Varför sover ni mitt folk?

Budskap erhållet av Åke Forslin 2007-01-13

Herren har talat till mig om att en stor skara har somnat på grund av att deras ledare har lett dem på fel sätt. Och det är mycket allvarligt för det är inte bra för den kommande tiden. Mycket kommer att förändras i detta land säger Herrens Ande. I forna dagar hörde jag rop om hjälp från mitt folk och jag bönhörde dem när faran var nära. Men de som föll på sina knän då och bad har avlutat sitt jordeliv och bor hos mig. Om detta land skall beskyddas från kommande svårigheter så måste de valda ledarna vakna och väcka mitt sovande folk både unga och gamla.

Jag ser i min ande hur många åkrar som skall vara skördefält har förändrats till ökenområden. Det finns inget som kan brukas för sådd. I samband med detta så visar mig Herren ett inhägnat industriområde med olika byggnader med en stängd grind och framför står en stor skara människor som vill komma in och arbeta.

Men innanför grinden står det fem välklädda män, som försöker förklara att landets regering tvingar dem att börja avveckla industrierna och flytta till något fritt land. Efter att männen uttalat detta så hör jag att folket börjar ropa: "Vi kommer att få lämna allt som vi har byggt upp under vårt lands välfärd." Och många ropar: "Låt oss storma stormaktsväsendet."

Nästa bild jag ser är en Församlingsbyggnad där det står en mycket stor skara människor som vill komma in men stoppas med ordet: "Det är fullsatt."

Då hör jag någon uttala: "Vi är många kallade men ej utvalda." Av detta folk skall jag snart resa upp ett nytt folk som skall kämpa för ert lands svårigheter som redan har börjat, säger Herren. Jag skall samla dem från hela ert land, unga och gamla som skall stå samman i kärlek, enhet och bön. Men de som jag kallar på i denna tid är apostlar, profeter, herdar, lärare, fäder och mödrar. Ef. 4:11.

Jag förs in i en mycket stor kyrka, där det bara brinner levande ljus. Det är så stilla, inte ett ljud hörs. När jag ser på fönstren så ser jag rimfrost och hur fukten droppar från fönstren. Jag hör nu hur folk sover väldigt tungt. Mitt folk, säger Herrens Ande, varför sover ni? Varför sover ni mitt folk? Ser ni inte ljuset som brinner i mörkret? Några försöker skrapa bort rimfrost från fönstren, men det är mörkt där ute. Jag hör i min ande hur folket ropar: "Vi ser inget, vi ser inget." Mitt älskade folk, ni ska vara världens ljus! Ni ska vara ett ljus som lyser i mörkret för den som ropar. Detta mörker ligger över hela ert land. Den tiden är mycket nära då ljuset har slocknat, men det är ni som ska bära ljuset, ni ska låta mitt ljus lysa klart i allt mörker, som är där utanför de rimfrostiga fönstren.

Jag ser i min ande hur ett stort, jättestort brinnande kors kommer ner ifrån himlen. Detta kors där jag led för er ska visa sig i kraft och makt. Ni mina tjänare, som är villiga att ställa er upp och bära mitt kors och förkunna att frälsningens stund är nära, ute i mörkret där lever de i synd, för de ser ingenting annat än mörker. Det är skakande tider, mitt folk. Ni som har stängt era dörrar ska få se hur rimfrosten kommer på era fönster, för dörrarna är stängda så att ingen kan komma in för att få lite värme av de ljus som brinner. Det är många som tänder ljus i sina hem i dessa dagar och det ska bli fler, säger Herren för jag längtar att få komma tillbaka, men min brud är inte redo. Så förena er i min tjänst, säger Herren, sträck ut era händer till varandra och bygg upp Min församling i enhet och kärlek. Då ska jag längta tillbaka till min brud, säger Herren. Det är viktigt att ni står enade i denna tid då mörkret bara utbreder sig. 2 Petr. 1:19-21.

I min ande ser jag en bild av vårt land. Det är så svårt i den nedre halvan av landet. Folk rör sig som när djurflockar flyttar sig. Jag ser bara hur de vandrar från höjd till höjd. Och det är mörkt. Jag ser bara några små, små ljuspunkter. Jag har talat om detta för en tid sedan, säger Herren, men vad har ni gjort, har ni ropat till mig eller har ni somnat? Det är tid att vakna och ropa för detta land! 1 Tess 5:5-6. Det är inte första gången som jag ser ert lands flagga på halv stång. Ert land kommer i svåra situationer, det är något som har begravts och som åter ska grävas upp. Det ska bli någonting som ska skaka ert land, säger Herren. Sanningen har varit begravd men den ska uppstå. Jag ser i min ande en jättestor bok, som har satts ihop med ett sigill. Jag förs nära detta sigill, det står årtalen 2002-2004. Så ser jag en stor hand, som med en sax klipper upp detta sigill. Där ska ni finna saker som har varit begravda. Det pågår en speciell utredning i detta land inför stängda dörrar. Men, säger Herren, om mitt folk ber ska sanningen komma fram. Och jag ska upprätta dem som stod emot, men det kommer att ta tid innan detta tillkännages för ert folk, säger Herren. Ef. 5:13a.

Jag förs åter tillbaka till denna kyrka där bara ljus brinner. Det är inte Svenska kyrkan, utan en frikyrkoförsamling där detta sker, att folket sover. Nu kommer Sveriges karta i min ande. Där finns flera sovande kyrkor, där bara små ljus brinner och dörrarna är stängda. Jag ser på flera platser hur folk försöker komma in men det är stängt. Mitt folk, vad sysslar ni med innanför de stängda dörrarna? Söker ni min ande, säger Herren, söker ni min ande för er ledning i er församling?

Söker ni syndaren, som lever där ute i mörkret? Om ni vänder om ifrån era stängda dörrar, så ska jag låta ert land uppleva väckelse. För det kommer en ny väckelsetid där ni bara ska få skörda om ni öppnar era dörrar och låter min Ande leda er. För ni ser allt som sker runt omkring er ute i mörkret och folket har nöd idag, mitt folk. De söker men finner ingenting, och det är ni som ska ta hand om dem som söker, Amen. Hebr. 12:25-29, 2 Petr. 1: 19-21.

Åke Forslin

   Tillbaks till: www.tidenstecken.se