Sök Herren och Han ska bönhöra er

Jag ser, säger Herren, hur ert älskade land lever i en svår tid. Jag ser hur hopplöst det är med avståndet till varandra. Samtidigt hör jag orden bland mitt folk att allt är väl. Jag ser och känner att avståndet till mej även har blivit längre. Jag känner mej som ett litet barn i ert land, säger Herren. Ni lär vända om och söka mej, jag vill bära er i ert lands svårigheter om ni faller på knä och ropar till mej, säger Herren. Jag har gråtit en lång tid över ert land. Jag älskar ert land. Med evig kärlek har jag gett er allt vad jag har.

Jag ser många som är vilsegångna i ensamheten i sorg, i bedrövelse. Många orkar inte med längre som har bekänt mej som Herre, de saknar bröder och systrar, fäder och mödrar som kan ge dem kärlek, en kärlek med ord som värmer deras hjärtan, som hjälper i ensamheten.  Jag ser hur det i hela ert land finns de som icke har hem, men det är mitt folk som är kallade med Ordet att ge kärlek, men jag ser hur mörkret bara blir svartare och svartare ibland mitt folk. Jag önskar att ni faller ner på knä och sträcker era händer mot mej, säger Herren var ni än är i hemmen eller var ni än finns så ropar jag efter bönen som i forna dagar gav styrka bland många människor.

Jag ser hur en stor här reser sig upp mot detta för att skövla, förgöra ett stort område. Vad som än har talats till er under åren har det inte gett er nöd för detta som kan ske i ert land, säger Herren, att ropa för ert lands gränser. Jag ska beskydda er när ni samlas, jag ska utgjuta min Andes kraft om ni är villiga försvara ert land, säger Herren. Jag längtar ständigt efter ett bönerop bland mitt folk. Jag har kallat er med ett tecken över ert land. Det är att ni skall se det urgamla kors där jag led för er, där jag tog era synder, era sjukdomar.

Jag ska samla mina ledare i ert land som lever i Ordet att ge ut Ordet med kraft och majestät. Det är många ledare som har burit tunga mantlar, säger Herren, de behöver komma i funktion bland mitt folk, säger Herren. Jag ser hur många springer omkring från den ena höjden till den andra och söker efter något, säger Herren, de ser ingenting. Jag ser en skörd som är så oerhört stor i hela ert land. Många ser inte vad som pågår. Jag önskar att ni som är mina barn träder fram med kärlek i era hjärtan. Det är många barn som gråter och som känner sig utslängda från sitt hem, de söker sig till det som ger ett dåligt liv. Ni bär det ansvaret, säger Herren, att be, att ge ert liv för dessa. Se hur onda grupper byggs upp i detta land, över hela ert land.

Urfolket i ert land irrar omkring fråntagna sin livsnäring, säger Herren. Jag kallar i nordliga delen av ert land en ny generationen som ska bryta ny mark. Det stundar till ett arvstagande i ert land för de som ska tjäna mej i frihet och de ska ge mitt Ord med makt och härlighet, säger Herren. Det är inte bara omständigheterna runt omkring er i era församlingar utan ni ska se på möjligheterna. Lyft era ögon och se vad som sker utanför era byggnader, säger Herren. Ni har ett stort ansvar för det som sker. Det har drabbat ert land tidigare, då fanns ett folk som ropade till mej, de fruktade inte utan de lämnade sig till mej säger Herren. De bar sina svårigheter i tårar och svält, säger Herren. Jag bönhörde dem, jag gav dem styrka och de segrade! Det kommer en tid mitt folk att JAG ÄR den störste och den högste. Jag älskar ert kära land, säger Herren. Amen.

Åke Forslin 2020-09-12

www.tidenstecken.se