvisa asylsökande till Ungern." Olämpligt mottagarland. Varför envisas Migrationsverket med överföringsbeslut av asylsökande till Ungern? Juridiskt sett följer Sverige Dublinförordningen, men flera av de länder och institutioner där förordningen gäller har stoppat överföringar till Ungern. Dit hör Norge, Danmark och Nederländerna, skriver tio debattörer bland andra Ulf Bjereld, K-G Hammar och Gudrun Schyman. Enligt artikel 3:2 i Dublinförordningen kan inte en asylsökande överföras till en annan medlemsstat om "det finns välgrundade skäl att anta att det finns systematiska brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i denna stat". DN 160202. Kommentar: Bra genomgång om situationen i Ungern.

Désirée Pethrus (KD): För många kristna asylsökande fortsätter förföljelsen i Sverige. Asylsökande som bekänner sig till den kristna tron får allt tuffare på landets asylboenden. Våld och hot har blivit alltmer vanligt förekommande. Här handlar det om människor som har flytt från hot och våld för att söka sig till tryggare tillvaro och för många fortsätter hot och våld vara en vardag även i Sverige på grund av den kristna tron. Genom de kontakter jag har i det civila samhället, men också genom egna möten med asylsökande, får jag ta del av hur samma förföljelse som nu utplånar den 1700 år gamla kristna närvaron i Irak, fortsätter i Sverige. Jag får höra om berättelser om hur konvertiter som övergått från islam till kristen tro utsätts för hot och trakasserier, hur dödshot kan förekomma för att en person inte deltar i fredagsbönen med andra muslimer på boendet.  Den person som hotat och utsatt en annan person på ett asylboende drabbas sällan själv av förflyttning när det uppdagas. Istället är det brottsoffret som tar den konsekvensen. Det är inte rimligt. Det som pågår på våra asylboenden är oacceptabelt och kräver omedelbara åtgärder. Hemmets Vän 160204.

Migrationsverket presenterar ny prognos för asylsökande. Migrationsverket skriver i ett pressmeddelande att stor osäkerhet präglar deras prognos. Myndigheten presenterar tre beräkningsalternativ för hur många asylsökande som kommer till Sverige i år, och inget alternativ är mer troligt att inträffa än de andra. Det högre alternativet ligger på 140 000 asylsökande, varav 27000 ensamkommande barn. Detta bygger på att Turkiets, EU:s och dess medlemsländers kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sedan snabbt avtar i effektivitet, enligt myndigheten. Det lägre alternativet ligger på 70 000 asylsökande, varav 12000 ensamkommande barn. Då antas kontrollåtgärderna ge tydlig effekt under hela året, och ytterligare åtgärder införas när antal asylsökande börjar öka igen från och med maj, skriver Migrationsverket. Redan den lägre siffran - 70 000 - är på gränsen för vad Sverige klarar av, säger migrationsminister Morgan Johansson, som samtidigt påpekar att prognosen är osäker. Den 1 januari 2016 konstaterade Migrationsverket att siffran landade på knappt 163 000 asylsökande till Sverige 2015. SR 160204.

SKR och kvinnolobby tveksamma till inseminationslag. 800 ensamstående kvinnor väntas skaffa barn på egen hand i år. Men Sveriges kristna råd och Sveriges kvinnolobby var tveksamma till den nya lagen när den var ute på remissrunda. Den nya lagen antogs i januari utan någon större debatt. De enda partierna som röstade emot var Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Inte heller hade de organisationer som tyckt till om den nya lagen några negativa synpunkter. Förutom tre. Katolska kyrkan, Sveriges kristna råd och Sveriges kvinnolobby. Den nya lagen innebär - till skillnad från hur det fungerar i Danmark - att barnet vid 18 års ålder har rätt att veta vem som är fadern. Dagen 160205.

Penilla Gunther (KD): KDska inte vara ett "SD light". "Sverige behöver ett sant kristdemokratiskt parti som fortsätter bygga ett mänskligare Sverige." För ett par val sedan löd Kristdemokraternas slogan: "Ett mänskligare Sverige". I dag om någonsin borde vi använda denna vår slogan och betona den mest kristdemokratiska principen av alla, det unika och lika människovärdet. Att sträva mot att "ta över de gamla moderaterväljarna", de som övergav sitt parti under Alliansens tid vid makten, är förgäves. De har gått tillbaka till Moderaterna eller gått vidare till Sverigedemokraterna (SD). Tidigare kallades ibland KD för "moderat light" - nu möter jag ibland åsikten att vi blivit "SD light". För egen del vägrar jag att låta mitt parti bli ett fäste för personer som vill att vi närmar oss SD, eller att vi ska bli mer "konservativa". Jag tror inte vårt land behöver ett sådant parti. När vi börjar schackra med värderingarna - att vi ska ta hand om vår nästa, ge av det vi kan och bidra till det gemensamma bästa i samhället - som så många av våra medlemmar och väljare levt med i hela sina liv så glider vi långsamt ner på värderingsskalan. Ett mänskligare Sverige" byggs, inte genom att dra in ersättningar, stänga gränser och sudda ut värderingarna. Dagen 160205.

Mindre tid med barnen kan bli följd av utredning. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska titta på omfattande reformer av föräldraförsäkringen. Prioriterat är att försäkringen ska "öka jämställdheten". Som verktyg för det har ansvariga ministern Annika Strandhäll tidigare öppnat för att göra föräldraledigheten kortare och minska flexibiliteten. "Låter fint att regeringen vill ha en mer 'modern' föräldraförsäkring, förödande att de vill korta tiden föräldrar kan vara med barnen", skriver Emma Henriksson (KD) på Twitter om utredningens utgångspunkt. Världen idag 160207.

Kristna är utsatta på Sveriges asylboenden. Hur utbrett problemet är vet ingen. Däremot är vittnesmålen många. "Om det är 300 på ett boende kanske tio är kristna, resten muslimer. Då får de frågan varför de inte ber. De känner sig isolerade." En av resenärerna säger om domen: "Några pengar tror jag inte att vi får tillbaka. Det har vi inte trott på länge. Var ska prästen få pengarna ifrån?" Dagen 160209.

Alf Svensson: Ge Anders Kompass en guldmedalj! Det finns all anledning att lyfta fram sanningens företrädare. Anders Kompass påtalade att FN-soldater skymfade och förnedrade pojkar i Centralafrikanska republiken. Han vågade således sätta sig upp mot det nära nog sakrosankta internationella samfundets högsta instans, FN. Och för sitt sanningssägande förklarades han för "persona non grata". Han skulle helt sonika bort från sina arbetsuppgifter. Anders Kompass begrep självfallet att han utmanade världssamfundets Goliat, men samvetet bjöd honom. Och till slut blev han ju faktiskt rentvådd. Dagen 160209. Kommentar: Bra rutet Alf Svensson!
FN-svensken Anders Kompass fann styrka i tron. Dagen 160205.

Kristna berättar om dödshoten. "Jag är jätterädd", säger en kristen asylsökande som tagit tillbaka sin polisanmälan, av rädsla för de muslimer som trakasserade honom. Här är tre berättelser från olika asylboenden i Sverige. Dagen 160210.

Ygeman: "Främst en verksamhetsfråga". Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger till Dagen att regeringen tar hatbrott med religiösa motiv på yttersta allvar. Men frågan om kristofobiska brott på asylboenden är inte ministerns "förstahandsoro". Kommentar: Ygeman verkar inte vara insatt i problemen. Dagen 160209.

Elisabeth Sandlund: Kristna som flytt måste få skydd. Absurt att förföljelserna fortsätter på svensk mark. Det är absurt att människor som flytt från det konkreta hotet att bli offer för ett pågående folkmord och som på farliga vägar till och genom Europa lyckats ta sig till Sverige ska utsättas för förföljelse när de äntligen nått det som de trodde var tryggheten. Vittnesbörden om hur den kristna minoriteten trakasseras på flyktingförläggningar där muslimer dominerar hopar sig. Ingen oklarhet får råda. Den som utsätts för förföljelse måste omedelbart få skydd, om så är nödvändigt på särskilda boenden. Tydlig information om vad som gäller och om vilka konsekvenserna blir om reglerna överträds måste ges så att det blir glasklart att varje individ som inte är villig att rätta sig efter svensk lag därmed har förverkat sin rätt att få stanna i landet. Dagen 160209.

Ingemar Tidefors och Sandra Tidefors: Satsa mer på Sveriges äldre. Att äldreomsorgen nedmonteras är varken människovärdigt eller värdigt ett samhälle som det svenska. Den kristna människosynen sätter omsorgen om medmänniskan i centrum, särskilt de värnlösa och mest sårbara grupperna, de som har svårt att föra sin egen talan. I dagens samhälle har ständiga nedskärningar i äldreomsorgen lett till att vart fjärde äldreboendeplats har försvunnit under 2000-talet. Det vill säga, cirka 32 000 platser för äldreboende har försvunnit trots att den äldre delen av befolkningen stadigt ökar. Det har blivit allt svårare att beviljas en plats, och de som får en plats är betydligt äldre och sjukare än hur det tidigare har varit. För att dra ner på kostnaderna satsar många kommuner på hemvård med hemtjänst flera gånger per dag. Många vårdbolag minskar även antalet fastanställda och ökar i stället timanställningar. Vi är bekymrade över tendensen att äldreomsorgen på många håll rimmar illa med den kristna människosynen som utgjort grunden för vårt samhälle. Det blir inte människovärdigt om äldreomsorgen nedmonteras och många äldre tvångsvårdas i sitt hem. Ett samhälles kvalitet kan bedömas efter hur väl det tar hand om sina svagaste grupper. Men när våra äldre blir tvångsvårdade för att spara resurser - vad för slags samhällskvalité uppnår vi då? Dagen 160209.

Nej till kristna asylboenden. Migrationsminister Morgan Johansson (S) avvisar förslaget att separera olika religiösa grupper i asylsystemet. Dagen 160211. Kommentar: En ateist förstår inte problemet... däremot har han inget problem med att det finns hbtq-certifierade asylboenden i Sverige.

Seglivad myt om våldtäkter fortsätter. Sveriges rekordhöga våldtäktsstatistik går inte att jämföra med andra länders statistik, eftersom sättet att registrera och benägenheten att anmäla skiljer sig markant. Att Sverige är ett av länderna med flest registrerade våldtäkter i världen används ofta som argument bland populistiska politiker och samhällsdebattörer i sociala medier för att peka på att Sverige är på väg utför i en ökande våldsspiral. Enligt Felipe Estrada professor i kriminologi vid Stockholms universitet är det omöjligt att jämföra brottsstatistik som denna länder emellan. Felipe Estrada har försökt informera detta till personer som sprider det budskapet om att våldtäktsstatistiken, men de vill inte lyssna. "Man vill driva den här frågan som är väldigt upprörande och har man den här gärningsmannen som får den här svarta färgen, har man den klockrena kampanjen." SR 160211.

Svenska kyrkan tveksam till kristna asylboenden. Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift, ser att det kan finnas behov av kristna asylboenden i Sverige, men ser helst andra svar på att kristna hotas. Ärkebiskop Antje Jackelén skriver i DN att man kan tänka sig kristna asylboenden men att detta vore "ett nederlag för vårt samhälle". Världen idag 160211.
"Ingen talar med oss längre". Att närma sig den kristna tro under sin tid som asylsökande kan betinga ett högt pris för den som tidigare identifierat sig som muslim. Social isolering, glåpord och förtäckta hot hör till vardagen för dem som Världen idag talat med. Merzek Botros säger att han får samtal dagligen från kristna som har problem på sin asylboenden. "Det går inte att vänta längre. Om jag kunde hitta någon församlingsgård eller liknande, så skulle vi kunna starta ett eget boende. Jag skulle önska att andra församlingar hörde av sig till mig, så kunde vi göra det gemensamt." Världen idag 160210.
"Regeringen negligerar utsatta kristna". Vid en interpellationsdebatt i riksdagen på torsdagen pressade Désirée Pethrus (KD) migrationsminister Morgan Johansson (S) om vad regeringen ska göra för att skydda kristna på asylboenden. Men inga nya åtgärder aviserades. "Jag är fortsatt förundrad över att ministern inte ens vågar nämna kristnas utsatthet. Vad är det som är så farligt?" Hon frågade också om det ska råda straffrihet på asylboenden eller vilka konsekvenser de som hotar och attackerar kristna ska få möta. Världen idag 160211.
Lukas Berggren: Varför skyddas inte kristna asylsökande? Att muslimer som konverterar till kristen tro förföljs är inte ovanligt. Kristna är världens mest förföljda grupp och förföljelsen kommer vanligen från militanta islamister. Ofta har förföljelsen kunnat förläggas till hårdföra muslimska stater. Men nu slår förföljelsen mot kristna i Sverige. Allra mest tydligt är det på svenska asylboenden. Hoten och trakasserierna på asylboenden drabbar inte bara kristna. I lördagens Svenska Dagbladet berättades om två hbtq-personer som drabbats. Det som förbluffar är att reaktionerna, inte minst från Migrationsverket, verkar vara så olika. När Migrationsverket konfronteras med uppgifterna om förföljelse av hbtq-personer på svenska asylboenden säger Sverker Spaak, som arbetar med boenden på Migrationsverket, så här till SvD (6 februari): "Jag tror att vi under året kommer att kunna erbjuda boenden med bra nätverk i närmiljön - större städer där RFSL har verksamhet - eller speciella boenden med inriktning på hbtq." Så, när det gäller hbtq-personer verkar särskilda boenden vara ett alternativ för Migrationsverket. Men när förföljelsen drabbar kristna verkar särskilda boenden inte vara ett alternativ. Så resonerar vi inte om kvinnor misshandlas. Då är det en självklarhet att samhället ska erbjuda skyddat boende och en fristad från den som har misshandlat kvinnan ifråga. För den som lever under faktiska dödshot är det ganska ointressant om deras flytt undan hot beskrivs som seger eller nederlag för samhället. De vill bara känna sig trygga. Världen idag 160211.

Kristna som trakasseras på asylboenden. Fråga 2015/16:788 Kristna som trakasseras på asylboenden av Mikael Cederbratt (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Det blir dessvärre allt vanligare att vi genom medierna får larm om kristna som trakasseras för sin tros skull på asylboenden. Det finns också berättelser om personer som inte vågar berätta om sin tro på grund av rädsla för att utsättas för hot och trakasserier - en utveckling som är allt annat än trevlig för oss som land men framför allt inte för den som drabbas. Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: Avser ministern att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta växande problem, och vilka är dessa åtgärder? Riksdagen 160212.

DN Ledare: Låt asyl betyda skydd. Allt fler rapporter kommer om hot mot kristna flyktingar på asylboenden. Det är nu tid att regeringen utreder situationen för dem och andra minoriteter snabbt och grundligt - och att nolltolerans införs. DN 160215.

Anpassade asylboenden finns - men inte för kristna. Migrationsverket lovar utsatta asylsökanden rätt till anpassade boenden. Här nämns till exempel hbtq-personer och gravida. Men inte ett ord om religiösa minoriteter. En särskilt utsatt grupp bland de asylsökande är homosexuella. För att ge ett särskilt skydd åt dessa har Migrationsverket tagit fram en handlingsplan för att hantera just hbtq-personer. Personer inom denna kategori har också en egen flik på Migrationsverkets hemsida med särskild information. Bland utsatta grupper nämns även de som utsatts för människohandel, tortyr eller har blivit könsstympade. Alla dessa grupper har rätt till ett anpassat boende, enligt reglerna. Desirée Pethrus (KD): "Med tanke på att Migrationsverket och RFSL haft diskussioner hur man kan hjälpa hbtq-personer är det också rimligt att verket tar en diskussion med kyrkorna som mött den här problematiken." Men migrationsminister Morgan Johansson (S) sa i torsdags att han inte vill se uppdelade boenden för enbart kristna. Desirée Pethrus igen: "Man säger nej till asylboenden för kristna men samtidigt har man tagit upp diskussioner med RFSL för att hjälpa hbtq-personer på ett särskilt sätt. Kristna är också en grupp som behöver särskilt skydd." Så här definierar Migrationsverket särskilt utsatta grupper på sin hemsida: HBTQ-personer, Ensamkommande barn, Gravida, Äldre, Personer med psykiska funktionshinder och Personer som är allvarligt sjuka. Dagen 160216.

Allt fler asylsökande åker tillbaka. Allt fler asylsökande vill nu avbryta asylprocessen och resa tillbaka till sitt hemland. Tidigare avbröt ungefär 300 personer i månaden asylprocessen men sen november är det mer än dubbelt så många per månad som vill resa hem. "Ja, jag är en av dem som vill åka tillbaka till Afghanistan. Vi kommer hit till Sverige med så många drömmar och förhoppningar men de kommer inte slå in," säger 25-årige Azatullah Azammi från Afghanistan, som bor på ett asylboende utanför Karlskrona. Azatullah Azammi har nu varit i Sverige i fyra månader. Migrationsverket säger att han får räkna med att det tar två år innan han kan få besked om ifall han får stanna eller inte. Och han är besviken på Sverige främst för att de håller människor i ovisshet under så lång tid, säger han. Men även för att reglerna kring invandring skärps gång på gång. SR 160219.

"LUF:s förslag tecken på sekterism". Legalisera incest och nekrofili var två idéer som klubbades igenom när LUF i Stockholm samlades i helgen. LUF i Stockholm röstade igenom att de vill legalisera incest och nekrofili, det vill säga att det inte ska vara straffbart att ha sex med ett syskon eller med en död människa, förutsatt att godkännande finns innan dödstillfället. Kritiken har inte varit nådig. Inte minst i sociala medier. Det som oroar den kristne liberalen Staffan Werme är att den här typen av förslag skapar en normförskjutning i samhället, och är ett steg på vägen mot att överge ett normativt system som funnits länge. "Det här handlar om mer än sex- och samlevnad, de här normerna påverkar en massa andra saker också, hur vi ser på varandra som människor," säger Staffan Werme. Han tar upp ett annat exempel, månggifte, som han ser som en del i samma frågekomplex. "Jag är övertygad om att uppluckringen av tvåsamheten har gått ännu längre tack vare det här." Staffan Werme vill också lyfta fram att LUF förra året ville legalisera djursex, vilket får ses som ett förslag på samma tema. Då stod hela ungdomsförbundet bakom förslaget, inte bara Stockholmsgrenen. Dagen 160222.
Stefan Gustavsson rasar över LUF:s förslag. "Mänsklig samlevnad har genomgått en normförskjutning" säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, om LUF:s förslag att göra nekrofili och incest lagligt. tefan Gustavsson är orolig för att dessa och liknande förslag, oavsett religiös åskådning, har potential att omforma det traditionella äktenskapet på ytterligare negativa sätt som kommer vara skadligt för samhället. - Sedan samkönade äktenskap infördes har politiska ungdomsförbund och andra debattörer argumenterat för ytterligare "naturliga steg". Att tillåta polygama äktenskap, djursex, och nu då även incest samt nekrofili, säger Stefan Gustavsson, enligt ett pressmeddelande. Dagen 160222.
Linus Rehn Distriktsordförande KDU Stockholm: Du vinkar adjö till förnuftet, Cecilia. LUF:s svar på Sveriges utmaningar blev att incest och nekrofili bör legaliseras. Med andra ord, att vinka adjö till förnuftet, och till vad som är rätt och fel. Det är faktiskt vad distriktsordförande Cecilia Johnsson slog fast som försvar för deras förslag. Cecilia Johnson svar till Aftonbladet när hon fick frågor om deras osmakliga lagförslag var: "Vi tycker generellt inte om morallagar". Så var det med den saken. LUF tycker inte om att skilja mellan rätt och fel, och att etik och moral är dåligt. Som Liberal tycker man alltså att människor inte själva ska få dela upp sin föräldraledighet, men att rätten att få utöva incest och nekrofili är grundläggande för en människas frihet. Sådan blir liberalismen utan moral, utan förmågan att skilja mellan rätt och fel. Det säger sig självt vilka obehagliga familjeförhållanden och otrygga miljöer LUF:s förslag möjliggör. Sveriges liberaler har i kör med den svenska vänstern en längre tid fört ett krig mot normer och moral. De tror att om människan är fri från alla seder, normer och moral kommer den att bli lyckligare. Men verkligheten är en annan. När de vinkar adjö till moralen vinkar de också adjö till frihetens skydd. Det är vår moral som säger att det är fel att mörda, stjäla, våldta eller skända andra människor. Det är en norm i Sverige att vi inte antastar eller hotar varandra, vandrar nakna på gatorna, och att vi respekterar alla människors lika värde. AB 160222.
Olod Edsinger: Finns det en kristen respons på incest och nekrofili? Ja, både Gamla och Nya testamentet tar i mycket starka ordalag avstånd från incest. Något specifikt förbud mot nekrofili finns inte i Bibeln, men i ljuset av Skriftens avståndstagande från såväl samkönat sex som tidelag är det lätt att dra slutsatsen att blotta tanken på detta skulle ha förfärat Bibelns författare. Världen idag 160222. LUF-distrikt vill tillåta "juridisk abort". LUF Väst, ett distrikt inom Liberala ungdomsförbundet, beslutade i helgen att man vill införa rätt till juridisk abort för män som vill avsäga sig faderskapet till ett barn. Beslutet innebär att man anser att fadern till ett barn ska ha rätt att avsäga sig faderskapet under den tid som en kvinna får lov att göra en abort. När juridisk abort diskuterats tidigare har farhågor lyfts fram kring att det kan bli ett påtryckningsmedel gentemot kvinnan att göra abort och vilka följder det kan få för barnet att fadern avsagt sig att ta ansvar. "Jag hoppas verkligen att det inte är sant att LUF väst vill tillåta juridisk abort. Pinsamt omoget att helt tappa barnperspektivet...", skriver Malin Lernfelt, kommunikatör och tidigare ledarskribent på Göteborgs-Posten, på twitter. Det LUF gör är att i praktiken "skapa påtryckningsmedel för ovilliga fäder att tvinga tjejer göra abort", menar Frida Park, företagare och krönikör på Dalarnas Tidningar. Världen idag 160229.

Lärare protesterar i Ungern. Ungerns premiärminister Viktor Orban har stärkt sin ställning bland väljarna till följd av regeringens hårda linje i flyktingfrågan. Men frågan är hur länge det varar. Just nu går landets lärare i täten för en protest mot det nya utbildningssystem som gjort skolan mycket centralstyrd och lärarna mer ofria. Just nu är premiärminister Viktor Orbán och hans konservativa parti Fidesz populärare än på länge. De flesta förklarar det med regeringens hårda tag i flyktingfrågan och de kampanjer som satt likhetstecken mellan människor på flykt och ett växande terrorhot. Den politiska analytikern Péter Krekó i Budapest säger att retoriken har gått hem hos många ungrare men han tror samtidigt att regeringen snart kan komma att utmanas av fler protester mot till exempel en skola eller en sjukvård som inte fungerar. "De närmaste två åren, fram till nästa val, ser jag framför mig att regeringen kommer att försöka prata om flyktingar och familjevärderingar medan alltfler intressegrupper kommer att höja sina röster mot olika problem." SR 160223.

SD vill ha tillfälligt stopp för nya medborgarskap. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill ha ett tillfälligt stopp för medborgaskap för alla som invandrar till Sverige. Partiet vill också att det ska bli tydligare skillnad mellan att ha ett medborgaskap och bara ett uppehållstillstånd, och föreslår därför att en utredning ska se över den frågan. En tidsgräns på 10 år har tidigare diskuterats i partiet enligt honom. SR 160223.

Utredare: Nej till surrogatmödrar. Surrogatmoderskap ska inte tillåtas i Sverige, anser regeringens särskilda utredare. I nära tre års tid har lagman Eva Wendel Rosberg utrett huruvida altruistiskt surrogatmoderskap - det vill säga utan vinning för surrogatmodern - bör tillåtas eller ej. I dag lämnar hon över sina slutsatser och förslag till justitieminister Morgan Johansson, och hennes svar är nej, rapporterar SVT Nyheter. Hennes utredning slår även fast att kommersiella surrogatarrangemang i utlandet bör motverkas - även om det blir svårt. "Det närmar sig handel med kvinnor och det som vi inte vill att svenska kvinnor ska utsättas för, vill vi inte heller att kvinnor i fattiga länder ska utsättas för." Frågan splittrar riksdagsblocken: KD och V är mot surrogatmödraskap, medan C och L är för så länge pengar inte är inblandat. Övriga partier har ännu inte tagit ställning, utan vill invänta utredningens slutsatser. Dagen 160224.
Elisabeth Sandlund: "Surrogatmödraskap hör inte hemma i Sverige". Nu måste politikerna ta sitt ansvar och se till barnens bästa, inte de vuxnas. Dagen 160224.
Utredning säger nej till surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap ska inte tillåtas i Sverige. Den slutsatsen har regeringens särskilda utredare kommit till. "Det närmar sig handel med kvinnor och det som vi inte vill att svenska kvinnor ska utsättas för, vill vi inte heller att kvinnor i fattiga länder ska utsättas för." Välden idag 160324.
Utökade möjligheter till provrörsbefruktning. Samtidigt som den statliga utredningen säger nej till surrogatmammor, säger den ja till utökade möjligheter att få barn med hjälp av provrörsbefruktning; så kallad assisterad befruktning. Kravet på att ägget eller spermierna kommer från någon av föräldrarna föreslås tas bort. SR 160224.

Förföljda kristna inte med i utrikesdeklaration. När utrikesminister Margot Wallström på onsdagsmorgonen läste upp regeringens utrikesdeklaration nämnde hon inte den globala förföljelsen av kristna. " Det är ofattbart," menar Kristdemokraternas Sofia Damm. Världen idag 160224.

Moderaterna störst i Svensk väljaropinion. Moderaterna får 25,3 procent, Socialdemokraterna 24,5. Kristdemokraterna får 3,5 procent och partiet har varit under riksdagsspärren i ett helt år nu. V får 7,4. Mp får 5,8. L får 6,1. C får 6,7. SD får 17,9. Fi får 2,0. SR 160228.

Löfvens oväntade yogalöfte till Indien. I samband med att statsminister Stefan Löfven nyligen besökte Indien gjordes ett längre gemensamt uttalande tillsammans med Indiens premiärminister. Båda sidor välkomnar också att den 21 juni har utlysts som den internationella dagen för yoga av FN:s generalförsamling, det nämns också att medlemsländer i FN har kommit överens om att "öka medvetenheten om fördelarna med att praktisera yoga". Världen idag 160229.

Sara Skyttedal: Asylrätten helig ko som kommer att slaktas. KDU-ordföranden är på tapeten efter sina ord om att vi inte till varje pris kan "värna asylrätten". Även Kristdemokraterna är ett parti där olika röster hörs om hur vi ska hantera det stora antalet flyktingar som nu försöker ta sig in i Europa, och KDU:s Sara Skyttedal får väl sägas stå för en linje som är i den ena ytterlighetskanten, med krav på stängda gränser. Dagen 160229.

Bengt Sandqvist: Engagera dig för asylrätten! Regeringen presenterade sin åtgärdsplan för att minska flyktinginvandringen på en presskonferens den 24 november 2015. Den 11 februari 2016 publicerade regeringen ett detaljerat lagförslag. Detta förslag remissbehandlas nu. För vuxna utan barn och för alla som sökt asyl efter den 24 november 2015 vill regeringen besluta om stora förändringar. Förslaget innebär att en ny tillfällig lag ska antas och gälla i tre år, från den 31 maj 2016. Jag vill kommentera ett av förslagen, tidsbegränsade uppehållstillstånd. Kortfattat innebär förslaget att de som får asyl i Sverige inte längre ska få permanenta uppehållstillstånd, som de flesta får idag. Uppehållstillstånd för personer med flyktingstatus (de flesta från Eritrea, många från Afghanistan och Syrien) ska gälla i tre år. Uppehållstillstånd för alternativt skyddsbehövande (cirka 50 procent från Syrien) ska gälla ett år. När uppehållstillståndet gått ut ska personen kunna söka förlängning, men det blir fortfarande ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga tillståndet löpt ut, måste den asylsökande ha skaffat sig en inkomst som det går att försörja sig på. Det ska vara en "taxerad" inkomst, alltså ett vitt jobb eller företag. Under den tid lagen gäller finns alltså inte någon möjlighet till permanent uppehållstillstånd för äldre, sjuka och barn som inte kan skaffa en inkomst. Men enligt min mening undergräver förslaget asylrätten och det försvårar integrationen att människor som har behov av skydd tvingas fortsätta leva i otrygghet. För barn och för krigsskadade är tillfälliga uppehållstillstånd förödande. Trygghet krävs för rehabilitering. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 november 2015 skrev fyra psykologer: "Som psykologer vet vi att första steget i traumabehandling är att skapa stabilitet och trygga ramar. Tillfälliga uppehållstillstånd, nekande till familjeåterförening och otillförlitlig medicinsk metod för åldersbestämning är beslut som går stick i stäv med att kunna bedriva god vård och tillgodose barns grundläggande behov. Förslagen är inte förankrade i vare sig psykologisk, medicinsk eller juridisk forskning. Vi kräver nu att regeringen drar tillbaka sina förslag inom detta område." Dagen 160301. Kommentar: Det är stor skillnad mellan Sara Skyttdedals åsikter tillika med många andra politikers högerpopulism som nu också vunnit insteg i socialdemokratin och Bengt Sandqvists engagemang för den utsatta människan.

Värna asylrätten, slakta inte! Asylrätten är ingen helig ko att slakta, den är en mänsklig rättighet att bevara. Det skriver Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro (KD), i kritik till Sara Skyttedals utspel. Med Kristdemokraternas principprogram som grund är det med stor förvåning jag läser utspelet från Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedals att " 'Värna asylrätten' är den heliga ko som kommer slaktas under 2016". Hon försvarar sedan utspelet i en intervju med att "värnandet av asylrätten till varje pris är kärnan i hyckleriet". Detta står i tydlig kontrast till det principprogram som KD antog 2015: "Utifrån en personalistisk människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta. Vi vill bygga demokratin på denna människosyn och värdegrund - om de mänskliga rättigheterna ska stärkas måste efterlevandet av internationella förpliktelser garanteras." FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 fastslår att "var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse". Vi har ratificerat flyktingkonventionen från 1951 och dess tilläggsprotokoll från 1967. Konventionen är juridiskt bindande och bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det är en mänsklig rättighet att söka skydd från förföljelse, och stater som har ratificerat FN:s konvention har en absolut skyldighet att släppa in människor som befinner sig vid landets gräns och vill söka skydd samt ge dem tillgång till en rättssäker asylprocess. Att värna denna rättighet kallar Skyttedal för "hyckleri"! Det är nödvändigt att starkt reagera mot Sara Skyttedals utspel som ställer frågan om hur långt ifrån moderpartiets principprogram man kan gå som ordförande för ungdomsförbundet?! Dagen 160304. Kommentar: Bra rutet av Lennart Bondeson, men tar KD-partiet lärdom av det han skriver? Eller är det SD man sneglar på för att vinna populistiska väljare från det hållet?
Sara Skyttedal: Värna asylrätten - på riktigt. Den verklighetsförankrade har svårt att tro att asylrätten, som den är konstruerad i dag, kommer att förbli intakt. Vi har aldrig haft kapaciteten att ge skydd till alla med asylskäl. För att kunna "värna asylrätten" till varje pris har vi förlitat oss på Medelhavets höga vågor, människosmugglare, turkisk gränspolis och ungersk taggtråd. Vi har påstått att de som flyr är välkomna till vårt land, men vi har gjort allt för att hindra människor att ta sig hit och kräva sin rätt. Det är lätt att föra sig med vackra ord och utfästa vackra löften när man står på rätt sida av murarna. Vår goda självbild har förblivit intakt för att andra har gjort smutsjobbet. Det är detta hyckleri som synliggörs när EU:s yttre gränskontroll fallerat. När jag påstått att "värna asylrätten" är den heliga ko som behöver slaktas är det skenheligheten jag menar måste dö. Självklart ska inte kärnan i asylrätten, att kunna söka asyl, omprövas. Men de konventioner som utgör asylrätten reglerar mer än detta och ligger till grund för att hyckleriet fått fortgå och att så många människor tvingats offra sina liv i det desperata hoppet om att få sin sak prövad enligt asylrättens regler. Det nuvarande regelverket gör att den som vill komma till Sverige måste betala stora summor till organiserad brottslighet och vara beredd att riskera både sitt eget och sin familjs liv. Därför är det inte förvånande att 67 procent av de asylsökande är män, de flesta unga, snarare än kvinnor och äldre. Dagen 160309. Kommentar: Sara Skyttedal kallar den försämrade flyktingpolitiken för reformförslag. Reform är ett ord som alliansregeringen ofta använt när man försämrat olika villkor. Reform betyder att förbättra och förändra till ett nytt och bättre tillstånd i samhället, men tyvärr är det i alliansregeringens reformer alltid den svagaste som får ta nedskärningarna på de rikares bekostnad så att deras levnadsstandard inte ska försämras. Så också i flyktingpolitiken.
Lennart Bondeson: Historielöshet hotar asylrätten. Påståendet att den tid då flyktingkonventionerna formades och beslutades präglades av "en annan verklighet än dagens" är ren osanning! Med Sara Skyttedals argument skulle aldrig någon konvention om asyl med grund i människors lika värde arbetats fram, därför att situationen efter de två blodiga världskrigen var så svår och omöjlig att hantera. Det skulle bara ha blivit "ord och formuleringar och ett rent hyckleri". Tvärtom gjordes ett omfattande arbete för att säkerställa flyktingars rätt så att vi vid liknande situationer i framtiden skulle ha ett internationellt regelverk som skyddar de mest utsatta. Jag är överens med Skyttedal om att alla länder inom EU behöver ta ansvar för att låta människors rätt till asyl prövas. Men det måste vara så att alla tar ett lika stort ansvar, inte ett lika litet. De som med rätta kan beskriva sin situation i kristermer är flyktingarna. Vi ska värna människan före systemet, för att göra det behöver vi förstärka systemet så att det klarar av att hjälpa fler människor. Inte lösa systembrister genom att förvägra människor möjligheten att söka asyl. Så frågan är vilka värdemässiga motiv Sara Skyttedal egentligen har för att ifrågasätta och relativisera asylrätten när historiska argument faller och den kristdemokratiska idétraditionen inte ger något stöd. Dagen 160310.
Hård debatt om synen på asylrättens framtid. Varför ska en text skriven strax efter andra världskrigets slut styra svensk flyktingpolitik i dag? KDU:s ordförande Sara Skyttedal och kommunalrådet Lennart Bondeson kom till Dagen för att debattera heliga kor och om asylrättens vara eller icke vara. Efter en hel del kritik, och en del debatt senare, står Sara Skyttedal på sig. "Så som asylrätten är konstruerad i dag ger oss inte möjlighet att ge skydd till dem som har störst behov. Därför är asylrätten i behov av reformer," sa hon i debatten. "Jag vet inte vad Sara menar när hon säger att hon vill reformera asylrätten," sa Lennart Bondesson, en fråga som han inte ansåg sig ha fått svar på efter debatten. Dagen 160311.
Skarp kritik mot asylförslag. Regeringens lagförslag om nya asylregler har varit ute på remiss och kritiken är hård. Vi tycker detta är ett väldigt dåligt förslag. Vi är väldigt rädda att detta förändrar hela synen på Sverige som ett öppet land och Sverige som ett land som bejakar människors rätt att söka och få asyl, och att när de kommer till Sverige ska få en rimlig möjlighet att etablera sig och integreras i det svenska samhället, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Regeringens förslag på nya asylregler innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir grundregeln och möjligheten till anhöriginvandring blir kraftigt begränsad. Permanent uppehållstillstånd ska endast kunna ges om den asylsökande har ett fast jobb. Om lagförändringen går igenom så är den temporär och ska i första hand gälla i tre år. Ursula Berge på Akademikerförbundet SSR tycker att regeringens förslag är kontraproduktivt. "Detta är på tvärs med alla tankar och all erfarenhet vi har om hur en välfungerande integration går till. Vi kommer avstyrka förslaget i sin helhet." Flera remissinstanser säger att barn kommer att drabbas hårdast. Det är uppenbart att politikerna har panik. "Dessutom är det inte utrett om det är förenligt med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen." SR 160309.
Tunga instanser kritiserar regeringens förslag om skärpta asylregler. Regeringen får nu skarpa synpunkter från både myndigheter och juridiska instanser när det gäller förslaget om att skärpa asylreglerna. Migrationsverket är bland annat kritisk till att regeringen vill ta bort möjligheten för övrigt skyddsbehövande och personer med ömmande omständigheter att få stanna i Sverige. Både justitiekanslern och förvaltningsrätten i Stockholm vill att regeringen utvecklar vad som ligger till grund för slutsatsen att de skulle få dom effekter man tänker sig. Barnkonsekvensanalysen är obefintlig. Vilket är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att det i morgon kommer en utredning från regeringen om hur barnkonventionen ska bli svensk lag, säger Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt vid Uppsala Universitet. Diskrimineringsombudsmannen saknar analys av eventuellt ökat utnyttjande av nyanlända på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen varnar för att det kan bli vanligare med en handel med anställningsavtal som en följd av att jobb blir en grundförutsättning för att permanent uppehållstillstånd. Dessutom, vilket även Arbetsgivarverket påtalar ser Arbetsförmedlingen en stor risk att de som kommer och har kompetens i bristyrken i låter bli att validera och komplettera sina utbildningar från hemlandet. SR 160310.

Hägglund: Skyttedals firande med champagne inte värdigt. Decemberöverenskommelsen sprack och KDU:s ordförande Sara Skyttedal firade med champagne. "Till spelet hör att man beter sig värdigt som förlorare, men också värdigt som vinnare. Det här var inte värdigt", säger före detta KD-ledaren Göran Hägglund till SVT. "Är man ungdomsförbundsledare och leder ungdomar från tolv år och uppåt så är det dåligt omdöme," säger han i programmet. DN 160305.

Mediechefer i Finland i gemensamt upprop. I vårt grannland Finland har cheferna på landets största medier gått samman i ett upprop mot vad de kallar "lögnmedia" och för den trovärdiga journalistiken. "Vi vägrar stödja lögnmedierna genom att vara tysta medlöpare. Vi förbinder oss att utöva relevant journalistik grundad på fakta", skriver de tjugotvå chefredaktörerna från bland annat några av Finlands största dagstidningar Helsingin Sanomat, Aamulehti och Hufvudstadsbladet. Inte minst på grund av propagandasidor på nätet som maskerar sig som nyhetsmedier och som chefredaktörerna menar förgiftar samhällsdebatten. I bakgrunden finns bland annat flera nyheter om brott där invandrare skulle vara inblandade, som fått snabb och stor spridning men som senare visat sig vara antingen felaktiga eller påhittade, händelserna hade inte ägt rum, och personer som omnämnts existerar inte. Men det publicisterna också reagerar mot är den förråade stämning som råder i kommentarsfält och i sociala medier. "Kränkning, förnedring, svartmålning och direkta lögner har blivit vardag" skriver de i uppropet. De fortsätter också med att fördöma hatet och hoten som drabbar journalister i många länder, även i Finland. SR 160301. Kommentar: Vi ser detta i Sverige också.

"Psykiskt tyngre än jag hade tänkt mig". Kyrkoherde Pontus Gunnarsson i Hedemora-Garpenberg har snart "fastat" i tre veckor. Just nu lever han lite extra fattigt. - Eftersom jag befinner mig på ett läger, där mat ingår, lever jag för tillfället på 19 kronor på dag, säger han till Dagen. Det var på Askonsdagen som kyrkoherden inledde sitt sociala och ekonomiska experiment. Under fastans 40 dagar lever han på samma ekonomiska nivå som asylsökande - det vill säga 61 kronor per dag. "Jag har absolut fått en mycket större förståelse för deras situation. Samtidigt ser jag ljuset i tunneln. För många andra är det här en verklighet utan slut. Jag vet hur det är att leka fattig under en begränsad tid." Dagen 160302.

Migrationsverket vill ha 28 miljarder extra. Migrationsverket begär drygt 28,4 miljarder kronor extra för innevarande år och drygt 32 miljarder kronor extra för nästa år för att klara flyktingmottagandet. De stora utgiftsposterna är ersättningar och bostadskostnader. I den senaste budgeten anslås 12,5 miljarder kronor för i år. Migrationsverket bedömer dock behovet till 40,9 miljarder kronor. Världen idag 150302.

Hårdare asylpolitik oroar troende inom S. Det råder politisk majoritet för strängare asylregler. Men det finns motstånd, även inom socialdemokratin. Dit hör Tro och solidaritet, vars ordförande Ulf Bjereld är rädd att asylrätten ska urholkas. Han har överraskats över det stora motståndet mot den nya flyktingpolitiken som han mött. Torsdag nästa vecka avslutas en extremt snabb remissomgång kring det regeringsförslag som ska leda till en ny lag redan den 31 maj. Förslagets uttalade syfte är att minska antalet asylsökande. Det blir tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsningar i anhöriginvandringen, och den undantagsparagraf som nu finns om "synnerligen/särskilt ömmande omständigheter" tas bort. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i tre år. "Men vi vet av erfarenhet att det som beslutas tillfälligt riskerar bli permanent," säger Ulf Bjereld. Som det ser ut nu får den rödgröna regeringen stöd av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det är inget roligt sällskap. "Förslaget splittrar familjer och försvårar för människor som älskar varandra att få leva tillsammans," säger han. Dagen 160303.

Vill att fler självmant lämnar Sverige. De som får nej på asylansökan mister sitt boende och dagersättning. Det är innebörden av ett förslag som regeringen lämnat till lagrådet. Förslaget ingår i uppgörelsen med allianspartierna? "De måste lämna sina boenden, de får inte längre dagsersättning. De måste helt enkelt åka hem. Det gör vi för att vi behöver de platserna för nya asylsökanden," säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. SR 160304.

Muslimen som får ledarroll i Kristdemokraterna. Muhammed Tahsin valdes nyligen till ordförande för KD i Eskilstuna, och får en hel del frågor om sin tro. För visst kan det väcka nyfikenhet när en muslim går med i ett parti som har "Krist" i sitt namn. Själv säger Muhammed Tahsin lite skämtsamt att han trodde det var mer intressant att han var så pass ung, 24 år, än att han var en muslimsk kristdemokrat. Dagen 160307.

Ruth Nordström: Kvinnor ska inte utnyttjas som "behållare". Sverige ska inte tillåta surrogatmoderskap - förutsatt att den särskilda utredningen om "olika vägar till föräldraskap" som överlämnats till justitieminister Morgan Johansson, följs. Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, har under tre års tid haft uppdraget att överväga "olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar". Något oväntat blev det ett nej till surrogatmoderskap. Samtidigt är frågan uppe till diskussion i hela Europa. Världen idag 160307.

Rapport: Fler extremt fattiga i Sverige. Samtidigt som de svenska hushållen blir allt rikare håller en ny grupp av extremt fattiga människor på att växa fram.Enligt en rapport vet de inte när de kan äta nästa gång - och vissa vet inte hur de ska använda kniv och gaffel. EU-migranter, papperslösa samt människor med långvarigt ekonomiskt bistånd och deras barn är några grupper som är i stort behov av hjälp. Men i rapporten har forskarna identifierat en grupp av fattiga som helt har fallit mellan stolarna - de syns inte i den offentliga statistiken. "Det handlar om människor som lever i absolut fattigdom, de har inga pengar och vet heller inte vet när de får några. Det här är en grupp som vi tänkt kanske inte finns i Sverige men det gör den ju," säger Lennart Forsberg, områdeschef vid Göteborgs kyrkliga stadsmission, till GP. Dagen 160310.

Tuffare flyktingpolitik kritiseras av kyrkor. Listan blir lång då svenska kyrkor sammanfattar sin kritik mot regeringens lagförslag om tuffare asylregler. Försämrad integration, avsaknad av barnperspektiv samt ett hårt slag mot familjer är bara några saker som lyfts fram. Just nu ljuder en stor kör av missnöjda remissvar, där Barnombudsmannen, Amnesty, Rädda Barnen, med flera, i hårda ordalag uttrycker sitt missnöje. Utöver det stämmer de kyrkliga organisationerna upp i den kritiska refrängen. Såväl Svenska kyrkan som Sveriges kristna råd har kommit in med remissvar där de sågar regeringens lagförslag på punkt efter punkt. "Vi kritiserar de tidsbegränsade uppehållstillstånden, som är dåliga för såväl individen som samhället, då det försvårar integrationen. Dessutom blir det också kostsamt. Försörjningskraven som föreslås slår hårt mot barn och äldre som inte kan försörja sig själva. Att familjeåterföreningen begränsas anser vi även är rättsligt fel på vissa sätt, det bryter mot flera internationella konventioner," säger Sofia Sjöberg. Hon vill också lyfta konsekvenserna för kvinnor och barn, som i och med den begränsade familjeåterföreningen tvingas ut på en farlig flyktväg för att ta sig till Sverige. Att asylskäl inte längre ska kunna ges enligt kategorin "synnerligen ömmande omständigheter" samt "övriga skyddsbehövande" är också en kritik som framförs. Dagen 160311.
Elisabth Sandlund: Mäktig kritikkör måste få gehör. Regeringens asylförslag är inhumant och ineffektivt. När det verkligen gällde visade sig den europeiska gemenskapen inte hålla måttet som ett fredsprojekt där den nationella egoismen får vika för det gemensamma bästa. Hur bedrövlig situationen är blir tydligt i och med att EU låter sig pressas till nya eftergifter för Turkiet, ett land där de antidemokratiska tendenserna stadigt förstärks. Sverige har fortfarande ett val. Att andra länder inte tar sitt ansvar är ingen ursäkt för att fatta fel beslut. Att välja medmänsklighetens väg har ett pris, åtminstone på kort sikt. Dagen 160311.

Kritik från UNHCR mot ny svensk asyllagstiftning. FN:s flyktingorgan UNHCR riktar kritik mot regeringens förslag om strängare asyllagstiftning. Bland annat uppmanar UNHCR Sverige att ge både personer som får flyktingstatus och personer som betraktas som alternativt skyddsbehövande rätt till familjeåterförening. Karolina Lindblom Billing, biträdande regionchef för UNHCR i Norra Europa, befarar att situationen kan förvärras med de nya reglerna. "Vi vet att människors önskan och vilja att förena sig med sina familjer går över gränser. Det gör att vi är rädda att det kommer att leda till att många kommer att känna sig tvungna att vända sig till människosmugglare för att kunna återförenas med sina familjer," säger hon. UNHCR skriver i sitt remissvar att de minskade möjligheterna till familjeåterförening i den tillfälliga lagen i enskilda fall kan visa sig strida mot såväl Europakonventionen som Barnkonventionen, men att det är en fråga som måste prövas i domstol. UNHCR är också kritiskt till att Sverige inför tillfälliga uppehållstillstånd. Inte för att det strider mot internationella konventioner utan för att det är dåligt ur ett integrationsperspektiv, vilket UNHCR sett i flera andra länder. Generellt beklagar UNHCR det faktum att Sverige nu lägger sig på en asylrättslig miniminivå i EU, vilket enligt UNHCR sänder fel signaler till andra EU-länder. Dagen 160311.
UNHCR kritiserar svenska migrationsverket. FN:s flyktingorgan UNHCR riktar nu kritik mot svenska migrationsverket. Ekot har tidigare i dag berättat att bara tio procent av syrierna som får uppehållstillstånd i Sverige betraktas som flyktingar i juridisk mening. Enligt UNHCR beror det låga antalet på att Migrationsverkets utredningar brister och eftersom frågan om flyktingskap väntas bli avgörande för rätten till familjeåterförening i den nya asyllagstiftningen är UNHCR oroligt. "UNHCR skulle vilja se att migrationsverket i sina utredningar frågar närmare kring de individuella anledningarna till varför man flytt," säger Karolina Lindholm Billing, som är biträdande regionchef för UNHCR i norra Europa. SR 160314.

Regeringens verkliga syfte med de hårdare lagarna, att försämra för flyktingar att komma till Sverige. Massiv kritik riktas nu mot det lagförslag som ska göra slut på Sveriges generösa flyktingpolitik. Jurister, myndigheter och organisationer pekar på att lagen ger försämringar för både människor som kommer hit och Sveriges förmåga att integrera flyktingar. Regeringens syfte med de hårdare lagarna, även om det sällan sägs rakt ut, är att berätta för de människor i världen som funderar på att fly till Sverige att det nu blir sämre att vara här som asylsökande och flykting. Så att de i stället försöker fly någon annanstans. Det blir svårare att få asyl och den som får det kan inte vara säker på att få förenas med sina barn eller föräldrar. Inte heller på att få tid att utbilda sig eller få vara kvar tillräckligt länge för att hinna skaffa en försörjning eller bostad. Den som får sin asylansökan avslagen får svårare att hålla sig kvar i Sverige. Lagen kom inte till för att göra det bättre för asylsökande barn eller för att hjälpa nyanlända att integreras. De verkliga motiven är en blandning av politiska hänsyn och de påfrestningar som uppstod när fler nyanlända behövde bostäder och socialtjänst. Vilket som vägde tyngst - de styrandes rädsla för främlingsfientliga opinionsframgångar eller deras oro för kommunernas förmåga att klara mottagningen - varierar mellan olika politiker och partier. Men bägge spelade stor roll. SR 160311.

Ärkebiskopen: Fel att resa stängsel mot andra i nöd, skriver ärkebiskop Antje Jackelén samt Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin, kyrkostyrelsen. Regeringen vill att det ska bli svårare att ta sig till Sverige och att asylrätten ska tolkas och tillämpas stramare. Syftet är att ge tydliga signaler, både till människor på flykt och till andra EU-länder. Sverige är inte ensamt om att välja en mer restriktiv flyktingpolitik. På flera håll i Europa stängs gränser, stryps inresemöjligheter, byggs stängsel. Oron över att våra välfärdssystem ska skadas av trycket i samband med flyktingkrisen är förståelig. Men att resa stängsel för att skydda det egna välståndet från andras nöd kan inte vara en väg för ett Europa som gärna refererar till kristna värderingar. Lagförslaget innebär att personer som bedöms vara alternativt skyddsbehövande, det vill säga cirka 54 procent av de sökande under 2015 (majoriteten syrier), berövas rätten till familjeåterförening. Detta får allvarliga konsekvenser, särskilt ur ett barnrättsperspektiv. En snabb familjeåterföring är också en starkt bidragande orsak för en lyckad integration. SvD 160312.

Nya anhörigregler tuffast i EU. Det är inte bara Sverige som nu skärper reglerna för anhöriginvandring. De senaste månaderna har land efter land inom EU gjort samma sak. Men de svenska reglerna som väntas träda i kraft i sommar är de mest restriktiva i EU när det gäller syriers och irakiers rätt att återförenas med sina anhöriga. det är få som beviljas flyktingstatus i Sverige jämfört med andra EU-länder, visar Ekots granskning. Bara tio procent av de syrier som fick uppehållstillstånd förra året klassades som flyktingar. Snittet i EU låg på över 80 procent. Det betyder alltså att de allra flesta syrier nu berövas rätten till familjeåterförening. Samma sak gäller flyktingar från Irak. I EU fick 90 procent av irakierna flyktingsstatus förra året, i Sverige bara drygt 50 procent. Övriga klassas som så kallade alternativt skyddsbehövande utan rätt till familjeåterförening. SR 160314.

"Kristna hotas i tyska flyktingboenden". Kristna trakasseras på flyktingboenden i Tyskland. Den slutsatsen gör kristna människorättsorganisationen Open Doors som genomfört en kartläggning. Rapporter om att kristna far illa i flyktingläger och boenden runt om i Europa har lyfts fram den senaste tiden. I Sverige har krav rests på speciella asylboenden för kristna. Nu slår den kristna människorättsorganisationen Open Doors larm om förhållandena. Man har gjort en kartläggning över flyktingboenden i Tyskland där muslimer är i majoritet, och målar upp en dyster bild. "Kristna flyktingar från Syrien, Eritrea och andra länder förödmjukas, förnedras och trakasseras av muslimer på ett sätt som inte kan accepteras", skriver Daniil i ett brev till delstatsministern Peter Altmaier. Enligt Daniil hotas många till livet och skadas fysiskt, och han menar att personer som konverterat till kristendom från islam är särskilt utsatta. "Trakasserierna är så starka att många kristna som kommer från Mellanöstern vill återvända. De tycker att ondskan är mindre påtaglig i sina sargade hemländer än i tyska flyktingboenden", skriver han vidare. Dagen 160315.

KD i Stockholm: Starta särskilda asylboenden för kristna. Särskilda asylboenden för kristna. Så blir det i alla fall om Kristdemokraterna i Stockholms län får bestämma. Nu hoppas de att regeringen och Migrationsverket ska ändra hållning. "Kristna asylsökande är en särskilt utsatt grupp som ofta lever med hot och våld. Därför vill vi verka för att inrätta särskilda boenden för dessa människor som flytt från krig och våld." Rent praktiskt skulle det kunna handla om att vissa byggnader i en asylanläggning reserveras för kristna - som ett sätt att trygga deras säkerhet. KD i Stockholms län vill även att morden på kristna och andra religiösa minoriteter i Syrien ska benämnas som folkmord - precis som EU-parlamentet och det amerikanska representanthuset har gjort. Dagen 160316. Världen idag 160316.

"Visst rättsligt utrymme för samvetsfrihet finns." Det är i vissa fall rättsligt möjligt för arbetsgivare i Sverige att befria personal från vissa arbetsuppgifter, som de av samvetsskäl inte vill utföra. Men patientintresset och arbetsverksamheten får inte påverkas negativt. Det är slutsatsen i en färsk avhandling från Uppsala universitet. Enligt en mindre pilotstudie som Kavot Zillén har genomfört bland verksamhetschefer på svenska kvinnokliniker har mer än var tredje verksamhetschef haft personal som inte velat medverka vid eller utföra viss vård med hänvisning till personliga värderingar. Men samtliga verksamhetschefer har angett att det inte var något som förekom särskilt ofta. Dagen 160318.

Kyrklig oro efter EU:s asylavtal med Turkiet. En rad kristna organisationer har skrivit brev till EU:s ledare med vädjanden om att uppfylla sina åtaganden enligt internationell lag. I söndags var det tänkt att fredagens avtal mellan EU och Turkiet skulle börja gälla - och flyktingar på de grekiska öarna skulle sändas tillbaka till Turkiet. Varje syrisk flykting som sänds från Grekland till Turkiet ska sedan "kvittas" av EU genom att man låter en syrisk flykting komma till EU (!!!). Dagen 160321.

Ruth Nordström: Margot Wallström vill inte rikta insatser direkt till utsatta kristna. Resolutionen om att IS är skyldigt till folkmord antogs av Europaparlamentet den 3 februari. När Sveriges utrikesminister Margot Wallström i slutet på februari läste upp regeringens utrikesdeklaration nämndes dock inte den globala förföljelsen av kristna med ett enda ord. Wallström har på direkta frågor tidigare sagt att hon inte vill rikta insatser direkt till utsatta kristna. Den svenska utrikesdeklarationen nämner insatser mot "islamofobi och afrofobi" liksom vikten av "sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" och "varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet". Men inte ett ord om kristofobi och förföljelsen av kristna. Trots att läget är värre än någonsin. Trots att tusentals kristna mördas, halshuggs och förföljs. Trots att det i Syrien och Irak pågår en etnisk utrensning av kristna minoritetsgrupper. Det är märkligt hur nonchalant man kan vara när det gäller vissa utsatta grupper. Världen idag 160321.

Alf Svensson: Vår värld är schizofren. Djur ska behandlas väl! Men det ska väl också människor? Vi har sett minderåriga barns ögon riktas mot oss. Vi har mött förtvivlade mödrar som håller sina spädbarn tätt intill sig. Och hört dem inte önska mer, inte ett dugg mer, än frihet från skräck, bomber och död. Ingenting kan vara mer ynkligt än att partipolitisera, vilja vara bäst och först i en match som handlar om att täta nationalstatens gränser! Jag tror att just nationalismen är våra dagars största framtidshot. Är det verkligen vi som "går på knäna"? Hundra gånger har jag funderat på hur Europa skulle framstått (vilket ord, framstått) om Angela Merkel inte hade haft, inte har, den kraft hon visat och visar: Gud signe henne! Dagen 160322.

Hissa FN-flaggan i flyktingfrågan. Om vi får se fler konflikter blossa upp efter Syrien, var ska de flyktingarna finna skydd? Borde inte mer politisk energi läggas på att FN fungerar och kan möta allas behov av skydd undan kriget? Och borde inte den kristna rösten i samhällsdebatten lyfta hela flyktingfrågan? Dagen 160324.

Så vill kyrkoledarna påverka asylpolitiken. I går, onsdag, fick sju kristna företrädare tillträde till Rosenbad för ett möte med migrationsminister Morgan Johansson (S). Förhoppningen är att regeringen bromsar upp åtminstone några förslag i den nya, tuffare, migrationspolitiken. Dagen 160324.

Ny hemsida för kristet flyktingarbete. En hemsida för att stödja församlingar som arbetar med att hjälpa asylsökande. Det har Evangeliska frikyrkan tagit fram. Dagen 160327.

Ökad kamp mot jihadismen. Bara genom att stå upp för och envist försvara människovärdet - i ord såväl som i handling - kan kampen mot terrorn vinnas. Det skriver Ebba Busch Thor, KD. Dagen 160330.

Malmö stad hotade kyrka med böter. En halv miljon i böter hotades Johanneskyrkan i Malmö med av staden. Orsaken är att man öppnat kyrkan för hemlösa. Dagen 160330. Kommentar: Malmös politiker är hjärtlösa paragrafryttare. De borde istället själva ordna detta problemet.

Därför är samvetsfrihet en så laddad fråga. Det måste gå att diskutera samvetsfriheten, utan att fastna i abortfrågan. Det hävdar forskaren och teologen Susanne Wigorts Yngvesson i en ny bok. "Diskussionen behöver breddas. Vad ligger under ytan i barnmorskedebatten? Jo, kopplingen till aborträtten. En majoritet av befolkningen är för fri abort, men varför kan man inte samtidigt öppna för samvetsfrihet för barnmorskor? Låt oss kombinera friheterna på ett smidigt sätt," säger hon. "Om inte aborträtten i sig hotas kanske det istället är en minoritet som diskrimineras." "Vi i Sverige är ovana vid att tala om värderingsfrågor. Vi vill vara individualister men vill inte alltid ta ansvar för våra individuella handlingar." Dagen 160401. Kommentar: Hon sätter pricken på iet.
Johan Hakelius: Abortdebatten har varit ohållbar. Eftersom det etiska dilemmat lyfts bort ur abortdebatten välkomnar debattören Johan Hakelius den granskning av samvetsfrihet som Wigort Yngvesson gör. "Grundproblemet i till exempel abortfrågan är att argumentationen för fri abort ofta gått ut på att definiera bort det etiska dilemmat. Det är ohållbart, förstår alla med någon slags intellektuell hederlighet. När någon i abortfrågan säger "här finns ett etiskt dilemma för mig" blir det ohållbara tydligt." Dagen 160401.

KD har fått ett hbtq-nätverk. Men det nystartade "Öppna Kristdemokrater" har redan mött på motstånd i partiet. Målet med det nystartade nätverket är att förstärka KD:s arbete i hbtq-frågor, och att vara en resurs för distrikt och lokalavdelningar. Personerna som har varit med och startat nätverket, Anne-Sophie Sriwong och Maria Hansson Nielsen förklarar att de kommer att ge sitt stöd till olika Pridefestivaler runtom i landet. Dagen 160402.
Hbtq-nätverk inom KD vållar debatt. Nyligen startade kristdemokraterna Anne-Sophie Sriwong och Maria Hanson Nielsen ett hbtq-nätverk inom KD med namnet "Öppna kristdemokrater". Men alla inom partiet gillar inte initiativet. Enligt KD:s presstjänst är hbtq-nätverket ett fristående initiativ inom partiet. Om man skulle ansöka om att bli ett så kallat associerat förbund, såsom ungdomsförbundet KDU, seniorförbundet och kvinnoförbundet är i dag, så är det en fråga som i så fall ska upp och beslutas om på något av partiets riksting. Världen idag 160407.

Bolagsbolaget ger flyktingar i Ekshärad chans till jobb. Ett Ekshäradsprojekt sätter de nyanlända i arbete direkt, utan väntan på den årslånga administrationen hos myndigheterna. Att flyktingarna inte har fått något personnummer vilket enligt regelverket krävs struntar gruppen i. "Vi ser till de som människor och resurser i samhället. Och de ska fort ut och det vill dem. Dem vill väldigt gärna få komma ut och jobba", säger Bengt Gustavsson. SR 160403.

Första migranterna åter i Turkiet. De första migranterna har idag skickats tillbaka till Turkiet, efter överenskommelsen med EU som innebär att flyktingar och migranter sänds till Turkiet, medan Turkiet får sex miljarder euro och utlovade visumlättnader för turkar. Migranterna deporterades i passagerarfärjor från grekiska öar till det turkiska fastlandet. Fiskaren Bilal Sert som lagar sina nät i hamnen i Dikili undrar varför EU tvingar människor tillbaka till Turkiet? SR 160403. Kommentar: Svaret på den frågan är väl uppenbar. För varje migrant från Syrien som skickas tillbaks ska en syrier från något flyktingläger i Turkiet få komma till Europa (max 72.000). De som inte är syrier tvingas hem till sina hemländer. De som är syrier hamnar i flyktingläger i Turkiet men hamnar sist i listan på de minst 2.700.000 syrier som har en chans att få en fristad i Europa. Det innebär att intresset för att fly till Europa snart dör ut och det lönar sig inte för några flyktingar att fly från Turkiet till Grekland och till slut kommer inga fler syrier eller andra nationaliteter till Grekland och som de hoppas till Europa.

Centern vill att nyanlända ska låna i stället för att få bidrag. För att minska kostnaderna för flyktingmottagandet vill Centerpartiet att etableringsersättningen som ges till nyanlända med uppehållstillstånd ska göras om till ett etableringslån, efter samma princip som studielånet är utformat i dag. SR 160403. Kommentar: För Annie Lööf som hittat på detta så är det ju inget problem med hennes feta lön att betala tillbaks ett lån som detta, men en asylsökande ska redan efter 2 år börja betala tillbaks lånet, det blir en skuldfälla för en arbetslös person, många behöver långt mer än 2 år för ett riktigt jobb. Det hotar deras möjligheter till fortsatta studier. SR 160403.

Peter Wolodarski: Påståenden blir inte sanna bara för att de gillas på Facebook. Sociala medier är ett fantastiskt verktyg. Men baksidan är att de förstärker existerande uppfattningar och lätt sprider lögner. Det riskerar att undergräva tilliten mellan människor. På Facebook har det i vissa åsiktsbubblor blivit ett slags sanning att svenskar i allmänhet inte längre litar på traditionella medieföretag. Men är det verkligen sant? Veckans Ipsosmätning om allmänhetens medieföretroende påminner om hur vanskligt det är att dra generella slutsatser från sitt eget personliga flöde på Facebook och Twitter. Ipsosundersökningen visar att såväl public service som de stora morgontidningarna har ett stabilt högt förtroende hos svenska folket. Misstron finns hos färre än tio procent av de tillfrågade. De medier som har väsentligt lägre förtroendesiffror är kvällstidningarna. Och i den absoluta bottenkategorin i den aktuella mätningen hittar man hatsajten Avpixlat. DN 160403.

Kerstin Rosendahl: Dags för ramaskri mot felaktigheter. Nu måste vi stämma upp ett riktigt "ramaskri" mot:
att hänsyn till "särskilt ömmande skäl" inte längre ska finnas med i bedömningar av asylskäl.
att den fyraårsgräns som finns för att kunna få sina asylskäl prövade på nytt ska utsträckas med ytterligare fyra år.
att ytterligare resurser satsas till polisen för jagande av gömda flyktingar! Dagen 160405.

Kvinnor på flykt utsätts för våld. Under resan utsätts de för våld och hot, de utsätts för sexuellt utnyttjande eller tvingas till prostitution. När de väl är framme har de svårt att bli trodda, och de får asyl i lägre grad än männen. Så ser verkligheten ut för de kvinnor som söker asyl i Europa. Med en ny resolution vill EU-parlamentet få världen att uppmärksamma kvinnor och barn på flykt. Dagen 150405.

UN