Profetior och senaste nytt om Irakkonflikten

USA vann kriget men förlorade freden
Till senaste länkarna på den här sidan om händelseutvecklingen. 

Irakkriget började den 20 mars 2003. Tre veckor senare, den 9 april, faller Bagdadregimen ihop tillsammans med den stora Saddam-statyn (se ovan). Ett år senare är striderna inte över och det börjar åter likna ett kaos. 100 bortkastade miljarder dollar?

Tre år senare, 20 mars 2006 är landet på randen av ett inbördeskrig. Kriget har kostat USA 400 miljarder dollar, kostnaden ligger på 1,2 miljarder kronor varje dag. 2900 amerikaner har dött i Irak, var tredje soldat som återvänder hem från Irak har fått mentala problem eller posttraumatisk stress. Kaninen som den amerikanska örnen skulle ta som ett lätt byte håller på att förvandlas till ett lejon som man inte rår på.

USA vann kriget, men inte freden!

USA lyckades störta den gamla regimen i Bagdad. Lag och ordning har dock inte USA lyckats med att upprätta. Laglösheten är omfattande. 100-200 personer dödas varje vecka, de flesta är irakier. Irak har blivit en träningsplats för terrorister. Blev världen bättre efter Irakkriget, som Bush säger? USA hade för få trupper (ca 130 000) för att stabilisera landet efter kriget, som ledde till plundring och instabilitet. Den irakiska armén och polisen (ca 300 000) borde inte ha upplösts utan satts under ny ledning.

Den irakiska armén kunde inte mäta sig med den överlägsenhet som USA haft i luften och även på land. Saddams resurser har bombats sönder och samman tillsammans med hans många palats och tusentals irakier fick sätta livet till. Hämdens örn har slagit till med full kraft mot Bagdad och den irakiska armén tvingades ge upp (även om vissa motståndsfickor fortfarande finns när detta skrivs den 9 april). Den fälla som en del av profetiorna talar om har inte utlösts. Några massförstörelsevapen som alla (och främst USA) trodde fanns och som USA motiverade sitt anfall med före kriget har inte kunnat hittas. Många problem kvarstår dock. Kriget har gett många hatiska muslimer i arabvärlden nytt bränsle (även om många av dessa med stor förvåning och misstro konstaterar hur irakierna jublar över regimens fall och hyllar amerikanarna som befriare). Dagen för regimens upplösning präglades av plundringarna och laglösheten när ingen överhet längre fanns att skåda. Amerikanska trupper kan behövas i många år framöver i Irak för att bygga upp en demokratisk utveckling och hur kommer denna de facto ockupation att mottas i omvärlden? Den ekonomiska uppbyggnaden kan också bli en knäck för världsekonomin. Iraks plågade folk är värda sin befrielse, men notan är ännu inte betald!

Hur ska profetior tolkas? Många profetior är givna som varningar, men kan också genom bön förändras.

Profetior om ett Irakkrig - del 1 (publicerat 1998). Innehåll: Irakkriget kommer att starta på nytt. Den galna hunden. En motorväg. Persiska Viken stängs.

Profetior om ett Irakkrig - del 2 (publicerat den 16 februari 2003). Innehåll: Hämndens örn (alternativ tolkning publicerad 030813). Örnen var död. Ett farligt getingbo för USA och västvärlden. (Bill Younts egen kommentar publiserad 030818.) Så startar Irakkriget. Krig med Irak. I bön för Iraksituationen. Konflikten med Irak. Profetisk varning mot USAs inveckling i ett Irakkrig.

Profetior om ett Irakkrig - del 3 (publicerat den 16 mars 2003). Innehåll: Är det Guds vilja att USA startar krig med Irak?

Förbön för situationen i Irak, som publicerades 030101. Saddam gick inte i exil och nu ser vi det alternativ som gavs istället gå i uppfyllelse. 030411 Pastorn förlorade sin ende son.

Profeten som varnade Bush, Paul Cain, besöker Stockholm. Nya Dagen 031001.

Kurragömmaleken mellan Saddam och Bush inne i en allvarlig fas som lett till öppet krig. George Bush till Saddam Hussein 6 februari 2003: "Spelet är slut!" Bush schackar Saddam.
20 mars 2003 börjar kriget.
Bush: Vi accepterar ingen annan utgång än seger.

Saddam: Irak kommer att segra. Länge leve Irak, länge leve jihad (det heliga kriget) och länge leve Palestina. Allahu akbar (Allah är störst).
Göran Persson: Kriget har inte stöd i folkrätten.
Kina: Kriget är en kränkning av folkrätten och brott mot FN-stadgan.
Bush den 25 mars 2003: "Vi vet inte hur lång tid det här kriget kommer att ta, men vi vet hur det kommer att sluta!"
Bush i FN:s generalförsamling den 12 september 2002: "...the peace of the world must never again be destroyed...".
Bagdadregimen faller den 9 april 2003.
Iraks FN-ambassadör Mohammed al-Douri: "Spelet är över."
Saddam är matt och hans era är över. Han tillfångatogs på kvällen den 13 december 2003.

Bush har behållit Saddam Husseins pistol. Den pistol som Iraks förre diktator Saddam Hussein hade i handen när han greps utanför Tikrit i mitten av december har president George Bush själv behållit. Bush bevarar pistolen i ett litet rum för souvernirer nära Ovala rummet i Vita Huset och visar upp den för speciellt utvalda gäster. Sveriges Radio 040531.

I tre decennier styrdes Maria Lampsos liv av Saddam Hussein: "Saddam Hussein tog mitt liv ifrån mig". Dagens Nyheter 100418.

George W. Bush är medlem i den hemliga organisationen Order of Skull & Bones. Han säger om den: "I sista årskursen i skolan anslöt jag mig till Skull & Bones, en hemligt sällskap, så hemligt att jag kan inte säga någonting mer." Se en video på 16 sekunder här. Enligt författaren Anthony G. Sutton (1925-2002) som studerat den hemliga rörelsen så är det ingen vanlig sammanslutning. Kännetecknet stavas Power, med stort P. Reportern Ron Rosenbaum har lyckats videofilma vad som försigår i denna bisarra värld. Skull and Bones sörjde för att finansiellt backa upp Adolf Hitler. Skull and Bones medlemmar kontrollerar tillgångarna av Rockefeller, Carnegie, och Ford familjerna.
ABC News: Skull & Bones Ritual Caught on Tape! You tube 2:49.
Skull & bones official documentary - Skelentons in the closet. You tube 8:51.

Ovanstående sammanhang är märkligt (om det är sant) när Bush trots allt visar en tydlig kristen tro i sina uttalanden. President Bush far säger till NBC att han är glad att Amerikanarna har kunnat se sin sons genuina tro, efter det som hände den 11 september 2001. "Denna saken om tro- jag menar, den är verklig för honom." Och han berättar vidare att hans son har läst genom Bibeln två gånger och det är inte för att han ska bli heligare än dig eller för att skapa en politisk poäng. Det är någonting som finns i hans hjärta och vi ser det hela tiden. Och enligt Arkansas Guvenör Mike Huckabee så är Bush kristna tro äkta.

Både Bush och Kerry är medlemmar i den hemliga sekten Order of Skull & Bones (Skalle och ben orden). Initiationsriterna inbegriper morbida medgivanden om sexuella erfarenheter, masochism och mystiskt mumbojumbo. Aftonbladet 041023.

Arthur Blessitt ledde Bush till Kristus den 3 april 1984.

Bush trosuppfattningar är inte att lita på! - George W Bush: Alla ber till samma Gud. "Jag tror på en allsmäktig Gud och att hela världen - oavsett om vi är muslimer, kristna eller tillhör någon annan religion - ber till samma Gud." Dagen 071009. Kommentar från Understand the Times.

God and the oval office. The religious faith of of all 43 U.S. president. "George W. Bush is probably the most outspoken person for the faith that we have had." Baptist Press 060220.

Bush konsulterar Bibeln varje dag. Dagen 081129.

Bush: Det tar ett helt liv att förstå kristen tro. Bush säger i intervjun att han inte är bokstavstrogen och att han ser samma Gud i olika religioner. "Jag ber till den Gud som är fred och kärlek." Dagen 081209.

Bush förespråkar universalism.
"Jag tror på en allsmäktig Gud och jag tror att hela världen, om de är muslimer, kristna eller någon annan religion, ber till samma Gud."
"Jag tror att det finns en unversell Gud. Jag tror att den Gud som muslimerna ber till är samma Gud som jag ber till. Trots allt, vi kommer alla från Abraham. Jag tror på denna universalitet."

Bush tror inte att Bibeln är bokstavligt sann men att man lära en hel del från den. Han tror också att man kan tycka om Bibeln och tro på evolution och att det finns många vägar till Gud. Baptist Press 081212.

Christian and Muslim: Same God? Ask George W. Bush. You tube 8:58.

Ex-president George W Bush: Jag läste Bibeln varje dag. "Under mina år som president läste jag Bibeln varje dag, sa USA:s förre president George W Bush när han talade till företagsledare. Dagen 141109.

The faith of George Washington, father of US country. BP News 060220.

Vita huset.

Operation Iraqi Freedom. Official website of Multi-National Fource - Iraq.

New Scientist gives an in-depth look at the Iraqcrisis.
Iraq war seen likely late-Feb to mid-March - WorldNews 030201.

"Vi är redo för att slå till mot Irak." Det var den 7 april 2002 som Bush och Blair kom överens om att starta förberedelserna för ett anfall mot Irak (artikeln är på engelska).

Kort sammanfattning om vad som hänt i Irakkonflikten 1990-1997.

981102: En ny kris håller på att segla upp vid Persiska viken. Iraks vice premiärminister Tariq Aziz sa den 2/11 att alla vapeninspektioner kommer att ställas in tills de ekonomiska sanktionerna mot landet tas bort permanent. Representanter för det amerikanska försvarsdepartementet svarade med att säga att USA är berett att vidta militära åtgärder mot Irak på egen hand, men att en koordinerad insats med FN vore att föredra.

981105: FN överväger att se över gällande sanktioner mot Irak i utbyte mot att landet återupptar förhandlingarna avseende vapeninspektionerna.

981106: Bagdad svarade att man inte tänker samarbeta med Unscom förrän säkerhetsrådet börjar häva de sanktioner som infördes efter Iraks invasion av Kuwait 1990.

981107: Det meddelas från Washington att Clinton och hans rådgivare håller på att bli allmänt otåliga med vad de beskriver som "katt och råtta leken som Saddam gillar att spela". " Därför måste Irak nu åtlyda omedelbart... Vi har gjort klart att det här är ett oacceptabelt sätt att uppföra sig på", sade Vita Husets talesman David Leavy. "Det här kommer inte att dra ut på tiden... Det här kommer att gå snabbt" enligt en officiell person i Vita Huset. Bill Clinton ska nästkommande dag rådgöra med sina säkerhetsrådgivare om läget. Irak meddelar att de står fast vid sitt beslut att inte samarbeta med FN:s inspektörer så länge sanktionerna fortsätter. En grupp på 15 FN-inspektörer lämnade under dagen Irak och ytterligare en grupp kommer att lämna Irak inom de närmaste dagarna.

USA har hangarfartyget Eisenhower och 20 andra stridsfartyg i beredskap i och i närheten av Gulfen. 7 av dem kan avfyra Tomahawk långdistanskryssningsmissiler. Dessutom har man 170 krigsflygplan, 50 av dem på Eisenhower.

981108: President Bill Clinton hade under söndagen ett möte med sina säkerhetsrådgivare för att komma fram till en avgörande lösning på den till synes ändlösa katt och råtta leken med Irak när det gäller Iraks utplåning av sina massförstörelsevapen. USA kommer att använda sig av diplomatisk press på Saddam Hussein, men en attack på viktiga militära mål övervägs också, kanske med kryssningsmissiler som en början. Det framkom också från officiellt håll att om USA då inte har full internationell uppbackning så kan varje militärt anfall allvarligt uppröra allierade i regionen, speciellt araberna, och ha mycken liten effekt på Iraks långsiktiga möjlighet att producera kemiska och biologiska vapen.

981109: Fler FN-inspektörer lämnade Irak. Irakiska medier förlöjligade det växande hotet om USA-ledda bombanfall och hävdade att Irak inte skulle förlora någonting på amerikanska bombanfall, utan att det är USA som kommer att bli förloraren.

Den brittiske försvarsministrn George Robertson anser att det enda sättet att övertyga president Saddam Hussein om att återuppta förhandlingarna med FN, när det gäller vapeninspektionerna, är en militär aktion.

981111: FN stängde sitt högkvarter i Bagdad och alla observatörer (över 200 FN-anställda) var på väg ut ur landet. Samtidigt förstärkte USA sina styrkor, ett ytterligare hangarfartyg, Enterprise, var på väg. En nedräkning tycks ha börjat för ett anfall mot Irak, men Ryssland avvisade allt våld mot Irak och vände sig kategoriskt mot alla försök av USA att agera världspolis. Ryssland har sedan sovjettiden haft speciella vänskapsband med Irak. Även Egypten och Saudiarabien ansåg att diplomati ska användas och inte stridskrafter. FN:s generalsekreterare Kofi Annan vände sig till Iraks diktator Saddam Hussein och uppmanade honom att omedelbart återuppta samarbetet med FN-inspektörerna. FN-chefen sade att han var förvånad över Iraks vägran att samarbeta, just vid en tidpunkt då säkerhetsrådet håller på att se över sanktionerna mot Irak.

Clinton gav en bister varning till Irak (innan han gick för att spela golf), att han var väl förberedd för att använda stridskrafter om Bagdad fortsatte att trotsa FN:s vapeninspektörer.

981112: Det militära hotet mot Irak ökar, och mängden stridsplan och trupper som är på väg till området gör att insatserna kan bli omfattande. USA och Storbritannien ansåg sig vara redo för en omfattande militär aktion. Diplomatiska källor i Amman säger att USA och Storbritannien planerar tre militära aktioner mot Irak, som vardera varar i fyra dagar. Quatars utrikesminister shejk Hamad bin Jassim tror att ett anfall kan komma före utgången av november. Egypten, Syrien och Gulfstaterna uppmanade Bagdad att inleda förhandligar, men Iraks vice premiärminister Tareq Aziz sa i ett uttalade att han inte såg lågot ljus i tunneln till en förändring mellan hans land och USA. Israel började dela ut gasmasker på grund av möjligheten för Irakiska Scud-missiler. Netanyahus talesman David Bar-Illan sa: "Vi måste alltid vara medvetna om möjligheterna och förbereda för dem men vi förväntar oss inte något som gör att Israel skulle bli involverat denna gången." Irakiska scud-attacker på Israel 1991 dödade en person, skadade tjogtals och orsakade vitt spridda skador på egendom.

981113: Clinton framhöll att endast ett snabbt och offentligt beslut av Saddam Hussein att tillåta FN:s vapeninspektioner kan avvärja krisen. En källa i statsdepartementet sa att Irak står inför ett val nu: "Ändra kursen eller möt konsekvenserna!" Irak sa samtidigt att man inte har några förbjudna vapen och att FN:s vapeninspektörer är spioner för USA och Israel. Iraks vice premiärminister sa att ingen fredlig lösning på situationen kan nås om inte USA går med på att häva sanktionerna. Saddam Hussein själv kom samma dag med ett något motsatt uttalande i sin första officiella kommentar där han sa sig inte vilja skapa en kris eller stoppa samarbetet med vapeninspektörerna. Han sa sig vara beredd att reagera positivt på varje initiativ som skulle möta deras legitima krav. Men om dessa legitima krav är att sanktionerna först måste hävas så har han ju inte alls ändrat uppfattning. Ryssland varnade Saddam Hussein att han hade satt sig själv i en allvalig knipa genom att blockera FN:s vapeninspektörer. Men Dmitry Yakushkin, pressekreterare i Kreml sa till nyhetsreportrarna att "Ryssland är kategoriskt emot vapenmaktsalternativet". Egypten, Syrien och sex andra arabländer sa i ett uttalande att Saddam Hussein denna gången inte kan räkna med deras hjälp för att förhindra ett anfall av USA.

981114: Irak går med på att återuppta ett villkorslöst samarbete med FN:s vapeninspektörer och det internationella atomengergiorganet IAEA, enligt ett brev från Iraks vice premiärminister Tareq Aziz till FN:s generalsekreterare Kofi-Annan. Kofi-Annan sa han trodde att det uppfyllde FN:s krav för ett slut på krisen som började den 31 oktober när Irak upphörde med samarbetet med FN:s vapeninspektörer. UNSCOM:s inspektörer måste dock verifiera att Iraks massförstörelsevapen är borta innan sanktionerna kan tas bort.

981115: USA:s bombplan var i luften på väg till Irak med hundratals kryssningsrobotar, när Clinton fick kännedom om brevet till Kofi-Annan, och Clinton beordrade därför planen att återvända från sitt uppdrag.

981116: Krisen är över!, detta enligt nyhetsmedierna på måndagen. (Men, vi får väl se! Vi får väl se! "Katt och råttaleken", eller med den profetiska bilden av Dumitru Duduman, "hund och hästloppet", kan fortsätta.) USA meddelar att man nästa gång Irak trilskas tänker slå till utan förvarning! (Men en evakuering av FN personalen och vapeninspektörerna först, måste väl vara en förutsättning?) FN personalen är på väg till Irak och vapeninspektörerna väntas nästkommande dag.

981204: Magazinet har idag uppgifter om att irakiska forskare utvecklat en strålningsbomb som kan sprida ut ett moln av dödligt gift över städer i Mellanöstern. Uppgifterna kommer från den engelska tidningen The Sunday Times, som fått del av material från källor inom det brittiska utrikesdepartementet. Projektet avslöjades när ett FN-team på jakt efter kemiska och biologiska vapen inspekterade en avlägsen station för vapenutprovning i Iraks västra öken 1995. Ett sådant vapen kan tyst och omärkbart sprida dödligt gift som kan lamslå hela städer.

I slutet på november samlades den irakiska oppositionen i London, en brokigt sammansatt kongress. Med hjälp av pengar från USA och Storbritannien ska Saddam Hussein röjas ur vägen. USA:s kongress har tidigare beviljat 100 miljoner dollar till ändamålet.

981207: Richard Butler meddelade att vapeninspektionerna på nytt skulle börja med undersökningar på ställen där förbjuden vapentillverkning kan finnas. Och att det skulle ske som "överraskningsinspektioner".

981208: Inga problem eller dispyter rapporterades under tisdagen mellan inspektörerna och Iraks ämbetsmän.

981211: Irak har inte varit helt tillmötesgående mot vapeninspektörerna, trots att Saddam Hussein lovade att helt samarbeta med inspektionsteamet. Vita Huset indikerar att de vill ta en vänta och se attityd i den nuvarande situationen.

981216: FN:s vapeninspektörer och personal (en grupp på 92 personer) lämnade hastigt Irak under dagen. Enligt en rapport av Richard Butler har Irak inte uppfyllt löftet om att tillåta FN:s vapeninspektörer att arbeta som avtalat. En talesman för den amerikanska regeringen sade vid en presskonferens i Washington att det nu inte behövs någon varning innan en attack kan ske mot Irak. USA fick stöd av Storbritanniens utrikesminister Robin Cook som upprepade att ett flyganfall kan verkställas mot Irak utan föregående varning.

Saddam försatte samtidigt sitt land i krigsberedskap och utnämnde 4 regionala befälhavare till att "konfrontera utländsk aggression och bevara inre säkerhet". Varje regional befälhavare skulle kontrollera en eller två arméer. Saddam i egenskap av överbefälhavere skulle kontrollera flygvapnet. Det är tydligt att Irak inte förväntar sig en fredlig lösning på denna nya konflikt. Vanliga irakier, som i 8 år har kämpat med ekonomiska sanktioner, sade att de inte hade mycket att frukta från den senast uppkomna krisen. En röst sa: "Vad som än händer, vi kommer inte att förlora nånting."

Ryssland som traditionellt sympatiserar med Irak försökte att avvärja en attack genom att tillsammans med Frankrike inkalla till ett möte i FN:s säkerhetsråd. Den ryske utrikesministern sa att varje användning av vapen endast förvärrar situationen.

Mer än 200 flygplan och 20 krigsskepp beväpnade med mer än 400 kryssningsmissiler väntar i Gulfen på anfallsorder. En officierare, som ville vara anonym, sade att de väntade på en sådan order, och att den kunde vara nära förestående. Problemet är dock att det fortfarande finns 143 hjälparbetare för FN kvar i Bagdad.

981217: Strax före kl 23 i går kväll inledde USA och Storbritannien, operation Ökenräv, en omfattande militär aktion mot Irak, på order av president Bill Clinton. Aktionen höll på i sex timmar, och USA och Storbritannien satte in ett par hundra kryssningsrobotar och ett antal attackflygplan. När aktionen påbörjades satt FN:s säkerhetsråd i ett extrainkallat krismöte. FN:s generalsekreterare Kofi Annan sade att detta var en "sorgens dag" för FN och världen: "Det är en sorgens dag för mig personligen. Under hela detta år har jag gjort allt i min makt för att säkerställa en fredlig efterlevnad av säkerhetsrådets resolutioner för att på så sätt undvika våld." Den svenska regeringen beklagade det sätt på vilket bombningen hade beslutats, genom att det inte först fick behandlas färdigt i FN:s säkerhetsråd. Österrike som för EU:s talan var försiktig i sin reaktion, utrikesministern Volfgang Schussel beklagade angreppen, men framhöll att hela skulden ligger hos Saddam Hussein. Tyskland gav anfallet sitt helhjärtade stöd, medan Frankrike kritiserade insatsen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu nöjde sig med att understryka att Israel står utanför konflikten, men kommer att försvara sig om så krävs. I Västbanksstaden Nablus demonstrerade 3.000 palestinier mot Clinton och brände amerikanska flaggor, flaggor som man viftade med för några dagar sedna när Clinton var på besök i Israel! Påven fördömde anfallet mot Irak och kallade det för "aggresssion", och krävde ett stopp för denna aggression så snart som möjligt. Iraks ledare Saddam talade om det amerikanska flygangreppet för en triumfens dag, en historisk dag för Iraks folk under ledning av Saddam Hussein! Under den tid som gått efter kriget 1991 har Saddam trots FN-sanktioner och bojkotter byggt 15 jättepalats i blänkande marmor, medan barn dött av svält, enligt FN-tjänstemannen Per-Erik Korström som arbetat i Irak.

Rysslands president Boris Jeltsin fördömde anfallet mot Irak och krävde ett omedelbart slut på de militära stridshandlingarna och talade om behovet av sunt förnuft och återhållsamhet för att inte trappa upp konflikten ändå mer. Den ryske premiärministern Jevgenij Primakov sa att USA och Storbritannien agerat helt oprovocerat. Liknande reaktioner var i stort samstämmiga i alla politiska läger i Ryssland. "Ingen har rätt att påstå sig vara domare över hela världen", var en rysk kommentar. Jelstsin hade också talat med Kinas president Jiang Zemin som var lika oförsonlig i sitt fördömande. Kinas FN-ambassadör Qin Huasen var ursinnig efter mötet i FN:s säkerhetsråd och hävdade att "Det finns absolut ingen ursäkt eller förevändning för att använda våld mot Irak." Arabförbundet fördömde angreppen och sa att Irak hade bett hela arabvärlden om hjälp. Bombningarna har därmed orsakat en djup splittring i FN:s säkerhetsråd som kan få inverkan på andra frågor som ska behandlas och länder emellan som Kina, Ryssland, Indien, Arabvärlden och Frankrike å ena sidan och USA och Storbritannien å andra sidan. Vad kommer detta att leda till i framtiden? Det kalla krigets anda har på nytt inletts!

USA:s försvarsminister William Cohen sa att de första attackerna som planerat resulterat i att irakiskt luftvärn och stridsledningscentraler slagits ut. "Vi försöker träffa de anläggningar som Saddam Hussein kan använda för att tillverka massförstörelsevapen och anstränger oss att göra det utan att skada oskyldiga", sade Cohen.

Den muslimska helgen Ramadan, islams heliga månad, inleds på söndag vilket gör att arabvärlden kommer att protestera ännu mer mot kriget. Risken finns då att Saudiarabien inte längre upplåter sina baser för amerikanskt stridsflyg och kanhända stänger av hela Persiska viken!

På torsdagskvällen 981217 inleddes en ny anfallsvåg mot Irak, och flera kraftiga explosioner skakade Bagdad. Enligt ögonvittnen kan en långdistansrobot ha slagit ner i ett bostads- och kontorsområde nära Bagdads centrum. Clintons förklaring är: "Vi gör det enda rätta. Att förstöra Iraks vapen kommer i förlängningen att spara många oskyldiga människors liv."

981218: Saddam sa idag att Iraq kommer inte att backa tillbaks i åsynen av de massiva luftattackerna och han uppmanade araberna att stå emot vad han kallade Satans agenter. "Vid Allah, vi kommer inte att kompromissa. Förbannelse över Satans agenter." Den irakiske premiärministern Tareq Aziz stämplade de amerikansk-brittiska anfallen som en sionistisk sammansvärjning. Richard Butler kommer inte hellre att få återvända till Irak. Islamska präster i Irak kallade bombningarna för "Krig mot Islam". Kyrkornas Världsråd fördömde också USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak.

Ryssland kallade hem sin ambassadör i Storbritannien för konsultationer. Den ryske ambassadören i Washington kallades hem igår som en protest på bombningarna av Irak. Hur Ryssland sedan kommer att handla beror på vilken politisk linje Washington och London kommer att välja, enligt den ryske försvarsministern Igor Ivanov. Londons ambassadör sa att de höll på att tänka egenom sin säkerhetsstrategi, inkluderande relationerna med Nato.

Mer än 100 hjälparbetare lämnade under dagen Irak för att sätta sig i säkerhet i Jordanien. Under kvällen har en tredje våg inletts mot Irak. Anfallen möttes av ringa motstånd. Men även de amerikanska missilerna har missat en hel del. Endast en handfull mål har totalförstörts.

981219: Iraks regering "ändrade sig" och kommer nu att låta FN:s vapeninspektörer få återuppta sitt arbete sedan FN:s generalskereterare Kofi Annan vädjat till Saddam Hussein att ändra sin konfrontationsinställning och fatta "ett klokt beslut" och återuppta samarbetet innan det blir för sent. Irak förväntar sig som gengäld att Kofi Annan personligen ska verka för att de sanktioner som infördes after Kuwait-invasionen 1990 ska hävas. För fjärde kvällen i rad bombades Irak. Då meddelade Iraks vicepresident Taha Yassin Ramadan att alla FN:s vapeninspektörer är spioner och han slog fast att deras uppdrag i Irak nu är ett avslutat kapitel. Starka protester mot bombningarna utfördes i Syrien och bland palestinierna. I det palestinska Jenin skrek demonstranterna: "Saddam, du är den starkaste. Slå till mot Tel Aviv med dina kemiska vapen." Marscherande militärer i Pakistan skrek "Död åt Amerika".

981220: Clinton meddelade vid midnatt att USA nu upphör med attackerna mot Irak. Utvärderingarna av skadorna som flygattackerna har åstadkommit, visar att målen med krigshandlingarna har uppnåtts, enligt Clinton. Men USA ska också i fortsättningen behålla en stark närvaro runt Persiska viken och Clinton sa att han var beredd att gripa till våld igen om det blir nödvändigt. Irakkriget har kostat ca 1 miljard kronor per dag (totalt 4 miljarder för 4 dagar). Dock en liten summa jämfört med Irakkriget 1991 som totalt kostande 490 miljarder kronor! Omkring 415 Tomahawk och kryssningsmissiler har avfyrats och omkring 100 mål har träffats inlusive 7 eler 8 av Saddams presidentställen och dessutom högkvarteret för Baathpartiet i Bagdad, samt många militära mål. Saddam Hussein framträdde i ett TV-tal och förkunnade att Irak hade åstadkommit seger efter fyra dagars amerikansk-brittiska luftangrepp. "Du var på den nivå som ditt ledarskap och din broder och kamrat Saddam Hussein hade hoppats du skulle vara på... så Allah belönade dig och fröjdade ditt hjärta med segerns krans", sa Saddam. "Länge leve Saddam! Död, död åt Clinton!", skrek flera hundra demonstranter i centrala Bagdad! Så gatloppet mellan Saddam och Clinton fortsätter!!!

981221: Azis säger att FN:s vapeninspektionsprocess avslutades när flyganfallen började.

981222: Ungefär 100 av FN:s hjälparbetspersonal återvände till Bagdad.

981223: Irak förbjuder, utan att ge någon motivering, FN:s civila flygningar från Irak.

981226: Irak meddelade att de har beskjutit ett västligt militärplan över södra Irak och att de kommer att beskjuta varje västlig militär flygning över sitt territorium i fortsättningen.

981230: Amerikanska flygplan attackerade misstänkta vapengömmor i södra Irak med missiler och laserstyrda robotar, efter det att Irak hade avfyrat 6-8 markbaserade robotar mot brittiska flygplan som patrullerade områdena. Inga förluster rapporterades från amerikansk/brittisk sida, men enligt uppgifter från Irak dödades en bonde och två andra civila skadades. Överflygningarna från amerikansk/brittisk sida har pågått sedan augusti 1992 för att skydda irakiska shiitiska muslimer. USA och dess allierade har patrullerat över norra delen av Irak sedan 1991 för att skydda kurderna efter ett misslyckat upprorsförsök mot Saddam Hussein.

Samtidigt så protesterade den Irakiska regeringen mot FN:s arbete att avlägsna de minor som finns utplacerade i den kurdiska delen av Irak. Irak anser att personalen som arbetar för att ta bort minorna är illegala eftersom de har kommit in från turkist håll och inte från den regeringskontrollerade gränskontrollen. FN:s personal tror att det finns mellan 5 och 10 miljoner oexploderade minor efterlämnade från Gulfkriget och Iraks långvariga krig mot Iran på 80-talet. Mellan 1991 och 1997 har dessa minor dödat 24.000 människor, mest kvinnor och barn.

990101: Saddam kallar flygförbudszonen för Iraks flygvapen för illegal och att hans folk kommer att stå emot detta.

990104: Irak meddelar FN att de ska ta hem all amerikansk och brittisk personal från landet.

990105: USA beskjuter irakiska flygplan över södra flygförbudszonen. USA säger att ett irakiskt plan kan ha träffats.

990108: USA medger att man använt FN:s vapeninspektörer för att installera ett sofistikerat elektroniskt avlyssningssystem.

990111: Irak hotar Kuwait. Biträdande premiärministern Tariq Aziz hävdar att Kuwait är en konstruktion av Storbritannien för att beröva Irak dess kuster. Uttalandet är ett i raden som Irak gjort de senaste dagarna i vilka man hotat Kiwait och Saudiarabien för deras stöd till USA och Storbritannien. Tvivel råder dock över om Irak alls skulle klara av ett anfall. Saddam Hussein hotar för att få uppmärksamhet, enligt den brittiska utrikesministeriets försvarsexpert Robert Fox.

990114: För fjärde dagen i rad var amerikanska plan i luften över Irak. Vid de tre tidigare tillfällena har de beskjutit irakiska luftvärninstallationer sedan de belysts av eldledningsradar.

990116: Iraks president Saddam Hussein föreslog i ett TV-tal att östländerna skulle sätta upp en ny pakt för att försvara sina intressen och återställa balansen mot den existerande västalliansen bestående av USA, Storbritannien och Sionismen. Saddam, med den irakiska flaggan i bakgrunden, uppmanade arabländerna att förena sig i denna gruppering. (Kommentar: Saddam är profetisk i detta tal! En sådan gruppering finns omtalad i Hesekiel 38:1-7.)

990124: Utrikesministrarna för Arabförbundets 22 medlemmar var samlade i Kairo, och publicerade ett uttalande att Irak skulle fullfölja FN:s beslut om vapeninspektioner, som är avgörande för att sanktionerna ska kunna tas bort. Det manade också Irak till att inte vidta några "provokativa aktioner" mot sina grannar, inklusive Kuwait. Den irakiske utrikesministern Mohammed Said al-Sahhaf lämnade sessionen efter vad han kallade uttalandet "ett partiskt beslut". Dessförinnan hade flera deltagare i Arabförbundet kritiserat de amerikanska och brittiska flygattackerna mot Irak. Uttalandet gör Irak än mer isolerat i arabvärlden.

990125: USA har de senaste dagarna gjort flygräder mot mål i Irak. Kvinnor och barn hörde enligt irakiska myndigheter till offren när två bostadsområden i Basra i södra Irak träffade av amerikanska robotar på måndagsmorgonen.

990129: USA angrep även denna dag Irak med sitt flyg, samtidigt som Saddam Hussein utlovade "en blodig hämnd" för gårdagens robbotattacker då minst 11civila dödades i den sydirakiska staden Basra.

990131: USA fortsätter sina "dagliga" patrulleringar och beskjutningar av Irak. För första gången sedan i december deltog även brittiska plan i anfallen. FN:s säkerhetsråd beslutade att tillsätta en expertgrupp i Irakfrågorna om hur den irakiska avrustningen ska kunna övervakas, om den humanitära situationen och om de saknade kuwaiterna. Senast 15 april ska gruppen vara klar med sina synpunkter. Irak avvisade beslutet och betecknade det som enbart en form av "förhalning".

990214: Den brittiska tidningen Sunday Telegraph rapporterar att Ryssland ska sälja attackplan av typerna Mig-23 och Mig-29 till Irak i en affär värd 1,3 miljarder kronor. Dessa plan skulle bli ett allvarligt hot mot USA:s och Storbritaniens flygpatrulleringar. Affären skulle ha blivit klar i mitten av januari. Rysslands utrikesminister Igor Ivanov förnekar uppgifterna.

990224: Amerikanskt flyg beskjuter irakiska flygvärnsställningar i närheten av Bagdad. Flyglamet ljöd i Bagdad för första gången sedan bombningarna i december, när Bagdad bombades under fyra dygn.

Profetia om att Irak öppnar upp för evangelium

Gud har uppenbarat för evangelisten Birger Skoglund att Irak kommer att öppna upp för evangeliet under en kort tid. Under denna tid kommer Ibra Radio till och med att kunna sända program genom den nu statskontrollerade irakiska radion. (April 1999)

Eftersom det också finns profetior om att Afghanistan kommer att öppna upp för evangeliet under en kort tid kan man tänka sig att något kommer att hända som kommer att förändra hela regionen kring Persiska viken.

Saddam massavrättar dissidenter

Den irakiska exil- och oppositionsgruppen, det irakiska kommunistpartiet, som är baserat i London meddelade 990620 att de irakiska myndigheterna avrättat 58 män anklagade för mordförsök på Saddam Hussein. Avrättningen ska ha ägt rum den 12 april i Abu Ghraibfängelset i Bagdad på direkt order av Saddam Hussein. Internationella människorättsgruppen har flera gånger tidigare rapporterat om massavrättningar i Irak och ofta just i det här fängelset där många dissidenter hålls fångna.

I november 2000 halshöggs minst 50 kvinnor och män vid en offentlig avrättning i Bagdad. Kvinnorna anklagades för prostitution och männen för koppleri. Prostitutionen har ökar i Bagdad på grund av att ekonomin har försämrats. Aktionen leddes av president Saddam Husseins son Uday, som liksom sonen Qusai har en egen armé på 20 000 man. Udai är själv känd för ett utsvävande liv och som själv utnyttjat många kvinnor som "sexslavinnor".

Saddam hotar med att driva bort israelerna ur regionen

President Saddam Hussein sa att Irak kommer inte att ge upp sin kamp mot Israel till dess att judarna lämnar regionen eller accepterar att leva som medborgare under en palestinsk arabisk stat, och han fortsatte med att säga att andra arabiska ledare också kände det på samma sätt, men att de var motvilliga att säga det till israelerna. Det var i ett 90 minuter långt tal i den statliga televisionen den 17 juli 1999, som markerade 31-års jubileet av den kupp som förde Baath-partiet till makten som han kom med detta utfall. Husseins uttalanden kom efter det att Israels nye premiärminister Ehud Barak hade lovat att inte endast accelerera fredsprocessen med palestinierna, men också sluta fred med Syrien, vilket skulle göra Irak än mer isolerat i arabvärlden.

"Palestina är arabiskt. Sionisterna måste lämna det. Judar som vill leva med dess (arabiska) befolkning har en rätt till det som medborgare i ett land. Om de inte gör det, bör varje immigrant åka tillbaks varifrån han har kommit. Är det möjligt för någon som samtycker och ger efter för sionismen och al-Quds (Jerusalems) varande under den sionistiska ockupationen eller fångenskapen att kallas en trofast troende och tro att hans böner skulle bli mottagna av Allah (Gud)?", frågade Saddam. "Ner med sionismen", fortsatte han. "Palestina är ett arabiskt land, palestiniernas hemland, som en del av det stora arabiska hemlandet och den ärofulla arabiska nationen." Vilka anspråk Saddam gör sig till tolk för!

990915: Irak plågas av den värsta torkan sedan 1930-talet, en torrperiod som befaras fortsätta i ytterligare fyra år. I östra Irak har hittills under 1999 bara kommit tre millimeter regn mot normalt femton millimeter i snitt per år. I norra Irak som är landets kornbod, har produktionen minskat med 60 procent under 1999. Torkan orsakar också att rent dricksvatten är en stor bristvara.

991017: Kriget i Irak kostar pengar för USA och England, ungerfär 21 miljoner kronor per dag eller 7,7 miljarder kronor per år! Sedan i december 1998 har det "allierade" flyget genomfört 23 000 flyguppdrag över Irak. De amerikanska och brittiska planen är stationerade på hangarfartyg i Persiska viken och på flygbasen Incirlik i södra Turkiet.

000328: Den 35-årige Uday Hussein, som är den 62-årige Saddam Husseins äldste son fick vid parlamentsvalet i sin valkrets i nordvästra Bagdad 99,99 procent av rösterna. Det gäller att rösta rätt i Irak! Vad som händer med de omkring 30 personer som röstade fel kan man undra? Uday tillhör Saddams styrande Baathparti, och Uday äger flera tidningar och radiokanaler, en TV-station, samt är ordförande i den irakiska olympiska kommittén, Iraks fotbollsförbund och landets studentförbund. Uday har gjort sig känd som en despotisk person, skyldig till både mord, tortyr och våldtäkt. Den nya maktpositionen för Uday kan leda till en maktkamp med den yngre brodern, 33-årige Qusai, om vem som skall efterträda Saddam. Uday skadades allvarligt vid ett mordförsök 1996. Eftersom den då tilltänkte efterträdaren var så dålig, fick istället Qusai en stark position till att bli Saddam efterträdare. Uday har också utsetts till århundradets journalist av sina journalistkollegor. Av journalistförbundets 702 medlemmar i Irak så röstade 678 på Uday, som också blev återvald till förbundsordförande 000417. Någon annan kandidat att välja på fanns (naturligtvis) inte.

Saddam Hussein svårt sjuk i lymfcancer

Den Londonbaserade tidningen Asharq Al-Awsat (som är finansierad av saudiarabiska intressen) uppger att Saddam behandlas för lymfcancer. Enligt uppgifterna behandlas Saddam i ett av sina presidentpalats i en förort till Bagdad av ett team på 5 västerländska läkare. Den medicinska utrustningen har hämtats från Jordanien. Saddam påstås lida av andningssvårigheter, nedsatt syn, smärtor, koncentrationssvårigheter och tillfälliga minnesluckor. Om Saddam avlider så är det Saddams yngste son Qusay som troligen kommer att ta över, han har i praktiken styrt Irak de senaste månaderna.

(Aftonbladet 000904)

Saddam hotar igen

Saddam är inte så sjuk så att han inte kan hota Israel. I ett tal som han höll inför irakiska universitetslärare 001003 anklagade han arabledarna för att vara veliga mot Israel. De borde ställa ultimatum till israelerna att inom 24 timmar stoppa våldet mot palestinierna, annars borde arabvärlden ingripa och göra slut på sionismen.

Saddam Hussein och hans regering sade den 17 oktober 2000 att "Palestina kan återupprättas endast genom jihad, mobiliserandet och samlandet av de arabiska nationernas resurser, och distributiva roller på basis av fullständig liberalisering." Irak har samlat fem beväpnade divisioner i närheten av Jordanien. En av dessa är belägen endast 10 mil från den syriska gränsen. Enligt CNN handlar det om den så kallade Hammurabi-brigaden.

Irak har nervgas, senapsgas och teknologi för kärnvapen

Irak har förmåga att tillverka ansenliga mängder VX nervgas och senapsgas, troligtvis finns det kvar 16 Scud-stridspetsar som kan fyllas med antrax-bakterier, dessutom har de provskjutit en egen ballistisk missil. Irak har också teknologin för att tillverka kärnvapen. Allt som fordras är att man kommer över klyvbart material. Menorah nr 3/2000.

Militärallians mellan Iran, Irak och Syrien?

Israels största dagstidning, Yediot Ahronot, skriver i början på december 2000 att Israeliska ämbetsmän ser tecken på att en militärallians håller på att formas mellan Syrien, Irak och Iran, och att det är indikationer på att dessa tre länder förbereder ett möjligt krig med Israel i de kommande månaderna. Den iranskstödda Hizbullahmilitären opererar i södra Libanon och har utfört flera attacker mot Israel de senaste månaderna. Fortsatta attacker mot Israel kan orsaka att Israel gör ett massivt angrepp mot syriska ställningar i Libanon. Hizbullah får sina flesta vapen från Iran via flygplatsen i Damaskus. Men för att säkert kunna anfalla södra Libanon behöver Israel även slå ut radar och luftvärn inom Syriens gränser. Samtidigt har förbindelserna mellan Irak och Ryssland blivit allt bättre.

I en framträdande 001221 berättar chefen för Israels militära underrättelseverksamhet, general Amos Malka, att möjligheterna för ett krig ökat till en del. Han bekräftade att Iraks diktator Saddam Hussein har stationerat två beväpnade divisioner vid sin gräns till Syrien, och att detta är ett tecken på en framväxande allians mellan Irak och Syrien. Syrien är redan nära förenat med Iran. Risken finns att långdistansraketer kan avfyras från en av dessa länder mot Israel och att Syrien och Iran, kanske även Irak, förfogar över dödliga kemiska stridsspetsar och att de arbetar på utvecklandet av kärnvapen. Han påminde även om Hizbullahs i södra Libanon som fortsätter med planerade attacker mot israeliska mål

Saddam och den nye Assad smider vidare på en anti-israelisk allians

Den 63-årige Saddams sjukdom (han är född 1937 och kom till makten 1979) verkar vara överdriven. Hans ryggproblem togs kanske för att vara en cancer. Vad som däremot inte är överdrivet är att relationerna mellan Bagdad och Damaskus är på bättringsvägen efter det att Syrien åtminstone symboliskt stödde västalliansen i Kuwait-kriget 1991. Oenighet har också rått över hur vattentillgången av Eufrat-floden ska delas, stödet av rivaliserande kurdiska fraktioner och synen på hur den arabiska världen ska ledas. Det som nu blåser bort detta grus i maskineriet är hatet mot Israel. Syriska och irakiska tekniker arbetar också med att restaurera en nedlagd oljepipeline från norra Irak genom Syrien till Tripoli i Libanon, den har inte använts sedan 1982. Irakisk olja raffineras också i den syriska staden Banias. Dessutom tillåts Iran att använda irakiskt luftutrymme för vapenleveranser och ammunition till Hiab'Allah i Libanon via flygplatsen i Damaskus.

En öpppning för evangeliet bland kurderna

Den irakiska regeringen har tidigare ofta attackerat den kurdiska befolkningen i norra delen av landet. USA har dock varnat Irak med militära aktioner om de hotar kurderna på nytt. Detta beskydd har haft ett starkt inflytande på de lokala kyrkorna i området. De islamiska fundamentalisterna har inte tillåtits att attackera kyrkorna och kyrkorna har kunnat verka utan problem, troendedop har skett helt öppet. Det kurdiska landet har öppnats upp för evangeliet. Om sanktionerna hävs så kan det i själva verket på nytt hota kyrkan och de kristna. En av de som blivit omvända är en kurdisk rebell, Kemal. som nu blivit en ledande apostel i den växande kyrkan som dock till största delen fortfarande är underjordisk. Kemal har varit dömd som terrorist och genomled tre månader med daglig tortyr och dömdes till fyra år i ett ökänt fängelse. Det som fångade Kemals intresse för den kristna tron var en befallning av Jesus i Bibeln som han fick syn på om att älska dina fiender. "Det finns inget liknande i någon annan religion", säger Kemal. De kristna kurderna anser sig ha sina rötter hos de vice männen som åkte iväg för att leta upp den nyfödde Jesus. Kemal har hjälpt till med att distribuera en stor del av de 60 000 kopior av evangeliska böcker som distribuerats till kurderna. Dock vill han inte kalla sig för kristen eftersom de flesta västerlänningarna kallar sig för kristna oberoende av om de fruktar Gud eller inte. Han kallar sig för Messias efterföljare. "Vem skulle jag bli jämförd med om jag kallade mig en kristen? Madonna?" Det finns 25 miljoner kurder utan eget land som bor i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. De flesta kurder under 40 är negativa till islam och öppna för en ny religion.

Saddam uppmanar till Jihad i sitt julbudskap

Saddam Hussein har framfört ett julbudskap 2000 till Iraks kristna minoritet, där han uppmanade de kristna att förena sig med muslimerna till ett heligt krig, Jihad, mot Israel. Han anklagade Israel för att befläcka både kristna och muslimska helgedomar och för att vilja tillintetgöra palestinierna med bistånd av USA. Han sa att Jihad var det enda sättet att åstadkomma det eventuella fredsmålet. Saddam hävdade att "Jesu Krist undervisning gör det nödvändigt att ta den väg som tillfredsställer Allah, vägen av Jihad."

Även Iran hotar Israel. Befälhavaren för irans revolutionära försvar general Rahim Safawi sa 001225 att Iran kan komma att använda sina missiler om Israel eller USA skadar iranska intressen. "Irans kraftfulla missiler är kapabla att orsaka outhärdliga sprängverkningar mot våra fiender."

Iran förklarade 001230 att de skulle svara på alla israelisk militära aktioner mot Hizbullah och syriska styrkor i Libanon "på ett förvånande och oväntat sätt". Hotet som framfördes av den iranske amiralen Ali Shamkani ses i Jerusalem som Irans första offentliga medgivande att de nu har kärnvapen. Iran är den främsta försörjaren av vapen och medel till den militära Hizbullah-militären. Irans missiler Shahab-3 har en räckvidd på 1303 km och är kapabla att nå Israel. En version med ännu längre räckvidd som är under konstruktion tros ha en kapacitet att nå stora delar av Europa.

010312 kom den iranske presidenten Mohammad Khatami på statsbesök i Ryssland det första på mer än 40 år från irans sida. Iranierna är intresserade av att köpa vapen för att modernisera sitt luftförsvar och för att uppdatera sin gamla ryska flygarsenal och Ryssland är intresserade av att sälja vapen. Dessutom samarbetar Iran redan med Ryssland om att ett kärnkraftverk vid Persiska viken. Leveranser på flera miljarder dollar nämns.

Den 2 augusti 1990 startade Irak startade sitt erövringskrig mot Kuwait. Natten mellan den 16:e och 17:e januari 2001 var det 10 år sedan USA-alliansen i FN:s regi anföll Irak under namnet "Operation Ökenstorm", ett krig som varade till den 28 februari 1991 då FN beslutade att avbryta Operation Ökenstorm. Det var det största invasionsföretaget som skådats sedan andra världskriget. Kuwait befriades, men slaktarn i Bagdad sitter fortfarande kvar på sin tron, medan Clintons tid i Washington har runnit ut. Då var det George Bush som var president i USA, nu har hans son tagit över samma ämbete. Kriget är dock inte över, i sin småskalighet har USA regelbundet bombat Irak och kontrollerat dess luftutrymme. Förlorarna under dessa år har varit det irakiska folket. Under Irakkriget stupade ca 56 000 irakier, sedan dess har ca en halv miljon barn under 5 års ålder dött av umbäranden. Trots detta föklarade Saddam Hussein i ett TV-tal till folket den 17 januari 2001 att Kuwaitkriget inte var ett bakslag för Irak, utan att det var "en seger över nationens fiender". Ett 100-tal palestinier marscherade i Gaza för att visa sitt stöd till Saddam Hussein.

Saddam visade upp en massiv militärparad

Den 31 december 2000 anordnade Saddam en massiv militärparad i Bagdad under namnet "Al-Aqsa kallar" med avsikt att visa sitt stöd för det palestinska upproret. Saddam är en populär person i de palestinska områdena. Under vad som kanske var den största militära paraden sedan 1991 hälsade Saddam arménheterna med att upprepade gånger avfyra en gevärssalva i luften. Paraden visade sofistikerade missiler, artilleri och över 1.000 moderna rysktillverkade tanks, samt infanterienheter. Formationer av stridsflyg och stridshelikoptrar cirkulerade över centrala Bagdad. Missilerna hade en räckvidd under 153 km vilket inte överskrider FN:s restriktioner för Irak.

Min nation

Vid 10-års jubileet 010117 för Kuwait-kriget höll Saddam ett 25 minuter långt TV-tal till folket, där han hotade att bomba Israel från lands och sjöss i 6 månader för att åstadkomma palestiniernas självständighet. Saddam har betalat ut 10.000-20.000 USA dollar till varje palestinsk familj för varje "martyr" som de gett i det palestinska upproret. Detta har gjort Saddam ytterst populär bland palestinier och för övrigt allmänheten i många arabländer. Dessutom har Irak betalat ut omkring en miljard dollar till mat och medicin till palestinierna, allt medan den egna befolkningen i Irak fortsätter sina liv i djupaste misär. I sitt tal anropade Saddam Allah flera gånger för att göra anspråk på seger över en rad europeiska nationer i det slag som han betecknade som "krigens alla moder", trots det faktum att de irakiska styrkorna inte kunde åstadkomma någonting under sex veckor av de allierades anfall och att irakierna fick fly från Kuwait. "En dag som denna dagen för 10 år sedan, det onda och alla dem som hade gjort Satan till sin beskyddare radade upp sig på en plats, för att möta dem som representerade de som ville försvara vad som är rätt." Iraks fiender blev "stämplade med onåd och skam som aldrig kommer att försvinna intill domens dag", hävdade Saddam. Saddam nämnde USA och en rad europeiska länder över vilka folket hade triumferat. "Irak har triumferat över nationernas fiender. "Vi angrep lögnen och slog ut dess hjärna och orsakade dess förintelse. Det är profeternas nation av martyrer och heliga män, det är vår nation. Det är min nation. ", proklamerade Saddam.

Kvällen innan hade premiärministern Tariq Aziz sagt att Irak hade ingenting att ångra över sin invasion av Kuwait den 2 augusti 1990 och tillade att det oljerika emiratet fick vad det förtjänade. Ett tecken till på Iraks oförsonliga attityd är Saddams son Oday, som är ledamot i parlamentet, som föreslog till den lagstiftande församlingen att Kuwait skulle inkluderas i en ny karta på Irak.

Saddams mål är att utveckla en atombomb

Per Ahlmark berättar i DN 2001-01-18 om Khidhir Hamza. Han studerade på 60-talet vid amerkanska universitet och blev doktor i nukleär fysik, och blev till slut chef för Iraks atomprogram. Detta projekt där Saddam anlitade skicliga experter för att bygga kärnvpapen kostade vissa år mer än en miljard kronor per månad enbart för import av känsliga eller förbjudna varor. Enligt Hamza kan det ha varit omkring 12 000 människor anställda för att producera atomvapen, varav 200 var doktorer på olika områden inom den nukleära forskningen. 1995 flydde Hamza med sin familj från Irak och varnar i sin bok "Saddam's Bombmaker (Schribner) för den katastrof som väntar om Saddam lyckas fullfölja detta projektet. Två av de mest sannolika målen för en irakisk atombomb är enligt Hamza: Teheran och Tel Aviv. Enligt vissa rykten från avhoppare skulle Irak redan nu ha tre atombomber i Hiroshima-klass samt ytterligare bomber under berget Hamrin norr om Bagdad, bomber som utvecklats under 90-talet. Irak påstås nu samarbeta med ett indiskt företag för utvecklingen av missiler.

Militärallians vid Persiska viken

En försvarspakt har skapats vid Persiska viken, där militär ska ställas till grannländernas förfogande ifall någon av länderna angrips av främmande makt. I alliansen ingrå Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman och Förenade arabemiraten. Förenade arabemiraten har en territoriell dispyt med Iran över flera öar i Persiska viken. Alla sex oljestaterna är starkt beroende av USA och andra västmakter för sin säkerhet.

Bush tar vid i kampen mot Saddam

USA:s förre president George Bush lyckades inte störta Saddam Hussein. Bill Clinton tog upp kampen. Nu är det George W Bush som satsar på vad fadern och Clinton inte lyckades med. Ett av Bush's första åtgärder var i början på februari 2001 att ge 40 miljoner kronor till motståndsrörelsen INC, den irakiska nationalkongressen. Pengarna ska användas till informationssamling (spionage) om det rustningsprogram som Saddamregimen bedriver, samt krigsförbrytelser mot kurder och shiamuslimer. Richard Perle som är säkerhetsansvarig säger: "Hela världen ska veta att vi vill få bort Saddamregimen. Vi ska stödja frihetskämpar som är redo att slåss tills jobbet är gjort."

Saddam skapar en armé för att befria Jerusalem

En hög irakisk regeringstjänsteman uppgav 010207 att den irakiske presidenten Saddam Hussein har börjat skapa en armé för att befria Jerusalem från israeliskt styre. Ali Hassan al-Meguid som är medlem av landets styrande revolutionsråd sade: " På presidentens order har vi inlett bildandet av den första frivilligbrigaden i den armé som skall befria Al-Quds Al-Sharif (= Jerusalem). Tidigare har Irak hävdat att över 6,5 miljoner frivilliga står beredda till "ett heligt krig" mot Israel.

Saddam välkomnar krigsförbrytare

Serbiska massmördare kan vara på väg att få en fristad i Irak. Milosevic krigskumpan, den två meter långe serbledaren Vojislav Sebselj har tagits emot av Saddam som en gäst i ett av hans palats. Han kom med flyg till Damaskus och hämtades vid den irakiska gränsen av regeringstjänstemän. Detta är ett vanligt mönster att krigsförbrytare och diktarorer skyddar varandra. Kommer också Milosevic själv, som för närvarande befinner sig i husarrest, att lyckas smita till Irak? Andra ökända serber kan också tänkas vara på väg. Serbiska militärer har byggt många militära skyddsrum i Irak, en stor underjordisk flygbas och utbildat irakiska piloter.

Flyganfall på nytt mot Bagdad

På kvällen 010216 anföll på nytt för första gången på två år amerikanskt och brittiskt flyg Bagdad. Angreppet riktade sig mot en luftförsvarsanläggning och anledningen skulle enligt USA vara en ökad irakisk beskjutning av de allierades stridsflygplan.

Internet har nu även kommit till Irak

Som sista nation i Mellanöstern har Irak fått tillgång till internet. Framförallt forskare och studenter på universitetet kommer att få nytta av detta. Fyra internetcentraler har öppnats i Bagdad. Men inte alla lär ha råd att surfa. Av de 12 datorer som finns tillgängliga för allmänheten så är kostnaden för den som vill surfa en årlig medlemsavgift på 55 dollar plus en avgift på en dollar i timmen för internettiden. En dollar motsvarar ungefär en halv månadslön för en lärare. Den som vill få en egen nätuppkoppling får betala 2000 dollar.

Diktaturen flyttar fram sina positioner hos Iraks granne Iran

Ett 40-tal av Iranska frihetsrörelsens mest namnkunniga personer arresterades 7-8 april 2001. Detta på direkt order från den konservativa revolutionsdomstolens ordförande Ali Mobasheri. De gripna anklagas för det allra allvarligast tänkbara brottet nämligen konspiration i syfte att störta den islamiska regimen i Iran. De påstås bland annat ha infiltrerat legitima reformgrupper. Minst två ex-ministrar ingick bland de arresterade. Minst 35 oberoende tidningar har fått utgivningsförbud sedan parlamentsvalet våren 2000 då de ortodoxa kandidaterna led ett stort nederlag.

Säkerhetspakt mellan Iran och Saudiarabien

Saudiarabien och Iran har slutit ett säkerhetsöverenskommelse. Det skedde genom ett besök i Teheran av prinsen Nayef som är inrikesminister. Pakten innebär att de båda länderna ska samarbeta i frågor allt från penningtvätt till terroristbekämpning och en större enhet i kampen för de palestinska rättigheterna. Det var Saudiarabien som under det 8 år långa kriget mellan Iran och Irak understödde Irak med vapen. Men Iraks helomvändning och anfall mot Kuwait och Saudiarabien har gjort att förhållandena mellan Saudiarabien och Iran har förbättrats.

Nordkorea säljer avancerade missiler till Irak och Iran

Den israeliska radion rapporterade 010406 att Nordkorea har levererat 500 avancerade ytgående missiler de senaste veckorna till Iran, Irak, Libyen och Egypten. Rapporten hävdade att de flesta av missilerna är Scud C, en förbättrad version av de vapen Irak avfyrade mot Israel, Kuwait och Saudiarabien under Gulfkriget. Dock skulle ungefär 50 av missilerna vara de mer kraftfulla Nodong långdistansmissilerna som potentiellt kan träffa Israel från vilket som helst av de fyra länderna. Scud C kostar omkring 2 miljoner dollar, de mer kraftfulla Nodong omkring 7 miljoner dollar. Nordkoreanska tekniker har skickats till Mellanöstern för att lära upp styrkorna hur man använder och avfyrar vapnen.

Iran skickade robotar mot Irak

010418 sköt Iran iväg 66 Scud-robotar mot den iranska motståndsrörelsen Mujahedins läger som finns inne i Irak. 23 irakier och 3 av rörelsens medlemmar dödades när robotarna slog ner i och omkring städerna Jalawla och Basra. Iran skrev i ett brev till FN:s säkerhetsråd att attacken var ett väl avpassat svar på Irak-sponsrade attacker på Teheran och andra städer och att Iran förväntar sig att Iraks regering "sätter ett stopp för användningen av sitt territorium för gränsöverskridande attacker och terroristoperationer." Men Irak varnade Iran att missilattacken riskerade en ny start på 1980-1988 kriget när de båda länderna bombarderade varandra med raketer. Irak svarade 010419 med att skjuta ner ett obemannat iranskt fjärrstyrt flygplan på väg norrut längs gränsen. Förhållandet mellan Iran och Irak är nog fortfarande svalt trots deras enighet i att fördöma Israel.

Teheran-konferens till stöd för intifadan

Delegater från 35 muslimska stater (inklusive parlamentariker från Jordanien och Egypten) samlades i slutet på april 2001 till en tvådagars konferens i Teheran (sponsrad av det iranska parlamentet), till stöd för den palestinska intifadan. Den iranske härskaren ayatollah Ali Khamenei ville att den "på insidan ruttna" regimen i Israel skulle klämmas åt både ekonomiskt och politiskt. "Att stödja det palestinska folket är en våra viktiga islamska plikter" och sättet att göra detta på är genom strid och inte genom dialog, sa han. Khamenei sa i sitt öppningstal: "Det finns bevis som visar att sionisterna hade nära relationer med tyska nazister och överdrev statistiken på dödade judar för att utverka internationell sympati och lägga grunderna för ockupationen av Palestina och rättfärdiga de sionistiska skändligheterna. Det finns även bevis för att ett stort antal av icke judiska huliganer och banditer från östra Europa tvingades att emigrera till Palestina som judar. Avsikten var att i hjärtat av den islamiska världen plantera en anti-islamisk stat i skenet av att stödja rasismens offer och att skapa en spricka mellan den östra och den västra islamiska världen." När Khamenei hade slutat sitt tal skyndade sig Hisb'Allah (Hesbollah) ledaren Shejk Hassan Nasrallah fram för att kyssa hans hand.

Den reformvänlige iranske presidenten Mohammad Khatami krävde sanktioner mot Israel och att de israeliska "krigsförbrytarna" skulle ställas inför rätta i en internationell tribunal. Bland delegaterna fanns ledare från terrorgrupper som Hamas (Khaled Mashaal, som vädjade om politiskt, finansiellt och militärt stöd för "det palestinska motståndet"), Islamska Jihad (deras ledare Abdullah Ramadan Shalah skriade att "Det enda alternativet är jihad") och Hezbollah. PLOs president i centralkommittén, Salim al-Zanun berättade för de deltagande att "Osloöverenskommelserna var en illusion, och den israelisk-palestinska fredsprocessen är vid dödens ände… Oslo var en sandslott." Hezbollah-ledaren Schejk Hassan Nasrallah talade om hur de lyckades driva ut israelerna från södra Libanon förra året och att det skulle statuera som ett exempel för palestinierna. "Segern tillhör oss" proklamerade han till de applåderande deltagarna. Ahmed Jibril, ledaren för PLO-fraktionen Fronten för Palestinas befrielse, manade till heligt krig mot Israel och att de muslimska staterna skulle hjälpa hans grupp att så "fruktan i de sionistiska hjärtana".

I Bagdad uppmanade samtidigt den irakiske diktatorn Saddam Hussein alla judiska immigranter att lämna Palestina och återvända till sina ursprungsländer. Saddam fyllde 64 år 010428.

Irak har byggt ett fiberoptiskt försvarssystem

Irak har (010514) reparerat det lätt skadade nya kinesbyggda fiberoptiska kommando- och luftförsvarssystemet som USA och Storbritannien attackerade 010209. Anläggningen ligger 8 km söder om Bagdad och utanför den södra flygzonen och radarstationens nätverk förbinder alla Iraks radarstationer till en enda så att individuella stationer inte behöver använda sin egen radar för att sikta in sig på de allierade planen.

Det är inte uteslutet att anti-stridsflygsmissilsbaserna bemannas med utländsk personal, inklusive ryssar och serber. Irak erhåller kontinuerligt stora skeppslaster med nya missiler. En del av de nya missilerna kommer från Ryssland. Det finns en fruktan hos den amerikanska stridsledningen att detta ökar faran för amerikansk/brittisk personal och att antalet spaningsflygningar över Iraks territorium bör minska eller kanske till och med upphöra. Brittiska och amerikanska plan precisionsbombade dock ett luftvärnrobotbatteri i södra Irak 010518 som tidigare beskjutit de allierades plan.

Irak fortsätter att köpa vapen
FN:s sanktioner har inte stoppat Irak från att köpa vapen och missilkomponenter. Detta enligt en rapport från flera analytiker i USA i juni 2001. De länder i Europa som anges som leverantörer är Vitryssland, Rumänien och Ukraina.

Saddam Hussein orsak till en enorm miljökatastrof

Experter inom FN har genom satelitbilder kunnat se att de väldiga våtmarkerna längs floderna Eufrat och Tigris nu nästan är helt borta. Denna skövlingen anses vara en att de största miljökatastroferna i modern tid. Från början bestod våtmarkerna av 20 000 kvadratkilometer, men nu återstår inte mer än 2 000 kvadratkilometer. Våtmarkerna hade tidigare ett rikt djurliv som nu är borta och beboddes av träskaraberna som förlorat sin livsmiljö. Den största orsaken till förödelsen är jättelika utdikningar som genomfördes på order av Saddam Hussein strax efter Gulfkriget.

010516 Middle East Newsline Irak och Syrien har börjat en ny fas av både civilt och militärt samarbete. Samarbetet inkluderar stödet till Hizbulla i vilken som helst konfrontation med Israel.

Arab Economic Unity Council

Irak, Syrien, Egypten och Libyen undertecknade 010607 ett frihandelsavtal. Detta är ett viktigt steg för att skapa en arabisk gemensam marknad. Irak har sedan tidigare ett bilateralt avtal med Syrien, Egypten och Tunisien. Den Kairobaserade Arab Economic Unity Council inbegriper Irak, Egypten, Syrien, Jordanien, Jemen, Libyen, Sudan, Djibouti. Mauretanien och Palestinska Myndigheten.

011010: Irak sköt ner ett obemannat amerikanskt spaningsplan av typen Predatorplan . Det är det tredje planet på tre månader som USA förlorat över Irak.

Terroristutbildning i Irak

"Vi såg dem öva kapning" - Två irakiska avhoppare berättar att det finns ett läger för terrorutbildning i Irak där man övar kapning på ett vrak av en Boeing 707. Där finns också ett laboratorium för biologisk stridsmedel som leds av en tysk. USA:s utrikesminister Colin Powell är oroad och varnar för att USA kan besluta sig för att ta itu med Irak efter att ha nått sitt mål med den militära insatsen i Afghanistan. Den irakiske vice premiärministern Tareq Aziz hävdar fortfarande i intervjuer att Kuwait alltid har varit en del av Irak. Läs hela artikeln i Nya Dagen 011109.

FN-chefen varnar USA för att anfalla Irak. Varje ansats i den riktningen måste först diskuteras i säkerhetsrådet. 011209:

Saddam kan bli nästa mål för USA i kriget mot terrorismen. 011230:

Profile: Saddam Hussein BBC News 020104.

FN-chefen varnar USA för att anfalla Irak. Varje ansats i den riktningen måste först diskuteras i säkerhetsrådet. 020117:

USA:s president Bush hotar: Om Irak vägrar att tillåta internationell inspektion av sina vapen "kommer vi att ta hand om den saken vid lämplig tidpunkt". 020117:

I sitt tal till nationen "the state of the union" 020129 pekade Bush ut Nordkorea, Iran och Irak som "ondskans axelmakter". Dessa regimer utgör en allvarlig och växande fara, enligt Bush. Talet väckte starka reaktioner i berörda länder. 020211 varnade president Putin USA för att ensamt och unilateralt angripa Irak. "Ryssland och andra länder har gett USA en frisedel i Afghanistan. Men Irak är något helt annorlunda." Bush tal utlöste massdemonstrationer i Iran 020211, 23-årsdagen för landets islamiska revolution. "Död åt USA", skrek demonstranter.

USA:s regering har beslutat att Iraks diktator Saddam Hussein ska avsättas på ett eller annat sätt. 020213:

En eventuell amerikansk militär attack mot Irak kan dröja längre än vad många bedömare trott. Det beror bland annat på att kriget i Afghanistan skapat brist på så kallade smarta bomber, skriver DN 020227.

Washington's ärende mot Saddam BBC News 020307.

Saddams rostiga krigsmakt BBC Bews 020311.

Analys: Efter Saddam Hussein BBC Bews 020319.

Landsprofil: Irak BBC Bews 020320.

Vem är vem bland Iraks opposition BBC Bews 020321.

Kommersen pågår som vanligt i Irak BBC Bews 020323.

Ett 70-tal avhoppade irakiska officerare samlades i London för att diskutera hur Saddam Hussein ska kunna störtas. - DN 020712.

Turkiet viktig partner i ett krig mot Saddam BBC Bews 020716.

USA:s operation för att störta Saddam Hussein kommer att äga rum i de kommande månaderna - Ha`aretz 020719

Iraks regering försöker köpa speciell utrustning använd i att producera bränsle för kärnvapen - The Washington Times 020726

Saddam misstänks för planer på att utrusta palestinska terroristgrupper med biologiska vapen för att attackera antingen amerikanska eller israeliska mål. - Times 020803

Saddam samarbetar nära med Jordaniens Kung Abdullah II, som också erhåller personliga gåvor från Saddam. Olagliga leveranser går också genom Jordanien till Irak. - Jerusalem Post 020804

Saddam har avancerade kemiska och biologiska vapen och Irak kommer snart att använda dem, säger Iraks ledande oppostionspolitiker Ahmad Chalabi - The Australian 020805

Iran - ett strategiskt hot mot internationell fred och säkerhet - Menorah nr 1/2002

Saddams dubbelgångare - Aftonbladet 020929

Ett krig mot Irak kan kosta USA närmare 84 miljarder kronor i månaden!!! Att avsluta kriget kan kosta ytterligare 186 miljarder kronor, enligt kongressens budgetbyrå. Totalt skulle det kunna kosta 1860 miljarder kronor att avsätta Saddam Hussein. Kostnaden för attacken mot World Trade Center beräknades till omkring 620 miljarder kronor. Ett Irakkrig kan alltså kosta USA ytterligare tre World Trade Center, även om personförlusterna bara beräknas till högst något hundratal.

Bush beräknar kostnaden av ett Irakkrig till minst 500 miljarder kronor. Det är ju sanslöst. Hur många miljarder kostar det sedan att bygga upp allt som först ska raseras för denna enorma summa? Tål USA:s ekonomi denna ansträngning? Ett krig kan också bli en katastrof för den irakiska befolkningen. Enligt FN kan 900 000 irakier bli tvingade till att fly. Elnätet kommer att slås ut, vattenpumparna stannar och matransonssystemet kan kollapsa. Blir kriget utdraget får det allvarliga humanitära konsekvenser. Bush lade 3 februari 2003 fram budgeten för 2003-2004, en budget som omfattar 2200 miljarder dollar och ett underskott för 2003 som bedöms bli 307 miljarder dollar (2651 miljarder kronor!).

Representanthuset i kongressen godkände 021010 en lag som ger Bush möjlighet att förklara krig mot Irak. 021007 höll Bush ett TV-tal där ha krävde att Saddam nedrustar, annars kommer USA genom en millitär koalition att göra det åt honom.

Det irakiska folket gick 021015 till folkomröstning ifall om Saddam Hussein ska sitta vid makten ytterligare 7 år. Saddam Hussein var den ende kandidaten i valet. Enligt den statliga median fick Saddam 100 procent av rösterna, inte en enda person röstade emot. Ett av slagorden i valet var "En röst för Saddam Hussein är en röst mot USA". Samtidigt har Saddam passat på att ge alla icke politiska fångar en allmän amnesti. Detta resulterade dock i att hundratals som samlats för att ta emot sina nära anhöriga fick stå där utan att någon kom, med känslan av att de antagligen inte var i livet längre. Tusentals fångar borta. Nya Dagen 021031.

FN:s säkerhetsråd antog 021108 en resolution om att Irak ska avväpnas. Saddam Hussein gavs "en sista chans" att skrota sina massförstörelsevapen om inte hotar "allvarliga konsekvenser". USA och dess allierade har sagt att de kommer att avväpna Irak om Saddam trotsar FN:s resolution. Samtidigt ökar USA sina förberedelser för krig.

Irakisk imam uppmanar till Jihad. Den statliga televisionen i Bagdad som är den officiella stationen för den irakiska regeringen framförde på arabiska en live-predikan från en central moské i Bagdad. Imamen framförde en predikan som sa att det var dags för Jihad, att muslimerna är i stort behov av denna dygd, speciellt i den här situationen genom vilken den islamiska nationen utmanas "av judar och korsfarare, amerikaner och britter". Imamen fortsatte sedan: "Vem är ni, o jordens avfall? Vem är ni, o apors och grisars söner, att hota Muhammed? Allah är vår Herre." Och han fortsatte: "Vem är du Bush, du mycket lilla dvärg till att hota Muhammed och Muhammeds söner?" Vänd till den islamiska nationen sa han sedan: "Vi kommer att kämpa med alla vapen. Jihad, jihad, jihad o Koranens nation, o Muhammeds nation, o muslimer. Vem än som inte försvarar Muhammed och Koranen kommer aldrig att få se paradiset. Jihad har blivit en plikt för varje muslim. Vem än som släntrar efter kommer att bli en stor förlorare." (021113).

Iraq: Key maps. (BBC News).

Saudiarabien upplåter sitt luftrum, flygbaser och ett operationscenter till USAs styrkor om det blir krig med Irak (BBC 021229).

Storbritanniens och USA:s uppladdning för ett krig mot Irak fortsätter (SvD 030104).

FN.s vapeninspektörer har hittat tusentals tidigare okända dokument om kärnvapen i Irak hemma hos en ledande irakisk forskare (AB 030118).

Saddam står inför valet: Krig eller exil (AB 030118).

USA kan komma att använda kärnvapen mot Irak om Irak anväder sig av massförstörelsevapen (AB 030126).

Irak hotar med vedergällning mot Kuwait om USA inleder ett militärt angrepp därifrån (AB 030128).

Bush till det irakiska folket: Fienden finns inte runt er – fienden styr er (AB 030129).

Åtta europeiska länder har i ett brev gett sitt stöd för USA:s linje mot Irak och därigenom splittrat EU i två fraktioner. De åtta länderna vars regeringar undertecknat brevet är Storbritannien, Danmark, Spanien, Portugal, Italien och de blivande EU-länderna Polen, Ungern och Tjeckien. Brevet förutsätter att Säkerhetsrådet ska upprätthålla sin trovärdighet och leva upp till sitt ansvar.

Den brittiska EU-parlamentarikern Emma Nicholson lämnade uppgifter om dolt vapenprogram till Hans Blix. AB 030204.

3 000 kryssningsmissiler på två dagar ska skrämma irakierna att störta Saddam innan kriget bryter ut. AB 030204.

Saddam Hussein ställde upp för en brittisk tv-intervju. AB 030204.

Colin Powells tal i FN:s säkerhetsråd för att bevisa att Irak har massförstörelsevapen och bevis för att Irak har brutit mot FN-resolution 1441. AB 030205.

Colin Powells spelade upp ett band med samtal mellan höga irakiska militärer om nervgas. Extremt sällsynt att avslöja sådan information. DN 030206.

Telefonsamtalet mellan två höga irakiska militärer. Av SvD 030208.

Tyskland och Ryssland går ihop - och kräver att Irakkriget stoppas. AB 030210.

USAs utrikesminister Colin Powell tycker att Belgiens, Frankrikes och Tysklands beslut att inte medverka med hjälp till Turkiet är ''oförlåtligt''. AB 030210.

Usama bin Ladin - På ett 16 minuter långt band, riktat till alla muslimer   hälsar al-Qaidaledaren: – Förena er till det irakiska folkets försvar. AB 030211.

Usama bin Ladin: Alla som stöder USA är fiender. AB 030212.

Kommentarer från världen direkt efter Blix rapport. AB 030214.

Blix talade inför FN:s säkerhetsråd: Inga förbjudna vapen funna i Irak. AB 030214.

Uppladdningen vid Persiska viken snart klar. USA har nu över 120 000 man i Mellersta Östern. AB 030216.

Gerillakrig i städerna ska stoppa USA. AB 030216.

Saddam Hussein ville veta vad Sverige har för möjlighet att snabbt upptäcka mjältbrand! AB030216.

Ett av Saddam Husseins biologiska vapen är smittkoppsvirus. AB 030215.

Uppåt tio miljoner människor i närmare 1 000 städer visade under helgen sitt missnöje. SvD 030216.

USA:s militär vill lämna Tyskland och flytta alla baser till Polen som straff. AB 030216.

Iraks kristna befolkning på 600.000 ligger risigt till om det blir krig. Den allmänna tillståndet är att ingen vågar säga ett ord om Saddam. "Vi har sagt till våra barn: Säg ingenting politiskt. Om ni går till skolan och gör ett politiskt uttalande, så kommer de hem och dödar oss." CBN 030213.

Svenska Dagbladets artiklar om Irakkrisen. SvD 030216.

Hans Blix har funnit 50 liter senapsgas som förstörts. Hemlig FN-rapport: FN:s generalsekreterare Kofi Annan väntas avslöja att det finns trovärdiga uppgifter om att Irak har massförstörelsevapen. AB 030217.

18 av alliansens medlemsländer - inklusive Tyskland och Belgien - lovar att stötta Turkiet om landet dras in i en väpnad konflikt vid ett USA-lett angrepp på Irak. AB 030217.

I ett nytt budskap svarar Usama bin Ladin på George Bushs krigsplaner: Enda sättet att besegra de otrogna är genom Heligt krig. Exp 030217.

EU enades om en gemensam ståndpunkt: Vapeninspektörerna måste få den tid och de resurser som FN:s säkerhetsråd anser att de behöver. Våld ska bara användas som en sista utväg. AB 030218.

USA har planer på att föreslå en ny FN-resolution mot Irak, med mandat till ett anfall. AB 030218.

Överstelöjtnant Tommy Jeppsson vid Försvarshögskolan tror att kriget börjar i mars när det är gynnsamt från temperatursynpunkt. AB 030218.

Sju anställda på en statlig datavadelning avrättades i juli 2000 för att de köpt ett datasystem som gjorde det möjligt att skicka data utomlands. Exp 030218.

Saddam Husseins massförstörelsevapen kan flyta omkring på haven. Amerikansk och brittisk säkerhetstjänst söker nu efter tre misstänkta lastfartyg. Exp 030218.

Saddam Hussein har nu gjort det straffbart att kritisera honom. Den som talar nedsättande om diktatorn - riskerar få sin tunga avhuggen. Exp 030219.

Saddam - oönskad redan innan han föddes. Exp 030220.

Blix kräver att Irak ska förstöra missiler som har en räckvidd längre 15 mil. AB 030220.

Duellen - Bush mot Saddam AB 030220.

USA är redo att angripa Irak - om presidenten tar det beslutet. Angreppet kan dock dröja till i mitten på mars. Exp 030221

Saddam Hussein är en mästare på att fatta katastrofala beslut. Exp 030221

Saddam (betyder: han som muckar gräl), diktatorn som mördade sitt första offer när han var 11 år. Expressen ger i en lång artikel en sammanfattning av hans bedrifter. Exp 030221

Kriget kan börja. Nato har 150 000 man på plats. AB 030220.

Bush har börjat nedräkningen - USA kommer snart med ny FN-resolution. Exp 030223

Den amerikanska regeringen vill själva styra efterkrigs-Irak. AB 030224.

USA lägger fram resolutionsförslag under måndagen . AB 030224.

1000 nya mänskliga sköldar till Bagdad idag. AB 030224.

Dubbla förslag till säkerhetsrådet Exp 030224

Frankrike och Tyskland avvisade snabbt - initiativet och positionerna i FN:s säkerhetsråd är fortfarande fastlåsta. DN 030224.

Turkiet förbereder att ta militär kontroll över det kurddominerade norra Irak. DN 030224.

Nya resolutionsförslaget från USA och Storbritannien. DN 030225.

Utdrag ur det förslag till en ny resolution som USA, Storbritannien och Spanien vill att de 15 medlemmarna i FN:s säkerhetsråd ska rösta om inom två veckor. Exp 030225.

USA vill se Saddam Hussein och hans två söner döda inom 48 timmar efter ett angrepp. USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld har sagt att det blir ett kort krig med Irak. Exp 030225

USA-presidenten George Bush svarade på frågan om vad som krävs för att undvika krig: "Fullständig avväpning". DN 030226.

Både i USA och Storbritannien vädrades missnöje med krigsplanerna i parlamenten. Starkast var det i brittiska underhuset. Exp 030226.

Irakkrig kan kosta 800 miljarder kronor (inkluderar inte kostnader för återuppbyggnad av ett krigshärjat Irak). Utgifterna för hela världens samlade bistånd uppgår årligen till cirka 470 miljarder kronor.Exp 030226

USA siktar på ett snabbt krig ...men det kan bli en lång mardröm. AB 030226.

Vapeninspektionerna i Irak bör få fortsätta i ''några månader'' till, anser Hans Blix. AB 030226.

Intervjun med Saddam. AB 030226.

Iraks president Saddam Hussein har ingen avsikt att gå i exil. Han planerar att dö i sitt land. AB 030227.

Dan Rather, 71, nyhetsankare på CBS, intervjuade Saddam Hussein. AB 030227.

Republikanska gardet flyttas från norra Irak. AB 030227.

USA är redo att handla tillsammans med några få allierade även om rådet stoppar resolutionen. Exp 030227

Irak lovar förstöra omstridda robotar. AB 030228.

Irak godtar att förstöra al-Samoud-robotar. Exp 030228

Ryssland berett använda vetorätt. Exp 030228

Saddam - en obotlig optimist. Exp 030228.

Saddans hemliga gömställen. AB 030228.

Skrotningen al-Samoud 2 missiler som FN kräver har inletts. AB 030301.

Khadaffi i gräl med Saudiarabiens ledare. Förenade arabemiraten föreslår asyl för Saddam Hussein och hans närmaste rådgivare. AB 030301.

Turkiska parlamentet sa ja till USA-soldater. USA vill stationera 62 000 amerikanska soldater på turkisk mark. Exp 030301

Saddam utnyttjar de levande sköldarna. AB 030302.

Turkiets parlament säger nej till USA:s krav på att få placera trupper i landet - efter att några timmar tidigare sagt ja. AB 030302.

"Vi anfaller inom tre veckor" Exp 030302.

USA och Storbritannien redo för krig - oavsett hur FN röstar. Det dröjer två, högst tre veckor tills anfallet drar i gång (mellan den 16 och 23 februari). AB 030302.

Bondpojken blev en galen tyrann. AB 030302.

Turkiets nej till USA försenar och förlänger kriget och ökar riskerna. AB 030304.

Saddam kan fly från Irak. Exp 030304.

Ekonomin kraschar vid ett långvarigt krig i Irak. Exp 030304.

Svenska sköldarna lämnar Irak. Exp 030304.

Ödesbeslut i FN nästa vecka. Exp 030304.

Ett femtiotal irakiska ledare som står Saddam Hussein nära finns med på en lista hos den amerikanska militären som vid ett krig ska tillfångatas eller oskadliggöras. Exp 030304.

Både Frankrike, Ryssland och Kina kan komma att lägga in sitt veto mot kriget. AB 030305.

USA:s överbefälhavare Richard Myers har krigsplanen klar. Exp 030305.

Oenighet mellan USA:s utrikesminister Colin Powell och inspektionschefen Hans Blix ifall Irak samarbetar eller inte. AB 030306.

Irak attackeras med ett massivt luftkrig den 13 mars. Invasionsstyrkor rycker in 17 mars. Kriget ska vara avslutat inom en månad. AB 030306.

Ett 30-tal lastbilar med amerikansk militär utrustning rullade på torsdagen mot irakiska gränsen. Exp 030306.

Saddam hotar slå till mot Europa. Exp 030306.

Irak bombas med flygblad. Exp 030307.

Bush: Tiden är ute. Exp 030307.

Blix avvaktande i ny rapport. AB 030307.

Hans Blix rapport vidgar sprickan i säkerhetsrådet. AB 030307.

Blix: FN-inspektörerna behöver "månader". Exp 030307.

Storbritannien och USA vill ge Irak en tidsfrist till den 17 mars. AB 030307.

al-Qaidaledaren Khalid Shaikh Muhammed som tillfångatogs i Pakistan: Låt Irakkriget börja, de amerikanska styrkorna kommer att vara måltavlor i deras baser i Golfen. AB 030308.

Brittiske utrikesministern Jack Straw: Om tio dagar, måndagen den 17 mars, blir det krig. Om inte Irak visat "fullt, ovillkorligt och aktivt samarbete". AB 030308.

Jack Straw: Klockan klämtar - och den ringer ut för Saddam Husseins terrorregim den 17 mars. Exp 030307.

Jimmy Carter fördömer Bushs krigsplaner. AB 030309.

Sadam köper diamanter för miljontals dollar - tänker han fly? Exp 030309.

USA värvar FN-röster med pengar. Exp 030310.

Saddam Hussein kommer att göra sin huvudstad till ett Stalingrad. Exp 030310.

Både Ryssland och Frankrike kommer att lägga veto mot ett Irakkrig. AB 030310.

Sverige stödjer veto mot Irak-resolution. AB 030311.

USA testsprängde "alla bombers moder" i Florida med en sprängkraft på 9,5 ton. AB 030312.

Storbritannien presenterade en lista med sex villkor som Irak måste uppfylla för att undvika krig. AB 030312.

Saddam Husseins sista tillflykt. En luxuös skyddsbunker på 1 800 kvadratmeter, byggd av tyska experter för 100 miljoner kronor. AB 030313.

Ett okänt antal B-2-plan, s k Stealthplan förmodas vara på väg mot ön Diego Garcia, Indiska oceanen. AB 030313.

USA står fast vid 17 mars som sista datum för Irak att undvika ett krigshot. AB 030313.

USA kan komma att strunta i omröstning. Exp 030313.

Bush och Blair: Krisen mellan Israel och palestinierna ska vara löst senast 2005. AB 030314.

Middle East Newsline 030311: Irak har anskaffat lätta små båtar från det tidigare Jugoslavien för självmordsaktioner mot USA och dess allierades styrkor i Persiska gulfen. De ska vara av Zodiac-klassen och köpta av Syrien, men insmugglade i Irak. Irak har försökt anskaffa åtminstone 100 sådana båtar, men det är oklart hur många de har kunnat anskaffa.

SkyNews 030311: Enligt en irakisk avhoppare kommer Irak att använda kemiska vapen om landet blir invaderat. Saddam Hussein kan planlägga att använda pilotlösa små plan för att spraya de amerikanska trupperna med anthrax och saringas om de attackerar. Den 26-årige soldaten hoppade av för 10 dagar sedan i norra Irak.

Halabja - 5 000 dog av gasen. AB 030315.

Irak utlyser krigstillstånd. AB 030316.

Saddams yngste son Qusai, tar befäl för den viktigasate regionen med huvudstaden Bagdad. AB 030316.

Bush: Sanningens stund är kommen för Irak.
Saddam: Irakiska styrkorna kommer att strida "varsomhelst i världen". AB 030316.

FN drar tillbaka all personal från Irak. Exp 030317.

Tony Blair och George Bush till Saddam: Tiden för diplomati är över. Lämna Irak eller vänta på ett anfall. AB 030317.

Saddam: Det är Bush som måste avgå. AB 030317.

Bushs ultimatum i TV-tal den 18 mars 2003 kl 02.00: Saddam Hussein och hans söner måste lämna Irak inom 48 timmar. AB 030318.

Göran Persson: Saddam Hussein är en fruktansvärd diktator. Men han ska avväpnas med hjälp av internationella institutioner. Inte genom att den starkare tar sin rätt. AB 030318.

Chirac: Bush och USA äventyrar världsfreden i framtiden med sitt ensidiga beslut. AB 030318.

Iraks ledning avvisar bestämt USA:s ultimatum - att Saddam Hussein ska avgå och lämna landet. AB 030318.

Israel förbereder sig för attacker. Exp 030318.

FN pressat när USA går sin egen väg. Exp 030318.

Australien kommer att skicka styrkor till en invasion av Irak. Exp 030318.

USA:s strategi: 3000 bomber och missiler på två dygn. AB 030318.

Så förbereder USA anfallet. AB 030318.

De som styr i Irak är ofta på ett eller annat sätt släkt med Iraks diktator. Exp 030319.

Blix besviken över att uppdraget är över. AB 030319.

Iraks parlament står bakom Saddam. Exp 030319.

FBI varnar för terrorattacker. Exp 030319.

Saddam är redo att använda giftgas - nervgas och senapsgas. Exp 030319.

"Operation Iraq Freedom" (Operation irakisk frihet) tjuvstartade, allierade styrkor trängde in i den demilitariserade zonen i södra Irak. AB 030319 och Exp 030319.

03.35 den 20 mars 2003 startar Irak-kriget med att USA angriper en byggnad i Bagdad med kryssningsrobotar där man tror att Saddam Hussein skulle befinna sig. 04.15 talar Bush i TV. 06.40 talar Saddam oskadd i den irakiska televisionen.

Irak svarar med några missiler mot Kuwait. Ingen av dem gör någon skada. Minst två var Scud-missiler som Irak inte har lov att inneha. AB 030320.

Markinvasionen inledd: "Uum Qasr intaget". Regeringsbyggnader i Bagdad har satts i brand efter nytt missilanfall. Exp 030320 och AB 030320.

Der var USA som beväpnade Saddam på 1980-talet. Nya Dagen 030321.

72 procent av folket i USA stöder för närvarande kriget i Irak.

Saddam belönar sina soldaternas insatser. Skottpengar på allierade soldater och flygplan. AB 030321.

Militärhelikopter CH-46 Sea Knight kraschade i Kuwait. Åtta brittiska och fyra amerikanska soldater dödades. AB 030321.

Framryckning av markförband mot Basra och Bagdad. AB 030321.

Bombanfall mot Bagdad och Mosul. AB 030321.

Var Saddam i TV-talet en dubbelgångare? AB 0303221.

Två brittiska militärhelikoptrar kolliderade över Persiska Viken inte långt från Kuwait, besättningen på sju personer dödades. 030322.

1500 bomber sköts natten mot lördag 22 mars mot mål i Bagdad och de allierades styrkor från söder har ryckt in 16 mil i landet, ungefär en tredjedel av sträckan till Bagdad.

Turkiska soldater har gått in med styrkor i norra Irak. AB 030322.

Irakiska förband vägrar ge upp Basra och Umm Qasr. AB 030322.

Saddams palats brinner upp. AB 030322.

Vissa irakiska förband uppges vara på väg att lämna Basra, Iraks andra stad. AB 030322.

USA bombar även i dagsljus. Exp 030322.

Har Saddam skadats eller är det amerikansk propaganda? Exp 030322.

Saddam visades upp i irakisk tv. Bilder från krigsråd med närmaste ledningen. AB 030322.

Ryssland kommer att lägga in sitt veto mot alla försök att legitimera Irakkriget i efterhand i FN. AlertNet 030322.

Bilder av Saddam och irakiska flaggor är bästsäljare i Gaza. NewsFlash 030322.

Ett amerikanskt eller brittiskt stridsplan har träffats och störtat i Bagdad under eftermiddagen, enligt obekräftade uppgifter från den saudiska tv-kanalen al-Arabia. AB 030322.

Stora explosioner i Bagdad under kvällen - delar av staden mörklagd. AB 030322 och Exp 030322.

Så skildrar irakisk TV kriget. AB 030323.

Arabiska tv-kanaler som sänder om kriget. AB 030323.

Rysk reporter dödad i Basra. Baku Today 030323.

Minst en död och tolv skadade när en muslimsk amerikansk soldat attackerade den egna divisionen med två handgranater och kulor. AB 030323.

Tre brittiska journalister sköts till döds av amerikanska styrkor! AB 030323.

USA sköt ner brittiskt stridsflyg med egen patriotrobot.. AB 030323.

Svåra förluster för väst i södra Irak. Exp 030323.

Ryska tekniker hjälper Irak med att sätta upp ett tekniskt avancerat system för att störa ut mycket viktiga satellitsignaler som krävs för att vägleda USA-alliansens bomber och flygplan mot irakiska mål. Exp 030323.

Irak påstår att man har tagit fem amerikanska soldater som kringsfångar.Visades upp i TV. AB 030323.

Motståndet hårdnar när de allierades styrkor närmas sig Bagdad AB 030323.

Uppgiften för USA:s elitstyrkor blir att döda Saddam. AB 030323.

Enorm explosion vid Saddams palats. AB 030323.

Brittiska trupper utanför Basra i södra Irak har upptäckt stora vapengömmor som Saddam Husseins retirerande styrkor har lämnat efter sig. DI 030323.

Är Bush fundamentalist? UPI 030212.

Svensk militärexpert: Kriget kan ta två månader eller längre tid. AB 030324.

Saddam i tv-tal: "Segern är nära" AB 030324.

Miljonstaden Basra utan el och vattenförsörjningen hotas - kan leda till humanitär katastrof. AB 030324.

Iraks vice premiärminister Tariq Aziz försäkrar att Saddam lever och har full kontroll. AB 030324.

Olyckor bakom de flesta allierades dödsoffer. AB 030324.

Fem fångar visades på irakisk tv. AB 030324.

Anecita såg sin pojke tas tillfånga på tv.. AB 030324.

Två män som sägs vara piloter från en nedskjuten amerikansk Apache-helikopter visades på i irakisk tv. AB 030324.

Fem syrier dödades när USA-robot träffade buss. Exp 030324.

USA-styrkorna är nu 8 mil från Bagdad - sandstorm saktar ner farten något. AB 030324.

Kraftiga bombattacker mot Bagdad. Exp 030324.

Kriget kostar USA 640 miljarder kronor, till att börja med. AB 030325.

USA har ännu inte hittat några kemiska vapen i Irak. AB 030325.

Experterna tror inte längre på ett snabbt slut. AB 030325.

500 irakiska soldater har dödats de senaste två dagarna. Exp 030325.

Jessica, 19, saknas i krigets Irak. AB 030325.

Två helikopterpiloter visades upp i arabisk tv. Exp 030325.

USA kan inte skjuta ett folk det ska befria. AB 030325.

Saddams tv-tal får irakier i Jordanien att åka till Bagdad för att strida. AB 030325.

Pentagon har "garanterat" att USA vinner kriget - förtrupperna är 32 km från Bagdad. AB 030325.

Akut kris hotar storstaden Basra. Exp 030325.

Närstrider i Bagdad vore en mardröm för USA. AB 030326.

Vädret kan avgöra kriget - ökenstormen ställer till med problem för västtrupperna. AB 030326.

USA slåss mot en ny fiende - sanden. Sikten nere på en meter. Exp 030326.

Bush: "Vi accepterar bara total framgång".. Exp 030326.

Iraks tv slogs ut. AB 030326.

Människorna i Basra riskerar en katastrof om inte vattnet snart fungerar.. AB 030326.

Missiler slog ner i bostadsområde - minst 14 döda och ett 30-tal skadade. AB 030326.

Masakern i Bagdad - 15 döda. AB 030327.

Kaotiska scener när nödhjälp kom fram - Röda halvmånen klarade inte av att dela ut maten.. AB 030326.

Brittiska krigsfångar på video i al-Jazeera. AB 030326.

Nya bomber mot Bagdad - Irakiska elitförband på väg söderut. AB 030326.

Kraftiga explosioner i Bagdad - 1 000 irakiska fordon på väg söderut mot staden al-Najaf, cirka 15 mil söder om Bagdad. Exp 030326.

Saddams familj har flytt till irakiska ambassaden i Damaskus.

FN:s säkerhetsråd splittrat - igen. Exp 030327.

AB 030327.

Bush: Kriget får ta den tid det tar. AB 030327.

Mer än 50 civila dödade i Mosul. AB 030327.

Stort slag vid Karbala väntar. Exp 030327.

Quasy är Iraks säkerhetschef och ledare för det republikanska gardet med cirka 80 000 Saddam-trogna. AB 030328.

USA skickar ytterligare 120000 soldater till Irak.. AB 030328.

Barnskriken: "Vatten". AB 030328.

Kurder i norra Irak välkomnar USA:s fallskärmsjägare. AB 030328.

Brittisk officer: "Irak skjuter mot civila". Exp 030328.

Hjälpen till Irak blir störst i FN:s historia. Exp 030328.

Den jordanska mamman: Bush dödade min son. AB 030328.

Apoteken i Bagdad har slut på medicin.. AB 030328.

Slaget mot Saddams garde närmar sig. AB 030328.

"Saddam Hussein lever" och bestämmer själv truppförflyttningarna. AB 030328.

Saddams fru och döttrar gömmer sig på Iraks ambassad i Damaskus. AB 030328.

Diktatorn tryggare i Irak än utomlands. AB 030328.

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld anklagar Syrien för att ha bistått Irak med militärmateriel (glasögon för mörkerseende). Exp 030328.

55 döda vid marknadsplats i Bagdad. AB 030328.

Mer än 50 dog när bomb slog ner i grönsaksmarknad. AB 030328.

En frispråkig generallöjtnant upprör Vita huset. AB 030329.

Kurder i strid med irakier om Kirkuk. AB 030329.

Kriget i arabiska medier. AB 030329.

Nattlig robot träffade Kuwait. AB 030329.

"Gift-Sally" - Kvinnan bakom Saddams kemvapen. AB 030329.

Saddams kommandogrupp Fedayin rekryteras som barn och fostras till bödlar. AB 030329.

Irakiska soldater siktar på civila - på flykt från kriget. AB 030329.

USA: har gett order om en paus på mellan fyra och sex dagar i framryckningen norrut mot Bagdad. AB 030329.

Självmordsbombare dödade fyra amerikanska soldater. AB 030329.

Självmordsbombaren får postumt medalj av Saddam. AB 030329.

Jakten på Saddams miljarder. Exp 030329.

USA-helikoptrar dödade minst 50 irakiska soldater och förstörde 25 fordon. Exp 030329.

Saddams bunker klarar atombomb. AB 030329.

Saddam hotar med fler självmordsattacker. AB 030330.

USA har hittills fällt 6 000 precisionsbomber mot irakiska mål. AB 030330.

Saddams kusin petad från chefsposten inom luftförsvaret. AB 030330.

Basra vägrar att böja sig. AB 030330.

4 000 frivilliga från alla arabländer påstås ha kommit till Bagdad. AB 030330.

Krigets dödsoffer växer för varje dag. AB 030330.

Amerikanska agenter opererar inne i Bagdad. AB 030330.

Soldater attackerades i Kuwait av attentatsman i en lastbil. AB 030330.

"Irak torterar krigsfångar". AB 030330.

Terrängen blir extremt svårframkomlig när styrkorna närmar sig Bagdad med kanaler, sjöar och träsk. Exp 030330.

George W Bush vill ha 650 000 000 000 kronor för kriget. Minst. Exp 030330.

Mardrömmen. Varje människa som närmar sig dem kan vara en självmordsbombare. Exp 030330.

Tusentals beredda dö i självmordsattacker. Exp 030330.

Militärhistoriker: Bagdad blir ett blodbad. Exp 030330.

Reportern Nate Thayers kollegors öde är okänt. AB 030331.

Kriget verkar ha kört fast - och Rumsfelds taktik får skulden. AB 030331.

Desertör: Det finns inte några spår av mänsklighet i Saddams elitstyrkor. AB 030331.

Mubarak i Egypten: När kriget är över - om det nu tar slut - kommer vi istället för en bin Ladin att få hundra. Exp 030331.

"Cowboy-flygning" dödade brittisk soldat. Exp 030331.

Iraks elitstyrkor i hårda strider. Exp 030331.

USA har under Irakkriget använt drygt en tredjedel av sin totala arsenal av Tomahawkrobotar. Exp 030331.

Nya explosioner i Bagdad. AB 030331.

Krig - det blir aldrig som man tänkt sig. USA:s ledare får ångra sina ord - ännu en gång. AB 030401.

Sex journalister har försvunnit under kriget. AB 030401.

Fyra journalister återfunna välbehållna i Jordanien. AB 030401.

Republikanska gardet på flykt några mil söder om Bagdad - utan minsta motstånd. AB 030401.

Amerikanska soldater öppnade eld mot ett civil buss - 10 döda. AB 030401.

USA "glömde" varningsskott vid vägspärren när bussen kom. Tjänstemän lade skulden för händelsen på Saddam Hussein! Exp 030401.

Saddam uppmanar muslimer att gå med i det heliga kriget. AB 030401.

2,6 kilometer lång vattenledning dragen genom öknen från den kuwaitiska sidan till hamnstaden Umm Qasr i Irak. Exp 030401.

USA fritog krigsfånge - 19-åriga Jessica Lynch. AB 030402.

Så räddades Jessica. AB 030403.

Fem journalister som suttit fängslade i Irak kom till Jordanien. AB 030402.

Arafat hjälpte journalisterna ut ur fängelset. AB 030403.

Hans Zettermark, analytiker på Försvarshögskolan: USA har tagit mark men förlorat opinionen så här långt. AB 030402.

Allierade trupper tre mil från Bagdad och trupperna har nu kommit till Bagdads utkanter. Saddam i TV: "Segern är nära". För vem? AB 030402.

De USA-ledda styrkorna i Irak slog sig på onsdagen igenom irakiska elitförband fram till positioner bara tre mil från Bagdad. Exp 030402.

USA har börjat använda klusterbomber - de sprängladdningar som inte exploderar ligger kvar på marken och utgör veritabla dödsfällor för civilbefolkningen. Exp 030402.

Karbala omringat, slag utkämpas vid Najaf och Al-Kut - sjukhus träffat. Exp 030402.

Amerikansk attackhelikopter dödade familj på 15 personer som flydde från kriget i en lastbil. Exp 030402.

Bagdads flygplats, Saddam Airport, har intagits av USA. AB 030403.

Bagdad är praktiskt taget omringat av USAs styrkor. AB 030404.

Striden om Bagdad kan bli rena slakten. AB 030404.

Bagdad på natten: Kolmörker, tystnad - och bombkrevader. AB 030404.

Kongressen godkände krigsbudget på 685 miljarder kronor. Exp 030404.

USA uppmuntrar inte längre Saddam att gå i exil. Exp 030404.

Folk flyr i panik från Bagdad.
USA har bytt namn på Saddamflygplatsen till Bagdads Internationella Flygplats. Exp 030404.

Under Saddamflygplatsen hittade USA:s trupper Saddams hemliga flyktväg - ett omfattande tunnelsystem. AB 030404.

Behållare med vitt pulver hittade utanför Bagdad. AB 030404.

Putin lovar att han ska göra allt för att Ryssland inte ska dras in i Irakkonflikten. Ryssland har inte råd med sådan lyx. RBC 030404.

Utrikesministern Anna Lindh: "Irak får inte bli ett amerikanskt protektorat". AB 030404.

Irak hotar slå tillbaka i kväll. Informationsministern: "Vi ska göra något okonventionellt". Attacken ska riktas mot flygplatsen. Mohammad Said al-Sahaf hotade: "Om de inte ger upp fort så tror jag inte att de har någon chans att överleva." AB 030404.

Saddams uppmaning i färskt tv-tal: Slå till mot fienden med trons kraft. AB 030404.

Ny taktik: kvinnliga självmordsbombare. AB 030404.

Saddam visade sig öppet på Bagdads gator enligt irakisk tv. Exp 030404.

Saddam uppmande till heligt krig: "Våra martyrer kommer till himlen, deras döda till helvetet." Exp 030405.

Irak kan komma att använda en "mänsklig flodvåg" i ett försök att återta Bagdads flygplats. AB 030404.

Hundratals kroppar funna i bårhus i södra Irak, troligen från Iran-Irak kriget. AB 030405.

Åtta döda amerikanska soldater funna. AB 030405.

"Kemikalie-Alis" hus i Basra bombat. AB 030405.

Alltfler skadade - befolkningen saknar vatten. En soldat som lämnade över sin vattenflaska blev omedelbart åthutad av befälet. Exp 030405.

Fördömanden mot Bush och Saddam från islam-ledare. Exp 030405.

Hårda strider om flygplatsen. AB 030405.

USA gick in med stridsvagnar i Bagdad. AB 030405.

USA-soldater i strid med utländska "martyrer". Republikanska gardets högkvarter föll. AB 030405.

Stridsflyg dygnet runt över Bagdad. USA har utvecklat ljudbomber för att skrämma. AB 030405.

Centrala Bagdad skakad av kraftiga explosioner. Exp 030405.

1 000 irakier dog i ett oorganiserat motstånd när USAs stridsvagnar köride in i Bagdad. AB 030406.

Massaker på irakiska soldater, upp emot 3000 kan ha dödats när USA-styrkorna körde in i Bagdad. AB 030406.

Den av USA sparkade reportern Peter Arnetss krönikor kan läsas i Aftonbladet. AB 030406.

Gerillakrig kan vara Iraks enda alternativ. AB 030406.

De flesta irakier vill inte tro att USA:s trupper är framme i Bagdad. AB 030406.

Saddams många gömställen. AB 030406.

Amerikanskt stridsflyg sköt mot egen konvoj. AB 030406.

Bagdad är helt inringat. 7000 amerikanska soldater vid stadens flygplats. AB 030406.

Ryska diplomater hamnade i korseld när de lämnade Bagdad i en konvoj. AB 030406.

Irak avrättar desertörer. AB 030406.

Brittiska soldater gick in i Basra. AB 030406.

Militärstrateg: Vad man ser är de första tecknen på Republikanska gardets kollaps. AB 030406.

Två av Iraks oljekällor brinner fortfarande. Över 15 meter hög eldpelare av brinnande olja och gas som är 1600 grader varm. Exp 030406.

Irakisk desertör återvänder som USA-soldat och möter sin släkt i Umm Qasr. Exp 030406.

Inga massförstörelsevapen har ännu hittats i Irak.. Exp 030406.

Jubel i Basra - efter 3 veckor. AB 030407.

USA bombade ihjäl 18 kurdiska soldater och skadade svårt 45. AB 030407.

USA robot dödade hel familj (utom en tre-åring) som försökte fly Bagdad. AB 030407.

Ali, 12, sov i sitt hem - då slog bomben ner. AB 030407.

"Kemiske Ali" funnen död i Basra. AB 030407.

Bomben mot "Kemiske Ali" dödade också näsan hel familj i huset bredvid. Grannen Abed Hassan Hamoodi, 72 sörjer sina barn och barnbarn. Exp 030409.

Två av barnen överlevde - bor i Huddinge. Exp 030411.

Saddams hemliga tunnlar är stora nog för biltrafik. AB 030407.

Här bodde Saddam. AB 030407.

65 stridsvagnar och 40 pansarfordon intog Bagdad. AB 030407.

Tre av Saddams palats intagna. Exp 030407.

Iraks informationsminister: "Det finns inga amerikanska styrkor inne i Bagdad". Informationsministern fortsätter att blåljuga. Exp 030407.

Bush och Blair ska bestämma Iraks öde. AB 030407.

"Slaget om Basra är över". Exp 030407.

Har sarin hittats i Irak? Tidigare fynd som gjorts har visat att det inte var några massförstörelsevapen. AB 030407.

Anläggningen söder om Bagdad som av USA påstods kunna vara ett bevis för att Irak tillverkat förbjudna kemiska vapen - den dödliga nervgasen sarin - har visat sig vara en anläggning för framställning av insektsmedel.

Det kan ta åratal att införa demokrati i Irak. AB 030408.

USA vill se efterlyst bankir som Iraks premiärminister. AB 030408.

Stal lite mjöl - blev torterad i tio år i Saddams tortyrkammare. Exp 030408.

Militäranalytiker: Militärt ser det nästan ut som spel mot ett mål - men vad händer på övertid, eller efter slutsignalen? AB 030408.

Iraks informationsminister Muhammed Saeed al-Sahaf: Nej, nej, nej, nej. Amerikanerna är inte här. De är inte ens i närheten. AB 030408.

Nu pågår plundringen i hela Basra. AB 030408.

Stiderna är över. Nu pågår plundringen i hela Basra. AB 030408.

Basra befriat - men laglöst. Exp 030408.

Desperat läge på Bagdads sjukhus. Exp 030408.

Amerikanska soldater sitter på Saddams kontor i Bagdad och pustar ut. AB 030408.

Bagaren förlorade sin son och butik. AB 030408.

USA bombade restaurang där Saddam brukade äta. Var han där med sina medarbetare just då? AB 030408.

Amerikanskt stridsflygplan störtade utanför Bagdad. AB 030408.

Vattenbrist i Bagdad - epidemier hotar i den 35 gradiga värmen. Elen fungerar inte hellre. AB 030408.

Bush och Blair: FN har viktig roll för återuppbyggnaden. Mat - medicin - hjälp (!). AB 030408.

USA-stridsvagn dödade journalister. AB 030408.

Tre journalister dödades i USA-attacker. Exp 030408.

Stridsvagnen sköt rakt in i hotellet. Tolv journalister har hittills dött för amerikanska granater i Irak. AB 030409.

Besättningen på bombplanet: Våra bomber kan ha dödat Saddam. Enligt CNN dödades nio människor och tretton andra skadades när en restaurang och flera lägenheter träffades. AB 030408.

CIA-källor: Saddam Hussein och sönerna Uday och Qusay dog troligen i bombattacken. Sanning? Exp 030408.

Piloterna missade Saddam - dödade 14 på restaurang. AB 030409.

Gåtan Saddam Hussein gäckar USA. AB 030409.

Invasionen av Irak skapar flera nya terrorledare. AB 030409.

Usama bin Ladin uppmanar till självmordsattentat mot länder som stöder Irakkriget. AB 030409.

Bagdadregimen har fallit på Irakkrigets 21:a dag. Jubel och plundring när regimen tappade greppet om huvudstaden. AB 030409.

Jubel i Bagdad och en våg av plundringar drar fram. Exp 030409.

Förvåning i arabvärlden över irakier som nu stöder USA. Exp 030409.

Invasionen av Irak skapar flera nya terrorledare. AB 030409.

Diplomaterna på Iraks ambassad i Stockholm vet inte vem eller vilka de lyder under i dag. AB 030410.

Förvåning i arabvärlden att Bagdads fall kunde ske i fredliga former. AB 030410.

Syrien skräms av Iraks fall. AB 030410.

Röda korset i Irak utsattes för våld. AB 030410.

Nu börjar striden om freden i Irak. AB 030410.

Iraks FN-ambassadör Mohammed al-Douri: "Spelet är över. Jag har inte längre någon relation till Saddam". AB 030410.

al-Douri träffade Kofi Annan. Exp 030410.

USA-alliansen har beslagtagit drygt tio miljarder kronor av den irakiske presidenten Saddam Husseins förmögenhet. Exp 030410.

Turkiet fruktar att kurderna bildar egen stat. Exp 030410.

Glädjescener bland kurderna. AB 030410.

Irakkrigets mest berömda bilder: Den sex meter höga Saddam-statyn i centrala Bagdad faller. AB 030410.

Folkmassor jublade när USA:s soldater gick in i huvudstaden. AB 030410.

Anna Lindh: Sverige vill delta i FN-ledd uppbyggnad av Irak. AB 030410.

Finns Saddam i Tikrit? AB 030410.

Eller gömmer han sig i en Bagdad-moské? AB 030410.

Jakten på Saddam. Bombattackerna mot Tikrit har inletts. AB 030410.

Hög shiamuslimsk ledare mördad. AB 030410.

Det råder total laglöshet i Bagdad. AB 030410.

Obevakat uranlager i Irak. Exp 030411.

Saddam Hussein och hela den irakiska statsledningen kan ha flytt till Ryssland - med USA:s tysta godkännande (?) Exp 030411.

Teorierna är många vad som hänt Saddam. Exp 030411.

På tre veckor har andelen svenskar som stöder kriget ökat från 17 till 35 procent. AB 030411.

Plundrare tar över Bagdad. AB 030411.

Plundrare tar över Bagdad. AB 030411.

Kirkuk befriat - nu hoppas kurderna på självständighet. AB 030411.

USA jagar Saddams miljarder - över hela världen. AB 030411.

Oljestaden Mosul intagen. Hela den irakiska femte armékåren kapitulerade. AB 030411.

Jakten på Iraks försvunna ledare. AB 030411.

Sjukvården i Bagdad har brutit samman. Plundrare sprider skräck på sjukhusen i Bagdad. USA:s styrkor gör ingenting för att hejda mobben. AB 030411.

Bagdads sjukvård har kollapsat. Beväpnade gäng drar genom Bagdad, medan civila tar till vapen i självförsvar. Exp 030411.

Plundring av sjukhus också i Basra. AB 030411.

Striden om sista irakiska fästet Tikrit har börjat. Exp 030411.

Irakierna präglas av den rädsla de upplevt under Saddams diktatur. Exp 030412.

Saddam Hussein skulle fly från Irak, men de gömda flygplanen har upptäckts av de allierade. Exp 030412.

I stället för Saddams tyranni terroriseras irakierna nu av banditgäng och allmän laglöshet. AB 030412.

Total anarki råder i Mosul efter att irakiska styrkor övergav Iraks tredje största stad. AB 030412.

Djungelns lag i Bagdad. Människorna kan göra vad de vill. Det finns ingen polis - och ingen annan vågar ingripa. AB 030412.

Uday Husseins lyxgarage plundrades. Motorvrålen ekade när samlarbilarna rullade ut. AB 030412.

USA ska skicka 1 200 poliser, rådgivare och juridiska experter till Irak de kommande veckorna. AB 030412.

Hemma hos Hans Blix. AB 030412.

Koalitionens soldater ska få 55 kort med den störtade regimens mest efterspanade män.Saddam är spader ess. AB 030412.

General Amer Hammoudi al-Saadi, har överlämnat sig själv till de amerikanska styrkorna i Bagdad. AB 030412.

Gäng som plundrar skjuter på varandra. Många människor är rädda för att få sina hus plundrade. AB 030412.

Bagdad - en laglös stad. Exp 030412.

De fick se sin bror dö. Exp 030412.

I Bagdad, en av världens äldsta huvudstäder, råder kaos, laglöshet och anarki. Exp 030412.

Trängda amerikaner i Mosul bad om hjälp av Saddams polis. Exp 030413.

Irakier försöker rädda sin huvudstad. Exp 030413.

USA: Saddams rådgivare vet allt om vapnen. Exp 030413.

Iraks egen Goebbel populär på Internet. Exp 030413. "There are no American infidels in Baghdad. Never!"

Så kan Saddam se ut i dag. Exp 030413.

Svensk läkare: Att förändra ett utseende är lätt. Exp 030413.

Snart kan USA börja pumpa upp Iraks olja. AB 030413.

På Olympic- sjukhuset är de långa korridorerna tömda på allt löst. AB 030413.

Sju amerikanska krigsfångar frisläppta. AB 030413.

Mer om de frigivna amerikanska krigsfångarna som befriades. AB 030414.

Saddams DNA ska identifiera honom. AB 030413.

Saddams halvbror tillfångatagen vid gränsen till Syrien. AB 030413.

USA-styrkor inne i Tikrit. AB 030413.

Uday Husseins sekreterare förde en daglig kalender över hans önskningar och planer. AB 030413.

Uday Hussein hade allt utom ett liv. Hans stora hus är ett skal av tom lyx och billigt prål. AB 030413.

USA påstår sig ha Saddams DNA. AB 030414.

Hårstrået som ska lösa gåtan Saddam. Exp 030414.

USA kontrollerar Tikrit. Exp 030414.

Amerikanska soldater i centrala Tikrit. AB 030414.

Saddams avrättningskammare. AB 030414.

Sju amerikanska krigsfångar fritogs i Tikrit. AB 030414.

Nya anklagelser från USA mot Iraks grannland Syrien. AB 030414.

EU kritiserar USA:s anklagelser mot Syrien. Exp 030414.

Blair: vald regering i Irak om ett år. Exp 030414.

Fängslad svensk i Irak på fri fot. AB 030414.

Ali, 12 (pojken utan armar), dör om han inte får utländsk hjälp. AB 030414.

Tony Blair lovar att Ali ska få vård i Storbritannien. AB 030415.

Ali, 12, flögs till specialistvård i Kuwait. AB 030415.

Ali opereras under specialistvård i Kuwait. AB 030416.

Cecilia Hagen möter: Åsne Seierstad, rösten från Bagdad under kriget. Exp 030414.

Amerikanerna vaktade oljeministeriet, men nationalmuseet med världens största arkeologiska samlingar, bredvid Louvren och British Museum struntade de i! Exp 030415.

För första gången vågar Bagdadborna visa sitt hat mot den störtade diktatorn Saddam Hussein. Han var ett monster, skriker en man. Exp 030415.

Saddams kärlekspalats. Exp 030415.

Amerikanerna använder rent uran som hölje på sina robotar och granater, men anklagade irakierna för att slåss som terrorister och gangsters. AB 030415.

Engelsk soldat omkom i kriget. Nu vräks frun från sin bostad. AB 030415.

Svensk släppt efter tre år som fånge i Bagdad. AB 030415.

Saeb Sulaymania förlorade hela familjen när USA intog Saddams hemstad. AB 030415.

Krigets "änglar" tar aldrig rast. Läkaren Zakaria Arajy gör heroiska insatser. AB 030415.

Bombplan och hangarfartryg skickas hem till USA. AB 030415.

Amerikanska soldater har nu börjat genomsöka det omfattande tunnelsystemet under Bagdad. AB 030415.

Bush stoppade anfallsplaner som börjat utarbetas mot Syrien AB 030415.

Amerikanska soldater öppnade eld mot en folkmassa som samlats utanför en förvaltningsbyggnad i centrala Mosul.100 skadade och 10-12 döda. AB 030415.

Den militära chefen i västra Irak kapitulerade. AB 030415.

Medborgargarden och beväpnade gäng styr Kurdistan. AB 030416.

Efter Saddam: Irak kan bli ett nytt Jugoslavien. AB 030416.

Terroristen Abu Abbas, ledare för den palestinska befrielsefronten, PLF, greps av amerikanska soldater i Bagdad. AB 030416.

Saddams "Doktor Död" gripen. Rihab Taha var chef för Iraks hemliga bakterielaboratorium. AB 030416.

Chefen för Saddam Husseins fruktade underrättelsetjänst gömmer sig i Syrien, hävdar USA. AB 030416.

Spårljusgranat träffade svenska journalisternas hotell. AB 030416.

Svenska journalister nära bli innebrända på hotellet i Bagdad. AB 030417.

USA-stödda irakier bygger maktbas i Bagdad. Exp 030416.

Irakiska laboratorier framställde inte kemiska vapen. Exp 030416.

USA kompenserar inte Iraks civila dödsoffer. Exp 030416.

Först Bagdad. Sen Damaskus???. Exp 030416.

Nationalbiblioteket i Bagdad blev totalt utbombat. Iraks 5 000-åriga historia har gått upp i rök. AB 030417.

USA kan gå in i Syrien - för att gripa Saddam. AB 030417.

Saddam Hussein överlevde bombattacken mot restaurangen i Bagdad. AB 030417.

Saddams privata tåg plundrat. AB 030417.

Fortsatt politiskt vakuum i Irak. Exp 030417.

Saddam Husseins halvbror gripen. AB 030417.

Ännu en av Saddams halvbröder har gripits. AB 030418.

USA tänker använda en del av de frysta irakiska tillgångarna till offentliganställdas löner i Irak. AB 030418.

Bagdads djurpark plundrad. Mer än 300 apor, björnar, fåglar och kameler har försvunnit. Och de djur som finns kvar håller på att svälta ihjäl. AB 030418.

Två kulurella Bush-rådgivare avgår. AB 030418.

Blix vill skicka tillbaka sina inspektörer till Bagdad. AB 030418.

En högt uppsatt irakisk partifunktionär och tidigare ambassadör har gripits av kurdiska styrkor nära Mosul. AB 030418.

Bilderna från gömstället där Saddam talade till sitt folk under kriget. AB 030418.

Ny video uppges visa diktatorn strax före Bagdads fall. AB 030418.

Flera tusen upprörda muslimer demonstrerade i Bagdad och krävde att de amerikanska styrkorna lämnar Irak. Exp 030418.

Kontrakt klart för polisutbildning i Irak. AB 030419.

Iraks obrukbara flygvapen. Australiska styrkor fann 51 migplan undangömda i västra irak, de nyaste planen syntes vara från mitten av 1980-talet.

Iraks bisarre informationsminister Muhammed al-Sahaf har blivit en världskändis. Han träffade Palme strax före mordet på statsministern. AB 030419.

Gravplatserna utanför Kirkuk där Saddams armé dödade 2500-3000 personer på 1980-talet. AB 030419. År 448 skedde i Kirkuk en stor massaker på kristna då 153 000 personer blev dödade.

Iraks förre finansminister greps av irakisk polis. AB 030419.

Soldater hittade i en liten stuga 650 miljoner dollar, motsvarande ungefär 5,8 miljarder kronor. Exp 030419.

USA:s armé tar över efter marinkåren i Bagdad. Exp 030419.

HELA LISTAN på efterlysta irakier. Exp 030419.

Saudiarabien, Iran, Jordanien, Kuwait, Turkiet, Syrien, Egypten och Bahrain uppmanar USA att dra sig tillbaka. Exp 030419.

Saddams mystiska tal den 9:e april. Exp 030419.

Järnvägslinjen mellan Basra och Umm Qasr är åter i bruk. AB 030420.

Granat smällde - två barn dödades och amerikanska soldater skadades. AB 030420.

Bankiren som vill ta över efter Saddam. AB 030420.

Fem redan ute ur leken. AB 030420.

USA vill behålla baser i Irak. AB 030420.

Åsne Seierstad hemma från Bagdad. Exp 030420.

Amerikanska krigsfångar välkomnades hem. Exp 030420.

Bush deklarerade att Syrien "visat tecken på samarbetsvilja". AB 030421.

Senatorn Richard Lugar kritiser den amerikanska regeringen för dålig planering av återuppbyggnaden av Irak. AB 030421.

Kändisar i USA som var emot kriget - nu blir de bojkottade. AB 030421.

Saddams svärson överlämnade sig självmant efter att ha återvänt från Syrien där han gömt sig. AB 030421.

Irakisk forskare hävdar att fyra dagar innan USA gav sitt ultimatum till Saddam brände Irak ett lager med biologiska vapen. AB 030421.

Var kriget värt priset? AB 030421.

De viktigaste fynden hittills i jakten på förbjudna vapen. Irakisk forskare hävdar att fyra dagar innan USA gav sitt ultimatum till Saddam brände Irak ett lager med biologiska vapen. AB 030421.

Uday Hussein straffade och torterade idrottare som förlorade. Exp 030421.

Den pensionerade amerikanske generalen Jay Garner ska leda den civila administrationen i Irak under ett övergångsskede. Exp 030421.

Under tre dagar 1994 tvingades läkare i Basra skära av öronen på kanske hundratals påstådda desertörer. AB 030422.

Hatet mot USA växer i Bagdad. AB 030422.

En svensk trebarnsfar skriver Iraks nya författning. AB 030422.

Blix vill slutföra inspektörernas arbete i Irak. AB 030422.

Hundratals döda i gravar utanför Bagdad. AB 030422.

Förföljarna är hack i häl på Saddam Hussein. Och han finns kvar i Irak. AB 030422.

Hemliga dokument avslöjar övergrepp i Irak. Exp 030422.

Saddam och sonen Qusay är på flykt inne i Irak. Exp 030422.

Massgravar utanför Saddams dödsfängelse öppnas. AB 030423.

George Galloway, parlamentsledamot i Storbritannien för labour, anklagas för att ha tagit emot mutor av Saddam Hussein. AB 030423.

Svenske Hasan överlevde Saddams dödstortyr - men skadorna har förstört hela hans liv. AB 030423.

USA varnar Iran: Sänd inga agenter. USA fruktar shiamuslimsk religiös regering i Irak . AB 030423.

Saddams son levde playboyliv. AB 030424.

Saddams bunkrar har byggts av ett svenskt företag - och betalats av svenska staten. AB 030424.

Fyra toppirakier gripna. AB 030424.

USA-soldater försökte stjäla 100 miljoner. AB 030424.

Hyllades som en hjälte - nu avslöjas bluffen med helikoptern. AB 030424.

Ali försvarar Sveriges ambassad med sin kalasjnikov. AB 030424.

Ali, 66, försvarar Sveriges ambassad. Exp 030424.

Tareq Aziz gripen. Exp 030424.

Tolv redan ute ur leken. AB 030425.

Plundrarnas fasa: Ali, 66. Skyddar Sveriges ambassad i Irak - för 195 kr per dag. AB 030425.

Bush tror att Saddam kan vara död. AB 030425.

Tareq Aziz var den främmande fågeln i Saddams regim. AB 030425.

Tareq Aziz gav upp - i Bagdad. Överlämnade sig till USA:s specialtrupper. AB 030425.

Amerikanska soldater lät tjuvar springa från platsen nakna. AB 030425.

Saddams spionchef Farouk Hijazi gripen - anklagas för att ha försökt mörda förre presidenten Bush. AB 030425.

Ali, 12, skadades svårt av USA:s robotar - nu är han en symbol för krigets offer. AB 030426.

Ammunitionsdepå i Bagdad exploderade. AB 030426.

Kaos när vapenlager exploderade i Bagdad. Exp 030426.

Storbritannien är inte berett att bevilja Tariq Aziz asyl. Exp 030426.

Bushs favorit: Bagdad-Bob. Exp 030426.

Hundratals uppretade invånare skyllde på USA efter katastrofen i vapenlagret i Bagdad. AB 030427.

Saddams kontakter med bin Ladin avslöjade. AB 030427.

Generalen Amin Hossan Mohammed som ledde förhandlingar med FN:s vapeninspektörer är gripen.. AB 030427.

Mohammed Mohsen al-Zubaidi - som själv utnämnt sig till borgmästare av Bagdad har gripits. AB 030427.

Antiamerikanismens antisemitiska rötter. Exp 030426.

USA omprövar militärnärvaro i Mellanöstern. Exp 030427.

Håller Storbritannien på att ändra sig? Tariq Aziz flyttar till lyxhus i England? AB 030428.

Saddam fyller 66 år, men ingen tårta den här gången. AB 030428.

Saddam kan bli en självmordsbombare. AB 030428.

Tommy Hammarström: "USA stanna i Irak!". Exp 030428.

Hela kortleken - de 55 efterlysta irakierna.13 gripna. Exp 030428.

Bagdad Bob flydde når han såg de amerikanska stridsvagnarna 100 meter bort. Exp 030429.

Bagdad Bob lever och bor hos sin faster, men amerikanarna är inte intresserade av honom. AB 030429.

Irakisk oljeminister gripen. AB 030429.

Guvernören i Basra överlämnade sig. AB 030429.

13 demonstranter sköts ihjäl i Irak och 75 skadades, de flesta svårt. AB 030429.

Saddam manar till kamp mot Bush i brev som han skrivit på sin 66-årsdag. AB 030430.

Hela brevet där Saddam avslutar med "Länge leve det ärofulla Irak och dess folk Länge leve Palestina som ett fritt arabiskt land som sträcker sig från floden till havet." (= från Jordanfloden till Medelhavet!!!). AB 030430.

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld i Bagdad, använder Saddams stora palats under besöket. AB 030501.

Sju USA-soldater skadade i attentat. Exp 030501.

Ministern för militärindustrin, en toppmilitär och förre vicepresidenten gripna. AB 030502.

USA ville bomba hårdare. AB 030503.

Saddams sista tv-tal den 9:e april som aldrig sändes. AB 030503.

USA och dess allierade har dragit upp planerna för hur freden i Irak ska säkras. Exp 030503.

Plundrare stal radioaktivt avfall som USA-soldater skulle skydda. AB 030504.

Den räddade krigsfången Jessica Lynch har tappat minner om vad som hände. Exp 030504.

"Fru Mjältbrand" gripen av USA. Huda Salih Mahdi Ammash - chef för Saddams biologiska vapen och dess främsta expert. AB 030505.

Iraks nya ledning börjar ta form. Exp 030505.

Saddams son Qusay världens största bankrånare. Borta med 9 miljarder. Tre långtradare fylldes med sedlar. AB 030506.

Ghazi Hammud al-Ubaydi gripen. Han var milisledare söder om Bagdad. AB 030507.

Saddam uppmanar till hemligt krig. Exp 030507.

Saddam och Usama dömda till att betala 104 miljoner dollar i skadestånd till anhöriga efter 11 september-attaacken. AB 030508.

Inte på 30 år har så få terrordåd begåtts. AB 030508.

USA vill behålla makten över Irak i ett år. AB 030509.

En av Saddams närmsta gripen. AB 030515.

Irakisk general hävdar att Saddam är kvar i Irak. AB 030520.

Svensk blir ny tv-chef i Irak. AB 030520. Exp 030520.

Vissa eftergifter från USA i ny Irak-resolution. AB 030520.

Alla kristna som kan kommer att lämna Irak om shiamuslimerna tar över. Nya Dagen 030521.

FN häver sanktionerna mot Irak. Resolutionen antogs med 14-0 - Syrien föredrog att inte närvara. Exp 030522.

USA hittade 2000 guldtackor i Irak Värde: 500 miljoner dollar som skulle smugglas på lastbil till Syrien. AB 030523.

al-Qaidas tredjeman hålls fången i Iran. AB 030523.

Washington Post: Pentagon vill störta Irans regering. Exp 030525.

Satt gömd mellan två väggar - i 21 år. Exp 030528.

Nytt brev från Saddam, men tidigare brev har haft oäkta underskrifter. AB 030528.

USA har gjort upp en plan för ett militärt angrepp på Iran. Det skriver den ryska tidningen Nezavisimaja Gazeta. AB 030529.

USA har bett närmare 50 länder att skicka poliser till Irak. Exp 030529.

Tony Blair besöker Irak. Exp 030529.

USA behåller större truppstyrka i Irak 160 000 soldater stannar. Exp 030529.

Därför föll Saddams regim så snabbt: Nyckelpersoner i arméledningen mutades med miljoner dollar för att sabotera försvaret. Exp 030530.

Storbritannien utreder misshandel av krigsfångar. Exp 030530.

USA anklagar Iran för inblandning i Irak. Exp 030530.

Bagdad-Bob gömmer sig i en förort till Bagdad - vågar inte gå ut. Exp 030601.

USA-soldater greps av iransk styrka. Exp 030603.

Khamenei varnar för attack mot Iran. Exp 030604.

Saddam Hussein lever och finns i Iraks huvudstad Bagdad. Det tror USA:s spionmyndighet CIA... Ab 030604.

...samtidigt söker USA efter Saddams kropp. Ab 030604.

14-årige Ali (som blev en symbol för krigets fasor) är på bättringsvägen. Ab 030606.

Saddam-klanen försvann - och lurade alla experter. Ab 030606.

Saddams senaste roman kom aldrig ut. Ab 030611.

100 döda i strider i Irak. Ab 030613.

Högkvarteret utanför Bagdad, nu USA-bas, angreps med granateld. Ab 030615.

Ny amerikansk operation i Irak- Operation Ökenskorpion. Ab 030615.

Saddams dotter: Alla i familjen försvann åt olika håll när Bagdad föll. Ab 030615.

USA hittade biologiska vapen - på hemmaplan i delstaten Maryland. Ab 030616.

Atomhotet får USA att sikta in sig på Iran. Hur nära är Iran att skaffa sig kärnvapen? Ab 030617.

Bush manar världen att sätta tryck på Iran. Exp 030618.

Två irakiska demonstranter blev ihjälskjutna av amerikansk militär. Några timmar blev en amerikansk soldat ihjälskjuten vid en militärpostering. Ab 030618.

Saddam Husseins närmaste man - den personlige sekreteraren och livvakten general Abid Hamid Mahmud al-Tikriti har gripits. Ab 030618.

Diktatorns kusin och närmaste man gripen nära Tikrit. Ab 030619.

Sex brittiska soldater dödade och åtta skadades i två olika incidenter. Ab 030624.

Saddam Hussein eller någon av hans söner fanns inte i den fordonskolonn i västra Irak nära Syriens gräns som USA angrep. Ab 030625.

"Bagdad Bob" fast i vägspärr. Ab 030625.

"Bagdad-Bob" talar ut i tv. Ab 030626.

Dagboken berättar om den skoningslöse härskaren Uday Husseins tragiska liv. Ab 030629.

Iran kan lämna ut bin Ladins äldste son. Ab 030629.

Saddams halvbror i samarbete med USA. Ab 030630.

Jakten på Saddam trappas upp. Hittills har fler än 60 personer gripits i "Operation Sidewinder". Ab 030630.

Fyra USA-soldater dödade. Exp 030701.

200 miljoner kronor för Saddam - död eller levande. Det erbjuder USA:s president George W Bush. Ab 030703.

USA-bas i Irak attackerad. Minst 19 soldater skadade. Ab 030704.

Tv-stationen al-Jazira sände ljudband med det som uppges vara Saddams röst. Ab 030704.

26 amerikanska soldater stupade efter krigsslutet - Saddam lever. Exp 030705.

Saddam uppmanar till kamp mot USA. Ab 030705.

Bush förmedlade falska uppgifter före Irakkriget, att Irak försökte köpa anrikat uran. Ab 030709.

Saddams inrikesminister gripen. Ab 030709.

Skräck för våldtäkter i Irak. Ab 030716.

Nytt band med Saddam Hussein. Ab 030717.

Sämre skydd för de kristna i Irak. Nya Dagen 030717.

Bush och Blair försvarade Irak-kriget. Ab 030718.

Irakisk herde stämmer USA:s försvarsminister. Ab 030720.

Fler amerikaner döda efter än under kriget. Ab 030720.

Vapenexperten avslöjade Irakrapporten - och tog sitt liv. Ab 030720.

Amnesty: USA begår brott i Irak. Ab 030721.

Bush skickar varningar till Syrien och Iran. Exp 030722.

Irakfrågan i centrum när säkerhetsrådet sammanträder. Exp 030722.

Sadams söner Qusay och Uday har dödats i Mosul. Ab 030722. Exp 030722.

USA presenterade bevis för att Saddams söner är döda. Ab 030723.

Någon tjänar 240 miljoner kronor på deras död. Ab 030723.

Beskedet Bush har väntat på. Ab 030723.

Landslaget i fotboll torterades - ingen gick säker för Uday. Ab 030723.

Qusay beordrade mord på Rolf Ekéus. Ab 030723.

Nytt tal från Saddam: "Kriget är inte över". Talet gjort innan sönerna dödades. Ab 030723.

USA offentliggjorde bilder på Saddams döda söner. Varning för otäcka bilder. Ab 030724.

"Kusinen" förådde sönerna. Ab 030724.

Stormningen minut för minut. Ab 030724.

Saddam-trogna utlovar hämnd. Exp 030724.

Saddams personliga livvakter gripna. Ab 030725.

Så lurade Saddam USA. Livvakten berättar: Ab 030725.

Tre USA-soldater dödade i granatattack - Vaktade ett barnsjukhus i Irak. Ab 030726.

Fem USA-soldater har dödats senaste dygnet. Ab 030727.

USA: Vi var 24 timmar från att gripa Saddam. Ab 030727.

Udays två lejon fick äta fångar. Bödeln berättar om Saddams sons skräckvälde. Ab 030727.

Saddams 130 dagar på flykt. Ab 030728.

USA timmar från Saddam. Ab 030728.

"Han måste inför rätta". Toppman vill gripa Saddam levande. Ab 030728.

Qusay och Uday behöll sina lyxvanor in till döden. Ab 030728.

De begravs i hemlighet. Qusays och Udays gravar riskerar att bli martyrplats. Ab 030728.

Därför jagar USA inte Saddams fruar och döttrar. Ab 030729.

Saddam: Jag sörjer mina söners död. Qusay och Uday dog som martyrer. Ab 030729.

Diktatorns livvakt skadades i attack - greps av USA. Ab 030729.

Saddam: Vi ska hämnas. Ab 030730.

Saddam: "Hade jag haft 100 barn till skulle jag offrat dem också". Ab återger hela talet. Ab 030730.

Talet sändes i Bagdad-Bobs kanal, al-Arabiya. där han nu jobbar. Ab 030730.

Val i Irak sommaren 2004. Exp 030731.

Forskare: Saddam hade inga massförstörelsevapen. Exp 030731.

Nya bilden av Saddam. Exp 030731.

Saddam Husseins två äldsta döttrar, Raghad och Rana, har de flytt till Jordanien med sina nio barn. Ab 030801.

Nytt Saddam-tal i arabisk tv. Ab 030801.

Tipsaren som angav Saddams söner betalas med 240 miljoner kronor. Ab 030801.

Saddams söner begravdes i Tikrit. Ab 030802.

Dottern är säker på att Saddam är kvar i Irak. Ab 030802.

Här får sönerna sin begravning. Ab 030803.

Experter från svenska försvaret restr till Irak för att kolla uppgifter om massförstörelsevapen - fynden "mycket intressanta pusselbitar" men inte avgörande bevis. Exp 030803.

Jätterazzia i Saddams hemstad. Ab 030804.

"40.000 kronor för varje död amerikan". Saddam-anhängare uppges betala för attackerna i Irak. Ab 030807.

Attack utanför Jordaniens ambassad. Minst elva personer dog i attacken. Ab 030807.

USA-styrkor använde napalmbomber i Irak. Exp 030807.

USA-soldater drabbade av mystisk lungsjuka. Exp 030807.

Brist på bränsle orsakar kravaller i Basra. Ab 030811.

Explosioner skakade Bagdad. Exp 030811.

Nu får Ali nya armar. Flög till London i dag i premiärministerns plan. Ab 030808.

Ali, 13: Jag ser fram emot att få mina proteser. Ab 030811.

Sadam uppmanar till heligt krig mot USA. Ab 030814.

Ledare i Saddams gerilla gripen. Ab 030816.

Dansk soldat dödad i eldstrid. Upptrappade attentat och sabotage i Irak: sju döda och 59 skadade. Ab 030817.

USA sköt ihjäl fotograf i Irak. Ab 030818.

Minst 23 dödade och 100 skadade i attentat mot FN:s byggnad. FN-sändebudet Sergio Vieira de Mello dödades i, han var kandidat för att efterträda Kofi Annan. Ab 030820.

Svenske livvakten överlevde bomben. Ab 030820.

Svenskar mitt i bombdramat. Ab 030820.

Kofi Annan: Förlusten av Sergio är tragisk. Ab 030820.

Kofi Annan: Vi fortsätter vårt arbete. Ab 030820.

Mulla Krekar utpekas som ansvarig för FN-bomben. Ab 030820.

Saddam Husseins vicepresident Taha Yassin Ramadan gripen. Ab 030820.

Kemiske Ali gripen. Han var Saddam Husseins kusin och närmste rådgivare. Ab 030821.

Okänd grupp tar på sig bombdådet mot FN i Bagdad. Ab 030821.

Svenske livvakten i exklusiv intervju. Ab 030821.

"Bomben mot FN ett insiderjobb". USA: Vakterna tillhörde Saddams underrättelse-tjänst. Ab 030822.

Muhammeds armé: Vi attackerade FN. Ab 030823.

Danska soldater i Irak sköt mot civila. En dansk och två irakier dödades. Ab 030825.

Höganrikat uran hittat av FN i Iran. Ab 030826.

USA trappar upp jakten på Saddam. Ab 030827.

Minst 82 döda och 229 skadade i bombdåd i Irak. Bland offren finns den mäktigaste shiamuslimska ledaren i Irak. Ab 030829.

Saddam jagas i Mosul. Ab 030831.

Intensiv jakt på Saddam. Ab 030901.

Saddam: Jag hade inget med Najaf-bomben att göra. Ab 030901.

Terrorn dödar fler än kriget. Ständigt nya offer för våld och sabotage i Irak. Ab 030902.

Militärpoliser dödade av hemmagjord bomb. Ab 030902.

Amerikan dog i helikopterkrasch i Irak. Ab 030902.

Nytt attentat stoppat i Irak. Två män greps med bilen full av sprängämnen. Ab 030902.

Priset för att bygga upp Irak: 505 miljarder kronor. Ab 030904.

Fler danskar till Irak. Ab 030908.

Svenska försvarets vapensystem användes i Irak. Ab 030908.

Bush behöver 715 nya miljarder för hjälparbete i Irak och Afghanistan. Ab 030908.

Tio irakiska poliser sköts ihjäl av USA. Ab 030913.

Saddam - hellre död än levande. USA-befälhavare talar ut om jakten på Iraks forne diktator. Ab 030913.

Hans Blix, anser att Irak förstörde sina massförstörelsevapen för tio år sedan. Ab 030917.

Saddam i nytt tv-framträdande. Exp 030917.

Saddam hotar USA i ny bandinspelning. Ab 030918.

Våldsamma strider i Irak. Tre döda under natten - 76 har dött sedan krigsslutet. Ab 030918.

Saddams försvarsminister Sultan Hashim Ahmad särbehandlas. Ab 030920.

Kraftig explosion skakade Bagdad. Ab 030920.

Akila al-Hashimi - Irakisk ledare som sköts ned i Bagdad. Ab 030920.

Saddam vill ha fri lejd till Vitryssland. Ab 030921.

Ytterligare 10 000 USA-soldater till Irak. Exp 030927.

USA nära att gripa Saddam flera gånger. Exp 030928.

USA ökar trycket mot Saddamlojala. Ab 030929.

EU ger bara 1,8 miljarder kronor i stöd till Iraks återuppbyggnad 2004. Ab 031001.

Saddam lever - sågs i i norra Irak. Ab 031002.

USA förlorar tre till sex soldater i veckan i Irak. Exp 031002.

Bush ger sig inte, satsar fem miljarder kronor till på att hitta vapnen som inte verkar finnas. Exp 031003.

"Tony Blair ljög för britterna". Före detta minister med nya avslöjanden i ny bok. Ab 031005.

Minst nio döda i bombattack i Bagdad. Ab 031009.

Minst sju döda av bilbomb mot hotell i Bagdad. Ab 031012.

Bombattentat mot turkiska ambassaden i Bagdad. Exp 031014.

FN:s säkerhetsråd stödjer enhälligt USA:s Irakresolution. Ab 031016.

Laglöshetens Bagdad, staden där ingen går säker. Ab 031021.

Utrikesminister Colin Powell: "Vi räknade inte med att det skulle vara riktigt så här intensivt så länge". Ledande senator ser paralleller mellan Vietnamkriget och Irakkriget. Ab 031026.

Raketattack mot hotell i Bagdad USA:s biträdande försvarsminister undkom oskadd. 29 raketer avfyrades mot hotellet i Bagdad - en amerikansk överste dödades och 18 skadades. Ab 031026.

En död i raketattack mot USA-ministers hotell. Exp 031026.

Nya attacker vid hotell Rashid. Ab 031026.

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld erkänner i en tidningsartikel att det inte går att vinna kriget mot terrorn med enbart militära medel. Ab 031026.

Fyra av tio tror att Blair ljög om Irakvapen. Ab 031026.

Självmordsbombare tog minst 32 människor med sig i döden och skadade minst 224 när fem bilbomber exploderade i Iraks huvudstad Bagdad. Röda Korsets högkvarter utsattes för ett av attentaten. Ab 031027.

Explosionerna i Bagdad på måndagen krävde 43 dödsoffer. Exp 031027.

Attacken förödande för hjälparbete. Exp 031027.

45 unga kvinnor har mördats av hedersrelaterade orsaker i den iranska provinsen Khuzestan under en tvåmånaders period. Ab 031027.

Mer än 100 amerikanska soldater dödats i Irak sedan kriget tog slut. Ytterligare 13 har tagit sina egna liv. Ab 031027.

Nya bombattentat i Irak. Minst sju människor dödades. Ab 031028.

Irak: USA:s förluster högre än under kriget. Exp 031029.

Tre amerikaner dödades av en bomb i Mosul i norra Irak. Ab 031101.

Civil befälhavare i Bagdad: Saddam lever. Exp 031101.

15 amerikanska soldater dödades och 21 personer har skadats när en amerikansk Chinookhelikoptern sköts ner nära Falluja, drygt sex mil väster om Bagdad. Några bybor jublade när den stora helikopter kraschade och började brinna. Exp 031101.

Trots stigande dödssiffror lovade USA:s president George W Bush på måndagen att USA ska slutföra sitt uppdrag i Irak. Exp 031103.

Saddam erbjöd sig släppa in amerikanska styrkor och inspektörer strax före kriget.. Ab 031106.

Färre amerikanska soldater till Irak 2004. Ab 031106.

Sex personer omkom då en amerikansk arméhelikopter skjöts ner och störtade i Irak. Ab 031107.

All utländsk FN-personal har lämnat Bagdad. Ab 031107.

Röda korset lämnar Bagdad och Basra. Stänger sina kontor på grund av bristande säkerhet. Ab 031108.

USA flygbombar igen i Irak. Ab 031108.

Automateld mot svensk hjälparbetare från Hoppets Stjärna. Klarade sig genom en dramatisk bilfärd mot räddningen i södra Irak. Ab 031109.

Nya attacker mot amerikanskt högkvarter i Bagdad. Ab 031111.

Mer än 20 000 irakier kan ha dött under kriget. Ab 031111.

Minst 25 personer dödades och så många som 80 kan ha skadats i en bombattack mot det italienska militärpolisens högkvarter i staden al-Nasiriyya i södra Irak. Ab 031112.

USA till attack mot mål i Bagdad. Ab 031112.

Fem civila irakier sköts ihjäl. Ab 031112.

Japan avvaktar med att sända trupper till Irak efter det bombdåd mot en italiensk bas som dödade minst 27 personer. Ab 031113.

Bush: Vi lämnar inte Irak förrän Saddam är funnen. Men ännu viktigare är ett fritt och demokratiskt samhälle. Det är uppdraget. Ab 031114.

I över tio år samarbetade Usama bin Ladin och Saddam Hussein. Ab 031115.

Sjutton döda då två USA-helikoptrar kraschade i Mosul. Ab 031115.

Raketattacker mot hotell i Bagdad. Två hotell och oljedepartementet träffades. Ab 031121.

Minst 14 personer dödades på lördagen i två sprängattentat mot lokala polisstationer norr om Bagdad. Ab 031122.

Två amerikanska soldater har dödats i Mosul. Ab 031123.

Bush överraskade och besökte Bagdad. Ab 031127.

USA grep frun till Saddams närmaste man för att få tag på hjärnan bakom terrorvågen i Irak. Ab 031127.

Spanjorer och japaner dödade vid attentat i Irak. Ab 031129.

Militärkonvojer attackerades i Samarra i norra Irak. Amerikanska trupper dödade 46 och sårade 18. Exp 031130.

De sparkar på de spanska agenternas lik. Ab 031130.

Irakisk klanledare: Saddam leder motståndet och gömmer sig väster om Bagdad. Exp 031207.

Saddams favorithustru i intervju från Beirut: "Jag känner min man. Han kommer aldrig att låta sig fångas." Han ringde henne en gång i veckan. Ab 031214.

Saddam tillfångatas i en jordhåla på en bondgård 15 km söder om Tikrit. Insatschefen: "Han fångades som en råtta." Ab 031214.

Här låg Saddam gömd. Ab 031214.

Första bilden på Saddam. Ab 031214.

Kommentar i arabvärlden. Han är en fegis som lät sig tas levande. Ab 031214.

I Irak däremot spred sig jublet på gatorna i takt med att nyheten blev känd. Ab 031214.

Säkerhetsexperter om läget i Irak: Det kan dröja flera år innan USA på allvar lämnar landet.. Ab 031214.

Saddam ställs inom kort till svars för "värsta förbrytelserna efter andra världskriget". Ab 031215.

Två toppmän gripna av USA. Saddams privata portfölj innehöll intressanta uppgifter. Ab 031215.

Information från en närstående ledde USA:s trupper till Saddam. Ab 031215.

En lite spricka i jorden fick en amerikansk soldat att reagera. Exp 031215.

Saddam visar ingen ånger när han förhörs. Ab 031215.

Saddam-anhängare anföll polisstation. Flera våldsamma attacker mot polisstationer det senaste dygnet. Ab 031215.

Minst 18 döda i kravaller i Irak. Ab 031216.

Saddam ger inte USA några värdefulla uppgifter i förhören. Ab 031216.

Fd kanslichefen om Saddam: "Han är en riktig fegis". Ab 031216.

Han var sekunder från att sprängas. Exp 031216.

Tikritborna vägrar tro att deras hjälte är fast. Exp 031216.

Saddams hemliga nätverk kartlagt. Dokument från gripandet pekar ut nätverk som styrde rebellaktioner. Ab 031217.

Saddams spioner kartlade assyrier i Sverige. Ab 031218.

Saddams hade fuskat till sig släktskap med Muhammed. Exp 031218.

Saddam ryter åt förhörsledarna. "Om ni vågade hålla val skulle jag vinna stort." Ab 031219.

Det finns ingen bensin - i landet som har världens näst största oljetillgångar. Ab 031219.

Saddam ser ingen i ögonen. Storgräl med Saddam i cellen. Ab 031221.

Expressens reporter i Saddams hemliga håla. Exp 031221.

Kraftig explosion i Bagdad. Ab 031224.

Saddam kan ha gömt miljarder dollar utomlands. Ab 031229.

Fullsatt restaurang i Bagdad sprängd. Minst fem döda och 25 skadade. Ab 031231.

Tre USA-soldater dödade i Irak. Ab 040103.

Tony Blair pressad på blixtvisit i Basra i går. Ab 040105.

Saddams nya liv bakom galler. Det hänger en bild av USA:s president George W Bush i Saddam Husseins cell. Exp 040106.

Gripandet av Saddam fångat på bild. Ab 040107.

Saddam kan bli väckt när som helst på dygnet. Ab 040107.

Saddam har cancer i lymfkörtlarna. Kan leva ett par år till. Ab 040108.

Amerikansk Blackhawk-helikopter störtade, nio personer dödades. Ab 040108.

President Bush hade planerna klara redan före 11 september 2001 att störta Saddam, enligt före detta finansministern Paul O´Neill. Ab 040111.

Saddam har fått status som krigsfånge. Ab 040111.

Bagdad-Bob är tillbaka. Med nyfärgat hår, men utan uniform, har han blivit tv-stjärna i Abu Dhabi. Exp 040113.

USA grep irakiska motståndsledare. Saddams bödel bland de gripna. Ab 040114.

Tre amerikanska soldater och två irakiska poliser dödades när en kraftfull bomb slet sönder en stridsvagn norr om Bagdad. Ab 040117.

Sprängdåd mot USA:s högkvarter i Bagdad. Minst 25 människor dödades och omkring 130 skadades. Ab 040118.

Fyra irakier dödades och uppemot 40 skadades när en bomb exploderade utanför polisens högkvarter i den irakiska staden Samarra. Ab 040124.

Två CNN-medarbetare dog vid ett bakhåll. Ab 040128.

Två självmordsbombare slog till i kurdiska Erbil i norra Irak. Minst 50, kanske 140 döda? Ab 040201.

Tony Blair utreder grunder till Irakkrig. Ab 040203.

Hans Blix om Tony Blair: Han bar sig åt som en försäljare. Ab 040208.

al-Qaida försöker starta inbördeskrig i Irak. Ab 040210.

Bilbomb mot polishus krävde omkring 50 liv. Ab 040210.

Minst 47 människor dödades när en bilbomb exploderade i centrala Bagdad. Ab 040211.

Saddam Hussein var så säker på att USA aldrig skulle gå in med marktrupper i Irak att han inte brydde sig om att försvara landet. Ab 040212.

Saddam vägrar att samarbeta i förhören. Ab 040212.

27 döda i attack mot polis- och rådhus. Ab 040214.

Röda Korset ska besöka Saddam Hussein. Ab 040214.

Iraks nya ledare vill ställa Saddam inför rätta. Ab 040215.

Irak vill ha sin Saddam tillbaka - för avrättning. Ab 040216.

Massaker på pilgrimer i Irak. Minst 143 personer omkom. Ab 040302.

Fyra amerikanska baptistmissionärer som arbetade som hjälparbetare sköts ihjäl i Irak. Nya Dageb 040317.

Massaker på pilgrimer i Irak. Minst 143 personer omkom. Ab 040302.

Ett år efteråt: Irakiska kristna omfamnar nyfunnen frihet. Crosswalk 040319.

Det går ingen nöd på Saddam Hussein i cellen i Irak. Ab 040322.

Två finländska affärsmän har skjutits ihjäl i Bagdad. Ab 040322.

Chockerande bilder från Irak av mördade, brända och lemlästade amerikaner som mördats i Falluja, väster om Bagdad. SvD 040401.

Minst 19 shiamuslimer dödade i Irak. DN 040404.

Blodig söndag i Irak - minst 100 döda. Ab 040405.

Hans Blix kritisk till effekterna av Irakkriget: Kriget har vållat Irakierna mer skada än Saddam Hussein. Ab 040406.

Minst 14 döda i strider i Irak. USA planerar sända fler trupper trots minskat stöd på hemmaplan. Ab 040406.

Mellan 25 och 40 irakiska motståndsmän dödades när USA flygbombade en moské i oroshärden al-Falluja på onsdagen. Ab 040407.

Saddam smugglades ut i hemlighet till flygbas i Qatar. Ab 040407.

Irakisk milis har tre civila japaner som gisslan. Hotar bränna gisslan om Japan inte lämnar Irak. Ab 040408.

Hans Blix: Irak står på randen till ett inbördeskrig. Irak har blivit en maskin som producerar terrorism. Ab 040408.

USA: Moskéer inte undantagna som mål. Ab 040408.

Aftonbladets reporter Urban Hamid blev kidnappad av gerillan i Falluja. Ab 040409.

Irakier hotar att ta livet av sin japanska gisslan. Ab 040409.

Minst nio döda i attack mot amerikansk kolonn. Ab 040409.

Hårda gatustrider i Bagdad. Ab 040410.

USA-soldater skändas. Ab 040410.

Paradistorget ett år senare. Jublet har tystnat. Ab 040410.

Något är fel när våldet är värre efter befrielsen. Ab 040410.

Den civila japanska gisslan hotas med avrättning om inte Japar tar hem sina 500 soldater från irak. Ab 040412.

Islamister tvingade affärer att hålla stängt. Ab 040412.

Svensk fyrabarnsmamma rånmördades i Bagdad. Ab 040412.

Sju civila kidnappade kineser i al-Falluja. Ab 040412.

De amerikanska trupperna fruktar en ny självmordstaktik i Irak. Bombbälten och amerikanska uniformer hittade i razzia nära Fallujah. Ab 040412.

Den amerikanska militären beredde sig tisdag förmiddag för en offensiv mot den radikale shiamuslimske ledaren Muqtada al-Sadr i Najaf. Ab 040413.

Kidnappningsvågen i Irak fortsätter. Minst 20 gisslan i Irak. Ab 040413.

Maken till mördade svenskan: Jag åker aldrig tillbaka till Irak. Ab 040413.

Bush: Irak är inte ett nytt Vietnam. Ab 040414.

Terrorledaren al-Zarqawi ringas in vid Falluja. Ab 040414.

Hatet växer i Bagdad. Ab 040414.

Tre systrar åkte till Irak i USA:s uniform - två kom hem. Ab 040414.

Tre kidnappade japaner släpptes. Ryssarna flyr oroligt Irak - iransk diplomat mördad. Ab 040415.

Kidnapparna avrättade italienaren inför kameran. Ab 040415.

- Vi skulle aldrig skada en gäst, säger prinsen. Några timmar senare är en ur gisslan död. Ab 040415.

Dansk affärsman kidnappad i Irak. Ab 040416.

Aftonbladets internetläsare chattar med jornalisten Urban Hamid som befinner sig i Bagdad. Ab 040416.

Aftonbladets Urban Hamid rapporterar från kaosets Irak. Alla är rädda här i Bagdad. Ab 040416.

Amerikansk fånge riskerar att dödas om USA inte samarbetar med gerillan. Ab 040417.

Dansk tagen som gisslan. Ab 040417.

Bush bad redan i november 2001 försvarsminister Donald Rumsfeld att lägga upp en krigsplan för i Irak. Uppgiften presenteras i en ny bok av Bob Woodward. Ab 040417.

Granateld mot Sveriges ambassad i Bagdad. Ab 040419.

Imam lovar ett heligt krig i Irak. Ab 040419.

Minst 22 personer dödades och omkring 100 skadades när granater träffade en fängelsebyggnad i Iraks huvudstad Bagdad. Ab 040420.

Räddade ambassaden undan elden. Vaktmästaren skyddade svenska intressen igen. Ab 040420.

Saddam ska dömas i Irak. Diktatorns rättegång kommer att kosta en halv miljard kronor. Ab 040421.

Bilbomb i Basra. Minst 68 människor dog, ett 20-tal av de döda var barn och över 200 människor skadades. Ab 040421.

Kidnappade dansken hittades mördad i Irak. Ab 040421.

Norska Irakstyrkan åker hem. SvD 040421.

Mördarnas offer: barn. Ab 040422.

Mördarnas offer: barn. Ab 040422.

Blodig lördag i Irak - 27 döda. Fem amerikanska soldater dödades och sex sårades när deras förläggning nära Taji, norr om Bagdad, utsattes för en raketattack. Ab 040424.

Saddams partivänner får jobba - som lärare. Ab 040426.

Döda amerikaner plundras i Irak. Ab 040427.

Italiensk gisslan visades upp i tv. Ab 040427.

Irakiska fångar torteras i Saddams celler - av USA-militär. Ab 040430.

Chockbilden från Irak avslöjar övergreppen av brittiska soldater. Ab 040501.

Bush rasar mot fångskandalen. Ab 040501.

USA och Storbritannien utreder övergrepp. DN 040501.

Aftonbladets Urban Hamid: USA:s soldater föraktar irakiska fångarna. Ab 040502.

USA kände till tortyren i Bagdadfängelserna. Ab 040502.

Civilisten Thomas Hamill lyckades rymma från irakiska gerillamän. Ab 040502.

Bush ber om ursäkt i arabisk tv. Ab 040505.

Så skildras övergreppen i arabiska medier. Ab 040505.

25 mystiska dödsfall bland irak-fångar ska utredas. Ab 040505.

Sanningen om Irak- bilderna... en bluff. Ab 040505.

USA har förlorat kontrollen över utvecklingen i Irak. Den senaste månaden är katastrofal, skriver Jan Hallenberg, professor vid Försvarshögskolan. SvD 040505.

Lynndie England - småstadstjejen mitt i militärskandalen. Ab 040506.

Naken krigsfånge hölls i koppel av kvinnlig USA-soldat. Ab 040506.

Bush bad om ursäkt för övergreppen. Tog emot Jordaniens kung i Vita huset. Ab 040506.

Dansk soldat slog irakier med gevär. Ab 040506.

Bilbomb i Bagdad - minst sju personer dödades och omkring 25 skadades. Ab 040506.

Lynndie England - Jag lydde bara order. Ab 040507.

Soldater vittnar om övergrepp i Irak. Ab 040507.

Claes Wallenius, psykolog vid Försvarshögskolan: I fängelser runt om i världen händer liknande saker dagligen. Ab 040507.

Rumsfeld: "Det finns hundratals fler bilder". Ab 040508.

Bush partikamrater börjar få nog. Ab 040508.

Gravida Lynndie åtalad för tortyr. Ab 040508.

Fångarna tvingades dansar. Ab 040508.

USA-soldat ställs inför militärdomstol för fångtortyr. Ab 040509.

USA-allierade rasar mot övergreppen. Ab 040509.

USA-allierade rasar mot övergreppen. Ab 040509.

Ny rapport: Tortyrskandalen i fängelset orsakad av stress. Ab 040510.

Inför rätta för fångtortyr. Ab 040510.

Pressad Blair ber om ursäkt för övergrepp. Ab 040510.

Den radikale shiaprästen Muqtada al-Sadr har beordrat en stor offensiv mot de amerikanska styrkorna i Irak. Exp 040510.

Rumsfeld kritiseras av amerikansk militärtidning. Exp 040510.

En majoritet av britterna vill att Storbritannien drar bort sina soldater från Irak. Exp 040510.

Strider på flera håll i Irak. DN 040511.

Lynndie England, 21, ångrar inte tortyren. "Jag följde bara instruktioner". Ab 040513.

Rumsfeld på blixtebesök till Bagdad. Ab 040513.

Ab:s reporter Urban Hamid: "Hatet mot amerikanerna har ökat väsentligt". Ab 040513.

Terrorledaren Abu Musab al-Zarqawi jagas för avrättningen. Ab 040513.

Nya tortyrbilder på irakiska fångar visades för den amerikanska kongressen. Ab 040513.

Pentagon erkänner brott i Irak. Ledande militärer i utfrågning i senaten. Ab 040513.

293 fångar släpptes från Abu Ghraib-fängelset. Ab 040515.

USA stoppar flera brutala förhörsmetoder. Ab 040515.

Journalisten Seymour Hersh. Rumsfeld godkände förhörsmetoderna. Ab 040516.

De skrattande "torterarna". Ab 040516.

Nytt offer för fångtortyren. Jaleel dog på amerikansk militärbas. Ab 040516.

USA har hittat en artillerigranat laddad med den dödliga nervgasen sarin. Ab 040517.

Ordföranden i irakiska regeringsrådet Izz al-Din Salim dödades i en attack i Bagdad. Ab 040517.

42-årig svensk medborgare satt under närmare tre månader fängslad i det ökända Abu Ghraib-fängelset i Bagdad. Ab 040517.

"Nytt fynd av stridsgas i Irak". Uppgifter till AFP: Granat med senapsgas hittad. Ab 040518.

Rumsfeld går fri - tack vare Jeremy Sivits. Ab 040519.

Journalister hotades med våldtäkt. Ab 040519.

Underrättelsetjänsten beställde övergreppen. Ab 040519.

Sabrina Harman gör hon tummen upp vid den döde. Ab 040520.

USA slog till mot bröllop i Irak. 46 dödades i attacken. Ab 040520.

Fångarna tvingades äta ur toaletterna. Nya avslöjanden om övergreppen i Irak. Ab 040521.

Amerikanska elitsoldater sägs ha drogat fångar i ett hemligt fängelse och låst in dem i små, mörka rum. Ab 040521.

USA: Saddam ska inför rätta i år. Ab 040521.

Sex döda i irakisk explosion. Vice inrikesministern blan de skadade. Ab 040522.

Fångarna tvingades äta ur toaletterna. Nya avslöjanden om övergreppen i Irak. Ab 040522.

Torterade fångar - för att roa sig. Ab 040523.

Kameraförbud i Irak - efter skandalen. Ab 040524.

Torterad svensk stämmer USA. Kräver drygt 750000 kronor för övergrepp i Abu Ghraib-fängelset. Ab 040524.

Bush försöker vinna stöd för Irakpolitiken. Sa i tal att styrkorna ska stanna och Abu Ghraibfängelset rivas. Ab 040525.

Interim Iraqi government. BBC AB 040601.

Who's who in Iraq: Overview. BBC AB 040617.

USA: Reträtt ur Irak tidigast 2005. Ab 040602.

Saddam Husseins avhoppade livläkare berättar allt i ny bok. Ab 040605.

Saddams läkare: Jag tror han är psykopat. Ab 040608.

Oljeledningar sprängda i Irak. Sabotörer slog till under natten - hel stad mörklades. Ab 040608.

"Ambassadhjälten" från Bagdad äntligen i Sverige. Ab 040612.

Vice utrikesministern Bassam Qubba samt en irakisk statstjänsteman mördade. DN 040613.

Minst tretton människor dödades och många skadades i ett bilbombsattentat i Bagdad. Attentatet riktade sig mot den USA-ledda övergångsförvaltningen. Ab 040614.

Minst 25 döda i explosion i Bagdad. Ab 040617.

Bagdads farligaste jobb - polis. Exp 040619.

Tio utlänningar kidnappade i Irak. Ab 040621.

Natten då kriget kom hem till Palestine Street nr 15 i Bagdad. Exp 040621.

Den sydkorean som hållts som gisslan i Irak har halshuggits. AB 040622.

Minst 89 människor dödades vid en rad attacker och bombdåd mot polisstationer i flera städer i Irak. AB 040624.

Clinton: Hans Blix borde fått fullfölja i Irak. AB 040625.

Minst sex döda i nya attacker i Irak. AB 040626.

Makten överlämnades till Irak 040628. AB 040628.

Statsvetaren Jan Hallenberg - om Iraks självstyre. AB 040628.

Saddam Hussein överlämnad till Irak. AB 040630.

Experterna menar: "Dödsstraff enda möjliga slutet för Saddam". AB 040701.

Nu ställs ledarfigurerna i "dödens kortlek" inför rätta. AB 040701.

Trotsig Saddam i rättegångssalen: "Bush är kriminell". Exp 040701.

Domaren Ra´id Juhis frågor till Saddam Hussein och hans svar. AB 040702.

Saddam Husseins första fru Sajida Khairallah och parets tre döttrar har anlitat tjugo advokater som ska försvara Saddam. AB 040702.

Frågor och svar om rättegången mot ex-diktatorn. AB 040702.

Jordanien redo att skicka trupper till Irak. AB 040702.

Var femte amerikansk soldat som återvänt från krigets Irak drabbas av någon form av mental störning. AB 040702.

Artillerivapen som hittats av polska styrkor i Irak innehöll det dödliga nervgiftet cyklosarin. AB 040702.

Dottern till Libyens diktator, Aisha Khadaffi, 26, lovar bistå med ett libyskt team juridiska experter. AB 040703.

Tysk bank tog 200 miljoner från Saddam. AB 040703.

Här styr gerillan - mitt i Bagdad. AB 040704.

Aisha Khaddafi, 26, och övriga advokater som försvarar Saddam Hussein är dödshotade. Exp 040704.

Ett nätverk av Saddams kusiner smugglar in vapen, människor och pengar till Irak för att stödja terroristaktioner. AB 040704.

Saddams kusiner smugglar vapen. Stödjer terroristaktioner i Irak. AB 040705.

Kidnappad bulgar halshuggen i Irak. AB 040713.

Blair frikänd för Iraköverdrifter. Exp 040714.

Kronologi: Massförstörelsevapnen som inte fanns. Exp 040714.

Tio dödades vid attentat i Irak. Bilbomb exploderade utanför polisstation. AB 040715.

Attacker i Bagdad - minst nio döda. AB 040719.

Sista filippinska soldaten lämnar Irak. AB 040719.

Egyptisk diplomat kidnappad i Irak. AB 040723.

Saddams nya karriär - författare. AB 040721.

Zabiba - Läs ett utdrag ur Saddam Husseins mest kända roman. AB 040721.

Saddam drabbad av stroke. Exp 040725.

Så lever Saddam i fängelsecellen. Exdiktatorn äter amerikanska muffins och odlar blommor. AB 040726.

Så torterades Iraks idrottsmän. Straffades av Saddams son efter dåliga OS-resultat. AB 040726.

Över 900 amerikaner har nu dödats i Irak. SvD 040801.

Samordnade terrordåd mot kyrkor. SvD 040802.

Hårda strider i Najaf. DN 040806.

Kristna hotas varje dag i Irak på grund av sin tro. Dagen 040813.

Kaos på nationella mötet efter nyheten om nya strider i Najaf. AB 040815.

Milisen lämnade moskén i Najaf. AB 040820.

Granateld mot moské - många döda. AB 040826.

Storayatolla Ali al-Sistani, Iraks högste shiamuslimske ledare, har kommit till staden Najaf för att försöka stoppa fientligheterna där. AB 040826.

Bilbomb dödade 7 amerikanska marinsoldater och 3 irakiska vakter. AB 040906.

Nu är det över 1.000 döda amerikaner i Irak. DN 040908.

Amerikansk officer erkände övergrepp. AB 040911.

Många döda i strider i Bagdad. AB 040912.

Minst 47 människor dödades och 114 skadades när en kraftig explosion skakade en välbesökt marknadsplats i Bagdad. AB 040914.

Saddam åtalas på sju punkter. Exp 040920.

Amerikaner åtalas för mord i Irak. DN 040922.

"Doktor Bakterie" var Saddams egen vapenbiolog. DN 040922.

Minst 21 dödade i Bagdad. DN 040922.

Islamistisk grupp i Irak uppger att de dödat två italienska kvinnor som hållits som gisslan. Exp 040923.

Enligt en Islamisk webbsida har den brittiske gisslan Kenneth Bigley dödats i Irak och en gruppering med anknytning till al-Qaida är ansvarig för dådet. AB 040925.

Minst 17 döda i Irak. Exp 040925.

Samordnade bombdåd i Irak krävde minst 41 människors liv. DN 040930.

Amerikanska och irakiska soldater stormade Samarra tio mil norr om Bagdad.109 upprorsmän uppgavs ha dödats i flyganfall och gatustrider. AB 041001.

Tre bilbomber dödade minst 26 människor och skadade över hundra i Irak. Polen signalerar att landet vill dra sig ur USA-alliansen i Irak. AB 041004.

Charles Duelfer, chef för de amerikanska vapenjägarna: Irak hade inga lager av vare sig biologiska eller kemiska vapen före den USA-ledda invasionen förra året. SvD 041006.

Saddam Husseins hemliga mutlistor. Franska och ryska politiker fick irakisk olja - i hopp om lättade FN-sanktioner. AB 041008.

Brittiske gisslan i Irak mördad. SvD 041008.

Minst 17 människor dödades i en bilbomb i Bagdad - de flesta förbipasserade. AB 041010.

Muhammed tvingades se halshuggningen. AB 041011.

Moskén i Hit förstörd i strider. AB 041011.

Kärnvapendelar försvunna i Irak. Kärnanläggning har plundrats - USA har inte reagerat. AB 041012.

Under invasionen av Irak saknade USA-soldaterna vid fronten ofta information från spanings- och underrättelseverksamhet på grund av datafel. SvD 041012.

Spädbarn och gravida i Saddams massgravar. AB 041013.

Saddam akut opererad i Irakr. Vägrar cancertesta sig. AB 041013.

Fem kyrkor i Bagdad utsattes för bombattentat. DN 041016.

19 amerikanska armésoldater anklagas för ordervägran i Irak efter att ha vägrat utföra en beordrad bränsletransport. DN 041016.

De vägrade lyda ordern. Amerikanska soldater: Uppdraget var för farligt. AB 041017.

Amerikansk sergeant dömd till åtta års fängelse för fångtortyr. AB 041022.

Minst tio döda i attentat mot polisskola. Exp 041023.

49 män mördades på väg hem från militärkurs. Exp 041024.

380 ton sprängmedel på drift i Irak. SvD 041025.

100 000 civila dödade i Irak-kriget. AB 041029.

Åtta amerikanska marinkårssoldater stupade och nio sårades i strid väster om Bagdad. Exp 041030.

USA-flyg anföll upproriska al-Falluja. Exp 041104.

Amerikanska soldater förgiftade av nervgas i första Irakkriget. AB 041105.

Läkare utan gränser lämnar Irak. Dagen 041105.

Minst 37 människor dödades av en serie bilbomber i Samarra. AB 041106.

21 irakiska poliser dödade av rebeller. Avväpnade poliserna och sköt ihjäl dem. AB 041107.

Undantagstillstånd har införts i hela Irak, med undantag för irakiska Kurdistan. Orsaken är det ökade våldet. AB 041107.

Attacken mot Falluja inledd. Stadens största sjukhus har intagits. AB 041108.

Hårda strider. USA har intagit en tredjedel av Falluja. AB 041109.

Släktingar till premiärminister Allawi kidnappade. AB 041110.

Flera dödades av bilbomb i Bagdad - offensiven i Falluja fortsätter. AB 041111.

Falluja hotas av humanitär katastrof. DN 041112.

Slaget om Falluja är över … men terrorledaren al-Zarqawi lyckades fly. DN 041113.

Nya flyganfall mot Falluja. AB 041115.

USA-soldat sköt sårad irakier i huvudet. AB 041116.

Försvarshögskolans professor om dödsskjutningen i moskén: "Soldaterna har en omänsklig press på sig". AB 041116.

Margaret Hassan troligen mördad. Ny video sägs visa mordet på irländska hjälparbetaren i Irak. AB 041116.

Polsk gisslan i Irak frigiven. SvD 041119.

Profile: Abu Musab al-Zarqawi. BBC 041122.

Minst 26 människor dödades i Iraks huvudstad Bagdad på fredagen, i en dubbelattack i skilda stadsdelar. Flera av offren var poliser. Exp 041203.

Flera döda i nya attacker i Bagdad. AB 041204.

Attackvåg väcker tvivel om Irakval. SvD 041205.

Gränskontrollen mellan Syrien och Irak: Varje gång en bil passerar genom gränsen skriker passagerarna "Allahu Akbar", Gud är störst. Varje gång en bil avvisas skriker de "Må Gud förbanna amerikanerna". SvD 041205.

Amerikansk soldat avrättade obeväpnad irakier - dömd för mord. AB 041210.

Amerikansk soldat fick tre års fängelse för mord på irakisk pojke. AB 041212.

13 dödades av självmordsbomb i Bagdad. AB 041213.

Läget för den kristna minoriteten i Irak har blivit tuffare. Dagen 041216.

Danmark hotas av terrorattentat. AB 041217.

Minst 62 dödades av bomber i Iraks heliga städer. AB 041220.

Minst 22 människor uppges ha dött och 50 skadats när granater avfyrades mot en amerikansk militärbas i Mosul. AB 041221.

USA felbedömde hotet i Irak enligt ny rapport. DN 041223.

54 procent av amerikanska folket anser nu att kriget i Irak inte är värt sitt pris.

13 irakier dödade - under juldagen. AB 041226.

13 poliser dödade i Tikrit. Exp 041228.

25 dödade i strider i Mosul. DN 041229.

16 irakiska soldater dödade av bilbomb. Exp 050102.

18 döda i en rad attentat i Irak. DN 050103.

Guvernören i Bagdad mördad. DN 050104.

Minst 25 människor dödades igen i Irak. BBC News 050105.

Nu ställs Charles Graner inför krigsrätt. Övergreppen i Abu Ghraib kan ge 17,5 års fängelse. AB 050107.

Svensk-irakiern Hadi Saleh Jari kandiderade till det irakiska parlamentet. Mördad. DN 050108.

Den amerikanska desperationen växer inför valet i Irak. 1 064 amerikaner dödade i strid sedan maj 2003. SvD 050109.

Minst 25 döda i våldsdåd i Irak. AB 050111.

Vita Huset meddelar att sökandet efter massförstörelsevapen i Irak är över. AB 050112.

God is doing great things among American soldiers in Afghanistan and Iraq. BP News 050113.

Charles Graner fälld för misshandel av fångar i Abu Ghurayb, fick tio års fängelse och "vanärande avsked". AB 050115.

Rebellattacker skakar Irak inför valet. AB 050117.

'Leaving in droves': Persecution driving Christians from Iraq as election nears. BP News 050118.

President Bush varnar för militäraktion mot Iran. Dagen 050119.

USA har detaljerade planer på att anfalla Iran - kanske redan före sommaren. Världen idag 050119.

Britter inför krigsrätt för brott i Irak. Dagen 050119.

Minst 26 människor uppges ha dödats i en rad självmordsattacker i Bagdad. Dagen 050119.

Minst 13 döda i moskéattack i Bagdad. AB 050120.

Danskar åtalas för tortyr av irakiska fångar. Exp 050120.

Bombdåd mot bröllop - minst 11 döda. AB 050122.

Terrorledare gripna i Irak. AB 050124.

Abu Musab al-Zarqawi - USA:s fiende nr. 2. En mer extrem terrorist än Usama bin Ladin. AB 050125.

al-Zarqawis månad: 187 har mördats - inför valet. AB 050125.

Irak - en ny shiastat efter valet. Exp 050125.

Fortfarande systematisk tortyr i Irak. SvD 050126.

31 amerikanska soldater döda i helikopterkrasch. USA har därmed förlorat 33 militärhelikoptrar sedan ockupationen av Irak inleddes och 1 417 amerikanska soldater har förlorat livet. AB 050126.

Irakiska valet inlett i utlandet. AB 050128.

Bagdad - en belägrad stad. Alla som kandiderar i valet riskerar sina liv. AB 050128.

USA drar tillbaka sina soldater från Irak om landets nya ledare så begär efter valet, enligt president George W Bush. DN 050128.

Nya offer i Irak trots stängd gräns. DN 050128.

Oroligheter i Bagdad inför valdagen. Minst 18 människor dödade. AB 050129.

Oroligheter i Bagdad inför valdagen. Minst 18 människor dödade. AB 050129.

Irakier röstar 30 januari - med livet som insats. AB 050129.

President Bush: Terrorisernas våld upphör inte med valet. USA kommer att stanna i Irak tills vidare. AB 050129.

Två amerikaner dödades i ambassadattack i Bagdad. AB 050129.

Minst 27 döda på valdagen i Irak. AB 050130.

Den arabiska tv-kanalen al-Jazira har publicerat en video av en attack mot ett brittiskt Hercules-flygplan där tio personer dödades. AB 050131.

Valet vann över våldet. Priset för de fria valen blev minst 35 dödade. AB 050131.

Kofi Annan vädjar om försoning. AB 050131.

Rävspel om Iraks nya regering. SvD 050131.

150 000 kristna i norra Irak kunde inte rösta eftersom valurnorna aldrig kom fram till deras vallokaler. Kyrkans Tidning 050201.

23 döda i nya våldsattacker. Exp 050202.

Religiösa ledare i Irak underkänner valet. SvD 050202.

Kristna assyrier förföljda i Irak. Kyrkans Tidning 050203.

Iran vägrar sluta anrika uran. DN 050206.

Iraks shialedare kräver islamisk lag. DN 050206.

Minas Ibrahim al-Yousifi, svensk medborgare med irakiskt ursprung, förmodas ha kidnappats i Irak. DN 050207.

Amputerade ben - utan läkarlicens. Nya avslöjanden om Abu Ghraib-fängelset i Irak. DN 050207.

Nya dåd i Irak - minst 30 döda. SvD 050207.

Minst 15 personer dödades vid två olika attentat i Bagdad, bland andra politikern Mithal al-Alusi båda söner. AB 050208.

Minst 18 människor dödades söder om Bagdad när en bilbomb exploderade på lördagen. I Mosul hittades 14 döda kroppar. Exp 050212.

Hot om halshuggning av kidnappade svensken i Irak. AB 050213.

Den shiamuslimska partilistan Förenade irakiska alliansens fick 47,6 procent av rösterna i parlamentsvalet i Irak. Kurdernas samlingslista blev tvåa med 25,4 procent. Iraklistan, premiärminister Iyad Allawis allians av sekulära partier, trea med 13,6 procent av rösterna. AB 050213.

Video med kidnappad svensk i Irak. SvD 050217.

Minas Ibrahim al-Yousifi mål var ett kristet irakiskt mål. DN 050217.

Kidnapparna vill ha 28 miljoner kronor. DN 050217.

Minst 17 personer dödades i ett självmordsattentat i södra Bagdad i en moské. AB 050218.

Minst 27 människor döda i Bagdad i nya attentat mot shiamuslimska mål. AB 050219.

Över 20 döda i attacker i Irak. DN 050224.

Iraks kurder kräver självstyre, bland annat över bland dem Kirkuk. DN 050224.

al-Zarqawis andreman gripen. AB 050225.

Saddam Husseins halvbror Sabawi Ibrahim al-Hasan al-Tikriti gripen. Han var 36:a på USAlistan över de 55 mest efterspanade personerna i Irak. AB 050227.

Bilbomb i Irak - minst 125 döda i al Hilla söder om Bagdad. Värsta enskilda attentatet sedan kriget slutade. AB 050229.

al Qaida i Irak tog på sig blodigaste dådet - "al-Qaidas organisation för heligt krig i Irak", en grupp som leds av den ökände Abu Musab al-Zarqawi. Exp 050301.

Saddam-domare mördad i Bagdad. DN 050302.

Europa tittar bort när Iraks kristna drabbas av etnisk rensning. Dagen 050303.

Självmordsbomber i Irak tog sex liv. SvD 050303.

Frigiven italiensk journalist besköts av amerikanska soldater. AB 050304.

23 personer dödades i Irak i tre olika attacker norr om Bagdad. AB 050307.

USA-soldater filmade nya övergrepp. Sparkade döende fånge i ansiktet. AB 050308.

Explosion i Bagdad - minst tre döda. Självmordsbombare körde sopbil full med sprängämnen. AB 050309.

Självmordsattentat inne i en moské i staden Mosul i norra Irak, upp till 30 människor kan haomkommit i bombdådet, som inträffade under en begravningsceremoni. DN 050310.

Förhandlingar om kidnappad svensk. AB 050311.

USA sköt ihjäl irakisk general. AB 050315.

Parlamentet i Irak samlat första gången. Men ny regering ännu inte framröstad. AB 050316.

Kidnappade svensken Minas Ibrahim al-Yousifi har blivit frigiven. AB 050318.

Kd ledaren Göran Hägglund är kritisk till regeringen: "Man borde visa medkänsla med familjen". AB 050318.

Frisläppte Minas Ibrahim al-Yousifi höll presskonferens: - Vi betalade ingen lösesumma. AB 050319.

Paroller mot USA på Sergels torg. DN 050319.

Demonstrationer över hela världen på tvåårsdagen av invasionen i Irak. DN 050319.

Irakkriget allt dyrare för USA. Två år efter invasionen står det klart att USA:s pris för Irakkriget blivit högre än väntat. Mer än 1.500 USA-soldater har dödats i Irak. Den ekonomiska kostnaden beräknas till 4,7 miljarder dollar per månad. DN 050319.

Minst 24 motståndsmän dödade i en intensiv eldstrid med USA-soldater i Bagdad. DN 050319.

Irakisk polischef mördad i Mosul. AB 050319.

Två år efter invasionen i Irak protesterar militärfamiljer i USA mot kriget. DN 050320.

Kristna särskilt utsatta i Irak. Opinionsmöte i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Dagen 050322.

Folkmordet på kristna i Mellanöstern inte över. Dagen 050322.

131 misstänkta rebeller gripna i Irak. Bland de gripna fanns utländska araber som hade falska irakiska id-papper. Vid tillslaget beslagtogs tre ton sprängmedel som skulle användas vid en attack mot staden Karbala. AB 050326.

Polischef sköts ihjäl - självmordsbomb dödade minst sju. AB 050328.

Självmordsbombare i Irak dödade sju. SvD 050331.

Kidnappade svensk-irakiske politikern Minas Ibrahim al-Yuosifi på väg hem. SvD 050404.

Minas Ibrahim al-Yuosifi är dömd av Jönköpings tingsrätt till en månads fängelsestraff för olaga hot mot en kvinna. Han hatade kvinnan på grund av att "hon har förändrats av det svenska levnadssättet".

Den kidnappade svensk-irakiern har dömts för hot. DagenAB 050405.

Exp 050404.

Minas Ibrahim al-Yousifi återvänder till Irak den 18 april 2005. AB 050406.

Kidnappade rumäner fria i Irak. DN 050405.

Kurden och före detta gerillaledaren Jalal Talabani utsedd till president i Irak. Saddam fick se installationen på TV. DN 050406.

Diktatorn Saddan såg maktskiftet i tv. AB 050407.

Kidnappade Minas Ibrahim al-Yousifi, 60, hade kontakt med Saddam. Träffade diktatorn flera gånger. AB 050407.

Minst 15 irakiska soldater har dödats i Latifiya söder om Bagdad. SvD 050408.

Allt fler frågetecken kring Irakfången kring Minas Ibrahim al-Yousifis person. SvD 050408.

Terrorledare greps i Irak. DN 050412.

USA-militären planerar för truppminskning i Irak. DN 050412.

Amerikan riskerar att halshuggas i Irak. AB 050414.

Minst elva människor dödades av två samtidiga bilbomber i Bagdad. SvD 050414.

Iraks premiärminister överlevde mordförsök. Exp 050421.

Svensk-kurdiska Narmin Osman blir jämställdhetsminister. AB 050422.

USAs nota för krigen i Afghanistan och Irak överstiger nu 2100 miljarder kronor!!! AB 050422.

Lynndie England erkänner övergrepp. AB 050430.

Saddam Husseins kusin får inte stanna i Sverige. Exp 050430.

Lynndie England förklarade sig skyldig till flera av de brott hon åtalats för. SvD 050502.

Bilbomber i Bagdad och Mosul, minst 13 döda. SvD 050502.

Antalet dödade av självmordsbomben i Arbil på befaras uppgå till minst 60. SvD 050504.

Minst 25 dödade i tre attentat. AB 050505.

USA-soldat slapp krigsrätt för dödsskjutning. AB 050505.

Minst 17 döda i bombdåd. AB 050506.

Regeringskrisen i Irak löst. SvD 050506.

Minst sju irakier dödades i ett attentat nära hotell Bagdad på Saadungatan. SvD 050510.

Minst 70 dödade av irakiska bombdåd. AB 050511.

Bilbomb nära moské i Bagdad, minst tio döda. Exp 050512.

Saddam skriver memoarer i cellen. AB 050514.

Anklagelser om Koranskändning utreds. DN 050514.

USA avbryter offensiv i västra Irak. SvD 050514.

Condoleezza Rice besöker Irak. Exp 050514.

Minst 19 dödade i Irak, varav en var ledande tjänsteman vid irakiska oljedepartementet. SvD 050519.

Säkerhetschef mördad i Irak. Sydsv 050523.

Saddam Hussein lever nu ett sunt liv i cellen. AB 050528.

Pilgrimer hittade mördade i Irak. SvD 050528.

Minst 25 döda i attentat i Irak. Samtliga döda poliser - al-Qaida tar på sig ansvaret. AB 050530.

Saddam vill ha rättegång i Sverige. AB 050612.

Ny blodig dag i Irak - 30 döda. DN 050614.

Saddam har bacillskräck. Exp 050621.

Irak skakas av självmordsdåd. Minst 31 omkom. AB 050626.

Ett tiotal attentat skakade Irak på årsdagen av USA:s maktöverföring. AB 050628.

Minst 32 människor dödades och 52 skadades när fem självmordsbombare attackerade olika mål. Exp 050710.

Hel familj sköts till döds i sina sängar. Exp 050710.

Massaker på barn i Bagdad. 33 dog. SvD 050713.

Minst 59 döda och 85 skadade i självmordsattack i Irak. Sprängladdningen utlöstes nära en shiamuslimsk moské. 3 brittiska soldader dödades. AB 050716. (Det är med andra ord sunnimuslimer som dödar shiamuslimer.)

Minst åtta döda i nya Irak-attentat. Självmordsattacken i staden al-Musayyib krävde mellan 71 och 98. DN 050717.

Uppemot 25 000 civila har dödats i militärt våld sedan USA-alliansen invaderade landet för drygt två år sedan. DN 050718.

Så är en självmordsbombare. AB 050721.

Saddam i rätten: Detta är ett spel. AB 050722.

Minst 22 döda Bilbomb i Irak. SvD 050724.

A Minnesota church helps christians in Iraq. Star Tribune 050725.

Saddam vill flytta rättegången till Sverige. AB 050725.

Fyra amerikaner ihjälsprängda i Bagdad. Därmed har 1 790 USA-soldater dött sedan invasionen av Irak i mars 2003. Exp 050727.

Fjorton amerikanska marinkårssoldater och en tolk dödades i västra Irak i ett bombangrepp mot deras pansarfordon. SvD 050803.

Den kristna kyrkan växer snabbt i Irak. Dagen 050803.

Fem soldater dödades och 15 skadades av självmordsbobmbare. SvD 050807.

Minst 28 döda i attentat i Irak. Regional autonomi, islams roll och kontrollen över oljeinkomsterna är svårlösta frågor. SvD 050809.

Hur stor makt får islam - eller snarare dess uttolkare - i det nya Irak? Världen idag 050812.

USA-soldater öppnade eld mot moské - 15 döda. AB 050813.

Minst 43 döda i attentat i Bagdad. DN 050817.

Saddam deppar. AB 050822.

Irakisk polis fann 36 lik dumpade i en grund flod söder om Bagdad. AB 050825.

Nya grundlagen kan splittra Irak. DN 050825.

Osäkerhet om irakisk konstitution. SvD 050825.

Amerikanska militärmyndigheter har frigett 1 000 fångar ur Abu Ghurayb-fängelset. AB 050827.

Splittringen ökar i Irak. DN 050827.

Iraks grundlag klar för folkomröstning. Ska genomföras 15 oktober. AB 050828.

Minst 56 dödade i flygräder i Irak. SvD 050830.

Vem ska styra Irak i framtiden? Världen idag 050831.

Dödssiffran efter panikkatastrofen i Bagdad väntas stiga till 1 000. SvD 050831. 953 dog i kaoset. AB050901. Panik vid shiamoské - nära tusen döda. Dagen 050901. Fakta om Sjunde imamens moské. Dagen 050901.

19 irakiska poliser och soldater dödades. AB 050903.

Rättegång mot Saddam börjar 19 oktober. AB 050904.

Iraks president: Ex-diktatorn Saddam har erkänt att han beordrade avrättningar. AB 050907.

USA godkände Saddams oljesmuggling till Jordanien. AB 050908.

Tusentals irakiska och amerikanska styrkor anföll staden Tal Afar där nära 150 misstänkta rebeller har dödats de senaste dagarna. AB 050910.

Minst 150 personer dödades och över 500 skadades när självmordsbombare efter självmordsbombare slog till i Bagdad. AB 050914.

Fler attacker i Irak. AB 050915.

Saddam åtalas för massakern på kurder i norra Irak 1987-88. DN 050915.

USA beskyller Syrien för att vara ansvarigt för den senaste dagarnas självmordsattentat i Irak som skördat nära 200 dödsoffer. DN 050917.

Ett steg närmare en islamistisk stat - om förslaget antas. Dagen 050922.

Biskop fruktar Iraks grundlag. Dagen 050922.

Upprensningsaktionen i Tal Afar är avslutad. DN 050922.

Saddams egen film kan få honom dömd till döden - för mord. AB 050925.

Minst 13 personer dödades när en självmordsbombare attackerade en specialstyrka inom den irakiska polisen. DN 050925.

Över 40 personer dödadei olika våldsyttringar i Irak under söndagen. Över 100 personer skadades. DN 050925.

al-Qaidas andreman skjuten till döds. Abu Azzam dödades vid räd i Bagdad. AB 050927.

Döda irakier filmade. AB 050928.

Lynndie England får tre års fängelse. AB 050928.

Bilbomber dödade minst 85 i Irak. AB 050929.

4 ledare för en anglikansk kyrka i Bagdade dödade. Dagen 050929.

Nu släpps nya bilder från tortyr-fängelset. AB 051001.

Ny USA-offensiv inledd i västra Irak. DN 051001.

USA i storoffensiv mot al-Qaida i västra Irak. DN 051004.

USA-soldater dödade i bombexplosion. DN 051004.

Minst 25 döda efter bomb i Irak. DN 051005.

Saddams advokater kräver betalt. SvD 051005.

Bilbomb i Bagdad - 10 döda. SvD 051006.

Våldsvåg i Irak inför folkomröstningen, minst 46 döda. Exp 051006.

Rättegången mot Saddam blir offentlig. Exp 051013.

Valet kunde genomföras nästan utan störningar. AB 051015.

Tariq Aziz vägrar vittna mot Saddam Hussein. AB 051017.

Iran åtalar också Saddam. Exp 051018.

Saddams gasoffer dör fortfarande. Exp 051018.

90 procent ja-svar förbryllar i Irak. SvD 051018.

Saddam Hussein: Jag är oskyldig. Ex-diktatorn inför rätta i dag - vägrade erkänna domstolen. AB 051019.

Bushs skräck - att diktatorn tar revansch i rättegången. AB 051019.

Saddam vann första ronden. Ingen vågade vittna - rättegången skjuts upp. DN 051019.

Grundlagsexpert hoppas att Saddam hängs. AB 051020.

Saddam behandlas väl i arabisk press. Rättegången på undanskymd plats i medier. AB 051020.

Saddam vägrade säga sitt namn och fortsatte att kalla sig Iraks president. Exp 051020.

Saddam Husseins brorson gripen. DN 051020.

Advokat i Saddamrättegång mördad. SvD 051021.

Terrordåden i Irak splittrar al-Qaida. DN 051022.

Saddam-försvarare är livrädda. AB 051023.

Journalisthotell i Bagdad bombat. Minst 20 dödade - 40 skadades. AB 051024.

Irakisk officer vittnade mot Saddam. Exp 051024.

Kristna irakier känner sig hotade. Nu flyr kristna irakier från storstäderna Mosul och Bagdad. Dagen 051025.

Fylld med sprängmedel kör cementbilen fram mot Palestine Hotel. AB 051025.

Irakiska grundlagen godkänd av väljarna. AB 051025.

USA:s dödssiffra i Irak nu 2000. AB 051025.

Majoritet i USA är nu emot Irak-kriget. SvD 051025.

Iraks folk sa ja till nya konstitutionen. Kristna minoriteten orolig då islam blir ny statsreligion. Dagen 051026.

Saddamadvokater bojkottar tribunalen. DN 051026.

Ökat tryck på Bush - 2 000 stupade i Irak. Dagen 051027.

Ökade protester efter 2.000 stupade amerikaner. DN 051027.

30.000 civila dödade i Irak. DN 051027.

23 dödade i hårda strider i Irak. DN 051027.

Fler svenska företag pekas ut i Irak-muthärvan. AB 051028.

Minst 25 döda i bilbomb i Irak. DN 051029.

Flygbombningar vid Iraks gräns mot Syrien. DN 051031.

Irak vill att FN:s säkerhetsråd låter USA-ledda styrkor stanna kvar i landet ytterligare ett år eftersom de irakiska trupperna inte kan garantera den nationella säkerheten. DN 051101.

Bilbomb dödade 23 i Irak. DN 051102.

Irakisk sunniledare skjuten. SvD 051105.

USA:s styrkor i Irak har använt vit fosfor och napalm-liknande bomber mot militära mål. AB 051108.

Advokat i Saddam- rättegången ihjälskjuten. AB 051108.

35 döda i bombdåd i Irak. Självmordsbombare slog till mot restaurang vid frukosttid. AB 051110.

Hon lyckades inte detonera sin bomb. Gripen al-Qaida-kvinna från Irak berättade om dådet i Amman i tv. AB 051113.

50 upprorsmän dödades vid flyganfall i Irak. AB 051114.

80 upprorsmän dödade, 9 poliser och 3 amerikaner. DN 051115.

USA:s senat pressar Bush om vilka framsteg som gjorts i syfte att landets trupper ska kunna lämna Irak. DN 051116.

170 misshandlade och gravt undernärda irakier hittades i hemligt fängelse. DN 051116.

Irakisk minister: Fångskandalen "överdriven". Exp 051117.

Fem amerikanska marinkårssoldater dödades i den västirakiska staden Ubaydi. DN 051116.

Saddam Hussein förolämpade två shiamuslimska helgon. Då fick han stryk av domstolstjänstemännen. Det rapporterar brittiska medier om i dag. AB 051117.

USA anklagas för tortyr - med lejon. AB 051117.

Svensk greps - planerade terrorattack. Han förberedde självmordsbomb. AB 051029.

Svensken hade redan spelat in avskedsvideon när han greps. AB 051106.

18-årige svensken skulle spränga Vita huset. AB 051110.

Terrormisstänkte 18-åringen besökte al-Qaidaledare i Irak. 18-åringen greps i Sarajevo för en månad sedan. AB 051118.

Närmare 100 döda i bombattacker mot moské och journalisthotell. DN 051118.

Abu Musab Zarqawi, den kanske mest ökände och mytomspunne terrorledaren i Mellanöstern, är palestinier från Jordanien och sunnimuslim. DN 051118.

48 döda i nya attentat. DN 051119.

403 mot 3 för att USA inte ska ta hem sina styrkor i Irak ännu. DN 051119.

Brittisktränade irakiska poliser har torterat minst två fångar tills döds med elborr. AB 051120.

Försonliga tongångar på Irak-möte. DN 051120.

Cirka 1 000 krigsförbrytare från en lång rad länder som vistas i Sverige, bland annat från Irak. DN 051123.

Bilbomb dödade 30 i Irak. DN 051124.

al-Qaida planerade döda Saddams domare. DN 051127.

Första vittnesmålet mot Saddam. DN 051128.

Alltfler kidnappningar i Irak. DN 051130.

USA räknar med att börja lämna Irak 2006. SvD 051130.

"al-Qaida" intog stad i Irak. DN 051201.

Tio amerikaner dödade i Irak och 11 skadades av en vägbomb nära Falluja. DN 051202.

Pentagon har satsat miljontals dollar på att manipulera i irakiska nyhetsmedier. DN 051202.

Inför det kommande parlamentsvalet 15 december är tills vidare är inga personer från andra arabiska länder välkomna till Irak. DN 051202.

19 irakiska soldater dödades i ett attentat norr om Bagdad. SvD 051203.

De irakier som håller fyra kristna biståndsarbetare som gisslan kräver att myndigheterna friger alla irakiska fångar. Dagen 051203.

Saddam berättar för första gången om gripandet och tiden i häktet. AB 051204.

Ett planerat attentat mot rättegången mot Saddam Hussein har avvärjts. Exp 051204.

Två och ett halvt år efter Saddamregimens kollaps är den irakiska södern politiskt splittrad. SvD 051204.

Saddam utropade i rätten: Länge leve Irak, länge leve den arabiska staten! Exp 051205.

Två poliskvinnor tog sig problemfritt förbi alla säkerhetsspärrar och vandrade in på en av Bagdads polisskolor. Ingen upptäckte att de bar med sig sprängladdningar, som inne på skolan dödade minst 36 personer. AB 051206.

Bush medger misstag i Irak men att ett snabbt amerikanskt tillbakadragande från Irak vore "ett ännu större misstag". DN 051207.

Saddan vägrade att delta i förhandlingarna. DN 051207.

Saddam avrättade sin domares bror. DN 051208.

30 människor dödades och minst 25 skadades när en självmordsbombare sprängde sin laddning på en buss i Bagdad. SvD 051208.

USA-Kina kan samarbeta om Iran-Irak. DN 051209.

Sju al-Qaida-medlemmar, däribland fyra utlänningar, har dömts till långa fängelsestraff av en irakisk domstol. AB 051210.

I Kurdistan älskar irakierna USA. DN 051210.

Bush medger tortyr i hemliga fängelser. DN 051213.

Valkandidat mördad i Irak. DN 051213.

Glädje och stolthet när exilirakier röstade. DN 051213.

Pentagon har en hemlig databas med information om personer som är emot USA-alliansens krig i Irak. DN 051214.

Bush: "Det är sant att mycket av underrättelseinformationen visade sig vara fel." SvD 051214.

Högt valdeltagande i hela Irak. Exp 051215.

Tysk gisslan i Irak frisläppt. DN 051218.

Saddam: "Jag blev förrådd." Diktatorn berättar i exklusiv intervju hur han fångades. AB 051219.

Rättegången mot Saddam i gång igen. DN 051221.

Saddam Hussein påstår att han har blivit torterad av amerikansk militär. SvD 051221.

Saddam håller fast vid att han blivit torterad. DN 051222.

Tolv irakier dödade i nya våldsdåd. DN 051222.

Kaotisk rättegång mot Saddam Hussein. SvD 051222.

USA och Storbritannien minskar truppnärvaron i Irak under våren. DN 051223.

Tjugo döda i oroligheter i Irak. DN 051223.

Fru Mjältbrand och Doktor Bakterie släppta av USA men Iraks regering vill att de ska tillbaka till fängelset. Exp 051225.

Irakisk gerilla angrep en vägspärr norr om Bagdad; i skottlossningen dödades elva människor, enligt polisen. DN 051225.

Massgrav från troligen 1991 funnen söder om Bagdad. DN 051227.

14 Shiamuslimer mördade i Irak. SvD 051229.

Allt färre USA-allierade soldater i Irak. DN 060101.

Saddam Hussein: Jag vill bli skjuten. AB 060103.

Bombdåd mot shiamuslimskt begravningsfölje - minst 30 döda. Området runt Mukdadiyah i provinsen Diyala har senaste tiden varit alltmer utsatt för extremt våld från sunniarabiska grupper. AB 060104

Minst 120 personer dödades och närmare 200 skadades vid två självmordsdåd. Sju amerikanska soldater dödades i andra bombattentat. DN 060105

al-Qaida: USA:s planer på att minska sin truppstyrka i Irak bevisar att muslimerna har besegrat amerikanerna. Exp 060106

Amerikansk kvinnlig journalist bortrövad i Irak. Exp 060107

Bara en fråga om månader innan de brittiska styrkorna börjar lämna Irak. Exp 060107.

Tolv personer omkom i helgen i Irak när en amerikansk militärhelikopter störtade och ytterligare fem amerikanska soldater dödades av motståndsgrupper. SvD 060108.

Bush manar Irak till enighet. DN 060110.

Stora kostnader för Irakkriget. För närvarande över 2.200 döda amerikanska soldater, cirka 30.000 irakier samt tiotusentals skadade. Den slutliga kostnaden kan bli ofattbara 2 000 miljarder dollar. DN 060113.

Bara väggar kvar av det enorma Saddampalatset. Allt annat är stulet. DN 060113.

Tariq Aziz vill vårdas i Sverige. DN 060113.

Saddamdomare vill avgå på grund av politiskt tryck. DN 060114.

Saddamdomaren ersatt. DN 060116.

Två bomber dödade minst 16 i Bagdad. Ett 20-tal människor är skadade. AB 060119.

Iraks shiamuslimer får ingen egen majoritet. AB 060120.

Amerikansk förhörsledare fälld för fångdöd i Irak. AB 060122.

Två separata gerillaangrepp norr om Bagdad södade nio människor, däribland fyra barn och fyra irakiska poliser. AB 060122.

Saddams knep knäcker rätten. AB 060123.

En bomb dödade minst elva personer söder om Bagdad. Bomben exploderade utanför en godisaffär. DN 060129.

USA-journalister allvarligt skadade i Irak. DN 060129.

Sex bilbomber vid kyrkor i Irak. SvD 060129.

Saddam och hans halvbroder skapade kaos i rättssalen. AB 060129.

Saddam vägrade närvara i rätten. DN 060201.

Rättegången fortsatte - utan Saddam. DN 060202.

Rättegången mot Saddam uppskjuten. SvD060202.

Bush vill ha 70 miljarder till för Irakkrig. DN 060202.

Fjorton mördade irakier funna i Bagdad. DN 060204.

5 kyrkor bombade av muslimska fundamentalistser i Irak. Kyrkans Tidning 060206.

Videofilm avslöjar brittisk militärskandal. Dagens Nyheter 060212.

Litet steg mot ny regering i Irak. Dagens Nyheter 060212.

Saddam fortsätter att bråka. Dagens Nyheter 060213.

Sprängdåd mot köande i Bagdad. 17 döda i olika dåd.Svenska Dagbladet 060213.

Saddam Hussein vägrar äta? Dagens Nyheter 060214.

Irakpolitiker vill slänga ut danskar. Dagens Nyheter 060214.

Upprorsrörelsen i Irak allt mer välorganiserad. Dagens Nyheter 060215.

Minst elva människor, varav fyra barn dödades i Bagdad av en bomb i en väska. Dagens Nyheter 060215.

Nya bilder av övergrepp i Abu Ghraib-fängelset av den australiska tv-kanalen SBS. Dagens Nyheter 060215.

Irak vill att danska trupperna stannar. Dagens Nyheter 060215.

Bilbomd dödade sex i Bagdad på en välbesökt marknad i Bagdad. Dagens Nyheter 060216.

FN kräver utredning om Abu Ghraib. Dagens Nyheter 060216.

Minst 1.333 brittiska soldater som har tjänstgjort i Irak har återvänt med allvarliga psykiska problem. Dagens Nyheter 060216.

Irakisk dödspatrull avslöjad. Dagens Nyheter 060216.

Sex döda i Irakbomb. Dagens Nyheter 060218.

Minst 24 människor dödades i fyra olika bombdåd. De flesta dödsoffren krävdes när en bomb exploderade i en civil minibuss. Dagens Nyheter 060220.

En bilbomb på en marknadsplats i Bagdad dödade minst 21 människor och skadade 27. Explosionen inträffade i shiitiska kvarter. Dagens Nyheter 060221.

Hade Irak massförstörelsevapen?

Iraqi General: Syria Gave Al-Qaida Saddam's WMDs. NewsMax 060129.

General Thomas McInerney on Saddam's WMD Tapes. Fox News 060221.

Ex-Official: Russia Moved Saddam's WMD. NewsMax 060221.

Saddam's WMDs in Syria. Rocket's Brain 060222.

Did Saddam Hussein possess weapons of mass destruction? Investor's Business Daily 060215.

Saddam Had WMD. Investor's Business Daily 060224.

Translated Secret Tapes Show Bush Didn't Lie about WMD in Iraq. Open Heaven 060320.


Gyllene moskén i Samarra, en av shiaislams viktigaste helgedomar, förstördes till stor del. Detta utlöste en serie hämndattacker på sunnimuslimska moskéer runt om i Irak. Ett 30-tal sunnitiska moskéer kan ha attackerats. Dagens Nyheter 060222.

11 sunnitiska fångar dödade som vedergällning. Dagens Nyheter 060222.

Irans president anklagar USA och Israel för att ha sprängt moskén i Samarra. NewsMax 060223.

Iran anklagar Israel och USA för attentatet mot Gyllene moskén i Samarra. Dagens Nyheter 060223.

Som ett brev på posten kommer resultatet av sådana falska anklagelser: Den brittiska ambassaden i Irans huvudstad Teheran attackerades av drygt 1200 konservativa studenter. Dagens Nyheter 060226.

Utegångsförbud i Bagdad efter attacken mot Gyllene moskén i Samarra. Dagens Nyheter 060223.

Etniskt blodbad hotar i Irak. Dagens Nyheter 060223.

Fruktan för nytt våld i Bagdad. Dagens Nyheter 060224.

Krismöte lovar irakisk enighet. Dagens Nyheter 060225.

Femton människor dödades och upp emot 45 skadades i en granatattack i Bagdad. Landet står på randen till ett inbördeskrig. USA 136.000 man i Irak. Dagens Nyheter 060226.

En månad före Irakinvasionen i mars 2003 fick amerikanska befälhavare en kopia av Saddam Husseins plan för försvaret av Bagdad. Svenska Dagbladet 060227.

Abu Musab al-Zarqawi vill starta ett inbördeskrig i Irak. Dagen 060228.

379 döda i Bagdad i senaste våldsutbrottet. Dagens Nyheter 060228.

Saddam Hussein erkänner skuld och uppmanade rätten att sluta anklaga andra. Dagens Nyheter 060301.

Bagdads gator låg öde sedan ett förbud mot motorfordon införts av den irakiska regeringen. Dagens Nyheter 060303.

En artillerigranat exploderade på en marknad söder om Bagdad. Minst sju människor dödades och 20 skadades. Dagens Nyheter 060304.

Alla amerikanska och brittiska trupper ska lämna Irak inom ett år, enligt brittisk källa, men förnekas av USA. Dagens Nyheter 060305.

Sex personer dödades när en bilbomb exploderade norr om Bagdad. Tre av de döda var barn. Dagens Nyheter 060306.

Amnesty: Övergreppen i Irak fortsätter. Dagens Nyheter 060306.

USA:s ambassadör i Irak varnar USA från att lämna Irak. Han varnar för ett fullskaligt storkrig i Irak som kan sprida sig till hela Mellanöstern om USA drar sig tillbaka från landet för tidigt. Dagens Nyheter 060308.

18 döda män hittades bakbundna och med förbundna ögon i en minibuss i Iraks huvudstad Bagdad. Dagens Nyheter 060308.

Masskidnappning. Omkring 50 anställda i vid ett irakiskt bolag i säkerhetsbranschen har tagits till fånga av beväpnade män i östra Bagdad. Svenska Dagbladet 060308.

Ökad skepsis i USA mot kriget i Irak. Dagens Nyheter 060308.

Det ökända Abu Ghraib-fängelset utanför Bagdad i Irak kommer att stängas, sannolikt inom tre månader. Dagens Nyheter 060309.

Minst en av de fyra kristna biståndsarbetare som i tre månader hållits som gisslan i Irak har nu mördats. Dagen 060311.

Islamic websites carry al-Qaida's 'last warning'. Threat of 2 operations designed to bring Americans 'to your knees'. World Net Daily 060311.

Snabb avrättning för Saddam krävs av åklagaren. "Inom en månad om han döms skyldig". Aftonbladet 060312.

Saddam var mest rädd för Iraks shiamuslimer. Trodde inte USA skulle anfalla. Aftonbladet 060312.

Uppemot 40 människor dödades och över 100 skadades i dag i tre till synes samordnade bilbombsattacker i stadsdelen Sadr-staden i Bagdad. Svenska Dagbladet 060312.

Kristna i Irak förföljs. Kristna i Irak tvingas under dödshot att ansluta sig till islam, unga kristna flickor rövas bort för att tvångsgifta sig med muslimska män, hela familjer mejas ner, därför att de är kristna. Dagen 060313.

USA:s president George Bush anklagar Iran för att ligga bakom dödliga attacker på allierade i Irak. Världen idag 060314.

Minst 80 döda i våldsdåd i Bagdad. Dagens Nyheter 060314.

Saddams bror nekar till anklagelser. Dagens Nyheter 060315.

Saddam Hussein i rätten: "Jag är president". Dagens Nyheter 060315.

Iraks parlament stängde efter 40 minuter. Dagens Nyheter 060316.

Våldsam kurdisk protest i Halabja. Svenska Dagbladet 060316.

USA har inlett de största flyganfallen i Irak sedan invasionen för tre år sedan. Dagens Nyheter 060316.

Offensiven i Irak ett pr-grepp. Det handlar snarare om en rutinoperation än om en storoffensiv. Dagens Nyheter 060317.

Irakkriget spräcker USA:s budget. Krigskostnaderna når nästan 400 miljarder dollar sedan 11 september-attacken 2001. USA-kongressen har nu tvingats höja det lagstadgade upplåningstaket med ytterligare 781 miljarder dollar till nästan 9.000 miljarder dollar för att kunna finansiera alla åtaganden. Dagens Nyheter 060317.

Fem shiitiska pilgrimer döda. Dagens Nyheter 060318.

280 dödsoffer - en vanlig vecka i Irak. Den irakiska eliten börjar lämna landet igen och sätta familjerna i säkerhet i sina gamla exilländer i väst. Svenska Dagbladet 060318.

USA-trupp använde irakisk tortyrkammare till förhör. Dagens Nyheter 060319.

Amerikanska soldater dödade på söndagen åtta irakier, bland annat en familj, efter att deras patrull blivit beskjuten i staden Duluija. Dagens Nyheter 060319.

Ordkrig bland irakierna om striderna i Irak. Svenska Dagbladet 060319.

Tre år efter invasionen: 50-60 dör varje dag. Aftonbladet 060320.

Gerillasoldater attackerade på tisdagen en polisstation i staden Miqdadiya i Irak. Minst 18 poliser dödades vid stormningen och ett stort antal fångar fritogs. Dagens Nyheter 060321.

Saddam Husseins tidigare utrikesminister, Naji Sabri, var under en tid hemlig agent för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Dagens Nyheter 060321.

Saddams Husseins förre utrikesminister Naji Sabri Hadithi förnekar att han arbetat åt CIA. Dagens Nyheter 060322.

Bush lovar framgång i Irak. . Över 2. 300 soldater har dött. Dagens Nyheter 060321.

Sunnimuslimer hotar döda iransk gisslan. Dagens Nyheter 060321.

Tre västerländska hjälparbetare som hållits som gisslan i Irak släpptes ur sin fångenskap. Svenska Dagbladet 060323.

Dansk soldat dödad i Irak. Dagens Nyheter 060324.

Sju personer dödades i Irak, varav tre av dem var poliser. Dagens Nyheter 060324.

Ryssland gav Irak underrättelseinformation under de inledande dagarna av den amerikanskledda invansionen 2003. Dagens Nyheter 060324.

17 människor dödades i en rad skottlossningar och bombattacker. Dagens Nyheter 060325.

Irakisk militär hittade 30 kroppar på en landsväg utanför staden Baquba. De flesta hade blivit halshuggna. Dagens Nyheter 060326.

Självmordsbomb dödade 40 i Irak. Dagens Nyheter 060326.

Vägbomb dödade amerikansk soldat i Irak. Dagens Nyheter 060329.

Åtal mot Saddam klart för mord på kurder. Dagens Nyheter 060401.

Amerikansk helikopter kraschade i Irak. Dagens Nyheter 060402.

Japanskt tillbakadragande från Irak dröjer. Dagens Nyheter 060402.

Straw och Rice pressar på om irakisk samlingsregering. Dagens Nyheter 060402.

Den hårdföre jordaniern Abu Musab al-Zarqawi uppges ha blivit avsatt som politisk ledare för terrornätverket al-Qaida i Irak. Aftonbladet 060402.

Kristen Irakfånge tvingades håna Bush. Aftonbladet 060402.

Kurdisk-österrikisk författare friad i Irak. Dagens Nyheter 060403.

Saddam Hussein åtalas för folkmord. Dagens Nyheter 060404.

Ökad press på Iraks premiärminister. Dagens Nyheter 060405.

Saddam fortsatt hårdnackad. Dagens Nyheter 060405.

Saddam uteblev från rättegången. Dagens Nyheter 060406.

Minst 15 dödades och 30 skadades av bilbomb i staden Najaf i Irak. Bilbomben detonerade nära en shiitisk helgedom. Dagens Nyheter 060406.

Minst 79 människor rapporteras ha dödats och närmare 150 skadats vid ett bombattentat i en shiamuslimsk moské i norra Bagdad. Dagens Nyheter 060407.

Två svenskar dödades på fredagen i den attack som krävde nära 80 människoliv i en shiamuslimsk moské i Bagdad. Ytterligare minst sju svenskar är svårt skadade, varav flera barn. Dagens Nyheter 060408.

På lördagen dödades minst sex personer i ett nytt bombattentat vid en shiamuslimsk moské söder om Bagdad. Dagens Nyheter 060408.

Nya varningar om irakiskt inbördeskrig. Dagens Nyheter 060410.

15 dödade på marknadsplats av en bilbomb. Dagens Nyheter 060412.

Flera attacker efter fredagsbönen, minst 44 döda. Dagens Nyheter 060413.

Attackerna mot koalitionstrupperna i Irak ökar igen. Dagens Nyheter 060415.

Minst 11 dödade i olika attacker i Irak. Mellan 34.348 och 38.495 civila har dödats sedan Irakinvasionen i mars 2003. Dagens Nyheter 060416.

Kort dag när Saddamrättegången återupptogs. Dagens Nyheter 060417.

Det var Saddam Hussein som beordrade avrättningen av 148 shiamuslimer från Dujail på 1980-talet. Dagens Nyheter 060419.

Tre universitetslärare dödade i Irak. Svenska Dagbladet 060419.

Minst sju dödade i attacker i Irak. Dagens Nyheter 060422.

Irak har fått en premiärminister. Dagens Nyheter 060422.

Ny granskning av Sadddams underskrift motgång för exdiktatorn. Dagens Nyheter 060424.

Terror väntar Iraks nye ledare. Dagens Nyheter 060425.

Iraks nye premiärminister Jawad Maliki är en veteran. Dagens Nyheter 060425.

13 döda i Irak, varav 12 misstänkta rebeller. Dagens Nyheter 060426.

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld och utrikesminister Condoleezza Rice besökte Irak. Dagens Nyheter 060426.

21 rebeller dödades i Irak i samband med en serie attentat, som totalt krävde 30 dödsoffer. Dagens Nyheter 060428.

Officer åtalad för Abu Ghraib. Dagens Nyheter 060429.

Massprotest i New York. 70 amerikanska soldater dödade i Irak i april - tiotusentals kräver uttåg från Irak. Aftonbladet 060429.

Iransk militär har gått över gränsen till Irak och angripit kurdiska gerillastyrkor. Dagens Nyheter 060430.

Iransk granateld mot kurdiska fästen i Irak. Dagens Nyheter 060501.

Det två tyska ingenjörer som suttit gisslan i Irak sedan januari har frigivits. Dagens Nyheter 060502.

Tio dödade vid terroristjakt i Irak. Expressen 060502.

Fjorton manskroppar påträffades i Shaabdistriktet i Iraks huvudstad Bagdad, alla genomskjutna och med spår av tortyr. Dagens Nyheter 060503.

Unga amerikaner vet inte var Irak ligger. Dagens Nyheter 060503.

Oljan bekostar folkmord och terrorism. Världen dag 060503.

En självmordsbombare tog 18 människor med sig i döden i Irak. Samtidigt rapporterades ytterligare 36 mord av terrortyp, de flesta i Bagdad.Svenska Dagbladet 060503.

Fyra människor ombord på en brittisk helikopter dog när den sköts ner med en raket i Basra. Fem irakier dödades när de angrep brittiska soldater när de kom till platsen där helikoptern störtade. Bakom nedskjutningen stod den shiitiske upprorsledaren Muqtada al-Sadr. Dagens Nyheter 060506.

Minst 30 personer dog och ännu fler skadades när en serie bombdåd drabbade städerna Bagdad och Kerbala. Dessutom hittades 45 kroppar i huvudstaden. Dagens Nyheter 060506.

Kropparna efter elva personer, varav en tioårig pojke, hittades dumpade i floden Tigris söder om Bagdad. Dagens Nyheter 060509.

Sju civila dödade av bilbomb i Irak. Dagens Nyheter 060510.

Över 1.000 dödade i Bagdad i april. Dagens Nyheter 060510.

Irakisk polischef anklagad för att vara länkad till terrorgrupper. Dagens Nyheter 060513.

Bomber förstörde sex små shiamuslimska helgedomar i ett lantligt område cirka 60 kilometer nordost om Bagdad. Dagens Nyheter 060514.

Rättegången mot Saddam återupptogs. Dagens Nyheter 060515.

Bilbomb dödade 23 i Bagdad. Svenska Dagbladet 060516.

Italiens nye premiärminister Romano Prodi anser att invasionen av Irak var ett allvarligt misstag och ska föreslå ett tillbakadragande av de italienska trupperna. Dagens Nyheter 060518.

Över trettio personer dödades i Irak i flera olika attentat. Dagens Nyheter 060520.

Iraks regering godkänd. Dagens Nyheter 060520.

Bomb utanför shiitisk moské i Bagdad dödade minst elva människor. Dagens Nyheter 060523.

Ett 40-tal döda i irakisk våldsvåg. Expressen 060523.

Iraks förre premiärminister Tariq Aziz vittnade till förmån för Saddam Hussein i rättegången. Dagens Nyheter 060524.

Bush ångrar tuffa uttalanden om Irak. Dagens Nyheter 060526.

En kusin till Saddam Hussein bor i Sverige med sin familj sedan två år, trots att han blivit avvisad. Dagens Nyheter 060527.

Misstänkt massaker förödande för Bush. Dagens Nyheter 060528.

New York Times skarpt kritisk mot USA:s Irakpoliti. Dagens Nyheter 060528.

Blodig dag i Irak. Över 60 döda, inklusive 2 brittiska journalister som arbetade för tv-kanalen CBS i USA. Dagens Nyheter 060529.

Bilbomb på en loppmarknad för begagnade bilar dödade 22 och skadade 37 i Bagdad. Dagens Nyheter 060530.

Ny irakisk regering får inte bukt med vådet. Dagens Nyheter 060530.

På randen till inbördeskrig. DN:s artiklar finns här. Dagens Nyheter 060531.

42 döda kroppar påträffade i Bagdad. Dagens Nyheter 060531.

USA-soldater anklagas för massaker på civila. 24 skjutna döda civila irakier i staden Haditha november 2005 vållar bekymmer för USA. Dagens Nyheter 060531.

Händelserna i Haditha förödande för USA. Dagens Nyheter 060531.

Saddamåklagare beskylls för mutor till vittnen. Dagens Nyheter 060531.

Brittiska BBC visade en film där den amerikanska militären anklagas för att avsiktligt ha dödat elva civila i Ishaqi, 10 mil norr om Bagdad. Dagens Nyheter 060602.

Dagens Nyheters artiklar om Irak.

Ännu en amerikansk soldat har fällts av en domstol för händelserna i Abu Ghraib fängelset i Irak 2004. Dagens Nyheter 060602.

Fortsatt våldsvåg i Irak. Dagens Nyheter 060602.

Minst 28 människor dödades av en bilbomb i Basra. Dagens Nyheter 060603.

De amerikanska soldater som anklagats för att ha skjutit 11 civila i Ishaqi i Irak har friats. Dagens Nyheter 060603.

Irak avvisar massakerutredning. Dagens Nyheter 060603.

Minst 50 resebyråanställda bortförda i Irak. Dagens Nyheter 060605.

6.000 dödade i Bagdad i år. Dagens Nyheter 060606.

Irak friger 592 fångar. Dagens Nyheter 060607.

Iraks al-Qaidaledare Abu Musab Zarqawi dödad i en amerikansk flygbombattack i staden Baquba. Dagens Nyheter 060608.

Vem var Zarqawi? Dagens Nyheter 060608.

25 miljoner dollar USA:s pris på Zarqawis huvud. Dagens Nyheter 060608.

Storbritannien och USA gläds över Zarqawis död. Dagens Nyheter 060608.

Zarqawis död behöver inte leda till ett slut på våldet. Dagens Nyheter 060608.

Minst fyra allvarliga sprängattentat i Iraks huvudstad, med ett 30-tal dödsoffer som följd. Svenska Dagbladet 060608.

Fruktan för hämnd efter Zarqawis död. Dagens Nyheter 060609.

Saddam åter i rättssalen. Dagens Nyheter 060612.

Sex oljearbetare dödades och tolv skadades i en bombattack i Bagdad. Dagens Nyheter 060612.

Abu Hamza Muhajer till ny ledare efter Abu Musab Zarqawi. Dagens Nyheter 060613.

Bush på oväntat besök i Irak. Dagens Nyheter 060613.

Zarqawis efterträdare ny måltavla för USA. Dagens Nyheter 060613.

USA-stödd offensiv i Bagdad. Dagens Nyheter 060614.

USA-stödd offensiv i Bagdad. Dagens Nyheter 060614.

17 döda vid våldsdåd i Irak. Svenska Dagbladet 060615.

Så kunde koalitionen spåra upp och döda Zarqawi. Svenska Dagbladet 060617.

Våldsdåd i Irak bakslag för Bush. Dagens Nyheter 060618.

Åklagaren yrkar på dödsstraff för Saddam. Dagens Nyheter 060619.

Tre amerikanska soldater åtalades för att vara ansvariga för tre irakiska fångars död den 9 maj. Dagens Nyheter 060619.

Iraks kvinnor lever farligt. Antalet våldtäkter ökar kraftigt, medan myndigheter och religiösa ledare manar irakiska yrkeskvinnor att lämna sina arbeten och gå tillbaka till hemmen. Svenska Dagbladet 060619.

Iraks kvinnor lever farligt. Antalet våldtäkter ökar kraftigt, medan myndigheter och religiösa ledare manar irakiska yrkeskvinnor att lämna sina arbeten och gå tillbaka till hemmen. Svenska Dagbladet 060619.

Japanska trupper ska dras tillbaka från Irak. Dagens Nyheter 060619.

Irakkrigets tragik: Försvunna soldater hittades torterade och döda. Aftonbladet 060620.

En grupp med påstådda band till terrornätverket al-Qaida hotar att döda sin ryska gisslan i Irak. Dagens Nyheter 060621.

100 industriarbetare kidnappade i Irak. Dagens Nyheter 060621.

Uppgifter om Bagdad-kidnappning överdrivna. Dagens Nyheter 060622.

Nytt mord på Saddamadvokat. Dagens Nyheter 060621.

Amerikanska soldater åtalas för mord i Hamdania den 26 april då en irakisk civilperson dödades. Dagens Nyheter 060622.

Saddam Hussein hungerstrejkar i protest mot gårdagens mord på en av hans försvarsadvokater? Dagens Nyheter 060622.

Australiska soldater sköt ihjäl den irakiska handelsministerns livvakt i Bagdad. Dagens Nyheter 060622.

Saddam äter igen. Dagens Nyheter 060623.

Fem irakiska anställda vid industriministeriet som kidnappades i onsdags har hittats döda norr om Bagdad. Dagens Nyheter 060623.

Good news from Iraq: retired Iraqi general says record number of Muslims turning to Christ. Assist News 060624.

Dialog ska ena Irak. Dagens Nyheter 060625.

En al-Qaida grupp uppgav på söndagen att de dödat de fyra ryska diplomater som hållits som gisslan i Irak sedan den 3 juni. Dagens Nyheter 060625.

Minst 57 dödades i olika attacker och 10 studenter kidnappades i Irak under måndagen. Dagens Nyheter 060626.

Minst 35 döda i bombattentat i Irak. Dagens Nyheter 060627.

USA:s högsta domstol: Militärdomstolar olagliga. Expressen 060629.

USA-soldater anklagas för nya övergrepp. Dagens Nyheter 060701.

Minst 33 människor dödades och över 40 skadades när en bilbomb detonerade i Bagdad. Dagens Nyheter 060701.

USA-soldat åtalad för våldtäkt och mord i Irak. Dagens Nyheter 060703.

al-Qaida-ledaren Abu Musab al-Zarqawi hade telefonnummer till regeringsmedlemmar. Aftonbladet 060703.

Saddam Husseins familj jagas av nu av den irakiska regeringen. Expressen 060703.

Saddam Husseins familj jagas av nu av den irakiska regeringen. Expressen 060703.

Kidnappad minister släppt i Irak. Dagens Nyheter 060704.

Irak friger 368 fångar. Dagens Nyheter 060708.

Militanta shiamuslimer i Bagdad stoppade civila på gatan och mördade samtliga sunniaraber man kunde hitta. Minst 40 personer dödades. Senare dödades minst 25 personer när två bilbomber detonerade nära en shiamuslimsk moské i Bagdad. Dagens Nyheter 060709. Beväpnade män gick in i människors hem och sköt alla de såg. Attacken utfördes av släktingar till shiiter som dödats eller drivits från sina hem av sunnimuslimska grupper. Aftonbladet 060709.

Över 18 människor dödades och över 50 sårades i bombdåd, eldstrider och granatattacker i Irak. Dagens Nyheter 060710.

Saddam: Domstolen går USA:s ärenden. Svenska Dagbladet 060710.

Tio shiiter sköts till döds när deras buss med en avliden överfölls av beväpnade män på en väg utanför Bagdad. Dagens Nyheter 060711.

Video visar vanställda amerikanska soldater. Dagens Nyheter 060711.

20 shiamuslimer blev offer för en blodig massaker vid en busstation i Irak. Aftonbladet 060712.

Saddam Hussein och tre av hans medåtalade har hungerstrejkat i sex dygn. Aftonbladet 060713.

Minst 27 människor dödades i Irak på fredagen, bland annat 13 irakiska soldater söder om Kirkuk. Dagens Nyheter 060714.

Beväpnade män kidnappade chefen för Iraks olympiska kommitté tillsammans med 50 personer i Bagdad. Dagens Nyheter 060715.

En man gick in på ett kafé i staden Tuz Khurmatu på söndagen och bad om ett glas vatten - sedan briserade bomben och dödade minst 28 människor. Dagens Nyheter 060717.

Minst 55 dödades av bilbomb på torg i Irak. Dagens Nyheter 060717.

Lockade med jobb men dödade 59. Dagens Nyheter 060718.

Allt fler flyktingar i Irak. 162.000 människor har flytt sina hem undan våldet mellan sunni- och shiagrupperingar under de senaste fem månaderna. Dagens Nyheter 060720.

FN varnar nu för att det eskalerande våldet är på väg att dra ner Irak i en regelrätt katastrof. 50.000 människor har dödats sedan den USA-ledda invasionen 2003. Dagens Nyheter 060720.

Minst 51 irakier dödades och över hundra skadades när två bilbomber briserade i Irak. Dagens Nyheter 060723.

Iraks förre diktator Saddam Hussein har förts till sjukhus på grund av sin hungerstrejk. Dagens Nyheter 060723.

Fortsatt fångtortyr i Irak. Dagens Nyheter 060723.

Fler USA trupper till Bagdad för att stoppa våldet. Dagens Nyheter 060725.

Saddam föredrar att bli skjuten. Dagens Nyheter 060726.

Minst 27 döda och 101 skadade i attack på affärsgata i Bagdad. Dagens Nyheter 060727.

25 kontorsanställda kidnappades i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 060731.

Bilbomber och eldstrider dödad minst 55 människor, av dem minst 23 irakiska soldater, runt om i Irak. Dagens Nyheter 060801.

Tusentals shiiter i Bagdad demonstrerade mot våldet. Dagens Nyheter 060802.

100 journalister dödade i Irak sedan invasionen i mars 2003. Dagens Nyheter 060803.

Hundratusentals shiiter demonstrerade i Bagdad under slagord som "Död åt Israel" och "Död åt Amerika".Demonstrationen hade arrangerats av den radikale shiitiske ledaren Muktada al Saadr, som byggt upp sin organisation med Hizbollah som förebild.Dagens Nyheter 060804.

Fem bomber har briserat i den irakiska huvudstaden Bagdad. Minst 19 personer dödades. Dagens Nyheter 060802.

Amerikansk helikopterkrasch i Irak. Dagens Nyheter 060809.

Irak rutschar allt närmare ett fullskaligt inbördeskrig. I dag dödades minst 50 människor genom våldshandlingar runt om i landet. Svenska Dagbladet 060810.

Minst 47 dödade i Bagdad. Dagems Nyheter 060813.

Mats Larsson: Muslimska länder drabbas hårdast när militanta grupper går till attack. Expressen 060813.

Minst 57 döda i serieattentat i Irak. Svenska Dagbladet 060814.

Minst 21 personer dödades i Irak i olika våldsamma incidenter. Dagens Nyheter 060817.

Irakvardag blodigare än Libanonkrig. Dagens Nyheter 060818.

Fyra amerikanska soldater stupade på lördagen i Afghanistan. Ytterligare sex amerikaner sårades i två andra andra drabbingar. Dagens Nyheter 060819.

Tjugo personer har skjutits ihjäl när en stor skara shiamuslimer samlades i Iraks huvudstad Bagdad för en religiös högtid. Dagens Nyheter 060820.

Saddam Hussein vägrade gå i svaromål för krigsförbrytelser alternativt folkmord i samband med Anfaloffensiven 1987-88 då irakiska regeringsstyrkor anklagas för att ha dödat omkring 180.000 civila kurder i landets norra del. Dagens Nyheter 060821.

Saddam Hussein öga mot öga med en kurdisk bybo som lämnade ett skakande vittnesmål om hur den störtade diktatorns styrkor attackerade försvarslösa civila med giftgas. Saddam: "Vem har sagt till dig att säga detta?" Dagens Nyheter 060822.

Kvinna som mist barn skrek åt Saddam. Dagens Nyheter 060823.

Bush får allt svårare att försvara Irakkriget. Dagens Nyheter 060824.

En rad sprängdåd och attacker runtom i Irak dödade minst 42 människor. Svenska Dagbladet 060827.

Minst 25 irakiska soldater dödades i strider söder om Bagdad. Sex amerikanska soldater dödades av vägminor. Svenska Dagbladet 060828.

Tio döda irakier hittades på skolgård. Minst 29 människor omkom i en explosion vid en skadad oljeledning i centrala Irak. Dagens Nyheter 060829.

Minst 74 dödades i Irak. 24 av dem dödades på en välbesökt marknad i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 060830.

Minst 50 personer dödades och 200 skadades i raketattacker i Bagdad. Dagens Nyheter 060831.

Pentagon varnar för ökat våld i Irak. Dagens Nyheter 060902.

Fjorton asiatiska pilgrimer dödades när de för tre dagar sedan anfölls i ett bakhåll i Irak. Dagens Nyheter 060902.

Terrornätverket al-Qaidas andreman i Irak, Hamed Jumaa Saedi, har gripits. Dagens Nyheter 060903.

14 misstänkta rebeller dödade i Irak. Dagens Nyheter 060904.

27 rebller hängda i Bagdad dömda för terrorism. Dagens Nyheter 060906.

Totalt har 60 kroppar hittats i Bagdad det senaste dygnet. Och i morgonrusningen exploderade två bilbomber och 22 irakier dödades. Dagens Nyheter 060913.

Minst 32 dödades i Irak. Dagens Nyheter 060914.

Taggtråd och skyttegravar ska omge Bagdad. Dagens Nyheter 060915.

Tre självmordsbombare dödade många i Kirkuk. Dagens Nyheter 060917.

Minst 60 döda i blodiga dåd i Irak. En bilbomb sprängdes vid ett av polisens rekryteringskontor i Irak. Svenska Dagbladet 060918.

Saddams domare sparkad. Svenska Dagbladet 060919.

Saddam utkastad av ny chefsdomare. Dagens Nyheter 060920.

FN-rapport: Tortyren är ohejdad i irakiska fängelser och i det utbredda dödandet med religiösa förtecken som pågår runtom i landet. Dagens Nyheter 060921.

Två tunnor med sprängämnen exploderade i Sadr city i Bagdad samtidigt som människor försökte köpa bensin från en tankbil. Minst 31 människor dödades och 34 skadades. En militant sunnimuslimsk grupp tog på sig ansvaret. Dagens Nyheter 060923.

Hemligstämplad underrättelserapport: Det USA-ledda kriget i Irak har bidragit till en närmast okontrollerad ökning av militant islamistisk extremism vilket ökar terrorhotet. Enligt underrättelserapporten finns det fler militanta islamister och potentiella terrorister nu än innan kriget startade. Dagens Nyheter 060924.

Saddam utkastad för tredje gången. Dagens Nyheter 060926.

Rapport om terrorism stort bakslag för Bush. Dagens Nyheter 060927.

Släkting till Saddamdomare mördad. Dagens Nyheter 060929.

Utegångsförbud i Bagdad i helgen. Dagens Nyheter 060929.

Bushs kolossala krigsbudget antagen. Senaten godkände 70 miljarder dollar (514 miljarder kronor) som ett tillfälligt anslag till krigen i Afghanistan och Irak (räcker halvvägs genom nästa budgetår). Det anslag som antogs igår för hela budgetåret 2007 för Irak- och Afghanistankrigen var betydligt större: rekordhöga 447 miljarder dollar (3 281 miljarder kronor). Enbart kriget i Irak kostar amerikanska skattebetalare 8 miljarder dollar (59 miljarder kronor) per månad. Svenska Dagbladet 060930.

Kaos i Irak ger asylvåg i Sverige. Svenska Dagbladet 061001.

Minst 50 lik funna i Bagdad. Dagens Nyheter 061002.

Flera bombdåd i Irak - skandal i poliskåren. Dagens Nyheter 061004.

Den nye ledaren för terrornätverket al-Qaida i Irak, Abu Ayyub al-Masri, har dödats, enligt tv-kanalen al-Arabiya. Dagens Nyheter 061005.

Irak största valfrågan i USA. Dagens Nyheter 061006.

Condoleezza Rice på irakiskt besök. Dagens Nyheter 061006.

Bilbomb dödade 13 personer i Bagdad samt mord på vicepresidentens bror. Dagens Nyheter 061009.

Saddamrättegången: Kurder begravdes levande. Dagens Nyheter 061009.

Positiv respons på kristna sändningar i Irak. Världen idag 061009.

Saddam Hussein på nytt utvisad från rättssalen. Dagens Nyheter 061010.

Minst 60 lik funna i Bagdad. Dagens Nyheter 061010.

Amerikanskt vapenförråd exploderade i Bagdad. En sunnitisk gerillagrupp, Islamiska armén, tog på sig ansvaret för angreppet. Dagens Nyheter 061011.

Beslut banar väg för federalt Irak. Dagens Nyheter 061011.

Omkring 655.000 civila irakier har dödats som en följd av USA:s invasion i mars 2003 och det påföljande kriget, hävdas i en sammanställning. Dagens Nyheter 061011.

Beväpnade män anföll i gryningen på torsdagen kontoren för satellit-tv-kanalen al-Shaabiya östra i Bagdad. Sju anställda har dödats. Dagens Nyheter 061012.

Pentagon frånsäger sig ansvar för brittisk journalists död i Irak. Dagens Nyheter 061013.

Brittiske arméchefen vill dra ur soldaterna i Irak. Truppnärvaron bara förvärrar säkerhetsläget. Dagens Nyheter 061013.

Allt fler kristna flyr förföljelse i Irak. Världen idag 061013.

al-Qaida vill göra Bagdad till islamisk huvudstad. Dagens Nyheter 061015.

Saddam Hussein: Segern är nära. Dagens Nyheter 061015.

I Kirkuk i norra Irak detonerade fem explosioner, varav minst tre utlösta av självmordsbombare. Elva människor dödades och över 60 skadades i dåden. Svenska Dagbladet 061015.

Minst tio dödade av bilbomb i Irak. Dagens Nyheter 061016.

67 lik påträffade i Bagdad. Svenska Dagbladet 061016.

Förvärrat blodbad i Irak gör Bushs linje ohållbar.Dagens Nyheter 061018.

Fakta: Allas krig mot alla.Dagens Nyheter 061018.

Bush jämför Irak med Vietnam. Dagens Nyheter 061019.

Kampen om Irak. Bakgrund. Dagens Nyheter 061019.

Minst 24 döda i bombattentat i Irak. Dagens Nyheter 061021.

Präster från Iraks shia- och sunnimuslimska samfund undertecknade på fredagen en appell för att få slut på våldet mellan grupperna. Dagens Nyheter 061021.

Religiösa ledare i Irak manar till stopp för våldet. Dagens Nyheter 061021.

Över en halv miljard dollar anslagna mot våldet i Irak stals av personer på landets försvarsdepartement före valet 2005. Svenska Dagbladet 061023.

Majoritet av britterna vill lämna Irak. Dagens Nyheter 061024.

Irakiska brandmän dödades av amerikanerna — förväxlades med upprorsmän. Dagens Nyheter 061024.

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen är besviken över bristen på framsteg i Irak och vill se en ny strategi. Dagens Nyheter 061024.

Svåra övergrepp mot Iraks kristna. Dagen 061025.

Det ökade våldet i och utanför Bagdad har skärpt motsättningarna mellan USA och den irakiska koalitionsregeringen under premiärminister Nouri Ma. Dagens Nyheter 061025.

Bush är orolig över stigande dödssiffror i Irak - "Jag är inte nöjd med utvecklingen. Aftonbladet 061025.

Tio beväpnade män bröt sig in hos en förkämpe för irakiska kvinnors rättigheter i staden al-Hawijah och sköt ihjäl henne inför hennes tre barn. Dagens Nyheter 061028.

USA-militär: 17 rebeller dödade av USA-styrkor i Irak. Dagens Nyheter 061029.

Minst 29 människor dödades när en sprängladdning exploderade bland arbetare i Sadrstaden i Bagdad. Dagens Nyheter 061030.

Saddams advokater lämnade rättssalen. Chefsadvokaten blev avbruten av domaren för att ha kallat Saddam "min president". Dagens Nyheter 061030.

En vecka före det amerikanska valet steg oktobersiffran över stupade amerikaner till 100. Det är den näst högsta under en enskild månad sedan invasionen våren 2003. Dagens Nyheter 061030.

Kriget i Irak har skapat en flyktingkatastrof. Enligt FN-beräkningar befinner sig över 3 miljoner irakier på flykt. Dagens Nyheter 061030.

Den irakiska regeringen beräknar att det kommer att kosta omkring 100 miljarder dollar, motsvarande 720 miljarder kronor, under de närmaste fyra till fem åren att bygga upp landets infrastruktur. Svenska Dagbladet 061031.

Civila offer på ny rekordnivå i Irak. 1.289 döda, över 40 per dag under oktober (inrikesdepartementets statistik). Dagens Nyheter 061101.

USA har dödat al-Qaidas lokala ledare i den irakiska staden Ramadi genom en laserstyrd projektil mot hans bil. Dagens Nyheter 061102.

Fem USA-soldater dödade i Irak.

En 14-årig assyrisk pojke i den irakiska staden Bakuba, dödades nyligen av en muslimsk mobb. Den unga pojken halshöggs till döds när han bekände att han var en kristen. Världen idag 061103.

Väckelse mitt i infernots Irak. Världen idag 061103.

Dagens Nyheter 061103.

USA-soldat riskerar döden för mord på befäl. Dagens Nyheter 061103.

Irakisk elitpolis dödade på lördagen enligt egen utsago 53 al-Qaida-krigare i en stor eldstrid i Bagdads södra utkanter. Dagens Nyheter 061104.

Irakisk elitpolis dödade på lördagen enligt egen utsago 53 al-Qaida-krigare i en stor eldstrid i Bagdads södra utkanter. Dagens Nyheter 061104.

Saddam Hussein dömd till döden. Saddam Hussein dömdes till hängning för brott mot mänskligheten i samband med regimens vedergällning i byn Dujail efter ett försök att mörda honom där 1982. Dagens Nyheter 061105.

Sedan Saddam Hussein dömts till döden genom hängning bröt oroligheter ut i Bagdad. Saddamtrogna irakier drabbade samman med polis, men andra öppet visade sin glädje. Dagens Nyheter 061105.

Bush: En milstolpe i det irakiska folkets kamp. Dagens Nyheter 061105.

Amnesty fördömer dödsdomarna. Dagens Nyheter 061105.

EU vill inte att Saddam avrättas. Dagens Nyheter 061105.

Dödsdomen mot Saddam Hussein är djupt olycklig, säger Ove Bring, professor i internationell rätt vid Försvarshögskolan och tidigare folkrättsexpert på utrikesdepartementet. Dagens Nyheter 061105.

Folktomt i Bagdad efter dödsdomen mot Saddam. Dagens Nyheter 061106.

Första dådet efter Saddamdomen. 17 människor dödade på ett kafé i den shiitiskdominerade Bagdadstadsdelen. Dagens Nyheter 061107.

Saddam åter inför rätta i Bagdad. Uppmanade alla irakier att försonas. Dagens Nyheter 061107.

Demokraterna kräver vändning i Irakfrågan. Dagens Nyheter 061108.

Dödsoffer i Irak när utegångsförbud hävdes. Minst 45 människor dödade. Dagens Nyheter 061108.

Tre amerikanska soldater dödade i Irak. Dödssiffran för november har därmed stigit till 24. Dagens Nyheter 061110.

"Ett nytt Irak" på gång i Somalia. Syrien, Iran, Libyen, Sudan, Egypten, Eritrea, Djibouti och Saudiarabien tillhandahåller vapen och annan utrustning åt islamisterna. Dagens Nyheter 061110.

Irakiska al-Qaida hotar att "spränga Vita huset". Dagens Nyheter 061110.

Toppmilitären i det irakiska flygvapnet Georges Sada bekräftar att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen men att dessa flyttades å 2002 till Syrien. Världen idag 061110.

Våldet fortsätter att härja Irak. Bara under söndagen rapporteras om att minst 100 personer har dödats i flera attentat. Nu talas om regeringsombildning. Dagens Nyheter 061112.

Våldet fortsätter att härja Irak. Bara under söndagen rapporteras om att minst 100 personer har dödats i flera attentat. Nu talas om regeringsombildning. Dagens Nyheter 061113.

USA-räd mot shiafästen — sex civila dödade. Dagens Nyheter 061114.

Jurister stämmer Rumsfeld för tortyr. Dagens Nyheter 061114.

Beväpnade män i polisuniformer förde på tisdagen bort över hundra anställda vid Iraks utbildningsdepartement. Dagens Nyheter 061114.

USA-soldat erkänner brott i Irak. Dagens Nyheter 061114.

De flesta i Irakgisslan fria. Dagens Nyheter 061115.

Irakisk oenighet om masskidnappning. Svenska Dagbladet 061115.

Några av dem som togs som gisslan på Iraks utbildningsdepartement i tisdags har torterats ihjäl. Det hävdar ministern för högre utbildning Abd Dhiyab. Dagens Nyheter 061116.

Flera av de kidnappade från utbildningsministeriet i Bagdad har blivit torterade och misshandlade och ett antal har avlidit av sina skador. Dagens Nyheter 061117.

"Bush lurades till Irak". Falska spår, utlagda av al-Qaida, lurade USA att angripa Irak. Det uppger en man som infiltrerat terrornätverket och nu har intervjuats av BBC. Dagens Nyheter 061117.

Iraks främste sunnimuslim, Harith al-Dhari, efterlyst för att ha hetsat till sekteristiskt våld. Dagens Nyheter 061117.

"Livet var bättre på Saddams tid". Dagens Nyheter 061118.

Ledande shiapolitiker dödad i Irak. Dagens Nyheter 061118.

USA pratar med Syrien igen. Dagens Nyheter 061118.

Gordon Brown på blixtbesök i Irak. Dagens Nyheter 061118.

Syriens utrikesminister besökte Bagdad. Dagens Nyheter 061119.

Minst 50 dödade i attentat i Irak. Dagens Nyheter 061119.

Minst 60 människor hittades torterade och mördade i Bagdad. Dagens Nyheter 061120.

Rättegången som ledde fram till dödsdomen mot Saddam Hussein döms ut totalt av Human Rights Watch. Dagens Nyheter 061120.

Irak och Syrien återupptog på tisdagen diplomatiska förbindelser efter ett uppehåll på 26 år. Dagens Nyheter 061121.

Fler civila än någonsin sedan USA:s invasion våren 2003 miste livet i Irak. Oktobersiffran blev 3.709 döda. Dagens Nyheter 061122.

Ett 30-tal beväpnade män angriper sjukvårdsdepartementet i Bagdad med granater och skottlossning. Dagens Nyheter 061123.

I en av de blodigaste attackerna sedan USA-invasionen 2003 dödades minst 160 människor av bilbomber i Bagdads fattiga shiadominerade stadsdel Sadrstaden. Dagens Nyheter 061123.

Dödssiffran efter torsdagens serieattentat i Sadr-staden i Bagdad har ökat till 202. Dagens Nyheter 061124.

Bara begravningståg och poliser syns till på Bagdads gator. Dagens Nyheter 061124.

Hämndattacker i Bagdad efter bombdådet. 30 människor dödades. Fyra moskéer eldhärjades. Dagens Nyheter 061124.

10 rebeller dödades i amerikanskt anfall i Irak och bombfabriker förstördes. Dagens Nyheter 061125.

Storbritannien kommer att ta hem "tusentals" brittiska soldater från Irak under nästa år. Dagens Nyheter 061127.

Irakiska rebeller: Vi har skjutit ner USA-plan. Dagens Nyheter 061128.

Iran: USA måste lämna Irak. Dagens Nyheter 061128.

Den libanesiska Hizbollahrörelsen utbildar irakisk shiamilis. Mellan tusen och två tusen milismän har utbildats, bland annat från den radikale predikanten Moqtada Sadrs Mahdiarmé. Dagens Nyheter 061128.

USA:s president George W Bush sade på tisdagen att han inte tänker dra tillbaka USA:s styrkor från Irak "innan uppdraget är slutfört". Dagens Nyheter 061128.

Fem flickor, den yngsta i spädbarnsåldern, dödades när amerikanska styrkor hamnade i eldstrid med två rebeller i al-Ramadi i Irak. Dagens Nyheter 061128.

Bush i krismöte med Irakledare. Dagens Nyheter 061130.

USA-kommission föreslår reträtt från Irak. Dagens Nyheter 061130.

Minst 1 847 irakier mördades i november. Expressen 061201.

Bilbomber dödade minst 51 i Bagdad. Dagens Nyheter 061202.

Rumsfeld föreslog ny Iraklinje. Dagens Nyheter 061202.

Iraks president Jalal Talabani avvisr FN-chefen Kofi Annans förslag om en internationell fredskonferens. Dagens Nyheter 061203.

Den avgående FN-chefen Kofi Annan anser att det som pågår i Irak är mycket värre än ett inbördeskrig. Dagens Nyheter 061203.

14 shiamuslimer mördade på buss. Dagens Nyheter 061205.

Minst 44 människor dödades i en våg av i huvudsak anti-shiitiska attacker i Irak. Dagens Nyheter 061205.

Robert Gates, som president George W Bush nominerat till USA:s nye försvarsminister, medger att USA inte vinner kriget i Irak. Dagens Nyheter 061205.

USA bör dra tillbaka nästan alla stridande förband från Irak senast i början av år 2008. Det väntas den så kallade Bakerkommissionen i dag föreslå president George W Bush. Dagens Nyheter 061206.

Analys: Kriget förvärras innan det är över. Dagens Nyheter 061206.

Bush: En tung bedömning. Dagens Nyheter 061206.

Blair träffar Bush för samtal om Irak och Mellanöstern. Dagens Nyheter 061207.

Irans utrikesminister i Bahrain: Iran hjälper gärna USA att dra sig ur Irak. Dagens Nyheter 061209.

En brorson till Iraks exdiktator Saddam Hussein flydde ur fängelset i Badush i norra Irak. Dagens Nyheter 061209.

Rumsfeld på avskedsresa i Irak. Dagens Nyheter 061212.

Irak sågar Bakerrapporten. Dagens Nyheter 061212.

Shiitiska familjer massakrerade i Bagdad. Dagens Nyheter 061212.

Kriget inom islam. Expressen 061212.

Minst 57 dödade av självmordsbombare i Bagdad. Bombaren slog till bland folk (shiamuslimer) som stod i kö på Tayrantorget för att söka arbete. Enligt inrikesdepartementet lurade mannen folk att samlas vid hans bil med löften om arbete. Sedan utlöste han bomben. Dagens Nyheter 061212.

När britterna till sist gick ut i kriget mot Irak hade de inte övervägt alternativen. Dagens Nyheter 061215.

Försök till försoning i Irak. Dagens Nyheter 061216.

10-25 personer från Röda halvmånen rövades bort. Svenska Dagbladet 061217.

USA ökar närvaron i Persiska viken. Sydsvenskan 061219.

Våldet i Irak på rekordnivå. Antalet sunnitiska och shiitiska dödspatruller har ökat de har fått hjälp av element ur de irakiska styrkorna. Det religiöst färgade våldet mellan sunni- och shiamuslimer utgör det största hindret mot stabilitet i Irak. Dagens Nyheter 061219.

"Irak nära fullständigt sammanbrott". Dödspatruller dödar hämningslöst. Särskilt den shiamuslimska så kallade Mahdiarmén med ledaren Moqtada Sadr är en framgångsrik sabotör av det amerikanska projektet. Dagens Nyheter 061219.

Bush vill tillfälligtvis skicka fler soldater till Irak. Dagens Nyheter 061220.

Kaos och hängningar i Irak. Dagens Nyheter 061220.

USA-soldater åtalas för mord. Svenska Dagbladet 061221.

USA-soldater åtalas för mord på civila i Irak. Dagens Nyheter 061222.

Omkring 12 000 polismän i Irak har dödats i tjänsten sedan den USA-ledda invasionen 2003. Svenska Dagbladet 061225.

Saddam Hussein ska avrättas inom 30 dygn, om domen skrivs under. Dagens Nyheter 061226.

40-tal dödade i attentat i Irak. Svenska Dagbladet 061226.

Saddams hängning förbereds. Dagens Nyheter 061227.

Avskedsbrev från Saddam inför hängningen. Saddam: "Länge leve det heliga kriget." Dagens Nyheter 061227.

Attentat i Bagdad när Saddam-domen publicerades. Dagens Nyheter 061228.

Iraks premiärminister vill se Saddam hänga före nyår. Dagens Nyheter 061228.

Vita huset räknar med att den irakiske exdiktatorn Saddam Hussein avrättas snart. Dagens Nyheter 061228.

Bland exilirakier i Sverige mottogs nyheten om Saddam Husseins kommande avrättning med glädje. Dagens Nyheter 061229.

Irakiske premiärministern skrev under dödsdomen. Aftonbladet 061229.

Saddam avrättades genom hängning. Hans sista ord: "Gud är stor, Irak kommer att segra, Palestina är arabiskt". Dagens Nyheter 061229.

En ovanligt grym diktator. Dagens Nyheter 061230.

Familjen vill att Saddam begravs i Jemen. Dagens Nyheter 061230.

Avrättningen har stängt ett kapitel i Iraks historia. Dagens Nyheter 061230.

USA:s president George W Bush kallar avrättningen av Saddam Hussein för en milstolpe på Iraks väg mot demokrati. Dagens Nyheter 061230.

Blandade reaktioner från omvärlden. Libyen utfärdar tre dagars landssorg. Dagens Nyheter 061230.

Fortsatt blodbad efter Saddams hängning. Kring 70 liv krävdes i bombdåd i Kufa och Bagdad. Saddam Husseins lik har flugits till hemstaden Tikrit för begravning. Dagens Nyheter 061230.

Den svenska regeringen beklagar att Saddam Hussein avrättats. Dagens Nyheter 061230.

Det är tveksamt om avrättningen innebär minskat våld och en snabbare demokratisering i Irak. Dagens Nyheter 061230.

Irakiske exdiktatorn Saddam Hussein begravdes i gryningen i sin födelseby Awja. Dagens Nyheter 061231.

Hånfull Saddam fångad på video inför och under hängningen. Dagens Nyheter 061231.

Saddams dödsvideo väcker ilska. Hans sista ord blir Muhammed. Dagens Nyheter 070101.

Militärsköterska: "Tålmodig Saddam matade fåglarna". Dagens Nyheter 070101.

Antalet civila offer i Irak når nya rekordnivåer. Dagens Nyheter 070102.

Nu jagas den som filmade Saddams död. Dagens Nyheter 070102.

USA har inget att göra med Saddams hängning. Dagens Nyheter 070103.

Vädjan till Irak om att stoppa hängningar. Dagens Nyheter 070104.

Nu ska Saddams halvbror Barzan avrättas i Irak. Aftonbladet 070104.

Ledande demokrater uppmanar Bush avsluta kriget. Dagens Nyheter 070105.

En fotograf som arbetade för nyhetsbyrån AP har hittats död. Dagens Nyheter 070106.

Under andra halvåret 2006 dödades tre gånger så många civila och poliser i Irak som under första halvåret. Dagens Nyheter 070107.

Saddam diskuterar kemvapen på band. Dagens Nyheter 070107.

Saddams avrättning vidgar klyftorna i Irak. Dagens Nyheter 070107.

15 irakiska städare mördade i massaker. Sköts ihjäl på väg till jobbet på Bagdads flygplats. Aftonbladet 070107.

Bush skickar ytterligare 20.000 soldater till Irak. Dagens Nyheter 070109.

Ny video med Saddam Husseins kropp. Dagens Nyheter 070109.

Omkring 30 personer, de flesta turkiska byggnadsarbetare, omkom när ett flygplan på tisdagen kraschade i dimmigt väder i Bagdad. Dagens Nyheter 070109.

Minst 50 sunnimuslimska upprorsmän dödades på tisdagen i centrala Bagdad i intensiva eldstrider med irakiska regeringstrupper och amerikanska styrkor. Dagens Nyheter 070109.

Pilgrimsmassaker i Karbala. Elva pilgrimer dödades när deras buss kom tillbaka till Irak från Saudiarabien. Dagens Nyheter 070110.

"Kemiske Ali" erkänner kurdmord. Dagens Nyheter 070111.

Amerikanska soldater gick på torsdagen in på en iransk beskickning i Arbil i norra Irak och grep flera personer. Dagens Nyheter 070111.

Bushs strategi saknar stöd i USA. Dagens Nyheter 070111.

President George W Bushs planer på en upptrappning av kriget i Irak kan betyda att USA:s styrkor hamnar i ett tvåfrontskrig. Dagens Nyheter 070111.

18 års fängelse för USA-soldats Irakmord. Dagens Nyheter 070112.

Den irakiska staden Kirkuk utsattes för flera våldshandlingar. Dagens Nyheter 070113.

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice inledde på lördagen en rundresa i Mellanöstern med mål att mobilisera stöd för president Bushs politik för området. Dagens Nyheter 070113.

Trängd Bush trappar upp konfrontationen med Iran. Dagens Nyheter 070113.

De fem iranier som USA grep i torsdags i Arbil har försett irakiska rebeller med vapen. Dagens Nyheter 070114.

Iran kräver att USA omedelbart släpper de iranier som greps i Arbil och betalar ersättning för förstörelsen i deras kontor. Dagens Nyheter 070114.

Under söndagens oroligheter i Irak drabbades staden Mosul i norr värst. Där dödades 17 människor i en serie attentat och eldöverfall. Dagens Nyheter 070114.

Soldater protesterar mot kriget i Irak. Dagens Nyheter 070114.

Syriens president lovar att göra vad han kan för att sänka spänningen i förhållandet till grannlandet Irak. Dagens Nyheter 070115.

Saddam Husseins halvbror hängd. Dagens Nyheter 070115.

94 civila dödas varje dag i Irak. Dagens Nyheter 070116.

Bomber och överfall dödade 35 i Bagdad. Dagens Nyheter 070116.

Minst 25 dödades vid bombdåd i Irak. Dagens Nyheter 070117.

Smugglare bakom våg av irakier som söker asyl i Sverige. Dagens Nyheter 070118.

Irak vill hellre ha vapen än utländsk trupp. Dagens Nyheter 070118.

En amerikansk militärhelikopter störtade nordost om Bagdad och samtliga 13 ombord omkom. Tiotals amerikanska helikoptrar har kraschat under Irakkriget.Dagens Nyheter 070120.

Bush vill inte ge tidtabell för Irak.Dagens Nyheter 070122.

En dubbelattack mot en marknadsplats i en fattig stadsdel i Bagdad på måndagen blev en av de dödligaste hittills i Irak. Minst 88 människor dödades. Annat våld pressade upp måndagens dödssiffra över 100.Dagens Nyheter 070122.

Iraqi Christians Fleeing Violence Face Uncertain Future.Barnabas Fund 070123.

Al-Qaida hånar USA:s Irakstrategi.Dagens Nyheter 070123.

Omvärldens förtroende för USA allt mindre.Dagens Nyheter 070123.

Över 600 milismän som lyder under den radikale shiamuslimske predikanten Muqtada Sadr och 16 ledare inom hans rörelse har gripits av irakiska och amerikanska styrkor i Irak under de senaste månaderna.Dagens Nyheter 070123.

Demokraterna kräver ny kurs i Irak.Dagens Nyheter 070124.

USA trappar upp striderna i Bagdad.Dagens Nyheter 070124.

USA: Vi har bevis för Irans terror i Irak.Dagens Nyheter 070125.

Att invadera Irak var ett "idiotbeslut" sade Iraks vicepresident Adel Abdel Mahdi.Dagens Nyheter 070125.

Det var den irakiska polisen som var målet för bilbombaren. I stället satte sprängladdningen eld på en buss med passagerare och omkring 25 personer dödades.Dagens Nyheter 070125.

En sprängladdning gömd i en bur med duvor dödade minst 13 personer på en djurmarknad i centrala Bagdad. Över 30 människor skadades. Dagens Nyheter 070126.

Amerikanska soldater i Irak har fått tillstånd att fånga eller döda iranska agenter i landet. Dagens Nyheter 070126.

Fyra amerikanska soldater kidnappades och hittades senare mördade. Dagens Nyheter 070126.

Bush fast besluten undvika "katastrof" i Irak. Dagens Nyheter 070127.

Minst 15 dödade av självmordsbombare i Bagdad. Dagens Nyheter 070127.

USA-uppladdning i Mellanöstern oroar Ryssland. Dagens Nyheter 070127.

Massprotest i USA mot Irakkriget. Dagens Nyheter 070127.

Den amerikanska militären i Irak rapporterade att ytterligare sju amerikanska soldater dödats. Därmed har tolv amerikaner stupat på tre dygn. Dagens Nyheter 070127.

Amerikanska och irakiska styrkor har under söndagen dödat minst 250 upprorsmän från en extrem islamistisk grupp strax norr om den heliga staden Najaf. Dagens Nyheter 070128.

Granater föll på söndagen ner över en flickskola i en huvudsakligen sunnitisk del av västra Bagdad. Fyra elever dödades och 21 skadades. Dagens Nyheter 070128.

Siste arabdiplomaten lämnar Bagdad. Dagens Nyheter 070128.

Iran vill öka kontakterna med Irak. Dagens Nyheter 070129.

Spänningen ökar mellan USA och Iran. Dagens Nyheter 070129.

Minst 40 irakiska pilgrimer dödade. Dagens Nyheter 070130.

Irakiske ambassadören har lämnat olika uppgifter. Dagens Nyheter 070131.

USA: Iranska vapen används i Irak. Dagens Nyheter 070131.

Nya massakrer i Irak, minst 70 döda. 65 personer anställda inom medierna dödades i Irak under 2006.Dagens Nyheter 070201.

USA-rapport: Situationen i Irak förvärras.Dagens Nyheter 070203.

Minst 135 personer dödades och 305 skadades när en lastbil lastad med matvaror och sprängmedel exploderade på ett marknadstorg i Bagdad.Dagens Nyheter 070203.

Åtminstone 37 människor dog i självmordsattentat och eldstrider i den irakiska huvudstaden på söndagen.Dagens Nyheter 070205.

Rättegång inledd mot den 28-årige löjtnanten Ehren Watada som vägrar att kriga i Irak. Därmed riskerar han fyra års fängelse och avsked från armén.Dagens Nyheter 070205.

Bush kräver mer pengar för Irak och Afghanistan.Dagens Nyheter 070205.

Äldre och fattiga i USA får betala Irakkriget.Dagens Nyheter 070205.

Ett stort säkerhetspådrag inleddes i Bagdad i dag, samtidigt som tiotals nya dödsoffer krävdes i attacker i huvudstaden och resten av Irak.Dagens Nyheter 070205.

USA-flyg i attack mot brittisk konvoj. Incidenten har skapat en fnurra mellan USA och Storbritannien.Dagens Nyheter 070206.

Aldrig tidigare i Irakkriget har så många amerikanska soldater dödats som under de fyra senaste månaderna.Dagens Nyheter 070207.

Militärrättegången mot Ehren Watada, officern som vägrat att slåss för USA i Irakkriget, ogiltigförklarades.Dagens Nyheter 070207.

Irakisk ämbetsman gripen för mord. I nya våldsdåd i Irak dödades i dag ett 50-tal människor.Dagens Nyheter 070208.

Ny befälhavare: Sista chansen i Irak.Dagens Nyheter 070210.

Brottslingar avrättade i Irak.Dagens Nyheter 070211.

USA:s bildbevis: Iranska bomber i Ira.Aftonbladet 070212.

Över 70 döda i nya bombdåd i Irak.Dagens Nyheter 070212.

Saddams vicepresident Taha Yassin Ramadan dömd till döden. Dagens Nyheter 070212.

USA-helikopter sköts ned i Irak. Dagens Nyheter 070214.

USA-militär tvivlar på Irans inblandning.Dagens Nyheter 070214.

USA tar emot fler Irakflyktingar. Dagens Nyheter 070215.

EU-kommissionen tar upp Irakflyktingar. Dagens Nyheter 070215.

Irakiska S-pass inte längre giltiga. Dagens Nyheter 070215.

De senaste två åren har 14.000 irakiska flyktingar kommit till Sverige. Dagens Nyheter 070215.

Den högste ledaren för terrornätverket al-Qaida i Irak, Abu Ayub Masri, skadades i en eldstrid i Irak. Dagens Nyheter 070216.

USA:s representanthus röstade ned president George W Bushs Irakstrategi. Dagens Nyheter 070216.

Våldet flyttar från Bagdad: bilbomber i Kirkuk. Dagens Nyheter 070217.

Rice prisar våldsbekämpningen i Irak. Dagens Nyheter 070217.

USA:s senat sade nej till att rösta om Irak. Dagens Nyheter 070217.

Sedan den 20 januari har sju helikoptrar skjutits ner i Irak. Dagens Nyheter 070218.

Helikopter störtade i Afghanistan. Dagens Nyheter 070218.

Hillary Clinton: Börja lämna Irak inom 30 dagar. Dagens Nyheter 070218.

Minst 30 döda i bombdåd i Bagdad. Dagens Nyheter 070218.

Minst 60 döda i Bagdad trots säkerhetsplan. Dagens Nyheter 070218.

Våldtäkt hotar fredsplan i Irak. Dagens Nyheter 070220.

Blair drar tillbaka trupper från Irak. Dagens Nyheter 070221.

Danmark följer britterna ur Irak. Dagens Nyheter 070221.

Blair: Så ska vi lämna Irak. Dagens Nyheter 070221.

Flygattacker i Bagdad. Dagens Nyheter 070224.

Iraks president Jalal Talabani har rest till Jordanien för att få vård, sedan hans blodtryck fallit drastiskt. Dagens Nyheter 070225.

En ensam självmordsbombare iförd sprängmedelsväst tog 40 människor med sig i döden utanför en handelshögskola i Bagdad. Dagens Nyheter 070225.

Religiösa och etniska minoritetsgrupper i Irak riskerar att utplånas i tysthet. De förföljs, mördas och tvingas konvertera till islam. Nära hälften av alla irakier som flytt till Syrien de senaste tre åren är kristna. Dagens Nyheter 070226.

Iraks vicepresident överlevde attentat.Dagens Nyheter 070226.

"USA har färdig plan för attack mot Iran." Dagens Nyheter 070226.

Ny irakisk lag fördelar oljepengar. Dagens Nyheter 070226.

Bomb mot barn på fotbollsplan i Irak. Dagens Nyheter 070227.

Över 20 människor dödades på olika håll i Irak på tisdagen i en rad granat- och bombattacker. Dagens Nyheter 070227.

Utrikesminister Carl Bildt välkomnar inbjudan från sin irakiske kollega Hoshyar Zebari att besöka Irak. Dagens Nyheter 070228.

Utrikesminister Carl Bildt säger sig vara oroad över de tiotusentals irakiska flyktingar som väntas anlända till Sverige under 2007. Dagens Nyheter 070228.

Tre amerikanska soldater dödades på lördagen av vägbomb i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 070303.

En bilbomb i ett bokhandelsområde i Bagdad har dödat minst 26 människor och skadat 54. Dagens Nyheter 070305.

Minst 134 pilgrimer dödade i Irak. Dagens Nyheter 070306.

Fem döda i nytt attentat mot shiamuslimska pilgrimer. Dagens Nyheter 070307.

Minst 30 människor har dödats i ett sprängattentat i Balad Ruz nordöst om Bagdad. Dagens Nyheter 070307.

Kristna i kläm mellan islam och väst. I Irak pågår nu en etnisk rensning av assyrier. Världen idag 070307.

Utplåning hotar Iraks kristna. Om inte det internationella samfundet ingriper kommer de kristna i Irak att höra till historien. Världen idag 070309.

Iran kommer att delta vid den internationella konferensen i Bagdad, jämsides med USA. Dagens Nyheter 070308.

Hård strid väntar om USA:s Irakpolitik. Dagens Nyheter 070309.

Tre kilometer från utrikesdepartementet i Bagdad, där den internationella konferensen genomförs, exploderade en bilbomb vid middagstid och dödade minst 18 människor. Dagens Nyheter 070310.

Kidnappare hotar döda tyskar i Bagdad. Dagens Nyheter 070311.

Bush skickar skyddsstyrka till Irak. Dagens Nyheter 070311.

Minst 58 personer dödades när en serie bombdåd och attentat skakade Irak. Dagens Nyheter 070311.

Våldet minskar kraftigt i Bagdad. Men utanför huvudstaden ökar dödandet. Dagens Nyheter 070314.

Irakdemonstranter tågade mot Pentagon. Dagens Nyheter 070317.

Åtta amerikaner dödade i Irak. Dagens Nyheter 070317.

Irakier misströstar om framtiden. Dagens Nyheter 070319.

Dyster Bush höll låg profil i Iraktal. Dagens Nyheter 070319.

Saddam Husseins vicepresident, Taha Yassin Ramadan, hängd. Dagens Nyheter 070319.

Efter fyra år är kriget en mardröm. Dagens Nyheter 070319.

* Kriget har kostat USA närmare 400 miljarder dollar (2800 miljarder kronor).

"En autonom kristen region är osannolik". Dagen 070320.

Attentat mot sunniminister i Irak. Dagens Nyheter 070323.

Minst 20 dödades i sprängdåd i Bagdad. Dagens Nyheter 070324.

Nära 80 dödade i Irak. Dagens Nyheter 070327.

45 döda i irakisk massaker. Dagens Nyheter 070328.

USA-senaten vill ta hem alla amerikanska trupper från Irak senast i mars nästa år. Dagens Nyheter 070328.

Uppemot 130 människor dödades i flera attentat på torsdagen mot shiamuslimer i Irak. Dagens Nyheter 070329.

Värsta veckan på länge i Irak. Nästan 400 döda bara de tre senaste dagarna. Dagens Nyheter 070331.

Mars blev en grym månad i Irak. Dagens Nyheter 070401.

Minst 13 människor dödades och uppåt 200 skadades när en lastbilsburen självmordsbombare rammade en polisstation i Kirkuk i norra Irak. Dagens Nyheter 070402.

Brittisk press: "USA-räd utlöste Irankris". Dagens Nyheter 070403.

Ytterligare sex amerikanska och fyra brittiska soldater har dödats i Irak. Dagens Nyheter 070404.

Tuff tid för britterna i fångenskap. Dagens Nyheter 070406.

Nya vindar hos Irans ayatollor. Dagens Nyheter 070316.

Tjugo personer dödades och 30 skadades genom en självmordsbombning utförd av en man i en bil vid en vägspärr i staden Ramadi. Dagens Nyheter 070406.

Minst 15 människor dödades och 25 sårades när en raket slog ned i staden al-Mahmudiyya söder om Bagdad. Dagens Nyheter 070408.

Tiotusentals demonstrerar i Irak. Dagens Nyheter 070409.

DN Special om kampen om Irak

Bombdåd i Iraks parlament skakar Bush. Dagens Nyheter 070412.

Det fyra år långa kriget i Irak tär hårt på den amerikanska försvarsmakten. Svenska Dagbladet 070413.

Hundratals skadeståndskrav på USA:s krigföring i Irak och Afghanistan. Svenska Dagbladet 070413.

34 dödades av bilbomb i Karbala. Dagens Nyheter 070414.

Bomber dödade över 190 i Bagdad. Dagens Nyheter 070418.

Irak kan ha jättelika oljereserver. Dagens Nyheter 070419.

USA:s murbygge i Bagdad stoppas. Dagen 070422.

Blodiga bombdåd i Irak. Svenska Dagbladet 070422.

Iraqi Prime Minister Supports Assyrian Christians in Iraq. Religion Today 070423.

Minst 25 personer dödades och 44 skadades när en självmordsbombare lät sin tankbil explodera i utkanterna av Ramadi. Dagens Nyheter 070424.

Irak vägrar redovisa dödsoffer. Dagens Nyheter 070425.

Bush tvingas använda veto. Dagens Nyheter 070426.

Minst 29 personer dödade i Irak. Det enskilt värsta dådet skedde vid en vägspärr norr om Bagdad, där en självmordsbombare tog med sig nio irakiska soldater i döden. Dagens Nyheter 070426.

Demokraternas kandidater vill lämna Irak. Dagens Nyheter 070427.

27 döda hittade i Baquba. Dagens Nyheter 070428.

Minst 60 döda av bomb i Karbala och omkring 170 skadades intill en huvudgata med många affärer. Dagens Nyheter 070428.

Nio USA-soldater dödade i Irak. Dagens Nyheter 070429.

Sju av åtta irakiska återuppbyggnadsprojekt som den amerikanska regeringen förklarat vara succéer fungerar i själva verket inte alls och har lagts ned. Dagens Nyheter 070429.

Demokrat hotar Bush med riksrätt. Demokraterna hävdar att George Bush olagligt manipulerat underrättelseuppgifter för att kunna påstå att det fanns bevis för att Irak gömde massförstörelsevapen. På det sättet fick han ett motiv för att invadera Irak. Dagen 070430.

En självmordsbombare dödade på måndagen 32 personer och skadade över 60 när han sprängde sig själv i vid en begravningsceremoni norr om Bagdad. Dagens Nyheter 070501.

al-Qaidaledare uppges eventuellt ha dödats. Dagens Nyheter 070501.

Bush lade in veto mot truppreträtt. Dagens Nyheter 070502.

Misslyckat försök stoppa Bushs Irakveto. Dagens Nyheter 070502.

Antalet personer som dödades, sårades och kidnappades nära nog fördubblades i Irak och Afghanistan under 2006 jämfört med året innan. Dagens Nyheter 070502.

Vad gör ni när USA lämnat?
av: Haore Sulaiman

Bilderna lämnar inte näthinnan och de otäcka skriken ekar alltjämt i huvudet. Scenerna är för starka och återkommer ofta av hur islamister bokstavligen slaktar sina fångar, samtidigt som Koranen reciteras. Jag orkar knappt se och mår fruktansvärt illa av sändningen. Men jag fortsätter att titta, snart visas nämligen polisförhöret med männen som så bestialiskt avrättade människor. Videon spreds av organisationen i syfte att rekrytera anhängare i kampen mot oliktänkare.
- Vid Allah den barmhärtiges namn, inleder den välavlönade läraren och tittar upp mot himlen.
- Vår grupp strider mot Amerika och de smutsiga kristna. Och alla landsmän som samarbetar med amerikanarna är våra fiender.
Du dödade dina landsmän som man slaktar får, invänder förhörsledaren.
- Vi betraktar dem som förrädare.
- De var poliser och ordningsmän.
- Förrädare för oss.
Den yngre medbrottslingen är lika övertygad.
- Vår kamp har börjat men slutar inte här. Vi kommer att kämpa för frihet till sista blodsdroppen.
Genom att mörda landsmän? inflikar förhörsledaren.
- Vi är Allahs krigare och utför hans vilja.

Jag ska erkänna en sak: jag har nästan helt slutat läsa svenska redaktioners utrikesbevakning. I alla fall vad gäller Mellanöstern och i synnerhet Irak. Bilden som förmedlas är ofta verklighetsfrämmande. I huvudsak handlar rapporteringen om att si och så många sprängdes ihjäl för att landa i slutsatsen att allt är amerikanernas fel. Men när ska vi informeras om att islamister gör livet ohyggligt svårt för irakier - kurder, araber, kristna och alla andra grupper?
När ska vi få höra om den skräck som mina landsmän lever i?
För inte så länge sedan fick jag höra om hur islamister sprider fruktan hos irakier genom mycket obehagliga hot. "Vem ska skydda er när amerikanarna är borta, var ska ni ta vägen?" är frågor som Allahs överlåtna krigare nu riktar till medborgarna i Bagdad och i andra städer.

Islamisterna vet mycket väl att utan amerikanarna kommer det dåligt utrustade och tränade polisväsendet ha svårt att skydda folket. De vet hur lätt det är att köpa lågavlönade poliser till att samarbeta i terrorattacker.
När de allierade har lämnat Irak kan civilbefolkningen vara illa ute i klorna på kallblodiga mördare. Ha detta i minnet nästa gång en politisk korrekt debattör, tryggt bakom datorn, kräver USA:s uttåg ur Irak.

Haore Sulaiman
(Publicerad i tidskriften Världen idag Opinion 4 maj 2007)

Poliselever dödade i Irak. 15 människor dödades och 22 skadades i ett självmordsattentat i utkanten av Iraks huvudstad Bagdad. Dagens Nyheter 070505.

Minst 35 människor dödades och 80 skadades i ett sprängdåd vid en marknad i Iraks huvudstad Bagdad. Dagens Nyheter 070506.

Våldsvåg i norra Irak efter brutal stening av en irakisk flicka som hade förälskat sig i "fel" man. Dagens Nyheter 070507.

Minst 25 döda i bilbomber i Irak. Dagens Nyheter 070507.

Barnadödligheten ökar i Irak. Dagens Nyheter 070508.

En självmordsbombare detonerade sin sprängladdning på en marknad i den irakiska staden Kufa på tisdagen. Minst 16 människor dödades i explosionen och ett 70-tal skadades. Dagens Nyheter 070508.

Minst 22 människor dödades i Bagdad, när två bilbomber exploderade vid säkerhetsposteringar vid broar i ett shiadominerat område. Dagens Nyheter 070511.

Irakiska shiiter bryter med Iran. Dagens Nyheter 070512.

Bilbomb dödade 50 kurder i norra Irak. Dagens Nyheter 070513.

Dansk soldat dödad i Irak. Dagens Nyheter 070514.

Iraq and Gaza: Facing al Qaeda. Crosswalk.com 070515.

USA och Iran möts 28 maj om kriget i Irak. Dagens Nyheter 070517.

Tv-anställda mördade i Irak. Dagens Nyheter 070518.

Massaker på 15 kurder i Irak. Dagens Nyheter 070519.

Brown vill ta hem brittiska Irak-trupperna inom sina första 100 dagar. Dagens Nyheter 070520.

Bomb dödade sex USA-soldater i Bagdad. Sammanlagt har drygt 3.400 amerikaner fått sätta livet till. Dagens Nyheter 070520.

En bilbomb på en marknad i Bagdad har dödat minst 25 människor, många av dem barn. Omkring 60 rapporteras ha skadats. Dagens Nyheter 070522.

Stora USA-förluster i Irak i maj, omkring 100 döda. Dagens Nyheter 070527.

Minst 19 människor och över 40 har dödats i ett bombattentat i ett marknadsområde i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 070528.

Behov av enat Irak förenar USA och Iran. Dagens Nyheter 070528.

Fem britter kidnappade i Irak. Dagens Nyheter 070529.

Assyrian and Chaldean Christians Flee Iraq to Neighboring Jordan. Crosswalk.com 070529.

Svenska kommittén för assyrier kräver att regeringen och EU agerar. Dagen 070601.

Turkiet har inlett den största offensiven på åratal mot kurdisk gerilla i landets sydöstra del och i norra Irak. Dagens Nyheter 070606.

Självmordsbombare dödade nio i norra Irak. Dagens Nyheter 070607.

Turkisk uppladdning nära gränsen till Irak. Dagens Nyheter 070607.

Många döda i dubbla sprängdåd i Irak. Dagens Nyheter 070608.

Irakprotest mot turkisk offensiv. Dagens Nyheter 070609.

Krigsveteraner begår dubbelt så ofta självmord som amerikaner i gemen. Faran för Iraksoldater är stor. Dagens Nyheter 070612.

En av Iraks viktigaste shiamoskéer, Gyllene moskén i Samarra norr om Bagdad, har återigen förstörts av en bomb. Massakrer befaras som hämd. Dagens Nyheter 070613.

Baghdad believers being terrorized for crime of Christianity. JewishWorldReview.com 070614.

Sex sunnimuslimska moskéer i Irak brändes som hämnd för attacken på en shiamuslimsk moské. Dagens Nyheter 070614.

Känd sunnimoské sprängd i Irak. Dagens Nyheter 070615.

Ett F16-plan som tillhör USA har störtat i Irak. Dagens Nyheter 070616.

Turkiet vill diskutera PKK med Irak. Dagens Nyheter 070617.

"Blair kände till bristande amerikansk Irakplanering". Dagens Nyheter 070617.

Sunnitisk moské sprängd i Irak. Dagens Nyheter 070617.

Stefan Swärds bekännelse: Jag hade fel om invasionen i Irak. Och Swärd konstaterar: Irak har blivit ett centrum för terrorism och träning av självmordsbombare. Dagens Nyheter 070619.

Minst 78 döda vid bombdåd mot en shiamuslimsk moské i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 070619.

"Kristna i Irak har ingen framtid". Dagen 070620.

Bagdads gröna zon attackerad. Dagens Nyheter 070621.

En självmordsbombare dödade minst 18 människor när han med en tankbil rammade muren runt en polisstation i staden Baiji i norra Irak. Dagens Nyheter 070625.

En parlamentsledamot och sex klanledare fanns bland de många dödsoffren för en rad bombdåd i Irak. Dagens Nyheter 070625.

Iraqi Christians Targeted in Baghdad. For one man, the release of eight kidnapped Christians from his hometown of Qaraqosh on Friday June 22 was bittersweet. Compass Direct News reports that ten days prior, his own brother-in-law, Fouad Salim, had not been so fortunate when militants killed him in Baghdad as he left his work at a police station in Razaliyah. “It was because of his religion," said the Syrian Catholic, who asked to remain anonymous. “They asked him to be Islamicized [convert to Islam], and when he refused they killed him." Salim’s family believes he was murdered by Shiite militants within the police force. His story is one of a growing number of incidents of persecution against Christians reported from Baghdad in recent months. Religion Today 070628.

USA har satsat över 100 miljarder kronor på utbildning av irakiska soldater till i stort sett ingen nytta hittills. Dagens Nyheter 070628.

Amerikanska soldater och shiamuslimsk milis utkämpade en hård eldstrid natten i slumstadsdelen Sadrstaden i Bagdad. "Omkring 26 extremister" dödades. Dagens Nyheter 070630.

Iraks högsta brottmålsdomstol har dömt fyra personer till döden enligt terroristlagen. Två av dem är utländska rebeller från Jemen respektive Saudiarabien. Dagens Nyheter 070702.

Iraq's Christians Cry: "Please Don't Leave Us". Christians have been kidnapped, murdered and forced to leave their homes and many caught up in the multiple suicide attacks that are every day events in Iraq. Crosswalk.com 070705.

Minst 115 människor miste livet i en by utanför staden Tuz Khurmato i norra Irak, när en lastbil med sprängmedel exploderade vid ett marknadstorg. USA har sammanlagt 157.000 soldater i Irak. Enligt nyhetsbyrån AFP:s sammanställning har 3.599 stupat sedan invasionen inleddes 2003. Dagens Nyheter 070707.

Vrede i Irak efter värsta attentatet. Dagens Nyheter 070708.

Vita huset överväger ny kurs i Irak. Dagens Nyheter 070709.

"Blair tvivlade inte om Irak". Dagens Nyheter 070709.

Motståndet mot Irakkriget växer sig allt starkare i USA, samtidigt som stödet för president George W Bush nått sin lägsta nivå hittills. Dagens Nyheter 070710.

Irakisk polis deltog i attentat. Dagens Nyheter 070712.

Terrornätverket al-Qaida är nu starkare än det varit sedan 11 september-attackerna, enligt en analys som amerikanska underrättelseorgan har gjort. Dagens Nyheter 070712.

Bush: Vi kan vinna kriget i Irak. Dagens Nyheter 070712.

USA-styrka dödade sex irakiska poliser. Dagens Nyheter 070713.

Irak är "det värsta kriget i världen". Dagens Nyheter 070713.

Förändrad Irakpolitik oundviklig för Bush. Dagens Nyheter 070713.

Amerikaner misstror Irakpolitik. Nästan två av tre tillfrågade anser att det hittills är ett misslyckande. Dagens Nyheter 070714.

Irak är världens farligaste land att vara journalist i. Bara i veckan mördades flera medieanställda. Dagens Nyheter 070714.

Kemiske Ali hängs i Halabja. Dagens Nyheter 070714.

Urskillningslöst våld från USA-soldater i Irak har dödat tusentals oskyldiga människor. Övergreppen bestraffas nästan aldrig. Det framgår av ny dokumentation. Dagens Nyheter 070715.

Minst 85 människor har dödats i två bombdåd i Kirkuk i norra Irak. Över 180 personer har skadats. Dagens Nyheter 070716.

Nya attacker och bilbombsdåd skakar Irak. Dagens Nyheter 070717.

Maratondebatt i USA:s senat om Irak förgäves. Dagens Nyheter 070718.

Fyra amerikanska soldater och deras irakiske tolk dödades på onsdagen av en vägbomb i östra Bagdad. Dagens Nyheter 070719.

Sunniter åter i Iraks parlament. Dagens Nyheter 070719.

Tre brittiska soldater dödades i staden Basra i södra Irak. Dagens Nyheter 070719.

200 irakiska tolkar som arbetat för de danska styrkorna i Basra evakuerade till Danmark. Dagens Nyheter 070719.

Danska soldater till Irak. Dagens Nyheter 070720.

En amerikansk marinkårssoldat har degraderats för civil irakiers död. Dagens Nyheter 070721.

Våldet i Irak fortsätter att öka. I juni nådde det den högsta nivån sedan maj 2003 trots att USA ökat sina militära insatser. Dagens Nyheter 070721.

Minst 17 människor, bland dem fem poliser, dödades när fyra bilbomber sprängdes på måndagen i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 070723.

En före detta amerikansk reservofficer riskerar upp till 30 års fängelse för mutor och tvättade pengar i Irak. Dagens Nyheter 070724.

22 människor dödades och 66 skadades när en självmordsbombare sprängde en bil på en välbesökt marknad i staden Hilla i Irak. Dagens Nyheter 070724.

Irans stöd till milisgrupper i Irak har ökat, anklagar USA efter nya trepartssamtal i Bagdad. Dagens Nyheter 070724.

Över 50 fotbollssupportrar dödade i Irak i två bilbombsattentat i Bagdad. Dagens Nyheter 070725.

Jordanien och Syrien måste ha hjälp med att ta hand om flyktingströmmen från Irak. Dagens Nyheter 070725.

Iraks grannar begär flyktinghjälp. Dagens Nyheter 070725.

USA-kritik mot Saudiarabien om Irak. Dagens Nyheter 070726.

Fyra PKK-ledare döda i Irak. Dagens Nyheter 070728.

Kurdistans arbetarparti, PKK, förnekar uppgifter om att fyra av dess ledande medlemmar dödats i ett självmordsdåd i partiets läger i norra Irak. Dagens Nyheter 070728.

En irakisk journalist på väg till arbetet har dödats av en oidentifierad prickskytt. Dagens Nyheter 070728.

Var tredje irakier behöver nödhjälp. Dagens Nyheter 070730.

Fotbollsfreden blev kort i Irak. Dagens Nyheter 070730.

Danska markstyrkor lämnade Irak. Dagens Nyheter 070731.

Amerikanska vapen på drift i Irak. Dagens Nyheter 070801.

Självmordsdåd dödade minst 69 i Irak. Dagens Nyheter 070801.

13 dödade av bilbomb i Irak genom ett självmordsattentat. Dagens Nyheter 070802.

FN kan få ny politisk roll i Irak. Dagens Nyheter 070802.

Marinkårsbefäl dömdes till 15 års fängelse för mordet på en civil irakier i det omskrivna al-Hamdaniyya-fallet. Dagens Nyheter 070803.

En amerikansk soldat dömdes på lördagen till 110 års fängelse för att ha våldtagit en 14-årig irakisk flicka och sedan mördat henne, hennes pappa och mamma samt hennes 6-åriga syster. Fyra ytterligare soldater var dessutom medverkande. Dagens Nyheter 070805.
Kommentar: Helt skamlöst! CNN menar dessutom att han efter att ha erkänt och nått en uppgörelse med åklagarna kan friges villkorligt om tio år.

"Sanningens minut" för Irak-regering. Dagens Nyheter 070805.

60 lik hittades på söndagen i Baquba norr om Bagdad. Dagens Nyheter 070805.

Minst 36 dödade av bomber i Irak. Dagens Nyheter 070806.

USA-vapen i Irak kan vändas mot amerikaner. 190000 pistoler och karbiner försvunna från säkerhetstjänsten. Dagen 070807.

USA-flyg angrep mål i Bagdad. Dagens Nyheter 070808.

Sunnimuslimerna tvingade Ayman att bli sunnimuslim genom att omskära sig (utan bedövning). Alternativet var att skära halsen av en shiamuslim. Dagen 070808.

Mandéerna flyr förföljelsen i Irak - bara 20 procent finns kvar i landet. Dagen 070809.

Mandéernas lära är den sista antika gnostiska läran. Dagen 070809.

Kaldeisk präst i Västerås berättar om hur hans förföljda kyrka bytt hemland. Dagen 070810.

Förnyat FN-engagemang i Irak. Dagens Nyheter 070810.

USA-soldater vill åka till Irak för 20 000 dollar. Dagens Nyheter 070810.

Svensk flygtrafik till Irak stoppas. Dagens Nyheter 070810.

Guvernören och polischefen i den irakiska provinsen Qadisiyya 20 mil söder om Bagdad dödades i ett attentat. Dagens Nyheter 070811.

Fyra amerikanska soldater dödades av en explosion under strid söder om Bagdad. Dagens Nyheter 070812.

En vägbomb dödade fem irakiska gränsvakter i en attack inte långt från gränsen mot Iran. Dagens Nyheter 070813.

3000 svensk-irakier fast i Irak. Dagens Nyheter 070813.
Kommentar: Hur kan så många irakier med asyl i Sverige frivilligt vara på "turistbesök" i Irak?

Tankbilsbomber i norra Irak dödade minst 175. Dagens Nyheter 070814.

Över 200 dödades i gårdagens bombattentat. Dagens Nyheter 070815.

Risk för fortsatt våld i norra Irak. Dagens Nyheter 070815.

Över 500 kan ha dött i bombdåden 14/8. Dagens Nyheter 070816.

Mellan 520 och 525 yazidier dog i attentatet i norra Irak 14/8. Dagens Nyheter 070822.

Kvinnohandel i Irakkrigets spår. Dagens Nyheter 070816.

Fler strandade flygs hem från Irak. Dagens Nyheter 070816.

Kemiske Ali och 14 andra inför rätta. Dagens Nyheter 070816.

Fyra amerikanska soldater och 24 rebeller har dödats i och runt den irakiska staden al-Tarmiyyah. Dagens Nyheter 070817.

Saddams dotter efterlyst av Interpol. Dagens Nyheter 070818.

Självmorden ökar bland USA-soldater. Förra året begick 99 amerikanska soldater självmord, närmare en tredjedel av dem gjorde det under tjänstgöring i Irak eller Afghanistan. Dagens Nyheter 070817.

Minst tolv människor dödades och 31 skadades vid en granatattack i det shiamuslimska distriktet al-Obeidi i östra Bagdad. Dagens Nyheter 070819.

Iran beskylls träna Irak-rebeller. Dagens Nyheter 070819.

USA fängslar barn i Irak. Dagens Nyheter 070820.

Ny rättegång mot "Kemiske Ali". Dagens Nyheter 070821.

USA-helikopter störtade i Irak, 14 USA-soldater omkom. I staden Baiji sprängdes samtidigt minst 24 personer ihjäl av en självmordsbombare. Dagens Nyheter 070822.

Al-Qaida-attacker i Irak mot den lilla staden Kanan, norr om Bagdad. Minst 23 dödades. Dagens Nyheter 070823.

USA: Den irakiska regeringens ställning blir allt svagare under de närmaste sex till tolv månaderna. Dagens Nyheter 070823.

Irakiska ledare söker försoning. Dagens Nyheter 070827.

Irakisk polis sköt ihjäl pilgrimer. Polisen öppnade eld mot en folkmassa som trotsade de strikta säkerhetsbestämmelser som råder under vallfarten. Dagens Nyheter 070827.

Iran redo fylla maktvakuum i Irak. "Ni är fångar i er egen kvicksand", sade Ahmadinejad på en presskonferens i Teheran med adress till Bush-regeringen. Dagens Nyheter 070828.

USA:s president George W Bush varnar för att låta Iran skaffa sig kärnvapen, och säger att det skulle hota hela Mellanöstern med "nukleär förintelse". Dagens Nyheter 070828.

Strider bland pilgrimer i Karbala. 52 dödsoffer och ytterligare över 200 människor skadades. Dagens Nyheter 070828.

Brown: Britterna blir kvar i Irak. Dagens Nyheter 070828.

Gripandet av en iransk delegation i Bagdad och fortsatt ordkrig mellan USA och Iran har ökat de redan tidigare spända relationerna. Dagens Nyheter 070829.

Den irakiske shiamuslimske mullan Muqtada Sadr tillkännagav att hans milis ska lägga ned vapnen i ett halvår. Dagens Nyheter 070829.

Demokrater blåser till strid om Irak. Dagens Nyheter 070830.

Minst 200 journalister och mediemedarbetare har dödats i Irak sedan USA:s invasion i landet 2003. Av de dödade journalisterna var 80 procent irakier. Dagens Nyheter 070831.

Bildt på tvådagarsbesök i Bagdad. Vill förhindra att Irakkonflikten förvärras. Dagens Nyheter 070902.

Britterna lämnar Basra. Dagens Nyheter 070902.

Brittiska styrkor har lämnat Basra. Dagens Nyheter 070903.

Syrien skärper visumkrav för irakier. Dagens Nyheter 070903.

Bush på blixtvisit i Irak. Dagens Nyheter 070903.

Revisorer sågar USA-insats i Irak. Dagens Nyheter 070905.

Petraeus: USA kan minska Irakstyrka i mars 2008. Dagens Nyheter 070905.

"Säkerhet i Bagdad en chimär". Dagens Nyheter 070905.

Minst 14 sovande civila dödades vid en nattlig amerikansk flygräd mot al-Mansur i Bagdad. Dagens Nyheter 070906.

Världsenkät: USA ut ur Irak. Dagens Nyheter 070907.

Minst 15 människor omkom och minst 45 skadades när en terrorist sprängde sig till döds i en bil i den shiadominerade Sadrstaden i Bagdad. Dagens Nyheter 070908.

USA-militär oenig inför Irak-rapport. Dagens Nyheter 070909.

David Petraeus: USA:s truppförstärkning i Irak fungerar och närmare 30.000 soldater tas hem till i juli nästa år. Dagens Nyheter 070910.

USA planerar bas nära Iran för att stoppa flödet av avancerade iranska vapen till militanta shiamuslimer i Irak. Dagens Nyheter 070911.

Amerikanskt murbygge väcker ilska i Bagdad. Dagens Nyheter 070913.

Bush köper tid för sin Irakpolitik. Dagens Nyheter 070914.

Amerikanska och irakiska styrkor dödade på lördagen 14 misstänka medlemmar i al-Qaida, dagen efter det att gruppen tog på sig mordet på en sunnitisk klanledare som lierat sig med USA. Dagens Nyheter 070915.

Flera tusen personer demonstrerade i Washington och krävde ett slut på kriget i Irak. Dagens Nyheter 070916.

Misstänkt attentatsman gripen i Irak. Hans grupp uttalade i lördags ett dödshot mot den svenske konstnären Lars Vilks. Dagens Nyheter 070916.

Irak stoppar vaktbolag från USA. Dagens Nyheter 070917.

Säkerhetsfirmor i Irak ska utredas. Dagens Nyheter 070918.

FN ber om stöd till Irakflyktingar. Dagens Nyheter 070918.

Skott i benet för att slippa Irak. Dagens Nyheter 070919.

Utegångsförbud för USA-personal i Bagdad. Dagens Nyheter 070919.

Extremister allt starkare i krigets Irak. Årlig rapport om religionsfrihet visar hur upproret mot USA:s närvaro går ut över de moderata muslimerna. Dagen 070919.

Muslimsk kritik mot bin Ladin av Salman al-Awdah, religiös ledare i bin Ladins eget hemland Saudiarabien. Dagen 070919.

Ingen längre vila för Iraksoldater. Dagens Nyheter 070920.

Blackwater tillbaka på Iraks gator. Dagens Nyheter 070921.

Säkrare Irak krävs för FN-närvaro. Dagens Nyheter 070923.

Flyktingtragedin i Irak växer. Av de 4,2 miljonerna på flykt lever 2,2 miljoner utanför Irak medan resten är internflyktingar. Dagens Nyheter 070923.

The Washington Post: USA-skyttar "agnar" i Irak. Dagens Nyheter 070924.

Självmordsbomb i irakisk moské. Närmare 20 människor dödades. Dagens Nyheter 070924.

Somalia, Burma och Irak mest korrumperade. Dagens Nyheter 070926.

USA skärper tillsynen av vaktbolag. Dagens Nyheter 070927.

Iran har skjutit granater som slagit ned en bra bit innanför gränsen till norra Irak riktat mot kurdiska separatister. Dagens Nyheter 070927.

Allt fler flyr till irakiska Kurdistan. Dagens Nyheter 070927.

Förorenat vatten sprider dödlig kolera i Irak - smittan har nått huvudstaden. Dagens Nyheter 070927.

Amerikansk militär anklagas för att ha dödat tio civila i en räd i Bagdad i dag. En amerikansk helikopter sköt sönder ett hus. Dagens Nyheter 070928.

USA:s militär beklagar om kvinnor och barn dödades i ett flyganfall i Bagdad i fredags. Målet för angreppet var en grupp som sköt granater. Dagens Nyheter 070929.

Den irakkurdiska regeringen i norra Irak uttryckte sin irritation över att ha hållits utanför ett avtal mellan Turkiet och Irak. Dagens Nyheter 070929.

Den berömda al-Askarimoskén i Samarra i Irak ska börja återuppbyggas. Dagens Nyheter 070930.

Tre sunnitiska imamer har mördats på samma dag i Mosul i norra Irak. Dagens Nyheter 070930.

Gordon Brown i Irak. Dagens Nyheter 071002.

"Vi är rädda att alla ska fly". Hot från islamistiska extremister tömmer delar av Bagdad på kristna. Dagen 071003.

Amerikanska soldater har dödat 25 misstänkta rebeller i Irak under en operation mot misstänkt vapensmuggling från Iran. Dagens Nyheter 071005.

Brittisk militär: Basra ingen idyll. Dagens Nyheter 071008.

Varannan brittisk soldat ska hem. Dagens Nyheter 071008.

Turkiet hotar gå in i Irak. Dagens Nyheter 071009.

Två bilbombsattentat skakade den nordirakiska staden Baiji och tog minst 22 människoliv. Dagens Nyheter 071009.

Allt fler irakiska provinser nekar människor som flyr våldet i andra delar av landet tillträde. Dagens Nyheter 071010.

Säkerhetsbolag sprider skräck i Irak. Dagens Nyheter 071010.

Amerikanska styrkor dödade 19 upprorsmän och 15 kvinnor och barn vid flyganfall norr om den irakiska huvudstaden Bagdad. Dagens Nyheter 071012.

Nio barn dog i USA-anfall i Irak. Dagens Nyheter 071012.

Den kurdiska PKK-gerillan uppgav på fredagen att den lämnar Irak och drar sig tillbaka till Turkiet. Dagens Nyheter 071012.

20.000 irakier beräknas komma till Sverige i år. 95 procent får uppehållstillstånd. Dagens Nyheter 071012.

USA:s tidigare befälhavare i Irak, Ricardo Sanchez, sade på fredagen att Vita husets Irakstrategi inte leder till seger. Han beskriver i stället det fyra och ett halvt år långa kriget som en "mardröm utan slut". Dagens Nyheter 071013.

Det amerikanska säkerhetsföretaget Blackwater har stoppat en utredning av vad som skedde när deras vakter sköt ihjäl 17 civila irakier förra månaden. Dagens Nyheter 071013.

Minst 32 människor dödades i olika dåd samtidigt som Id al-fitr markerar att den heliga fastemånaden ramadan är över. Dagens Nyheter 071014.

USA-militär: al-Qaida slaget i Irak. Dagens Nyheter 071015.

Amerikanska legoknektar i hetluften. Dagens Nyheter 071017.

Turkiets armé får tillstånd att gå in i Irak. Dagens Nyheter 071017.

Amerikanska tjänstemän i Bagdad befarar nya sammanstötningar mellan sunniter och shiiter i Irak nästa år, när USA drar ned på det tillfälliga extra militära pådraget. Dagens Nyheter 071018.

Kurderna i Irak: Vi ska försvara oss. Dagens Nyheter 071019.

Rekordstort bombfynd i Irak - ungefär 19 ton sprängmedel upptäcktes och förstördes. Dagens Nyheter 071021.

Minst 49 människor uppges ha dödats i en USA-ledd räd mot en shiitledd stadsdel i Bagdad. Aftonbladet 071021.

Bush begär mer pengar till Irak, 196,4 miljarder dollar för att bekosta krigen i Irak och Afghanistan under nästa år. Dagens Nyheter 071023.

USA lovar Turkiet hjälp mot PKK. Dagens Nyheter 071023.

Irak stoppar PKK på irakisk mark. Dagens Nyheter 071023.

USA skärper kontrollen av de privata vaktbolagen i Irak efter larmrapporter om skjutglada säkerhetsvakter som dödat civila. Dagens Nyheter 071024.

Turkiska plan bombade i Irak. Dagens Nyheter 071024.

Ökat krigshot vid Turkiets sydgräns. Dagens Nyheter 071026.

USA kommer att införa tvångstjänstgöring i Irak för diplomater. Den som vägrar riskerar att förlora jobbet. Dagens Nyheter 071027.

Den amerikanska militären kommer i nästa vecka att lämna över ansvaret för säkerheten i provinsen Karbala till den irakiska militären. Dagens Nyheter 071028.

I en rad städer i USA tågade på lördagen människor i protest mot kriget i Irak. Dagens Nyheter 071028.

Antalet döda i Irakkriget under oktober månad ser ut att bli det lägsta sedan februari 2006. Dagens Nyheter 071028.

En självmordsbombare på cykel sprängde på måndagen ihjäl 28 poliser vid en polisförläggning i Baquba i Irak. Dagens Nyheter 071029.

Den irakiska regeringen godkände i dag en lag som upphäver den åtalsimmunitet som utländska säkerhetsbolag åtnjuter i Irak. Dagens Nyheter 071030.

Mosuldammen i Irak är i så dåligt skick att den hotar att kollapsa, vilket skulle försätta en halv miljon människor i livsfara. Dagens Nyheter 071030.

Hundratals diplomater protesterar mot att regeringen i Washington tänker tvångskommendera dem till Irak för att klara av utrikesdepartementets personalbrist där. Dagens Nyheter 071101.

Irak redo slå till mot PKK. Dagens Nyheter 071103.

Iraks premiärminister på sällsynt kvällsvandring i Bagdad. Dagens Nyheter 071106.

Amerikanska styrkor med flygstöd har utanför Bagdad dödat 25 misstänkta rebeller i operationer mot al-Qaida. Dagens Nyheter 071115.

17 soldatsjälvmord i USA varje dag. Minst 6.256 exmilitärer begick självmord i USA 2005. Det kan jämföras med att USA hittills förlorat färre än 3.900 soldater sammanlagt under de fyra och ett halvt årens konflikt i Irak. Dagens Nyheter 071116.

Polen kommer i slutet av nästa år. Dagens Nyheter 071117.

En mängd milismän tillhörande shialedaren Muqtada al-Sadrs skaror har gripits under en omfattande amerikansk-irakisk operation i Diwaniyya i centrala Irak. Dagens Nyheter 071119.

Omkring 60 procent av de utländska milismän som slåss i Irak har kommit från Saudiarabien och Libyen. Sedan följer Jemen och Syrien. Dagens Nyheter 071122.

13 dödade på djurmarknad i Bagdad. Dagens Nyheter 071123.

Elva anhöriga till den exilboende irakiske journalisten Dia al-Kawwaz har dödats i en attack mot deras hem i Bagdad. Dagens Nyheter 071126.

Irak: Civila dog i USA-attack. Dagens Nyheter 071127.

Bush pressar kongressen om Irak. Bush senaste äskande om 196,4 miljarder dollar, omkring 1,30 biljoner kronor, har bromsats i kongressen. Dagens Nyheter 071130.

Australien lämnar Irak nästa år. Dagens Nyheter 071130.

Razzia mot irakisk sunniledare. Dagens Nyheter 071130.

Turkiska armén får gå in i Irak vid behov. Dagens Nyheter 071130.

Turkisk militär anföll PKK i Irak. Dagens Nyheter 071201.

al-Qaida-överfall på by tog tio liv. Dagens Nyheter 071201.

Fler Irakflyktingar behöver mathjälp. Dagens Nyheter 071202.

Arabiska och kurdiska partier i staden Kirkuk i norra Irak uppges ha nått en överenskommelse. Dagens Nyheter 071202.

FN hjälper Irak ta emot återvändare. Dagens Nyheter 071204.

Explosioner mötte Gates i Irak. Dagens Nyheter 071205.

En kvinnlig självmordsbombare dödade 15 personer i Muqdadiya nio mil nordöst om Bagdad. Dagens Nyheter 071207.

Iraks stulna skatter sipprar sakta tillbaka. Dagens Nyheter 071208.

Förstörda videoband upprör. Dagens Nyheter 071208.

Sextio människor skadades eller dödades av bilbomber i södra Irak. Dagens Nyheter 071212.

Uppåt 40 människor uppgavs ha dödats i samordnade bombdåd i shiamuslimska Amara i södra Irak. Dagens Nyheter 071212.

Amerikanska kongressen godkände försvarsbudget. Dagens Nyheter 071215.

Turkiska bombräder mot norra Irak. Dagens Nyheter 071216.

Irakisk protest mot turkisk flygräd. Dagens Nyheter 071216.

Turkisk trupp in i Irak. Dagens Nyheter 071218.

Turkisk markräd mot norra Irak. Dagens Nyheter 071218.

En självmordsbombare sprängde sig i Diyalaprovinsen i Irak och tog 14 personer med sig i döden. 13 av dödsoffren var rekryter i ett medborgargarde och den fjortonde var en amerikansk soldat. Dagens Nyheter 071220.

Irak är en maffiastat. Det är inte USA som är det stora problemet i Irak. Det är irakierna. Expressen 071220.

Irak vill stoppa lokalstyrkor. Dagens Nyheter 071222.

Turkiska bombningar i Irak igen. Dagens Nyheter 071222.

Ny turkisk flygräd över Irak. Dagens Nyheter 071223.

Andlig kaldeisk katolsk ledare vädjar för Tariq Aziz. Dagens Nyheter 071224.

En självmordsbombare som körde en lastbil full med gasbehållare sprängde sig själv och bilen i luften vid en vägspärr i Baiji i norra Irak. Dagens Nyheter 071225.

Minst 29 döda i irakiska attentat. Dagens Nyheter 071225.

Yterligare turkisk bombning i Irak. Dagens Nyheter 071225.

Olika bud om turkiska anfall. Dagens Nyheter 071225.

Turkiet bombar igen i Irak. Dagens Nyheter 071226.

Bushs krigsnota 2008 i Irak: 550 miljarder dollar. Expressen 071226.

Irak på helspänn inför Saddamårsdag. Dagens Nyheter 071229.

bin Ladin i USA-angrepp. Irakier måste avvisa USA:s och irakiska myndigheters strävanden att etablera en nationell enhetsregering i Irak. Dagens Nyheter 071229.

Efter kampen om Irak följer befrielsen av Palestina, säger bin Ladin. Dagens Nyheter 071230.

En soldat i den irakiska regeringsarmén har med avsikt skjutit ihjäl två amerikaner. Dagens Nyheter 080105.

Minst 14 människor dödades och 32 skadades i en rad bombdåd i Iraks huvudstad Bagdad. Dagens Nyheter 080106.

Två självmordsbombare i Bagdad tog 14 liv. Dagens Nyheter 080107.

Minst sju kyrkor har sprängts i Irak. Tre i Bagdad och fem i Mosul. Kyrkans Tidning 080107.

Rapport: 120 irakier dödas per dag. Dagens Nyheter 080109.

Två bilbomber utanför varsin kyrka i norra Irak på onsdagen orsakade stor förödelse. Dagens Nyheter 080109.

Sex amerikanska soldater döda i Irak. Dagens Nyheter 080109.

USA har genomfört omfattande flygräder mot al-Qaida i södra utkanten av Bagdad. Dagens Nyheter 080110.

Snö "fredstecken" i Bagdad. Dagens Nyheter 080111.

Soldater från Irak blir mördare hemma. Många drabbas av psykiska problem och klarar inte livet i det civila. Resultatet är alkoholmissbruk, psykoser, skilsmässor, misshandel - och mord. Dagens Nyheter 080113.

Nine Iraqi Christian Churches and Monasteries Bombed Last Week. Religious persecution continues in Iraq as nine Christian houses of worship were bombed this week, says a release from Christian Solidarity International (CSI). The attackers used both car bombs and explosive charges in an effort to wipe out churches and monasteries in Baghdad, Mosul and Kirkuk. At least six people were wounded. Concerned not only about saving lives and securing the country for Christian refugees to return home, CSI foresees the possible "extinction" of the Christian community in Iraq. Working to turn the tide, CSI is launching "Save Iraqi Christians," a movement calling for greater action against the crisis facing Christians in Iraq. CSI is also providing emergency humanitarian aid, including food and basic items, but physical protection is a must. (Religion Today 080115).

Oro för att spioner fått dansk asyl. Dagens Nyheter 080121.

Otaliga lögner inför Irakkrig. Dagens Nyheter 080123.

Minst nio människor dödades och 75 skadades när ett obebott hyreshus sprängdes i luften i staden Mosul i norra Irak. Dagens Nyheter 080123.

Saddam medgav misstag. Dagens Nyheter 080125.

Irakiska sunniter tas upp i armén. Dagens Nyheter 080128.

Irak stoppar olja till Sydkorea. Dagens Nyheter 080129.

Terrorsprängningar på två stora marknader i Bagdad skördade på fredagen sammanlagt närmare 80 dödsoffer. Dagens Nyheter 080201.

Attackerna i Irak har minskat med 62 procent sedan juni förra året. Dagens Nyheter 080201.

Vinden har vänt för asylsökande irakier i Sverige. Nu får majoriteten avslag på sina asylansökningar. Dagen 080202.

Dödstalet efter fredagens självmordsbombningar på två marknader i Bagdad i Irak har stigit till 99. Dagens Nyheter 080202.

Ilska mot myndigheterna i Irak efter bombdåd. Invaggade i falsk säkerhet. Dagens Nyheter 080202.

Två iranska systrar har dömts till döden för att ha varit tillsammans med andra män. De förnekar själva att de begått otrohetsbrott. Dagen 080206.

Krigare från al-Qaida lär upp irakiska barn att använda vapen och bli kidnappare. Dagens Nyheter 080207.

33 dödade av bilbomb i Bagdad. Dagens Nyheter 080210.

Ökad press på kurderna i Irak. Dagens Nyheter 080214.

Nio mördade i Saddams hemby. Dagens Nyheter 080214.

Iran skjuter upp säkerhetssamtal om Irak. Dagens Nyheter 080214.

Minst tio människor dödades i en självmordsattack mot en marknadsplats nordöst om staden Baquba. Dagens Nyheter 080220.

Turkiska styrkor har inlett en markoffensiv i norra Irak. Dagens Nyheter 080222.

Turkiet jagar PKK inne i Irak. Dagens Nyheter 080222.

PKK hotar hämnas turkisk offensiv. Dagens Nyheter 080223.

40 människor dödades på söndagen i ett självmordsattentat i Irak. De omkomna var shiitiska pilgrimer på väg till den heliga staden Karbala. Dagens Nyheter 080224.

En militant grupp i Irak visade i en film på internet på måndagen hur de dödar tolv nepaleser, som sades ha arbetat i Irak för ett nepalesiskt företag med kontrakt från USA. Dagens Nyheter 080225.

14 döda i självmordsdåd i Mosul. Dagens Nyheter 080226.

Den arabiska tv-kanalen al-Arabiyya visade en videoinspelning med en britt som tillsammans med fyra landsmän togs tillfånga i Bagdad för nio månader sedan. Dagens Nyheter 080226.

Miljontals shiamuslimska pilgrimer samlades på onsdagen i Iraks heliga stad Karbala för att fira högtiden arbain. Dagen 080227.

Biskopen av Arbil: Turkiet attackerar kristna. Dagen 080227.

Turkiets markoffensiv i Irak över. Dagens Nyheter 080229.

Arkeologisk plundring i Irak kartlagd. Dagens Nyheter 080301.

33 procent fler dog i februari än i januari. 721 människor dödades varav 636 civila. Dessutom sårades 847. Dagens Nyheter 080301.

FN agerar för kidnappad irakisk biskop. Kyrkans Tidning 080303.

Minst 23 människor miste livet i flera attentat i Irak. Dagens Nyheter 080303.

Iraq: Refuge Lost; Archbishop Kidnapped. Crosswalk.com 080306.

Antalet döda efter torsdagens dubbelbomb i shoppingstråket al-Atargatan i centrala Bagdad har stigit till 68. Dagens Nyheter 080307.

Värsta attentatet i Bagdad på länge. Dagens Nyheter 080307.

En massgrav med omkring 100 kroppar har hittats i Irak. Dagens Nyheter 080309.

Kvinnor bakom självmordsdåd i Irak. Världen idag 080310.

USA och Irak planerar framtiden. Dagens Nyheter 080311.

Vägbomb i södra Irak tog 16 liv. Dagens Nyheter 080311.

Kidnappad irakisk biskop funnen död. Kyrkans Tidning 080313.

USA-militär dödade flicka av misstag. Dagens Nyheter 080313.

Storbritannien anser nu att Irak är säkert nog för att asylsökande ska kunna skickas hem. Dagens Nyheter 080313.

Det är nu snart fem år den USA-ledda invasionen av Irak inleddes. 4.000 utländska soldater har dött i striderna och siffror talar om att 80.000 civila dött i oroligheter sedan 2003. Idag hålls många demonstrationer mot kriget. Dagens Nyheter 080315.

Demonstrationer mot Irakkriget i Stockholm. Dagens Nyheter 080315.

Tusentals ljus för Halabjas offer på Sergels torg. Dagens Nyheter 080316.

Med innevarande års utgifter kommer kostnaderna för kriget i Irak att uppgå till 800 miljarder dollar, men totalt kan summan bli så hög som 3000 miljarder dollar. Svenska Dagbladet 080316.

Cheney på oväntat besök i Bagdad. Dagens Nyheter 080317.

'Iraqi Christians Have No Militias to Protect Them'. Although all Iraqis have suffered, Christians have been particularly hard-hit because they haven't formed themselves into armed militias, as others have done. "Christians are not killing anyone." "They have no militias to protect them." Crosswalk.com 080317.

Fem år efter USA:s invasion av Irak lider miljontals invånare fortfarande av brist på dricksvatten och hälsovård. Dagens Nyheter 080317.

Amnesty målar dyster Irak-bild. Dagens Nyheter 080317.

Ytterligare en marinkårssoldat har åtalats för mord på en fånge i staden Fallujah i Irak för fyra år sedan. Dagens Nyheter 080319.

Krav på egen skyddszon för kristna i Irak. Dagen 080319.

Inget slut i sikte på kriget efter fem år. Dagens Nyheter 080319.

Amerikaner ser invasionen som ett misstag. Dagens Nyheter 080319.

Bush försvarade Irakkriget på årsdag. Dagens Nyheter 080319.

Storbritannien skjuter på sina planer att ta hem omkring 1.500 soldater från Irak i vår. Dagens Nyheter 080319.

George Bush: Kriget i Irak har öppnat dörren för en strategisk seger i kriget mot terrorn. Dagens Nyheter 080319.

Hans Blix: USA struntade i sanningen. Dagens Nyheter 080320.

Gryningsangrepp på Bagdads gröna zon. Dagens Nyheter 080323.

USA vill att Storbritannien ska starta en offensiv i Basra för att slå tillbaka det ökande våldet i södra Irak. Dagens Nyheter 080323.

En rad händelser dödade drygt 50 människor. Dagens Nyheter 080323.

4.000 USA-soldater har dött i Irak. Dagens Nyheter 080324.

Shialedaren Muqtada Sadr hotar nu med "civil revolt" i hela landet, och myndigheterna har svarat med utegångsförbud i flera städer. Dagens Nyheter 080325.

Striderna fortsätter i Basra. Dagens Nyheter 080326.

Iraks parlament i krismöte om Basra. Dagens Nyheter 080328.

Iraks parlament i krismöte om Basra. Dagens Nyheter 080328.

USA-koalition bombar i Basra. Dagens Nyheter 080328.

1.121 muslimska självmordsbombare har sprängt sig till döds i Irak. Mer än 14.000 har mist livet och mellan 16.000 och 23.000 skadats. Dagens Nyheter 080330.

Muqtada Sadrs milis är borta från Iraks gator. Vapenvila råder igen — men milisen har behållit vapnen. Dagens Nyheter 080331.

Mars dödstal bakslag i Irak. Dagens Nyheter 080331.

Storbritannien avbryter Irakreträtt. Dagens Nyheter 080401.

I mars dödades 1.082 irakier, varav 925 civila. Dagens Nyheter 080403.

Dubbla åsikter om Iran i Irak. Dagens Nyheter 080404.

Över 40 studenter kidnappade i Irak. Dagens Nyheter 080406.

Syrisk-ortodox präst mördad i Bagdad. Kyrkans Tidning 080407.

Irak-kritik mot Blackwater-förnyelse. Dagens Nyheter 080407.

Åtta människor dödades på måndagen när ett hus exploderade i Basra i Irak. Dagens Nyheter 080407.

Övervakat lugn i Irak på femårsdag. Dagens Nyheter 080409.

En nära medarbetare till den irakiske shialedaren Muqtada Sadr dödades i staden Najaf. Dagens Nyheter 080411.

Regeringsstyrkor och amerikanska soldater har dödat 13 personer under en natts strider och flyganfall i östra Bagdad. Dagens Nyheter 080412.

Irakdomstol ber USA släppa fotograf. Dagens Nyheter 080414.

Irakiska styrkor har fritagit den brittiske journalisten Richard Butler, som kidnappades i staden Basra i februari. Dagens Nyheter 080414.

Bilbomber dödade minst 53 i Irak. Dagens Nyheter 080415.

En självmordsattack mot en begravning i norra Irak resulterade i 49 personer döda. Dagens Nyheter 080416.

9.000 kristna irakiska flyktingar kommer att få ett nytt hem i Tyskland. Inrikesminister Wolfgang Schäuble planerar att ta emot flera irakier som blivit förföljda på grund av sin religion. Dagens Nyheter 080418.

International Human Rights Leaders Gather to Discuss Religious Persecution in Middle East. U.S. government officials and international human rights leaders will convene in Washington on Friday for the Congressional Caucus on Religious Minorities in the Middle East. Caucus members will discuss the effects the War in Iraq has had on religious minorities and work directly with federal policymakers to address the challenges of religious persecution in the Middle East. "With religious persecution in Iraq continuing to intensify every day, the time is now for government leaders in the United States to take action," said Dr. Keith Roderick, D.C.-based representative of Christian Solidarity International, an advocacy organization for victims of religious persecution. "Policymakers need to help create conditions that allow displaced Christians and other non-Muslim minorities to return to their homes and live and practice their faith in peace." (Religion Today 080418).

EU måste göra mer för att skydda utsatta kristna i Irak. Bakom det kravet demonsterade den gångna helgen tusentals personer utanför unionens högkvarter i Bryssel. Kyrkans Tidning 080422.

Fortsatta strider i Sadrstaden.

Demonstration in Brussels against Persecution of Iraqi Christians. Crosswalk 080424.

Dagens Nyheter 080423.

Elva döda i Sadr-staden. Dagens Nyheter 080425.

Nytillverkade iranska vapen har hittats i Irak. Iran har tidigare lovat att inte leverera vapen till landet. Dagens Nyheter 080425.

Hård strid i Sadrstaden. Dagens Nyheter 080428.

På tisdagen inleddes rättegången mot 72-årige Tariq Aziz, före detta vice premiärminister i Irak och Saddam Husseins "ansikte utåt". Dagens Nyheter 080429.

34 milismän dödade i Irak. Dagens Nyheter 080429.

Minst 1.073 irakier har dödats under april, de allra flesta civila. Dagens Nyheter 080430.

Två självmordsbombarna slog till mot ett bröllopsfölje i staden Balad Ruz norr om Bagdad. Minst 35 människor dog och 65 skadades. Dagens Nyheter 080501.

Förre toppgeneralen Ricardo Sanchez odugligförklarar i sina memoarer både president George Bush och stora delar av hans regering. Dagens Nyheter 080503.

En före detta fånge vid Guantánamo, USA:s fångläger på Kuba, låg bakom en självmordsattack i nordirakiska Mosul förra månaden. Dagens Nyheter 080508.

al-Qaida-ledare uppges vara gripen i Irak. Dagens Nyheter 080509.

Iraks regering och anhängare till shialedaren Muqtada al-Sadr har enats om eldupphör. Dagens Nyheter 080510.

Turkiska plan bombar kurder i Irak. Dagens Nyheter 080511.

Minderåriga fångar hos USA i Irak. Dagens Nyheter 080515.

USA beklagar sönderskjuten koran. Dagens Nyheter 080518.

En person som tros vara knuten till al-Qaida har dömts till döden i Irak för mord på den kaldeiske ärkebiskopen Paulos Faraj Rahho. Dagens Nyheter 080518.

Ett stort antal tungt beväpnade, irakiska regeringssoldater gjorde en offensiv in i den shiadominerade Sadrstaden i nordvästra Bagdad. Dagens Nyheter 080520.

Omkring 150.000 amerikaner kan nu ha skadats i Irak under tjänstutgövning eller genom olyckshändelser.

Över tusen kristna irakier samlades på söndagen på Mynttorget i Stockholm för att demonstrera mot våldet mot kristna i Irak. Dagens Nyheter 080525.

Irakmöte i Upplands Väsby bevakas av 1.700 poliser. Dagens Nyheter 080526.

Reinfeldt tar myrsteg för Irak. Dagens Nyheter 080526.

Stort hemlighetsmakeri inför Irakmöte. Dagens Nyheter 080526.

Iraqi Christians Warn of 'New Catastrophe for Humanity'. CSNNews 080527.

Condolezza Rice på plats i Sverige. Aftonbladet 080528.

"Utrensning av kristna i Irak". Södertäljes kommunalråd vill öppna världens ögon. Dagens Nyheter 080529.

USA tar hem 4.000 soldater från Irak i juni. Dagens Nyheter 080529.

Condoleezza Rice: Jag är optimist när det gäller Irak, men vi har fortfarande en svår väg att gå. Dagens Nyheter 080529.

Många demonstrationer under konferensen. Dagens Nyheter 080529.

20 döda i attacker på irakisk polis. Aftonbladet 080529.

115 USA-soldater tog sitt liv i fjol. Dagens Nyheter 080530.

CIA-chefen: "Al-Qaida på väg att besegras". Dagens Nyheter 080530.

USA-soldater sprider bibelverser i Irak. Dagen 080531.

Bush tackade Reinfeldt för Irakmötet. Dagens Nyheter 080606.

Fem döda i irakiska bilbomber. Dagens Nyheter 080607.

Polen lämnar Irak i oktober. Dagens Nyheter 080608.

Milisledaren Muqtada al-Sadr i Irak planerar att bilda en ny beväpnad grupp som ska bekämpa USA-styrkor i Irak. Dagens Nyheter 080613.

Premiärminister Nuri Maliki uppmanar "kriminella och laglösa" i Amara södra Irak att ge upp och överlämna sina vapen till regeringsstyrkorna. Dagens Nyheter 080614.

Den hårdföre shiitiske milisledaren Muqtada al-Sadr och hans allierade kommer inte att delta i höstens regionalval. Dagens Nyheter 080615.

Militärbaser i Irak stridsäpple mellan Bush och Maliki. Dagens Nyheter 080616.

Bush och Maliki oense om fasta stridsbaser i Irak. Dagens Nyheter 080617.

Irak redo för offensiv mot shiamilis i Amara. Dagens Nyheter 080617.

Massakeråtal mot USA-officer nedlagt. Dagens Nyheter 080617.

51 döda av bilbomb i Bagdad. Dagens Nyheter 080617.

al-Qaida inte bakom Bagdadbomb. Dagens Nyheter 080618.

Milismän ger upp i Irak. Dagens Nyheter 080618.

Irak nu med på avtal med USA i juli. Dagens Nyheter 080618.

Representanthuset i den amerikanska kongressen godkände på torsdagen ett anslag på 165,4 miljarder dollar (cirka en biljon kronor) för att bekosta krigen i Irak och Afghanistan ytterligare ett år. Dagens Nyheter 080620.

Närmare 40 dödade i attentat i Irak. Dagens Nyheter 080626.

USA:s senat godkände på torsdagen anslag på motsvarande 969 miljarder kronor för de militära insatserna i Irak och Afghanistan under nästa år. Dagens Nyheter 080627.

Minst sju döda i bilbomb i Irak. Dagens Nyheter 080629.

Iraks regering avser att stämma företag och individer som illegalt skodde sig på FN:s så kallade olja-mot-mat-program 1996-2003. Dagens Nyheter 080629.

USA med när Irak förhandlar om olja. Dagens Nyheter 080630.

USA:s president George Bush godkände på måndagen en lag som ger krigen i Irak och Afghanistan ytterligare 162 miljoner dollar. Dagens Nyheter 080630.

En amerikansk befälhavare förklarade på måndagen att USA aldrig kommer att låta Iran kontrollera oljeflödet i Persiska viken. "De kommer inte att stänga sundet. Vi kommer inte att låta dem stänga det", sade viceamiral Kevin J Cosgriff. Så mycket som 40 procent av oljan på världsmarknaden passerar genom Hormuzsundet, mellan Iran och Oman. Dagens Nyheter 080630.

USA sänder nya trupper till Irak. Dagens Nyheter 080701.

Ingen utländsk immunitet i Irak. Dagens Nyheter 080701.

Iraks självförtroende stärks, snart får landet för första gången sedan Saddam störtades besök av ett arabiskt statsöverhuvud. Dagens Nyheter 080702.

Fyra irakier dog och tio skadades när en bilbomb exploderade i Bagdad framför sjukhuset Yarmukhs bårhus. Dagens Nyheter 080703.

Kristna irakier feltolkas av Migrationsverket. Världen idag 080704.

Migrationsverket: "Vi har god kännedom om de kristnas situation i Irak". Världen idag 080704.

Svårt värva rekryter till USA:s armé. Dagens Nyheter 080704.

En kvinnlig självmordsbombare sprängde sig själv på en marknad i staden Baquba i norra Irak och tog nio människor med sig i döden. Dagens Nyheter 080707.

Osämja mellan Irak och USA om tidtabell för USA-soldater. Dagens Nyheter 080708.

En amerikansk general säger att USA:s markstyrkor kommer att dras tillbaka från Irak nästa sommar. Dagens Nyheter 080709.

Minst tolv personer miste livet när flera sprängladdningar exploderade på olika platser i Irak. Dagens Nyheter 080709.

Brittiska armén ber om ursäkt för "avskyvärda handlingar" i Irak och betalar 30 miljoner i skadestånd. Dagens Nyheter 080711.

kvinnliga självmordsbombare allt fler i Irak. Dagens Nyheter 080712.

Iraks farligaste område står på tur för den irakiska armén. En stor offensiv mot al-Qaidafästen i provinsen Diyala väntas inom kort. Dagens Nyheter 080713.

Två självmordsbombare sprängde sig själva i luften och dödade minst 28 unga polisrekryter i Diyalaprovinsen norr om Bagdad. Dagens Nyheter 080715.

Irak tog över säkerhetskontrollen i den shiitiska provinsen Diwaniyah i centrala Irak. Samtidigt dödades 15 personer av en bilbomb i de norra delarna av landet. Dagens Nyheter 080716.

Usla internflyktingförhållanden i Irak. Dagens Nyheter 080718.

Sedan invasionen har 13 soldater omkommit i elchocker på grund av dåliga elinstallationer på baserna. Dagens Nyheter 080718.

Miljoner bortslösade på Irakbyggen. Dagens Nyheter 080728.

Minst 56 personer dödades och över 200 skadades i en serie självmordsattentat i Irak på måndagen, en av de blodigaste dagarna på månader i landet. Dagens Nyheter 080728.

Rekordstort underskott väntas i USA. Dagens Nyheter 080729.

En serie bombattentat i Bagdad dödade minst tolv människor och skadade 31. Dagens Nyheter 080803.

Irakiska kristna bildar milis för att skydda sig. Assyrisk präst: Vi hotas av utrotning - nu har vi en chans. Dagen 080813.

Bland USA:s utrikespolitiska elit ses Pakistan numera som ett större hot än Irak. Dagens Nyheter 080818.

Fem irakiska poliser dödades och sju skadades när en självmordsbombare slog till mot en vägspärr i Ramadi. Dagens Nyheter 080818.

Kyrkoledare vädjar om att fler kristna irakier ska få stanna i Sverige. Dagen 080820.

USA lämnar Irak 2011. Dagens Nyheter 080822.

Två kristna kidnappade och dödade i Mosul. 65-årige läkaren Tariq Qattan dödades av kidnapparna trots att familjen hade betalat en lösensumma på 20 000 dollar. Dagen 080903.

Bush: 8.000 USA-soldater lämnar Irak. Dagens Nyheter 080909.

Minst 30 människor dödades och 47 skadades i ett bombattentat i staden Dujali fem mil norr om Iraks huvudstad Bagdad. Dagens Nyheter 080912.

Minst tio dödade i Bagdad. Dagens Nyheter 080917.

Sedan invasionen har 13 soldater omkommit i elchocker på grund av dåliga elinstallationer på baserna. Dagens Nyheter 080918.

USA återlämnar stulna antikviteter till Irak. Dagens Nyheter 080922.

USA behandlar flyktingansökningar. Dagens Nyheter 080926.

Minst 32 människor dödades och över 100 skadades under en våg av bombattentat i Bagdad. Dagens Nyheter 080928.

Bagdad börjar avlöna sunnikrigare. Dagens Nyheter 081001.

Minst 22 människor uppges ha dödats i tre olika attacker. Dagens Nyheter 081002.

Polen avslutar sin insats i Irak. Dagens Nyheter 081004.

Turkiet bombade i norra Irak. Dagens Nyheter 081011.

Irak vill ha hem britterna. Dagens Nyheter 081013.

Tusentals kristna flyr våldets Mosul. Dagens Nyheter 081013.

Irak slog till mot USA-trogen milisledares hem. Dagens Nyheter 081021.

De kristna fördrivs från norra Irak. Uppemot 15 000 kristna har fördrivits från Mosul i norra Irak. Dagen 081022.

Polens truppinsats i Irak över. Dagens Nyheter 081028.

Allt färre irakier smugglas in i Sverige - men allt fler gömmer sig. Aftonbladet 081102.

Reagera och rädda de kristna i Irak. Dagen 081105.

Minst åtta människor dödades och 14 skadades när två självmordsbombare angrep en polisstation utanför den irakiska staden Ramadi. Dagens Nyheter 081108.

Över 30 personer dödades och 68 skadades i två bombattentat i Irak. Dagens Nyheter 081110.

Fortfarande har 930.000 människor i Irak inte tillräckligt att äta. Dagens Nyheter 081112.

Inget kan beskriva livet i Irak. Dagens Nyheter 081113.

Iraks kristna fruktar för sina liv. De kristna är överrepresenterade bland Iraks flyktingar, och gruppen tros ha minskat med en tredjedel de senaste fem åren. Dagens Nyheter 081116.

Irak godkände avtal om USA:s närvaro. Dagens Nyheter 081116.

En självmordsbombare dödade minst 15 människor, varav sju polismän, och skadade 20 i Irak. Attacken ägde rum i den oroliga provinsen Diyala norr om Bagdad. Dagens Nyheter 081116.

USA ska lämna Irak 2011. Dagens Nyheter 081117.

Shiamuslimer i protest mot USA-avtal. Dagens Nyheter 081121.

Irak tänker inte förlänga FN-mandatet för amerikanska trupper i landet och de ska ut ur landet omedelbart om Iraks parlament inte bifaller det nya avtalet som godkänner deras närvaro i Irak fram till 2011. Dagens Nyheter 081124.

Minst 16 människor miste livet i två separata bombattacker i Iraks huvudstad Bagdad. Dagens Nyheter 081124.

Iraks parlament godkände USA-pakt. Dagens Nyheter 081127.

Två FN-anställda dödades och ytterligare 15 människor skadades i en granatattack mot den så kallade Gröna zonen i centrala Bagdad. Dagens Nyheter 081129.

Iraks presidentråd — president Jalal Talibani och hans två vicepresidenter — tillstyrkte den irakisk-amerikanska säkerhetspakt som stadgar att USA måste ta hem alla sina soldater från landet före utgången av 2011. Dagens Nyheter 081129.

Fem vakter vid det amerikanska säkerhetsföretaget Blackwater har åtalats för att ha dödat 14 civila irakier i ett skottdrama i Bagdad förra året. Dagens Nyheter 081209.

Annelie Enochson, (kd): Regeringen måste agera mot etnisk rensning i Irak. Dagens Nyheter 081210.

En självmordsbombare slog till mot en fullsatt kurdisk restaurang nära den nordirakiska staden Kirkuk och tog minst 45 andra människor med sig i döden. Dagens Nyheter 081211.

Träskfolket i södra Irak på gränsen mot Iran. Expressen 081212.

Svår situation för irakiska fångar. Dagens Nyheter 081212.

USA:s återuppbyggnad av Irak fiasko. Dagens Nyheter 081214.

Nordirak labil krutdurk. Dagens Nyheter 081214.

Bush på avskedsvisit i Bagdad. Under sitt sista besök i Bagdad som president utsattes George W Bush för ett skoattentat av en irakisk journalist som dock missade målet. Dagens Nyheter 081214.

Skokastaren hjälte i Irak. Aftonbladet 081215.

Två parallella bomber tog 18 liv och skadade 53 i Iraks huvudstad Bagdad på onsdagen. Dagens Nyheter 081217.

Omkring 35 irakier, bland dem fyra generaler, har gripits på inrikesdepartementet, en del av dem anklagade för att planera en kupp. Dagens Nyheter 081218.

Sydkorea hade en gång den tredje största kontingenten av utländska soldater Irak, men på fredagen avslutades uppdraget och de sista soldaterna återvände hem. Dagens Nyheter 081219.

Religious Abuse Continues in Iraq, Report Says. Crosswalk.com 081219.

Ryskt luftvärn levereras till Iran. DN 081221.

De irakiska myndigheterna ska utvisa de medlemmar i den väpnade iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin som har sin bas i Irak. DN 081221.

Christians face persecution. Just in the last six weeks, 3,000 Christian families have fled the city of Mosul, Iraq. Mission Network News 081226.

Sex irakiska polismän och sju medlemmar av terrornätverket al-Qaida dödades enligt polisen på fredagen när extremisterna försökte bryta sig ut från en polisstation före gryningen. DN 081226.

Jemen, det fattiga landet längst ut på arabiska halvön, är terrornätverket al-Qaidas senaste fäste. Regimen kan inte hantera de stridsvana islamister som återvänt från Irak, och utvecklingen hotar hela regionen. DN 081226.

En bilbomb vid en busstation i en shiitiskt stadsdel i Bagdad dödade minst 22 personer på lördagen. Ytterligare 54 personer skadades. DN 081227.

Bushs krig dyrast för USA. Krigen i Afghanistan och Irak har hittills kostat motsvarande 6,6 biljoner svenska kronor. Varje dag har de två krigen gått på i genomsnitt drygt 2,2 miljarder kronor. DN 081227.

Färre civila dör i irakiska våldsdåd. DN 081228.

En självmordsbombare dödade minst 23 personer och skadade mer än 40 söder om Bagdad. DN 090102.

Minst 38 människor miste livet och 65 skadades när en självmordsbombare sprängde sig utanför ett shiitiskt tempel i nordvästra Bagdad. DN 090107.

Minst fem människor dog och flera skadades i en serie olika bombattentat i Iraks huvudstad Bagdad. DN 090112.

Bättre säkerhetsläge i Irak ger färre asyl. DN 090114.

Obama sätter sig vid ett plundrat bord. e24.se 090120.

Lokalvalen stakar ut vägen för Iraks framtid. DN 090131.

Lugnt när irakierna gick till val. DN 090131.

Sammanlagt 191 personer dödades i våldsdåd i Irak förra månaden, det lägsta antalet sedan den USA-ledda invasionen 2003. DN 090201.

En självmordsbombare tog minst 15 människor med sig i döden i Diyala i nordöstra Irak. DN 090205.

Iraks provinsval blev en övertygande framgång för premiärminister Nuri Maliki. DN 090205.

Iraks provinsval blev en övertygande framgång för premiärminister Nuri Maliki. DN 090205.

En kvinnlig självmordsbombare tog 32 människor med sig i döden, när hon på fredagen utlöste sprängladdningarna bland en grupp shiamuslimska pilgrimer på väg till den heliga staden Karbala i Irak. Kyrkans Tidning 090213.

Sunni Victory Brings Hope to Christians in Iraqi Province. The Christian Post reports that elections in the Nineveh province of Iraq may give the large minority Christian population reason to relax. The newly elected Sunni government, which replaces the Kurdish party in power, criticized the former party's tolerance of extremists who attacked minority communities. "The minorities are an important part of the Nineveh province and they should enjoy all the rights they are entitled to," Osama Al-Nujeifi said, according to Assyrian International News Agency. Al-Nujeifi is an outspoken minority rights advocate in Iraq's parliament, and his brother heads the Sunni party. "We believe the minorities have to participate in the political sphere, in the provincial council and all the local institutions. This is important for us and we believe we will be able to accomplish it." (Religion Today 090117.)

Sju av tio läkare i Irak har flytt landet. Thana Hekmaytar hotades till livet, om hon inte lämnade kristendomen för islam. Dagen 090226.

En präst utanför staden Mosul i norra Irak tvingas ha två id-kort. Ett där han sägs vara muslim och ett där han betecknas som kristen . Detta för att hotet mot de kristna har blivit så omfattande. Dagen 090226.

USA börjar ta hem sina trupper från Irak. Samtidigt som de flesta av de 142.000 soldaterna kommer att ha återvänt till USA fram till och med den 31 augusti 2010 beräknas mellan 35.000 och 50.000 man stanna i Irak ytterligare en tid. Dessa kommer att lämna Irak först i slutet av 2011 och ska fram till dess fungera bland annat som rådgivare till de irakiska trupperna. 31 augusti 2010 ska den stridande uppgiften ta slut. Enligt det avtal som tidigare skrivits under mellan den tidigare presidenten George W Bush och Iraks regering ska samtliga amerikanska trupper vara ute ur landet den 1 januari 2012. DN 090227.

Christians Fleeing Persecution in Iraq. The church leaders fear that Iraq will become emptied of Christians if the mass exodus continues. Newsmax 090227.

Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Aleksander Gabelic kräver besked från utrikesminister Carl Bildt om vad han tänker göra för att förföljelsen av kristna i Irak upphör. Dagen 090227.

Iraq: Land of Martyrs. Blind fanaticism is reaching unprecedented heights in this capital city, and for the Christians who live here, and throughout Iraq, it is turning into a nightmare. Assist News Service 090307.

USA rustar Irak med stridsvagnar. DN 090308.

Självmordsdåd dödade 28 i Irak. DN 090310.

Tariq Aziz dömd till 15 års fängelse. DN 090311.

Irakiske skokastaren fick tre år. DN 090312.

Sex år efter invasionen: Västturister tillbaka i Irak. DN 090319.

Minst 16 människor dödades på torsdagen i Iraks huvudstad Bagdad när en bomb i en parkerad bil exploderade i stadens norra delar. Enligt polisen skadades mins 35 personer människor. DN 090326.

Sju personer dödades, varav fyra poliser, när en självmordsbombare rammade en polisstation med en lastbil i Mosul i norra Irak. DN 090331.

Irakisk skokastare fick sänkt straff. DN 090407.

En bomb som exploderade nära en shiitisk helgedom i Bagdad dödade sju människor och skadade 23. DN 090408.

Fem amerikanska soldater dödades på fredagen när en självmordsbombare körde sin lastbil med sprängmedel in i en polisförläggning i den vanligtvis lugna staden Mosul i norra Irak. DN 090410.

Minst nio människor dödades och ett 30-tal skadades när en självmordsbombare slog till söder om Bagdad. DN 090411.

En amerikansk sergeant har fällts för mord på fyra fångar i Irak. DN 090415.

Irakiska barn används i bombräder. DN 090420.

Omar Baghdadi, Iraks al-Qaidaledare gripen. DN 090423.

Över 70 dödade vid två bomdåd i Irak. DN 090423.

För andra dagen i följd inträffade på fredagen blodiga självmordsattentat i Irak. Två självmordsbombare sprängde sig själva i luften i en känd helgedom i Bagdad och tog minst 60 människor med sig i döden. DN 090424.

Gunmen Kill Three Christians in Kirkuk, Iraq. Crosswalk.com 090428.

Minst tio människor dödades och över 30 skadades i en explosion på en grönsaksmarknad i Bagdad. DN 090506.

Krig i Afghanistan blir år 2010 dyrare än Irak. DN 090508.

En amerikansk soldat har skjutit fem av sina kamrater till döds i Irak. DN 090511.

Christian 5-year-old Iraqi boy kidnapped, then killed. BP News 090514.

Iraks kristna flyktingar återvänder inte hem. Dagen 090515.

Våldsvåg i Irak med tre terrordåd. Minst 22 personer dödades, varav tre amerikanska soldater. DN 090521.

Efter 16 månader i Sverige ska Helal Jacob Najim utvisas till Irak. "Bed för mig - jag kommer att dödas i Irak". Dagen 090610.

Gruppledaren för den sunnitiska parlamentsgruppen i Irak mördades av en beväpnad man. Harith Ubaydi blev beskjuten vid Shawaf-moskén i Bagdad i anknytning till fredagsbönen. Gärningsmannen kastade även en handgranat mot samlingen av människor kring Ubaydi. DN 090612.

Omkring 50 personer dödades när en bilbomb exploderade nära Kirkuk i norra Irak. DN 090620. Minst 64 personer dödades och 202 skadade när en bilbomb exploderade nära Kirkuk i norra Irak. DN 090621.

Minst 15 människor dödades och 63 skadades på måndagen i en rad attacker runt om i Irak. DN 090622.

Över 50 människor dödades över 100 skadades i ett sprängattentat i den shiitiskt dominerade Sadrstaden i Bagdad. DN 090624.

Irakier välkomnar och fasar för USA:s truppreträtt. DN 090625.

Tretton människor har dödats av en ny marknadsbomb i Bagdad. DN 090626.

Upptrappat våld hot mot Obamas reträttplan. DN 090626.

USA:s styrkor dras nu bort från Iraks städer. I uppdragets slutfas fick fyra amerikanska soldater sätta livet till. DN 090630.

Upptrappat våld hot mot Obamas reträttplan. DN 090630.

Saddam-samtal offentliggjorda. DN 090702.

Våg av attentat mot kristna i Irak. Många kristna i Irak har flytt landet efter att ha blivit utsatta för våld och hot av extremistiska grupperingar. DN 090702.

En självmordsbombare i bil dödade sex människor i staden Ramadi nära Bagdad. DN 090715.

Gunmen Kill Iraqi Christian outside Factory. AFP reports that a Christian man was shot dead outside a factory in the volatile Iraqi city of Mosul on Sunday. Ala Bashir, a 30-year-old Christian, was killed after gunmen in four cars demanded to see his brother, who manages the soft drinks factory. Police say they are not sure if Bashir was killed because of his faith. Still, the incident only cements the sense of tension in Mosul, where approximately half of the city's once-vibrant Christian population has fled since 2003. Many of these families have left Iraq for low-paying jobs in Turkey or Syria, while some have left the area for the West. Earlier this month, bomb attacks on seven churches in Baghdad and Mosul killed four Christians and injured 32 others. (Religion Today 090728).

Fyra döda när Irak intog Iranläger. DN 090728.

Christians face a new wave of violence. Release International 090728.

Sprängattentat mot moskéer i Bagdad. Minst 27 människor dödades i en serie sprängdåd mot shiitiska moskéer i samband med fredagsbönen i Bagdad. DN 090731.

Sista brittiska trupperna ute ur Irak. De sista brittiska soldaterna lämnade Irak på fredagen, efter sex år av kontroversiell brittisk militär närvaro i landet. DN 090731.

Självmord tar fler soldatliv än krig. DN 090806.

Irakisk bombvåg på shiitisk helgdag. DN 090807.

Sveriges utvisningar till Irak förvånar. Sveriges Radio 090810.

"Det pågår religiös rensning i Irak." Tvångsutvisade irakiska kristna utsätts för systematiskt våld vid återvändandet och tvingas fly igen, rapporterar Sveriges radio. Dagen 090811.

Ge kristna irakier asyl. Bristen på religionsförståelse spökar i migrationspolitiken. Dagen 090811.

En kristen journalist från Irak, som varit aktiv i det irakiska rådet för fred och solidaritet, ICPS, har av Migrationsdomstolen fått uppehållstillstånd. Dagen 090811.

Iraks kristna lever farligt. 1900-talets folkmord på assyrier fortsätter in i vår tid. Världen idag 090811.

Myndighetsmissen kostade honom jobbet - och uppehållstillståndet i Sverige. Bashar Faried hotas nu av misshandel när han tvingas åka tillbaka till Irak. Dagen 090811.

Felicia Svaeren: Vem försvarar Iraks kristna? Världen idag 090812.

Dansk polis stormade kyrka. 17 avvisade irakier bortförda. Dagen 090814.

Iraks regering bryter mot flyktingavtal med Sverige. Dagens Nyheter 090817.

SKR: Irakiska kristna har rätt till asyl. Världen idag 090818.

Cecilia Wikström (FP): "Avtalet hindrar inte asyl". Världen idag 090819.

Lastbilsbomber och granatkastare dödade minst 95 människor och sårade fler än 563 i ett samordnat terrorattentat i Bagdad. DN 090819.

Kristna irakier organiserar sig. 300 avvisningshotade vädjar till regeringen om att deras ärenden ska omprövas. "Hellre självmord än flytt till Irak". Dagen 090826.

En självmordsbombare i bil orsakade på lördagsmorgonen minst nio personers död i norra Irak. En andra bomb detonerade runt samma tid - och bragte sex personer om livet. DN 090829.

Tusentals irakier strömmade ut på gatorna i Najaf i centrala Irak på lördagen för att delta i begravningen av den mäktige shiamuslimske ledaren Abd al-Aziz al-Hakim. DN 090829.

Syrisk-irakiskt ordkrig trappas upp. DN 090831.

Fyra medlemmar av de irakiska säkerhetsstyrkorna har dömts till döden för delaktighet i landets hittills blodigaste bankrån. DN 090902.

USA-soldat fick livstid för brutala mord i Irak. DN 090904.

Skokastande journalist frigiven. DN 090905.

Åtta personer dödades och minst 15 skadades när en självmordsbombare i bil rammade en polispostering i Ramadi i västra Irak på måndagen. Tre av de döda var poliser. DN 090907.

Minst 19 människor dödades av en bilbomb i norra Irak på torsdagen. Ytterligare 13 personer skadades. DN 090910.

En stor bilbomb exploderade nära en större militärbas och det irakiska hälsoministeriet i Bagdad på lördagen. Minst tre människor dödades och dussintals skadades, uppger säkerhets- och sjukvårdskällor. DN 090912.

USA-soldater sköt ihjäl skokastare. DN 090917.

Tillståndet är mycket kritiskt för de 36 hungerstrejkande iranier som hålls fängslade av irakisk polis. Amnesty International kräver nu att de gripna släpps. DN 091001.

Open Doors mobile clinics impact northern Iraq. Mission Network News 091005.

De 36 hungerstrejkande iranier som varit olagligt frihetsberövade av irakiska myndigheter släpptes i dag. De befinner sig nu på ett sjukhus i flyktinglägret Camp Ashraf. DN 091007.

Över 20 personer har dött i flera nya explosioner i västra Irak i dag. Tre brutala terrordåd skakar nu staden Ramadi i Anbar-provinsen. Sveriges Radio 091011.

Johannes Khawsho: Förföljelsen av kristna assyrier i Irak fortsätter. Världen idag 091212.

Kristen irakier utvisad från Sverige som säkerhetshot. Filippos var chaufför åt Saddam Hussein - riskerar att dödas när han återvänder till sitt land. Dagen 091014.

Manifestation mot tvångsavvisningar vill sätta fokus på våldet i Irak. Dagen 091016.

Minst 15 människor dödades och 98 skadades i ett självmordsdåd nära staden Mosul i norra Irak på fredagen. DN 091016.

60 procent av Iraks riksarkiv borta. DN 091018.

Två sprängdåd i Bagdads i huvudsak sunniarabiska stadsdel Adhamiyya dödade på söndagen åtta människor och skadade 29, uppgav polisen. DN 091018.

Irakisk konvertit får inte stanna. Den kristne konvertiten från Irak fick nej från Migrationsöverdomstolen. Han anses inte vara "genuint kristen" och ska tillbaka till Irak. Mannen döptes tidigt i år i Pingstkyrkan i Älmhult. Dagen 091020.

Två kraftiga explosioner skakade centrala Bagdad på söndagsmorgonen. Minst 140 människor miste livet och drygt 700 skadades när två bilbomber briserade i den irakiska huvudstaden. Söndagens explosioner kan vara ett sätt att försöka underminera stödet för den sittande regeringen inför valet. Iraks premiärminister Nuri al-Maliki väntas gå till val med det förbättrade säkerhetsläget som en del av sin valkampanj. DN 091025.

Kidnappad räddad av bilbomberna. DN 091025.

Målet är att förhindra det planerade irakiska valet. DN 091025.

Iraq Bombing Leaves Baghdad Church Nearly Ruined. Iraq's deadliest bombing in two years left a Baghdad church littered with body parts and nearly ruined. Charisma 091026.

Al-Qaida-grupp bakom Bagdadattentat. DN 091027.

Säkerhetsansvariga gripna i Irak. DN 091029.

Massakern väcker ny kritik mot närvaron i Irak. DN 091107.

Irak: "Syrier bakom attentat". DN 091123.

S och M duckade kyrkans frågor - övriga partier höll med i kritiken. Dagen 091124.

SKRs rapport om asylpolitiken. Sveriges Kristna Råd 0911.

Blairs JK: Irakkriget inte lagligt. DN 091129.

USA hörde bin Ladin i Tora Bora i december 2001. I rapporten framförs kritik mot att det inte gjordes tillräckligt för att fånga in bin Ladin. Aftonbladet 091129.

Åtta dog efter explosion i skola. 40 skadades efter explosion i Bagdad. Aftonbladet 091207.

Fem bilbomber exploderade under tisdagsförmiddagen i centrala Bagdad och dödade minst 127 människor. Dåden var välplanerade och explosionerna tidssynkroniserade. Syftet är att försvåra demokratiseringsprocessen i Irak. DN 091208.

Bagdads säkerhetschef Abbud Qanbar avskedades på onsdagen som en följd av terrorattentaten i den irakiska huvudstaden dagen innan. DN 091209.

Åtminstone fyra människor dödades och uppemot 15 skadades när tre bilbomber exploderade i centrala Bagdad i Irak på tisdagen. DN 091215.

Continued Attacks on Assyrians in Mosul Kill 5, including Newborn Infant. Five people were killed December 15 as two Assyrian churches of the Syriac Orthodox rite, and a church school were attacked in a series of terrorist bombings in Mosul, after several bombs went off in Baghdad, according to news sources. Assist News Service 091220.

Med julen runt hörnet dödade ett bombattentat mot en kyrka i den irakiska staden Mosul en förbipasserande och skadade sex. Attacken är den sjätte mot kristna på mindre än en månad, uppger polis och vittnen. DN 091222. Dagen 091223.

Shiites Attack Assyrian Town in North Iraq. A group of armed Shabaks attacked the Assyrian (also known as Chaldean and Syriac) town of Bartilla Christmas morning without any apparent provocation. According to a story by the Assyrian International News Agency (AINA), the entry checkpoint into Bartilla was controlled by the attackers for more than five hours. Residents reported attackers stormed through the Assyrian market, tearing down Christmas decorations from store windows, including throwing a picture of St. Mary into the dirt. Assist News Service 091226.

Blodig jul för Iraks kristna. Världen idag 091230.

Minst 20 personer har dödats och omkring 100 skadats vid två självmordsattacker i staden Ramadi västra Irak. DN091230.

Färre civila dödades i Irak 2009. DN100103.

Irakiska säkerhetsstyrkor har beslagtagit hundratals gevär, massor av ammunition och annan militär utrustning under razzior mot privata säkerhetsfirmor i Irak. DN100109.

Elva dödsdömda efter Bagdadattentat. Elva män har dömts till döden i Bagdad för de bombdåd som den 19 augusti i fjol dödade 106 människor och skadade omkring 600 i den irakiska huvudstaden. DN100114.

"Kemiske Ali" dömd till döden igen. DN100117.

Bibelord på vapen till Irak och Afghanistan upprör i USA. DN100121.

Sunniter svartlistade i irakiskt val. DN100121.

Kemiske Ali avrättad. DN100125.

Över 30 personer dödades i en ny våg av samtidiga bomber i Irak på måndagen, den här gången riktade mot tre av huvudstadens främsta hotell. DN100125.

En självmordsbombare körde på tisdagen sin bil i hög fart mot Iraks rättsmedicinska högkvarter i centrala Bagdad och utlöste sin sprängladdning där. 18 människor dödades, ett 80-tal skadades och byggnaden rasade ihop, sade inrikesdepartementet. Av dödsoffren var fem poliser och 13 civila. DN100126.

Beväpnade män i en personbil öppnade på onsdagen eld mot två bussar med shiitiska iranska pilgrimer i den irakiska huvudstaden Bagdad. DN100127.

Blair: Saddam skulle ha byggt massförstörelsevapen. DN 100129.

Minst 41 shiamuslimska pilgrimer dödades i Bagdad när en kvinnlig självmordsbombare sprängde sig i luften. Attentatet riktades mot ett rasttält där pilgrimerna väntade på att fara vidare till staden Karbala elva mil söder om den irakiska huvudstaden. Minst 106 andra skadades i explosionen. DN 100201.

Extramöte om Baath-partister i Iraks val. DN 100204.

Åtminstone 27 människor dödades och uppemot 75 skadades när ännu en terrorbombning mot shiamuslimska pilgrimer utfördes i vallfärdsorten Karbala på fredagen. DN 100205.

En kvinna som planerade att ställa upp i det irakiska parlamentsvalet den 7 mars sköts på söndagen ihjäl i Mosul. DN 100207.

Nu färre än 100.000 USA-soldater i Irak. DN 100217.

Minst tio människor dödades vid ett bilbombsdåd i staden Ramadi, huvudstad i provinsen Anbar väster om Bagdad. DN100218.

Ny våldsvåg mot Mosuls kristna. Världen idag 100219.

Ett viktigt sunniparti har dragit sig ur valet i Irak den 7 mars i protest mot iransk inblandning. DN 100223.

Ytterligare tre kristna mördade i Irak. Dagens Nyheter 100223.

Svensk ambassad i Irak invigd. Dagens Nyheter 100224.

Iraks regering har lovat att tillsätta en utredning och öka säkerheten i staden Mosul, där åtta kristna dödats de senaste två veckorna inför de kommande valen. Dagen 100225.

Thomas Aydin: Lokalt självstyre assyiernas räddning. Världen idag 100301.

Fler irakier dödade i februari. Totalt 352 irakier dödades i våldsamheter i februari. Siffran var nästan dubbelt så hög som månaden innan. Dagens Nyheter 100301.

Minst 27 människor dödades och 42 skadades i ett självmordsattentat i irakiska Baquba. Dagens Nyheter 100303.

De kristna i Mosul flyr för sina liv. Världen idag 100303.

14 dödades i Irakvalets upptakt. Dagens Nyheter 100304.

Minst 38 liv släcktes i terrordåd på valdagen. Men valdeltagandet var högt - många lade en röst mot terrorn. Dagens Nyheter 100307.

Fakta: Större partier och allianser i Irak. Dagens Nyheter 100307.

Revans pappa mördades i Mosul. Adnan Hana al-Dahan blev 60 år: Han hade inte gjort något, han var bara kristen. Dagen 100309.

Oppositionspolitikern Iyad Allawis allians Iraklistan vann parlamentsvalet i Irak med bara två mandat till godo på premiärminister Nuri al-Malikis Rättsstaten. Men al-Maliki vägrar acceptera resultatet. Aftonbladet 100327.

Den irakiske valsegraren Iyad Allawi har nu på allvar inlett sina försök att samla en regeringskoalition. Svenska regeringen ger valet högt betyg. Dagens Nyheter 100327.

Polisen i Irak uppgav på lördagen att dödssiffran stigit till 59 efter ett dubbelattentat i Diyala-provinsen kvällen innan. Minst 73 personer skadades också när två bomber detonerade på en marknad full av folk i staden al-Khalis omkring 7 mil norr om Bagdad. Dagens Nyheter 100328.

Beväpnade män utklädda till irakiska soldater anföll i gryningen på lördagen hus i Bagdads södra utkanter. 25 människor uppges ha dödats av männen. Dagens Nyheter 100403.

Med bara någon minuts mellanrum exploderade tre stora bomber i Bagdad på söndagsförmiddagen. Minst 41 liv krävdes i dåden, riktade mot ambassader i den irakiska huvudstaden. Dagens Nyheter 100404.

Hög källa bekräftar: massakervideon autentisk. Dagens Nyheter 100406.
Se klipp ur videon.

Sex bombexplosioner skakade bostadskvarter i Bagdad på tisdagen. Minst 35 människor dödades i attackerna, som uppenbarligen var samordnade. Dagens Nyheter 100406.

Sveriges kyrkor vädjar för Iraks kristna. SKR: Vårt land har en tuffare bedömning än FN. Dagen 100406.

Arne Malmgren: Migrationsverket har noll koll på läget i Irak för minoritetsgrupper. Dagen 100409.

"Saddam Hussein tog mitt liv ifrån mig". I tre decennier styrdes Maria Lampsos liv av Saddam Hussein. Nu träder hon fram och berättar om förälskelsen och åren med diktatorns hot, nycker och våld. Dagens Nyheter 100418.

al-Qaida-man som hotade Vilks "dödad". Dagens Nyheter 100419.

al-Qaida-man som hotade Vilks "död". Dagens Nyheter 100420.

Minst 64 människor dödades av bomber i Bagdad på fredagen. Över 100 skadades. Dagens Nyheter 100423.

Åtta personer dödades och minst 20 skadades när en bilbomb exploderade nära en spritbutik i Bagdad. Dagens Nyheter 100429.

En dubbelbomb riktad mot bussar med kristna studenter och universitetsanställda i norra Irak dödade en affärsägare och skadade ett 80-tal människor på söndagen. Dagen 100502.

En ny våg av bomber och mord hemsökte Irak under måndagen. Minst 66 människor dödades och 200 skadades. De flesta var textilarbetare på väg från sin fabrik. Dagens Nyheter 100510.

Mer än 100 personer dödades och drygt 300 skadades vid en våg av attacker i Irak på måndagen. Dagens Nyheter 100513.

Irak och Iran i gränsbråk. Dagens Nyheter 100513.

Nuri Kino: Iraks kristna måste skyddas. Världen idag 100517.

Ge de kristna irakierna i Sverige tillfällig amnesti. Vädjan kommer från de syrianska katolikernas patriark Mar Ignatius Youssef III. Världen idag 100521.

En bilbomb på en marknad i den irakiska staden al-Khalis dödade minst 30 människor och skadade 80 på fredagen. Dagens Nyheter 100521.

Fler kristna i Iraks parlament. Dagen 100608.

Femton personer dödades och uppemot 50 skadades när den irakiska centralbankens huvudkontor i Bagdad angreps på söndagen. Dagens Nyheter 100613.

Europarådet: Sverige måste stoppa avvisningar av kristna irakier. Dagen 100616.

Minst åtta personer, varav sex poliser, dödades vid ett självmordsattentat i Shirqat i norra Irak sent i söndags. Ett tiotal personer skadades vid terrordådet enligt Iraks inrikesdepartement. Dagens Nyheter 100621.

En självmordsbombare dödade 28 pilgrimer som samlats för en religiös festival i Bagdad på onsdagen. Ytterligare tio pilgrimer dödades i tre bombåd i andra delar av den irakiska huvudstaden. Dagens Nyheter 100707.

En våldsam brand skördade omkring 30 liv på ett turisthotell i irakiska Kurdistan. Bland de omkomna fanns 14 utlänningar, av tolv olika nationaliteter. Dagens Nyheter 100716.

Över 40 personer dödades och många skadades på söndagen i två separata självmordsattacker i västra Irak. Hundratals medlemmar av milisen al-Sahwa köade för att få ut sin lön — för insatser mot al-Qaida-inspirerade rebeller — när det small på en militärbas i det sunnidominerade al-Balassim, ett par mil väster om Bagdad. Dagens Nyheter 100718.

En bilbomb detonerade på onsdagen vid en shiamuslimsk moské i staden Baquba norr om Bagdad. Ett 30-tal människor dödades och många fler sårades. Dagens Nyheter 100721.

Blix: Dåligt omdöme hos Bush-Blair. Dagens Nyheter 100727.

Dödligaste månaden på två år i Irak. Under juli månad dödades 535 människor i olika våldsdåd i Irak. Dagens Nyheter 100731.

USA står fast vid irakisk tidtabell att avsluta sin krigsinsats i landet i år. Dagens Nyheter 100802.

Terrorister knutna till al-Qaida dödade fem irakiska polismän och satte upp terrornätverkets svarta flagga vid en attack i Bagdad på tisdagen. Dagens Nyheter 100803.

Dödläge i Irak bäddar för mer våld. Dagens Nyheter 100804.

Minst 22 personer dödades och ett 50-tal skadades i en attack mot en shiitisk marknad i staden Kut i Irak på tisdagen. Dagens Nyheter 100804.

Minst tolv människor dödades av bilbomber i al-Ramadi och al-Falluja i Irak på söndagen, och flera tiotal blev svårt skadade. På söndagen rapporterades också att bombattentaten i Basra kvällen innan hade krävt 43 liv, och att 185 personer hade skadats. Dagens Nyheter 100808.

Iraks högste arméchef varnade på onsdagen att USA:s truppreträtt i slutet av 2011 är för tidig. Samtidigt dödades åtta soldater i ett planerat bakhåll i Diyala och överläkaren på en förlossningsklinik i Bagdad sköts ihjäl i sitt hem. Dagens Nyheter 100811.

Samtalen om en koalitionsregering mellan Iraks två mäktigaste politiska block har brutit samman, fem månader efter valet. Dagens Nyheter 100816.

Den sista amerikanska stridbrigaden lämnade Irak på onsdagen. Soldaterna tog sig över gränsen till Kuwait, mer än sju år efter det att USA-ledda invasionsstyrkor störtade Iraks diktator Saddam Hussen. Kriget har kostat USA kring 1 biljon dollar och 4.400 amerikanska soldater livet. Dagens Nyheter 100819.

USA dubblerar privata vakter i Irak. Dagens Nyheter 100819.

Kriget som aldrig vill ta slut. I veckan drog USA tillbaka sina sista stridande soldater från Irak, kvar blir bara rådgivare. 50.000 militärer stannar som rådgivare och utbildare för Iraks armé, och dessutom kommer uppemot 7.000 civila kontraktsanställda - eller om man nu vill kalla dem för legosoldater. Efter decennier av sanktioner och krig är Irak en nation i upplösning. Varje månad dödas 300 civila i Irak. Minst två miljoner lever som flyktingar. De flesta irakier saknar elektricitet större delen av dygnet. al-Qaida, som inte existerade i Irak före 2003, har nu ett starkt fotfäste där. 4.400 amerikanska soldater kom aldrig hem levande, och tiotusentals återkom sårade eller invalidiserade. Dagens Nyheter 100822.

Tariq Aziz: "President Obama lämnar Irak åt vargarna". Dagens Nyheter 100822.

Bakgrund: Irak under 90 år. Dagens Nyheter 100822.

En serie bilbomber dödade på onsdagen minst 62 människor i Irak, bland dem kvinnor och barn, dagen efter det att USA bekräftat ett massivt militärt uttåg ur landet. Över 250 människor skadades dessutom. Den värsta attacken skedde i Kut, 150 kilometer sydost om Bagdad, där en självmordsbombare dödade minst 30 poliser och skadade 87. I vallfärdsorten Karbala, sydväst om Bagdad, skadades minst 29 människor när en bilbomb exploderade nära en polisstation och i Basra i syd skadade en minibuss, lastad med sprängmedel, 12 personer. I Buhriz, nordost om Bagdad, utlöste beväpnade män bomber nära polisers hem och hissade al-Qaidas flagga på en av byggnaderna. Ytterligare attacker på andra orter, bland dem Kirkuk och Mosul, drog upp siffran över antalet döda och skadade. Dagens Nyheter 100825.

Irakiska flyktingar tvångsavvisas. UNHCR: De har behov av internationellt skydd. Världen idag 100909.

Minst sju civila och två irakiska soldater dödades på onsdagen när amerikanska och irakiska soldater slog till mot terrormisstänkta i den gamla oroshärden al-Falluja väster om Bagdad. Dagens Nyheter 100915.

Över 30 dödsoffer krävdes under den blodigaste dagen sedan USA drog sig ur landet i början av september. Två bilbomber sprängdes samtidigt i Iraks huvudstad Bagdad på söndagen och senare detonerade även en självmordsbomb i Fallujah. Dagens Nyheter 100919.

Färre irakier dödades i september. Dagens Nyheter 101001.

Öppning i regeringsfrågan i Irak? Dagens Nyheter 101002.

Fem journalister har dödats i Irak i år. Dagens Nyheter 101006.

Irak och Syrien försonas. Dagens Nyheter 101012.

Missbildade nyfödda barn, cancer och leukemi i Falluja och andra delar av Irak. Iraksolidaritet.
Flamman 100930.
Iraq littered with high levels of nuclear and dioxin contamination, study finds. Guardian 100122.
Was Fallujah a "Field Test" for New Nuclear Weapons? uruknet.info 101016.

Tariq Aziz dömd till döden i Irak. Saddam Husseins vice premiärminister Tariq Aziz har dömts till döden av en domstol i Bagdad för förföljelse av islamiska partier - bland dem premiärminister Nuri al-Malikis Dawaparti. Dagens Nyheter 101026.

Minst 22 människor dödades när en självmordsbombare på fredagen attackerade ett kafé i staden Balad Ruz nordöst om Iraks huvudstad Bagdad. Många skadades också. Dagens Nyheter 101029.

Blodbad när gisslan i Bagdad fritogs. Beväpnade män tog på söndagen över 40 människor som gisslan i en kyrka i Bagdad. På kvällen stormades kyrkan av irakisk och amerikansk militär. Uppemot tio församlingsmedlemmar dödades. Dagens Nyheter 101031.

Uppåt 50 döda i gisslandrama i kyrka. Angriparna trängde in i kyrkan på söndagen och tog församlingen som gisslan. Gruppen ska före intrånget i kyrkan ha genomfört ett misslyckat angrepp på börsen i Bagdad. Dagens Nyheter 101101.

Samordnade bombdåd i Bagdad. Minst 36 personer dödats och 320 skadats när ett dussin bomber briserade runt om i staden, lokala medier uppgav att dödssiffran kunde överstiga 100 döda. Flera av bomberna exploderade vid eller i närheten av kaféer och restauranger - den största sprängladdningen verkar ha varit riktad mot matställen i slummen i stadsdelen Sadr City. Dagens Nyheter 101102.

Iraks tidigare migrationsminister: "Massakern är bortom allt man kan föreställa sig". Dagen 101102.

Blodigt gisslandrama i Bagdad-kyrka. Minst 50 uppges ha dött när säkerhetsstyrkor stormade byggnaden - al-Qaidas irakiska gren har tagit på sig ansvaret. Dagen 101102.

Kristna spås fly efter kyrkattack. Före USA:s invasion fanns cirka en miljon kristna i Irak. Sedan dess har hälften flytt landet undan våld och förföljelse, många till Sverige. Efter helgens blodbad i en kyrka i Bagdad spås fler kristna lämna Irak. Dagen 101101.

Fler kristna väntas fly Irak efter blodbadet i Bagdad.Kyrkans Tidning 101102.

Kristna blir måltavlor för al-Qaida. Terrornätverket al-Qaidas irakiska gren har utsett kristna som "legitima mål". Kyrkor i Bagdad har fått förstärkt bevakning. Dagens Nyheter 101103.

"Ge asyl till irakiska kristna". Kristna flyktingar från Irak behandlas omänskligt av Sverige. Det menar riksdagsledamot Robert Halef (KD) som nu vill se att alla irakiska kristna får stanna i Sverige. Världen idag 101104.

"I Irak väntar dödspatruller på att döda dem". Världen idag 101104.

Minoriteter i Iran fördömer Bagdaddåd. Dagen 101104.

Felicia Sværen: Hög tid att stoppa massdeportationerna. Världen idag 101104.

De måste få stanna! Sverige får inte skicka tillbaka kristna irakier. Kristna ledare och tidningar gör nu gemensam sak och kräver att Migrationsverket stoppar avvisningarna. Dagen 101105.

"Snälla, skicka inte hem de kristna till Irak". Prästen Fader Myassar i Bagdad: Det finns inget skydd här för de kristna och kyrkorna i Irak. Dagen 101105.

Fader Adris berättar om skräckscenerna i kyrkan: Det verkar som att det var som en lek för dem att skjuta människor. Dagen 101105.

För asylsökande irakier intet nytt. Morden i kyrkan i Bagdad har inte fått Migrationsverket att ändra uppfattning om skyddsbehovet för kristna irakier som grupp. Dagen 101105.

Nuri Kino: Här i Sverige jagas de av polis - i Irak är de alla på islamistiska fundamentalisters listor. Dagen 101105.

Upprop: Stoppa utvisningarna av kristna irakier. Världen idag 101105.
Elisabeth Sandlund: Nu räcker det! Inte en enda kristen irakier får skickas tillbaka efter helgens blodbad i katedralen i Bagdad. Dagen 101105.

Svenska evangeliska alliansen ställer sig bakom kravet att inte skicka kristna tillbaka till Irak: Migrationsverket har ett moraliskt ansvar att försäkra sig om att människor som inte får stanna, inte utsätts för hot, våld eller förföljelse i sina hemländer. Situationen i Irak är sådan att kristna inte kan räkna med något skydd. Dagen 101105.

"Terroristerna höll oss i skräck i timmar". Dagen 101106.

Katolska kyrkan kritiserar USA:s Irak-politik. Dagen 101106.

Margareta Viklund: Det är hög tid att det fåtal assyrier som även kallas syrianer och kaldéer, som ännu finns kvar i Irak, får en fristad i sitt ursprungsland, där de kan leva i trygghet utan förföljelse och trakasserier av olika slag. Världen idag 101108.

Irakiska flyktingar kan få stanna om de överklagar till Europadomstolen. Världen idag 101108.

Överlevare berättar om attentatet i Bagdadkyrkan: "De sköt dem som var närmast." Världen idag 101108.
Överlevande: "Vi är snart utplånade". Gabriel är en av dem som klarade sig undan med livet i behåll från blodbadet i Bagdadkyrkan: Hur länge ska omvärlden se på när vi dödas? Dagen 101108.

En ärkebiskop i Syrisk ortodoxa kyrkan i London uppmanar kristna att lämna Irak. Dagen 101108.

Många skriver på uppropet till regeringen. Världen idag 101108.

Södertälje sörjer de döda efter terrordådet i kyrkan. Werood Jalil, flyktingbarn: "Den enda jag har kvar är min faster". Antalet kristna i Irak har minskat från mellan 800000 och 1,4 miljoner år 2003 till mellan 500000 och 600000 i dag. Över hälften är enligt uppgift bosatta i Bagdad medan mellan 30 och 40 procent finns i norr. Dagen 101109.

Elisabeth Sandlund: Nästa flyg får inte lyfta. Kampen mot utvisningarna av kristna måste fortsätta och intensifieras. Dagen 101109.

Skadade irakier vårdas i Paris. 34 kristna, och en muslimsk säkerhetsvakt, som skadades i attentatet mot en kyrka i Bagdad förra helgen får nu vård på sjukhus runt Paris. Irakierna har fått asyl under sex månader, men kan mycket väl få permanent upphållstillstånd. Dagen 111009.

Södertäljekristna vill träffa migrationsminister Tobias Billström. Dagen101110.

Migrationsminister Tobias Billström vill styra Migrationsverket: "Jag kan inte påverka besluten". Världen idag 101110.

Människorättskommissionär kritiserar Sverige: "Nonsens. Det är klart att man kan. Man har gjort det tidigare och kan göra det igen." Det är Thomas Hammarbergs kommentar till migrationsminister Tobias Billströms uttalande om att regeringen inte kan stoppa avvisningar till Irak. Världen idag 101112.

Denise Demirel Al Reshan: Människans lika värde går inte att kompromissa med. Dagen 101110.

SEA kräver stopp för avvisningarna. Världen idag 101110.

"Det handlar om vår tids martyrer". Uppropet väcker engagemang i Sveriges kyrkor. Världen idag 101110.

Europadomstolen: Utvisa inte till Irak nu. Dagen 101110.

Kristna i Irak blir riksdagsfråga. Dagen 101110.

Serieattack mot kristnas hem i Bagdad. Fyra personer dödades och närmare 30 skadades i en ny serie attacker mot kristna hem i Bagdad. Det var en samordnad attack som iscensattes - under tisdagsnatten och onsdagsmorgonen - mot kristna hem i västra Bagdad. Mer än 14 bomber och andra sprängladdningar detonerades på olika ställen i bland annat förorten Mansour som har en stor population av kristna. En av sprängningarna riktades mot en kyrka. Dagen 101110. Dagen 101111.

Robert Halef, Annika Eclund (kd): Låt kristna irakier stanna i Sverige. Världen idag 101111.

Det utvisningsstopp som Europadomstolen har lovat de kristna irakierna gäller endast till den 24 november och de personer som ska utvisas inom kort. Dagen 101110.

Utvisad irakier i Bagdad: "Du kan vara den siste jag talar med". Bagdadbon Ammar sökte asyl i Sverige men skickades efter tre år tillbaka till den osäkra tillvaron för kristna som han flydde ifrån. "Här går ingen kristen säker", säger han. "Du kan vara den siste jag talar med." Dagen 101111.

Cecilia Wikström (fp): En fråga om liv eller död. Dagen 101111.

Reinfeldt fick frågor om utvisningar till Irak. Dagen 101112.

Statsminister Reinfeldt: Vi har ingen möjlighet att ingripa. Dagen 101112.

Migrationsverket: "Vi gör som Europadomstolen säger". Världen idag 101112.

Diakon som hjälper irakier: "Nu känns det faktiskt lite hoppfullt". Dagen 101112.

I väntan på utvisning i en vakuumförpackning. Migrationsverket fäller hellre än friar. Ribban höjs hela tiden. Dagen 101112.

Tusentals demonstrerade för Iraks kristna. Omkring 3 000 personer demonstrerade på söndagen i Stockholm mot att Sverige skickar tillbaka kristna till Irak - trots att de riskerar att dö. Världen idag 101112.

Marscher i Bryssel och Wien. Tusentals människor från flera länder i Europa demonstrerade på lördagen i Bryssel till stöd för Iraks kristna efter den senaste tidens våldsvåg i Bagdad. Världen idag 101112.

Kurdistan i norra Irak välkomnar kristna. Kristna i Bagdad och andra platser i Irak där de är utsatta för våld är välkomna till norra delen av landet. Det sade ledaren för den regionala regeringen i Kurdistan på torsdagen, rapporterar CNN. Världen idag 101112.

Så vänder du dig till Europadomstolen. Ett brev till Europadomstolen är allt som krävs för att stoppa en avvisning till Irak. Men flyktingarna saknar ofta den information som behövs, eftersom Migrationsverket inte hjälper till. Världen idag 101112.

Irakisk kritik mot uppmaningar till flykt. Dagen 101112.

Irakierna fick bred samlingsregering. Dagens Nyheter 101112.

Osäker framtid i oenigt Irak. Dagens Nyheter 101112.

Bagdads sunniter besvikna. Dagens Nyheter 101113.

KDU: Stoppa utvisningar av kristna irakier nu. Dagen 101113.

Manifestation för förföljda kristna. Flera tusen personer deltog i en manifestation i centrala Stockholm på söndagseftermiddagen till stöd för förföljda kristna i Mellanöstern. Dagens Nyheter 101114.
Tusentals demonstrerade för kristna irakier.Krav från demonstranterna: "Stoppa utvisningen av de kristna irakierna till en säker död i sitt hemland." Dagen 101114.

Manifestation i Gävle för kristna irakier. Dagen 101114.

Göran Hägglund (kd): Stöd den irakiska religionsdialogen. Världen idag 101116.

Svenska muslimska ledare: Ingen borde utvisas till Irak. Dagen 101116.

Politisk islam den bärande idén i Mellanöstern sedan 1970-talet. "Många muslimer ser kriget mot terrorismen som ett korståg mot islam. Det har gjort att man ser lokala kristna som representanter för det korståget." Dagen 101116.

Forskare: Flykt från Irak är bara en nödlösning. För 30 år sedan utgjorde de kristna runt 20 procent av Mellanösterns befolkning. I dag är de färre än 5 procent. "Vi kan helt enkelt inte tillåta att kristendomen försvinner från den region där den en gång föddes", säger statsvetaren Ziya Meral. Dagen 10116.

Utvisningsplanet stoppas. Världen idag 101116.

Svenska evangeliska alliansen: Trots att kristna och andra religiösa minoriteter förföljs och dödas i Irak av fundamentalister, fortsätter Migrationsverket att spela rysk roulette med människoliv genom att tvångsutvisa dem till Irak. Världen idag 101116. Dagen 101116.

Seminarium i riksdagen om Irak. Dagen 101116.

Hittills har 61 utvisningar av irakier stoppats på begäran av Europadomstolen för mänskliga rättigheter, uppger Migrationsverket. Dagen 101116.

Bomb dödade kristen man och hans dotter när en bilbomb exploderade i Mosul i norra Irak. Dagen 101116.

Plan med 30 utvisade irakier stoppades. Över 200 irakier får sin utvisning uppskjuten på begäran av Europadomstolen. Dagen 101116.

Utvisning av irakier stoppas. Migrationsverket stoppar nu utvisningen av 29 irakier till Bagdad på onsdagen. Samtliga har fått avslag på sin asylansökan av domstol men får nu stanna kvar i landet medan deras fall granskas av Europadomstolen. Dagens Nyheter 101117.

Minoriteters säkerhet garanteras inte av irakiska staten. Dagens Nyheter 101117.

Iraks president vägrar underteckna Aziz dödsdom. Dagens Nyheter 101117.

Matti Abdalkareem skulle utvisas till Irak i går natt - i sista stund fick han och 60 andra inhibering. "Polisen har behandlat oss som djur". Dagen 101117.

Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik går till hårt angrepp på Europadomstolen efter det tillfälliga stoppet för utvisningar till Irak. Dagen 101118.

Detta har hänt senaste månaden. Dagen 101118.

Flera tusen personer deltog i söndagens manifestation i Kungsträdgården i Stockholm som hölls för förföljda kristna irakier. Men få av deltagarna var etniska svenskar. Dagen 101118.

Planet till Irak stoppades i sista stund. Migrationsverket ville inte riskera att sända i väg personer som skickat ansökningar till Europadomstolen men inte fått svar. Dagen 101118.

Svenska vapen i irakiska armén. Dagens Nyheter 101118.

Vad händer med irakierna nu ... ? Inget har ändrats i sak Dagen 101119.

Svenska myndigheter vill splittra deras familj. Nelly från Turkiet och Ewan från Irak ska utvisas från Sverige till länder där deras liv är i fara. Dagen 101119.

Daniel Grahn: Ge inte upp. Dagen 101119.

Irakier kan fortfarande skickas hem. Migrationsverket: Det finns inget generellt beslut från vår sida. Världen idag 101119.

Människorättsorganisa­tionen Civil rights defenders ifrågasätter den svenska hanteringen av irakflyktingarna. - När det handlar om människors skyddsbehov måste man ta det säkra före det osäkra. Världen idag 101119.

Tillfälligt lugn för Rebaz. - För mig var allt hopp ute, livet var slut. Världen idag 101122.

Tobias Billströms svar om kristna irakier kritiserat i riksdagen. Dagen 101123.

Billström: "Jag kommer att läsa igenom namnunderskrifterna". Världen idag 101123.

Ytterligare två kristna mördade i Mosul. Dagen 101123.

Europadomstolen häver beslutet om att stoppa alla utvisningar till Irak. I stället ska ansökningar från utvisade irakier prövas från fall till fall. Hittills har över 200 personer fått sina utvisningar stoppade efter beslut från Europadomstolen. Domstolen kommer nu att ompröva deras fall och tills ett sådant beslut är fattat får de stanna i Sverige. Dagen 101124.

Trycket på Migrationsverket ökar. Nu sällar sig en rad organisationer till kravet om att Sverige ska stoppa alla utvisningar till Irak tills dess att Europadomstolen slutgiltigt klarlagt rättsläget. Dagen 101124.

Irakisk polis har gripit tolv personer som tillhör den grupp som låg bakom blodbadet i en kyrka i Bagdad i oktober. Dagen 101126.

Tolv gripna för kyrkmassakern. Världen idag 101129.

Kristen irakisk familj får stanna i Sverige. Världen idag 101130.
Nuri Kino: Använd domen! Världen idag 101130.

Överlevande efter massakern i Bagdad berättar om alla de har förlorat. Dagen 101202.

Tvångsutvisningarna av irakiska flyktingar återupptas den 15 december. Kyrkans Tidning 101204.

Av de 45 irakier som var med i den första massutvisningen till Bagdad i februari 2009 är många på flykt igen. Dagens Nyheter 101205.

Tvångsutvisningar till Irak återupptas. Världen idag 101206.
Sverige återupptar utvisningar av asylsökande irakier. Dagen 101208.
Många flyr på nytt efter återvändandet. Världen idag 101206.

Han var en hårsmån från döden i kyrkan. Fader Rofael överlevde massakern i Bagdad - är nu på besök i Sverige. Dagen 101207.

Minnesstund i Bagdad för Bagdad-massakerns offer. Sydsvenskan 101212.

Irakier återfår överhöghet över Irak. Dagens Nyheter 101214.

Tillbaka till nollpunkten. När polisen återupptar tvångstransporterna av flyktingar till Irak på onsdag sitter Wael Sabah Jako Ouka på planet. Tillbaka till Bagdad, som han lämnade för tre år sedan i hopp om ett tryggare liv i Sverige. Världen idag 101212.

Tvångsavvisade får ingen hjälp i Irak. Asylsökande som tvångsavvisas till Bagdad får ingen hjälp av svenska myndigheter att ta sig till säkrare delar av Irak. Världen idag 101212.

Carl Söderbergh: Ändra synen på irakiska minoriteter. Dagen 101214.

Plan med utvisade irakier lyfte.Det har framkommit att alla 23 som skulle åka med planet på onsdagen har ansökt om inhibition. Dagen 101215.

Minst 38 döda vid iransk moskébomb. Ett självmordsattentat i östra Iran har krävt minst 38 människors liv. En sunnitisk rebellgrupp har tagit på sig dådet. Kyrkans Tidning 101215.

Läget "osäkert" i Bagdad - ändå sänds irakierna dit. Migrationsverkets utredare har skrivit en ny rapport om de kristnas situation i Irak utan att prata med några vanliga kristna irakier. Dagen 101216.

Tidsfrist från Europadomstolen har löpt ut. Dagen 101216.

Migrationsverkets beslut kritiseras. Den internationella organisationen Minority Rights Group International gör en annan bedömning av säkerhetsläget i Irak än de svenska migrationsmyndigheterna. Man menar att Sverige inte tar hänsyn till hur utsatta och rädda de irakiska minoriteterna är. Dagen 101216.

Läget "osäkert" i Bagdad - ändå sänds irakierna dit. Migrationsverkets utredare har skrivit en ny rapport om de kristnas situation i Irak utan att prata med några vanliga kristna irakier. Dagen 101216.

80 gripna för terrorplaner i Irak. Dagens Nyheter 101216.

Irak: 257 avrättade i Irak på fem år. Dagens Nyheter 101216.

Europadomstolen har förlängt inhibitionstiden för de irakier som fick tidsbegränsad inhibition före den 22 november. Dagen 101216.

Stockholm Migrations­verket uppger sig ha samma bild av situationen i Irak som FN:s flyktingorgan UNHCR. Ändå drar man olika slutsatser. Världen idag 101217.

Värre för minoriteterna. Även om våldet har minskat i Irak är landets minoritetsgrupper mer utsatta i dag än de var för två år sedan. Världen idag 101217.

Sverige ett av få länder som tvångsavvisar. Endast Sverige, Storbritannien, Norge och Nederländerna tvångsavvisar irakier som fått avslag på sin asylansökan. Andra länder utvisar inte, eftersom de inte har återtagandeavtal med Irak. Där kan flyktingarna stanna tills vidare. Deras framtid är oviss, men med tanke på situationen i Irak är det ändå att föredra. Världen idag 101217.

Mamma Janfia har fått tillbaka sin Ronsy. Efter ett år och sju månader kan Janfia le igen - hennes son som rymde och levde på gatan för att rädda kvar sin familj i Sverige är tillbaka hemma. Dagen 101217.

Pernilla såg Ronsy: Tack vare hans blick så kände jag igen honom. Dagen 101217.

Ronsy är hemma igen - men hundratals flyktingbarn är försvunna i Sverige. Dagen 101217.

Alf Svensson är bekymrad över läget: "Väst måste sätta press på Irak". Dagen 101217.

"Iraks regering kan inte skylla allt på terrorism". Den irakiska regeringen står handfallen inför terrorangrepp mot landets kristenhet. Men det är oacceptabelt att betrakta al-Qaida som starkare än regeringen. Den kritiken riktar Pascale Warda, ex-minister i Irak, mot överheten. Dagen 101217.

Kristen student i Irak kidnappad i sitt hem. "Det pågår en mörkläggning av terrorism riktad mot kristna". 15 kända beväpnade gärningsmän trängde sig in i en kristen familjs hem i staden Mosul i Irak och kidnappade en kvinna. Patriarken Ignatius III Younan säger att detta är ytterligare exempel mot terrorangrepp på kristna grupper. Dagen 101217.

Tusentals kristna flyr från Irak. En massflykt av tusentals kristna irakier pågår efter den dödliga attacken som al-Qaida utförde mot en kyrka i Bagdad i oktober. Dagen 101217.

Sveriges fortsatta utvisningar av irakiska flyktingar oroar Europarådet. Dagen 101218.

Irakier i jordanskt ingenmansland. Våld och förföljelse har tvingat mer än hälften av Iraks kristna att lämna landet. Några har tagit sig till Sverige, många fler till grannlandet Jordanien, där de fastnat i ett juridiskt ingenmansland. De får inte arbeta, kan inte resa vidare och för många börjar situationen bli desperat. Dagen 101221.

Open Doors: Massmord på kristna i Irak. Dagen 101221.

Nu ska hot mot kristna kartläggas. Regeringen vill att Migrationsverket reder ut hur situationen ser ut för religiösa minoriteter som avvisas. Dagen 101223.

Elisabeth Sandlund: Det lönar sig att säga ifrån i viktiga frågor. Dagen 101223.

Tvångsutvisad irakier: Inget julfirande i Bagdad. Dagen 101223.

>Irakiska asylsökande får stanna i Finland. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt i dag att en grupp på 17 personer från centrala Irak får uppehållstillstånd i Finland. Hufvudstadsbladet 101230.

Bomber mot kristna hem i Irak. Av de 14 bomberna detonerade 10 med två dödsoffer och 16 skadade. Dagen 101231.

Skolflickor våldsoffer i Irak. Dagens Nyheter 110103.

Hon mördades i sitt hem i Bagdad. Rafah Toma var en av de överlevande i massakern i Vår frus befrielsekyrka i Bagdad i oktober, där över 50 kristna miste livet. I helgen mördades hon i sitt hem i Bagdad. Kyrkans Tidning 110103.
Rafah Toma mördades på måndagen i sitt hem i Bagdad. Enligt myndigheterna var skälet troligen att hon var kristen. Världen idag 110105.

Religionsdialog och massiv säkerhet. Så garanteras den kristna minoritetens trygghet i norra Irak. Världen idag 110105.

När de reste till Kirkuk för att fira nyår, mördades deras vänner i Bagdad. Världen idag 110104.

Hemvändande har svårt att anpassa sig. Minst 60 procent av de irakiska flyktingar som återvänt till hemlandet ångrar sitt val, enligt en undersökning gjord av FN:s flyktingorgan UNHCR. En av dem är 27-årige Mariwan, som tillbringat drygt ett år i Sverige. Världen idag 110107.

Krönika: Skräcken som ständigt lurar. Världen idag 110107.

"Det är systemfel i asylrätten". Migrationsverket får kritik för dubbla roller vid asylärenden. Världen idag 110107.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy pekade ut kristna i Mellanöstern som offer för "religiös rensning". Dagen 110108.

Irak vädjar till Sverige att sluta tvångsutvisa irakier som nekats asyl här. Dagen 110108.

Toppmöte i Köpenhamn säger nej till våld mot kristna. Muslimska ledare från Irak ställer sig bakom uttalandet om försoning. Dagen 110114.

Lennart Alverbäck: Sverige skämmer ut sig. Det är oerhört frustrerande att ha varit med om att rösta fram en regering, som går rakt emot de flesta kristnas övertygelse. Jag tänker då i första hand på den omänskliga behandlingen av kristna irakier och andra förföljda medmänniskor som sökt skydd i vårt land. Sverige skämmer ut sig! Det här liknar baltutlämningen - en händelse som är en skamfläck på Sveriges baner. Världen idag 110117.

Billström försvarar Irakutvisning. Både Amnesty International Sverige och oppositionen kritiserar nya utvisningar till Irak, men migrations-ministern pekar på att domstolarna fattar besluten och att de inte är för restriktiva. Dagen 110118.

Aktion gav storpolitisk asyldebatt. Dagens Nyheter 110118.

Nytt flygplan med irakier ska lyfta i dag. Migrationsverket fortsätter att ignorera varningarna från FN:s flyktingkommissariat, Röda korset, Amnesty International och Iraks regering. Dagen 110119.

Präst greps av polisen för skydd av flyktingar. 70 personer greps i Kållered när de försökte hindra polisen från att verkställa utvisningen av tre kristna irakier. Prästen Tobias Herrström var en av dem. "Polisen behandlade oss mer som ting, inte som personer. De pratade inte med oss som människor." Dagen 110119.

Gripna vid protest mot Irakutvisning. Dagen 110119.

Demonstrant: Polisen använde övervåld vid Irakprotest. Dagen 110119.

Sveriges kristna råd (SKR) och Röda korset kritiserar de tvångsavvisningar till Bagdad som genomfördes på onsdagen. Dagen 110119.

Irakier avvisades under protester. Dagen 110119.

Demonstration mot utvisning skingrades. Åtta irakier som ska utvisas från Sverige fördes klockan fem på onsdagsmorgonen till Arlanda. Polisen hade dessförinnan skingrat ett femtiotal personer som protesterade mot avvisningen. En person greps. Enligt en av demonstranterna använde polisen onödigt mycket våld. Dagens Nyheter 110119.

Irakier avvisades under protester. Trots protester avvisades 20 irakier från Sverige på onsdagen. Ett plan med svenska och danska avvisningsfall lyfte från Arlanda mot Bagdad på eftermiddagen. Dagens Nyheter 110119.

Kritiska röster höjs mot Carl Bildt och Tobias Billström efter en Wikileaks-läcka om deras uttalanden 2007 om Irakflyktingar. SvT 110121.

Starka reaktioner på Irakutvisningar. "Jag är bekymrad eftersom detta inte var första gången Sverige har tvångsutvisat flyktingar till Irak", säger Europarådets ordförande Mevlüt Cavusoglu i ett pressmeddelande. Världen idag 110121.

Det sekteristiska våldet mellan de muslimska grupperna shia och sunni är på väg tillbaka i Irak. Förutom ett blodigt sprängattentat mot ett sorgetåg, inträffade fyra andra dödliga bombdåd i Bagdad under samma dag. Dagens Nyheter 110127.

Brickor i ett spel om olja och makt. I onsdags briserade tre bilbomber i Kirkuk, som gränsar till det betydligt lugnare irakiska Kurdistan. Sju människor dödades, och ännu tre dagar senare var stadens största sjukhus fyllt av svårt skadade. Världen idag 110211.

En självmordsbombare sprängde sig i luften på en buss med shiamuslimska pilgrimer utanför den irakiska staden Samarra, norr om Bagdad, och dödade 30 människor på lördagen. Ytterligare 28 skadades i attacken. Dagens Nyheter 110112.

Biskopen vill skapa jobb och försoning för de kristna. Ett katolskt universitet och ett sjukhus med 100 bäddar. Det tänker den kaldeiske ärkebiskopen i den kurdiska huvudstaden Erbil bygga i den kristna stadsdelen Ankawa.Världen idag 110214.

Ankawa går mot trenden. Medan övriga Irak verkar gå mot en allt mindre andel kristna i befolkningen, sker det rakt motsatta i Kurdistan. Stadsdelen Ankawa i Erbil har gått från 9 000 kristna invånare till 30 000 på åtta år. Världen idag 110214.

Vänthall i Damaskus för flyktingar tar upp flera kvarter. Fem miljoner människor har flytt från Irak - i grannländerna Syrien och Jordanien väntar de på att få komma till västvärlden Dagen 110208.

Ärkebiskop i Mosul: "De stryper oss långsamt". Världen idag 110215.

Flyg avgår till Irak igen - trots kritik. Dagen 110216.

Ljög om Iraks biologiska vapen. USA:s invasion av Irak byggde på information om massförstörelsevapen, som nu uppgiftslämnaren medger var lögn. "Jag hade chansen att fabricera något för att störta regimen. Jag och mina söner är stolta", säger den irakiske avhopparen Rafid Ahmed Alwan al-Janabi till brittiska tidningen The Guardian. Dagens Nyheter 110216.

En bilbomb som exploderade i al-Muqdadiyya nordost om Bagdad dödade minst 13 människor och skadade över 30. Dagens Nyheter 110217.

Cai Berger: Iraks kristna behöver vårt öppna stöd. De som skapar fiendebilder är de våldsbenägna muslimer, som mördar och förföljer kristna i islams namn och motiverar sina handlingar utifrån islams skrifter. Inte de av oss som påpekar att detta sker och kräver skydd för förföljda kristna. Världen idag 110218.

Siewert Öholm: Snart inga kristna kvar i Mellanöstern. Religionsfriheten är dessvärre inte bara ett Egyptiskt problem. Det gäller hela regionen. I en rapport från organisationen The israel Projekt (TIM) framkommer att förföljelser mot kristna har lett till att dessa mer eller mindre håller på att utplånas. I land efter land, med muslimska makthavare blir förföljelserna till slut övermäktiga. Kristna flyr och söker skydd i andra länder. Hela deras existens är hotad. Om detta måste Sverige, EU och FN tala klartext nu! Världen idag 110218.

Irakavvisningar fortsätter. I skuggan av upproren i Nordafrika fortsätter Migrationsverket avvisa personer från Sverige till Irak trots omfattande kritik från internationella människorättsorganisationer och FN:s flyktingorgan. På onsdagsmorgonen avvisades ytterligare 28 irakier, varav flera kristna. Världen idag 110218.

Svårt få visum för att besöka släkt i Sverige. Världen idag 110221.

"Hjälp de kristna stanna kvar här". Pressa Iraks regering att skydda de kristna bättre, och stöd olika initiativ för att hjälpa människor att stanna i landet. Det säger Salim Kako, kristen ledamot av parlamentet i den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak. Världen idag 110221.

Iraks ledare ber om respit. Dagens Nyheter 110224.

Tusentals samlades på Befrielsetorget i Bagdad under "vredens dag", som myndigheterna försökt avvärja. Flera människor dog i sammandrabbningar i städerna Mosul och Hawija i norr. Dagens Nyheter 110225.

Marietta Pourbaix-Lundin och Metin Ataseven (M): Europa - stöd Mellanösterns kristna! Dagen 110225.

Attack mot oljeraffinaderi i Irak. Branden som följde förstörde en enhet som stod för en fjärdedel av produktionen. Dagens Nyheter 110226.

Nio personer dödades av en självmordsbomb på ett statligt bankkontor i Haditha i nordvästra Irak. Enligt en poliskälla hade folk samlats vid banken för att få ut sina löner när bombaren slog till. Dagens Nyheter 110303.

Tusentals irakier tog sig, trots körförbud, till samlingsplatser på fredagen för att protestera mot brist på jobb, el och vatten och mot ett överflöd av korruption. Dagens Nyheter 110305.

Upprop i Halmstad för kristna irakier. Fader Philipos: "Jag var livrädd att de skulle spränga kyrkan". Med på starten som ägde rum på söndagens gudstjänst i Martin Luthers kyrka medverkade bland annat Fader Philipos Alshamani från Irak.

C-G Salomonsson och Helena Fhage: Vad kan svenskarna göra för sina nästa - irakierna? Dagen 110325.

Tio döda i protestvåg i norra Irak. Dagens Nyheter 110423.

Självmordsbombare dödade 10 i Irak. En självmordsbombare dödade minst tio personer när han sprängde sig själv inne i en moské i staden Baladruz på torsdagskvällen. Ytterligare 30 personer skadades, uppger den irakiska militären. Dagens Nyheter 110428.

En självmordsbombare dödade åtta personer och skadade 19 i staden Mosul på lördagen. Bomben utlöstes nära en armévägspärr intill en marknad i den norra delen av staden. Dagens Nyheter 110430.

"Inte rätt att tvångsavvisa". Iraks ambassadör: Återvändande ska ske frivilligt. Irak anser att det svensk-irakiska återtagandeavtalet ska fortsätta gälla. Men större fokus måste läggas på att återvändandet i första hand ska vara frivilligt, och på humanitära aspekter. Det säger Iraks stockholmsambassadör Hussain Al-Ameri. Världen idag 110503.

Omvänd irakier får stanna i Sverige. En irakisk man som blivit pingstvän i Sverige får stanna. Men först sedan han har kunnat visa dokument på sitt underrättelsearbete i Irak. Dagen 110512.

Fem amerikanska soldater har dödats i en raketattack mot en armébas i Bagdadstadsdelen Baladiyat i Irak. Dagens Nyheter 110605.

Minst 17 människor dog i en bombattack invid en moské i staden Tikrit i Irak. Dagens Nyheter 110603.

Konvertiter skyddas i Danmark och Norge. Fler kristna som konverterat från islam i Iran och Irak får uppehållstillstånd. Dagen 110616.

FN: Stor oro för de kristnas situation i Irak. Världen idag 110613.

Militant Muslims Kidnap Pastor in Iraq. A house church leader has been kidnapped by Muslims in Duhok, Iraq, according to a report from Voice of the Martyrs, Canada. A young Iraqi girl recently told VOM contacts that Muslims broke into her home and took her father, Jamal. Charisma 110726.

Dubbelbomb i Irak dödade tolv. En bilbomb samordnad med en självmordsbomb i den avrättade irakiske diktatorn Saddam Husseins hemstad Tikrit krävde minst tolv liv. Dagens Nyheter 110728.

Säkerhetsläget i Irak är sämre än för ett år sedan. Dagens Nyheter 110730.

Minst 15 personer skadades av en bilbomb i Iraks nordliga stad Kirkuk. Målet var en syrisk-katolsk kyrka och både medarbetare vid kyrkan och boende i de angränsade husen föll offer för den kraftiga explosionen. Enligt en präst skadades två allvarligt. Kyrkans Tidning 110802.

USA fördömer bomb mot kyrka i Irak. Dagen 110804.

Turkisk flyg mot 60 mål i Irak. Turkiet går på offensiven mot den kurdiska PKK-gerillans baser i norra Irak. Under natten bombades 60 mål av turkiskt stridsflyg, uppger militären. Dagens Nyheter 110818.

Minst 66 döda i irakisk terrorvåg. En våg av terror sveper över Irak där bombdåd på ett tiotal platser krävde minst 66 dödsoffer och gjorde måndagen till den blodigaste dagen hittills i år. Iraks säkerhetsstyrkor har svårt att kontrollera läget. Dagens Nyheter 110815.

Insurgent Blast Ravages Church Building in Iraq. Attack on Syriac Orthodox building in Kirkuk is its third in five years. Compass Direct News 110816.

Bloody Ramadan: More Than 100 Killed in Iraq So Far. Dagens Nyheter 110817.

Turkisk flyg mot 60 mål i Irak. Turkiet går på offensiven mot den kurdiska PKK-gerillans baser i norra Irak. Under natten bombades 60 mål av turkiskt stridsflyg, uppger militären. Dagens Nyheter 110818.

Minst 20 shiamuslimska pilgrimer sköts på måndagen ihjäl i den huvudsakligen sunnitiska provinsen Anbar i västra Irak. Dagens Nyheter 110912.

Minst 17 personer, däribland fem poliser och två soldater, dödades runt om i Irak på onsdagen. Dagens Nyheter 110914.

Turkiet och Iran i samarbete mot kurdrebeller. Turkiets premiärminister Tayyip Erdogan aviserade på söndagen att turkisk och iransk militär står redo att tillsammans slå till mot kurdiska rebeller, gemensam fiende för båda länderna. Dagens Nyheter 110925.

Gisslan tagen på polisstation i Irak. Beväpnade upprorsmän stormade på måndagen en polisstation i Khan al-Baghdadi i västra Irak och tog ett antal poliser som gisslan. Dagens Nyheter 111003.

Fortsatt bombvåg i Bagdad. Cirka 20 människor dödades och tiotals skadades när två bomber i torsdags exploderade i Sadrstaden, en shiamuslimsk stadsdel i Bagdad. Dagens Nyheter 111014.

Irakier glada att USA lämnar landet. Många irakier gläds åt att de amerikanska trupperna lämnar landet till årsskiftet. Men USA:s försvarsminister Leon Panetta avslöjar att man fortfarande hoppas kunna stationera en utbildningsstyrka i Irak. Dagens Nyheter 111022.

Trippelbomb i Bagdad. När Bagdadbor handlade inför en storhelg på söndagen utfördes tre sprängattentat på en marknad i stadsdelen Shurja. Minst tio personer dödades och fler än 26 skadade. Dagens Nyheter 111106.

Irak får USA:s militärbas Balad. USA:s militär har lämnat över sin näst största bas i Irak till den irakiska regeringen. Basen har hyst omkring 36.000 amerikanska soldater och kontraktsanställda. Överlämningen är en del av den amerikanska truppreträtt som ska vara avslutad vid årsskiftet. Dagens Nyheter 111109.

Bomber tog minst 16 liv i Irak. Dagens Nyheter 111126.

Minst 16 människor dödades i en serie blodiga attacker i och utanför Bagdad på måndagen. Dagens Nyheter 111128.

USA överlämnade på fredagen den enorma militärbasen Victory nära Bagdad till irakiska myndigheter. Dagens Nyheter 111202.
Blir kasino. Som mest fanns uppemot 100.000 soldater och annan personal på basen Victory utanför Bagdad. Dagens Nyheter 111202.

Bilbomber dödade 22 pilgrimer i Irak. Dagens Nyheter 111205.

USA säljer stridsflyg till Irak. Dagens Nyheter 111213.

Bombattentat mot oljeledning i Irak. Dagens Nyheter 111214.

Tiden rinner ut för USA, Irak, FN och EU att lösa frågan om Camp Ashraf, ett läger med över 3.000 exiliranier på irakisk mark som Irak vill stänga vid årsskiftet. Dagens Nyheter 111214.

Obama avslutar ödesdigert Irakkrig. Efter nära nio år av utdraget, kontroversiellt och ofta smärtsamt krig avslutar nu president Barack Obama USA:s militära närvaro i Irak. Det symboliska avslutet görs när de sista soldaterna är redo för reträtt. Nästan 4.500 amerikanska soldater har dödats och över 100.000 civila irakier har mist livet i våldsamheter. Dagens Nyheter 111214.

USA halar amerikanska fanan i Irak. Fortfarande finns 4.000 amerikanska soldater i Irak, men de lämnar landet de närmaste dagarna. Som mest har det funnits 170.000 militärer på 500 baser. Dagens Nyheter 111215.

Sista USA-soldaterna lämnade Irak. Kvar i Irak efter närmare nio års intervention blir några bara hundra militärer - men också tusentals diplomater, tjänstemän och civilanställd säkerhetspersonal. Dagens Nyheter 111218.

Irak skakas av politisk kris efter USA:s uttåg. Dagens Nyheter 111221.

Bombvåg i splittringens Irak. Minst 72 personer har dödats i en våg av bombattacker runtom i Bagdad, samtidigt som Irak denna vecka skakas av dramatisk politisk splittring. De uppenbart koordinerade attackerna var riktade mot främst shiamuslimska områden i Bagdad. Dagens Nyheter 111222.

Iran hotade på tisdagen stoppa alla oljetransporter genom Hormuzsundet om utländska sanktioner utökas till att slå mot iransk olja. År 2009 passerade drygt en tredjedel av all olja som skeppas till havs genom området, mellan Iran och Oman. Även korta blockader skulle kunna innebära branta stegringar i oljepriser. Dagens Nyheter 111227.

Varning för inbördeskrig i Irak. Irak riskerar ett "förödande inbördeskrig", varnar en av Iraks mäktigaste politiker. Den eskalerande politiska krisen mellan de politiska blocken hotar den sköra koalitionsregeringen. Dagens Nyheter 111228.

Civilbefolkningen offer i Irakkris. Iraks politiska maskineri är på väg att haverera. Och det är civilbefolkningen som får betala priset, hävdar parlamentets talman. Svenska Dagbladet 120103.

Många döda i explosioner i Irak. Minst 59 personer har dödats och ännu fler skadats. Attackerna tycks vara riktade mot shiamuslimer. Dagens Nyheter 120105.

Stefan Swärd bröt mot lagen, men blev lurad av polisen. Tillsammans med ett 40-tal ungdomar blev Stefan Swärd lurad när man skulle söka igenom en buss. När uppmärksamheten avtog drog plötsligt polisen iväg med två piketbussar, troligen med flyktingar till Arlanda. "Det var tjuv- och rackarspel." Dagen 120125.
Demonstranter kunde inte stoppa avvisning av irakier. Stefan Swärd: Otroligt traumatiskt för flyktingarna. Dagen 120126.

Dödsdomar efter kyrkomassaker i Bagdad. Tre män dömda för massakern vid en kyrka i Bagdad 2010 har fått dödsstraff. Vid attentatet mot kyrkan dödades över 50 personer. Världen idag 120209.

Över 20 poliser dödades när upprorsmän på måndagsmorgonen gick till attack mot vägspärrar i Haditha i västra Irak. Dagens Nyheter 120307.

Minst 12 personer har dödats av en självmordsbomb i norra Irak. Dagens Nyheter 120307.

Många döda i bombdåd i Irak. Irak skakas av en serie våldsamma bombdåd på årsdagen av den USA-ledda invasionen 2003. Kirkuk, Bagdad, Karbala, Hilla... Befolkningen i ett dussintal städer skakades av de blodiga bombdåden som krävde minst 44 människors liv. Dagens Nyheter 120320.

Många döda i flera attacker mot pilgrimer i Irak. Över 70 personer har dödats i Irak i dag i flera attacker på olika håll i landet. Attackerna kommer i samband med en shiamuslimsk högtid. Både bomber och skjutvapen har använts och ofta är det shiamuslimska pilgrimer som har varit målet. Dagen 120613.

Nödrop från kristna i Irak. Situaitonen blir allt svårare för kristna i Bagdad. I ett meddelande till kristna religionsfrihetsorganisationen Open Doors säger en kontakt i Bagdad att situationen är den "värsta på flera år". Kristna i södra Irak slår nu larm om den svåra situation de befinner sig i. En kontakt i Bagdad har skickat ett nödrop till Open Doors. I meddelandet sägs att terrorn är den värsta på flera år. "För varje timma förvärras bara nyheterna. Al Qaida fortsätter också att rikta allvarliga hot mot alla, särskilt de kristna... Det är egentligen inte möjligt att beskriva förödelsen här i Bagdad. Över 100 har nyligen dödats. Säkerhetsstyrkorna var måltavla och just nu finns ingen säkerhet". Världen idag 120801.

Iraqi Christian Exodus from Mosul Continues Due to Unabated Violence. Mosul is now one of the most violent cities in Iraq with Christians and other minorities often targets of the violence. As a result, thousands of Christians have left the Iraqi city since 2003 when U.S. forces deposed Saddam Hussein. The war triggered a wave of continuous violence in the second largest city in Iraq. Before 2003, Mosul was home to 75,000 Christians. Approximately 70 percent belonged to the Chaldean Church, while the rest were Syriac Orthodox and Catholic. Now approximately 25,000 Christians live in Mosul, which has a population of 2 million. Many more Christians live in the surrounding Nineveh province. Open Doors 120816.

Situation for Christians in Syria Deteriorates, But Ministry Continues. The situation in embattled Syria is getting worse for Christians. That’s what a contact in Syria told Open Doors. "The Christians who have a way out of the country are leaving, but unlike the time after the fall of Saddam Hussein in Iraq, when hundreds of thousands Christians fled Iraq, the surrounding countries have closed their doors to Syrians," the contact says. For the Syrian Christians who want to flee the country during the civil war, there are not many possibilities left. They are trying to flee to countries which have a degree of freedom of religion, but Jordan and others have closed their borders to them. The contact adds: "Only Lebanon is still a way out. Whoever has the money and the ability to leave is leaving, especially from Aleppo. Another contact person said that there are rumors in the country that the number of Christians has decreased significantly with hundreds of thousands fleeing." (Religion Today 120830).

Record Number of Refugees Flee Syria in August. Roughly a 100,000 people fled Syria during the month of August, according to the United Nations, the highest monthly number of refugees since the conflict began in March. A U.N. spokeswoman said more than 230,000 Syrians have now become refugees. Syria's violence is getting worse as rebels fight for control of the city of Aleppo. Activists say August was the bloodiest month so far, with almost 5,000 people killed. CBN 120904.

Refugee Surge in Jordan Overwhelms Christians. Jordanian native missionary leaders say they are being overwhelmed by a new surge of terrified Syrian refugees, Christian Aid Mission reports. "They are coming under the fences every night, 2,500 to 3,000 at a time since the border with Turkey closed," said an indigenous leader of one of the main mission groups who has been working to help the refugees find food and shelter. "There are already 180,000 refugees here from Syria and they are growing every day -- this is a very, very intense time for us." Most of the refugees are women and children, who fled Syria after family members were killed. "We lost it all in Syria," said one woman. "I worry for my family that didn't make it out." Another woman said just crossing the border can be deadly: "We waited until nightfall, climbed through a barbed-wire fence under heavy gunfire with our husbands and kids. Our husbands didn't make it across." Like all the other frontline states, Jordan has officially closed its borders to Syrian refugees and is trying to resist pressure by Sunni jihadists from nearby Saudi Arabia and Qatar. The Islamists want to divide up Syrian territory under various militias in order to help bring down the regime of President Bashar al-Assad, an Alawite Muslim who is accused of many atrocities but who has protected the Christian minority. Christian Aid, which has supported indigenous missions in Syria and the Middle East for decades, has set up a special fund to aid Syrian Christians during this time of crisis. (Religion Today 120905.)

Minst 22 personer dödades och fler än 80 skadades i samband med skottlossningar och bombdåd i Irak på måndagen. Den allvarligaste attacken inträffade i staden Mussayib, söder om Bagdad. Ökade spänningar mellan sunni- och shiamuslimer uppges ligga bakom attackerna. Dagen 121231.

Två spioner lurade Storbritannien och USA. Uppgifterna från två spioner om att Saddam Hussein framställde massförstörelsevapen var avgörande för Storbritanniens och USA:s beslut inleda krig mot Irak. Det skedde trots att andra källor hävdade motsatsen, visar bevis som BBC presenteras på måndagskvällen. Dagens Nyheter 130318.

Minst 15 döda i bombdåd i Irak. Inom loppet av en timme exploderade flera bilbomber i de irakiska städerna Bagdad och Kirkuk på fredagen. Minst 15 personer är döda och 90 har skadats. Dagen 130329.

Bombdåd vid moskéer i Irak. Tre bomber exploderade på fredagen norr om Iraks huvudstad Bagdad i attacker till synes riktade mot sunnimuslimer. En vägbomb exploderade efter bönen vid en moské i staden Kanaan och krävde tolv dödsoffer, enligt polis och läkarkällor. Ytterligare 30 människor uppgavs ha skadats. Två andra bomber exploderade, även de nära sunnitiska moskéer, och totalt sju människor skadades. Dagens Nyheter 130412.

Mats A Karlsson: En bomb i Irak lika illa som i USA? När en terrorbomb exploderar i exempelvis Irak, med dussintals dödsoffer? Blir det ens en notis i tidningen, spaltutfyllnad? Dagen 130418.

Bombs, shooting kill at least 15 across Iraq - police. Ten people were killed when two car bombs exploded near government buildings in the ethnically mixed, oil-rich city of Kirkuk. swissinfo.ch 130513.

Scores killed in Baghdad car bombings. At least 68 people killed as series of explosions strike in predominantly Shia areas of the Iraqi capital. More than 180 others were injured in Monday's bombings, several of which targeted markets and shopping areas in predominantly Shia Muslim areas. More than 700 people were killed in attacks in April, according to a UN count, the highest monthly toll in almost five years. Al Jazeera 130528.

33 döda i bombattacker i Irak. Två attacker mot shiamuslimer, däribland en självmordsattack mot en begravning, dödade minst 33 personer i Irak på måndagen, uppger polis. Båda angreppen inträffade i Diyala-provinsen norr om Bagdad. nt.se 130701.

Europadomstolen friar Sverige. Inget brott mot mänskliga rättigheterSverige frias av Europadomstolen i alla åtta domar som rör utvisning av irakier. Det handlar om åtta fall där irakiska flyktingar från Bagdad och Mosul nekats asyl i Sverige. Sex av fallen gäller kristna irakier som fruktar förföljelse för sin tro om de skulle utvisas till Irak.SvT 130626.

800 döda under ramadan i Irak. Dagens Nyheter 130808.

Blodigt ramadanfirande i Irak. Bilbomber mot kaféer och marknader i Bagdad var inslag i våldsattacker som krävde närmare 60 dödsoffer i Irak på lördagen. Bilbomberna exploderade i områden där det huvudsakligen bor shiamuslimer. Dagens Nyheter 130810.

Minst 42 människor har dött i flera sprängattentat i Bagdad. Sunnimuslimska extremister som ligger bakom mycket av våldet anser att den shiamuslimskt dominerade regeringen marginaliserar dem. I juli dödades nära 1 000 människor i våldsdåd i Irak. Dagens Nyheter 130815.

Syrisk flyktingvåg sköljer in i Irak. En omfattande flyktingvåg sköljer in över norra Irak sedan läget för kurderna i Syrien förvärrats. Bara under de senaste dagarna har 20 000 människor tagit sig över gränsen. Dagens Nyheter 130819.

Bilbombsattentat dödade minst 42 i Bagdad. Över 100 har också skadats i explosionerna som inträffade under torsdagsmorgonen på olika ställen i den irakiska huvudstaden. I juli dödades nära 1 000 människor i våldsdåd i Irak. Sveriges Radio 130815.

Minst 50 döda i nya attentat i Irak. I Irak har en serie attentat under morgonen krävt minst 50 dödsoffer, enligt Reuters. De flesta mål var shiamuslimska områden och dagens attacker spär på fruktan om ett sekteristiskt inbördeskrig. Sveriges Radio 130828.

En ny dödsbringande våldsvåg sköljde över Irak på söndagen då bilbomber tog ett 30-tal människors liv. I Bagdad var en känd lokalpolitiker en hårsmån från döden. Ett hundratal människor skadades vid attackerna, rapporterar sjukhuskällor. Över ett dussin bilbomber exploderade i 11 städer runtom i landet, bland annat i Karbala, Baquba och Mosul. Den mest dödsbringande inträffade i staden Hilla, tio mil söder om huvudstaden Bagdad, där fyra bilbomber tog 16 personers liv. Attackerna inträffade dagen efter att en självmordsbombare dödat över 20 människor i samband med en begravning i lördags i provinsen Nineve i norra Irak. Dagen dessförinnan miste 30 människor livet i en dubbelattack med vägbomber i staden Baquba i Irak där sunni- och shiamuslimer gemensamt höll fredagsbön. Dagens Nyheter 130915.

Bombdåd i Bagdad - närmare 40 döda. Det största attentatet ägde rum i området Bayaa där majoriteten är shiamuslimer. Där dödades sju människor och fjorton skadades då en bilbomb exploderade. Enligt FN:s uppgifter har mer än 8 000 personer i år dött i våldsamheter i Irak. yle.fi 131208.

Vädjar om bön för Iraks kristna. Efter juldagens attacker mot kristna i Bagdad uppmanar Open Doors till bön och varnar för att landet riskerar att tömmas på kristna inom några år. Minst 37 personer miste livet i de två bombdåden i Bagdad på juldagen. En av bomberna detonerade nära katolska kyrkan St Johannes och tog 26 människoliv. Hundratusentals kristna har lämnat Irak det senaste decenniet, och om flykten fortsätter kan de muslimska extremisterna nå sitt mål att rensa landet på kristna. Irakiska människorättsaktivisten William Warda delar uppfattningen att situationen är kritisk. Han säger till Reuters att mellan tio och 20 kristna lämnar landet varje dag. Världen idag 131227.

Under 2013 dödades nästan 8 000 civila i oroligheterna i Irak.

Kristna kan få en egen provins i Irak. Efter drygt 30 års kamp för kristna assyrier i Irak känner svensk-irakiern Sargon Slivo vind i seglen - snart kan en självstyrande provins vara verklighet.Samtidigt anklagar Nineves guvernör regeringen för att ha en dold agenda. Assyriska grupper har sedan Irak-kriget år 2003 arbetat för att Nineveslätten ska skiljas från Nineveprovinsen och bli en egen provins med kristen majoritet. Och efter beslutet i ministerrådet, den 21 januari, att arbeta för nya självstyrande provinser i landet har också de kristna assyriernas hopp ökat. Dagen 140205.
Men de kristna i området är delade i frågan. Mellanösternexperten och författaren Nuri Kino menar att beslutet om Nineveslätten ligger helt rätt i tiden. "På grund av inbördeskriget i Syrien och förföljelsen av kristna i Egypten har många fått upp ögonen för kristnas situation." Enligt Nuri Kino är kristna - och kyrkorna - i Nineveprovinsen också delade. En del oroas över att förslaget om självstyre ska göra dem till måltavlor - andra kontrar med att säga att de redan är det. Dagen 140205.

26 Policemen Killed, 10 Injured in Clashes in Northern Iraq. Police said 26 police officers were killed while ten others were injured on Sunday in fierce clashes between gunmen and security forces in northern Iraq. The fighting broke out when a group of armed men targeted police forces deployed to protect oil pipelines in Ghazil, a village located about 40 km south of Mosul. So far, no individual or group has claimed credit for the attack. Ubalert 140224.

Isak Betsimon (MP): EU måste stödja assyrierna i Irak. Ett samhälle byggs bäst från gräsrotsnivå. Sedan Saddam Husseins fall har över hälften av de kristna i Irak flytt. Mer än 500 000 har lämnad landet på grund av förföljelsen. Kristna har kidnappats, våldtagits och mördats för sin tro. Många har fått huvudet avhugget inför kameror. Dagen 140227.

Minst 26 människor dödades i Irak i tio separata bombattacker under torsdagen - och dödstalen är nu uppe i 48 för de två senaste dygnen. Åtta av bomberna riktades mot shiamuslimska områden, och ett av dem mot ett sunnimuslimskt område. Enligt den irakiska polisen låg upprorsmän bakom attackerna. SvD 140306.

Lagförslag i Irak om att tillåta barnäktenskap. I Irak har ett nytt lagförslag väckt stor debatt. Det handlar om en lag som tillåter att flickor gifts bort från nio års ålder och ger män rätt att ha sex med sin hustru närhelst mannen önskar. Lagförslaget gäller Iraks shiamuslimska majoritet, och kritiseras av kvinnoorganisationer och människorättsorganisationen Human Rights Watch. Förslaget har godkänts av regeringen och parlamentet ska ta ställning till förslaget. SR 140313.

Väljer att stanna kvar i krigshärjade Syrien. Den syrisk-ortodoxa kyrkans nyvalde ledare, som tagit sig namnet Ignatius Afrem II Karim, säger sig vara beredd att flytta tillbaka till Syrien från USA för att ge sina kristna trosfränder nytt hopp. "Jag tror också att om jag flyttar tillbaka till Damaskus, så kommer det att ge syrisk-ortodoxa och andra kristna hopp att stanna i vårt älskade Syrien," säger patriarken i en intervju med journalisten Nuri Kino, publicerad i World Watch Monitor. Den nya patriarken blir herde för en världsvid diaspora, vars antal ökar i takt med att allt fler av de 800 000 troende i Syrien lämnar landet. Där har de ofta blivit måltavla för islamistiska rebeller, som ser de kristna som allierade med den sittande regimen. Det finns uppskattningsvis fyra miljoner syrisk-ortodoxa troende i världen. Utanför Syrien, Libanon och Irak finns de största grupperna i Tyskland, Sverige och USA. I USA har den syrisk-ortodoxa kyrkan omkring 80 000 medlemmar. Världen idag 140407.

Katolsk präst ihjälskjuten i Homs. Den 75-årige jesuitfadern Frans van der Lugt sköts till döds i staden Homs i Syrien på måndagen. Fader Frans, som han kallades, hade vägrat att lämna den belägrade Gamla staden i Homs, där han bott i flera årtionden. Världen idag 140408.

Minst 26 människor dödades i Irak på måndagen i sammanlagt fem självmordsbombningar, enligt uppgifter från myndigheterna, samt polis- och sjukvårdskällor. I den dödligaste attacken mot en polisvägspärr söder om Bagdad dödades 13 människor och 35 skadades. Attackerna inträffade dagen efter det att en självmordsbombare tagit minst 15 människor med sig i döden. Irak har drabbats av en våldsvåg som dödat mer än 2 750 människor sedan årsskiftet. SvD 140421.

Vill hindra lag för barnäktenskap. Inam Jasas är en av 3 000 kvinnor och 6 000 män som tävlar om de 328 mandat som står på spel i Iraks parlamentsval på onsdag. Bland annat vill hon skrota lagförslaget som skulle legalisera barnäktenskap. I dag gifter en del föräldrar bort sina unga flickor genom en imam, vilket är tillåtet enligt shiamuslimernas sharialagar. Men det äktenskapet är inte civilrättsligt giltigt, vilket det skulle bli med den nya lagen, säger Inam Jasas, som klädde sig i svart för att delta i en protest mot lagen på internationella kvinnodagen den 8 mars. Hon menar att lagförslaget strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och att de barnäktenskap som i dag ingås av socialt tvång eller ekonomiska skäl borde bekämpas med sociala medel istället för att legaliseras. Världen idag 140428.

Med bara några hundra soldater lyckade IS erövra miljonstaden Mosul den 10 juni 2014. Den irakiska armén flydde och efterlämnade mänger av modern amerikansk utrustning, vapen och militärfordon.

Jihadisternas erövring av Mosul hotar hela regionen. Hundratusentals människor flyr nu Iraks näst största stad Mosul, efter att den extrema jihadiströrelsen ISIS, Islamiska staten i Irak och Syrien, tog över staden på tisdagen. Mosuls fall är en stor utmaning för den irakiska ledningen, hela regionen och för USA. Yle 140611.

Stor oro bland kristna i Irak. Omkring 150 000 människor är på flykt från Iraks näst största stad Mosul, som på tisdagen intogs av en militant islamistisk terrororganisation. Premiärminister Nuri al-Maliki har bett parlamentet att utlysa undantagstillstånd, och förklarat att regeringen är beredd att beväpna vanliga medborgare i kampen mot Isis, som står för Islamiska staten i Irak och Syrien. Isis mål är att med terror och dödligt våld bygga upp en strikt islamistisk stat i Syrien och Irak, och tog i början av året över staden Fallujah i västra Irak, också den med en stor sunnitisk befolkning. "De kommer att införa en islam som gör att man närmar sig medeltiden", säger frilansjournalisten Urban Hamid, nyligen återvänd från Irak, till Sveriges radio. Världen idag 140611.

Isis extremister fortsätter sin offensiv i Irak. I Irak ökar oron för att regeringsstyrkorna inte ska kunna stoppa de militanta islamisterna Isis framryckning mot huvudstaden Bagdad. Igår intogs Tikrit, bara 15 mil från Bagdad. Samtidigt har den irakiska regeringen bett USA överväga flygräder för att bomba militanta mål. Svarta islamistflaggor vajar nu även i Tikrit, utbrända militärfordon kantar vägarna och Isis extremister fortsätter sin blixtoffensiv medan Iraks regeringssoldater flyr. Sveriges Radio 140612.

Isis hävdar att de har dödat 1 700 irakiska soldater. Den extremistiska gruppen Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis) påstår att de har dödat 1 700 irakiska soldater. Bilder på avrättningar av dussintals soldater har publicerats bland annat på Twitter. Autenticiteten av bilderna har inte bekräftats, men åsikterna är motstridiga. Svenska Dagbladet 140615.

Irakiska shiiter flyr hals över huvud. Militanta sunnier ledda av jihadistgruppen Isis har erövrat staden Tal Afar i nordvästra Irak. Speciellt de shiamuslimska invånarna flyr staden hals över huvud i rädsla för jihadisterna. Yle 140616.

Christians flee as violence spreads to northern Iraqi cities. Iraqi Christians came under fire again as the bloody campaign of Islamic militants spilled over from Syria into Iraq's northern cities last week. An estimated 10,000 fighters from the Islamic State of Iraq and al-Sham (the Levant), also known as ISIS and ISIL, advanced rapidly on Mosul and other northern Iraqi cities, such as Tikrit and Kirkuk, leaving a wave of destruction in their path and sending the Iraqi army reeling in panic. By June 15, ISIS terrorists had begun to approach Baghdad. "Ninety nine percent of the Christians have left Mosul." BP News 140616.

Shiamuslimsk samling för motoffensiv. Sunnirebeller har tagit kontroll över en gränsövergång mellan Irak och Syrien och skapat en förbindelse mellan territorier de kontrollerar i båda länder. Därmed bryts en gräns som drogs av europeiska kolonialmakter 1932. UNT 140621.

Ayatolla Khamenei emot USA-inblandning i Irak. Irans högsta religiösa ledare, ayatolla Ali Khamenei, sade i dag att han är emot att USA blandar sig i det som händer i Irak. Istället anser han att Iraks regering och dess folk, med hjälp att religiösa ledare är kapabla att får slut på det han kallar uppviglingen. Sveriges Radio 140612.

ISIS makes Mosul's Christians pay $250 poll tax amid economic hardships. ISIS is forcing Christians in Mosul to pay the jizya tax for non-Muslims. The militant group has imposed a minimum payment of $250 on Christians in the city, according to Salama Al Khafaji, a member of the Council of the High Commission for Human Rights in Iraq. The AINA news agency posted another disturbing report to its site of people in Mosul and other ISIS-controlled areas being forced to send their unmarried women to "jihad by sex". The report included an image of the original decree in Arabic in which ISIS threatens punishment for those who do not obey their order. "Therefore we request that the people of this state offer their unmarried women so that they can fulfill their duty of jihad by sex to their brotherly mujahideen. Failure to comply with this mandate will result in enforcing the laws of Sharia upon them." Christian Today 140623.

Massflykt från kristen stad i Irak. Tusentals och åter tusentals kristna flyr från sina hem i Irak sedan jihadistiska Isis avancerat nära Mosul. Många tusen irakiska kristna har flytt från staden Bakhdida, som även heter al-Hamdaniyya eller Qaraqosh. Bakhdida ligger nära Mosul, Iraks näst största stad som har tagits över av rebeller från bland annat Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis) som sedan har avancerat mot Bakhdida. Där uppges de ha drabbat samman med kurdiska peshmerga-styrkor, enligt kanadensiska Globe and Mail. Dagen 140627.

Kristen stad töms - tusentals på flykt. Tiotusentals kristna flyr nu staden Qaraqosh i Irak när jihadistiska Isis avancerar. "Hela staden är ödelagd. Kristna flyr och saknar det väsentliga för livet", säger Adris Hanna, katolsk präst i Stockholm som står i kontakt med närstående i området. Världen idag 140627.

Sträng islamisk stat utropad. På söndagskvällen firade anhängare till jihadistgruppen Isis proklamationen av ett kalifat, en egen stat baserad på en extremt sträng tolkning av islamisk lag. Den militanta jihadistorganisationen utropade staten via en ljudfil som publicerades på internet i söndags kväll, där gruppens talesperson Abu Muhammad al-Adnani förklarade det islamiska kalifatet bildat. Isis ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, utnämns till kalifatets ledare. I inspelningen kräver rebellerna att alla muslimer "svär trohet" till den nya ledaren och "tar avstånd från demokrati och annat skräp från väst". I samband med proklamationen skriver gruppen också att den byter namn från Islamiska staten i Irak och Syrien, Isis, till Islamiska staten. Världen idag 140630.

Isak Betsimon, kommunpolitiker botkyrka (MP): Upp till bevis, Adaktusson. Nu hoppas jag att du uppfyller dina löften om att aktivt arbeta för den kristna befolkningen i Mellanöstern. Det skriver Isak Betsimon i ett öppet brev till Lars Adaktusson. Det värsta i modern historia skedde under första världskriget genom folkmordet Seyfo som främst drabbade armenierna, assyrierna och pontigrekerna. Därefter har det fortsatt med massakern i staden Simele 1933 och upprepade diskrimineringar och våldsutövningar som har medfört ständiga flykter till Europa, USA och Australien. Tidigare var det enbart stater som bekämpade assyrierna, men efter USA:s invasion i Irak 2003 har även Al-Qaida och andra terroristgrupper trappat ut våldet. Det som händer i Syrien är en akut mänsklig tragedi som inte blir bättre på grund av det låsta politiska läget. Det här utnyttjar de islamistiska terroristerna maximalt för att få igenom sin agenda om ett islamistiskt kalifat där Sharialagar ska råda. I Irak fanns det hopp om att utnämna Nineveh som en provins, vilket skulle ge möjlighet för denna grupps hopp om att bygga något för sig själva. Det var något jag också påpekade när jag förra hösten träffade den största alliansgruppen i EU-parlamentet, Christian Peoples Party, för att tala med parlamentsledamöter och tjänstemän om just den situationen. Det visade sig att det råder stor okunskap om de kristna minoriteternas situation bland dem. Det är samma alliansgrupp som ditt parti tillhör. USA invasion, vars officiella mål är att skapa demokrati, har varit ett stort misslyckande i landet. Två tredjedelar av den assyriska befolkningen har försvunnit sedan Saddams fall och om inget görs kommer vi tvingas bevittna utrotningen av ursprungsbefolkningen samt den första kristna gruppen i landet. Den enda möjliga lösningen just nu är att säkerställa att Nineveh får provinsstatus där lokalbefolkningen kan skapa den trygghet som varken det irakiska eller kurdiska styret kan leverera. Dagen 140701.

Lars Adaktusson i ett svar till Isak Betsimon: Förföljelsen av kristna är akut. Jag lovar att arbeta aktivt för att uppmärksamma förföljelsen av kristna. Och jag hoppas att du och andra vill höja rösten tillsammans med mig. Jag vill understryka att jag under den kommande mandatperioden kommer att göra allt jag förmår för att uppmärksamma förföljelsen av kristna. Det kommer att ske i direkta kontakter med andra ledamöter, i min egen partigrupp EPP men också i utrikesutskottet och utskottet för mänskliga rättigheter där jag från och med nu är ordinarie ledamot. Situationen kräver nu att vi hjälps åt över partilinjerna. När Alf Svensson och min partigrupp i Europaparlamentet tidigare i år försökte lyfta fram frågan om utsatta kristna agerade dock både socialister och liberaler för att förhindra ett tydligt fokus på just kristna. Liknande invändningar mötte jag själv när jag tidigare i år skrev om frågan på DN Debatt. Från vänsterhåll fick jag veta att jag gjorde fel som engagerade mig specifikt för troende kristna. Dagen 140703.

Två nunnor och tre kristna ungdomar anhållna i Mosul. De återvände från tillflyktsorten Dohuk i kurdiska Irak - stoppades av en ISIS patrull. Enligt lokala källor som nyhetsbyrån Fides varit i kontakt med är läget i Mosul kritiskt. De sunnimuslimska extremisterna har inrättat en bas i den kaldeiska ärkebiskopens huvudkontor. Dagen 140701.

Kristen massflykt i norra Irak. För första gången på 1 600 år firades det för två veckor sedan inte någon söndagsmässa i Mosul i norra Irak.Många kristna har också flytt från Nineveslätten - men det råder delade meningar om vad som ligger bakom den senaste tidens våldsamheter. Dagen 140703.

Riksdagsledamot: Carl Bildt måste agera. Carl Bildt måste agera för att hjälpa den kristna befolkningen i Irak. Det menar riksdags­ledamot Yilmaz Kerimo (S) som har ställt en fråga till utrikes­ministern. Yilmaz Kerimo poängterar att situationen i Irak är ohållbar för alla, men att assyrier/syrianer/kaldéer har det allra värst. I den skriftliga frågan till Carl Bildt undrar han hur utrikesministern tänker "lyfta upp frågan om respekt för lokalbefolkningens önskemål om självbestämmande på Nineveslätten med företrädare i Irak och KRG i norra Irak?" "Förhoppningsvis får jag svar redan den här veckan. Jag är mycket orolig eftersom hela Mellanöstern håller på att tömmas på kristna." Dagen 140703.

Vi måste agera i Irak. ISIS våldtar kvinnor för att därefter släppa dem på befallning att kvinnorna berättar för andra hur de behandlats. Kvinnor används som redskap och deras kroppar blir ett medel för att demoralisera fienden, skriver Ala Riani, Kvinna till Kvinnas medarbetare på plats i Erbil, irakiska Kurdistan. Kvinna till Kvinna 140813.

Per Ewert: Hur många står emot Isis agenda? När den extremistiska islamistgruppen Isis den 29 juni utropade sig som kalifat utökade de drastiskt sina maktanspråk. Deras krav på underkastelse gäller nu långt mer än enbart makthavare och invånare i Syrien och Irak. För att förstå Isis nya ambitioner behövs ett historiskt perspektiv. Att vara kalif innebär att vara profeten Muhammeds ställföreträdare. Från Muhammeds död och fram tills den siste sultanen och det muslimska kalifatet störtades på 1920-talet, var kalifen den som gjorde anspråk på att vara den samlande ledaren för alla världens sunnimuslimer. När Isis nu har utropat ett nytt kalifat under sin nyutnämnde kalif Abu Bakr al-Baghdadi skickar man en provocerande stark signal till samtliga sunni-, shiamuslimer och världens övriga invånare. Den förste kalifen efter Muhammeds död hette just Abu Bakr, och den nyutnämnde kalifen har nu anmodat alla världens muslimer att underkasta sig honom. Men inte bara det; i förra veckan uttalade han dessutom att jihad - det heliga kriget - är den främsta gärning en muslim kan utföra nu under ramadan. Mer ordagrant förklarade han: "Om ni håller fast kommer ni att besegra Rom och äga världen, om Allah vill." Världen idag 140709.

"200 kristna kvar i Mosul". Mosul är så gott som tömt på kristna. Korsen utanför kyrkorna har ersatts med ISIS svarta flaggor. Fortfarande inte ett spår efter de kidnappade nunnorna. Den kaldeiske patriarken i Bagdad har kallat den nuvarande situationen för "den kanske mörkaste perioden i kyrkans moderna historia". "Det finns kanske runt 200 kristna kvar i Mosul. Kyrkorna är igenbommade. I söndags hade man ingen mässa. Det finns inga präster kvar," säger Louis Sako i en intervju med nyhetsbyrån CNS. 140709.

Kidnappade nunnor frisläppta i Mosul. Två nunnor och tre barn, som kidnappades i Mosul i slutet av juni, har frigivits. Nunnorna Miskintah och Utoor har under många år arbetat på ett hem för föräldralösa flickor i Mosul. Dagen 140717.

Kristna irakier ber EU om hjälp. I dag röstar EU-parlamentet om en resolution för att förbättra situationen för den kristna befolkningen i Irak.- Men det räcker inte med fördömanden i Europaparlamentet, sa Lars Adaktusson (KD), under debatten. Under mötet med EU-representanterna påpekade Louis Raphael Sako att en fortsatt massutvandring hotar hela den kristna existensen i landet. Lars Adaktusson menar att biskoparnas berättelse gav en "skakande skildring" av situationen för den kristna minoriteten i norra Irak. "Hela samhällen håller på att tömmas. Det handlar om en oerhört oroväckande utveckling och EU måste därför använda hela sitt register." Dagen 140718.

Känt kloster intaget av islamister. Det syrisk-katolska klostret Mar Behnam befinner sig sedan söndagen i händerna på de islamistiska grupper som nyligen intog staden Mosul i norra Irak. Det uppger den katolska nyhetsbyrån Fides. Den syrisk-katolske ärkebiskopen i Mosul, Yohanna Petros Moshe, bekräftar för Fides att män utsända från det nyligen utropade muslimska Kalifatet i Mosul "tvingade de tre munkarna och ett fåtal familjer som bott i klostret att ge sig av och lämna nycklarna". Många är nu rädda för att klostret, som grundades på 300-talet och ligger tre mil söder om Mosul, ska gå samma vandalisering och förstörelse till mötes som flera andra kristna byggnader i områden som intagits av Islamiska staten (IS). Världen idag 140721.

Fördrivning av kristna fördöms. Tusentals kristna har tvingats lämna Mosul i Irak efter hot från jihadistgruppen Islamiska staten. Jihadisternas förföljelse av kristna i Irak, där tusentals har tvingats bort från staden Mosul, fördöms av omvärlden. FN:s säkerhetsråd säger att det kan handla om ett brott mot mänskligheten. Dagen 140723.

Allt fler kräver skyddszon för Iraks kristna. Tusentals livrädda människor befinner sig på flykt från de islamister som har intagit Mosul. Samtidigt kräver allt fler en skyddszon för kristna i regionen. "Att den här tvångsdeporteringen får hända år 2014 är oacceptabelt," säger den kristdemokratiska riksdagsledamoten Robert Halef . "Jag har länge varnat för den här händelseutvecklingen. Ända sedan USA lämnade Irak har situationen blivit allt värre. Islamister har fått allt mer makt och på deras kartor finns det inte plats för några kristna." Efter den gångna helgens ultimatum till de kristna i Mosul att konvertera till islam eller lämna staden verkar ändå det internationella samfundet ha vaknat till liv. Såväl EU och FN har till exempel fördömt agerandet. Dagen 140725.

"Jag har tagit upp situationen för kristna". Utrikesminister Carl Bildt har anklagats för passivitet rörande förföljelsen av kristna i norra Irak. Men i veckan tog han upp frågan på EU-nivå. Dagens publisher Felicia Ferreria frågar på Twitter vad utrikesministrarna kan göra mer konkret när det gäller förföljelsen av kristna. "Inga möjligheter i ISIL-områden. Men hjälp till regeringsbildning i Bagdad. Och sedan stabilisering", svarar Carl Bildt. Dagen 140725.

Asyl i Frankrike för Mosuls kristna. Frankrikes regeringen säger sig vara redo att ta emot kristna från norra Irak som har hotats med döden om de inte konverterar till islam eller betalar en religiös skatt. SvD 140728.

Gisslantagna guldgruva för al-Qaida. Pansarbilar, automatkarbiner, gömställen och bomber - al-Qaidas shoppinglista är diger. Men var kommer egentligen pengarna ifrån? Svaret: Europeiska länder som betalar stora lösesummor, skriver New York Times. al-Qaida och grupper direkt kopplade till nätverket har sedan 2008 dragit in minst 125 miljoner dollar (855 miljoner kronor) genom kidnappningar, enligt tidningen New York Times. Minst 66 miljoner dollar ska ha betalats ut bara i fjol. GP 140730.

Johan Lundell: Perspektiv behövs. Att inse att det faktiskt finns grupper av människor som i en ideologis eller religions namn vill störta demokratin och kväsa motstånd med våld, kommer många få svårt att hantera. Media över hela världen berättar nu om hur Islamiska Staten (före detta Isis) inför sharia­lagar i städer de tar kontroll över. I staden Raqqa, som Islamiska Staten tog kontroll över tidigare i år visar bilder som visats på ABC News en kvinnobrigad med automatvapen som bestraffar kvinnor som inte använder en heltäckande niqab eller går själva utan någon manlig släkting. De förhör kvinnor om kunskaperna om Koranen och delar ut spöstraff. Män måste till moskén, annars utdelas hårda straff. Musik och bilder har förbjudits. Isis grymheter är väl dokumenterade. Nyligen halshöggs 50 motståndare varefter huvudena och kroppsdelar sattes upp på pålar och staket i Raqqa, vilket också gjorts i andra städer, som Rai. Människor ska skrämmas till underkastelse och lydnad. Världen idag 140730.

Manifestation kräver hjälp till Iraks kristna. Över hela världen protesterar nu människor mot förföljelsen av kristna i Mellanöstern. I Norrköping genomförs en stor manifestation i helgen. Dagen 140731.

Nya kalifatet innebär ökad terror. Världen har fått ett kalifat mitt i Mellanöstern, grundat av en av världens brutalaste terrororganisationer. Omvärlden är chockad, men splittrad. Nu väntar en framtid där kartor kan komma att ritas om och den islamistiska terrorn öka. Isis har som mål att sudda ut de gränser som kolonialmakterna ritade upp för Mellanöstern under första världskriget. Istället för statsbildningar som Syrien och Irak vill Isis skapa ett kalifat som i sinom tid ska samla alla världens muslimer. Här har faktiskt Isis uppnått det andra bara drömt om: kalifatet utropades den 29 juni i år. Kalif är Isis ledare Abu Bakr al-Baghdadi. Isis är en vidareutveckling av de terrorgrupper som funnits i Irak sedan USA:s invasion 2003. Isis har också ekonomiska muskler. Man behärskar idag oljefält och beskattar sina medborgare. Dessutom har man antagligen stöd av vissa rika islamister i Gulfstaterna. Isis verkar vara en kompetent organisation, något helt annat än al-Qaida. Kalifatet har inrättat en extrem form av sharialagstiftning, vilket innebär att kristna blir en andra klassens medborgare. Ännu lägre på samhällstegen befinner sig dock shiamuslimerna, som av sunnitiska Isis ses som kättare. Dagen 140801.

"Isis kan inte tillåtas bygga en stat". Politikerna Fredrik Malm och Robert Halef menar båda att Isis inte kan tillåtas bygga en stat i Mellanöstern. Det är dock högst oklart hur Isis ska besegras. Dagen 140801.

Tusentals visade stöd för utsatta kristna i helgen. Under lördagen genomfördes manifestationer i flera svenska städer till stöd för de förföljda kristna i Irak och Syrien. Världen idag 140804.

Tusentals vandrade för de kristna i Irak. Alla ska veta hur kristna i Mellanöstern förföljs.Med det målet genomfördes manifestationer i flera svenska städer. Uppslutningen var mycket stor - tillsammans gick flera tusen. Manifestationen i Norrköping var bara en av många i helgen. Människor samlades också i Jönköping, Göteborg, Stockholm, Skövde och Linköping. Dagen 140805.

Désirée Pethrus (KD): Nu måste EU och FN agera! Det har gått några veckor nu sedan den jihadistiska organisationen IS (tidigare ISIS) tog över kontrollen av staden Mosul på Nineveslätten där en stor andel av Iraks kristna levt i årtusenden. De utropade området som ett självständigt kalifat, vilket är skrämmande, inte bara för den kristna befolkningen där men för alla som vill leva i fred och frihet. Nu krävs att världssamfundet agerar kraftfullt för att stoppa den negativa utvecklingen i Mellanöstern som ser ut att ta en ände med förskräckelse. Alltsedan IS intåg flyr nu kristna från främst staden Mosul i norra Irak. De tvingas att fly eller bli avrättade om de inte konverterar eller betalar en särskild skatt. De kristnas hus markeras med bokstaven "n", den första bokstaven på arabiska för ordet kristen. Detta för att skilja ut dem från majoritetsbefolkningen. Enligt Nineves rådsguvernör Bashar Al-Kiki har 50 000 kristna flytt, vilket gjort att staden så gott som är tömd på kristna. De flesta flyr till de säkrare kurdiska regionerna i norra delen av landet men många flyr också till väst. Massflykten från området liknar inget annat än en etnisk rensning av kristna. Hemmets Vän 140807.

Jihadister intar fler kristna städer. Tiotusentals kristna flyr från områden i norra Irak sedan flera städer fallit i jihadisternas händer. "Det är en katastrof," säger ärkebiskop Joseph Thomas. Bakhdida är den största kristna staden i Irak, och har omkring 50 000 invånare. De andra städerna som jihadisterna i IS har intagit är enligt uppgifter Tel Keppe, Bartella och Karamles på Nineveslätten. Samtliga ligger några mil från Mosul som är Iraks näst största stad. Dagen 140807.

"Alla kristna i norra Irak är hemlösa". Striderna mellan kurder och terrororganisation IS, Islamiska staten, intensifieras i norra Irak. Den hjälp som kurderna utlovades av regeringen har uteblivit vilket lett till att man fått överge skyddet av byar på Nineveslätten och nu flyr de kristna för sina liv. "Kristna folket har blivit hemlösa på flykt i Erbil och Ankawa. Det värsta har hänt nu, men vi får tacka Gud att folk har hunnit fly," säger Adris Hanna som menar att IS nu kommer att plundra by efter by. Staden Qaraqosh, med omkring 50 000 invånare, har också intagits efter det att kurdiska trupper retirerat. Samtidigt uppges ungefär 50 000 människor tillhörande yazid-minoriteten vara instängda i Sinjarbergen där de riskerar att svälta ihjäl. Världen idag 140807.

USA anfaller jihadister i Irak. Amerikanskt stridsflyg har attackerat jihadistmål i norra Irak efter beskjutning nära amerikansk personal. 200.000 är på flykt enligt FN. Dagen 140808.

USA i flyganfall mot jihadister i Irak. USA:s president Barack Obama tillkännagav på torsdagskvällen att han godkänt riktade flygattacker i Irak. På fredagseftermiddagen rapporterade AFP att amerikanskt stridsflyg attackerat jihadistmål i norra Irak. Terrororganisationen IS, Islamiska staten, fortsätter att inta byar i norra Irak och fördriver kristna och andra minoriteter från sina hem. På torsdagen hade FN:s säkerhetsråd ett extrainsatt möte med anledning av situationen i norra Irak och man fördömde IS attacker och uppmanade världens regeringar att bistå Irak och dess folk för att klara den humanitära kris som terroristerna orsakat. Världen idag 140808.

Vädjar till politikerna att höja rösten. Sveriges unga katoliker, SUK, ber i ett öppet brev till regeringen att politikerna ska höja rösten för de kristna minoriteterna i Irak och Syrien och att verka för att FN ska utfärda en resolution om en "Safe haven" på Nineveslätten. På två dagar skrev drygt 1000 personer under. "Vi vågar inte invänta 1000 underskrifter till", skriver de. Världen idag 140808.

"Ett folkmord som pågår inför ögonen på hela världen nonchaleras". Länge har situa­tionen för hundratusentals förföljda kristna och andra minoriteter i Mellanöstern legat i medieskugga. Världen idag har talat med Ivar Arpi och Nuri Kino, två personer som engagerar sig för att lyfta deras situation. Världen idag 140808.

Dags att stoppa jihadisterna. "Världsamfundet har väntat för länge." Det sade folkpartiledaren Jan Brörklund som var en av uppemot 5 000 som samlats till demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm, för utsatta kristna i Mellanöstern. Världen idag 140810.

Manifestation för Iraks och Syriens kristna. Nu ställer sig allt fler svenska politiker bakom vädjandena för förföljda kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien. "Sluta blunda, agera nu." Det ropade tusentals demonstranter på Medborgarplatsen i Stockholm under söndagen. Kraven från manifestationen: 1 En skyddad autonomi för de krisyna i Irak, under FN:s mandat. 2 Flyktingstatus för kristna från Irak. 3 Bevara helgedomar, såväl kulturella som religiösa platser. 4 Ekonomiskt stöd för de drabbade kristna i Irak från landets regering. Dagen 140812.

"Familjer tvingades lämna kvar barn". Skakande rapporter når omvärlden från terrorgruppen Islamiska statens (IS) framfart i Irak. USA:s president är beredd att fortsätta flyganfallen för att hjälpa de nödställda minoriteterna. Dagen 140812.

Aldrig mer eller Alltid igen? Sverige måste bejaka FN:s begäran om hjälp mot islamistterrorn. Det skriver fem KD-företrädare, däribland Alf Svensson. Dagen 140813.

Lukas Berggren: Terrorister är terrorister. Det som sker genom islamiska statens (IS) framfart i norra Irak är att betrakta som ett folkmord. Kristna får sina hem markerade med bokstaven N, som i nasaréer, just på grund av att de är efterföljare av Jesus från Nasaret. De får välja mellan att betala en skyhög - i praktiken omöjligt hög - skatt, konvertera till islam eller lämna sina hem inom några timmar. Om inget av alternativen passar väntar döden. Bilder och videor som kablas ut till oss här i västvärlden är alltigenom vämjeliga. Misshandel, tortyr, halshuggningar, tvångskonverteringar. Människor ställs upp på led och skjuts med automatvapen. Både barn och vuxna begravs levande. Folkmord är vad det är. En medveten och systematisk utrensning av den kristna minoriteten och andra minoriteter som inte vill underkasta sig deras tolkning av islam. Människor i Mellanöstern dödas för att de inte är muslimer, utan kristna. Reaktionerna på det som sker har varit förvånansvärt få, förvånansvärt milda och förvånansvärt sena. Tystnadens orsaker är nog flera, men vänstervridningen i den svenska medie­kåren torde vara den gemensamma nämnaren. Många i dessa led har svårt att betrakta kristna som offer. På vänsterkurserna får man veta att kristna (och judar, fast för säkerhets skull benämnda Israel för att man inte ska verka antisemitiska) förtrycker, medan andra är offer. Bilden stämmer inte med verkligheten och nu, när det blir uppenbart, blir det förvirring i lägret. Det är uppenbarligen politiskt laddat att lyfta fram förtryck mot kristna från islamister. I rädsla för att såra fredliga muslimer i vårt land (vilket vi förstås inte ska göra) vågar man inte tala om fundamentalistiska islamisters härjningar. Den potatisen är helt enkelt för het. Vänstern har av någon outgrundlig anledning sett som sin uppgift att omhulda våldsbejakande islamister. Förälskelsen gör att samma islamisters hat mot homosexuella och förtryck mot kvinnor passerar obemärkt förbi. Världen idag 140813.

Här sprids nyheterna om folkmord. Övergreppen på kristna i Irak och Syrien följs intensivt från en lägenhet i Stockholm. Journalisten Nuri Kinos hem har blivit en sambandscentral för ett globalt initiativ, för att sprida fakta och bilda opinion som når hela vägen upp till världsledarna. Dagen 1408113.

IS-hot mot fängslade pastorn Saeed Abedini. Den iransk-amerikanske pastorn Saeed Abedini som sitter fängslad i Iran sedan snart två år tillbaka, ska ha hotats till livet i fängelset av medlemmar av terrorgruppen Islamiska staten, uppger American Center for Law and Justice (ACLJ). Världen idag 140814.

Kristendomens vagga på väg att bli en grav. Det måste finnas en teologi även för kristen tillbakagång, menar en ansedd historiker, utifrån vad som händer i Irak just nu. När det gäller de kristnas utsatta situation i Irak brukar många reportage sätta årtalet 2003 som en vattendelare. Det var då USA invaderade och avsatte diktatorn Saddam Hussein, en händelse som drog igång en våldsvåg där olika religiösa grupper ställdes mot varandra. Innan dess fanns det omkring 1,5 miljoner kristna i Irak. Sedan dess har antalet stadigt sjunkit, och numera är det enligt vissa bedömare cirka 200 000 kristna kvar. En liknande negativ utveckling pågår i Syrien. Dagen 140814.

Rolf Åbjörnsson (KD): Handla nu - innan det är för sent! En förfärad värld informeras nu dagligen om de vidrigheter, massakrer och våldtäkter, som utförs i vad som vi hittills betraktat som en terrorgrupps, Islamiska Staten, etniska rensning. Förutom de många städer och byar som de redan kontrollerar, läggs också allt fler oljekällor samt Iraks största damm, stor nog att kunna dränka tusentals människor. Till skillnad från al Qaidas hemlighetsmakeri väljer Islamiska Staten skrämselns väg genom att kontinuerligt lägga upp egna filmer med massavrättningar, korsfästelser och halshuggningar. Omvärlden vet vad som händer; vilket gör att vårt ansvar för hur vi reagerar blir större. Hemmets Vän 140815.

Professor Erik Åsard: USA har bidragit till kaoset i Irak. De huvudansvariga för Irakkriget måste se sin del av ansvaret för det som nu händer. Förvånansvärt många trådar i Mellanösterns komplicerade väv kan härledas tillbaka till invasionen 2003. Blairs förre ministerkollega David Miliband som numera är chef för den humanitära organisationen IRC, ångrar idag invasionsbeslutet och menar att det har bidragit till den irakiska statens förfall och till de extrema islamiströrelsernas uppsving. "Det står helt klart att invasionen av Irak, och än mer vad som hände efteråt, är en viktig faktor för att förstå den nuvarande situationen i landet", sade Miliband i en intervju nyligen. Särskilt beklagar han att han lät sig övertygas av krigsanhängarnas argument om Iraks dödliga massförstörelsevapen, ett argument som visade sig bygga på missvisande underrättelserapporter och rena lögner (The Observer 9/8). Här skymtar en annan effekt av Irakkriget, nämligen ockupationsmaktens katastrofala beslut efter invasionen att upplösa den irakiska armén, en åtgärd som blev en grogrund för den upprorsrörelse vars grymma terroristdåd ännu plågar irakierna. SvD 140815.

Svenskt sedan änge i Islamiska staten. Säpo medgav i går för SvD att det kan finnas män från Sverige som strider i Irak för Islamiska staten. Allt annat vore förvånande. Personer från Sverige fanns med i IS redan när den grundades hösten 2006 som en nationalistiskt färgad front för al-Qaida i Irak. SvD140816.

Nu väntar slaget om Mosul. Säkerhetsstyrkorna segrade till slut mot jihadisterna efter hårda strider vid den strategiskt viktiga kraftverksdammen i norra Irak. Nu väntar slaget om storstaden Mosul. DN 140818. Dagen 140818.

IS ställer krav i avrättningsvideo. I en brutal video där en amerikansk journalist förefaller halshuggas, kräver Islamiska staten (IS) att USA avbryter sina luftangrepp i Irak, annars står ytterligare en journalist på tur. Ett krav som snarare fungerar som propaganda inför de egna, enligt en expert. SvD 140820.
Obama i tal: "Hela världen är chockad". President Barack Obama fördömde halshuggningen av journalisten James Foley i hårdast tänkbara ordalag. Hela världen är chockad, framhöll Obama. SvD 140820.

USA vill ha allians mot IS i Syrien. USA öppnar nu för en allians som ska kunna slå till med bland annat militära medel mot Islamiska staten (IS) även inne i Syrien. Men det kan bli svårt att hitta lämpliga partners. IS, eller Isis som den extrema rörelsen också kallas, utgör ett kanske allvarligare hot mot USA än al-Qaida, anser USA:s högsta militära ledning. Enligt försvarsminister Chuck Hagel är IS bättre utrustat, utbildat och finansierat än något annat militärt hot USA stått inför på senare år. "Detta är bortom allt vi tidigare sett," sade Hagel på en presskonferens. svt 140822.

Minst 68 döda i moskéattack i Irak. Minst 68 personer dödades när beväpnade män öppnade eld inne i en sunnimuslimsk moské i Diyalaprovinsen i Irak, under fredagsbönen. svt 140822.

Självmordsdåd i centrala Bagdad. Våldsspiralen i Irak trappas upp. En självmordsbombare körde in i ett underrättelsehögkvarter i Bagdad, knappt ett dygn efter att 68 människor dog i ett attack i en moské. Självmordsbombarens fordon var fullpackad med sprängämnen när han i hög fart körde in i inrikesdepartementets underrättelsekontor i centrala Bagdad. Uppgifterna om antalet döda går isär; Reuters skriver att minst åtta dog medan AP rapporterar att elva miste livet. Vid ett annat dåd nära Tikrit körde en självmordsbombare ett stort militärfordon in i i en samling soldater och shiitiska milismän. Nio personer dödades, enligt Reuters. svt 140823.

FN fruktar ny IS-massaker. "Horribla övergrepp" har begåtts av Islamiska staten som massakrerat hundratals civila, tagit kvinnor och barn som slavar och kidnappat 2500 yazidier de senaste veckorna. Nu fruktas en "förestående massaker" i den belägrade staden Amirli. Det uppger FN i en skakande rapport på måndagen. Allvarliga och horribla övergrepp sker dagligen av IS. De bedriver en skoningslös etnisk och religiös rensning av områden de kontrollerar. Det är förbrytelser som kan klassas som brott mot mänskligheten, säger FN:s människorättskommissarie Navi Pillay i rapporten. Brotten av Islamiska staten omfattar avrättningar, påtvingade konverteringar, kidnappningar, slaveri, våldtäkter, förstörelse av religiösa platser och belägring av städer på etnisk och religiös grund. Bland drabbade minoriteter finns kristna, yazidier, shabaks, turkmener, assyrier och sabaeaner. I rapporten framhålls också att konflikten har "katastrofala följder för barnen". Islamiska staten tvångsrekryterar pojkar från 15 års ålder, och placerar dem i vissa fall vid frontlinjen som mänskliga sköldar. FN har även kunnat verifiera rapporter om en massaker av fångar i Badoush-fängelset i Mosul den 10 juni. Då lastade IS mellan 1000 och 1500 fångar på lastbilar, omkring 100 sunnis sorterades ut och resten avrättades. "IS-soldater skrek okvädningsord till dem, radade upp dem på fyra rader, beordrade dem att gå ner på knä och öppnade eld", enligt rapporten. SvD 140825.

FN-rapport bekräftar massakrer i Irak. Jihadisterna siktar systematiskt in sig på män, kvinnor och barn baserat på deras etniska och religiösa tillhörighet och genomför hänsynslöst omfattande etnisk och religiös rensning i områden under dess kontroll. Det menar Navi Pillay, FN: s människorättschef, i ett uttalande. en ny FN-rapport fördöms terroristorganisationen IS härjningar i norra Irak som beskrivs som fasansfulla brott mot mänskligheten. Här bekräftas flera fruktansvärda rykten om vad terrororganisation IS gjort mot minoriteter i området. Det handlar om mord, tvångskonverteringar, kidnappningar, människohandel, slaveri, sexuellt utnyttjande, förstörelse av platser för religiös och kulturell betydelse och belägring av hela samhällen på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Hundratals ur den yazidiska minoriteten ska ha dödats och upp till 2 500 kidnappats sedan augusti. Enligt FN-rapporten har de män som vägrat konvertera avrättats kallblodigt och kvinnorna och barnen har tagits som slavar eller sålts. Världen idag 140826.

Belägrad irakisk stad ska befrias. Irakiska styrkor och två shiamiliser står redo att befria invånarna i staden Amerli, som sedan två månader är belägrad av terrorgruppen Islamiska staten. Stadens cirka 12 000 invånare, huvudsakligen turkmenska shiamuslimer, lider brist på mat och vatten. I samhällen i Irak och Syrien där IS tagit kontrollen utsätts befolkningen för offentliga avrättningar, lemlästningar och piskstraff. SvD 140827.

IS satte eld på oljefält i Irak. Jihadister har satt eld på tre oljekällor i norra Irak sedan de tvingats till reträtt i strider med kurdiska styrkor, uppger Iraks statliga oljebolag. Den extrema islamistgruppen IS tog över Ain Zalah-fältet i början av månaden, men enligt en överste i de kurdiska styrkorna har islamisterna nu tryckts tillbaka från flera byar i området. IS tros tjäna stora pengar på att sälja olja från fält som de kontrollerar. SvD 140826.

De hungerstrejkar för situationen i Irak. Under namnet Nineveslättens hungerstrejk försöker en grupp aktivister trycka på makthavare. Deras uttalade mål är en skyddszon för kristna och andra minoriteter i norra Irak. Ett tjugotal personer är på plats på Mynttorget, mellan Kungliga slottet och riksdagen. Dagen 140826.

ISIS abducts three-year-old from fleeing Christian family. Christina Khader Ebada, a 3 year-old Assyrian girl, was abducted from her Christian family in northern Iraq as they fled Baghdeda, also known as Qaraqosh, according to the Assyrian International News Agency (AINA). The girl was last seen by her mother crying and sobbing as a heavily bearded ISIS fighter carried her away. The Ebada family was one of a handful of Assyrian Christian families that had not left Baghdeda when the Kurdish forces withdrew. Since entering Iraq and capturing Mosul on June 10, ISIS has driven all Assyrians from that city. There are no Assyrians Christians remaining in Mosul. ISIS has also destroyed or occupied all 45 Christian churches and other institutions in Mosul. It has targeted all non-Sunni Muslim groups — Shabaks, Yazidis and Turkmen as well. Godreports 140826.

James Foley fann tröst i bönen. I ett utsmugglat brev berättade den kidnappade och senare avrättade journalisten om bönens kraft och sin längtan efter familjen. Dagen 140827.

Student Ministry Kicks Off ‘Operation Esther’ at 9/11 Memorial in New York City. Can prayer stop the ‘ISIS crisis’ genocide and rape of innocent women and children? Overseas Students Mission (OSM) international students think so. According to a media release from the group, ‘Operation Esther’ will pray for Almighty God to save those being murdered and raped by the Islamic State (ISIS) terrorists. Assist News 140827.

Johan Pehrson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (FP), Ninos Maraha, riksdagskandidat (FP): Tystna inte om Iraks båda folkmord! Det pågår två folkmord i norra Irak just nu. Ett på assyrier/syrianer/kaldéer och ett på yazidier. Det är viktigt att prata om båda dessa folkmord, då behovet av stöd är som störst när ett folk håller på att förintas. Islamistiska staten (IS) håller i skrivande stund på att föra Mellanöstern tusen år bakåt i tiden. "Konvertera, betala eller dö!" skanderade IS innan Iraks miljonstad Mosul tömdes på sin kristna befolkning under juli månad. Hemmets Vän 140828.

Nytt massmord av IS i Syrien. Ännu ett massmord av soldater ska ha ägt rum i Syrien. Den skräckinjagande videon från avrättningen är en del av Islamiska Statens mediestrategi, säger mellanösternanalytikern. En strategi som hittills varit väldigt framgångsrik. Enligt uppgifter från det Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter tillfångatogs de syriska soldaterna under ett flyktförsök från en flygbas i nordöstra Syrien som den sunniextremistiska rörelsen Islamiska Staten, IS, stormat. De samlades sedan ihop och mördades, en efter en. Enligt tweets från konton som tillhör IS-anhängare ska omkring 250 män ha mördats av terrorgruppen. SvD 140828.

Hans släktingar kämpar för livet. Han känner maktlöshet och förtvivlan, Soltan Naif Jenssen. Släktingar och vänner i hemlandet Irak kämpar för sina liv medan vardagen fortgår som vanligt i Sverige. "Varför gör de (Islamiska Staten) så mot vårt folk, mina bröder och systrar? Vad har vi gjort? Vi har aldrig tagit till vapen, vi vill bara leva i fred," säger Soltan. Dagen 140828.

"Behövs insats över alla religiösa gränser." Företrädare för åtta olika religiösa riktningar i Sverige tar i ett uttalande skarpt avstånd från IS härjning­ar i norra Irak och kräver handling mot övergreppen. "Sveriges interreligiösa råd är djupt bekymrat över situationen i Irak. Vi tar skarpt avstånd från den förföljelse av kristna, muslimska, och andra religiösa minoriteter som yazidierna, bahá'i, mandéer med flera samt de etniska minoriteterna utsätts för. Vi kräver handling av de internationella organisationerna". Det skriver representanterna för Sveriges kristna råd, Judiska centralrådet, Islamiska shiasamfundet, Mandeiska Sabeisk samfundet, Svenska Bahá'i-samfundet, Buddhistiska samarbetsrådet och Hinduiska församlingen i ett uttalande angående situationen i norra Irak. Världen idag 140829.

Nuri Kino: Sanningen om IS måste fram. För Islamiska staten, IS, är vi alla otrogna grisar som antingen konverterar, betalar religionsskatt, dör eller flyr. Allt IS gör rättfärdigas av deras tolkning av Koranen. Dagen 140829.

De hungerstrejkar för att bryta tystnaden. Under veckan har en grupp assyrier, syrianer och kaldéer hungerstrejkat i ett tält på Mynttorget, ett stenkast från riksdagen. Kraven: humanitära insatser för människorna som flytt från Nineveh-slätten i Irak, stopp för Islamiska statens framfart och en skyddszon i Nineveh under FN:s beskydd. Världen idag 140829.

Mer är tre miljoner syrier är nu på flykt utanför sitt land på grund av det drygt treåriga kriget. Hälften av dem är barn. Antalet syriska flyktingar har nu passerat tre miljoner, meddelade UNHCR på fredagen. Det är den "värsta humanitära krisen i modern tid", enligt FN:s flyktingkommissarie. Dessutom är ytterligare 6,5 miljoner miljoner syrier på flykt inom landet på grund av striderna. Sammantaget betyder det att närmare tio miljoner människor nu är på flykt undan kriget i Syrien. Flertalet syriska flyktingar är i grannländerna med Libanon som har flest (1,14 miljoner), Jordanien som har 608 000 och Turkiet som har 815 000 flyktingar. SvD 140829.

Bitte Hammargren: IS offensiv leder till nya allianser. När det brinner i Mellanöstern och eldhärdarna sprider sig saknas brandsläckare och effektiva brandkårer. I stället uppstår nya taktiska allianser mot jihadisterna i Islamiska staten, IS - men också en monumental osäkerhet inför framtiden. SvD 140830.

Belägringen av Amerli bruten. Irakiska styrkor har till slut lyckats häva Islamiska statens (IS) belägring av staden Amerli i Irak. I över två månader har invånarna varit avskurna från omvärlden samtidigt som tillgången på mat och vatten börjat sina. Invånare i Amerli som har tagit till vapen har lyckats hålla stånd mot IS-milisen som omringat staden - som till större delen bebos av turkmenska shiamuslimer. IS ser shiamuslimerna som avfällingar. SvD140831.

Tusentals på stödgala för Iraks och Syriens kristna. Ett par tusen personer fyllde Folkets park i Norrköping i helgen när bland andra Carola intog scenen under en insamlingsgala för förföljda kristna i Irak och Syrien. Förhoppningen är att galan och kommande dagars insamlingar ska dra in 500 000 kronor som ska gå till kristna som har flytt jihadistgruppen Islamiska statens (IS) härjningar i norra Irak och Syrien. Världen idag 140901.

Nationella ledare möts till förbön för Irak och Syrien. På måndag nästa vecka arrangerar Stockholms domkyrkoförsamling tillsammans med Sveriges kristna råd (SKR) en gudstjänst för att aktualisera situationen i Irak och Syrien. På plats finns flera av landets kyrkoledare. "För kyrkorna är bönen en kraft", säger Karin Wiborn, vid SKR. Världen idag 140902.

"Alla säkerhetstjänster är extremt oroliga". Tidiga insatser på det lokala planet måste prioriteras för att förhindra att personer från Sverige lockas till att delta i jihad i Syrien och Irak, menar terrorismexperten Magnus Ranstorp. Terrorrörelsen Islamiska staten, IS, som tagit omvärlden med överraskning med sin snabba och mycket våldsamma framfart i Irak och Syrien, lockar till sig hundratals, kanske tusentals, muslimer från Europa som lockas av att få delta i jihad, ett heligt krig för att utbreda ett islamiskt rike med stränga sharialagar. Många av dem återvänder sedan till Europa, radikaliserade och beredda att ta till våld för sin tro även här. Risken för att europeiska jihadister som återvänder från att ha stridit i Syrien och Irak försöker utföra terrordåd är stor. Det konstaterar Magnus Ranstorp, terrorism­expert vid Försvarshögskolan. "Det är ingen teoretisk risk, det har redan börjat," säger han och räknar upp exempel från Storbritannien, Belgien, Frankrike och Spanien där terrordåd utförts de senaste åren, eller där terrorister gripits innan de hunnit verkställa sina planer. Världen idag 140903.

Frank-Walter Steinmeir (S), utrikesminister i Tyskland: Därför ger vi militärt stöd till kurderna. Tyska förbundsdagen röstade i måndags för att skicka vapen till kurderna i norra Irak, i kampen mot terrorgruppen IS. Terrorgruppen "Islamiska staten" (IS) rycker fram med fruktansvärd brutalitet. Den mördar och fördriver alla som står i dess väg, den förslavar och förnedrar oliktänkande i sitt herravälde. Yazidier och kristna, men också muslimer, som inte vill böja sig för gruppens radikala ideologi, måste lämna allt och fly för att rädda sina liv. IS kontrollerar nu ett gränsöverskridande område med över fem miljoner människor, städer, oljekällor, dammar och flygplatser. Det är oroande att ett växande antal människor från Europa har anslutit sig till terroristerna. Med beslagtagna moderna vapensystem och betydande finansiella medel har IS blivit ett existentiellt hot för regionen Irakiska Kurdistan, för det irakiska statsväsendet, ja för hela den redan av kriser destabiliserade ordningen i Mellanöstern. Utan USA:s resoluta ingripande hade IS senaste frammarsch förmodligen inte kunnat förhindras av de sämre rustade kurdiska säkerhetsstyrkorna. SvD 140903.

Kristen vägrade konvertera - torterades till döds av IS. En av de få kvarvarande kristna i den irakiska staden Bartella, som i nära en månad ockuperats av islamistgruppen IS, torterades på måndagen till döds sedan han vägrat konvertera, uppger nyhetsbyrån Ankawa. 43-åriga Salem Matty Georgis blev enligt anhöriga misshandlad och utsatt för tortyr tills han dog av en grupp IS-terrorister. Världen idag 140903.

Islamiska staten vill ta makten i fler länder. Avhoppare berättar om Islamiska statens expansionsplaner i en intervju med CNN. De vill ta över hela arabvärlden, och sedan "gå vidare till andra länder". Dagen 140904.

Prins Charles fördömer förföljelse av kristna: "Djävulsk ondska". Prins Charles, den brittiske kronprinsen, fördömer i hårda ordalag den islamistiska terrorismen i Irak. "Det är mitt ivriga hopp och min bön... att ni ska övervinna denna djävulska ondska", skriver han i ett brev till den kaldeiska kyrkans patriark Louis Sako. Patriark Sako skriver i ett svar att kyrkan blivit "mycket rörd" av denna gest från prins Charles, uppger Christian Today. "Vårt kristna samfund i Irak har uthärdat massakrer, förfärlig ondska och människorättsövergrepp av den terroristgrupp som kallar sig Islamiska staten, på grund av deras tro. Vi betraktar det som ett slags folkmord och är djupt oroade." Världen idag 140905.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot och Utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna och Mikael Oscarsson, Försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Kristdemokraterna: Sverige bör agera för FN-styrka. Först och främst genom Sveriges mycket ambitiösa biståndsarbete, där vi givet vår storlek hjälper till mer än i stort sett någon annan gör. Men vi behöver också sätta stopp för det flöde av svenska medborgare som beger sig till Mellanösterns oroshärdar och sprider ondska. Enligt Säpo kunde det i slutet av 2013 bekräftas att minst 75 svenska medborgare rest till Syrien på jihadistiska uppdrag. I verkligheten kan antalet röra sig om det dubbla. Det gör Sverige till det ett av de länder i västvärlden som per capita bidrar med flest jihadister. Att stoppa inflödet av jihadister från Sverige till Mellanöstern förefaller som en minimiåtgärd från svensk sida. Kristdemokraterna föreslår därför i sitt valmanifest att för­beredelse inför, eller deltagande i, väpnad strid för organisationer som är terrorstämplade, enligt EU:s eller FN:s klassifikationer, ska kriminaliseras. Sverige bör agera för att en FN-styrka sätts upp och bjuder skydd för flyende människor. Världen idag 140905.

Rolf Åbjörnsson, advokat, fd riksdagsledamot och riksdagskandidat (KD) Stockholms län och Leif Hallberg, hederspresident i EPP:s seniorförbund ESU och riksdagskandidat (KD) Stockholms stad: Nöd bryter lag - Sverige måste bistå kristna militärt. Utan USA:s insatser hade åtskilliga tusen kurder och yazidier slaktats. Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Italien, Kroatien, Albanien och Danmark har redan tagit beslut att delta i en militär insats för att freda dem som annars blir Islamiska Statens kommande offer. Dessutom pågår en diskussion i flera andra länder om att skicka trupper och stridsplan, inte minst i Australien, där premiärminister Tony Abbott och oppositionsledaren Bill Shorten i helgen kallade Islamiska Staten en "dödskult" och "en mänsklighetens fiende". Världen idag 140908.

IS-krigare vill ha europeisk hjälp att fly. De amerikanska flyganfallen mot den islamistiska extremistgruppen IS fortsätter. På Iraks begäran har mål nära ännu en kraftdamm attackerats. Samtidigt kommer uppgifter om IS-krigare som vill hoppa av och ber sina hemländer om hjälp att komma hem. Dagen 140909.

USA vill ena arabvärlden mot IS. USA vill bilda en koalition mot Islamiska staten (IS). USA:s utrikesminister John Kerry reser till Saudiarabien för att få med sig arabländerna mot jihadisterna. Det är tungviktaren i regionen, Saudiarabien, som håller i krismötet mellan Kerry och utrikesministrar från 10 arabländer och Turkiet. Dock saknas två ytterst viktiga spelare, nämligen Syrien och Iran. SvD 140909.

Kyrkoledare enade i bön för Mellanöstern. En efter en radade svenska kyrkoledare upp sig på förbönsgudstjänsten för Irak och Syrien. Samtidigt som det var ett nödrop för utsatta kristna i Mellanöstern var det också en manifestation i kristen enhet. Kungen och Drottningen var med i hela gudstjänsten, men deltog inte aktivt i bibelläsningen eller förbönerna. Dagen 140910.     Världen idag 140910.

Obama: Vi kommer att förgöra IS. Natten till torsdag svensk tid höll den amerikanske presidenten Barack Obama ett tal till nationen om hur man ska öka de militära insatserna för att försvaga och slå tillbaka Islamiska staten i Irak. USA har tidigare stött de kurdiska styrkornas kamp mot jihadisterna genom flygattacker. Nu kommer man att skicka fler soldater och antar en strategi för att på sikt förgöra Islamiska staten, var beskedet från Obama i natt. Världen idag 140911.

Terrorn får kristna att beväpna sig. President Barack Obama säger sig nu vilja förgöra IS. Men assyrier i Irak litar inte på skyddet utan vill ha en egen milis. Även kristna i andra länder beväpnar sig av rädsla för islamistisk terror. Dagen 140917.

"Avvisning till Irak kan innebära döden". Samtidigt som det är mycket oroligt i Irak vill Migrationsverket avvisa kristna till landet. Folkpartisten Robert Hannah har engagerat sig i fallen. Dagen 140917.

Kan västvärlden stoppa IS:s framfart? IS:s spridning över Syrien och Irak växer snabbare än någon kunnat ana, 25 % av Syriens territorium och 50 % av Iraks ligger nu under IS:s kontroll. De kurdiska områdena i nordost är hotade och en stor del av Iraks gränsområden mot Saudiarabien och Jordanien kontrolleras av IS. Jihadismen sprider sig som ett virus och varken Iran eller Saudiarabien kan känna sig säkra längre. Peter Krabbe 140919.

Lars Adaktusson (KD): EU bör agera militärt i Irak. EU bör trycka på för en skyddszon för kristna i norra Irak, och stötta upp den militärt. Unionen bör också ge sitt stora MR-pris till patriarken i Bagdad. Det jobbar KD-politikern Lars Adaktusson för den här veckan. Dagen 140918.
Inget EU- krav om skyddszon. De övriga partigrupperna i Europaparlamentet ställde sig inte bakom Kristdemokraternas förslag om en säkerhetszon för hotade grupper i Irak. "Man blir bedrövad," säger kristdemokraten Lars Adaktusson. Världen idag 140919.

Ny jihadistgrupp oroar väst. I Syrien finns en ny jihadistgrupp som utgör ett mer direkt hot mot USA och Europa än Islamiska staten (IS), enligt den amerikanska säkerhetstjänsten. Gruppen leds av den ökände al-Qaidaveteranen Muhsin al-Fadhli. SvD 140921.

Stor flyktingvåg från Syrien. Den största och snabbaste flyktingvågen sedan inbördeskriget startade i Syrien. Så beskrivs helgens massflykt med över 130 000 syriska kurder som strömmat över till Turkiet, skräckslagna inför IS-jihadisternas framryckning. Hundratusentals fler befaras fly, varnar FN:s flyktingkommissariat. SvD 140922.

IS hetsar till att döda de "otrogna". Den militanta jihadistgruppen Islamiska staten (IS) uppmanar till att döda medborgare från länder som deltar i en USA-ledd koalition som vill bekämpa gruppen. Den som kan döda en amerikan eller europé bör göra det, hetsar gruppens talesman Abu Muhammad al-Adnani i ett uttalande. "Döda den otrogne vare sig han är civil eller militär," säger han. Dagen 140923. SvD 140922.

Armenisk kyrka sprängd av IS. IS har sprängt en armenisk kyrka i Deir el-Zor i norra Syrien. Staden Deir el-Zor i norra Syrien var under första världskriget skådeplats för det armeniska folkmordet. Kyrkan byggdes 1989-1990 som ett minnesmonument och museum över folkmordet som dateras till 24 april 1915. I ett pressmeddelande skriver nu Armeniska riksförbundet i Sverige att Islamiska staten (IS) har sprängt kyrkan och hänvisar till uppgifter från oberoende rapporter. "Staden, som även kallats "Armeniernas Auschwitz", var slutdestinationen för tusentals deporterade armenier i dåvarande osmanska imperiet. Dessa överlevare från långa marscher dödades genom bränning i grottor eller massakrer. Kvarstoden av utmärglade och svultna armeniska kvinnor, barn och åldringar mötte döden i öken och deras benrester täcktes över av sand och jord," skriver man i pressmeddelandet. Armeniska riksförbundet fördömer dådet och skriver att kyrkan besöktes av tusentals armenier från hela världen för att högtidlighålla folkmordets offer. LT 140923.

Josef, 27, ska samordna hjälpen i Irak. "Jag känner mig trygg för min egen del. Men läget kan förändras på ett ögonblick, så visst finns det risker." Så säger "Josef", 27 år från Göteborg, som för några dagar sedan anlände till norra Irak för att samordna missions- och biståndsorganisationen OM Sveriges hjälparbete där. Josefs arbetsuppgifter blir bland annat att hjälpa till med att hitta boenden till flyktingar och inte minst att förbereda dem för den kommande vintern. Det finns särskilda "Winterization-kit", (vinterpaket) som det behövs mycket av. IS är den stora oron eftersom de är allas fiender, var sig man är kristen eller kurd. Dagen 140923.

ARS 140922.

Halshöggs av IS-lojala - för att han var fransk. Fransmannen Herve Gourdel har halshuggits av islamistiska terrorister i Algeriet. Det visar en ny brutal film som terrorgruppen Kalifatets soldater har släppt. "Han avrättades för att han var fransman och för att hans land slogs mot terrorism," sa den franske presidenten François Holland till reportrar på onsdagen enligt AP. Expressen 140925.

De har lämnat Sverige för att kriga för IS. Lönen är krigsbytet, och där ingår bland annat tillfångatagna kvinnor som utnyttjas som sexslavar. "Man kan inte bli muslim och samtidigt kämpa för att få ett demokratiskt land," säger jihadisten "Muhajir". I dag publicerar Expressen namn och bild på 21 svenskar som strider eller har dött för IS. Expresen 140928.

PMU: Stora insatser behövs för flyktingar i Erbil inför vintern. Efter att Islamiska staten intog irakiska staden Mosul i juni kom den första flyktingströmmen till Erbil, huvudstaden i irakiska Kurdistan. Nu har över 160 000 flyktingar tagit sig dit, och de lever under mycket svåra förhållanden. "IS har tagit både kvinnor och flickor och håller dem som sexslavar. En medarbetare träffade en familj vars treåriga dotter tagits från dem." Bland de kristna flyktingarna finns också misstro mot araber som varit deras grannar, men angett dem för IS för att rädda sig själva. "Jag frågade en pojke om han inte längtade efter sina kompisar, men han vill aldrig mer träffa dem. De hade växt upp tillsammans men över en natt vände de honom ryggen och angav familjen för IS. Det är ett svek som förstås sätter djupa spår." Mitt i nöden finns en liten Assemblies of God-församling som nu gör en stor insats för flyktingarna. "Jag är oerhört imponerad av församlingen. De hjälper tusentals flyktingar. De hyr tre olika byggnader där ungefär 500 flyktingar bor och 1 200 familjer får matpaket varje månad," säger Noomi LInd. Världen idag 141003.

Lisa Abramowicz: Naivt tro att IS snart besegras. Nyligen har en USA-ledd koalition börjat flygbomba IS, vilket har lett till att IS nu försöker minska sin synliga närvaro. Men det är naivt att tro att denna välfinansierade organisation kommer att besegras snart. Med tanke på alla de olika militanta islamistgrupper som härjar i regionen, finns det många analytiker som ser framför sig åratal av krig och kaos. Kanske ett "Mellanösterns trettioåriga krig". De kristna utgjorde för 100 år sedan 20 procent av Mellanösterns befolkning. Nu utgör de fem procent och siffran minskar. Världen idag 141003.

IS kopplar greppet om östra Kobane. Efter en natt av gatustrider i den belägrade staden Kobane i norra Syrien har USA-lett flyg på nytt bombat jihadistgruppen Islamiska staten (IS) där. Lokala tjänstemän vädjar om hjälp mot IS, som kontrollerar delar av staden. SvD 141006.

Adaktusson: Sverige kan göra väsentliga insatser för Iraks förföljda. En internationell konferens i Europaparlamentet för att diskutera en fredad zon för att skydda dem som flytt för sina liv undan IS härjningar. Det vill både KD:s Europaparlamentariker Lars Adaktusson och frilansjournalisten Nuri Kino se. En fredad zon är "ingen enkel lösning", men förmodligen den enda lösning som kan ge säkerhet till dem som just nu lever i norra Irak med fara för sina liv, menar Adaktusson. Världen idag 141016.

FN: 15 000 strider för IS. Jihadistkrigare som vill slåss för Islamska staten (IS) väller in i Irak och Syrien. Och det sker med oförminskad styrka. Hittills uppskattar FN att 15 000 personer rest till området för att strida med extremisterna. Krigarna till Syrien och Irak kommer från över 80 länder. Sedan 2011 tros omkring 500 brittiska medborgare rest till striderna, och den svenska säkerhetspolisen tror att det kan röra sig uppemot 150 svenska medborgare som på kort tid lämnat landet. IS kontrollerar i dag ett område som är lika stort som Finland och där mellan fem och sex miljoner människor bor. Dagen 141031.

Robert Hannah (FP) : "Ett folkmord pågår medan vi diskuterar definitioner". Ska Islamiska statens härjningar och brott mot mänskliga rättigheter i Irak och Syrien definieras som folkmord? Det debatterade utrikesminister Margot Wallström (S) och Robert Hannah (FP) i riksdagen på fredagen. Margot Wallström menade att IS våldsamma framfart "i mina och de flestas ögon" är att betrakta som brott mot mänskligheten. Hon ville dock inte slå fast att det är ett folkmord, eftersom hon anser att det är svårt att utläsa det utifrån de juridiska kriterierna. Världen idag 141107. Världen idag 141111.

Uppgifter: IS-ledaren svårt skadad. Stridsflyg från den amerikanskledda koalitionen har genomfört flygbombningar mot ledare i extremiströrelsen Islamiska staten (IS) nära staden Mosul i Irak. Enligt uppgifter till tv-kanalen al-Arabiya har gruppens högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi skadats svårt i attacken. SvD 141108.

Anne Collén: Världens nöd ropar till oss. Hur kan vi hitta mer balans i denna orättvisa värld? Jag har precis kommit hem från Jordanien, en plats där alla orättvisor verkar vara koncent­rerade. 1 miljon syriska flyktingar, 3.000 irakiska flyktingar som flytt från Islamiska staten (IS), 1,2 miljoner beduiner och 300.000 funktionsnedsatta som inte har några som helst rättigheter. Lägg till det att Jordanien har det högsta antalet hedersrelaterade mord i hela världen, diskussioner om kvinnans rätt att gifta sig med vem man vill och könstympningens vara eller icke vara. Dagen 141112.

Söndagsmässa i stad på Ninevehslätten. Islamiska staten har trängts tillbaka från tre samhällen på Ninevehslätten, och i söndags hölls den första gudstjänsten i staden Telleskouf på över tre månader. Det rapporterar Assyriska riksförbundets webbtidning Hujådå, som kallar uppgiften "ett positivt tecken i en annars eländig situation". Större delen av Ninevehslätten står fortsättningsvis under Islamiska statens kontroll, inklusive den största staden, Baghdede (även kallad Al-Hamdaniya och Qaraqosh). Bara drygt två mil från Telleskouf ligger Iraks näst största stad, Mosul, där Islamiska staten har sitt starkaste fäste. Världen idag 141112.

IS dödar 26-åring som konverterat till islam. Terrororganisationen Islamiska staten har halshuggit en 26-årig amerikansk hjälparbetare som konverterat till islam. Peter Kassig, 26, tog sig namnet Abdul Rahman när han under fångenskapen konverterade till islam. När han togs som gisslan i Syrien i oktober förra året verkade han som sjukvårdare i hjälporganisationen Special Emergency Response and Assistance som han själv grundat. Innan dess hade han tjänstgjort som soldat i Irak. DN 141116.

"Jihad John’ är skadad". Britten som halshuggit flera västerlänningar i den Islamiska statens namn har skadats i ett flyganfall, enligt uppgifter till Daily Mail. I förra helgens attack ska, enligt ett irakiskt dokument som Daily Mail tagit del av, 16 IS-ledare ha dödats och nio skadats. Däribland en av al-Baghdadis livvakter, en religiös ledare och en man från Tjetjenien. DN 141116.

Islamic State militants have executed five members of an Iraqi family because the parents refused to allow their daughter to marry a fighter in the group, according to Iraqi officials. After killing the family members, Islamic State militants kidnapped the 14-year-old girl and took her to an unknown location, according to a statement from Iraq's Human Rights Ministry, which called the murders a "horrific crime." Islamic State militants killed the mother, father, and three children before kidnapping the daughter, officials said. The Human Rights Ministry said in the statement that the Islamic State fighter who was trying to marry the girl was Saddam al-Jamal. Jamal is a former drug dealer who was a commander in the Free Syrian Army before he defected to the Islamic State. Vice News 141117.

IS-krigare rapporteras ha bränt biblar. Terrorgruppen IS intensifierar sin kamp mot kristna i Syrien och Irak. I den syriska staden Ar-Raqqah, som sägs vara gruppens huvudfäste, rapporteras om förföljelser och bibelbränningar. Islamisterna fortsätter dessutom att kräva straffskatt av kristna om de inte konverterar till islam. Låter de bli att betala dödas de. Enligt den katolska nyhetsbyrån Fides ska summan nu ligga på motsvarande 4 000 svenska kronor per person, för att terrorgruppen inte ska fördriva de kvarvarande kristna från staden. Samtidigt kommer rapporter om bakslag för IS. Enligt Reuters ska irakiska regeringsstyrkor nyligen ha återtagit staden Baiji, som kontrollerats av islamisterna sedan i juni. Dagen 141119.

ISIS Militant Who Sold Yazidi Girls as Sex Slaves Reportedly Killed in US Airstrike; Families Buying Back Girls. A militant of the Islamic State terror group who sold kidnapped Yazidi girls in a slave market in Syria has reportedly been killed along with 34 other ISIS fighters in a U.S.-led airstrike in Mosul in northern Iraq. About 5,000 Yazidi girls and women were taken captive by ISIS to be sold or given to fighters as slaves in August, according to estimates. Meanwhile, nearly 150 of the kidnapped girls have come back to their families in Kurdish-controlled areas recently after families paid almost their one year's income to buy them back, according to International Business Times. Many of the girls are still living in areas of northern or western Iraq under the control of the ISIS, while many others have been sent to Syria or other countries, victims and their advocates told The New York Times. In its English propaganda publication, the Sunni terror group recently sought to justify its barbarity, saying it is "Islamic" to capture and forcibly make "infidel" women sexual slaves. CP World 141123.

Han hoppas Nineve blir räddningen. Kan Bibelns Nineve bli räddningen för kristna på flykt från Syrien och Irak? Riksdagspolitikern Robert Halef (KD) tror det är möjligt. Det som sker i Irak och Syrien nu, är en upprepning av historien, säger Robert Halef. Han pekar på att syrianerna under århundradena gång på gång blivit drabbade av massakrer och förföljelse. En av de värsta händelserna var folkmordet 1915. Att armenierna blev offer för folkmord i Turkiet är väl känt. Att de syrianska kristna omfattades av samma folkmord, är det färre som känner till. I hela sitt vuxna liv har Halef kämpat för att världen ska erkänna att det skedde - för att det inte ska ske igen. Men nu sker det trots allt. Hundra år efter förra gången. Världen idag 141125.

IS sprängde kyrka i Mosul. Islamiska staten, IS, sprängde i måndags den gamla kyrkan St. Georg samt ett nunnekloster i Mosul. Det uppger lokala källor för kurdiska nyhetsbyrån Rudaw. Rudaw rapporterar också från Mosul att IS på tisdagen avrättade två kvinnor som tidigare kandiderat till Iraks parlament. Kvinnor får enligt IS inte vara politiskt aktiva. "Beväpnade IS-män avrättade två tidigare kvinnliga kandidater i Mosul efter att shariadomstolen utfärdat en dödsdom mot dem", säger Saad Mamuzin till Rudaw. Enligt Saad Mamuzin ska de båda kvinnorna för tre månader sedan ha gjort avbön i en moské för att rädda sina liv, men deras avbön ska ha underkänts av en domare. Världen idag 141126.

Margot Wallström berörd av berättelser från Syrien och Irak. Utrikesminister Margot Wallström (S) träffade på fredagseftermiddagen företrädare för bland annat Södertäljes syrisk-ortodoxa församlingar i katedralen i Hovsjö, och sa att hon berörts av den starka känsla av vanmakt som människor med släkt i länder som Irak och Syrien känner över Islamiska statens härjningar. Världen idag 141128.

FN tvingas stoppa hjälp till syriska flyktingar - pengarna är slut. FN:s nödhjälpsorgan WFP stoppade på måndagen nödhjälp till över 1,7 miljoner syriska flyktingar i Syriens grannländer. Nära en halv miljard kronor saknas för att kunna ge flyktingarna mat under december, enligt WFP. Kommentar: Katastrof! Världen idag 141202.

50 000 "spöksoldater" i Irak. I den irakiska militären finns nästan 50 000 soldater som inte existerar annat än i löneutbetalningarna. Den irakiske premiärministern Haidar al-Abadi lovar nu krafttag mot korruptionen inom armén. Om en officer har rätt att ha fem livvakter behåller han två, skickar hem tre och stoppar lönerna i egen ficka. Ibland får de hemskickade en del av lönen. En brigadchef har nästan alltid 30 eller 40 soldater som stannar hemma, eller är påhittade namn, spöksoldater, berättar en irakisk officer för nyhetsbyrån AFP. Korruptionen inom armén är utbredd, och många befälhavare behöver i sin tur muta sina överordnade för att få behålla sina jobb. SR 141202.

Extremiströrelsen IS har flera träningsläger i östra Libyen och USA övervakar dem. Det kan röra sig om några hundra soldater som tränas i de här lägren, men detaljerna är knapphändiga. SR 141204.

Pengar till Nineveslätten i USA:s försvarsbudget. "Vi är glada över att USA till slut har gett vårt folk möjlighet att försvara sig", skriver A Demand for Action, i ett pressmeddelande. "Vi anser att ... lokala militära enheter även ska inkludera lokala enheter som tänker skydda extra sårbara etniska och religiösa minoritetssamhällen på Nineveslätten och på andra platser från det hot som IS (Islamiska staten) utgör." Sammanlagt anslås drygt 4,3 biljoner kronor (4 300 miljarder) till bland annat krigföringen mot Islamiska staten i Irak och Syrien, humanitärt stöd och diplomatiska insatser. Summan var den som president Barack Obama begärt. Dagen 141205.

Kyrkor förvandlas till fängelshålor av IS. Kyrkor blir fängelser när Islamiska staten, IS, fortsätter sin erövring av det förra kristna fästet Mosul i norra Irak. I Mosul har den kristna befolkningen utplånats av IS. Nu går Islamiska staten vidare med sitt projekt att skapa en islamiskt kalifat och en del i den processen är att förvandla de tomma kyrkorna till fängelser. Där placerar terrororganisationen människor som inte lyder. Omkring 60 000 kristna levde i Mosul i början av 2000-talet. Dagen 141208.

Children in Iraq to Receive 60,000 Operation Christmas Child Boxes. Samaritan’s Purse airlifted 60,000 Operation Child Christmas Child shoeboxes to northern Iraq Wednesday (Dec. 10). The boxes filled with clothing, hygiene items, school supplies and small toys will be delivered to child living in refugee camps since ISIS took over parts of Iraq. Operation Christmas Child Domestic Director Randy Ribble said, "Many of these children have never received a gift in their lives and that was when they were living in their normal circumstances [before the ISIS takeover]. Now, they have been removed from everything that they know: their homes and their families. They are living in the refugee camp and these gifts will provide a moment of hope. Of course, they will be delivered in the name of Jesus." People in the United States, Canada, Australia, Germany, Holland and Finland packed the boxes to be sent to children in third-world countries. Ten million shoeboxes were packed total this year to be distributed around the world. Christian Headlines 141211.

Nu är lägret deras hem. Sedan sommaren 2014 lever cirka 65 000 yazidier i nordöstra Iraks största flyktingläger i staden Khanke. De är på flykt undan den militanta jihadist-gruppen Islamiska staten. Många är traumatiserade efter sina upplevelser samtidigt som levnadsförhållandena är svåra. Möt några av offren för IS:s förföljelse i en reportageserie på två delar. Världen idag 141221.

I år firar de ingen jul. I år blir det en annorlunda jul för hundratusentals kristna i Irak som har tvingats på flykt av den militanta jihadist-gruppen Islamiska staten. I dag finns det cirka 900 000 internflyktingar, framför allt kristna, yazidier och andra religiösa minoriteter, i irakiska Kurdistan. När USA och dess allierade angrep Irak 2003 och störtade landets dåvarande president Saddam Hussein, var cirka 1,5 miljoner av landets cirka 32 miljoner invånare kristna. I dag beräknas det finnas mindre än 500 000 kristna kvar. Världen idag 141222.

Women Captures by ISIS Commit Suicide to Escape Sexual Violence. A growing number of women captured by Islamic State militants are committing suicide to escape violence and sexual abuse, according to Christian Today. A report released from Amnesty International states: "Escape from hell - Torture, sexual slavery in Islamic State captivity in Iraq', describes the terrible fate of hundreds and possibly thousands of Yazidi women and girls who have been forcibly married, ‘sold’ or given as ‘gifts’ to IS fighters or their supporters and often forced to convert to Islam." Christian Headlines 141224.

"Väst underskattar IS". Hotet från Islamiska staten är gravt underskattat i väst. Det menar tyska journalisten Jürgen Todenhöfer, som i tio dagar fick följa terroristgruppen inifrån. Terrorismexperten Magnus Ranstorp håller med om analysen. Islamiska staten har en mycket skrämmande målsättning. Terrorgruppen vill inte bara erövra hela Mellanöstern och till slut hela världen, utan också genomföra historiens största "religiösa utrensning", där hundratals miljoner människor ska dödas, däribland alla moderata muslimer som accepterar demokratiskt styre. Flyganfall kommer aldrig att besegra IS, menar Todenhöfer. "Tremiljonersstaden Mosul kontrolleras av 5.000 IS-krigare. Den som vill eliminera dem med bomber måste först förvandla hela Mosul till ruiner och döda tusentals civila", skriver han och varnar för att IS är just ett exempel på hur bombardemang av Mellanöstern fött terrorism. Världen idag 150102.

Var hjälparbetare - blev terrorist. En dansk hjälparbetare i Syrien tros ha blivit dödad av amerikanskt stridsflyg efter att han anslutit sig till Islamiska staten (IS). Händelsen ska ha inträffat i staden Kobane vid gränsen till Turkiet. I en nyligen utgiven analys av den danska säkerhetstjänsten konstateras att de som rest till Mellanöstern för att kriga med islamister är övervägande sunnimuslimska män med varierande etnisk bakgrund. Det finns också danska konvertiter som valt att resa. Rekryteringen verkar främst ske i islamistiska miljöer i Köpenhamn, Århus och Odense. Den senaste siffran från Säkerhetspolisen ligger på 300 personer från Sverige. Dagen 150104.

5 000 européer kan vara ute på jihad. Europa står inför det största terrorhotet sedan 11 september-attacken 2001. Det menar Rob Wainwright, chef före Europol. Rob Wainwright sa också att problemet med jihadistresor inte bara handlar om de som ansluter sig till Islamiska staten i Syrien och Irak. Det finns européer som åker till andra ställen där de radikaliseras och tränas i terror, och som exempel tog han Afrika och den arabiska halvön. Dagen 150115. EU observer 150114.

Danmark vill skärpa lagen mot IS-krigare. I Danmark hårdnar nu tonen mot de frivilliga som reser till Syrien och Irak för att strida på islamisternas sida. Den danska regeringen vill att de ska kunna dömas för landsförräderi. Minst 110 danska medborgare har åkt till Syrien och Irak för att strida på IS sida. Nu vill den danska regeringen att de ska kunna dömas för landsförräderi. "Det är landsförräderi när man reser som dansk till Syrien och kämpar mot danska soldater," säger justitieminister Mette Fredriksen (S). svt 150116.

Stark skepsis mot lokala vapenvilor. FN-sändebudet Staffan de Mistura vill driva igenom en lokal vapenvila i den sargade mångmiljonstaden Aleppo. Men syriska oppositionella, som varken stöder Assad eller IS-krigarna, misstänker att hans plan kommer att gynna Assadregimen. Det tog ett år av väpnad konflikt innan Aleppo, Syriens största, drogs in i inbördeskriget. Men sedan sommaren 2012 har striderna rasat med förödande kraft i staden. Så som det går i Aleppo, så kan det gå i det plågade landet i stort. Aleppo är Syrien i ett nötskal: I stadens utkanter finns terrorgruppen IS. Stadskärnan kontrolleras av regimen medan rebellgrupper i FSA håller stadens östra delar. I denna sönderslagna stad finns också syriska kurder och kristna. Över Aleppo har Assadregimen släppt oljefatsbomber, vilka har dödat tusentals, medan hundratusentals människor har tvingats fly, i stor del till Turkiet. SvD 150117.

< p>"Mellanöstern töms på kristna". Lars Adaktusson varnar för läget i Mellanöstern - i helgen besöker han irakiska Kurdistan och träffar bland annat kyrkoledare. Dagen 150118.

"Islamiska staten är ett hot mot hela världen". Savina Dawood, ambassadör för kampanjen A demand for action i Irak, vill väcka opinion i Sverige för de förföljda kristna assyrierna i hemlandet. "Islamiska staten är ett hot mot hela världen", sa hon i samband med ett seminarium i riksdagen. Dagen 150121.

Working educated women, female lawyers executed by ISIS in Iraq: UN. The UN on Tuesday decried numerous executions of civilians in Iraq by the Islamic State group, warning that educated women appeared to be especially at risk. The jihadist group is showing a "monstrous disregard for human life" in the areas it controls in Iraq, the UN human rights office said. The group, which controls large swathes of territory in Iraq and in neighbouring war-ravaged Syria, last week published pictures of the "crucifixions" of two men accused of being bandits, and of a woman being stoned to death, allegedly for adultery. Numerous other women have also reportedly been executed recently in IS-controlled areas, including Mosul, spokeswoman Ravina Shamdasani told reporters. She said "educated, professional women, particularly women who have run as candidates in elections for public office, seem to be particularly at risk." A number of other groups are also targeted by the jihadists, Shamdasani said, pointing to "the ruthless murder of two men, who were thrown off the top of a building after having been accused of homosexual acts by a so-called court in Mosul." Minorities are not the only ones suffering, with IS meting out "cruel and inhuman punishments" to anyone accused of violating its "extremist interpretations of Islamic Sharia law, or for suspected disloyalty," she said. Four doctors were recently killed in central Mosul, allegedly after refusing to treat IS fighters. "In just the first two weeks of this year, reports indicate that three female lawyers were executed," Shamdasani said. Firstpost 150121.

Franska elitsoldater strider för IS i Syrien och Irak. Ett tiotal före detta franska elitsoldater, bland annat ur den ökända Främlingslegionen, strider i dag för terrororganisationen Islamiska staten (IS) i Syrien och Irak. Frankrikes försvarsminister vill dock tona ner uppgifterna. På sociala medier har man kunnat identifiera före detta fallskärmsjägare, sprängämnesexperter, krypskyttar, kommandosoldater och överlevnadsexperter bland de franska eller fransktränade ex-soldaterna i olika IS-trupper. Flera av de identifierade soldaterna har fått sin militärträning i Främlingslegionen, en av världens bästa elitstyrkor som är en del av det franska totalförsvaret men så gott som uteslutande består av utlänningar. SvD 150122.

Lars Adaktusson (KD): "Sverige måste vara med och stoppa IS." Kurderna måste få mer militära muskler om Islamiska staten ska kunna besegras i Irak. Den bedömningen gör Lars Adaktusson (KD), ledamot i Europaparlamentet, efter ett besök i Irak. Vissa delar av norra Irak har de kurdiska trupperna tagit tillbaka, och till exempel har man lyckats slå tillbaka IS i de områden nära Erbil som under hösten var direkt hotade, säger han. "Men fortfarande är det omkring åtta miljoner människor som bor i IS-kontrollerade områden, och geografiskt är det en väldigt stor yta som kontrolleras." Bland annat gäller detta Ninevehslätten - ett område som Lars Adaktusson inte tror går att återta om man inte först driver ut Islamiska staten ur landets näst största stad, Mosul. "De flesta gör i dag bedömningen att detta är ett enormt farligt och stort uppdrag, och kurderna säger att de och det som är kvar av den irakiska armén inte klarar det själva. De behöver vapen och flygunderstöd utifrån." Världen idag 150123.

Saudi Arabia Building 600-Mile Wall to Keep ISIS Out. Saudi Arabia is constructing a 600-mile "great wall" along its border with Iraq to keep ISIS and other extremists at bay. Former U.S. Ambassador to Saudi Arabia Robert Jordan revealed on "Happening Now" that the plans for the wall date back to 2003, when the late King Abdullah asked for U.S. planes to patrol the northern border to keep out drug traffickers and militants. Jordan said that the U.S. didn't have the assets at the time, so for the last 7 to 8 years, Saudi Arabia has been tendering bids for some sort of border security system, finally beginning construction in September. Jordan added that the high-tech, state of the art wall - which will have five layers of fencing, some of which are 125 feet high - isn't just intended to keep ISIS militants out, but also to prevent Iranian Shiite militants from entering Saudi Arabia through Iraq. Jordan said that Saudi Arabia is also looking at doing the same thing with the country's 1,000-mile southern border with Yemen. Fox News 150126.

Många tillresta jihadister dödade. Stora antal jihadister som rest till Syrien från andra länder för att strida finns bland dem som dödats i striderna om den huvudsakligen kurdiska staden Kobane, enligt amerikanska tjänstemän. Jihadistgruppen Islamiska staten (IS) har under belägringen enligt bedömare förlorat nästan 1 200 krigare. Enligt amerikanska UD kom många av dem från Australien, Belgien, Kanada och Tjetjenien. SvD 150127.

"Mycket på spel för de styrande i Jordanien". Inrikespolitisk turbulens och den tillfångatagna pilotens militära ställning har tvingat Jordanien att förhandla om en fångutväxling med Islamiska staten (IS), enligt terrorexperter. Samtidigt är det oklart vad som händer med den tillfångatagna japanska journalisten. På måndagen gick en talesperson för den jordanska regeringen ut i statlig tv och meddelade att landet är berett att släppa fången Sajida al-Rishawi - en kvinnlig terrorist dömd till döden för ha deltagit i ett bombdåd i Amman - mot att den jordanske piloten Maaz al-Kassasbeh friges av IS. SvD 150128.

Nader Helawi och André Juthe, Kristna Värdepartiet: Kompensation till Iraks kristna. I norra Irak pågår förföljelse och etnisk och religiös rensning av kristna minoriteter och mot mandéer, jezider, och shabaker. Kristna Värdepartiet uppmanar Sveriges regering och Europaparlamentet att agera omedelbart g­enom att kräva från FN följande: Att omgående bevilja asyl och hjälp att fly till alla ovan angivna förföljda och drabbade minoriteter i Irak. Dagen 150129.

IS har mördat japansk gisslan. Varken moderns vädjan om nåd för sin son eller Japans diplomati gav verkan. På lördagen släppte Islamiska staten (IS) en video där japanske gisslan Kenji Goto halshuggs. Bödel tros vara samma person som vid tidigare avrättningar. Kraven inkluderade en lösesumma på cirka 1,6 miljarder kronor samt frigivning av en terrordömd kvinnlig jihadist. Världen idag 150131.

Jordanien avrättar kvinna efter makabert IS-mord. Terrorgruppen IS uppger att de bränt ihjäl den jordanske piloten Muath al-Kaseasbeh. I en video syns en man i en metallbur omgiven av lågor. Jordanien lovar en "omskakande" hämnd, och kommer på onsdag att avrätta en dödsdömd terrorist som IS krävt ska släppas i utbyte mot piloten. SvD 150203.

Islamic State open market to sell goods stolen from Christians in Mosul. Islamic State militants in Mosul have opened a special market for selling goods looted from Christian houses in the city, according to the Ankawa news service. The market is also selling material taken from churches in the area. Islamic State has given the market the title "Spoils of Nasara (Christians)". Among the goods for sale are TVs, refrigerators, freezers, cooling systems and electrical devices stolen from Christian homes. Ankawa's source said that the material was attractive to local people as it was of good quality and cheap. Church from the Syriac, Catholics, Armenians and Chaldean communities have been looted and their contents put up for sale. Christian Today 150203.

När kriget tar barnen. Många unga män försvinner inte bara till kriget. En del av dem kommer tillbaka som våldsbejakande islamistiska extremister och säkerhetspolisen listar flera hundra svenskar, som kan vara det största attentatshotet mot Sverige. Är det här det sekulariseringens pris vi möter? Finns det ett sådant tomrum i många unga människors liv, speciellt invandrarungdomar, tudelade av olika kulturer och värderingsnormer, att de söker något annat? Något som utmanar, ger livet spänning, något de tror svarar på deras djupaste existentiella frågor. HV 150205.

IS-manifest om "kalifatets" kvinnor. Ett liv i skuggorna - det är vad jihadistgruppen IS erbjuder kvinnorna i deras självutropade "kalifat". 9-åriga flickor kan giftas bort och kvinnor får i princip inte lämna hemmet, enligt den kvinnliga moralpolisens nyöversatta manifest. När jihadistgruppen IS kopplade greppet om syriska al-Raqqa var en av de första åtgärderna att tvinga igenom gruppens extremt stränga tolkning av islamisk lag. Snart började religiösa domstolar utdöma korsfästningar och halshuggningar, och kvinnor beordrades att täcka sig från topp till tå. För att hålla ögonen på kvinnorna bildade IS al-Khansaa-brigaden, den kvinnliga moralpolisen. SvD 150205.

FN: Islamiska staten korsfäster barn. Islamiska staten (IS) säljer kidnappade barn som sexslavar och använder dem till att korsfästa och begrava andra barn levande, skriver en expertgrupp från FN i en rapport. Irakiska pojkar under 18 år används allt oftare som självmordsbombare, bombtillverkare, tipsare eller mänskliga sköldar till skydd för USA-ledda bombningar, konstaterar FN:s barnrättskommitté. Barn från de yazidiska och kristna grupperna är särskilt utsatta, men även sunni- och shiamuslimska barn har drabbats, säger hon. "Vi har fått in uppgifter om barn, särskilt barn med någon form av utvecklingsstörning, som har använts som självmordsbombare, förmodligen utan att de visste om det," ssäger en av kommitténs 18 experter, Renate Winter. Dagen 150207.

Gisslan Kayla Mueller är död. Ilskan och avskyn i USA mot Islamiska staten IS nådde en ny kulmen efter beskedet att gisslan Kayla Mueller är död. Exakt var och när hon avled är okänt. Den 26-åriga Kayla Mueller kidnappades i Syrien i augusti 2013 men hennes namn blev känt först i förra veckan. I ett skriftligt uttalande från Vita huset sa president Obama: "Kayla stod för allt det som är det bästa med Amerika och hon uttryckte sin egen djupa stolthet över de friheter vi amerikaner har - och som så många andra strävare efter runt omi världen." SvD 150210.

FN vill strypa pengaflöde till Islamiska staten. Lösensummor och handel med olja har gett Islamiska staten, IS, miljoner dollar. Men det ska det nu bli slut med. FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution som ska stoppa pengaflödet till terroristorganisationen. Försäljning av olja är en lukrativ inkomstkälla för Islamiska staten och al-Qaidakopplade Nusrafronten. Det svarta guldet ger de båda extremistiska organisationerna en nätt liten inkomst på någonstans mellan 850 000 och 1,65 miljoner dollar - varje dag. Detta enligt en rapport från den FN- avdelning som bland annat övervakar al-Qaidas och Islamiska statens aktiviteter. Samtiden 150213.

IS intog stad nära Irakbas. Jihadistgerillan Islamiska staten (IS) har intagit staden al-Baghadi i västra Irak. Därmed har IS ett fäste inte långt från en flygbas där det finns både dansk och amerikansk personal. SVT 150213.

Svenske Adam vill dö som martyr. Svenske "Adam" från Göteborg ska resa till Syrien och strida för Islamiska staten (IS). I SVT:s Uppdrag Granskning berättar han varför han övergav tandläkardrömmen till förmån för att döda och dö för Allah. "Jobbet är inte färdigt än. Det behövs folk som ska offras. Först och främst försvara folket som ska leva i det värsta man kan leva i. Sedan bygga upp Islamiska staten så klart." Att flera av hans vänner dött i strider ser han som att de lyckats som martyrer. Enligt Fredrik Milder, pressekreterare på Säpo, finns i dag ingen lagstiftning i Sverige som kan stoppa personer som vill resa för att ansluta till Islamiska staten. Dagen 150218.

Syrisk-ortodoxa i Örebro fruktar IS-rekrytering. Unga muslimer som snabbt radikaliseras gör att syrisk-ortodoxa i Örebro känner oro för sin trygghet. "Vissa vågar inte hänga upp julpynt och andra kristna symboler i fönstren", säger prästen Jacob Kasselia. "Syrianer har bott i Örebro sedan 1970-talet och vi har aldrig känt oss otrygga tidigare. Det är först nu i samband med radikaliseringen och det här med IS som bekymren har kommit." Dagen 150218.

Interreligiöst råd fick Vivalla att ta IS-rekryteringen på allvar. När Örebro ville erbjuda hemvändande IS-krigare praktikplats blev det ramaskri. Kommunalrådet tvingades backa - och betona att de som begått terrorbrott utomlands i första hand ska straffas om de återvänder. Behcet Barsom (KD) säger att "om en svensk medborgare ska åka utomlands för att delta i en väpnad konflikt bör man söka någon form av tillstånd. Det borde inte vara lagligt att resa iväg och skjuta ihjäl människor." Dagen 150218.

Svårt att ställa hemvändande krigare inför rätta. Ett första åtal för brott begångna i konfliktens Syrien är nu väckt i Sverige. Men att ställa hemvändande IS-krigare inför domstol är ett tidsödande - och ofta omöjligt - arbete. Dessutom är personerna svåra att upptäcka i tid. Enligt Säpo har minst 130 svenska medborgare rest för att delta i strider för bland annat Islamiska staten i Syrien. Uppemot 80 personer tros ha återvänt. Men mörkertalet är stort Dagen 150218.

IS bannlyser Alla hjärtans dag. Enligt rapporter från den irakiska staden Mosul har firandet av Alla hjärtans dag bannlysts av IS-trupper som tog över staden i juni förra året. Dagen har på senare tid blivit allt mer populär i de arabiska länderna bland människor oavsett religionstillhörighet Dagen 150218.

Livets ord skickar sjukvårdsteam till Irak. En miljon människor har flytt till norra Irak, undan Islamiska statens härjningar. I veckan åker Livets ords katastrofteam till Irak för att bistå en hjälporganisation som driver en sjukvårdsklinik i ett flyktingläger, bara 40 minuter från fronten mot IS. Världen idag 150218.

IS har fört bort minst 90 kristna. Under hela måndagen blev kristna byar i Syrien angripna av den extrema jihadistgruppen Islamiska staten (IS). Minst 90 personer, däribland många kvinnor och barn befaras ha förts bort. Striderna fortsätter morgonen efter att samtliga byar på södra sidan av floden Khabur intogs av IS, säger Afram Yakoub, ordförande i Assyriska riksförbundet i Sverige. Dagen 150224.

Islamiska staten vill nå Europa genom Libyen. Islamiska staten vill sprida sig vidare till Europa genom att gömma sina terrorister bland båtflyktingar från Libyen. Det framgår av uppgifter som en IS-propagandist publicerat på nätet. Italien är nu berett att sätta in tusentals soldater för att bekämpa IS _ om bara FN ger dem mandat till det. Världen idag 150223.

Hon blir kurdisk klanledare. 4 frågor till Soheila Fors, som varit i Kurdistan och Syrien och sett ljusglimtar mitt i våld och ondska. Dagen 150224.

Oro i Sverige för anhöriga efter IS-attacker. Rapporter från nordöstra Syrien gör gällande att IS de senaste dagarna har kidnappat hundratals kristna assyrier i byar kring staden Tel Tamer. "När IS förlorar mark ger de sig på oskyldiga människor", säger Ghayath Moro, 48, som kom till Södertälje från den syriska staden Aleppo 1989. I Södertälje kommun bor cirka 30 000 av de uppskattningsvis 120 000 syrianer/assyrier som började komma till Sverige i slutet av 60-talet. De båda grupperna pratar samma språk, har samma religion och kommer ursprungligen från Syrien, Irak, Libanon och Turkiet. SvD 150224.

IS-avhoppare dilemma för omvärlden. Att ansluta sig till IS är oroande enkelt, att ta sig därifrån är betydligt svårare. Sverige har hjälpt flera personer att lämna extremistgrupper i Syrien, men avhopparna kan både vara en hjälp och ett hot. SvD 150224.

Risk för ny massavrättning av kristna. Risken att IS kommer att avrätta den assyriska gisslan som togs nyligen är stor. I onsdags kom uppgifter om att terrorgruppen skulle släppa en film med de kidnappade, som sägs ha förts till IS huvudstad Raqqa. Dagen 150225.

'Jihadi John' named as Mohammed Emwazi from London. The masked Islamic State militant known as "Jihadi John", who has been pictured in the videos of the beheadings of Western hostages, has been named. He is Mohammed Emwazi, a Kuwaiti-born British man in his mid-20s from west London, who was previously known to British security services. BBC 150226.

Mother of James Foley forgives Jihadi John for beheading her son. The mother of James Foley, the American journalist who was murdered in Syria last year, has reportedly forgiven his killer. Mohammed Emwazi, who up until yesterday was known as 'Jihadi John', has boasted of beheading Western hostages, including Foley. Diane Foley told the Times newspaper she forgave Emwazi. "It saddens me - his continued hatred. He felt wronged, now we hate him - now that just prolongs the hatred. We need to end it." She added: "As a mum, I forgive him. You know, the whole thing is tragic." Christian Today 150227.

Livets ord mötte psykiskt lidande i Irak. Få allvarliga fysiska skador, men mycket psykiskt lidande. Ungefär så sammanfattar Livets ords teamledare insatsen i norra Irak. Mellan 700 och 800 patienter i och runt staden Erbil har den senaste tiden fått hjälp av Knut de Presno och hans kollegor. Dagen 150227.

Oklart öde för assyrierna. Ännu finns inga besked om vad som har hänt de minst 200 kristna syrier som tillfångatagits av Islamiska staten i Syrien tidigare i veckan. I morgon, lördag kl 16.00, anordnar Assyriska riksförbundet en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm för att uppmärksamma de kristnas svåra situation. Världen idag 150227.

Margot Wallström: Det är ett folkmord. Utrikesministern har ändrat sig, och börjar klassa Islamiska statens härjningar som ett folkmord. "De måste bort, de måste krossas," säger hon om IS. Margot Wallström berättade vidare att Sverige har anmält det som pågår till den internationella brottsmålsdomstolen, och vill få IS härjningar prövat i enlighet med folkmordskonventionen. Dagen 150227.

These Americans return to Iraq as Christian warriors against Islamic State. In a smoky living room in a makeshift military headquarters, Brett, a former U.S. serviceman with tattoos of Jesus etched on his forearms, explained how he hopes to help keep the church bells of Iraq ringing. "Jesus tells us what you do unto the least of them, you do unto me," said the 28-year-old from Detroit who served an extended tour in Iraq in 2006 and 2007. He asked for his surname not to be published, to protect his family at home. "I couldn’t sit back and watch what was happening, women being raped and sold wholesale." So in December he traveled to northern Iraq, where he joined a growing band of foreigners leaving behind their lives in the West to fight with new Christian militias against the Islamic State extremist group. The leaders of those militias say they have been swamped with hundreds of requests from veterans and volunteers from around the world who want to join them. The new arrivals add to a varied array of foreign fighters and donors drawn to the expanding conflict, which has had a brutal impact on Iraq’s minority sects and is threatening Christianity here at its roots. But while they say they welcome the gesture, Kurdish authorities in northern Iraq are wondering how to vet foreign recruits who are clamoring to sign up. The Washington Post 150302.

Per Jönsson: IS, Libyen, Malta och världsfreden. Stämningar av panik har brett ut sig i det djupt katolska Malta efter att Islamiska staten börjat härja på allvar även i maltesernas nära grannland Libyen. I Europas sydligaste nation är Islamiska staten just nu på allas läppar. UI-bloggen 150302.

Irakisk offensiv mot IS. Irakiska arméstyrkor har inlett en stor offensiv mot Islamiska statens fästen norr om Bagdad. Samtidigt rapporteras att 19 av de omkring 200 kristna assyrier som IS tillfångatog i Syrien i förra veckan har frigetts mot en lösensumma. Världen idag 150302.

IS skövlar stad från antiken. Terrorgruppen Islamiska staten (IS) har börjat skövla den antika assyriska staden Nimrud, uppger irakiska myndigheter. Skövlingen av fornminnena genomförs med tunga fordon, enligt uppgifter som sprids via internetforumet Facebook. SvD 150305.

Ärkebiskop kräver svensk evakuering av kristna. Sverige måste delta i en evakuering den kristna minoriteten från de områden i Syrien och Irak som terrorgruppen IS behärskar. Det kräver ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Den senaste veckan uppmärksammades världen över att IS kidnappade omkring 300 kristna i Syrien. I det sammanhanget har riksdagsledamoten Robert Halef (KD) uppmärksammat att Turkiet inte släpper in alla kristna som lyckas fly IS: "Turkiet har inte hjälpt dessa flyktingar, vilket förvånar mig. Dessa flyktingar är kvar i norra Syrien och lever i skräck och fruktan för sina liv." Så skriver han i en fråga till utrikesminister Margot Wallström, där han undrar: "Kommer ministern att framföra ett missnöje mot Turkiet och den omänskliga handlingen att stänga dörren för de kristna folkgrupperna som har flytt IS i Khabour i norra Syrien?" Dagen 150310.

Simon Matte: Ett folk på väg mot utrotning, igen. Det assyr/syrianska folket är hundra år efter det senaste folkmordet åter utsatta för svåra prövningar och lever med ett pris på sina huvuden. Det är som att historien upprepar sig. För hundra år sedan, 1915, föll det ottomanska imperiet. Karavaner av människor, främst kvinnor och barn marscherade mot antingen en för tidig död eller i bästa fall någon form av relativ säkerhet. Männen var antingen redan dödade eller tillfångatagna någonstans i väntan på en dom som med största sannolikhet blev döden. Förövarna den gången var den ungturkiska regimen och deras kurdiska medlöpare som hoppades kunna sko sig på de kristna assyr/syrianernas bekostnad. Nyligen nåddes vi av liknande scener då krigare ur den så kallade Islamiska staten (IS) i ett videoklipp förstör mångtusen­åriga kulturföremål vars värde är oersättligt. Samma metodik, samma typ av angripare. Dagen 150311.

De marscherar för de kidnappade assyrierna. Omkring 200 kristna assyrier hålls fortfarande fångna av IS i Syrien.Nu kommer kritik från Assyriska riksförbundet, som menar att Sverige gör för lite för de hotade minoriteterna i området. För två veckor sedan kidnappades ett stort antal kristna assyrier i nordöstra Syrien. Ett 20-tal ska ha släppts, men terrorgruppen IS ska fortfarande hålla fler än 200 människor fångna. n av de män som släppts har berättat för den assyriska nyhetsbyrån AINA att IS kom in i deras by på natten och väckte dem. De som inte hann fly fördes sedan upp i en bil och kördes till bergen. IS-medlemmar försökte sedan övertala dem att konvertera till islam. Dagen 150311.

Irakiska styrkor går in i Tikrit. Irakiska styrkor har i en stor offensiv mot extremistmilisen IS nu gått in i staden Tikrit, meddelar militären i Bagdad. Om Tikrit intas kan det bli språngbrädan till att återta den viktiga staden Mosul i norr. Offensiven, av styrkor från armén och shiitisk milis, har pågått drygt en vecka. Under onsdagen gick de in i distriktet al-Qadisiyya, stadens största bostadsområde, i norra Tikrit. En hög officer säger till nyhetsbyrån AFP, under löfte om anynomitet, att den irakiska flaggan hissades över ett militärsjukhus som återtagits från jihadisterna. SvD 150311.

Europaparlamentet stöder skyddszon för hotade minoriteter i Irak. Europaparlamentet väntas i dag rösta för bildandet av en skyddszon i Nineve för assyrier och andra hotade minoriteter. "Det är ett erkännande av hur allvarlig situationen är," säger Lars Adaktusson. Resolutionen är inte bindande för medlemsländerna, men Lars Adaktusson hoppas att den kommer att bli betydelsefull. Det här är ett slags första steg i en process. Det krävs en militär närvaro för att det ska bli en förändring och det bästa vore om Sverige och andra länder driver på. Om FN-vägen inte går, på grund av Rysslands vetorätt, måste man söka andra vägar, menar Lars Adaktusson och pekar på den internationella koalitionen mot Islamiska staten som en tänkbar lösning. Jag hoppas verkligen den här resolutionen leder till en konkret diskussion om hur det ska kunna genomföras i praktiken. Det handlar om att rädda människoliv och hitta en lösning på en flyktingkatastrof, så att flyktingar i norra Irak ska kunna återvända hem under trygga omständigheter. Världen idag 150312.

Europaparlamentet stöder fredad zon i Irak. Med stor majoritet röstade Europaparlamentet igenom resolutionen som innebär att EU vill se en skyddszon på Nineveslätten i norra Irak. Dagen 150312.

Examen för Iraks kristna brigad. Den första renodlat kristna brigaden i de reguljära irakiska regeringsstyrkorna tog examen vid ett militärt träningscenter i norra Irak på torsdagen. Nu ska de cirka 600 rekryterna från den norra provinsen Nineveh under kurdiskt befäl slåss mot extremistgruppen Islamiska staten (IS) som fördrivit dem från deras områden. SvD 150312.

Förtvivlad situation för barn i Syrien. Mer än 14 miljoner barn lider i krisens Syrien efter fyra års krig. Många saknar vatten och mat, hem och skolgång och har bevittnat ohyggliga scener. "Det riskerar att bli en mycket våldsam generation", säger Syriens Unicef-chef Hanaa Singer till SvD. Två miljoner barn lever som flyktingar i Libanon, Turkiet och Jordanien. Utöver detta finns 3,6 miljoner barn i grannländerna som lider av att skolor och hälsosektorn betyngs av flyktingkrisen. SvD 150314.

USA: IS kalifat har krympt rejält. Striderna är hårda kring Tikrit som irakiska styrkor försöker återta från IS. USA påstår nu att terrorgruppen har förlorat kontrollen över 25 procent av sitt territorium i Irak. "Deras kalifat krymper," säger Pentagons talesperson Steve Warren. IS front har trängts tillbaka i norra och centrala Irak. IS kan inte röra sig fritt i ungefär 25 procent av de bebodda områden som de tidigare behärskade. Det är runt städerna Babil, Divala, Nineveh och Kirkuk som terrorgruppen förlorat mest. SvD 150314.

Kurderna: IS använder kemvapen. Kurdiska myndigheter i Irak säger att man har bevis för att Islamiska staten (IS) har använt kemvapen. IS ska ha använt klorgas i samband med en självmordsattack i norra Irak. SvD 150314.

Demonstration mot förföljelser av kristna i Syrien. En demonstration mot Islamiska statens (IS) och andra extremistgruppers dåd i Syrien hölls på Medborgarplatsen i Stockholm på söndagen. Några hundra personer deltog vid manifestationen, som arrangerades av syrianska-arameiska ungdomsförbundet och andra syrianska organisationer i Sverige. Men också en rad samfund och politiska partier stöttade demonstrationen, där artisten Dogge Dogelito var en av talarna. Dagen 150316.

Här är allt du behöver veta för att förstå kriget i Syrien. Det är fyra år sedan konflikten i Syrien startade. Mer än 200 000 människor har dött. SR 150316.

IS har kidnappat sjukvårdare. Terrororganisationen Islamiska staten (IS) ska på måndagen ha kidnappat 20 sjukvårdsarbetare på ett sjukhus i den libyska staden Sirte, rapporterar CNN. DN 150317.

Många slöt upp för de kristna i Syrien. Hundratals människor, många från andra delar av landet, samlades på söndagen i Stockholm för att demonstrera mot Isla­miska statens (IS) och andra extremistgruppers dåd i Syrien. Uppemot 800 personer slöt upp på Medborgarplatsen i Stockholm, många med flaggor, banderoller och skyltar. Mötet arrangerades av Syrianska-arameiska ungdomsförbundet (SAUF), i samarbete med flera andra organisationer. Världen idag 150318.

Vatikanen: Ingrip militärt för att stoppa IS. Från att tidigare enbart pratat om diplomatiska lösningar börjar Vatikanen nu tala om en militär intervention för att få stopp på Islamiska statens frammarsch. De försöker också samla mandat i FN för en deklaration som tar upp de kristna minoriteternas rättigheter. Det är den italienske katolske ärkebiskopen Silvano Tomasi, Vatikanens sändebud i FN, som uttalar sig om ett eventuellt militärt angrepp mot Islamiska staten. "Flera religiösa gruppers existens är allvarligt hotad och kristna är speciellt drabbade. I dessa dagar handlar det till och med om deras överlevnad", står det i deklarationen. Dagen 150318.

Turister dödade i attack mot Tunisiens parlament. Minst 22 personer - inklusive 20 utländska turister - dödades vid en attack mot ett museum i Tunisiens huvudstad Tunis där många också skadades. Vid den efterföljande gisslanfritagningen dödades dessutom två gärningsmän. DN 150318.

Moskébomber ökar spänningarna i Jemen. Mitt under fredagsbönen slog självmordsbombarna till. Minst 142 personer dödades och hundratals skadades vid flera attacker mot moskéer i Jemens huvudstad Sanaa. Först detonerade en bomb i Badr-moskén och när moskébesökarna flydde exploderade ytterligare en bombladdning vid entrén. Under fredagen tog den extrema jihadistgruppen Islamiska staten - på Twitter - på sig skulden för moskébombningarna, rapporterar Reuters. Det redan mycket fattiga landet Jemen står på randen till inbördeskrig och det krävs ett mirakel för att ta sig ur den här farliga situationen, menar den jemenitiske forskaren, Farea al-Muslimi, vid tankesmedjan Carnegies Mellanösternkontor. "Det sker en "Irakisering" av Jemen." Den inhemska befolkningen i Jemen består till 95 procent av araber. De flesta är muslimer, varav 45 procent shia och 55 procent sunniter. Landets kvinnor är värst utsatta, tvångsäktenskap av flickor i undre tonåren är vanligt. SvD 150320.

Svensk IS-insats kan skärpa hotbild. Redan före sommaren kan svensk militär vara på plats i Irak för att delta i insatsen mot terrororganisationen IS. Något som kan påverka hotbilden mot Sverige. "Militär närvaro är inte positivt för hotbilden", säger terrorexperten Thomas Hegghammer. Beskedet om att regeringen vill skicka svensk militär för att utbilda kurdiska peshmerga-soldater i Irak kom i januari. Och enligt Svenska Dagbladet förbereder regeringen nu ett förslag som, om det klubbas av riksdagen, gör att svensk militär snart kan vara på plats. Styrkan kan också utökas till 30 soldater, i stället för det 20-tal som tidigare varit känt. Dagen 159321.

IS: 100 amerikaner på dödslista. IS (Islamiska staten) har upprättat en dödslista på 100 amerikanska medborgare med militär anknytning. USA:s försvarsdepartement uppger att de undersöker hoten som ska ha framförts via nätet, uppger brittiska BBC. Gruppen som står bakom sajten, "Islamic State Hacking Division", uppger att man kommit åt identiteterna genom att hackat sig in på servrar och databaser. Från officiellt håll i USA sägs att huvuddelen av det som publicerats var tillgängligt för allmänheten via myndigheter och sociala medier. SvD 150322.

Robert Halef (KD): Ta ställning för fredad zon, FN. Omvärlden har ett stort ansvar att verka för de utsatta människornas frihet. Det pågår just nu en systematisk utrensning av kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien. Kyrkor bombas, biskopar och nunnor mördas, offentliga halshuggningar, brutala avrättningar, våldtäkter och kidnappning av kvinnor och barn samt förstörelse av kulturhistoriska byggnader är numera en förskräcklig vardag i regionen. Över 500 000 kristna har tvingats på flykt sedan 2003 och det blir värre och värre för varje dag med IS framfart i regionen. Under förra året flydde ytterligare 250 000 kristna undan Islamiska Statens (IS) våld till den kurdiska regionen i norra Irak. Omvärlden skådar ett brutalt folkmord. Den systematiska utrotningen som sker av kristna och andra folkgrupper måste erkännas av FN som ett folkmord. Dagen 150326.

Förföljda kristna blir FN-fråga. I dag kommer FN:s säkerhetsråd att ta upp situationen för utsatta kristna i Mellanöstern. Bland annat kommer den kaldeisk-katolske patriarken att tala, inbjuden av Frankrike. En pastor i Bagdad säger att "när en muslim blir kristen säger vi att de har tre månader på sig att lämna landet, om de inte vill bli avrättade." I dag finns det en intolerans mot kristna i allmänhet, och är du konvertit ligger du riktigt illa till. Vi får inte glömma Nigeria och Boko Haram som förklarat solidaritet med IS. Där har vi många som har drabbats också. Tillsammans med situationen i Syrien och Irak är det det värsta som vi har nu. Dagen 150327.
Kaldeisk-katolsk patriark talar inför säkerhetsrådet. Nu får det vara slut på förtryckandet av kristna i Mellanöstern! Det menar den kaldeisk-katolske patriarken Louis Sako som i dag inbjudits att tala inför FN:s säkerhetsråd. Patriarken har gjort flera nyliga uttalanden där han bland annat riktar skarp kritik mot den irakiska regeringen som han menar skulle behöva göra betydigt mer för den kristna befolkningen i landet. Han föreslår bland annat att man inför en lag som går ut på att religiösa ledare som uppmuntrar till våld och som därmed hotar den fredliga samexistensen skulle kunna åtalas. "Genomför man inte nödvändiga åtgärder snarast så är det sannolikt att situationen utvecklas från dålig till värre," sa han. Dagen 150327.

Irakstyrkor tar kontroll över Tikrit. Irakiska styrkor har återtagit kontrollen över centrala delarna av staden Tikrit, bland annat Saladinprovinsens högkvarter och ett sjukhus, från jihadistgruppen Islamiska staten (IS). Övertagandet beskrivs som den främsta framgången hittills i offensiven som påbörjades den 2 mars. SvD 150331.

Islamister har kontroll över Idlib. I Syrien har al-Qaidaanknutna rebellgrupper tagit kontroll över Idlibprovinsens regionhuvudstad Idlib. Övertagandet ses som den största framgången för Assad-motståndarna på två år i det syriska inbördeskriget. Islamistiska rebeller ledda av al-Qaidaanknutna Nusrafronten har efter en blixtoffensiv helt tagit kontroll över Idlib och hissat den svartvita Nusraflaggan över stadshuset. Det är en hårdför islamistisk koalition som tagit över och redan proklamerat att från och med nu är det sharialagar som gäller. Trots fyra år av inbördeskrig syns ingen lösning, och slutsatsen är dyster. Det finns ingen vinnare i Syrien, bara miljontals förlorare. SR 150331.

Margot Wallström: Nej till skyddszon på Nineveslätten. Håller dock med om att kristna är utsatta i Irak. Dagen 150401.

Tonårsflicka ville ansluta till IS. En 15-årig sydafrikansk flicka har stoppats på flygplatsen i Kapstaden när hon försökte lämna landet för att ansluta till jihadiströrelsen Islamiska staten (IS). Dagen 150407.

Befriad sunnibefolkning befarar hämndattacker. Irakiska säkerhetsstyrkor anklagas tillsammans med shiamiliser för att ha plundrat och bränt hus efter att de drivit ut extremistgruppen IS från den sunnidominerade staden Tikrit. SR 150408.

IS-anklagade bekänner i irakisk tv. Irakiska säkerhetsstyrkor och shiamiliser utropade i förra veckan sin största seger hittills då de tog tillbaka staden Tikrit från extremisgruppen IS. Men kampen mot gruppen som kallar sig för Islamiska Staten förs inte bara av de stridande grupperna. Vår korrespondent har besökt en tv-inspelning i Bagdad där misstänkta IS-terrorister "bekänner" sina brott i tv. SR 150409.

Utbildningssoldater kan bli stridande. Regeringen vill skicka ett väpnat förband till Irak för att utbilda de irakiska styrkorna. Men soldaterna som ska syssla med utbildning kommer troligen också vara med i strider på fältet. Det handlar om så kallad mentorering där svenska soldater deltar som rådgivare under militära operationer. SR 150409.

Så blev mördarsekten IS en maktfaktor. På rekordtid har Islamiska staten (IS) blivit en maktfaktor i Mellanöstern. Skräckvälde, halshuggning av motståndare och förföljelser avkristna kännetecknar extremistgruppen - som med sitt utropade kalifat och sina militäraframgångar ständigt lockar nya anhängare. "IS började som en del av al-Qaida. Skillnaden är att al-Qaida satsar på terrorism riktad mot den yttre fienden: USA och Israel. IS vill däremot bygga en stat på ruinerna av Syrien och Irak." IS territoriella frammarsch har avstannat i Irak sedan USA inledde flygkrig mot dem i augusti förra året. Men i Syrien utvidgar gruppen sitt område och står nu i utkanterna av Damaskus. De kontrollerar områden med sammanlagt runt åtta miljoner invånare i de båda länderna. En rad organisationer i andra länder har förklarat sig lojala med dem. Till exempel Boko Haram i Nigeria och islamistgrupper i Libyen, egyptiska Sinai, Afghanistan och på andra platser. De har en armé med mer än 30 000 soldater. Många av deras befälhavare var officerare under Saddam Hussein i den gamla irakiska armén, så de kan leda förband i strid. De har avancerade vapen som de tagit från den syriska och den irakiska militären. Dagen 150410.

Kristna i massflykt från IS. IS frammarsch är ännu ett svårt slag för Mellanösterns redan hårt prövade kristna. Tiotusentals kristna har flytt från de områden islamistgruppen kontrollerar. Förra sommaren flydde 20.000-tals kristna kaldéer och assyrier undan IS från den stora irakiska staden Mosul, vars kristna församling var minst 1.600 år gammal. Samtidigt tvingades 10 000-tals kristna att fly från Nineve med omgivningar. IS gav de kristna i Mosul tre alternativ: Att omvända sig till islam, betala en speciell skatt för icke-muslimer eller dö. "De sa att kristna inte har någon plats i den islamiska staten. Antingen blir man muslim eller så ger man sig i väg," sa en kristen flykting till Guardian. Sammanlagt uppskattas runt 100 000 kristna vara på flykt från sina hem i norra Irak sedan IS tog över området förra sommaren. Också andra minoriteter som yazidierna drabbades hårt av islamisternas framfart. Dagen 150410.

IS attackerade oljeraffinaderi. Islamiska staten (IS) ska ha anfallit Iraks största oljeraffinaderi, vid staden Baiji i den norra delen av landet, uppger en irakisk general. SR 150412.

Kan finnas flera tusen européer som slåss för jihadistgrupper. Det kan vara fler än 6 000 européer som slåss för jihadistgrupper i Syrien. Uppgiften kommer från EU-kommissionären Vera Jourova, som svarar för rättsliga frågor i unionen. SR 150413.

Hon skulle giftas bort med IS-soldat - lyckades fly. En ung kvinna som lyckades fly från ett tvångsäktenskap med en IS-soldat berättar nu sin historia. Hennes berättelse är inte unik, men det är långt i från alla som lyckas fly som hon gjorde. Dagen 150414.

9 year old Yazidi Girl Pregnant After Rape by 10 ISIS Men; 'She Could Die If She Delivers a Baby,' Says Aid Worker. Displaced people from the minority Yazidi sect, who fled violence in the Iraqi town of Sinjar, sleep on the ground at Bajed Kadal refugee camp, southwest of Dohuk province, August 23, 2014. A nine-year-old Yazidi girl, who had been raped by at least 10 frontline militants and suicide bombers of the Islamic State terror group in Iraq, is pregnant, and an aid worker says she is so young that she could die if she delivers a baby. She is among more than 200 Yazidi women and children released last week after eight months in captivity. "This girl is so young she could die if she delivers a baby," thestar.com quotes Yousif Daoud, a Canadian-based aid worker who recently returned from the region, as saying. "Even a caesarian section is dangerous. The abuse she has suffered left her mentally and physically traumatized." The girl was released along with other women and children last week. "Sending back those girls and women is a way of shaming the whole community," added Daoud, not his real name. Christian Post 150313.

Rapport: IS har våldtagit yazidiska flickor i fångenskap. Extremistgruppen IS har systematiskt våldtagit och utnyttjat yazidiska flickor i fångenskap, det skriver Human Rights Watch i en ny rapport. Enligt flera människorättsorganisationer har IS begått upprepade krigsbrott mot yazidiska flickor och kvinnor. Dagen 150415.

Aron Lund, journalist och författare, kommenterar den uppmärksammade intervjun med Syriens president. SR 150417.

Över 30 dödade i självmordsattentat i Afghanistan. Över 30 människor dödades och över 100 skadades när en självbordsbombare slog till mot en bankkö i centrala Jalalabad i östra Afghanistan idag. Terrororganisationen IS har under lördagen tagit på sig dådet. Från oktober 2013 till september 2014 dödades mer än 1 300 afghanska soldateroch 2 600 skadades. Dessutom har över 40 000 soldater hoppat av. Nu befarar många att detta bara är början på en blodig period i Afghanistan. SR 150418.

"Ny massavrättning på kristna borde få oss att rita om kartan". Ännu en propagandavideo från Islamiska staten (IS) har chockat omvärlden. 30 personer, som sägs vara kristna från Etiopien, har avrättas i Libyen, geografiskt långt borta från IS självutnämnda kalifat. Videon är ett ihopklipp från två olika avrättningar. Den ena sker vid havet, där 15 personer halshuggs. Den andra är inåt landet, där uppskattningsvis lika många personer skjuts ihjäl. Men det hela ser ut som en repris på den brutala avrättningen av 21 kristna egyptier som halshöggs av IS, även det i Libyen, i ett område som inte geografiskt hör ihop med Islamiska statens kärnområde i Syrien/Irak. Libyen är ett av de länder som de facto upphört att existera som stat. Kaos som ger återverkningar på olika sätt. Egypten och Förenade arabemiraten har satt in flygattacker. De länderna har också beslutat sig för att stödja de krafter inne i Libyen som säger sig kämpa mot islamisterna. Dagen 150420.

Brutalt massmord på etiopiska kristna. Vita huset reagerar starkt på uppgifterna som kommit under helgen om att 30 kristna etiopier mördats av extremistgruppen Islamiska staten (IS) i Libyen. I den 29 minuter långa propagandavideon som IS släppt hotar en maskerad och beväpnad man kristna som inte konverterar till islam. Sedan mördas männen genom halshuggning eller genom ett skott i huvudet. Dagen 150420.

Fadi från Syrien överlevde flykten över Medelhavet och tog sig till Sverige. Tusentals flyktingar från Afrika och Mellanöstern försöker nu varje vecka ta sig över Medelhavet för att söka asyl i EU. Fadi Radi kommer från Syrien och är en av de som har överlevt den riskfyllda resan och tagit sig till Sverige. Men på vägen över Medelhavet såg han flyktingsmugglarnas hänsynslöshet på nära håll. SR 150421.

IS högste ledare allvarligt skadad. Abu Bakr al-Baghdadi uppges ha sårats i en amerikansk flygattack. Sägs vara oförmögen att leda terrororganisationen. Det var den 18 mars, i västra Irak, som den beryktade terrorledaren al-Baghdadi blev så pass skadad att det var osäkert om han skulle överleva, uppger The Guardian. IS-ledaren ska ha skadats vid en bombattack mot en bilkonvoj bestående av tre bilar, och det är först i efterhand som den amerikanska militären ska ha förstått att al-Baghdadi satt i en av bilarna. Dagen 150421.

"Be för IS-mördarna". "Det är vår plikt som kristna att be för och förlåta förövarna av dessa brott", säger biskop Angaelos, överhuvudet för den koptisk ortodoxa kyrkan i Storbritannien Dagen 150422.

De hyllar IS - och föreläser i kulturförening. Medlemmarna i en förening i Göteborg hyllar Islamiska staten och flera av dem har rest till Syrien, avslöjar Uppdrag Granskning. De flesta IS-anslutna svenskar kommer från Göteborg - där arbetet mot radikalisering påbörjades i år, först tre år efter att de första resorna rapporterats. SvD 150422.

Så bör båtarna med flyktingar stoppas. Tydliga regler och strikta gränskontroller är det enda sättet att stoppa människosmugglare. Europa bör därför göra som Australien, och se till att stoppa båtarna stoppas i Afrika, skriver företrädare för SD. SvD 150422.
George Joseph från katolska biståndsorganisationen Caritas: De går inte att stoppa. När George Joseph frågade varför flyktingarna var villiga att riskera sina liv under båtfärden fick han ett och samma svar. "De sa att de inte hade något annat val. Att om de skulle stanna så skulle de ändå dö. De säger att det är bättre att försöka och riskera att dö än att dö oavsett. När havet värms upp och blir lugnare kommer det fler." Samtidigt som Europa behöver arbeta för att stoppa krig måste man rädda människor på flykt över medelhavet, hävdar George Joseph. Dagen 150421.

Mamma till död IS-krigare: "Jag blir aldrig normal igen". Nitton danskar har dött i Syrien eller Irak när de kämpat med terrororganisationen IS. En av dem är 18-åriga Lukas Dam från Köpenhamn. Han förmodas ha blivit dödad av den USA-ledda koalitionen på gränsen till Turkiet i slutet av förra året. Nu berättar hans mamma Karolina, som första danska förälder, offentligt om det som hänt. SR 150423.

Islamic State Warns Those Who Refuse Islam Will Die like Ethiopians in Libya Video. Militant asserts that persecution of Christians is fundamental to Islam. In a video showing the cruel execution of 28 Ethiopian Christians, the militant Sunni terrorist group Islamic State (IS) says persecution of Christians is fundamental to Islam. In the video released late Sunday night (April 19), IS (formerly the Islamic State of Iraq and Syria) warns that if Christians in the Middle East and elsewhere refuse Islam, they also will be slain. An IS spokesman gives Christians three options - convert to Islam, submit to the rule of Islam and pay the Jizya (tribute) or be killed. "We say to Christians everywhere, the Islamic State will expand, with Allah’s permission," a spokesman identified as Sheik Abu Malik Anas An-Nashwan says. “And it will reach you even if you are in fortified strongholds. So whoever enters Islam will have security, and whoever accepts the Dhimmah contract will have security. But whoever refuses will see nothing from us but the edge of a spear. The men will be killed and the children will be enslaved, and their wealth will be taken as booty. This is the judgment of Allah and His Messenger." Washington Post 150424.

Kidnappade svenska missionärer frisläppta. Två svenska missionärer som hållits som gisslan i Syrien har släppts efter 508 dagar i fångenskap. I går landade de i Sverige. "Vi är så otroligt tacksamma", säger Lillemor Ivansson, föreståndare i Brukskyrkan i Ursviken dit en av männen hör. Dagen 150426.
"Kidnappningarna är en stor industri." Extremistgrupperna finansierar sin verksamhet på flera sätt, enligt Magnus Eriksson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ett är externt stöd från rika affärsmän, andra är kontroll över naturresurser och smuggling. "Förhandlingarna sker väldigt diskret. Amerikanerna betalar aldrig gisslan, tyskarna betalar ofta. När det gäller Sverige vet man inte riktigt." Dagen 150426.
Två svenskar i Syrien fria. Två svenska män som hållits gisslan i Syrien sedan vintern 2013 är fria, uppger utrikesdepartementet. De har nu återförenats med sina familjer. De två männen, Thomas Olsson, 50, och Martin Reén, 33, är medlemmar i frikyrkoförsamlingar i norra Sverige. SvT 150426.
Terrorforskaren: Någon har betalat lösensumma. Det ska inte ha betalats ut någon lösensumma för frisläppandet av de två svenska medborgarna som hållits fångna i Syrien sedan 2013. Det meddelar utrikesdepartementet. Terroristforskaren Magnus Norell är tveksam till de uppgifterna. SR 150426.
Han ska ha medlat när två svenskar friades i Syrien. Berättar att männen hållits i Daraa i söder. Förra helgen släpptes två svenska missionärer fria efter att ha hållits fångna av den syriska islamistgruppen Jabhat al-Nusra. Ekot har intervjuat en man som påstår sig ha medlat mellan svenska UD och Jabhat al-Nusra. Mannen skickar oss också en video med de båda svenska missionärerna som sägs vara från i november. De båda svenskarna sitter på huk med förbundna ögon. På var sida står vakter med svarta sjalar för ansiktet och automatvapen. De säger att maten är dålig och att det blir illa behandlade. SR 150502.

Islamistrebeller allt närmare den Syriska kusten. I Syrien har en koalition av rebellgrupper tagit över flera städer i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien från den syriska armén. De senaste tiden har hårdföra islamistrebeller kommit närmare kustområden som är strategiskt viktiga för Syriens president Bashar al-Assad. På den syriska Medelhavskusten kommer soldater hem från fronten i kistor. SR 150430.

Striderna närmar sig Assads hemtrakter. Efter att hårdföra syriska islamistrebeller tagit över flera strategiska städer i de nordvästra delarna av Syrien undrar vissa bedömare hur starkt presidenten Bashar al-Assads grepp om landet egentligen är. De senaste dagarna har strider pågått nära kustprovinsen Latakia som ses som ett starkt fäste för presidenten. Syriska rebeller har länge siktat på att nå fram till Medelhavskusten och har försökt attackera alawitiska byar där invånarna tillhör samma minoritet som den syriska presidenten. Enligt flera bedömare Ekot talat med är de hårdföra gruppernas framgångar i nordvästra Syrien resultatet av ett större samarbete mellan Saudiarabien, Qatar och Turkiet som alla stödjer den syriska oppositionen. SR 150503.

Svensk-irakisk journalist dödad i IS-attentat i Irak. Svensk-irakiern Ammar al-Shahbander, som arbetade med pressfrihetsfrågor i Irak och Syrien, dödades i helgen av en bilbomb i Iraks huvudstad Bagdad. Terrororganisationen Islamiska staten har tagit på sig attentatet. Ammar al-Shahbander, 41, arbetade som byråchef för Institute for War & Peace Reporting, IWPR, i Bagdad. Han dödades i ett bilbombsattentat i den irakiska huvudstaden i lördags kväll när han var på väg hem från ett café. Ammar al-Shahbander är svensk medborgare med irakisk bakgrund. SvT 150504.

Aleppo - helvete på jorden. Det finns knappt ord för att beskriva krigets fasor i syriska Aleppo. Särskilt avskyvärt är användandet av så kallade tunnbomber, enligt Amnesty International och vittnen. Oppositionsgruppen Fria Syriska Armén och al-Qaidaanknytna Nusrafronten har delat upp staden emellan sig. Men som särskilt avskyvärt utpekas regeringssidans bruk av tunnbomber eller bensinfatsbomber. De är behållare fyllda med sprängmedel, bränsle och skrot som släpps från helikoptrar mot skolor, sjukhus, moskéer och marknader. Minst 3 000 civila dödades av tunnbomberna i regionen Aleppo i fjol och sedan 2012 har bombmetoden tagit mer än 11 000 människors liv i Syrien, enligt Amnesty International. Ändå fortsätter president Bashar al-Assad i intervjuer att förneka att sådana bombattacker förekommer. Dagen 150505.
Amnesty larmar om oljefatsbomber över Aleppo. Det begås upprepade krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter i den syriska staden Aleppo, både av regeringsstyrkor och oppositionsgrupper, det skriver Amnesty International i en ny rapport. Särskilt allvarligt ser Amnesty på användandet av så kallade oljefatsbomber, som de menar släpps från regeringens helikoptrar. "Det visar att regeringen upprepat och systematiskt går till attack mot hjärtat av det civila livet. De går till attack mot hem, sjukhus och skolor," säger Nicolette Boehland. SR 150505.

Presidentens grepp om makten ser allt svagare ut. Medier rapporterar om evakuering av al-Assadtrogna från Damaskus. Samtidigt hårdnar striderna vid Libanons gräns. Medier rapporterar om evakuering av al-Assadtrogna från Damaskus. Samtidigt hårdnar striderna vid Libanons gräns. Häromdagen rapporterade den saudiska tidningen Okaz, som citerade anonyma säkerhetskällor, att alla alawiter i huvudstaden Damaskus - den religiösa minoritet som Syriens president al-Assad tillhör - fått order av säkerhetstjänsten att lämna sina hem och bege sig till kuststaden Latakia, al-Assadregimens starkaste fäste. DN 150506.

Kvinnojourerna börjar märka av jihadistresorna. Kvinnor som levt med män som rest till Syrien för att strida med terrororganisationer som IS har börjat dyka upp på landets kvinnojourer. "Och därför kommer vi möta de på jourerna och vi får också väldigt mycket information till oss på olika sätt, från kvinnorna som bor hos oss." Enligt SÄPO har upp till 300 personer från Sverige åkt ner till bland annat Syrien för att strida med terrororganisationer som IS, de flesta unga män.SR 150507.

Inspektörer fann spår av giftgaser i Syrien. I Syrien har internationella vapeninspektörer funnit spår av kemvapen. På en militär forskningsanläggning påträffades nervgaserna VX och sarin, enligt flera nyhetsbyråer. Den syriska regeringen har förnekat att den använt sarin, men experter på kemvapen hävdar att ingen annan part kan ligga bakom en attack i den omfattningen. USA hotade den syriska regeringen med att ingripa militärt. Syrien medgav då att landet hade ett program för kemvapen och gick då med på att förstöra dem under överinseende av OPCW. SR 150508.

Stor rymning från irakiskt fängelse. Drygt 60 personer, varav ett tiotal vakter, uppges ha dödats i samband med en rymning i ett fängelse i staden al-Khalis omkring 80 kilometer nordöst om Bagdad. Det uppger myndighetskällor i området. Av de döda ska ungefär 50 ha varit fångar, övriga vakter. Många av de dödade fångarna ska ha varit terroranklagade. 40 fångar, kanske många fler, lyckades rymma från fängelset. SR 150509.

Rekryteringen till IS pressar Säpo. Den omfattande rekryteringen av svenska ungdomar till våldsbejakande islamism hotar att bli övermäktig för säkerhetspolisen, Säpo. Det framgick vid ett seminarium om jihadism vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm på fredagen. Världen idag 150511.

Regeringen förlänger bistånd till Irak. Konflikterna i landet får regeringen att ändra ett tidigare beslut att avveckla biståndet till Irak, i stället höjer de biståndet med tio miljoner kronor i år. Pengarna ska främst gå till samhällsbyggande funktioner. "Biståndet för i år blir 70 miljoner kronor och nästa år 30 miljoner kronor. Stödet går bland annat till premiärministerns kansli och går ut på att skapa förtroende mellan olika etniska grupper." SR 150511.

17 barn dödade i syriskt flyganfall. Minst 38 civila - bland dem 17 barn - uppges ha dödats i den syriska regimens flyganfall mot rebellkontrollerade byar. Samtidigt hotas världsarvet Palmyra. Flyganfallen, där både raketer och så kallade tunnbomber användes enligt Syriska människorättsobservatoriet (SOHR), riktade sig mot tre byar i Aleppoprovinsen. Bland dödsoffren finns åtta syskon. Samtidigt rapporteras styrkor från islamistgruppen Islamiska staten (IS) ha inlett en offensiv mot Tadmor där en av Mellanösterns viktigaste arkeologiska platser, det Unesco-listade världsarvet Palmyra, finns, skriver BBC. Staden ligger nära flera stora gasfält, drygt tjugo mil nordöst om den syriska huvudstaden Damaskus. SOHR uppgav på torsdagen att islamistgruppen befinner sig mindre än två kilometer från Palmyra efter en snabb framryckning genom öknen. SvD 150514.

IS-ledare al-Baghdadi sänder budskap. Ledaren för Islamiska staten (IS), Abu Bakr al-Baghdadi uppmanade på torsdagen muslimer runtom i världen att emigrera till det "kalifat" som extremiströrelsen utropat i delar av Irak och Syrien. "Vi uppmanar alla muslimer överallt att emigrera till Islamiska staten eller kämpa i sitt land, oavsett vilket", sade al-Baghdadi på en bandinspelning. SvD 150514.

IS håller delar av irakiska Ramadi. "Ett väldigt bakslag för irakiska regeringen". Det har kommit uppgifter idag om att extremistgruppen IS ryckt fram ytterligare i Irak. Gruppen har höjt sin svarta flagga över det lokala regeringshögkvarteret i provinshuvudstaden Ramadi, berättar Sveriges Radios mellanösternkorrespondent Katja Magnusson. Ramadi är provinshuvudstad i Iraks största provins, Anbarprovinsen i västra Irak. Enligt lokala ledare har nu IS kontroll över nästan hela staden, och har inlett en större offensiv. Bland annat har man använt sig av flera bilbomber. SR 150515.

"Snälla åk inte över Medelhavet" - syrisk mamma vädjar. Ekots korrespondent har träffat en mamma som ängsligt vakar över sin son. Flyktingströmmen över havet avtar inte trots att Medelhavet förvandlats till en massgrav. I den egyptiska staden Alexandria förbereder sig fler syrier på den farliga resan. Förra året var 43 000 av de migranter som nådde Italien via båt, från det krigshärjade Syrien. SR 150515.

Specialstyrkor från USA dödade ledare i IS. Uppges ha haft inflytande över såväl militära operationer som ekonomiska beslut. Mannen, som USA identifierar som Abu Sayyaf, uppges ha haft inflytande över såväl militära operationer som ekonomiska beslut om den olje- och gashandel som finansierar en del av terrororganisationen IS verksamhet. Räden genomfördes med amerikanska soldater i östra Syrien, utan stöd av den syriska regeringen understryker Vita Huset, men i samarbete med Irak. USA är ledande i den allians som bekämpar IS i Syrien genom flygbombningar. Enligt obekräftade medieuppgifter här tror USA att Abu Sayyaf stod i direkt kontakt med IS-ledaren al-Baghdadi. Enligt nyhetsbyrån Reuters dödades ytterligare drygt tio IS-medlemmar vid räden. De amerikanska soldaterna, som inte led några förluster, har tillfångatagit Abu Sayyafs hustru som misstänks vara medlem av IS och "spelat en betydelsfull roll i dess terroristaktiviteter". I räden fritogs också en yazidisk kvinna som antas ha hållits som sexslav. SR 150516.

Syriska flyktingbarn tvingas till att tigga. När konflikten i Syrien började för drygt fyra år sedan, sökte sig många syriska flyktingar till Turkiet. I dag beräknar man att det finns över 1,6 miljoner som är registrerade i landet. För att familjerna ska klara sig ekonomiskt är många barn tvungna att tigga eller sälja varor på gatorna. SvD 150516.

IS intar norra Palmyra. Jihadistgruppen Islamiska staten (IS) har intagit de norra delarna av världsarvsstaden Palmyra i mellersta Syrien, rapporterar oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR). Hårda strider uppges rasa mellan regeringsstyrkor och IS, som inledde sin framryckning mot Palmyra i onsdags. Oron är stor för att extremisterna ska ödelägga 2 000 år gamla ruinerna i den gamla ökenstaden. SvD 150516.

500 döda i strider om al-Ramadi. Islamiska staten har intagit ett viktigt militärhögkvarter och kontrollerar nu i princip hela den strategiskt viktiga staden al-Ramadi i Irak. Runt 500 personer har dödats under två dagars strider om staden, uppger myndigheter enligt AFP. SR 150517.

Irakiska staden Ramadi under Islamiska statens kontroll. Videofilmer visar på poliser och säkerhetsstyrkor som flyr från den irakiska staden Ramadi. Enligt uppgifter har staden intagits av Islamiska staten. IS tog kontroll över delar av Anbarprovinsen och städerna Ramadi och Falluja i början av år 2014. Talespersonen för USAs försvarhögkvarter Pentagon beskriver nu situationen i Ramadi som "omtvistad" och lägger till att om staden faller måste USA hjälpa irakiska styrkor att ta tillbaka Ramadi. SR 150518.

IS framfart i Irak: "Visar regeringens oförmåga att stoppa dem". Irakiska soldater flyr posteringar och vapen av rädsla efter att terrorgruppen Islamiska staten, IS, tagit över staden al-Ramadi i Iraks största provins. 500 personer uppges ha dödats och tusentals är på flykt. "Intagandet av al-Ramadi visar att den irakiska regimen inte kan hantera IS," säger Per Jönsson, Mellanösternanalytiker. SvD 150518.

Kritik mot att återvändande IS-krigare ska få jobb och bostad. Svenska IS-krigare ska erbjudas arbete och bostad när de återvänder. Men beslutet i Stockholms stad väcker starka reaktioner. Dagen 150520.

Obama kan förse irakiska styrkor med vapen i kampen mot IS. Efter att den irakiska staden Ramadi tagits över av IS överväger USA:s president Obama att öka tempot när det gäller att förse lokala irakiska styrkor med vapen och militär utbildning. SR 150520.

Stor oro att IS ska förstöra kulturskatter i Palmyra. errorgruppen Islamiska Staten, IS, uppges idag helt tagit kontrollen över den syriska staden Palmyra. Därmed kontrollerar IS nu hälften av det syriska territoriet. Det säger oppositionella Syriska människorättsobservatoriet. Samtidigt finns också en oro för att världsarvsområdet i den historiska staden Palmyra nu ska gå samma öde till mötes som andra kulturskatter under IS framfart. "Det är med förtvivlan och fruktan som vi nu befarar en kulturell katastrof. Vi har sett prov på att IS är kapabla att göra vad som helst. Man säljer det som går att sälja och förintar det som inte går att sälja, det som är fast," säger Mats Djurberg är generalsekreterare i Svenska Unescorådet. SR 150521.

Henrik Edin, Liberala ungdomsförbundet: Fel att flyktingar utvisas till Irak. Fortfarande utvisas flyktingar till Irak. Man bör ställa sig frågan: Om inte folkmord räknas som "svåra omständigheter", vad räknas då som det? Visserligen genomförs inte utvisningar till de hårdast drabbade provinserna - Irak är trots allt ett stort land - men det spelar ingen större roll. De senaste åren har visat hur snabb och oförutsägbar utvecklingen kan vara. SvD 150521.

Aleppos kristna på väg att förlora hoppet. "Det är mycket illa, mycket svårt. Vi har varken elektricitet eller vatten. De bombar oss varje dag. En bomb kan explodera på min gata, i min domkyrka, i biskopsgården, i skolorna. Vi vet inte varför och var," säger den kaldeiske biskopen Antoine Audo i en färsk intervju med Catholic News Service. Dagen 150520.

Striden om Ramadi. Tusentals panikslagna flyktingar på väg mot Bagdad sitter fast i stekande hetta sedan en flyktbro till huvudstaden stängts. Bakom ryggen har de terroristerna i Islamiska staten. Bron har blivit en flaskhals. I torsdags satt omkring 860 familjer, eller drygt 5 000 personer, fast vid väggspärren på Bzebizbron. De släpps inte igenom av irakiska armén som misstänker att IS-militanta finns bland de flyende. SvD 150523.

Slår tillbaka mot IS i Irak. Irakiska styrkor har återtagit områden som intagits av jihadistorganisationen Islamiska staten (IS), öster om provinshuvudstaden Ramadi. Det är den första motattacken sedan Ramadi, som ligger i Anbarprovinsen, föll i extremisternas händer förra veckan, enligt en befälhavare. SvD 150523.

Assyriska kristna städer befriade. Nu har kristna assyriska städer runt Hassakeh befriats, enligt kristna källor och aktivister. I nordöstra delen av landet har IS trängts tillbaka. Styrkorna, bestående av kurdiska People´s Protection Unit och kristna Syriac Military Council, säger att man inte hade kunnat nå en seger över IS utan det stöd man fått av USA-ledda flygstyrkor. Dagen 150524.

Kvinnornas krig tar aldrig slut. I Kobane föds jämställdhet ur krig. SvD:s Mustafa Can och Magnus Hjalmarson Neideman träffar de kvinnliga soldaterna som har besegrat IS - och samtidigt utmanat uråldriga könsroller. Men framstegen kommer med död och förödelse. SvD 150524.

400 civila kan ha mördats i Palmyra. Den extrema jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) har dödat 400 civila i staden Palmyra, enligt den statliga syriska nyhetsbyrån. De flesta av offren uppges vara kvinnor och barn. Människorna ska ha dödats för att de "samarbetade med regeringen och inte följde order". SvD 150524.

Kristnas situation - fråga för riksdagen. I morgon, tisdag, diskuteras ämnet kristendomens överlevnad i Mellanöstern. Förföljelsen och utrensningen av kristna i Mellanöstern är ett av de största brotten mot mänskligheten i dag. Så argumenterar folkpartisten Robert Hannah, och ska nu debattera frågan med utrikesminister Margot Wallström (S) i riksdagen. Dagen 150525.
Robert Hannah lyfter fråga i riksdagen om utrensning av kristna i Mellanöstern. Vad kan Sverige göra för att kristendomen överlever i Mellanöstern? I dag, tisdag, diskuteras frågan i riksdagen. Förföljelsen och utrensningen av kristna i Mellanöstern är ett av de största brotten mot mänskligheten i dag. Så argumenterar folkpartisten Robert Hannah, och ska nu debattera frågan med utrikesminister Margot Wallström (S) i riksdagen. Robert Halef berättar att han tidigare tagit upp det här med Carl Bildt (M), tidigare utrikesminister, och efter maktskiftet är det den rödgröna regeringen han försöker bearbeta. Bland annat, argumenterar han, så har Tyskland valt att ge direkta bidrag till den syrisk-ortodoxa kyrkan, och han hoppas att Sverige ska välja samma väg. Dagen 150526.

"En fiende som saknar motstycke." Unga kvinnor kläs av nakna, ställs ut på marknader och säljs som sexslavar. Det sexuella våldet har blivit en del av Islamiska statens (IS) ideologi och strategi, varnar FN:s särskilda sändebud. "Det här är en fiende som saknar motstycke. Jag tror inte att det internationella samfundet inser magnituden av problemet," säger Zainab Hawa Bangura, nyligen hemkommen från en resa i Syrien och Irak. SvD 150524.

Irak inleder offensiv för att återta Ramadi från IS. Den irakiska regeringen har inlett en storoffensiv för att återerövra provinsen Anbar från terrorgruppen IS. Det kommer flera rapporter om kraftiga strider och luftattacker utanför provinshuvudstaden Ramadi. SR 150527.

Wallström vill ge effektivare hjälp till utsatta kristna. Utrikesminister Margot Wallström (S) avvisar kravet på riktat stöd till kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern. Men hon ser gärna att grupper delger utrikesdepartementet hur biståndet kan bli mera effektivt. "Jag är beredd att, när som helst, lyssna på förslag," sa hon under en debatt i riksdagen. "Men riktade insatser är i princip omöjligt. Humanitärt bistånd måste riktas mot alla behövande." Dagen 2015-05-27.

Hon leder hjälparbete till de kristna i Syrien. De kristna i Syrien måste stanna kvar. Det menar Mary Mikhael, språkrör för landets evangeliska synod. Men hon är mycket orolig för framtiden. "Kristendomen föddes i Mellanöstern, och Syrien var centralt i det skeendet. Det var ju bland annat i Damaskus som Saul blev Paulus," säger hon. Hon menar att det land som Syrien var tidigare, före inbördeskriget, på många sätt var tryggt och säkert för den kristna befolkningen. De kristna kunde utöva sin religion utan att vara rädda. "Den arabiska våren förändrade situationen för kristna i många länder. Nu gör hoten från extrema muslimska grupper att människor flyr," säger hon. Mary Mikhael arbetar för att kristna ska stanna, även i Syrien där läget kanske är som svårast. Därför förmedlar kyrkorna materiella förnödenheter till kristna och andra, men de försöker även att ge uppmuntran och andligt stöd. Det är tydligt att hon ser de utländska krigarna som ett stort problem i Syrien. Hon menar att de inte har någon förståelse för landets tradition, där kristna och muslimer har kunnat samexistera. Dagen 150527.

Patriark vädjar till Sverige: Ge oss bistånd. En av världens mest inflytelserika kyrko­ledare gästar just nu Sverige. Syftet är att bekanta sig med Syrisk-ortodoxa kyrkans medlemmar och att vädja om ökat svenskt engagemang för utsatta kristna i Mellanöstern. I morgon, fredag, är det exakt ett år sedan installationen av Ignatius Afrem II som patriark av Antiokia och hela östern. På frågan om hur året har varit svarar han "väldigt utmanande". "Väldigt emotionellt skulle jag säga. Under året har jag besökt många av våra församlingar runt om i världen, men framför allt i Irak och Syrien. Under de första sex månaderna åkte jag till norra Irak fyra gånger för att besöka flyktingarna." Dagen 150528.

Ban Ki-Moon fick brev om förföljda kristna. En 20-tal europaparlamentariker, däribland Lars Adaktusson (KD), kräver i ett brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att FN ska agera för utsatta kristna i Mellanöstern. Lars Adaktusson, som är den enda svenska medlemmen i den nybildade gruppen, berättar att brevet överlämnades till Ban Ki-Moon via generalsekreterarens medarbetare. Där, i brevet, står det uttryckligen att säkerhetsrådet skyndsamt bör anta en resolution gällande förföljelse av kristna i Mellanöstern. Dagen 150529.

IS-gren i Libyen tog över flygplats. Islamiska staten stärker sina positioner i Libyen. Rapporter kommer om att terrogruppen intagit en civil flygplats i staden Sirte efter att regeringsstyrkor dragit sig tillbaka, enligt AFP. Enligt nyhetsbyrån är det första gången som IS i Libyen haft en framgång av det här slaget. SvD 150529.

Al Quaida-rebeller har kontroll över Idlib. I Syrien har al-Qaidaanknutna rebeller nu tagit kontroll över samliga städer i Idlibprovinsen i nordväst. Hårda gatustrider har rasat mitt i staden Ariha men sent i går kväll lyckades islamistkoalitionen driva regeringsstyrkorna på flykt. Nu anklagar den syriska regimen återigen Turkiet för att släppa in militanta islamister och deras vapen i Syrien. När islamisterna igår drev regeringstyrkorna på flykten efter hårda strider i Arihas stadskärna hade de intagit samtliga städer i Idlibprovinsen, en rejäl framflyttning av positionerna som skett under bara några veckors tid. Nu kontrollerar rebellerna ett stort område i Idlibprovinsen som gränsar till regimens hjärta, kustprovinsen Latakia. Den islamistiska rebellkoalitionen kallar sig Jaish al Fateh, erövringsarmén och består av en rad hårdföra islamistiska grupper som Nusrafronten, som svurit trohet till al-Qaida. De säger själva att en stor del av framgångarna de senaste månaderna beror på att de kommit över fler USA-tillverkade pansarvärnsrobotar och den syriska regimen anklagar Turkiet för att släppa in både vapen och extremistiska islamister i Syrien. Turkiet anklagas också för att finansiera och på andra sätt hjälpa rebellerna. De senaste veckorna har regeringsarmén drabbats av en rad bakslag, förlusten av den antika staden Palmyra till IS och förlusten av städer i Idlibprovinsen. SR 150529.

Saudisk tidning: Ryssland vänder al-Assad ryggen. Ryssland har börjat trappa ner sitt stöd till syriske presidenten Bashar al-Assad och hans regim. Det hävdar den saudiarabiska tidningen Asharq Alawsat. Den ändrade inställningen uppges bero på en rysk önskan om ett närmande till länderna på Persiska vikens västsida. Källor inom den syriska oppositionen uppger för den saudiska tidningen att Ryssland ska ha tagit hem hundratalet höga tjänstemän från Syrien, inklusive skilda experter och strateger. Liknande information ska Asharq Alawsat även ha fått från uppgiftslämnare i flera arabiska länder. DN 150531.

Möte om IS i Paris. IS erövringar i Irak är ett misslyckande för hela världen. Det sa Iraks premiärminister Haidar el Abadi idag när den så kallade Anti-IS koalitionen möttes i Paris, en koalition som består av ett 20-tal länder som förenat sig för att bekämpa Islamiska staten, IS. Koalitionen gav sitt stöd till en krisplan som Irak utarbetat för att försökta återta staden Ramadi som erövrats av IS. Men flera politiker varnade samtidigt att bekämpandet av IS är ett långsiktigt projekt. Ryssland, Iran och Syrien hade inte bjudits in till mötet i Paris. SR 150602.

Alida, 4, säljer armband för Iraks barn. Alida Liljelyck är bara fyra år, men redan en insamlare av rang. Genom att göra pärlarmband, och sälja dem för det köparen vill ge, har hon kunnat skänka 4 000 kronor till Livets ords hjälparbete i Syrien och Irak. Världen idag 150605.

Islamiska staten på väg utveckla kemiska vapen. Australiens utrikesminister har gjort ett uttalande som chockat världen. Exemplet hon hänvisade till var en bilbom som exploderade i januari, där testerna visade att klorgas använts. Uppgifterna kommer från det kurdiska självstyret i norra Irak. Dagen 150606.

Ett år efter IS tog över Mosul - tiotusentals på flykt. För ett år sen tog extremistgruppen IS kontroll över Iraks nästa största stad Mosul i de norra delarna av landet. Därefter utropade gruppen sitt självutnämnda kalifat som sträcker sig över delar av Irak och Syrien. Tiotusentals har flytt undan terrorgruppen. "Kristna som blev försenade fördes bort av IS." Filmer som BBC har tagit inifrån Mosul visar hur kvinnor måste bära heltäckande svarta sjalar, att hus som tillhör kristna och andra minoriteter konfiskerats, att den som röker riskerar spöstraff och att IS även styr i skolorna. SR 150610.

Nuri Kino: "En farlig svensk aningslöshet om IS". Många kristna och andra minoriteter mördas eller är på flykt från Irak. Ändå tycks Migrationsverket helt ovetande om situationen, skriver journalisten Nuri Kino som läst en intervju med en man som sedan många år söker asyl i Sverige. SvD 150612.

Kurdiska styrkor tar tillbaka staden Tal Abyad i norra Syrien. Den väpnade kurdiska gruppen YPG har tagit över staden Tal Abyad i norra Syrien som tidigare har kontrollerats av islamiska staten IS. Styrkorna ska även ha tagit kontroll över den stora vägen till staden Raqqa, och IS kan därmed inte transportera in material och nya rekryter. SR 150616.

Lars Adaktusson Europaparlamentariker (KD): Blunda inte för förföljelse av kristna. Ett år har gått sedan staden Mosul i norra Irak föll i den sunnimuslimska terrororganisationen Islamiska statens (IS) våld. Kyrkklockorna i Mosul tystnade. Stadens kristna flydde, tvingades konvertera eller mördades. Mosul har blivit en symbol för förföljelsen av kristna i hela världen och för västvärldens ovilja att ingripa. De terrorgrupper som nu drar fram över Mellanöstern och delar av Afrika, och dess bestialiska gärningar, har skakat en hel värld. I Syrien och norra Irak har IS utfört etniska rensningar av hela regioner. Nineveslätten och området kring staden Qaraqosh i norra Irak, där majoriteten av landets kristna levt i närmare 2 000 år, kontrolleras nu av terroristorganisationen. Människorna som i generationer där haft sitt hem har fördrivits. Enligt International Society for Human Rights drabbar 80 procent av all religiös förföljelse i dag just troende kristna. I mitt arbete i Europaparlamentet har jag gång på gång mött en ovilja från liberala och socialdemokratiska politiker att överhuvudtaget adressera problematiken med förföljelsen av kristna. Ett tämligen aktuellt exempel är när Europaparlamentet i april röstade om en resolution gällande förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shabaabs dödande av studenter i Kenya. Den socialdemokratiska partigruppen, den gröna partigruppen och den liberala partigruppen gick ihop och yrkade systematiskt på strykandet av varje referens till just kristnas utsatthet. Hemmets Vän 150618.

Twitter avslöjar IS-strategi - vill ta huvudstäderna Damaskus och Bagdad. Islamistgruppen Islamiska staten överger förlorade områden i norra Syrien till kurder för att i stället sikta in sig på huvudstaden Damaskus. Det uppger analytiker i brittiska IHS Conflict Monitor för AFP. Slutsatsen når analytikerna efter att ha studerat geodata från ett stort antal Twitter- och Youtubekonton som kopplas till extremisterna. Ännu är jihadisterna inte starka nog för att inta Damaskus, enligt IHS. Målet på kort sikt tycks i stället vara att skära av den syriska regimen från sitt starkaste fäste i Latakia. I Irak har terrororganisationen redan slagit till mot huvudstaden Bagdad. Där ska jihadisterna redan ha utfört ett 70-tal angrepp mellan februari och april, enligt IHS. Omni 150618.

Pastor från Livets Ord mördad i Syrien. Vid lunchtid i lördags exploderade en stor bomb i den krigsdrabbade staden Aleppo i Syrien. En av de som omkom var Pastor Eduard Petosyan från Livets Ord i Armenien. "Han var på fel plats vid fel tidpunkt," säger Christian Åkerhielm, kollega och god vän. Dagen 150622.

Iraq: Islamic State kidnap more than 1200 children to train as jihadists. Islamic State atrocities against children have continued with the kidnap of more than 1,200 children from northern Iraq in order to train them as jihadists. In the week that ISIS punished two boys in Syria by suspending them from a pole for eating during the Muslim fast of Ramadan, it has emerged that the children have been forcibly relocated to a jihad training base in Mosul. Saeed Mamouzini, of the Kurdish Democratic Party in Mosul, told al-Sumaria TV in Iraq that 1,227 children from Mosul had been seized and taken to a "cubs of the caliphate" indoctrination centre. There, they will be brutalised with extremist ideology and trained up to be murderers, terrorists and suicide bombers. Parents and other adults who tried to resist the abductions were also seized. The latest abductions follow the seizure of 400 children from Anbar province and more than 100 children from Diyala province earlier this month. Children are also being taken by jihadist forces in other countries. Christian Today 150624.

Nya vapen försvårar kurdernas strid mot IS. Samtidigt som kurdiska styrkor nästan dagligen nu vinner terräng mot terrorgruppen IS i Syrien, sätts de kurdiska styrkorna i Irak på allt hårdare prov och har svårt att avancera. "Efter att IS tog kontroll över Ramadi kom de över en stor mängd tunga och effektiva vapen som den irakiska armén lämnade efter sig och efter det har IS ökat sin aktivitet också här, det är mer strider nu och de använder tyngre vapen mot oss," säger general Dedawan Khorsheed. SR 150624.

Läger hotas av brist på donationer. I ett av de stora flyktinglägren för Yazidier driver svenska läkare en klinik som tar emot uppemot 10 000 patienter. Men allteftersom donationerna från omvärlden avtar hotas nu existensen för kliniken. SR 150630.

Yazidier fångna av terrorgruppen IS. I Syrien och Irakiska Kurdistan hålls fortfarande flera tusen yazidier fångna av terrorgruppen IS. Män tvingas till slavarbete och flickor och kvinnor vittnar om brutala våldtäkter och hur de säljs mellan olika IS-ledare. Vår reporter Johan-Mathias Sommarström har träffat yazidier i Kurdiska norra Irak som nyligen lyckats fly och som vittnar om sorg och ett miserabelt och brutalt liv som IS fångar. SR 150630.

Svensk peshmergasoldat strider mot IS. Ett år har gått sedan den irakiska staden Mosul föll i terrorgruppen IS händer. I en liten by 3 mil därifrån finns svensk-kurden Rizgar Kesteyi. Han och ett 70-tal andra peshmerga-stridande planerar hur de ska ta tillbaka områden i närheten av Mosul. Även om peshmerga soldaterna har viljan att strida påpekar de det många det som går att se med blotta ögat: Den kurdiska gruppen har inte särskilt mycket vapen. Fienden, IS, är militärt betydligt starkare. Flera gånger har det rapporterats att irakiska militärer lämnat ifrån sig vapen till IS när gruppen intagit städer som Mosul och nu senast Ramadi i Anbarprovinsen. Irak har ingen riktig militär, det är ett enda kaos av små miliser som flyr och lämnar över vapen till IS. Om Irak bara ber om hjälp kan vi bidra till att befria Mosul, säger generalen Tareq Hereni. SR 150702.

ISIS Kills 160 Women and Children for Refusing to Fast during Ramadan. Islamic State militants recently executed 160 children and women for a variety of alleged offences including refusal to fast during Ramadan and sorcery, the UK-based organisation Syrian Observatory for Human Rights revealed. The latest killings brought the number of ISIS victims in the Middle East to over 3,000 since the jihadists declared a state or caliphate of their own in June last year, the Syrian Observatory said. "Many of the charges against those executed are recorded as blasphemy and spying, but others include sorcery, sodomy, practising as a Shia Muslim," the human rights group said. The children and women met unholy deaths in the hands of ISIS as they were accused of practising "magic" and for refusing to fast, Fox News reported. This week, two children were crucified in the Mayadin, Deir Ezzor province in eastern Syria after ISIS leaders accused them of "improper fasting" during the Islamic month of Ramadan, which runs from June 17 to July 17. The bodies of the children, whose ages were left out, were put on public display on crossbars, each with a sign stating their offence. The jihadist group has been trying to justify its inhumane executions by its twisted and medieval interpretation of the Koran as it claims that its followers are the true practitioners of Islam, according to experts. Children from different backgrounds, including Kurdish, Yazidi, Christian and even Muslim, have been victims of ISIS, the United Nations Committee on the Rights of the Child said in a report submitted in February. They have been tortured, crucified, buried alive, used as suicide bombers and sold as sex slaves. Even those mentally-challenged have not been spared from the ISIS' terror campaign. Women have not been shown mercy by the ISIS either, with ISIS beheading two married couples in public this week for "sorcery." "The practising of anything that is not approved by the Islamic State under their very strict interpretation of Islam is 'haram' or forbidden," Christian Today 150702.

Över 60 döda i militäranfall i Sinai. Ett omfattande flyg- och markanfall på Sinaihalvön har krävt 63 militanta islamisters liv, uppger säkerhetskällor i Egypten. Armén ska ha hittat fyra gömställen och gått till attack med helikoptrar och marktrupper. SvD 150705.

IS-befälhavare dödad i Afghanistan. Sex medlemmar av extremistgruppen Islamiska staten (IS), varav en högt uppsatt befälhavare, har dödats i en drönarattack i östra Afghanistan enligt landets säkerhetstjänst. SR 150709.

Ivar Arpi: Europa är IS nästa stora slagfält. Europa är IS nästa stora slagfält. För ett år sedan utropade IS ett kalifat, nu planerar de nästa steg: att smuggla in krigare via asylströmmarna som går till Europa. Detta skriver den tyska tidningen Die Welt (29 juni). "Det är en alarmerande situation", säger Michele Coninsx som är EU:s högsta åklagare och chef för Eurojust som arbetar mot grov gränsöverskridande brottslighet (AP 6 juli). Abdul Basit Haroun, rådgivare till den libyska regeringen, har pratat med smugglare i Nordafrika och även han säger samma sak (BBC 17 maj). Också i Italien och Egypten har tjänstemän varnat för att IS smugglar in terrorister i asylströmmarna. Och Sverige då? Här har Säpo varnat handläggare på Migrationsverket om att jihadister som stridit för Islamiska staten kunde misstänkas försöka få asyl i Sverige, med hjälp av förfalskade eller stulna pass. SvD 150710.

Assads nya vapen: Containerbomber mot IS. Den syriska regimens styrkor har dödat minst 28 människor i ett flyganfall mot staden al-Bab nära Aleppo. De flesta av de döda var civila, uppger det Londonbaserade Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter. SvD 150711.

Kristna går ihop med muslimer i kriget mot IS. När regeringen sviker sätter allt fler hoppet till att milisgrupper ska kunna besegra IS. Nu har kristna och muslimska grupper börjat strida tillsammans i Irak. Ett tusental kristna irakier har anslutit sig till muslimska militanta grupper för att tillsammans strida mot Islamiska staten, IS, uppger Christian Post. De nya stridande känner sig övergivna av regeringen och har nu som mål att ta hämnd på IS som tagit deras land och dödat deras familjer. "IS-terrorister skiljer inte på kristna, muslimer, sunniter eller shiiter - de dödar alla, vi måste hjälpa våra muslimska bröder att frita Irak," sa Rayan Al-Kildani som är del av den militanta gruppen Babylonian Brigades, till NBC News. Dagen 150714. Christian Post 150713.

Över 50 barnsoldater dödade i Syrien. Över 50 barnsoldater som rekryterats av Islamiska staten (IS) har dödats i Syrien i år, rapporterar Syriska människorättsobservatoriet (SOHR). Det rör sig i samtliga fall om barn under 16 år som har ingått i IS program "Kalifatets ungar". SvD 150715.

Allt fler kvinnor ansluter sig till IS. Säpo har kunnat bekräfta att mellan 30 till 40 svenska kvinnor rest för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper i Syrien och regionen däromkring. Det är en "allvarlig och oroande" utveckling, skriver Säkerhetspolisen i ett mejl till Ekot. Säpo uppskattar att runt 300 personer kan ha åkt för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper. Totalt har Säkerhetspolisen kunnat bekräfta omkring 150 fall, av dem är mellan 30 till 40 kvinnor. SR 150717.

IS har träningsläger i Bosnien. Jihadistorganisationen Islamiska Staten , IS, breder ut sig alltmer. I dag avslöjar den brittiska tidningen Sunday Mirror att i IS har fått fotfäste i Bosnien där man bland annat har upprättat ett träningsläger. Stora delar av både Syrien och Irak är under IS styre och IS-jihadisterna etablerar sig på flera andra håll i Mellan Östern och i Nordafrika. Och nu också på Balkan, i Bosnien. Enligt Sunday Mirror har man slagit sig ner i en avlägsen by i landets centrala del och där man bland annat tränar blivande IS-krigare. Inte i nån stor skala ännu, men man försöker värva fler soldater. Bland annat genom rekryteringsvideor. SR 150719.

Minst 28 döda i terrorattack i Turkiet. I Turkiet har minst 28 personer dödats och omkring 100 skadats i en misstänkt självmordsattack i staden Suruc nära den syriska gränsen. Turkiska myndigheter har enligt flera nyhetsbyråer gått ut med att IS troligen ligger bakom den misstänkta självmordsattacken. Och tidigare i dag gick Turkiets president Recep Erdogan ut och fördömde "de som ligger bakom attentatet". SR 150720. Världen idag 150720.
"Turkiet behöver förbön". Trettiotvå personer har dött efter onsdagens självmordsattentat mot ett kulturcentrum i staden Suruc i Turkiet. Islamiska staten ska ha tagit på sig dådet, som kan leda till att Turkiet förstärker gränsen mot Irak och Syrien. Explosionen utlöstes när en grupp ungdomar samlats inför en resa till Kobane, där de skulle plantera träd och bygga en lekplats. " Hälften av dem som jobbade med insatsen var inte där, så det kunde ha varit ännu värre än det blev." Världen idag 150722.

Sida säger nej till patriarkens vädjan. Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark i Damaskus vill att en del av det svenska biståndet ska förmedlas via kyrkan till behövande i Mellanöstern. Men Sida säger nej. "Sida har inte något avtal med syrisk-ortodoxa kyrkan och kommer inte heller att söka något sådant," säger Malin Stawe, biträdande chef för Sidas arbete i Mellanöstern och Nordafrika (MENA). "MENA-enheten på Sida har inte tagit emot någon ansökan från Syrisk-ortodoxa kyrkan", skriver hon i ett mejl till Dagen. Dagen 150721.

30-tal döda i bombattacker i Irak. Bilbomber utanför Bagdad och i provinsen Diyala har dödat ett 30-tal personer, enligt flera nyhetsbyråer. S har tagit på sig båda dåden och sagt att de var ute efter shiitiska milismän - ett vanligt förekommande påstående, även när majoriteten av offer är civila, skriver AFP. SR 150722.

Turkiska anfall mot IS och PKK. Den turkiska regeringen bekräftar nu att man under natten till lördagen anfallit mål i norra Irak där den kurdiska PKK-gerillan har fästen, och också att man anfallit den Islamiska staten i Syrien. Under fredagskvällen ska Turkiet ha utfört flyganfall mot posteringar i både IS och PKK. SR 150725.

Imam vill se muslimer med i arbetet mot IS i Sverige. I går häktades tre personer i Göteborg misstänkta för att tillhöra terroristorganisationen Islamiska staten (IS). Nu vill imamen Abd Al Haqq KieIan att regeringen ska bemyndiga muslimer att arbeta mot terroristrekrytering. "Vi har ett extra stort ansvar", säger han till TV4. Dagen 150726.

"Kristna på flykt blir trakasserade på grund av religion." Robert HaIef, kristdemokratisk riksdagsledamot, oroas över uppgifter om att kristna även känner sig trakasserade på asylboenden i Sverige. "Nu får det vara nog", säger han till Dagen. Dagen 150726.

Turkiet ska fortsätta attackera både IS och PKK. Turkiets militäroperationer mot PKK och Syrien kommer att fortsätta med full styrka, förklarar den turkiska regeringen. I dag har också en by i norra Syrien beskjutits med turkisk granateld, enligt syrisk-kurdiska gerilla. Turkiets militära agerande mot IS välkomnas av Nato, men samtidigt får Turkiet kritik för attacker mot kurdisk gerilla. SR 150727.

USA kan anfalla regeringsstyrkor i Syrien. USA uppges ha beslutat att man kan komma att genomföra flyganfall även mot regeringsstyrkor i Syrien. Det rapporterar nyhetsbyrån AP som hänvisar till källor i Vita huset. Beslutet kan innebära att USA blir mer indraget i det kaotiska kriget i Syrien, där en uppsjö olika grupper strider mot varandra. Hittills har de USA-ledda flyganfallen riktats mot Islamiska staten (IS). Men enligt AP:s källor kan även de syriska regeringsstyrkorna komma att anfallas om de angriper rebeller som har utbildats av USA. USA inledde i våras en utbildning av 5 400 stridande, som ska delta i kampen mot IS. SR 150803.

Hundratals dödsoffer av koalitionens bombningar. Över 400 civila har dödats i de bombningar som den USA-ledda koalitionen genomför i Syrien och Irak, det säger en kartläggning som projektet Airwars i Storbritannien har genomfört. De ska enligt amerikanska uppgifter slagit till mot mer än 8 000 mål och dödat mer än 10 000 av dem som slåss för IS. SR 150804.

Young Girls Sell For $165 at Islamic State Slave Markets; Price List Verified By UN Official. A United Nations official has confirmed the existence of an Islamic State sex slave price list that is distributed in Iraq and Syria to regulate how much enslaved women and children are sold for in the caliphate's slave markets. United Nations special envoy on sexual violence in conflict, Zainab Bangura, recently told Bloomberg that while she was visiting Iraq last spring, she obtained a copy of an IS, also known as ISIS or ISIL, pamphlet that lists the varying prices for the different age ranges of enslaved women and children. According to the list, which Bangura deemed authentically produced by IS and representative of real transactions, small children fetch the most money, with little girls being sold for as much as $165. Christian Post 150805.

Michael G Helders från Kurdiska generationen i Sverige: När ger Sverige kurderna stöd? När ska EU, Sverige och väst stå upp mot Turkiet och Iran och fördöma deras ondskefulla gärningar mot det kurdiska folket? Kurderna är ett folkslag som länge har kämpat för sin frihet, självständighet och för sina rättigheter. De har alltid under historiens gång drabbats av folkmord, förtryck, våld och övergrepp från de stater där de finns. De senaste åren har Turkiet fängslat parlamentsledamöter, professorer, studenter och lokalpolitiker. Turkiet har den högsta andelen fängslade journalister i världen, oftast utan bevis. Det ska inte mer till än en positiv artikel i en tidning om YPG/YPJ:s kamp mot islamiska staten för att få en journalist fängslad i Turkiet. Landet har inte längre någon akademisk frihet, långt mindre kring de ämnesområden som berör kurdernas rättigheter. Kurdernas kamp för sina rättigheter pågår varje dag. Ändå görs enormt lite från världssamfundet. Turkiet kallar PKK för terrorister medan Erdogan bombar civilbefolkningen i kurdiska byar och har fängelserna fyllda av kurdiska politiker. Det finns också gott om dokumentation och bevis för att Turkiet stödjer IS med vapen och pengar i Irak och Syrien. Torsdagen den 30 juli kunde vi se den första pro-IS-demonstrationen i Sverige. Den var en motdemonstration till dem som protesterade utanför Turkiets ambassad i Stockholm mot Turkiets stöd till IS. De pro-islamistiska motdemonstranterna hade samlats utanför Turkiets ambassad i Stockholm för att hylla landets senaste bomboffensiv mot kurdiska anti-IS-styrkor i Syrien och i Irak. Turkiska riksförbundet som hade kallat till motdemonstrationen prydde sin hemsida stolt med en svart-vit turkisk flagga, som ett tecken på stödet till IS. Islamismen är på frammarsch världen över. Man ska vara orolig, man ska vara bekymrad. Det finns ingen i detta land som förstår detta bättre än den kurdiska befolkningen. De allra flesta av dem har upplevd islamismens ondska om de så kommit från de kurdiska delarna i Iran, Syrien, Irak eller Turkiet. De flesta har erfarenheter att vara född och uppvuxen i ett land var man inte ens kan få säga och uttrycka vad man själv tycker och tänkar. Dagen 150805.
Nohadra Heido, styrelse­ledamot i Assyriska ungdomsförbundet: Stöd inte kurderna okritiskt. Sverige bör stödja kurderna då deras rättigheter blir kränkta av Turkiet och Iran, men samtidigt vara kritisk mot kurdernas egen maktutövning. Assyrier som kämpar för sina etniska rättigheter och som vågar påtala kurdiskt förtryck löper risken att elimineras. Dagen 150812.

PKK: Turkiska flygattacker drabbar civilia. I Qandil-bergen i norra Irak har turkiskt flyg bombat kurdiska PKK i snart två veckor. Ekots utsände i norra Irak, Jesper Lindau, nådde Zagros Hiwa, PKK:s talesperson i utrikesfrågor. PKK har sina baser bland folket som bor där i bergen och det är också de som drabbas mest. "Turkiet har anslutit sig till bombningarna av IS, men det är bara en täckmantel för att komma åt PKK." SR 150806.

Över 200 kidnappade av IS i Syrien. Islamiska staten (IS) rapporteras ha fört bort över 200 civila - varav minst 60 kristna - från en by i centrala Syrien. al-Qaryatayn ligger knappt tio mil sydost om Homs. Många av de kristna som hålls av IS ska ha flytt dit från provinsen Aleppo, rapporterar AFP. Dagen 150807.
ISIS Kidnaps Over 100 Christian Families; Human Rights Groups Fear They Will Be Beheaded or Forced Into Sex Slavery. The Islamic State terrorist group has abducted scores of Syrian Christian families in what has been deemed the terrorist organization's biggest military advance since it conquered the ancient Syrian city of Palmyra in May. According to the British-based Syrian Observatory for Human Rights, IS captured the town of al-Qaryatain in the Homs district of western Syria on Thursday and took numerous Christian families hostage. The militants began their attack on the town after jihadi suicide bombers took out checkpoints at the entrance of the city. After a night of battle with Assad regime fighters, IS took control of the town which was once a destination for many Christians and religious minorities to flee to after the militants took over the city of Aleppo. SOHR estimates that at least 230 people have been captured by the terror group, including Christians and Muslims. It is believed that of the captured, 45 are women and 19 are children. Christian Post 150807.

Families of 21 Egyptian Christians Martyred by Islamic State to Get New Houses. The U.S.-based Christian ministry Focus on the Family is building new houses for the families of the 21 Egyptian Coptic Christians who were beheaded by Islamic State terrorists in Libya earlier this year. Focus on the Family is constructing houses for them in Samalout city in the Minya Governorate in northern Egypt. The family members of the Egyptian men, all of who were in their early to mid-20s and members of the Coptic Christian church, literally had nothing except their faith in Christ, the ministry says on its website. "The construction contractor is hiring local laborers to help build the homes, providing new jobs. The local Coptic Bishop has offered two buildings that will be turned into Vocational Training Centers, creating new potential. Families from around Samalout are bringing the construction crews meals while they work." "It brings us great joy to get to see these houses go up as a sign of love and unity within the global Church. It's amazing to see how God's presence reigns sovereign even in the midst of a horrible tragedy," wrote Daly. The houses are not extravagant, the ministry says. "But they are safe, they provide shelter, and they are giving members of a marginalized community a place to call home. More than that, they are a physical demonstration of unity within the worldwide body of Christ." Christian Post 150809.

'Hated Because We Want to Exist as Christians:' Tens of Thousands of Iraqi Christians Persecuted by ISIS Losing Hope. Tens of thousands of Iraqi Christians who have fled the Islamic State terror group to neighboring countries such as Jordan have said they are stuck in limbo, with nowhere to go and limited ways to provide a living. Pope Francis has condemned the world's silence on the issue, while an Iraqi archbishop has said that Christians in the region are hated because they want to keep hold of their faith. The Associated Press reported on Sunday that close to 7,000 Christians from northern Iraq alone have fled to Jordan. They have not been granted permission to work and have not been resettled to the West as hoped, leaving them in a state of limbo. "We've lost hope in everything," said 67-year-old Hinda Ablahat, who lives with other refugees in a church shelter in Amman, the capital of Jordan. "We've been sitting here for a year and nothing has happened." "Everyone has forgotten us," added 25-year-old Johnny al-Behno. The refugees receive assistance from nonprofits such as Caritas, a Catholic charity, but the need remains huge. IS has given Christians in both Iraq and Syria little choice but to abandon their homes, where they had lived for generations. Christian Post 150810.

Johnnie Moore: ISIS Horror: World Leaders Ignoring Genocide of Oldest Christian Communities. ISIS has attacked yet another Assyrian city in Syria - a city filled with Christians. This time it was in the Homs province, and they did there what they have done in so many other cities. They kidnapped at least 60 Christians, and among them are dozens and dozens of women and children. I'm told the number will probably climb. Like the more than 200 Christians ISIS kidnapped along the Khabour River in Syria in February, the fate of these new victims is unknown. In the words of "emir" of the "Caliphate," ISIS intends on marching all the way to Rome and will "break their [Christian] crosses and trade and sell their women" as they go. So, far, they have fulfilled their promise. Every single encounter these terrorists have had with these ancient Christian communities has resulted in one of four outcomes: forced conversion, sexual slavery, extortion or execution. We have evidence of this — abundant evidence — including a price list from a slave market in Mosul which lists the slaves for sale by age and by religion with Christian girls listed from 1- to-9-years-old for approximately $172. Older Yazidi and Christian women can be bought for the cost of a pack of cigarettes. Who can forget the cover of ISIS's October magazine which superimposed an ISIS flag atop the obelisk in St. Peter's Square, the Nazi-like symbols they painted on the homes of Christians in Mosul, the scores of churches destroyed, manuscripts burned, and the crosses chipped out of the tombstones in Christian cemeteries? Syria's quiet Christian genocide wages on while the world remains mostly indifferent. William Wilbeforce's words seem apropos, "You may choose to the look the other way, but you can never say again that you did not know." Christian Post 150811.

IS släpper kidnappade assyrier. Extremistgruppen Islamiska staten (IS) har släppt 22 assyrier som fördes bort i nordöstra Syrien för snart ett halvår sedan. De ingick i en större grupp på över 200 medlemmar av den kristna minoriteten som kidnappades när IS i februari svepte in i regionen Khabur i den nordöstliga provinsen Hasakeh, uppger TT. De som har släppts är framförallt äldre. 14 av dem är kvinnor. "Vi tror att IS har släppt dem just på grund av att de är gamla och sjuka och att man därför inte har någon nytta av dem." De som är kvar är yngre kvinnor och män samt barn. Dagen 150812.

ISIS Enshrines a Theology of Rape. In the moments before he raped the 12-year-old girl, the Islamic State fighter took the time to explain that what he was about to do was not a sin. Because the preteen girl practiced a religion other than Islam, the Quran not only gave him the right to rape her — it condoned and encouraged it, he insisted. The Islamic State recently made it clear that sex with Christian and Jewish women captured in battle is also permissible, according to a new 34-page manual issued this summer by the terror group’s Research and Fatwa Department. The trade in Yazidi women and girls has created a persistent infrastructure, with a network of warehouses where the victims are held, viewing rooms where they are inspected and marketed, and a dedicated fleet of buses used to transport them. A total of 5,270 Yazidis were abducted last year, and at least 3,144 are still being held, according to community leaders. To handle them, the Islamic State has developed a detailed bureaucracy of sex slavery, including sales contracts notarized by the ISIS-run Islamic courts. And the practice has become an established recruiting tool to lure men from deeply conservative Muslim societies, where casual sex is taboo and dating is forbidden. The New York Times 150813.

Hon anordnar gala för Syriens barn. Entreprenören Gunilla von Platen klarade inte av att se på när kristna och andra minoriteter slaktas i Syrien utan att agera.Nu anordnar hon en gala som ska finansiera bygget av ett barnhem för föräldralösa barn i Damaskus. Målet: en miljon dollar. Dagen 150813.

Hit har Iraks kristna tagit sin tillflykt. Det har gått ett år sedan Islamiska staten intog staden Mosul, vilket fick stadens kristna befolkning att fly. Fortfarande flyr kristna från sina hem då de militanta jihadisterna utvidgar sitt område. "Folk reagerar inte längre. Det är då som ondskan får växa," säger aktivisten och journalisten Nuri Kino. "IS har blivit mer våldsamma nu", säger Nuri Kino, och jämför med hur de för ett år sedan i alla fall varnade den kristna befolkningen så att de hade chansen att fly. "Nu går de bara in." Dagen 150813.

70 procent av de kristna i Irak har flytt sedan 2003. Kristna irakier i Kurdistan markerar att det nu är ett år sedan de drevs på flykt av Islamiska staten (IS). "De har förvandlat biskopspalatset i Mosul till en fabrik som tillverkar svarta slöjor till muslimska kvinnor," säger en biskop i den kaldeisk-katolska kyrkan. Dagen 150813.

Minst 60 dödades i attacken. I den irakiska huvudstaden Bagdad dödades i dag minst 60 människor och minst 100 skadades i en attack mot en marknad med en lastbil fylld av sprängmedel. SR 150813.

Kurdiska styrkor attackerades med kemiska vapen. Kurdiska styrkor i norra Irak utsattes för ett anfall med kemiska vapen för några dagar sedan, uppger Tysklands försvarsdepartement enligt AFP. De kurdiska styrkorna strider mot IS och flera av de kurdiska soldaterna ska ha drabbats av andningsproblem. Islamiska staten har tagit på sig skulden för dådet som skedde tidigt i morse när mycket folk var på Jamila-marknaden för att handla inför helgen. Sprängladdningen sägs ha varit placerad i en kyllastbil, en av flera som lämnade eller hämtade varor den här morgonen. Och det är Islamiska staten, IS, som tagit på sig dådet, den terrororganisation som säger sig vara sunnitisk och som slår till mot shiitiska mål eller shiitiska miliser, en riktning av islam som IS ser som en av sina huvudfiender. Dagen 1508113.

Under ett flyganfall strax utanför Damaskus uppges minst 80 människor mist livet och hundratals skadats. Flyganfallet riktade sig mot en matmarknad i Douma, som ligger bara två mil öster om huvudstaden Damaskus, och planen kom när det var mycket folk på marknaden för att handla mat. Antalet döda kan komma att stiga eftersom många ska vara skadade och folk kan finnas under bråte som finns kvar efter hus som har förstörts. SR 150816.
100 döda i Douma efter syriskt flyganfall. Flyganfallet i söndags mot en marknad i Douma är en av de värsta enskilda attackerna under det syriska krigets långa svåra fyra år. Planen kom när det var mycket folk ute och handlade och en hjälparbetare i Douma säger till nyhetsbyrån Reuters att "det var mycket svårt att identifiera kropparna, en del av dem var sönderbrända in till benen, så de kunde inte tas med på listan över dokumenterade dödsfall".SR 150818.

Jenny Nordberg: Feministerna tiger om IS nya medeltid. Ibland undrar jag lite vad feministerna har för sig. Vad gör de när tolvåriga flickor säljs på slavmarknader i Irak? Var är de när unga kvinnor kidnappas och säljs som hustrur åt krigare för Islamiska staten? Har de någon åsikt om att extrem förnedring av kvinnor tillhör ideologin för en grupp som nu bygger ett helt nytt samhälle i halva Syrien? I Sverige är det viktigast att prata om humanism, medan världen utanför får tuffa på. Vad gör exempelvis vår feministiska utrikesminister om dagarna, och varför är inte detta hennes mest akuta fråga? På Moderatkvinnornas hemsida nöjer de sig kort och gott med att önska alla besökare "skön sommar!" Det går inte ens att räkna med Gudrun Schyman. På Feministiskt Initiativs hemsida handlar det om "Ja till Fred! Nej till Nato!" och sedan ett invecklat resonemang om feministisk antirasism. Inte ett pip om att en helt ny sekt-utopisk civilisation håller på att byggas, där kvinnor är handelsvaror. Så vem ska jag ringa och vilken förening ska jag gå med i? SvD 150816.

Svenskar slåss mot Islamiska staten. Jesper Söder lämnade en trygg tillvaro i Sverige som elevmentor. Avsikten: att kriga mot extremistgruppen Islamiska staten (IS). Han är en av många svenskar som frivilligt valt att delta i konflikter världen över. Omkring 300 svenskar tros ha åkt för att strida mot terrorstämplade IS i Syrien och Irak. Se också Fakta: Konflikter som engagerat svenskar. GP 150817.

Former ISIS Sex-slaves Share Stories of Abuse. The Islamic State is kidnapping and raping hundreds of Yazidi and Christian young women and they are not attempting to hide it. New York Times correspondent Rukmini Callimachi, who covers Islamic extremism, recently interviewed 21 women and girls in Iraq who had escaped from sex slavery at the hands of Islamic State militants. One girl as young as 12 reported that she was bound, gagged, and raped by an Islamic State fighter. The girl said her captor would pray before he raped her and pray again after, explaining to her that, according to the Quran, he was allowed to rape her because she was an “infidel. "I kept telling him it hurts--please stop," the girl said in an interview conducted in an Iraqi refugee camp. “He said that by raping me, he is drawing closer to God," the girl, whose body Callimachi said is so small an adult could circle her waist with two hands, continued. There are many other similar reports from other women and girls. In fact, the Islamic State is unapologetic about condoning sex slavery. The New York Times report states that ISIS fighters use sex trafficking and rape to strengthen their campaign and get more young men to join them. The Islamic State leaders have also published theological arguments in their online magazine, Dabiq, explaining why the rape of infidels is permitted by their religion and defending slavery. Christian Headlines 150820.

IS förstör kristna kloster i centrala Syrien. Jihadistgruppen Islamiska staten har förstört ett kloster i provinsen Homs i centrala Syrien. Jihadisterna använde sig av bulldozers för att rasera klostret i staden al-Qaryatayn som IS nyligen erövrade, knappt tio mil sydost om staden Homs. Dagen 150821.

Assyriska riksförbundet: Minoriteter hotas av utplåning. Om inte mer görs riskerar minoritetsgrupper i Irak och Syrien att utplånas. Det menar Assyriska riksförbundet, som uppmanar Sveriges regering att agera. Utvecklingen i regionen sedan Islamiska statens snabba och våldsamma framfart det senaste året är ett allvarligt hot mot flera minoritetsgrupper, såsom de kristna folkgrupperna och yazidierna och vissa shiamuslimska grupper, varnar Afram Yakoub, ordförande för Assyriska riksförbundet. Enligt Assyriska riksförbundet behöver minoriteterna politiskt stöd och göras till en del av kampen mot IS. Men som situationen ser ut i dag är Afram Yakoub pessimistisk för den närmaste framtiden. Han tror inte att försöken att slå tillbaka IS kommer att lyckas. "I det korta perspektivet ser vi snarare att IS kommer att vara framgångsrika. Allt fler grupper ansluter sig till dem runt om i världen och de verkar minst lika starka som för ett år sedan. Det ser ut som att de vinner." Världen idag 150821.

IS ser våldtäkter som en religiös dygd. Kristna syriska kvinnor som hålls som gisslan av Islamiska staten, IS, riskerar att säljas som sexslavar, varnar Assyriska riksförbundet. Samtidigt har det blivit känt att IS byggt upp en teologi som beskriver våldtäkter som en religiös dygd. En 12-årig flicka förklarar hur den terrorist som våldtog henne först förklarade att det inte var en synd, eftersom hon tillhörde en annan religion. Tvärtom var våldtäkten något som Koranen uppmuntrar, hävdade han, skriver tidningen. "Han sade till mig att enligt islam har han tillåtelse att våldta en icke troende. Han sade att genom att våldta mig kommer han närmare Gud", berättar flickan i en intervju i ett flyktingläger i staden Qadiya i Irak, dit hon lyckades fly efter elva månader i fångenskap. Världen idag 150821.

Hillsong Pastor Launches Global Intercession Movement Targeting ISIS' Theology of Rape. Hillsong Church's co-senior pastor Bobbie Houston has appealed to Christian women across the world to pray at the same time each day against the "theology of rape" that has resulted in thousands of women and children being brutally assaulted by ISIS. Houston, in a blog to hundreds of thousands of followers, referred to a recent New York Times article that outlined the atrocities committed against the Yazidi religious minority in northern Iraq. It described the systematic rape of women and young girls by men who often knelt in prayer before and after the violent acts, believing that their religion not only gave them the right to rape but also encouraged it. Houston said the lives of innocent people are in the balance, and that she believes "a handful of women with compassion in their hearts, empathy in their spirit and prayer in their mouth could change the world. I believe that the Bible clearly teaches that prayer makes a way where there often seems to be no way." She said that the brutality and sex slavery under ISIS can no longer be ignored. "I'm doing this because we cannot turn away from a harsh reality that is literally happening under our noses and on our watch," she wrote. Charisma 150826.

Kardinal: Det är nog med död, lidande och förföljelse. "Jag vill inte att Europa ska bli en massgrav", stod det på plakat när 22 000 människor protesterade i Wien under måndagskvällen. Den stora marschen anordnades i protest efter att 71 flyktingar hittats döda instängda i en lastbil nära ungerska gränsen. Dagen 150831.

Drygt hälften av alla syrier på flykt. Samtidigt som många ögon riktas mot flyktingströmmen till Europa pågår en långt mycket större flyktingvåg i Mellanöstern. I Syrien, varifrån många flyktingar kommer, syns ingen lösning. Mer än halva landets befolkning är på flykt eller har dödats i det fyra och ett halvt år långa inbördeskriget. En kvarts miljon människor har dödats i kriget, fyra miljoner har flytt utomlands, de allra flesta till Turkiet, Jordanien och Libanon. Men inne i Syrien finns sju miljoner människor på flykt i sitt eget land. Det innebär att elva miljoner syrier är på flykt, mer än halva befolkningen. Infrastruktur är sönderslagen, byggnader och bostadshus pulveriserade, hela städer förintade och inte ens sjukhus och skolor skonas från attacker. SR 150902.

Bara kristna flyktingar välkomna till Slovakien. Solidariteten mellan Europeiska länder prövas när flyktingströmmarna ökar. Flera östeuropeiska länder är skeptiska till flyktingmottagande, och ser också helst att de som får stanna är kristna. Tyskland tar emot 40 procent av nya asylsökande i Europa, Frankrike tar emot 8 procent och Storbritannien 4 procent. Dagen 150903.
Expert: Därför vill östeuropeiska länder bara ta emot kristna. Låg levnadsstandard. Problem sedan tidigare med svåra sociala klyftor. Det är två av orsakerna till att flera östeuropeiska länder är tveksamma till att ta emot flyktingar, säger Rauli Lehtonen på missionsorganisationen Ljus i Öster. Dagen 150903.

Granatattack mot kyrkor i Damaskus dödade nio. Minst nio personer dödades samtidigt som ett 50-tal skadades när granater landade på två kyrkobyggnader i Syriens huvudstad Damaskus. Granatattackerna som de syriska regeringsstyrkorna har riktat mot östra Damaskus har, enligt Syrian Observatory for Human Rights, krävt minst 247 människoliv de senaste tio dagarna. Samtidigt ska så många som 1 200 personer har skadats i offensiven. Christian Post skriver att luftangreppen är ett led i ett försök att trycka tillbaka de islamistiska rebellerna. Dagen 150903.

ISIS Issues 11 Commandments for Christians to Obey If They Want to Live in Their Ancestral Homeland. The Islamic State terror group has issued a "safety contract" that Christians living in the captured Syrian town of Qaryatian must follow, which includes 11 specific commandments, if they want to live. "The meeting showed images of a lot of Christians abducted from the city of al-Quaryatayn, in what is believed to be a cultural center. It also stipulated 13 items to give security to the Christians in the city. Christians in the captured town will have to pay the jizyah or jizya tax imposed on non-Muslims, in addition to the other commandments issued by IS leader Abu Bakr al-Baghdadi. The watchdog group listed the 11 stipulations, which prohibit: the establishment of churches, the displaying of crosses, making Muslims hear Christian prayers or rituals of worship, the hiding of spies, offending Islamic religious beliefs, the carrying of weapons, the sale of pork or wine to Muslims, and failing to dress modestly. Nahren Anweya, an Assyrian-American activist, said that the terror group, which has captured cities and towns across Iraq and Syria, is seeking to suppress any Christian presence in the region. "Our entire ancestral homelands have been completely taken and now they won't even allow us to sustain our religious faith in one God and his son Jesus Christ," Anweya told the International Business Times. "We have been purged out of Mosul, Nineveh, Khabour, Hassaka, Qaryatian and many more ancestral Assyrian homelands. They took our native homelands, our girls, our churches and now they want the few lives we have left." Christian Post 150904.

Tröstlös tillvaro driver människor över havet. Inget annat land på jorden har så många flyktingar som Turkiet. En tröstlös tillvaro utan utsikt till en säker framtid driver människor till att fly över havet till Grekland i osäkra båtar. "Två år måste människor vänta på att få ett första samtal med FN för att komma ifråga för att bli förflyttad till ett annat land som flykting. Det är omöjligt för människor att vänta så länge under de omständigheter som existerar i Turkiet," säger Ihsan Özbek, pastor i en frikyrklig församling i Ankara och ordförande för Turkiska evangeliska alliansen. Världen idag 150904.

Syriska kyrkoledare kritiska till omvärldens passivitet. Flyktingkrisen i spåren av inbördeskriget i Syrien har snabbt förvärrats. Och två syriska kyrkoledare menar att det internationella samfundet har blundat för problemen allt för länge. Även om mycket fokus just nu är på de människor som är på flykt till Europa poängterade patriarken samtidigt att islamiska extremister i Mellanöstern är roten till problemen. "Om du vill behandla ett problem måste du behandla grundorsaken och det betyder att du måste bli mer seriös i kampen mot de här terroristgrupperna." Dagen 150907.

IS släppte fängslade kristna. Minst 15 kristna, som har hållits inspärrade av Islamiska staten i en syrisk by, släpptes enligt en människorättsorganisation i fredags. Gruppen frigavs efter att de betala så kallad jizya-skatt, en skatt som ickemuslimer måste betala. Dagen 150908.

IS hotar kristna i Turkiet. Kristna i Turkiet har den senaste tiden hotats med döden om de inte överger sin tro och blir muslimer. Striderna i landets östra delar gör det samtidigt svårt för de kristna att samlas. Sedan den 27 augusti har 15 församlingar och församlingsledare runt om i Turkiet fått hot via mail, via Facebook, via församlingens hemsida eller till privata mobilnummer, uppger Förbundet för protestantiska kyrkor i Turkiet, TEK. Breven är snarlika, och utlovar död, massakrer och slakt av de kristna som inte omvänder sig. Världen idag 150909.

Syrian Refugee Crisis Gives Christians an Opportunity to Share Christ's Love With Muslims, Christian Aid Mission Says. Steve Van Valkenburg, Christian Aid Mission's area director for the Middle East, told The Christian Post in a phone interview on Thursday that despite the confusion and complexity of the ongoing Syrian civil war, one thing that is clear is that it presents a way for Christians to minister to the suffering people by showing them what the love of Christ is about. "I think that a lot of refugees see that there is something different there, they see the Muslim on Muslim fighting, and then they see how the Christians are reaching out with love and caring — that has to do something with their hearts," Valkenburg told CP. He added that when Muslims in Syria see indigenous Christian agencies reaching out to them, they often ask "why are you helping?" Christian Post 150911.

De drömmer om en framtid i Europa. En syrisk jurist och en afghansk 17-åring. Båda tillfälligt boende utanför en stor tågstation i centrala Budapest. Båda med drömmar om ett nytt liv i Europa. Världen idag 150911.

Möten med barnen på flykt som saknar allt. Under en vecka träffade Livets ords barnteam barn i flyktingläger i norra Irak. Nästa steg blir att samla mödrarna för att hjälpa dem i deras föräldraskap. Världen idag 150916.

Hans Brun / Johanne Hildebrandt: "Medierna missar djup och viktiga fakta." Ett grundläggande tema i den Islamiska Statens propaganda är uppmaningarna till migration (hijra). Det vill säga, troende sunnimsulimer bör ta sig till IS-kontrollerat territorium och delta i uppbyggandet av kalifatet. Vad som nu sker är motsatsen, många muslimer, kalifatets potentiella befolkningsunderlag, flyr därifrån. Det finns indikationer på att den Islamiska Staten börjar oroa sig över omfattningen av flykten från de landområden som de strävar efter att erövra. I propagandatidskriften Dabiqs senaste nummer varnar IS uttryckligen dessa flyktingar; att fly, att överge, den muslimska världen är en farlig och mycket allvarlig synd. Enligt IS innebär en sådan fanflykt ett första steg mot att bli en av de otrogna, det finns en uppenbar risk att "barn och barnbarn överger islam för kristendomen, ateismen eller liberalismen". Att människor flyr till Europa, till de otrogna kristna, till en av jihadismens huvudfiender, är därmed en strategisk förlust för terrorgruppen som behöver stridande för att ersätta sina egna förluster och ett expanderande befolkningsunderlag om kalifatet skall kunna överleva. SvD 150916.

Al-Jabouri: Irak behöver mer hjälp. n majoritet av de flyktingar som försöker ta sig fram genom Europa nu kommer från Syrien, men bland dem finns också många från Irak. I huvudstaden Baghdad dödades ytterligare minst 23 människor i dag i två självmordsdåd. Terrorgruppen IS sade sig ligga bakom dådet. Irak behöver mer hjälp från omvärlden, både i kampen mot IS och för att hjälpa de 4 miljoner internflyktingar som finns i landet. Det säger det irakiska parlamentets talman, Salim al-Jabouri, som är på besök i Stockholm. Irak har fyra miljoner internflyktingar. En tredjedel av landet som är ockuperat av islamiska staten IS har svåra ekonomiska problem. Och Irak riskerar falla sönder i shia, sunnimuslimska och kurdiska delar. "Irak vill ha mer hjälp från omvärlden. Mer vapen, mer träning för att få ihop den sönderfallna armén till en effektiv styrka mot IS och mer intensiva insatser från den USA-ledda koalitionen mot IS. De skulle kunna göra mer," sade Salim al-Jabouri. Den irakiska staten måste byggas upp till en stat grundad på försoning. En där sunnimuslimer inte känner sig marginaliserade och uteslutna från makten, säger det irakiska parlamentets talman Salim al-Jabouri. SR 150917.

Frisläppta kristna tvingas betala straffskatt. Över 200 kristna, som har hållits fångna av Islamiska staten i Syrien, är åter fria. Men innan frigivningen tvingades de acceptera att leva efter Sharialagar. Den Damaskusbaserade syrisk-ortodoxa ärkebiskopen Jean Kawak hävdar att de kristna nu behandlas som "slavar" i staden Al-Qaryatain och att de lever som "tredje klassens medborgare". Dagen 150918.

USA vill överlägga med Ryssland om Syrien. USAs utrikesminister John Kerry säger i dag att USA vill ha direkta militära överläggningar med Ryssland för att hitta en lösning på situationen i Syrien. Enligt amerikanska medier arbetar Vita Huset och Pentagon intensivt för att på flera sätt förändra USA:s Syrienstrategi. Det är i första hand Rysslands upptrappade aktiviteter i Syrien, i andra hand den europeiska flyktingkrisen som satt ökad omvärldspress på USA att agera. Och nu handlar det alltså om att sätta sig ner med ryssarna för direkta samtal i en situation där den ryske presidenten Putin aktivt stödjer president Assad i Syrien, medan president Obama och USA:s allierade har rakt motsatt hållning. Att det dessutom avslöjats att den amerikanska ambitionen att träna tusentals av de syrienrebeller som strider mot IS bara resulterat i en handfull sådana färdigutbildade rebeller har åter ökat det inrikespolitiska trycket på Obama att lägga om Syrientrategin. USA:s ambition var att innan årets slut satsa en halv miljard dollar på att utbilda och utrusta drygt 5 000 regionala stridande i kampen mot IS. Men efter att det i ett senatsförhör med en ansvarig amerikansk general framkommit hur få som hittills faktiskt finns på marken har projektet dömts ut som helt misslyckat. "Vi pratar om fyra eller fem personer som är i gång just nu," sa en mycket besvärad general Lloyd Austin till ett senatsutskott som knappt trodde sina öron. SR 150918.

Tore Sowell: Stoppa dem som flyktingarna flyr ifrån. Jag tror att jag kan säga att alla flyktingar, varifrån de än kommer, har ett gemensamt: De ville inte fly. Ett folkmord pågår just nu och vi kan inte säga att vi inte vet vad som händer. Ansvaret för detta ligger på de mördare och terroristregimer som tvingar människor på flykt. Liksom nazisternas och kommunisternas illdåd och folkmord mötte motstånd måste vi nu reagera och uppmärksamma det som nu händer. Det är hög tid att gå till handling och stoppa det som sker inför våra ögon. Våldet i Mellanöstern måste stoppas! Det är nu dags att sätta stopp för förföljelserna och kriget genom att västvärlden agerar kraftfullt med militära flyg- och markinsatser. Svenska terrorister och de som rekryterar och agiterar för IS måste kunna dömas för landsförräderi och gränskontrollen måste skärpas. Dagen 150918.

Nytt överhuvud för Österns assyriska kyrka. Österns katolska assyriska kyrka har fått en ny ledare. Läraren och prästen Gewargis Sliwa har valts till ny patriark. Gewargis Sliwa är från början utbildad lärare. Men har även arbetet som präst i USA och har sedan år 1991 varit metropolit av Irak och Ryssland. Dagen 150919.

Aron Lund: Alla inblandade har förlorat kriget i Syrien. Det utdragna kriget i Syrien har vid det här laget gjort alla inblandade till förlorare. Försök att mildra den humanitära krisen ger varken röster eller rubriker, och därför sker det inte heller. Och därför flyr i sin tur civilbefolkningen i en takt som bara ser ut att öka. FN:s flyktingorgan UNHCR har registrerat 4,1 miljoner flyktingar från Syrien, varav 95 procent är kvar i närområdet. FN meddelade dessutom i början av året att minst 7,6 miljoner människor lever på flykt inne i landet, vilket betyder att närmare hälften av Syriens cirka 23 miljoner invånare har tvingats lämna sina hem. Det verkar bara vara bara början. Konflikten i Syrien går just nu in i ett kritiskt skede där antalet flyende kan komma att öka snabbt. Sedan 2014 har det syriska pundet tappat snabbt i värde och dollarkursen i Damaskus är i dag fem gånger högre än vid upprorets början. Regeringen kan inte längre finansiera det ekonomiska understöd som tidigare garanterade kraftigt nedsatta priser på bröd, bensin, eldningsolja och annat som i Syrien måste räknas till livets nödtorft. I stället omfördelar Assad nu sina krympande ekonomiska resurser till armén. Flyktingvågen till Europa beror också på att Syriens grannländer inte längre kan bära bördan själva. I Libanon är nu var femte invånare syrier. De har nyligen ­belagts med arbetsförbud och andra ­förödande särregler, i avsikt att tvinga ut så många som möjligt ur landet. Det fungerar. SvD 150921.

Växande kris i flyktingläger. Hundratusentals syrier lever i flyktingläger i Jordanien och Libanon och när FN tvingas skära ner på matbidragen blir läget allt mer desperat. Även för flyktingar i Syrien och i Irak är situationen akut. v de över fyra miljoner syrier som flytt sitt hemland sedan inbördeskrigets början 2011 lever de flesta i flyktingläger i grannländer, men för många av dem är situationen nu ohållbar. Steg för steg har hjälpen till flyktingarna skurits ned och FN-organet World Food Programme, WFP, meddelade för två veckor sedan att 229 000 av flyktingarna i Jordanien inte längre kommer att få några matbidrag. Orsaken är att WFP:s pengar inte räcker, då utlovade internationella bidrag uteblivit. Världen idag 150921.

Döva kristna kidnappade av IS. 22 döva kristna kidnappades av IS i Syrien i augusti. Sedan dess har ingen haft någon kontakt med dem. "Vi fruktar för vad som hänt dem," säger Lill Muir vid kristna organisationen Deaf Ministries International. Deaf Ministries International, DMI, har arbetat bland döva i Syrien i många år, och ännu håller två medarbetare ut i dövförsamlingen utanför Damaskus under det förfärliga inbördeskrig som pågår. Den 7 augusti överfölls 22 döva kristna där av IS-krigare. "De kom med sina bilar och svarta flaggor och drog ut folk från sina hem. De tog 22 döva personer med sig," berättar norskan Lill Muir för norska Dagen. Världen idag 150922.

Fiaskot med USA-utbildade rebeller fortsätter. USA-utbildade rebeller i Syrien har gett ammunition och sex fordon till den al-Qaida-lierade Nusrafronten. Händelsen är ännu ett tecken på att arbetet med att bygga upp en moderat syrisk styrka i kampen mot Islamiska staten börjar likna ett fiasko. Befälhavaren för de 75 rebeller, som nyligen tog sig in i Syrien, ska ha överlämnat utrustningen i utbyte mot att få passera genom ett område som kontrolleras av jihadiströrelsen Nusrafronten, uppger den amerikanska armén. Utrustningen utgjorde 25 procent av den materiel som rebellgruppen försetts med av USA. Utöver de 75 soldater som nu blivit av med sin utrustning har bara 54 rebeller skickats in i Syrien. Flera av dem har dödats, medan andra har tillfångatagits eller skingrats. Endast elva ur den första kullen rebeller är fortfarande i stridsberedskap, och ingen av dem är kvar i Syrien. SR 150926.

Putin: Misstag att inte samarbeta med Assad. Rysslands president Vladimir Putin ägnade stora delar av sitt FN-anförande åt krisen i Syrien. Det enda sättet att besegra terrornätverket IS är genom samarbete med Syriens president Bashar al-Assad, hävdar Putin och slår fast att det är ett enormt misstag att vägra göra så. "Bashar al-Assads militär och de kurdiska styrkorna är de enda som tappert bekämpar terrorismen öga mot öga," säger han. SR 150928.

Carolas gripande möte med flyktingarna. Carola åkte till Grekland för att hjälpa båtflyktingar. Nu har hon öppnat upp sitt hem för hem för kristna flyktingar från Iran som hon träffade där.Dagen följde med henne till tåg­perrongen för att ta emot en av dem. Dagen 150929.

Genocide of the Christian Martyrs laid bare: Sick ISIS butchers CRUCIFY thousands in Syria. just 70 years since the end of the Second World War, a genocide is taking place once again, this time against Christians. Scores have already been murdered by Islamic State and thousands forced to leave ancient Christian communities in northeastern Syria and western Iraq as the extremists demand they either convert to Islam, pay an extortionate rate of tax or face execution. Some have even been crucified. Despite concerns being raised by religious leaders including the Archbishop of Canterbury Justin Welby, the plight of Christian refugees is largely being ignored by the western world. Now a charity, which is being funded by Jewish peer George Weidenfeld, who escaped Nazi-occupied Austria with the help of British Christians, is taking matters into its own hands by mounting a series of rescue missions to save the Syrian Christians. Lord Weidenfeld, who was smuggled to safety by Quakers at the age of five, said: "I have a debt to repay." So far the charity, the Barnabas Fund, has liberated 158 Christians from Syria and found them a new home in Poland. While it is not known how many Syrian Christians have been murdered by IS, the numbers living in the country have fallen rapidly since the start of the civil war in 2011. More than 700,000 of Syria’s population of 1.1 million Christians have already been forced to leave as IS militants expanded into the northwest of the country. Mr Sookhdeo believes there are now no more than 250,000 Christians living in Syria. He said: "In Aleppo, to give you one illustration, there used to be 400,000 Christians four years ago. Today there may be between 45,000 and 65,000." Express 150929.

'American ISIS leader owned me,' says escaped 19-year-old Yazidi sex slave. A 19-year-old Yazidi woman, who reportedly escaped from the clutches of the Islamic State as one of its sex slaves, has claimed that she was "owned" by a young American who, she said, appears to be a top leader of the jihadist group. Known as Nada, the lady told the Daily Mail in a recent interview that the American she identified as Abu Abdullah al-Amriki, an Islam convert, often boasts of regularly and easily travelling to the United States to visit his family. She claimed that the 23-year-old American showed her pictures of his family and his two children, but said they [his family] were not around or too far away. Authorities have yet to find out the identity of the American, who according to Nada and other Yazidi women, speaks poor Arabic but is responsible for several military operations, a CNN report said. Christian Post 151001.

Författaren Per Brinkemo: Västs skuld i flyktingkrisen. Väst har en stor skuld i de flyktingströmmar vi nu ser. Inte primärt och enbart i den förda politiken i dag, men genom historiska misstag. Länder som Syrien, Irak, Libanon, Libyen och många fler är historiskt sett nya konstruktioner. De har inte uppstått ur ett lokalt behov eller med folklig förankring, utan är skapade av utomstående "landsarkitekter" utan någon djupare insikt om vilka som bebor områdena. Många människor i länder som Libyen, Irak, Syrien, Libanon identifierar sig inte i första hand med nationen. De flesta har sin identitet i den klan och/eller religiösa grupp man tillhör. Inom de uppräknade länderna bor också en rad olika etniska grupper. De är därefter organiserade via klaner, den sociala enhet som är den mest betydande i dessa länder. Dessutom; de landsgränser som en gång drogs upp splittrade ofta klanerna. Många är i dag transnationella. Libyen till exempel, varifrån vi sannolikt kan vänta nästa stora flyktingström, bildades 1949 och är en typisk teknokratisk konstruktion. Dagen 151004.

IS sprängde triumfbågen i Palmyra. Terrororganisationen Islamiska staten fortsätter att förstöra kulturarvet i staden Palmyra i Syrien. Nu har IS sprängt den nästan 2 000 år gamla triumfbågen där. Syriens chefsarkeolog Maamun Abdulkarim bekräftade natten till måndagen att IS på söndagen sprängde den unika romerska triumfbågen i Palmyra. IS intog Palmyra i maj i år och har sedan dess förstört templen Baalshamin och Bel, begravningstorn och muslimska helgedomar i staden. Enligt Abdulkarim förbereder IS fortsatta sprängningar och han befarar att kolonnaden som leder till triumfbågen och amfiteatern i Palmyra kan stå i tur härnäst. yle 151005.

Kristna missionärer korsfästes och halshöggs. Flera inhemska missionärer i Aleppo i Syrien fick välja på att avsäga sig sin tro på Jesus eller dödas. De misshandlades och kvinnorna våldtogs offentligt innan de halshöggs och korsfästes av IS. När de tillfångatogs av IS ska de ha fått frågan om de ville lämna Kristus för islam, men svarat att de aldrig kunde avsäga sig tron på Jesus. Den 41-årige teamledaren och hans 12-årige son var bland de som misshandlades och sedan korsfästes. De lämnades på korsen i två dagar, ingen fick ta ner kropparna, enligt organisationen. Bredvid korsen hade man satt upp en skylt med texten: "Otrogna". Enligt Christian Aid Mission var det elva missionärer som dödades, andra medieuppgifter gör gällande att det var tolv personer. Världen idag 151006.

Soltans långa hjälpresa till de utsatta i Irak. En ensam människa kan göra stor skillnad. Soltan Naif Jassem samlade ihop pengar, kläder och förnödenheter, hyrde en lastbil och åkte till sitt forna hemland Irak för att hjälpa människor på flykt. "Vi måste hjälpa varandra, det har jag lärt mig här i Sverige." Dagen 151007.

Lukas Berggren: Vår tids martyrer kan lära oss frimodighet. Åtta kristna missionärer leds ut på en öppen plats av islamisterna i IS. Där skulle de tvingas att avsäga sig sin kristna tro på Jesus, och i stället välja islam. Missionärerna befann sig i Aleppo i Syrien och ville inte lämna området, trots att de visste att IS snart var där. Längtan att dela evangeliet med nödställda människor var uppenbarligen större än rädslan för IS, och större än rädslan för döden. "Varje gång vi gick till dem sa de alltid: ´Vi vill stanna här, det här är vad Gud har sagt till oss att göra, det här är vad vi vill göra.´ De ville bara stanna och dela evangeliet", sade ledaren för det missionsarbete de var verksamma inom till Charisma News. Två av de kvinnliga missionärerna berättade att de ville erbjuda männen Jesu frid och kärlek. När de frågar vad deras brott består i och vad de skulle straffas för, blev de brutalt våldtagna av terroristerna. Offentligt, inför de andra. Sedan halshuggs de åtta, tillsammans med ytterligare några missionärer, under det att de lyfter sina huvuden och ber till Jesus. Resten av kropparna hängs upp på kors, där de får hänga i två dagar. En 41-årig teamledare och hans tolvårige son var bland de korsfästa. Världen idag 151009.

IS avancerar trots ryska bombningar. Islamiska staten (IS) har intagit flera byar runt Aleppo från andra rebellgrupper, i vad som beskrivs som extremisterna största avancemang på månader. Framryckningen i Syrien sker trots intensiva ryska flygbombningar, som sägs vara riktade mot IS. "IS har aldrig varit så nära Aleppo, och detta är deras största avancemang mot staden hittills," säger Abdel Rahman på det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) till nyhetsbyrån AFP. Staden är delad mellan rebellstyrkor, som kontrollerar östra delen av Aleppo, och syriska militären, som styr i den västra. Efter en överraskande offensiv som inleddes i torsdags kväll befinner sig IS nu endast två mil från frontlinjen mot de syriska regimstyrkorna. Extremisterna har enligt nyhetsbyrån AP även intagit en armébas nordöst om staden som rebellgrupper tog över från regimen för två år sedan. Staden, som en gång var Syriens ekonomiska centrum, har i det närmaste blivit totalförstörd av de strider som rasat i mer än fyra år. Ryssland har under tio dagar bombat mål i Syrien, från både flyg och stridsfartyg, i vad som sägs vara en offensiv mot IS. Men anfallen har enligt västledare framförallt riktats mot andra rebellgrupper. SvT 151009.

Irak: Vi har bombat IS-ledarens kolonn. Iraks flygvapen säger sig ha bombat en fordonskolonn tillhörande Abu Bakr al-Baghdadi, ledare för terrororganisationen IS. Flera IS-befälhavare ska ha dödats i angreppet, men al-Baghdadi är inte en av dem, rapporterar Reuters. Flyganfallet ägde rum i al-Anbar-provinsen i Irak, nära gränsen mot Syrien. AB 151011. SR 151011.

"Kristna assyrierna kommer att avrättas". IS meddelar att de ska avrätta en stor grupp kristna assyrier som kidnappades i februari. Detta efter att deras krav på 104 miljoner kronor i lösesumma har avvisats. Dagen 151012.

Jessica Katz: Ny kunskap om kvinnors roll i IS. Nyligen släppte Säpo uppdaterade siffror över svensk rekrytering till IS; cirka 280 svenskar har avrest till IS sedan 2012, av dem har 40 dött och 115 har återvänt. 125 individer beräknas i dag fortfarande befinna sig på plats i IS territorium. Förutom att Säpo illustrerar omfattningen av problemet med svenska IS-resenärer betonar myndigheten nu att även svenska kvinnor anslutit sig till IS, närmare bestämt 35 stycken. Därmed belyses en viktig aspekt av extremismen som länge varit frånvarande i den svenska debatten. SvD 151014.

Den irakiska staten dog med IS. Den irakiska nationalstaten har fallit samman under Islamiska statens framfart, säger Irak-experten Gareth Stansfield till Svenska Yle. Landet och dess folkgrupper är mer splittrade än någonsin tidigare, och det finns knappast någon som ens vill ena landet längre. yle 151015.

Syriska barn riskerar att bli statslösa och utan rättigheter i Libanons flyktingläger. "De kan inte gå i skolan, de får inte basala rättigheter, de kan inte lämna landet". Tiotusentals syriska barn riskerar att bli statslösa och utan rättigheter. Sen konflikten i Syrien började har minst 60 000 syriska bebisar fötts i grannlandet Libanon. Men de flesta av de nyfödda är inte officiellt registrerade vilket gör att de förlorar grundläggande rättigheter, som att gå i skolan. Bara här i Libanon har minst 60 000 syriska barn fötts sen krisen bröt ut i Syrien, libanesiska myndigheter uppskattar att minst 70 procent av de nyfödda inte är officiellt registrerade, det handlar om mer än 40 000 syriska barn som inte kan gå i skolan och som saknar grundläggande rättigheter. Många av barnen bor i provisoriska läger i Beqaadalen. Många kvinnor berättar för barnmorskan att vill undvika att bli gravida igen, men Sandy Charabaty beskriver en press från männen som ofta vill ha många barn. SR 151016.

Tusentals syrier flyr undan regimoffensiv söder om Aleppo. Minst 35 000 syrier har flytt undan en regimoffensiv söder om Aleppo, enligt FNs organ för humanitära frågor. Den syriska regimens styrkor attackerar på flera fronter och har stöd av ryska flyganfall, iranska rådgivare och libanesiska Hizbollah. I dag rapporterar syriska människorättsobservatoriet att 45 personer dödats i ryska flygbombningar i nordvästra Syrien SR 151020.

Iran skickar afghanska barn att kriga i Syrien. Antalet ensamkommande barn har, som Ekot tidigare berättat, ökat kraftigt den senaste tiden. Den största gruppen är afghaner. De flesta har flytt till grannlandet Iran men där har de har små chanser att få flyktingstatus och lever utanför samhället. Krigsrekryterarna som kom hem till familjen för att berätta att de skulle göra sig redo för att åka, försökte lugna pappan genom att säga att Mahdi skulle bli shahid, det vill säga martyr, och att det var bra både för honom och för familjen som skulle kompenseras ekonomiskt. Skulle de dö som martyrer, uppges familjen få en summa på omkring 250 000 kronor. Att många rekryteras just nu hänger ihop med den Iranstödda offensiv som nyligen inleddes i Syrien för knappt en vecka sedan, säger Phillip Smyth, forskare vid Marylanduniversitetet i USA och expert på shiamiliser i Syrien. Afghanerna i Iran rekryteras med löften om pengar, men skickas också med tvång. Och i Syrien blir dom kanonmat säger Philip Smyth. SR 151023.

Tony Blair ber om ursäkt för misstag under Irakkriget. Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair ber i dag om ursäkt för att landet tillsammans med USA gick i krig mot Irak utifrån felaktiga förutsättningar. Det vill säga att motivet, att landet hade massförstörelsevapen, visade sig vara fel. "Jag kan också be om ursäkt för en del misstag i vår planering och absolut för vår bristande förståelse för vad som skulle komma att hända när vi väl hade tagit bort Saddams regim." SR 151025.

Historiska Syriensamtal inleds på fredag. För första gången någonsin kommer USA och Irans utrikesministrar på fredag att samtala om en lösning i Syrien. Att länderna möts vid förhandlingsbordet kan innebära en ny riktning för det långdragna blodiga kriget som pågått sedan 2011. Även Saudiarabien och Ryssland deltar i mötet. Samtalen om att få ett slut på kriget i Syrien har pågått i flera år, men utan framgång. Civilbefolkningen i Syrien har tvingats fortsätta genomlida regimens oljefatsbomber och den självutnämnda Islamiska statens intåg. Miljoner människor är i dag på flykt. SR 151027.

Över 200 döda i bombanfall i Syrien under fredagen enligt oppositionen. Minst 70 personer dödades och 550 skadades när en marknad i Douma i närheten av Damaskus bombades under fredagen. Det uppgav Läkare utan gränser på lördagen. Totalt ska 227 människor ha dödats i Syrien i olika bombanfall under fredagen enligt oppositionen. I ett pressmeddelande från den syriska koalitionen av oppositionsgrupper ska totalt 227 civila, vara 65 kvinnor och barn, ha dött under fredagen i olika bombanfall, i Aleppo, Homs, Idlib och förstäderna till Damaskus. Enligt Syriska människorättsorganisationer avfyrades mer än 40 missiler mot marknaden av den syriska regeringsstyrkor. Den syriska oppositionen lade i ett pressmeddelande sent på lördagen skulden på ryskt bombflyg. När räddningsarbetare i Douma försökte hjälpa de som skadats under de första flyganfallen utsattes de enligt ett pressmeddelande från Läkare utan gränser för ytterligare beskjutningar. Medicinsk personal hade också svårt att ta hand om alla skadade eftersom närmsta tillfälliga sjukhus hade bombats dagen innan. "Det här var en extremt våldsam bombning," säger en chef på ett sjukhus som Läkare utan Gränser stöttar och som tog emot de första skadade efter attacken. Efter bombanfallet var 250 personer i behov av kirurgi. Ytterligare 300 personer behandlades för skador som inte krävde kirurgiska ingrepp. Sjukvårdspersonal beskriver skadorna som värre än något annat se sett förut. SR 151031.

Ny studie kartlägger svenska jihadister på Facebook. Mycket av den propaganda som finns om islamistiska terrorstämplade grupper sprids via sociala medier. Nu har för första gången de svenska Facebookkontona som sprider sådan propaganda kartlagts i en ny rapport. Under tre år har Linus Gustafsson vid Försvarshögskolan i Stockholm följt och studerat svenskspråkiga grupper och profiler på Facebook som sprider våldsbejakande islamistiska och extremistiska budskap. "Facebook fungerar som ett propagandaverktyg, men också som en plattform för att rekrytera personer till grupper som IS och Jabhat al-Nusra," förklarar rapportförfattaren Linus Gustafsson vid Försvarshögskolan. "Man har en våldsbejakande ideologi som man bakar ihop med olika typer av uppmaningar. Att man ska rädda sina systrar och bröder som man ofta säger, och vara med och upprätta det så kallade kalifatet," säger Linus Gustafsson. SR 151102.

Samtalen om förföljda kristna upphör aldrig. Khabour i nordöstra Syrien tömdes helt och hållet på sin kristna befolkning i februari i år, så när som på cirka 250 personer som kidnappades av IS. För några veckor sedan avrättade IS tre av dem framför en kamera. Terroristerna hotade att döda alla andra på samma sätt om de inte fick 50 000 dollar i lösensumma för varje person. I över tio år har fördrivningen av ickemuslimer från Irak pågått. Detta upprepas nu i Syrien. I ett decennium har jag och andra försökt leva ett normalt liv men samtalen om oförrätter mot kristna upphör aldrig. Dagen 151102.

Sjukhus och marknader nya mål för syriska flygattacker. Trots hoppet om fred i Syrien som de förnyade samtalen mellan stormakter gav i fredags så varnar nu organisationen Läkare utan gränser för att attackerna mot civila inrättningar och sjukhus blivit allt fler. Bara under oktober träffades 12 vårdinrättningar i Syrien. Över 70 personer dog i fredags när en marknad i Damaskusförorten Douma bombades av regimflyg. SR 151103. Kommentar: Total förvirring råder i den syriska regimens anfall mot civila som stöds av Ryssland.

Syrienkriget har tömt Dagestan på rebeller. Flera tusen ryska medborgare strider för IS i Syrien och är nu måltavla för de ryska flygattackerna. Kring 900 av dem är från Dagestan, som blivit påtagligt lugnt sedan en majoritet av delrepublikens rebeller åkt till Syrien. SR 151104.

Amnestyrapport: Kidnappningar viktig inkomstkälla för den Syriska regimen. I krigets Syrien har 250 000 människor mist sina liv, och sedan 2011 har över 65 000 kidnappats eller försvunnit, av dem uppges 58 000 vara civila. I en ny rapport från Amnesty tecknas en bild av en svart marknad där kidnappningar blivet en viktig inkomstkälla för Assad-regimen. Många av dem som tas till fånga utsätts för både fysisk och psykisk tortyr. Den värsta tortyrmetoden är den som kallas tyska stolen. Där sätter man en människa på en stol utan ryggstöd och böjer ryggen bakåt. De flesta bryter ryggen efter det. SR 151106.

Ny irakisk lag tvingar barn att bli muslimer. Religiösa minoriteter i Irak protesterar mot en ny lag som de anser är direkt diskriminerande mot dem. Det handlar om att barn kommer att tvingas bli muslimer om någon av deras föräldrar konverterar till islam. Det var i tisdags som Iraks parlament klubbade igenom lagen, som kan börja gälla om en månad. Enligt lagtexten ska barn automatiskt bli muslimer om någon av deras respektive föräldrar konverterar till islam, och lagtexten pekar ut att det gäller för kristna, mandéer och yazidier, Iraks tre tongivande minoritetsreligioner. "Det här går emot de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och den demokratiska processen," säger Johan Alsaleem, själv mandé med rötterna i Irak, numera bosatt i Sverige. Den här lagen gäller oavsett ålder på barnet, förklarar Johan Alsaleem och tar några exempel. "Om en man konverterar till islam, och hans fru är gravid, kommer barnet att registreras som muslim vid födseln. Samma sak gäller om barnet är 17 år. Om någon av föräldrarna blir muslim kommer barnet också att bli det. I likhet med Sverige blir man vid 18 års ålder myndig i Irak. "I Irak står din religion på ID-kortet, och är du muslim så går det inte att ändra på det, det är förbjudet i lagen. Så den här lagen gäller bara icke-muslimer som konverterar," säger Johan Alsaleem. Han berättar att de tre utpekade minoritetsreligionerna har protesterat mot lagförslaget, och vädjar nu att barn själva ska få välja sin religionstillhörighet när de fyller 18 år. "Det som tidigare har hänt med Iraks judar kommer att hända med oss, systematiskt och helt enligt lagen. Nu är det vår tur att deporteras och behandlas illa," säger Johan Alsaleem. Iraks sista judar deporterades på 1950-talet, efter att ha varit bosatta i regionen i tusentals år. Dagen 151106. Kommentar: Att deportera alla judar förde inte med sig någon välsignelse för framtiden, tvärtom.
Protester mot lag som tvingar barn att bli muslimer. Enligt en ny irakisk lag blir barn vars föräldrar konverterar till islam också muslimer. Kristna och andra minoritetsgrupper protesterar nu mot att barnen inte själva får avgöra sin religionstillhörighet. Världen idag 151109.

Analys: Amerikansk militär i Syrien ett trendbrott. USA skickar militära specialstyrkor till stöd för utvalda grupper i Syrien. Beskedet är ett absolut trendbrott, säger Sveriges Radios New York-korrespondent Agneta Furvik. Det här handlar om något tio-tal militära rådgivare vilket inte är detsamma som marktrupper, och beslutet beskrivs av Vita huset som en förskjutning och inte en genomgripande förändring av USA:s syrienlinje. Men det är ändå ett absolut trendbrott och en avgörande utökning av USA:s engagemang i Syrien. SR 151106.

IS frigav äldre kristna assyrier. Islamiska staten (IS) har släppt 37 äldre kristna assyrier som extremiströrelsen tillfångatog i februari i nordöstra Syrien. IS säger sig via Facebook totalt ha frigivit 88 ur gisslan och förhandlar om de återstående 124. Enligt Assyriska riksförbundet hålls mellan 150 och 200 assyrier fortfarande som gisslan. Dagen 151107.

Afghaner som flytt till Iran tvingas strida i Syrien. Kriget i Syrien har inneburit att afghaner som flytt till Iran, ofta shiamuslimer, riskerar att kallas in för att strida i Syrien. "De är under enorm press och riskerar att kallas in till strid," säger den amerikanske Afghanistanexperten Barnett Rubin. Många av de familjer som en gång flytt krigets Afghanistan till Iran är hazarer, som framförallt är en shiamuslimsk grupp. Gruppen har ofta setts som mindre värd i Afghanistan har sällan en så mycket högre status i Iran. "Jobbindustrin som den internationella närvaron skapade för afghaner är idag obefintlig, när till exempel den amerikanska militären minskat sin närvaro. Få tror på att landets regering ska skapa nya jobb," säger Barnett Rubin. SR 151110.

Första stora framgången för syriska armén på länge. Regeringstrogna styrkor har brutit belägringen av en militär flygbas som varit omringad av IS i runt 2 år, det är den första stora framgången för den syriska regimen sen de ryska flygattackerna började. SR 151111.

Kristna samlas för att försvara stad mot IS. Hundratals kristna krigare har sökt sig till den syriska staden Sadad för att hindra att det tas över av IS. Sadad ligger halvvägs mellan Homs och Damaskus. Merparten av dess invånare är kristna. Sedan slutet av oktober har hotet att IS ska inta staden varit överhängande, då dess trupper, enligt senaste uppgifter, finns bara några kilometer utanför. Staden är under attack. IS har flyttat fram sina positioner, men har inte kunnat inta staden. De unga människorna i Sadad kunde, med hjälp av vissa beväpnade trupper, slå tillbaka attackerna och få IS att retirera. Både kristna, alawitiska och muslimska krigare uppges komma från andra delar av Syrien för att delta i försvaret av staden. Sadad var tidigare en relativt stor stad, men runt 15 000 invånare. I dag uppskattar man att siffran har sjunkit till runt 2000. Dagen 151112.

Stor markoffensiv mot Islamiska staten. I Irak har kurdiska styrkor lyckats ta kontroll över delar av huvudvägen till det IS-kontrollerade Sinjar nära gränsen mot Syrien. Över 7000 kurdiska soldater deltar i offensiven som inleddes för ett dygn sedan och där kurderna också lyckats ta sig in delar av staden. Det är den största markoffensiv som inletts i Irak sedan Islamiska staten IS kraftiga avancemang förra sommaren. Hittills har de kurdiska styrkorna lyckats överta kontrollen över ett 150 kvadratkilometer stort område som fram till igår var IS kontrollerat. Det handlar om samhällen och byar utanför Sinjar men kurderna har också gått in i själva staden. Men stadsstriderna är svåra. Sinjar är strategiskt viktig då den ligger mitt i IS försörjningsled mellan gruppens nyckelstäder Mosul i Irak och Raqqa i Syrien. SR 151113.

"Jihadi John" troligen död i riktad attack. Både den amerikanska och den brittiska regeringen säger i dag att den brittisk terroristen som kallats för Jihadi John med all sannolikhet dödats i en riktad attack med obemannade drönare. Det är han som framträder i en rad propagandafilmer från terrorgruppen IS, med fångar som ska mördas. Storbritanniens premiärminister David Cameron kommenterade i dag attacken. SR 151113.

IS har tagit på sig terrordåden i Paris. Extremiströrelsen IS har officiellt tagit på sig terrordåden i Paris, där hittills 128 personer har dödats och 200 skadats. Det är första gången en så stor, samordnad attack, genomförs i Europa. I ett uttalande som lagts ut på nätet säger IS att deras anhängare genomförde attackerna på flera ställen i Paris och att noggrann planering låg bakom. Attentatsmännen var både självmordsbombare och tungt beväpnade personer, enligt uttalandet från IS. SR 151114.

Blodbadet i Paris ökar trycket på militära insatser. I fredags i Paris, i torsdags i Beirut, dessförinnan starka misstankar om att IS låg bakom flygkraschen i Sinai och terrorattentatet i Ankara. Det går inte längre att hävda att IS fokus ligger enbart i Syrien och Irak. Många bedömare tror att terrorattentaten i Paris kommer att öka trycket på både USA och Europa att trappa upp kriget mot Islamiska Staten nu när det står klart att IS har en global strategi - med terrordåd över hela världen. Frankrikes president har beskrivit terrordåden i Paris som en krigshandling. Samtidigt har kriget mot IS haft viktiga framgångar den senaste tiden. I fredags kunde den kurdiske presidenten Massoud Barzani meddela att kurdiska styrkor, med amerikanskt luftunderstöd, hade befriat staden Sinjar som invaderas av IS för mer än ett år sedan. Samma dag genomförde USA en flygräd mot Libyen, där IS-ledaren Abu Nibal enligt uppgift dödades. Abu Nibal var mannen som talade till västvärlden på den kusliga videon där 21 egyptiska kopter halshöggs av IS på en strand vid Medelhavet. Dagen innan Nibal uppges ha dödats tillkännagav USA att man dödat mannen som kallades Jihadi John, den maskerade person som hörs tala på brittisk engelska på flera av IS videofilmer där man avrättat gisslan - bland dem journalisterna James Foley och Steven Sotloff. Jihadi John anses dock inte ha varit någon viktig person inom IS, hans död har snarast symboliskt värde. SR 151115.

Fakta: Hittills har 130 personer dött i fredagens terrordåd i Paris. Runt 80 av dem dog i samband med ett gisslandrama vid konsertlokalen Le Bataclan, övriga attacker genomfördes på ytterligare fem platser runt om i Paris. 7 terrorister dog vid attackerna, två av dem ska hittills vara identifierade. En tros fortfarade vara på fri fot. I Belgien har polisen gripit sju personer misstänkta för inblandning i dåden. SR 151115.

Franskt stridsflyg bombade IS-mål. Frankrike gjorde i natt också allvar av president Hollandes löfte om ett skoningslöst svar mot terrorgruppen IS genom att genomföra sina kraftigaste attacker hittills mot IS-baser i Syrien. Ljudet av franska stridsflygplan när de sent igår kväll lyfte för attacker mot det som IS kallar sin huvudstad, Raqqa i Syrien. I 20 attacker förstördes b la ett kommunikationscenter, ett rekryteringscenter, flera vapenlager och en träningsanläggning i Raqqa uppger det franska försvarsdepartementet. Mycket tyder på att attackerna i natt bara är början i en upptrappning mot IS i Syrien och Irak. SR 151116.

Massgravar med yazidier funnen. Två massgravar med kvinnor och barn, som tros tillhöra den religiösa minoritetsgruppen yazidier, har påträffats nära Sinjar i nordvästra Irak. Den ena graven innehåller kvarlevor av ett 70-tal äldre kvinnor medan kropparna av cirka 60 kvinnor och barn påträffats i en annan grav, uppger telegraph.co.uk. Flera gravar, kanske femton till tjugo stycken tros finnas, Dagen 151116.

Terrorist planerade attackera kyrkor. 27-årige Abdelhamid Abaaoud - som utpekas som hjärnan bakom Parisattackerna - har tidigare planerat terrordåd mot kyrkor. Och det är inte första gången det händer i år. Den belgiske medborgaren Abaaoud hade planerat attacker mot kyrkor och tåg, men attackerna har kunnat avvärjas, enligt nyhetsbyrån AP. Mannen, som är av marockanskt ursprung, uppges ha stridit för IS i Syrien - där han troligen befinner sig för närvarande. Som ett svar på dåden i Paris har franskt flygvapen attackerat flera mål i den extrema jihadiströrelsen Islamiska statens (IS) fäste Raqqa i Syrien. Samtidigt uppges USA för första gången ha bombat oljetankbilar tillhörande IS. Hundratals tankbilar som använts av extremiströrelsen för att smuggla råolja från Syrien har attackerats av amerikanska stridsflyg på måndagen, uppger militärkällor enligt New York Times. Attacken ska ha genomförts i närheten av den IS-kontrollerade Deir Ezzor-provinsen, som gränsar till Irak. Dagen 151116.

Irakexpert om försvagat IS. IS är desperat och försvagat säger Hussein Al-Taee, finsk Irakexpert. Han tror att attackerna genomfördes av en slumrande terrorcell med färdig plan som väcktes till liv för att IS ansåg det nödvändigt. Terrorattentaten i Paris tyder på att IS är desperat och försvagat efter de militära insatserna mot organisationen den senaste veckan. Det säger Hussein Al-Taee, Irakexpert vid det internationella konflikthanteringsinstitutet Crisis Management Initiative, CMI, i Helsingfors. De slår till när de är hotade, fortsätter han. Många har under de senaste dagarna talat om den massiva rekrytering som pågår till IS. Men enligt Hussein Al-Taee på CMI har organisationen tvärtom förlorat mycket av sin dragningskraft under den senaste tiden. "Det kan röra sig om en nittioprocentig nedgång," säger Hussein Al-Taee. Människor tror inte längre på deras ideologi. IS finansierar sig just nu, förutom genom handel med olja, med skattepengar från IS-kontrollerade områden där ännu åtta miljoner människor bor. SR 151116.

Föräldrar vill motverka att fler ansluter sig till IS. Runt 20 personer från Örebro tros ha rest till Syrien och Irak de senaste fyra åren för att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska grupper. Nu har föräldrar till flera av de som rest organiserat sig för förhindra att fler lämnar Örebro i det syftet. Efter Göteborg, Stockholm och Malmö är Örebro den stad varifrån flest personer åkt för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper. Nästan alla kommer från stadsdelen Vivalla. Nu har flera föräldrar, framförallt mammor till unga män som rest, börjat organisera sig för att fler inte ska åka till Syrien och Irak. "Vi vill bilda en grupp som dels ska fungera som en stödgrupp till anhöriga, men också som en kraft som ska få färre ungdomar att åka," säger Muna. Föräldrarna som engagerar sig kommer försöka identifiera och prata med de unga män och kvinnor som man misstänker vill resa. Samtidigt vill de påverka kommunen att göra något åt det de upplever som ett oacceptabelt utanförskap i stadsdelen Vivalla. "Ungdomarna växer upp i arbetslöshet och segregation, det bidrar till att man känner sig utanför det svenska samhället," säger Hirsi vars son också åkte till Syrien under 2014. SR 151117.

Minst 33 medlemmar av terrororganisationen IS ska ha dödats i Raqqa i Syrien. Medlemmar av IS och familjemedlemmar till ledande IS-medlemmar har börjat lämna Raqqa och bege sig till Mosul i Irak, på grund av flyganfallen, enligt Reuters. IS har tidigare hävdat att bombanfallen, som inleddes i söndags kväll som ett svar på terrordåden i Paris, inte skördat några offer. Samtidigt kommer också besked om att USA och Turkiet kommer att öka pressen på IS de kommande dagarna. Detta för att driva bort dem från den turk/syriska gränsen, enligt Turkiets utrikesminister Feridun Sinirlioglu. SR 151118.

Husband's Letter to ISIS: 'I Will Find My Wife in Heaven, but You Are Dead Souls'. The husband of one of the French women killed in the Paris terror attacks last week has posted a letter to the militants that has gone viral online, telling them that they will "not have my hatred." Antoine Leiris posted the letter in French earlier this week on Facebook, in which he talks about the death of his wife, 35-year-old Hélène Muyal, who died during the mass shooting at the Bataclan concert hall. "I don't know who you are and I don't want to know, you are dead souls. If this God for whom you kill blindly made us in his image, every bullet in the body of my wife is a wound in his heart," adds the husband, who is a journalist at radio network France Bleu. "So no, I will not give you the satisfaction of hating you. You want it, but to respond to hatred with anger would be to give in to the same ignorance that made you what you are." "Of course I am devastated with grief, I grant you this small victory, but it will be short-lived. I know she will be with us every day and we will find each other in Heaven with free souls which you will never have." Christian Post 151119.

Where Is God When Terrorism Happens? Billy Graham's Answer.
Q. Where is God in the midst of terrorism? Just look at all the wars in the world, or all the other terrible things that happen. They sure don't point to a loving God.
A. If we only look at the bad things in the world, we might conclude God doesn't care about us. But what do these wars and other tragedies point to? They point us to another reality: the reality of human sin. I agree with part of what you say: Our world's wars and other horrors don't necessarily point us to God's love. If we only look at the bad things in the world, we might conclude God doesn't care about us. But what do these wars and other tragedies point to? They point us to another reality: the reality of human sin. They tell us something is radically wrong with the world and that "something" was caused by our rebellion against God. When God created the world, it was perfect, and God pronounced it "very good" (Gen. 1:31). But then our first parents rebelled against God, and we've been living with the terrible consequences ever since. But this isn't the whole picture! How do I know God loves us? I know it because Jesus Christ demonstrated God's love by coming down from heaven to defeat sin. By His death and resurrection, Christ defeated Satan and someday the final battle will be won and sin will be destroyed forever. The Bible says, "The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work" (1 John 3:8). Do you want to know if God loves us and if He loves you? Look at Christ. He loves you so much that He was willing to give His life for your salvation. Yes, we live in a tragic, sin-scarred world. But Christ came to make all things new and this can begin in your life today. Charisma 151123.

IS-sympatisörer i Sverige hyllar dåden i Paris. Facebook har länge varit viktigt för Islamiska staten och liknande jihadist­rörelser. Även i Sverige, där svenska IS-sympatisörer hyllat terrordåden i Paris. Facebook har blivit ett sätt att sprida nyheter från kriget i Syrien/Irak, samt att försöka rekrytera nya jihadister. "Packa era väskor och kom", är den tydliga uppmaningen från en kvinnlig IS-anhängare som valt att lämna Sverige för Syrien. I ett Facebookinlägg skriver hon att det är dags att göra mer än att bara gilla själva inlägget, en tydlig uppmaning till muslimer i Sverige att ansluta sig till jihad. Enligt Säpo har omkring 300 svenskar anslutit sig till olika jihadistgrupper i inbördeskrigets Syrien, och med hjälp av modern teknik kan de kommunicera med människor i Sverige. Bland annat går det att ta del av deras reseskildringar, där de ofta målar upp en bild av ett mönstersamhälle. Dagen 151120.

Så bygger jihadisterna sitt digitala imperium. Islamiska staten är redan verklighet. Imperiet byggs på nätet. Twitter, Instagram, Facebook. Allt sådant hör oupplösligen samman med livet vid fronten i Islamiska staten (IS). Dagen 151120.

Unga kan radikaliseras på några veckor. Radikaliseringsprocessen hos unga som dras till islamistisk extremism i Europa går ofta mycket snabbt, ibland handlar det om bara några månader eller till och med veckor. Jean-Yves Camus understryker att utanförskap och rasism, som drabbar många unga i franska förorter, inte är en tillräcklig förklaring eftersom den helt överväldigande majoriteten av dem som lever under den typen av omständigheter aldrig hamnar i den här typen av våldsam extremism. Däremot har forskarna sett att småbrottslighet tycks vara en riskfaktor, kanske främst för att extrema islamister aktivt rekryterar i fängelset. "De är ofta mycket unga personer som avtjänar korta fängelsestraff, och de tycks kunna bli lätta offer för karismatiska radikaler som de träffar i fängelset," säger Jean-Yves Camus. Det här har myndigheterna däremot misslyckats med i Belgien. Därför har landet blivit en krutdurk med radikala grupper som är farliga för hela Europa, menar Camus som är kritisk mot att man inte gör tillräckligt för att hitta extremister. SR 151120.

IS-rekryt: Flyktingarna får skylla sig själva. Vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén har talat med en IS-rekryt som anser att flyktingarna får skylla sig själva. Han är en 21-årig IS-rekryt som inom de närmaste dagarna kommer att lämna Egypten för att viga sitt liv åt Daesh, terrorrörelsen som kallar sig den islamiska staten. Flyktingarna, säger han, de borde ha stannat i Is-kontrollerat område i Syrien. Då hade de fått både mat och tak över huvudet, påstår han, men de var inte beredda att offra någonting för Islam, de övergav sin religion och sina plikter gentemot det heliga kriget, Jihad. För att de älskar livet, säger han med förakt. "Flyktingarna gör vad som helst bara för att överleva," säger Hazem. Själv är han inte rädd för döden, eftersom han vet att han kommer till paradiset om han dör martyrdöden. SR 151120.

IS har drivits ut - irakiska Sinjar i ruiner. Yazidiska och kurdiska styrkor har nyligen återtagit staden Sinjar i nordvästligaste Irak från terroristgruppen IS. Förra sommaren stormade IS byar och städer i området, tusentals yazidiska kvinnor och män tillfångatogs eller dödades. Nu har IS drivits ut från området, men staden Sinjar ligger i ruiner. SR 151122.

Ny massgrav i Sinjar. Efter att kurdiska och yazidiska styrkor tvingat bort terroristgruppen IS från staden Sinjar i norra Irak har ytterligare en misstänkt massgrav upptäckts. Staden är strategiskt viktig, eftersom den ligger på huvudvägen mellan IS-fästen som Mosul och Raqqa. Då IS tog över Sinjar och byarna runtomkring fängslades tusentals från den yazidiska minoriteten, de togs som slavar eller dödades Bakom ett gult avspärrningsband syns spåren av fasa, i en grop sydöst om staden Sinjar ligger kvarlevor av människor, och rester av vitt tyg från kläder som äldre yazidiska kvinnor brukar bära. Kapten Ahmed från de kurdiska Peshmergastyrkorna berättar att vittnen sett hur äldre och yngre skildes åt här av IS. "De uppmanades att konvertera till islam," säger han. När IS tog över Sinjar i augusti 2014 tillfångatogs flera tusen kvinnor från den yazidiska minoriteten, kläder och andra lämningar i gropen tyder på att äldre kvinnor dödades, medan yngre togs som slavar. "De såldes som boskap," säger kapten Ahmed. Mer än 70 människor tros ha dödats och lämnats här. SR 151123.

Åtalas för terrorbrott i Göteborg. Två personer åtalas idag vid Göteborgs tingsrätt för terroristbrott alternativt folkrättsbrott och mord. Brotten ska enligt åtalet ha skett i Aleppo i Syrien 2013. De båda misstänkta ska enligt åtalet ha berövat två män livet genom att med kniv skära av deras halsar. Enligt siffror från Säkerhetspolisen har ungefär 120 personer återvänt till Sverige efter att ha krigat för IS. Men ingen har hittills dömts. "Det är bekymmersamt när vi får hem individer från de här områdena för om de har haft en teoretisk övertygelse när de åkte så kommer de hem med både teori och praktik. Alla kanske inte är trötta på våldet utan tar med sig det hem" säger Erik Nord, chef för polisen i storgöteborg. SR 151123.

Jihadister tros ligga bakom explosion i norra Sinai. Egyptisk journalist: Misslyckandet är både militärt och ideologiskt. Minst fyra personer dödades i morse när en bomb exploderade utanför ett hotell i norra Sinai. Ingen har tagit på sig dådet, men misstankarna faller på Islamiska staten, IS, i norra Sinai. Målet för bomben som exploderade i morse förefaller sig ha varit en egyptisk domare. IS i norra Syrien, samma grupp som tagit på sig skulden för läskedrycksbomben ombord på det ryska planet som störtade över Sinai, misstänks för dådet. Trots att egyptiska säkerhetsstyrkor bedrivit ett brutalt krig mot Sinais jihadister, ser de inte ut att försvagas. - Att den egyptiska staten har misslyckats, råder det ingen tvekan om säger Mostafa Hashem, egyptisk journalist som skrivit en lång rapport för Carnegie institutet om jihadismen på Sinai. Misslyckandet är både militärt och ideologiskt, ingen lyckas utmana IS intellektuellt. Fler och fler unga islamister som tidigare trodde på parlamentariska val, vänder sig nu emot de äldre inom Muslimska brödraskapet och ansluter sig till våldsam jihadism, säger Mostafa Hashem. SR 151124.

The New York Times: IS ohotat längs Libyens kust. Terrorrörelsen IS libyska kuststräcka är 25 mil lång och gruppen härskar ohotad i området. "Libyen är den (IS-filial) vi är mest oroade av. Det är nervknuten som de agerar över hela Nordafrika ifrån," säger Patrick Prior, kontraterroranalytiker vid amerikanska Defense Intelligence Agency till tidningen. Utländska jihadister, lokala miliser och frisläppta fångar har med Sirte som centrum skapat en "aktivt styrd koloni" för IS, sedan rörelsens svarta flagga först hissades där för ett år sedan. "Hela Islamiska statens regering är där från utlandet, det är de som bestämmer," uppger åkeriägaren Nuri al-Mangoush i staden Misurata sex mil västerut, för New York Times reporter. SvD 151129.

Nuri Kino: Folkmordet upprepar sig. De skriker ut sitt hat mot oss. De ser ut som de flesta andra åhörare i hörsalen på universitetet i Paderborn. Tre modernt klädda och slätrakade män. Plötsligt ställer de sig upp och skriker ut sitt hat mot oss. De påstår att vi förfalskar historien att folkmordet på kristna under 1915 a­ldrig har inträffat. Och att vi även förfalskat fakta om folkmord på kristna och yazidier de senaste åren. Att vi överdriver och ljuger. De tvingas lämna salen. Några av yazidierna som flytt till Tyskland skakar av rädsla. Dagen innan träffade jag den syrisk-ortodoxe biskopen Nicodemos Sharaf Davut i klostret Mor Jakob Sarug i Warburg. "Vi sa till världen att skydda oss är att skydda världen, men ingen ville lyssna. Att tvinga tillbaka terroristerna från Ninveslätten i norra Irak, där över 160.000 kristna flydde på en dag, vore att signalera att omvärlden inte går med på att de förföljer och slaktar ostört." Han poängterar att islamismens framfart började långt före IS. 800.000 kristna hade redan lämnat Irak före invasionen av Mosul sommaren 2014 medan omvärlden tyst tittat på. Dagen 151201.

Rebeller får fri lejd ut ur Homs. Syriska rebeller ska få lämna staden Homs i centrala Syrien. Under FN:s överinseende har en uppgörelse träffats som gör det möjligt för rebeller att lämna Homs utan att bli beskjutna av regeringsstyrkor, meddelar syriska statskontrollerade medier. Enligt uppgörelsen kommer de cirka 3 000 rebeller som finns kvar i stadsdelen Waer i Homs att lämna staden. I dag är Homs en stad i ruiner. SR 151201.

Tyskland bidrar till insats mot IS. Tysklands regering har godkänt planerna på att ge militärt stöd till den USA-ledda allians som bombar jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) i Syrien, enligt en regeringskälla. Förslaget innebär att Tyskland bistår med spaningsflyg, ett örlogsfartyg och upp till 1 200 soldater. SR 151201.

Lars Adaktusson: IS begår folkmord. Förföljelsen av kristna och andra minoriteter i Mellanöstern är ett folkmord. Det menar Lars Adaktusson som nu har tagit initiativ till en resolution i Europaparlamentet. Enligt uppgifter har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär 500.000 under de senaste tio åren. Resten har dödats eller tvingats fly utomlands. Situationen i Syrien påminner om den i Irak, minst en tredjedel av landets 600.000 kristna har tvingats fly. Dagen 151202.

Biskop om förföljelsen: Vårt kors är mycket tungt. Om omvärlden kunde enas om att definiera morden och förföljelse av kristna och jezidier i Irak och Syrien som folkmord, så skulle möjligheterna att skydda dem öka. Det menade Lars Adaktusson (KD) vid ett seminarium på måndagen. Adaktusson vill få Europaparlamentet att anta en resolution om detta. "Mitt kansli håller på att ta fram ett förslag till en resolutionstext nu, och hoppas kunna presentera det i partigruppen inom kort," säger europaparlamentarikern Lars Adaktusson till Världen idag i samband med måndagens seminarium "Kristna i Mellanöstern - Pågående folkmord?". Världen idag 151202.

IS etablerar sig i Libyen. Mycket tyder på att den så kallade Islamiska staten IS håller på att etablera ett nytt starkt fäste - i Libyen - för att komma undan bombattackerna de utsätts för i Syrien och Irak. Den senaste tiden har IS gjort framsteg i det laglösa Libyen, där den förre diktatorn Ghaddafis födelseort Sirte ser ut att ha fallit under IS-kontroll. IS har etablerat en så kallad islamisk polis, en skattemyndighet, och ett fängelse i hamnstaden Sirte, en stad på 70 000 invånare. Där har man förbjudit cigaretter och musik. Kvinnor måste gå heltäckta och minst fyra upprorsmakare som protesterade mot IS, blev korsfästa på ett torg, två män som anklagades för svart magi halshöggs. Enligt underrättelsekällor har IS också börjat uppmana sina anhängare att flytta till Libyen istället för att försöka ta sig till Syrien. Antalet IS-anhängare i Sirte sägs ha ökat från ett par hundra för ett år sedan, till flera tusen, kanske så många som 5000 idag. Och bedömare tror nu att Libyen är IS backup-plan - om situationen försämras i Syrien och Irak. Med ett fotfäste i oljerika Libyen, har IS redan börjat rekrytera oljeingenjörer och bedömare menar att det bara är en tidsfråga innan de tar över oljefält och raffinaderier - vilket skulle innebära ett stort kassatillskott för terrorrörelsen, som lider av inkomstförluster i Syrien där USA bombat lastbilskonvojer med råolja. SR 151203.

Världen idag 151202.

IS håller hennes släkt som slavar. "Det här kommer att bli en tuff jul", säger Sabah Elia, vars tankar hela tiden går till alla släktingar i Syrien som behandlas som slavar i IS fångenskap. Sabah Elia bor sedan länge i Sverige, hon har fyra barn som bor i trygghet, men hela tiden går tankarna till vad som händer med den övriga släkten. Dagen 151204.

Nuri Kino är Årets förebild 2015. Journalisten Nuri Kino lade sina andra åtaganden på hyllan för att helt ägna sig åt att hjälpa de religiösa minoriteter som fördrivs och dödas i Mellanöstern, främst på grund av Islamiska statens härjningar. Dagen 151204.

16 massgravar hittade i Sinjar. 16 massgravar har hittats i Sinjar i norra Irak efter terrorgruppens IS skräckvälde. Det uppger FN. Området återerövrades från IS förra månaden. FN:s människorättsgrupp säger att "grova människorättsbrott" begåtts av extremistgruppen. SR 151204.

Turkiska trupper i Irak utan tillstånd. Iraks president kräver att Turkiet omedelbart drar tillbaka trupper från norra Irak. Enligt flera nyhetsbyråer finns turkiska soldater på plats nära Mosul för att träna styrkor i Irak. Men enligt irakiska myndigheter har de turkiska trupperna inte tillstånd från regeringen i Bagdad att vara där. Uppemot 150 turkiska soldater tillsammans med ett 20-tal turkiska stridsvagnar och artilleri finns på plats nära Mosul i norra Irak enligt flera nyhetsbyråer. De turkiska styrkorna sägs vara i staden Bashiqa för att delta i träning av irakiska trupper. Sommaren 2014 stormade IS området och tog över staden Mosul med mer än en miljon invånare. Dagen 151206.

Syrisk opposition förhandlar inför fredssamtal. I dag samlas en rad syriska oppositions- och milisgrupper till ett möte i Saudiarabiens huvudstad Riyadh i ett ambitiöst försök att ena oppositionen inför kommande fredssamtal där en rad länder hoppas på förhandlingar mellan oppositionen och regimen i Damaskus. Det är första gången sedan upproret i Syrien började 2011, som en så stor samling representanter för både den politiska oppositionen och militära milisgrupper möts. Hittills har försök till samarbete mellan grupperna som är emot Bashar al Assad komplicerats bland annat av rivalitet mellan de länder som finansierar dem - Saudiarabien Turkiet och Qatar. Mötet som börjar idag är helt stängt för journalister, men listan över deltagare växer hela tiden. 150 representanter sägs nu vara på plats, bland dem, den Fria Syriska armén och Ahrar al Sham bland annat. SR 151208.

Tusentals syriska flyktingar fast i öknen. Omkring 12 000 syriska flyktingar sitter fast i ett ökenområde i ingenmansland mellan östra Jordanien och Syrien. Flera av flyktingarna är skadade och sjuka och de släpps inte in i Jordanien där det finns både transitzoner och flyktingläger. FN och flera människorättsorganisationer är starkt kritiska till situationen, som de jordanska myndigheterna kallar överdriven. I ett avlägset ökenområde, långt från både samhällen och vägar är de fast. Omkring 12 000 syriska flyktingar som flytt rasande strider i hemlandet men som inte släpps in i Jordanien. Situationen har försämrats det senaste halvåret och de senaste veckorna är försämringen dramatisk, säger Nadim Houry på Human Rights Watch. - Situationen för människor som är fast där är dramatisk, hjälporganisationer kan leverera lite vatten och mat men inte tillräckligt. Det finns ingen elektricitet, ingen mobiltäckning, ingen vård och bristen på toaletter och duschar har inneburit att sjukdomar sprids bland flyktingarna. Bland annat diarréer bland barnen. Dessutom börjar det nu bli kallt i öknen. FN och flera människorättsorganisationer kallar situationen akut. "Det är akut, 12 000 människor som bor på en sanddyn utan några som helst faciliteter. Kvinnor, några av de gravida och barn. Hjälporganisationer i området befarar att antalet flyktingar i området kan stiga till 20 000 innan årets slut om inte Jordanien öppnar gränsövergången." Jordanien med en befolkning på 7, 5 miljon människor har tagit emot över 630 000 flyktingar. Det har tärt hårt på Jordanien, till exempel är det sådan vattenbrist att vattnet inte räcker. FN och Jordanien har också vädjat om ekonomisk hjälp men bara hälften av Jordaniens kostnader för flyktingar kommer från internationella givare, resten av notan får landet själv stå för. SR 151209.

Islamic State threatens to explode New York, Washington and Moscow. Militants of the Islamic State terrorist group (also known as Daesh) threaten to conduct a series of attacks in the United States and Russia. In a new video that appeared on the Internet, the militants said that France was only the beginning, and now is the turn for Russia and the USA to experience terror. The terrorists, who speak English in the video, promise that new attacks will take place in three cities - New York, Washington and Moscow. "We will come to you with our weapons and our explosives," the black man in the video says. European Gazette 151209.

Misstänkta IS-terrorister gripna i Finland. I Finland har polisen gripit två misstänkta IS-terrorister. Männen, två irakiska bröder, är anhållna för elva IS-anknutna mord nära staden Tikrit i Irak i fjol. De misstänkta är 23 år gamla tvillingbröder som enligt den finska centralkriminalpolisen ska ha anlänt till Finland i september i år, hur är ännu inte känt. SR 151210.

Känd islamist gripen i Norge. En av Norges mest profilerade islamister, Ubaydullah Hussain, greps i tisdags i Oslo, misstänkt för terrorrekrytering. Den gripne, Ubaydullah Hussain, är en känd talesperson för den islamistiska gruppen Profetens Ummah i Norge och greps enligt norska radion NRK i tisdags av norska säkerhetspolisen PST med hjälp av polisen i Oslo. SR 151210.

Antik libysk stad hotas av IS. Terrorgruppen IS har intagit den antika staden Sabratha i Libyen. Nu fruktar arkeologer och kulturhistoriker att stadens ovärderliga skatter riskerar att förstöras. Bara sju mil från huvudstaden Tripoli lyckades IS tillsynes helt utan motstånd inta Sabratha. Det är en stad med 100 000 invånare och med en antik del från romarriket som finns på Unescos världsarvslista sedan 1982. Här finns hela kvarter med välbevarade tempel, basilikor, romerska bad, statyer, mausoleum och inte minst den romerska teatern, en av världens mest välbevarade. Det mesta är byggt i ljus sandsten som smälter in i den omgivande öknen nära stranden mot Medelhavet. Terrorgruppen har tidigare förstört kulturhistoriska skatter i både Syrien och Irak och många fruktar nu att också Sabratahs nästan orörda kulturskatter ska förstöras. SR 151213.

Två män dömda till livstid för terrorbrott i Syrien. Två män från Göteborg döms till livstids fängelse för terroristbrott i Syrien.En unik dom som gjort starkt intryck på rätten. "Varje kväll när jag har lagt mig har jag sett ett huvud som hänger i luften," säger lagmannen Ralf G Larsson. Dagen 151214. SR 151214.

Kristen kvinnlig milis sätts in mot IS. Omkring 50 kvinnliga krigare har genomgått utbildning och deltar redan i strid. Det är i norra Syrien som denna nya militärstyrka är på väg att ta form, bestående av kvinnor från Syriens kristna minoriteter. Hittills har 50 kvinnor genomgått den nödvändiga träningen, enligt de uppgifter som kommit fram. Hur många fler som är under pågående träning är oklart. Gruppen går under namnet "Female Protection Forces of the Land Between the Two Rivers" då den omskrivs i engelsktalande medier. De ska ingå i ett större sammanhang, en relativt nystartad militär styrka som går under namnet Syrian Democratic Forces, där kurder, araber och kristna slåss sida vid sida. Även de kurdiska styrkorna har flera kvinnor som slåss mot Islamiska staten. Och de sägs sprida större skräck än manliga kombatanter, då det finns en idé bland de militanta jihadisterna att den som dör av en kvinna inte kommer till himlen. Dagen 151214.

Muslimsk koalition ska bekämpa terror. Saudiarabien har tillsammans med 33 andra muslimska länder format en militär koalition för att bekämpa terrorism. Det uppger den statliga nyhetsbyrån SPA. slamiska staten, IS, pekas inte ut utan det sägs att målet för koalitionen är att "skydda den muslimska nationen mot ondska" och samordna och stötta militära operationer för att bekämpa terrorism oavsett vad organisationen heter. Koalitionen, som ska ha sin bas i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, ska också samverka med andra länder och internationella organisationer i det arbetet, enligt nyhetsbyrån SPA. De 34 länderna: Jordanien, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turkiet, Tchad, Togo, Tunisien, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Komorerna, Qatar, Elfenbenskusten, Kuwait, Libanon, Libyen, Maldiverna, Mali, Malaysia, Egypten, Marocko, Mauretanien, Niger, Nigeria, Jemen och Saudiarabien. SR 151215.

Kristna på flykt från IS får fristad. 149 irakiska kristna anlände på torsdagen i förra veckan till Slovakien i en ovanlig räddningsaktion. Samtliga är offer för Islamiska statens härjningar och kunde räddas till stor del genom amerikanska medieprofilen Glenn Becks engagemang. Mercury One kommer, enligt en överenskommelse med Slovakiens regering, att finansiera ett treårigt integrationsprogram för irakierna, som bland annat inkluderar språkträning och annan utbildning, skriver The Blaze. Världen idag 151217.

Christian family fleeing ISIS kept in detention centre over a month in US. A Christian family who fled war-torn Syria to the USA in hope of a new life have spent a month separated in detention camps, despite US checks showing they do not pose a security threat. Christian Post 151218.

Hårt liv i IS-kontrollerade Raqqa berättar flykting. Abo Saeed, som inte är hans riktiga namn, flydde från det som kallas IS-huvudstad, Raqqa, för bara en vecka sedan. Han berättar om stora förändringar sedan islamiska staten, IS, tog över i början av 2014. " Vi levde som i ett fängelse. När elen försvann vågade vi inte klaga. På gatorna kontrolleras allt av IS och ingen vågar säga ifrån." Sedan IS tog kontrollen över Raqqa har priserna ökat kraftigt och det är svårt att uppfylla ens de mest basala behoven som mat, vatten och el. Samtidigt har också både ryska och USA-ledda flygattacker mot Raqqa ökat i antal, han berättar hur familjen gömde sig i badrummet varje gång de hörde bombplan. Men trots nöden lever IS anhängare lyxliv. "De lever ett lyxliv, de har inga problem med el och det finns fina restauranger, men de är bara för dem, inte för folket." Många nöjen har förbjudits, musik kan man bara lyssna på i smyg. Nöjesparken får bara besökas av män. Tv-nyheterna var okej att titta på till en början, om man hade en tyglapp över skärmen när kvinnor visades, men nu är tv totalförbjudet. Däremot finns mediabås på gatorna. Stora skärmar där IS dagligen visar propagandafilmer, hur de tar livet av människor. Abo Saeed stod inte ut längre, han flydde med familjen till Turkiet. SR 151218.

Säkerhetsråd enas om plan för fred i Syrien. Ett enigt säkerhetsråd i FN har antagit en resolution som stakar ut en vägkarta för en fredsprocess i Syrien. USA:s FN-ambassadör Samantha Power ringer nu runt till de tio övriga medlemmarna i rådet för att informera dem om den text som de fem permanenta medlemmarna — USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike — enats om. Enligt uppgift säger resolutionstexten att "det syriska folket ska bestämma Syriens framtid". Men USA:s president Barack Obama säger att den syriske presidenten Bashar al-Assad har förlorat all legitimitet i syriernas ögon och att landet aldrig kan bli stabilt med al-Assad vid rodret. Ryssland och Iran är al-Assads främsta allierade och vill ha kvar al-Aassad. USA.s utrikesminister John Kerry åkte till Moskva i veckan för att försäkra den ryske presidenten Vladimir Putin om att Washington inte arbetar för regimskifte i Syrien. (!) SR 151218.

HRW: Klusterbomber används i Syrien. Sedan den gemensamma ryska och syriska militäroffensiven i Syrien startade den 30 september har klustervapen använts vid minst 20 tillfällen, det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW. Vid nio av attackerna har minst 35 civila dödats, varv 17 barn och fem kvinnor, och två attacker riktades mot flyktingläger. De fall där vapnen kunnat granskas har de varit tillverkade i det forna Sovjetunionen, enligt HRW. En klusterbomb kan avlossas via artilleri, raketer eller från flygplan och innehåller en mängd småbomber, som sprids över ett stort område och gör stor skada. HRW fördömer användningen av vapnen, som dödar slumpmässigt. Klustervapen är sedan 2010 förbjudna enligt en internationell konvention, men många länder har inte skrivit under avtalet. SR 151220.

"Otroligt riskfyllt inte ta tillbaka trupper". Turkiet meddelande i helgen att landet drar tillbaka trupper i norra Irak. USA:s ord väger tungt och landet vill hålla en god relation med länderna i mellanöstern, menar Turkietexperten Helin Sahin. Turkiet meddelade att trupper dras tillbaka efter att USA:s president Barack Obama i fredags ringde och uppmanade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att minska spänningarna med Irak. Obama uppmanade också Turkiet att "respektera Iraks suveränitet och territoriella integritet". "Att Obama ringer till Erdogan väger ganska tungt och styrde nog mycket det beslut som Turkiet tog. Jag tror också det handlar om att landet inte vågar utmana fler relationer i mellanöstern," säger Sahin. SvD 151220.

Ryssland tros ligga bakom flyganfall. Många människor har dödats i staden Idlib i Syrien i flyganfall som tros ha utförts av ryska plan, uppger räddningsarbetare och invånare i staden. Minst sex anfall ska ha utförts mot en marknadsplats i centrala delen av den rebellkontrollerade staden, flera myndighetsbyggnader och bostadsområden. Räddningsarbetare bekräftar 43 döda men arbetar med att identifiera ytterligare 30 kroppar. "Det finns många fler kroppar under rasmassorna," säger räddningsarbetaren Yasser Hammo till Reuters. Målet för anfallet var ställningar som hålls av rebellalliansen Erövringsarmén, säger oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) i London. Erövringsarmén är en koalition där bland andra al-Qaidaanslutna Nusrafronten och islamiströrelsen Ahrar al-Sham ingår. SvD 151220.

Irakisk militär anfaller IS i Ramadi. I Irak uppges militären ha inlett en attack mot staden Ramadi, som kontrolleras av Islamiska staten sedan i maj. Ramadi är huvudstad i den västra provinsen Anbar och den senaste tiden har irakiska styrkor avancerat mot staden. Nu finns uppgifter om att militären närmar sig stadens centrum. SR 151222.

Ärkebiskop: Kristna kan bli eliminerade. Den anglikanska kyrkans ärkebiskop, Justin Welby, varnade för IS i sitt jultal och jämförde terrorgruppen med den grymme Kung Herodes i Bibeln. Islamiska statens apokalyptiska vision hotar att eliminera kristna på den plats där kristendomen en gång föddes. Det var Justin Welbys dystra budskap. "De hatar olikheter, oavsett om det är muslimer som tänker olika, yazidier eller kristna," sade Welby i sin julpredikan. Jämförelsen med Kung Herodes ligger därför inte långt borta. Herodes, som enligt Bibeln, lät döda alla gossebarn under två år när han fick reda på att en ny kung hade fötts. Dagen 151226.

ISIS religious leaders issue sick guide on how to ‘properly’ rape women sex slaves. ISLAMIC STATE leaders have issued a sickening ‘dos and don’t’ guide using old Islamic teachings to JUSTIFY the rape of young women captured as sex slaves. ISIS theologians have revealed an extremely detailed ruling on when "owners" of women enslaved by the terror group can have sex with them in a sickening attempt to 'codify' when it is acceptable to rape. The special 'fatwa' has the force of ISIS law behind it and reveals an incredibly meticulous debate on how to justify the brutal rape of captured women. In the fatwa, enslaved women and children are called “one of the graces which Allah have bestowed" upon the Islamic State. The guide goes far beyond what ISIS have previously discussed on slavery and sheds new light on how the group, also called Daesh, is desperately trying to reinterpret ancient teachings to justify its cruel regime across Syria and Iraq.The fatwa was among a huge trove of documents captured by US Special Operations Forces during a raid targeting a top ISISe official in Syria in May. The document, issued by ISIS' Committee of Research and Fatwa, reveals a frantic bid to curb "violations" in treatment of captured females - as the systematic rape of women appears to have spiralled out of control in ISIS-controlled areas. According to the United Nations, the jihadist group have abducted thousands of women and girls as young as 12 years old, selling them as sex slaves or giving them to militants as rewards. In April, Human Rights Watch interviewed 20 female escapees who recalled how Daesh fighters separated young women and girls from men and boys and older women. They were moved "in an organized and methodical fashion to various places in Iraq and Syria." The 'slaves' were then sold or given as gifts and repeatedly raped or subjected to sexual violence. Express 151230.

Clinton: IS utför folkmord på kristna. Hillary Clinton, presidentkandidat för Demokraterna i USA, kallar extremiströrelsen Islamiska Statens (IS) våld mot irakiska yazidier och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern för folkmord. Dagen 151230.

Islamiska staten tappar mark. IS förlorade 30 procent av sitt territorium förra året, uppger den USA-ledda koalitionen. Men vem som kontrollerar vad är en gråzon, vilket Joel Ahlberg, Irakexpert vid Folke Bernadotteakademin, som menar att al-Ramadi är ett bra exempel på. Irakisk militär intog staden med stöd av amerikanskt bombflyg och förklarade den befriad. "När de väl är inne i samhället och inte kan få hjälp av flygunderstöd övergår det till en annan typ av strid - med självmordsbombningar, krypskytte och andra svårigheter - som IS behärskar," säger Joel Ahlberg. "Jag har svårt att tänka mig att de som ritar de här kartorna skulle åka i öppen bil i områden man säger att IS förlorat," säger han. Dagen 160105.

Snö och kyla för syriska flyktingar i Libanon. Flera miljoner syrier på flykt går nu igenom ännu en vinter med snö och kyla. I Libanon uppskattas 975 000 syrier vara i behov av hjälp för att kunna hålla sig torra och varma under vintern, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. SR 160105.

Syrian Christian Leaders Condemn ISIS Bombing That Killed 16 at Christian-Owned Restaurants. Christian leaders in the Assyrian-Syriac Churches have issued a joint statement condemning the Islamic State terror group's New Year's Eve attack on Christian-owned businesses that killed 16 people in the Syrian city of Qamishli. "We dedicate this evening to prayers for the victims of those attacks," the Christian church coalition said in a Jan. 1 statement, according to ARA News. "We pray for our region and country amid the bloody war that claims lives of civilians everyday." Syrian Catholic Patriarch Ignatius Joseph III Younan told the Catholic News Service that the suicide bombings serve as a "sinister message" from Islamic terrorists to Christian Syrians. "Most victims were young people willing to welcome the New Year with hope and joy," Younan told. Chrisitan Post 160106.

Aktivist: Det är en akut hungerkris. FN har fått tillåtelse att leverera hjälpsändningar till flera belägrade städer i Syrien, bland dem finns staden Madaya där runt 40 000 personer saknar mat, dryck och mediciner. Enligt syriska människorättsobservatoriet har minst tio personer dött till följd av brist på mat och mediciner, lokala aktivister uppger att ännu fler har svultit ihjäl. "Det är en akut hungerkris," säger en ansvarig på sjukhuset i en av de belägrade städerna till vår korrespondent. Filmer som sägs vara från den syriska staden Madaya visar gråtande, utmärglade småbarn där varje revben syns. Vi kan inte själva verifiera filmerna. Men människor hungrar i flera avskurna städer, Madaya och Zabadani som belägras av den syriska regimens styrkor och Fuaa och Kafraya som belägras av rebeller. "Folk började äta löv från träden, men när vintern och snön kom fanns det inga löv kvar att äta, de började leta efter örter på marken, nu gör mammorna en soppa på vatten och salt eller lite örter till sina småbarn, säger Amer Burhan. De är hunger och kyla samtidigt." SR 160107.

IS förföljelse av kristna är folkmord. Det har snart gått ett och ett halvt år sedan 125 000 människor tvingades fly från Iraks näst största stad Mosul och den omgivande Nineveslätten där Qaraqosh ligger. Liksom sina trosfränder i Syrien flydde Mosuls invånare undan Islamiska statens brutala och dödsbringande framfart. Ställda inför kravet från terrorsektens fanatiska mordpatruller att välja mellan skyhög straffskatt, konversion till islam eller halshuggning blev en uppslitande och dramatisk flykt den enda utvägen. Efter tio år av systematisk förföljelse har antalet kristna i Irak minskat från 1,5 miljoner människor till ungefär en tredjedel. Resten har tvingats fly utomlands eller dödats i ständigt tilltagande trakasserier och övergrepp. I Syrien råder en liknande situation, minst en tredjedel av landets 600 000 kristna har tvingats fly på grund av sin tro. Islamiska statens grundläggande motiv finns tydligt uttalat och syftar till en etnisk och religiös rensning av allt det som inte passar in i den egna snäva definitionen av salafistisk sunniislam. Morden, våldtäkterna, kidnappningarna, utplåningen av kulturell och religiös historia samt kraven på underkastelse är ägnade att förinta eller fördriva kristenheten. I praktiken handlar det om alla dem som utgör den kaldeisk/assyriska/syrianska minoriteten i Irak och Syrien. Åtskilliga politiska beslutsfattare och människorättsexperter har gjort klart att detta i grunden handlar om brott mot mänskligheten - tyvärr är det värre än så. Mot bakgrund av det oerhörda som sker är det uppenbart att Islamiska staten i själva verket gör sig skyldig till folkrättens värsta och mest avskyvärda brott. I FN:s folkmordskonvention från 1948 definieras begreppet folkmord utifrån gärningar "utförda i akt och mening att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp". Med andra ord; framför våra ögon utsätts den kristna minoriteten i Irak och Syrien i dag för ett folkmord. Hemmets Vän 160107.

Irakisk präst släpptes av jihadister. Fader Dhiya Aziz fortsatte att tjänstgöra i Yacoubieh i Syrien trots att staden har varit i händerna på islamister i flera år. I måndags släpptes han från den senaste gisslantagningen, rapporterar AFP. Dagen 160108.

Mona-Liza Gustavsson: Religionsfriheten i Irak var bättre förr. Säkert är att Iraks kristna trots allt hade frihet att utöva kristen tro under Saddam Husseins regim. De skärpta regler för det religiösa livet som nu utformas i Irak är oroväckande. Religionsfrihet, som under Saddam Hussens tid, gäller inte längre. President Haider-al-Abdi och hans regering, samt de extremister som vill ta över herraväldet i regionen, tolererar inte den friheten. Om de stormakter, som kallar sig kristna, hade valt andra åtgärder än ockupation och krig, vad hade varit annorlunda i dag? Finns det något i det som nu sker med Iraks kristna (och hela regionen) som är konsekvenser av de kristna stormakternas "krig mot ondskans axelmakter"? Kan det komma något gott ur att bestraffa hundratusentals oskyldiga människor med sönderbombade hem och liv? Människor som inte var de terrorister som styrde flygplanen den 11 september 2001. Blev det "Iraqi Freedom"? Man kan faktiskt ställa frågor. Dagen 160105. Kommentar: Mycket bra frågor. USA med flera västländer har öppnat Pandoras ask och ingen klarar att stänga den igen!

Rysk flygräd mot fängelse i Syrien - många döda. Upp emot 60 människor har dödats i en rysk flygräd mot ett fängelsekomplex som drivs av extremistgruppen Nusrafronten i Idlibprovinsen i Syrien. De flesta som dödades var rebeller som fängslats av Nusrafronten, men minst fem civila fanns också bland offren. SR 160109.

Hjälpen framme i belägrade syriska städer. De första lastbilarna med hjälpsändningar från FN, Röda Korset och Röda Halvmånen har nått staden Madaya som är under belägring av den syriska regimen, hjälp sänds också till två byar som belägras av rebeller. Enligt FN tros människor ha svultit ihjäl under belägringen. Hunger och kontroll över mat är ett vapen i kriget. SR 160111.

Flera attacker i Bagdad - 50-tal döda. Upp emot 50 personer dödades i minst tre attentat i och utan för Bagdad på måndagskvällen, enligt olika uppgifter. IS har tagit på sig ansvaret för åtminstone ett av dåden. SR 160111.

Kurder kritiseras för attack på kristna. Kurdisk milis gick inatt till attack mot assyrier/syrianer i staden Qamishli, enligt assyriska källor. Utåt sett ger de bilden av att de skyddar minoriteterna, men i själva verket underminera de minoritetsgrupperna för att göra hela området kurdiskt, säger Afram Yakoub. GPF-milisen är på pappret lojala med den syriska armén, och därmed även Syriens president Bashar al-Assad, vilket kurdiska nyhetskällor betonar när de skriver om situationen. Den kurdiska milisen är inte det, vilket ökar på spänningen mellan de bägge grupperna. Det finns två olika namn som den assyriska/syrianska milisgruppen går under, Sootoro och GPF (Gozarto Protection Force). Dagen 160112.

Röda korset: Första intrycket hjärtskärande. Lidandet i den belägrade staden Madaya i södra Syrien är det värsta som setts under det syriska inbördeskriget. Situationen är akut. "Vi har bara kunnat plocka gräs från fälten och kokat. Många personer här ser ut som skelett. Barn har inget annat att äta än vatten, saltat vatten," säger en flicka till kinesiska CCTV på plats i Madaya. Madaya har varit belägrad av regimstyrkor sedan i juli. I praktiken har staden varit helt isolerad, trots att den inte ligger mer än fyra mil från huvudstaden Damaskus och bara en mil från gränsen till Libanon. Och läget har blivit allt värre. Invånare berättar om hur de sålt sina bilar för att ha råd att köpa tre kilo ris. Sedan den första december har minst 28 personer dött av svält, enligt Läkare utan gränser. Men precis hur många som dött och lider av undernäring är inte säkert. FN räknar med att den här matleveransen räcker till Madayas 40 000 invånare i ungefär en månad. Men vad som händer sedan är osäkert. SR 160112.

Lättnad i Södertälje efter frigivning av IS-fångar. 16 assyrier/syrianer, av dem åtta barn, som varit gisslan i nästan ett år har släppts i norra Syrien. I oktober avrättades tre i gisslan vilket också dokumenterades på en video. Men många har också släppts i olika etapper. Senast i dag alltså 16 personer vilket i sin tur betyder att sammanlagt 137 av dem som kidnappades i februari nu har släppts. Det var den 23 februari förra året som Islamiska Staten (IS) anföll flera byar vid Khaburfloden. Över 200 civilpersoner fördes bort som gisslan i samband med attacken. Dagen 160114.

US Airstrikes Killed 8 Civilians in Syria; 'Sloppy' Russia Accused of Nearly 600 Civilian Casualties. The United States released its record of civilian casualties as a result of its Islamic State airstrike campaign this week, reporting that eight civilians were killed during airstrikes in April to July 2015. The U.S. military's Central Command announced on Friday that of the 9,627 U.S.-led airstrikes against the Islamic State in Iraq and Syria since 2014, there were eight civilian deaths and three civilian injuries in the airstrikes that took place from April 12 to July 4 in 2015. These casualties were a result of five separate airstrikes, Central Command reports. The Syrian Observatory for Human Rights reported in December that nearly 600 civilians have been killed as a result of Russian-led airstrikes in Syria. Col. Steve Warren, spokesperson for the U.S.-led coalition based in Baghdad, Iraq, described Russia's airstrikes as "sloppy" in an interview with The Washington Post. Christian Post 160117.

ISIS Massacre: Militants Behead 300 Women, Children and Elderly in Day-Long Attack. The Islamic State terror group has massacred nearly 300 people, most of them women, children and the elderly, in a day-long attack on the town of Deir el-Zour in Syria. The government-run SANA news agency revealed in a report on Sunday that the shootings and beheadings were among the worst carried out by the terrorist organization, which continues to hold significant territory across the country. Watchdog groups, such as the Syrian Observatory of Human Rights, have confirmed the massacre, noting that IS controls most of the province, and has been battling with government forces for control of the provincial capital of the same name. BBC News noted that there have been conflicting reports on how many people have actually been killed, however, with SOHR putting the number of casualties at around 135, while SANA insists it is closer to 300. The almost five-year civil war in Syria has killed close to 250,000 people, and peace efforts have failed despite continued efforts by Western powers to bring about a ceasefire. President Bashar al-Assad's army is fighting both IS and various other rebel groups that want to bring down his administration, and has been heavily backed by the Russian government of President Vladimir Putin. Christian Post 160118.

19 000 dödade i Irak - på två år. Omfattningen av dödandet i Irak är häpnadsväckande, säger FN i sin rapport - men tillägger direkt att antalet offer sannolikt är mycket större än de 19 000 döda som man lyckats dokumentera. Till exempel i den oroliga Anbarprovinsen väster om Baghdad så finns det förmodligen ett stort mörkertal. Dessutom säger FN att 36 000 människor skadats i våldshandlingar och 3,2 miljoner har tvingats fly från sina hem, däribland en miljon barn i skolåldern. Det är under den tiden som islamistiska IS gått sin brutala bärsärkagång i Irak och enligt FN står just IS för den stora merparten av dödandet och ofta på väldigt grymma sätt. Men rapporten säger att civilpersoner också dödats av irakiska regeringstrupper, milisgrupper och av kurdiska Peshmergasoldater. SR 160119.

Iraks äldsta kloster förstört av IS. IS har totalförstört Iraks äldsta kloster. Det som finns kvar av vad som en gång var Sankt Elias kloster i Mosul är nu bara en bit jord täckt av stenskärvor. Klostret strax söder om Mosul var inte i bruk. Det grundades år 595 och var igång som en viktig religiös knutpunkt för kaldéer fram till mitten av 1700-talet. Byggnaderna har utgjort ett viktigt kristet minnesmärke. Irakiska och amerikanska arkeologer har jobbat på att restaurera delar av klostret. IS har, sedan maktövertagandet i delar av Syrien och Irak förra året, regelmässigt förstört kyrkor, moskéer och kulturskatter i området. Dagen 160120. Huffington Post 160120.

David Isik från Göteborg har nyligen besökt sin frus familj i Libanon. Med Davids tillåtelse publicerar vi här en redigerad version av hans brev som beskriver flyktingars vardag i Beirut. Dagen 160121.

"Stark markering om att det är ett folkmord." Ett delmål i kristdemokraternas arbete med att få förföljelsen av kristna att kallas för folkmord uppnåddes under onsdagen i Strasbourg.- Det känns fantastiskt, det verkar nu finnas stöd i alla partigrupper, säger parlamentarikern Lars Adaktusson, som drivit frågan. Dagen 160121.

Tiotusentals civila på flykt i sydöstra Turkiet. I sydöstra Turkiet har tiotusentals tvingats lämna sina hem efter våldsamma sammandrabbningar mellan turkiska säkerhetsstyrkor och unga anhängare till den kurdiska PKK-gerillan. Mer än 200 civila tros ha dött sen vapenvilan bröts i somras mellan staten och PKK enligt International Crisis Group. Hela områden har skurits av och civila har blivit fast. Amnesty international beskriver idag att civilbefolkningen utsätts för "kollektiv bestraffning" och kräver ett stopp för utegångsförbud som införts dygnet runt. SR 160121.

Burning the black flag of ISIS: Christian militia calling themselves Red God's Defenders take up arms to stop spread of jihadism in the Philippines.Militia formed in mountains in the south where ISIS are taking stranglehold. Comes a month after ISIS opened a terror training camp in Filipino jungle. Philippines fear a growing threat in Asia after jihadists attacked Jakarta. For more of the latest Islamic State updates visit www.dailymail.co.uk/isis The Daily Mail 160122.

Syriska kurders närvaro en knäckfråga inför Syriensamtal. Parterna har ännu inte lyckats enas om vilka oppositionsgrupper som ska närvara under Syriensamtalen i Genève. Detta har lett till att samtalen skjutits upp och en knäckfråga är kurdernas deltagande. "Utan kurdernas närvaro kommer Syriensamtalen i Genève att misslyckas på samma sätt som de två första Syriensamtalen," säger Sinem Mohamed, ansvarig för det syrisk-kurdiska partiet PYD:s utrikesrelationer. Både Saudiarabien och Turkiet har starkt motsatt sig att kurderna närvarar på oppositionssidan. Det saudiledda oppositionsrådet har sagt att man kommer att bojkotta samtalen om Ryssland insisterar på förändringar i oppositionslistan. Vare sig Saudiarabien eller Turkiet betraktar kurderna i Syrien som en oppositionsgrupp. Båda länderna har sagt att det syrisk-kurdiska paritet PYD kan enbart närvara som en del av Assadregimens delegation. Sinem Mohamed tillbakavisar anklagelserna om att PYD skulle vara lierad med Assadregimen och stämplar anklagelserna som propaganda. "Vi har inte haft någon relation eller samarbete med Assadregimen. Det här är propaganda för att skada PYD," säger hon. SR 160123.

Assads armé återtar förlorad mark i inbördeskriget. Syriska regeringsstyrkor återtog kontrollen av staden Rabiya i provinsen Latakia på söndagen. Offensiven genomfördes med stöd av ryskt flyg och med hjälp av ryska officerare. Syriska trupper lyckades slå sig ända fram tilld en turkiska gränsen. Inbördeskriget, som förs mot en rad rebellgrupperingar. SR 160124.

Nuri Kino: Anslut er till kampen! Den 3 februari är omröstningen i Europaparlamentet. Var är Svenska kyrkan och andra kristna svenska organisationer som inte har anslutit sig än? Är ni svenskar med ett gott hjärta? Är ni goda kristna? Hur tänker ni hjälpa till att stoppa detta folkmord? Har Adaktusson ert stöd? Dagen 160126.

IS tar på sig bombattack i Homs. I Homs i Syrien dödades idag minst 22 människor och omkring 100 skadades när två sprängladdningar detonerade, rapporterar flera nyhetsbyråer, som citerar syriska statliga medier. Först detonerade en bilbomb vid en av arméns vägspärrar, och den andra sprängladdningen utlöstes av en självmordsbombare. SR 160126.

Dokumentären om IS brutalitet och flickan Souad. När dokumentärfilmaren Hogir Hirori reser tillbaka till sitt hemland för att rapportera om IS terror möter han en flicka som räddar hans liv. Men plötsligt är hon försvunnen. SR 160127.

Upptrappat våld hindrar fredssamtal om Syrien. Det har varit oenigheter om vilka som ska delta i förhandlingarna, dessutom kräver oppositionen ett stopp för urskillningslösa bombningar och svält av civila. Niklas Kebbon som är Sveriges särskilda sändebud för Syrienkrisen säger att våldet är det största hindret för framgångar i fredssamtalen. "Jag tror att det kanske är det absolut mest avgörandet hindret för de här förhandlingarna. Alltså så länge som regimen och dess allierade urskillningslöst bombar civila områden och bombar dem som har valt att sätta sig vid förhandlingsbordet så undergräver man aktivt förutsättningarna för förhandlingar," säger Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för Syrienkrisen. Kriget i Syrien har skördat mer än 250 000 dödsoffer. Strax före jul krävde ett för första gången enigt säkerhetsråd i FN stopp för urskillningslösa bombningar av civila och att humanitär hjälp måste nå belägrade områden. Men sen dess har våldet i stället trappats upp enligt Niklas Kebbon. Vad ser du överhuvudtaget för tecken på att Assad är beredd att förhandla i det här läget? " Ja det är just avsaknaden av såna tecken som gör förhandlingarna så svåra," säger Niklas Kebbon. SR 160128.

En kamp för att klassa IS dåd som folkmord. I några månaders tid har EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) arbetat för att få igenom en resolution som erkänner att Islamiska staten begår ett folkmord på kristna minoriteter. Nästa vecka får vi se om han lyckas. å torsdag, den 4 februari, ska säcken knytas ihop. För att få igenom en resolution att IS begår ett folkmord krävs det 375 röster. EPP har 220. Lars Adaktusson och hans medarbetare arbetar för fullt för att övertyga andra för att få stöd. Dagen 160129.

Svenska medborgare gripna i Grekland. Två svenska medborgare har gripits i Grekland misstänkta för vapenbrott. Männen greps ombord på en buss på väg till Turkiet, uppger grekiska medier. Enligt uppgift ska de ha kopplingar till terrororganisationen IS, men det finns motsägelsefull information om det. I staden Alexandroupolis nära gränsen till Turkiet stoppades de i torsdags och greps av grekisk polis. I packningen hittade polisen stora knivar. Enligt uppgift var det machetes. SR 160131.
Gripne svensken reste med man från Jemen. Den svenske medborgare som greps i Grekland misstänkt för vapenbrott reste tillsammans med en man från Jemen. Mannen har uppehållstillstånd i Sverige. SR 160201.

Många döda i explosioner i Damaskus. I Syrien dödades minst 60 personer i tre synkroniserade sprängdåd i Damaskus i dag. Ytterligare över 100 personer skadades. Attackerna riktade sig mot ett shiitiskt område där Syriens viktigaste helgedom för shiamuslimer finns. Tv-bilder visar människor som flyr i panik, andra som försöker hjälpa till och räddningspersonal som försöker släcka bränder i byggnader runt attentatsplatserna. De tre explosionerna orsakades av en bilbomb och två självmordsbombare. Förstörelsen är omfattande. Fasader är förstörda, bilar har sprängts sönder till metallklumpar och på gatan ligger kringkastat bråte. Bilder visar hur mörka rökpelare stiger mot himlen. Attackerna skedde nära Syriens viktigaste helgedom för shiamuslimer, Sayyida Zeinabmoskén, i en shiadominerad förort i södra Damaskus. IS har tagit på sig dådet. SR 160131.

Maktkamp mellan ärkerivalerna Saudiarabien och Iran. Efter att Saudiarabien avrättade shialedaren Nimr Nimr, angrep arga iranier Saudiarabiens ambassad i Tehran. Förhållandet mellan länderna är sämre än på länge. Krisen mellan de två jättarna i Mellanöstern riskerar att få konsekvenser i hela regionen, lilla Libanon är ett av länderna som påverkas. SR 160201.

Jordaniens kung vädjar om hjälp med flyktingmottagande. Jordaniens kung Abdullah varnar för att landet nått bristningsgränsen när det gäller syriska flyktingar. Kungens uttalande kommer två dagar före en stor givarkonferens i London för Syrienkrisen. Jordanien har officiellt tagit emot mer än 635 000 syriska flyktingar enligt FN:s statistik. Det verkliga antalet tros dock vara mer än en miljon. Enligt den jordanske kungen går en fjärdedel av landets totala budget direkt till flyktingar. Den absoluta majoriteten av syrier som flytt från sitt hemland finns i Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak. SR 160202.

Volontären Delal hjälper kvinnor att fly från IS. I oktober 2014 reste Delal Sindy ner till den kurdiska delen av norra Irak för att hjälpa människor på flykt. Det visades sig att det var många kvinnor och flickor som behövde hjälp att fly från IS och det blev Delals uppgift under ett år. I dag kom nyheten om att minst 40 svenska barn lever med IS - vad tänker du när du hör det? "Det är förskräckligt. Jag kan inte förstå etniska svenskar eller andra generationens svenskar som väljer att ta sig till IS för att leva efter deras lagar. Jag tror att man måste ha en eller fler skruvar lös för att kunna fatta ett sådant beslut," säger Delal. SR 160202.

Syrisk-ortodoxe biskopen vädjar till EU i folkmordsfrågan. Inför torsdagens omröstning i EU-parlamentet, om IS begår folkmord på kristna, vänder sig nu kyrkliga företrädare till politikerna med en uppmaning. "Historiskt har folkmord enbart kallats vid sitt rätta namn långt efter att de har inträffat. Det behöver inte bli så den här gången." Så skriver den syrisk-ortodoxa ärkebiskopen i Sverige, Benjamin Atas, i ett brev riktat till samtliga Europaparlamentariker. I brevet är han tydlig med att enligt honom är det ett pågående folkmord mot kristna i Syrien och Irak, och han uppmanar europapolitikerna till att rösta för det resolutionsförslag som KD-politikern Lars Adaktusson tagit fram, om ett erkännande av folkmordet. Dagen 160103.

EU: IS begår folkmord på kristna. Resolutionen, som tillkommit på initiativ av Lars Adaktusson (KD), röstades igenom med brett stöd. Lars Adaktusson säger att det här öppnar upp för att FN:s säkerhetsråd ska pröva saken, så att exempelvis förövarna ska kunna åtalas vid den Internationella brottsmålsdomstolen. Islamiska statens övergrepp mot assyrier, yezidier och andra minoritetsgrupper i Irak och Syrien ska klassas som folkmord. Det beslöt Europarlamentet med bred majoritet på torsdagen, och erkände därmed för första gången ett pågående folkmord. Inför omröstningen hade sex av åtta partigrupper ställt sig bakom resolutionen från kristdemokratiska partigruppen EPP. I den slutliga resolutionstexten sägs att Islamiska statens systematiska övergrepp och mördande har som mål att förgöra assyrier/syrianer/kaldéer, yezidier och andra etnoreligiösa minoriteter. Därför ska övergreppen klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord i enlighet med ICC, Internationella brottmålsdomstolens, stadgar. Dagen 160204.
EU-parlamentet: IS begår folkmord. "Det är oerhört glädjande, inte minst för offren." Det säger EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) efter att parlamentet med bred majoritet ställt sig bakom att Islamiska statens övergrepp mot minoritetsgrupper i Syrien och Irak är folkmord. I sammanhanget bör Lars Adaktusson hyllas för sitt hårda och envisa arbete i frågan. Världen idag 160204.
Många lovord efter EU:s folkmordsbeslut. Fantastiskt. Viktigt. Historiskt. Stororden kommer fram efter Europaparlamentets beslut att erkänna att IS begår folkmord på kristna. Samtidigt är alla överens om att kampen mot IS är långtifrån över. Dagen 160204.
Lukas Berggren: Äntligen nämns folkmordet vid namn. Sällan har ett "Äntligen!" varit så befogat som vid detta tillfälle. Den utrensning av kristna minoriteter i Syrien och Irak som Islamiska staten ägnar sig åt är, till skillnad från en och annan Nobelpristagare, välkänd. För oss alla. Vi har sett bilderna, vi har nåtts av rapporterna och vi har kanske även upprörts över utvecklingen. Det har varit uppenbart för de flesta att det som sker är att betrakta som folkmord. Världen idag 150204.
Wallström: KD fokuserar för mycket på ordet folkmord. "Det viktiga är vad vi gör, inte vad vi kallar det". Margot Wallström vill se Internationella brottsmålsdomstolen och FN utreda kriget och övergreppen i Syrien och Irak. Mänsklig katastrof och massövergrepp. De orden använder utrikesminister Margot Wallström angående den pågående situationen i Syrien och Irak. Men hon eller regeringen vill inte använda sig av ordet "folkmord". "Det är inte för mig att avgöra utan för en rättslig instans. Vi tycker att detta är ICC:s roll," säger Margot Wallström i en interpellationsdebatt med kristdemokraternas Sofia Damm i riksdagen i dag. "Varför är regeringen rädd att stå upp och med tydlighet säga att det är ett folkmord? Det kan förändra dynamiken," säger Sofia Damm. Dagen 160223.

USA ger åtta miljarder till syriska flyktingar. 83 miljarder kronor har samlats in för Syriens offer under givarkonferensen i London. Det uppger Storbritanniens premiärminister David Cameron. "Kriget i Syrien är den värsta humanitära katastrofen i vår nutid," säger Stefan Löfven på en pressträff vid givarkonferensen. "USA kommer att ge åtta miljarder kronor för skolgång, mat och förnödenheter och är därmed den största givaren, men det handlar om mycket mer än pengar nu," sa John Kerry. Pengarna ska gå till mat och skydd men också till långsiktiga satsningar som skolgång för att rädda en hel generation. "Jag talade med Rysslands utrikesminister Lavrov i morse och vi enades om att vi måste se till att civila syrier får hjälp inne i Syrien," säger John Kerry. SR 160204.

Tusentals syrier flyr syriska regimens offensiv norr om Aleppo. Runt 20 000 syrier har flytt till en gränsövergång mot Turkiet. De flyr undan den syriska regimens offensiv norr om Aleppo och undan ryska flygbombningar. Den syriska regimen har gjort stora framryckningar norr om Aleppo och rebellerna riskerar att bli helt isolerade i staden. SR 160205.

Ny massflykt från Aleppo. Tiotusentals Syrier är på flykt från Aleppo efter de senaste dagarnas ryska flygbombningar och offensiv från syriska regeringsstyrkor. Syriska rebeller i Aleppo kämpar nu för sin överlevnad efter att rebellernas försörjningsled norrut mot Turkiet har skurits av. Den här veckan var det meningen att det skulle pågå fredssamtal i Geneve. Istället har den syriska armén med hjälp av ryska flygbombningar haft avgörande militära framgångar. Att Bashar al-Assads styrkor ser ut att kunna lyckas ta kontroll över Aleppo är en avgörande militär seger för regimen, en betydande vändpunkt i inbördeskriget och ett hårt bakslag för det fem år långa syriska upproret. Aleppo har ibland kallats den syriska revolutionens hopp. Nu har syriska regeringsstyrkor släppt flygblad över rebellkontrollerade delar av Aleppo med budskapet: kriget är snart slut, fördriv rebellerna eller räkna med ett blodbad. Om Aleppo faller och hamnar under den syriska regimens kontroll kan det också komma att bli en utmaning för Turkiet och Saudiarabien, som stödjer rebellerna. Ryssland har redan beskyllt Turkiet för att förbereda en invasion av norrra Syrien och Saudiarabien meddelade igår kväll att man är beredd att skicka marktrupper till Syrien. SR 160205.

Rebellsidan i Aleppo förbereder sig för belägring. EU har begärt att Turkiet ska öppna gränsen för tiotusentals flyktingar på flykt undan den syriska arméns offensiv norr om Aleppo. Enligt turkiska myndigheter har minst 35 000 personer kommit till gränsen på bara två dygn och fler väntas vara på väg. I Aleppo förbereder sig rebeller för en belägring av den syriska armén och dess allierade. SR 160207.

Striden om Aleppo avgörande för inbördeskriget i Syrien. Det finns över 50 000 flyktingar i gränsområdet mot Turkiet, enligt den turkiska utrikesministern. Det är oklart om eller när Turkiet öppnar gränsen för syriska flyktingarna. Regeringsarmén genomför med stöd av de ryska flygbombningarna en storoffensiv mot de olika oppositionsgrupperna som finns i och kring Aleppo. Det kommer många rapporter om enorm förödelse och där civila flyr för sina liv. Före kriget var Aleppo Syriens största stad och rebellerna har delvis kontrollerat Aleppo sedan 2012. Syftet med denna offensiv mot Aleppo var att sabotera alla förhandlingsmöjligheter till en förhandlingslösning genom att krossa rebellerna, det vill säga både den moderata och den militant islamistiska oppositionen, vilket skapar en situation på marken i Syrien där det är regimen mot IS; att valet står mellan Bashar al-Assad och IS. SR 160207.

Familjen Hamidi flydde från Aleppo. I dag träffar Tysklands förbundskansler Angela Merkel turkiska ledare, för att försöka pressa dem att hindra flyktingar från att ta sig vidare till Europa. Samtidigt hotar en ny humanitär katastrof nära staden Aleppo i nordvästra Syrien. Tiotusentals syrier är på flykt, de flyr undan en storoffensiv från den syriska armén som har stöd av ryskt stridsflyg. Den officiella gränsövergången är stängd, men vår korrespondent har träffat en av få familjer som lyckats ta sig till Turkiet. SR 160208.

Så ska Turkiet och Tyskland samarbeta om flyktingkrisen. Turkiet och Tyskland presenterade i dag flera gemensamma åtgärder för att minska strömmen av flyktingar till Europa. Vid mötet i Ankara diskuterade premiärminister Davutoglu och förbundskansler Merkel den akuta krisen för tiotusentals syriska flyktingar från Aleppo. Förstärkt samarbete mellan turkisk och tysk polis mot människosmugglare och utökade insatser från tyska hjälporganisationer. I utbyte mot att Turkiet stoppar människor som med smugglares hjälp tar sig den farliga vägen över havet till Grekland har EU lovat tre miljarder euro för att bekosta stödinsatser för flyktingar i Turkiet. En summa som ur turkiskt perspektiv är långt ifrån tillräcklig för de officiellt 2,5 miljoner flyktingarna i landet. SR 160208.

FN: "Utrotning" av fångar i Syrien. Fångar som hålls av den syriska regimen dör i "en massiv omfattning", som gränsar till "utrotning" av civilbefolkningen, hävdar en FN-utredning. Jihadistgrupperna al-Nusra och IS har också begått omfattande krigsbrott. "Nästan varje fånge som överlever tiden i förvar har lidit av ofattbara övergrepp," säger Paulo Sérgio Pinheiro, ordförande för den oberoende FN-grupp som utreder eventuella krigsbrott i Syrien, enligt nyhetsbyrån AFP. FN-utredningen efterlyser riktade sanktioner mot de skyldiga, eftersom det även finns anledning att tro att högt uppsatta statstjänstemän haft kunskap om dödandet och om massgravar. Man vill även att Syrien ska ställas till svars i den internationella brottmålsdomstolen ICC. SR 160208.

Turkiet förbereder för massflykt. Tiotusentals syriska flyktingar sitter fortfarande fast utan möjlighet att ta sig över gränsen till Turkiet. Gränsen är fortsatt stängd, och den syriska armén närmar sig i en stor offensiv med stöd av ryskt stridsflyg och på den turkiska sidan förbereds för fler flyktingar. Flyktinglägret vid Kilis ligger precis intill gränsen mot Syrien, härifrån kan man då och då höra striderna. Men lägret är bara halvfullt. På ett fält i utkanten av lägret syns nybyggda tvåvåningshus med loftgångar, som en liten stad med stenlagda gator och lyktstolpar. Här finns plats för mer än 10 000 nya flyktingar. Men husen står tomma. SR 160209.

Ryssland avfärdar internationell kritik. I Syrien har fler än 500 människor dödats, många av dem civila, under regimstyrkornas tio dagar långa offensiv kring Aleppo. Attackerna sker ofta med stöd av ryskt bombflyg och i dag har ryska utrikesministeriet gett sin syn på offensiven. " På flera områden säger talesmannen vid utrikesministeriet att påståendena att ryska bombningar ska ha drivit på flyktingvågen inte är sanna. Även andra påståenden gällande den ryska rollen i Syrien menar hon är osanna." Ryssland får kritik för sitt agerande i Syrien, men detta är Kreml berett att avfärda. Ryssland lägger all skuld på väst, att väst inte bekämpat terrorismen tillräckligt, utan att då tala om vilken typ av terrorister man ska bekämpa. SR 160210.

Kyrkorna i Irak bojkottade fredskonferens. I söndags anordnade Iraks parlament en konferens om bevarandet av fredlig samexistens. Kyrkorna var inbjudna, men valde att bojkotta mötet. Den kaldeiske patriarken Louis Raphael I Sako motiverade beslutet med att konferensen var betydelselös eftersom den enbart innehöll tal och slagord. Konferensen arrangerades av det irakiska parlamentet och ledande sunnimuslimer, deltagare var bland annat politiker och diplomater. Dagen 160211.

Ny rapport: Var tionde syrier dödad eller skadad. I fem år har konflikten i Syrien, som senare förvandlades till ett blodigt inbördeskrig, pågått. Enligt en ny rapport har 11,5 procent av befolkningen antingen dödats eller skadats. Samtidigt som flera miljoner är på flykt, både i och utanför landet, så uppgår nu antalet skadade till 1,9 miljoner människor. Antalet dödade: 470 000. Direkt våld har dödat de flesta, men runt 70 000 beräknas ha fallit offer för bristen på sjukvård, mediciner, mat, rent vatten och bostäder. Livslängden i Syrien har sedan 2010 sjunkit drastiskt, från 70 år till runt 55. I dag kan bara hälften av barnen gå i skolan. Runt tre miljoner människor har förlorat sitt arbete sedan konflikten bröt ut - fler än hälften av befolkningen står i dag utan jobb. Runt 70 procent beräknas leva i vad som definieras som extrem fattigdom. SR 160211.

Överens om plan för eldupphör i Syrien. Ett slut på våldet inom en vecka och omedelbar nödhjälp till belägrade områden. Det blev löftet till det syriska krigets offer. Vid toppmötet i München har parterna nu kommit fram till en överenskommelse för att bryta dödläget i Syrienkonflikten. Striderna ska upphöra gradvis och humanitär hjälp ska snabbt komma på plats för att skapa förutsättningar för att återuppta fredssamtalen. Överenskommelsen gäller dock inte strider mot IS och andra terrorgrupper. 17 stormakter stod för genombrottet i München i natt. Kerry sa att den massiva ryska flygbombningen bidragit till att tvinga människor på flykt samtidigt som Bashar al-Assads regim använder svält som vapen. "Regimen har genom påtvingad svält, hänsynslösa bombningar och intensifierade attacker mot civila i Aleppo, tvingat fler än 60 000 syrier på flykt," säger Kerry. SR 160212.
al-Assad: "Eldupphör inte aktuellt". Syriens president Bashar al-Assad är inte beredd att lägga ned vapnen i samband med fredssamtalen. Han hävdar att regimen kan ta kontroll över Syrien inom ett år, men vädrar samtidigt en oro för att Saudiarabien och Turkiet ingriper militärt. Den senaste Rysslandstödda bomboffensiven i Aleppoprovinsen har tvingat tiotusentals människor på flykt. "Huvuddelen av angreppet handlar om att skära av vägen mellan Aleppo och Turkiet," säger al-Assad. Men al-Assad vädrar också viss oro för att Saudiarabien och Turkiet kan gå till militärt angrepp mot Syrien. Den syriske diktatorn säger att han "inte utesluter en sådan intervention", men tillägger samtidigt att hans väpnade styrkor "absolut kommer att konfrontera" ett sådant angrepp. SR 160212. Kommentar: Vad har förändrats med eldupphöret? Ingenting. Alla rebeller ska också besegras. al-Assad vill i Putins anda få en veckas lugn så att han kan mobilisera lite bättre i slaget mot Aleppo och västvärlden får gärna sända in nödhjälp för det lär inte Ryssland bidra med.

"Världens farligaste damm" hotar en miljon människor. Nu sätts hopp till svenska forskare för att hitta en lösning för det som har kallats världens farligaste damm - Mosuldammen i norra Irak. Beräkningar har visat att uppåt en miljon människors liv riskeras om dammen kollapsar. Dammen är byggd på ostadig grund och nyligen kom amerikanska ingenjörer med en ny rapport om att läget förvärrats efter att IS kontrollerat dammen en kort period 2014. Den 113 meter höga och 3,5 kilometer långa dammen i floden Tigris byggdes några mil uppströms från miljonstaden Mosul på 1980-talet och förser stora delar av Irak med vatten och elektricitet när den är i drift. Problemet är att den är byggd på en grund som delvis består av kalksten och gips vilket gör att det uppstår sprickor och slukhål i och runt dammen. Sedan årtionden krävs därför tätning av håligheterna med ett slags betongfyllning. Detta sker sju dagar i veckan året om, berättar vattenresurs-ingenjören och professorn vid Luleå tekniska universitet, Nadhir al-Ansari som besökt och inspekterat dammen flera gånger: "Slutar du täta dammen växer håligheterna under och runt den tills att dammen en dag kollapsar när den inte har tillräckligt fast grund att stå på." Ett uppehåll i underhållet var just vad som hände när Islamiska staten IS tog kontroll över dammen under några veckor 2014. Enligt en färsk rapport från ingenjörer inom den amerikanska armén så har det ökat risken för ett dammbrott. SR 160213.

Turkisk attack över syriska gränsen fortsätter. Turkiet fortsätter att skjuta med artilleri mot områden i norra Syrien som kontrolleras av kurdiska grupper. Den syriska regeringen fördömer Turkiets beskjutning och Frankrike och USA har uppmanat Turkiet att upphöra med attackerna över gränsen. Efter att den kurdiska väpnade gruppen YPG och dess allierade tagit över flygbasen Menagh från sunnirebeller och närmar sig staden Azaz, en knapp mil från den turkiska gränsen, så har Turkiet i två dagar svarat med artillerield över gränsen. Turkiska ledare kräver att de kurdiska styrkorna lämnar området, men representanter för kurderna har sagt att det skulle betyda att islamistrebeller kan komma att återvända. Den senaste utvecklingen visar ännu en gång att Syrien är en mycket komplicerad spelplan för större regionalpolitiska konflikter, där Turkiet, Saudiarabien och Qatar stödjer sunnirebellerna medan shiamuslimska Iran, libanesiska Hizbollah och Ryssland backar upp Assadregimen. SR 160214.

Hjälpsändningar når Syrien men kriget fortsätter med full kraft. Lastbilar fyllda med bland annat mat och mediciner är på väg mot belägrade områden i Syrien. Samtidigt närmar sig datumet för eldupphör, men det ser allt mer tveksamt ut att det kommer bli av. "Det ser väldigt tveksamt ut att eldupphöret kommer att bli av. Vi ser att den syriska armén rycker fram, med stöd av ryska flygbombningar. Vi har sett attacker mot sjukhus och skolor som har bombats de senaste dagarna." SR 160217.

Kartläggning: Så expanderar IS. Från Tunisien kommer flest IS-rekryter, 4000. Saudiarabien 2500, Ryssland 2400, Turkiet 2200, Frankrike 1700, Marocko 1500, Libanon 900, Tyskland 800, Storbritannien 760, Indonesien 700, Egypten 600, Libyen 600, Belgien 520, Uzbekistan 500, Tadzjikistan 386, Turkmenistan 360, Bosnien-Hercegovinia 340, Kazakstan 300, Kina 300. SR 160218.

IS dödar flest i Syrien och Irak. IS under de senaste åren dödat tiotusentals människor, enligt forskaren Hans Brun. Den islamiska staten är aktiv i flera länder och inte bara Irak och Syrien. De finns redan på plats i Afghanistan och Libyen. Även om Yazidier, kristna och judar av IS anses vara fiender menar forskaren Hans Brun att även muslimer, i synnerhet shiamuslimer faller offer för terrorgruppen. För att rättfärdiga dödandet av sunnimuslimer, inklusive barn, så använder Islamiska Staten ett i muslimska kretsar omdiskuterat begrepp. "Det finns ett begrepp som den Islamiska Staten använder sig av. Ett religiöst begrepp som heter Takfir och som innebär att vissa personer, vissa muslimer kan förklaras vara avfällingar och otrogna. Och om de är avfällingar och otrogna då är det fritt fram att döda dem. Och där ingår då människor som exempelvis samarbetar med regimer som man inte tycker om eller som lever på fel sätt," säger Hans Brun. Tidigare forskning har visat att mellan 70-80 procent av de som faller offer för jihadistiskt våld är muslimer. SR 160218.

USA attackerade IS i Libyen. Över 40 människor dödades i amerikanska flygattacker nära staden Sabratha, väster om Tripoli. Målet med attackerna ska ha varit en IS-bas i området där arkitekten bakom flera blodiga terrordåd i Tunisien ska ha befunnit sig. Det attackerade området nära det antika Sabratha är en större farm som under en tid fungerat som IS-bas och träningsläger. Dit har flera hundra tunisier kommit för att utbildas, bland annat de som utförde attacken mot Bardomuseet i Tunis förra året då 24 människor dödades och mannen bakom attacken på en strand och ett hotell i Sousse då 39 människor dödades. SR 160219.

Offensiven runt Aleppo - förlorade fru och fem barn. Ryssland, USA och en rad andra länder enades för en dryg vecka sedan om en plan för eldupphör i kriget i Syrien inom en vecka. Men sedan dess har våldet snarare trappats upp och en överenskommelse om att pausa våldet verkar vara långt borta. Den syriska armén genomför just nu en offensiv runt Aleppo och har stöd av ryska flygbombningar. SR 160220.

IS släpper assyrisk gisslan efter ett år. Ett fyrtiotal assyrier släpptes fria. "Härligt", säger lättad släkting i Södertälje. Det har gått ett år sedan Islamiska staten gjorde en räd mot byn Tal Shamiran i nordöstra Syrien, och drygt 200 assyrier togs som gisslan. Nu har samtliga släppts. Dagen 160222.

Datum för eldupphör i Syrien. Under kvällen kom beskedet att USA och Ryssland enats om ett datum för eldupphör i Syrien. Detta ger nytt hopp för att fredssamtalen återupptas. Förslaget om eldupphör, som ska träda i kraft 27 februari vid midnatt, omfattar inte attacker mot al-Nusra Fronten och Islamiska staten (IS). Dagens besked om eldupphör kommer dagen efter blodiga terrorattacker i både Homs och Damaskus, i Syrien där 155 människor dog. IS har tagit på sig gårdagens dåd. Samtidigt säger oppositionen att man accepterar förslaget med villkor. I ett uttalande säger oppositionen att man är positiv till överenskommelsen i Syrien, men sade att "vårt engagemang är villkorat" och man kräver att belägringen av av byarna upphör, att fångar frigivs och att Ryssland stoppar bombningarna av civila. SR 160222.

Syriska regimen går med på vapenvila. Syriens regering har som väntat accepterat villkoren för USA:s och Rysslands plan för vapenvila, enligt ett uttalande från landets utrikesdepartement. Enligt uttalandet kommer regeringen att avbryta väpnade operationer men fortsätta med "terrorbekämpande insatser" mot Islamiska staten och al-Qaida och grupper som är anslutna till dessa rörelser. Samtidigt ser flera oppositionsgrupper brister i USA:s och Rysslands plan för att bryta våldsamheterna i Syrien. SR 160223.

Hennes släkt fri efter ett års IS-fångenskap. Efter nästan ett år avslutades det stora kidnappningsdramat då drygt 200 assyrier tillfångatogs av Islamiska staten. För Sabah Elia är lättnaden enorm, då stora delar av hennes släkt äntligen är fria. Dagen 160224.

Många hoppas starta om på nytt i ett annat land. Deras hem är förstörda, och vissa av assyrierna som släppts av IS hoppas kunna starta om på nytt i ett annat land. Andra väljer att stanna kvar. Det är ett vägval som är svårt att föreställa sig. Stanna kvar i ett Syrien som brinner, där de riskerar att ännu en gång utsättas för Islamiska staten. Eller att lämna landet, och då också överge sitt folks historiska rötter, vilket också är att ge terroristerna i IS rätt, då de vill rensa landet från kristna. De flesta frisläppta assyrier kommer att söka sig bort från Syrien, troligtvis till Tyskland. Dagen 160224.

Nuri Kino: Kristna förföljs i flyktingläger. Det är inte rätt att till exempel FN:s hjälp inte blir rättvist fördelad. kristna inte kan vara kvar i flyktingläger som drivs av bland annat FN. Kristna flyktingar som assyrier/syrianer/kaldéer och armenier blir hotade, misshandlade och i en del fall även våldtagna. Efter att ha flytt från ett folkmord tvingas de fly på nytt, denna gång från flyktingläger i Iraks och Syriens grannländer. Kyrkor och våra egna mindre biståndsorganisationer måste samla pengar i väst för att skicka till Istanbul, Beirut och Amman för att betala hyror för lägenheter man hyrt och för mat och medicin. Det är sådana insamlingar som görs i syrisk-ortodoxa kyrkan i Västerås. Det är inte rätt att till exempel FN:s hjälp inte blir rättvist fördelad. Men detta är tabu, FN-personal som jag har talat med har sagt att de aldrig skulle våga gå ut offentligt med denna information. Har Sida undersökt om de projekt man skickar bidrag till är fria från religiös förföljelse? Jag hoppas också att biståndsminister Isabella Lövin och utrikesminister Margot Wallström tar till sig denna viktiga information. Visst ska vi öppna våra hjärtan och skänka till bättre behövande, men det ska inte betyda att FN och andra låter flyktingar diskrimineras på grund av religion. Dagen 160224.

Tiotusen av dödsoffren i Syrien är barn. Mer än tio tusen barn har dödats i kriget i Syrien. Nu ger ärkebiskopen i Aleppo ett hjärtskärande vittnesmål om varför många kristna ändå stannar kvar. Jean-Clement Jeanbart är melekitisk (grekisk-katolsk) ärkebiskop i Syriens största stad Aleppo. "Jihadisterna, efter att ha förstört allt vi hade, terroriserar oss nu dagligen och gör allt för att hindra vårt oskyldiga och fredfulla folk från att helt enkelt bo i sina egna hus, och de försöker att förinta dem om de stannar kvar i landet", skriver Jeanbart. Hjälpkonvojer har nått runt 45 000 människor, men att hela 450 000 fortfarande finns i områden som belägras av Islamiska staten. Fler än fyra miljoner människor befinner sig mitt emellan de stridande sidorna och kan överhuvudtaget inte nås. Dagen 160224.

Vad vill Iran egentligen i Syrien? Stödet till den syriska regimen kommer från två stater: Ryssland och Iran. Iran har hela tiden stött Assadregimen politiskt ekonomiskt och militärt och har både styrkor och militära rådgivare på marken. Men vad vill Iran egentligen i Syrien, vad vill Iran ha ut av Syrien? Stabilitet, säkerhet och en vänligt sinnad regering i Damaskus - eller i alla fall en som inte är fientlig mot oss, säger Nasser Hadian, en inflytelserik statsvetarprofessor som står president Rouhanis regering nära. SR 160229.

Vädjar till EU-ledarna att erkänna folkmordet. Europeiska rådets ordförande borde uppmana EU:s 28 regeringschefer att erkänna det pågående folkmordet mot minoriteter i Irak och Syrien. Det menar 62 europaparlamentariker som förra veckan skrev ett brev med en vädjan om detta till Donald Tusk. Vi uppmanar er respektfullt att uppmuntra de 28 stats- och regeringsöverhuvudena att erkänna det pågående folkmordet av så kallade ISIS/Daesh mot kristna, yazidier och religiösa och etniska minoriteter", står det i brevet, som tillkommit på initiativ av Lars Adaktusson (KD). De övriga svenska europaparlamentariker som undertecknat brevet är Cecilia Wikström (L), Kristina Winberg (SD) och Peter Lundgren (SD). Världen idag 160301. Kommentar: Varför vill inte alla övriga svenska europaparlamentariker stå med i detta?

Belägrade städer i Syrien får hjälp. I Syrien har ett skört eldupphör nu hållit i mer än en vecka. En del av överenskommelsen som förhandlats fram av Ryssland och USA är att hjälpsändningar ska nå belägrade områden. Vår korrespondent har följt en av hjälpkonvojerna från FN och syriska röda halvmånen på väg till Ghouta öster om Damaskus. SR 160305.

60-tal döda i självmordsattentat i Irak. I Irak dödades minst 60 människor i ett sprängdåd mot en vägspärr utanför staden Hilla söder om Bagdad. Ytterligare ett 70-tal skadades. Terrorgruppen IS säger att det var de som utförde dådet. En stor tankbil var fylld med sprängämnen vid den irakiska polisens fasta vägspärr som kontrollerar fordon som ska in i staden Hilla. Det är svårt att hitta ett mer symboliskt ställe än där attentatet nu ägde rum; utanför ruinerna av det forna Babylon. Att sprängladdningen var kraftig vittnar förstörelsen om. Byggnader har förstörts, metalltak förvridits, bilar knölats ihop och på marken letar människor efter överlevande och döda i en enda röra av sprängbråte. Klarröda blodpölar lyser från betonggolv. Att antalet offer var så många kan förklaras med att ett stort antal bilar stod i kö i väntan på säkerhetskontrollen. Många poliser och soldater var på platsen för att genomföra dessa kontroller. Regionen domineras av shiamuslimer som ofta är mål för attacker från sunniextremisterna IS, i huvudstaden Bagdad cirka tio mil norrut sker varje vecka flera attentat mot just shiamål. SR 160306.

Människorättsaktivist pressar Wallström. Nadia Murad hölls som sexslav hos IS i flera månader. I sin kamp för kidnappade och våldtagna kvinnor är hon nu i Sverige. Den yazidiska människorättsaktivisten Nadia Murad är i Stockholm för att bland annat träffa utrikesminister Margot Wallström och sätta press på Sveriges regering att hjälpa alla de flickor och kvinnor som hålls som sexslavar av terrorgruppen IS. Nadia Murad är i dag 21 år gammal, och för ett och ett halvt år sedan kidnappades hon av IS och fördes till Mosul i Irak där hon under tre månader var sexslav åt terrorgruppens soldater innan hon lyckades fly. Sedan dess har hon kämpat för att belysa frågan. SR 160307.

Säpo känner till IS-listans existens. Säpo känner till Islamiska statens medlemsregister - men vill vänta med att uttala sig om äktheten. Terrorexperten Hans Brun varnar för lynchmobbar om listan läcker ut till allmänheten. Tysklands inrikesminister Thomas de Maizère bekräftar att den är äkta och att uppgifterna kommer att "innebära snabbare, tydligare utredningarna och strängare fängelsestraff". Medlemsregistret, som ser ut att vara från slutet av 2013, innehåller bland annat namn, födelseplats, hemstad och telefonnummer till omkring 22 000 personer som anslutit sig till den militanta jihadiströrelsen Islamiska staten (IS). Världen idag 160310.

Svenskt erkännande av IS folkmord inte på dagordningen. Statsminister Stefan Löfven tog upp skydd av religiösa minoriteter som en av de första punkterna i sitt tal i Europarlamentet i Strasbourg i veckan. Men något svenskt erkännande av folkmordet på kristna i Mellanöstern står inte på dagordningen. Dagen 160311.

Attackerna mot IS fortsätter under eldupphöret. Sedan snart två veckor tillbaka råder ett bräckligt eldupphör i Syrien. Men striderna fortsätter mot terrorstämplade grupper som IS och Nusrafronten. Ryskt, syriskt och amerikanskt stridsflyg bombar IS mål i Syrien. Efter att Ryssland i höstas inledde flygattacker i Syrien har