Vad händer den 13 september 2015?

   Enligt Jonathan Cahn, känd för Harbinger-boken, så finns det ett 7-årigt mönster för en ekonomisk kollaps enligt den hebreiska kalendern.
   1) Måndagen den 17 september 2001 = 29:e Elul var det ett 684 punkters ras på Dow Jones, den tredje största förlusten på aktiemarknaden hittills och den största vid tidpunkten för raset.
   2) Måndagen den29 september 2008 = 29:e Elul var det ett 777.7 punkters ras, den största förlusten på aktiemarknaden.
   3) Söndagen den 13 September 2015 = 29:e Elul är en söndag. Vad händer den dagen och hur ser måndagen ut på Dow Jones? Se lista på tidigare ras här.
   Den här videon är baserad på Harbingerboken (på svenska "Budbäraren" från Semnos förlag) som blev en succé och den presenteras av Jonathan Cahn. Han jämför forntida Israel med Amerika. Amerika har vänt sig bort från Gud precis som på Gamla testamentets tid och kallar det onda gott och det goda ont. Han räknar upp nio Harbinger. Den första varningen till Amerika var den 11 september 2001. Även den andra varningen - terroristerna kom från gamla Israles fiendeländer. Jes. 9:10 The bricks have fallen (tegelstenarna har fallit).

   Buck Stephens hade en återkommande dröm. Han berättar följande:
   Drömmen betydde först ingenting för mig, men när det hände en andra gång, undrade jag om Herren försökte berätta något. Jag bad honom att bekräfta om han försökte säga mig någonting och om så var fallet att uppenbara det. Efter att jag hade drömmen några gånger, kom den igen, men den här gången med större genomslag. Jag vaknade och satte sig upp på kanten av sängen och när jag fångade blicken på den upplysta digitala klocka på nattduksbordet, såg jag att den blinkande som om ett strömavbrott hade ägt rum. Jag tittade förvånat när jag insåg att det inte blinkade tiden men i stället ett datum, en konstig dag, ett datum som hade ännu inte inträffat. Klockan blinkade 13 september 2015! Där var det datum igen som jag hade sett i tidigare drömmar. Vad betydde det? Jag gnuggade ögonen och när jag såg på klockan så hade den slutat blinka och gradvis förvandlats till den faktiska tidpunkten 12 minuter över 3 på natten.
   Vad betydde det? Eftersom det var år 2009, var det fortfarande nästan 6 år bort.
   Det enda jag kunde hitta om denna dag är att enligt NASA inträffar en solförmörkelse den dagen och att det är en "blood moon" något senare.
   Det var då jag hörde Herren säga till mig i min ande: "Använd min kalender!"
   Du förstår, vår kalender som kallas den gregorianska kalendern använder solen, men hebréerna eller judarna som vi känner dem idag använder en kalender baserad på månen. Jag fortsatte sedan till uppgiften att omvandla det datumet den 13 september 2015 till den hebreiska kalendern. Jag visste att Gud har i dagar som varit och ännu använder nationen Israel som en tidspjäs för Hans plan och syfte att frälsa världen.
   Jag fann att den 29 Elul har betydelse ... men bara en gång vart 7 år! Den 29 Elul (13 september) år 2015 är dagen för eftergift i sabbatsåret som bara inträffar en gång vart 7 år. Enligt Gamla testamentet i femte Moseboken 15:1, 9 var det på den dagen att bruket av "Shemittah" eller "eftergift" inträffade. Det hebreiska ordet Shemittah betyder att "låta falla" eller "sätta fri" och hänvisar till en dag då skulderna avskrevs. I själva verket är det från denna urgamla judiska lagen som våra lagar om konkurs har sin rot i dag. Det är en bra dag för den som är i skuld, men det är inte en bra dag för fordringsägarna. Israeliterna skulle räkna sju sabbatsår (7 perioder av 7 år = 49 år) och under det följande året, det femtionde, var det jubel-år (3 Mos. 25: 8, 10). Vart 50:e år som jubelåret ägde rum skulle marken också vila som en extra funktion till förlåtelse av skulden. Marken återgick också till de ursprungliga ägarna. Se Jewish Encyclopedia.
   En intressant händelse ägde rum under det senaste jubelåret 1966-1967. Det var det året som Israel erövrade Jerusalem, och tog tillbaka marken i det sex dagar långa kriget. Sporrad med denna upptäckt, räknade jag tillbaka ytterligare 50 år för att se vad som hände det året 1917-1918. Det var då som General Allenby i Storbritannien erövrade Jerusalem från turkarna. Dessa två jubileumsår utmärkte Guds två första steg i att återföra landet för den forntida nationen Israel tillbaka till de ursprungliga ägarna, den moderna nationen Israel.
   Om detta är ett trefaldigt mönster, då måste vi dra slutsatsen att något betydande inträffar under året som börjar 13 september 2015. Vi kan också konstatera att det måste ha att göra med att mark i Jerusalem återgår till dess ursprungliga ägare (Israel) som också hade inträffat 1917-18 och 1966-67.
   Hmmm ... Finns det någon mark i Jerusalem som inte är i händerna på de ursprungliga ägarna? Ja, det finns det! Tempelberget!
   Jag var så upprymd av min upptäckt, jag var säker på att jag hade upptäckt betydelsen av det Herren sade till mig ... "Du är inte klar ännu!"
   Jag undrade nyfiket om dagen för 29:e Elul under föregående sabbatsår i förhållande till det som kommer att infalla i 2015. Under förutsättning återigen att år 2015 är ett antal av 7 år i ett gudomligt ordningsmönster av tre, började jag räkna baklänges 7 år från och med 2015 och kommer till år 2008. Jag upptäckte att 29:e Elul det året inföll den 29 september. Jag började forska kring händelserna denna dag för att se om det fanns betydande händelser.
   Den 29 september 2008 var rubrikerna på CNN MONEY: "Aktiemarknaden kraschade, cirka $1200.000.000.000 i marknadsvärde borta". Artikeln fortsätter med att rapportera att Dow Jones hade upplevt sin värsta förlustdag i historien och marknaden fallit (märk numret) 777 punkter för en (märk numret igen) minskning med 7%. Låt mig påminna er, dessa händelser ägde rum i ett sabbatsår (7 år) exakt på dagen för att "låta falla" (Shemittah), den 29:e Elul!
   777 punkters förlusten överträffade tidigare markeringen 684 punkters förlusten som registrerades den 17 september 2001 och som var den största som registrerats till det datumet. September 17 var dagen aktiemarknaden öppnade efter att ha stängt på 9/11 dagen (11 september) efter terrorattackerna på World Trade Center i New York. Och det var just 29:e Elul igen i det hebreiska friåret! Är det möjligt att en ännu större händelse i ekonomin och aktiemarknaden väntar på oss den 13 september 2015?
   Jag vet inte exakt vad som kommer att hända, men vi kan säkert räkna med att det har att göra med ekonomi och aktiemarknaden och även att det har att göra med Jerusalem och egendom återges till de ursprungliga ägarna.

Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se