Jag såg gränsen i sanden

För två år sedan fick jag den mest förunderliga synen, du vet, en sådan som kan börja att förändra hela ditt liv. Det var som om jag verkligen stod på en sandstrand och det fick verkligen min uppmärksamhet. Jag såg en hand med en arm som sträckte sig ner från himlen. Jag visste omedelbart i min ande att det var Guds hand. Ett finger började peka och dra en linje i sanden. Genast linjen var dragen, hörde jag: "Inte längre kan du vara min otrogna äktenskapsbrottsliga brud." Jag började sedan förstå att det har varit denna gråzonen som kyrkan har stått för en lång tid nu i sin ljumenhet och vår Fader har varit tålamodig. Men, nu har han börjat förbereda sin sons brud att göra sig färdig, för snart kommer Fadern att säga till sin son att GÅ!

Herren visade mig att det är inte längre acceptabelt att vara i gråzonen - vad har mörker att göra med ljuset? Linjen har nu dragits och det var nu antingen svart eller vitt och vi måste välja vilken sida på linjen vi vill stå. Grått representerar brudens ljumenhet och nu har linjen dragits, det är inte längre acceptabelt för det gör brudgummen sjuk - varken är våra passioner för denna världens nöjen eller våra idoler längre ett alternativ. Båda dessa representerar den otrogna och äktenskapsbrottsliga bruden.

Det var som om vetet och ogräset började på att bli åtskiljt. En separation mellan den verkliga kyrkan från den falska. Jag tror att den verkliga Kristi brud har börjat att göra en sådan avfärd från det världsliga systemet och dess normer av ljummen kyrka att det snart kommer att förbluffa många. Det kommer snart att bli uppenbart vem som hör till Kristus och vem som är den falska kyrkan - som predikar en Jesus den tidiga kyrkan inte skulle ha erkänt.

Gud börjat att skilja det dyrbara från det avskyvärda och i detta vill det rena Gudsordet välla fram riktigt ordentligt så att det börjar blotta många lögner. Guds återstod vill börja vända sig till vad rent är.

Väckelse vill komma och detta är vad det vill ge - ett heligt folk - helgat till en Helig Gud som talar ut det oförfalskade rena Gudsordet, och för fram sanningen till en döende värld och många vill bli satta fria.

Jag gavs också en dröm förra året, 2004, om den laodiceiska kyrkan vi ser idag i de flesta av våra kyrkor, och det fick mig verkligen att bli förkrossad, så många som avfaller från sanningen i Guds ord. Det är fortfarande svårt att tänka på det.

Herren väckte mig upp i år, februari 2005, ur en omedveten sömn kl. 2:22. Och jag hörde: "Säg dem att jag kommer snart och att förbereda sig!" Omedelbart satt jag mig vaket upp och sade: "O Herre, om endast de fem kristna jungfrurna hade varit förberedda i Jesu liknelse, skulle de inte ha behövt uppleva att dörren stängdes för dem. Om de endast hade varit förberedda!" Detta fortsatte i mitt sinne. Det var mycket allvarligt. Jag frågade Herren minst tre gånger om inte fler: "Är det här vad du vill säga dem? Och ska jag säga dem det nu?" Jag funderade i några minuter till och blev påmind stället i 2 Petr. 3:4, där det talas om människor som hånar Hans ankomst. Jag vet att jag hade att börja tala till människor om att Han kommer snart.

Jag såg en sådan avfällighet från sunda doktriner och ansvar inför vår Herre för dessa som gör anspråk på Jesus att jag är mycket oroad för deras frälsning. De är så svaga i sin tro och kämpar med så mycket synd, jag fruktar för dem för att vad som kan komma över oss kan drabba dem med fullständig överraskning, och många kommer att vandra bort. Även några av Jesu anhängare vandrade bort från honom och de hade varit med Honom.

De flesta går fortfarande på mjölkmat och jag tror det är på grund av att evangeliet i de flesta fall är ett så milt evangelium… Ordet säger: "Synd skiljer dig från Gud." Det säger oss även att Gud hör inte ens dina böner när du lever i synd, speciellt mot din fru. Och även om ånger har skett och förlåtelse är given kan det fortfarande finnas konsekvenser av synd.

Lynn Clark

2005-06-13

Tillbaks till: föregående sidan