Väckelsen på Fiji-öarna

… av Gary Schmitz 2006-07-06.

Jag har precis återvänt från en 2 veckors resa till öriket Fiji där en av de mest kraftfulla förvandlingsväckelserna i världen pågår. Under min tid där deltog jag i Global Transformation Conference med George Otis, Jr och andra ledare involverade i väckelse i sina nationer. Många fijianska pastorer, stamledare och regeringsföreträdare var även närvarande och vi hörde enorma rapporter runt om från världen. Gud rör sig överallt!

Väckelsen i Fiji har kraftfullt berört omkring 200 till 250 samhällen eller byar och vi hade möjlighet att besöka 6 av dessa byarna under vår resa. Att höra vittnesbörden från chefer, pastorer, byäldste och alldagligt folk som hade blivit berörda av denna väckelsen var en livsförvandlande upplevelse för mitt liv. Jag blir aldrig densamme och känner en sådan fräsch förnyad passion för att se väckelse här i Kansas City regionen.

Berättelserna är likartade från olika delar av öarna. Byarna står på väntelistan för väckelsen att komma till deras region. Ett team på 30-40 unga människor med en grupp kallad "Helande landet teamet" kommer till byn och börjar fasta och be omkring 2 veckor. Sedan kommer en fijiansk ledande pastor som heter Vuniyani och tar med sig väckelseteamet för att undervisa evangeliet. Den Helige Ande kommer med överbevisning och sedan är det ett utgjutande av omvändelse, brustenhet, försoning till familjer, kyrkor och relationer. Typiskt är att de har en brasa för att bränna alla ockulta och trolldoms och annat material och sedan kommer Guds härlighet till varje by med åtföljande tecken och under.

Enorma kvantiteter med fisk har återvänt till de en gång sterila vattnen, frukter och grönsaker har börjat växa i överflöd och av aldrig förut skådad storlek, förgiftade strömmar har blivit kristallrena över en natt, korallreven håller på att återställas, ett dussin nya fisksorter och koraller (med inga namn) har setts, det händer fysiska helanden, lugna helande regnfall återvänder till torra härjade jordar, det är en särskild studieförbättring bland barnen och så vidare. Jag skulle kunna berätta vidare och vidare med historier. Hade jag inte varit där och hört historierna gång på gång skulle jag ha trott att detta är omöjligt, men som ni alla vet, med Gud är INGENTING omöjligt. Jag har nu stått i byar som lever under en öppen himmel. Jag har bevittnat och känt väckelsens ande. Jag har sett Guds glädje i ansiktena och leenden större än fullmånen!

Regeringen har förvandlats och nationens lagar skrivs om för att korrespondera med bibliska värden. Det är en underbar enhet och försoning mellan kyrkorna tvärs över landet och helande mellan de infödda fijianerna och indo-fijianerna. Jag blev djupt rörd när jag intervjuade många män och kvinnor som hade upplevt frisk, kraftfull, förvandlande väckelse i sina personliga liv och i deras familjer. Glädjen i Herren var smittsam. Jag tror att jag blev smittad!

Jag hoppas att vi alla kan falla på våra ansikten och ropa ut till Gud med desperata böner att Han skulle sända en stor väckelse och andligt uppvaknande till Kansas Cityregionen. Var snäll Herre, gör detta här! Jag har kommit hem med en ny brådskande känsla. Vi kan inte vänta ytterligare 3 år eller 10 år. Jag tror att vår stad är mogen för ett genombrott in i väckelse.

Om det är i Guds hjärta att sända väckelse till Fiji, Uganda, Almolonga Guatemala, Cali Colombia, den arktiska regionen, Kenya, Argentina och så vidare då verkar det osannolikt för mig att Han inte skulle längta efter att sända väckelse till Kansas City! Jag blev varse 4 gemensamma trådar gång på gång i de fijianska byarna och i rapporterna från väckelser i de andra nationerna som nämnds här tidigare, här är de:

  1. Bön med fasta finns alltid där.
  2. En utgjutande av enhet mellan pastorer och ledare.
  3. 2 Krönikeboken 7:14 inställer sig för att vara receptet: "Om Mitt folk som är uppkallat efter Mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." Ödmjukhet, bön, djup ånger, vända sig till Gud i tro, sedan kommer Gud att svara med kraftfull väckelse varje gång!
  4. Det är alltid DESPERATION efter Gud.

Finns det någonting på den här listan som vi inte kan framföra till Gud här? Var snäll och träd in där människor törstar för dessa samma principerna och längtar efter väckelse. Jag drömmer om dagen då Gud kommer och gör historia i vår stad. Hur kommer det att vara att leva i dessa dagar av förvandlande väckelse i ditt liv och i din gemenskap?

Gary Schmitz, Citywide Prayer Movement, Kansas City.

Översättning: Bertil Lundberg


Kanada är på rätt väg

Gwen Shaw berättar i sitt veckobrev (början på juli 2006):

Det har varit jättestora förändringar i Kanada sedan den nya regeringen tillträdde under ledarskapet av den nye premiärministern Stephen Harper. Jag är glad att kunna berätta att han är kristen, en bibeltroende från Gud och kristenheten bad in honom. Förutom Mr Harper så är 40 procent av parlamentet i Kanada kristna, bibeltroende män och kvinnor på Gud. Är det inte underbart? En sådan dramatisk förändring har skett i Kanada sedan denna förändringen i regeringen så att det visar oss hur viktigt det är att ledare för vår nation borde vara gudfruktiga människor därför att de för in gudfruktighet och rättfärdighet i nationen. Sedan de tillträdde har de kanadensiska dollarn klättrat i värde från nästan 65 upp till 91 cent för en USA-dollar. Så, du ser, Gud välsignar och profeterna har sagt att den kommer att bli likvärdig och sedan kommer den att gå om USA-dollarn. Kom ihåg att det fanns en tid på 1960-talet och 1950-talet när USA-dollarn var lägre än den kanadensiska dollarn, men Guds välsignelser lyfte från vår nation och värdet för vår dollar föll i värde gentemot Eurodollarn och andra nationers pengar. De har upptäckt stora, stora fält av diamanter och de börjar gruvbrytning efter diamanter i de norra regionerna av Kanada. Det är helt enormt, rapporterna som kommer ut. Jag läser det med stort intresse i nyhetstidningarna. De rapporterar om stora fynd i de indianska territorierna, vilket är ett tecken på att Gud välsignar de inhemska och ursprungsfolket i den här nationen. (Kommentar: Dessa fyndigheter har dock vad jag kan se hittats innan Harper blev statschef.)

Förutom det rapporterar farmare att istället för "twenty five or thirty bushels of wheat per acre" får de nu "six to sixty-five bushels per acre"och vetet är av finaste kvalité som de någonsin har producerat. (Kommentar: Most farmers get anywhere from 8 to 60 bushels of wheat per acre under a wide range of variables. Se solarnavigator.net.)

När Guds folk styr över ett land bringar det Guds härlighet och välsignelser från Gud. Vi har hört sådana rapporter som är helt fantastiska där gudfruktighet har kommit in i en nation, att rödbetor och morötter och rädisor och grönsaker av sådan väldig storlek på grund av Guds välsignelser över landet. Att lösa ut landet betalar sig, älskade. Tro inte för en minut att det inte gör det. Guds heliga vandrade omkring och löste ut Ottawa så många gånger att Gud hörde det från himlen, sände sina änglar och jagade ut demonerna så nu håller Gud på att ta över. Det är en frid över landet här som jag aldrig har känt tidigare.

Översättning: Bertil Lundberg

Premiärminister Stephen Harper har en presbyteriansk bakgrund och han och hans familj deltar i East Gate Alliance Church i Ottawa samt i en församling i Calgary. Betyget är högt som Harper får av Canada's Christian Community Online.

   Tillbaks till: första sidan