Älska din nästa som dig själv!

Ljusen är släckta i ert land, mörker råder över hela ert land, säger Herren, mörkast är det i södra delen av ert land. Jag ser hur folk reser sig mot folk och strider om att få levebröd för sina liv, säger Herren. I ert land är det inte slut på katastroferna, de blir värre o värre, säger Herren. Jag söker nya föräldrar som ska rädda detta land för att tända ljusen som ska ge värme, kärlek och ljus på vägen bland de som går på rätta vägar. Jag har sökt i år efter de som vill bli ljusets bärare och ge de som sitter i mörker mitt Ord, säger Herren. Många äldre som har gått min väg har legat på sina knän och ropat för ert land på den plats de bor, de är på väg att komma till mej, säger Herren, efter väl förtjänat arbete både med sina kroppar och sina bönerop, säger Herren.  

Jag ser många gråtande, det är många som torkar sina tårar i sin ensamhet. Det är inte bara på en plats, säger Herren, över hela ert land är de i ensamhet. Jag ropar efter ett andligt genombrott bland mina ledare som har kommit på sidan om Ordet och som inte lever i Ordet. Jag ser ändå er inre kropp som hängivet försöker bryta fram men de går mot en vägg och håller på ramla ner och känner sig utslagna, fördömda. Men de som står i ledningen idag och leder era församlingar, ni vacklade också med ert förkunnande under den första tiden. Tänk på det när ni ser ungdomarna som vill bryta fram i andlig hänförelse och krigföring i detta land.  

Det finns en andlig utgjutelse i några delar av ert land, säger Herren. De lever i att tjäna i Anden med smörjelse och frihet. Det är människoskaror som ropar efter att bekänna mej som Herre i några områden. Det är bara så era älskade ledare och styrande i mina församlingar, om ni inte vaknar och ropar till mej så kommer inte en ny väckelsevåg att bryta fram från norr till söder över hela ert land, säger Herren. Det finns Läromästare som tjänar i frihet i detta land, de ska jag resa upp med dubbel smörjelse, säger Herren, för det är ett behov av ett andligt genombrott i detta land, säger Herren.  

Sänd ut, sänd ut människor som är villiga att gå ut på skördefältet, säger Herren. Över hela ert land ska det komma ett sökande folk som i sina hjärtan söker efter något annat än det världen ger, säger Herren. Skaran är stor! Jag sänder de äldre och medelålders att söka upp ungdomar för att ge dem det de behöver, den andliga maten och andliga mödrar och fäder, säger Herren, som jag ska välja ut. Jag ska tala till en stor skara i detta land, säger Herren som ska gå ut med andlig mat och kroppslig mat till de som söker mej, säger Herren.  

Jag ser flera tusen som ligger ute på gator och torg, men mitt folk går förbi, säger Herren. Stanna upp och be en bön i ditt hjärta, säger Herren, så ska ni få se lysande ögon som vet vem jag är, säger Herren. Ni fruktar, ni fruktar för allt ni hör i era öron, säger Herren, men lev i Ordet som är era fötters lykta och ett ljus på er stig, säger Herren. Den tiden har ni. Det är ett genombrott för en ny tid i detta land om mitt folk är villiga att leva med orden, ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV, säger Herrens Ande. Amen.

Åke Forslin 2020-04-18

www.tidenstecken.se