Landet är avspejat - nöd och fara stundar

Jag ser stora ljussken komma in över havet, i östlig riktning. De liknar stora rymdfarkoster, som passerar ganska snabbt över himlavalvet. Det är tre stycken som kommer i triangelform. Jag ser hur det från de går ut strålkastare ner mot jorden. Det blänker på havet. Det är en väldig styrka på ljusskenet. De ser väldigt djupt ner i vattnet. 

Jag förs med i en av de här strålkastarna, jag förs uppåt och ser ner. Ser havsbottnen med slam och mycket stenar. Man kan se att det har varit farkoster som passerat och som lämnat spår efter sig. Det styr upp mot Bottenviken, längre upp mot kustlandet. De söker och söker.  

Samtidigt förs jag upp i ett manöverrum och ser, att man väldigt noga markerar upp vissa platser med kryss, på någon slags karta. Så passerar den här ljuspunkten, som jag i anden följer med i, över berg och många stora myrmarker. Den går så upp över snötäckta bergområden.  

I de här bergområdena återkommer de här jättestora parabolerna som sakta, sakta går runt. De är vita till färgen. Ljuspunkten centraliserar sig mycket kring den stora parabolen, som ser ut att vara en 10, 12 meter i diameter. Byggnaderna är gråa. Ljuspunkten vilar länge över det här och i manöverrummet där uppe ritas det upp en cirkel. 

Sen förs den vidare ut över en havskust. Jag kan se krigsfartyg och ubåtar, som ligger inne vid någon kaj. Jättestora ubåtar! Men ljuspunkten läggs på ett visst ställe på ubåten, i mitten på ubåten. På kartan markeras ett kryss för dess läge. Det är tre stora ubåtar som ligger efter varandra. Det finns inga människor som rör sig någonstans. Det är liksom öde runt kring, ingen växtlighet, ingenting som lever. Det finns bara några enkla byggnader och några stora tankdepåer som ligger vid kajen. 

Inloppet ser ut att vara insprängt i berg och ubåtarna har kommit in genom en mycket smal kanal. 

Så förs jag med den här ljusstrålen, flera mil ut mot öppna havet. Där ute ser jag hangarfartyg med landningsbana för stridsflyg. Inga flygplan syns till. Utan hangarfartyget ligger bara där ute.  

Så söker de med ljusstrålen ner efter en bergig kust och passerar små fiskelägen vid höga berg. De går ända ner mot flera stora öar. Det kan vara danska kusten, där svänger de tillbaka upp igen, långt ut över havet. De markerar upp någonting som syns vara värdefulla områden i havsbotten. Så stannar de upp och belyser botten.  

Helt plötsligt släpper de ut någonting som liknar en torped, som ska gå ner i havsdjupet. Ifrån denna ser jag hur det finns en monitor uppe i kontrollrummet där de följer allt. De fotograferar av havsbotten. Det ser ut att vara flera mil som de kör över jättefort. Det går så fort att man inte kan fatta det med ögat, vad de får in i den här monitorbilden. Det bara rinner in olika saker som de ser.    

De passerar stora, stora rör som står rakt upp på havsbotten. Det är flera, flera rör. Sen kommer de upp mot ytan och filmar även ytan, men det ser inte ut att finnas något av värde där, utan de är väldigt intresserade av bottenvegetationen. Även här kan jag se i bottenslammet att någonting har passerat. Det har varit liksom omrört i havsbotten. De far över enorma områden, som de undersöker och filmar.  

Så hör jag ett språk som är väldigt invecklat. Det är liksom obegripligt. 

De här männen är uniformsklädda i gråa uniformer, med olika streck och med rött på kragarna.  

Det här utförs under nattens timmar för nu börjar det ljusna och strålkastarljusen blir osynliga, så allt sker under nattens mörker. Nu ser jag bara hur den här farkosten far bort österut och blir helt osynlig i anden. 

Se, säger Herrens Ande, över hela Norden pågår en bevakning. Er säkerhet är icke så säker. För se, säger Herren, jag kallar, jag kallar dem som vill ställa sig upp för sina länder och vill gå i den kallelse som jag har givit er.  

Ni ser att nöden börjar komma in. Att folket börjar känna stor oro. För se, de rikedomar som länderna giver är under ständig uppsikt. Tiden kommer snart att era rikedomar är värdelösa. Se, säger Herren, jag ska låta min vilja ske, för att de människor som söker efter mig i sin ensamhet ska få träda fram för att möta mig.  

Men den nöd och fara som stundar, den kräver modiga män och kvinnor, som vill stå för mitt rike. Som det står i mitt Ord, tjuven kommer för slakta och förgöra. Så var beredda, mina barn! Det som pågår i rymden och som pågår under nattens mörka timmar visar att det är fara å färde, mina barn. Ni har hört om olika saker. Jag har tidigare talat om så mycket över mina tjänare, men er hörsamhet har varit svag.  

Jag vill att ni tänder Andens eld, att ni ropar dag och natt! Se, säger Herren, det stora rike som människor bygger, det kommer att skaka. Det kommer att bli stora sprickor emellan det rike som byggs upp. Jag vill bygga upp mitt rike, mitt eviga rike. Och ni ska söka er till muren och bygga upp den. Jag kallar på den som vill stå högst uppe på muren och speja in och lyssna in när faran är nära, för tiden har aldrig varit så svår som den är idag.  

Men jag kallar på dem som verkligen vill sträcka sina händer och lyfta sina ögon upp till mig, och så ska jag hjälpa er. De förskingrade ska ni återföra hem till mig. Jag kallar er ut bland folken för att hjälpa. Det som har varit är icke idag, men det som ligger framför, det ligger på erat ansvar. Det stundar till arvskifte bland många som har byggt upp byggnader, men glömt mitt tempel. Ni må bygga på mitt tempel så ska jag giva er kraft.  

Du min tjänare som icke vill lyssna på min röst, du må gå inför mitt ansikte så ska jag tala till dig. Det kommer i min ande upp 12 män. Jag kan inte se deras ansikten utan jag ser deras ryggar. Det kommer också upp bakom dessa mäns ryggar, de nordliga ländernas flaggor. Till skillnad mot tidigare så finns Danmarks flagga med. Jag ser från vänster, Danmarks, Norges, Sveriges och Finlands flaggor. Den flagga som skiljs ut från de fyra länderna är Norges, den är uppdragen med kortsidan längst upp. Där kan jag tydligt urskilja det urgamla kors där Herren dog för oss och han bar våra synder upp på korset. Se, säger Herren, detta land har gjort så mycket för mitt rike. 

Jag ser hur tre män backar tillbaka till varje flagga och faller ner gråtande vid flaggorna. Det droppar blod från deras ögon. Se, säger Herren om deras synder är blodröda så kommer en tid av förlåtelse och rening. Men tiden är inte inne, de må gråta, de må gråta i sina synder. Jag ser i min ande att de är mycket tärda, mycket magra.  

Så tonar denna bild bort, men jag kommer ut i en högsommarnatur. Helt plötsligt kliver jag upp på en stor sten och ser till min förtvivlan, ormar, som är samlade i en stor, stor grop. Se, säger Herrens Ande, det kommer gift, det kommer gift på ett mycket ormliknande sätt att spridas. Men mitt folk må kliva upp på högre höjder och ropa om beskydd. Den som blir biten eller stucken han kommer att plågas, han kommer att vara ett offer för orenhet. Men ni bönemänniskor må be för de män, som lockas av orenhet.  

Men jag ska handplocka några som ska få vara med och avslöja olika saker, som försiggår i mitt rike. Det har påbörjats men det blir mycket mer. Det kommer att skaka olika grupper, för det kommer en svår tid för den som icke vill lyssna på Herren. För de må lyssna på den helige Ande för att kunna leva i renhet.      

Och ni, kvinnor ska också träda fram i makt och härlighet. När ni hör en kvinna höja sin röst så kommer Guds härlighet. Jag kallar kvinnor som är villiga, att tjäna i de kallelser som de är utrustade med, för mannen är ingenting utan sin kvinna. Det kommer en dag då min församling ska ledas av män och kvinnor, som går hand i hand. Och jag ska beskydda de män och de kvinnor som är villiga att vårda. Jag ska beskydda deras äktenskap och deras hem för allt de kommer att behöva gå igenom. 

Det stundar till svåra problem. Det är så många som söker i världen för att finna lyckan. Men dem som jag har utrustat de ska vara så starka, säger Herren. Amen    

En syn som Åke Forslin fick 2002-10-04.

www.tidenstecken.se