Konflikten mellan Israel och Iran fortskrider

    Det är uppenbart att Iran tänker tillverka kärnvapen, trots att man förnekar det, se You tube 2:14, och då är det Israel som kommer att hotas med utplåning vilket Iran redan gjort i sina verbala utfall utan att ha haft kärnvapen, men med tanke på den tid när man kommer att ha tillgång till dem. Iran har i många år varit bundsförvanter med den brutala syriska Assad-regimen, Hizbollah i Libanon och Hamas i Gaza, grannar som ligger allt för nära Israel för att de ska kunna skydda sig mot en kärnvapenmissil.
   Krig och oroligheter är ingenting som Iran fruktar, därför att Iran med sin shiamuslimska uppfattning väntar på att den tolfte imamen (Imam Mahdi), se Wikipedia, ska uppenbara sig igen. Denne imam försvann spårlöst för över tusen år sedan och när han kommer igen, som man tror, ska han leda muslimerna i ett stort krig mot judar och icke muslimer som de menar är ledda av Antikrist. Irans president Mahmoud Ahmadinejad har flera gånger framhållit att Mahdi redan är verksam i vår värld och verkar i det osynliga, se worldmeets.us.
  
85 procent av den muslimska världen tror på denne Hazrat Mahdi som ska förena alla muslimer och genom honom ska islam regera världen. Alla judar och kristna ska då komma till tro på Mahdi. Här finns stora likheter med den antikrist som Bibeln förespråkar ska komma. Båda kommer att invadera Israel och båda kommer att vara verksamma under en 7-års period. Förutsättningarna för båda är att världen är i ett kaos så att de kan föra världen in i deras version av fred och att de ska regera världen från Jerusalem. Se Joel Richardson intervjuas av Sid Roth på You tube 28:31.  
  
Han menar att Saudiarabien är navet i det Babylon som omtalas i Uppenbarelseboken, att Turkiet kommer att bli den ledande nationen i arabvärlden och att antikrist är en muslim. Se en tidigare intervju med Joel Richardson på You tube 28:30. Kommer då Israel och USA att kunna stoppa Iran från att tillverka en atombomb? Många menar att tiden håller på att rinna ut för det och det finns de som i profetiska visioner sett att det kommer att ske och som jag här vill förmedla vidare.

   Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen 
   Han berättar: Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken?
   Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidpunkten vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.
  
Augusto Maqyengo är från Angola eller Kongo, men bor i Tunisien och missionerar bland muslimer enligt uppgifter på Internet. 

   Dr. David Edward Owuor, profet från Kenya, förutsäger israeliskt anfall på Iran
  
Den 13 april 2011 talade Herren med Dr. David Owuor och han ser israeliskt flyg som lämnar Israel och flyger väldigt högt upp i luften och fullständigt bombar ut de iranska nukleära inrättningarna. Han ser flygplanen komma hem och rapportera att inga förluster har gjorts, se You tube 2:49 eller You tube 2:49. Han såg två missiler som träffar en nukleär anläggning vid ett berg och det blir den största flamma som världen någonsin har sett. Denna händelse bygger fram Hesekiel 38 alliansen. You tube 4:28.

   Vad blir världens reaktioner på detta om detta scenarium skulle bli verklighet? 
   Om aktionen skulle misslyckas blir det förvisso problem med Iran, se You tube 1:17. Och även om den lyckas kan det bli problem med Iran som har många tentakler ut i övriga världen. You tube 6:54. Men alternativet är att Iran skaffar sig kärnvapen. Dröjer man för länge så kan resultatet bli det som Dr. Owuor säger.
   En nation som kommer att reagera skarpt även om den lyckas är Ryssland med sin starke ledare Putin (eller eventuellt hans efterträdare). Därför att Ryssland har hjälpt Iran att bygga upp sin kärnkraft, se You tube 1:19. Ryssland varnade USA i februari 2010 från att attackera Iran, se You tube 1:26.
   Ryssland varnade senast den 13 januari 2012 att en attack mot Iran är ett hot mot Ryssland. Ryssland betraktar varje militärt ingripande mot Irans nukleära program som ett hot mot sin egen säkerhet, enligt Moskvas ambassadör, Dmitry Rogozon. ”Iran är vår granne och om Iran är inblandad i någon militär aktion, så är det ett direkt hot mot vår säkerhet.”  Varje land har rätt att ha de vapen man behöver för att känna sig trygga. Ryssland motsätter sig också en bojkott mot iransk olja. Arab Times 2012-01-13.
   En rysk expert, Maxim Shevchenko, hävdar att Iran troligtvis vill bli attackerat av israeliskt flyg från Georgiens territorium och att det redan finns israeliskt flyg där, se PanARMENIAN Media 111215. 

   Sanktioner mot Irans olja 
  
EU har fattat beslut om ett oljestopp från Iran från och med den 24 januari för att sätta press på samtalen om Irans kärnvapenavsikter. Lagförslaget inkluderar en omedelbar blockad på nya kontrakt för råolja och petroleumprodukter medan pågående avtal tillåts att löpa fram till den 1 juli 2012. Kina motsätter sig sanktioner mot Iran på grund av att de har rätt stort samarbete med Iran när det gäller frågor om energi och vapen. Kina köper stora kvantiteter olja från Iran och är Irans största handelspartner. Den högt uppsatte generalen Zhang Zhaozhong säger att Kina inte kommer att tveka om att försvara Iran även om det blir ett tredje världskrig. Ett krig mot Iran kan också föra Ryssland och Kina närmare varandra, se You tube 4:02.
   I en konflikt ligger Hormuz-sundet i farozonen att drabbas. 15 supertankers passerar dagligen genom sundet, motsvarande 20 procent av världens oljeexport. Iran hotar med att stänga sundet, se You tube 2:50, om nya sanktioner blockerar deras oljeexport. Oljan är själva livsnerven för Iran, mer än 80 procent av deras inkomster kommer från oljeintäkterna, därför är det ett frågetecken om Iran verkligen själva vill stänga sundet, de kan fortfarande exportera olja till flera länder i Asien..

   Profetia om Hormuz-sundet
  
Det finns en profetia från år 1990 att sundet kommer att stängas. Den har trots alla krig i Irak sedan år 1990 ännu inte gått i uppfyllelse, men den rätta tiden kan komma snart. Se profetian ”Persiska viken stängs”. 

   Vad säger Israel?
   Israel förklarade den 18 januari 2012 genom sin försvarsminister Ehud Barak att ett beslut om en israelisk attack på Iran är ”mycket långt bort”.  Baraks uttalande antyder att Iran ännu inte har passerat över den kritiska tröskeln när det gäller tillverkningen av en atombomb. På frågan vad ”mycket långt bort” betyder om det betyder veckor eller månader svarade Barak: ”Jag vill inte göra några uppskattningar. Det är helt klart inte brådskande.” Barak framhöll att ledarskapsvalet i oppositionspartiet Kadima i mars månad är närmast förestående och att Iran om de vill gå vidare med att anrika uran till atomvapengradsrenhet, först måste avsäga sig samarbetet med FN:s nukleära vakthundsbyrå, och att en sådan aktion vill ge solida  bevis att tiden har runnit ut och att det sannolikt antingen kommer att förvärra sanktionerna eller medföra andra åtgärder mot dem. Barak tror att Iran kan ta fram en nukleär stridsspets inom ett till ett och ett halvt år.

   Ett överraskningsanfall kräver dock att det sker innan fienden väntar sig att det sker 
   Signaturen "Souffra" drömde den 29 augusti 2011 att Benjamin Netanyahu sa till henne: "Vi kommer att ta hand om det  här problemet för gott, mycket stillsamt." Souffra svarade: "Jag önskar att det fanns ett annat sätt att lösa det här på (i betydelsen icke militärt). Netanyahu svarade: "Även om det fanns det, så skulle de inte lyssna." Han fortsatte: "Vi kommer att sjösätta den här operationen klockan tolv." Jag vet inte om han menade kl. 12 på dagen eller på natten. Efter detta tog vi skydd i ett väldigt hus med kupolvälvt tak. Det var i en hall, barn lekte därinne och det fanns mycket folk där. Jag vet inte var det exakta läget på huset men jag förmodar att det måste ha varit i Israel. Men operationen utfördes tre timmar innan han (Netanyahu) sa att det skulle ske. En av de som var med i huset sa till mig att detta är vanligt i militära operationer därför att det kan finnas spioner som kan tipsa fienden om deras plan. Jag såg även ett svart flygplan flyga mycket högt, från öst till väst. En del av människorna var oroliga för att deras hus skulle bli förstört. Jag är inte säker på om det var ett typiskt plan eller en missil. Vid denna tidpunkten var USA involverade i en annan konflikt (de hade blivit attackerade av antingen en grupp människor eller en nation) och det straffade dem hårt. De hjälpte inte Israel, se You tube 1:54.

   Vad väntar efter detta kriget?
Detta slag kan bli ett förspel till ett mycket större krig. Vi vet att Iran är ett nyckelland i den pakt som omtalas i Hes. 38:1-6 tillsammans med Ryssland och andra arabländer och som i ändens tid enligt Bibeln kommer att anfalla Israel, i vad som blir ett tredje världskrig. Vilket också är vad Dr. Owuor tror. Därefter, eller i samband med detta, eller strax före detta kriget, verkar det som Jesus kommer igen och hämtar sin församling, det som brukar kallas för ”the rapture” (uppryckandet). Efter uppryckandet står Antikrist redo för att ta över världen. Dr. Owuor berättar också att i kriget mot Iran träffar två missiler en anläggning som ligger i ett berg och en våldsamt stor eldsflamma slår upp, den största som setts i historien. Så detta blir något som kommer att förändra världshistorien, se You tube 4:28

Bertil Lundberg 2012-01-23

   En drömsyn som Mike Curtiss hade om ett modernt sjöslag (i Persiska viken) där hangarfartyget Abraham Lincoln blir illa åtgånget, möjligen till och med sänkt.

Putin: I Saw Jesus in Iran's Leader. n commentaries that reflect the dictates of the Iranian regime, the media for the first time are publishing statements by world officials and others that deify Ayatollah Ali Khamenei. The most significant of such statements comes from Vladimir Putin, the former president and current prime minister of Russia. The media outlet Mahramaneh reports that in October 2007, when Putin traveled to Iran, he specifically requested a meeting with Khamenei and came away dazzled. During that meeting, according to the report, Khamenei talked about the history of Russia and what lies ahead, which surprised Putin. Afterward, Iranian diplomats said that Putin’s behavior had changed drastically. When Putin returned to Moscow, a reporter asked what he thought of the Iranian supreme leader. Putin is quoted as saying: “I don’t know much about the Messiah, the Christ, just what I have heard or read in the Bible, but I saw Christ, the Messiah, in the leader of Iran.” Several high-ranking clerics in Iran have publicly announced that Khamenei is the deputy of the Shiite’s 12th Imam on Earth and that refusal to obey his orders would be to refuse Allah. Some have also stated that Khamenei once a year travels to the sky and meets with the 12th Imam and confers on needed actions. During one such meeting, according to the clerics, he was told to continue on with the Iranian nuclear program despite widespread world objection. The media in Iran have credited the supreme leader with predicting the economic turmoil in Europe and the global awakening of Islam in the “Arab Spring.” They have also been adamant about an important prediction of the leader: the destruction of Israel, which they believe is imminent. PJ media 110906.

Uppdateringar:

Iran landade en amerikansk drönare i början på december 2012. Expressen 111212. You tube 2:23.
Iran nuclear program: 5 key sites. Bushehr, Arak, Natanz, Fordow near Qom, and Tehran. Christian Science Monitor 111117.
Iran war is only matter of time. U.S. defense leaders are increasingly concerned that Israel is preparing to take military action against Iran, over U.S. objections, and have stepped up contingency planning to safeguard U.S. facilities in the region in case of a conflict. U.S. wants Israel to give more time for the effects of sanctions and other measures intended to force Iran to abandon its perceived efforts to build nuclear weapons. Infowars.com 120116. 
French President Nicolas Sarkozy warned against any military intervention against Iran over its nuclear program, saying a strike on Iran would "trigger war and chaos in the Middle East." Haarets.com 120120.

‘Israel to Give Obama 12 Hours Notice on Attacking Iran’.
Israel told visiting US Gen. Dempsey that Obama would get no more than 12 hours notice before an attack on Iran, the London Times reports. The Netanyahu government also will not coordinate with the United States an attack on the Islamic Republic. It is left to speculation whether the rumors are based on facts or are leaked by officials to mask the possibility of secret military coordination. Israel National News 120122.
The USS Abraham Lincoln transits Hormuz, accompanied by British and French warships. The USS Enterprise Carrier Strike Group will steam through the strategic strait in March. DEBKAfile 120123.
Netanyahu: World Silent on Threats to Destroy Israel.
Only a combination of crippling sanctions and a credible military threat on the table can force Iran to reconsider its nuclear program," he added. Israel National News 120124.
Iranian Religious Leader: We're Already Nuclear. Senior Iranian religious leader Ayatollah Ahmad Khatami: Iran is already nuclear, U.S. too blind to realize that. Khatami added the embargo will hurt Europe more than it will hurt Iran, because Saudi Arabia will not be able to provide the required amount of oil to Europe, while the sanctions will only hurt 18 percent of Iran’s oil exports. Israel National News 120127. 
Mesig megabomb oroar USA:s militär.
Medan Irans anläggningar förstärkts har USA:s vapen inte riktigt hängt med, befarar militären. 2009 sade sig USA:s flygvapen nöja sig med ett tiotal av jättebomberna MOP (Massive Ordnance Penetrator), som ska kunna borra ner sig upp till drygt 60 meter i marken innan den exploderar. I ryktena kring en militär attack mot Iran har det också nämnts att USA skulle kunna låta Israel göra grovjobbet. Dagens Nyheter 120128.
Pentagon Hopes to Develop 'Mother of All Bombs'. The Pentagon is reportedly working on the "mother of all bombs" -- a bunker buster to destroy an Iranian underground nuclear power plant. Israel National News 120129.
U.S. Defense Secretary Leon Panetta: Iran is only one year away from producing a nuclear weapon, but another one to two years in order to put it on a deliverable vehicle of some sort in order to deliver that weapon. Haaretz.com 120130.
Panetta lets stand report Israel may attack Iran in April, May or June. ynetnews 120202.
Israel överväger attack mot Iran under våren 2012. Nyheter MSN 120203.
Ayatollah Ali Khamenei says has no fear of saying that Iran would support any 'nation or group that wants to confront and fight against the Zionist regime.' Haaretz 120203.
Ayatollah Ali Khamenei: Israel is a "cancerous tumor that should be cut and will be cut".  The Telegraph 120203.
Iran vows to hit any country that stages attack. ynetnews.com 120205.
'Israeli attack will prompt Pakistani response'. Ynet news 120205.
Iran warns world of coming great event. World Net Daily 120202.
Ayatollah: Kill all Jews, annihilate Israel. Iran lays out legal case for genocidal attack against 'cancerous tumor'. World Net Daily 120205.
The Iranian documentaryThe Coming Is Upon Us” clearly indicates that these radicals believe the destruction of Israel will trigger the coming of the last Islamic Messiah.
The Powerful Delusion - A Bible Study by Jack Kelley.
'Eshel will prepare perfect attack plan'. Incoming IAF chief will be tasked with planning possible strike in Iran.Ynet news 120205.
Stop the ‘blabbing’ about attacking Iran, Netanyahu tells his government officials. National Post 120206.
"Bold Alligator 2012" drills 20,000 troops on US East Coast for Persian Gulf action. DEBKAfile 120207.
US Professor Niall Ferguson Tells Newsweek Israel Must Attack Iran – Now. Israel National News 120207.
War with Iran is coming.
Israel will bomb Iran’s nuke sites earlier than predicted, with Western and Arab support. Ynet news 120207.
New York Times: US, Israel differ on when Iran strike necessary. The Jerusalem Post 120209.
Khamenei strategist: Iran must attack and annihilate Israel by 2014. The religious leader reminded his supporters that "All our troubles are due to Israel! The Jerusalem Post 120209. Iranian blogger: 'Iran can destroy Israel in 9 minutes'. Ynet News 120205.
Iran vows to back Palestinian resistance. The Jerusalem Post 120211.
USA varnar för att Iran kan använda sig av små båtar för självmordsattacker. Expressen 120213. The Jerusalem Post 120213.
Iranian boats shadow US Abraham Lincoln aircraft carrier in Gulf. Google 120214. Yahoo News 120214.
U.S. admiral says forces prepared to confront Iran. Mail Online 120213.
Hoten om krig får världen att hålla andan. Dagens Nyheter 120215.
Russia has been preparing for the prospect of an Israeli or
U.S. air strike on Iran in 2012.
Iran is an ally and trading partner of Moscow. Harold Tribune 120215.
Det judiska folket hotas av ny Förintelse.
Inblick 120216.
Report: U.S. officials say Israel would need at least 100 planes to strike Iran. An Israeli strike on Iran's nuclear facilities would be a highly complex operation. Haaretz 120220.
Jackie Jakubowski: I apokalypsens återvändsgränd. Dagens Nyheter 120220.
USA till Israel: Angrip inte Iran. Dagens Nyheter 120220.
FOI: risken för krig har ökat. Israel närmar sig det ögonblick när man inte längre har möjlighet att göra allvar av sina hot."Status quo kan inte förbli. Någonting måste snart hända."Dagens Nyheter 120220.
Iran’s decision to suspend oil deliveries to the EU would boomerang back at its own economy, doing much more harm to it than it could theoretically do to the European economy. The reason is that Iran’s budget heavily depends on oil exports. RiaNovosti 120220.
Tidligere CIA-sjef Michael Hayden: Tror ikke Israel vil lykkes med Iran-angrep.
DN.no 120221.
Iranian scientist's goal: To annihilate Israel. ynet.news 120223.
Iran warns Israel not to attack its nuclear facilities. The International Atomic Ebergy Agency (IAEA) found that much of the increased production of uranium, enriched to the level of 20%, had taken place at an underground site known as Fordow. The Guardian 120225.
The Russians have upgraded their Jabal Al Harrah electronic and surveillance station south of Damascus opposite Israel’s Sea of Galilee, adding resources especially tailored to give Tehran early warning of an oncoming US or Israeli attack. Today, its range extends to all parts of Israel and Jordan, the Gulf of Aqaba and northern Saudi Arabia. DEBKAfile 120227. 
Iran struper nettbruken før valget. Iranere risikerer nå forfølgelse for det minste. NRK 120228.
Valet i Iran: ”Det finns ingen opposition värd namnet i Iran”. Dagens Nyheter 120301.
Pentagon prepares “aerial refueling” for Israeli planes striking Iran. DEBKAfile 120301.
Pentagon ‘very worried’ about Iran war: US official. PressTV 120308.
Netanyahu: Iran strike won't come in days, but not matter of years. Jerusalem Post 120308.   Possible within months. Haaretz 120309.
Israel asks U.S. for arms that could aid Iran strike.  Israel has asked the United States for advanced "bunker-buster" bombs and refueling planes that could improve its ability to attack Iran's underground nuclear sites. Netanyahu made clear to Obama at a White House meeting on Monday that Israel had not yet decided on military action against Iran. Israel has limited stocks of older, smaller bunker-busting bombs and a small fleet of refueling planes, all supplied by Washington. Reuters 120308.  Haaretz 120306.
IMI presents concrete-penetrating missile. Israel Military Industries' MPR-500 'bunker buster' shells capable of penetrating double-reinforced concrete walls, floors. According to the IMI, the projectile is now a "bunker buster" capable of penetrating double-reinforced concrete walls and floors 200mm thick. Ynet 120305.
IAEA: Possible nuclear activity at Parchin military site southeast of Tehran. Jerusalem Post 120305. 
Showdown in the Strait of Hormuz. If Hormuz were closed, as much as one-fifth of the world’s oil supply would be lost. Frontpagemag.com 120307. 
Israel och USA oense hur hotet från Iran ska mötas. Netanyahu förordar en snar militär attack - Obama vill att sanktionerna bör få tid att verka. Dagen 120309.
Dagan says Israel must not attack 'rational' Iran. The former Israeli spy agency chief warns Tel Aviv against any military aggression on Iran, calling for other approaches to impede Tehran’s nuclear energy program. Press TV 120309. 
Experts: Israel not adequately equipped to attack Iran. Press TV 120310.
Netanyahu says Israel won’t need U.S. OK to hit Iran. Washington Times 120315.
Ayatollah Khatami  says the Israeli threats of a military strike on Iran are mere “psychological warfare” as Tel Aviv fully understands any such venture would lead to its “total annihilation” PressTV 120326. 
Poll: Most Jewish Israelis say Iran strike less risky than nuclear threat. Haaretz 120326.  
Israel-Iran Nuclear Showdown: Is This The War of Gog and Magog? Joel Rosenberg: Russia and Iran have never had an alliance of the sort Ezekiel predicted 2,600 years ago, but “they do now. We’re not living in normal times. The things that are happening now have never happened in all of human history, but they are happening now.” Charisma 120404.
The Russian Military Has an Action Plan Involving Georgia if Iran Is Attacked. Eurasia Daily Monitor.
Russia Is Massing Troops On Iran's Northern Border And Waiting For A Western Attack.
The Russian military anticipates that an attack will occur on Iran by the summer and has developed an action plan to move Russian troops through neighboring Georgia to stage in Armenia, which borders on the Islamic republic. Business Insider 120409.
US Navy deploys 2nd aircraft carrier to Gulf. The deployment of the nuclear-powered USS Enterprise along with the Abraham Lincoln carrier strike group marks one of the few times the Navy has had two aircraft carriers operating in waters near the Persian Gulf. Yahoo! News 120409.
Ahmadinejad: World pressure can't deter Iran. Jerusalem Post 120409.
Russian radar in Armenia cannot help Iran.
Israeli uncensored news 120411.
Iran preparing for 'the Last Six Months'. Source says leaders expect attack that will usher in 'messiah'. World Net Daily 120424. 
Winds of War: Will Israel Strike Iran Soon? Charisma 120501.
Israel warns Hizbollah over Iran. The Telegraph 120506.
Inget nyval - Israel kraftsamlar mot Iran. Dagens Nyheter 120508.
Iran hotar utplåna Israel om man attackeras. Världen idag 120702.
Israel nära öppet krig med Iran. Dagen 120817. 
Minister: Hundratals raketer kommer slå ner i Israel varje dag.
Dagen 120817.
Iran kallar Israel cancertumör. Israel är en "cancertumör" som grannländerna snart kommer att ta kål på. Det sade Irans president Mahmoud Ahmadinejad under de årliga anti-Israelprotesterna i huvudstaden. Dagens Nyheter 120817.
Irak hjälper Iran att kringgå internationella sanktioner. DN 120819.
Iran har fördubblat urankapaciteten vid Fordowanläggningen nära staden Qom. DN 120830.
Report: Netanyahu slams Obama over Iran nukes.
Israel Today 120902.
Why Israel is so anxious over Iran. The Islamic Republic could potentially test its first nuclear bomb within three months. Iran only needs another 50 kilograms to build its first nuclear warhead. Israel Today 120904.
Report: Unprecedented low in US-Israel relations. Israel Today 120904.
Israel readies 'secret weapon' for Iran attack. Mike Evans: Netanyahu 'under pressure' to delay until after U.S. election, but there is a strong likelihood an attack will take place between Sept 15 and Oct 15 with an electromagnetic pulse (EMP), which would cripple Iran's power grid. World Net Daily 120904.
Russia warns against attacking Iran over nuclear fears. Ynet news 120906.
U.S. attack on Iran would take hundreds of planes, ships and missiles. Israel does not have the capability to carry out preventive strikes that could do more than delay Iran’s efforts for a year or two. The U.S. might be able to delay the nuclear program for up to 10 years. But to do so, it’ll be an enormous undertaking. Worthy News 120907.
USA och Storbritannien sänder fler krigsfartyg till Persiska viken. Iran lovar att angripa flottan om Israel bombar landet. Världen idag 120919.   
Iran shows off new air defense system, saying it was designed to confront American warplanes in case of a U.S. attack on the country. Yahoo! News 120921.
Iran: We just need an excuse to destroy Israel. Israel Today 121003.
There is no hyperinflation in Iran - The Real Story Is Much More Interesting.
Business Insider 121006. 
Kina köper mer olja från Iran. Irans export av råolja vände upp med tio procent i september, efter att försäljningen till Kina ökat. Dagens Industri 121008. 
Iran's secret nuclear-bomb plant revealed. WND 121008.
Holger Nilsson: Ett anfall mot Iran kommer allt närmare. Dagen 121009.
”Iran tio månader från atomvapen”. Svenska Dagbladet 121009.
Barak: Israel Almost Attacked Iran 8 Months Ago. Israel National News 121030.
Barak: Tehran's decision to use uranium for civilian purposes postponed military nuclear program. Jerusalem Post 121030.
For Israel, Gaza Conflict Is Test for an Iran Confrontation. Israeli antimissile system shot down 88 percent of all assigned targets. The New York Times 121122.
Iran is building a big nuclear bomb, confirm inspectors. Israel Today 121129.
Turkey importing oil from Iran. Israel National News 121202.
Iran has 170 ballistic missiles aimed at Tel Aviv, many with biological warheads. WND 121204.
Doomsday for Iran? US Tests EMP Bomb. Israel National News 121206.
Iran making anthrax,  encephalitis and yellow grain at secret plant.
Russian scientists have helped Iran master four microbial agents for bombs, which the Islamic regime has used to arm 37 launch-ready missiles so far. WND 121216.
Russian warship docks in Iran with the aim of strengthening military ties between Iran and Russia.
The Bandar Abbas Port is the suspected launching point for Iranian weapons shipments to Sudan, Syria and the Gaza Strip. The Times of Israel 121219.
Iran is producing explosive mini-submarines run by pilots bent on suicide .
Debka file 121220.
Russia helping Iran accelerate nuke program. Iranian scientists – with Russian help – have set up two sites to use laser technology to enrich uranium for the regime’s nuclear bomb program. WND 130122.
Syria warns after Israel air raid.
msn news 130201.
Iran protecting Syria's chemical weapons. WND 130203.
Two North Koreans among 40 dead at Iran nuke plant. WND130203.
Iran has threatened to attack Israel via Syria in retaliation for the destruction of a chemical weapons processing center near Damascus.
Arutz Sheva 130203.
Iran gives stealth drone secrets to Russia. Russia has helped decode an American stealth drone that was captured by Iran 14 months ago in exchange for its secrets. WND 130210.
Iran: U.N. nuke inspectors are spies.
WND 130213.  
Iranian nuclear chief observed Korean nuke test.
Jerusalem Post 130217.
Found! Iran's secret ballistic missile base. The base, in the deserts of Semnan far from any city, has many underground tunnels connecting to the silo launching pads. WND 130220.
Iran's nuke-plant explosion cover-up. WND 130223.
Radiation leaking from Iran's nuke plant facility at Fordow, which suffered devastating explosions on Jan. 21. The number of confirmed dead from the explosions has risen to 76.
WND 130224.   
Iran orders terrorists: Prepare for war!
WND 121305.

Irans nukleära uppgradering skrämmer stormakterna. Dagens Industri 130306.
Obama: Behåller alla alternativ vad gäller Iran. Vita Huset har uppfattningen att det kommer att ta "mer än ett år" för Iran att utveckla kärnvapen, och USA kommer att gör det som krävs för att stoppa detta. SvD 130313.
Report: Iran successfully tests three new missiles. The report stated that the Fajr-5 has a range of 75 km. which is a longer range than the medium range Naze'at 10. Jerusalem Post 130413.
I
ran says it test-fires new land-to-sea missile in Gulf. Reuters 130416.
Destruction of Israel guaranteed, Ayatollah Ali Khamenei says to Palestinian officials. WND0811.
Intelligence Minister Yuval Steinitz: Iranian economy 18 months away from collapse. Sanctions have cost about $100 billion damage to Tehran's economy, inflation is currently running at 40% a year. The rial, Iran’s currency, has been devalued by 180%, and the country has a negative economic growth of 5.4%.  Jerusalem Post 131007.
Iran sköt upp en apa 120 kilometer i rymden i 15 minuter. Aftonbladet 131214.

Iransk vapenaffär kan hota kärnenergisamtal. Iran har skrivit under ett avtal om att sälja vapen och ammunition till Irak för 195 miljoner dollar – motsvarande omkring 1,27 miljarder kronor. Irak förnekar uppgifterna om att landet trotsat sanktionerna mot Iran genom att köpa vapen för miljarder. SvD 140226.
Israel önskar Iran gott nytt år – samtidigt planerar man anfall. Försvarsminister Ya’alon antydde nyligen att han har ändrat uppfattning och numera stödjer ett israeliskt militärt tillslag mot Iran, även om Israel måste agera på egen hand. Dagen 140321.
Irans øverste leder vil masseprodusere raketter. Iranske ledere kommer med bombastiske uttalelser foran nye samtaler med Vesten om landets omstridte atomprogram. Dagen 140511.
Iran, China prepare to conduct unprecedented joint naval drills in Iranian territorial waters. The Times of Israel 140920.
Russia and Iran are aligning more and more. In Tehran on Tuesday, Russian defense minister Sergei Shoigu and his Iranian counterpart, defense minister Hossein Dehghan, signed an agreement on "military cooperation" between the two countries. Shoigu noted that the thinking of Russia and Iran regarding the situation in the Middle East and Afghanistan was "closer or coincides." Cooperation between the two countries is clearest in Syria, where planes from Moscow and Tehran have consistently arrived in Damascus with weapons and supplies for the Assad regime. Dehghan: “The situation in the region and in the world required that a powerful Russia and a powerful Iran jointly promote the strengthening of international security and regional stability." "Iran and Russia are able to confront the expansionist intervention and greed of the United States through cooperation, synergy, and activating strategic potential capacities," "We have agreed to expand the practice of visits of warships in Russian and Iranian ports," Shoigu added. Russia is planning on building nuclear reactors for Iran, even while Moscow works with Western powers on negotiating a deal to curb Iran's nuclear program. A step was taken in the direction of cooperation on the economy and arms technology, at least such defensive systems such as the S-300 and S-400. Probably we will deliver them," RIA quoted Colonel General Leonid Ivashov as saying. Business Insider Inc 150120.
Should NATO-Russia relations deteriorate further, Moscow will make an even stronger effort to improve ties with Tehran. It is the first time in 15 years that a Russian defense minister has visited Iran and underlines the growing military and diplomatic ties between both countries united by their joint opposition to U.S. foreign policy in the Middle Eastern region and beyond. The Diplomat 150121.
Farzaneh Roostaee: Sanktioner sliter isär det iranska samhället. Militären styr ekonomin. Iranska Revolutionsgardet (Sepah) har tagit över flera sektorer som tidigare var privata med hänvisning till det ekonomiska nödläget och står uppskattningsvis för 30-40 procent av Irans svarta ekonomi. Sepah och säkerhetspolisen har gripit en mängd journalister, stängt flera tidningar och infört nya censuråtgärder för att hindra medierna från att rapportera om den ekonomiska katastrofen. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger Iran på 144, vilket betyder att landet är systematiskt korrupt. Nyligen medgav regeringen att man har belägg för att tiotals miljarder dollar i oljeintäkter har överförts till 63 individers konton. Pengarna har på hemliga och privata vägar slussats ur landet eftersom Irans centralbankskonton är blockerade. SvD 150122.
”Varje dag är det strejker någonstans i Iran”. För vanliga iranier äts penningvärdet upp av en skenande inflation. SvD 150302.
Så ska Iran hindras utveckla kärnvapen. Iran och sex stormakter har enats om ett historiskt ramavtal som ska hindra Iran från att utveckla kärnvapen, och i utbyte kan Iran slippa mångåriga sanktioner. Avtalet är resultat av intensiva förhandlingar mellan Iran och stormakterna USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Kina samt Tyskland i Schweiz mellan 26 mars och 2 april.
• Iran ska minska antalet centrifuger för anrikning av uran med ungefär en tredjedel från 19 000 till 6 104, med bara 5 060 som anrikar uran under en tioårsperiod.
• Iran har accepterat att inte anrika uran över 3,67 procent under minst 15 år. För att få fram klyvbart material till en atombomb krävs att uranet anrikas till 90 procent.
• Iran har gått med på att minska sina nuvarande uranlager med omkring 10 000 kilo av låganrikat uran till 300 kilo under femton år.
• Iran har accepterat att inte bygga några nya anläggningar för urananrikning under femton år.
• Iran har gått med på att inte anrika uran vid Fordo-anläggningen under femton år. Den ska omvandlas till en forskningsanläggning för fredliga syften. Iran ska enbart anrika uran för civilt syfte vid anläggningen Natanz. Landet har också gått med på att omvandla tungvattenreaktorn Arak så att inget plutonium produceras.
• Alla Irans kärnenergianläggningar kommer att vara öppna för täta inspektioner av atomenergiorganet IAEA.
• Om Iran följer detta kommer det att ta minst ett år att tillverka tillräckligt med klyvbart material för en atombomb. I dagens läge har landet kapacitet att göra detta på två eller tre månader. Dessa begränsningar ska dessutom gälla i mellan tio och 25 år, enligt avtalet. SvD 150402.
Iran Accuses U.S. of Lying About New Nuke Agreement. Says White House misleading Congress, American people with fact sheet. Freebeacon 150402.
Glädjescener i Iran efter kärnavtal. Republikanerna i kongressen nu kommer att göra allt som står i deras makt för att få det allra sista ordet när det gäller det färdiga avtalet. SR 150403.
Kritiken mot Iranöverenskommelsen dämpas. Den mest högljudde kritikern är Benjamin Netanyahu. SR 150408.
Klart: Ryssland levererar vapensystem till Iran. S-300 anses vara ett av de mest avancerade luftförsvarssystemen i världen och USA och Israel var emot att Iran skulle få det. SR 150413.
Mycket ovanlig kompromiss om Iran i USA. Det handlar om hur stort inflytande den amerikanska kongressen ska ha över en överenskommelse med Iran. SR 150415.
Erna Berger-Sundin: Det är vanskligt att lita på Iran. Iran har nämligen gått ut med att USA ljuger om att lyftandet av sanktionerna ska ske gradvis – Iran säger att det sker omedelbart, från dag ett, när avtalet väl skrivits under! Dagen 150417.
Jim Wallis: Kristna bör ge Iranavtalet stöd. De som är kritiska måste peka på en hållbar alternativ lösning. Många amerikaner tror att vårt förhållande till Iran började med gisslankrisen 1979. Hur många känner till att den demokratiskt valde premiärministern Mohammad Mosadegh störtades av CIA 1953? Eller att USA stödde den brutale diktatorn Mohammad Reza Pahlavi, som blev Irans shah fram till den islamistiska revolutionen 1979, som föregick gisslankrisen? Dagen 150717.
Iranavtalet kommer att leda till lägre oljepriser. Förlorare är skifferoljeproducenter, Norge och Ryssland. Exp 150714.
Oro i Mellanöstern efter avtalet med Iran. Avtalet ska ge ökad internationell insyn i det iranska atomenergiprogrammet. Iran har gått med på att FN:s sanktioner återinförs inom 65 dagar om avtalet bryts. FN:s vapenembargo ska finnas kvar i ytterligare fem år och sanktioner mot iranska köp av robotteknik ska inte upphävas förrän efter åtta år. I utbyte ska de internationella ekonomiska sanktionerna mot Iran upphävas. I Iran beskrivs avtalet som en stor seger som firades på gatorna i huvudstaden Teheran efter att det blev offentligt. President Hassan Rouhani ser avtalet som en politisk seger och säger i ett uttalande att Iran inte längre kommer att ses som ett hot av omvärlden. Just detta är vad Israel oroar sig över. Världen idag 150720.
Ayatollan hyllar rop om död till Israel. Ayatolla Ali Khameini, Irans högsta religiösa och politiska ledare, hyllade i ett tal på lördagen folkmassans rop om "Död till USA" och "Död till Israel" och sa att han hoppades att gud skulle höra deras böner. I måndags beslutade FN om att lätta på sanktionerna mot Iran efter kärnenergiavtalet. Khameini betonade att avtalet mellan stormakterna och Iran inte skulle ändra någonting i landets relation till "det arroganta amerikanska styret". Världen idag 150721.
John Kerry: Israeli Strike on Iran Facilities Would Be 'Enormous Mistake'. Charisma 150729.
Iranutspel mot Israel: Israel ska förstöras till varje pris. Det beskedet gav Irans armés befälhavare Ataollah Salehi. Vi kommer absolut att förinta Israel, sade han och tillade att han hoppas att Israel snart attackerar Iran, "så att vi kan förstöra det tidigare än om 25 år". Världen idag 150929.
Iran testar ny långdistansrobot. Roboten sägs kunna styras och kontrolleras hela vägen till sitt mål, men inga detaljer ges om maximal räckvidd eller andra funktioner. Dagen 151011.
FN-rapport: Iranskt missiltest var allvarligt brott. Missilen var kapabel att bära med sig kärnstridsspetsar. Det kontroversiella missiltest som Iran genomförde i oktober var ett allvarligt brott mot de sanktionsregler som gäller för landet. SR 151215.
Iran slipper stämpeln som pariastat. Fiendskapen som rått mellan Iran och USA sedan 1979 kan övergå i mer normaliserade förbindelser. Iran har gått med på att kraftigt reducera sitt kärnteknikprogram i utbyte mot att sanktioner slopas. Landet har undanröjt möjligheterna att få fram plutonium till kärnvapen och dessutom hällt betong i kärnan i tungvattenreaktorn i Arak. Sanktionerna har utestängt Iran från det globala finanssystemet och medfört ekonomiska svårigheter för landets invånare. Iran räknar med att kunna öka exporten från 500 000 fat per dag till det dubbla inom ett år. SR 160116.
Rouhani hyllar historiskt beslut om hävda sanktioner. Irans president Rouhani, som gick till val på att förbättra relationerna till omvärlden, förutspådde också en ekonomisk tillväxt på fem procent i Iran kommande år. Men bland ”skeptikerna” Saudiarabien och Israel, finns stor oro över att Iran nu kommer in från kylan. ”Det är bara sionister och krigshetsare som är missnöjda i dag” sa president Rouhani när han hyllade detta nya gyllene kapitel i Irans relation till omvärlden. SR 160117.
Donkeys and women have no place in Iran's parliament, lawmaker says. A conservative Iranian lawmaker was caught on video saying that women, like donkeys, have no place in parliament, sparking calls for him to be thrown out of office. The video, which surfaced on YouTube last week, shows Nader Qazipour giving a fiery victory speech after winning reelection as a member of parliament representing the city of Urmia. “Parliament is not the place for donkeys and foals, monkeys and women,” the 57-year-old cries, amid boasts about his fearlessness and commitment to challenging the wealthy and powerful. Los Angeles Times 160308.
Iran fortsätter med provskjutningar. Trots USA:s hot om nya sanktioner har Iran genomfört nya provskjutningar av robotar som uppges ha kapacitet att nå ärkefienden Israel. På onsdagsmorgonen provsköts två robotar från norra Iran som träffade mål i den sydöstra delen av landet, omkring 140 mil bort, rapporterar iranska medier. Det kortaste avståndet mellan Iran och Tel Aviv och Jerusalem är cirka 100 mil. Världen idag 160309.
'Israel must be wiped out': Iran launches two missiles with threat written on them in Hebrew as the country ignores criticism of its ballistic weapon tests. Iran has launched two missiles with 'Israel must be wiped out' written on the side in Hebrew as the country continues to ignore criticism over its ballistic weapon tests. The rockets were test-fired in Iran's eastern Alborz mountain range in a new show of force by the Islamic Republic. Hard-liners in Iran's military have fired rockets and missiles despite US objections since the deal, as well as shown underground missile bases on state television. Mail Online 160309.
Michael Winiarski: Risken för nytt krig har minskat i Mellanöstern. Framför allt betyder avtalet att krigshotet mot Iran, främst från Israels och i viss mån från USA:s sida, omedelbart avtar. Att Israel hade långtgående planer på ett militärt angrepp mot Iran bekräftades i somras från högsta ort, av ingen mindre än den förre försvarsministern Ehud Barak. I en tv-intervju berättade Barak att han och premiärministern Benjamin Netanyahu vid tre olika tillfällen under åren 2010–2012 hade föreslagit ett angrepp mot Iran, men att planerna stoppats av den israeliska militärledningen. Netanyahus krigsretorik var alltså ingen skrämseltaktik för att få Iran att lägga ner sitt kärnenergiprogram, utan uttryckte en verklig avsikt att attackera iranska nukleära installationer. På grund av motstånd från såväl Vita huset som Israels egen militärledning, som gjorde mer kyliga analyser av de potentiellt katastrofala följderna av ett israeliskt-iranskt krig, tvingades Netanyahu att backa. Uppgörelsen innebär inte att Irans möjligheter att skaffa sig en atombomb är borta för all framtid, men skjuter upp tidpunkten med mellan 10 och 15 år. Men om regimen skulle satsa på kärnvapen, trots alla bedyranden om att de är oförenliga med islam, ökar den tid som det skulle ta för Iran att bygga en atombomb – ”breakout time” – med minst ett år. DN 160324.
Iranian General Makes Threats Against Western Shipping. Gen. Hossein Salami, deputy commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) issued a bellicose threat this week to close the strategic Strait of Hormuz to ships from the US and its allies if they continue to “threaten” the Islamic Republic. Most analysts said that the threat was unlikely to ever be acted upon but that it was an indication of the implacable hostility of the clerical regime in Teheran despite strenuous efforts by Western governments to come to an accommodation with it. ICEJ 160506.
Iran Defiantly Tests Another Ballistic Missile. An Iranian military official announced Monday that the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) recently tested a medium-range ballistic missile with a range that would allow it to target Israel. The test was the latest in a series which several world governments say are a violation of UN Security Council Resolutions and the JCPOA nuclear deal signed last year, but Iranian officials have dismissed these statements as technically incorrect and irrelevant. ICEJ 160509.
White House Refusing to Censure Iranian Human Rights Abuses. Reports out of Iran indicate that the clerical regime has indicted several dual-nationals, including an Iranian-American businessman, a British charity worker and a Canadian academic, who were arrested while visiting the land of their birth. Authorities are refusing to say on what grounds the indictments were issued aside from vague references to suspicions of “espionage”. Meanwhile, Iranian officials reiterated their complaints this week that the economic benefits they hoped to receive after signing the JCPOA nuclear agreement last year have not yet materialized. ICEJ 160712.
Amerikanska handelssanktioner hämsko för svensk Iranexport. Samtidigt som svensk export till Iran i vissa fall ökat kraftigt, hämmas den av USA:s kvarvarande sanktioner. Exportaffärerna får svårt med finansiering genom att amerikanska banker inte ens indirekt får göra affärer med Iran vilket påverkar svenska exportörer. SR 160906.
'If It’s an Invasion, We Confront': Iran Intercepts US Ships in Persian Gulf. According to US Defense Department officials, the USS Firebolt was forced to change course by Iran’s Revolutionary Guard Corps in the Persian Gulf. The Navy’s coastal patrol ship was operating in the Gulf on Sunday when it was allegedly approached by an Iranian attack craft that came within 100 yard of the US vessels. The Iranian craft sailed in front of the Firebolt, forcing the ship to divert its course. Six other Iranian ships “harassed” the Firebolt before it was forced to change course. While crew members reportedly attempted to make radio contact three times, they received no response. Iranian defense minister Gen. Hosein Dehghan has defended Tehran’s actions, maintaining that it would perform similar intercepts as often as necessary. "If any foreign vessel enters our waters, we warn them," he told Tasnim news agency last month, "and if it’s an invasion, we confront." Sputniknews 160906.
Russia's S-300 and other missiles at Iran military parade. Russian-supplied air defense systems S-300 were displayed at a military parade in Tehran. Tass 160922.
EU Parliament Condemns Iranian Anti-Semitism. The European Parliament held a plenary in Strasbourg, France, on Tuesday in which it voted to add an amendment to a report on Iran condemning it for Holocaust denial and anti-Israel hate speech. The report, entitled “EU Strategy towards Iran after the nuclear agreement” was approved in a final vote of 456-174. (ICEJ 161026).
The nuclear deal with Iran. You tube 1:52.
USA inför nya sanktioner mot Iran efter robottester. USA har infört nya sanktioner mot Iran som ett svar på Irans senaste robottest. USA hävdar att Iran utfört förbjudna robottester. – Det här är ännu ett stopp för Irans terrorrelaterade aktiviteter, sa Vita Husets talesman när han kommenterade de nya sanktionerna mot Iran som träffar ett antal personer och företag som förser Iran med teknologi för de målsökande robotarna, sade Vita husets talesman Sean Spicer. De personerna och företagen förbjuds att göra affärer med USA eller med amerikanska medborgare. De nya sanktionerna är en fortsättning av hur den förre presidenten Barack Obama reagerade på Irans robottester och Donald Trumps talesman Sean Spicer bekräftade idag att den nye presidenten givit klartecken för sanktioner som redan var förberedda. SR 170203.
Iran Continues Aggressive Behavior. The Iranian Navy held large-scale drills near the Strait of Hormuz over the weekend, attempting to demonstrate the viability of Teheran’s oft-repeated threat to close the water route through which nearly 35% of the world’s daily petroleum exports move. In related news, Iran announced over the weekend that it is seeking to buy 950 tons of uranium ore from Kazakhstan over the next three years for what it described as pursuit of a peaceful program for producing energy. (ICEJ 170227.)
Iran Is Progressing Towards Nuclear Weapons Via North Korea. This analysis argues that Iran is steadily making progress towards a nuclear weapon and is doing so via North Korea. Iran is unwilling to submit to a years-long freeze of its military nuclear program as stipulated by the July 2015 Vienna Nuclear Deal. North Korea is ready and able to provide a clandestine means of circumventing the deal, which would allow the Iranians to covertly advance that nuclear program. At the same time, Iran is likely assisting in the upgrading of certain North Korean strategic capacities. BESA 170228.
Tillerson warns ‘unchecked Iran’ could be as bad as North Korea. Secretary of State Rex Tillerson warned Wednesday that an “unchecked Iran” had the potential to follow in North Korea’s footsteps — and “take the world along with it.” Speaking to reporters at the State Department, Tillerson said the US was ultimately at risk of going to nuclear war with the Middle East nation, should it decide to keep building more missiles, much like the Hermit Kingdom has been doing. “Iran is the world’s leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining US interests in countries such as Syria, Yemen, Iraq and Lebanon,” Tillerson explained. “Iran’s nuclear ambitions are a grave risk to international peace and security,” he said. “The Trump administration is currently conducting a comprehensive review of our Iran policy. Once we have finalized our conclusions, we will meet the challenges Iran poses with clarity and conviction.” New York Post 170419.
Iran Reveals New Ballistic Missile Facility. Iran’s semi-official Fars News Agency reported on Thursday that the Islamic Republic has constructed a third underground ballistic missile production factory, adding that this factory is part of the clerical regime’s plan to continue developing ballistic missiles regardless of UN Security Council resolutions demanding that these programs be curtailed. "Iran does not need the permission of the United States to conduct missile tests," newly re-elected Iranian President Hassan Rouhani said on Monday. ICEJ 170526.
Iran Signs Massive Energy Deal with Total of France. French-based energy giant Total announced on Monday that it had signed a deal worth $4.8 billion with the Iranian regime to develop an off-shore natural-gas field. The South Pars field is estimated to have sufficient reserves to justify the twenty-year contract. ICEJ 170704.
German Intelligence Gives Proof of Iranian Nuclear Pursuits. Intelligence reports from Germany’s state and federal services were released in recent days giving undeniable proof that Iran has continued to pursue its renegade nuclear program despite the JCPOA agreement with the P5+1 powers (US, UK, France, Russia, China and Germany) reached in the summer of 2015. The reports also included evidence that Iran’s intelligence services monitor and otherwise target Israeli and Jewish institutions. ICEJ 170710.
USA inför nya sanktioner mot Iran. USA inför nya sanktioner mot Iran på grund av landets robotprogram. Beskedet kommer dagen efter att president Trump meddelade att Iran håller sig till kärnvapenavtalet och att även USA kommer att hålla sig till det. Trumpadministrationen säger att även om Iran inte formellt bryter mot kärnvapenavtalet så bryter landet mot andan i det, och bidrar till spänningar och instabilitet i regionen. Det handlar dels om landets robotprogram dels om att USA har spårat runt sammanlagt 20 personer, organisationer och företag som sägs vara "olagliga iranska aktörer eller bedriva gränsöverskridande kriminalitet". Det ska bland annat handla om att utveckla drönare samt att tillverkat underhållsbåtar och tekniska komponenter. Men också om stöld av mjukvara från USA och västvärlden som sedan har sålts till Irans regering. Förutom robotprogrammet är USA kritiskt till Irans stöd för den syriska regimen, brott mot mänskliga rättigheter och fängslandet av amerikanska medborgare. Häromdagen dömdes en historiker från ett universitet i USA till tio års fängelse i Iran misstänkt för spioneri. SR 170718.
Iran svarar på USA:s sanktioner. Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif säger till journalister att USA inte håller sin del av uppgörelsen. Han säger också att Iran menar allvar med kärnvapenavtalet, och tycker att det kan vara ett golv och inte ett tak för relationen mellan länderna. Nu svarar också Teheran med att införa nya sanktioner mot amerikanska personer och intressen "som har agerat mot det iranska folket och mot andra muslimer i regionen". SR 170718.
Iran: USA bryter mot kärnenergiavtalet. Iran svarar nu på de sanktioner mot landet som USA:s president Donald Trump godkände i går och säger att de nya sanktionerna är ett brott mot kärnenergiavtalet från 2015. "Vi anser att kärnenergiavtalet har brutits och vi kommer att svara på ett lämpligt vis". Det sa Irans vice utrikesminister Abbas Araghchi i iransk tv när han kommenterade de nya sanktionerna mot landet. Araghchi sa även att Iran inte tänker "gå i Trumps fälla" och att reaktionen från Teheran kommer att bli föremål för noggrant övervägande. De nya sanktionerna från USA motiveras med att Iran fortsätter att utveckla ett robotprogram och att de bryter mot de mänskliga rättigheterna – något som inte finns med i avtalet från 2015. Sanktionerna riktas framför allt mot 16 individer, organisationer och företag som, enligt USA, på olika sätt "stödjer olagliga iranska aktörer eller gränsöverskridande kriminalitet". SR 170803.
Iran hotar med att riva upp kärnenergiavtalet. Iran hotar att riva upp kärnenergiavtalet om USA inför nya sanktioner. Irans president antyder att landet skulle ha beredskap att starta upp sitt kärnenergiprogram på nytt inom några timmar. – Om USA vill gå tillbaka till att införa sanktioner så kommer Iran att svara snabbt. Inte på en vecka eller en månad, utan inom några timmar, sa Irans president Hassan Rouhani på tisdagen inför parlamentet i ett tal som televiserades. Iran kommer att återgå till mer avancerade förhållanden än före förhandlingarna om ett avtal inleddes, hotade han vidare. I början av augusti undertecknade USA:s president Donald Trump en lag om sanktioner mot Iran, Nordkorea och Ryssland. De sanktionerna riktar sig också mot Irans missilprogram och dessutom mot brott mot mänskliga rättigheter. Enligt USA bryter Iran mot en FN-resolution om kärnenergiavtalet, där Iran uppmanas att inte utveckla ballistiska missiler som kan bära kärnvapen, men utan att förbjuda det helt. Iran säger att de inte bryter mot resolutionen eftersom missilerna inte är utvecklade för att bära kärnvapen. Trump sade förra veckan att Iran inte lever upp till vad han kallar kärnenergiavtalets anda. Dessutom har USA anklagat Iran för att orsaka kaos i Mellanöstern och för att stöda grupper som av USA klassas som terrorgrupper. SR 170815.
Iran till USA: Ni bryter mot avtalet. Iran trappar nu upp sin kritik mot USA:s sanktioner mot landet. Irans president Hassan Rouhani anklagar Trump för att själv bryta mot kärnvapenavtalet. – Det här kan komplicera framtida samarbeten, säger Trita Parsi, statsvetare och ordförande av det Nationella iransk-amerikanska rådet i Washington. Trots att Iran håller sig till det kärnvapenavtal som landet har slutit med de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd samt Tyskland så införde USA igår ytterligare sanktioner mot landet. Avtalet innebär att om Iran begränsar sitt kärntekniska program så ska internationella sanktioner hävas, men USA anser att landet bryter mot "andan" i avtalet och bidrar till instabilitet i regionen – bland annat genom sitt robotprogram. Som svar diskuterar Iran nu ökat anslag till just robotprogrammet och har uppmanat USA att flytta sina militära baser 100 mil från Iran eftersom det finns risk för missbedömningar, något som inte bryter mot avtalet. SR 170819.
Enighet om att kärnenergiavtalet med Iran fortsätter. Kärnenergiavtalet från 2015 med Iran fortsätter, säger EU:s utrikeschef Federica Mogherini. Parterna har mötts i New York och kommit fram till att "inga aspekter" av överenskommelsen brutits. USA:s president Donald Trump har länge kritiserat det globala avtalet. Han beskrev det under tisdagen som "genant" och "det sämsta någonsin". Han lovade under sin valkampanj att riva upp avtalet och meddelade inför mötet att han hade bestämt sig, men avslöjade inte för vad. Mogherini säger efter mötet att det inte finns någon anledning att avveckla ett avtal som fungerar, och att det inte heller finns någon anledning att omförhandla det. Hon poängterar att det inte är upp till en enda part att bekräfta om avtalet efterföljs, men säger att USA anser att Iran har följt överenskommelsen. SR 170921.
US ambassador to the UN Nicki Haley urged the International Atomic Energy Agency to push harder for access to sensitive nuclear-related sites in Iran, lamenting Russia’s apparent efforts to block inspections. “If the Iran nuclear deal is to have any meaning, the parties must have a common understanding of its terms," Haley said during an address to the IAEA this week. "Iranian officials have already said they will refuse to allow inspections at military sites, even though the IAEA says there must be no distinction between military and non-military sites. Now it appears that some countries are attempting to shield Iran from even more inspections. Without inspections, the Iran deal is an empty promise." ICEJ 170929.

www.tidenstecken.se