Evangelium enligt Jonas Gardell

År 2003 kom Jonas Gardell ut med boken "Om Gud", där han på flera ställen skriver att han inte får ihop gudsbilderna. Hans bedrövliga sammanfattning om Gud är: "Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av flera tusen år. Gud hämtar drag och egenskaper från fåraherdarnas listiga stamgudar, den hämndlystne bergsguden Jahve, kanaaneernas uråldrige kung El, drakbesegrarna Baal och Marduk, han uppenbarar sig i storm och åska och uppträder till och med understundom som demon." Denna boken finns nu upptagen på litteraturlistorna på svenska högskolors teologikuser.

Nu har Jonas Gardell kommit med del två "Om Jesus". Han intervjuades i ”Människor och tro” 2009-03-27 om sin nya bok. I detta samtalet han medverkade i kan vi få en tillräcklig uppfattning om hans teologi utan att  behöva kasta bort onödiga pengar och tid på att köpa och läsa boken. 

Här följer några utdrag ur intervjun: 

Man blir lite full i fan efter ett tag… när det vi har fått lära oss inte stämmer så blir plötsligt möjligheterna enorma… till exempel att vi måste tänka tanken att Jesus var analfabet.   

Det här är en bok som vill ställa frågorna, de allra viktigaste om våra liv. 

Jag själv är troende… det här måste vare en av de mer kristendomskritiska texter som skrivits av en djupt troende och fortfarande troende människa. 

Det är inte så att du har gått vilse där i skuggorna? Jo, naturligtvis går jag vilse, den som söker går vilse, det ingår i sökandets villkor. 

Jag är baptist! Jag är frikyrka! 

Vad är det för Jesus du har hittat här i skuggorna, den historiske Jesus? Han hette inte alls Jesus… han hette alltså Josua från Nasaret om vi ska prata svenska.

Jesus hade fel i tidsaxeln (om Guds rike) eftersom både du och jag sitter här.

När Jesus äter med syndare är det inte för att vara lite snäll, tvärtom när han äter med syndare så är det ett sätt att erkänna dem rena och rena i Guds ögon. Och detta är för honom gudsriket. Och märk väl, syndare och horor som fortfarande är syndare och horor, han säger inte syndare som har upphört med att vara syndare, horor som har slutat med att hora. Han gör inga sådana förbehåll. Varje gräns som vi sätter för Guds kärlek är vår egen privata gräns, vår egen oförmåga att älska. Jesus säger Gud är kärlek, var inte rädd, vi är alla omfattade. Alla utan undantag är omfattade av Guds kärlek.

Att han dog för våra synder är en efterkonstruktion. Dog Jesu för våra synder, och är det blasfemiskt att säga någonting annat? Det påståendet gör jag i boken och jag har täckning för det.

Vilken täckning då? Oj, läs boken. Gardell förklarar sedan att det är med efterkonstruktioner som de kristna har tolkat in saker utifrån GT om den lidande tjänaren, Jesaja, den 22:a Psalmen, och en mängd sådana ställen, inte minst Yum Kippur, försoningsdagen, där man en gång per år får sina synder förlåtna genom att man lägger sina synder på ett offerdjur och offrar det, ja syndabocken, och man började läsa Jesus som ett sådant offerdjur, Se Guds lamm som borttager världens synd.

Offertanken är primitiv och outvecklad andlig tanke, tycker Gardell. Han menar att det räcker med att bara tro på Jesus så är vi förlåtna, offertanken med blod hör inte hemma i kristen tro.

Varför avrättades Kristus? Jesus dödades i förebyggande syfte. För att han skapade oro bland maktmänniskorna, som makten alltid gjort, på samma sätt som Bush-regimen internerade människor som man inte hade en aning om de var skyldiga eller oskyldiga. Och så har mänskligheten alltid gjort. 
Slut citat från intervjun.

Men vad sa Jesus? Jo, han sa "Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader." (Joh. 10:17-18).

I en intervju i vi-tidningen nr 4 april 2009 säger Gardell att Jesu mamma  var säkerligen inte jungfru, att Jesus själv inte uppfattade sig  som någon Messias eller Guds enfödde son, att han hade absolut inga planer på att bli huvudrollsinnehavaren i en ny kyrka, att han dessutom inte var han inte helt uppdaterad på vad som skulle hända i framtiden, att "Guds son" hade helt enkelt fel, att Jesus dog inte för vår synders skull, att Jesus nedsteg inte till jorden fix och färdig med ett gudomligt uppdrag att offra sig själv för att människorna skulle få syndernas förlåtelse, att den tolkningen kom betydligt senare, att det finns ingen mening med Jesu död, annat än våra efterkonstruktioner. Något annat kan han inte acceptera. En för alla - alla för en. Gud kan inte göra någon åtskillnad. För honom är det ingen skillnad på troende och syndare, på offer och gärningsmän - alla är de varken de vet det eller inte, varken de vill det eller inte, omfattade av den villkorslösa kärlen.

Jonas är förvirrad i sin teologi, en teologi som inte är kristen. Blandar man gift i  ett glas vatten kanske det fortfarande ser ut som vatten och eventuellt smakar som vatten, men den som dricker det kommer att bli sjuk, så är det också med den som tar till sig den teologi som Jonas förespråkar, den leder till andlig död för den som tror på detta.

Alla människor är syndare, det säger Bibeln, Rom. 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Bibeln lär att Gud har ställt fram ett försoningsmedel för vår synd och det är genom tro genom Jesu blod. Det är den enda vägen Bibeln känner till för en människa att komma till Gud. Här måste Gardell böja sig om han vill komma till himlen. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, Hebr. 9:22.  

Gud är ingen som man leker med, som Gardell gör, och bortförklarar offertanken i Bibeln. Då har man verkligen gått vilse, då har man ingen rätt till Guds rike, därför att då fruktar man inte Gud!

Jonas Gardell uppträder i sin eget rättfärdighet på samma sätt som fariséerna och de skriftlärde gjorde på Jesu tid.

Jesus säger: "Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare." (Lukas 5:32). När Gardell säger att syndare inte behöver omvända sig då säger han ju att han inte behöver Guds rättfärdighet, han är redan rättfärdig och behöver ingen omvändelse! Okey, då kommer han till Gud en dag på domens dag i sin egen rättfärdighet, det håller inte. Säger vi att Jesu offer inte betyder någonting, vad ska vi då ha Jesus till, då hade han väl lika gärna kunnat stanna kvar i himlen. 

Några som kommenterat Jonas Gardell:

Robert Ekh: Gardells Jesus är inte evangeliets. Gardell predikar ett evangelium helt utan omvändelse och menar att alla, med eller utan tro, kommer med i Guds rike, alltså gammal universalism. 

Jonas Gardell inleder Passionstiden med en ny Jesus.

Stanley Sjöberg om när hedersdoktorn i teologi talade. Hemmets vän 080619.

Jonas Gardell säger att Gud älskar synden!

Ulf Ekman: Vad kan vi lära oss av Gardell? Att kristenheten måste ta sin tro mer på allvar, gå tillbaka till Skrifterna, tränga djupare i Ordet så man kan ge skäl för sin tro och inte svepas iväg av allsköns fabuleringskonst.

Tyvärr finns det kyrkor som låter Gardell fritt få propagera sitt gift.

Invervju med Gardell i SvD 090405. "Jag har ett fruktansvärt humör. Och kommer från en familj där vi hojtade, skrek och smällde i dörrarna. Till slut hade vi inga dörrar kvar. De föll som furor. Och ersattes med draperier. Dem gick det inte att slå i. Det var då jag fick börja knarka istället."

Baptister öppnade för Gardell. Norrmalmskyrkan applåderade Gardells utfall mot kristendomen. Världen idag 090406.

Karin Ranieli: Släpp fram den verklige Jesus. Världen idag 090408.

Ulf Ekman - Recensioner av Gardells bok: Jag har sakligt konstaterat att han faktiskt avviker från den kristna tron eftersom han inte tror på jungfrufödelsen utan tror att Jesus vare en “oäkting”, inte tror att Jesus gjorde under, inte heller tror att han kom för att förlåta synder och inte tror att han bär människornas synder på korset. Allt detta är självklart utanför den kristna trons råmärken och en grov förvansking av Jesus Kristus. Eftersom det är Gardell som säger detta verkar inte många vilja opponera sig. 090416.

Anders Gerdmar om Jonas Gardells bok "Om Jesus": Gardell 
har ansträngt sig och skriver en sakrik bok med en blandning av vederhäftig information och ohämmad spekulation. Just här ligger ett av de stora problemen med boken. Det vederhäftiga ger den oinvigde intrycket av att helheten är tillförlitlig, medan fackmannen kan räkna till flera tveksamheter per sida. Ur vetenskaplig synpunkt är Gardells jesusbild alltså ett gungfly - och man tvingas hålla med om Gardells egen uppmaning: "Tro inte allt jag säger". Tyvärr är Jonas Gardells bok inte en trovärdig beskrivning vare sig av Jesus eller jesusforskningen, utan ytterligare en spegling i brunnen där man inte ser Jesus utan bara sin egen bild. Världen idag 090504.

Vilken Jesus tror du på? Gardells eller den verklige Jesus?

   Jesus sa:
   Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! (Markus 1:15).
   Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. (Lukas 9:23).
   Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." (Joh. 3:18-21).
   Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom. (Johannes 12.25-26).
  
Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. (Matteus 10:28).
   Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. (Matteus 18:9).
  
Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. (Matteus 22:37-39).
   Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Johannes 8:12).
   Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. (Matteus 10:22).
   Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Johannes 14:6).

Gardells nya tv-serie ingen söndagsskola . Dagen 100226.

Jonas Gardells serie "Åh, Herregud" får ett blandat mottagande av recensenter. Dagen 100302.

Pia Bergström: Herregud, här kommer Gardell. Aftonbladet 100302.

Hasse Gardelach: Okunnigt av SVT. Världen idag 100303.

Ove Aronsson: Gardell och myran Emil. Världen idag 100308.

Bibelläraren Stig Öberg: Jonas Gardell väcker intresse för Gud men får bakläxa som teolog. Gardell tror inte att det är genom Jesus försoningsdöd som människan blir frälst. Han hade redan som barn, uppvuxen i frikyrklig miljö, svårt att stå ut med tanken på att Jesus blod skulle rena från synd. Hans syn på frälsning avviker från urkristen försoningslära. Dagen 100304.

Stefan Swärd: Att gnälla på Jonas Gardell kommer vi inte långt med. Dagen 100317.

Lars Borgström: Det går inte att få ihop Bibeln utan Kristi kors. Eftersom Gardell förnekar evangeliet, som innebär att Guds Son ställföreträdande lidit och dött för våra synder, får han aldrig lagens och evangeliets utsagor att "gå ihop". De går nämligen bara ihop i den kristna religionens hjärtpunkt, Kristi kors. Dagen 100317.

Marcus Birro: Jag klipptes bort i Gardells tv-program. Dagen 100317.

Lars Borgström: Det går inte att få ihop Bibeln utan Kristi kors. Dagen 100317.

Stanley Sjöberg: Gardell förvränger Bibelns ord. Med teaterkonstens grimaser och klädsel framträder Jonas Gardell som en gammal tant och låter som en senildement kärring. Han föraktar det kvinnliga och förvanskar bilden av hur en 65-årig kvinna ska se ut. Jonas Gardell förvränger historiska fakta, han hamrar in påståenden om att Bibeln innehåller sådant om Gud som det inte finns skrivet någonstans i Bibeln. Enligt Gardell finns ingen synd, inget orätt och människan har inget behov av förlåtelse och försoning. Hemmets Vän 100318.

Stanley Sjöberg: Kristi kors - större än många förstår. De flesta människor ifrågasätter korsets betydelse på grund av total okunnighet. Man är inte medveten om vad det handlar om. Hemmets Vän 100318.

Karin Ranieli: Gardells ”evangelium” befriar ingen. I inledningen visades en vitklädd jesusgestalt, sittande med fridfullt hopknäppta händer. Plötsligt reste sig han upp, strippade och började sjunga discolåten ”I will survive”. Sedan sprang han omkring i någon storstad tills han blev överkörd av en buss. Resten av programmet var en enda lång argumentation för en tro utan behov av syndernas förlåtelse. Världen idag 100421.

Om Gud och Jesus : Gardells tankar i Bibelns och forskningens ljus av Seth Erlandsson.
Bo Wettéus skriver i Hemmets Vän 100422 i sin recension av boken "Om Gud och Jesus": Den jesusbild som Gardell skissar är så långt ifrån Nya Testamentets bild som man kan komma. Han spekulerar, lägger till, drar ifrån, tolkar ensidigt, förvränger, väljer bort det som inte passar, glömmer helheten och hela tiden vil han försvara sig själv och sitt eget sätt att leva. Han känner sig förmodligen kränkt av att vara syndare som behöver Jesu nåd. Han gör det klassiska misstaget att "läsa in" i bibeltexten det han på förhand vill skall stå där, istället för att "läsa ut" ur texterna det som verkligen står. Erlandsson skriver: "Hans bok är full av vanvördnad, hädelser och en historieskrivning som är felaktig." Även om han kallar sig kristen är hand bild av Gud och Jesus inte klassiskt kristen och avviker på de flesta punkterna från det nytestamentliga vittnesbördet om Gud och Jesus. Kort sagt, detta är villfarelse och Gardell kan inte anses vara något annat än en falsk profet.

Holger Nilsson: Guds ord eller Gardells ord. Vad programmen endast visade och avslöjade var Gardell själv, alltså som en heretiker. Men det var ju inget nytt. Inte behövde SVT göra åtta program för att visa det. Dagen 100428.

Olof Edsinger i Hemmets Vän 100506 om Jonas Gardells tv-program. Är detta sann kristen tro? I Sverige är det uppenbart att det är många som betraktar den som just så. Samtidigt är det väl inte många som tror att Judas och Paulus (eller någon annan av apostlarna) skulee ha bejakat en sådan förkunnelse. För mig blir det därför naturligt att spegla fenomenet Gardell mot Jesu ord om de falska profeterna - de som "kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar" (Matt 7:15). Enligt Jesus kännetecknas alltså den falska profetianinte av dess milsvida avstånd från en sann kristen tro - utan från dess förvillande likhet med densamman. Och just detta är väl vad som kan sägas om Jonas Gardells förkunnelse.

Vetlandapredikanten Holger Nilsson, redaktör för tidskriften Flammor, vill bränna Jonas Gardells böcker på bål. Dagen 100507.

Jonas Gardell svarar på sin blogg: En osmaklig, våldsinspirerad retorik. jonasgardell.se 100507.

Holger Nilsson och Berndt Isaksson svarar i SVT play 100507.
Holger Nilssons hemsida Flammor.
Berndt Isakssons hemsida.

http://svtplay.se/v/1994008/smalandsnytt/_det_ar_inte_nodvandigt_att_branna_bockerna_?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1994334/sb,k103341,1,f,-1

www.tidenstecken.se