Ulf Ekmans familjeresa mot Rom

Ulf Ekmans son Benjamin konverterade fredagen den 1 november 2013 till Katolska kyrkan. Flera andra medlemmar av Livets Ord har redan gjort det. Benjamin har varit redaktör för Livets Ords teologiska tidkskift Keryx, nuvarande redaktören, Henrik Engholm, har tidigare i år berättat att han påbörjat sin konvertering till Katolska kyrkan. Ulf Ekman själv har gjort en uppseendeväckande teologisk resa de sista 15-20 åren. Nyheten kring Benjamins konvertering spreds inledningsvis med ett kryptiskt meddelande från Jonatan Ekman om att Benjamin nu ”landat på andra sidan floden”. Hans mor Birgitta har bekräftat att det handlar om floden Tibern i Rom.

Ulf Ekman skrev i juni 1989 en artikel i Magazinet: Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra? Läs den här. Denna artikeln är en bra sammanfattning av var Ulf Ekman stod teologiskt i förhållande till Katolska kyrkan 1989. Då kan man numera ställa frågan: Vad i hela världen har Ulf Ekman i Rom att göra? För det är flera gånger han har besökt katolska sammanhang där och inte minst kan frågan ställas ur ett andligt perspektiv.

Den frågan får sitt svar genom Patti Mansfield som vid en kvinnokonferensen 27 februari 2010 i Boston, Kanada, berättar om ett möte hon haft med Ulf Ekman vid ett besök i Rom, som visar att Ulf Ekmans Mariahängivenhet har gått längre än de flesta känner till. Temat i konferensen var bl.a. "Vi tillhör Maria" You tube 3:16.

Lester Sumrall, en förkunnare som ofta var talare på Livets Ords konferenser, berättar i en predikan på Livets Ord antagligen på 1980-talet: "Någon sa till mig: Jag har arrangerat så du kan träffa påven. Och jag sa, det är väldigt intressant. Är han beredd att bli frälst nu? Jag skulle vilja kasta den där religionen ut ur honom!" Stora applåder följde på detta. Vad applåderar man idag på Livets Ord? Förutom Benjamins egen familj, sågs flera av Livets Ords pastorer bland de namn som på det sociala nätverket Instagram lyckönskade och gratulerade Benjamin till hans konvertering. You tube 1:21.

Det är inte bara i Sverige vi ser denna utvecklingen. Här en ekumenisk bönegudstjänst där vi ser en lång rad av religiösa ledare som presenterar sig för påven Benedictus och som markerar sin förening med den romersk-katolska kyrkan under påven Benedictus besök i USA för ett antal år sedan. You tube 4:32.

Ulf Ekman har skrivit en artikel i Keryx nr 3/2013 med rubriken "Spelar kyrkosyn någon roll?" En lång artikel på 13 sidor. Läs artikeln här om du orkar. Ekman pläderar för apostolisk succession som ett starkt skydd emot villoläror och som gjorde att (katolska) Kyrkan kunde överleva. Men hur många villolärar blev den kyrkan behäftad med? Den aspekten vill inte Ekman ta upp. Tack och lov för reformationen genom Luther som tyvärr inte blev fullständig, den samtida anabaptismen var faktiskt betydligt radikalare. Vi har sett ett flertal reformationer eller förnyelser där bibelns läror återupprättats genom den Helige Andes medverkan efter Luthers tid, men nu vill tydligen Ekman backa bandet. Det är en fullständigt historielös Ulf Ekman som skrivit denna artikeln. Eftersom artikeln är utlagd på Internet så är det en artikel som Ulf Ekman vill ska få spridning. Är detta Ulf Ekmans katolska trosbekännelse och ett sätt att locka fåren med sig på färden mot Rom? Lennart Jareteg menar det. Läs hans skarpa artikel här.

Den som vill läsa fler artiklar om familjen Ekmans katolska frierirer kan göra det på aletheia.se.

Bertil Lundberg 2013-11-25

http://aletheia.se/

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord. Östanbäcks kloster är mera katolsk än lutherskt enligt deras eget vittnesmål. Ulf Ekman stödjer inte bara Östanbäcks kloster utan FKE genom artiklar i dess tidning. "Livets Ord skickade en stor summa (pengar) till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp." Ingen organisation eller privatperson ger ekonomiskt stöd till en organisation, om man inte trodde på deras agenda. aletheia.se 080129.

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje! Ulf Ekmans svärfar, Sten Nilssons profetiska tankar kring det som nu sker inte bara inom Trosrörelsen, utan stora delar av f.d. evangelikala sammanhang: Det håller på att ske på nytt! (Ur Guds sjufaldiga förbund av Sten Nilsson, utgivet på Livets Ords förlag.) I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus. Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar. Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan. Listan på villolärorna i den kyrka, som förenade sig med den babyloniska mysteriereligionen, kan göras hur lång som helst. Vi skall bara nämna några dogmer, som olika påvar infört till minne av sig själva. •Den äldsta, obibliska läran är bönerna till de döda samt korstecknet – ett tecken som inte hade med Kristi kors att göra utan var bokstaven T i det mystiska ”Tau” i den babyloniska kulten.
•Tillbedjan av Maria, Jesu moder, och bruket av titeln Guds moder började år 381 och blev erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus år 431.
•Prästkläder och skrudar togs i bruk på 500-talet.
•Läran om skärselden antogs år 593, när Gregorius den store var påve.
•Bönerna till Maria började 600 år efter Kristus.
•Påvetiteln har ett hedniskt ursprung och gavs först åt Roms biskop år 600.
•Tillbedjan av kors, bilder och reliker auktoriserades år 787.
•Helgonförklaring av döda personer började genom Johannes XV år 995.
•Celibat för prästerskapet blev lag år 1079, när Bonifatius var påve.
•Nattvardsdogmen att brödet under mässan förvandlades till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius III år 1215. Tillbedjan av nattvardsbrödet var något som påven Honoratius hittade på att införa i kyrkan år 1220. Katolska kyrkan tillbad alltså en Gud, gjord i ett bageri!
•Bibeln förbjöds att läsas av lekmän och blev förbjuden vid kyrkomötet i Toledo år 1229.
•Läran om skärselden proklamerades som kyrkans troslära vid kyrkomötet i Florence år 1439.
•Påvens ofelbarhet proklamerades som dogm 1870 av Pius IX. Och så sen som 1931 bekräftade Pius XI läran att Maria är Guds moder.

Ulf Ekmans son Benjamin, konverterar till Romersk Katolicism. Nyheten tillkännagavs av hans bror och tillika vd för Livets Ord, Jonathan Ekman, på det sociala nätverket Instagram i går kväll. Gratulationer och lyckönskningar kom in kontinuerligt till konvertiten. Förutom Benjamins egen familj, sågs flera av Livets Ords pastorer bland dessa namn. Aletheia.se har flera gånger frågat Livets Ords presstalesman, Magnus Dahlberg, för ett svar på frågan huruvida Ulf och Birgitta Ekman själva påbörjat (eller redan avslutat) katolsk trosundervisning i syfte att upptas i den romersk katolska kyrkan. (Ulf och Birgitta Ekman har även tillfrågats direkt via epost.) Trots flera påstötningar både via e-post och telefon, har svaret på denna enkla fråga ännu inte besvarats.Benjamin Ekman var under många år redaktör för Livets Ords teologiska tidskrift Keryx. Det är bland annat i denna tidskrift vi kan följa den andliga resa som även Ulf Ekman gjort. Nuvarande redaktör för tidskriften är Henrik Engholm, som tidigare i år berättar att han påbörjat sin konvertering till Katolska Kyrkan. aletheia 131102.

Ulf Ekman tar oppgjør med egen bevegelse. Han mener vi har tilgang til syv sakramenter, og tror på apostolisk suksesjon. For første gang gir Ulf Ekman et intervju om sin reorientering mot de historiske kirkene. Ulf Ekmans yngste sønn, Benjamin Ekman, tok steget over i Den katolske kirke nylig. Redaktøren for Livets Ord teologiske tidsskrift, Keryx, har også bestemt seg for å bli katolikk. Grunnlegger av Livets Ord og sjefredaktør for det teologiske tidsskriftet, Ulf Ekman, har de siste årene vist stor interesse for teologien innen de historiske kirkene. Dagen 131113.

Ulf Ekman och ikonerna. Ulf Ekmans väg till Vatikanen och Katolska kyrkan berör många och inte bara honom själv. Se bilder på Ulf Ekman framför krucifix och katolska ikoner i sitt andaktsrum, Birgitta och Ulf Ekmans andaktsrum, krucifix och ikoner "pryder" väggen samt Birgitta Ekmans kontor, datorn står bland ikonerna. Apg. 29 131201.

Ulf Ekman: ”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”. Jesus efterlämnade en Kyrka med apostoliskt ursprung, det som Nya Testamentet kallar för Kristi kropp. Denna synliga, konkreta Kyrka har en historisk kontinuitet från Jesu och apostlarnas tid, genom hela historien tills han kommer tillbaka. Autenticiteten och fullheten av denna Kyrka och dess konkreta uttryck igenom historien finns i den katolska kyrkan. Denna insikt kom genom en djupare förståelse av Kyrkans sakramentala dimension och dess fasthållande av en autentisk auktoritet som kan avgöra och vägleda i både lärofrågor och moraliska frågor. Det innebär att min hustru och jag nu lämnar Livets Ord för att denna vår bli upptagna i den katolska kyrkans gemenskap. Dagens Nyheter 140309.

Ulf Ekman i sin predikan på Livets Ord om att konvertera till den Katolska kyrkan: Vi hr stor frid och stor glädje i det här beslutet. You tube 2:52.

Ulf Ekman: "Därför lämnar jag Livets ord" - Nyhetsmorgon (TV4). You tube 6:02.

Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan. Ulf Ekman år 2009: Jasså, är Livets Ord på väg mot Rom? Stor länksamling av aletheia.se

Paret Ekman blir katoliker – lämnar Livets ord. Ulf ser påven som det yttersta yttrycket för ett läroämbete som kan fälla avgörandet vid olika tolkningar av Bibeln. "Ja, absolut är han det. Ja, jag tror på nödvändigheten av en yttersta instans." Reformationen resulterade i den splittring Ulf Ekman ser, och den har sedan fortsatt genom olika väckelserörelser. Ulf och Birgitta sammanfattar skälen till sitt beslut. "För oss har detta varit en upptäckt på flera plan. Av levande katolska människor, stark bibliskt förankrad teologi, ett rikt gudstjänstliv, en stark mission, ett socialt patos och en etisk styrka. Detta samlat har utövat en stark attraktionskraft på oss", förklarar Ulf. En konsekvens av beslutet att upptas i katolska kyrkan är att Ulf och Birgitta lämnar Livets ord. Vi inser att vi tror på den katolska kyrkan och vi tror att den stammar från Jesus och apostlarna och då känns det ju smärtsamt att inte få vara en del av den. För att kunna upptas i katolska kyrkan krävs studier i katekesen. En bok som Ulf menar är "den bästa bok han läst". De vill också poängtera att deras väg nu skiljs från Livets ords väg. Rent formellt kommer Ulf och Birgitta att tillhöra Sankt Lars katolska församling i Uppsala, men de tror själva att de kommer att röra sig i katolska miljöer både i Sverige och utomlands. "Jag behöver sakramenten, jag behöver läroämbetet, jag behöver påven, jag behöver den tradition som de förvaltar. Jag har behov av kyrkan för min egen frälsning. Så det är djupt personligt", förklarar Ulf. Världen idag 140309.

Joakim Lundqvist: ”Går olika vägar – men vänskapen består”. Livets ords förstepastor, Joakim Lundqvist, har tagit Ulf och Birgitta Ekmans beslut att bli katoliker med med ro och glädje. Ulf Ekman som katolsk gästtalare på Livets ord. Man kan konstatera att det hade varit en högoddsare för några år sedan. Tiderna förändras således. Världen idag 140309.

Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan. Under söndagens förmiddagsmöte (2014-03-09) tillkännagav Ulf Ekman inför en delvis chockad församling, att han och Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan. En del av församlingsledningen fick i förberedande syfte nyheten några månader tidigare, jämte utvalda predikanter från rörelsen ute i landet. Även nyckelpersoner inom svensk kristenhet, har noggrant och metodiskt förberetts för beskedet som många idag har svårt att förstå. Sist i ledet informerades nu alltså de egna församlingsmedlemmarna – efter en väl förberedd predikan, avsedd att ange bakgrunden till beslutet. Paret Ekmans konvertering är en nyhet som berör en stor del av kristenheten. Aletheia 140309.

Marcus Birro välkomnar Ulf Ekmans beslut. "Beskedet om att de nu lämnar Livets ord och har för avsikt att konvertera till katolicismen, kanske kan förklara för en del varför jag känt mig så välkommen och hemma i församlingen Livets ord." Dagen 140309.

Expressen: Herregud, en sån helomvändning. Paret lämnar sitt livsverk Livets ord - en fantastisk framgångssaga med 250 000 medlemmar över hela världen - för att gå över till vad de åtminstone tidigare betraktade som motståndarlaget. Ett hundratal svenskar konverterar till katolicismen varje år. Expressen 140310.

Pelle Hörnmark, föreståndare i Pingst: Ulf Ekman har alltid följt sin övertygelse, så ur den aspekten är det inte förvånande. Men själv har jag i mitt möte med Katolska kyrkan förstärkts i min kärlek till den tradition där jag finns. Så därför är jag lite förvånad. Åke Bonnier, biskop i Skara stift: ”Jag kan inte låta bli att tänka att det är en konvertits försvarstal där det alltid är bäst med det nya.” Dagen 140310.

Åge Åleskjær kaller Ekmans konvertering for «personlig tragedie» Oslo Kristne Senters grunnlegger Åge Åleskjær mener ekteparet Ekmans forestående konvertering til Den katolske kirke er en «personlig tragedie» for Ulf og Birgitta og et slag i ansiktet på alle oss som er evangeliske kristne. Dagen 140310.

Ett väntat chockbesked för Livets ord. Det var för många församlingsmedlemmar inget chockartat besked. "Man vet ju att de har gått åt det hållet." Dagen 140311.

Linda Bergling, pastor, församlingen Arken: Arvet som vi fått genom reformationen är så dyrbart att vi inte kan bara kasta bort det. Att konvertera innebär en stor förändring både när det gäller lära och liv, och att konvertera från protestantisk evangelisk tro till katolsk tro utgör inget undantag. Jag har varit i kontakt med företrädare för katolsk förnyelse och ställt raka frågor om hur de ser på ekumenik. För en troende katolik innebär det att underställa sig Rom och den påvliga stolen, det vill säga ett erkännande av auktoriteten i Rom. Den sortens ekumenik har varit känd bland många av oss, men vi har ändå trott att det skall gå att manifestera en enhet som är av ett annat slag: Att få återvända till våra verkliga rötter (den första kristna kyrkans tro och liv), att bygga på den apostoliska förkunnelsen, att få mötas i Jesus vår Frälsare. Protestantisk evangelisk tro skiljer sig väldigt mycket från katolsk lära, i väldigt många stycken: Synen på bibelordet, traditionens plats, frälsningen, läroämbetet, nattvardssynen, sakramenten, Marias ställning i kyrkan, helgondyrkan, påvens ofelbarhet, läran om successionen, läran om celibat, skärselden, med mera. Dagen 140311.

Joakim Lundqvist, nuvarande föreståndare för Livets ord: Jag har hunnit be och fasta, prata med Maria (Joakims hustru) och Ulf och Birgitta och de andra pastorerna i församlingen. Och i allt detta har jag känt en sådan Herrens frid. Dagen 140312.
Joakim Lundqvist: ”Jag tror att Livets ord har en enormt viktig funktion”. Något som Livets ord har fått kritik i olika grad för under det senaste årtiondet är att det har dykt upp ikoner, krucifix och andra lite slarvigt sagt ”högkyrkliga” uttryck. Även utformningen av nattvardsfirandet har mötts av frågor om vilken teologi som ligger bakom. Dessa uttryck tror Joakim inte kommer att ändras i och med Ulf och Birgitta Ekmans utträde. När det gäller övriga pastorspar och styrelsemedlemmar på Livets ord har Joakim i processen samtalat med alla om hur de ser på saken. "Vi har pratat väldigt öppet om huruvida någon går i riktning mot att konvertera till katolska kyrkan, eller om man står bakom den teologi som är grunden för Livets ord. Allihopa utan undantag har sagt att man gör det och är fullt överlåtna till vår församling och dess framtid." Världen idag 140313.

Stefan Salmonsson: Sorgeprocess väntar för många. Med sorg. Så reagerade predikanten Stefan Salmonsson när han förstod att hans mentor och pastor sedan 30 år tillbaka kommer att bli katolik. I en öppenhjärtig intervju berättar han om hur han upplevt den resa Ulf Ekman under ett decennium gjort i riktning mot Katolska kyrkan. Världen idag 140311.

Stefan Gustavsson: Ekmans väg är inte min väg. Ulf Ekman finner svaret för vår tid i Katolska kyrkan. Min egen utveckling har gått åt motsatt håll: Jag har blivit allt mer övertygad om reformationens nödvändighet. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen (SEA). Dagen 140312.

Pastor Hans Marklund: Ekmans nya inställning ett påhopp på protestanterna. I söndags förmiddag kom nyheten om pastor Ulf och Birgitta Ekmans konvertering till katolicismen ut via nyhetsmedia. När nyheten nådde mig stod jag själv i talarstolen redo att predika. Jag tog min kavaj och rev den mitt itu, som en profetisk handling i djup sorg. I min värld kan det aldrig vara Guds väg eller ledning av den helige Ande att konvertera till katolicismen. Dagen 140312.   Hemmets Vän 140313.

Ulf och Birgitta Ekman går till Katolska kyrkan för sin frälsnings skull och för att de vill nå fram till sanningen. De har alltså funnit sanningen i Romerska katolska kyrkan. Sanningen har inte funnits i Livets Ord. Trots alla framgångar och kampanjer! Som katolik måste man erkänna allt som står i Katolska kyrkans katekes. David Smeds 36:38.

Ulf Ekman 1994: Ett starkt katolskt inflytande på Europa kommer att leda till ett Europa som har ett förvanskat evangelium. I Svt bekände Ulf Ekman att han nu tror på helgon och barndop. Det är inte konstigt att Livets Ord ikväll har krismöte efter att Ulf Ekman fullständigt har svängt från det som han har trott på och förkunnat. En del människor borde vara rejält förvirrade idag. Apg 29 140310.

Vad säger pastorer om Ulf Ekmans konvertering till Katolska kyrkan? Åge Åleskjær: Detta är en personlig tragedi för Ulf och Birgitta och ett slag i ansiktet på alla oss som är evangeliska kristna. Per-Åke Eliasson, Kristet center Örebro: Min reaktion är sorg, bedrövelse och vånda. Johannes Amritzer, Mission SOS: Föräldrar överger inte sina barn och byter inte bara familj helt plötsligt. Apg 29.

Ulf Ekman lämnar Yonggi Chos nätverk. Ulf Ekman meddelar i ett brev till pastor David Yonggi Cho att han avgår från Church Growth International, en organisation för församlingstillväxt. Dagen 140311.

Ulf Ekman: Därför blir jag katolik. Inom kort kommer Ulf Ekman inte längre att kunna dela nattvardsbord med vännerna på Livets Ord. Samtidigt är det behovet av enighet i Kristi kropp – kyrkan – som har fått Ulf Ekman att fatta beslut om att konvertera till Katolska kyrkan. Du har själv skrivit om det apostoliska läroämbetet. Ska även pingst och Livets ord in under påven på sikt? "Är det så farligt? Jag ifrågasätter den fruktan som finns att alltid underordna sig någon." Är det din önska att alla kristna på sikt ska bli katoliker? "Jag tror att det är Jesu önskan att alla ska bli ett, och den enheten ska vara konkret. Och jag tror att den katolska kyrkan har det fullaste uttrycket för den enheten." Dagen 140311.

Bengt Malmgren: Han deltog i en studieresa till Rom tillsammans med paret Ekman 2011, och har i likhet med många andra sett hur Livets ords grundare långsamt närmat sig en katolsk förståelse av kyrka, ämbete och sakrament. "Katolikerna menar att Kristus grundat en enda kyrka på jorden, och att katolska kyrkant förvaltar den kristna uppenbarelsens fullhet. Synen på kyrkan som en enda och det katolska konceptet för detta har som jag förstår starkt attraherat Ulf Ekman, och som han nu bejakar." Världen idag 140311.

Stort medieintresse för Ulf Ekmans konvertering. Vad jag känner till så har det inte hänt något liknande på mycket länge att en framträdande kyrkoledare så helt svänger om i sin teologi, säger Dagens chefredaktör Felicia Ferreira. Dagen 140311.

Ulf Ekman: "Förlåt". UNT har bett att få intervjua Ulf Ekman, som avböjt medverkan. Till den kristna tidningen Dagen säger han att han inte i medierna vill föra diskussionen om vad felstegen bestod i. Det skulle riskera att enskilda människors bekymmer trivialiseras. Andréas Glandberger: Ulf Ekmans formuleringar känns mer diplomatiska än som äkta uttryck för en vilja till försoning. UNT 140311.

Ekmans besked möter starka reaktioner. Gårdagens nyhet slog ner som en bomb både i och utanför kristenheten, att Ulf och Birgitta Ekman lämnar den rörelse de grundat, Livets ord, för att senare under våren upptas i katolska kyrkan. I kväll hålls ett extrainsatt församlingsmöte hos Livets ord, där skrivna medlemmar får ställa sina frågor. Världen idag 140310.

Ulf Ekmans brev till medlemmarna. I kväll håller Livets ord ett extra församlingsmöte. Inför det har paret Ekman skrivit ett brev till medlemmarna. Vi har nu så tydligt upplevt Herrens maning att i tro gå in i detta nya skede av våra liv. Vi upplever Herrens ledning att förenas med den Katolska kyrkan. Våra åsikter om den katolska tron byggde ofta på felaktig grund. Nu har vi istället sett något annat än de schabloner vi förut haft. Det är ett vackert andligt landskap som breder ut sig och vi finner Jesus där så tydligt och klart. Allt detta är en personlig vandring som vi har fått göra och som vi är så tacksamma till Herren för. Dagen 140310.

Ulf Ekmans brev till församlingsmedlemmarna. 140309.

Ulf Ekman fick stå till svars på extrainkallat församlingsmöte. En av dem som var med, önskar att vara anonym, har varit medlem i Livets ord i Uppsala i mer än 20 år. "Det kändes inför mötet som att det var en dämpad stämning och att många hade frågor." Under själva församlingsmötet upplevde han att det var ganska öppet för vem som helst att ställa frågor. Ämnen som kom upp gällde bland annat synen på enhet mellan kristna, på nattvarden och på jungfru Maria. Han tyckte att Ulf Ekman i flera svar närmast propagerade för den katolska kyrkans teologi. "I den här situationen då väldigt många känner sorg och bestörtning så verkar det inte som att Ulf har förståelse för hur den vanlige medlemmen upplever det." Dagen 140311.
En märkbart pressad Ulf Ekman på Livets Ords församlingsmöte. Enligt vittnesmål var det tydligt att Ulf Ekman vissa stunder var märkbart pressad och att Pastor Joakim Lundqvist försök till en större öppenhet i församlingen var en ny erfarenhet för grundaren. Från mer än ett håll kommer en uppgivenhet fram i samtal både före och efter församlingsmötet kring avsaknaden av en tydlig teologisk tradition i församlingen, då de egna distriktspastorerna under flera år inte kunnat svara tydligt på förhållandevis enkla frågor. "Jag vet inte längre vilken gren av kristenheten vi står i, säger en uppgiven mångårig medlem." Denna måhända viktigaste frågan, kring var nuvarande församlingsledning egentligen står i för tradition idag (d.v.s. tolkningstradition, exempelvis baptistisk, pentekostal, reformert, luthersk o.s.v.) bordlades av förståeliga skäl till ett nytt församlingsmöte om två veckor. aletheia.se 140311.

Ulf Ekman lämnar Chos styrelse. I ett brev till Koreapastorn David Yonggi Cho meddelar Ulf Ekman att han i och med den kommande konverteringen till katolicismen avsäger sig uppdraget som styrelseledamot i pastorns organisation för församlingstillväxt, Church Growth International. Världen idag 140311.

Katolske kyrkoherden i Uppsala Andreas Bergmann: Jag blev helt förbluffad. Ulf och Birgitta Ekman har sedan i höstas gått i så kallad katekesundervisning – dock inte i S:t Lars katolska församling i Uppsala – för att förbereda sig. Ulf Ekman säger till Dagen att han och Birgitta kommer att tillhöra S:t Lars katolska församling i Uppsala eftersom de bor på orten. Andreas Bergmann ser honom som en konvertit som alla andra och tror knappast att Ulf Ekman får någon större roll i församlingen. Dagen 140312.

Olika röster om paret Ekmans besked. Marie Willermark, ledare för Frälsningsarmén i Sverige – Lettland: Detta är trots allt ingen skandal av något slag, bara en förvånande utveckling. Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen: Ulf Ekman säger själv i olika intervjuer att han ser Katolska kyrkans som "moder till alla kyrkor", och att hans strävan efter kristen enhet lett honom att ta steget till Katolska kyrkan. Detta ser Stefan Gustavsson som motsägelsefullt. "Katolska kyrkans anspråk på att vara det synliga uttrycket för Kristi kropp är allt sedan delningen mellan ortodoxt och katolskt år 1054 just en av orsakerna till splittring – och fortsätter att vara det" (Världen idag 140310). Andreas Bergmann, kyrkoherde i katolska kyrkans församling i Uppsala, S:t Lars: För över ett år sedan hade paret Ekman kontaktat stiftsledingen, biskopen, och bett om att påbörja en upptagningsprocess, och i det sambandet blev jag informerad om att det var på gång. Per-Åke Eliasson, huvudpastor i Kristet center Örebro: "Min reaktion är sorg, bedrövelse och vånda." Världen idag 140312. Johannes Amritzer, ledare för missionsorganisationen SOS: "Kan en apostel verkligen överge sina andliga barn och den apostoliska familj han fött fram?" Linda Bergling, pastor i församlingen Arken: Hon understryker att hon är för enhet men tycker att det finns flera läromässiga problem med den katolska tron. Åke Bonnier, biskop för Svenska kyrkan i Skara stift: Vad betyder det att en grundare lämnar det han grundat. Han må vara hur välvilligt inställd som helst till Livets Ord men genom att han lämnar uttrycker han stark kritik vare sig han vill eller inte." Rune W Dahlén, teologie doktor, Equmeniakyrkan: "Ulf Ekman har grundat Livets Ord, han har själv sett sig som en apostel, hans förkunnelse har upplevts profetisk och varit stilbildande, hans uppfattningar i tal och skrift har varit vägledande i alla frågor av vikt". "Kan man fortsätta att hänvisa till Ulf Ekman? Och om inte – vem ska man hänvisa till då i svåra tolkningsfrågor?" Världen idag 140311.

Jonathan Ekman, son till Ulf Ekman: Hur resonerar då jag som är son till Ulf och Birgitta och dessutom väljer att stanna kvar på Livets Ord? För mig var beslutet att stanna kvar och arbeta i Livets Ord egentligen inget stort och omvälvande beslut. Det var en självklarhet. Jag har hela min bakgrund i församlingen, jag är bokstavligen uppvuxen i kyrkan. Jonathan Ekman 140313.

Joel Halldorf: Ulf Ekmans beslut är världsunikt. ”Det här är jämförbart med Drottning Kristinas konvertering till Katolska kyrkan 1654”. Joel Halldorf ser Ekmans konvertering som ett underkännande av hela reformationen. "Åtminstone indirekt är Ulf Ekmans beslut ett erkännande om att det protestantiska projektet inte höll. Reformationen ledde till splittring, inte reform", menar han. Kommentar av Ted Nilsson: Varför konverterar Ulf när han ändå säger sig tro på Livets ord i framtiden? Hur kan det ena vara sant medans det andra också är sant? Jag ber och hoppas att de som svalt betet ska få kraft att spotta ut det innan man helt har fastnat på kroken. Dagen 140313.

Johan Löfgren: Komplext för Livets ord efter Ekmans besked. Ekmans konvertering inte är så okomplicerad som många kanske först tror. Han har i sin person varit själva framgångsbudskapet han stått och pläderat för, det vill säga sanningen för tusentals människor. När nu en ”ny sanning” kungörs måste det alltså förstås som att Gud eller Ekman har ändrat sig och kommit på nya tankar. Dagen 140313.

Torbjörn Göransson: Påven ska inte ha Andens plats. Ulf Ekmans syn på kristen enhet är enligt min mening en katolsk partsinlaga och stämmer inte med Bibelns undervisning. Dagen 140313.

Anders Gerdmar: Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom. Att min pastor sedan snart 30 år har beslutat att konvertera till Romersk-katolska kyrkan har sänt en chockvåg över stora delar av kristenheten, inte minst inom det egna nätverket med uppemot 250 000 medlemmar. Utan att kunna bedöma Ulf och Birgittas personliga väg – det kan jag inte, lika lite som andra kunde bedöma vår när vi bröt upp från Svenska kyrkan en gång – är det viktigt att förklara varför jag själv gång på gång ställts inför valet och valt att inte konvertera. Och att jag inte tror att det är vägen till enhet. Vägen till enhet är inte konversion utan konvergens – att alla böjer sig inåt, i det att vi underordnar oss varandra i lydnad för Jesus Kristus. Och han ger följade exempel: För ett par år sedan satt jag i arbetsrummet hos en tysk katolsk exegetikprofessor och vi samtalade om våra gemensamma forskningsintressen kring teologi och antisemitism. Plötsligt och utan att veta ett dugg om vem jag var teologiskt eller kyrkligt säger han: ”Det är ju märkligt med katolska kyrkan som har plats för en mängd mariadogmer som inte öht har något stöd i Nya testamentet”. Jag kunde bara hålla med, men det visar att många katolska teologer brottas med en ryggsäck av dogmer som de vet saknar stöd i Skriften. andersgermar.com Världen idag 140314.

Ekman kastet ut av Visjon Norge. Visjon Norge-sjef Jan Hanvold kaller Ekman for «kjetter» og gir sendetiden til Ludvig Nessa. Vårt Land 140313.
TV Visjon Norge grunder Hanvold frustreres over Ulf Ekmans konvertering til katolisismen. Jan Hanvold mener Livets Ord er i ferd med å bli forført. Jan Hanvold omtaler den katolske kirke som “skjøge-kirken” som er omtalt i Åpenbaringsboken. Om Ekmans konvertering skriver Hanvold følgende: “Dette er en hån imot protestantismen og alle de som har blitt slaktet på det katolske alter. Og det er et annet evangelium”. Søkelys 140309.
Hanvold skremt over katolsk utvikling. Jan Hanvold fra TV Visjon Norge tror Livets Ord vil være en katolsk organisasjon om ti år. Livets Ords eneste norske menighet er positiv til utviklingen. I en post på Facebook kaller Hanvold utviklingen for en «stor forførelse». «Dette er jo bare å forvente da en lefler med vranglære og et annet evangelium. Med denne utviklingen vil nok Livets Ord være en katolsk organisasjon om 10 år. Ulf Ekman drar jo hele tiden med pastorer til Roma. Paulus advarer imot de som forkynner et annet evangelium i Galaterne.» Dagen 140314.

Did God Tell This Evangelical Pastor to Turn Catholic? Christian News (translation from Världen idag) 140314.

Ulf Ekmans beslut skapar förvirring. ”Är allt det som vi trott tidigare fel?” Det frågar sig nu kristna araber som haft Ulf Ekman som stor förebild, menar Merzek Botros från Centrumkyrkan i Sundbyberg. Under hösten har en intensiv debatt rasat om barndop kontra vuxendop inom pingströrelsen och Ekmans val att konvertera och officiellt förändra sin teologi i flera avseenden leder till ytterligare förvirring inom frikyrkligheten. Frågan är om Ulf Ekman är beredd att se oss som syskon och dela nattvarden med oss efter att han konverterar? Dagen 140314.

Ulf Ekman hett ämne när trosrörelsen träffas i Efesos. På torsdagen samlades flera hundra pastorer från trosrörelsen för en internationell Livets ord-kongress i Efesos, Turkiet. Gerhard Kisslinger, pastor i Vienna Christian Center i Wien: "Min mamma var som många österrikiska katoliker en hängiven Mariadyrkare. Under de 37 år jag stått i andlig tjänst i Österrike har jag sett hur Maria i stället för Jesus är centrum i katolsk fromhet. Det var grunden till varför jag lämnade den katolska kyrkan när jag som 23-åring lämnade mitt liv till Jesus. Jag ville ha Jesus i centrum för min tro och mitt liv." Dagen 140314.

Mikael Karlendal: Kyrkosynen är avgörande. På 1500-talet splittrades kyrkan i Europa vid den protestantiska reformationen. Enligt den katolska självbilden är alla dessa splittringar uttryck för schismer där kristna har separerat sig från den kyrka Jesus grundade, en kyrka som ska stå under Petrus/påvens ledarskap. Evangeliskt kristna i dag är direkta arvtagare till dessa schismer och lever alltså i en schism som enligt katolska kyrkan orsakades av deras fäder. Den som anammar detta synsätt och kommer till denna insikt, utifrån katolsk bemärkelse, om man är av den övertygelsen att den sanna kyrkan är den som står i förening med Petrus, då är konvertering till katolska kyrkan den enda möjligheten. Annars sätter man sin eviga frälsning på spel. Så om Ulf och Birgitta Ekman har kommit fram till en sådan övertygelse, hade de inget val. De hade inte kunnat stå kvar och verka där de var. Världen idag 140317.
Mikael Karlendal: Olika syn på traditionen. Påven kan under vissa specifika omständigheter på egen hand ofelbart slå fast och definiera dogmer och läror som är bindande för alla kristna att tro. Detta sker dock mycket sällan och det är omdiskuterat hur ofta, men det har åtminstone skett vid två tillfällen, 1854 och 1950, då två dogmer om Maria slogs fast. Det är detta som kallas läroämbetet. Påven ensam och/eller tillsammans med biskopskollegiet har tolkningsföreträde. Evangeliskt kristna tror också att kyrkans ledarskap, hur det än ser ut, har ett gudomligt ansvar att förvalta läran (ett sorts läroämbete), men anser inte att någon särskild kristen ledare i kraft av sitt ämbete står över andra med en ofelbarhetsgåva. Det går inte att finna detta i Bibeln. Visserligen erkänns att Petrus hade en särställning bland apostlarna, men inte att det går att motivera det framväxande påveämbetet utifrån detta. Världen idag 140319.
Mikael Karlendal: Auktoritetssyn skiljer. I den förra artikeln framkom att katolikerna tror att kyrkans läroämbete är nödvändigt för att rätt förstå den uppenbarelse Gud gett kyrkan, Skriften och traditionen. Resonemanget innebär att om vi inte har en levande röst som kan sätta ned foten och slutgiltigt avgöra vad som är rätt eller fel tolkning, får var och en själv sitta med sin bibel och sin egen tolkning. Var och en – sin egen påve! Det är så katolikerna menar att evangeliska kristna har det. Katolikerna har flera läror som evangeliskt kristna har svårt att hitta ett bibliskt stöd för. Men enligt katolikerna måste inte allt stå i Bibeln. Andra områden som skapar problem för evangeliska kristna är den katolska kyrkans höga anspråk om sig själv och även påveämbetet, transsubstantiationsläran, den eukaristiska vördnaden, läran om skärselden med mera. Katolikerna menar att vi alla borde tro på dessa katolska läror därför att kyrkan lär så. Kyrkan har ett ofelbart läroämbete som inte kan lära ut felaktig lära. För den som konverterar till den katolska kyrkan handlar det om att med sin vilja överlåta sig till att tro allt som kyrkan lär och att leva i enlighet med det. Världen idag 140319.

Ulf Ekmans konvertering hett ämne på Livets ord-kongress. Ulf Ekmans beslut att bli katolik kom att sätta sin prägel på den nyligen avslutade internationella Livets ord-kongressen i Efesos, Turkiet. "Det har så klart varit jätteomtumlande för många", säger Christian Åkerhielm, assisterande pastor och missionsdirektor på Livets ord. Enligt ursprungsplanen skulle Ulf Ekman ha varit en av huvudtalarna på kongressen. Men efter konverteringsbeskedet bestämdes det att han – och hustrun Birgitta – enbart skulle medverka på torsdagens förmiddagssamling där han svarade på tidigare inkomna frågor.Dagen 140318.

Roland Sennerstam: Människor lämnas övergivna och famlande. Jag tänker på alla rättroget sökande och varma frikyrkokristna, som drogs till det nya som var på gång i Uppsala. När jag tar del av ett vårseminarium på en dvd som Ekman håller framgår det tydligt hur han i sin predikostil driver sin publik med sin hänförelse in i en stark trosviss anda. Han lyssnar inte in sin publik utan driver den och kan i sin egen hänförelse be den om applåder för sitt eget budskap. Han lämnar inga konstpauser för egen reflektion. Man har ett val att följa med i hans hänförelse eller gå därifrån. Det ger inte så mycket utrymme för egen eftertanke. Hur ska alla dessa godmodiga kristna förstå att den kyrka som Ekman fördömt nu skall bli hans hem? Jag undrar var Ekmans känslor för dessa nu utlämnade människor finns famlande i en svår övergivenhet och tomhet. Dagen 140318.

Magnus Persson: Reformera – inte konvertera. Min väg leder inte in under påven, utan till en återupptäckt av reformationens dyrköpta skatter. Min längtan är att dessa reformationens huvudbetoningar skulle bli riktmärken för en svensk frikyrklighet fylld av iver för evangeliets utbredande i Andens kraft. Dagen 140319.

Jan-Olof Smedberg, tacksam elev LOBC, 80-talet: Ulf Ekman skyldig förklara sig. Det diskuteras om Ulf Ekman, har skyldighet att förklara sig för alla dem som följt hans undervisning i 30 år. Självklart har han det! Församlingsmedlemmarna fick chansen att ställa frågor i ett slutet möte. Men alla de tusentals som gått LO:s bibelskolor och de hundratusentals som följt hans undervisning via böcker och band världen över – hur ska de få svar på sina berättigade frågor? Ekmans egen undervisning om religiösa andemakter och religiöst beteende var mycket bibelsprängd och teologiskt övertygande. Inte minst katolska kyrkans lära visades jämfört med bibelordet vara vilseförande. Är dessa andemakter i dag hjärnspöken eller, Gud förbjude, är det de som firar mest just nu? Världen idag 140319.

Sven Nilsson: Andens enhet kan inte skapas formellt. Beskedet att Ulf Ekman lämnar församlingen Livets Ord och allt det han varit med om att bygga upp under 30 år, för att bli upptagen i Katolska kyrkan, har naturligt nog väckt stor uppmärksamhet. För mig själv som lärde känna honom redan från början av 1980-talet och sedan följt honom på hans resa fram till nu, är hans drastiska beslut oväntat och obegripligt. Han motiverar sitt beslut med att Katolska kyrkan är det enda fulla uttrycket för apostolisk kristendomstolkning och att kristen enhet endast kan uppnås genom att ställa sig under Påvens auktoritet. Hans dom över protestantisk och evangelikal kristendom är historiskt tvivelaktig och evangeliskt oberättigad. Sammanfattningsvis är det min bestämda övertygelse att Katolska kyrkans nuvarande institutionella struktur inte svarar upp till församlingens och Kristi kropps sanna väsen. Detsamma gäller i viss mån om kyrkostrukturer över huvud taget, men ingen annan kyrka är lika anspråksfull i det avseendet. Hemmets Vän 140320.

Stefan Gustavsson: Evangeliska kyrkor närmare apostlarna. Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen och direktor för Credoakademin, ger här sin syn på skillnader mellan katolska kyrkan och evangelisk kristen tro. Dagen 140320.

Nils-Olov Nilsson: Ulf Ekmans konvertering är ett svek. Genom sin nyvunna katolska tro erkänner han också en ny auktoritet – Påven som Kristi ställföreträdare på jorden. En lära som hämtar sin inspiration i romarriket, och som under århundraden har befläckat kyrkans rykte och åsamkat den stor skada. Det räcker med att vi går tillbaka i kyrkohistorien till den mörka medeltiden för att övertygas av det jag påstår. Vi måste vakna upp och sluta charmas av den katolska offensiv som vi möter i Norden. Dagen 140325.

Ulf Sundkvist: Jag följer Jesus, inte Ulf Ekman. Ekmans väljer Katolska kyrkan, vilket ändå måste anses vara förvånande. Katolska kyrkans lära kolliderar inte bara med Ekmans tidigare förkunnelse utan också med de flesta kyrkor som sprungit fram ur reformationen. Det vägvalet är inte mitt. Jag tror fortfarande att Bibeln och endast Bibeln är Guds ord, att Jesus och endast Jesus är frälsaren, att nåden och endast nåden täcker alla synder, att tron och endast tron räcker hela vägen fram och att allt handlar om Guds ära, inte min eller någon annans. Dagen 140326.

Sune K Andersson: Katolska kyrkan inte samma sak överallt. Det är viktigt att vi inte mäter enbart med svenska mått och generaliserar att allt är gott och väl i dag med denna historiska och gigantiska kyrka. I Mexiko, Centralamerika, Karibiska öarna och Sydamerika samexisterar spiritismen inom Katolska kyrkan. Där vi bodde i Colombia kunde man gå till Katolska kyrkans bokhandel och köpa en staty av ”San Gregorio”, som var ett spiritistisk medium då han levde och vars staty man ofta använder i spiritistiska seanser i Colombia och Vene­zuela. I Brasilien lär det finnas 20 miljoner spiritister av vilka de flesta är praktiserande katoliker. Många katoliker har en förvrängd bild av Guds son och Bibelns Jesus Kristus och hans mor jungfru Maria. Ekman säger i Dagen: ”...grundläggande är att Katolska kyrkan har sanningen i sin fullhet”. Där går våra uppfattningar isär, baserat på mina fyrtioårs tjänst, studier och erfarenheter i både Nord– och Sydamerika. Dagen 140326.

Börje Claésson: Ulf Ekmans väg är inte vår. Det är med stor sorg och bestörtning som jag, alldeles innan min Israelresa, tog del av pastor Ulf och Birgitta Ekmans beslut att konvertera till katolicismen. Kanal 10 kommer även i fortsättningen att sända möten från Livets Ord i Uppsala. Däremot kommer möten med pastor Ulf Ekman eller företrädare för den katolska kyrkan inte att sändas via Kanal 10. Inte heller kommer vi att sända Livets Ords Europakonferens, om pastor Ulf Ekman medverkar som talare. Inblick 140327.

Församlingen Livets Ord efter Ulf Ekman. Det är inte församlingen Livets Ord som ändrat sig, utan Ulf Ekman som går en annan väg, säger Joakim Lundqvist. Inblick 140327.

Romerkirken lærer et annet evangelium. Det er naivt og overraskende historieløst av PeterHalldorf å tro at en protestantisk kristenhet som vil holde fast ved den arv de har fått fra reformasjonen, på noen som helst måte kan inngå i fellesskap med paven, skriver Konrad Fjell. Dagen 140327.

Jonas Melin: Frikyrkan historiskt förankrad. Det är min övertygelse att det är den fria församlingen och inte den Katolska kyrkan som står för kontinuiteten med urkyrkan. Därför är den fria församlingen ingen historisk parentes. Dagen 140328. Kommentar: Mycket bra kyrkohistorisk sammanfattning.

”Nu behöver Livets ord förtydliga sin identitet”. Ulf Ekmans teologiska svängning orsakar allt från chock och gråt till fascination. Pingstpastorn Dan Salomonsson i Uppsala möter hela skalan av reaktioner. Nu uppmuntrar han Livets ord att ge besked var församlingen står. "Vad utav den utveckling som har skett var ledarnas personliga resa, och hur mycket är församlingens resa? Ledarskapet på Livets ord måste definiera var församlingen står." Dagen 140403.

Heliga Birgitta inspiration på vägen mot konvertering. Under 2003 firades 700-årsminnet av den heliga Birgittas födelse. Det blev också det första vägmärket för Birgitta Ekman på vägen mot konverteringen. "Det talades mycket om henne så jag började läsa böcker om henne", säger Ulf Ekmans hustru. Dagen 140409.

Ulf Ekman och Birgitta intervjuas i Vatikanradion. Vilka är de vägmärken som lett er till den Katolska kyrkan? Birgitta: Första vägmärket för mig var Heliga Birgitta. Det var jubileumsår 2003 och då började jag läsa böcker om henne. Hon pratade så mycket om Maria och då ville jag veta mer om Maria, vad är det kyrkan lär om henne? Ulf: Vi flyttade till Israel och bodde där i 3 år. Jag läste en bok av Stinissen om Maria och den öppnade väldigt mycket för mig och jag insåg det här är inte avguderi, hon är inte någon fjärde person i gudomen. Och katoliker ber inte till Maria som till Gud. Jag har aldrig fattat det här med de heligas gemenskap och hur levande det egentligen är och vilken tillgång det är, när vi började se det, då var det mycket som föll på plats. Kyrkans väsen fick mig att stanna upp att jag måste tänka på Kristi kropp på ett annat sätt än vad jag gjort hittills. Och det är omöjligt att göra det utan att se på den Katolska kyrkan. You tube 18:47.

Jonathan Ekman: "Vi behöver trotsa den andliga rasismen". Svenska kristna är fördomsfulla mot andra kristna grupper på ett sätt som går att likna vid andlig rasism, och vissa agerar som Ku Klux Klan. Det skrev Jonathan Ekman, VD för stiftelsen Livets ord, på sin blogg där han resonerar att denna andliga rasism främst riktar sig mot den Katolska kyrkan. Som exempel tar han upp påståenden som att Katolska kyrkan kallas den "stora skökan". Dagen 140410.

Paret Ekman hälsade på påven. Ulf och Birgitta Ekman har den senaste veckan befunnit sig i Rom. Besöket kröntes med ett personligt möte med påve Franciskus. Dagen 140411.
"Så väldigt roligt och fint att få hälsa på påve Franciskus i går", skriver Birgitta Ekman på Instagram i anslutning till ett foto där hon och Ulf tar påven i hand. Apg29.

Ulf Ekman fekk helse på paven. Livets Ord–grunnleggjar Ulf Ekman helste denne veka på pave Frans, som snart vert hans øvste åndelege leiar. Dei fekk plass på første rad saman med entusiastiske argentinarar, fortel den tidlegare karismatiske svenske pastoren i ein kommentar til eit av bileta. Dagen 140411.

Konverteringen ämnet när predikanter träffades. På onsdagen träffades ett 50-tal personer inom Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO) i Uppsala för att samtala om reaktioner och hantering av beskedet att Livets ords grundare Ulf Ekman blir katolik. Det kom fram både kraftfull kritik men också stor tacksamhet mot pastor Ulf och Birgitta och allt det de har gjort, säger Mats Holmgren, pastor i Umeå Bibelcenter. "En del kanske ser honom som en skribent eller författare, medan vi sett honom som en stark ledare som vi kopplat ihop vår egen tjänst och verksamhet med. För mig personligen och rörelsen innebär det att vi tappar dimensionen av den apostoliska tjänsten. Det faller på något sätt. Nu får vi fundera på vad gör av det här. Det är en helt ny situation." Världen idag 140411.

Joakim Lundqvist: Vill undvika polarisering. Tiden har gått sedan Livets ords grundare, Ulf och Birgitta Ekman, gav beskedet att de ämnade konvertera till Katolska kyrkan. Det har lämnat församlingsmedlemmar i olika frågeställningar men också en vilja att gå vidare. "Hos dem som varit med länge på Livets ord är det en frågeställning som går djupare och blir större, säger Joakim Lundqvist, församlingens pastor. "Sju, åtta personer har lämnat församlingen på grund av det som hänt, samtidigt döpte vi 30 personer nyligen och betydligt fler kommer in i församlingen än de som lämnar." Världen idag 140416.

Joakim Lundqvist: ”Det har aldrig handlat om konvertering för Livets ord.” Livets ord 1983 och Livets ord 2014 skiljer sig markant i hur församlingen ser på övriga kristenheten. Men när Ulf Ekman nu blir katolik är Livets ord fortfarande evangelisk-karismatisk, och söker den breda enhet som återspeglas i Jesusmanifestationen, uppger pastor Joakim Lundqvist. Dagen 140422.

Ulf Ekman medverkar inte på Europakonferensen. "Jag står över detta år, så får framtiden utvisa hur det sedan blir." Dagen 140424.

Ulf Ekman erkänner katolska inslag på Livets Ord. I en större intervju med den katolska tidningen Catholic Herald berättar grundaren av Livets Ord och den tidigare huvudpastorn, Ulf Ekman, om vad som ledde till att han blev katolik. Den som följt Ekmans artiklar i Keryx vet att det stundom funnits en skarp kritik och till tider det som skulle kunna tolkas som ett förakt gentemot frikyrkan. I intervjun med Catholic Herald ser man vissa antydningar till det: ”Många gånger är väckelserörelser stolta över att ha personlig kontakt mer Jesus och att verkligen känna honom. Att möta katoliker som har denna erfarenhets verklighet, där Jesus inte bara är en dogm, men även en verklighet i deras liv, var väldigt fascinerande.” Ingen skall ta ifrån Ekman den begeistring han har för sin nya kyrka, men det han säger och gör framöver bör definitivt inte stå oemotsagt. Den tidigare huvudpastorn tillkännager att han burit på den katolska drömmen under ett antal år och att han även implementerat katolsk lära och liturgi på Livets Ord. Som exempel nämner han med stolthet att boken ‘Tag och ät’ presenterar en väldigt katolsk syn på nattvarden, eller eukaristin som många numera väljer att kalla den. På frågan vilken roll Ulf Ekman önskar sig inom den katolska kyrkan svarar han att han är mer än nöjd att bli katolik och inte hoppas på någon roll. Ett flertal personer Aletheia talat med efter Ekmans tillkännagivande har påpekat just det faktum att de har svårt att tro att Ulf skulle nöja sig att inte ha en position. Med bakgrund i det många uppfattar som ett enormt bekräftelsebehov hos den tidigare pastorn i Livets Ord, är det svårt att tro att han skulle vara nöjd med att endast vara en i mängden. Ekman antyder i intervjun med Catholic Herald att de 30 år han har av erfarenhet skulle kunna vara användbar inom katolsk kyrkan. Att Ulf kommer fortsätta sökandet efter positioner och erkännande är det som sagt fler som tror. Aletheia 140428.

Gjorde nattverden mer katolsk. Ulf Ekman gjorde nattverdsfeiringen på Livets Ord gradvis mer katolsk. Det forklarer han i et intervju med et britisk tidsskrift. "Vi startet med det vi kaller for et nattverdsbord, og så tok vi inn et mer ordentlig alter. Jeg vil si at strukturen på liturgien var veldig nær den katolske." Dagen 140502.

Ekmans resa från Uppsala till Rom. Att Ulf Ekmans konvertering till Romersk Katolska Kyrkan (RKK) briserade med sådan kraft och gav sådana enorma svallvågor inom svensk men också inom internationell kristenhet, kunde nog ingen ana. Att hans konvertering också är en stor sak inom den katolska kyrkan visar inte minst det att Ulf och Birgitta Ekman placerades på första raden, bland katolska dignitärer, vid deras första besök i Rom efter att de meddelat beslutet om konvertering. De fick till och med en personlig audiens till påven Franciskus. Ulf Ekman har också fått göra flera intervjuer i olika katolska medier. Bland annat i Vatikanradion och i den engelska tidningen Catholic Herald. Allt detta visar att Ulf Ekman inte är vem som helst. Det handlar inte om en färglös ”pastor Jansson”, inte om en vanlig frikyrklig ”genomsnittspastor”. Det handlar istället om den mest färgstarka kristna ledaren i Sverige sen Lewi Pethrus dagar. Det är inte att överdriva att utse Ulf Ekman till den mest framstående protestantiska ledaren inom svensk kristenhet under de senaste 25 åren. Uppbyggandet av församlingen Livets Ord i Uppsala, med idag ca 3400 medlemmar, och med en verksamhet som ingen annan lokal församling i Sverige kan jämföras med, är i sig anmärkningsvärt. När man dessutom lägger till det internationella arbetet, inte minst det i forna Sovjetunionen, då är ord som imponerande i underkant. Inblick 140502.

Why I am not a Catholic. Ulf Ekman, the influential founder of the 3,300-member Word of Life church in Sweden stunned the evangelical movement by announcing he is leaving his charismatic congregation to join the Roman Catholic Church. The high-profile conversion of Ekman is just the latest in a string of evangelicals “crossing the Tiber” and becoming Catholics. First, Catholics do not believe in justification by grace through faith. Though some Protestants and Catholics have worked to close this theological gap, the fact remains that Catholics assert that works are necessary in order to be saved. Beckwith says, “The Catholic Church frames the Christian life as one in which you must exercise virtue—not because virtue saves you, but because that's the way God's grace gets manifested.” The New Testament, however, insists that grace comes first, that salvation is purely by God’s grace through faith alone. “For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God,” Paul says in Ephesians:2:8-9 , “not a result of works, so that no one may boast.” The Berean Call 140519.

Sven Reichmann: Katolska kyrkan i modern tid. I den nya ekumenikens tecken vill många söka sig tillbaka till de ursprungliga kyrkorna, främst den romersk katolska och den ortodoxa. Ulf Ekman går före till den katolska och Peter Halldorf till den ortodoxa. Låt oss därför se på den katolska kyrkan. Hur skulle det bli om vi skulle följa Ulf till Vatikanen? enhetochekumenik 140520.

Ulf och Birgitta Ekman nu katoliker. Ulf och Birgitta Ekman blev på onsdagskvällen katoliker, rapporterar tidskriften Signum på nätet. "Det blev en underbar högtid för oss. Vi är framme och vi är mycket glada och tacksamma till Herren", säger makarna Ekman till Världen idag. Världen idag 140521.

Nu är Ulf Ekman katolik. Paret Ulf och Birgitta Ekman har officiellt blivit katoliker. "Vilken stor glädje. Tack Jesus", kommenterar Ulf Ekman händelsen på sitt Twitterkonto. "Det var en fin kväll, en mäktig upplevelse", säger Jonathan Ekman, VD på Livets ord och son till Ulf och Birgitta. Det hela skedde igår på onsdagskvällen, inom ramen för en mässa i Birgittasystrarnas kloster i Djursholm, strax norr om Stockholm. Ett fyrtiotal släktingar och vänner deltog vid gudstjänsten, och ceremonin leddes av Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Dagen 140522.

Daniel Forslund: Lejd herde – överger fåren [Paret Ekman nu officiellt katoliker]. Kanske var det inte så otippat ändå. Pastor Ulf, som han föredrog att efterföljare kallade honom, hade alltid förefallit svag för auktoritärt ledarskap och tydliga riktlinjer kring vem som bestämmer. En del av den egna förkunnelsen innehöll i hög grad metoder för framgång, gudomligt helande och nya andliga insikter. Nu fann han en Kyrka som hållit på i hundratals år med att ge människor de nödvändiga verktygen att ta sig genom skärselden och arbeta sig fram till det utlovade paradiset. Ivrig att byta ut den teologiska USA-importen mot Jungfru Maria, ikoner, helgon och krucifix, återvänder paret Ekman till Sverige i mitten av 2000-talet. Det religiösa etablissemanget han tidigare hamnat på kant med skulle nu charmas av katolicismens filosofier och traditioner. Nya flaggan ”Enhet och Ekumenik” hissades snabbt i församlingen. Budskapet gick hem. Samfundsledarna köpte en efter en stora delar av paketet, till skillnad från det tidigare. Till sist köpte även Biskop Arborelius det, ledare för Katolska kyrkan i Sverige. Aletheia.se 140522.

Ulf Ekman: Livets ord har en uppgift att vara brobyggare. "Livets ord har en gåva och en uppgift att verka för fördjupad enhet". Det säger Ulf Ekman i en kommentar till den debatt som blossat upp efter Keryxartikeln. Världen idag 140811.
Ulf Ekman i Keryx nr 2, 2014: Därför blir jag katolik. För oss själva kom detta steg som resultat av att under drygt tio år stegvis ha närmat oss, upptäckt, uppskattat och ingående studerat och reflekterat över och även samtalat med katolska teologer angående den katolska kyrkans väsen, lära och praxis. Vi har mer och mer förstått att fullheten i Kristi kropp finns närvarande i den Katolska kyrkan och att denna kyrka faktiskt är den kyrka som Jesus instiftade här på jorden. Det är nämligen Jesus vi har funnit på ett djupare sätt än någonsin just i den Katolska kyrkan. Ligger det då något i den Katolska kyrkans anspråk? John Henry Newman, den mest kände engelske konvertiten på 1800-talet, som så småningom blev kardinal, sa ”att studera historia är att upphöra att vara protestant”. Det må vara provocerande, men det ligger mycket i detta. Till detta kommer ett frikyrkligt arv som är starkt präglat av en form av ersättningsteologi. Denna ersättningsteologi innebär att vi upplever att den senaste rörelsen och kyrkobildningen ersätter de gamla som varit före. På detta ligger ett pentekostalt arv som i värsta fall kan bli gnostiskt präglat genom sin ovilja till fasta former och strukturer. Detta har inneburit en helt annan förståelse av Traditionens plats. Tradition med stort T. Detta läroämbete förkroppsligas i Petrusämbetet, med påven som Petri efterträdare. Är jag då villig att ställa mig under påven? Ja, faktiskt! Dels behöver varje kyrka något överhuvud. Det är inte något konstigt med det. Dels tror jag att påvens ämbete; Petri ämbete, går tillbaka till aposteln Petrus och vad Jesus sa just till honom i Mt 16:16-18. Petrus blev på ett unikt sätt kallad för Klippan och det var just han som fick sig tilldelat himmelrikets nycklar. Petri ämbete har historiskt gått i arv genom påveämbetet och denna klippa är nödvändig för att kyrkan skall ha ett centrum, en grund och en enhetsprincip. Därför är det också så uppfriskande att se hur Kristuscentrerade påvarna faktiskt är. Och Maria då? Hon är Faderns dotter, Sonens mor och Andens brud. Utan hennes skulle vi inte haft Jesus. Kardinal Newman sa att han hade tusentals frågor men inte ett enda tvivel. På ett sätt känner jag det så. Ulf Ekman 140809.
Joakim Lundqvist: ”Vi är ingen bro till katolicismen”. I senaste numret av Livets ords tidskrift Keryx beskriver Ulf Ekman Livets ord som ett brofäste mot Katolska kyrkan. "Jag ser inte på Livets ord som någon bro just mot katolicism. Vi har ett existensberättigande i oss själva. Däremot vill vi vara med att bygga broar av enhet mellan alla Jesusälskande och bibeltroende kristna oavsett sammanhang," säger Ulf Ekmans efterträdare Joakim Lundqvist. För mig handlar kristen enhet om att upptäcka och glädja oss över det vi har gemensamt. De specifikt katolska dogmerna kan jag som evangeliskt troende inte acceptera. Joakim Lundqvist förtydligar vad han menar. "Det gäller bland annat den katolska församlingssynen, teologin kring helgon, läran om Maria, synen på läroämbetet och så vidare," säger Joakim Lundqvist. Men den enhet jag tror på har heller inte dessa dogmer som grund, utan istället vår gemensamma tro på Jesus och proklamation av den kristna trosbekännelsen. Värden idag 140811.

Ulf Ekman Faces His Accusers After Catholic Conversion. "The sacraments have become a tangible reality in our lives, and they sustain us in a concrete way. Something—grace, I am sure—is here in a way that it was not before. Charisma 140815.

Rektor på Livets ord blir katolik. Rektorn på Livets ords kristna gymnasium, Mats Hansén, blir katolik. Han blir kvar som rektor, men framhåller att konversionen inte påverkar inriktningen på hans ledarskap. "Jag är en pedagogisk ledare, inte en teologisk." Världen idag 141009.
Rektor hos Livets ord väljer att bli katolik. Rektorn för Livets ords kristna gymnasium konverterar och blir katolik. Själv understryker Mats Hansén att beslutet inte beror på att Ulf och Birgitta Ekman tidigare gått samma väg. Dagen 141009.

Trosrörelsen tog ut kursen mot framtiden. Under två dygn har ett åttiotal predikanter och pastorer inom Trosrörelsen rest med Finlands­färjan Silja Symphony mellan Stockholm och Helsingfors. Världen idag mötte pastor Joakim Lundqvist och några av deltagarna för ett samtal om resan till Finland och Trosrörelsens framtid. Världen idag 141110.
Nystart för Trosrörelsen under båtfärd.
En två dagar kort kryssning kan betyda mycket. Trosrörelsens predikantorganisation svetsades samman under förra veckans båtfärd. "Vi kunde ha känt oss modfällda efter vårens händelser, men tvärtom," säger Joakim Lundqvist, ordförande. Vad har Trosrörelsen för uppgift i Kristi kropp? Hur ser framtiden ut efter Ulf Ekmans avhopp? Dessa och andra frågor diskuterades när runt 80 predikanter med respektive åkte på en tvådagarskryssning för en samling med Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO). Dagen 141011.

Turbulent information:
Megachurch pastor Ulf Ekman: Vi har levt i tro när det kommer till våra finanser i hela vårt liv, så naturligtvis tar Herren hand om oss.
Catholic Herald 140424.
Lämnade församlingen – får ersättning till livets slut. Ulf och Birgitta Ekman har lämnat Livets Ord för katolska kyrkan. Ändå ersätts de livet ut med stora belopp från Livets Ord. Nu reagerar medlemmar. Ulf Ekman och hans fru Birgitta må ha lämnat Livets Ord bakom sig, de kan ändå kvittera ut ersättning som gör att de varje månad får ut full lön i form av en kombination av pension och ersättning från Livets Ord. Detsamma gäller övriga tre i den ursprungliga styrelsen. Efter 75 års ålder trappas ersättningen från Livets Ord ned för att sluta på 75 procent av slutlönen efter 85 års ålder och till livets slut. Den här garanterade ersättningen har väckt ilska och besvikelse bland församlingsmedlemmar, och en del har valt att lämna församlingen. Ulf Ekmans taxerade inkomst var under 2012, det sista hela året han var pastor i församlingen, drygt 49.000 kronor i månaden. Jonatan Ekman, Ulf Ekmans son och vd i koncernen, hade under samma år en taxerad inkomst motsvarade 57.000 kronor i månaden. UNT 141125.
Ekmans pensionsavtal väcker starka känslor. Trots att Ulf och Birgitta Ekman numera är katoliker får de, enligt uppgifter till Dagen, fortfarande ekonomisk ersättning från församlingen. Detta tillbakavisas dock av församlingsledningen. Livets ords vd och styrelseordförande Jonathan Ekman, son till Ulf och Birgitta, ska enligt uppgift till UNT under församlingsmötet ha sagt att ersättningen motiverats av att föräldrarna och de andra i styrelsen lidit av den förföljelse de fått utstå som företrädare för församlingen. Dagen 141128.
Elisabeth Sandlund: Finns bara en utväg för Livets ord. Ulf Ekman måste omedelbart tar initiativ till en omförhandling av pensionsvillkoren så att de hamnar på en rimlig nivå. Pensionsvillkoren hade varit häpnadsväckande även om Ulf Ekman inte konverterat till katolicismen utan som församlingsledare emeritus fortsatt sitt arbete att bygga Guds rike inom ramen för Livets ord. När han nu lämnat gemenskapen måste starka ord som "otillständiga" brukas för att beskriva dem. Dagen 141128.
Livets ord dementerar uppgifterna om ersättning. Församlingen bekräftar att det sedan ett antal år tillbaka finns ett avtal mellan Livets ord och stiftelsens fem ursprungliga styrelsemedlemmar. Överenskommelsen innebär att Livets ord betalar ut mellanskillnaden mellan den allmänna pensionen och den slutlön den anställde har vid pension. Beloppet trappas sedan successivt ner till 75 procent av slutlönen. Men enligt pressmeddelandet valde paret Ekman, strax efter sin konvertering i våras, att avstå från denna förmån. "De kommer inte heller i framtiden att göra några ekonomiska anspråk utifrån pensionsavtalet", står det. Dagen 141128.
"Vi har delvis oss själva att skylla". En självkritisk Jonathan Ekman dementerar uppgifterna om pensionspengar, men erkänner samtidigt att information från Livets ords sida hade kunnat vara bättre. Dagen 141128.
Elisabeth Sandlund: Alla frågetecken är inte uträtade. Helt rätt beslut av paret Ekman. Men därmed är inte alla frågetecken uträtade. Det finns församlingsmedlemmar som under lång tid ställt frågor om pensionsavtalet utan att få svar. Den information som gavs på församlingsmötet, kan inte ha varit tillräcklig tydlig när det gäller Ekmans villkor eftersom den gav upphov till en artikel i UNT med helt annat innehåll. Och trots att Livets ord bestämt hävdar att uppgifterna är felaktiga och pensionsavtalet överspelat dröjde det dygn (i UNT:s fall) och åtskilliga timmar (i Dagens) innan detta klargjordes. Dagen 141128.
Förmånliga pensioner på Livets ord väcker reaktioner. Uppgiften om frikostiga pensionsavtal för Livets ord-grundarna har väckt många reaktioner. Församlingen meddelar nu att Ulf och Birgitta Ekman sedan tidigare har valt att avstå från sina extra ersättningar. Enligt Jonathan Ekman, styrelseordförande på Livets ord, fattades beslutet om de förmånliga pensionsavtalen 1998. Avtalet omfattade endast de ursprungliga styrelsemedlemmarna, tre personer utöver Ulf och Birgitta Ekman. Alla ursprungliga styrelsemedlemmar har nu gått i pension, men enligt Livets ord arbetar en av ledamöterna kvar i församlingen på heltid utan att uppbära någon lön, förutom pensionen. Avtalet motiverades på församlingsmötet i förra veckan med att det var ett sätt att visa uppskattning för församlingens pionjärer och en sorts ersättning för den förföljelse de fick utstå i församlingens tidiga skede. Världen idag 141128.
Livets ord-medlem: Förtroendet är förbrukat. Det ser ut som en efterhandskonstruktion, säger Livets ord-medlemmen Stig Svåren om församlingens försvar för de uppmärksammade pensionsavtalen. Stig Svåren är kritisk mot avtalen i grunden, särskilt med tanke på att det finns många andra medarbetare i församlingen, till exempel missionärer, som inte alls fått liknande förmåner. Tidigare har församlingen inte ens kompenserat utlandsarbetare med de pensionsgrundande inkomster de förlorat genom att jobba utomlands. Däremot har församlingen gett förmånliga pensionsavtal till fem personer som när de varit i tjänst haft månadslöner kring 45 000 och 50 000 kronor. Dagen 141129.
Livets ord backar: Pengar betalades visst ut. Livets ord i Uppsala kommer nu med ytterligare uppgifter kring makarna Ekmans pensionsavtal. Enligt församlingen fick paret ut en reducerad summa från sin pension även efter sin konversion. Det är tvärtemot vad ledningen tidigare påstått. I ett mejl daterat den 24 november, som nu har läckt till medier, skriver Jonathan Ekman till en församlingsmedlem att "Den ursprungliga styrelsen, bestående av Robert, Maj-Kristin, Ulf, Birgitta och Svante, har en pension från Livets ord som tillsammans med den statliga pensionen ger dem en pension som motsvarar deras lön när de går i pension ..." Dagen 141202.
Livets ords vd: Ekman avstod ersättningen i juni. Uppgiften om att Ulf och Birgitta Ekman, trots att de numera är katoliker, skulle få extra pensionspengar från Livets ord har rört upp känslorna bland medlemmar. Men församlingsledningen hävdar att avtalet inte gäller längre. "I samband med att Ulf och Birgitta lämnade tillbaka kort, nycklar och tjänstebil i juni valde de också att avstå från den ersättning som de hade rätt till enligt avtalet", säger vd:n och styrelse­ordföranden Jonathan Ekman. Dagen 141202.
Medlem: Ledningen måste lägga alla kort på bordet. Livets ord-ledningens hantering av makarna Ekmans pensionsvillkor visar på behovet av en demokratisering av församlingen. "Det har blivit bättre men man famlar fortfarande", säger David Nyström, medlem sedan 1990-talet. "Sedan Ulf Ekman lämnade har folk i församlingen blivit mycket mer frispråkiga och vågar ställa frågor på ett helt annat sätt. Det finns inte riktigt tålamod för något annat." Dagen 141202.
Elisabeth Sandlund: Frågorna måste tas på stort allvar. Livets ord utmanar medlemmarnas förtroende. Alldeles oavsett paret Ekmans agerande är de pensionsavtal vars existens har bekräftats uppseendeväckande. Det hade de varit i ett kommersiellt företag och det är de än mer i ett kristet sammanhang, inte minst därför att det är styrelsens medlemmar som själv beviljat sig förmånerna. Dagen 141202. Kommentar: Där ligger nog anledningen till att styrelsen vill hålla avtalen hemliga.
Rolf Nyström: Lever Livets ords pastorer som de lär? Nu måste man göra upp med hyckleriet och bli ärlig rakt igenom. Om Bibeln är Guds ord, varför följer man den inte själva när man undervisar andra om att göra det? Hemliga överenskommelser och nödlögner för den goda sakens skull tycks stå över Jesu ord när han säger att ”ert tal skall vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde” (Matt 5:37). Dagen 141205.
Joakim Lundqvist, församlingens pastor: ”Ingen verksamhet kan byggas på annat än förtroende”. I november korrigerades och återbetalades allt och de enda pengar som nu betalas till Ekmans är de pensionsmedel som finns avsatta sedan tidigare. Detta är vad som borde ha kommunicerats från första början, även vid församlingsmötet. Detta är ett underbetyg och vi kan bara djupt beklaga att så inte skedde, men det förekom i början olika uppgifter och det var som sagt svårt att få en samlad bild av allt detta. Totalt och sammanslaget innebär de tre kvarvarande styrelse­medlemmarnas pensionsavtal en kostnad på 36.000 kronor per månad för församlingen Livets ord, utöver de avsättningar som tidigare har gjorts. Världen idag 141205.
Fler i Livets ord-styrelsen avsäger sig förmånlig pension. Ytterligare två medlemmar av Livets ords styrelse (Svante Rumar och Maj-Kristin Svedlund) har beslutat sig för att avstå från det kritiserade pensionsavtalet som innebar att församlingen skulle garantera dem fortsatt full lön. Det meddelar Livets ords styrelse i ett brev som mejlades ut till medlemmarna under fredagen. Samtidigt meddelas att Livets ords vd Jonathan Ekman nu är sjukskriven och tar ett års time out. Återstår att utbetala gör endast den tjänstepension som betalas ut från redan avsatta medel. I mejlet meddelas också att pastor Robert Ekh har beslutat att avgå från Livets ords styrelse från och med årsskiftet och att det ingångna pensionsavtalet gäller oförändrat för hans del. Livets ord vill nu stärka rutinerna kring ekonomin i församlingen och det som rör styrelseuppdragen. Därför har en ekonomisk rådgivningsgrupp tillsatts bestående av tre personer som inte står i ekonomisk relation till Livets ord. De tre – Per-Olof Eurell, Thomas Lennartsson och Malin Ivarsson – är redan igång med detta arbete. Styrelsen har också beslutat att styrelseuppdrag inom Livets ord från och med nu inte ska vara knutet till speciella förmåner som exempelvis tjänstebil. För de styrelsemedlemmar som haft sådana avtal kommer dessa att avslutas när respektive avtalsperiod går ut. Någon förnyelse är inte aktuell. Från den 1 januari har samtliga styrelsemedlemmar samma pensionsvillkor som övriga anställda på Livets ord. Tillförordnad ordförande i styrelsen för stiftelsen Livets ord blir pastor Jan Blom. Dagen 141219.
Livets ords ursprungliga styrelse: Vi ber om förlåtelse! Mejlet med beskedet om en översyn av ekonomin på Livets ord åtföljs av ett brev i vilket den ursprungliga styrelsen, som beviljat sig själva de kritiserade pensionsavtalen, ber medlemmarna om förlåtelse. "Att styrelsen fattade beslut om sina egna tjänstepensioner var formellt felaktiga. Vi kände inte till det då detta skedde utan trodde på den information vi fick. Nu inser vi dock det felaktiga och djupt beklagliga i detta förfarande. Vi är mycket ledsna över detta och ber om förlåtelse för vårt misstag.” De vädjar också om fortsatt stöd till Livets ords arbete. Dagen 141219.   SVT Uppland 141220.
Brevet från Livets Ords nuvarande styrelse.
Brevet från Livets Ords dåvarande styrelse.
Förändringar på Livets ord efter pensionsavtal. På fredagen meddelade styrelsen för församlingen Livets ord, i ett brev till medlemmarna, om några beslut de fattat med anledning av de pensionsavtal som tecknats och som Världen idag tidigare har rapporterat om. Världen idag 141222,
Ulf Ekman: ”Vi har brustit i information, men inte i intention.”. Det har varit icke-offentligt, men det har inte varit hemligt i bemärkelsen att vi har försökt dölja något. Ulf Ekman håller med om att ett formellt fel begicks, men han ser inget moraliskt fel i det. Trots alla stormar sedan de meddelade sitt beslut att konvertera till katolska kyrkan, så är han övertygad om att det var ett rätt beslut. "Det har varit en rolig tid, inte minst att upptäcka rikedomarna i vårt nya sammanhang." Världen idag 141222.

Andréas Glandberger: ”Har Gud verkligen sagt?” Jag uppmärksammades nyligen på en bloggartikel[1] i Norge som tagit för sig en del av problematiken kring en allt för dominerande ledares auktoritet beträffande vad Gud sagt till denne. Med den bakgrund och erfarenhet jag själv har ifrån trosrörelsen tyckte jag att artikelförfattaren sammanfattade sina kritiska funderingar på ett bra och reflekterande sätt. Det är ju klart att Gud inte säger en sak 1989, och sedan något helt annat 15 år senare. Med finurlig och förförisk retorik kan man få folk att tro att ‘Gud’ kan säga precis vad som helst trots fundamentala kontradiktioner. Med de manipulativa tekniker som Ekman så skickligt behärskar är det inte svårt att förstå att folk blev förförda, och det är just sådant som gör en ledare av hans kaliber så farlig för andra. aletheia.se 150122.
Tor Steen: Har Gud virkelig sagt? Har Livets Ord nå våknet for at personfokuset rundt Ekman var usunt? Mange fikk en øyeåpner da Ekman konverterterte fra Livets Ord og til Den romersk-katolske kirke. Nok engang forklarte «pastor Ulf», med samme type retorikk som mange ganger før. Ulf Ekman fikk holde på med sin katolske tilnærming, midt i den menighet han ledet, uten at noen av de andre sentrale lederne (blant andre Svante Rumar og Robert Ekh) gav offentlig uttrykk for at de skjønte hva som foregikk. Vi venter fortsatt på en offentlig kommentar om dette fra Robert Ekh og Svante Rumar. I media ser vi at Svante Rumar gjør politiske statements i egenskap av tittelen pastor. Men at hans nærmeste medarbeider og mentor gjennom alle år blir katolikk, det har han ikke noen offentlig kommentar til. Merkelig. Jeg tror at den største faktoren til det traumet som kom på Livets Ord da Ulf Ekman ble katolikk, var at de andre lederne og mange medlemmer var så overgitt til tanken om at Ulf Ekman hørte direkte fra Gud. Det jeg vender meg imot er det at Ekman lot det gå enorm inflasjon i at «jeg opplever at Gud har sagt at...». Dette, blandet med den etablerte tanken om at «du skal ikke gå imot herrens salvede», gjorde sitt til at gangsynet ble mer og mer hemmet blant Ekmans tilhengere. Dagen 150118.

Grundare i Livets ord fråntas pastorstjänst. Pastor Robert Ekh, en av Livets ords grundare, fråntas sin pastorstjänst. Anledningen är att han lämnar sin fru efter att en längre tid haft ett utom­äktenskapligt förhållande. "Det är oerhört sorgligt", säger Livets ords förstepastor Joakim Lundqvist. Trots vädjan från familj och församlingsledningen står Robert Ekh fast vid sitt beslut och han lämnar i dagarna Sverige för att bosätta sig utomlands. När Ulf och Birgitta Ekman 1983 grundade Livets ord i Uppsala fanns makarna Robert och Åsa Ekh vid deras sida. Precis som Ulf Ekman har Robert Ekh sin bakgrund i Svenska kyrkan där han prästvigdes 1980. Under sina många år i församlingen har han haft olika roller fram till oktober 2014 då han gick i pension. De senaste åren har han varit sjukskriven en längre tid, men inte nu längre. Han har därmed inte haft några pastorala uppdrag i församlingen under perioden. De frågor som Robert Ekh profilerat sig starkast i är familj, äktenskap och själavård. Han har skrivit två böcker i ämnet, men de dras nu in av förklarliga skäl, berättar Joakim Lundqvist. Dagen 150203.
Elisabeth Sandlund: Ännu en kris för Livets ord. Beskedet att Robert Ekh, en av Livets ords grundare och ledande pastorer, efter en långvarig otrohetsaffär fråntas pastorsvärdigheten och lämnar församling och familj för ett nytt liv på annat håll i världen blottlägger en personlig tragedi. Ekh är inte vem som helst. Han är den i Livets ords ledning som svarat för församlingens hållning i frågor om äktenskap och familj och som under många år i undervisning, skrifter och enskild själavård förespråkat livsval som går helt på tvärs mot det han själv nu träffat. Att marken gungar under fötterna på församlingen och dess medlemmar är inte märkligt. Dagen 150203.
Robert Ekh skiljer sig. Den nu pensionerade, före detta andrepastorn på Livets ord i Uppsala, Robert Ekh, skiljer sig från sin hustru och flyttar utomlands. Församlingen Livets ord fick ta del av beskedet på ett församlingsmöte under måndagskvällen, samt i ett brev som skickades ut till församlingens alla medlemmar. Enligt informationen som gavs har Ekh sedan en längre tid tillbaka haft ett förhållande med en annan kvinna och berättat detta för familjen först i början av januari i år. Robert Ekh har själv begärt utträde ur församlingen. Han fråntas i och med sitt beslut även den pastorstjänst han innehaft sedan Livets Ord grundades. Robert Ekh gick i pension i oktober 2014 och har suttit med i styrelsen fram till årsskiftet. Världen idag 150203.
Lukas Berggren: Tid för självrannsakan. Det är alltid sorgligt när en människa faller. Inte minst för att våra fall ofta inte bara drabbar oss, utan också dem vi har en relation till. Det är extra sorgligt när en andlig ledare faller. Inte för att fallet i sig är värre. Synd är synd. Men för att det får så mycket större konsekvenser. Världen idag 150203.
Robert Ekh flyr landet med pengar från församlingen. Han är den ende av grundarna som inte avsagt sig den extra ersättningen från församlingen. Livets Ord tvingas därför genom avtal garantera Ekh minst 75 procent av hans slutlön livet ut. Ekh kan alltså bo utomlands medan församlingen månadsvis utbetalar hans fallskärm. Ekhs agerande är en tragedi för familjen och församlingen.Ekh har rest till Thailand på obestämd tid. HV 150205.
Diana Paduch Abrahamsson: Vi behöver vara försiktiga med att döma varandra. Vår tacksamhet till stridsmän för d­eras kamp, försvar och erövringar bör gälla även dem som senare kanske har fallit, eller till och med stupat, på stridsfältets höjder. Dagen 150219.

Carl-Henric Jaktlund: Livets ord och livet vidare. Det krävs mod att dra streck för att komma vidare framåt. Senaste året har starke förgrundsgestalten Ulf Ekman, som personifierade Livets ord från dag ett, lämnat för att i stället bli katolik och i praktiken därmed vända det han byggt ryggen. Utifrån vad han nu anser sig veta och förstå skulle den församling han nu lämnat efter sig aldrig ha blivit grundad. Vidare har senare året innehållit en följetong kring den ursprungliga styrelsens förmånliga pensionsavtal, ingångna av dem själva. Och häromveckan meddelades att medgrundaren och familje- och äktenskapspastorn framför andra, Robert Ekh, beslutat sig för skilsmässa och att starta ett nytt liv utomlands med en annan kvinna. Joakim Lundqvist, övriga ledningen och resten av församlingen har en rejäl utmaning framför sig. Livets ords historia är numera enbart historia. Dagen 150218.

Ulf Ekman om sitt liv i ”Min sanning”. Det är tillfredsställande att ha blivit katolik, säger före detta pastor Ulf. Det är en upptäcktsfärd som har gett väldiga resultat. Vad är det som du saknade i Livets Ord och som du nu har funnit? Jag tror att en sak är att de ständigt går tillbaka till kyrkan som en historisk verklighet. Katolska kyrkan går djupare än väckelserörelser. Väckelsekristendom är nödvändig men den är inte tillfäcklig. Livets Ord har varit historielösa. Han säger att han tidigare var fördomsfull gentemot den Katolska kyrkan. Världen idag 150303.   Dagen 150303.   SvT 150303. (Programmet kan ses t o m 2015-04-02.)

Ulf Ekman prisas för Israelengagemang. Ulf Ekman har tilldelats det norska Kåre Kristensens minnespris för sitt långvariga stöd till Israel och för det judiska folket. Dagen 150407.

Livets ord har köpt ut Robert Ekh från pensionsavtal. Förre Livets ord-pastorn Robert Ekh har köpts ut från sitt kritiserade pensionsavtal. Samtidigt har församlingens tidigare vd och styrelseordförande Jonathan Ekman också slutat. Uppgörelserna med de två tidigare anställda är hemliga. Livets ord vill inte berätta vilka ekonomiska belopp det handlar om. Livets ord svarar inte heller på Dagens fråga om hur de egna medlemmarna informerats om de båda uppgörelserna. Dagen 150521.

Eric Schüldt möter Ulf Ekman. Ulf Ekman: "Vi skakade om i de socialistiska kulorna". Hela vår väg mot Katolska kyrkan har jag upplevt som harmonisk. Jag vet att jag kan inte ta för många steg. Jag kan inte dra med mig hela Livets ord. Jag kan absolut inte hålla på med att smyga in Livets ord i Katolska kyrkan. Men det fanns ju en spänning i den miljön jag levde i, där folk anklagade mig för att vara smygkatolik. Där här att bli katolik är inte ett spontant beslut, utan ett genomtänkt beslut. Expressen 150610.

Joakim Lundqvist är innerligt trött på att slentrianmässigt sektstämplas. "Varje ledare står ju inför uppgiften att på bästa sätt försöka förmedla vad man tycker är viktigt och vad Gud säger. Däremot finns ingen exklusivitet i att bara jag kan be och ha kontakt med Gud och att alla andra ska göra som jag säger," säger han i intervjun. Han medger att det funnits folk som farit illa i församlingens historia. "Ofta går detta väldigt långt tillbaka i tiden, och det kan vara svårt att reda ut sådana saker. Min ambition är att komma till den punkt att den personen känner att man kan gå vidare eller till och med komma tillbaka igen som en del har gjort," säger han. Dagen 151009.

Paret Ekmans resa till katolicismen blir bok. "Den stora upptäckten" heter boken som släpps i början av november. En resa som gått från den omtalade frikyrkoförsamlingen Livets ord, som Ulf Ekman var med och startade, till hur de fann vägen in i katolicismen. Dagen 151010. Kommentar: Mer intressant blir boken om paret Ekmans väg ut ur katolicismen.

Samfundsledare kritiska till sektstämpling I onsdags handlade SVT-programmet "Den enda sanna vägen", som skildrar sekter, om Moonrörelsen, Plymouthbröderna och Livets ord. Livets ord-pastorn Joakim Lundqvist är kritisk till sektstämpeln. Han får stöd från flera kyrkoledare. Världen idag 151008.
Lukas Berggren: Är Sverige en sekulär sekt?
I onsdags kväll sändes den sjunde delen av programmet ”Den enda sanna vägen” i SVT. I presentationen av programmet står det att läsa: ”Vem vill vara med i en sekt? Hur är det att leva som troende i ett strängt religiöst samfund? Och vad händer om man vill lämna gemenskapen?”. Scientologikyrkan, Moonrörelsen och Jehovas vittnen finns bland annat med i programmet. Men nu också Livets ord. En del har påpekat att programmet aldrig uttryckligen kallar Livets ord för en sekt. Må så vara, men genom att klumpa ihop dem med verkliga sekter och genom att introducera programmet på ovan nämnda sätt medverkar man förstås till att befästa sektstämpeln. Sällskapet och sammanhanget gör intentionerna tydliga. Alldeles nyligen svingade även Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin sektstämpeln mot Livets ord. Världen idag 151012.

Därför konverterade Ulf Ekman till Katolska kyrkan. Birgitta Ekman har valt jungfru Maria som sitt skyddshelgon. Ulf Ekmans utvalda helgon är tidigare påven Johannes Paulus II. I veckan kommer paret ut med en ny bok om resan från Livets ord till Katolska kyrkan. Avgörande var åren de bodde i Jerusalem 2002–2005. Där kom de i nära kontakt med de historiska kyrkorna, och fick tid att reflektera. Många resor i Livets ords missionsarbete förde dem också i kontakt med katoliker på olika håll i världen. Birgitta säger att man kan be Maria och helgonen om deras förböner. Hon skriver i boken om "tilltal" från Maria. Vidare berättar hon om flera "uppenbarelseplatser" där människor sett syner av Maria, på olika håll i världen, som hon och Ulf har besökt, och där det inte sällan sker gudomliga mirakler (Kommentar: Dessa mirakler är ockulta och INTE gudomliga). I boken finns också en argumentation för hur Maria gjorts syndfri, genom benådning redan vid tillblivelsen, en lära som evangeliskt kristna inte finner stöd för i Bibeln. I boken finns en stark kritik mot hela protestantismen, inklusive väckelserörelserna och Livets ord, där de också lägger in självkritik. Och beskriver samtidigt Katolska kyrkan som Kyrkan med stor "K", där "fullheten" av sanningen finns. Dagen 151104.

Teologen Anders Gerdmar, som var medarbetare till Ulf Ekman under många år: "Ekmans ändrade bibelsyn är största frågan". Mycket i Ulf och Birgitta Ekmans bok Den stora upptäckten är förvånande, menar Anders Gerdmar. Det är därför med förvåning som Anders Gerdmar läser hur hans tidigare pastor tillsammans med hustrun Birgitta berättar om hur de varit övertygade om katolska läror i många år innan de konverterade. Anders Gerdmar slås av hur de i boken skildrar en vandring som skiljer sig mycket mot vad de under resans gång kommunicerat gentemot den egna församlingen och medarbetarna."Det blir därför en blandad upplevelse att läsa boken. Å ena sidan finns det ett värde i att få veta hur deras resa sett ut, men å andra sidan blir det tydligt hur långt de kommit från den övertygelse de hade som grundare av Livets ord." "Ulf Ekman förklarar att han redan nästan tio år före konversionen såg påven som den rättmätige ledaren för hela den kristna kyrkan, men vi som arbetade nära honom fick inte veta om det förrän så många år senare. För en kristen ledare av Ulfs dignitet borde nog denna resa skett på ett mer öppet sätt." Men Gerdmars viktigaste reservationer är läromässiga. Han pekar på hur boken skildrar den stora och växande fascination för Maria, som lett Ulf och Birgitta att göra en rad resor till platser där Maria påstås ha uppenbarat sig. "Jag tror det kommer att väcka många frågor när man ser att de står för hela romersk-katolska kyrkans läropaket när det gäller Maria, att man ber henne om förbön och bejakar mariauppenbarelserna på olika vallfartsplatser." Grundproblemet är ändå den förändrade bibelsynen, konstaterar Anders Gerdmar. Från att se endast Bibeln som Guds ord bejakar paret Ekman nu den romersk-katolska synen att Guds ord inte ensamt är auktoritet, utan också Traditionen med stort T och läroämbetet, under påvens ledning. När vi kom till Uppsala var Ulfs befriande undervisning "Bibeln säger" och nu säger han: "lita på Kyrkan". Det är ett tänkande som får väldigt stora konsekvenser och leder till att efterbibliska läror kommer in, till exempel när det gäller Maria, synen på påven och att den romersk-katolska kyrkan skulle vara den kyrka som Jesus Kristus grundade. Att som Ulf och Birgitta nu missionera om katolicismen och Maria bland evangeliska kristna, det har jag väldigt svårt att förstå. Maria fyllde en viktig funktion, men hennes uppdrag är slutfört och Bibeln säger ingenting om att vi ska vända oss till henne eller att hon skulle ha en roll i de troendes liv nu. Läroämbetet har ofta tagit fel, men det har inte Bibeln. Världen idag 151106.

Anders Gerdmar: Hvorfor sa Ekman ikke noe før? "Vi som jobbet sammen med ham fikk ikke vite om Ulf Ekmans endrede teologi," sier teolog Anders Gerdmar, som var den tidligere Livets Ord-pastorens medarbeider i mange år. Det var en overraskelse for ham å lese i den nye boken om at ekteparet Ekman har trodd på katolske dogmer i mange år før de konverterte. Gerdmar konstaterer at de i boken skildrer en trosvandring som i betydelig grad avviker fra det som de underveis har kommunisert til menigheten og sine egne medarbeidere. I boken forklarer Ulf Ekman hvordan han nesten ti år før konverteringen så på paven som den rettmessige lederen for hele den kristne kirke. Men Gerdmars viktigste innsigelser er likevel av læremessig art. Han peker på hvordan boken skildrer den store og voksende fascinasjonen for Maria, som medførte at Ulf og Birgitta gjennomførte en rekke reiser til steder der Maria påstås å ha åpenbart seg. "Jeg tror det kommer til å skape mange spørsmål når folk får se at ekteparet Ekman står for hele den katolske kirkes lære om Maria, at de ber henne om forbønn og søker Maria-åpenbaringer på ulike valfartssteder. Maria fylte en viktig funksjon, men hennes oppdrag er sluttført og Bibelen sier ingenting om at vi skal vende oss til henne eller at hun skulle ha en rolle i de troendes liv nå." Gerdmar mener at grunnproblemet nettopp er dette endrede synet på Bibelen. Fra å ha sett på Bibelen alene som Guds ord støtter Ekman nå den romersk-katolske oppfatningen om at Guds ord ikke alene er den øverste autoriteten, men også Tradisjonen med stor T og læreembetet under pavens ledelse. "Da vi kom til Uppsala var Ulfs befriende undervisning at «Bibelen sier». Men nå sier han: «Stol på Kirken»." Dagen 151117.

Erling Medefjord: Ulf Ekmans märkliga vändning. Det är chockerande att läsa Ulf Ekmans omdöme om den protestantism han själv för inte så länge sedan var en del av. Det finns en sida hos Ulf Ekman som inte förändrats i och med steget över till katolicism, nämligen hans arrogans gentemot dem som för närvarande finns på andra sidan i förhållande till hans egen tro. Följande ord från honom är minst sagt anmärkningsvärda: ”Vi har en protestantisk utveckling där gudstjänstformen mer liknar allsång på Skansen än tempeltjänsten.” Finns det någon som på fullt allvar mer än Ulf Ekman tycker att RKK:s liturgiska gudstjänster har fler likheter med nytestamentlig kristen gudstjänstform än den protestantiska? Att den katolska i viss mån påminner om den gammal­testamentliga är obestridligt, men det är knappast något att eftersträva. Urkyrkans sammankomster däremot hade inget gemensamt med GT:s tempeltjänst. I paketet, som konvertiterna måste svälja helt och fullt, ingår RKK:s syn på mariadogmen, helgonvördnad, påveämbetets giltighet, transsubstantiationsläran, med mera. De historiska kyrkomötena sägs vara beviset på att endast Rom anförtrotts bevarandet av evangeliets sanningar. Finns det historiska skäl som talar för RKK:s anspråk? Visst fanns det fog för en kyrkosplittring i början på 1500-talet. Tack vare reformationen fick kristenheten på nytt upp ögonen för apostlamötets i Jerusalem viktigaste beslut: frälsning genom tron allena. Det är nu hög tid för Sveriges kristenhet att på nytt fördjupa sig i några av reformationens landvinningar, till exempel i betydelsen av Skriften allena och det Allmänna prästadömet. Dagen 151118.

Uppdrag granskning konfronterade Ulf Ekman. Anna Lindman på Uppdrag granskning i SVT konfronterade förre Livets ord-ledaren Ulf Ekman om dennes pensionsavtal under hans besök i Katolska kyrkan i Jönköping där de signerade sin nya bok. Men Ekman ville inte svara. "Hur kan du ta givna pengar till din egen pension? Det är före detta och nuvarande medlemmar som undrar," säger Anna Lindman. "Nej, det stämmer inte, jag tänker inte ens svara," säger Ulf Ekman upprört. Uppdrag granskning gör ett program om Livets ords ekonomi och Ulf Ekmans tid som ledare i Livets ord, som ska sändas den 25 november. Se videokloppet här när Anna Lindman diskuterar med Ulf Ekman. Dagen 151116. Ulf Ekman tidigare teologi om Katolska kyrkan: Den stora skökan och Babylon - Del 1. Del 2.
Aletheia har tagit del av ett internt brev från Livets Ords andrepastor Jan Blom där man informerar de anställda om programmet Uppdrag Granskning håller på med. I brevet ber andrepastorn de anställda att inte svara på frågor från UG om de blir uppringda, utan hänvisa de till Jan Blom eller Magnus Westergård så att man därigenom kan kontrollera informationsflödet. Aletheia 151115.
SVT sätter Livets ords ekonomi under lupp. UIf Ekman kan ha brutit mot lagen när han fattade beslut om sin egen pension. "Tack gode Gud för pengarna" är titeln på programmet som dyker djupt i Livets ords ekonomiska historia under Ulf Ekmans ledarskap. En stor del ägnas åt Ulf Ekmans förkärlek för kontanta gåvor. Så kallade kärleksgåvor till Ulf Ekman på hundratusentals kronor har samlats in vid olika gudstjänster genom åren. Vid en födelsedag gavs 100.000 kronor kontant. Vid ett annat tillfälle i Norge blev kärleksoffret till Ulf Ekman enligt uppgift 94.000 kronor. Dessutom köpte Livets ord paret Ekmans villa i Uppsala där de sedan valde att bo kvar – vilket gav paret en förtjänst. Under de första 24 åren fick Livets ords anställda jobba utan att pensioner betalades in. Med mera. Dagen 151125.
Carl-Henric Jaktlund: Livets ords arbete måste tåla dagsljus. Uppdrag granskning avslöjar behovet av ökad transparens. Frågetecken för Livets ord och dess ekonomiska hantering har rests förr, exempelvis i fjol när Dagen och andra medier rapporterade om, och kritiserade, de pensionsavtal som den tidigare styrelsen inrättat åt sig själva. Och på onsdagskvällen var det dags igen när SVT:s Uppdrag granskning tydliggjorde den undervisning om pengar som tidigare präglat församlingen och bevisligen fått människor att ge över sin förmåga i rädsla för att annars mista Guds välsignelse. Dessutom presenterades en rad uppgifter om misstänkta oegentligheter som finns runt omkring Livets ord i allmänhet och Ulf Ekman i synnerhet. Dagen 151125.
Uppdrag granskning 151125, kan ses till 160115.
Joakim Lundqvist om Uppdrag Granskning. Joakim Lundqvist, som är pastor för församlingen sedan två år, tycker att själva programmet är onyanserat på sant Uppdrag granskning-manér. Han berättar att man, trots att man fått mycket lite tid på sig vinnlagt sig om att besvara alla frågor som programmets redaktion har ställt. "Vi har haft regelbunden kontakt med UG och vi har svarat på varenda fråga de har skickat till oss. Några av de sakerna de tar upp är befogade och något som vi har tagit upp själva och presenterat som felaktigheter, jag tänker främst på pensionerna. Det jag tycker är väldigt tråkigt är att de i så många fall ignorerat våra kommentarer." På Livets Ords blogg bemöter man bland annat en specifik fråga som lyfts i programmet, att Ulf Ekman vid ett tillfälle skulle ha tagit emot 94 000 kronor i kontanter efter att man under ett möte i en församling i Norge samlat in ett så kallat kärleksoffer. "Vi hittade vilken församling det handlade och pratade med pastorn i fråga. Han sa att det var en gåva till Livets ords missionsarbete. Mycket riktigt kunde vi se att den 23 september 2003 har gåvan betalats in – 75 000 norska kronor," säger Lundqvist till Världen idag. I programmet säger reportern att Livets ord inte kunnat visa på dokument som motbevisade utsagan om de 94 000 kronorna. "Det hade delvis att göra med att när frågan kom, så gav de oss en dag för att svara. Hade de kommit en vecka tidigare och gett oss en chans att svara, så hade vi gjort det. Det handlar om frågor som i bland går 20 år tillbaka i tiden. Jag önskar att vi kunde satt 20 personer på få fram allt de frågat efter, men det har vi inte haft möjlighet till," säger Joakim Lundqvist. Ulf Ekman tillbakavisar det som Leonid Padun och Peter Ljunggren säger i tv-programmet och skriver att arvoden i form av kontanter var vanliga på 1990-talet. Världen idag 151125.
Ulf Ekman: Försök till karaktärsmord på mig. Ulf Ekman kommenterar nu det program om honom och Livets ords ekonomi som sändes på SVT i onsdags."Ett förljuget försök till karaktärsmord av mig", skriver han på sin blogg. "Kollekter har inte tagits upp till mig personligen. Jag har aldrig tagit pengar avsedda för Livets ord och använt dessa för privat bruk", skriver han. Dagen 151126.
Siewert Öholm: ”Mediamord” med licenspengar. Det är svårt att riktigt se eller förstå motiven bakom onsdagens Uppdrag granskning om Livets ord. Lika svårt är det att smälta legitimiteten i det sätt på vilket programmet utformades. Världen idag 151126.
Mats Selander: Välkomna granskning, Livets ord. För oss som tror på Jesus och vill se en väckelse i Sverige är det extra viktigt att oegentligheter i våra egna led granskas. Ju mer undvikande och slingrande vi framstår, desto mer fokus kommer det bli på det negativa eftersom det aldrig kommer ur världen. Vi, inte SVT, bör vara våra främsta kritiker. Det krävs brutal ödmjukhet när det gäller sådant som verkligen blivit fel, men även sådant som kanske inte blev fel men som skapade allvarliga frågetecken. I mina ögon är Joakim Lundkvist föredömlig när han utan omsvep erkänner misstagen angående pensioner. Dagen 151202.
Emanuel Almroth (uppvuxen i Livets ord): Jag är kritisk mot SVT och Livets ord men jag gillar både Ulf Ekman och SVT:s Anna Lindman. Jag vill i dag se kristna ledare som gråter, erkänner sina fel, omvänder sig och sonar för sina misstag. Dagen 151204.
Joakim Lundqvist, pastor Livets ord: Livets ord får absolut granskas. Min kritik mot Uppdrag granskning betyder inte att jag generellt avvisar granskning eller kritik av Livets ord – inte på något sätt. Det jag däremot reagerar kraftigt emot är att UG ovanpå en grund av befogad kritik har byggt ett berg av allvarliga men bristfälligt grundade anklagelser. I efterhand kan vi inte tolka agerandet på annat sätt än att man arbetat utifrån en på förhand bestämd agenda. Några tydliga tecken på detta: I programmets efterspel har redaktionen betonat hur länge och hårt man arbetat med reportagets innehåll, och rest över världen för att samla sitt material. Ändå skickade man oss inte de konkreta frågeställningar som skulle tas upp förrän 14 dagar innan sändningsdatum – och då med begäran om svar inom två (!) dagar. Efter två dygns hårt arbete – många frågor rörde situationer och händelser som låg 15–25 år tillbaka i tiden – skickade vi svar på samtliga frågor, men tyvärr ignorerades till stor del våra perspektiv. Det mesta av programmet var i det här läget redan färdiginspelat. Ett av flera exempel på UG:s selektiva hantering av fakta var uppgiften om en norsk kollekt från 2003 som sades ha gått till Ulf Ekman personligen. Just detta påstående var ett av få som innehöll faktauppgifter nog för att vi skulle kunna gå till botten med vad som hade hänt. Vi tog direktkontakt med pastorn som tog upp gåvan, och både han och vår egen ekonomiska dokumentation bekräftade att gåvan tvärtom betalats in till Livets ords arbete. Trots att UG fick denna information lade man ändå sitt fokus på det uppenbart felaktiga påståendet att gåvan gått till Ulf privat. Reportaget innehöll ett kort filmklipp där Mats-Jan Söderberg, före detta missionär i Ukraina, står framför ett kyrkbygge i Donetsk och bland annat säger ’Dina böner och dina gåvor har gjort detta möjligt’. Detta blev underlag för anklagelsen att LO samlat in gåvomedel som inte givits vidare. Ser man klippet i sin helhet (som finns på vår informationsblogg) hör man däremot Mats-Jan understryka om den lokala församlingen att: ”Allt betalar de själva” och ”De bygger det här för egna offrade pengar, ett land som har den djupaste ekonomiska krisen i Europa”. Om just detta (att kyrkan byggdes för egna gåvopengar) säger han: det ”är ett resultat av dina böner, det är ett resultat av ditt givande, ditt engagemang i vad vi en gång kallade för Ryska inlandsmissionen”. Hur UG­redaktionen, som naturligtvis måste ha sett klippet i sin helhet, kunde ha mage att klippa det till en helt annan innebörd, är en gåta. I den avslutande intervjun med mig behöll man i klippningen mina medgivanden om brister, men tog bort all min kritik och mina ifrågasättanden av inslag i reportaget. Återigen ville man undvika alla perspektiv som kunde störa UG:s eget. Den oklippta versionen finns att se på vår informationsblogg. Dagen 151209.
Anna Lindman m.fl. från Uppdrag Granskning: Ge oss sanningen, Livets ord. Livets ord låter stensäkra när de hävdar att allt vi visat är fel, men vi har fortfarande inte sett ett enda bevis på att de har rätt. Programmet avslöjar en styrelse som bakom medlemmarnas och givarnas ryggar fattat en mängd beslut som ekonomiskt gagnat dem själva och mest av allt den familj som under hela Livets ords tid haft majoritet, familjen Ekman. Lundqvist skulle, som ny ledare för församlingen och med medlemmarnas bästa för ögonen, kunna lägga alla kort på bordet, avsätta de styrelsemedlemmar som fortfarande sitter kvar och öppet gå ut och kritisera den förra ledaren. En ledare som uppenbarligen inte bara brustit i hanteringen av ekonomin, utan också i medmänsklig omsorg om allt för många av sina anställda och församlingsmedlemmar. Det gör inte Joakim Lundqvist. I stället väljer han att skjuta budbäraren, bortförklara all kritik och i svepande ordalag beklaga att vissa saker blivit fel. Det är inte sant att Uppdrag granskning kontaktade Livets ord först 14 dagar innan sändning och då gav dem två dagar att svara. Joakim Lundqvist får sin första förfrågan den 14 oktober, sex veckor innan sändning. Där är vi tydliga med att våra frågor gäller ekonomin. Det brevet har Joakim Lundqvist aldrig svarat på. Samma dag får Ulf Ekman ett liknande brev, han svarar direkt att han inte tänker medverka. Efter ytterligare brev från oss får vi en vecka senare svar från Livets ords ordförande Janne Blom, han är tydlig med att han inte kan svara för Ulf Ekman och att han inte kan ”tvinga” Joakim Lundqvist att vara med. Veckorna går. I ett telefonsamtal med Janne Blom två och en halv vecka innan sändning säger han, när vi vädjar om svar, ”Jag kan ju inte pausa allt annat arbete bara för att ni ringer” (det finns bandat). Vi har då skickat en del av våra frågor men skickar nu allt, trots att vi inte har något löfte eller information om möjlighet till intervju. Blom väljer då att svara via mejl, svar vi redovisar i programmet. En och en halv vecka innan sändning får styrelsen och Ulf Ekman vårt manus samt alla frågor vi kommer ta upp och när Joakim Lundqvist kräver att få se hela reportaget innan för att kunna svara på om han tänker medverka får han det. Bortförklarandet av kritiken är ännu pinsammare. Lundqvist har i två veckor nu viftat med ett (!) kvitto som han menar motsäger att Ulf Ekman tagit emot en kärleksgåva i Norge. Vi har aldrig fått se det kvittot och vi ifrågasätter om det ens avser samma gåva vi berättar om. Ett foto av kvittot lades ut på Livets ords blogg samma dag som vårt program sändes, kanske beror oviljan att visa det på att inbetalningen inte är gjord till Livets ord i Uppsala utan till en norsk stiftelse. Visste medlemmarna att den stiftelsen fanns? Känner medlemmarna till att det regelbundet gått pengar även till en engelsk stiftelse i Livets ords namn? Att det finns en stiftelse även i Kanada? Lundqvist kommer få leta upp fler kvitton när fler nu fortsätter gräva i en ekonomisk härva som endast kan beskrivas som ljusskygg. Dagen 151210.
Joakim Lundqvist: SVT:s ömma tår imponerar inte. Jag och Livets ord medger brister och fel, men Uppdrag gransknings totala avsaknad av självkritik är påtaglig. Det är intressant att UG känner sig tvungna att först felcitera innan de svarar mig. Men låt mig ändå kommentera några av deras nya påståenden: ”Det är inte sant att Uppdrag granskning kontaktade Livets ord först 14 dagar innan sändning och då gav dem två dagar att svara.” Det har jag heller aldrig påstått. Jag skrev, ordagrant: ”Ändå skickade man oss inte de konkreta frågeställningar som skulle tas upp (min kursivering) förrän 14 dagar innan sändningsdatum – och då med begäran om svar inom två (!) dagar.” Detta stämmer helt och hållet och är, fortfarande, ett märkligt förfaringssätt av en redaktion som har arbetat med programinnehållet i månader. ”Lundqvist har i två veckor nu viftat med ett (!) kvitto som han menar motsäger att Ulf Ekman tagit emot en kärleksgåva i Norge.” Detta stämmer. Och UG har själva viftat med exakt noll (!) dokumentation som styrker vad de hävdar, att pengarna skulle ha gått till Ulf Ekman privat. Detta är exempel på ett ogrundat påstående som vi har all anledning att bemöta. Både pastorn som själv initierade kollekten och vår egen bokföring bekräftar att gåvan betalades in till Livets ord, och vi har presenterat dokumentation på detta. ”Kanske beror oviljan att visa det (kvittot, min anm) på att inbetalningen inte är gjord till Livets ord i Uppsala utan till en norsk stiftelse.” Fel igen, och därmed ett nytt ogrundat och uppenbart felaktigt påstående från UG:s sida, som kräver bemötande. Det norska bankkonto som kollekten betalades in till ägs av Livets ord i Uppsala. All information (och dokumentation, Uppdrag Granskning) finns på blog.livetsord.se. Dagen 151215.
Owe Pettersson: Det finns en annan bild av Livets ord. Av olika anledningar har jag på senare år komma att se med andra ögon på Livets ord, bland annat genom att under flera år ta del av församlingens gudstjänster och konferenser. Livets ord tror och förkunnar Bibeln som Guds ord, är en bibelläsande och starkt bedjande församling, har mycket missions och diakoni som når många människor såväl lokalt som globalt. Församlingen välsignar klart och tydligt Israel och är helt klart att räkna med i Jesusmarschen och avstår lika tydligt från Pride­paraden. Och genom sitt sätt att verka som församling så växer den, så vitt jag vet, och lever i Apostlagärningarnas efterföljd. Dagen 151215.
Ulf Ekman återaktiverar stiftelse i USA, som kommer att vara fortsatt vilande. Efter att ha legat i träda i flera år har Ulf Ekman återaktiverat en stiftelse i USA, Ulf Ekman Ministries, med kopplingar till Livets ord. På måndag kommer saken att diskuteras på ett församlingsmöte. Dagen 160205.
Joakim Lundqvist: ”Två år av smärta och mycket nåd”. För lite drygt två år sedan meddelade Livets ords grundare Ulf Ekman att han och hustrun Birgitta tänkte konvertera till den katolska kyrkan. Nu berättar Livets ords pastor Joakim Lundqvist om tiden som gått sedan dess och kommenterar även den bok som paret släppte i höstas. Församlingsledningen på Livets ord fick vetskap om beslutet bara veckor i förväg och Joakim beskriver det som en utmaning att bearbeta det själv, samtidigt som det skulle kommuniceras med omvärlden. Boken är ett fullt bejakande av den katolska kyrkan som den enda sanna och fullkomliga, och ett tydligt argumenterande för de exklusivt katolska doktrinerna. Till stor del motiveras beslutet genom att styrkor i den katolska kyrkofamiljen jämförs med svagheter i den evangeliska, men utan att den katolska kyrkans egna svagheter kommenteras. Detta är något jag som evangeliskt troende reagerar över. Han menar att polariseringen mellan katolskt och evangeliskt i boken skapar en problematik också i relation till Livets ord. "Säger man så klart och tydligt att den kyrka jag går in i är den enda sanna, säger man naturligtvis samtidigt något om den kyrkofamilj och det sammanhang man lämnar." Världen idag 160323.

Joakim Lundqvist: Ulf Ekman har fel om Livets ords öppenhet. När det gäller öppenhet mot andra kristna, är det inte är rätt att "kategoriskt förespråka Katolska kyrkan", menar Joakim Lundqvist. Dagen 160819.

Livets ord bad om förlåtelse. Joakim Lundqvist: Hoppas bönen om förlåtelse når till dem som berörs. Det var en märkbart berörd Joakim Lundqvist som bad om förlåtelse under söndagens gudstjänst på Livets ord. Efter en predikan på temat "Se, jag gör något nytt" gled han över till att tala om de sår som personer har fått i samröre med församlingen Livets ord. I mening efter mening räknade han upp saker som trasiga relationer, otillgänglighet, arrogans och annat och avslutade hela tiden med orden "förlåt oss". Många i den tusenhövdade skaran valde att gå ner på knä under den avslutande delen. Dagen 160912.
Läs hela Livets ords bön om förlåtelse. Under söndagens gudstjänst bad Joakim Lundqvist, föreståndare för Livets ord, om förlåtelse för de sår och den smärta som församlingen kan ha åsamkat personer genom åren. "Det här är något som jag och alla som bär ledaransvar har pratat om, bett över och sökt Guds ansikte för", säger han. Dagen 160912.
Livets ord: Förlåt oss. I avslutningen av sin predikan under gudstjänsten på Livets ord i Uppsala i söndags bad pastor Joakim Lundqvist, som representativ ledare för Livets ord, om förlåtelse till de personer som genom åren tagit skada i kontakt med församlingens arbete. "Även om mycket är annorlunda idag och tonen är en annan, så tillhör det sunt ledarskap att vi ändå adresserar bakåt i vår historia," säger han. Världen idag 160912.
”Jag har väntat på ett förlåt från Livets ord i 20 år”. Joakim Lundqvists uttalande om att han, styrelsen och församlingsledningen vill be alla som sårats i sin kontakt med Livets ord om förlåtelse, har gett svallvågor runt om i landet. Många har berörts av det förlåt som uttalades under söndagens gudstjänst i församlingen Livets ord, Uppsala. Dagen 160914.
Thomas Österberg: Svårt att nå ut med bön om förlåtelse till sårade och allmänhet. Åtminstone ett par gånger tidigare har pastor Ulf Ekman bett om förlåtelse för sin egen och Livets ords räkning. Men förlåtelsen har inte tagits emot av de sårade, eller fått bestående genomslag. De första reaktionerna den här gången går i positiv riktning. Dagen 160914.
”Det var skönt med ett erkännande.” Theresa Önander: Vi har blivit misstrodda. Detta blev en upprättelse. Dagen 160914.
Joakim Lundqvist pastor, Livets Ord: Förlåtelsen är kristendomens signum och centrum. Vår tro kretsar inte kring vedergällning, fruktan och straffsystem utan kring en Gud som, trots att Han hade juridisk rätt att fälla sin skapelse, i stället friar. Och mer än så. Hans egen Son går själv in och tar påföljden för våra synder, för att vi ska stå förlåtna, renade och upprättade inför Gud. När vi förstår djupet och kraften i den förlåtelse vi fått, blir det naturligt för oss att själva ‘förlåta dem som står i skuld till oss’. Världen idag 160923.

Vart går trosrörelsen – efter Ulf Ekman? Två och ett halvt år efter att grundaren Ulf Ekman blivit katolik och lämnat Livets ord söker de 35 församlingarna i trosrörelsen vägen framåt. En översyn av organisation, kultur och teologi står på agendan.En av frågorna är om församlingarna tydligare ska organisera sig som ett trossamfund. Eller ska man kanske gå upp i ett annat frikyrkosamfund? Efter en snabb tillväxt av antalet trosrörelseförsamlingar under 1980- och 1990-­talen finns i dag en intern frustration över att tillväxten i Sverige tog tvärt stopp. Det som en gång var upp emot 50 församlingar i rörelsen är i dag 35. Livets ord i Göteborg gick nyligen in i pingstförsamlingen Connect Church och Vetlanda Bibelcenter, numera församlingen Hope, lämnade trosrörelsen för Pingst redan för några år sedan. Det totala medlemsantalet är relativt konstant, men nyplanterade grupper har inte setts till på länge. Snarare har övrig frikyrklighet börjat ta täten när det gäller att etablera nya församlingar. Den svenska trosrörelsen har dock lyckats väl internationellt, och planterat närmare 900 församlingar, främst österut, under den här perioden. Många av de oberoende församlingarna i Sverige, ett 80-tal till antalet, liksom flera migrantförsamlingar, ligger trosrörelsen nära. Dagen 161007.
”Vi har förstått att Gud kan vara med i lidandet.” Agape-predikanten Jan Rosman efter­lyser ett generationsskifte i hela trosrörelsen. Han har varit ordförande i Norrköpings kristna råd i hela tio års tid. Och han berättar om en förändrad teologi kring synen på lidandet.I början av trosrörelsens framväxt fick det tidigare synsättet ibland effekterna att sjukdom och smärta förnekades eller ignorerades."I början ville vi undvika lidandet. Nu har vi förstått att Gud kan vara med i lidandet lika väl som när någon blir helad." Enligt Jan Rosmans gissning är det kanske totalt 10–20 familjer inom trosrörelsen som har valt att följa Ulf Ekman till den katolska läran. Dagen 161007.
”Vår identitet är inte enbart trosrörelsen.” Trosrörelseförsamlingen Fristaden i Uddevalla samverkar inom internationella apostoliska nätverket Salt and light och man har ett ”fritt förhållande” till trosrörelsen. I Umeå Bibelcenter ingår pastorsparet numera i Hillsongs nätverk. Umeå är en stad med många studenter. Dem vill församlingen, med 160-170 medlemmar, försöka nå med ett ungt vuxet uttryck i gudstjänsterna. Dagen 161007.
Trosrörelsens församlingar, från norr till söder. Dagen 161007.

Livets ords tidigare revisor varnas. Revisionsnämnden slår fast att det var jäv, då styrelsens medlemmar år 2011 fattade beslut om frikostiga pensioner till sig själva. Det borde revisorn ha påpekat. Enligt Revisorsnämnden skulle Livets ords egen revisor ha satt stopp för detta, eftersom det var en uppenbar jävsituation. De menar att revisorn "åsidosatt god revisorssed". Den andra kritiken rör hanteringen av insamlade medel, exempelvis en bristfällig dokumentation av hur revisorn kontrollerat att kollekterna hanterats rätt. Dagen 161014.

Joakim Lundqvist: Tror varken på cynism eller svärmeri. Livets ords pastor Joakim Lundqvist var en av talarna på Awakening Europe, och han hade gärna deltagit i den historiska gudstjänsten i Lund också om tid funnits. ”Vår måttstock mot varandra är så smal ibland”, säger han. "Om någon gör något för Jesus i det här landet så vill jag vara den som ropar ”heja, heja” i stället för att hålla på och skicka Youtube-länkar." På sin blogg har han skrivit ett långt inlägg där han applåderar både påvens besök till minne av reformationen liksom helgens satsning i Friends arena. Dagen 161102. Världen idag 161104.

Joakim Lundqvist: Skakiga år som lärt mig mycket. Han är ledare för en av Sveriges mest omskrivna församlingar. Under sina snart fyra första år som ledare för Livets ord har han tvingats hantera större kriser än de flesta pastorer gör under en livstid. Nu fyller Joakim Lundqvist 50 år. ”Det bästa ligger framför”, säger han. "Sedan Ulf Ekman konverterade har vi inte setts så många gånger. Men det var viktigt för mig att få prata ut och försonas. När jag i höstas hörde att han skulle flytta till Stockholm tog jag kontakt och vi satt länge tillsammans och pratade, både om tacksamheten för allt som varit men också om det vi nu ser olika på. Jag har en princip att man ska prata med människor innan man pratar om dem." Dagen 170210.

Ulf Ekman lanserar egen poddradio. Före detta Livets ord-pastorn Ulf Ekman har startat en egen podcast med titeln "Tjugo minuter med Ulf Ekman". I fredags hade Ulf Ekmans poddradio premiär. Temat för det första avsnittet är "Vem är Gud?" och där beskriver han grunden för klassisk kristen tro. Ulf Ekman skriver på sin blogg att det ska bli en podd i veckan, på fredagar, till att börja med. Dagen 170213.

"Maria-böner anstötliga för evangelisk kristendom". Strax efter nyheten om Ulf Ekmans konvertering till katolska kyrkan samlades kyrkans nordiska biskopar till en "högtidlig vigning av våra nordiska länder till Jungfru Marias obefläckade Hjärta". "Dessa invigningar är exempel på hur stark Maria-kulten är i romersk-katolska kyrkan. Formuleringarna är ju anstötliga för evangelisk kristendom," säger teologen Anders Gerdmar. Inblick frågade Anders Gerdmar, grundare av och rektor för Skandinavisk teologisk högskola, vad det innebär rent teologiskt att katolska kyrkans nordiska biskopar inviger "våra nordiska länder till Jungfru Marias obefläckade Hjärta". "Det är en viktig del av romersk-katolsk teologi att Maria nu finns i himlen med kropp och själ och manar gott för de troende, och man ser henne som alla troendes moder. Hennes förbön är kraftigare än någon annans och denna vill man ska komma Nordens länder och folk till del", förklarar Anders Gerdmar. Han beskriver hur överlåtandet av hela världen till Marias obefläckade hjärta har gjorts av ett antal påvar sedan 1942, men började med en Mariauppenbarelse i portugisiska Fatima 1917 där Maria säger att Ryssland skulle konsekreras till det obefläckade hjärtat, och senast av påven Franciskus 2013. "Överlåtandet av Norden till Marias obefläckade hjärtat är en del av samma rörelse," fortsätter Gerdmar. "Dessa invigningar av olika länder och världen till "Marias obefläckade hjärta" är exempel på hur stark Maria-kulten är i romersk-katolska kyrkan. Formuleringarna i de böner som används är ju anstötliga för evangelisk kristendom." Han hänvisar till katolska kyrkans egen beskrivning av invigningen: "Invigningen till Guds moder är ett totalt givande av en själv, för hela livet och för hela evigheten, enligt Pius XII, och en gåva som inte är någon ren formalitet eller något sentimentalt, men något effektivt, som omfattar hela det kristna, marianska, livets intensitet och syftar till förening med Jesus, under Marias vägledning." "Att man refererar till Jesus blir närmast en dimridå, eftersom betoningen är så enormt stark på Maria," konstaterar Anders Gerdmar.
Ulf Ekman kritiserade påven Johannes Paulus Sverigebesök 1989, då påven hade samma ärende. Nu har Ulf Ekman tydligt tagit ställning för katolska kyrkans Maria-dogm och har dessutom Johannes Paulus som skyddshelgon. Hur kommenterar du det och vad innebär detta för den katolska kyrkans närmande till de lutherska kyrkorna i Norden? "Ekman har ju bett om förlåtelse för de handlingar som riktades emot påvens inflytande i Sverige som han ledde för 25 år sedan. Att han svängt 180 grader i frågan är mycket märkligt, liksom att han idag både erkänner kanoniseringen av Johannes Paulus II och har honom som skyddshelgon," säger Anders Gerdmar. "Jag tror att romersk-katolska kyrkan vill införliva den nordiska kristenheten i kyrkan, då den romersk-katolsk kyrkosynen verkligen menar att romersk-katolska kyrkan är Jesu Kristi kyrka. Jag har svårt att tro att påvens besök i samband med reformationsjubileet betyder en verklig omvändelse. I så fall måste man ändra en stor läroöverbyggnad och ta itu både med sin kyrkosyn som utesluter andra kristna från fullheten och synen på Maria. För romersk-katolska kyrkan är detta en lång resa och den kommer inte av vara klar på mycket lång tid, om man ens vill göra resan. Romersk-katolska kyrkans agerande i Sverige på senare tid med både Ekmans konversion och agerandet på Berget talar ett helt annat språk än enhetens," menar Gerdmar. Inblick 160218.

Ulf Ekman: Finns sådant jag hade haft ogjort. Den före detta pastorn berättade upp sin uppväxt i det röda Göteborg, åren i Livets ord – och om varför han till slut blev katolik i sitt sommarprogram. Dagen 170703. SR 170703.

Ulf Ekman förlorade vännerna när han lämnade vänstervågen för Gud. Han föddes 1950 och växte upp i ett arbetarhem och gick på det rödaste gymnasiet i Göteborg. För Ulf Ekman var länge allt som hade att göra med kristen tro helt främmande. Men när en nära vän blev kristen skakades den egna världsbilden om. Dagen 170818.

P1 Söndagsintervju 190210: Ulf Ekman - om Gud, Livets ord och längtan till himlen. Hur är livet idag? Väldigt tillfredsställande, jag är nu 68 år. Jag trivs väldigt bra i Katolska kyrkan. 40 år sedan Ulf Ekman blev prästvigd. Startade Livets Ord 1983 när han var 33 år. Offentliggjorde att han lämnar Livets Ord den 9 mars 2014. SR 190210.

Helle Klein kritiserade Svenska kyrkans tweet – fick stöd av Ulf Ekman. Helle Klein, präst och chefredaktör på tidningen Dagens Arbete reagerade på en post från Svenska kyrkans officiella twitterkonto. En präst skrev där apropå Gamla testamentet: "Ja, Bibeln har många stränga regler och hårda straff, särskilt i Gamla testamentet. Även jag skulle dö några gånger om i den världen. Tack gode Gud för Nya testamentet och Jesus som lovar oss nåd och vill ge oss nytt liv." Helle Klein skrev att hon tyckte det var ett vårdslöst uttalande "i dessa tider av antisemitism". "En teologi väldigt nära den judefientliga ersättningsteologin", slog hon fast, och undrade om uttalandet står för Svenska kyrkans officiella teologiska hållning. Hon skrev: "Ni får nog se över er policy hur ni svarar angående GT." Ulf Ekman, numera katolik, instämde och gav Klein stöd: "Håller med dig Helle!" skrev Ulf Ekman. Svenska kyrkan "pudlade" senare under dagen, och skrev att det "blev fel" i några tweets. Redaktören för Svenska kyrkans konto konstaterar: "I Svenska kyrkans syn på judisk tro och tradition ryms inte ersättningsteologi och förakt för Hebreiska bibeln/GT. Något det officiella dokumentet Guds vägar också gör klart. I ett par tweets blev det fel, något vi beklagar. Vi har mycket att lära". Dagen 191010. Kommentar: Helt rätt av denne prästen, utan evangeliet om Jesus finns ingen frälsning, även för dagens judar finns bara en väg till himlen och den går genom tron på Jesus.

Öppet brev till bibeltrogna väckelsekristna i Sverige. Som gammal vän konfronterade Lars Enarson Ulf Ekman redan 2005, då de flesta inte anade någonting om Ulfs nya ekumeniska linje. När Ekman efter flera varningar vägrade lyssna, slog Lars Enarson larm om den nya ekumeniken. Han hånades på den tiden för att "svamla" om att Ulf Ekman skulle konvertera till katolicismen. Nästan ingen kristen profil höll med och pastorers motstånd var närmast kompakt. ”Vi har fullt förtroende för Ulfs nya linje,” sa man då. Samtidigt förnekade LO och Ulf Ekman bestämt att de hade en ”ny linje”. Lars Enarsons varningar hade inflytande på bloggen Aletheia och det är möjligt att bloggen var den enda konkreta orsaken till att Ekman inte fick med sig hela trosrörelsen ännu längre på tåget mot Rom. Det blev chock och förvirring när Ulf Ekman konverterade till Romersk-katolska kyrkan 2014. Det kom sedan i dager att Ulf redan 2004 hade börjat ändra uppfattning. Han meddelade att hans konvertering var konsekvensen av budskapet han förmedlat genom Livets Ord de senaste åren i sina böcker ”Andliga rötter” och ”Urgamla stigar”. Joakim Lundqvist menade att medan LO skulle förbli en evangelikal församling, var Ulf Ekmans konvertering till Romersk-katolska kyrkan ledd av Guds Ande. Alltför många kristna profiler välsignade Ekmans steg. Andra fortsatte att förbli förbluffade. Vem hade rätt i sin profetiska varning till Sverige och vågade säga det som var obekvämt? Sverige 7:14 200221. Kommentar: Lars Enarson har tagit över den roll i den svenska kristenheten som Ulf Ekman tidigare haft.

Dags för Benjamin Ekman att avge munklöften. Ulf Ekman om att sonen i morgon vigs till dominikanmunk: "Glädjen är stor." (Dagen 200912.) Kommentar: Glädjen borde väl ha varit mycket stor om han hade gått med i den församling i Uppsala som Ulf Ekman grundade.

Så förändrades Ulf Ekmans liv efter konverteringen. “Som att komma hem och få stadig mark under fötterna”. (Dagen 201207.)

”Jag har inget behov av att bråka om Livets ord.” Ulf och Birgittas son Benjamin Ekman är tacksam för sin frikyrkliga uppväxt. I dag har han ett nytt namn och lever som munk. Benjamin har bytt namn till Filip Maria OP och är munk i couvent du Saint-Nom-de-Jesus i Lyon, Frankrike. (Dagen 220908.)

 

= = = = = = = = = =

Kontroversen mellan Livets Ord och dotterförsamlingen i Ukraina.

www.tidenstecken.se