James Bailey: Plötslig ekonomisk kollaps kommer år 2015

   Den 7 juli 2014 hade jag en profetisk dröm där jag såg en plötslig ekonomisk kollaps komma över hela världen. I denna dröm var jag i en stor festsal, som var fylld med representanter från olika länder. Varje land hade ett långt träbord där deras företrädare satt.
   Sedan såg jag bordet för Förenta staterna. Det var kanske sex eller åtta företrädare som satt på ena sidan av bordet, men jag kunde inte se vilka som satt mittemot dem på andra sidan. Sedan såg jag hur alla de amerikanska representanterna som jag kunde se stod upp samtidigt. Detta orsakade en stor uppståndelse i hela hallen och representanter från andra nationer började skrika till det amerikanska bordet och på varandra. Det fanns en hel del förvirring och skrikande i hela hallen. De andra länderna krävde att de amerikanska representanterna skulle sitta ner men deras krav ignorerades och de amerikanska delegaterna fortsatte att stå.
    Plötsligt så knuffade de människor som var dolda från min syn på den andra sidan av det amerikanska bordet till bordet mycket hårt och det orsakade att bordet kraschade in i dem som stod. Alla av dem slogs ner till marken och bordet landade ovanpå dem. Jag såg dem ligga platt på rygg med kanten av bordet över dem. De kunde inte komma sig upp och de kunde inte få undan bordet. De var maktlösa och hjälplösa och oförmögna att röra sig. Ingen kom för att hjälpa dem. De bara förblev låsta under tyngden av bordet.
   Omedelbart efter att det hände tittade jag över festsalen och såg ett totalt tumult där alla skrek högt och det var betydligt mer uppståndelse än tidigare. På den andra sidan av rummet såg jag alla representanterna från Kina stå upp och skrika åt USA, de sade: "Detta är skandalöst! Vi kommer att förklara krig!" Sedan vände sig alla de kinesiska representanterna bort från sitt bord medan de ilsket stampade iväg ut ur salen.
   Sedan förändrades scenen och jag såg en viss omvänd börshandlarfond (ETF - Exchange Traded Fund) skjuta rakt upp extremt snabbt. Jag såg den skjuta i höjden så snabbt och så plötsligt att alla som inte redan hade egna aktier där när kollapsen hände kunde inte komma in på den. Det var för sent vid den punkten att göra något åt det.
   Sedan såg jag min fru och jag som diskuterade vad som just hade hänt. I drömmen hade vi inte ägt några aktier i denna omvända ETF, vilket fick mig att känna mig väldigt frustrerad och arg för att jag hade velat äga en del, men hade inte köpt något. Medan vi diskuterade detta fanns en ung svart man som stod bredvid oss i vårt hus. Han sade aldrig något, men fortsatte bara att titta ner eller åt sidan och vajade fram och tillbaka. Han var klädd i mycket unikt formade glasögon som hade tjocka rektangulära bågar. Jag visste inte vem han var och hade aldrig sett honom förut. Sedan försökte jag ringa min aktiemäkleri för att se vad vi kan göra, men deras telefonlinjer var upptagna. Det var stort kaos och förvirring på marknaderna. Det var för sent att vinna något på kollapsen.
   Denna dröm var så levande och så intensiv att den väckte upp mig.

   James Baileys tolkning: Jag blev inte visad specifikt vilka åtgärder som vidtas av USA för att orsaka problemen för resten av världen. Det kan vara många olika saker.
   Poängen är att vår regering kommer att ta en ställning som kommer att orsaka stor uppståndelse och ilska över hela världen. Spänningar mellan nationer kommer att öka. Även här hemma ökar spänningarna inom det amerikanska folket. När vi ser dessa saker hända kommer vi att veta att aktiemarknaden och dollarn är båda på väg att falla som en sten.
   Jag blev inte visad vilka som satt på andra sidan av bordet mittemot de amerikanska representanterna. Eftersom varje land hade ett separat bord och eftersom dessa var namnlösa och ansiktslösa osynliga karaktärer som satt vid det amerikanska bordet, så tror jag att de var medlemmar i vår "skuggregering". Jag tror att de var de finansiella elitspelarna bakom kulisserna som kontrollerar det amerikanska finansiella systemet och därmed också styr den amerikanska regeringen, som även berättar för presidenten vad han ska göra. Dessa spelare har insett att den enorma skulden på 18 000 miljarder dollar som USA har är alltför stor för att någonsin kunna återbetalas. Det enda hoppet för att kunna fortsätta det nuvarande systemet är att devalvera dollarn och betala tillbaka skulderna med värdelösa dollar. Detta kallas att tjäna pengar på skulden. I praktiken skulle detta göra det möjligt för låntagarna att stjäla från fordringsägarna, som säkert skulle bli rasande på borgenärerna, vilket är exakt vad jag såg. Kina var så upprört att de hotade med att förklara krig, eftersom de är världens största innehavaren av USAs statsobligationer med mer än 1300 miljarder dollar. Om det finansiella systemet i USA plötsligt föll platt ner, skulle värdet av den amerikanska dollarn falla kraftigt i världens valutamarknader, vilket skulle innebära en kraftig nedgång i värdet på Kinas dollarinnehav. De kan förlora hundratals miljarder dollar över en natt. De skulle vara upprörda över detta. Liksom det amerikanska folket, skulle Kina vara ett offer för bankirernas krasch av det finansiella systemet. Men till skillnad från det amerikanska folket, har Kina möjlighet att slå tillbaka.
   Jag såg inte Kina förklara krig. Jag såg dem bara hota med att förklara krig, vilket är en stor skillnad! Jag blev inte visad vad som hände efter detta.
   ETF som jag såg i drömmen kallas en inverterad ETF eftersom den alltid rör sig i motsatt riktning som marknaden. Inte bara det, men just den här rör sig alltid exakt tre gånger så snabbt som marknaden. Så om marknaden går ner 1% så går ETF upp 3%. Om marknaden går upp 1% så går ETF ner 3%. Aktiesymbolen för ETF är FAZ. Den är knuten direkt till den finansiella sektorn, vilket är den sektor som historiskt sett avtar snabbare än någon annan sektor under en ekonomisk kollaps. Med tillväxten på aktiemarknaden under de senaste åren, har FAZ sjunkit kraftigt och för närvarande säljer den för ungefär 12 dollar per aktie. Så någon som köper denna ETF kommer sannolikt att se värdet fortsätta att sjunka tills kollapsen inträffar.
   Jag blev inte visad varför jag inte kunde köpa FAZ efter kollapsen. I drömmen var det inte möjligt att kontakta min mäklare. Jag tror att detta visar på storleken av händelsen. De finansiella marknaderna kan faktiskt stängas under en tidsperiod som gör det omöjligt att göra affärer. Marknader kan stängas av för dagar eller veckor. Vid tiden när marknaden öppnar igen skulle det vara för sent att komma in i den möjligheten.
   I drömmen var min fru och jag mycket upprörda eftersom vi inte hade tagit en position före kollapsen och då var det för sent. Detta var en av de tydligaste varningarna från drömmen. Det enda sättet att dra nytta av en kollaps är att ta ställning innan det händer. Vad som kommer att komma händer så plötsligt och så starkt att det kommer att vara omöjligt att reagera på det efter att den startats. Underlåtenhet att ta ställning innan kollapsen kommer att bli mycket kostsamt. Endast de som vidtar åtgärder i förväg kommer att gynnas av varningarna.
   Sju dagar efter att ha fått drömmen såg jag den unge svarte mannen som jag såg i min dröm. Jag tittade på IHOPs lovsångsteam på God TV när jag såg denne unge svarte man sitta vid tangentbordet med glasögon och tjocka rektangulärt formade bågar. Jag hade aldrig sett honom förut. Han var inte en sångare, bara en spelade vid tangentbordet, så han sjöng aldrig någonting. Precis som i min dröm sa han ingenting, men fortsatte bara att titta ner och vaja fram och tillbaka. Det var fantastiskt för mig att jag såg honom eftersom han var bara på skärmen i ungefär 30 sekunder för att han var inte lovsångsledare eller ens en sångare. Förutom att jag nästan aldrig tittar på IHOPs program på TV. Vanligtvis lyssnar jag bara på ljudet. Jag tror att Herren satte in honom i drömmen för att visa att det fanns inget sätt att de saker som jag såg i drömmen kunde komma från min egen fantasi. Bara Gud kunde uppenbara den här mannen för mig i min dröm sju dagar innan jag såg honom på TV. Gud satte honom i min dröm som ett sätt att autentisera drömmen och det kommande uppfyllandet av andra händelser som jag såg.
   När han gav mig drömmen fick jag inte veta något om tidpunkten för kollapsen, men baserat på innehållet i drömmen trodde jag att det skulle ske inom några veckor. Jag antog felaktigt att Herren inte skulle ge en sådan varning om händelsen inte var mycket nära att hända. Men när det inte hände frågade jag Herren om tidpunkten. Han sa: "Det kommer att komma nästa år (vilket skulle vara 2015) vid en tidpunkt då spänningarna ökar mellan amerikanska medborgare."
   Jag tror inte att kollapsen som jag såg i denna dröm kommer att bli en kollaps av dollarn eftersom att äga FAZ skulle då vara värdelöst vid den punkten. Dessutom har Herren redan berättat för mig vid andra tillfällen att det bästa att äga när dollarn kollapsar blir silver och guld. Så jag tror att en kollaps av dollarn kommer att vara en separat händelse vid ett senare tillfälle.
   Kollapsen av aktiemarknaden skulle säkert skada dollarn och få den att förlora en stor del av sitt värde, men den skulle kunna överleva. När marknaden kollapsar tror jag att Fed kommer att försöka stötta upp dollarn igen, men i slutändan kommer de inte att kunna rädda den. Detta är det scenario som jag såg i en tidigare dröm. Den drömmen är också i linje med vad Herren berättade om uppfyllandet kommer vid en tidpunkt då det är ökade spänningar mellan amerikanska medborgare. Två separata kraschar för aktiemarknaden och dollarn är också förenligt med ett ord som Maurice Sklar fått från Herren. Han såg dollarn förlora 30% mer av sitt värde, men inte kollapsa vid den tidpunkten.
   "Den amerikanska dollarn är på väg att förlora 30% mer av sitt nuvärde. Detta kommer att vara det andra fallet sedan tidigare 2008 när den föll 20%. Dollarn kommer då vara värd hälften av vad den var före september 2008. Denna minskning kommer att orsaka stor ekonomisk nöd på vår nation. Kyrkan kommer att skakas och många kommer att vakna upp andligt och ropa till mig. Det blir också plundring, upplopp och terrorism i vårt land."
   Innan du gör någon åtgärd beträffande dessa saker, är mitt råd att ta det till Herren och vänta på honom att leda dig. Händelserna som kommer kommer att bli svåra. Nu är det dags att närma sig Herren mer än någonsin tidigare. Ställ undan allt som står mellan dig och honom och var säker på att du känner honom.

   James Bailey är författare, företagare samt make och far till två barn. Hans vision är att sända ut de goda nyheterna om Jesus Kristus genom bloggar och andra medier.

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se